Page 1

3. Rast i razvoj Da bi se razumeo smisao odrzivog razvoja neophodno je praviti razliku izmedju pojmova rasta i razvoja. Rast predstavlja kvantitativno povecanje fizickog opsega, a razvoj je kvalitativno poboljsanje. Ekonomija moze da se razvija, a da ne raste. Moze da raste, a da se ne razvija. A moze da se niti razvija niti raste. Opsti ekosistem ne raste, mada moze da se razvija. Kako je ekonomija podsistem nekog opsteg sistema, jasno je da ekonomski rast zbog prirodnih ogranicenja ne moze biti odrzivi. Raspon ljudskih potreba je mnogo siri od potreba koje moze da zadovolji ekonomski rast, jer pored materijalnih dobara ljudi imaju i potrebu za odgovarajucim kvalitetom zivota. Odrzivi razvoj podrazumeva mnogo vise od ekonomskog razvoja. I pored potreba sadasnjih narastaja, odrzivi razvoj ukljucuje i brigu o buducim narastajima.

3(2003)  
3(2003)  

No Description