Page 1

FALL 2011

BOULEVARD DE WATERLOO - QUARTIER LOUISE - SABLON - GRAND PLACE - BRUSSELS LUXURY PLACES

1


the l ady-date just pe arlmaster

boulevard de Waterloo 57 b - 1000 brussels tel: 02 / 513 . 49 . 44


L

’été touche à sa fin. Malgré une météo plus que maussade, Bruxelles a su rayonner en se parant de ses plus beaux atours pour accueillir les touristes toujours plus nombreux à se rendre dans notre capitale. Les statistiques ne font que confirmer un constat que partagent de nombreux Bruxellois : Bruxelles vit

et son attrait international n’a de cesse de croître. Ce succès nous le devons à la volonté politique de revitalisation de la Ville mais aussi et surtout aux Bruxellois eux-mêmes. Le dynamisme des secteurs associatifs et culturels, la créativité de nos designers et stylistes mais également nos artisanats les plus traditionnels constituent ce melting pot qui rend Bruxelles tellement unique. Vous pourrez découvrir ces acteurs qui animent et font l’âme de notre Ville au fil de votre lecture de cette édition du BIGBOOK BRUSSELS. L’incroyable progression de Bruxelles en tant que destination touristique (+ 7,7% de visiteurs en un an) est le fruit de cette effervescence métissée. Gageons que cette attractivité perdurera durant ce mois de septembre où le design sera mis à l’honneur par l’inauguration du très attendu Centre de la Mode et du Design bruxellois et au travers du mois du design « Brussels Design September ». A cet égard, nous entamons le nouveau design de la fameuse rue des Pittas rue Marché au Fromage ! Philippe Close Echevin du Tourisme et du Personnel de la Ville de Bruxelles

D

BRUSSELS e zomer loopt op zijn eind. Ondanks het slechte weer zag Brussel er stralend uit en heeft het met de nodige luister de toeristen weten te ontvangen die in steeds grotere getale naar onze hoofdstad trekken. De statistieken bevestigen wat tal van Brusselaars al geconstateerd hebben: de internationale

aantrekkingskracht van Brussel blijft stijgen. Dit succes danken we aan de politieke wil om de stad nieuw leven in te blazen, maar ook en vooral aan de Brusselaars zelf. Het verenigingsleven en de cultuursector bloeien, onze designers en modeontwerpers doen het goed en vormen samen met onze traditionele ambachtslui de smeltkroes van invloeden die Brussel zo uniek maakt. In deze nieuwe editie van BIGBOOK BRUSSELS leest u alles over de spelers die onze stad maken tot wat ze is. Het ongelooflijke succes van Brussel als toeristische bestemming (+ 7,7% bezoekers op een jaar tijd) is het gevolg van deze mix van energieën. We zijn er zeker van dat deze aantrekkingskracht blijft voortduren gedurende de maand september, waarin design centraal staat met de inhuldiging van het langverwachte Centrum Mode Design Brussels en van het evenement “Brussels Design September”, dat deze maand plaatsvindt. Tegelijk wordt ook een begin gemaakt van de nieuwe look van de Kaasmarkt, het beroemde pitastraatje.

Philippe Close Schepen van Personeel en Toerisme van Brussel Stad

3


5


www.porschecentrebrussels.be

Dans sa course vers le futur, elle a changé. Mais elle est restée fidèle à elle-même. La nouvelle 911.

Grote Baan, 395, Grand’Route - 1620 Drogenbos Tel. : 02 371 79 59 - Fax : 02 371 79 60 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be

CONSOMMATION MOYENNE (L/100 KM) : 8,2 - 9,5 / ÉMISSIONS CO2 (G/KM) : 194 - 224.


-5

5

17

BR US SE LS

5

18

97

19

53

AR T

5

14

1-

FA CT OR Y

9

20 -5

57

1-

5-

19

in 7 VI co -19 SI lla 3 1 TB b J 27 RU ora OL AM -13 SS tion IV ES 1 IE D EL w R UR S ith DU A AN A RA ND D GE AR ND Y T SÈ A. NE BE 50

20

LS SE US BR

14

9

15 7

5-

13 7

13

E R M IM EE IRA RA M TS N AL AR QU GA A RE IT BES SH H U NI I S

015

1

-3

11

9

-4

47

OM FR

18

5

-6

63

BY

R IE IV L O

1 EL H IC M

47

9

14

1

-4

35

1 16

BY

EY DR U A

B RA

1

E 01 D RC -1 ES IAN AN 13 CA FA E D RO N VO ED LI DIA N EO NE R FU G KA EG RS LU IS HT TE IN ES NB SA ER DI G

5 16 36 I1

3

-8 L 69 IA EC SP

9 15

7 -9 85

7

11 912 3

11 511 7

16 717 7


R O YA L O A K O F F S H O R E CHRONOGRAPHE

E LT E G E R S A - A G E N T E X C L U S I F - T É L . 0 2 / 3 5 1 . 4 4 . 4 0 - w w w. a u d e m a r s p i g u e t . c o m


9


KUNST LOUISE

Eric Van Essche, waarnemend algemeen directeur van het ISELP, dat zopas zijn veertigste verjaardag vierde.

D

e Louizawijk staat niet alleen bekend om haar luxeshopping, maar ook om haar hedendaagse kunst. We gingen een kijkje nemen in het gezelschap van Eric Van Essche, waarnemend algemeen directeur van het ISELP, dat zopas zijn veertigste verjaardag vierde.

toonstellingen plaats. Onze boekenwinkel Rayon Art is een echte ‘boetiek’ geworden waar jonge creatievelingen tentoonstelling houden, en de “Découvertes”-galerij is vandaag een restaurant waar we een wedstrijd van artistieke integratie organiseren op de muren.

Het ISELP is verantwoordelijk voor de touch ‘hedendaagse kunst’, die de Waterloolaan maakt tot wat ze is.

U hebt net een nieuwe ruimte ingehuldigd…

Eric Van Essche: Inderdaad, met de Verrière Hermès en de Gladstone gallery biedt ISELP de wijk een stukje ‘hedendaagse kunst’ rond het Egmontpark. Het is dan ook de corebusiness van het ISELP, sinds zijn oprichting in 1971, om hedendaagse kunst toegankelijk te maken voor iedereen, en niet het hermetisme te cultiveren dat je ziet in sommige galerijen. Het ISELP organiseert lessen en atelierbezoeken, nodigt prestigieuze sprekers uit, laat het publiek kennismaken met internationale artiesten enzovoort. Hoe zit het met de tentoonstellingsruimten? In de belangrijkste zaal van ons gebouw vinden om de drie maand nieuwe soloof thematische ten-

Inderdaad. Aan de overzijde van de Passage de Milan hebben we op de eerste verdieping ‘L’Atelier’ opgericht, een documentatiecentrum dat gewijd is aan moderne en hedendaagse kunst. Je vindt er meer dan 8000 boeken. Onder dat centrum is er een ruimte die openstaat voor jonge kunstenaars. Komt het cliënteel dat tijdens de Vendanges Louise de winkels bezoekt, een glaasje champagne in de hand, af en toe ook eens in de galerijen? Absoluut. Dat is trouwens een uitstekende manier om die galerijen te ontdekken. We vinden het heel leuk dat die interactie winkels/ kunst er is. Dat is hoe wij hedendaagse kunst zien: niet opgesloten in een ivoren toren, maar midden in het leven. Ons restaurant trekt bovendien heel wat mensen aan die in de kantoren rondom werken. Ze komen niet om naar kunst te kijken, maar pikken die ondertussen wel mee! www.iselp.be

ART KUNST


ART

LOUISE

LOUISE

Eric Van Essche, directeur scientifique de l’ISELP, institut qui vient de fêter ses 40 ans.

L

e quartier Louise, outre le commerce et le luxe, propose un véritable parcours dans le monde de l’art contemporain. Visite guidée par Eric Van Essche, directeur général f.f. de l’ISELP, institut qui vient de fêter ses 40 ans. La présence de l’ISELP donne la touche « art contemporain » si caractéristique du boulevard de Waterloo. Eric Van Essche : Oui avec la Verrière Hermès et la Gladstone gallery, l’ISELP offre ce pôle « art contemporain » au quartier, tout autour du parc Egmont. L’essence même de l’ISELP, depuis sa fondation en 1971, est de rendre l’art d’aujourd’hui accessible à tous et non pas de cultiver l’hermétisme comme le font certaines galeries. L’ISELP organise des cours et des visites d’ateliers, invite des conférenciers prestigieux, des artistes internationaux, etc. Qu’en est-il des espaces d’exposition ? Dans la grande salle principale de notre bâtiment se déroulent des expositions monographiques et thématiques qui changent tous les trois mois. Notre libraire Rayon Art s’est transformée en « boutique » où de jeunes créateurs exposent et la galerie « Découvertes » est aujourd’hui un restaurant où l’on organise un concours d’intégration artistique sur les murs.

Vous venez d’inaugurer un nouvel espace. Oui, de l’autre côté du passage de Milan, nous avons créé, au rez-de-chaussée, l’Atelier, un espace est ouvert à la jeune création, et, à l’étage, un centre de documentation spécialement dédié à l’art moderne et contemporain. Plus de 8000 livres et revues sont accessibles à toutes et à tous. Lors d’événements comme les Vendanges Louise, la clientèle visitant les boutiques un verre de champagne à la main pousse-t-elle la porte des galeries ? Absolument. C’est un excellent moyen de découvrir les galeries. Et ce voisinage commerce/art qui traverse les vieilles frontières modernistes n’est pas pour nous déplaire… L’art n’est pas enfermé dans une tour d’ivoire. Nous le voyons avec notre restaurant qui draine toute une clientèle des bureaux alentours. Leur objectif n’est pas directement de venir contempler de l’art, mais le restaurant ouvre autant l’appétit que la curiosité artistique ! www.iselp.be

De Bovenstad… uitverkoren bestemming van de kunstgalerieën.

Le Haut de la Ville…destination privilégiée des Galeries d’art.

Weinig klanten merken ze op, omdat ze niet meteen uitkomen op de grote kruispunten, maar in de kleine straatjes van de Bovenstad zijn er tal van hedendaagse kunstgalerieën te vinden! Opgesteld rond de Louisalaan zijn ze toonaangevend en prestigieus, naar het beeld van de Louisawijk…

Peu de chalands le remarquent, car elles ne donnent pas directement sur les grands axes, mais dans les petites rues du Haut de la Ville, les galeries d’art contemporain élisent domicile…et restent ! Structurées autour de l’Avenue Louise, elles sont haut de gamme et prestigieuses, à l’image du quartier Louise…

In het hart van de Bovenstad: Au cœur du Haut de la Ville : - Amart Gallery, Dejonckerstraat 34, 1060 Brussel - Christie’s, verkoopszaal, Waterloolaan 33, 1000 Brussel - Gallerie Antonio Nardone, Sint-Bernardusstraat 34-36, 1060 Brussel - Gallerie Vedovi, Waterloolaan 11, 1000 Brussel - Galerie Pascal Polar, Charleroisesteenweg 108, 1060 Brussel - Galerie Libre Cours, De Stassartstraat 100, 1000 Brussel - Mooore Luxury, Charleroisesteenweg 15, 1060 Brussel - Iselp, Centrum voor Hedendaagse Kunst, Waterloolaan 31, 1000 Brussel - Charles Riva Collection, Eendrachtstraat 21, 1050 Brussel - Young Gallery, Louisalaan 75B Wiltcher’s Place, 1050 Brussel

- Amart Gallery, rue Dejoncker 34, 1060 Bruxelles - Christie’s, salle de vente, Bd de Waterloo 33, 1000 Bruxelles - Gallerie Antonio Nardone, 34-36 rue St Bernard, 1060 Bruxelles - Gallerie Vedovi, 11 Bd de Waterloo, 1000 Bruxelles - Galerie Pascal Polar, 108, Chaussée de Charleroi - 1060 Bruxelles - Galerie Libre Cours, 100 rue de Stassart, 1000 Bruxelles - Mooore Luxury, Chaussée de Charleroi, 15, 1060 Bruxelles - Iselp, Centre d’Art Contemporain, Bd de Waterloo 31, 1000 Bruxelles - Charles Riva Collection, 21 rue de la Concorde, 1050 Bruxelles - Young Gallery, 75B av Louise, Wiltcher’s Place, 1050 Bruxelles

In de omgeving: Aux alentours : - Galerie Frédéric Desimpel, Group2 Gallery, Aeroplastics Contemporary, Galerie Thierry Salvador, Galerie Rodolphe Janssen, Galerie BaronianFrancey, Galerie Nathalie Obadia, Galerie Duqué & Pirson, Artemptation…en nog veel meer!

- Galerie Frédéric Desimpel, Group2 Gallery, Aeroplastics Contemporary, Galerie Thierry Salvador, Galerie Rodolphe Janssen, Galerie BaronianFrancey, Galerie Nathalie Obadia, Galerie Duqué & Pirson, Artemptation…et bien d’autres !

11


ALFABETISERING Een sterk en symbolisch engagement: de strijd tegen laaggeletterdheid

By Michel Grossmann

O

p het eerste zicht leek het paradoxaal en zelfs onmogelijk om een brug te slaan tussen twee werelden die zo diametraal tegenovergesteld zijn als luxe en kwetsbaarheid. Dat was echter buiten de wilskracht en de ondernemingsgeest van Jean-Claude Daoust gerekend. De voorzitter van de vzw Brussels Louise wilde deze ambitieuze uitdaging aangaan en partners binnen de Louizawijk samenbrengen om zich concreet en duurzaam in te zetten voor de strijd tegen analfabetisme. Om dit doel te bereiken en projecten met gezinnen en jonge kinderen te steunen, moesten we een beroep doen op een betrouwbare speler die al meer dan tien jaar actief is op dit gebied. Dankzij het Fonds van bpost voor Alfabetisering – beheerd door de Koning Boudewijn-stichting – is deze droom werkelijkheid geworden. Alfabetisering: de cijfers spreken voor zich ! Volgens de UNESCO zijn er vandaag wereldwijd zo’n 900 miljoen laaggeletterde volwassen. Dat komt neer op een gemiddeld percentage – uiteraard variabel van land tot land – van 21% van de wereldbevolking. In de geïndustrialiseerde landen is de situatie vergelijkbaar met België. De grote meerderheid zijn mensen die slechte ervaringen hebben gehad op school (verandering van school, zittenblijven, schoolverzuim, leerachterstand). Het PISA-rapport bevestigt elk jaar deze trieste realiteit. Ondanks de leerplicht tot 18 jaar heeft in België één volwassene op tien ernstige moeilijkheden met lezen, schrijven en rekenen. Wij moeten her-inneren dat 7% van de kinderen die de basisschool verlaten, geen getuigschrift basisonderwijs hebben. Gelukkig beginnen ieder jaar 16.000 volwassenen aan een alfabetiseringscursus.

bpost : een Kerstzegel tegen het laaggeletterdheid bpost zet zich al sinds 1997 in voor deze gevoelige zaak. In de praktijk ging de operator in 2008 nog een grote extra verbintenis aan. En hoe dan wel? Door ieder jaar een deel van de inkomsten uit de verkoop van de kerstzegel in het Fonds van bpost voor Alfabetisering te storten. Het Fonds wil dan ook uitgroeien tot een belangrijke referentie en een expertisecentrum dat in staat is om juiste diagnoses te stellen over een sector die kampt met een gebrek aan erkenning, cijfers en gegevens. Recente rapporten over analfabetisme en de resultaten van de Kerstzegelactie deden het Fonds van bpost voor Alfabetisering besluiten om zijn actie vooral te richten naar onvoldoende geletterde ouders met jonge kinderen. De onafhankelijke en pluralistische Koning Boudewijnstichting beheert deze activiteiten en speelt daarin volop haar rol als begeleidende instelling bij een thema dat haar nauw aan het hart ligt: armoede en maatschappelijke rechtvaardigheid. Minder glamour dan de wereld van “preppy”, naast de bestaande situatie, is het zeker geen overbodige luxe … te begaan tegen laaggeletterdheid in België. Dus bashing lot: om uw goed hard, mensen!

Als u een bijdrage wilt leveren aan de strijd tegen de laaggeletterdheid, sluit u dan bij ons aan voor deze actie. U kunt uw gift overmaken op rekening 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting met volgende bankvermelding « S60410 - Vendanges Louise - Preventie laaggeletterdheid ».

Een geëngageerde wijk Vendanges Louise is niet alleen een prestigieus visitekaartje voor onze Belgische en Europese hoofdstad, het evenement zet ook de levenskunst en de elegantie van het ‘hart’ in de verf. De vereniging Brussels Louise, de deelnemende merken en de partners van Vendanges Louise zetten zich samen in voor de strijd tegen analfabetisme in België. Want vandaag kan in ons land nog altijd één volwassene op tien niet zelfstandig lezen en schrijven.

L’ILLETTRISME


E

L’ILLETTRISME Un engagement fort et symbolique lutter contre l’illettrisme

By Michel Grossmann «Si vous souhaitez apporter votre contribution à la lutte contre l’illettrisme, rejoignez-nous pour cette action! Vous pouvez verser votre don sur le compte 000-0000004-04 de la Fondation Roi Baudoin, avec la mention «S60410 Vendanges Louise - Prévention Illettrisme»».

Un quartier qui s’engage Plus qu’une vitrine prestigieuse de notre capitale, belge et européenne de surcroît, l’événement des Vendanges Louise s’inscrit dans une dynamique placée sous le signe de l’art de vivre et de l’élégance du « coeur ». Touchés par la situation de l’illettrisme en Belgique, où encore aujourd’hui, un adulte sur dix ne maîtrise pas le langage écrit de manière autonome, l’Association Brussels Louise, les enseignes participantes et les partenaires des Vendanges Louise s’engagent en faveur de cette noble cause.

C

réer une passerelle entre des univers aussi diamétralement opposés que le luxe et la précarité semble à priori paradoxal voire illusoire! C’était sans compter sur la volonté et l’esprit d’initiative de Jean-Claude Daoust, Président de l’asbl Brussels Louise, qui a souhaité relever ce défi ambitieux. À savoir, fédérer des partenaires au sein du quartier Louise pour s’engager à lutter contre l’illettrisme. Pour atteindre un tel objec-

tif et soutenir des projets impliquant familles et jeunes enfants, il fallait faire appel à un acteur de confiance qui œuvre en la matière depuis plus de 10 ans. Grâce au Fonds de bpost pour l’Alphabétisation - géré par la Fondation Roi Baudouin - le rêve s’est transformé en réalité.

Illettrisme : des chiffres éloquents !

d’école, redoublements, absentéisme, inégalités au niveau scolaire). Le rapport Pisa est là pour témoigner, chaque année, de cette triste réalité. En Belgique, malgré une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans, 1 adulte sur 10 éprouve de sérieuses difficultés à lire, écrire et calculer. Rappelons que 7% d’enfants quittent l’école primaire sans certificat d’études de base. Fort heureusement, chaque année, 16.000 adultes s’engagent dans une formation en alphabétisation.

L’UNESCO a recensé 900 millions d’adultes illettrés répartis à travers le monde entier. Ce qui représente un pourcentage moyen - bien entendu, variable d’un pays à l’autre - de 21% de la population mondiale. Dans les pays industrialisés, la situation est semblable à celle de la Belgique. Dans leur grande majorité, il s’agit de personnes ayant mal vécu leur scolarité (changements

bpost: un timbre de Noël pour lutter contre l’illettrisme L’opérateur bpost se mobilise en faveur de cette cause sensible depuis 1997. Concrètement, il a pris un engagement supplémentaire de taille depuis 2008. Comment? En versant, chaque année, une partie des recettes de la vente du timbre de Noël au Fonds de bpost pour l’Alphabétisation. À cela s’ajoute une autre intention avouée du fonds: devenir un référent majeur, un centre d’expertise apte à poser un diagnostic sur un secteur qui manque de reconnaissance, de chiffres et de données. De récents rapports sur l’illettrisme et les fruits de l’action du timbre de Noël ont incité

le Fonds de bpost pour l’Alphabétisation à centrer son action à l’égard de parents insuffisamment lettrés qui ont de jeunes enfants. Indépendante et pluraliste à la fois, c’est la Fondation Roi Baudouin qui gère et assume son rôle d’accompagnement dans un thème qui lui reste cher : pauvreté et justice sociale. Moins glamour que l’univers du « bon chic bon genre », en regard de la situation existante, ce n’est certainement pas un … luxe que de s’engager contre l’illettrisme en Belgique. Alors, haro sur la fatalité : à votre bon cœur, Messieurs Dames !

13

Delvaux

Delvaux

Ter gelegenheid van de “Vendanges Louise” biedt Delvaux een “Mercredi” handtas aan aan de Koning Boudewijnstichting en steunt daarmee de strijd tegen laaggeletterdheid.

A l’occasion des Vendanges Louise , Delvaux offre un sac «Mercredi» à la Fondation Roi Baudouin et soutient la lutte contre l’Illettrisme.

De “Mercredi” handtas is meer dan een stijlvolle en actuele tas, het is een uitzonderlijk pareltje, dat Delvaux, het prestigieuze Belgische lederenwarenhuis dat gevestigd is op de Waterloolaan, deze donderdag 29 september te koop heeft aangeboden ten voordele van de Koning Boudewijnstichting. Delvaux zal het gehele bedrag van de verkoop van deze tas doneren op de rekening van Brussel Louise, die speciaal voor deze gelegenheid geopend is. De verkoop zal plaatsvinden vanaf de eerste dag van de “Vendanges Louise”: de uitgelezen kans voor de gelukkige koper om op een leuke manier bij te dragen aan een betere samenleving. De “Mercredi” handtas, is een grote zak in een warme bruine kleur uit de Toujours-lijn en is een model dat vrouwen elke dag willen dragen ...

« Mercredi », plus qu’un sac élégant et actuel, c’est une petite merveille, que Delvaux, la prestigieuse maroquinerie belge implantée Boulevard de Waterloo, a mise en vente au bénéfice de la Fondation Roi Baudouin à partir du jeudi 29 septembre. Delvaux s’engage à reverser l’intégralité de la vente de ce sac, sur le compte ouvert pour l’occasion par Brussels Louise. La mise en vente aura lieu à partir du jour des Vendanges Louise : l’occasion pour l’heureux acheteur de contribuer à une société meilleure, tout en se faisant plaisir. Le ‘Mercredi’, sac grand modèle de la famille Toujours, couleur Réglisse, est un modèle qu’on aimerait porter tous les jours... Brussels Louise remercie la Maison Delvaux pour cette action.

Brussels Louise bedankt Delvaux van harte voor deze actie.

Dank

Remerciements

Brussels Louise & de Koning Bouwdewijnstichting bedanken:

Brussels Louise & la Fondation Roi Baudouin remercient :

Delvaux - Francis Ferent - Fratelli Rossetti – Manalys – Louise Vuitton - Bulgari - Sergio Rossi – Giorgio Armani – Hall Of Time – Diane Von Furstenberg – Daoust NV – Longchamp – Chanel – Paule Ka - Frey Wille – Bang & Olufsen – Agnès B – Bonpoint – Travex NV – De La Kethulle De Ryhove P. – Valérie Fourneau – Deroy Vof & Mr Wim Vandeborne…

Delvaux - Francis Ferent - Fratelli Rossetti – Manalys – Louise Vuitton - Bulgari - Sergio Rossi – Giorgio Armani – Hall Of Time – Diane Von Furstenberg – Daoust SA – Lonchamp – Chanel – Paule Ka - Frey Wille – Bang & Olufsen – Agnès B – Bonpoint – Travex SA – De La Kethulle De Ryhove P. – Valérie Fourneau – Deroy Vof & Mr Wim Vandeborne…

voor hun bijdrage aan de lancering van deze actie voor de preventie van laaggeletterdheid. De Bovenstad die zich inzet voor één goede zaak, is het doel voor 2012. Daarom zal deze actie worden voortgezet en uitgebreid tot de Louise Christmas Night, dat plaats zal hebben op 15 december.

pour leur généreuse contribution au lancement de cette action en faveur de la prévention de l’illettrisme. Un Haut de la Ville fédéré autour d’une cause, c’est le but pour 2012. C’est pourquoi cette action sera perpétuée et élargie à la Louise Christmas Night du 15 décembre.


Model - Laura Ponte


15

Necklace «sabaa» collection «Murmures d’Orient» yellow gold, coral and diamonds 11 avenue louise

- 1050 brussels - +32 (2) 533 04 60 - www.shaniajewels.com


Prestigieuses Prestigieuze

vendanges louise 2011 De Vendanges in de Louisalaan? Wat een grappig idee.

D

e Bovenstad tot leven doen komen met geluiden van kurkentrekkers en het ontkurken van flessen bubbels, wat een geweldig idee. Het is hét moment om op een andere manier plezier te beleven. Ik ga je niet mijn hele leven in detail vertellen, want dit zou kunnen leiden tot een enorme vlaag van verveling bij onze talrijke lezers, waaronder u; maar enkele jaren geleden had ik de mogelijkheid om wijnen te proeven tijdens een uitzonderlijke gelegenheid die plaatsvond in Parijs in de buurt van de ‘Avenue Montaigne’. Ik herinner me nog dat ik gedurende die dagen daar, nooit gezegd heb dat wij hetzelfde zouden moeten organiseren in Brussel. Ik had er zelfs niet bij stilgestaan! Toch was het een echt leuk feest met dames die hun mooiste en hun meest favoriete juwelen droegen. Die dames leken op uilen wanneer ze grote ogen trokken toen andere vrouwen voorbijkwamen en van winkel naar winkel slenterden. Ik weet niet wie het idee heeft gehad om zoiets bij ons, in onze charmante hoofdstad, te organiseren. Ik heb gefaald, in een moment van waanzin wou ik ‘mooie’ schrijven maar ben dan van idee veranderd. Toch is deze stad zeer mooi en behoort ze niemand echt toe, behalve de wandelaars, die hier voor een nacht of een heel leven komen. Een stad waar u zich gemakkelijk thuis voelt, waar u zichzelf kan zijn of u nu van hier afkomstig bent of slechts enkele dagen op bezoek komt. Een dikke twintig jaar later keerde ik terug en toen ik ’s nachts aankwam reed ik voor het plezier door de straten die gehuld waren in een bronzig licht, zo wou ik deze plaats mij terug

bekend laten worden en van deze stad mijn stad maken. Ik ontdekte vrienden, vrouwen, liefde, huizen en ik ontwikkelde er mijn roots. Ik ben niet van hier, maar geleidelijk aan behoorde deze stad mij toe. Wij kunnen dit een beetje vergelijken met de herkomst van wijn, zelfs als men gelooft dat de wijn van ergens is, behoort hij iemand toe. Laten wij eerlijk zijn, de bodem is vooral en voor alles een menselijk verhaal. Een befaamde wijnbouwer met een doorsnee grond, in een gemiddeld klimaat zal waarschijnlijk een grotere wijn ontwikkelen dan een domkop, die een wijngaard heeft in de Alpen waar hij in betere omstandigheden werkt als de wijnbouwer. Het is de mens die de wijn maakt, die zijn terroir creërt. Dit uit zich steeds meer door middel van de zeer nauwkeurige productiemethoden, zoals de biologisch-dynamische wijnen of andere wijnen die teruggrijpen naar de natuur. Daardoor ontstaan vaak extreme, en nog vaker, complexe wijnen om te drinken om maar niet te zeggen verschrikkelijke en onbegrijpelijke wijnen. Maar wanneer de combinatie geslaagd is en de wijn tot het hart en de maag van de consument spreekt, is het een openbaring. Een beetje zoals de haute couture. Is het u nog nooit overkomen dat wanneer u naar de jonge modellen kijkt, die zo mager zijn dat u er soms bang van bent, u vindt dat wat zij op hun knokige schouders dragen compleet ondraagbaar is? Zelfs wanneer u een halve fles Champagne opgedronken hebt? Maar van tijd tot tijd, droomt u er toch van om hetzelfde te dragen of ziet u graag uw geliefde zijn credit card gebruiken om dat kledingstuk te kopen voor u. In de ogen van de wandelaars vormen goede wijnen, bubbels, het rumoer, kleine eetkraampjes en andere meer of minder elegante zakouskis, gelach en zeker en vast ook tranen, kortom het leven, de weg naar de sterren. Want vanavond, nog meer als andere avonden, verandert de Bovenstad in een andere wereld, een ander leven dankzij iemand met een goed idee, wie het ook is we moeten hem of haar dankbaar zijn. Geniet van uw avond, want uiteindelijk is er niets anders dan dat, wat echt van belang is! Eric Boschman, de beste sommelier van België uit lang vervlogen tijden.

S

ous le soleil exactement … ce jeudi 29 septembre en soirée, le Haut de la Ville de Bruxelles a scintillé de mille feux, pour le plaisir des invités et des clients des grandes enseignes belges et internationales. Hier soir, ils étaient près de 20.000 à fouler l’élégant tapis posé sur les artères du Quartier Louise pour une promenade privilégiée, une nocturne très sélect dédiée à l’élégance et à la dégustation des plus grands crus et millésimes. Bref, une deuxième édition des Vendanges Louise - la première s’est tenue en 2009 - qui affiche la belle santé et la belle dynamique du Haut de la Ville.

D

eze donderdagavond 29 september, onder de stralende zon, sprankelde de Brusselse Bovenstad onder duizenden lichtjes en dit tot groot plezier van de genodigden en klanten van de grote Belgische en internationale modehuizen. Gisterenavond betraden bijna 20.000 bezoekers het elegante tapijt, gelegen in de straten van de Louisawijk, voor een bevoorrechte wandeling en een exclusieve avond gewijd aan elegantie en aan de degustatie van wijnen uit de grootste wijngaarden en wijnjaren. Kortweg, een tweede editie van Les Vendanges Louise – de eerste editie werd in 2009 gehouden - die de goede gezondheid en de dynamiek van de Bovenstad weerspiegelt

Des vendanges chez Louise ? Quelle drôle d’idée.

F

aire vivre le haut de la ville au son des tire-bouchons et de l’éclatement des bulles, quelle belle idée. C’est le moment de se faire plaisir autrement. Je ne m’en vais pas vous raconter toute ma vie par le détail, cela risquerait de provoquer une vague massive de ronflements guillerets chez les nombreux lecteurs que vous êtes ; mais il y a de nombreuses années, j’ai eu l’occasion de faire goûter des vins durant une opération d’exception réalisée à Paris du côté de l’avenue Montaigne. Je me souviens qu’en ce temps là, je ne me suis jamais dit que l’on devrait faire la même chose à Bruxelles, je n’y ai même pas pensé. Pourtant c’était une véritable belle fête, avec des dames sur leurs plus beaux bijoux et leurs chouchous qui ressemblaient à des hiboux sans cailloux tant ils ouvraient de grands yeux pour regarder les autres femmes que les leurs défiler tranquillement de magasin en magasin. Je ne sais pas qui a eu l’idée de vouloir développer cela chez nous, dans notre bonne capitale. J’ai failli, dans un moment d’égarement écrire « belle » et puis je me suis ravisé. Et pourtant, c’est qu’elle est belle cette ville qui n’appartient véritablement à personne si ce n’est aux promeneurs, qu’ils soient d’un soir ou d’une vie. Cette ville où il est si facile de se fondre, où l’on peut se sentir d’ici même si on est de là en à peine quelques jours. Parfois, il y a une grosse vingtaine d’années, lorsque j’y suis arrivé, il m’arrivait la nuit, de rouler pour le plaisir dans les rues noyées de lumière bronze, comme si je faisais le tour du propriétaire, à tout le moins pour m’approprier la cité. J’y ai découvert des amis, des femmes, des amours, des maisons, j’y ai développé mes racines. Pas d’ici, mais petit à petit appartenant à cette ville. C’est un peu le cas lorsqu’il s’agit de vin, même si l’on croit qu’il est

de quelque part, il est de quelqu’un. Ne nous leurrons pas, le terroir c’est surtout, avant tout, une histoire d’humain. Un grand vigneron sur un sol moyen dans un climat moyen élaborera probablement un plus grand vin qu’un crétin, même pas des Alpes, travaillant dans de meilleures conditions que lui. C’est l’homme qui fait le vin, qui crée son terroir. Cela se mesure de plus en plus au travers de productions extrêmement précises, telles que les vins en biodynamie ou autres retours vers la nature. Certes, c’est souvent extrême et, encore plus souvent, complexe à boire pour ne pas dire franchement pas terrible et incompréhensible, mais quand c’est réussi, que ça parle au cœur, aux tripes du consommateur, c’est une révélation. Un peu comme de la haute couture. Ne me dites pas que cela ne vous est jamais arrivé en contemplant ces jeunes filles tellement maigres qu’elles font parfois peur, que ce qu’elles transportaient sur leurs épaules osseuses était parfaitement importable ? même avec une demi bouteille de Champagne dans le coco. Et pourtant, de temps en temps, vous rêvez de porter la même chose ou de voir votre amour de carte de crédit fondre pour ce bout de tissus. Ce soir, c’est la piste aux étoiles dans les yeux des promeneurs. De bons vins, des bulles, du brouhaha, des petits fours et autres zakouskis plus ou moins sophistiqués, des rires, des larmes aussi c’est certain, bref la vie. Parce que ce soir, un peu plus fort que les autres soir, le haut de la ville s’invente un autre monde, une autre vie, grâce à quelqu’un qui a eu une bonne idée, qui que ce soit, qu’il en soit remercié. Que vos dégustations soient belles, parce qu’en fin de compte, il n’y a que ça qui compte vraiment ! Eric Boschman, meilleur sommelier de Belgique il y a longtemps déjà.


Vendanges louise 2011 29/09/11

17

© event attitude © Luc Viatour Soirée de l'Evenement chez Anne Fontaine


NEW ADDRESS FRANCIS FERENT TEMPORARY STORE LOUISE AVENUE 43

LOUISE SQUARE

« GOULET » LOUISE

43

STEPHANIE SQUARE

LOUISE AVENUE

Discover at Francis Ferent a top labels selection for women’s and men’s wear, jeanswear, and the smartest accessories


PRADA MIU MIU DOLCE&GABBANA GIVENCHY WWW.IBIS-ADVERTISING.COM

STELL A MC CARTNEY JIMMY CHOO TORY BURCH PAUL SMITH MONCLER JOSEPH FENDI VANESSA BRUNO MARC BY MARC JACOBS

BRUSSELS I KNOKKE I T. 00 32 2 545 78 30

www.francisferent.be

R E M A R K A B L E FA S H I O N S TO R E S

19


Vendanges louise 2011


21


23

www.frey-wille.com vienna, austria

BRUSSEL – BRUXELLES: Louizaplein 6 Place Louise Grote Zavel 45 Place du Grand Sablon


THE LOUISE NIGHT 15 12 11

HAUT DE LA VILLE BOVENSTAD

AGENDA

Nieuwe merken, verhuizingen, nieuws

Les nouvelles enseignes, les déménagements, les actualités

NET AANGEKOMEN

CEUX QUI VIENNENT D’ARRIVER

Wolford Louizalaan 40 Rodier Louizalaan Aubade en Calida Gulden-Vlieslaan 33 en 34 Stijl ‘à la française’: Maje, Bel Air en Sud Express in de Louizagalerijen en Tara Jarmon in de Louizalaan 15

Wolford Avenue Louise, 40 Rodier Avenue Louise Aubade et Calida se sont installés Avenue de la Toison d’Or, 33 et 34 Le style à la française : Maje, Bel Air et Sud Express dans les Galeries Louise NOUVELLES ENSEIGNES A VENIR

NIEUWE MERKEN VERWACHT Abercrombie… de langverwachte nieuwkomer opent zijn deuren in december langs de Waterloolaan Urban Outfitters opent op 15 september zijn nieuwe verkooppunt aan het Stefaniaplein Jimmy Choo zet in de Waterlooloon 53 vanaf 28 oktober voet op de Brusselse bodem Christophe Robin, de Parijse haarkleurspecialist van de sterren, opent in september zijn

Abercrombie … le tant attendu : ouvre ses portes en décembre Bd de Waterloo Urban Outfitters s’installe le 15 septembre Place Stéphanie Jimmy Choo arrive en ville le 28 octobre, Bd de Waterloo, 53 Tara Jarmon sur l’Avenue Louise, 15 Christophe Robin, le coloriste parisien des stars, ouvre son premier atelier à Bruxelles

eerste atelier in Brussel in de Naamsestraat 65A

en septembre, rue de Namur, 65A

25

De projecten van Brussels Louise voor de komende jaren

M

et de Vendanges Louise is het jaar 2011 nog niet ten einde. De vereniging Brussels Louise heeft immers nog andere evenementen op de kalender staan. Op het vlak van animatie: de LOUISE CHRISTMAS NIGHT op donderdag 15 december – een evenement dat open staat voor alle boetieks en een breed publiek. De gedroomde gelegenheid om in een extra gezellige eindejaarssfeer te shoppen. Maar ook in de coulissen werd er hard gewerkt, met de oprichting van een TASK FORCE VEILIGHEID, in samenwerking met de verschillende politiediensten die in de Bovenstad actief zijn. Dit project heeft

als doel het contact en de communicatie tussen de handelaars en hun wijkagenten te vergemakkelijken. Daarbij werd de veiligheid van de Bovenstad nog versterkt en werden voor de handelaars voordrachten over technische preventiemiddelen georganiseerd. Ook de activiteiten van de TASK FORCE NETHEID worden voortgezet in samenwerking met de gemeenten Elsene, Sint-Gillis, de stad Brussel en het Brusselse gewest, zodat de Bovenstad en zijn stadsmeubilair hun glans van weleer terug krijgen. Ten slotte zal er samen met ATRIUM een rondetafel worden georganiseerd voor de handelaars van de Louizawijk en de Naamsepoortwijk met de bedoeling om het ‘AFTERWORK SHOPPING’ - project voor 2012 in te voeren (opening van de boetieks op donderdagavond). En last but not least zal de vereniging Brussels Louise opnieuw de eindejaarsverlichting coördineren, zodat de Bovenstad tijdens die voor de handel zo belangrijke periode letterlijk straalt van gezelligheid.

Les projets de Brussels Louise à venir

L

’année 2011 ne sera pas finie avec les Vendanges Louise, l’association Brussels Louise prévoit encore en

effet :

En termes d’animation : la LOUISE XMAS NIGHT, le jeudi 15 décembre, ouverte à toutes les boutiques et à un large public. L’occasion de combiner shopping de fin d’année et convivialité. En termes de travail de fond, la mise en place d’une TASK FORCE SECURITE, en collaboration avec les différents services de Police, actifs sur le Haut de la Ville. Le but de ce projet est de favoriser la rencontre et la communication entre les commerçants et leurs agents de quartier. A la clé, le renforcement de la sécurité du Haut de la Ville et la mise en place de séances de « techno-prévention » à destination des commerçants.

La TASK FORCE PROPRETE est également poursuivie, en collaboration avec les Communes d’Ixelles, de Saint-Gilles, la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise, afin de remettre en état le Haut de la Ville et son mobilier urbain, Enfin, une table ronde sera organisée en partenariat avec ATRIUM, et rassemblera les commerçants des quartiers « Louise » et « Porte de Namur » en vue d’envisager la mise en place du projet « AFTERWORK SHOPPING » (ouverture des boutiques tous les jeudis soirs) en 2012. Last but not least, l’association Brussels Louise coordonnera une fois encore les illuminations de fin d’année, pour que le Haut de la Ville resplendisse de mille lumières en cette période cruciale pour le commerce.


Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale

Lamborghini Brussels A division of S.A. D’Ieteren N.V. Leuvensesteenweg, 373 B-1932 St-Stevens-Woluwe Tel: +32 2 704 99 08 Fax: +32 2 704 99 07 www.lamborghini-brussels.com Average consumption (l/100 km) : with e-gear transmission : 14 with manual transmission : 14,7 / CO2 emission (g/km) : 319 . Give way to safety.


27


© ie V w om fr e Th e ot H B l, e ss ru ls

BRUXELLES « Nos Champs-Elysées sont traversés par une autoroute ! »

LOUISE MEETS


BRIGITTE GROUWELS M

adame Brigitte Grouwels fait partie depuis 2004 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle est ministre des Travaux publics et des Transports, de l’Informatique régionale et du Port de Bruxelles. La Ministre a de grands projets pour le quartier Louise ! En quoi consiste cet ambitieux projet du quartier Louise ? Il s’agit de créer un espace public agréable dans un quartier de luxe, nos Champs-Elysées, qui est aujourd’hui pratiquement traversé par une autoroute ! Avec comme résultat deux quartiers complètement isolées : le quartier du boulevard de Waterloo et celui de la Toison d’or. Pour combler cette espèce de « hiatus », il serait possible d’investir davantage l’espace public du boulevard en construisant un nouvel espace de convivialité, un symbole urbain, reliant les quartiers du boulevard de Waterloo et du boulevard de la Toison d’Or. Des bâtiments pourraient également être érigés sur cette nouvelle surface. Les modes actifs (piétons, cyclistes et transports publics) seraient favorisés alors que les voitures passeraient, elles, en grande partie par des tunnels. Où cette plateforme s’étendrait-elle précisément ? La partie allant de la Porte de Namur à la Place Louise serait complètement réaménagée et la couverture des tunnels serait réalisée, quant à elle, entre le rond-point Cliquet, en face de l’ex-Hilton, aujourd’hui The Hotel, et du Sofitel, et la Porte de Namur. Ce projet fait rêver car nous pourrions inventer une ambiance urbaine tout à fait nouvelle à Bruxelles. Des appels à projets architecturaux seraient lancés pour édifier des complexes aux formes nouvelles, bref une architecture innovatrice pour Bruxelles. La forme du pentagone serait bien sûr conservée tout comme l’allure urbaine du boulevard également. Où en est le projet aujourd’hui ? A ce jour, rien n’a encore été effectué au niveau des dessins d’architectes et d’urbanistes. Nous avons réalisé l’étude technique de faisabilité qui est très positive. Il faut encore faire l’étude de mobilité et l’étude urbanistique. Le secteur privé est-il intéressé par ce projet ? Dans le cadre de l’étude financière, quatrième volet, il est clair que le projet va coûter cher. Le secteur privé sera demandé à la rescousse. La couverture des voies centrales de la petite ceinture entre la Porte de Namur et le tunnel Louise qui servira de support solide aux nouveaux bâtiments à venir, voilà des travaux qui ont leur coût. Un vrai projet PPP donc, à venir. En contrepartie, le secteur privé pourra investir dans des complexes ultra-neufs à forte valeur commerciale.

Ce projet s’inscrit dans un Bruxelles durable où l’environnement est également pris en compte. En effet, un Bruxelles avec « moins de voitures ». Dans l’idéal, il y aurait un minimum de voitures, sauf évidemment pour ce qui est des hôtels. Les accès des tunnels vers des parkings souterrains auront, en outre, toute leur importance. Les parkings en surface seront minimisés. L’objectif, de par la création des tunnels, est de rediriger le trafic de transit actuellement en surface, en souterrain, et de rendre l’espace en surface au trafic local, de préférence aux modes actifs (les piétons, les cyclistes et les usagers des transports publics). Ceci permettra de diminuer sensiblement l’impact sur la qualité de l’air et sur le bruit de la zone concernée. Les transports en commun et les vélos seront rois. Oui, d’ailleurs, la STIB est déjà très présente avec des lignes qui fonctionnent très bien. Je pense au 94 et au métro Louise. Mais je ne condamne pas la voiture. Le projet montre aussi que la possibilité pour les voitures de rejoindre de façon souterraine la place Louise par la petite ceinture devrait s’étendre à la Porte de Hal et à la Porte de Namur. De même en venant du Bois de la Cambre, la possibilité de prendre un tunnel et de rejoindre la Porte de Hal ou Rogier. Malgré tous les travaux en dessous du métro, c’est techniquement faisable. Et j’insiste le projet préservera les grands boulevards du Pentagone, tout en apportant plus de mobilité à tous. Il faudra ensuite présenter un projet au gouvernement bruxellois. Oui, et je pense associer à ce projet le Ministre Benoît Cerexhe qui, comme moi, désire développer un commerce de qualité dans un des plus beaux quartiers de la capitale européenne.

29


BRUXELLES ”Onze Champs-Elysées worden doorkruist door een autosnelweg !”

LOUISE MEETS


BRIGITTE GROUWELS B

rigitte Grouwels maakt sinds 2004 deel uit van de Brusselse Regering. Ze is minster van Openbare Werken en Vervoer, van het gewestelijke Informaticabeleid en de Haven van Brussel. Voor de Louiza-wijk koestert de minister grootse plannen! Waaruit bestaat dit ambitieus project voor de Louiza-wijk ? Het gaat over de inrichting van een aangename openbare ruimte in een luxewijk, onze Champs-Elysées, die vandaag praktisch door een autosnelweg doorkruist wordt! Met als resultaat twee bijna volledig geïsoleerde wijken : de wijk van de Waterloolaan en die van de Gulden Vlies. Om deze “hiaat” te dichten, zou het mogelijk zijn de openbare ruimte van de laan meer in te nemen door er een nieuwe aantrekkelijke ruimte te bouwen, een symbool van exemplarische stedenbouw, die de twee wijken van de Waterloolaan en de Gulden Vlieslaan met elkaar verbindt. Gebouwen zouden eveneens op deze nieuwe ruimte kunnen opgetrokken worden. De actieve weggebruikers zouden er voorrang krijgen en de auto’s zouden grotendeels door tunnels rijden.

Waar zou deze nieuwe ruimte precies komen? Tussen de Naamsepoort en het Louizaplein komt er een volledige heraanleg en de overdekking gaat vanaf het rondpunt Cliquet, recht tegenover het ex-Hilton-hotel, nu The Hotel, en het Sofitel, tot aan de Naamsepoort. Dit project doet dromen. We zouden immers een volledig nieuwe stadssfeer kunnen creëren in Brussel. Er zouden oproepen gericht worden naar architecten om voorstellen te maken voor gebouwen die innovatief zijn voor Brussel. De vorm van de Vijfhoek zal uiteraard wel behouden blijven, net zoals de stedelijke uitstraling van de laan.

Waar staat het project vandaag? Op dit ogenblik is er nog niets gebeurd op vlak van architectenplannen of stedenbouwkundige voorstellen. Wel hebben we een technische haalbaarheidsstudie laten uitvoeren die zeer positief is. Nu moeten we overgaan tot de mobiliteitsstudie en de stedenbouwkundige studie.

Dit project kadert in een duurzaam Brussel waar eveneens rekening wordt gehouden met het milieu. Dat klopt: een Brussel met “minder auto’s”. Idealiter zou er een minimum aan auto’s zijn, behalve natuurlijk voor wat betreft de hotels. De tunneltoegangen naar ondergrondse parkeerplaatsen zullen bovendien een grote rol spelen. Het aantal bovengrondse parkings zal worden beperkt. Deze tunnels worden aangelegd met de bedoeling het huidige bovengronds transitverkeer ondergronds te laten gebeuren, en de bovengrondse ruimte weer vrij te maken voor plaatselijk verkeer, bij voorkeur voor de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) en de gebruikers van het openbaar vervoer. Dit zal de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren en de geluidsoverlast verminderen.

Het openbaar vervoer en de fiets zullen dan de koning van de weg zijn? Inderdaad. De MIVB is trouwens al uitgebreid aanwezig met goed functionerende lijnen. Denk maar aan tramlijn 94 en aan metro Louiza. Maar ik veroordeel de auto niet. Het project toont immers ook aan dat de mogelijkheid voor auto’s die via de Kleine Ring ondergronds het Louizaplein bereiken uitgebreid kan worden tot aan de Hallepoort en de Naamse Poort. Hetzelfde voor het verkeer dat van het Terkamerenbos komt, het zal een tunnel kunnen inrijden om de Hallepoort of Rogier te vervoegen. Ondanks alle werken in de ondergrond onder de metro, is dit technisch doenbaar. En ik herhaal : het project zal de grote lanen van de Vijfhoek vrijwaren maar daarbij iedereen meer mobiliteit geven.

