Atmospheres (EN, PL, CZ, RU)

Page 1

Atmospheres

EN Discover the creation of our wall panels from the concept to the finished product.

PL Odkryj tworzenie naszych paneli ściennych od koncepcji do gotowego produktu.

CZ Objevujte vznik našich nástěnných panelů od konceptu až po hotový výrobek.

RU Узнайте, как создаются наши стеновые панели - от концепции до готового изделия.

EN Discover the countless combination possibilities of the new wall panels.

PL Odkryj niezliczone możliwości kombinacji nowych paneli ściennych.

CZ Objevte nesčetné možnosti kombinací nových nástěnných panelů.

RU Откройте для себя бесчисленные возможности комбинирования новых стеновых панелей.

Atmospheres

EN Haute Couture for the wall: timeless classics in a modern dress.

Let yourself be inspired by the NOËL & MARQUET collection, enriched this year with new wall elements offering even more creative possibilities, for radically contemporary and sophisticated interiors.

CZ Haute Couture pro stěny: nadčasová klasika v moderním pojetí

Nechte se inspirovat kolekcí produktů NOËL & MARQUET , která se letos rozrostla o nové nástěnné prvky, takže nabízí ještě více kreativních možností pro jednoznačně moderní a rafinované interiéry.

PL Haute Couture dla ścian: ponadczasowa klasyka w nowoczesnym designie

Daj się zainspirować kolekcji produktów NOËL & MARQUET , rozszerzonej w tym roku o nowe elementy ścienne oferujące jeszcze więcej kreatywnych możliwości dla nowoczesnych i wyrafinowanych wnętrz.

RU Отделка от-кутюр для стен: вечная классика в современной форме Вдохновитесь коллекцией изделий NOËL & MARQUET, которую в этом году обогатили новые декоративные настенные элементы. Они подарят вам еще больше возможностей для творчества и создания сложных по-настоящему современных интерьеров.

3
1 CANELÉ L 2 CANELÉ S 3 FL11 4 WL10 3
1 2 3 4

Canelé S Canelé L

EN The Canelé wall panel, inspired by the round patterns of modernist interiors and Scandinavian architecture, is available in two formats. The Small and Large versions can be used as a duo to create a dynamic composition, as well as solo for a more sober aesthetic.

PL Ten panel ścienny z zaokrąglonym wzorem jest dostępny w dwóch rozmiarach. Do wykorzystania w duecie do stworzenia dynamicznej kompozycji lub samodzielnie dla bardziej stonowanej estetyki. Canelé odwołuje się w swoim stylu do modernistycznych wnętrz i skandynawskiej architektury.

CZ Tento nástěnný panel s obloukovým motivem lze využít ve dvou formátech. Ve dvojici k dosažení dynamické kompozice, nebo samostatně pro střízlivější efekt. Evokuje modernistický interiér a skandinávskou architekturu.

RU Эта стеновая панель с округлым узором представлена в двух форматах. Панели Canelé напоминают модернистские интерьеры и скандинавскую архитектуру, их можно использовать вместе для создания динамичной композиции или по отдельности для более строгого стиля.

6
WALL PANELS
7
1 CANELÉ L 2 FL11 3 WL10
1 2 2 1 2 3
2 1 CANELÉ S 2 FL11 3 IL12 4 WL10 1 1 2 3 4
11 4
1 CANELÉ S 2 FL11 3 WL10 1 1 2 2 3 3

CANELÉ S ARSTYL ®

300 x 14,5 x 2000 mm

ART.NR. 3050635

EAN 5412938987905

Design Bertrand Lejoly + FL11, WL10

Wall Panels

Panele ścienne Nástěnné prvky настенная панель

CANELÉ L ARSTYL ®

300 x 14,5 x 2000 mm

ART.NR. 3050636 EAN 5412938987929

Finishing Profiles

25 x 14,5 x 2000 mm

ART.NR. 3050630

EAN 5412938987806

Design Ber trand Lejoly

+ CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO

WL10 WALLSTYL ®

30 x 14,5 x 2000 mm

ART.NR. 3050631

EAN 5412938987820

Design Bertrand Lejoly

+ CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO

Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте
13 NEW NEW NEW NEW
Profile kończące Lišty s finálním povrchem финишные и стыковочные профили
FL11 WALLSTYL ®
+ FL11, WL10 14,5 300 14,5 300 14,5 30 14,5 25
Design Ber trand Lejoly
1 CANELÉ L 2 DORIQUE 3 FL11 4 WD2-2200 5 WL10 1 2 3 4 5 3
5

