Page 1

6. Shvatanje odrzivog razvoja Bruntlendove komisije Definicija odrzivog razvoja po Bruntlendovoj komisiji: Odrzivi razvoj je drustveni razvoj koji zadovoljava potrebe sadasnjih generacija ljudi bez ugrozavanja mogucnosti buducih narastaja da zadovolje svoje potrebe. Bruntlendova komisija je imala za cilj da da jednu prakticnu definiciju odrzivog razvoja i da tako promeni svest drustva u nacinu koriscenja prirodnih resursa i kako te resurse treba raspodeliti izmedju sadasnjih i buducih narastaja. Smatrali su da buduce narastaje treba ukljuciti u trenutna obracunavanja ekonomskog rasta. Trudili su se da nadju nacin: -ozivljavanja ekonomskog rasta -zadovoljavanje elementarnih potreba -odrzavanje osnovnih prirodnih resursa -preorjentisanje tehnologije -da se rade ekonomski proracuni uz brigu o zivotnoj sredini. Bruntlendova komisija je pokusala da pomiri 2 suprotna cilja, a to su ozivljavanje ekonomskog rasta i ocuvanje zivotne sredine.

6(2003)  

6. Shvatanje odrzivog razvoja Bruntlendove komisije

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you