Heeft de privésector interesse in dit project ? In het kader van de financiële studie, het vierde luik, is het duidelijk dat het project veel zal kosten. Wij zullen gaan aankloppen bij de privésector. De overdekking van de centrale lanen van de kleine ring tussen de Naamsepoort en de Louizatunnel die de toekomstige gebouwen zal dragen betekent kostelijke werken. Het gaat dus wel degelijk om een PPS-constructie. Als tegenprestatie zal de privésector kunnen investeren in supernieuwe complexen met hoge handelswaarde.

Er zal vervolgens een project moeten voorgesteld worden aan de Brusselse Regering. Ja en ik denk eraan minister Benoît Cerexhe hierbij te associëren. Net als ik wenst hij een kwaliteitsvolle handel te ontwikkelen in een van de mooiste wijken van de Europese hoofdstad.

31


BRUSSELS Grote Zavel 36 Place du Grand Sablon GENT Henegouwenstraat 4 ANTWERPEN Lange Gasthuisstraat 12-14 KNOKKE-ZOUTE Kustlaan 110-114 HASSELT Kapelstraat 46 LIÈGE Rue Saint-Adalbert 5 SINT-MARTENS-LATEM Kortrijksesteenweg 117

WWW.FLAMANT.COM

PARIS | MOSCOW | HAMBURG | MILANO | BERLIN | GENÈVE | ZÜRICH | VIENNA | NICE


33


Des nocturnes ambitieuses et magiques De nocturnes ambitieus en betoverend


PIERRE MARCOLINI PATRICK MESDAGH

SABLON / zAVEL

NOCTURNES H

N

et is nog twee maand wachten op de Nocturnes van de Sablon. Het evenement heeft een dubbele functie. Het wil namelijk niet alleen in de kijker zetten hoe rijk en dynamisch de wijk wel is, maar ook hoe apart. Het team dat aan de slag gaat compenseert zijn jeugd en gebrek aan ervaring door een grote motivatie. Ze zijn vast van plan het cliënteel te verbazen met een evenement dat de Zavel waardig is!

ous sommes à deux mois des Nocturnes du Sablon avec comme défi d’imaginer un événement qui remplisse deux fonctions : celle de montrer la richesse et le dynamisme d’un quartier et celle de refléter sa spécificité. Une équipe s’est mise en place, jeune, inexpérimentée, mais animée par la volonté de proposer à notre clientèle un événement digne de la place du Sablon !

Dat is de reden waarom we zijn gaan aankloppen bij de Belgische architect Pierre Lallemand. Hij stelde ons een te gek idee voor: in het midden van de Grote Zavel zal een heel apart paviljoen worden opgericht. Wat daar zoal te zien zal zijn? Ik licht graag al een tip van de sluier op: de twee belangrijkste elementen van het DNA van de Zavel zullen een prominente rol spelen. En dan heb ik het natuurlijk over kunst en over gastronomie.

A cet effet, nous avons rencontré l’architecte belge Pierre Lallemand qui nous a proposé une idée un peu folle : réaliser un pavillon iconique au milieu de la place du Grand Sablon… Je lève un coin du voile : le pavillon combinera de manière exemplaire les deux ADN du Sablon : le monde de l’art et celui de la gastronomie.

Wees aandachtig de volgende dagen. Als u een uitnodiging krijgt met Art of test of Ars Longa, krijgt u de kans om de Zavel te bewonderen zoals niemand dat ooit gedaan heeft. Want dat is nu eenmaal de doelstelling die het Zavelcomité voor ogen heeft in 2012: dit mooie plein waar alle Belgen van houden op een originele manier in de kijker zetten. Met mateloze affectie, Pierre Marcolini Voor de covoorzitter Patrick Mesdagh en het Zavelcomité

Je vous invite à être attentifs ces prochains jours … Si vous recevez une invitation signée Art of test ou Ars Longa, vous aurez la chance d’admirer le Sablon comme personne ne l’a jamais fait ! C’est en effet l’objectif de 2012 pour le comité du Sablon : porter un autre regard sur cette place qui appartient au cœur de tous les Belges. Avec affection et sans modération, Pierre Marcolini Pour le co-président Patrick Mesdagh et le comité du Sablon.

35


Ro i du ai so n M la de e us é M ©

zAVEL

houden van zijn land en er het hoofd bij verliezen

H

et verhaal begint met het beroemde verhaal van het duo Egmont en Hoorne. De opvolger van Keizer Karel is zijn zoon Filips II, die zijn illustere vader zal opvolgen als koning van Spanje en erfgenaam van de Bourgondische gebieden. De Spaanse Nederlanden waren geboren. De Brusselaars waren echter niet tevreden, en daar hadden ze twee redenen voor. Het Spaanse katholicisme was zeer intolerant tegenover het calvinisme, en de adel was uit het lood geslagen door de modernisering. Er ontstond een kloof tussen de ‘zwaardadel’ en de nieuwe ‘ambtsadel’, die vooral bestond uit topambtenaren en juristen. Het kruim van de adel, de entourage van de erfgenamen van de hertogen van Bourgondië, noemde zich de ridders van het Gulden Vlies. Zij vormden de harde kern rond de prins. Sommige edellieden als Hendrik van Brederode, Lodewijk van Nassau en graaf Karel van Mansveld, nemen deel aan een politieke beweging, in het leven geroepen door de lagere katholieke en calvinistische adel. Ze wilden een echt manifest voor godsdienstvrijheid voorleggen aan de landvoogdes Margaretha van Parma. Op 5 april 1566 zou de grote Berlaymont trouwens historische woorden uitspreken. Toen Margareta in toorn ontstak zei hij om haar te sussen: “Ach, het zijn toch maar geuzen.” Vandaar het idee om een ‘geuzenbanket’ te organiseren.

Brederode, misschien de enige echte held van de geschiedenis, waar we later nog op terugkomen, ligt aan de oorsprong van het compromis en het banket. Onze graven van Egmont en Hoorne zullen er enkele ogenblikken aan deelnemen, net als Willem de Zwijger, die later vlucht om de revolutie voor te bereiden. Op hetzelfde ogenblik geeft Filips II het bevel aan de Hertog van Alva om Napels te verlaten en met zijn stoottroepen naar Brussel op te rukken. De negatieve reactie op deze petitie, die door Filips II werd meegegeven in de laatste van zijn Brieven uit het bos van Segovia, en de gevolgen van de repressie van de Geuzenopstand die daarop volgde, maken van het compromis van de edellieden een sleutelelement voor de ontketening van de Tachtigjarige Oorlog. De graaf van Hoorne, die de titel had geërfd van de tweede echtgenoot van zijn moeder, maakte deel uit van de rijke adel van de Nederlanden. Tijdens het grootste deel van zijn carrière was hij een trouwe vazal van Spanje. Hij werd benoemd tot jachtmeester, ridder van het Gulden Vlies, hoofd van de Staatsraad der Nederlanden, kamerheer en kapitein van de Vlaamse garde van de Koning van Spanje en admiraal van Vlaanderen. Hij begint zich echter te ergeren aan het Spaanse auto-

ritarisme dat groeit in de Nederlanden, vooral op godsdienstig en economisch gebied. Samen met Lamoraal, graaf van Egmont, Vlaams generaal en staatsman, begint hij een verzetsbeweging tegen kardinaal Granvelle, die door Filips II in 1564 wordt afgezet. Om te bewijzen dat hij niet akkoord is met de repressie in de Nederlanden, stuurt de graaf van Hoorne zijn eretekenen van het Gulden Vlies terug. Hij gelooft echter niet in een breuk en accepteert samen met Egmont om terug de eed af te leggen. De Hertog van Alva, die nochtans zeer verknocht is aan het elitisme van het Gulden Vlies, laat Egmont en Hoorne oppakken en, voor een van de eerste moderne rechtbanken, berechten voor hoogverraad. In tegenstelling tot de geromantiseerde legende die later over hen zal worden opgehangen, hebben ze er waarschijnlijk niet zelf op aangestuurd om martelaren te worden. Als er al een held was in de geuzenstrijd, was dat dus ongetwijfeld de Grote Geus Hendrik van Brederode. Op 5 juni 1568 worden Egmont en Hoorne onthoofd op de Grote Markt van Brussel. In een volgend hoofdstuk zullen we het hebben over de oprichting van hun standbeeld op de Zavel, wat op zich een politieke aangelegenheid was. Dossier opgesteld met Roel Jacobs van Visit Brussels


SABLON

Aimer son pays à en perdre la tête ?

I

vrai héros de l’histoire, on y reviendra, est l’instigateur du compromis et du banquet! Nos comtes d’Egmont et Hornes passent quelques instants à ce banquet, ainsi que Guillaume le Taciturne qui fuit ensuite pour préparer la révolution.

Certains membres de la moyenne noblesse, Henri de Bréderode, Louis de Nassau et le comte Charles de Mansfeld participent à un mouvement politique lancé par la petite noblesse catholique ET calviniste. Il s’agit de présenter un véritable manifeste pour la liberté de conscience à la Gouvernante Marguerite de Parme. Le 5 avril 1566, le grand Berlaymont aurait dit d’ailleurs, pour calmer le courroux naissant chez Marguerite : « Allez ce ne sont que des gueux ». D’où l’idée de lancer un « banquet des gueux  ». Bréderode, peut-être seul

Le comte de Hornes, qui a hérité du deuxième époux de sa mère, le comté de Hornes, appartient à la riche noblesse des Pays-Bas. Il sert loyalement l’Espagne au cours de la majeure partie de sa carrière. Nommé successivement grand veneur, chevalier de la Toison d’or, chef du Conseil d’État des Pays-Bas, chambellan et capitaine de la garde flamande du roi d’Espagne, amiral des Flandres, il commence toutefois à se méfier de l’autoritarisme espagnol qui grandit aux Pays-Bas, surtout en matière religieuse et économique. Avec Lamoral, comte d’Egmont,

©

Je re m

y

Le

fe bv re

l faut d’abord comprendre le contexte autour de cette fameuse histoire du duo Egmont et Hornes. Le successeur de Charles-Quint est son fils, Philippe II, qui devient le Roi d‘Espagne et l’héritier des territoires bourguignons. C’est la naissance des Pays-Bas espagnols. Mais deux raisons plongent Bruxelles, régi donc depuis Madrid, dans le mécontentement. Le catholicisme espagnol très intolérant vis-à-vis du calvinisme. Une noblesse désarçonnée par la modernisation en cours : la division entre noblesse d’épée et cette nouvelle noblesse de robe, adoubant hauts fonctionnaires et juristes. L’élite de l’élite, nobles de l’entourage des héritiers des Ducs de Bourgogne, s’appelle les chevaliers de la Toison d’Or qui est le noyau dur autour du prince.

Au même moment, Philippe II, donne l’ordre au Duc d’Albe de quitter Naples et d’avancer sur Bruxelles avec ses troupes de choc ! La réponse négative à cette pétition, fournie par Philippe II d’Espagne dans la dernière de ses Lettres de Ségovie, et les conséquences de la répression de la Révolte des Gueux qui s’ensuivit, font du Compromis des Nobles, un élément clé du déclenchement de la Guerre de Quatre-Vingts Ans.

gouverneur des Flandres et du Brabant, il forme une sorte de ligue de seigneurs opposés à Granvelle, que Philippe II disgracie en 1564. Pour bien montrer son opposition résolue à la politique de répression dans les Pays-Bas, le comte de Hornes renvoie ses insignes de la Toison d’or. Mais il ne croit pas à la rupture et accepte, comme Egmont, de reprêter serment. Le duc d’Albe, malgré son attachement à l’élitisme de la Toison d’or, doit organiser un des premiers tribunaux modernes et juger Egmont et Hornes comme de simples citoyens accusés de trahison… Eux qui, à l’inverse d’une tradition romantique, n’étaient peut-être pas prêts à perdre la tête… Dès lors, Bréderode ne serait-il pas le héros s’il faut en trouver un ? Egmont et Hornes furent tout deux décapités le 5 juin 1568 à Bruxelles, sur la Grand-Place. Un prochain chapitre racontera la construction de la statue du Sablon, construction très politique comme il se doit ! Dossier établi avec Roel Jacobs de Visit Brussels

37


dinhvan.com

Collection Seventies


39

BOUTIQUES DINH VAN BRUXELLES Place du Grand Sablon, 14 et Woluwe Shopping Center


LE PAIN QUOTIDIEN DECOULE D’UNE ENVIE TRES SIMPLE: FAIRE DU BON PAIN. UN PAIN POUR FAIRE DE GRANDES TARTINES A LA MIE DENSE ET A LA CROUTE FERME. QU’ILS SOIENT DE SEIGLE,DE FROMENT,AU NOIX OU AUX RAISINS, NOS PAINS SONT LE RESULTAT D’UN SAVOIR FAIRE ANCESTRAL QUI MARIE UNE FARINE BIOLOGIQUE DE MEULE, DU LEVAIN NATUREL,DU SEL,UNE FERMENTATION LENTE DANS DES BANNETONS D’OSIER TENDUS DE TOILE DE LIN ET UNE CUISSON SUR PIERRE BRULANTE.

Alain Coumont HET IDEE ACHTER LE PAIN QUOTIDIEN IS HEEL EENVOUDIG: ELKE DAG LEKKER BROOD MAKEN.BROOD OM DIKKE BOTERHAMMEN VAN TE SNIJDEN MET KORSTEN WAAR JE EEN STEVIGE BEET AAN HEBT. ROGGE OF TARWEBROOD, MET NOTEN OF ROZIJNEN : ELK BROOD IS HET RESULTAAT VAN EEN EEUWENOUDE TRADITIE. HET WORDT BEREID MET BIOLOGISCH MEEL DAT OP STENEN FIJNGEMALEN WERD, NATUURLIJKE ZUURDESEM EN EEN SNUIFJE ZOUT. DAN KAN HET LANGZAAM RIJZEN IN EEN TENEN MAND GEVOERD MET EEN LINNEN DOEK, VOOR HET OP HETE STENEN WORDT GEBAKKEN.

Alain Coumont

L

e Pain Quotidien du sablon, vous invite a une saine gourmandise autour

d’une table ou l’on se sent bien. dans une atmosphere chaleureuse et conviviale, ou au jardin, îlot préservé dans un havre de paix, au cœur du quartier des Sablons.

L

e Pain Quotidien aan de Zavel nodigt u uit voor een gezonde maaltijd, rond een

gemeenschappelijke tafel waar je u goed voelt, in een gezellige en warme sfeer of in de rustige tuin midden van de Zavelwijk.

LE PAIN QUOTIDIEN DU SABLON RUE DES SABLONS 11 - 1000 BRUXELLES TEL : 02 513 51 54 OPEN : 7 DAYS PER WEEK


CITY DINNER 29/06/11

41


« McLaren Brussels ouvre le premier showroom au Benelux »


43


McLaren L Laren B

russel, 25 augustus 2011 – Ginion Group, officiële vertegenwoordiger van McLaren Automotive Benelux, opent vandaag de deuren van de nieuwe McLaren Brussels-showroom op de prestigieuze Louizalaan. Niet alleen valt daar de MP4-12C van dichtbij te bewonderen, men kan er ook het hele gamma accessoires en merchandising van het merk kopen. Om deze nieuwe evolutie in de geschiedenis van het merk gepast te vieren, worden de fans ook getrakteerd op een stukje Formule 1-geschiedenis: zo zal de MP4-19 van McLaren er permanent te bewonderen zijn. Een nieuwe stap De opeenvolgende openingen van 35 McLaren-showrooms in de hele wereld vertegenwoordigen een nieuwe stap vooruit in de geschiedenis van het merk. Twee maanden na de opening van de flagship store in Londen, gesitueerd op het illustere One Hyde Park, was het dus nu de beurt aan België om het merk op zijn territorium te verwelkomen. Niet toevallig had deze opening plaats net voor de start van de Grote Prijs Spa-Francorchamps, waar McLaren in 1968 zijn eerste F1 overwinning behaalde. McLaren Brussels, dat deel uitmaakt van de Ginion Group, heeft dus nu een vaste stek op de Louizalaan, met een volledig aan het merk gewijde showroom van niet minder dan 300m2. Inbegrepen is ook een officiële McLaren-boetiek, waar alle accessoires en merchandising van het merk te koop zijn. Al sinds de officiële presentatie van de MP4-12C zijn de verkoopcijfers ervan excellent: wie nu een bestelling plaatst moet naar alle waarschijnlijkheid enkele maanden op zijn auto wachten. Maar dat wachten loont meer dan de moeite! Een onberispelijke service McLaren Automotive en McLaren Brussels stellen zich tot doel aan hun klanten niet alleen een uitzonderlijke wagen te leveren, maar ook in te staan voor een onberispelijke en nooit geziene verkoopservice. Zo zullen, in tegenstelling tot andere constructeurs, de McLaren-concessiehouders altijd over alle wisselstukken voor de MP4-12C beschikken. Een concept dat is gegroeid vanuit de pits van Formule 1-wedstrijden, en dat een snelle en efficiënte reparatie zonder wachttijd garandeert. Van bij de start van de ontwikkeling van de 12C hebben de ingenieurs al nagedacht over manieren voor snelle, eenvoudige reparaties en een perfecte klantenservice. In geval van nood kan zelfs een ‘flying doctors’-team worden gecontacteerd. Op dat moment komen de absolute specialisten van McLaren Automotive in actie, die zich verplaatsen naar waar ook ter wereld. “Om aan onze klanten een dergelijke service aan te kunnen bieden, gaan we echter nog een stap verder”, aldus Vincent Vandebroeck, Managing Director bij McLaren Brussels. “We beschikken immers over geavanceerde telediagnostische systemen die ogenblikkelijk eventuele problemen aan onze naverkoopdienst doorgeven. We hebben ook op elk moment alle mogelijke wisselstukken in voorraad. We kunnen dus van zodra de klant zich met een probleem bij ons aanbiedt aan het werk.”

« McLaren Brussels ouvre le premier showroom au Benelux » « McLaren Brussels opende de eerste showroom in de Benelux »

B

ruxelles, le 25 août 2011 – Ginion Group, représentant officiel de McLaren Automotive au Benelux, ouvre aujourd’hui les portes de son showroom McLaren Brussels en pleine Avenue Louise. On pourra non seulement y admirer de près la MP4-12C, mais aussi y acheter l’ensemble des accessoires et du merchandising de la marque. Pour célébrer comme il se doit ce nouveau tournant dans l’histoire de la marque, les passionnés seront gâtés car ils pourront découvrir un pan de l’histoire de la course automobile: le modèle Formule 1 MP4-19 de McLaren, qui restera exposé de façon permanente dans le showroom. Une nouvelle étape Les ouvertures successives de 35 showrooms McLaren aux quatre coins du monde représentent un nouvel événement exceptionnel dans l’histoire de la marque. Deux mois après l’ouverture officielle du showroom phare de McLaren London à l’adresse renommée One Hyde Park, c’est au tour de la Belgique d’ouvrir un showroom entièrement dédié et ce, à un moment on ne peut plus symbolique, à savoir juste avant le coup d’envoi du Grand Prix de Spa-Francorchamps où, en 1968, McLaren a enregistré sa première victoire sur un circuit de Formule 1. McLaren Brussels, qui fait partie de Ginion Group, va donc prendre ses repères en plein cœur de l’Avenue Louise, dans un showroom entièrement dédié qui vient d’être complètement aménagé sur une surface de plus de 300m2. On y trouvera même une boutique officielle McLaren proposant l’ensemble des accessoires et du merchandising de la marque. Depuis la présentation officielle de la MP4-12C, les ventes sont excellentes. En passant commande maintenant, le client devra vraisemblablement patienter plusieurs mois pour recevoir sa voiture. Mais le jeu en vaut résolument la chandelle ! Un service irréprochable McLaren Automotive et McLaren Brussels souhaitent que l’expérience unique liée à l’achat de ces véhicules d’exception et le niveau de qualité du service offert à sa clientèle ne soient pas moins innovants que les voitures elles-mêmes. Contrairement aux autres constructeurs, les concessionnaires McLaren disposeront, par exemple, toujours d’une pièce de rechange pour chaque élément de la MP4-12C. Un concept qui provient du principe des arrêts aux stands en Formule 1 et garantit une réparation rapide et efficace, évitant de longues attentes. Dès le développement de la 12C, les ingénieurs ont énormément réfléchi à des méthodes pouvant garantir des réparations faciles et rapides ainsi qu’à un service client infaillible. En cas d’urgence, une équipe de “flying doctors” peut également être contactée. Ce sont alors des spécialistes du quartier général de McLaren Automotive à Woking qui se déplacent pour des interventions partout dans le monde. “Mais pour offrir aux clients un service parfait, nous allons encore un pas plus loin ”, déclare Vincent Vandenbroeck, Managing Director chez McLaren Brussels. “Nous disposons de systèmes de télédiagnostique sophistiqués qui relaient immédiatement les problèmes potentiels à notre département ‘après-vente’. De plus, nous avons à tout moment toutes les pièces cruciales de stock. En d’autres termes, lorsque le client se présente chez nous, nous pouvons tout de suite nous mettre au travail.»


McLaren L Laren Een beetje autoracegeschiedenis Voor alle fans van de autosport en racewagens in het algemeen, staat McLaren al sinds jaar en dag synoniem voor technologische perfectie en successen op de circuits. Om hen nog meer in vervoering te brengen, zal in alle 35 geopende of nog te openen showrooms telkens een uniek exemplaar uit de geschiedenis van het merk te bekijken zijn. In ieder land zal dus een uitzonderlijke wagen, die daarenboven minstens één keer als eerste voorbij de geruite vlag over de meet kwam, te aanschouwen zijn. Zo zal de MP4-19, waarmee Kimi Raïkkonen op 29 augustus 2004 de Grote Prijs van Spa-Francorchamps won, in de showroom aan de Louizalaan te zien zijn. Kimi kwam toen met drie seconden voorsprong op Michal Schumacher over de streep. Naast de MP4-19, zal er ook een replica van de in 1968 door McLaren tijdens de allereerste gewonnen Formule 1-race in Spa-Francorchamps in de wacht gesleepte beker tentoon worden gesteld. Een nieuwe generatie sportwagens Het in 1963 door Bruce McLaren opgerichte merk kwam in 2010 voor de dag met de MP4-12C, en zette daarmee een nieuwe belangrijke stap in de bijna 50-jarige geschiedenis van het illustere merk. De MP4-12C is het eerste type van een nieuwe serie sportwagens die zijn gebaseerd op absolute spitstechnologie, hoog prestatievermogen, extreme efficiëntie en carbonfibertechnologie, die worden ontwikkeld buiten het milieu van de autocircuits. De wagen is lichter, sterker, economischer wat betreft verbruik en krachtiger dan zijn concurrenten. Daarnaast ontwikkelt McLaren Automotive ook nog andere modellen, met als doel in de komende jaren een volledig sportwagengamma op de markt te brengen. Tussen nu en halfweg het lopende decennium schat men de productie op 4000 wagens per jaar. Over Mc Laren Brussels McLaren Brussels vertegenwoordigt McLaren in België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, en maakt deel uit van de Ginion Group. Deze groep verkoopt uitzonderlijke luxewagens en staat garant voor een onberispelijke service. Naast McLaren verdeelt de Ginion Group ook BMW, MINI, Volvo, Ferrari en Maserati in het Brussels gewest, en is hij ook importeur van Rolls Royce voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Un pan de l’histoire de la course automobile Aux yeux des fans de sports automobiles et de voitures de course du monde entier, le nom McLaren résonne depuis longtemps déjà comme synonyme de perfection technologique et de succès sensationnels sur le circuit. Pour leur couper le souffle davantage encore, dans chacun des 35 showrooms qui seront ouverts au cours des prochains mois, sera présentée une pièce unique dans l’histoire de la marque. Un véhicule d’exception qui a passé au moins une fois le drapeau à damier en premier sera exposé dans chacun des pays. La MP4-19, voiture avec laquelle Kimi Räikkönen a gagné le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps le 29 août 2004, sera exposé sur l’Avenue Louise. Bien qu’il ait été en dixième position au départ ce jour-là, Kimi a remporté la course avec 3 secondes d’avance à l’arrivée sur Michael Schumacher. A côté de la MP4-19, McLaren Brussels exposera également une réplique de la coupe gagnée par McLaren lors de leur toute première victoire en Formule 1 à Spa-Francorchamps en 1968. Une nouvelle génération de voitures de sport

McLaren Brussels Louizalaan/Av. Louise 231-235 1050 Brussel/Bruxelles Phone: +32 2 759 59 59 www.mclarenbrussels.com info@mclarenbrussels.com Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 19h le samedi de 10h à 18h30. Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 10u tot 19u Zaterdag van 10u tot 18u30

Alors que la marque avait été fondée par Bruce McLaren en 1963, McLaren a innové avec la présentation de la MP4-12C en 2010, marquant une étape décisive dans son histoire à succès longue de presque 50 ans. La MP4-12C est le premier modèle d’une nouvelle série de voitures de sport basée sur les technologies, la haute performance, l’efficacité extrême mais aussi la fibre de carbone, et ce, en dehors des circuits automobiles. La voiture est plus légère, plus résistante, plus économe en carburant et plus performante que ses concurrentes. Parallèlement, McLaren Automotive développe d’autres modèles afin d’établir une gamme de voitures sportives dans les années à venir. D’ici la moitié de cette décennie, on prévoit la production de 4.000 voitures par an. A propos de McLaren Brussels McLaren Brussels représente McLaren en Belgique, au Grand Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas, et fait partie du groupe belge Ginion Group. Ce groupe cible la vente de voitures de luxe et d’exception et se porte garant d’un service de haute qualité. Outre McLaren, Ginion Group distribue aussi BMW, MINI, Volvo, Ferrari et Maserati dans la région bruxelloise, et est également l’importateur de Rolls- Royce en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg.

45


ng pu tu at o t hu /s te rs om .c ck to

Tupungato / Shutterstock.com

Š

GRAND PLACE


GRAND PLACE De Kaasmarkt ondergaat een ge- La rue Marché daanteverwisseling aux Fromages se métamorphose

D

e eerste grote uithangborden van het ‘pitastraatje’ werden onlangs van de gevels van de handelszaken gehaald. Tegelijkertijd zullen er uitgebreide werken worden ondernomen in de straat. Dit is het resultaat van een verzoeningsoperatie tussen de vzw “De vernieuwing van de Pitawijk”, Brussel Stad en de vzw Atrium, die in totaal meer dan twee jaar in beslag heeft genomen. De stad heeft zich geëngageerd om een lichtplan te ontwikkelen voor de ‘Pitastraat’. Ze is zeer blij dat er een akkoord werd gesloten met de handelaars van de straat, zodat deze volledig deel kan gaan uitmaken van de Unesco-zone. Voor de handelaars is dat niet gemakkelijk geweest, en de stad is hen dan ook zeer dankbaar dat ze desalniettemin de stap hebben gezet om het imago van de wijk, die beschermd wordt door de Unesco, te versterken. Een imago dat de reden vormt van het bezoek van duizenden toeristen aan de Europese hoofdstad. De ‘Pitastraat’ zal dit jaar trouwens deelnemen aan het ‘Winterpret’-gebeuren.

D E

De stad Brussel, schepen van toerisme

L

es premières « grandes » enseignes de la rue dite « des pitas » ont été retirées des façades des commerçants ce vendredi. La rue entamera dans la foulée une série de travaux. Ceci est en effet le résultat d’un travail de conciliation de plus de deux ans entre l’asbl « Le renouveau du quartier Pitas », la Ville de Bruxelles et l’asbl Atrium. La Ville s’est engagée, pour sa part, à la réalisation d’un plan lumière dans la Rue des Pitas. La Ville se réjouit de l’accord obtenu avec les commerçants de la Rue des Pitas afin que cette rue intègre le respect de zone UNESCO. Ce ne sont pas de démarches faciles pour les commerces, les autorités les remercient donc de leur collaboration, il en va de l’image de Bruxelles et du quartier protégé par l’UNESCO. Des milliers de touristes visitent la capitale européenne pour cette raison. La rue des Pitas devrait d’ailleurs participer aux Plaisirs d’Hiver cette année. La Ville de Bruxelles, échevinat du Tourisme.

47


Un déluge de feu s’abat sur le centre de Bruxelles De grote markt onder vuur !

1695 GRAND


UNDER O p 13, 14 en 15 augustus 1695, viel er een regen van vuur op het centrum van Brussel. De hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden lag helemaal in de as. Het bombardement gebeurde op bevel van Lodewijk XIV en moest ertoe leiden dat de belegering van de citadel van Namen werd opgeheven. Op 13 augustus, ergens tussen zes en zeven uur ‘s avonds, gingen de Franse troepen onder het bevel van François de Neufville, hertog de Villeroy en maarschalk van het Franse rijk, in de aanval vanaf het hoger gelegen terrein in Molenbeek. Na enkele uren van ononderbroken artillerievuur gingen niet alleen de gebouwen op de Grote Markt, maar ook alle houten huizen rondom in vlammen op. Het vuur bereikte het Stadhuis en het Koningshuis rond twee uur ’s ochtends. In de loop van 15 augustus zwegen de kanonnen van de Maarschalk de Villeroy eindelijk. De stad zag eruit als een gigantische vuurzee. De Grote Markt, die in het epicentrum van het rampgebied lag, werd haast volledig vernield. Enkel de muren en de toren van het Stadhuis (dat als doelwit diende voor de Franse artillerie), het skelet van het Koningshuis en de onderkant van de stenen huizen aan de oostkant stonden er nog. Met uitzondering van de eerste verdiepingen van “den Cruywagen, “den Sack”, en “de Wolf”, moesten de eenendertig huizen die het plein telde volledig opnieuw worden opgebouwd. In februari 1696 keurde de stad een project goed van de architect Willem De Bruyn. De zes gebouwen aan de oostkant zouden verzameld worden achter één gevel. De

reeks bustes van de vroegere Hertogen van Brabant, die op de eerste verdieping werden geplaatst, zorgden ervoor dat het gebouw in de volksmond ook “Het huis der Hertogen van Brabant” werd genoemd. Een tweede project, dat ook de gebouwen aan de rechterkant van het Koningshuis een enkele façade moest geven, ging niet door, ondanks een ordonnantie van 24 april 1697 die het toezicht over de gevels aan de stad toevertrouwde.

De coherentie tussen het gotische Stadhuis en de façades die 250 jaar later gerealiseerd werden is verbazend groot. Het beste bewijs meteen dat men intuïtief teruggreep naar een vormgeving uit de tijd dat de economische macht van de gilden groot was. Zo bleef de Grote Markt een symbool van de autonomie van de burgers tegenover de willekeur van de landvorst. Elke gevel is trouwens de vrucht van een doorgedreven individualisme. Elk van de stijlvormen die het tijdperk rijk is, werd hier vertegenwoordigd. De gevelpiek van “den Sack” doet Italiaans aan. “de Wolf” is dan weer strikt classicistisch en “den Horen” is een uitdrukking van het naturalisme dat de Italiaanse barok kenmerkte. “den Vos” ten slotte heeft een duidelijk Frans geïnspireerde gevel. Het enige huis dat er totaal anders uit ziet is “de Swane”, een woonst die midden tussen de gildenhuizen werd gebouwd door Pierre Fariseau, een rijke handelaar uit het buitenland. Renato Serra, Vrije Gemeente Ilot Sacré vzw.

ATTACK L

es 13, 14 et 15 août 1695, un déluge de feu s’abat sur le centre de Bruxelles. Ce bombardement, ordonné par le roi de France Louis XIV dans l’espoir de voir lever le siège de la citadelle de Namur, va réduire la capitale des Pays-Bas méridionaux à l’état de ruines. Les troupes françaises commandées par François de Neufville, duc de Villeroy, maréchal de France, déclenchent les hostilités le 13 août entre six et sept heures du soir depuis les hauteurs de Molenbeek. Après quelques heures de tirs ininterrompus, les flammes enveloppent l’ensemble de la Grand Place et les maisons en bois qui l’entourent. Le feu gagne l’Hôtel de Ville et la Maison du Roi vers deux heures du matin.

Lorsque les batteries du Maréchal de Villeroy se taisent enfin, au milieu de la journée du 15 août, le centre de la cité n’est plus qu’un gigantesque brasier. Située au milieu de la zone sinistrée, la Grand Place est presque totalement détruite : seuls subsistent les murs et la tour de l’Hôtel de Ville - qui servit de cible aux artilleurs français - ainsi que la carcasse de la Maison du Roi et la partie inférieure des maisons en pierre du côté ouest. A l’exception des premiers niveaux de «La Brouette», du «Sac» et de «La Louve», les trente et une maisons de la place doivent être entièrement reconstruites. Dès février 1696, la Ville approuve un projet de l’architecte Guillaume De Bruyn qui rassemble sous une façade unique les six propriétés du côté est. La série de bustes

auteur: Renato Serra / Commune Libre de l’Ilot Sacré asbl bron: www.ilotsacre.be

des anciens ducs de Brabant placée au premier étage donnera à l’ensemble son nom populaire de «maison des Ducs de Brabant». Un second projet de façade unifiée destiné aux propriétés situées à droite de la Maison du Roi n’aboutira pas, malgré une ordonnance du 24 avril 1697 qui impose un contrôle général des façades par les autorités communales. L’étonnante cohérence entre l’Hôtel de Ville gothique et les façades réalisées deux siècles et demi plus tard marque un rattachement intuitif à une esthétique qui avait vu l’apogée de la puissance économique des corporations, et qui continuait à symboliser à travers la maison communale l’autonomie de la bourgeoisie face aux velléités totalitaires du gouverneur. En plus d’une verticalité d’inspiration gothique, chaque façade développe un individualisme exacerbé qui met à contribution toutes les formes stylistiques de l’époque : variations italianisantes sur le thème du pignon au «Sac», utilisation stricte du vocabulaire classique à «La Louve», naturalisme du baroque italien au «Cornet», ornementation à la française au «Renard». La seule maison qui se démarque de cette esthétique, «Le Cygne», a été réalisée au milieu des corporations par un riche négociant étranger, Pierre Fariseau. Renato Serra, Commune de l’îlot Sacré ASBL.

49

© é us

M e de la n so ai

M du i Ro


Welcome to our show room to see our autumn collection

51

Instore 30 years of contemporary design and furniture rue Tenbosch/Tenbosstraat 90-92 1050 Bruxelles/Brussel Parking : rue AmĂŠricaine/Amerikaanse straat 146 t+ 32 2 344 96 37 f. 32 2 347 59 59 www.instore.be


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT

By


Financial crisis and climate problems have forced a redefinition of luxury. Far from showiness, swagger and waste, from now on luxury rhymes with quality and exclusivity. Luxury actually cultivates the excellence of the materials, manufacture or services. This month, you are cleared for takeoff to the world of private jets, more accessible than it may seem.

53


ABELAG, 45 YEARS OF INNOVATION … REDISCOVER THE GOLDEN AGE OF AVIATION.

PRIVATE JET


F

ounded in 1964, Abelag, acronym in French for “Association BELge d’Aviation Générale”, is undeniably one of the oldest private aviation companies in Europe. Its founder, André Ganshof van der Meersch, saw the private aviation sector booming in the USA and wanted to reproduce the same success on the old continent. In May 2010, the European Business Aviation Association presented Abelag with the Golden Safety Award, the safety Oscar for the crowning achievement of 40 accident-free years.

SERVICE « OPTIMISATION OF TIME. INCREASED FLEXIBILITY. »

E

How has private aviation changed since its golden age?

How is private aviation crucial for business?

Hervé Laitat (Deputy CEO): Mentalities have changed considerably, despite an historic lag compared with the USA, homeland of private aviation. At the beginning, it primarily concerned very upmarket customers and involved connecting remote spots within a single country which were not served by regular airlines. Since then, the business travel sector has shown the striking shortage of regular services in their area and boosted private aviation to the point of making it more accessible. New products have made it possible for a broader clientele to have access to that incomparable flexibility of private aviation.

Imagine a company manager who has to combine visits to remote corners of Europe, all in one day. With three regular flights and the connecting flights, he loses money and, above all, time! Not to mention the overnight hotel stays … The jet allows flexibility: extending or shortening the flight time, changing course … Last but not least, in a private jet, that manager continues to be productive and can organise meetings.

Some examples? Aircraft shared ownership systems instead of “full” hire; the shares are calculated according to the person’s real needs. We also have prepaid flight hour packages at interesting conditions. Thanks to such schemes, even SMEs use our services.

The offering at airport level must be extended. Regular lines fly to 300 airports in Europe. We have access to 3,000 destinations …

www.abelag.be

55


PRIVATE JET

YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


YOUNG

TALENTS

Brussels is teeming with young and talented people just waiting for the opportunity to express their creativity and their energy. BIGBOOKBRUSSELS proposes them a broad window to communicate their skills and their dreams. They are the future of the European capital.

57


Alexandre Gaillard

B.A.F. de multidisciplinaire creatieve HUB

D

e BRUSSELS ART FACTORY werd opgericht door artiesten voor artiesten, als een centrum voor kunstproductie en verdeling. De B.A.F. is multidisciplinair, onafhankelijk en apolitiek. Ze ondersteunen het creatieve proces van de residentiële ledenkunstenaars en vereenvoudigen hun werk door hen ateliers, tentoonstellingsruimtes en gemeenschappelijke voorzieningen ter beschikking te stellen in het gebouw dat ze betrekken.

1.

De B.A.F, ondersteund door SmartBE (M.Jurowicz), biedt een platform, een artistieke en culturele hub, met als doel kunst, ontmoetingen, netwerken, menselijke aspecten en artistieke samenwerking te bevorderen.

2. De BRUSSELS ARTS FACTORY biedt een integrale dienstverlening naar creatie toe. Ze beschikt over een netwerk en ondersteunt haar leden in de realisatie van hun artistieke producties.

2.1 De geboden service bestaat uit een pakket aan diensten: productieruimte onder de vorm van ateliers, een distributieruimte die onder andere bestaat uit een zaal voor tentoonstellingen en een gemeenschappelijk ruimte waar je kan eten, lezen of chillen. Verder is er ook plaats voorzien voor vergaderingen en beschikt de B.A.F. ook over wifiinternetverbinding.

1.2 Door middel van zijn hedendaagse, evolutieve en laagdrempelige aanpak zorgt de 2.2 De kunstenaar is vrij in zijn creatie die niet moet dienen om de bescheiden Brussels Art Factory voor ontmoetingen, gedeelde ervaringen en gedachtewisselingen tussen de kunstenaars die er verblijven.

1.3

De leden van de BRUSSELS ARTS FACTORY zijn kunstenaars die zich bezighouden met nieuwe en digitale kunstvormen, literatuur, schilderkunst, fotografie, etsen, tekenen en illustratie, niet-monumentale beeldhouwkunst, modeontwerpen, podiumkunsten, architectuur, binnenhuisinrichting en videokunst. De B.A.F. staat ook open voor andere media en creatievelingen.

Pierre Pevée: pierre.pevee@gmail.com Brussels Art Factory Coenraetsstraat 82 1060 Sint-Gillis http://brusselsartfactory.be/

huurkost van 5 euro/maand per vierkante meter te dekken.

3. Brussel moet als hoofdstad van Europa deel uitmaken van de rode draad en de netwerken van de Europese cultuur.

3.1 Brussel moet net als Berlijn en Londen een stad worden waar hedendaagse kunst wordt gemaakt. Die identiteit moet bevestigd worden. Is er plaats voor een stijl ‘made in Brussels’?


B.A.F.

Alexis D. Gaillard (Photographe, art plastique) , grande cheville ouvrière de la BAF. Alexis D. Gaillard (Fotograaf, beeldende kunst), hoeksteen van de B.A.F.

Le HUB pluridisciplinaire de création.

C

réé par des artistes pour des artistes, la Brussels Art factory, B.A.F., est un centre de production et de distribution artistique pluridisciplinaire indépendant et apolitique. B.A.F. soutient la création et facilite le travail de l´artiste membre résident en lui mettant à disposition des espaces ateliers, exposition et communautaire au sein du bâtiment occupé.

1.1 La B.A.F, soutenue par SmartBE ( M.Jurowicz), offre une plateforme, un hub artistique et culturel, alliant l´Art, la rencontre, la mise en réseau, l´Humain et l´émergence de dynamiques artistiques.

1.2

Avec sa vision contemporaine, évolutive et de proximité, la Brussels Art Factory est créatrice d´intersections, d´expériences et d´échanges entre ses membres résidents.

VAL ET PIERRE Pierre Pevée, dit Prince Off (DJ, organisateur d’événement) ; Valériane Tramasure (styliste) tous deux à la base de la BAF. Pierre Pevée, aka Prince Off (dj, organisator van evenementen) en Valériane Tramasure (ontwerpster), allebei aan de grondslag van de B.A.F.

2. La BRUSSELS ARTS FACTORY propose un service intégral à la création, un réseau et un soutien à ses membres dans la réalisation de leurs productions artistiques.

2.1

Son service offre un package intégrant : un espace de production via des surfaces d´ateliers, un espace de distribution avec sa salle d´exposition, un espace communautaire pour manger, lire et se relaxer, un espace de réunion et un Internet WIFI.

2.2 L’artiste est libre dans sa création qui ne vise pas à rentabiliser la modeste participation de 5 euros la location par mois du mètre carré.

3. Bruxelles, capitale de l’Europe, a besoin de participer à la construction du fil rouge et des réseaux de la culture européenne.

1.3

Tout en restant ouverts à d’autres médiums ou créatifs, les membres de la BRUSSELS ARTS FACTORY proviennent du domaine: arts nouveaux et numériques, écriture, peinture, photographie, estampe, dessin et illustration, sculpture non monumentale, stylisme, arts de la scène, architecte, architecte d’intérieur, vidéo.

3.1

Bruxelles, comme Berlin ou Londres, doit être une ville de création d’art contemporaine. Une identité à définir. Un style « made in Brussels » ?

59

Pierre Pevée : pierre.pevee@gmail.com Brussels Art Factory Rue Coenraets 82 1060 Saint-Gilles http://brusselsartfactory.be/

Angello Vullo


ONE ORIGIN. TWO ORIGINALS.

This compact and versatile car sets off your personality perfectly – and with its dynamism and efficiency, even adds extra sparkle. The new BMW 1 Series is totally convincing in everything it does. The combination of amazing ECO PRO technology with the innovations in BMW’s EfficientDynamics and ConnectedDrive systems means that driving is always fun – and always responsible. You’re the sporty type? The BMW 1 Series Sport is your kind of car. Creative? You’ll love the cool, contemporary look of the BMW 1 Series Urban. Want to express yourself in a truly individual way? The new BMW 1 Series can be fully customized according to your style. To be discovered as from 16 September at our BMW dealership.

THE ALL-NEW BMW 1 SERIES. SPORT OR URBAN. BMW EfficientDynamics Less emissions. More driving pleasure.


BMW 1 Series

Sheer Driving Pleasure

61

BMW Brussels. A haven of pleasure in town. BMW Brussels Quartier Louise Branch of BMW Belux Boulevard de Waterloolaan 23-24 1000 Brussels Tel. 02 641 57 11 info@bmwbrussels.net.bmw.be www.bmwbrussels.be

BMW Brussels Evere Meiser Branch of BMW Belux Avenue L. Mommaerts 2 1140 Brussels Tel. 02 730 49 11 info@bmwbrussels.net.bmw.be www.bmwbrussels.be

BMW Financial Services offers innovative ďŹ nancing options for both private and business users. With advantageous BMW Serenity maintenance and repair contracts, your BMW is now maintained in perfect condition. Your BMW is also covered by the mobility services of BMW Mobile Care for 5 years. Environmental information (RD 19/03/04): www.bmw.be

4,3-5,9 L/100 KM • 114-137 G/KM CO2


INTERVIEW


W

MAURANE Bruxelles vu par ...

son nouvel opus en « si bel homme majeur »

G

énéreuse, positive, la cinquantaine flamboyante, notre compatriote Maurane fait partie aujourd’hui du petit cénacle qui peut se targuer de continuer la grande tradition de la chanson française. Elue héritière artistique de Claude Nougaro, elle a dédié à celui-ci un CD émouvant et une tournée mémorable en 2009. Aujourd’hui, la chanteuse enchaîne avec « Fais-moi une fleur », un opus jazzy et blues enregistré à New York, avec des textes d’auteur et la présence du grand Toots ! « Fais-moi une fleur » (Universal) La fille de Claude Nougaro vous appris dit que l’immense chanteur français voyait en vous son héritière spirituelle. Pourtant, les premiers contacts furent en dents de scie. Cette volonté de Claude, tout le monde le savait sauf moi ! Nos débuts ? Imaginez une fille de 14 ans qui connaît ses chansons par cœur, transie, passionnée, qui vous harcèle sans arrêt ! Après une semaine d’idylle artistique où il me présente tout le monde, il ne voulait plus me voir. C’était son caractère. Mais ces sautes d’humeur m’ont parfois remis les idées en place. Et finalement, on s’est rentré dedans comme par jeu et cela a abouti à une très belle amitié. En quoi a-t-il été un modèle pour vous ? C’est d’abord une bête de scène. Ensuite, évidemment la qualité des textes et de la musique. Hors pair. Ce qu’il m’a surtout enseigné, c’est la vigilance quant à mes choix de textes, de mélodies. Votre goût pour les textes d’auteur ? En tous cas, depuis lors vous avez collaboré avec de très bonnes plumes. J’ai une chance inouïe à ce niveau. Je suis très gâtée. Je les laisse libre. Jamais de commande précise. Et je suis comblée.

« La rue est une bonne école de vie. » A 13 ans vous rencontrez Nougaro. À 14, vous chantez rue des Bouchers à Bruxelles. Vous étiez une fonceuse ! L’insouciance de la jeunesse. On agit sans réfléchir. En tout cas, je ne le regrette pas. La rue est une bonne école de vie. On ne se fait pas de cadeau mais on apprend en croisant des gens courageux et merveilleux. Je me souviens de la vieille dame qui tenait le « Grenier aux chansons ». Elle avait été comédienne. Elle vivait avec 25 chats et connaissait les meilleures histoires belges. Elle était radine comme ce n’est pas possible et soulevait à 84 ans ses bacs de bières comme des paniers à sandwiches ! Votre nouvel album commence par « Fais-moi une fleur », une chanson très positive, très « carpe diem » et finit par « Peplum », plus mélancolique. Les deux facettes de votre personnalité ? Je ne trouve pas « Peplum » triste. C’est une façon très théâtrale de terminer une relation, tout est en velours et drapés. Perso, cela ne m’est jamais arriver de larguer un type comme cela ! Mais il y a un humour qui perce à travers la mélodie, certes, plus mélancolique… Comprenne qui pourra.

« Pour vos questions d’amour, appelez-moi Madame Irma » Qu’est-ce que vous avez fumé pour interpréter « Je me sens bien » ? (rires) Je n’ai pas écrit les textes en tout cas ! C’est l’écrivaine Marie Nimier. C’est vrai que l’atmosphère de la chanson est un peu « high ». Je me sens heureuse sans savoir pourquoi, alors je me demande si quelqu’un n’a rien mis dans l’air… Je me vois chanter, je me vois danser ! C’est étrange comme on a peur quand tout va bien. Il y a cette petite voix de la conscience qui te demande si c’est normal, au fond.

Par contre, c’est vous derrière « Opus en si bémol majeur ». Une chanson prophétique ! Oui, je vais donner des consultations de voyance bientôt. Pour vos questions d’amour, appelez-moi Madame Irma ! En effet, cette chanson s’est révélée vraie puisque j’ai trouvé l’homme idéal presque décrit mot pour mot dans mon texte… écrit deux ans plus tôt ! Pourtant, le destin a voulu que lors de l’enregistrement des voix flamencos de l’album « Nougaro », je n’étais pas présente pour le rencontrer. Nous avons assez d’éléments pour deviner qu’il est espagnol et continuera à participer à vos tournées ! Pourquoi ce rêve américain qui vous pousse après 30 ans de chanson à traverser l’Atlantique pour enregistrez à New York ? J’ai dû d’abord être séduite par une idée, croire au projet avant de me lancer. Au début, je n’y croyais pas. Mon nouvel album est coréalisé par le grand Gil Goldstein (Bobby McFerrin, Michel Petrucciani). Il a voulu que je perde mes références, dans un autre contexte et, de plus, dans les conditions du « live ». On a enregistré 15 chansons en 6 jours ! Le clip-vidéo de « Fais-moi une fleur » se déroule à Paris. Bruxelles ne pourrait pas apporter la même image romantique selon vous ? L’idée était de remplir de fleur une ville très embouteillée, enfiévrée, mégalopole européenne du 21ème siècle. Bruxelles est une ville plus verte. C’est déjà un havre de paix pour moi. Paris étant mon lieu de travail. Le contraste était intéressant. A Bruxelles, J’habite près du parc Josaphat. C’est cosmopolite. J’adore boire le thé vert en été et visiter les boutiques où tout est à 5 euros. Assez des interviews en pleine sortie d’album ? C’est le jeu. Demain, je vais chez Ruquier et j’ai le trac !