Dorique

EN As a reinterpretation of a classic motif, the Dorique wall panel also fits perfectly into contemporary interiors. The light and shadow stripes alternating along the vertical lines create a play of contrasts and a sophisticated geometry.

PL Panel ścienny Dorique to reinterpretacja klasycznego motywu, choć doskonale pasuje również do współczesnych wnętrz. Pojawiające się naprzemiennie światła i cienie wzdłuż pionowych linii tworzą grę kontrastów i subtelnej geometrii.

CZ I nová interpretace klasického motivu, nástěnný panel Dorique, najde skvělé uplatnění v současných interiérech. Světlo a stín se střídající podél svislých linií a vytvářejí hru kontrastů a jemné geometrie.

RU Стеновая панель Dorique, по-новому интерпретирующая классический узор, также легко найдет себе место в современном интерьере. Она создает тонкую игру контрастов и геометрических форм, основанную на чередовании света и тени вдоль вертикальных линий.

16
WALL PANELS
17
1 DORIQUE 2 FL11 3 IL13 4 NE4 PURE 5 WD2 6 WL10 1 2 6
19 3 4 5
1 DORIQUE 2 FL11 3 WD2-2200 2 1 3 2
1 DORIQUE 2 FL11 3 FT2 4 WD2-2200 1 2 3 4

Wall Panels

Finishing Profiles

Panele ścienne Nástěnné prvky настенная панель
Profile kończące Lišty s finálním povrchem финишные и стыковочные профили Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 23 NEW DORIQUE ARSTYL ® 300 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050611 EAN 5412938987783 Design Bertrand Lejoly + FL11, WL10 14,5 300 NEW NEW FL11 WALLSTYL ® 25 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050630 EAN 5412938987806 Design Ber trand Lejoly + CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO WL10 WALLSTYL ® 30 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050631 EAN 5412938987820 Design Bertrand Lejoly + CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO 14,5 30 14,5 25
1 SCURETTO 2 AD24 3 FL11 4 IL13 5 WD5 2 3 4 1 5

Scuretto

EN The Scuretto wall panel is a reference to cut stone and to its mineral structure. With its fine notches, it offers an almost infinite variety of combinations, for a firmly contemporary result. Repeat, invert, rotate, insert... This unique design element was created with a strong emphasis on modularity and asymmetry.

PL Panel ścienny Scuretto nawiązuje do kamienia ciosanego i jego mineralnej struktury. Dzięki drobnym pęknięciom oferuje niemal nieskończoną różnorodność kombinacji, aby uzyskać nowoczesny efekt wykończenia.Powtarzaj, odwracaj, obracaj, przeplataj — ten unikalny element ścienny zaprojektowano w duchu modułowości. Asymetria gra tu pierwsze skrzypce.

CZ Nástěnný panel Scuretto odkazuje na minerální strukturu kvádrového zdiva. Díky jemným spárám nabízí téměř neomezený počet kombinací pro rezolutně skvělý výsledek. Opakování, obracení, otáčení, prokládání… Právě modulární princip stojí za tímto jedinečným nástěnným prvkem, který využívá kladných stránek nesouměrnosti.

RU Стеновая панель Scuretto напоминает тесаный камень и его минеральную структуру. Украшенная тонкими надрезами, эта панель позволяет создавать почти бесконечное количество сочетаний в по-настоящему современном стиле. Ее можно использовать по-разному, переворачивать, вставлять между другими элементами... Этот уникальный настенный элемент был создан именно по модулярному принципу, и асимметрия играет здесь большую роль.