63


prachtige mensen ontmoet, al deden we elkaar niets cadeau. Ik herinner me nog de oude dame die de “Grenier aux chansons” openhield. Ze was in een vroeger leven nog actrice geweest. Ze had vijfentwintig katten en kende de beste Belgenmoppen. Ze was ook verschrikkelijk gierig, en tilde op haar vierentachtigste bakken bier op alsof het om een mandje brood ging! Het eerste nummer van je nieuwe album heet “Fais-mois signe” (geef me een teken), een heel positieve song, heel ‘pluk de dag’. De laatste song, “Peplum”, is dan weer veel melancholischer. Zijn er twee kanten aan je persoonlijkheid? Ik vind “Peplum” helemaal geen droevig nummer. Het is gewoon een heel theatrale manier om een relatie te beëindigen. Alles draait rond fluweel en drapages. Persoonlijk is het me nooit gebeurd om een man op zo’n manier de bons te geven. Er zit echter humor in, die doorsijpelt door de melancholieke melodie heen… Subtiel, niet iedereen begrijpt dat.

“Ik had gewoon een heel onbezorgde jeugd” Wat had je gerookt toen je “Je me sens bien” (ik voel me goed) zong? (lacht) Ik heb die teksten in ieder geval niet zelf geschreven! Dat heeft de auteur, Marie Nimier gedaan. Het is waar dat de sfeer van dit nummer redelijk ‘high’ is. Ik voel me gelukkig zonder dat ik weet waarom, ik vraag me dus af of er niemand iets in de lucht heeft gedaan… Ik zie me zingen, ik zie me dansen! Het is vreemd hoe bang je je voelt als alles je voor de wind gaat. In je achterhoofd klinkt altijd dat knagende stemmetje van je geweten dat zich afvraagt of dit wel normaal is. Je zit ook achter de song “Opus en si bémol majeur”. Een profetisch nummer als je het ons vraagt. Inderdaad. Ik ga binnenkort gaan waarzeggen. Noem me maar alvast Madame Irma! En ja, het nummer is uitgekomen. Ik heb de ideale man gevonden die ik bijna woord voor woord beschrijf in mijn tekst… die ik twee jaar daarvoor heb geschreven. Toch heeft het lot gewild dat ik tijdens de opnames van de flamencostemmen van mijn album “Nougaro” afwezig was en hem dus niet ontmoet heb. We hebben genoeg informatie verzameld om te raden dat hij Spaans is en deelneemt aan je tournees. Vanwaar komt die American Dream, die je na dertig jaar carrière ertoe aanzet om de Atlantische Oceaan over te steken en naar New York te trekken? Ik wou eerst overtuigd zijn door een idee, in een project geloven, vooraleer me te smijten. In het begin geloofde ik er totaal niet in. Mijn nieuwe album is de vrucht van een samenwerking met de grote Gil Goldstein (Bobby

McFerrin, Michel Petrucciani). Hij wou dat ik alles losliet en in een andere context ging werken. En dan bovendien nog eens live. We namen 15 songs op in zes dagen tijd. De videoclip van “Fais-moi une fleur” speelt zich af in Parijs. Is onze hoofdstad niet romantisch genoeg misschien? Het was de bedoeling om een rusteloze eenentwintigste-eeuwse Europese metropool met veel verkeer een complimentje toe te werpen. Brussel is al een groene stad. Ik zie het als een oase, waar ik tot rust kom. Parijs is mijn werkplek. Ik vond het contrast heel interessant. In Brussel woon ik vlakbij het Josaphatpark. Het is daar heel kosmopolitisch. Ik drink graag groene thee in de zomer en ben ook dol op van die winkels waar alles maar 5 euro kost. Heb je stilaan niet genoeg van al die promo-interviews? Dat is nu eenmaal part of the game. Morgen moet ik naar Ruquier (presentator van een satirisch programma op de Franse televisie, nvdr.) en ik heb verschrikkelijke plankenkoorts.


Brussel gezien door...

MAURANE geef die vrouw een bloemetje…

M

aurane mag dan over de vijftig zijn, ze ziet er nog altijd even flamboyant uit. Onze gulle en positieve landgenote heeft het dan ook gemaakt. Ze maakt deel uit van het exclusieve clubje dat de grote traditie van het Franse chanson verderzet. Ze werd verkozen als artistieke erfgename van Claude Nougaro en droeg in 2009 een emotionele cd en een memorabele tournee aan hem op. Vandaag komt de zangeres op de proppen met een nieuw opus: “Fais-moi une fleur” zit boordevol literaire teksten op de tonen van jazz en blues. De plaat werd opgenomen in New York, met onder andere Toots Thielemans.

“Fais-moi une fleur” (Universal)

De dochter van Claude Nougaro vertelde je dat de grote Franse ster jou als zijn geestelijke erfgename zag. Toch liepen de eerste contacten niet altijd van een leien dakje. Iedereen leek te weten dat Claude dat wilde, behalve ik. Hoe het allemaal begon tussen ons? Ik was veertien en kende zijn liedjes rot van buiten. Ik was helemaal doordrongen van hem, zeer gepassioneerd en liep voortdurend achter hem aan. Na een artistieke idylle die in totaal een week duurde en tijdens dewelke hij me aan iedereen voorstelde, had hij plots genoeg van mij. Dat was nu eenmaal zijn karakter. Dat wisselvallige humeur van hem bracht me echter ook vaak op ideeën. Uiteindelijk zijn we op een haast speelse manier slaags geraakt met elkaar en is de situatie uitgemond in een hele mooie vriendschap.

“ De straat is een goede school voor het leven ” Op welk gebied was hij een voorbeeld voor je? Allereerst omdat hij zo’n podiumbeest was. En verder natuurlijk door de uitzonderlijke kwaliteit van zijn teksten en muziek. Wat hij mij vooral geleerd heeft is dat je altijd waakzaam moet blijven wat betreft je tekst- en muziekkeuze. Ligt hij ook aan de basis van je voorliefde voor literaire teksten? Sindsdien heb je immers samengewerkt met zeer goede auteurs. Ik heb veel geluk gehad op dit gebied, ik ben buitengewoon verwend. Ik laat mijn auteurs vrij, ik bestel nooit iets speciaals en ik ben er altijd gelukkig mee. Op je dertiende ontmoette je Nougaro. Op je veertiende zong je in de Brusselse Beenhouwersstraat. Jij bent wel een doorzetster zeg! Ik had gewoon een heel onbezorgde jeugd. Ik deed maar wat, zonder daar al teveel over na te denken. Ik heb er in ieder geval totaal geen spijt van. De straat is nu eenmaal een goede school voor het leven. Ik heb in die tijd heel wat moedige,

INTERVIEW

MAURANE

65


Fauteuils LC2 conçus par Le Corbusier, Jeanneret, Perriand “L’homme a besoin de la couleur pour vivre” (Le Corbusier). Une icône du design que l’on peut assortir à une vaste gamme de couleurs et qui rend le LC2 encore plus unique. Une authenticité que ces trois grands architectes ont confiée en exclusivité


BRUXELLES 154 AVENUE LOUISE CASSINA ET DOMINIQUE RIGO ANNONCENT OUVERTURE NOUVEAU CASSINA FLAGSHIP STORE

3 NOVEMBRE 2011

67

et produits par Cassina. Le design d’abord. mondiale aux mains savantes des artisans de Cassina, seuls autorisés à reproduire cette œuvre d’anthologie, garantie dix ans. cassina.com/lccolour


PRIVATE JET YOUNG TALENTS

Adriano Castelli / Shutterstock.com

ART

CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


O ur artistic heritage is part of our environment. From as far back as the Dukes of Burgundy, a specific Brussels cultural identity has emerged. A heritage that all the previous generations have handed down to us . A heritage that is found in our best museums and antique galleries. Brussels, city of art. But beyond that, our city’s heritage, its international dimension and its openness to contemporary art are also a powerful vector of intellectual and economic development.

69


EEN BRUSSELS

“ GUGGEINHEIM ” IN 2020 ? Alain Courtois: “ Brussel moet de geesten renoveren ”

A

lain Courtois werd in 2007 gecoöpteerd senator voor de MR. De Brusselaar staat voortdurend op de bres om zijn stad en ook zijn land te doen vooruitgaan. Hij slaagt er dan ook elke keer weer in om de hoofdstad wakker te schudden, of het nu met Euro 2000 is, dan wel met zijn project voor de Wereldbeker voetbal in 2018. En ook zijn laatste stunt mag er wezen: hij wil namelijk tegen 2020 een Brussels ‘Guggenheim’ in het leven roepen, dat een architecturaal hoogstandje moet worden! Als u het over urbanisme heeft, zegt u vaak dat u een absoluut voorstander bent van grote assen. Ontbreken die in Brussel volgens u? Absoluut. Neem nu bijvoorbeeld Parijs, een stad die in de 19e eeuw inspiratie vond in de traditionele tuinarchitectuur. Je merkt dat meteen als je daar rondloopt. De Champs Elysées, de Arc de Triomphe, de Place de la Concorde, de Jardin des Tuileries en de Arche de la Défense vormen samen een pijl. Een pijl die het verleden met het heden verbindt. Brussel is heel andere koek. De grote assen zijn doorgesneden in de Europese hoofdstad! De toestand is ondertussen zo rampzalig geworden dat niet alleen de gevels moeten gerenoveerd worden maar ook de geesten, als men opnieuw tot een esthetisch geheel wil komen. Wat zijn uw stokpaardjes op dat gebied? Wat wilt u voor Brussel? Eerst en vooral de laan in het centrum. Deze as met Haussmann-allures verkeert vandaag in een belabberde staat, toch? De bloembakken dateren van de jaren zeventig. De ‘Place de Brouckère’ uit het liedje van Jacques Brel is niet meer. Het plein heeft zijn luister van weleer verloren. Vandaag staat er een glasbak naast de

uitgang van de metro. En dan is er nog de as tussen het park van Brussel en het Justitiepaleis. Het Poelaertplein ziet eruit als een landingsbaan voor Boeings 747. Je kruist er voortdurend bestelwagens van de politie of van de tv… Het is er een parking. En dan heb ik het nog niet gehad over de rampzalige toestand van het Justitiepaleis. Wat maken we ons druk over de Nationale Plantentuin van Meise, we hebben er eentje op het dak van het paleis. Tot slot is er de as die van de Wetstraat naar het Jubelpark loopt. Naast onze twee ‘meesterwerken’, de Berlaymont en het Justus Lipsius-gebouw, ontbreekt er iets in onze metropool. We hebben een groot architecturaal project nodig, een esthetisch verantwoord kunstproject waar iedereen een beetje cultuur kan gaan opsnuiven. Vandaar het idee… Inderdaad, om twee grote dromen samen te voegen. Een groot project opstarten in het Jubelpark en een plek vinden voor het toekomstige Museum voor Moderne Kunst, na de veranderingen aan de KMSK die te maken hebben met het Fin de Siècle-museum. Dat museum, waarvoor ik samenwerk met Michel Draguet zal deel gaan uitmaken van dat grote complex dat in 2020 zal verrijzen. Ik ben nu eenmaal een grote fan van moderne kunst en vond het dan ook heel gênant om het oeuvre van Francis Bacon te gaan bewonderen in een kelder, op ondergronds terrein. Het Magritte-museum heeft al een uiterst positief effect gehad op ons imago wereldwijd. Het toerisme kreeg een boost… Ja, maar wij trekken die lijn veel verder door. Brussel zou in totaal een miljoen toeristen moeten kunnen aantrekken. Kijk maar naar de cijfers van Bilbao, nadat het Guggenheim werd opgericht. Wat weerhoudt ons? Een belangrijke architectuurwerf betekent dat men een wereldwijde

aanbesteding moet uitschrijven. Uitstekend voor onze reclame. Helsinki heeft onlangs ook een contract afgesloten met Guggenheim. Politici zouden hierop kunnen antwoorden dat Brussel wel andere prioriteiten heeft zoals werk, maatschappelijke integratie en onderwijs… Dat is natuurlijk evident. En wat mij betreft gaan die dingen ook samen. Onze Brusselse multiculturele jeugd trappelt ter plaatse, terwijl diezelfde jeugd net een formidabel potentieel vormt voor Brussel. We moeten hen een droom geven, een mooie grote droom waar ze zich aan kunnen optrekken. Als je de straten zomaar laat voltaggen maak je een kruis over elke esthetische overweging en geef je een signaal van straffeloosheid. Om nog maar te zwijgen van het onveiligheidsgevoel. We moeten de Brusselaars meer goede redenen geven om in Brussel te wonen. Als ze trots zijn op de stad, kan je heel wat veranderen. Niemand wil mooie dingen afbreken. Zo’n project kan trouwens componenten hebben op gebied van milieu, mobiliteit en wonen, net als elke stap op gebied van urbanisme. De terugkeer van de middenklasse naar de stad bijvoorbeeld. Maar wat er ook van zij, we gaan aan de burger geen geld vragen voor dit belangrijke project. U hebt het duidelijk over mecenaat. Zijn er al ondernemingen die u hun vertrouwen hebben geschonken? Ik vraag de regering om geloofwaardigheid te verlenen aan het project. Of het nu in het Jubelpark, op de Pachecolaan of op de Heizel gelegen is uiteraard. Ik heb hieraan gewerkt met politici uit verschillende partijen, zoals Philippe Close en Philippe Mettens. We maken ons geen zorgen over de financiering. Belangrijke stichtingen, grote verzamelaars en privémaatschappijen willen ons bijstaan in dit project dat me zo na aan het hart ligt.


«GUGGEINHEIM » Bruxellois en 2020 ?

Un

Alain Courtois : « Bruxelles a besoin d’un ravalement des esprits »

S

énateur coopté MR depuis 2007, le Bruxellois Alain Courtois est sur tous les fronts pour faire bouger sa ville et son pays. De l’Euro 2000 au projet de la coupe du monde de football en 2018, il n’a de cesse de secouer l’apathie d’une certaine capitale de l’Europe. Dernier coup de génie, un complexe architectural de pointe et un « Guggeinheim » bruxellois pour 2020 ! D’un point de vue urbanistique, vous dites souvent que vous êtes un acharné des axes. Bruxelles est-elle désaxée selon vous ?

il manque quelque chose dans la capitale européenne. Un grand projet architectural, mêlant esthétique, art, culture pour tous, etc.

Des politiques pourraient vous rétorquer qu’il y a d’autres priorités à Bruxelles. L’emploi, l’insertion sociale, l’enseignement…

Absolument. Quand vous allez vous promener à Paris, vous voyez que c’est une ville qui au 19ème siècle s’est inspirée de l’art classique des jardins. Les Champs Elysées, l’arc de Triomphe, la Concorde, le jardin des Tuileries, l’arche de la Défense… Une flèche qui relie la passé à aujourd’hui. Et à Bruxelles ? On a cassé les axes dans la capitale de l’Europe ! C’est à tel point désastreux qu’il ne faut plus seulement un ravalement des façades, mais un véritable ravalement des esprits pour retrouver le sens de l’esthétique !

D’où l’idée…

Bien sûr, mais pour moi, c’est lié. Notre jeunesse bruxelloise et multiculturelle tourne en rond. Elle est un formidable potentiel pour Bruxelles. Il faut lui donner du rêve, du beau, du grand pour la tirer vers le haut. Laisser des quartiers être tagués, c’est la mort esthétique, qui appelle le sentiment d’inculpabilité et l’insécurité. A l’inverse, donner de quoi être fier d’habiter à Bruxelles, peut tout changer. La beauté fait peur à démolir. Et ce projet peut s’allier à l’environnement, la mobilité, le logement, comme toute démarche urbanistique. Je pense notamment au retour de la classe moyenne en ville ! Mais de toutes façons le public ne doit pas payer ce grand projet.

Quels sont vos chevaux de bataille à Bruxelles à ce niveau ? D’abord le boulevard du centre-ville. Dans quel état cet axe qui se voulait « hausmannien » est-il aujourd’hui ? Les bacs à fleurs datent des années’70. La place de Brouckère se « racrapote » selon l’expression de Brel. Une bulle à verre a été installée à la sortie du métro ! Ensuite, l’axe parc de Bruxelles/Palais de Justice. La place Poelaerts a été transformée en piste d’atterrissage pour 747. On y croise souvent les camionnettes de la police ou de la télévision… Un parking. Sans parler de l’état désastreux du Palais de Justice. Plus besoin de se battre pour le jardin botanique de Meise, il est sur le toit du Palais ! Enfin, l’axe rue de la Loi / Cinquantenaire. A côté de nos deux «  chefs d’œuvres  », Berlaymont et Juste Lipse,

L’idée de cumuler ce besoin d’un grand projet au Cinquantenaire avec la recherche actuelle d’un espace pour le futur musée d’art moderne, après les changements liés au Musée Fin de Siècle au MRBA. Ce musée, je collabore donc avec Michel Draguet, viendrait se fondre dans ce grand complexe à venir en 2020. Vous savez je suis un grand amateur d’art moderne. Venir admirer le chef d’œuvre de Francis Bacon dans une cave, un sous-sol, me gênait avant.

Le Musée Magritte a déjà produit un effet très positif pour notre image dans le monde. Le tourisme a été dopé. Oui, mais allons plus loin. Bruxelles doit pouvoir attirer un million de touristes. Pour ce, regardez ce qui s’est fait à Bilbao qui s’est doté d’un Guggenheim. Et nous ? Avec un grand chantier architectural, des appels à projets mondiaux seraient lancés et notre publicité serait faite. Tenez, Helsinki vient aussi de signer avec Guggenheim.

Le mécénat donc. Des entreprises sont prêtes à vous suivre ? Je demande au gouvernement de crédibiliser le projet qu’il soit au Cinquantenaire, au boulevard Pacheco ou au Heysel, d’ailleurs. J’aimerais aussi dire que je travaille avec des politiques, tous partis confondus, sur ce projet. Avec Philippe Close et Philippe Mettens, notamment. Mais pour le financement, des fondations, de grands collectionneurs, des sociétés privées sont prêtes à nous aider dans ce projet qui me tient tant à cœur.

«GUGGEINHEIM»

71


T

er gelegenheid van Design September kreeg BIGBOOK BRUSSELS de kans om één van de grootste namen uit de hedendaagse designwereld te interviewen. De Spaanse Patricia Urquiola woont tegenwoordig in Milaan. Het is in die Italiaanse stad dat ze haar doctoraat haalde onder supervisie van de grote Achille Castiglioni. De ontmoeting speelde zich af in de showroom van het prestigieuze Italiaanse huis Moroso, dat zijn tienjarige samenwerking met Urquiola viert. De ontwerpster tekent voor hen namelijk canapés en stoelen. We wilden graag een jong talent de kans geven om de meesteres van het design te interviewen en vertrouwden de taak toe aan de jonge Brusselse ontwerpster Pauline Gorelov.

Pauline Gorelov: We bevinden ons midden de Italiaanse canapés die u ontworpen hebt. Patricia Urquiola: Ja, dat is een belangrijke periode van mijn leven. Maar ik wil me niet opsluiten in dat design. Laat ons het debat opentrekken (lacht).

het voorwerp en een artistieke reflectie. Vandaag relativeren zelfs de hedendaagse artiesten het belang van het museum. Ik hou van de publieke ruimte, van buiten. De Servische kunstenares Marina Abramovic´ heeft nooit een museum nodig gehad om zich uit te drukken. Er is haar lichaam en u, en dat is het. Zij heeft daarentegen canapés die ik ontworpen heb. Ik vind het

“ Vandaag moet je betrokken zijn, niet postmodern! ” Met welke canapé hebt u uw reputatie gevestigd? Naast mijn kleine vilten zeteltje is dat zeker de Lowland, en daarna de Fjord bij Moroso. O ja, en de Lowseat natuurlijk. Nadat ik die gemaakt had kreeg ik te horen dat ik kon doen wat ik wou. Uw Fjord-zetel staat in het MOMA van New York. De consecratie van uw werk? Dat is zoals een prijs krijgen. Ik vond het fantastisch. Het is belangrijk voor iemand die begint en voor een pro die zijn waarde moet bevestigen. Ik ben bezig met het organiseren van een tentoonstelling die “O Clock” heet, en zal plaatsvinden tijdens de Triënnale van Milaan. Het is essentieel voor de designer om ‘a cavalo’ te zijn tussen

belangrijk dat mijn design te vinden is in het leven van elke dag. Als ik bij jou binnenkom (ze wijst naar een journaliste) en ik zie een fauteuil van mij, ben ik de gelukkigste mens op aarde, zelfs al woon je niet in de Tate Gallery (lacht)! Welk voorwerp van eigen makelij hebt u zelf thuis staan? Ik hou ervan te analyseren hoe een voorwerp leeft en de ruimte inneemt bij anderen, maar niet bij mij. Ik hoef een voorwerp niet te bezitten. Zo ben ik ook gek op haute-couturekleding, maar loop wel de hele tijd in jeans rond. Ik ben geen materialist, in die zin dat mijn creaties in mijn hoofd zitten en ze niet hoeven lijfelijk aanwezig te zijn voor mij. We leven in een informatiemaatschappij, die ook een ruimte vormt die je kan ontdekken. Ik zie u niet meteen gaan shoppen om meubels te kopen. Dat is inderdaad heel bizar als je er altijd middenin zit.

PAULINE

Design September Waarom zijn er zo weinig vrouwen die autoriteiten zijn op gebied van design? Er is allereerst het probleem van de emancipatie, en ook het moederschap neemt natuurlijk een belangrijke plaats in ons leven in. Ik ga proberen om mijn kantoor te vestigen in mijn huis. Ok, mijn bureau is groter dan mijn woning (lacht), maar ik wil de twee proberen te verenigen. Ik wil zo meer tijd winnen voor mijn kinderen en mijn relatie (al werk ik dan ook samen met mijn man Alberto) enzovoort. De volgende generaties vrouwen zullen inspiratie vinden in wat wij verwezenlijkt hebben, en zal andere vrouwen aanzetten dezelfde weg in te slaan. Hebt u goede raad voor jongeren die zich willen lanceren in deze crisistijd? Zich laten opmerken bij wedstrijden. Profiteren van de tijd waarin je nog geen banden hebt, zoals een gezin, kinderen, een huis, om rond te trekken en overal te gaan aanbellen in het land waarin je wil werken. Leve de low cost! In Milaan ben ik overal op de fiets rondgereden om aan verschillende personen te vragen of ik bij hen mocht komen werken. Ik koos ze uit omwille van hun onbereikbare status. Ik wou mezelf overtreffen. De crisis moet een middel zijn om na te denken over ons beroep. Vooral als je jong bent moet je het heruitvinden, door rekening te houden met de omgeving, met nieuwe technologieën, met virtualiteit, met sociale crisissen enzovoort. Vandaag leven we in een geglobaliseerde, complexe wereld. Je moet betrokken zijn, niet postmodern! www.patriciaurquiola.com www.paulinegorelov.com

PAULINE GORELOV

PATRICIA URQUIOLA


PATRICIA URQUIOLA

Design September

PATRICIA URQUIOLA A

l’occasion du Design September, le BIGBOOK BRUSSELS a eu la chance d’interviewer une des plus grandes voix du design contemporain, l’espagnole Patricia Urquiola installée à Milan où elle a écrit sa thèse avec le grandissime Achille Castiglioni. La rencontre s’est déroulée dans le showroom de la prestigieuse maison italienne Moroso, maison qui fête ses dix ans de brillante collaboration avec Urquiola pour le dessin de ses canapés et chaises. Pour donner une chance à un jeune talent de rencontrer la maestria du design, nous avons demandé à Pauline Gorelov, jeune designer bruxelloise, de réaliser l’interview. Pauline Gorelov : Nous sommes au milieu des canapés italiens que vous avez créés. Patricia Urquiola : Oui, c’est une grande période de ma vie. Mais il ne faut pas m’enfermer dans ce design-là. Elargissons le débat (rires).

Quel est le premier canapé qui a assis votre réputation. Sans parler de mon petit fauteuil en feutre, c’est le Lowland, puis le Fjord chez

Moroso. Ah oui, le Lowseat aussi. C’est après le Lowseat qu’on m’a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Le siège Fjord est au MOMA de New York. Consécration ?

montre une journaliste) et que je vois un fauteuil à moi, voilà, je suis la plus heureuse de la terre, même si tu n’habites pas à la Tate Gallery ! (rires) Et chez vous qu’avez-vous comme objet que vous avez dessiné ?

C’est comme un prix. C’est une chose merveilleuse. C’est important pour un jeune qui commence et pour un pro qui doit confirmer sa valeur. Je suis en train d’organiser une expo intitulée « O’Clock »

J’aime analyser comment un objet vit, prend de l’espace chez les autres, mais pas chez moi. Je n’ai pas besoin de posséder l’objet. C’est comme j’adore les créations de haute couture et je passe ma

« Aujourd’hui, il faut être « concernés », pas post-moderne ! » durant la Triennale de Milan du mois d’octobre. C’est essentiel pour le designer qu’il puisse être « a cavalo » entre l’objet et une réflexion artistique. Maintenant, même les artistes contemporains relativisent l’importance du musée. J’aime l’espace public, le´dehors. L’artiste serbe Marina Abramovic n’a jamais eu besoin de musée pour s’exprimer. Son corps et vous, c’est tout. Par contre, elle a des canapés que j’ai dessinés. Moi j’aime que mon design rentre aussi dans la vie de tous les jours. Si je rentre chez toi (elle

vie en jeans. Je ne suis pas matérialiste dans le sens que mes créations sont dans ma tête, pas besoin de les matérialiser pour moi. Nous sommes dans la société de l’information, c’est un espace à explorer aussi. Je ne vous vois pas aller acheter des meubles. Oui, ça fait bizarre en effet. Tu es trop dedans. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes mondialement reconnues en design ? Il y a d’abord un problème d’émancipation. Il faut gérer la maternité à côté de nos projets. Je vais expérimenter la maison

et le bureau dans le même bâtiment. Bon d’accord, le bureau est plus grand que la maison (rires) mais je veux créer un trait d’union entre les deux. Je vais gagner du temps avec les enfants, mon couple (même si je travaille avec mon mari Alberto), etc. Pour les prochaines générations, le fait que nous ayons réussi poussera d’autres femmes dans la même voie. Un conseil pour les jeunes qui se lancent en pleine crise ? Se faire remarquer à des prix ; profiter de ne pas avoir de bagage (famille, enfants, maison) pour bouger et aller sonner à toutes les portes du pays où tu veux travailler. Vive le low cost ! Moi à Milan, j’ai été partout en bicyclette demander pour travailler avec telle ou telle personne. Je les choisissais pour leur côté justement inaccessible où je pouvais me dépasser. La crise, surtout quand on est jeune, doit être un moyen de réfléchir à notre métier, le redéfinir en tenant compte de l’environnement, des nouvelles technologies de l’immatériel, du virtuel, des crises sociales, etc. Aujourd’hui, dans un monde globalisé et complexe, il faut être « concernés », pas post-moderne ! www.patriciaurquiola.com www.paulinegorelov.com

73


ROBICHEZ D

E

S

I

G

N

CECI EST UNE CHAISE © Jeremy Lefebvre

Galerie Robichez - Grand Sablon - 7 rue Lebeau 1000 Bruxelles Tél 0032 (0) 484 515 320 - www.franckrobichez.com & «lys-maison» - 225 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris


Votre Bijou c´est vous !

ADELE KONEY CREATIONS

75

Galerie Robichez Grand Sablon 7 rue Lebeau 1000 Bruxelles www.franckrobichez.com Tél: 0484 515 320 1.

2.

3.

© Luc Viatour

1. DRACHME ARGENT, DEUX VISAGES TETE-BECHE, ISTROS, IV SIECLE AV JC, SUR ARGENT 1. KOP-EN-STAART ZILVEREN DRACHME VAN ISTROS IV EEUW VOOR CHRISTUS, IN ZILVER 2. GRENAT EN CABOCHON, 21 CARATS, SUR OR 2. GRANAAT BOLVORMING, 21 KTS, GOUD. 3. MONNAIE GAULOISE, OR, II SIECLE AV JC, TRIBU BELGE DES AMBIANI, SUR OR EN REVERSO 3. GOUDEN GALLISCHE MUNT, II EEUW VOOR CHRISTUS, VAN AMBIANI, EEN BELGISCHE STAM, IN GOUD, REVERSO


OEDIPE een aanrader D

e Munt houdt ervan onbekende operatitels aan het publiek te presenteren in fascinerende en steeds innovatieve ensceneringen. Dat zal met de nieuwe productie van George Enescu’s Œdipe niet anders zijn. De befaamde Catalaanse theatercompagnie La Fura dels Baus zal immers, na hun grote succes met Le grand macabre drie jaar terug (deze Muntproductie was inmiddels op vier continenten te zien!) tekenen immers voor de veelbelovende enscenering. Regisseur Alex Ollé reageerde van bij het begin positief op mijn hartewens om beide titels in Brussel te presenteren. Hij is een theatermaker met een briljante visuele inspiratie, en dat is exact wat deze partituren nodig hebben om tot leven te komen en ons een opera-avond te brengen die lang bij zal blijven.

ons een humanistische en optimistische visie van de grote Griekse mythe: Œdipus is hier niet het slachtoffer van een onverbiddelijk Lot maar een mens die moedig vecht om het noodlot te overwinnen in zijn zoektocht naar zijn identiteit, om uiteindelijk innerlijke vrede te vinden. Symbolisch is het omgekeerde raadsel dat de Sfinx opgeeft want de vraag is hier: “Wie is er sterker dan het Lot?”, waarop Œdipus antwoordt: “De mens, de mens is sterker dan het Lot!” en die bevestiging herhaalt hij nog kort voor hij sterft: “Ik heb het Lot getrotseerd!” Het slot van Œdipe baadt in de hemelse akkoorden van het koor van de Eumeniden, een muzikale apotheose die enerzijds aan Wagners Göt terdämmerung en anderzijds aan Debussy’s Pélleas doet denken.... Indrukwekkend hoe Enescu’s muzikale taal een synthese biedt van de grote romantische en klassieke traditie en de tendenzen van de vroege 20ste eeuw.

“ Wie is er sterker dan het Lot? ”

Georges Enescu beëindigde zijn eerste en enige opera Œdipe in april 1931, na meer dan 20 jaar intensieve arbeid aan de partituur. HIj kon ze maar niet afleveren, zozeer was hij er door bezeten en wilde hij deze perfectioneren. De première vond nog vijf jaar later plaats in de Opéra Garnier te Parijs. Het duurt tot in 1956 voordat het werk in de Munt opgevoerd werd, en dit op op voorspraak van Koningin Elisabeth, een persoonlijke fan van de Roemeense componist! In deze beklijvende muziektheaterversie wordt het hele leven van de hoofdfiguur Koning chronologisch verteld: zijn geboorte, de voorspelling van het orakel, de moord op de vader, de ontmoeting met de Sfinx, de pest te Thebe en zijn dood in Colonus. Componist en librettist presenteren

Œdipe wordt ongetwijfeld opnieuw een sterke productie die de Munt later ook zal uitbrengen in drie vooraanstaande internationale operahuizen: het Teatro Colòn in Buenos Aires, het Teatre del Liceu in Barcelona en in de Opéra de Paris/Palais Garnier. Mis dit geniale en onterecht zelden uitgevoerde werk niet in de Munt, vanaf 22 oktober! Peter de Caluwe


L

a Monnaie se plaît à présenter au public des opéras méconnus dans des mises en scène fascinantes et toujours innovantes. Il en ira de même pour Œdipe, la nouvelle production de George Enescu. C’est en effet la célèbre compagnie de théâtre catalane La Fura dels Baus qui en assure à nouveau la mise en scène, après le succès phénoménal rencontré par Le Grand Macabre il y a trois ans (une production de La Monnaie qui a pu être admirée dans quatre continents!). Dès le début, le metteur en scène Alex Ollé a réagi positivement à mon désir de présenter les deux titres à Bruxelles. C’est un homme de théâtre doté d’une brillante inspiration visuelle et c’est exactement ce qu’il fallait pour que ces partitions prennent vie et que nous passions une soirée inoubliable à l’opéra.

naissance, la prédiction de l’oracle, le meurtre de son père, sa rencontre avec le Sphinx, l’épidémie de peste à Thèbes et finalement sa mort à Colone. Le compositeur et le librettiste nous présentent une vision humaniste et optimiste du grand mythe grec: Œdipe n’est pas dépeint comme une victime sans volonté mais comme un homme qui se bat avec courage pour échapper à son destin, avant de trouver la paix intérieure.

« Qui est plus fort que le destin ? »

Georges Enescu a achevé son premier et seul opéra Œdipe en avril 1931, après plus de 20 ans de travail intensif sur la partition. Il ne pouvait se résoudre à y mettre un terme, tant cette dernière le possédait. Il visait la perfection, et accordait de l’attention aux détails les plus insignifiants. Cinq ans se sont encore écoulés avant que la pièce ne soit finalement présentée à l’Opéra Garnier à Paris. Il a ensuite fallu attendre 1956 avant que l’opéra ne soit porté à la scène à La Monnaie, grâce à la Reine Elisabeth, une grande admiratrice du compositeur roumain! Dans cette version théâtrale musicale remarquable, l’existence entière du roi est narrée de façon chronologique: sa

L’énigme inversée du Sphinx, qui pose la question résumant toute la représentation: “Qui est plus fort que le destin?” revêt une symbolique importante. La réponse d’Œdipe est claire: “L’homme, l’homme est plus fort que le Destin!” Une pensée qu’il confirme à la fin, juste avant sa mort: “J’ai défié le destin!” Le final d’Œdipe baigne dans les accords célestes du chœur des Euménides. Cette apothéose musicale rappelle “Le Crépuscule des dieux” de Wagner et “Pelléas” de Debussy… Le langage musical d’Enescu est une synthèse impressionnante de la grande tradition romantique et classique et est significatif des tendances qui avaient cours au début du 20e siècle.

Il ne fait aucun doute qu’ “Œdipe” sera à nouveau une production forte. Dans un deuxième temps, la Monnaie le présentera également dans trois opéras internationaux de premier plan: le teatro Colòn de Buenos Aires, le Teatre del Liceu de Barcelone et l’Opéra de Paris/Palais Garnier. Ne manquez pas cette œuvre géniale et, à tort, rarement portée à la scène, à partir du 22 octobre à La Monnaie! Peter de Caluwe

OEDIPE

PETER DE CALUWE

OEDIPE un coup de coeur

77


Villa Empain Fondation Boghossian

VILLA

EEN DROOM VAN EEUWIGHEID… D

iane Hennebert heeft aan het hoofd gestaan van de Botanique, het Centrum Wallonie-Bruxelles in Parijs, de Fondation pour l’Architecture en, uiteraard, de renovatie van het Atomium. Vandaag runt deze onvermoeibare workaholic de Boghossian-stichting, die onze prachtige Villa Empain heeft gered. Mevrouw Hennebert heeft het over “Een droom van eeuwigheid”, de tentoonstelling van het prestigieuze dialoogcentrum tussen Oost en West.

Het begrip ‘Tijd’ is iets dat ons al enkele jaren bezighoudt. In 2008, op het ogenblik dus dat de Villa Empain gerenoveerd werd, organiseerden we internationale ontmoetingen in de Flagey onder de noemer “Lange tijd, korte tijd”. Die gingen over de blik van Oost en West op het leven van vandaag. In ons postmoderne tijdperk draait alles immers rond het heden. Het moet allemaal snel gaan, het ogenblik is heilig. We leven in het Twitter-tijdperk, waarin iedereen voortdurend over nieuwe info beschikt. Zelfs de aanslagen van 11 september waren vrijwel rechtstreeks te bekijken. Dit is de morele erfenis van de Verlichting. Vanaf toen primeerden immers het heden en vooral de toekomst, de tijd van de vooruitgang, en koesterde men argwaan tegenover elke verheerlijking van het verleden en zijn tradities. Vandaag heeft men echter begrepen dat ook de vooruitgang zijn grenzen kent. Opwarming van de aarde, financiële crisis, terrorisme… het zijn allemaal elementen die het mooie beeld van de stralende toekomst die de wetenschappers ons ooit voorspiegelden verstoren. Hier en nu is de boodschap. Kortom, de ‘korte tijd’. De techneuten hebben zich dan ook helemaal op de verovering van tijd en ruimte gegooid, door middel van televisie, computers, gsm en internet. In traditionele gemeenschappen draait daarentegen nog steeds alles rond het verleden. Er heerst een groot respect voor de voorouders, hun tradities en legenden. Overlevering is belangrijker dan communicatie. De ‘lange tijd’ primeert. Het is bijzonder boeiend om na te gaan wat er gebeurt wanneer dit soort van maatschappij toegang krijgt tot onze technologische tools, die het heden zoveel belangrijker maken. Er ontstaan conflicten, aanknopingspunten gaan verloren. Het resultaat is algehele verwarring. De ‘lange tijd’ die gewijd wordt aan een collectieve maaltijd of een thee is immers heel iets anders dan de ‘korte tijd’ van de fastfood. De ouderen in de familie blijven thuis wonen, ze hoeven niet naar een woonzorgcentrum. Men neemt de tijd voor zijn

Chiharu Shiota, State of Beeing (Two Dresses), 2011, fil, métal, robes, 250 x 160 x 140 cm. © de l’artiste. Courtesy of Galerie Daniel Templon, Paris

ambacht, deadlines zijn uit den boze. Die aanpak draagt bij tot de schoonheid van een voorwerp. Er wordt gedacht in seizoenen, de cyclus is alomtegenwoordig, in tegenstelling tot de lineaire tijdsbeleving van onze Christelijke maatschappij. Het Oosten gelooft in een eindeloze kringloop. Deze concepten verspreiden zich met de globalisering. Onze huidige tentoonstelling stelt deze vragen via de kunst. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de kunst van het borduren, een kunst waarbij de tijd een heel groot belang heeft. Wie heeft er nooit spontaan, bij het bekijken van oosters borduurwerk, gezegd: “Hoe lang zou het wel niet geduurd hebben om dit te maken?” In China, het land van de borduursels en de zijde, is dit ambacht stilaan aan het verdwijnen, zoals ook bij ons het kantwerk aan het begin van de twintigste eeuw in de vergetelheid geraakte. Niemand kent vandaag nog die ingewikkelde steken. Dat brengt je toch een beetje van je stuk als je weet dat ambachten die te maken hebben met hout- en metaalbewerking veel beter de tand des tijds hebben getrotseerd. Die geborduurde stoffen zijn de incarnatie van de contrasten tussen de ‘lange’ en ‘korte’ tijd. Ze symboliseren een geduld en een bescheidenheid die een andere relatie hebben met eindigheid en dood dan wat we bij ons kennen. Ook de verhouding tot ouderdom is compleet verschillend. Vandaar het idee om een tentoonstelling te organiseren over de ‘de oosterse kunsten doorheen de tijd’, een expo die als titel heeft “Een droom van eeuwigheid”. Antiek geborduurd textiel wordt tentoongesteld naast lakwerk, miniaturen en kostbaar kantwerk. Hun schoonheid wordt tegenover hedendaagse kunst geplaatst, met als thema de tijd. Diane Hennebert

Samuel Rousseau, Un peu d’Eternité, 2009, DVD en boucle, PAL, 11 min., bois projection vidéo, bougie, 20 x 10 x 14 cm. © de l’artiste. Courtesy of Aeroplastics Contemporary, Bruxelles


UN RÊVE D’éTERNITé… D

iane Hennebert a dirigé le Botanique, le Centre WallonieBruxelles à Paris, la Fondation pour l’Architecture et, bien sûr, la rénovation de l’Atomium. Aujourd’hui, cette infatigable travailleuse est directrice de la Fondation Boghossian qui a sauvé notre magnifique Villa Empain. Madame Hennebert nous parle d’ « Un rêve d’éternité », titre de la nouvelle exposition de la Villa Empain. La question du Temps nous interpelle depuis plusieurs années. En 2008, alors que nous commencions la rénovation de la Villa Empain, nos premières rencontres internationales organisées à Flagey s’intitulaient « Temps long / Temps court » et proposaient de confronter la perception de la modernité en Orient et en Occident. Dans nos sociétés post-modernes occidentales, le présent semble désormais hégémonique, tout étant organisé avec l’obsession de la vitesse. C’est l’instant qui compte dans le monde de Twitter et des portables en tous genres. Comme l’attentat du 11 septembre suivi presqu’en direct, chaque événement nous est communiqué dans l’immédiat. La philosophe des Lumières nous avait persuadés que l’avenir, déterminé par un idéal de progrès, ne pouvait être que radieux. Mais des dernières décennies, l’idée même du progrès a montré ses limites. Les changements climatiques, la crise financière, le terrorisme ont noirci le tableau de cet optimisme moderne. Dès lors, si on fait fi du passé, si on ne croit plus en l’avenir, il ne reste que le présent et sa course contre le temps. Vite, tout de suite, maintenant ! Bref, le temps «  court ». La technologie s’est elle aussi plongée dans cette course/marché, dont la télévision, les ordinateurs, les gsm, internet et autres accessoires hi-tech sont devenus les outils indispensables. A l’inverse, dans les sociétés traditionnelles, le passé reste une dimension culturelle essentielle. D’où le respect des ancêtres, des traditions et savoir-faire anciens, des légendes, … Là, les valeurs de la transmission restent plus importantes que celles de la communication. Dans ce temps ”long”, que se passe-t-il quand nos outils technologiques de notre “temps court” envahissent la vie? Il y a conflit, perte de repères, confusion.

Ensemble de chapeaux de théâtre pour enfants, Chine, fin du XIXe siècle. Soie brodée avec application d’éléments décoratifs en métal, pierre, perles et verre. Dimensions variables. Collection privée, Bruxelles. © photos : Nicolas Suk

Le temps d’un repas partagé ou d’un thé selon des rituels traditionnels reste bien différent de celui du fast-food, l’artisanat continue à demander une patience infinie qui nous est devenue incompréhensible, les anciens restent au sein de la famille, les saisons sont encore accueillies selon leur cycle répétitif et cyclique. L’Orient cultive le sens de l’éternel. La nouvelle exposition de la Villa Empain repose sur ces questions et réflexions par l’intermédiaire de l’art. Je suis notamment fascinée par l’art de la broderie, un art qui nécessite un temps extrêmement long et qui a tendance à disparaître de bien des cultures à cause des exigences de la globalisation. « Quel temps il a fallu pour réaliser cela ! », a-t-on toujours envie de dire devant ces chefs-d’œuvre de patience et de talent modeste ? En Chine, pays où la broderie s’est développée très tôt grâce à la soie, on constate sa disparition progressive. Ici, notre dentelle de Bruxelles s’est éclipsée au début du 20ème siècle, personne n’en connaît plus les points. Ce constat concernant les textiles brodés est donc à la base de notre projet. Mais l’exposition intitulée « Un rêve d’éternité » ne se limite pas à cela, puisque nous avons sélectionné plus de vingt artistes contemporains à y participer. Chacun d’eux apporte une vision du temps et de ses déclinaisons. La mort, la vieillesse, la méditation, la patience et la transmission y sont donc représentées de différentes manières. Diane Hennebert

EMPAIN

Villa Empain Fondation Boghossian

Manish Arora, Butterfly Dress, robe longue entièrement recouverte d’applications de papillons. Collection Printemps-Eté 2008. © Manish Arora / Courtesy of The Three Clothing Company, 2011

79


Het belangrijkste veilinghuis van België Vente dessins et objets

Verkoop tekeningen en voorwerpen

Ed gar P. Jacobs (1904-1987) Deux cases encrées (moitié de strip) originales pour l’album de Blake et Mortimer « La Marque Jaune », édité chez Lombard en 1956. Il s’agit des deux premières cases du 3e strip de la planche 56, découpées par Jacobs dans les années 60, lorsque la Marque Jaune est parue en Italie. Afin de coller aux exigences de format et de parution définies par l’éditeur Mondadori, Jacobs a en effet découpé un certain nombre de cases et de strips dans ses propres planches originales (et non sur des reproductions), considérant probablement à l’époque celles-ci comme des documents de travail plus que comme des œuvres d’art !

Edgar P. Jacobs (1904-1987) Twee originele geïnkte plaatjes (de helft van de strip) van “Het gele teken” van Blake en Mortimer, uitgegeven in 1956 bij uitgeverij Lombard. Het gaat om de twee eerste plaatjes van de derde strip van plank 56, in de sixties uitgesneden door Jacobs, toen “Het gele teken” verscheen in Italië. Om te voldoen aan de voorwaarden op gebied van formaat en van verschijning die bepaald waren door uitgever Mondadori, heeft Jacobs een aantal plaatjes en strips uitgesneden in zijn eigen oorspronkelijke planken (dus niet op reproducties). Waarschijnlijk beschouwde hij die als gewone werkdocumenten eerder dan als kunstwerken!

Dans l’édition Italienne de février 1965, seules 3 cases du dernier strip ont été ‘coupées au montage’, la dernière case de ladite planche s’ajoutant à ces deux-ci. Sur ces deux cases, on retrouve Blake, Kendall, une belle voiture anglaise, ainsi que le décor du quartier de Bloomsbury, tel qu’il était à l’époque. Cet album est en effet basé sur nombre de ces photos prises par Jacobs, au cours d’explorations préparatoires détaillées. Jacobs s’est cependant trompé plusieurs fois en dessinant l’intérieur de véhicules, mettant parfois le volant à gauche. Le volant de Blake est ainsi à droite en quittant Park Lane, à gauche en arrivant dans Limehouse Docks et de nouveau à droite en rejoignant Tavistock Square. Sur ces deux cases-ci, il est dans le bon sens... La Marque jaune est considérée comme l’album emblématique de la série et un des meilleurs albums de la bande dessinée classique franco-belge. Un classique parmi les classiques. Ainsi d’après Claude le Gallo, auteur du Monde de Edgar P. Jacobs, « La Marque jaune est le cœur de l'œuvre jacobsienne, le carrefour de son monde ». Un certificat de la Fondation Jacobs sera fourni à l’acquéreur. H_15 cm L_17 cm 14 000 / 18 000 €

In de Italiaanse uitgave van februari 1965 werden er maar 3 plaatjes van de laatste strip gesneden bij de montage. Het laatste plaatje van deze plank vervolledigt deze twee. Op deze twee plaatjes zie je Blake en Kendall met een mooie Engelse wagen, met op de achtergrond de Londense Bloomsbury-wijk zoals er in die tijd uitzag. Dit album is inderdaad gebaseerd op een aantal van deze foto’s genomen door Jacobs, tijdens zijn scouting trips. Jacobs heeft zich wel verschillende keren vergist toen hij de binnenkant van de wagens tekende en zette af en toe bijvoorbeeld het stuur aan de verkeerde kant. Wanneer Blake Park Lane verlaat staat het bijvoorbeeld rechts maar eens hij in Limehouse Docks aankomt staat het plots aan de linkerkant. Wanneer hij vervolgens arriveert op Tavistock Square, staat het opnieuw rechts. Ook op deze twee plaatjes staat het juist. “Het gele teken” wordt beschouwd als het boegbeeld van de reeks en een van de beste albums van de klassieke Frans-Belgische stripschool: een klassieker onder de klassiekers dus. Volgens Claude le Gallo, de auteur van de “Le monde de Edgar P. Jacobs” is “Het gele teken” trouwens het epicentrum van het werk van Jacobs, en draait heel zijn wereld hier rond. De koper ontvangt een certificaat van de Fondation Jacobs. H_15 cm L_17 cm 14 000 / 18 000 €

Vente Jacques Martin

Verkoop Jacques Martin

Jacques Martin (1921-2010) Couverture Tintin 10 février 1949 couverture originale à l’encre de l’hebdomadaire de tintin, 10 Février 1949, signée avec sa mise en couleur sur papier et l’hebdomadaire de l’époque. couverture : H_33,8 cm l_31,6 cm Mise en couleur : H_23,2 cm l_21 cm l’hebdomadaire : H_30 cm l_20,5 cm 5 000 / 7 000 €

Jacques Martin (1921-2010) Cover Kuifje 10 februari 1949 Originele inktcover van het weekblad Tintin (Kuifje) van 10 februari 1949 getekend met de kleurplaten op papier en het weekblad van die datum cover: H_33,8 cm b_31,6 cm inkleuring: H_23,2 cm b_21 cm weekblad: H_30 cm b_20,5 cm 5 000 / 7 000 €


Première Maison de vente en Belgique

LA BANDE DESSINéE SORT DE SES CASES

Dimanche 17 & Lundi 18 Octobre 2011 Le fait est suffisamment rare dans le monde des enchères pour l’écrire en majuscule dans un phylactère ! La maison de ventes Pierre Bergé et Associés met la bande dessinée à l’honneur en octobre prochain et ce, durant toute une semaine, où l’âge d’or de la BD belge ne sera pas en reste. Des bulles pour les bulles ! Pierre Bergé & Associés innove. Désormais, il faudra compter avec la bande dessinée. La maison, première salle de ventes en Belgique, sait que le neuvième art mérite son titre. Frédéric Ronsse et Miene Gillion viennent d’ailleurs d’y créer un département sur le sujet et préparent une semaine entière et quatre ventes consacrées aux plus grands, à leurs story-boards, à leur synopsis, bref, à la genèse, si rare et donc précieuse, de leurs albums. La Belgique, on le sait, est le berceau de la bande dessinée, et Jacques Martin, l’un de ses grands maîtres, dans la même mouvance qu’Hergé et Edgar P. Jacobs. Son œuvre, considérable, a l’élégance du trait, la ligne claire et l’érudition des amoureux de l’Antiquité. Alix, Jhen et Lefranc ont fait rêver des générations d’enfants et d’adultes épris de leurs aventures. L’Italie, on le sait aussi, est la terre de la bande dessinée érigée en art. En chef de file de ce courant passionnant, les éditions Del Grifo qui n’hésitent pas à répéter cette assertion et à la faire vivre sur papier – « Il fumetto è arte ». Ni Hugo Pratt, ni Milo Manara, ni Federico Fellini ne démentiront, eux qui ont publié là quelques chefs d’œuvre de la BD.

Sous le marteau, chez Pierre Bergé & Associés, la BD trouve enfin sa place aux cimaises : 4 ventes sont prévues les 17 et 18 octobre 2011 : 1. Sketchtravel, vente caritative au profit de Room to Read 2. Jacques Martin 3. Divers auteurs de toutes origines 4. Première vente en dehors de l’Italie d’auteurs italiens autour des éditions Del Grifo. PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel T. +32 (0)2 504 80 36 F. +32 (0)2 513 21 65 VENTES A VENIR: - Lundi 17 octobre 2011 à 18h00 : Jacques Martin le père de la bande dessinée historique et à 18h30 Sketchtravel vente aux enchères caritative au profit de Room to read - Mardi 18 octobre 2011 à 15h00 Editori Del Grifo, une maison d’édition au cœur de la création italienne du 9eme art et dessins – Albums – Objets

DE STRIP SPRINGT UIT DE BAND Zondag 17 & Maandag 18 Oktober 2011 Het is zo’n zeldzaam feit in de veilingwereld, dat we het in hoofdletters in een tekstballon kunnen schrijven! Veilinghuis Pierre Bergé & Associés zet in oktober een hele week lang het stripverhaal in de kijker. De sterren van de Belgische strips moeten immers niet onderdoen voor de concurrentie! Pierre Bergé & Associés komt voor de dag met een nieuw departement: stripverhalen. Veilinghuis nr 1 op de Belgische markt, is zich ervan bewust dat de negende kunst die titel zeker verdient. Frédéric Ronsse en Miene Gillion hebben deze nieuwe afdeling zopas opgezet en bereiden een week voor die volledig in het teken zal staan van de grote striptekenaars, hun storyboards en hun synopsissen, kortom de zeldzame en bijgevolg kostbare creatie van stripalbums. Er staan vier veilingen op het programma. We weten allemaal dat België de bakermat is van de stripverhalen. Het werk van Jacques Martin, een van de grootste Belgische striptekenaars, behoort tot dezelfde stroming als dat van Hergé en Edgar P. Jacobs en was trouwens een nauwe medewerker van Hergé.. Het omvangrijke oeuvre van Jacques Martin valt op door de elegante tekeningen, de klare lijn en de eruditie van een man die verknocht was aan de klassieke oudheid. De avonturen van Alix, Jhen (in vertaling: Alex en Tristan) en Lefranc hebben verschillende generaties kinderen doen wegdromen en hielden tal van volwassenen in hun greep. Ook in Italië zijn stripverhalen verheven tot ware kunst. En aan het roer van deze gepassioneerde visie staat Editori del Grifo: deze uitgeverij aarzelt niet om haar liefde voor strips hardop uit te spreken en op papier te zetten - « Il fumetto è arte » (De strip is een kunst). Noch Hugo Pratt, noch Milo Manara, noch Federico Fellini zullen dit ooit tegenspreken. Zij publiceerden bij deze uitgeverij immers enkele pareltjes van stripkunst.

Eindelijk de eerste veiling van stripverhalen, een primeur bij Pierre Bergé & Associés: Er staan vier veilingen op het programma op 17 en 18 oktober 2011: 1. Sketchtravel, veiling voor het goede doel, ten voordele van “Room to Read” 2. Jacques Martin 3. Verschillende auteurs uit verschillende landen 4. Eerste verkoop buiten Italië van werken van Italiaanse auteurs uit de entourage van Editori del Grifo PIERRE BERGÉ & ASSOCIES Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel T. +32 (0)2 504 80 36 F. +32 (0)2 513 21 65 TOEKOMSTIGE VERKOPEN: - Maandag 17 oktober 2011 om 18u00: Jacques Martin, de vader van de historische strip, en om 18u30 Sketchtravel, benefietverkoop ten voordele van “Room to Read” - Dinsdag 18 oktober 2011 om 15u00: Editori Del Grifo, een uitgeverij die een prominente positie bekleedt in de Italiaanse strip- en tekenwereld – Albums – Voorwerpen

81


Bauhaus

Pasta by Design

Jeannine Fiedler, Peter Feierabend

George L. Legendre

L’ Eternel masculin - Icônes de mode et vestiaire idéal

Rock Paper Scissors +DVD Julien Vallée

Josh Sims Editions Ullmann LE livre de référence sur le Bauhaus.. Le mouvement bouleversera le monde de l’architecture et du design au Xxe siècle

Editions Thames & Hudson Quand un architecte mathématicien aime les pâtes! L’anatomie de la pâte, les formules et les équations qui la régissent.

Guerillas publicitaire

Pantone: Le XXe Siècle en couleurs

MC Escher: pop-up

Editions Huginn & Muninn De l’Art Nouveau aux mangas, une histoire visuelle et chromatique de l’art au vingtième siècle. A mettre entre toutes les mains (de créatifs!)

Art et mathématiques en Pop-up! L’univers étourdissant d’Escher : les œuvres les plus célèbres de l’artiste sublimées par la magie du pop-up.

Pyramyd Un véritable concentré de créativité et de punch !

Editions de La Martinière Le vestiaire idéal de l’éternel masculin. Portés par des légendes vivantes, tous les intemporels qui ont marqués l’histoire de la mode masculine du vingtième siècle sont déclinés dans cet ouvrage.

Editions DGV Jeune graphiste, illustrateur et designer canadien, Julien Vallée exploite et bouleverse joyeusement l’utilisation traditionnelle de matériaux tels que le papier, le bois ou le carton.

Typodatarium

Thames & Hudson Editions Pyramyd Une dose quotidienne de typographie pour tous les graphistes et créateurs visuels!


ACTUALITéE ART Actualitée art

ART

83

Start! La grande histoire des jeux vidéos

Tattoo world. Les plus grands artistes à travers le monde

Sketch Travel Book Editions du Chêne

Editions de La Martinière Des ateliers des grands maîtres japonais aux salons californiens, Tattoo World présente les créations des 125 plus grands artistes-tatoueurs du monde. plus de 1000 illustrations

L’édition d’un carnet d’artistes globetrotters, unique et exceptionnel, passé entres les mains des plus grands noms de l’illustration Séance de dédicace chez Cook & Book le jeudi 13 octobre 2011

Trésors des Looney Tunes

Ecce Logo Les marques, anges et démons du XXI e siècle

Erwan Cario La Martinère Videoludique!! pour les collectionneurs, les joueurs amateurs ou éclairés

Living in Brussels

The History of Saatchi Gallery

Muriel Verbist et Diane Hendrikx Editions Luister Lofts, maisons, appartements, toutes les facettes de l’art de vivre et habiter à Bruxelles.

Andrew Farago Editions Booth-clibborn L’histoire d’un des plus grands espaces au monde dédié à l’art contemporain

Editions Michel Lafon Plus d’un millier de dessins animés devenus des classiques

Gilles Deléris et Denis Gancel Editions Loco Le Logo, decortiqué avec légèreté et humour


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART

CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


CRAFT

In a complex and globalised world, where time and distances have been obliterated, where does craft fit in? The reputation of many of Belgium’s leading brands derives from their know-how and their quality culture … We ask them: “How to be craftspeople in the 21st century?”

85


SH AN IA

La richesse des traditions ancestrales envoûte la parure contemporaine

O

riginaire du Yémen, la jeune créatrice belge de bijoux de haute joaillerie, Islah A., cultive le goût des matières précieuses et de l’artisanat de haut niveau. Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, et plus rares en haute joaillerie, corail et turquoises sont sertis dans des bijoux inspirés par l’Orient, l’Andalousie, l’Afrique, mais aussi l’art déco et la nature. Dix collections pour redécouvrir la part de mystère que les traditions ancestrales nous ont légué. La jeune griffe Shania tire son authenticité d’une histoire assez unique… Islah A. : Je suis d’autant plus fière de mon père qu’il n’était pas issu d’une famille aisée. C’est ma grand-mère qui l’a élevé avec ses huit frères et sœurs, grâce à ses chèvres et ses moutons. De par le pouvoir imamat, le Yémen n’avait pas d’école. La capitale, Sana, était enfermée le soir dans ses remparts… Le seul moyen de suivre des cours pour lui était l’école coranique. Ensuite, autre passage obligé : l’armée. Avec un groupe d’amis militaires,

il décide en 1962 de renverser ce pouvoir monarchique obsolète et de rendre le pays à ses compatriotes. Après avoir quitté l’armée qui devait faire place, selon lui, au civils, il est nommé ambassadeur. Dès 1978, toute petite, je l’accompagne à Moscou. Ensuite, Tunis, Paris, Bruxelles et Damas…

« J’aime que les bijoux racontent des histoires… » D’où un apprentissage assez rare.

Et la découverte des pierres ? Comme beaucoup de petites filles de là-bas, j’étais éblouie par les bijoux que je voyais aux mariages. La mariée était couverte de corail, d’argent, de motifs floraux… Je ne connaissais pas l’orfèvrerie et m’extasiais sur les petits détails. Mais ce n’est que plus tard, lors de la rencontre avec une personne extraordinaire qui m’a initiée au monde des pierres, que j’ai senti que cela me faisait vraiment vibrer. Pas de gemmologie, mais la rencontre sensuelle avec les pierres, l’âpre négoce avec les marchands et des cours intensifs à Anvers, pour apprendre à reconnaître les plus beaux diamants. Je me bats pour défendre la plus grande transparence avec mes clients. Je suis ravie de ne pouvoir répondre à une question et de contacter les plus grands spécialistes du monde pour apporter une information.

Mon éducation a été facilitée par un père très cultivé, à l’esprit ouvert, qui nous a toujours poussés aux études, aux voyages… J’ai appris à rencontrer l’autre et la soif de savoir.

De rijke traditie uit het Oosten aan de oorsprong van betoverende sieraden

I

slah A. is een jonge Belgische modeontwerpster met Jemenetische roots. Ze houdt van kostbare materialen en hoogwaardig ambachtelijk werk. Diamanten, saffieren, robijnen, smaragden en ook dingen als koraal en turkoois, die je niet zo vaak tegenkomt in de edelsmeedkunst, tooien juwelen die geïnspireerd lijken door het Oosten, Andalusië en Afrika, maar ook door art deco en de natuur. Tien collecties om de mysteries te ontdekken uit de eeuwenoude overlevering. Het jonge merk Shania haalt haar authenticiteit uit een uniek verhaal… Islah A. : Ik ben trots op mijn vader, vooral omdat hij niet uit een gegoede familie komt. Mijn grootmoeder voorzag dankzij haar geiten en haar schapen in zijn opvoeding en die van zijn acht broers en zussen. In Jemen was er geen school, het godsdienstige bestuur liet dat niet toe. De omwalde hoofdstad Sana werd ’s avonds afgesloten. De enige kans om les te volgen was de Koranschool. Daarna volgde een ander verplicht verblijf in het leger. Samen met een aantal vrienden-militairen, besloot hij in 1962 de oude monarchie omver te werpen en het land aan zijn medeburgers terug te schenken. Nadat hij het leger verlaten had, dat volgens hem plaats moest ruimen voor de burgers,

werd hij ambassadeur benoemd. Vanaf 1978 vergezelde ik hem naar Moskou. Ik was toen nog heel klein. Daarna volgden Tunis, Parijs, Brussel en Damas. Een zeer aparte opvoeding dus… Mijn opvoeding werd vergemakkelijkt door een zeer gecultiveerde vader, die een bijzonder open geest had en ons altijd aanspoorde om te studeren en te reizen. Ik heb geleerd om mensen op te zoeken en me te laven aan hun kennis.

“Voor mij moet een juweel een verhaal vertellen…” Wanneer hebt je de stenen ontdekt ? Zoals heel wat meisjes van mijn leeftijd was ik diep onder de indruk van de prachtige sieraden die ik tijdens huwe-

lijksfeesten zag. De bruiden waren overdekt met koraal, zilver, bloemenmotieven… Ik kende niets van edelsmeedkunst en was gek op de kleine details. Concreet heb ik het vak geleerd door een uitzonderlijk persoon die me ingewijd heeft in de wereld van de stenen. Ik was meteen verkocht. Ik wou ze niet meteen bestuderen, maar vooral aanvoelen. Onderhandelen met de verkopers. Ik heb een cursus gevolgd in Antwerpen om te leren de mooiste diamanten te herkennen. Ik wil de grootst mogelijke transparantie tegenover mijn klanten. Ik ben altijd blij wanneer ik de grootste specialisten ter wereld kan consulteren, als ik niet op een bepaalde vraag kan antwoorden.


L’UNIVERS / DE WERELD

SHANIA Op het kruispunt van Oost en West JEMEN Ik vertel graag over mijn roots. Ik wil het dan hebben over de vormen, de kleuren en de geuren van mijn land. Bijvoorbeeld met de collectie “Murmures d’Orient”.

en christenen leefden er naast en met elkaar. Dat is echt een les in geschiedenis en tolerantie. De architectuur boeit me mateloos. Ik heb mijn collectie gebaseerd op de motieven van een gevel in het Alhambra.

Des histoires au carrefour de l’orient et de l’occident

YEMEN J’aime partir de mes origines. J’ai envie de raconter des formes, des couleurs, des parfums de chez moi. Par exemple, avec la collection « Murmures d’Orient ». ANDALOUSIE Mes nombreux voyages m’apportent l’inspiration. Je pars ainsi à la découverte de mon passé. J’ai visité l’Andalousie, à l’âge de 12 ans. Il y a des siècles, plusieurs religions vivaient en harmonie ensemble…

87

de ses origines. La touche occidentale s‘exprime aussi dans le travail des ateliers de la place Vendôme, dont le savoir faire est d’un niveau rarement égalable. ART FLORAL

ANDALUSIË EUROPEESE ERFENIS Tijdens de art deco en de gekke jaren was men mateloos elegant. Deze stijl is nog altijd actueel. Ik laat deze geometrische vormen graag contrasteren met arabesken… Dat zie je heel goed in de Shania-boetiek, dat een gebouw is dat al sinds de jaren twintig bestaat. Ik heb het gerenoveerd in art-decostijl, om het in zijn oorspronkelijke luister te herstellen. De westerse touch vind je ook terug in het werk van de ateliers aan de place Vendôme, waar de knowhow van een bijzonder hoogstaand niveau is. BLOEMENSIER De antieke sieraden van Jemen zijn vaak versierd met reliëfs. De mysterieuze dingen uit mijn persoonlijke herinnering liggen aan de oorsprong van het bloemensilhouet van mijn logo. Ik zou het ook kunnen hebben over fresia’s, bloemen waar ik erg van hou. ik twaalf was. Eeuwen geleden leefden daar verschillende godsdiensten samen, in complete harmonie… Joden, moslims

11 avenue louise

- 1050 brussels - +32 (2) 533 04 60 - www.shaniajewels.com

Juifs, musulmans, chrétiens. Une leçon d’histoire et de tolérance... L’architecture m’a fascinée. Les motifs d’une façade d’Alhambra m’ont inspiré une collection. HERITAGES DE L’EUROPE Art déco et les années folles, quelle modernité, quelle élégance toujours d’actualité… J’aime mettre cette géométrie en contraste avec les arabesques… On le voit très bien dans la boutique Shania qui est un immeuble qui existe depuis les années 20, que j’ai voulu rénover dans l’esprit Art Déco pour lui redonner l’éclat

Les bijoux anciens du Yémen exhibent souvent des ornements de grains en relief. Ces points mystérieux ancrés dans mes souvenirs ont fini par tracer la silhouette florale de mon logo. Je pourrais aussi vous parler des Freesia, fleurs que j’adore.

HA NI A

Tijdens mijn talrijke reizen heb ik veel inspiratie opgedaan. Ik vertrek graag op ontdekkingsreis naar mijn verleden. Ik ben voor het eerst naar Andalusië gegaan toen


DELVAUX Belgische authenticiteit en knowhow,

“Ambacht is zo een overgebruikte term”

in een periode die gekenmerkt wordt door globalisatie.

INTERVIEW MET FRANÇOIS SCHWENNICKE Is het waar dat Delvaux gaat investeren met Hong Kong? Twee maand geleden gooide de pers zich op het nieuwtje dat er contacten waren geweest met een familie uit Hongkong. Er werd beweerd dat Delvaux voortaan Chinees zou zijn, terwijl we enkel meegedeeld hadden dat we gesprekken gingen aanknopen in verband met een exclusief partnership met een mogelijke partner. Ondertussen zijn de zaken vooruitgegaan en werden de gesprekken eind september afgerond. Delvaux is blijft een Belgisch bedrijf, ook al staan er voortaan twee families aan het roer: één uit België en een uit Hongkong. Dit is nu eenmaal de nieuwe gang van zaken in de wereld. Dus? Achter Fung Brands Ltd zit een familie uit Hongkong, die aan de leiding staat van de eeuwenoude firma Li&Fung. We kennen deze familie al sinds 15 jaar. Zij zijn het die de geborduurde hoezen leveren die onze tassen beschermen. Deze familie heeft zich ontwikkeld als bron van grote Europese huizen, zoals GAP bijvoorbeeld. Vandaag zijn de Fungs bezig met de diversificatie van hun vermogen. Dit doen ze onder meer met het Trinity-fonds dat in Azië een aantal mannenmerken heeft ontwikkeld, waaronder Cerruti. Met hun nieuwe fonds, Fung Brands Ltd, willen ze investeren in huizen die topprestaties leveren op gebied van knowhow en kwaliteit, maar toch redelijk klein gebleven zijn, zoals de Franse schoenenfabrikant Robert Clergerie en nu Delvaux. Het fonds wordt beheerd door Marc Louvier, die een rijke carrière achter de rug heeft en prat kan aan op een grote ervaring in de luxemode. Hij werkte immers al voor Louis Vuitton en voor Céline.

Kan het oudste lederwarenbedrijf ter wereld, dat het etiket “Made in Belgium” draagt, dezelfde reputatie verwerven als al die merken die “Made in Paris” op hun etiket mogen zetten? Ondanks de wereldtentoonstelling van Shanghai, waar het Belgische paviljoen drommen volk trok die voornamelijk afkwamen op de wafels en de chocolade, loopt onze nationale luxe-industrie nog achter. We hebben natuurlijk veel te bieden aan mensen die de moeite nemen om ons land te ontdekken, maar we zijn er nog steeds niet in geslaagd om synoniem te worden van luxegoederen. Stel je voor dat je aankomt in het Zuidstation en de peoplepagina in de kranten openslaat… Gelukkig hebben we nog onze royals die bekend staan om hun elegantie. Wordt Delvaux, dankzij dit Hongkongse akkoord, een van de eerste ambachtelijke Belgische bedrijven dat de wereld gaat veroveren? Ja, in die zin dat we niet ingeboet hebben aan kwaliteit door industriële producties op te starten. We blijven ambachtslui, maar dankzij onze sterke identiteit kunnen we samen met onze nieuwe partner nog iets anders bieden dan de tassen waarvan miljoenen exemplaren over de toonbank gaan en die dus niet kunnen bogen op dezelfde kwaliteit als voorheen. Net als de huizen Marcolini en Natan zijn we groot geworden dankzij een veeleisend, vooral Belgisch cliënteel, dat niet bezig is met bling bling maar wil investeren in kwaliteit en tijd. Deze veeleisende nichemarkt moet ook elders in de wereld te vinden zijn. Dat is waarom we met Fung Brands in zee zijn gegaan.

Een fonds dat gespecialiseerd is in vakmanschap dus, waardoor Delvaux in the picture komt…

Op welke manier kan Delvaux in 2011 nog een ‘ambachtelijk’ huis genoemd worden?

Inderdaad. Ik ben steeds bezig met kwaliteit, niet alleen met luxe. Het fonds wil zich inkopen in traditionele huizen met een groot verleden en een unieke knowhow. In ruil daarvoor bieden ze ons toegang tot een wereldmarkt die zo groot is dat het onmogelijk is voor kleine bedrijven om zich erop te gooien.

Er is bij ons nog niet veel veranderd tijdens de honderdtachtig jaar dat we bestaan. Alleen maken we geen koffers meer. Wij brengen topkwaliteit en horen bij de besten van de wereld op gebied van lederwaren. Doordat we in een nichemarkt werken kunnen wij zorgen voor het allerbeste. We bieden verder ook tassen in leer en zeildoek. Die zijn lichter, en daardoor ook minder duur. Ook de binnenkant van de tassen is beter dan ooit, dankzij onze naaitechniek en hoogkwalitatief leer. De term ‘ambachtelijk’ wordt vaak ten onrechte gebruikt, maar voor ons gaat het om de verantwoordelijkheid van één persoon of van een klein team op gebied van een product. We willen absoluut geen bandwerk. De hoogwaardige ledersoorten waar we mee omgaan zijn zo kwalitatief hoogstaand, dat ze bijzondere zorg vereisen. De producten zijn elke keer weer anders en apart, waardoor ze op een speciale manier behandeld moeten worden. Dit geldt vooral voor het hele mooie leer! De vervaardiging moet zich aanpassen aan de materie. Er moet dus zeer goed werk geleverd worden en de oplage is klein. Op die manier kan elk stuk worden gepersonaliseerd of op maat gemaakt. Delvaux beantwoordt vandaag aan al die criteria. Waarom hebt u ateliers opgericht in Vietnam? Vandaag kan je bij Delvaux opnieuw een tas kopen voor een bedrag tussen de 400 en de 700 euro. Als je met mooie materialen wil werken krijg je dat in Europa niet voor elkaar. Elk van onze ateliers in België, Frankrijk en Vietnam werkt op zijn eigen manier. We werken in Vietnam niet met onderaannemers, het is gewoon het arsenaal van Zuidoost-Azië. We hebben het personeel zelf gevormd en controleren de hele productie. Er is geen sprake van onderaanneming, extra marge of mindere kwaliteit. De Vietnamezen houden van geraffineerd en nauwgezet werk, dat tot in de puntjes wordt uitgevoerd. Ze arbeiden volgens de waarden die onze Belgische meester-ambachtslui hen elke maand inprenten.


SCHWENNICKE FRANÇOIS

« Artisanat est un terme tellement galvaudé »

DELVAUX

Authenticité et savoirfaire belges, au temps de la globalisation.

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS SCHWENNICKE Qu’en est-il de ces investissements hongkongais chez Delvaux. Info, intox ? La presse s’est précipitée il y a deux mois sur cette annonce de prise de contact avec une famille de Hong Kong en prétendant Delvaux dorénavant chinois alors que nous avions simplement communiqué que nous rentrions en discussion exclusive avec un partenaire potentiel… Entre-temps nous avons avancé et depuis fin septembre, nous avons finalisé nos discussions. Delvaux restera bel et bien une société belge même si on retrouve dorénavant 2 familles, une belge et une de Hong Kong dans l’actionnariat. C’est le nouveau monde. Mais encore. Derrière Fung Brands Ltd, il y a en effet une famille hongkongaise, dirigeant la société centenaire Li&Fung que je connais depuis 15 ans car ils sont les fournisseurs des housses brodées protégeant nos sacs. Cette famille s’est développée en faisant le sourcing des grandes firmes européennes et américaines comme GAP par exemple. Aujourd’hui la famille Fung a effectué une diversification patrimoniale notamment avec le fonds Trinity qui a racheté et développé en Asie quelques marques homme (dont Cerruti). Avec leur nouveau fond, Fung Brands Ltd, ils veulent investir dans des maisons de savoir-faire et de qualité, mais de taille humaine comme Robert Clergerie, le fameux chausseur français et maintenant Delvaux. Il est dirigé par Marc Loubier, fort d’une riche carrière et d’une solide expérience du secteur du luxe de la mode, notamment chez Louis Vuitton et Céline. Un fonds spécialisé dans les maisons de savoirfaire, dont fait partie Delvaux. Oui, j’aime l’idée de parler de qualité et pas seulement de « luxe ». Ce fonds veut acheter quoi ? Une tradition, un passé, une histoire, un savoir-faire unique. En échange, ils nous offrent l’accès à un marché mondialisé tellement grand que des petites sociétés ne peuvent s’y lancer.

La plus ancienne maroquinerie du monde, étiquetée « Made in Belgium », ne peut espérer la réputation mondiale du « Made in Paris » ? Malgré l’Expo de Shanghai, où notre succès, tout de gaufres et de chocolats, a été « de foule », la Belgique n’est pas encore liée au luxe au niveau de son image mondiale. Je ne parle pas des gens qui viennent découvrir notre pays qui a plein de choses à leur offrir, mais le mot Belgique n’est pas encore synonyme de luxe. Débarquez Gare du Midi, ouvrez nos pages people dans les journaux… Heureusement, on a au moins une famille royale qui est reconnue mondialement pour son élégance. Avec cet accord hongkongais, Delvaux est-il pionnier dans cette qualité artisanale belge qui s’attaque au marché mondial ? Oui, dans le sens où nous n’avons pas vendu notre qualité en nous développant outre-mesure de manière industrielle, nous restons artisans, mais grâce à cette identité forte, nous pouvons, avec ce nouveau partenaire, offrir autre chose que des sacs vendus à des millions d’exemplaires qui ne peuvent dès lors assurer la même qualité qu’avant  ! Comme les maisons Marcolini ou Natan, nous avons grandi dans l’exigence d’une clientèle essentiellement belge qui cherche moins à paraître qu’à investir dans la qualité et le temps. Cette « niche d’exigence » doit exister ailleurs dans le monde. C’est notre pari avec Fung Brands. En quoi, finalement, Delvaux, en 2011, est-il resté une maison « artisanale » ? Chez nous, en plus de 180 ans, il n’y a pas eu beaucoup de changements. Sauf que nous ne sommes plus malletiers. Mais Delvaux a d’abord gardé la meilleure qualité mondiale au niveau du cuir. Notre marché « confidentiel » nous permet la crème de la crème. Par contre, nous proposons aussi des sacs cuir et toile pour leur légèreté et leur coût. Mais la manière de piquer, le choix du cuir de garniture, les intérieurs des sacs sont aussi si pas plus soignés que jadis ! J’aimerais dire aussi que le terme « artisanat » a été fort galvaudé. Pour nous, c’est la responsabilité d’une personne ou d’une petite équipe par rapport à un produit. Le travail à la chaine est donc

exclu. Pourquoi ? Car une matière première de très haute qualité exige un soin, un traitement spécial de par ses variances, ses singularités. Surtout pour le très beau cuir ! La fabrication doit s’adapter à la matière. L’artisanat exige alors un travail rigoureux en petite quantité. Enfin, à cette échelle chaque objet peut être personnalisé ou fait surmesure. Tous ces critères, aujourd’hui, Delvaux y répond. Pourquoi avoir installé des ateliers au Vietnam ? Chez Delvaux, on peut de nouveau acquérir aujourd’hui un sac entre 400 et 700 euros. Pour cette gamme, il n’ya pas de secret : impossible à fabriquer en Europe si on travaille de belles matières. Chacun de nos ateliers en Belgique, France et Vietnam a ses spécificités. Le Vietnam, j’insiste, n’est pas un sous-traitant. C’est l’Arsenal de l’Asie du Sud-Est, c’est tout. Nous avons formé le personnel. Toute la production est contrôlée par nous. Pas de sous-traitant, ni de marges, ni de rabotage sur la qualité. Les Vietnamiens ont un sens du raffinement, de la préciosité, du travail bien fait. En parfaite concordance avec nos valeurs que nos maitresartisans belges viennent leur inculquer chaque mois.

89


Manalys

Moïse Mann “ Het aanbod in juwelen is vaak eenvormig ”

D

e designjuwelen van Manalys zouden er niet zijn als twee ex-Holemans werknemers, Moïse Mann en Aurore Guiot, niet de handen in elkaar geslagen hadden met hun oude vriend Pierre de Montjoye. Hun verhaal is er een van moed en durf. Ze besloten namelijk een atelier te openen aan de Waterloolaan, met alleen maar handgemaakte juwelen. Enkel eigen ontwerpen dus, die in het eigen atelier worden gefabriceerd. Deze unieke stukken worden aan een gerechtvaardigde prijs verkocht, want er komen geen tussenpersonen aan te pas.

« Mijn atelier is wat mijn stijl bepaalt, dat is Manalys »

Eigenlijk lag het ontslag van twee van jullie aan de oorsprong van dit fantastische avontuur. Inderdaad. Na tien jaar alleen maar atelier en daarna nog eens zeven jaar lang een combinatie van atelierwerk met klantenrelaties, was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik besloot dus mijn eigen huis te openen, samen met mijn twee collega’s. We hebben het geluk gehad dat we een prachtige ruimte vonden aan de Waterloolaan. Twee jaar later zijn we nog altijd even blij dat we toen die juiste keuze hebben gemaakt. Wat hebben jullie gestudeerd en hoe is jullie team tot stand gekomen? Na mijn studies als edelsmid heb ik 3,5 jaar in Antwerpen gewerkt. Daarna volgden nog 17 jaar in Brussel. Daarna trok ik naar de Place Vendôme in Parijs. Twee jaar geleden hadden we maar één ambachtsman in het atelier, vandaag telt de onderneming er zeven. Is jullie succes het gevolg van jullie aanbod? Wij hebben het voorrecht dat we een veeleisend cliënteel hebben, dat op zoek is naar stukken die je zelden of nooit elders vind. Ten eerste hebben we ons eigen atelier waar we werken zoals vroeger, met een heel nauwgezette afwerking. Ten tweede hebben we hier geen ‘collecties’. Wij maken stukken op maat op basis van schetsen. Eens die afgewerkt zijn worden ze unieke en exclusieve sieraden.

U staat ook bekend om uw zeer aparte stenen… Het aanbod in juwelen is vaak eenvormig. We hebben weliswaar een hele reeks klassieke stenen die nog niet ingelegd zijn, zoals robijnen, smaragden, saffieren en natuurlijk diamanten. We willen de klant echter ook doen kennismaken met andere edelstenen, die veel aparter zijn. Ik trek regelmatig naar Azië waar ik, dankzij mijn relaties, een groene saffier van vijftien karaat op de kop kan tikken. En zelfs een roze of een oranje. Er bestaat een hele waaier aan kleuren, zelfs gekleurde diamanten. Ik kan voor een klant de steen van zijn dromen zoeken… En hoe zit het met de oorsprong van de stenen? Ik ga voor volledige transparantie op dat punt. We leggen graag uit waarom een steen zo bijzonder is. Bijvoorbeeld dat stenen opgewarmd worden om de kleuren beter uit de verf te doen komen, en dat een niet-opgewarmde steen zeldzamer is en dus ook duurder. De klant verdient deze uitleg. Bovendien wordt elke steen die bij ons buitengaat gewaarborgd door een onafhankelijk laboratorium. Onze prijs is dus gerechtvaardigd en wordt zo scherp mogelijk berekend. De tandem ambachtsman-ontwerper… Nogmaals, het is het atelier dat het verschil maakt. Geef een schets aan zeven edelsmeden en je krijgt zeven verschillende juwelen. Zowel het volume als de afwerking zullen drastisch verschillen. Het is in mijn atelier dat de ‘Manalys’-stijl tot stand komt. En wat is die fameuze Manalys-stijl dan precies? Er bestaan twee scholen in ons vak. Ofwel vertrek je van het ontwerp en zoek je naar een steen die daarbij past, ofwel vertrek je van een hele mooie steen en ontwerp je het model dat die steen tot zijn recht zal doen komen. Dat is de weg die ik bewandel. Mijn stijl? Op het eerste gezicht zou ik zeggen klassiek, maar ook gesofisticeerd en conceptueel. Ik hou ervan om een nieuwe invulling te geven aan het begrip trouwring of cachetring. Ik speel ook graag met zwart-wit, met recto-verso. Ik verbaas graag, ik wil de geschiedenis uit de doeken doen van elk van onze creaties. Ik hou van uitdagingen in de edelsmeedkunst.


MOÏSE MANN, AURORE GUIOT ET PIERRE DE MONTJOYE

MANALYS Moïse Mann « L’offre joaillière est souvent formatée »

91

L

a maison de Haute Joaillerie MANALYS est le fruit d’une aventure toute de risque et d’audace ! En 2009, en pleine crise, deux ex-Holemans, Moïse Mann et Aurore Guiot, et un ami de longue date, Pierre de Montjoye s’associent et décident courageusement d’ouvrir au boulevard de Waterloo. Leurs atouts ? Un atelier où tous les bijoux sont faits main. Un esprit de fabricant-créateur. Aucun intermédiaire, donc des pièces uniques, à des justes prix...

La fin de votre contrat pour 2 d’entre vous a finalement été l’occasion de vous lancer dans une formidable aventure. Oui, après dix ans d’atelier stricto sensu et ensuite sept ans d’atelier et de relations clientèle, je me suis senti capable de relever le défi et d’ouvrir ma propre maison avec mes deux collègues. Nous avons eu la chance de dénicher un superbe espace au boulevard au Waterloo. Deux ans après, nous sommes toujours ravis d’avoir fait le bon choix. Quelle est votre formation et comment s’est constituée l’équipe ? Après mes études de joaillier, j’ai travaillé trois ans et demi à Anvers, ainsi que 17 ans à Bruxelles. Puis Place Vendôme à Paris. Il y a deux ans, nous n’avions qu’un artisan à l’atelier. A présent, l’entreprise compte 7 personnes. Votre succès est-il lié à l’originalité de votre offre ? Nous avons le privilège d’avoir une clientèle exigeante qui recherche, en effet, des pièces qu’on ne trouve plus ou pas ailleurs. Premièrement, nous avons notre propre atelier où nous fabriquons à l’ancienne, avec des finitions très pointues. Deuxièmement, ici pas de « collections ». Nous fabriquons des pièces sur mesure à partir de croquis, qui une fois réalisées, deviennent des pièces uniques et exclusives. Vous êtes aussi connus pour proposer des pierres… hors du commun. L’offre joaillière est souvent formatée. Même si nous avons toute une collection de pierres classiques non serties : rubis, émeraudes, saphirs et bien sûr des diamants, nous aimons faire découvrir d’autres pierres fines, plus singulières. Je vais régulièrement en Asie, où grâce à mes relations, je peux dénicher un

saphir vert de 15 carats ou un rose, voire un orange. Il y a toute une palette de couleurs. Des diamants de couleur également. Je peux à la demande du client rechercher la pierre de ses rêves… Quant à la provenance des pierres ? Je me bats pour la pleine transparence. Nous aimons expliquer les spécificités des pierres. Par exemple, si telle pierre a été chauffée pour sublimer ses couleurs et pourquoi dès lors une pierre non chauffée est plus rare et donc plus onéreuse. Le client mérite cette précision. De plus, chaque pierre qui sort de chez nous a été certifiée par un laboratoire indépendant. Notre prix est donc légitimé et calculé au plus juste.

« Mon atelier, c’est ce qui donne mon style, c’est Manalys »

L’artisan se double d’un styliste. Encore une fois, c’est l’atelier qui fait la différence. Donnez un croquis à sept joailliers, vous aurez sept bijoux différents : volume, finition, etc. Mon atelier, c’est ce qui donne le style « MANALYS » ! Le style MANALYS ? Il y a deux écoles : partir du design et chercher la pierre qui va y être adaptée. Ou partir d’une très belle pierre, pour concevoir et créer le modèle qui va la mettre en valeur. J’opte pour la deuxième école. Mon style ? Je dirais classique au premier regard ; sophistiqué et conceptuel au deuxième. J’aime réinterpréter des alliances, des chevalières, jouer sur le blanc et le noir, les rectoverso, j’aime étonner, raconter l’histoire de chacune de nos créations. J’adore les défis griffés haute joaillerie.

MANALYS Joaillerie Boulevard de Waterloo, 11 B – 1000 Bruxelles Tel : +32 (0)2 512 61 18 www.manalys.com Heures d’ouverture : Lundi-samedi 10h30-18h


SWITCH ON MAGIC

VON OBERNDORFF BESPOKE SWITCH COLLECTION

L

’interrupteur est l’exemple type de ces objets d’un usage si courant qu’on les emploie sans y penser. Ils nous donnent pourtant un pouvoir suprême : celui de domestiquer notre environnement –en créant la lumière, en insufflant le chaud et le froid, en rythmant nos vies de rock ou d’arias. Cette puissance technologique s’enrichit désormais d’une dimension capitale: habillés par von Oberndorff, interrupteurs et prises “utilitaires” deviennent ” objets d’art”.

S

witches and sockets are of such common use that many times they are being put on and off without being given a thought. Push buttons and toggle switches nonetheless endow mankind with the supreme power of taming our surroundings – by creating light, warmth or coolness, and turning on tunes at a mere flick of a switch. Such a useful power can now be coupled with bespoke designs, thanks to von Oberndorff’s –sheer handicraft art. Useful, yet beautiful.

Watts so perso… Cuir sensuel, marbre glamour, nacre romantique, élégant acajou… La collection von Oberndorff associe technologie de pointe et minutieux artisanat : “Chez VO, précise Jean von Oberndorff, nous ne fabriquons pas, nous créons –en sublimant la beauté inhérente des éléments naturels.” Status symbol Sensual leather touch, stone grandeur, exquisite shell, stylish mahogany… von Oberndorff’s collection combines remarkable materials, cutting edge technology and tailor-made savoir-faire. Managing Director, Mr. Jean von Oberndorff , says: “At von Oberndorff we do not manufacture, we create –sourcing innate values for specific spaces.”

Design volte-face Ingénieux: VO crée les faces interchangeables. Grâce à une clé de fixation. Pratique pour changer les faces d’interrupteurs en harmonie avec la déco. Ou surprendre les hôtes de marque avec des faces d’interrupteurs customisées. À noter: face avant et anneau de verrouillage peuvent être logotés, ornés de pictogrammes, gravés d’armoiries. L’objet devient unique. Visionary design Savvy: VO’s face plates are interchangeable. A safety key enables easy swapping. Far from being a gadget, this proves convenient when redecorating a room. And flattering whenever receiving guests and surprising them with customized switches. Fixing rings can also be adorned with user-friendly pictograms or fancy logotypes –genuinely unique. Synergie d’applications La collection VO’s se décline en 5 formats (80x40, 80x80, 80x115, 80x150, 80x220mm) et 60 combinaisons: bouton poussoir, interrupteur ON-OFF 250V 10A, variateur 400W, prises de E & F, RJ11, RJ45, RJ11/RJ45, TV-FM. Powerful range VO’s collection includes 5 plate sizes (80x40, 80x80, 80x115, 80x150, 80x220mm) and 60 combinations of mechanisms: push button, ON-OFF 250V 10A toggle switch, 400W dimmer, Type E & F, RJ11, RJ45, RJ11/RJ45, and TV-FM sockets. Et vous, qu’est-ce qui vous branche? Lancée à Paris aux Salons EQUIP’HOTEL en 2010 et MAISON & OBJET Section Yachting Spirit en 2011, la collection VO est visible sur www.archiexpo.com et disponible à la Maison von Oberndorff, 2A rue de la Pépinière – 1000 Bruxelles – +32 (0)2 511 5161. Let’s see which VO switches will fulfil your wishes… Launched in Paris EQUIP’HOTEL FAIR in 2010 and MAISON & OBJET Yachting Spirit Section in 2011, VO’s collection is exhibited via www.archiexpo.com and at Maison von Oberndorff, 2A rue de la Pépinière – 1000 Brussels – +32 (0)2 511 5161.

www.vonoberndorff.com

93


Optie DECO – ATTITUDE

KIEzEN VOOR DE ECO-TREND ? I s het om een evenwicht te creëren met de feilloze perfectie waarmee het onberispelijk design van high-tech apparatuur, meubels en accessoires ons interieur hebben weten te veroveren ? Of is de eco-trend die vandaag in de collecties van heel wat inrichtingsspecialisten opduikt niet meer dan een van de voorbijgaande trends in de interieursector ?

We polsten naar de mening van Alex Flamant, die voor het interieurbedrijf Flamant sinds tientallen jaren onverbeten op zoek gaat naar nieuwe vormen, materialen en kleuren.

Houdt u bij uw zoektocht naar nieuwe materialen rekening met ecologische standards ? AF – Reeds van bij het prille begin van de flamant collecties hebben wij de voorkeur gegeven aan het gebruik van natuurlijke kwaliteiten in de productie van onze stoffen, meubels en materialen. Bovendien maken wij de laatste tijd meer en meer gebruik van gerecycleerd hout, steen of keramiek. Nagenoeg de volledige collectie wordt vervaardigd in artisanale ateliers, waar weinig of geen gebruik gemaakt wordt van zwaar machinaal werk. Is er volgens u een evolutie te bespeuren in het materiaalgebruik voor wat de interieursector aangaat ? AF – Ongetwijfeld. Of het nu te maken heeft met de heersende vintagetrend, of eerder de bevestiging van een zich ontwikkelende verantwoordelijkheidszin voor het milieu, wie zal het zeggen ? Maar het staat als een paal boven water dat designers en interieurspecialisten steeds meer gerecycleerde materialen in hun ontwerpen verwerken. De resultaten zijn ongewoon prachtig omdat deze toepassing aan de creaties een dubbele uitstraling toekent : het design van het ontwerp plus het design van het gerecycleerd materiaal.

Voor u draagt het gerecycleerd materiaal bij aan het design van een ontwerp ? AF – Inderdaad, mooie houtsoorten kan je bewonderen, maar gerecycleerde kwaliteiten vertellen een verhaal. Het verhaal van honderden, duizenden jaren blootstelling aan de natuur. Hun verweerd, geschuurd, gebarsten of zongebakken aspect vormt een boeiende creatie op zich, die het ontwerp zijn uniek karakter verleent. Beschouwt u de heersende eco-trend van ‘voorbijgaande’ aard ? AF – In zover het flamant betreft zeker niet. wij hebben altijd een voorkeur gehad voor het gebruik van natuurlijke materialen. Dat we nu steeds meer gerecycleerde materialen in onze ontwerpen verwerken, is omdat ik houd van het eigenzinnige karakter dat ze uitstralen. Je geraakt snel uitgekeken op iets wat perfect is, maar niet zo vlug op een meubel of een object, wat vol interessante onregelmatigheden zit. Dat is trouwens ook de reden waarom we vaak aan onze klanten moeten uitleggen dat we hen onmogelijk een ‘identiek’ stuk uit gerecycleerde kwaliteit kunnen leveren, maar dat ze anderzijds een ‘uniek’ ontwerp in huis halen !


Adoptons la DÉCO - ATTITUDE

QUE PENSER DE L’éCO-TENDANCE ACTUELLE ? E

Nous avons posé la question à Alex Flamant qui, depuis des dizaines d’années, est dans une quête perpétuelle de nouvelles formes, de nouveaux matériaux et de nouvelles couleurs pour Flamant, le spécialiste de la décoration d’intérieur. Dans votre recherche de nouveaux matériaux, tenez-vous compte des standards écologiques ? AF – Dès les premières collections Flamant, nous avons toujours pris le parti d’utiliser des matériaux naturels pour fabriquer nos étoffes, nos meubles et nos décorations. Ces dernières années, la pierre, la céramique et le bois recyclés animent de plus en plus nos créations.

Par ailleurs, la quasi-totalité de notre collection est confectionnée dans des ateliers artisanaux qui emploient peu ou pas de machines énergivores. Les matériaux utilisés dans le secteur de la décoration d’intérieur sont-ils, selon vous, en train d’évoluer ?

AF – Sans aucun doute. Reste à savoir si cette évolution est due à la tendance vintage actuelle ou si celle-ci est le fruit d’une conscientisation croissante de l’enjeu de la préservation de notre environnement. Toutefois, il est un fait que les designers et les spécialistes de l’intérieur utilisent de plus en plus de matériaux recyclés, donnant ainsi naissance à des créations remarquables de singularité. Et celles-ci ont, en quelque sorte, une double personnalité : le design de l’objet et le design du matériau recyclé. D’après vous, le matériau recyclé contribue-t-il au design de l’objet ? AF – Bien entendu. S’il est vrai que l’on peut s’émerveiller devant l’élégance de certains bois, les matériaux recyclés ont quant à eux une histoire à raconter. Une histoire dictée par une exposition de centaines, voire de milliers d’années à la nature. Ces matériaux apparaissent tantôt usés, tantôt poncés, voire fendus ou ternis par le soleil. Et c’est justement ce qui

rend la création passionnante et confère un caractère unique à chaque objet.

Considérez-vous cette tendance écologique comme passagère ?

AF – En ce qui concerne Flamant, certainement pas. Nous avons toujours prôné l’utilisation de matériaux recyclés. Si ceux-ci sont aujourd’hui encore plus présents dans nos collections, c’est parce que j’aime leur côté atypique, leur singularité. La perfection a tendance à lasser rapidement alors qu’un objet ou un meuble présentant de petites imperfections élégantes continue d’enthousiasmer. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous devons régulièrement expliquer à nos clients qu’il nous est impossible de confectionner deux pièces identiques en matériau recyclé. Mais en contrepartie, ils sont assurés de disposer d’un exemplaire unique.

95

ALEX FLAMANT

st-ce une manière de contrebalancer la perfection absolue des composants high-tech et de trancher avec le design irréprochable des accessoires qui ont, peu à peu, conquis notre intérieur ? Ou cette tendance écologique qui règne aujourd’hui sur les collections de nombreux spécialistes de l’aménagement n’est-elle finalement rien de plus qu’une de ces mouvances éphémères que connaît régulièrement le secteur de la décoration d’intérieur ?