26
WALL PANELS
27
1 SCURETTO 2 FL11 3 WL10 2 1 3 2
29
1 SCURETTO 2 FD15S 3 FL11 4 IL5 5 WL10 2 3 4 1 5 5 3

Finishing Profiles

Profile kończące Lišty s finálním povrchem финишные и стыковочные профили
Panele ścienne Nástěnné prvky настенная панель Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 31 NEW SCURETTO ARSTYL ® 380 x 14,5 x 1135 mm ART.NR. 3050634 EAN 5412938987882 Design Bertrand Lejoly + FL11, WL10 NEW NEW 1135 380 FL11 WALLSTYL ® 25 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050630 EAN 5412938987806 Design Ber trand Lejoly + CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO WL10 WALLSTYL ® 30 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050631 EAN 5412938987820 Design Bertrand Lejoly + CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO 14,5 30 14,5 25
Wall Panels

Curve

EN The new Curve wall element echoes our iconic Puzzle panel. Its rounded shape enhances the possibilities to play, allowing for the creation of new geometric patterns. Whether used on its own or in combination with the Puzzle, Curve is the ideal wall panel to add a graphic and contemporary touch to any interior.

PL Nowy element ścienny Curve nawiązuje do naszego kultowego panelu Puzzle. Jego zaokrąglony kształt poszerza możliwości zabawy z formą, a tym samym pozwala na tworzenie oryginalnych geometrycznych wzorów. Może być używany samodzielnie lub w połączeniu z Puzzle. Curve to idealny panel ścienny do wprowadzenia graficznego i współczesnego akcentu do każdego wnętrza.

CZ Nový nástěnný prvek Curve je ozvěnou našeho charakteristického panelu Puzzle. Jeho zaoblené křivky rozšiřují možnosti hry tvarů a umožňují tak vytváření úplně nových geometrických motivů. Nástěnný panel Curve, který lze využívat jednotlivě nebo v kombinaci s modelem Puzzle, je ideální způsob, jak vdechnout libovolnému interiéru grafický a současný styl.

RU Новый стенной элемент Curve напоминает нашу культовую панель Puzzle. Его закругленная форма дарит новые возможности для творчества и позволяет создавать совершенно новые геометрические узоры. Стеновую панель Curve можно использовать отдельно или в сочетании с Puzzle. Она идеально подходит для создания современных графических акцентов в любом интерьере.

32
WALL TILES
33
1 CURVE 2 PUZZLE 3 CF2 4 FL11 5 WT15 4 5 1 2
35 3
1 CURVE 2 FD2S 3 NE4 PURE 2 3 1

Wall Tiles

Elementy ścienne Nástěnné prvky нaстенhые элементы Discover

the full range of products in our main catalogue or on our website
Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 37 PUZZLE ARSTYL ® 380 x 380 x 31 mm ART.NR. 3044537 EAN 5412938984294 Design Kamelia Terzieva A' Design Award 2021 + CURVE CURVE ARSTYL ® 380 x 380 x 31 mm ART.NR. 3050655 EAN 5412938987981 + PUZZLE NEW 380 380 380 380
/

FD7S FD20S

EN The new FD7S and FD20S elements are completing our collection of minimalist skirtings. With their carefully adjusted dimensions, they can change the aesthetic of a wall from a discreet touch, by choosing the FD7S skirting, or a more present one, with the FD20S.

PL Dwie nowe listwy przypodłogowe FD7S i FD20S uzupełniają naszą kolekcję minimalistycznych listew przypodłogowych. Dzięki odpowiednio dobranym wymiarom umożliwiają zmianę estetyki ściany poprzez wybór dyskretniejszej listwy przypodłogowej, takiej jak FD7S, lub widoczniejszej, jak FD20S.

CZ Nové podlahové lišty FD7S a FD20S doplňují naši kolekci minimalistických podlahových lišt. Jejich pečlivě vyladěné rozměry umožňují změnit estetiku stěny diskrétnějším (model FD7S) nebo současnějším (model FD20S) směrem.

RU Новые модели FD7S и FD20S дополняют нашу коллекцию минималистичных плинтусов.Благодаря своим тщательно выверенным размерам они позволяют менять стиль стены. Вы можете выбрать менее заметный плинтус FD7S или более бросающийся в глаза FD20S.