Jadoulle

Jadoulle Joaillerie - Aldestraat 47 - 3500 Hasselt - 011/21.39.09 - www.jadoulle.com


MARISCHA JADOULLE

JADOULLE

la patine vintage de vintagelaag

B

agues, bracelets, boucles d’oreille, colliers… Les bijoux Jadoulle, sublimés par les plus belles pierres, déclinent l’art nouveau et l’art déco à travers courbes magnétiques et lignes dansantes. Le végétal et le floral y déploient toute leur sensualité… pour des prix très doux. Marischa Jadoulle a toujours été fascinée par les styles artistiques anciens, notamment l’art déco. C’est lors de ses visites de galeries d’antiquité que la future joaillière a puisé son inspiration. Marischa aime les fleurs et les motifs végétaux de jadis. « Par contre, je peux partir de pierres qui

rubis et émeraudes. « Mais une pierre qui me fascine particulièrement est le diamant brun, aux reflets cognac. Il est doux et se glisse admirablement dans l’écrin… ». La joaillière fonctionne par collections, avec des nouveautés en été et en hiver, mais peut réaliser des pièces

Les plus belles pierres s’habillent d’art nouveau et floral n’étaient pas employées à cette époque. C’est la valeur de la pierre qui compte. Sa qualité. » Après des années d’études à Anvers (orfèvrerie) et à Paris (création joaillière), Marischa est une véritable créatrice d’atelier qui cultive autant les formes dans ses croquis originaux que le goût de la belle pierre, c’est-à-dire une pierre solide et de belle découpe. La joaillière apprécie tout spécialement l’or 18 carats, les diamants, les saphirs, les

à la demande. « Mais toujours selon mon style, ma marque de fabrique», insisteelle avec son franc parler. Et malgré les nombreuses heures de fabrication, cette authentique joaillière propose des pièces magnifiques dès 2000 euros… « On sent moins le prix que l’objet comme tel chez moi. Un bijou doit avoir un poids, une présence sur un cou ou une main. »

R

ingen, armbanden, oorbellen, halssnoeren… Pronkend tussen de betoverende krullen en kronkelende lijnen van de art-deco- en artnouveaujuwelen van Jadoulle schitteren prachtige stenen. En je hoeft niet eens zoveel neer te tellen voor die sensuele blad- en bloemmotieven. Marischa Jadoulle heeft altijd al gehouden van antieke stijlen. Vooral art deco kan haar bekoren. Ze dwaalt dan ook graag rond bij antiquairs om inspiratie op te doen. Marischa houdt vooral van de bloem- en bladmotieven van vroeger. “Ik kan daarentegen perfect vertrekken van

heel veel van 18 karaats goud, saffieren, robijnen en smaragden. “Ik ben vooral geboeid door bruine diamant, met een cognackleurige spiegeling. Zo’n steen is zacht en glijdt perfect in zijn hoesje…” De juwelenontwerpster maakt nieuwe collecties in de zomer en de winter, maar

De mooiste stenen gevat in art nouveau en bloemmotieven stenen die in die tijd niet gebruikt werden. Enkel de waarde en kwaliteit van de steen zijn voor mij van belang.” Na haar studie in Antwerpen (edelsmeedkunst) en in Parijs (juwelenontwerp), is Marischa uitgegroeid tot een echte ontwerpster die in haar atelier broeit op de vormen in haar originele tekeningen en hoe ze die kan versieren met de mooiste stenen. Een mooie steen is voor haar stevig en goed geslepen. De juwelenontwerpster houdt vooral

kan ook stukken ontwerpen op vraag. “Dat gebeurt echter altijd volgens mijn eigen stijl, mijn handelsmerk”, voegt ze er oprecht aan toe. Ondanks de vele uren werk die in ze in zo’n sieraad steekt kan je bij haar reeds een prachtig juweel kopen vanaf 2000 euro. “Bij mij is het niet zozeer de prijs die telt, dan wel het voorwerp. Een juweel moet doorwegen, moet présence hebben rond een hals of op een arm.”

97


www.dior.com Dior OnLine FR: 02/620.00.00 NL: 02/620.00.98


99


Gina Smith / Shutterstock.com

PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT

MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


MODE

T he Antwerp Six are not alone ... Brussels too is a flagship city for fashion. Fashion parades at La Cambre, Modo Brussels, Parcours Modo, Customize me, the future Fashion and Design Centre at Dansaert‌ When will we see top label shopping bags inscribed MILAN-PARIS-NEW YORK-BRUSSELS? Whether vintage, haute couture, green, rock or custom, our best Brussels designers can really talk about fashion!

101


ERCAN

DOMINIQUE MODELS www.dominique-models.com

E

rcan Dedeoglu vertegenwoordigt al acht jaar lang het modellenbureau Dominique Models. Als fotograaf en headhunter heeft hij heel wat modellen een springplank bezorgd, waarvan sommigen vandaag internationale roem genieten. Dat zij het gemaakt hebben is zijn grootste trots. Wat is het verschil tussen een mooi meisje en een mannequin? Een mooi meisje trekt de aandacht van de jongens. De passanten in de straat draaien zich om, om haar eens goed te bekijken: haar lange benen, haar ronde vormen, haar mooie ogen… Een mannequin kan even goed een meisje zijn dat je op het eerste gezicht nooit zou opmerken. Je moet een kenner zijn om te ontdekken dat ze ongelooflijk fotogeniek is. Ik heb niet de pretentie om te beweren dat ik kan zeggen wie mooi is en wie niet, maar ik denk dat ik perfect kan herkennen wie gemaakt is om mannequin te worden of niet. Dit is nu eenmaal een beroep waar je niet voor kiest, het beroept kiest jou. We ontvangen ongelooflijk veel spontane kandidaturen bij Dominique Models. Over het algemeen merken de meisjes die later mannequin worden niet eens dat ze potentieel hebben. Persoonlijkheid is ook belangrijk. De winnende formule: een beklijvende persoonlijkheid in een aantrekkelijk lichaam.

aanleren. Topmodel word je niet in zes maand, dat is een illusie. Bovendien moeten mannequins altijd lachen, ook als ze jetlag hebben. Ze moeten er altijd fris en vol energie uitzien, zelfs al gaat de fotoshoot door om zes uur ’s morgens of zijn de fotocrews op van de stress. Het werk is fysiek zwaar en je hebt nooit gedaan. Het kapitaal van elke mannequin is haar uiterlijk. Ze moeten altijd gezond eten en zorg dragen voor hun lichaam. Bepaald geen prinsessenleven dus… Wat is de trend in de mannequinwereld? Sinds enkele jaren is de markt van de ‘normale’ vrouwen enorm gegroeid. De nieuwe mannequins hebben een maatje veertig of meer. Die trend heeft als voordeel dat meer vrouwen zich erin herkennen. Je moet jezelf geen rad voor de ogen draaien: heel wat vrouwen hebben geen 36 en nog veel minder een 34. Ronde vrouwen vinden is het moeilijkste. Die moeten niet alleen groot, jong en mooi zijn en een zeer esthetisch lichaam hebben, maar, en daar zit vaak het probleem, zich goed in hun vel voelen en geen muizenissen in hun hoofd hebben. Als ze zich gegeneerd voelen omwille van hun kilo’s en een laag zelfbeeld hebben, werkt het niet. Vinden de Belgische mannequins gretig aftrek in het buitenland?

Is mannequin zijn een echt beroep? Natuurlijk. Mensen denken vaak dat je gewoon maar mooi moet zijn om mannequin te worden. Niets is echter minder waar, schoonheid is slechts een aspect van de functie. De meisjes krijgen de raad om de tijd te nemen om een opleiding te volgen. Ze moeten zich op hun gemak leren voelen voor de lens en het taalgebruik van de modellenbureaus

Enorm veel. Het voordeel van de Belgische mannequins is dat ze zo verschillend zijn. Vroeger moesten mannequins klassieke profielen hebben, maar vandaag zijn onze klanten eerder op zoek naar speciale looks. Bovendien hebben de Belgen de reputatie dat ze eenvoudig zijn, hard werken, en houden van een grapje. Gwendoline Cuvelier

ERCAN DEDEOGLU

“Mensen denken vaak dat je gewoon maar mooi moet zijn om mannequin te worden”

« Les gens pensent souvent qu’il suffit d’être jolie pour devenir mannequin »

E

rcan Dedeoglu est le Bookeur de l’agence de mannequins Dominique Models depuis 8 ans. Il a plusieurs cordes à son arc car en plus d’être bookeur, il est photographe et « Talent scout » appelé aussi « Scouter », l’agence Dominique a lancé la carrière de nombreux mannequins célèbres internationalement aujourd’hui. Leur réussite est une grande fierté. Quelle est la différence entre une belle fille et une mannequin? Une belle fille est belle dans la vie, attire les regards du monde pour sa tenue vestimentaires ou sont allure. Les passants dans la rue se retournent sur elle pour un détail : des longues jambes, un physique avantageux, des beaux yeux,... Une mannequin peut très bien être une fille qui ne paie pas de mine au premier abord. Il faut avoir l’œil connaisseur pour repérer qu’elle est dôtée d’une photogénie incroyable. Je n’ai pas la prétention de dire qui est belle et qui ne l’est pas, mais je pense être capable de repérer les personnes faites pour le métier de mannequin. C’est le seul métier au monde qu’on ne choisit pas mais qui vient à nous. Chez Dominique Models, on reçoit énormément de candidatures spontanées mais en général, les jeunes filles qui deviennent mannequins sont celles qui n’avaient même pas pris conscience de leur potentiel. La personnalité rentre aussi en jeu. La formule gagnante : une personnalité aussi explosive qu’un physique. Mannequin, un vrai métier? Oui. Les gens pensent souvent qu’il suffit d’être jolie pour devenir mannequin. En réalité, la beauté n’est qu’un aspect de la fonction. On conseille aux filles de commencer jeunes le mannequinat pour prendre le temps de se former au métier, se sentir à l’aise devant l’objectif et s’habituer au langage des agences. Devenir top modèle en 6 mois est de l’ordre du

fantasme. De plus, une mannequin doit supporter les décalages horaires, rester souriante, énergique et fraîche quoi qu’il arrive, même si le shooting se déroule à 6h du matin ou que les équipes de photographes se montrent stressées. Le boulot est physiquement éprouvant et ne s’arrête jamais. Le capital des mannequins, c’est leur physique. Elles doivent toujours veiller à manger sainement et prendre soin de leur corps. On est parfois loin de la vie de princesse... Quelle est la tendance actuelle dans le mannequinat ? Depuis quelques années, le marché des femmes “normales” s’est énormément développé. Ces nouvelles mannequins portent du 40 ou plus. Cette tendance a l’avan tage de refléter une représentation plus réaliste de la population. Il ne faut pas se voiler la face, toutes les femmes ne rentrent pas dans un 36 et encore moins un 34. Par contre, la difficulté pour nous est de trouver des mannequins rondes. Non seulement, elles doivent être jeunes, grandes, belles, posséder un corps bien proportionné, en harmonie avec leurs courbes généreuses, mais surtout, et c’est ça qui pose souvent problème, il est primordial que les filles soient bien dans leur peau et dans leur tête. Si elles se sentent génées de leurs silhouettes et de leur image, le métier ne marchera pas. Les mannequins belges sont-elles beaucoup sollicitées par l’étranger? Enormément. L’avantage des mannequins belges est leur coté atypique. Autrefois, les mannequins possédaient des profils classiques mais à l’heure actuelle, nos clients cherchent d’avantage des looks particuliers. En plus, les Belges ont la réputation d’être simples, drôles et travailleuses . Gwendoline Cuvelier


WILD & SO CHIC BY ERCAN

Godelive porte: Ensemble noir, chemisier en soie rehaussé d’un col en fourrure (Vison) et jupe taille haute surpiquée GIVENCHY Ceinture en cuir noir à boucle géométrique dorée STELLA MCCARTNEY Gants en cuir d’agneau, fourrure (renard) et collier PAULE KA Sac à main vernis LOUIS VUITTON Chaussures imprimé léopard NEW LOOK Make-up Clinique Teint : Superbalanced Makeup 16 Toffee Blush Fresh Bloom 06 Camellia Blended Face Powder Yeux : High Impact Mascara 01 Black Colour Surge Eye Shadow 102 Beach Plum Cream Shaper for Eyes 106 Plum Lèvres : Butter Shine 426 Perfect Plum Corps : Deep Comfort Body Lotion


Godelive porte : Combinaison en cashmere beige ERES Ceinture noisette COMPTOIRE DES COTONNIERS Collier fantaisie de luxe JAYDE by MELISSA KANDIYOTI Manteau en fourrure SABRINA FASOLI Bague or rose sertie de diamants chocolat POMELLATO Make-up Clinique -

-

-

Teint : Superbalanced Makeup 16 Toffee Blush Fresh Bloom 06 Camellia Blended Face Powder Yeux : High Impact Mascara 01 Black Colour Surge Eye Shadow 102 Beach Plum Cream Shaper for Eyes 106 Plum Lèvres : Butter Shine 426 Perfect Plum Corps : Deep Comfort Body Lotion


James porte : Chemise et gilet HACKETT Couvre-chef noir BURBERRY Jeans gris SEVEN Montre CALVIN KLEIN

105


Matti porte : Veste en velours de soie bleu électrique avec une chemise bleu ciel et une écharpe dans un camaïeu de bleu PAUL SMITH Blue jeans et tennis DIESEL


Camille porte : Blouse grise avec effet peau de pêche SANDRINA FASOLI Jupe grise en imprimé léopard PAULE KA Splendide bracelet menotte or rose serti de diamants chocolat POMELLATO Pochette à main STELLA MCCARTNEY Make-up Clinique -

-

-

Teint : Superbalanced Makeup 09 Sand True Bronze Pressed Powder Bronzer 02 Sunkissed Blended Face Powder Yeux : High Impact Mascara 01 Black Lid Smoothie Antioxidant Eye Colour 01 Bit O’Honey Quickliner for Eyes 12 Moss Lèvres : Chubby Stick 06 Woppin’ Watermelon Corps : Deep Comfort Body Lotion

Production : JEREMY LEFEBVRE jeremy@nmeditions.com - Photographe & Stylisme: ERCAN DEDEOGLU ercan@dominiquemodels.com - Assistant Photographe: SEMRA SÖNMEZ semrasonmez@gmail.com - Hair & Make-up : AUDREY BOULIN pour Clinique et Kerastase @ TOUCH by Dominique Models - Mannequins: GODELIVE KASONGHO, CAMILLE RINGOIR, MATTI CEULEMANS, JAMES TOUNKARA @ Dominique Models Agency Special Thanks To: FRANCIS FERENT +32 (0)2 512 14 72 - TAN DEM PRESS COMMUNICATION - MELISSA KANDIYOTI.COM - CLINIQUE make-up


DVF

Antwerpen – Steenhouwersvest 44 Bruxelles – Rue du Grand Cerf 11 Knokke - Kustlaan 349


DVF DIANE VON FURSTENBERG

BIGBOOK BRUSSELS exclusive phoner with the world-famous grande dame of fashion.

Y

ou’re a world-famous grande dame of fashion, one might easily forget your roots … in Belgium and even Brussels! How was your Belgian identity received when you first started in the USA? How has the image of Belgium evolved over time in NY? I really felt embraced by New York right away. And I don’t know that the image has evolved, really. But Belgium is the place that I was born so of course it has always influenced me and I could never forget it ! After Nathan Jenden, you are now working with Yvan Mispelaere, both European stylists. Is DVF a European house despite being anchored in America?

fearless American women like Millicent Rogers and Diana Vreeland. Women who were pioneers, charting their own future with strength and panache. There was certainly a European sophistication to the collection, but it was designed very much with that bold, Go West spirit in mind. « Glorify woman, make her a goddess” is your styling motto. What do you think of those feminist movements that detest the goddess image and advocate the end of “stereotypes”? I think best not to take the word goddess too literally, but I do think that women are sacred and powerful. I am inspired by women and I work to inspire women.

« My mission in life is to empower women »

I would not call it a European house, though I do think we have always incorporated the best of the European aesthetic which is an effortless chic and sex appeal. But DVF is also very much about practical boldness, confidence and color, and that is more American.

This ambiguity might be apparent perhaps in your autumn-winter collection in which, certain critics think, “American Legends” made some reference to YSL’s Rive Gauche years… American Legends was inspired by

Despite the glitter and the celebrities, you dedicate part of your life to philanthropy… I dedicate as much as I can. I think it’s important. My mission in life is to empower women and I work with an amazing organization called Vital Voices to do just that. I think that giving is very important and the more I live, the more I enjoy it. How did you experience the sad 10th anniversary of 11 September? Actually, we had our Spring collection that day because it always falls on the Sunday of New York Fashion Week. We made a donation in the name of each show attendee to the September 11th Families Association which supports victims of terrorism through communication, representation and peer support. It was a day that demanded attention and it was a sad day, but I do think that ten years later, New York is stronger and more united. It felt fitting to show a collection about hope and light and a new dawn.

In what way is the spring 2012 “New Dawn” collection actually the “enthronement” of Yvan at DVF? I think the collection definitely represented a true synergy and a further integration of Yvan into the brand. The collection reached a new level, but it was also practical, effortless and feminine and so embodied all that we stand for. During the “Fashion’s Night Out with DVF” you sprayed special guests with your new perfume… DIANE ! I love my new perfume. It is very personal to me and it has all of my powers of seduction in it. It is the ultimate accessory. We debuted it on Fashion’s Night Out and everyone loved it. Now we have launched it in stores and online and it is selling like mad ! What is the concept behind “Wrap of the Month” on FACEBOOK? We wanted to think of a fun way to thank our Facebook fans, so we created an exclusive, limited edition wrap dress. We only make 150 of each so they are very special. www.dvf.com

109


Essentiel

H

et Belgische Essentiel bestaat sinds 1999. Vandaag wordt zowat de helft van de productie verscheept naar de 28 boetieks die het kledingmerk telt over de hele wereld. Elk jaar worden er naast twee volledige collecties ook nog twee ‘flash’-ranges en twee ‘capsules’ uitgebracht. Zo kan dit exclusieve merk voortdurend inspelen op de evolutie van de mode. “We kozen in 1999 voor de naam Essentiel omdat we vooral basisstukken wilden ontwerpen: katoentricot, het T-shirt dat iedereen in zijn garderobe heeft. We wilden gewoon gaan voor drie modellen in tal van kleuren. Na anderhalf jaar was het succes echter zo groot dat we onze strategie moesten bijsturen. Ons cliënteel moedigde ons aan om het aanbod uit te breiden. Samen met mijn ondertussen ex-vriendin, die 10 jaar voor Max Mara had gewerkt, ontwierp ik een echte collectie. Essentiel is altijd geëvolueerd met zijn cliënteel. De dialoog met de klant is zeer belangrijk voor mij. Zelf had ik ook een grote ervaring in het veld, dankzij mijn moeder,

Nicole Catulle, die een bekende naam is in de modewereld. Al sinds mijn jeugd in de jaren tachtig nam ze me mee naar fabrikanten van luxegoederen. Zo ontdekte ik de wereld van de stoffen en kreeg ik oog voor snit. Een belangrijk moment was ongetwijfeld toen we in heel Europa voet aan de grond begonnen te krijgen. Dit gebeurde in 2003, tijdens de modebeurs van Parijs. Drie dagen daarvoor wisten we nog niet dat we door een afzegging op het laatste ogenblik de kans zouden krijgen een nieuwe wereld binnen te treden. We waren niet echt georganiseerd, het was allemaal een beetje rock-’n-roll, maar we zijn er toen toch aardig in geslaagd om op vier dagen tijd honderd bestellingen binnen te rijven over de hele wereld! We werden gaandeweg ook minder ‘basic’, en hebben daarom ‘Antwerp’ toegevoegd aan onze merknaam. Dit gaf een nieuwe stimulans, want zo vonden we in de perceptie van het publiek aansluiting bij de meest kwalitatieve Belgische modehuizen.

speelse manier om met traditionele stoffen als tweed, wol en fluweel. Voor de vrouwen zijn we helemaal gegaan voor ‘color blocking’, een overlapping van kleurvlakken dus. Aangezien we de presentatie van onze kleding altijd willen aanpassen aan de evolutie van de collectie, hebben we besloten onze boetiek aan de Louizalaan te vergroten. De pakken, hemden en accessoires voor de vrouw worden beter in de kijker geplaatst. De mannenafdeling krijgt er trouwens een bar bij, met als doel onze klanten nog beter te ontvangen. Verder zullen de Brusselaars uit het centrum ongetwijfeld blij zijn te horen dat we ook een Essentiel-winkel openen in de Antoine Dansaertstraat, de wijk van de ontwerpers. Tot binnenkort, Esfandiar Eghtessadi www.essentiel.be

We hebben onze identiteit vervolgens opgebouwd rond het idee van de knipoog. We hebben altijd geprobeerd een originele touch te geven aan klassieke, zelfs af en toe vintagekleding. Voor de herfst hebben we de Engelse ‘slim look’ behouden voor de mannen, maar we gaan op een


Essentiel est né en 1999. L’idée était d’aller à l’essentiel : le jersey de coton, le t-shirt que tout le monde a dans sa garderobe. Nous voulions présenter simplement trois modèles avec des variétés de couleurs. Après un an et demi, nous avons été dépassés par notre succès. Notre clientèle nous a invité à développer l’offre. Avec mon amie de l’époque, qui avait travaillé 10 ans avec Max Mara, nous avons créé ensemble une véritable collection.

Essentiel

E

ssentiel est une griffe belge née en 1999. Aujourd’hui, elle exporte la moitié de sa production dans près de 28 boutiques de par le monde. Sortant chaque année deux collections à part entière, deux collections « flash » et deux capsules, la marque haut de gamme et toutes en couleurs suit l’évolution rapide de la mode.

www.essentiel.be

Le propre d’Essentiel est d’avancer avec sa clientèle. Le travail d’échange avec elle est l’essentiel, justement, à mes yeux. Moi-même ayant une expérience de terrain grâce à ma mère Nicole Catulle, grande personnalité de la mode, qui dès mon adolescence dans les années’80, m’a présenté les grands fabricants de luxe et m’a fait découvrir l’univers des matières, des belles coupes. Mon meilleur souvenir est l’envol d’Essentiel vers le marché européen. Ce fut à l’occasion du Salon de Paris en 2003. Trois jours avant le Salon, nous ne savions pas encore qu’un désistement de dernière minute allait nous ouvrir les portes d’un nouveau monde. Sans être vraiment organisés, l’esprit plutôt rock’n’roll, nous avons pourtant réalisé cent commandes dans le monde entier en quatre jours !

Nous devenions de moins en moins « basic » dans nos produits. Ajouter « Antwerp » à notre marque a légitimé une nouvelle approche de notre maison, la liant avec ce que la Belgique a de plus qualitatif en mode. Notre identité s’est alors dessinée autour de l’idée de clin d’œil, d’originalité apportée à des tenues qui restent classiques, voire parfois vintage. Cet automne, les hommes gardent la touche « English » et « slim » mais nous jouons avec les matières comme le tweed, la laine, le velours. Les femmes osent les juxtapositions de couleurs : le « color block ». Toujours soucieux d’ajuster la manière de présenter nos vêtements avec l’évolution de ceux-ci, notre boutique de l’avenue Louise va voir sa superficie s’étendre. Les costumes, chemises et accessoires femme seront plus mis en avant. A l’étage homme, nous avons développé un bar pour accueillir chaleureusement notre clientèle. Enfin, Les Bruxellois du centre-ville seront heureux d’apprendre qu’Essentiel ouvre une boutique sur la rue Antoine Dansaert, le quartier des créateurs. A bientôt, Esfandiar Eghtessadi

111


DE HW TRENDS 11-12 MET CAROLINE KAISIN

C

aroline Kaisin is al vijf jaar lang aankoper van de vrouwenafdeling van Francis Ferent. Ze legt graag uit waar het tijdens de herfst en winter van 2011-2012 allemaal om zal draaien.

Dit seizoen verwachten we niet echt een grote ommekeer in de garderobe van de fashionista. De nieuwe elementen betreffen hoofdzakelijk nieuwe materies die de basics een beetje interessanter maken. Het

De seventieslook manifesteert zich dan weer in uitlopende broekspijpen, zijden hemdjes met stik, midirokken en slappe hoeden met bede rand.

“ Gedaan met Liberty-prints en boyfriend-jeans ! ” androgyne silhouet blijft (een topper op de podiums zowel als in de prêt-à-porter): het is dan ook tegelijk chic en tongue-in-cheek. Elegantie en vrouwelijkheid krijgen een touch van cool attitude. Het sluitstuk van je garderobe: de XXL-mantel… Bont is nog steeds present: na het succes van afgelopen winter blijft het hot. Vooral gekrulde schapenvacht is een topper die je ook op allerlei accessoires zoals handtassen, sjaals, handschoenen en schoeisel terugvindt. Slangenprints blijven het goed doen en piedde-poule maakt opnieuw zijn opwachting. Het merendeel van de silhouetten houdt het midden tussen de jaren veertig en de jaren zeventig, met hier en daar een uitstapje naar de sixties. Dit laatste was onder andere

Wat kleuren betreft krijgen we dit seizoen een grote comeback van vintagetinten met een touch wit of rood. Het kleurenpalet draait vooral rond herfsttinten zoals bruin, roestkleur, baksteenrood en mosterdkleur, met heel veel aandacht voor alles wat rond bordeaux draait. Je Liberty-prints en boyfriend-jeans kan je dan weer naar de kast verwijzen! Opmerkelijke collecties dit seizoen: die van Burberry en Stella Mc Cartney. Burberry omwille van de oer-Britse look van de collectie, met pompons op schoenen en accessoires. De preppy style is nu eenmaal in. Stella Mc Cartney doet dan weer van zich spreken omwille van haar originele tricot

“ Wat je zeker in huis moet halen: de XXL-jas… ” te zien bij Prada, dat teruggreep naar het Courrège-jurkje en schoolmeisjeskraagjes. De jaren veertig maken hun opwachting met overdreven schouderlijnen, pencil skirts met hoge taille en driekwartmouwen. Een mode die duidelijk geïnspireerd lijkt op “Mad Men”.

met heel veel volume en een uiterst nonchalante look. Opgelet, deze cosy spullen moet je mengen met een ultravrouwelijk silhouet. Een nieuwe kleur deze winter is dennengroen, dat je aantreft in de afwerking van jurken, tricot en jassen van de Britse ontwerpster. Caroline Kaisin


LES TENDANCES

AH 11-12 AVEC CAROLINE KAISIN

D

epuis cinq ans, Caroline Kaisin est l’acheteuse du département Femme auprès des magasins Francis Ferent. Elle nous explique les tendances féminines de cet automne-hiver 2011-2012.

Cette saison les fashionista ne connaitront pas une grande révolution dans leur garderobe, les changements se manifestent essentiellement dans les jeux de matières qui permettent de rendre les basiques juste un peu plus intéressants…. La silhouette androgyne est encore fort présente sur les

Et du côté des couleurs ? Cette saison c’est le grand retour des couleurs vintage ponctuées de touche de rouge et de blanc. La palette de couleur joue essentiellement sur des couleurs automnales : marron, rouille, brique, moutarde avec une prépondérance pour les couleurs lie de vin...

« La pièce à ne pas manquer est le manteau XXL… » podiums et dans les collections de prêt à porter ; elle est chic et à la fois décalée ; l’objectif étant de mixer élégance et féminité avec une touche de cool attitude. La pièce à ne pas manquer est le manteau XXL… La fourrure persiste et signe, déjà très présente l’hiver dernier, elle continue à occuper le devant de la scène avec une prédilection pour la laine bouclée de mouton que l’on retrouve sur tous les accessoires également (sac, écharpes, gants, chaussures). L’imprimé Python conserve également une place de choix dans les défilés de cette saison… tout comme le pied de poule ! La majorité des silhouettes oscillent entre les années ’40 et les années’70, avec une petite hésitation sur les années ’60, telles les

Par contre, cet hiver au placard les imprimés Liberty et le jeans Boyfriend ! Enfin, les marques qui font parler d’elles cette saison sont Burberry et Stella Mc Cartney. Burberry nous plonge dans une ambiance « so British » en réhabilitant le style traditionnel anglais : c’est le retour « des pompons » sur chaussures et accessoires… On craque pour ce style totalement « preppy ». Stella Mc Cartney retravaille le pull en offrant une sélection de maille aux volumes incroyables, toujours dans un look totalement nonchalant. Attention à mixer impérativement avec une silhouette ultra féminine afin de rendre ses lettres de noblesse à une attitude

« Au placard les imprimés Liberty et le jeans Boyfriend ! » robes du défilé Prada d’inspiration Courrèges avec le retour des cols Claudine. Les années ’40 se traduisent quant à elles par des carrures exagérées, les jupes crayons à tailles hautes et les manches ¾, tout cela dans une pure image « mad men ». Pour les années ’70, on retiendra surtout le retour du pantalon Flare, des chemises en soie à lavallière, des jupes « midi » et surtout la capeline pour parfaire la silhouette.

cosyness… Le petit plus est la couleur vert sapin, que l’on retrouve par petite touche sur les robes, la maille et les manteaux de chez Stella Mc Cartney. Caroline Kaisin

113


En mode minin masculin/fé Le créateur belge Luc. Duchene nous montre comment porter le look masculin/féminin : une chemise bleu Klein, une petite veste cintrée, le tout sur un slim noir effet python.

En mode versize cardigan o Cet hiver, Edouard Vermeulen nous dicte avec légèreté les règles et les codes de l’élégance. Un petit coup de froid ? On s’enveloppe dans ce cardigan maxi et le tour est joué. (www.natan.be)

(www.lucduchene.com)

En mode our métal glam

Joanne Vanden Avenne s’impose décidément comme le nouveau talent à suivre. Se montrant très prudente avec les couleurs, elle vient égayer ses créations avec une touche de métal, comme du vieil argent. So chic ! (www.joannevandenavenne.com)

En mode nature Reconnaissable entre mille, le style de la jeune designer belge n’aime pas le luxe tape-à-l’œil mais préfère les matières nobles et naturelles. Démonstration avec cette cape aux taches discrètes, façon camouflage dans les teintes de vert. (www.joannevandenavenne.com)

En mode sauvage Mélange de fourrure et d’imprimé python caramel, Gerard Darel nous tonne le ton avec cette tenue très élégante à adopter de jour comme de nuit. (www.gerarddarel.com)

En mode ic cocktail ch La maison néerlandaise Dutchess et sa créatrice Gwen van den Assem continuent de nous faire craquer cette saison avec cette petite robe au tombé (et au décolleté) parfaits. (www.dutch-ess.com)


Retour aux origines Pour sa collection Automne/Hiver, Replay gravite autour du concept « original ». Entendez par là un véritable retour aux débuts de la marque : un denim authentique que l’on mixe avec un pull à col roulé beige et un poncho à rayures pour passer un hiver au top ! (www.replay.it)

115

MUST HAVE DE L’HIVER!

MODE D’EMPLOI PAR

AURÉLIE SCHOONJANS


einture c e d r u e m r a h C

Tout daim, tout poil

r Douche d’hive Notre homme sent bon à la sortie de la douche grâce au tout nouveau gel douche « The Big Pony Collection ». Revigorant, il dépose sur sa peau un voile de senteurs légères aux notes orientales et de fougères. (Big Pony n°2, gel douche, 29€ les 400ml, Ralph Lauren.)

La mode est aux poils longs et afin d’éviter le total look yéti, on adopte la fourrure par petites touches. À notre bras, ce sac Montblanc « Meisterstück Soft 48h » en daim chocolat, tout doux à l’intérieur, pour éviter les faux-pas. (3380€. www.montblanc.fr)

Alerte rouge! Red is not dead ! Au contraire, il s’invite partout dans nos garderobes, jusque dans notre lingerie. Lors des longues soirées hivernales, on fait monter la chaleur avec cet ensemble sexy Tommy Hilfiger. (Tél. : 02 456 17 40. be.tommy.com)

On veut toutes cette montre « Serpenti » en acier et diamants qui s’enroule autour de notre poignet comme par enchantement. (www.bulgari.com)

y Happy Birthda

Elixir de désir

Quelques gouttes de « Parisienne à l’extrême » au creux de notre cou et nous voilà irrésistibles grâce à cette eau gorgée d’encens, de mûre, de violette, de rose de Damas, de patchouli, de daim et finalement de musc. (Eau de parfum 79,50€ les 50 ml, Yves Saint Laurent.)

It-vernis

r Rouge glamou

Chic Tic

On craque pour cette ceinture bordeaux Eric Bompard, pile dans la tendance de la saison, qu’on enroule vite autour de notre taille. (40€. www.eric-bompard.com)

Indispensable de notre trousse de maquillage, le vernis Illusions d’Ombres de Chanel de la collection make-up automne 2011, n°529 Graphite, décroche sans hésitation la palme du it-vernis de la saison. (www.chanel.com)

Pour nous tenir bien chaud l’hiver venu, on revête ce pull Melvin rouge que l’on mixe avec un pantalon du même ton pour un total look monochrome. (Tél: 02 522 10 24. www.melvin.be)

Soleil voilé

Pour célébrer son centenaire, la marque horlogère crée un garde-temps unique, édité en série limitée de 1911 exemplaires : la nouvelle Ebel Classic 100. À se procurer d’urgence ! (Tél. : 02 772 25 50. www.ebel.com)

On voit la vie en rouge avec ces solaires Ray-Ban à la forme mixte et aux verres fumés. Les miennes sont rouge. Et les vôtres ? Au choix, six coloris. (Tél. : 03 286 80 00. www.luxottica.com)

arme Numéro de ch Dans ce flacon habillé d’un vert vif et neuf se cache une fragrance fraîche aux odeurs de pomme, de poire, de magnolia et d’herbes folles. À découvrir, si ce n’est déjà fait ! (Eau de toilette vaporisateur, 90€ les 100ml, Hermès.)


AURéLIE SCHOONJANS

MUST HAVE DE L’HIVER!

MODE D’EMPLOI On ose le bonnet façon chapka pour s’emmitoufler quand les degrés dégringolent et on opte pour ce chapeau Hugo Boss, à la fois pratique et chic. (229€. www.hugoboss. com)

En vue Derrière ces solaires en zyl ornées de petits « F » métalliques sur la face, on joue la star incognito. Le plus ? Elles sont disponibles dans quatre coloris: Black, Havana, Blue et Striped Purple. (299,95€. www.fendi.com)

Toquée!

Un sac au poil Ce sac « Premier Flirt » en chèvre de Lancel garde nos agendas, portefeuilles et gsm bien au chaud pour l’hiver. (1290€. www.lancel.com)

nt Comme un ga

Fini les mains gelées par le froid avec ces gants en cuir ultra-tendance et confortables, signés Gérard Darel. (140€. www.gerarddarel.com)

ire Doudoune pola

117

Rien de tel qu’une bonne grosse doudoune pour affronter pluie, vent et neige. Belgique oblige, on choisit ce modèle à capuche gansée raccon Gérard Darel. (320€. www.gerarddarel.com)

ise Regard de bra ux Fourre-tout do

En plus d’aborder un look « python » sexy, le mascara Lash Queen Fatal Black a la particularité d’agrandir notre regard. À appliquer à la base des cils pour un effet allongeant bien accentué. (www.helenarubinstein.com)

Stylé et innovant, on emporte partout avec nous ce sac en fausse fourrure de la marque hollandaise Barts. (www.barts.eu)

s Bottes de star Vous pensiez la mode des bottes fourrées terminée ? Pourtant, toutes les stars s’affichent avec les bottes Mou. Réputées pour leur confort et leur chaleur, on les chausse pour un look décontracté. (MOU Goatskin 33cm, 369€)

Coeur brillant

L’automne est là, mais ce n’est pas une raison pour faire grise mine. On mise sur des accessoires qui brillent comme ce joli bracelet Guess avec son pendentif en forme de cœur. (www.guess.eu)

rrie À faire pâlir Ca Bradshaw Pour un look « fashion in the city », on adopte vite ces escarpins Hugo Boss mi-noir, mi-poils et tous les regards se tourneront vers nous ! (599€. www.hugoboss.com)


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE

JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


JUSTICE

B russels, laboratory of Europe? A fine programme: But the need remains to manage a global, multicultural city, the capital of Europe, traversed by the most diverse flows in the world. But justice is also business law, intellectual rights, and the pressing issues of respecting equalities and differences. Subjects that our ÂŤ insiders Âť will explain to you with talent and discipline.

119


BÂTONNIER « Associer les artistes à mon bâtonnat, c’est montrer le lien qui existe entre l’artiste et l’avocat lié par « la contradiction ». Comme l’artiste, l’avocat est souvent dans la résistance et dans la création. »

JUSTICE


Dans le cadre du bicentenaire du barreau de Bruxelles…

La lettre et l’esprit… MAÎTRE JEAN-PIERRE BUYLE, ENTRETIEN À BÂTONNAT ROMPU

N

ouveau Bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Maître Jean-Pierre Buyle dessine les contours d’un barreau entrepreneurial, responsable, volontaire et humaniste. Féru d’art et de littérature, il a créé l’association Avocart œuvrant à réintégrer l’art dans le Palais de Justice et dans la profession.

Un « Avocart » n’est pas un mauvais avocat. Non, ce n’est pas une expression bruxelloise comme « schieve architekte » (rires)… Avocart est une commission qui a d’abord voulu réintégrer l’art au sein du Palais de Justice. Au tout début, avec la fameuse fresque de Roger Somville et d’Edmond Dubrunfaut dédiée au métier de poissonnier a été enfin restaurée et replacée dans le palais en 2005. C’était la seule trace de modernité ici. Ensuite, j’ai voulu continuer cette réflexion entre art et droit au sein de notre métier. A priori, l’art et le droit… ne riment pas vraiment. D’un côté l’imagination, la liberté ; de l’autre, la rigueur, le jugement déterminant, la règle… Je suis convaincu, au contraire, que les avocats et les artistes ont des points communs. D’une part, parce qu’ils sont dans la contradiction, dans une certaine forme d’opposition. La vérité judiciaire n’émergera que dans un échange d’arguments au tribunal. Les artistes, sont en contradiction, eux, avec la société, le pouvoir, qu’ils décodent et critiquent. Certes, les avocats travaillent avec la norme, la loi, et travaillent avec des clients qui ont franchi ces lois, ces interdits ; les artistes, eux, dépassent cet interdit pour se nourrir, en effet, dans l’imaginaire. Mais, ils se retrouvent finalement encore dans l’expression d’une grande liberté et d’émotion dans la manière d’interpréter, d’agencer et de présenter les propositions de sens.

Après Somville, en quoi l’art-il investi le Palais ? J’ai d’abord confié à la photographe Marie Jo Lafontaine l’aménagement de mon bureau de Bâtonnier. Et ce, de manière symbolique avec une partie humaine (La série Babylon Babies), animale (le lapin, animal du droit) et végétale (des roses célébrant le courage et l’indépednance) qui entrent en harmonie dans la question de la justice, notamment par le biais d’une statue touchée par une balle destinée au bâtonnier Braffort qui avait refusé de donner la liste des avocats juifs du barreau en 1944… Il y a aussi la version « tatouée » de l’allégorie de la Justice de Cranach par Jean-Luc Moerman qui est déposée au vestiaire des avocats du Palais et une œuvre contemporaine de Fred Eerdekens dans la salle du Conseil de l’Ordre.

« Unique en Europe, propre à Bruxelles, un tel lien entre droit et art au sein du plus grand palais de justice du monde ! » Pour les 200 ans du barreau, vous avez aussi collaboré avec le designer et architecte belge Charles Kaisin. Nous avons commandé une installation éphémère pour habiller le hall du Palais de Justice. Charles Kaisin a eu l’idée de faire plier, par 15 détenus rémunérés de la prison de Saint-Gilles, 10 000 origamis en forme d’Iris, le symbole de notre capitale. Ces origamis sont suspendus dans l’immense espace de la salle des pas perdus par des fils rouges qui répondent de manière symbolique aux trois labyrinthes dessinés par Poelarts sur le sol. On se perd d’abord avant de retrouver la Vérité… L’avocat a donc besoin de ce fil rouge pour retrouver son chemin dans les méandres de son affaire. Le papier recyclé provenait de milliers de feuilles de codes pénal et civil. Cette installation « Pneuma » de par l’idée de souffle, de spiritualité (pneuma veut dire âme en grec) et surtout d’humanité qu’elle donne à ce grand bâtiment kafkaïen de pierre. Après le 30 septembre, les origamis s’envolent, les écrits restent ? Il s’envoleront j’espère vers une vente aux enchères que je compte organiser pour la Somalie. Sinon, oui, les écrits restent puisque pour la fin de l’année sortira le livre « Pneuma » illustré des photos de Marie-Françoise Plissart. C’est un genre de « making-off » qui part du travail d’abord à la prison pour suivre l’époustouflante installation de ces milliers d’oiseaux dans ce géant de pierre qu’est la salle des pas perdus.

121


STAFHOUDER “ Door artiesten te betrekken bij mijn staf, toon ik aan dat er een verband bestaat tussen de kunstenaar en de advocaat. Ze hebben allebei te maken met tegenspraak. Net zoals de artiest, moet de advocaat vaak weerstand bieden en moet hij creatief zijn.�

JUSTICE


Dans le cadre du bicentenaire du barreau de Bruxelles…

De letter en de geest… INTERVIEW MET DE STAFHOUDER, JEAN-PIERRE BUYLE

M

eester Jean-Pierre Buyle is de nieuwe stafhouder van de Franstalige advocaten van de balie van Brussel. Hij schetst ons de contouren van een balie waar ondernomen wordt. Men is er verantwoordelijk, voluntaristisch en humanistisch. Gek als hij is op kunst, heeft hij de vereniging Avocart in het leven geroepen. Avocart moet ervoor zorgen dat er terug kunst te vinden is in het Justitiepaleis en in het beroep over het algemeen. ‘Avocart’ betekent niet ‘slechte advocaat’ En het is ook geen Brusselse uitdrukking als ‘schieven architek’ (lacht)… Avocart is een commissie die als voornaamste doelstelling heeft de kunst terug te integreren in het Justitiepaleis. Eerst en vooral met het beroemde fresco van Roger Somville en Edmond Dubrunfaut, gewijd aan het beroep van visverkoper, dat eindelijk gerestaureerd werd en in 2005 terug in het paleis werd geplaatst. Dat fresco was het enige spoor van moderniteit hier. Daarna wou ik voortgaan met het introduceren van kunst in ons beroep. Kunst en recht… Op het eerste gezicht gaan die twee niet echt goed samen. Aan de ene kant verbeelding en vrijheid, aan de andere gestrengheid, oordeel, regels… Ik ben er integendeel van overtuigd dat advocaten en kunstenaars heel wat punten van overeenstemming hebben. Eerst en vooral omdat ze in tegenspraak zijn, weerstand moeten bieden. De waarheid in een rechtszaak komt immers pas bovendrijven nadat er van beide kanten geargumenteerd is in de rechtbank. Tussen de artiesten en de maatschappij, de machthebbers, kan je ook spreken van tegenspraak. Ze ontrafelen immers de codes ervan en leveren kritiek. Advocaten werken weliswaar met de norm, de wet, en met klanten die deze overschreden hebben en gedaan wat verboden was. Kunstenaars overschrijden grenzen om hun verbeelding te voeden, maar genieten tegelijk een grote vrijheid om zich te uiten en emoties te tonen in hun manier om zintuiglijke waarnemingen te interpreteren en anders te schikken. Waar is er nog kunst te vinden in het Paleis, naast Somville? Ik heb eerst en vooral gevraagd aan de fotografe Marie-Jo Lafontaine om mijn kantoor van stafhouder in te richten op een symbolische manier, met

een menselijk gedeelte (de Babylon Babies-reeks), een dierlijk gedeelte (het konijn, symbool voor het recht) en een plantaardig gedeelte (de rozen die je daar vindt staan voor moed en onafhankelijkheid). De decoratie is helemaal in harmonie met de vragen die worden gesteld in justitie. Er staat bijvoorbeeld een beeld dat een kogel te verwerken heeft gekregen die bestemd was voor stafhouder Braffort: deze had in 1944 geweigerd een lijst over te maken met de Joodse advocaten. Verder vind je in de vestiaire van de advocaten een ‘getatoeëerde’ versie van de “Allegorie van de Gerechtigheid” van Cranach door Jean-Luc Moerman, en in de Raadzaal van de Orde vind je een hedendaags werk van Fred Eerdekens.

“ Een dergelijke link tussen recht en kunst in het grootste justitiepaleis ter wereld is uniek in Europa maar eigen aan Brussel ” Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de balie hebt u ook samengewerkt met de Belgische ontwerper en architect Charles Kaizin. We hebben een tijdelijke installatie besteld om de hal van het Justitiepaleis te bekleden. Charles Kaisin heeft het idee gehad om door vijftien gedetineerden uit de gevangenis van Sint-Gillis 10 000 origamipapiertjes tot irissen te laten plooien. De iris is het symbool van onze hoofdstad. Die origami werden opgehangen aan rode draadjes in de enorme “salle des pas perdus”. Ze zijn in dialoog met de drie labyrinten die Poelaert op de vloer liet tekenen. Je dwaalt eerst rond voor je de waarheid ontdekt… De advocaat heeft een rode draad nodig om zijn weg te vinden door de meanders van zijn zaak. Dat gerecycleerde papier kwam van duizenden bladen van het strafwetboek en het burgerlijk wetboek. De installatie werd “Pneuma” genoemd, omdat ze draait om een zucht van wind, om spiritualiteit (pneuma betekend ziel in het Grieks) en vooral om menselijkheid, die zo geïntroduceerd wordt in dat grote kafkaiaanse stenen gebouw. Na 30 september is het ‘origami volent, scripta manent’? Ik hoop in ieder geval dat ze gaan ‘vliegen’ naar een verkoop bij opbod die ik wil organiseren voor Somalië. En ja, scripta manent, want aan het eind van het jaar komt het boek “Pneuma” uit, dat geïllustreerd is met foto’s van Marie-Françoise Plissart. Het is een soort van ‘making of’, die vertrekt van het werk in de gevangenis en volgt hoe die duizenden vogels werden opgehangen in die gigantische stenen tempel die de “salle des pas perdus” is.

123


Culture

Brasserie

www.mercedeshouse.be

Expo

Heures d’ouverture / Openingsuren

The Mercedes House

The Mercedes House & The Shop

Rue Bodenbroek 22-24 Grand Sablon 1000 Bruxelles Bodenbroekstraat 22-24 Grote Zavel 1000 Brussel

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00 / Dagelijks geopend van 10u00 tot 20u00 Le dimanche de 10h00 à 16h00 / Op zondag van 10u00 tot 16u00

Brasserie Ouvert de 11h30 à 15h00 du lundi au vendredi Open van 11u30 tot 15u00 van maandag tot vrijdag

T +32 (0)2 400 42 50 mercedeshouse.brussels@daimler.com


The Mercedes House accueille vos dîners et évènements à partir de 15 personnes (maximum 400). Pour plus d’information, contactez-nous au +32 (0)2/400.42.51. The Mercedes House verwelkomt uw diners en evenementen vanaf 15 personen (max. 400). Voor meer informatie, contacteer ons op +32 (0)2/400.42.51.

Terrace

Business & Event Center

125

Shop


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE

TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


TRADE

P illoried since the 2008 crisis, finance remains the fuel that drives the huge global machine in its full modernity. Here, key players take the floor to guide you through the complexities of this unstable, fascinating and often misunderstood system. Long-term texts to decipher our economic reality. Behind the mirror.

127


IN MEMORIAM DE EURO, TOT SPIJT ONzER PORTEFEUILLES H

ij lag daar in zijn doodskist. Nog steeds rond als immer, maar hij straalde niet meer. Hij was overleden op de jonge leeftijd van twaalf jaar. Op een bloemenkrans stond te lezen: “RIP Euro, onze portefeuilles zijn ontroostbaar.” Samen met Jean-Claude Juncker zijn we karakollen gaan eten aan de ingang van het Justus Lipsius-gebouw. De verkoopster zei ons: “Dat is dan 50 000 frank + commissie voor het wisselen. En geen eurobonds hé!”. Overal in de buurt van het Schumanplein dansten de nationalisten rond vreugdevuren waarin ze biljetten van 500 euro verbrandden. Iemand hief “La Décadence” van Gainsbourg aan.

Geloof me of niet, maar in onze contreien worden tegenwoordig veel mensen geplaagd door rare dromen. Waarschijnlijk door de bokkensprongen van de beurs. En door het buikgevoel dat Griekenland het bankroet niet zal kunnen vermijden. Het scenario van een failliet van de Atheense regering, dat lang onder tafel werd geveegd, wordt plotseling bittere realiteit. En het spook van een nieuwe internationale crisis komt steeds dichterbij. We hebben al van alles gehoord. Polen heeft Griekenland zelfs aangeraden om een voorbeeld te nemen aan de manier waarop zij een schuldherschikking hebben bekomen aan het eind van het communistische tijdperk, door de banken te vragen om een deel van hun claims te laten vallen. Dat is natuurlijk helemaal geen absurd idee. Als een gezin de touwtjes niet meer aan elkaar weet te knopen, trekt het ook naar de bank om te vragen zijn schuld te herschikken. Het wordt dan natuurlijk lastig om tijdens het aflossen opnieuw krediet te krijgen. En je moet toch kunnen leven, niet? Waarschijnlijk denkt u nu: waar dient dan die unieke munt voor, die als het touw van een koorddanser gespannen wordt boven de kloof van de recessie? Om het beter tegen ons uit te kunnen leggen tiens. Het openmaken van de markt met de euro was maar mogelijk doordat de deelnemende lidstaten een stukje soevereiniteit wilden opgeven.


Ze hebben hun economische en monetaire toekomst in hetzelfdemandje gelegd, doordat ze dachten dat er door die samenhorigheid meer welvaart zou komen. Ze gaven daarbij heel wat op. Munten slaan is altijd het voorrecht geweest van machtige staten. Maar hoop doet leven, en men moet zich elke keer weer in vraag durven stellen. Zo vertelde de vroegere Franse eerste minister Edouard Balladur op een dag aan de krant Le Figaro dat de echte reden van de crisis niet de euro is, maar het feit dat we niet de politieke moed hebben gehad om de nodige hervormingen door te voeren om competitief te blijven met de rest van de wereld. Toen men hem vroeg of hij het een goed idee zou vinden als er een eind kwam aan de euro, antwoordde hij dat dat de problemen alleen maar zo vergroten. De rente zou op een exponentiële manier stijgen, er zouden anarchistische devaluaties komen, de staatsschuld zou ongekende hoogten aannemen en er zou geen eind meer komen aan de financiële speculatie. Tegelijkertijd vertelde economist Jean-Jacques Rosa in de zelfde krant dat de unieke munt een fiasco betekende voor de nationale economieën, omdat hierdoor geen schokdemper meer bestond in tijden van recessie. Dit zijn natuurlijk maar twee meningen van de vele die in omloop zijn. En als de emoties hoog oplaaien en iedereen bang wordt, zoekt de wijze raad in de geschiedenis, waar hij leert dat er geen verworvenheden zijn: niet op gebied van macht en ook niet op gebied van geld. Dat er sinds het Werner-rapport van 1970, waarin voor de eerste keer gesteld werd dat Europa een economische en monetaire unie wou worden, meer dan veertig jaar zijn verlopen. Veertig jaar van vallen en opstaan. Veertig jaar ervaring die van de Europese Unie de belangrijkste handelsmacht ter wereld hebben gemaakt. Al moet de euro vandaag dan opboksen tegen heel wat tegenwind. James Durandt

A L’EURO, NOS PORTEFEUILLES INCONSOLABLES I

l gisait là, dans son cercueil. Joufflu encore, mais désormais sans éclat. Il n’avait que douze ans. Sur une couronne de fleurs, on pouvait lire : « A l’euro, nos portefeuilles inconsolables ». Avec Jean-Claude Juncker, on s’est pris une portion de caricoles à l’entrée du Juste Lipse. La vendeuse a dit : « C’est 50.000 plus les frais de change. Et pas d’eurobonds, hein ! » Tout autour du Rond-Point Schuman, des souverainistes dansaient autour d’un bûcher où voletaient des billets de 500. Quelqu’un chantait « La Décadence » de Gainsbourg… Vous me croirez ou pas, mais on fait de curieux rêves ces derniers temps sous nos latitudes. La faute aux soubresauts des bourses sans doute. Et, depuis la rentrée, au sentiment grandissant que la Grèce ne s’en sortira pas sans déposer le bilan. Jusque-là tabou, le scénario d’un défaut de paiement radical d’Athènes est désormais à l’affiche. Les pronostics vont bon train sur la probabilité d’une nouvelle crise d’ampleur mondiale. On a tout entendu. La Pologne a même suggéré à la Grèce de s’inspirer de la manière dont elle a procédé à la réduction de son endettement à la fin du communisme, en demandant aux banques de renoncer à une part de leurs créances. L’idée, après tout, n’est pas sotte. Lorsqu’un ménage boit le bouillon, il aligne ses factures sur le bureau de son banquier et lui demande un rééchelonnement de sa dette. Bien sûr, obtenir d’autres crédits durant l’apurement est difficile. Et pourtant, il faut bien vivre. Alors, me direz-vous, à quoi bon cette monnaie unique tendue tel le fil d’un funambule au-dessus du gouffre de la récession ? A mieux nous parler, pardi ! Favoriser le business au moyen de l’euro n’a été possible que grâce au renoncement d’une part de souveraineté des Etats participants. Ils ont placé

leur avenir économique et monétaire dans un même panier, pensant trouver dans la concorde un bien-être commun. C’était là un sacrifice énorme, battre monnaie ayant depuis toujours été la marque des puissants. Mais l’espérance ne suffit pas à faire le bonheur de ceux qui s’aiment. Ils doivent apprendre à se réinventer chaque jour. C’est ainsi que l’ancien Premier ministre français Edouard Balladur a confié un jour au « Figaro » que la véritable cause de la crise n’est pas l’euro, mais le fait que « nous n’ayons pas eu le courage politique d’engager les réformes nécessaires pour nous adapter à la compétition mondiale ». Et quand il lui fut demandé si la fin de l’euro serait une bonne chose, il répondit que cela « ne ferait qu’aggraver les problèmes, entraînant l’explosion des taux d’intérêt, des dévaluations anarchiques, des déficits publics accrus, une spéculation financière sans frein ». Mais dans le même journal, l’économiste Jean-Jacques Rosa devait au contraire déclarer que « la monnaie unique est un fiasco pour les économies nationales qu’elle a privées d’un amortisseur de crise essentiel dans les remous de la grande récession ». En vérité, il doit y avoir autant d’avis sur l’euro que de cents en circulation. Alors, face au bouillonnement des sentiments et des craintes, le sage consulte l’Histoire et se souvient que rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force ni sa monnaie. Que depuis le rapport Werner de 1970, qui représente la première expression véritable de la volonté européenne de créer une union économique et monétaire, plus de quarante années se sont écoulées. Quarante ans de succès et d’échecs. Quarante d’ans d’expérience qui ont fait de l’Union européenne la première puissance commerciale mondiale. Même si, certains jours, l’étendard de l’euro flotte mollement sous le mauvais vent. James Durandt

129


A A A

DE NIEUWE WERELDHEERSERS Z

e worden ervan beschuldigd dat ze de crisis van de overheidsschuld onderhouden. Dat ze het lot van hele landen in handen hebben. Ze worden er eveneens van verdacht dat ze in opdracht werken. Moeten de ratingbureaus verdwijnen?

Sinds het begin van de tsunami die over de eurozone trok, lijken de ratingbureaus zich alles te kunnen permitteren. Overheden beschuldigen hen ervan olie op het vuur te gooien van de financiële markten, die toch al in lichterlaaie staan. Zelfs het oppermachtige Amerika bleek niet immuun voor hun oekazes. Begin augustus durfde Standard & Poor’s, samen met Moody’s en Fitch het machtigste ratingbureau op aarde, het aan om de status van de Verenigde Staten te verlagen, tot grote woede van de Obama Administration. Andere ‘triple A’-landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zijn eveneens bang dat ze op de lijst staan en hetzelfde lot beschoren

Of de ratingbureaus zo onafhankelijk zijn als ze zelf beweren blijft een open vraag. Standard and Poors behoort sinds 1996 toe aan een Amerikaanse uitgever, The McGraw-Hill Companies. Het andere Amerikaanse bureau, Moody’s, is vandaag beursgenoteerd. Fitch werd opgericht in 1913 en is oorspronkelijk ook Amerikaans. Vandaag is het bedrijf echter voor 60 % in handen van de Franse firma Fimalac. Van de ene kant kan je je afvragen waarom deze laatste zich zouden amuseren met de eurozone op haar grondvesten te laten trillen. Aan de andere kant zijn er wat betreft Moody’s, dat vandaag beschouwd wordt als het strengste van de markt op gebied van uitgevers van schuldpapier (wat niet altijd het geval is geweest), toch wel enige witte vlekken. De beursgang van het bedrijf bracht mee dat het senior management en de analisten heel wat stock options opstreken. Er zijn specialisten die beweren dat Moody’s de opgaande trend van de markt wel eens in de hand zou kunnen werken door te hoge ratings te geven.

Of de ratingbureaus zo onafhankelijk zijn als ze zelf beweren blijft een open vraag. zijn als Griekenland, Portugal en Ierland. Deze beruchte ‘AAA-nota’ laat de landen die ervan genieten toe een lage rente te bekomen op de obligatiemarkt. In Brussel koestert men natuurlijk ook argwaan. Bepaalde geruchten, die systematisch worden ontkend, maakt de Financial Services Authority, de regulator van de Britse markten, bekommerd om België. Er heerste onder ander een grote vrees dat S&P de rating voor België wel eens zou kunnen verlagen omdat de regeringsvorming zo lang aansleept. Hoe komt het dat deze mannen (en vrouwen) in grijze pakken zo’n invloed hebben gekregen op de economie? Om dit te begrijpen moet je teruggaan naar de verovering van het Wilde Westen. In die tijd gaven de railroad company’s obligaties uit om hun investeringen te financieren. Daardoor ontstond de behoefte aan een instantie die deze kon beoordelen en hun solvabiliteit vergelijken. Een zekere John Moody begint de gegevens bij te houden die hem toelaten het kredietrisico te evalueren. Deze compilatie van data wordt verkocht aan de gebruiker. Het is een principe dat lange tijd zal meegaan. Daarna gaan de uitgevers van obligaties hen zelf betalen, wat de nodige belangenconflicten met zich meebrengt. Nadat de beurs verschillende keerde crashte, werden ratings steeds belangrijker. Begin 2000 kwam er dan de boom van gestructureerde producten, wat het raten tot een uiterst winstgevende activiteit maakte.

Een ander verwijt dat hen gemaakt wordt is hun houding tegenover gestructureerde producten. En dan denken we vooral aan titels die verbonden waren met hypothecaire leningen in Amerika, die veel te hoog gequoteerd werden. Door een ‘triple A’rating te geven aan dit soort van producten, die dat totaal niet verdienden, stimuleerden de bureaus de banken om er steeds nieuwe te creëren.Tot het systeem volledig uit elkaar spatte. Vandaag gedragen deze bureaus, die in 2008 niets hadden zien aankomen met de subprimes, zich als kwezels door extreem streng te zijn voor overheidsschuld. De gevolgen van deze politiek zijn af en toe dramatisch. De drie groten stellen vaak op het moeilijkst mogelijke ogenblik hun rating bij en lijken vaak te reageren op het paniekvoetbal van de markt, wat in de meeste gevallen leidt tot een neerwaartse spiraal. Het oligopolie van de ‘Big Three’ kreeg al bakken kritiek te verwerken, maar het systeem veranderen zou mogelijk ook kwalijke gevolgen kunnen hebben. Als er een hele hoop van die ratingbureaus bestonden zouden de investeerders vaak door de bomen het bos niet meer zien. Toch is er ondertussen ook een Chinees bureau, en denkt de Europese Unie eraan eveneens een publiek agentschap in het leven te roepen. Of dit geloofwaardig zou zijn is echter een andere zaak. Olivier Duray


LES NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE

E

lles sont accusées d’entretenir la crise de la dette souveraine. De tenir le sort de pays entiers entre leurs mains. On les soupçonne également d’être en service commandé. Faut-il brûler les agences de notation ?

Depuis le début du tsunami qui déferle sur la zone euro, les agences de notation semblent tout se permettre, provoquant des vagues de protestation de la part des instances dirigeantes, qui les accusent de jeter de l’huile sur des marchés financiers déjà enflammés. Même la superpuissance américaine n’est plus à l’abri. Début août, Standard & Poor’s, l’une des trois agences de notation d’envergure mondiale avec Moody’s et Fitch, a osé dégrader la note des Etats-Unis, à la grande fureur de l’administration Obama. Les autres pays « triple A », dont le Royaume-Uni et la France, redoutent eux aussi d’être sur la liste, après une année meurtrière qui a vu la Grèce, le Portugal et l’Irlande se faire littéralement laminer. Cette fameuse note « AAA » permet aux pays qui en bénéficient de se financer aux meilleures conditions sur les marchés obligataires, c’est-à-dire à des taux d’intérêt très bas.

des produits structurés dans les années 2000, qui va réellement en faire une activité extrêmement juteuse… Les agences de notation sont-elles aussi indépendantes qu’elles l’affirment ? Standard and Poors appartient depuis 1996 à l’éditeur américan The McGraw-Hill Companies. L’autre agence américaine, Moody’s, est aujourd’hui cotée en Bourse. Fitch a aussi été fondée aux Etats-Unis, en 1913, mais l’agence est actuellement contrôlée à hauteur de 60 % par la société française Fimalac. D’un côté, on ne voit pas trop pourquoi cette dernière s’amuserait à tenter de faire vaciller la zone euro. En revanche, s’agissant de Moody’s, perçue aujourd’hui comme la plus sévère par les marchés et les émetteurs de dette –ce qui n’a pas toujours été le cas-, il y a des zones d’ombres. Son entrée en Bourse a entrainé la rémunération du senior management et des analystes avec des stock options. De là à dire qu’ils ont pu encourager les tendances haussières du marché en accordant des notes trop élevées, c’est un pas que franchissent certains spécialistes. Autre reproche, bien établi celui-là : leur attitude vis-à-vis des produits structurés.

Les agences de notation sont-elles aussi indépendantes qu’elles l’affirment ? A Bruxelles, on s’interroge également. Des rumeurs, démenties, font état des inquiétudes de la Financial Services Authority, le régulateur des marchés britanniques, sur la Belgique. Certains voient déjà S&P, qui a abaissé à « négative » sa perspective sur la notation financière de la Belgique en raison de l’absence de gouvernement, mettre se menace à exécution. Comment en est-on arrivé à un tel degré d’influence ? Pour comprendre cette évolution, il faut remonter à la conquête de l’Ouest. A cette époque, les sociétés de chemins de fer américaines émettent des obligations afin de financer leurs investissements. Mais il faut juger et comparer leur solvabilité. Un certain John Moody se met à compiler les données, qui lui permettent d’évaluer le risque de crédit. Ces compilations sont vendues à l’utilisateur, un principe qui prévaudra très longtemps. Ensuite, ce sont les émetteurs qui vont les payer eux-mêmes, avec tous les risques de conflit d’intérêt que cela présente. Au fur et à mesure des crises boursières, la notation financière va prendre de l’ampleur, jusqu’au boom

Ceux-ci, notamment les titres adossés aux crédits immobiliers américains, ont été largement surnotés. Or, en donnant des « triple A » à des produits qui ne le méritaient pas, les agences ont poussé les banques à en créer de plus en plus. Jusqu’à la chute. Aujourd’hui, ces mêmes agences de notation qui n’ont rien vu venir en 2008 avec les subprimes, semblent vouloir se refaire une virginité en affichant une sévérité extrême sur les dettes souveraines. Avec des conséquences parfois dramatiques : le timing d’une dégradation de note est souvent mal choisi, et paraît souvent intervenir en réaction aux crises de panique du marché. Ce qui alimente un cercle vicieux. L’oligopole des « Big Three » a été critiqué, mais est difficile à remettre en cause. Une multiplication des agences de notation pourrait brouiller la visibilité pour les investisseurs. Une agence chinoise a néanmoins vu le jour. De son côté, l’Union européenne se pose la question de la création d’une agence publique, dont la crédibilité ne serait pas facile à établir. Olivier Duray

E U R O

131


bulthaup


133

SHOW ROOM

Structure PLUS SA CHAUSSéE DE WATERLOO 542A - 1050 Bruxelles T : 02 344 45 50 - F : 02 344 26 27 STRUCTURE.PLUS@SKYNET.BE


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE

ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


ARCHI

T he management of our architectural heritage is fundamental to the life of our city. From the churches of the Middle Ages to Horta mansions, Brussels is full of splendours to be conserved, restored, visited, enjoyed. But nor is Brussels afraid of contemporary architecture. After a period of civic nervousness, our talents appear to have received more free room to design a high-tech city projecting into the future.

135


« Een evolutieve habitat die een positief effect heeft op het milieu »

H

3

een nieuwe vorm van wonen Art & Build Architect + Pierre Lallemand De groei van de wereldbevolking, toenemende migratie om sociale, politieke, economische of ecologische redenen, de grote toename van de stadsbevolking (…), vormen stuk voor stuk grote uitdagingen voor de toekomst. De behoefte aan een “woonst” wordt cruciaal in deze wereld. Deze vaststelling vereist vanaf nu “het creëren van kwalitatieve woningen”, die snel en aangepast aan de noden van de bewoners te beschikking kunnen worden gesteld en berekend zijn op de socio-economische behoeften. Het gaat hier ook over een nieuwe manier van wonen – om het bepalen van nieuwe levenstijlen. Alles moet worden heruitgevonden. De woningen moeten aanpasbaar en flexibel zijn. Ze moeten leiden tot een goede sociale mix en kunnen meegroeien met het gezin (van de vrijgezel tot het samengestelde gezin). Ze moeten rekening houden met verschillende generaties en verschillende sociale klassen. We moeten in de toekomst bovendien met z'n allen dichter op elkaar gaan wonen. Het is vandaag bijna onmogelijk, met name voor de jongere generaties, om een woning te vinden. De kost ligt te hoog, de bouw duurt te lang. Met die idee in het achterhoofd hebben Art & Build Architect & Pierre Lallemand een nieuwe vorm van woning uitgevonden, die op zeer korte termijn een antwoord probeert te bieden op deze evolutie. Hun concept wordt opgetrokken in hout, op basis van geïndustrialiseerde elementen die makkelijk te assembleren zijn. De technologie is simpel en beheersbaar en vertrekt van kubussen met een rib van 6 meter, die, als je ze aan elkaar vasthecht, toelaten om verschillende soorten woningen te bouwen die tot 24 meter hoog kunnen zijn. Het concept wordt voorgesteld als een wetenschappelijke formule die een nieuwe aanpak vooropstelt van het habitat en de woning: + H3

H 3 +

De 3 H's staan voor “Habitat” – “Human” – “Health”. Alles draait om levenskwaliteit; de mens staat centraal. De kwaliteit van de ruimte, de duurzame materialen en technieken waarvan gebruikt moet gemaakt worden, moeten leiden tot een groter comfort en een betere gezondheid. Tot de derde macht want dit woonconcept werd ontworpen volgens de ruimtemaat m3 die zorgt voor levenskwaliteit. Door een andere referentie te gebruiken wordt er ook een andere houding bewerkstelligd in het uitwerken van projecten. De formule wordt versterkt door een +: meer comfort, meer kwaliteit, meer ruimte, meer flexibiliteit en mogelijkheid tot evolutie, een snellere bouw (…). Het plusteken betekent ook dat er gezorgd wordt voor een positieve weerslag op het milieu, zowel op gebied van energie als op sociaal, technologisch en biologisch gebied. Het unieke van de wooneenheden zit 'm echter niet in de zuinigheid van energie, die binnen enkele jaren de norm zal zijn. Nee, van begin af aan wordt de woonst beschouwd als een organisme dat in zijn geheel in symbiose is met zijn omgeving, zodat het een meerwaarde vormt tegenover deze omgeving. Het woonproject kadert in een bioklimatische en sociale aanpak, met aandacht voor de parameters van de plek.

Alain WOUTERS, Art & Build Architect & Pierre LALLEMAND, architecte et designer Bruxelles, Septembre 2011


« Un habitat évolutif à empreinte écologique positive »

H

3

une nouvelle manière d’habiter Art & Build Architect + Pierre Lallemand La croissance de la population mondiale, les grandes migrations pour raisons sociale, politique, économique ou environnementale, les grandes concentrations urbaines (…) font partie des prochains défis à relever. Le besoin « d’habiter » devient une question cruciale de par le monde. Ce constat nécessite, dès à présent, la réalisation de logements de qualité pouvant être mis à disposition rapidement, adaptés aux besoins variés des habitants et aux enjeux socio-économiques. Il s’agit aussi de réfléchir à une nouvelle manière d’habiter - définir de nouveaux modes de vie. Tout est à inventer. Les logements doivent être adaptables et flexibles : favoriser la mixité sociale, s’adapter à l’évolution de la famille (de la personne isolée aux familles recomposées), assurer la mixité intergénérationnelle ou sociale,… et contribuer aussi à apporter une réponse pertinente à la nécessaire densification de l’habitat. L’inaccessibilité des logements - par les jeunes générations entre autres – est aujourd’hui critique. Pour cela, il faut s’attaquer aux problèmes des coûts et des délais de construction. Face à ces constats, Art & Build Architect et Pierre Lallemand ont imaginé une nouvelle forme d’habitat qui tente de donner une réponse à ces évolutions, dans des délais très courts. Conçu en bois, à partir d’éléments industrialisés faciles à assembler et faisant appel à des technologies simples et maîtrisables, le concept permet de réaliser des modules cubiques de 6 m de côté qui, assemblés entre eux, permettent de construire des unités de logements multiples allant jusqu’à 24 m de haut. Ce concept est présenté comme une formule scientifique qui définit une nouvelle approche dans l’élaboration de l’habitat et du logement : + H3

H 3 +

pour « Habitat » - « Humain » - « Health ». Il s’agit de créer des lieux de vie de qualité, de placer l’humain au coeur des préoccupations et de lui assurer confort et santé par la qualité des espaces, des matériaux et des techniques mis en œuvre dans une démarche durable. la puissance cube car ce concept d’habitation est conçu selon l’unité de mesure définissant l’espace : le m3 qui garantit la qualité de vie. Le changement d’unité de référence induit des changements de comportement dans l’élaboration des projets. La formule est renforcée par un + : plus de confort et de qualité, plus d’espace, plus de flexibilité et de possibilité d’évolution, plus de rapidité de construction (…). Il signifie aussi qu’il s’agit d’un système d’habitation à empreinte écologique positive au niveau énergétique, social, technologique ou biologique. Mais les unités d’habitation ne se contentent pas d’être plus économes en énergie, notion qui sera totalement standardisée d’ici quelques années. Il s’agit, dés maintenant, d’envisager le logement comme un organisme qui, dans son ensemble, est en symbiose avec son environnement de manière à apporter une plus-value à celui-ci. Le projet d’habitation s’inscrit dans une approche bioclimatique et sociale avec une prise en compte des paramètres du lieu.

Alain WOUTERS, Art & Build Architect & Pierre LALLEMAND, architecte et designer Bruxelles, Septembre 2011

137


Discover the art of smart investing. www.skylineeurope.eu


139

vastgoed met visie

SKYLINE EUROPE VORSTLAAN 292 l 1160 OUDERGEM l TEL 02/679 00 00 l FAX 02/679 00 01 info@skylineeurope.eu l www.skylineeurope.eu


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE

MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


MEDIA

Reviled by some, adulated by others, the media, sometimes referred to as a "fourth power", are one of the keys to understanding how our democratic societies work. Between info and intox, between high professional standards and economic necessities, do the media not create reality more than they reflect it? We attempt to decipher the current situation.

141


Š ng pu tu at ut sh o/ te rs om .c ck to

Sandrine Mossiat fait partie du petit cercle des chroniqueurs gastronomiques belges

BRUXELLES


en 5 tendances

À

ce jour et depuis plus de 10 ans, Sandrine Mossiat fait partie du petit cercle des chroniqueurs gastronomiques belges. Elle passe pas mal de temps au restaurant (des bouibouis sympathiques aux grands étoilés en passant par les néo-cantines et les bistronomiques), déguste admirablement le champagne, collabore avec divers médias (ELLE Belgique,

Soir Magazine, Ambiance Culinaire…), a rédigé « Ma Cuisine Energie » pour Martine Fallon chez Luc Pire et participe depuis 2010 à l’organisation de Goûter Bruxelles. Son actu de la rentrée : la parution de « Bruxelles Slow Food », un guide coécrit avec Malika Hamza (La Renaissance du Livre).

Bruxelles est bistronomique

Bruxelles est Brusseler

A Paris, c’est Yves Camdeborde avec sa Régalade puis son Relais du Comptoir qui ont lancé le mouvement, revisitant la cuisine de bistrot, les plats un peu ménagers et populaires, comme les terrines, le hachis Parmentier et les mijotés, et réhabilitant les morceaux ou produits considérés comme moins nobles, moins dignes d’apparaître sur une table à prétention gastronomique tels les joues de porc, le maquereau, la queue de bœuf… A Bruxelles, on bistronomise chez Chou, place de Londres, à La Paix, face aux abattoirs on tombe en pamoison devant le sandwich jambon-fromage version light et raffinée, et au Selecto, rue de Flandre, le petit dernier du genre, on apprécie le menu à juste 35 €.

Même si son public aime à épouser l’air du temps et s’amuse des nouveaux concepts, Bruxelles n’en demeure pas moins très attachée à ses plats traditionnels : croquettes aux crevettes, américain frites, steak frites, moules frites … A ce jeu là, les bonnes vieilles adresses sont là inaltérables, tout comme de nouvelles arrivées fleurissent ça et là. Le Vieux Saint Martin, Chez Léon, Chez René, pour n’en citer qu’une poignée, demeurent parmi les valeurs sûres. Steak Frit’ et Le Café de Bruxelles font partie de cette nouvelle génération qui semble pourtant avoir toujours été là. Enfin et on s’en réjouit, La Taverne du Passage vient de subir un lifting bien mérité.

Bruxelles est francophile

Bruxelles est artisane

Il y a ceux qui sont arrivés à Bruxelles pour fuir l’impôt sur la fortune, et puis il y a tous ceux qui n’ayant pas les moyens d’investir et de vivre bien à Paris, ont découvert la délicieuse qualité de vie qu’offrait la capitale européenne. On ne compte plus chez nous les enseignes gérées par ces jeunes Français, séduits par le Brusseler weg of leven : Maxime Herber et Guillaume Joubin au Bistro de la Poste, Nicolas Darnauguilhem chez Neptune, un resto mouchoir de poche à menu unique, Damien Bouchery au restaurant éponyme et étoile montante de la gastronomie uccloise ou encore Nicolas Scheidt à La Buvette du Café des Spores, un jeune Alsacien dont même les plus grands chefs vantent le talent.

Elle demeure la capitale du chocolat et de la bière et s’offre des artisans de très haut niveau, suffisamment qualitatifs pour rivaliser sur le plan international : Laurent Gerbaud et Pierre Marcolini pour la partie cacao, la Brasserie Cantillon et la Brasserie de la Senne côté mousse. Bruxelles est saine On ne compte plus les bars à jus, à smoothies et compagnie, mais aussi le nombre de snacks, de néo-cantines qui s’affichent bio sur Bruxelles : The Place To, GreenzBioBar, Namasthé, Ah Bon ? Plus que sains, certains déclinent une alimentation hypotoxique comme Tan ou Trop Bon… parfaite pour rééquilibrer les régimes bistronomiques, 100 % brusselers ou trop riches en cacao et en houblon. Sandrine Mossiat

SANDRINE MOSSIAT

CHRONIQUEUR La table bruxelloise

143


Emissions CO2 132g/km, soit 13% de moins. Une voiture allégée consomme moins de carburant et rejette par conséquent moins de CO2. C’est l’idée qu’il y a derrière la technologie allégée Audi ultra. Dans le cas de la nouvelle Audi A6 Avant 2.0 TDI, cela représente un gain de 13% par rapport au modèle précédent. La consommation moyenne de l’ensemble de nos modèles a même été abaissée de 21%. Vous roulez donc plus. Mais pour moins.

Demandez votre essai chez votre D’Ieteren Car Center.

Audi Center Zaventem Leuvensesteenweg, 326 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe - Tél.: 02/709.47.70

D’Ieteren Drogenbos Grote Baan 399 - 1620 Drogenbos - Tél.: 02/371.27.60

D’Ieteren Expo Avenue Houba de Strooper 755 - 1020 Bruxelles - Tél.: 02/474.30.15

D’Ieteren Mail Rue Américaine 143 - 1050 Bruxelles - Tél.: 02/536.55.11

D’Ieteren Vilvoorde Mechelsesteenweg, 586A - 1800 Vilvoorde - Tél.: 02/255.99.99

www.d2c.be 5,0 - 8,2 L /100 kM • 132 - 190 g CO2 /kM Modèles présentés avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.audi.be.


KRONIEKSCHRIJVER S

andrine Mossiat maakt al meer dan tien jaar lang deel uit van het selecte clubje van Belgische gastronomische experten, met haar eigen kroniek. Ze houdt van champagne en gaat heel vaak uit eten. Soms in grote sterrenzaken, maar evengoed in nieuwe conceptrestaurants en bistro’s. Ze werkt voor verschillende media als ELLE België, Soir Magazine, Ambiance Culinair….), ze heeft voor uitgeverij Luc Pire “Ma Cuisine Energie” van Martine Fallon (de Franstalige Sonia Kimpen) geredigeerd en werkt sinds 2010 mee aan de organisatie van Goûter Bruxelles. Nu verschijnt ook “Bruxelles Slow Food”, een gids die ze schreef samen met Malika Hamza en die verschijnt bij La Renaissance du Livre.

SANDRINE MOSSIAT

De Brusselse tafel in 5 trends

Brussel is bistronomisch

Bruxelles est Brusseleer

De mode van de bistrokeuken komt zoals veel heerlijke dingen uit Parijs. Het was topkok en (Frans) MasterChefjurylid Yves Camdeborde die met zijn restaurants Régalade en Le Comptoir de bistrokeuken weer superpopulair maakte. Hij houdt van volkse schotels als terrines, hachis Parmentier en stoofschoteltjes, bereid met ingrediënten die beschouwd worden als minder edel en dus minder geschikt om op tafel te komen in een gastronomisch restaurant. Bij hem staan dan ook regelmatig varkenswangetjes, makreel of ossenstaart op het menu. In Brussel kan je van een heerlijke bistrokeuken genieten bij Chou, op het Londenplein, bij La Paix, gelegen aan de overkant van de slachthuizen van Anderlecht kan je een verrukkelijk geraffineerde en lightversie van het traditionele smoske naar binnen werken, en de Selecto aan de Vlaamsesteenweg biedt een heerlijk menu aan 35 euro.

Hoewel zijn publiek houdt van nieuwe trends en innovatieve concepten, blijft Brussel zeer gehecht aan zijn traditionele gerechten. Garnaalkroketten, américain friet, steak friet, mosselen met frieten… ze blijven het goed doen. Je vindt op dat gebied een aantal vaste waarden, en er komen ook regelmatig nieuwe namen bij. Le Vieux Saint Martin, Chez Léon, Chez René, om er maar enkele te noemen, blijven een prominent deel uit maken van het landschap. Nieuwkomers als Steak Frit’ en Le Café de Bruxelles lijken goed geplaatst om blijvers te worden. Ten slotte is er de Taverne du Passage die een lifting heeft ondergaan en weer helemaal hip is.

Leven als God in… Brussel Er wonen heel wat Fransen in Brussel. Sommigen om de vermogensbelasting te ontlopen, anderen omdat ze er niet in slaagden om goed te leven in het peperdure Parijs. Allemaal hebben ze ontdekt dat je ook in Brussel met volle teugen kan genieten van het leven. In onze hoofdstad schieten de restaurantjes van de jonge Brusselaars dan ook als paddenstoelen uit de grond. Maxime Herber en Guillaume Joubin zwaaien de pollepel in de Bistro de la Poste, Nicolas Darnaughuillem zet zijn beste beentje voor in Chez Neptune, een restaurant van een zakdoek groot met een uniek menu. En dan zijn er nog Damien Bouchery, rijzende ster van de Ukkelse gastronomie die zijn restaurant naar zichzelf heeft genoemd, en de jonge Elzasser Nicolas Scheidt, geroemd door de grootste chefs, die zich verdienstelijk maakt in La Buvette du Café des Spores.

Ambachtelijk Brussel Brussel blijft natuurlijk de hoofdstad van de chocolade en het bier. Internationaal geroemde ambachtslui, zoals Laurent Gerbaud en Pierre Marcolini, werken er rond cacao en de Brasserie Cantillon en de Brasserie de la Senne zijn oorden waar je van een heerlijke chocomousse kan genieten. Gezond leven in Brussel Overal in Brussel vind je barretjes waar je onder vrienden kan genieten van lekkere fruitsappen, smoothies enzovoort, en je kan er ook in tal van gelegenheden van biovoeding proeven. Zo zijn er onder andere The Place To, GreenzBioBar, Namasthé en Ah Bon?. Hypotoxische voeding gaat nog een stap verder. Je vindt deze in Tan of Trop Bon, volgens ons de perfecte manier voor liefhebbers van bistrokeuken, Brussels lekkers en chocolade, al dan niet overgoten met een lekker pintje, om hun voedingspatroon in evenwicht te houden. Sandrine Mossiat

145


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA

CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


BRUSSELS

CARES

In a harsh world, dedicated to competition, charities are preserved but never-empty islands where we rediscover values that are essential: the relationship to others in their fragility, sharing joys and suffering, the art of giving without receiving, solidarity despite differences. And God knows, in this area, Brussels has a lot of heart.

147


L

e professeur Olivier Michel est spécialiste et chef de clinique en immuno-allergologie au CHU Brugmann. Il nous parle en expert du phénomène des allergies appelé à se développer dans le futur. Professeur Olivier Michel, quel parcours avez vous suivi pour devenir un spécialiste en immuno-allergie ? Pour devenir spécialiste en Immunoallergologie, il faut bien entendu être docteur en médecine et ensuite obtenir une spécialisation reconnue dans une des spécialités clef liée à l’ImmunoAllergologie. Il s’agit principalement de la Médecine Interne, la pneumologie, la Pédiatrie, la dermatologie, l’ORL ainsi que la Rhumatologie. Personnellement, je suis reconnu Interniste-Pneumologue, et j’ai ensuite acquis une compétence spéciale en Immuno-Allergologie. Dans ce cadre j’ai eu l’occasion de faire plusieurs séjours aux USA et en Suède. Dans notre pays, il existe un certificat d’Université en Immuno-Allergologie, organisé par l’ULB, certificat que je préside pour l’instant. Ce certificat est accessible à tout médecin spécialiste dans un des domaines cité cidessus. Enfin, il faut préciser que le domaine de l’Allergologie étant en développement extrêmement rapide, un apprentissage et un recyclage continu est indispensable.

Près d’une personne sur 3 est concernée aujourd’hui par un problème allergique et les chiffres continuent d’augmenter régulièrement. De nombreux allergologues estiment même que dans moins de 10 ans, une personne sur 2 sera allergique . Pouvez vous expliquer cette augmentation et cette accélération du nombre de patients ? Effectivement le nombre de personnes allergiques, dans les pays occidentaux, augmente régulièrement depuis le milieu du 20ème siècle. En Belgique, on estime que 7 % de la population adulte est asthmatique, 15 % présente une rhinite allergique et environ 5 % présente une dermatite atopique, auxquels il faut ajouter les allergies alimentaires dont la fréquence augmente également régulièrement. Il n’est pas impossible que dans une dizaine d’années, presque 50 % de la population soit devenu allergique. Toutefois si l’on se réfère à certains pays occidentaux, tels que les pays anglo-saxons, il semble que nous soyons entrés maintenant dans une phase plateau, c’est-à-dire dans une stabilisation du nombre de personnes souffrant de maladies allergiques. Ceci a pu être clairement démontré dans le cas de l’asthme allergique, dans des pays où la fréquence de cette maladie est plus élevée qu’en Belgique. Il s’agit par exemple du Royaume Uni où il y aurait plus de 15 % d’asthmatiques parmi la population. Les facteurs expliquant cette réelle épidémie de maladies allergiques sont multiples et font l’objet de nombreuses discussions. Les progrès de l’hygiène, et le contrôle des maladies infectieuses pourraient, paradoxalement être un facteur de risque de développement de maladies allergiques. D’autres facteurs sont avancés tels que l’obésité chez l’enfant, certaines habitudes alimentaires, certains facteurs de pollution atmosphérique.

BRUSSELS CARES

OLIVIER MICHEL

BRUSSELS CARES


Les maladies allergiques sont classées au quatrième rang par l’OMS. Les prévisions les plus pessimistes donnent la troisième place aux allergies dans la décennie à venir. Le monde des laboratoires pharmaceutiques cherchent-t-ils de nouveaux traitements pour endiguer ce fléau ? L’OMS considère effectivement les maladies allergiques comme un problème de santé publique mondiale, parmi les maladies non communicables, c’est-à-dire non infectieuses. En particulier on assiste à une véritable explosion de maladies allergiques dans les pays émergeants à croissance rapide. Si la mortalité de ces maladies n’est pas très importante, la morbidité, les conséquences en terme d’incapacité complète (et secondairement la perte économique) sont majeures. C’est la raison pour laquelle plusieurs compagnies pharmaceutiques, développent de nouvelles approches du traitement des maladies allergiques. Jusqu’à aujourd’hui, la base thérapeutique des maladies allergiques consiste le plus souvent à tenter de contrôler les symptômes qui en résultent. Dans l’avenir il est probable que nous disposerons de traitement permettant, non seulement de contrôler les symptômes, mais également de guérir la maladie, en corrigeant certains mécanismes immunologiques déficients. Il s’agit du domaine des biothérapies et de l’immunothérapie. Un de ces médicaments est déjà disponible sur le marché, réservé toutefois à des formes d’asthme allergique très sévères. Il s’agit de l’Omalizumab, un anticorps monoclonal anti-IgE. L’ULB à ouvert cette année une nouvelle spécialité en immuno-allergie, quels sont les enjeux d’une telle initiative ? En effet, la Faculté de Médecine de l’ULB organise depuis 10 ans un diplôme d’étude spécialisé en Immuno-allergologie clinique. Une quarantaine de médecins ont obtenu le diplôme de cette formation. Il s’agit d’une formation difficile, incluant des cours approfondis (plus de 100 heures) et des stages de laboratoire et de pratique clinique. Depuis 2 ans, afin de répondre aux exigences européennes, les diplômes d’études spécialisés complémentaires, ont été remplacés par des Certificats d’Université. C’est ainsi que nous offrons aujourd’hui la possibilité d’obtenir un certificat d’université en Immuno-Allergologie, formation accessible aux médecins spécialistes dans un des domaines de l’allergie (Médecine Interne, la pneumologie, la Pédiatrie, la dermatologie, l’ORL ainsi

que la Rhumatologie). Cette formation est actuellement suivie par plus de 25 médecins. Le dépistage à titre de prévention chez les enfants est-il nécessaire même si aucun symptôme n'est constatés ? En l’absence de symptômes objectifs, il n’y a pas d’intérêt à réaliser des tests de dépistage chez l’enfant, dans le but d’appliquer une prévention. Le moyen le plus simple de savoir si un enfant présente un risque de développer des maladies allergiques, est de tenir compte de la présence de maladies allergiques chez les parents et tout particulièrement la maman. Toutefois, même si ce risque existe, il n’y pas de stratégie de prévention dont les résultats soient totalement validés. On peut toutefois recommander l’allaitement maternel, l’éviction stricte du tabagisme passif et l’introduction d’une alimentation solide plus tardive (après 6 mois). Beaucoup de patients vivent avec des réactions allergiques sans les soigner, par méconnaissance. Ils vivent cette situation comme une fatalité. Que leur suggérez vous ? Effectivement un grand nombre de personnes vivent avec des maladies allergiques non diagnostiquées. Ceci est par exemple le cas pour l’asthme allergique. Une étude de terrain que nous avions réalisée il y a quelques années dans les écoles de Bruxelles, avait montré que plus d’un tiers des enfants asthmatiques étaient méconnus et en conséquence non traités. Ceci est un point important dans la mesure où, en l’absence de traitement adéquat, un asthme peut insidieusement évoluer vers de l’insuffisance respiratoire et dans certains cas un handicap définitif. Lorsqu’il existe des symptômes même légers comme de la toux nocturne et/ou provoquée par de l’effort physique, il est indispensable de s’assurer que la personne concernée ne présente pas d’asthme. Pour ce faire, nous disposons de tests de diagnostics simples et rapides. Un autre domaine méconnu est celui de l’allergie alimentaire responsable de manifestions peu spécifiques comme des troubles digestifs chroniques, des malaises postprandiaux et parfois des malaises induits par l’effort. Dans ces cas également, un bilan allergologique s’avère indispensable.

149


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES

GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


GLOBAL

B russels is Europe’s new city trip destination. Thanks to our architectural heritage, our museums, our gastronomic expertise… and our sense of fun and hospitality! But Brussels is also an international decision-making centre. It is here, in the capital of Europe, that the fate of 900 million people is governed by decisions on economic, political and social issues. Let’s see big, be prospective.

151


UNITED ARAB EMIRATES T

his Autumn 2011, the United Arab Emirates are celebrating their fortieth anniversary. Located in the Middle East, between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, the UAE is a federation of seven adjoining states. For years, the Emirates have been driven by an extraordinary impetus of urban, educational and artistic creativity. And they are doing so without losing their identity.

From the sky, when you are flying over the United Arab Emirates, the Sheik Zayed Grand Mosque and Zayed University, two symbols of the creative impulse that is currently sweeping the Emirates, stand out against the horizon. On the one hand, the deep roots of tradition and the harmony derived from religion and, on the other, the flight towards modern knowledge, research and passion for technologies. Invited by the very official National Media Council, BIGBOOK BRUSSELS was given the opportunity to discover a world that is thoroughly reshaping. Between the economic boom fuelled, above all, by hydrocarbons and tradition through the philosophy of the nation’s founding father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

EMIRATS ARABES UNIS a new world is rising in the east


EMIRATS ARABES UNIS L

es Emirats Arabes Unis fêtent en cet automne 2011, leur quarantième anniversaire. Situés au Moyen-Orient, entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, ils regroupent sept émirats mitoyens dont les trois plus connus sont Abou Dhabi, Dubaï et Sharjah. Depuis des années, les Emirats sont animés d’une extraordinaire dynamique de créativité urbanistique, éducative et artistique. Et ce, sans perdre leur identité. Une manière de tisser à merveille les fils de la tradition et ceux de la modernité au pays du Faucon.

un monde nouveau se lève à l’Orient

« Du ciel, quand on survole les Emirats Arabes Unis que voit-on particulièrement resplendir ? La Grande Mosquée Zayed et l’université Zayed. », remarque fièrement le docteur Sulaiman M. Al Jassim, vice président de l’Université Zayed. Et, en effet, quels meilleurs symboles choisir pour tenter de décrire l’élan créateur qui emporte actuellement les Emirats ? D’un côté les racines profondes de la tradition, l’harmonie apportée par la religion et de l’autre, les envolées vers le savoir moderne, la recherche, la passion pour les technologies. Invité par le très officiel National Media Council avec Gaia Networking, le BIGBOOK BRUSSELS a eu le loisir de découvrir un monde en pleine gestation. Au-delà des clichés. Certes, les EAU, grâce aux hydrocarbures, connaissent depuis des dizaines d’années un essor économique leur permettant de se développer rapidement, et de devenir une puissance au niveau mondial… Mais la philosophie du père fondateur de la nation, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, a surtout été d’investir dès son élection de 1971, dans son peuple, dans l’humain, estimant que les plus simples citoyens avaient aussi à participer à la construction de la nation.

153


Education, key to the nation’s future. The UAE educational system is free and universal for everyone. Run by the Ministry of National Education, it is Government funded. The courses are given in the official language, Arab, and in English. A full and rich sector of foreign universities coexists with this public system. At the end of 2011, the new ultra high-tech campus will moreover be inaugurated and can enrol over 6,000 students. What is striking in the UAE are the measures taken to facilitate women’s admission to education, by giving women a more important place in the country’s political life. Today, women moreover account for over 70% of the students in higher education. That fight for intellectual emancipation of women is not however in contradiction with tradition. That centre actually perpetuates the most refined craftsmanship.

“ Here we deconsecrate churches; over there, they’re building the new temples of god ” Zayed Grand Mosque, a symbol of peace and tolerance The Zayed Grand Mosque, where Sheikh Zayed is buried, is the other major landmark of the Emirates. Built in 2007, it is the world’s third largest mosque and can accommodate over 40,000 worshippers. The Grand Mosque was raised to the glory of an Islam that defines the values of the Emirates. The high quality craftsmanship matches the quality of the precious materials used for the interior design.


Education, clé de la nation. Le système d’enseignement émirien est gratuit et universel pour tous, de la maternelle à l’université. Géré par le ministère de l’Éducation nationale, il est financé par l’État. Les cours sont donnés dans la langue officielle, l’arabe et en anglais. Tout un riche secteur d’universités étrangères (la Sorbonne, notamment) coexiste avec ce dispositif public. Mais, aujourd’hui, sous la présidence du fils aîné du fondateur, le cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, c’est l'Université Zayed reflète cette passion pour l’éducation, véritable clé de la nation. Fin 2011 sera inauguré le nouveau campus ultra high tech pouvant accueillir plus de 6000 étudiants. Proposant des cours d’Arts, Sciences, Business, Education, IT et de Media, l’Université Zayed travaille en collaboration avec les meilleures institutions dans le monde. Ce qui est frappant aux EAU, ce sont les mesures pour améliorer le statut des femmes dans la société, en facilitant leur accès à l’éducation, et en leur donnant une place plus importante dans la vie politique du pays. Aujourd’hui, les femmes constituent plus de 70% des étudiants de l’éducation supérieure. Multilingues, formées aux rouages de la communication par des universitaires américains, elles seront dans l’avenir les hauts fonctionnaires d’un pays pour lequel elles sont prêtes à se dévouer. Pour un occidental, se promener sur le campus de l’université Zayed et croiser ces étudiantes revêtues de très belles abayas noires, tapotant sur leur PC, remet des préjugés en question… C’est que ce combat contre l’illettrisme des femmes, leur émancipation intellectuelle, ne se fait pas en opposition avec la tradition, autre source de savoir. « Le présent est seulement une extension du passé », disait le Cheikh Zayed. De par leur participation au « Women Union », lancé par Son Excellence Sheikha Fatima bint Mubarak, épouse du fondateur de l’EAU, les femmes sont aussi les garantes de la tradition culturelle. Dans ce centre, où se mêlent générations et origines, se perpétue l’artisanat le plus raffiné, que ce soit dans le tissage, la coloration des tissus ou les ornementations.

Contrastant avec la tenue moderne des nombreux expatriés, les Emiratis masculins sont aussi habillés selon la tradition, portant leur dishdasha, une robe sans col descendant jusqu’aux chevilles, généralement blanche, accompagnée d’une coiffe (guthra). Qu’ils soient ingénieurs, fonctionnaires, journalistes, ils montrent ainsi leur attachement à leurs racines bédouines. A ce propos, la visite du « Falcon Hospital » d’Abu Dhabi, entièrement consacré à la fauconnerie est exemplaire, montre le culte des Emiratis pour l’oiseau qui est leur symbole. Pas moins de 6000 faucons sont soignés par année ! La fauconnerie y est une activité sportive traditionnelle, pratiquée notamment par Sheikh Mohammed, le prince héritier de Dubaï.

« Ici on désacralise les églises, là-bas on bâtit les nouveaux temples de Dieu » Mosquée Zayed, symbole de paix et de tolérance Pas étonnant donc que la Mosquée Zayed, où est enterré le cheikh Zayed, soit l’autre axe majeur des Emirats. Ce sublime édifice, construit en 2007, troisième plus grande mosquée au monde avec une capacité de 40.000 fidèles, a été élevé à la gloire d’un islam qui définit les valeurs des Emirats. Trônant à l’entrée d’Abu Dhabi, la mosquée accueille tous les visiteurs selon les préceptes du Coran, comme l’hospitalité, la cordialité et la compassion. Ce qui fait dire à beaucoup d’occidentaux que les EAU sont les meilleurs ambassadeurs du monde arabe. De haute qualité artisanale, les aménagements intérieurs de la mosquée s’inspirent du monde musulman dans son ensemble. Ils utilisent le marbre, le gypse, le bois et des mosaïques. Des milliers de pierres rares et semi-précieuses ont été utilisées pour les décors et notamment incrustées dans les marbres : des lapis-lazuli, des améthystes, des onyx rouges, des aventurines, etc. Les motifs végétaux, les multiples noms de Dieu, dansent sur les murs et invitent à la spiritualité.

155


GUGGENHEIM ABU DHABI

REEM AL GAITH

The world’s new art showcase Cultivating education and traditions, Abu Dhabi also has the ambition to become an internationally renowned arts centre by creating a venue reserved solely for culture on Saadiyat Island. For a total cost of 23 billion dollars, six major projects are under way on that island: the Sheikh Zayed National Museum, a Guggenheim Abu Dhabi modern art museum, a classical museum, referred to as the Louvre Abu Dhabi, a maritime museum, a performing arts centre and a Biennial park with 16 pavilions. As for Dubai, it also plans to build a Kunsthal museum and a district solely reserved for art galleries and artists.

Tourism, lifestyle and environmental protection The Burj Al Arab and Armani hotels in the giddy heights of the Burj Khalifa tower, the Atlantis Hotel, the Yas Hotel and its Formula 1 racetrack are so many sumptuous examples of the new art of living in the Emirates. From Ferrari World Abu Dhabi to the artificial ski slope, including a whole range of water sports, the Emirates offer an exceptional lifestyle making them one of the world’s most prestigious destinations. However, the UAE’s new passion is to link economic and tourist development with environmental protec-

IMRAN QURESHI

WATER FALAJ

tion. Devoid of any military conflicts or ecological damage, oil, the Emirates’ black gold, is harnessed to the achievement of an extraordinary series of projects, all of which are as sustainable as they are aesthetical.

“Building on sand? They even build on the water …” A new dawn is breaking on ancestral lands Let us conclude this high-speed article with a simple sketched portrait. The portrait of Reem Al Ghaith. As a woman and an artist, she symbolises a rebirth in Gulf culture. Taking an interest in contrasts between past and present, her photos juxtapose the souks of yesteryear, the little houses sheltering from the desert, with the present-day skyscrapers jutting into the sky and into the future. Her “Held back” series expresses the exciting challenges of a new world rising in the East.

Imran Qureshi Moderate Enlightenment 2007 Gouache on wasli

MANARAT AL SAADIYAT


SUHAIL RESTAURANT

Tourisme, lifestyle et protection de l’environnement Les hôtels Burj Arab, Armani dans la vertigineuse tour Burj Khalifa, l’Atlantis Hotel, le Yas hôtel et son circuit de Formule 1, sont autant d’exemples somptueux du nouvel art de vivre aux Emirats. Un art de vivre cultivant le luxe et le goût, comme ces îles artificielles en forme de palmiers abritant des appartements d’exception. Du Ferrari World Abu Dhabi au ski alpin artificiel, en passant par tous les sports nautiques, les Emirats offrent un lifestyle d’exception qui fait de cette destination une des plus prisées actuellement dans le monde. Mais il ne s’agirait pas de limiter les Emirats à cette débauche de beauté et de luxe. La nouvelle passion des EAU est bien de lier le développement économique et touristique à la protection de l’environnement. Propre de tous conflits militaires ou de dégradations écologiques, le pétrole, or noir des Emirats, est mis au service d’une extraordinaire série de projets aussi durables qu’esthétiques. Notamment, Masdar 2030, qui devrait être la ville la plus « verte » du monde. Construite de manière durable et devant s’alimenter uniquement en énergie renouvelable, elle est un défi jeté à l’ère des problème cli-

matiques. Le tourisme de luxe se colore aussi de vert dans le superbe Desert Resort Islands d’Anantara. Ouvert il y a trois ans, ce havre de paix de 64 chambres repose dans un parc naturel protégé où vous croiserez des Oryx d’Arabie et des gazelles sauvées il y a 40 ans de l’extinction par le Cheick Zayed, pionnier dans l’écologie. Hiking ou biking dans les montagnes, découvertes à dos de chameaux, exploration des riches fonds marins… Un séjour de rêve liant environnement et lifestyle de luxe.

Une aube nouvelle sur des terres ancestrales Pour conclure cet article TGV sur une région qui mérite des livres, un simple portrait esquissé. Celui de Reem Al Ghaith. Femme, artiste, elle symbolise une renaissance, un réveil dans la culture du Golfe. S’intéressant aux contrastes passé/présent, ses photos juxtaposent les souks de jadis, les maisonnettes se protégeant du désert, avec les tours actuelles qui se projettent dans le ciel et dans le futur. Sa série « Held back » exprime les défis passionnant d’un monde nouveau qui se lève à l’orient.

REEM AL GAITH

Le nouveau phare mondial de l’art Cultivant l’éducation et les traditions, Abou Dhabi a aussi pour ambition de devenir un centre d’art à renommée internationale en créant un lieu réservé uniquement à la culture sur l’île de Saadiyat. Pour un coût total de 23 milliards de dollars, six grands projets vont voir le jour sur cette île: le Sheikh Zayed National Museum conçu par Foster ; un musée d’art moderne Guggenheim Abu Dhabi par Frank Gehry ; un musée classique, le Louvre Abou Dabi, dessiné par Jean Nouvel ; un musée maritime pensé par Tadao Ando ; un centre de spectacles imaginé par Zaha Hadid, et un parc Biennale avec 16 pavillons. De son côté, Dubai a également pour projet de construire un musée Kunsthal et un quartier uniquement réservé aux galeries d’art et aux artistes. Lors de notre visite au TDIC, la puissante Tourism and Development Investment Company, Mahra Khalid Al Quasimi, senior Manager, à notre question de savoir si à force de s’intéresser à l’art occidental les EAU n’allaient pas perdre leur identité, a cité en exemple le musée National Zayed dont la forme rappelle les ailes de faucon, symbole bédouin de l’émirat... Dans le bâtiment « Manarat », première phase construite abri-

tant notamment le Arts Abu Dhabi Gallery, nous visitâmes aussi une exposition dédiée à la Mésopotamie, exhibant des pièces magnifiques prêtées par le British Museum. Autre manière de montrer son attachement à l’histoire du monde oriental. Mais les « lumières » de Saadiyat ne doivent pas nous faire oublier la passion du petit émirat de Sharjah pour l’art… surtout contemporain. Certes, l’Archaeology Museum et l’Islamic Museum valent le détour d’une visite, mais l’événement est bien sa Biennale dont l’édition 2011 (du 16 mars au 16 mai) fêtait le 10ème anniversaire. Plus qu’une exposition, cette Biennale est devenue une véritable institution, oeuvrant à donner de l’espace à de jeunes artistes régionaux et à promouvoir ainsi une scène locale face aux futurs Louvre, Sorbonne, Guggenheim et autres projets titanesques. Cette année «Intrigue pour une Biennale» a développé des thèmes-clés comme la trahison, l’insurrection, la corruption et la dévotion, et une série de personnages imaginaires incluant le traître, le diffamateur, le traducteur et le collaborateur. Parmi les gagnants de cette édition, pointons Imran Qureshi qui remet au goût du jour une forme d’art très peu employée en art contemporain, la peinture miniature. Il enseigne cette discipline au National College de Lahore.

157


EMBASSY

Welcome to the new ambassador of UAE

UNITED ARAB


HIS EXCELLENCY MR. SULAIMAN HAMID AL MAzROUI

Who speaks with us about ART in UAE.

H

eritage and culture are central to the UAE’s national identity and there is a deep awareness of the need to preserve traditional culture. But Abu Dhabi 2030, the ambitious and far-reaching urban planning initiative, seeks to establish the emirate as a regional centre for culture with a global capital city as its hub. Why this actual passion for art, especially, contemporary art, is so significant ?

Or, both can match in Emirats like the future Zayed National Museum mixing contemporary architecture with symbolic references to the wings of Falcon ?

In the UAE, we do, indeed, have a strong belief that our heritage and culture are central to our national identity. This is something that applies throughout the Emirates, from its major cities to its small rural and mountain settlements. In fact, those small settlements are absolutely crucial to the preservation of our heritage and culture.

Contemporary architecture makes use of new building techniques - but it is perfectly natural that it should draw inspiration from existing culture and traditions. So it is perfectly appropriate that the falcon, an integral part of our heritage and history for centuries, should provide inspiration for the design of the Zayed National Museum.

At the same time, we also recognise that culture is something universal. All countries have their own, but the culture of each individual country or people has something to say to people from other parts of the world. We Can learn from the cultures of others and that is one of the ways in which our own culture will continue to develop. There have been suggestions in recent years that the current state of the world can be ascribed to a ‘conflict between civilisations.’ While we do not accept that theory, we DO believe in promoting ‘Dialogue between civilisations’. This is something that can be seen throughout the UAE, not just in Abu Dhabi. Dubai and Sharjah, for example, also have flourishing artistic communities, and engage with artists from around the world. Our Abu Dhabi 2030 Plan pays considerable attention to the future development of our capital city, Abu Dhabi, as a regional cultural centre. Our plans to develop Abu Dhabi as a regional centre of culture are part of that. But our efforts to protect and to promote our culture and heritage are visible throughout the Emirates. Spoken word and religious bedouin culture is experiencing the western explosion of multiple artistic expressions. In Europe, Art and Philosophy were the best ways to criticize traditions in the past… Are you concerned by this risk ? We do not really see this as a risk at all. No culture can remain frozen in time, rejecting all change. We believe that our own culture, as well as that of others, will benefit from a greater exchange of information and ideas. We will adopt what is relevant to us, and in tune with our heritage and traditions.

Then UAE is mixing harmoniously Education, Art, Tradition and a very welcoming Islam... Is UAE not becoming the best ambassador for Arab culture in the world ? Islam has always welcomed education and innovation, as well as art and tradition.Some of the greatest scientists, artists and teachers of the Middle Ages lived and worked in the Arab and Islamic world - including many who were not themselves Muslims. We would be delighted if this kind of process were to appear again. In the UAE, we do not see ourselves as < the best > ambassador of Arab culture - but we do hope that we can play a role, amongst many other countries. How do young Emiratis feel this artistic turn ? We have noticed a real enthusiasm among young Emiratis, both men and women, in terms of the arts. We have a thriving contemporary artistic community, painters, sculptors, poets, musicians and so on. This is, in our view, an excellent phenomenon. We sincerely believe that progress is not only a matter of new buildings ! UAE artists are gaining exposure internationally. Do you have the ambition to rival Chinese and Indian art markets ? Do you think UAE artists have already a kind of < identity > in the world of art ? I do believe that our artists are beginning to make their mark, not just in the Arab region, but further afield. Who would have thought, a few years ago, that a young Emirati man would establish himself as one of the up-and-coming designers of women’s dresses in London ? Or that one of our female artists would have works displayed in Finland ? Insofar as an Emirati ‘identity’ in terms of art is concerned, it is difficult to say that any such clear ‘identity’ has been created. That is natural - each artist, regardless of the field in which he is active, has his own sources of inspiration. I do think, however, that all of them draw deeply on our country’s heritage and culture. They were born into that - and they use their knowledge of it as part of the way in which they, in their different ways, portray the world around us.

159


AHMED YOUSFI, SUCCESS STORY IN THE HEAVEN F

ondateur de Gaia Networking et de l’Association « Amitié Europe – Emirats arabes Unis », Ahmed Yousfi, fort de ses 15 années de conseil en stratégie de communication de crise, marketing politique et stratégique de haut niveau, spécialiste de l’image des Pays du Golfe et de lobbying en Europe et vice versa, offre à ses clients une expertise et une expérience reconnues ainsi qu’un carnet d’adresses exceptionnel couvrant plus de 20 pays en Europe et dans le Golfe. Ahmed Yousfi est avant tout un passionné des Emirats Arabes Unis.

A

hmed Yousfi is de oprichter van Gaia Networking en van de Vereniging “Amitié Europe – Verenigde Arabische Emiraten”. Hij is al vijftien jaar consultant in crisiscommunicatiestrategieën en politieke en strategische marketing op hoog niveau. Verder is hij een invloedrijk lobbyist en staat hij de Golfstaten bij in verband met hun imago in Europa en vice versa. Zijn adresboekje is indrukwekkend. Het bevat gegevens van invloedrijke mensen in meer dan 20 Europese lidstaten en Golfstaten. Ahmed Yousfi deelde met ons zijn passie voor de Verenigde Arabische Emiraten. www.gaianetworking.eu


Que ce soit pour les journalistes ou les businessmen, vous êtes reconnu aujourd’hui comme un intermédiaire incontournable entre l’Europe et les pays du Golfe. Comment votre success story a-t-elle commencée aux émirats ? Un vrai concours de circonstance. Au musée Grévin de Paris, lors d’un événement organisé à l’attention de Karl Lagerfeld et Claudia Schiffer, une journaliste, Antonia Rados, correspondante de RTL TVI à Paris m’a demandé de lui présenter l’inénarrable Monsieur Claude. Ce monsieur, totalement inconnu à la base avait défrayé la chronique à l’époque. J’ai organisé une rencontre et bien vite, Mme Rados m’a demandé si je connaissais les E.A.U. On était en 1996. J’avais passé un an au Koweit en 1988 et ne possédais que de vagues numéros d’étudiants dans la région. Après 8 ans, que cela valait-il ? Pourtant, je l’ai joué au culot. Elle souhaitait produire un documentaire sur l’hôpital des chameaux de Dubai. J’ai accepté. A qui avez-vous téléphoné alors ? A l’ambassade des E.A.U. à Paris, tout simplement ! A l’époque, il n’était pas aisé de s’aventurer avec une caméra aux Emirats. Un monsieur très prévenant m’a conseillé de prendre contact directement avec le Ministère de l’Information à Abu Dhabi.

Vous vous êtes donc rapproché du Ministère de l’Information ? Le dernier jour du séjour, j’ai rencontre Ibrahim Al Abed dans son bureau. Il semblait satisfait de notre venue. A l’occasion des célébrations du 25ème anniversaire de la fédération, il m’a demandé d’inviter le Commandant Cousteau. Ce dernier accepta l’invitation. Ce fut son dernier voyage. Il décéda peu de temps après. Depuis ce temps-là, j’ai beaucoup travaillé avec le Ministère de l’Information. Une chance inouïe. En 2001, Ibrahim Al Abed m’ouvrait les portes des autres pays du Golfe. Vos conseils pour se lancer dans le business aux Emirats ? La patience et la persévérance sont deux vertus indispensables dans le Golfe. Cela demande du temps. Par la suite, la confiance doit être de mise. Sans ces deux qualités, rien ne peut se faire. L’amitié a ses exigences qui s’inscrivent dans le temps. Et si l’alchimie ne se fait pas, la relation ne sera pas aisée. La diplomatie et la discrétion doivent aussi accompagner le mouvement. Pour ma part, je suis passionné par le pays. Aussi j’ai développé mes affaires dans la région. Le seul moyen d’être sur place aussi souvent que possible et vivre ma passion. Qu’en est-il des Belges aux E.A.U. ?

Comment avez-vous vendu la chose au Ministère de l’Information de l’époque ? J’ai été mis en contact avec le Ministère de l’Information. M. Ibrahim Al Abed en était un passage obligé. Il était très sympathique et après quelques minutes m’a avoué qu’un sujet « environnemental » lui plaisait beaucoup. Cheickh Zayed étant un pionnier dans le domaine pour son pays. Il m’a aidé à mettre en place le voyage en quelques jours. Une aubaine incroyable. J’ai passé 10 jours de découvertes magiques dans un pays en pleine évolution.

Je ne peux donner un chiffre. Cependant, on les trouve dans tous les domaines d’activités. Finances, construction, business… Je connais notamment un vétérinaire belge qui travaille pour une grosse écurie de chevaux de course. Une des plus grosses fortunes des émirats a comme numéro 2 de sa holding un Belge. Enfin, pas besoin de s’étendre sur le succès incontesté de BESIX qui a construit l’Emirates Palace, le complexe Ferrari, le Cleveland Hospital et surtout la Burj Khalifa …

U staat zowel in de pers- als in de zakenwereld bekend als de ultieme expert wat betreft de verhoudingen tussen Europa en de Golfstaten. Hoe is uw successtory begonnen in de emiraten ? Door een simpele samenloop van omstandigheden. Toen ik voor een evenement ter ere van Karl Lagerfeld en Claudia Schiffer in het Parijse Grévin-museum moest zijn, vroeg Antonia Rados, de Parijse correspondente voor RTL, me haar Monsieur Claude voor te stellen. Indertijd was deze oorspronkelijk onbekende heer plotseling in het nieuws gekomen. Kort nadat ik de ontmoeting georganiseerd had vroeg Mevrouw Rados me of ik de Verenigde Arabische Emiraten kende. We schreven toen 1996 en ik had enkele jaren daarvoor, in 1988, een jaar doorgebracht in Koeweit. Ik had wel enkele telefoonnummers van studenten in de regio, maar of dat nog iets zou opleveren na acht jaar? Ik besloot echter hoog spel te spelen en in te gaan op haar verzoek om haar te helpen met een documentaire over het kamelenziekenhuis in Dubai. Naar wie hebt u toen gebeld ? Gewoon naar de ambassade van de VAE in Parijs. In die tijd kon je niet zomaar met een camera rondlopen in de Emiraten. Ik werd zeer hoffelijk onthaald en men raadde mij aan rechtstreeks contact op te nemen met het Ministerie van Informatie in Abu Dhabi. Hoe hebt u het verhaal verkocht aan het toenmalige Ministerie van Informatie ? Ik werd in contact gebracht met het Ministerie van Informatie, en voerde er een gesprek met de heer Ibrahim Al Abed. Ik vond hem bijzonder sympathiek. Na enkele minuten legde hij mij uit dat hij enorm bezig was met een ‘milieuzaak’, en dat Sjeik Zayed een pionier was op dit gebied voor zijn land. Hij hielp me op enkele dagen tijd de reis in orde te brengen. Het werd fantastisch. Ik heb tien dagen lang betoverende dingen ontdekt in een land in volle evolutie. U hebt dus het Ministerie van Informatie beter leren kennen ? De laatste dag van mijn verblijf ontmoette ik Ibrahim Al Abed in zijn kantoor. Hij leek tevreden dat we gekomen waren en vroeg me of ik commandant Cousteau niet wou uitnodigen voor de 25e verjaardag van de federatie.

De zeebioloog nam de uitnodiging meteen aan. Het zou zijn laatste reis worden, want kort daarna overleed hij. Vanaf dan heb ik veel met het Ministerie van Informatie samengewerkt, en kreeg ik heel wat kansen. In 2001 opende Ibrahim Al Abed voor mij de deuren naar de andere Golfstaten. Hoe moet iemand die zaken wil doen met de Emiraten het aanpakken ? Je moet vooral heel geduldig zijn, en doorzetten. Dat vraagt tijd. Verder moet je hun vertrouwen wekken. Als dat niet lukt, kan je het vergeten. Vriendschap moet van twee kanten komen, voor wat hoort wat. En als het niet klikt zal je nooit een goede relatie opbouwen. Je moet ook voortdurend diplomatisch zijn, en vooral discreet. Zelf ben ik helemaal weg van de streek. Ik heb er dan ook mijn carrière aan opgehangen. Dat is de enige manier om regelmatig naar deze boeiende regio te kunnen trekken. Wonen er veel Belgen in de VAE ? Ik kan daar niet meteen een cijfer op plakken maar je vindt ze in alle branches: in financiën, in de bouw en in de zakenwereld. Ik ken zelfs een Belgische dierenarts die voor een grote renstal werkt. Een andere Belg is het nummer 2 in de holding van één van de belangrijkste fortuinen uit de Emiraten. En dan is er natuurlijk nog BESIX, dat het Emirates Palace, het Ferrari-complex, het Cleveland Hospital en vooral de Burj Khalifa heeft gebouwd.

161


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL

LEISURE

GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


LEISURE

Dream spas, exotic massages, sauna, whirlpool bathtubs â&#x20AC;Ś there is no end to the range of relaxing care taking us away from the frenzy of urban life and the stress of the workplace for a short while. BIGBOOKBRUSSELS selects the ultimate in this kind of care for you.

163


Performed in Brussels, coming from abroad

A

s temperature goes down and pressure goes up with loads of work and kids back to school, wellness centers have created new wellbeing experiences inspired by foreign countries to appease, re-energize and detoxify both body and mind. We’ve tested for you…

T

andis que la température chute et la pression augmente avec des tonnes de travail et la rentrée scolaire, les centres de bien-être ont créé de nouvelles expériences bien-être inspirées par des contrées lointaines pour apaiser, revitaliser et détoxifier le corps et l’esprit. Nous avons testé pour vous…

The “Hopi Ritual Massage” Inspired by the Hopi Indians from Arizona, “Angela” decided to create a tailor-made, holistic (and patented!) massage including therapeutic ear candling exclusively for the clients of Aspria Louise. Working with acupuncture points of the ear as well as the lymphatic system, the treatment is told to be effective for sinusitis, otitis, migraines, and releasing tension and negative thoughts. Combined with the expert hands of the practitioner, essential oils, Kansu bowl reflexology and Tibetan singing bowls, this holistic massage is a journey to mental calm and invites to completely unwind, relax and let go.

Inspiré par les Indiens Hopis de l’Arizona, « Angela » a décidé de créer un massage sur-mesure, holistique (et breveté!) comprenant des bougies auriculaires, exclusivement pour les clients de Aspria Louise. Travaillant avec les points d’acuponcture de l’oreille ainsi que le système lymphatique, le traitement se dit efficace contre les sinusites, otites, migraines et pour dégager les tensions et pensées négatives. Combiné avec les mains expertes de la praticienne, des huiles essentielles, la réflexologie aux bols Kansu et bols chantants tibétain, ce massage holistique est une quête de sérénité et invite à un lâcher-prise total.

THE “HOPI RITUAL MASSAGE” Duration: 75 minutes Price: €125 (non-members), €120 (members) Aspria Avenue Louise Av Louise 71b 1050 Brussels Tel.: +32 2 610 40 66


Sublime Ritual from Polynesia C INQ MONDE SPA always innovates with new treatments inspired by fascinating destinations. This time, we were offered a journey to Polynesia. The two hours Ritual starts either with a traditional hammam or a 30 minutes Japanese flowers bath, followed by a Sublime Scrub® with Monoï Noni and coconut powder for a delicately perfumed and regenerated skin. Once cleaned and rejuvenated, the body is in the right mood to enjoy one hour of “Sublime Massage”. Inspired by Lomi-Lomi, this original technique includes the therapist’s forearms for long and continuous movements to soothe and reenergize the body.

SPA CINQ MONDES ne cesse d’innover en proposant régulièrement de nouveaux traitements inspirés par de fascinantes destinations. Cette fois, nous avons eu droit à un voyage en Polynésie. Le rituel de deux heures débute avec un hammam traditionnel ou un bain de fleurs japonais de 30 minutes, suivi d’un gommage Sublime ® avec Monoï Noni et poudre de noix de coco pour une peau délicatement parfumée et régénérée. Une fois nettoyé et renouvelé, le corps est disposé à profiter pleinement d’une heure de «Massage Sublime». Inspiré par le Lomi-Lomi, cette technique originale comprend les avant-bras du thérapeute qui réalise des mouvements longs et continus qui apaisent et revitalisent le corps.

SUBLIME RITUAL FROM POLYNESIA Duration / Durée: 120 minutes Price / Prix: 175€ CINQ MONDES SPA @ Dolce La Hulpe Chaussée de Bruxelles 135 1310 La Hulpe Tel.: +32 (0)2 290 98 00

Relaxing hot lava shell massage For those who might find ear candling a bit too odd, Aspria also launched something suitable to everyone. The hot shell massage uses authentic handcrafted shells from the Philippines, heated from the inside by natural and biodegradable materials. The delicately scented coconut oil used gives it an additional exotic touch and leaves the skin hydrated and soft. The gentle, alternating movements the therapist’s hands enable the warmth of the oil to be spread out across the body. The massage works on the body’s reflex zones to release muscle tensions, calm the nervous system and help blood and lymphatic circulation.

Pour ceux qui trouveraient les bougies auriculaires un peu trop étranges, Aspria a lancé en parallèle un soin un peu plus adapté au commun des mortels. Le massage aux coquillages chauds utilise d’authentiques coquillages artisanaux des Philippines, chauffés de l’intérieur par des matériaux naturels et biodégradables. L’huile de noix de coco délicatement parfumée utilisée lui donne une touche exotique supplémentaire et laisse la peau douce et hydratée. L’alternance de mouvements doux de la thérapeute active la chaleur et répartit l’huile sur le corps. Le massage fonctionne via les zones réflexes du corps pour dissoudre les tensions musculaires, calmer le système nerveux et aider la circulation sanguine et lymphatique.

RELAXING HOT LAVA SHELL MASSAGE Duration / Durée: 60 minutes Price / Prix: 110€ (non-members), 105€ (members) Aspria Avenue Louise Av Louise 71b 1050 Brussels Tel.: +32 2 610 40 66

165


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE

GASTRONOMY HOTEL AGENDA EVENT


GASTRONOMY

T hanks to its delicious food and diversity of cuisine, Brussels is listed among the worldâ&#x20AC;&#x2122;s finest cities for eating, along with Paris, New York and Hong Kong. The excellence exhibited by the best restaurants located in the very heart of Brussels is unique. Discover the wide range of different cuisines - from the ubiquitous Belgian and Italian places, through to Spanish, Vietnamese, Japanese and Russian restaurants. Enjoy !

167


copywrting: © yann pennor’s photographie : © xavier harcq

Douillettement protégée dans sa bogue hérissée si dissuasive, elle préserve sa douceur. Sûrement parce qu’elle a l’élégance d’avoir bon goût et ne souhaite aucunement être mangée à toutes les sauces...

drève de lorraine 43 - 1180 uccle, belgique - 02 374 54 16 - www.lechaletdelaforet.be


INSTANTS D’AUTOMNE PASCAL DEVALKENEER

En cuisine comme en enfance, les choses se règlent selon le rythme des saisons.

A l’heure qu’il est je suis heureux. J’aime manger toutes chaudes les châtaignes qui ont grésillé dans le chaudron. Comme un goût d’enfance. J’aime aussi les déguster confites, accompagnant un gibier. A l’heure qu’il est, je cuisine l’automne. J’aime la sensation rassurante de cette saison d’or et de pluie. Comme une mélancolie gorgée de soleil. J’aime quand la cheminée flambe, quand les topinambours ont un goût de noisette. En cette saison, le Chalet de la Forêt respire au rythme des arbres d’octobre. Ils sont la toile de fond tandis qu’à l’intérieur, des essences riches en saveurs envahissent l’atmosphère, bolets, cèpes, chanterelles, girolles, lactaires, truffes blanches, reinettes étoilées et quelques pétales de Marguerite d’automne. Pascal Devalkeneer

HERFSTMOMENTEN In de keuken zoals in de kindertijd worden de zaken geregeld volgens het ritme der seizoenen.

Op dit moment ben ik gelukkig. Ik houd ervan om hete kastanjes te eten, sissend gegaard in een koperen ketel. Zoals vroeger. Ik houd ook van gekonfijte kastanjes, ter begeleiding van een wildgerecht. Zoals een heilig moment. Op dit moment kook ik de herfst. Ik houd van het vertrouwde gevoel van dit gouden seizoen met zijn regens. Ik houd ervan als het haardvuur knappert, als de aardperen naar hazelnoot smaken. In dit seizoen ademt het Chalet de la Foret volgens de herfstbomen. Zij vormen de achtergrond terwijl binnen rijke smaken de sfeer vervullen, boleten, eekhoorntjesbrood, cantharellen, hanenkammen, witte truffels, sterappeltjes en enkele herfstmargriet bloemblaadjes. Pascal Devalkeneer.

169


c In the former vault of the prestigious 'Credit du nord' bank, Belga Queen proposes an exclusive club. Enjoy exotic cocktails, divine liqueurs and great cigars (smoking side) in confortable leather sofas and even rent a personal safebox. Wednesdays / Thursdays / Fridays / Saturdays RESIDENT DJ @ 10pm The CLUB is open from Monday through Saturday from 7pm. Info & reservation Club +32 (0) 2 217 16 20

ARCHITECTURAL INTERIOR DESIGN BY PINTO & CO

I

WWW.PINTOANDCO.BE


171


We A l l N e e d M o r e G r e e n

TM

RESTAURANT - EVENTS - CATERING BRUXELLES Av Louise, 190 -1050 Bruxelles Louiza laan, 190 -1050 Brussel +32 2 647 70 44 www.rougetomate.be

NEW YORK 10E. 60th ST, New York New York 10022 +1 646 237 8977 www.rougetomatenyc.com


ALEX JOSEPH / MICHEL BORSY

La gastronomie au service du bien être et le bien être au service de la gastronomie…

L

e restaurant Rouge Tomate à Bruxelles bénéficie du cadre exceptionnel d’une maison de maître datant de 1883, située sur l’avenue Louise. Il offre en outre une vaste terrasse boisée qui s’étale langoureusement à l’ombre de hêtres centenaires. La cuisine Rouge Tomate adhère aux principes de la charte nutritionnelle SPE. Elaborée par des chefs et des diététiciens, la charte SPE est une approche novatrice de la nutrition appliquée à l’art culinaire. Le chef californien Alex Joseph a travaillé auprès du chef Jeremy Bearman à New-York et a largement contribué à l’obtention de l’étoile Michelin de rouge tomate New-York. Epaulé aujourd’hui par le chef Michel Borsy (ancien sous chef de chez Bon Bon) ils proposent une cuisine contemporaine saisonnière qui rend hommage à la nature, en mettant à l’honneur les légumes, les fruits et les produits de la mer.

Rouge Tomate Bruxelles 190 avenue Louise à 1050 Bruxelles 02 647 70 44 rougetomate@skynet.be www.rougetomate.com

La carte privilégie les maraîchers, les pêcheurs et les éleveurs locaux, allie à merveille plaisir et équilibre nutritionnel. Afin d'organiser vos évènements en entreprises ou à domicile, pour un déjeuner ou un dîner de 10 à 1000 personnes, pour un live cooking comme à Manhattan, Rouge Tomate vous propose son service Event Catering - Chef à domicile. Une multitude de possibilités sur mesure au restaurant ou en extérieur, assortiments de buffets, dîners assis, verrines, cuillères goutes, zakouskis, macarons... Le tout orchestré par un service discret et professionnel. Infos : Moyenne couvert 35/60€ Business lunch tous les midis 24€ Menu de saison tous les soirs 39€ Jardin : 100 places Parking : public devant le restaurant Fermé samedi midi et dimanche

Directeur: Thierry Naoum Chefs de cuisine: Alex Joseph / Michel Borsy Contact et réservations: Diane Thérasse

De gastronomie ten dienste van het welzijn en het welzijn ten dienste van de gastronomie…

H

et Brusselse restaurant Rouge Tomate kan profiteren van zijn buitengewoon mooie huisvesting, een notariswoning, daterend uit 1883, gelegen aan de mondaine Louizalaan.

Wij werken met een aantal geselecteerde, lokale agrariërs, vissers en veehouders om een culinair moment te creëren dat ook op gebied van voedingswaarde in balans is.

Bovendien staat er een terras ter uw beschikking, dat zich uitstrekt onder eeuwenoude beukenbomen.

Voor het organiseren van uw evenementen, thuis of op het werk, stellen wij u onze Event-Catering-Chef ter beschikking. Live cooking zoals in Manhattan, lunch,dinerof cocktail van 10 tot 1000 gasten,…The sky’s the limit!!!

De keuken van R.T. volgt de voedingsleerprincipes van S.P.E. . Gecreëerd door keukenchefs en diëtisten, heeft het S.P.E.-charter een totaal nieuwe kijk op voeding en gastronomie. De Californische Chef Alex Joseph, de naaste medewerker van topchef Jeremy Bearman in New York, heeft een grote bijdrage gehad in het behalen van de Michelinster van de R.T. New York. Sinds kort bijgestaan door Michel Borsy, voorheen souschef in het Brusselse sterrenrestaurant Bon Bon. Samen stellen zij een keuken voor die hommage brengt aan de natuur, in het bijzonder aan groenten, fruit, vis en zeevruchten.

Wij kunnen u een op maat gemaakt evenement, in het restaurant of op het terras, voorstellen bestaande uit bv. diner, lepelhapjes, buffetten, zakouskis,… Info: Restaurant: 80 plaatsen Terras: 100 plaatsen Parking: openbare parking beschikbaar net voor de façade Gemiddelde prijs: €35/€60 Businesslunch: €24 Seizoensmenu: €39s sluitingsdagen: zaterdagmiddag, zondag en feestdagen

173


la Manufacture s’est vue attribuée un Bip gourmand par le guide Michelin 2011 (sélection de restaurants offrant un excellent rapport qualité-prix).

la Manufacture vous accueille de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 23h00 (Minuit le week-end) fermé le samedi midi et le dimanche


175


The Mercedes House Concerts.

Chaque mois des musiciens de renommée internationale. Iedere maand topmuzikanten van wereldniveau. Capot Motorkap Moteur Motor

Embrayage Koppeling Frein Rempedaal Accélérateur Gaspedaal

Jeudi 27 octobre 2011 à 19h / Donderdag 27 oktober 2011 om 19 uur: Trio Van Hengel (clarinette / klarinet, forte piano, violoncelle / cello) et Alida Schat (violon / viool). Programme / Programma : œuvres de A. Eberl et W.A. Mozart / werken van A. Eberl en W.A. Mozart. Jeudi 17 novembre 2011 à 19h / Donderdag 17 november 2011 om 19 uur: Olivier Cavé (piano). Programme / Programma: œuvres de J.S. Bach / werken van J.S. Bach. Jeudi 15 décembre 2011 à 19h / Donderdag 15 december 2011 om 19 uur: Jan Michiels (piano). Programme / Programma: œuvres de C. Debussy werken van C. Debussy. Les tickets sont à 15 € TVAC. Le concert peut se combiner à un dîner 3-services pour le prix de 60 € TVAC (vins compris). Réservez vite via mercedeshouse.brussels@daimler.com, les places sont limitées. Tickets aan € 15 BTWi. Het concert kan gecombineerd worden met een 3-gangen diner voor de prijs van € 60 BTWi (wijn inbegrepen). Reserveer snel via mercedeshouse.brussels@daimler.com, de plaatsen zijn beperkt.

The Mercedes House

Grand Sablon / Grote Zavel, rue Bodenbroekstraat 22 - 24, 1000 Bruxelles / Brussel Tél. / Tel. : 02/400 42 50 www.mercedeshouse.be

En collaboration avec / In samenwerking met


Le rendez-vous du Tout-Bruxelles De Brusselse place to be

177

R

D

L’atmosphère, elle, se veut contemporaine, avec son palissandre assorti à des tables en inox et des banquettes en peau d’éléphant synthétique.

Door de zorgvuldige combinatie van tropische houtsoorten, tafels in inox en zitbanken in synthetisch olifantenleder, ademt deze omgeving een uitgesproken eigentijds karakter uit.

oyal Brasserie Brussels s’énonce à travers une impressionnante cuisine ouverte ainsi qu’un bar comptoir tout aussi monumental, proche d’un pan de mur colonisé par 950 bouteilles.

Tout aussi royale, l’immense terrasse chauffée palpite de sa vie propre avec une foule de mini plats à déguster sur le pouce. Côté fourneaux, orchestré par Pierre Godart, impossible de ne pas s’épanouir dans cette cuisine de produits qui arbore ses plats régionaux, joue de veau confite au vin rouge et autres cervelle de veau, meunière sauce tartare. De nombreux détours taquinent le homard grillé ou en risotto, le mi-cuit de thon au soja et wasabi ou les supions farcis de king crabe au coulis de piments doux. Ris de veau poêlé, tartare de bœuf et pigeonneau rôti, éventuellement au foie gras sauce fine champagne, sont quelques unes des vedettes qui capteront l’appétit déjà aiguisé par le lunch en trois services à 25B, les menus à 35B ou 50B ou les différents plateaux de fruits de mer de l’écailler. C’est dire si la compagnie est des plus agréables à quel point le professionnalisme du personnel n’occulte en rien la qualité spontanée de l’accueil. La direction offre à ses clients une heure gratuite au Parking Lepage à vingt mètres de là.

Royal Brasserie Brussels rue de Flandre 103 Vlaamsesteenweg Bruxelles 1000 Brussel ¦ t. 02 217 85 00 www.royalbrasseriebrussels.be Terrasse chauffée/verwarmd terras ouvert 7/7 open

© design & pictures: www.francoisealbertyn.com

Royal Brasserie Brussels

e uitstraling van de Royal Brasserie Brussels uit zich in een indrukwekkende open keuken en een monumentale toogbar, met als grote blikvanger een aangrenzende muur opgetrokken uit 950 flessen.

Al even koninklijk is het grote verwarmd terras, dat een eigen leven leidt met een scala aan geserveerde minigerechten om duimen en vingers af te likken. Van achter de fornuizen, onder de kundige leiding van Pierre Godart, verschijnen onweerstaanbare lekkernijen in de vorm van regionale specilialiteiten: gekonfijte kalfswang met rode wijn, overheerlijke kalfshersentjes of krokant gebakken vis met tartaarsaus. Langs talrijke culinaire omwegen blijven de gerechten met het grootste succes nog steeds de gegrilde kreeft of een kreeftenrisotto, halfgare tonijn met soja en wasabi en de gevulde inktvis met king krab en een coulis van milde pepertjes. Enkele andere vedetten op het menu zijn de gebakken kalfszwezeriken, tartaar van rundsvlees en geroosterde duif met foie fras en champagnesaus. De verfijnde lunchmenu in drie gangen aan 25B scherpt de eetlust onmiddellijk aan. Voor elke kleine of grote honger zijn er menu’s aan 35B of 50B, of is er een keuze uit diverse schelpdierenschotels. Kortom, hier is het lekker tafelen in een aangename omgeving, waar het professionalisme van het personeel hand in hand gaat met een warm en spontaan onthaal. Bovenop dit alles biedt de directie haar klanten een uur gratis parkeren aan in Parking Lepage op een wandelafstand van amper twintig meter.


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY

HOTEL AGENDA EVENT


HOTEL

S taying in the capital of the European Union ? Like Paris or London, Brussels accommodation consists of the best hotel brands. At a good price. Located in the heart of different centres of chic, many hotels offer grandeur, luxury and modern convenience. In this compact city, most hotels are within a good distance from the tourist attractionsâ&#x20AC;Ś

179


S

S

Entièrement rénové par Antoine Pinto pour les espaces publics et Etienne Bouten pour les chambres, Le Sofitel Brussels Le Louise constitue une alliance unique de sensualité, de luxe et d’extravagance, et répond aux exigences de confort et de services personnalisés les plus élevées.

Entièrement rénové par Antoine Pinto pour les espaces publics et Etienne Bouten pour les chambres, Le Sofitel Brussels Le Louise constitue une alliance unique de sensualité, de luxe et d’extravagance, et répond aux exigences de confort et de services personnalisés les plus élevées.

Dans le lobby, un majestueux lustre en cristal de couleur améthyste bleue de plus de trois mètres sur deux, interprétation contemporaine d’une pièce du XVIIIe siècle, jaillit du ciel et éclaire un mur en dentelle de corian de plus de 130 m2, reproduction agrandie et stylisée des célèbres dentelles médiévales bruxelloises.

Dans le lobby, un majestueux lustre en cristal de couleur améthyste bleue de plus de trois mètres sur deux, interprétation contemporaine d’une pièce du XVIIIe siècle, jaillit du ciel et éclaire un mur en dentelle de corian de plus de 130 m2, reproduction agrandie et stylisée des célèbres dentelles médiévales bruxelloises.

L’hôtel possède 169 chambres au design contemporain et raffiné dont 9 suites Junior Sofitel et une suite prestige «So Well» de 120 m2 qui dispose d’un espace de remise en forme et différents services sur mesure tels un personal shopper, des massages et un programme fitness.

L’hôtel possède 169 chambres au design contemporain et raffiné dont 9 suites Junior Sofitel et une suite prestige «So Well» de 120 m2 qui dispose d’un espace de remise en forme et différents services sur mesure tels un personal shopper, des massages et un programme fitness.

Le Crystal Lounge se décline en un restaurant, un bar, une terrasse et un espace pour les événements privés. Son décor contemporain donne le ton à des moments d’exception. Le restaurant, avec sa cuisine ouverte tard en soirée, est une escale idéale après le cinéma ou le théâtre. Aux fourneaux, le Chef Tjaco van Eijken, formé à Paris et Hong Kong aux côtés d’Alain Ducasse, vous emmènera au travers d’un voyage tout en légèreté de saveurs et de parfums.

Le Crystal Lounge se décline en un restaurant, un bar, une terrasse et un espace pour les événements privés. Son décor contemporain donne le ton à des moments d’exception. Le restaurant, avec sa cuisine ouverte tard en soirée, est une escale idéale après le cinéma ou le théâtre. Aux fourneaux, le Chef Tjaco van Eijken, formé à Paris et Hong Kong aux côtés d’Alain Ducasse, vous emmènera au travers d’un voyage tout en légèreté de saveurs et de parfums.

Le Friends & Family Sunday Brunch se décline chaque dimanche au Crystal Lounge selon plusieurs thèmes. Véritable lieu de rencontre familiale, de nombreuses activités à la fois ludiques et éducatives sont proposées aux enfants de moins de dix ans, pour qui le brunch est gratuit.

Le Friends & Family Sunday Brunch se décline chaque dimanche au Crystal Lounge selon plusieurs thèmes. Véritable lieu de rencontre familiale, de nombreuses activités à la fois ludiques et éducatives sont proposées aux enfants de moins de dix ans, pour qui le brunch est gratuit.

Lorsque le temps le permet, la magnifique Terrasse du Sofitel Brussels Le Louise est un havre de paix loin de la frénésie de la ville. Son cadre résolument moderne dans un décor verdoyant donne le tempo à de nombreuses rencontres entre amis ou en famille.

Lorsque le temps le permet, la magnifique Terrasse du Sofitel Brussels Le Louise est un havre de paix loin de la frénésie de la ville. Son cadre résolument moderne dans un décor verdoyant donne le tempo à de nombreuses rencontres entre amis ou en famille.

Côté bar, les combinaisons sont nombreuses et les plaisirs multiples. L’impressionnante carte de cocktails ravira les aficionados tandis que les autres préféreront se délecter d’une coupe de Champagne ou d’un teatime d’après-shopping. Cet automne, le Crystal Lounge lance une série de cocktails novateurs et imaginatifs pour tous les goûts. Avec ou sans alcool, à boire ou à manger, à base de thé ou de jus de fruits, ces cocktails exclusifs déploieront de multiples parfums exotiques pour une évasion gustative et rafraîchissante.

Côté bar, les combinaisons sont nombreuses et les plaisirs multiples. L’impressionnante carte de cocktails ravira les aficionados tandis que les autres préféreront se délecter d’une coupe de Champagne ou d’un teatime d’après-shopping. Cet automne, le Crystal Lounge lance une série de cocktails novateurs et imaginatifs pour tous les goûts. Avec ou sans alcool, à boire ou à manger, à base de thé ou de jus de fruits, ces cocktails exclusifs déploieront de multiples parfums exotiques pour une évasion gustative et rafraîchissante.

De septembre 2011 à mars 2012, les salons du Sofitel Brussels Le Louise accueilleront une exposition photographique sur le thème du martyre de Saint Sébastien, par Robin François, artiste de réputation internationale qui a photographié les plus grandes stars de la musique. Un pourcentage des ventes sera reversé à la lutte contre le sida.

De septembre 2011 à mars 2012, les salons du Sofitel Brussels Le Louise accueilleront une exposition photographique sur le thème du martyre de Saint Sébastien, par Robin François, artiste de réputation internationale qui a photographié les plus grandes stars de la musique. Un pourcentage des ventes sera reversé à la lutte contre le sida.

itué au coeur de l’un des quartiers commerçants les plus prestigieux de Bruxelles, le Sofitel Brussels Le Louise s’est rapidement imposé comme l’une des adresses incontournables de la Capitale.

itué au coeur de l’un des quartiers commerçants les plus prestigieux de Bruxelles, le Sofitel Brussels Le Louise s’est rapidement imposé comme l’une des adresses incontournables de la Capitale.

SOFITEL BRUSSELS LE LOUISE Avenue de la Toison d’Or , 40 1050 BRUSSELS Tel : +32 (0) 2 514 22 00 Fax : +32 (0) 2 514 57 44 www.sofitel-brussels-le-louise.com

181


© Gaëlle Ponselet

ADRIANO VENTURINI

Ristorante Bocconi

Simplicité, authenticité, savoir-faire… Toute la générosité de l’Italie A Bruxelles, au coeur de cette capitale effervescente, le Ristorante Bocconi a su s’imposer comme l’une des meilleures tables italiennes de la ville.

Simpliciteit, authenticiteit en expertize... De vrijgevigheid van Italië De Bocconi werpt zich op als een must voor de Italiaanse Gastronomie, beschouwd als behorende tot de absolute top van de hoofdstad.

Simplicity, authenticity, respect… Exquisite Italy… Located in the heart of Brussels, the Bocconi is definitely the place to have an outstanding italian culinary experience. One of the best Italian restaurant in the city.

Opening hours Breakfast:

Every day

06:30 – 10:30

Lunch:

Every day except Saturday

12:00 – 14:00

Dinner:

From Sunday to Thursday

19:00 – 22:30

From Friday to Saturday

19:00 – 23:00

Valet parking is available from 12:00 to 14:30 and from 19:00 to 23:00.

Ristorante Bocconi Part of The Rocco Forte Hotels « Hotel Amigo » Rue de l’Amigo, 1 1000 Brussels Tel: +32 2 547 47 15 Fax: +32 2 502 28 05 Email: ristorantebocconi@roccofortehotels.com Website: wwww.ristorantebocconi.com http://www.youtube.com/watch?v=6r_kBvz3mBI 110 seats available

183


A unique venue for a perfect event! Assistance – Flexible team - Service Flexibility is not an extra service for us. Our staff is dedicated to meet your requirements, going the extra mile from beginning to end. Let’s tailor make your conference or event together.

Conference – Banquet - Adaptability From smaller boardrooms to theatre set up for 300 guests… our meeting rooms can host any type of event. The natural daylight and particular character creates a unique atmosphere. A wedding, an international conference or a gala dinner, your requirements are our challenge.

185

Private events – Exclusive - VIP Private events are our specialty. Choose between our roof terrace, our royal suite or one of our cosy boudoirs for your most exclusive events. Savour the moment, we will provide the extra touch.

Gastronomic - Artistic flair- Elegance Wind down and be pampered while our Chef dazzles you with his artistic flair. Professional pride and respect for the natural flavours are combined with the very best of fresh seasonal ingredients to capture your pallets. Do not be afraid to challenge us with your special or dietary requests.

Central location – Easy access – EU quarter The Stanhope hotel is conveniently located in the heart of the European quarter and with public transportation just around the corner. Fancy a walk? Shopping in avenue Louise, the serene district of Sablon and the flourishing Grand Place, it is all within walking distance.

Character - Rich heritage – Unique rooms Looking for the Classical touch or perhaps something new and refreshing? With 125 unique rooms the charming boutique hotel Stanhope opens its doors for you. Even the smallest detail enhances luxury and elegance. Experience an unforgettable moment, let us make your wishes come true.

Always find our best available rates on www.thonhotels.com/stanhope For any further information about our meeting facilities, please contact our conference team via email: conference@stanhope.be

Rue du Commerce 9 B-1000 Brussels Tél.: +32 2 506 91 11 Fax: +32 2 512 1708 conference@stanhope.be


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL

AGENDA EVENT


AGENDA

For some years now, Brussels has become a leading destination for Europe-wide city trips. Why? Besides our chocolates, our beers and our diamonds, we cultivate an art of the event, an art of being together, where music, theatre, art, dance and workshops colour and transcend our everyday lives.

187


Tout, tout de suite

Room

Limonov

Dire son nom

Morgan Sportes

Emma Donoghue

Emmanuel Carrère

Françoise Goldman

Fayard Morgan Sportes s’empare d’un fait divers et nous offre ce roman-enquête stupéfiant d’horreur sur le gang des barbares.

Stock La parole est donnée à un petit garçon de cinq ans qui nous raconte avec un humour succulent ses années de captivité et le difficile apprentissage de la liberté.

P.O.L. La biographie romancée d’Edouard Limonov, dissident russe, écrivain politique et rebelle notoire, par le talentueux Emmanuel Carrère.

Bourgois L’histoire la plus poignante de cette rentrée, une ode à l’amour, au souvenir, qui vous restera gravée dans le cœur.

L’Equation africaine

Tuer le père

Stoner

Freedom

Yasmina Khadra

Amélie Nothomb

John Williams

Jonathan Franzen

Julliard Un livre brûlant d’actualité sur les prises d’otages au large de la Somalie, naviguant entre le récit d’aventure et le roman d’amour.

Albin Michel Amélie change de registre et nous emmène au Nevada, assister au festival Burning man et à une histoire touchante et cruelle.

Le Dilettante Anna Gavalda nous offre la première traduction en français de ce livre publié en 1965, somme toute classique mais bouleversant, racontant la vie banale d’un homme issu d’un monde rural, épris de littérature.

L’Olivier Une grande fresque américaine, reflet d’une génération qui a du mal à trouver sa place dans une société aux multiples paradoxes.


ACTUALITéE LITTéRAIRE Actualitée V littéraire

oici venu le temps… de la rentrée littéraire. La rentrée, c’est pour tout le monde, mais plus encore pour le livre qui explose de toute part. Avec 654 nouveautés à paraître entre la mi-août et la fin octobre, dont 219 titres étrangers, la rentrée 2011 est plutôt légère si on la compare à l’année dernière qui comptait plus de 700 titres; mais parmi autant de livres, comment choisir ? D’abord, il y a les auteurs « phares », ceux qu’on attend

ou pas, qui seront bons ou pas, mais qui feront parler d’eux. Ensuite, il y a la multitude de seconds ou énièmes romans de tel ou tel écrivain qui, selon la critique ou le bouche à oreille connaîtra le succès ou sombrera dans l’oubli. Et puis enfin, il y a les premiers romans et parmi ceux-ci, de nombreux malheureux qui passeront inaperçus, et puis quelques chanceux qui y trouveront une porte, si pas vers la gloire, du moins vers la notoriété, éphémère ou éternelle. Peut-être passerons-nous à côté d’un chef-d’œuvre et peut-être baillerons-nous d’ennui, mais qui ne tente rien n’a rien et plus nous lirons de livres, plus nous aurons une chance de le lire, ce fameux livre qui changera notre vie.

189

ACTU Rien ne s’oppose à la nuit

Sunset Park

Les Revenants

Delphine de Vigan

Paul Auster

Laura Kasischke

Grasset Secrets, joies et peines, drames et nondits, rires, un voyage à l’allure autobiographique au cœur des souvenirs d’une famille.

Actes Sud Un roman à couches multiples explorant les blessures et les espoirs de personnages attachants et rebelles.

Bourgois Laura Kasischke a l’art de transformer une situation calme et banale en un drame hallucinant plein de rebondissements.

Juste avant

1Q84

Souvenirs

Le Dos crawlé

Fanny Saintenoy

Haruki Murakami

David Foekinos

Eric Fottorino

Flammarion Un premier roman excellent parcourant cinq générations de femmes à travers les voix d’une vieille dame et de son arrièrepetite-fille.

Belfond Une trilogie foisonnante aux thèmes multiples, roman fantastique qui fait évoluer ses personnages dans un monde typiquement murakamien.

Gallimard La famille, la mémoire, l’importance de vivre sa vie pleinement, sont au cœur de ce livre plein d’humour et de tendresse.

Gallimard Un récit doux-amer sur l’enfance et l’apprentissage de la vie, sur les rêves des plus petits et l’incompréhension des plus grands.


Av. Paul Hymans 251 - 1200 Brussels - T +32 (0)2 761 26 00 - Open 7 days a week www.cookandbook.be


AGENDA > 08/10 - 30/10

BIENNALE ART NOUVEAU / BIËNNALE VAN DE ART NOUVEAU Divers lieux / Verschillende locaties - 02-563.61.51 www.voiretdirebruxelles.be La sixième Biennale Art Nouveau, de l’Art Nouveau à l’Art Déco constituera une occasion unique de découvrir l’Art Nouveau et l’Art Déco à Bruxelles durant quatre week-ends du mois d’octobre 2011. Un accent particulier sera mis sur Victor Horta, à l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance. De zesde Biënnale art nouveau, van art nouveau tot art deco biedt het publiek een unieke kans om het Brusselse art nouveau en art deco erfgoed te ontdekken tijdens vier weekends van de maand oktober 2011. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het werk van Victor Horta, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van zijn geboorte.

191

> 04/10 - 15/01

EUROPALIA.BRASIL. Divers lieux / Verschillende locaties - 02-504.91.20 - www.europalia.eu

> 15/12

NOCTURNES DES MUSéES / NOCTURNES VAN DE MUSEA Divers musées de Bruxelles / Verschillende musea van Brussel 02-512.77.80 - www.brusselsmuseums.be

Pour son 23ème festival, Europalia vous entraîne au Brésil ! Ce pays en mouvement, résolument moderne et tourné vers l’avenir a su puiser dans ses origines et dans la mosaïque des peuples qui le composent. Tout un monde s’y mêle : des héritiers des colons européens aux indiens d’Amazonie, des afro-brésiliens -descendants d’esclaves- aux nombreux immigrés japonais, libanais, italiens ou allemands… Rythmes, couleurs, formes,… patrimoine et art actuel : dans plus de 200 lieux culturels en Belgique et à l’étranger, venez découvrir le Brésil, sa vitalité, sa chaleur, son foisonnement d’identités et de cultures. Voor zijn 23ste festival, neemt Europalia u mee naar Brazilië ! Dit land in beweging, resoluut modern en naar de toekomst gericht is beïnvloed door zijn origines en de mozaïek aan volkeren die het samenstellen. Iedereen leeft er samen : van de erfgenamen van de Europese kolonialen tot de indianen van het Amazonegebied, van de Afro-Brazilianen – afstammelingen van de slaven – tot de vele inwijkelingen : Japanners, Libanezen, Italianen of Duitsers … Ritme, kleuren, vormen, … patrimonium en hedendaagse kunst : kom Brazilië, haar levendigheid, haar warmte, haar diversiteit aan identiteiten en culturen ontdekken in meer dan 200 culturele huizen in België en in het buitenland.

realised with the support of cook&book in collaboration with… Last minute tickets at -50%

www.arsene50.be

Tous les jeudis soirs, durant tout l’automne, découvrez ou redécouvrez les musées de Bruxelles en famille, avec des amis ou des collègues. Une visite guidée de chefs-d’œuvre, la découverte des coulisses, une rencontre avec le conservateur : les « Nocturnes des Musées bruxellois » vous garantissent une soirée pas comme les autres… Van eind september tot midden december blijven de Brusselse musea traditiegetrouw op donderdagavond lang open voor het publiek. Voor deze gelegenheid worden kosten noch moeite gespaard om de bezoeker te ontvangen in een gezellige sfeer met een specifieke programmatie, geleide bezoeken, concerten, een bezoek achter de schermen, een ontmoeting met een conservator.


OC TO

José Bechara-A Casa, 2004 © Vicente de Mello

E BR

> 12/10 - 15/01

ART IN BRAzIL (1950-2011)

> 29/10 - 30/10

SONHOS DE EINSTEIN

BOZAR - 02-507.82.00 - www.bozar.be

Par Intrépida Trupe. Une féérie acrobatique venue du Brésil

Encore une superbe expo dans le cadre d’Europalia, Art in Brazil retrace l’évolution et la révolution dans l’art brésilien des années 1950 à nos jours. Quatre modules chronologiques et artistiquement distincts - années 1950, années 1960-70, années 1980 et années 1990 jusqu’à nos jours - alternent avec des chapitres dédiés à des artistes, mouvements artistiques ou contextes brésiliens particuliers, tels qu’Alfredo Volpi, la dictature (1964-1985) ou le rôle de l’architecture.

Halles de Schaerbeek / Hallen van Schaarbeek - 02-218.21.07 - www.halles.be Sonhos de Einstein (Les rêves d’Einstein) nous parle de l’éternel rêve de l’homme d’aller au delà des limites de la physique, et en particulier de la gravité. Cordes, harnais, baudriers, draps, corps….tous les moyens sont bons pour lutter et tromper la gravide gravité. Les artistes circassiens de Rio de Janeiro flottent, volent et rasent le sol avec grâce et élégance. Sonhos de Einstein (Einsteins dromen) handelt over de eeuwige droom van de mens om de grenzen te overstijgen van de fysica, en in het bijzonder van de zwaartekracht. Touwen, tuigen, draagriemen, lichamen... alle manieren zijn goed om de zwaartekracht te bestrijden en te verschalken. De circusartiesten van Rio de Janeiro zweven, vliegen en scheren met veel zwier over de bodem.

Nog een pracht van een tentoonstelling in het kader van Europalia! Art in Brazil toont de evolutie van de Braziliaanse kunst van de jaren ‘50 tot vandaag en maakt zich sterk als allereerste dit overzicht in Europa te bieden vanuit Braziliaans perspectief en niet vanuit onze westerse dominantie. Vier chronologische worden afgewisseld met hoofdstukken die dieper ingaan op bepaalde kunstenaars, ondermeer Alfredo Volpi, of op de Braziliaanse context – bijvoorbeeld de rol van de architectuur of de periode van de dictatuur (1964-1985) - waarin de kunst ontstaat.

> 06/10 - 15/01

EXTREMES

Photographie Brésilienne Braziliaanse Fotografie 1940/2011 BOZAR - 02-507.82.00 - www.bozar.be Cette exposition présentera la photographie brésilienne dans toute sa diversité. Des premiers clichés et découvertes historiques aux dernières tendances de la photographie contemporaine. Deze tentoonstelling toont de Braziliaanse fotografie in al haar veelzijdigheid. Men belicht de historische aspecten, de eerste negatieven en ontdekkingen, maar ook de hedendaagse fotografie.

> 12/10 - 15/01

INCORPORATIONS. AFRO-BRAzILIAN CONTEMPORARY ART La Centrale Electrique / De Elektriciteitscentrale - 02-279.64.44 www.europalia.eu

> 26/02

Une belle expo sur l’omniprésence de la spiritualité dans l’art contemporain afrobrésilien ainsi que la façon dont celui-ci est passé de simple représentation folklorique à un moyen d’affirmer des valeurs religieuses. De tentoonstelling bekijkt de aanwezigheid van het spirituele in de hedendaagse Afro-Braziliaanse kunst en de overgang van folkloristische voorstellingen naar de bevestiging van religieuze waarden.

> 22/10 - 12/11

AGENDA DE L’ASSOCIATION BELGIQUE CHINE L’ABC, pionnière dans les relations culturelles entre le Belgique et la Chine depuis 1957, organise une série d’événements pour mieux connaître l’Empire du Milieu. Nulle autre association ne jouit d’une telle connaissance et expertise en la matière. Le 22 octobre 2011 à 15h, l’ex-directeur de la Chambre de commerce belge en Chine, Frank Willems parlera des 40 ans des relations diplomatiques entre notre royaume et la Chine. Le voyage de la reine Elisabeth de 1961 sera divulgué à travers de rares images d’archive. Le 29 octobre à 15h, l’ABC projettera le film « The Birthday » de Ning Jingwu avec Wang Changin et Wang Suyun. Ce film de société retrace le retour au pays des trois enfants d’un vieux villageois à l’occasion de son 65ème anniversaire… Juste pour l’héritage ? Un humour doux amer, tout en nuances... Enfin, les 11 et 12 novembre 2011, l’ABC organise avec Cap évasion une escapade à Paris à la découverte de la culture chinoise : Centre Culturel de Chine, Musée Guimet et Musée De Cernuschi. Info : 069/25.33.90. De plus, venez découvrir les nouveaux locaux de l’ABC et de l’institut Confucius, rue Paul Deschanel 92, 1030 Bruxelles. www.belchin.be

SABENA - LE PROGRÈS VENAIT DU CIEL / DE TOEKOMST KWAM UIT DE LUCHT Musée du Cinquantenaire / Jubelparkmuseum - 02-741.72.11 - www.kmkg-mrah.be Steward in de deuropening van een DC-6 met het logo ‘Royal Sabena’ (rond 1953) © Foto curatele Sabena Un thème très original et nostalgique pour cette exposition au Cinquantenaire, qui se prolonge encore jusqu’au 26 février. On y montre l’histoire de la Sabena à travers les costumes des hôtesses, l’évolution des sièges (au début, ils étaient en rotin !). Jusqu’en 1970, la Sabena réalisait elle-même, ses sièges en atelier. On y voit aussi les différentes affiches vantant la compagnie et des panneaux expliquant les progrès techniques. Sans oublier le coin de l’expo consacré aux tout petits voyageurs que la Sabena a transportés. La compagnie les considérait comme des clients aussi importants que les autres. Het thema van deze tentoonstelling in het Jubelpark die nog tot 26 februari doorloopt, is populair en nostalgisch. Hier wordt de geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena verteld aan de hand van kostuums van hostessen, of van de evolutie van de zitjes (in het begin waren die van rotan) die tot 1970 in de eigen ateliers werden gefabriceerd. Ook de mooie publiciteitsaffiches zijn te zien, net als panelen waarop de technische vooruitgang uitgelegd wordt. Vergeet ook het hoekje niet dat gewijd is aan de allerkleinste reizigers die Sabena vervoerde. Naar hen ging minstens zoveel aandacht als naar de volwassen passagiers.


E

> 01/11

OV E

M BR

À TABLE ! MANGER, CE N’EST PAS BANAL ! / AAN TAFEL! VAN DE AKKER TOT HET BORD !

N

Tour & Taxis - 02-549.60.57 - www.expo-a-table.be

> 06/11

TOUTANKHAMON, SON TOMBEAU ET SES TRéSORS / TOETANCHAMON, zIJN GRAFTOMBE EN zIJN SCHATTEN La spectaculaire reconstitution du tombeau et des trésors du Pharaon. Brussels Expo - 070-25.20.20. - www.kingtutbrussels.be Evénement sans précédent, cette exposition propose aux visiteurs une expérience originale: revivre les étapes passionnantes des fouilles historiques et admirer les trésors du jeune Pharaon comme s’ils étaient sur place, guidés par le regard du célèbre et déterminé archéologue Howard Carter.

Ferdinand Schirren - La femme en bleu, 1921 Kmskb-mrbab (c) SABAM 2001

193

> 25/11 - 01/01

PLAISIRS D’HIVER / WINTERPRET

> 03/11 - 19/02

FERNAND SCHIRREN

Sculpteur puis peintre, Ferdinand Schirren (1872-1944) est un un de nos artistes belges qu’il faut impérativement redécouvrir ? Ces aquarelles lumineuses, ses fusains et ses huiles ont fait de lui l’un des plus brillants fauves du pays durant les années 1910. Ferdinand Schirren (1872–1944) wordt als de eerste Belgische fauvist beschouwd.en moet dringend door het publiek herontdekt worden. Dit kan dankzij deze tentoonstelling van zijn sculpturen, schilderijen, aquarellen en zwartwit tekeningen. Met vooral onderwerpen uit het huiselijke leven in zijn vaak intimistisch oeuvre neemt Schirren ons mee op een wandeling in zijn tuinen van de verbeelding.

realised with the support of cook&book in collaboration with… Last minute tickets at -50%

www.arsene50.be

Een spectaculaire inzetter van het jaar van de gastronomie! De vzw Demeter roept in samenwerking met de Landbouwbeurs van Libramont een grote tentoonstelling in het leven, gewijd aan voeding in al zijn aspecten. U bent wat u eet. Voedingswaarde? Chemische stoffen? Ingrediënten? Wat met overbevolking? Het antwoord: nu eens ludiek en prikkelend, dan weer wetenschappelijk onderbouwd en confronterend. Het artistieke luik wordt niet vergeten door de inbreng van een parcours met hedendaagse artiesten die hun kijk op het thema weergeven. De tentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met topchefs die ons hun gastronomische geheimen onthullen alsook hun visie geven op de voeding van vandaag en morgen.

Het grote publiek kan hier op een originele en moderne manier een van de grootste sensaties uit de geschiedenis van de archeologie herbeleven: de ontdekking in 1922, door Howard Carter, van de graftombe en de fabelachtige schatten van de legendarische farao.

kingtutbrussel © photos by Anne-Marie von Sarosdy

Musées royaux des Beaux-Arts / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 02-508.32.11 - www.fine-arts-museum.be

Une exposition fascinante qui pose aujourd’hui les questions pour demain. En 2050 notre planète comptera 9 milliards de bouches à nourrir. Quels sont les enjeux, comment fonctionne le système aujourd’hui, comment doit-il changer pour répondre à cette demande en maintenant ou rétablissant une équitable distribution? Un espace d’exposition richement scénographié. Une muséographie multimodale : fresques graphiques, productions audiovisuelles, objets exceptionnels, photographies, dispositifs interactifs électromécaniques, fenêtres de découverte, dispositifs tactiles etc…. Des œuvres d’art contemporain qui jalonnent le parcours.

> 24/11 - 27/11

NOCTURNES DU SABLON / NOCTURNES VAN DE zAVEL Quartier du Sablon / Zavelwijk Décorations lumineuses délicates, tapis rouges, champagne et des dizaines d’endroits où faire de belles emplettes ou des cadeaux, Les Nocturne du Sablon c’est le Sablon en fête …juste avant les fêtes ! En als je op de Zavel toekomt tijdens de nocturne en oog in oog staat met de prachtige decoratie, rode tapijten, champagne, de sfeervolle standjes vol ditjes en datjes en de talrijke kiosken is brommen een overtreding. Een voorsmaakje van de eindejaarsfeesten. Of een gelegenheid om cadeaus te kopen, weg van de drukke winkelstraten.

Place Sainte-Catherine, Grand Place, Marché aux Poissons et autour de la Bourse / Sint-Katelijneplein, Grote Markt, Vismarkt en rond de Beurs - www.plaisirsdhiver.be www.winterpret.be Grande roue place Sainte-Catherine, patinoire sur le Marché aux Poissons, marché de Noël des régions européennes débordant de la Grand-Place jusqu’aux marches de la Bourse, la Ville de Bruxelles met les petits plats dans les grands pour combler ses habitants et les touristes. Les fêtes de fin d’année ont désormais leur bulle de Noël à Bruxelles. Elles allient magie, féerie et plaisirs enfantins façonnant une ambiance propice à nous rappeler à tous nos White Christmas. Met een reuzenrad op het Sint-Katelijneplein, een ijsbaan op de Vismarkt, een Europese kerstmarkt met kaarsen, glühwein en ander lekkers op en rond de Grote Markt en de Beurs, baadt Brussel tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode in een magische, feeërieke sfeer, die de harten van jong en oud weet te verwarmen. Rest ons alleen nog te dromen van een witte Kerst…


Delvaux

Bellerose

Flamant

Two Belgian family-run companies that value quality above all have come together. The leather goods company Delvaux and the custom ring notebook specialist Atoma have created ‘Le Cahier’, a contemporary yet timeless addition to the well-known Atoma range. ‘Le Cahier’ was designed by Alain Berteau.

Boulevard de Waterloo 27 1000 Brussels Phone: +32 (0)2 513 05 02 Mon-Sat : 10h - 18h30 www.delvaux.com

The Hotel

With effect from 15 September, Flamant will be welcoming you to its brand new concept store in Sint-Martens-Latem : a superb area of more than 1000m² that offers a completely new vision of the Flamant shop. To be visited without delay!

Glorious feat for Bellerose Just like the decoration of his shops of Antwerp and “Rue des Chartreux”, the Belgian house Bellerose has just transformed its shop sign of Uccle. The classic, vintage style is thus going to win in contemporary keys(touches). This glorious feat answers the new location of Bellerose in the world fashion.

Flamant Concept Store, 117, Kortrijksesteenweg, Sint-Martens Latem. Phone: +32 (0) 09 243 53 44 Flamant.latem@flamant.com. Also open on Sundays.

chaussée de Waterloo 1213 1180 Bruxelles.

Sea Grill

Hôtel Amigo

Sea Grill, one of the most highly-rated restaurants of Brussels, has just had a facelift. He proposes henceforth a sensory journey which extends well beyond the excellence of the taste. An amazing place, piloted by Yves Mattagne, one of the greatest masters of the Belgian gastronomy, the audacious and demanding cooking of which decorates of a surprising cellar, many times rewarded and managed by Fabrice D’ Hulster. Rue Fossé aux Loups 47 1000 Bruxelles Phone: +32 (0)2 212 08 00 info@seagrill.be www.seagrill.be

“The only way to discover Brussels is... to wake up with her.” Choose to stay at The Hotel, located on the fashionable Boulevard de Waterloo, where luxury comes in many forms. Boulevard de Waterloo 38, 1000 Brussels, Belgium Phone: +32 (0)2 504 11 11 www.thehotel.be

Natan

Placed in full historic heart of Brussels between the mural painting of The affair «Tournesol» and the Tintin shop, the Amigo hotel unwinds the red carpet to our heroes of paper. Rooms and suites completely decorated in their effigy are proposed with a lot of collectors scrupulously selected for the biggest pleasure of the visitors. A preferential place for all those who wish to set off in search of adventure and to have a walk on the tracks of the famous reporter. Rue de l’Amigo 1-3 Brussels 1000 – Belgium Phone: +32 (0)2 547 47 47 enquiries.amigo@roccofortehotels.com www.roccofortehotels.com

Manalys MANALYS, the new generation of Belgian jeweller offers you a tailormade service for hand-made creations. Located at the number 11 of the Boulevard de Waterloo, MANALYS is both a high-class boutique and a traditional workshop. You will even be able to follow and participate on the whole creation process, from the design till the making and the setting of your piece of jewellery. Boulevard de Waterloo, 11 B - 1000 Bruxelles Phone: +32 (0)2 512 61 18 Monday – Saturday 10h30-18h www.manalys.com

Nh Hotel The 2011 autumn-winter collection for Natan looks even more aristocratic than ever with its unique designs. Edouard Vermeulen combines contrasting, pale shades ranging from orange and gold to anthracite. He masters the art of sensuality when fashioning the different fabrics he uses and creates cuts and models that enhance the figure, such as dresses made up in three different colors or that fall in drapes with leather finishes, mini skirts and cache-coeur coats. The design team also works in silk, bouclette wool and nappa leather which add an extra touch of elegance to this 2011 autumnwinter collection. Natan - Avenue Louise 158 - 1050 Bruxelles Phone: +32 (0)2 647 10 01 www.natan.be

The NH of Grand Sablon is a luxury 4-stars hotel, ideally situated in the heart of Brussels on one of the most beautiful places of the capital of Europe, the place of Grand Sablon. The sophisticated decoration of its 196 rooms, its 9 lecture halls and his Italian restaurant, as well as the service of his devoted staff, guarantee you an unforgettable experience.

In a trendy and exclusive atmosphere, Cospaia overhangs l’Avenue de la Toison d’Or. Should it be to have dinner or just to sip a cocktail, the experience will turn out unique and aesthetic. Highly-rated practical we shall note a magnificent terrace, a room deprived of 50 flatware and a valet parking the WE. Rue Capitaine Crespel, 1 Phone +32 (0)2 513 03 03 www.cospaia.be

Rue Bodenbroek 2/4. B-1000 Brussels. Bruxelles Phone: +32 (0)2 518 11 00 nhdugrandsablon@nh-hotels.com

Essentiel

Cospaia

Mercedes House

Pain Quotidien

Thrusday October 27 at 07.00 p.m. Concert of the Trio Van Hengel (clarinet, forte piano, cello) and Alida Schat (violin). Program : Works of A. Eberl et W.A. Mozart.

Cassina

Thursday November 17 at 07.00 p.m. Concert of Olivier Cavé (piano). Program: Works of J.S. Bach. Thursday December 15 at 07.00 p.m. Concert of Jan Michiels (piano). Program : works of C. Debussy. The daily bread ensues from a very simple envy: make some good bread. A bread to make big sandwiches for the dense crumb and for the firm crust.That they are of rye, wheat, in walnut or in grapes, our breads are The result of a knowledge ancestral which marries a biological flour of grindstone, some natural yeast, some salt, a slow fermentation in wicker baskets of wicker tightened by linen and a cooking on ardent stone.

Essentiel opens a brand new store in the city of lights: Paris. On LOUISE AVENUE 154, Cassina opens, in partnership with Dominique Rigo, a famous name in the world of Brussels design, a space of more than 800 m² , entirely dedicated to the brand. LOUISE AVENUE 154 1050 Bruxelles

As from October 15, you will be able to shop the brand’s Men’s and Women’s collection in Rue du Temple 44 in the 4ième arrondissement. Essentiel - Louise 66, Avenue Louise, 1050 Ixelles Bruxelles

Rue Bodenbroek 22-24 Grand Sablon, 1000 Bruxelles www.mercedeshouse.be

Rue des Sablons, 11 – 1000 BXL Phone +32 (0)2 513 51 54 OPEN : 7 days a week www.lepainquotidien.be


Le IIIe Acte

Park Side

InStore FAVN™ the Danish name for embrace, is a new sofa designed by Jaime Hayón for Fritz Hansen. The sofa is presented in ten unique Designer Selections. The combination of texture and tone is appealing to the visual and emotional senses.

Rue de Tenbosch 90, 1050 Ixelles Phone: +32 (0)2 347 59 59 www.instore.be

The restaurant le “III Acte” became a real institution in the district of the antique dealers, this restaurant in the dreamlike decoration, ultra cosy leaves nobody indifferent. The reception is there particularly warm, very beautiful card of dish and some wines, irresistible board of suggestions based on seasonal produce. e

6, rue Charles Hanssens Bruxelles, Belgium, 1000 Phone +32 (0)2 503 56 32 www.troisiemeacte.be

Lola

Opposite the Parc du Cinquantenaire, a few steps from the Schuman roundabout, you’ll find a modern brasserie in a majestic setting. The backdrop: urban design creating a space divided into round tables, cosy corners, or the more intimate private dining room. As for flavours, Donald Loriaux, finalist for the Bocuse d’Or, orchestrates a menu that honours local dishes and the great classics. As we are fond of saying – we love the good things in life.

Calpierre

Centrally located among the distinguished guild houses of the Grand Place, The Dominican is a unique destination for elegance. Pioneering sophisticated service and splendour in Europe’s capital city, this design enclave is the destination for guests seeking a stylish sanctuary. The rich history of the location was a source of inspiration in the exclusive design of The Dominican. Soaring ceilings infused with daylight and intimate cloisters are a modern interpretation of the Dominican Abbey which occupied the site during the 15th century. Today, The Dominican’s welcoming Grand Lounge and Lounge Bar are the perfect places to relax with a drink or refresh with a bite.

24, avenue de la Joyeuse Entrée 1040 Bruxelles Phone: +32 (0)2 238 08 08 www.restoparkside.be

Crossword For this autumn and winter 2011-2012, the famous man shop of the avenue Louise, Crossword, urges you to discover particularly coats and parkas SAY, as well as pants sport PT01. FAY is an Italian house belonging to the group Tod ‘ s. It is considered as its know-how in the Italian and the quality of its finishes, quite as Pantaloni Torino, abbreviated in PT for its new models casual man. Comfort and elegance to the program.

C A L PI E R R E Handmade Italian Shoes MEN & WOMEN Classic & sportswear All conceptions: Blake, Goodyear & californian Our company combines the quality of its products with the respect of the environmental laws. Calpierre shoes Brussels Chaussée de Charleroi 2E 1050 Brussels (proximité place Stéphanie) Phone: +32 (0)2 5377362 www.Calpierre.com

Since it opened ten years ago, this cosmopolitan brasserie has become a true “classic”, one of these places you never grow tired of. A large counter is the meeting point of the regular customers who love sitting around the central piece of furniture for lunch or dinner. Since it opened, Lola has remained faithful to its original policy: dishes for all prices, light and fresh meals and a great diversity of flavours. Definitely the place to be…

Avenue Louise, 79 1050 Ixelles Phone +32 (0)2 537 42 26 www.crosswordbrussels.be

The Dominican

The Dominican Rue Léopold/ Leopoldstraat 9, 1000 Brussels Phone +32 (0)2 203 08 08 info@thedominican.carlton.be

Aloft Brussels Schuman Aloft Brussels Schuman: Style at a steal Aloft Brussels Schuman is a bold new hotel featuring loft-inspired design for a breezy stay in the heart of the capital of Europe. Stroll out the door an you are steps from the European Commission in the heart of Brussels’ stylish city center. You can stay connected with a free Wi-Fi and if you don’t go to bed too early, you will have the chance to mix and mingle over music by live DJs, signature cocktails and can’t miss events. In case you prefer to have a rest, Aloft Hotel Brussels Schuman rooms and suites are comfortable and loaded with useful high-tech amenities.

Place du Grand Sablon, 33 1000 Bruxelles Phone +32 (0)2 514 24 60

Sofitel Brussels Le Louise

Place Jean Rey Brussels B-1040 Belgium Phone +32 (0)2 800 08 88 www.aloftbrussels.com

Chalet de la Forêt Come together every Sunday at the Sofitel Brussels Le Louise for a tasty Friends & Family Sunday Brunch in the Crystal Lounge. Children under ten years old eat for free and can take part in the fun games and activities provided. For a refreshing and exotic escape, taste one of our exclusive new cocktails, including surprising non-alcoholic and edible versions. Avenue de la Toison d’Or , 40 1050 BRUSSELS Phone : +32 (0) 2 514 22 00 www.sofitel-brussels-le-louise.com

Blending art with intelligence, Le Chalet de la Forêt achieves the perfect balance between traditional and avant-garde concepts. As supporter of seasonal cooking, Pascal Devalkeneer only uses ingredients that come from natural produce, as though he was cooking for himself.

The Ice-Watch brand is opening its first flagship store. The place chosen id is nothing less than the Toison d’or. The flagship store brings new colors and confirms the ascension of the brand among other brands All the collections are displayed in the store, which is the first to represent the Belgian brand. Even some exclusive collections like the new F***Me I’m famous by Ice-Watch collection is available.

Avenue de la Toison D’Or, 53 1050 Brussels www.ice-watch.com

Drève de Lorraine 43 1180 Uccle Phone : +32 (0)2 374 54 16 www.lechaletdelaforet.be

NEWS FROM


Smoods LIPSTICK & BUBBLES: what women want!

Four Points by Sheraton Brussels

A new concept in SmoodS as from November. Women get pampered and can enjoy some bubbles, food and special girly things every Wednesday evening from 6 PM till 01 AM.

Relaxing new hot lava shell massage, exclusive to Aspria Avenue Louise The massage works on the body’s reflex zones to relieve tension and create a feeling of well being. For more information, contact Aspria Avenue Louise: 02 610 40 66

SmoodS living room, kitchen and music Rue Royale 250 1210 BRUXELLES, BELGIQUE Phone: +32 (0)2 220 66 66

Ferrari Brussels

Aspria

Place Wiltcher Avenue Louise 71B 1050 Bruxelles Phone: +32 (0)2 610 40 66 www.aspria-avenuelouise.be

Four Points by Sheraton Brussels is a comfortable hotel located on the edge of the old city just off the prestigious Avenue Louise where you can combine a relaxing meal with a glass of wine from the “Wines of the World” Program or a beer of the BestBrews(SM) Program.

Bouvy

Rue Paul Spaak 15 1000 Bruxelles Phone: +32 (0)2 645 61 11

Howards Howards Jewelers has the pleasure to invite you to discover the new collection of Marco Bicego and of the most famous italian brands.

The new Ferrari 458 Spider : the world’s first mid-rear engined berlinetta equipped with a retractable hard top debuts at the Frankfurt Motor Show Avenue Louise 231-235, Brussels Phone +32 (0)470 59 59 59 www.brussels.mclaren.com

Belga Queen

Rue Ernest Allard, 30 1000 Brussels Phone: +32 (0)2 513 84 48 howards@skynet.be

Bouvy provides a faultless made-to-measure and bespoke service. Whether you want an everyday suit or something for a special occasion, you will find what you’re looking for amongst our range of cloths Avenue de la Toison d’Or, 52, 1060 Bruxelles Phone: +32 (0)2 513.07.48 www.bouvy.be

Porsche

La Manufacture An address to remember to spend a pleasant evening with friends. Reservation recommanded. An original gastronomy in a particular decoration which sheltered formerly the workshops of the leather store Delvaux, the Manufacture welcomes you every day from 12 am till 2 pm and from 7 pm till 11 pm (Midnight the Weekend). Closed on Saturday-noon and Sunday. Standing terrace of huge bamboo and Valet parking.

Smoke your cigar calmly in Belga Queen

New Porsche 911. Finally.

After your dine, don’t hesitate to go down the staircase which make you penetrate into the former strongroom of the Credit of the North. Besides the decoration, a quite particular care is also brought to the selection of alcohols and cocktails as well as to the presentation of a wide choice of Grand Crus of Havane. Further to the law of July 1st on the ban to smoke, Belga Queen made the necessary works to protect its space smoker.The club is separated in two by a windo w and is provided with an extractor of additional smoke. It is thus about one of the last cigars clubs in Brussels … The CLUB is open from Monday to Saturday from 19 hours. rue Fossé aux Loups, 32, 1000 Bruxelles Phone: +32 (0)2 217 21 87 www.belgaqueen.be

Restaurant La Manufacture Rue Notre Dame du Sommeil 12 1000 Bruxelles Phone: +32 (0)2 502 25 25 www.lamanufacture.be

BoConcept BoConcept is born in Denmark , since 1952, our compagny has grown to over 250 stores across the world.Our commitment : we offer customised, coordinated and affordable design furniture and accessories.Our skilled interior consultants will help you with their knowledge making the best choices for your home, taking care of your needs and desires. Your interior will be the expression of your personality !

Café Callens

New Porsche 911 of type 991 was presented in Frankfurt. Side dimensions, this new 911 is more hurt. Cx doesn’t evolve with regard to 997, always announced in 0,29.The new Carrera shares with Boxster S one flat-6 of 3,4 liters with direct injection developing 345 horsepowers (that is 10 less that the current Carrera), while the Carrera S is going to benefit of one flat-6 from 3,8 liters with direct injection of a 395 horsepowers (that is 10 more than the current generation of Carrera S). The launch of the new 911 will take place in the beginning of December, 2011.The prices for Belgium aren’t still known. Grand Route, 395 1620 Drogenbos www.porsche.be www.porsche.com/belgium-brussels Phone: +32 (0)2 371 79 59

David Lloyd

Avenue Louise entrée Rue de Chatelain 209A 1050 Brussels Phone +32 (0)2/ 648 42 50 www.boconcept.be

Cameleon An apartment to rent in the Café Callens ? Everything except a space «banquet», the new trendy place to rent for your events in Brussels: a privative apartment in the Café Callens. Evenings corporate, marriages, parties, these 80m2 decorated in a contemporary and cosy way by PH Collection, are accessible to 22 people sitting at table or to 60 people for a walking dinner. 350 euro for evening with is a head deprived in your cooking (kitchen) Bruynzeel or then thanks to the dishes of Callens.To note, the apartment proposes a private garden. For the marriages, a magic space for 300 people ! Callens Café 480, Avenue Louise 1050 Ixelles Bruxelles www.callenscafe.be

CAMELEON offers its members 3 private sales venues in Woluwe, Ixelles and Genval. They house the most famous ready-to-wear brands for men, ladies, children as well as shoes, accessories (sunglasses, watches, jewellery, handbags), decorative items and household linen at prices up to 70% less than in-store prices. Alongside its physical sites, CAMELEON also made its mark in the online sale of major brands with the launch of SNAPSTORE in 2007.Today, the group proudly stands as the main player in the online private sales field within the Benelux region.

15 Avenue Ariane - 1200 Brussels 8-10 Rue Buchholtz, 1050 Brussels 18/4 rue de Rixensart,1332 Genval info : www.cameleon.be

David Lloyd Uccle is situated in the green setting of the district Prince d’Orange in border of forêt de Soignes. A professional and dynamic team will pay to you all the attention and the support necessary for the realization of your ambitions as in tennis that in fitness, swimming or relaxation. Drève de Lorraine, 41 1180 Uccle Phone +32 (0)2/379.32.00 www.davidlloyd.be


Le Passage de Milan

Nitz NITZ Sablon First Anniversary NOW : Stile Latino by Attolini and Boglioli Jackets - Jacob Cohen Jeans - Barba and Finamore Shirts - Herno - Montecore - Roda Paolo Scafora Shoes - Hydrogen - Pierre-Louis Mascia Scarfs ... SOON : Santoni Vintage Line - Camoshita from Japan ... and still many surprises.

It is in the old magnificent stables of Egmont’s palace that « The Passage of Milan » settled down, along the Boulevard de Waterloo. You can take a snatch for the buffet there while you’re appreciating the numerous exhibitions which are settle down there all year long. Indeed, The Passage is especially a place where Art and Gastronomy are on first-name terms. Finally, The Passage of Milan is the ideal place for your events because, on reservation, it will open you its doors in the evening. Come to discover or to rediscover « The Passage of Milan » , a space which allies at the same time relaxation, gastronomy and art. Be welcome.

Place du Petit Sablon 2 1000 Bruxelles Phone +32 (0)2 512 14 12 www.nitz.be

Pierre Bergé & Associés

Stanhope

Boulevard de Waterloo 31 1000 Bruxelles ( Ville ) Phone: +32 (0)2.513.89.59 Fermeture: Dimanche et jours fériés. Ouvert du Lundi au Samedi de 11h à Minuit. Service non stop du Lundi au Samedi de 12h à 23h.

Façonnable

Pierre Bergé & partners First house of sale in Belgium Prestigious sales in preparations: Modern and contemporary art Decorative and design arts Furniture and Works of art To include works in these sales, please contact us at 02/504 80 30 Expertises and free estimations on simple appointment. Façonnable 2011 Fall-Winter Collection is a master class in timeless style reformulated for today, designed for men and women. Dedicated to meet the sartorial needs of the modern consumer, this collection offers a unique blend of function and fashion with an emphasis on outerwear, refined style and high quality clothing. Boulevard de Waterloo, 45 Phone: +32 (0) 2 503 51 55 Avenue Louise, 33 Phone +32 (0) 2 537 49 89

Place du Grand Sablon, 40 1000 Bruxelles

YUME

From 15 December to the 1 February Stanhope Hotel is offering a 20% discount on conference packages. Please contact our conference department for further information via email: conference@stanhope.be Our Chef meets every pallet, discover his latest composition using the very best of seasonal ingredients. Rue du Commerce 9 B-1000 Brussels Phone: +32 (0)2 2 506 91 11

room @ royal depot : That Yves Mattagne is « to be into everything » amaze nobody anymore. This time, the fever seized again Tour and Taxis. Room @ Royal Depot is a space about 350 m ² offering a mezzanine and a bar, a space for 200 sitting people or 300 people for a cocktail. This new space is suited for varnishings, exhibitions, meeting room, banquets, marriages, … The organization of the «catering» is totally taken care by the Atelier Yves Mattagne. room@royaldepot.be.

Avenue Louise, 79 1050 Ixelles Phone +32 (0)2 537 42 26

65 Quai au Bois à Brûler 1000 Bruxelles Phone: +32 (0)2 201 30 22

Switchful thinking, swell turnovers. Nous cherchons des partenaires pour la distribution de nos produits. Partagez notre passion : Nous créons des interrupteurs et des prises murales de toute beauté, associant savoir-faire artisanal et technologie de pointe. Parcourez notre collection sur www.vonoberndorff.com: vous constaterez que notre gamme est conçue pour s’harmoniser avec tous les styles –du plus classique au plus avant-gardiste. Et respecte les normes de sécurité les plus strictes. L’équipe von Oberndorff regroupe des artisans hyper motivés, spécialisés en design industriel, domotique et biométrie, alliant le feeling artistique au savoir-faire technologique. Pour la diffusion de nos produits, nous souhaitons travailler en partenariat avec des créateurs de cuisines, de salles de bains, d’aménagements intérieurs et d’installations acoustiques –qui, comme nous, aiment transformer les objets utilitaires en objets d’art. Intéressés ? Rencontrons-nous.

Jean von Oberndor 00 32(0) 478 222 394 jvo@vonoberndor.com Maison von Oberndor 2A rue de la Pépinière 1000 Bruxelles 00 32 (0)2 511 5161

Fornostar

The «Fornostar» ; the name of whom which is a wink of eye for the pizza oven, revealed us numerous assets: a well-kept welcome and an attentive service in a contemporary frame with its big leather banquettes paded and its design lustrums. In the plate, a delicious and authentic Mediterranean cooking with a card renewed every month. Research of flavours in dishes and original suggestions, grilled meats, pizzas in the wood-burning oven, … a varied card where each will find what he/she is looking for.

Interrupteurs et prises murales customisés

With the YU ME, smart brasserie and asian lounge fusion, it’s the unique place which the Yves Mattagne group opens in the Brussels gastronomic landscape. The YU ME declines in two spaces for the pleasure of papillae. At the floor, the card proposes cocktails and tastings in the form of « world tapas «, to share in a magnificent lounge bar; whereas the ground floor, where raises itself a magnificent opened kitchen, shows a card «smart brasserie» where those products are the stars.

Francorchamps Motors Brussels

Matériel de démo von Oberndorff met un point d’honneur à entretenir avec ses clients et ses partenaires un service et une collaboration proactifs et personnalisés –concrétisés, entre autres, par un matériel de démonstration créé “à notre image” : ingénieux et qualitatif. Présentoir VO Corner Ludique et design : pensé pour intriguer vos clients, leur permettre de manipuler les volumes et les matières, visualiser les combinaisons de mécanismes, faire germer de nouvelles idées de réalisations “hors du commun”.

Avenue de Tervueren 292 1150 BRUXELLES ( WOLUWE-SAINT-PIERRE ) Phone +32 (0)2.773.00.80 The new Ferrari 458 Spider: the world’s first mid-rear engined berlinetta equipped with a retractable hard top debuts at the Frankfurt Motor Show The new Ferrari 458 Spider will be presented at the Frankfurt Motor Show from September the 15th till September the 25th…

NEWS FROM

Chaussée de Bruxelles, 54 1410 Waterloo Phone: +32 (0)2 352.03.40

Valise de démonstration VO Pratique et didactique : elle ouvre les yeux de vos prospects sur un superbe aperçu de la gamme de faces avant von Oberndorff, en cuir, cuir métallisé, bois, nacre, marbre, polycarbonate… Et elle leur permet de “toucher les matières”, de “jouer avec” le concept d’interchangeabilité des faces et de “visualiser” le potentiel de customisation. www.vonoberndorff.com

197


Une vision Haute Résolution grâce à la dynamique 3D de l’oeil!

Notre Visioffice® mesure:

votre oeil

votre monture

votre comportement

Ecrans plats HD,

lunettes? Vous offrent-elles une vision HD?

caméras HD, son HD,

En moins de 30 secondes, votre opticien

bouquet de chaînes

déterminera votre empreinte visuelle à

numériques au

l’aide du Visioffice®. Vos verres seront en-

choix... La télévision nous offre la qualité

suite réalisés sur mesure en tenant compte

la plus élevée et tient compte des préfé-

de vos données personnelles. Eyecode®

rences de chacun. Mais qu’en est-il de vos

vous offre LA vision Haute Résolution!

Pour plus d’information, rendez-nous visite!

38 AVENUE LOUISE 1050 BRUXELLES T. 02 512 24 75 F. 02 512 89 77 INFO@OPTICVISION.BE WWW.OPTICVISION.BE


1

2

199

3

4

5

1 / CARTIER 2 / 3 / 4 BVLGARI EDITION LIMITÉE 2012 5 / TAG HEUER L-TYPE

7A GALERIE TOISON D’OR 38 AVENUE LOUISE 1050 BRUXELLES T. 02 512 24 75 F. 02 512 89 77 INFO@OPTICVISION.BE WWW.OPTICVISION.BE


PRIVATE JET YOUNG TALENTS ART CRAFT MODE JUSTICE TRADE ARCHITECTURE MEDIA CARES GLOBAL LEISURE GASTRONOMY HOTEL AGENDA

EVENT


EVENT

C apital of Belgium and Europe, city of history and culture, Brussels expresses its exclusivity in a wide range of cultural activities, events and leisure activities. The Brussels BIGBOOK selects for you the best of the offering, reflecting a Brussels that is creative, bubbling with ideas, tastes, colours and unique touches. Music, opera, art and photo exhibitions, design, theatre, a whole spiritual and sensual world to be savoured without moderation.

201


events

13/09/2011


N

E EV

TS 203

Š Nicolas Lobet et Arnaud de Villenfagnes


Brussels summer Festival 12 > 21/08/2011


F

BS 205

Š Eric Danhier


BMW EVENT - Série 1 15 / 09 / 2011


W

BM 207

© blueclic


Les 3h de barques du 25 / 09 / 2011 Chalet robinson


LS SE US BR

E IV US CL EX

LS BE LA

. .L

E B.

209

© blueclic


J O . Du . A D ra O . R ura nd . M ab y t al y ot ea ux

R F es fre red pon W d@ Ja sa rit b rry ble er ig ré s b da oo ct k.b io n e

V Ba ersi by on lo N n L tra du ct eu rs t in po

R M éd m ehd acte ed i u @ Bi r e bi ss n c gb ar h ef oo k.b e

é s nn ew o e N ud k.b et ie oo ue D gb iq de bi st c gi éri d@ Lo réd eric F ed fr

t2 in Po

s el od m M co s. ue el iq od in m m m ue co Do iq il. in a by m gm H do @ C N O @ e z OU ) an m T s e TT rc on @ ui UI e as E Lo V e ent LU mr QU nt IS I G k.b m re U se N oo ne EO EZ LI Fe LO gb on is on ED M r C ls bi /ab nc is RE D N u de o o Ö p ra v t@ be M BV N S A (F de N en ok. Y s FE C A LI e R R H re U iqu em bo LE E M C rru nn .big Y e: E BO in o m EN u m S o EM lis e: EY Do ab ww IV f G n ER ty ph DR @ w e ee : J S ra U st rp n e & tog : A IRE Ve cha P tio ph ho p É uc ra P -u EX od og nt ke L Pr hot ista Ma n: A P ss & ui A aire neq H an M

Membre de l’Union des Editeurs de la Presse Périodique

The News & Modern Editions 1345 chaussée deWaterloo 1180 Uccle T +32 (0)2 374 67 44 info@nmeditions.com

J je ere re m m yL @ e bi feb gb v oo re k.b e

e gh .be on ok e J bo g s y D bi l an k.be ca fre y@ Lo of re ia tm o f e G of éd Hou igbo ge em s b gi çoi s@ Ré n oi a Fr anc fr

al ci er m lle e om it e o r c m k.b r eu e o ae ct e D bo el ss be ire m ig D axi b la ok. M ax@ l nV bo na a ig m io yV b at u @ N ang guy T an T

C ch har ar le le s B s@ é bi rard gb oo k.b e

COMING SOON - BIGBOOK BRUSSELS N°3 - WINTER- DECEMBER 10

Éditeur responsable


211


BIGBOOK FALL 2011  

BIGBOOK BRUSSELS II

BIGBOOK FALL 2011  

BIGBOOK BRUSSELS II

Advertisement