38
SKIRTINGS
39
1 FD20S 2 CANELÉ L 3 AD21 4 FL11 5 IL5
41 2 3 1 4 5
Skirtings Listwy przypodłogowe Podlahové lišty Плинтусы Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 42 FT1 WALLSTYL ® 38 x 13 x 2000 mm ART.NR. 3012614 EAN 5412938971249 FT2 WALLSTYL ® 58 x 13 x 2000 mm ART.NR. 3012615 EAN 5412938971270 + FT2 FLEX FL11 WALLSTYL ® 25 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050630 EAN 5412938987806 Design Ber trand Lejoly + CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO FL11 * WALLSTYL ® 25 x 14,5 x 2000 mm ART.NR. 3050630 EAN 5412938987806 Design Ber trand Lejoly + CANELÉ L, CANELÉ S, DORIQUE, SCURETTO 13 38 13 58 NEW NEW 14,5 25 14,5 25
* Visible side not primed / Widoczna część profilu nie jest zagruntowana / Widoczna český profil odmítá žert zagruntowanu / Лицевая сторона, не грунтована 43 FD2S WALLSTYL ® 110 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3028380 EAN 5412938979528 + FD2S FLEX FD7S WALLSTYL ® 70 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3050560 EAN 5412938987721 + WD2 FLEX 18 200 FD20S WALLSTYL ® 200 x 18 x 2000 mm ART.NR. 3038155 EAN 5412938981576 FD15S WALLSTYL ® 150 x 18 x 2000 mm ART.NR. 3037453 EAN 5412938981231 NEW NEW 15 70 15 110 18 150

Z1360

EN The Z1360 is the little sister of our classic Z13 chair rail. Thanks to its slightly reduced dimensions, which accentuate the delicacy of the original design, the Z1360 is the ideal choice to highlight the walls of a room in a subtle and refined way. It is also perfect for creating cassettes, bringing a classic elegance to the atmosphere of a room.

PL Gzyms Z1360 jest młodszym bratem naszego klasycznego gzymsu Z13. Dzięki nowym, delikatnie zmniejszonym wymiarom, które podkreślają finezję oryginalnego dizajnu, Z1360 jest idealnym wyborem do subtelnego i wyrafinowanego podkreślenia ścian pomieszczenia. Jest również doskonałym wyborem do tworzenia kasetonów, gdyż wprowadza klasyczną elegancję do atmosfery pomieszczenia.

CZ Ozdobná lišta Z1360 je malou sestřičkou naší klasické ozdobné lišty Z13. Díky novým, o trochu zmenšeným rozměrům, které zdůrazňují jemnost původního designu, je model Z1360 ideální možností, jak subtilně a rafinovaně zvýraznit stěnu. Výborně se také hodí na vytváření kazet, které do atmosféry místnosti vnesou klasickou eleganci.

RU Потолочный карниз Z1360 — это уменьшенный вариант нашего классического потолочного карниза Z13. Благодаря слегка меньшим размерам, подчеркивающим изящность оригинального дизайна, карниз Z1360 идеально подойдет для того, чтобы ненавязчиво и изысканно акцентировать внимание на стенах. Это также отличный элемент для создания рамок, придающий классическую элегантность помещению.

44
CHAIR RAILS
45
1 Z1360 2 WT22 2 1 1 1

Chair Rails

Z1360 FLEX ARSTYL ® 60 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3050656 EAN 5412938988001 + Z1360 NEW 15 60
Listwy panelowe Nástěnné lišty молдинги Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 47 Z13 ARSTYL ® 80 x 22 x 2000 mm ART.NR. 3000621 EAN 5412938523783 + Z13 FLEX Z13 FLEX ARSTYL ® 80 x 22 x 2000 mm ART.NR. 3000593 EAN 5412938524506 + Z13 15 60 Z1360 ARSTYL ® 60 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3050638 EAN 5412938987967 + Z1360 FLEX NEW 80 22 80 22

IL18

EN The new IL18 combines several features for a functional and decorative result. As a cornices, it stands out for its sober aesthetic, bringing a rich finish to the room. It works perfectly as a curtain profile, so that it blends evenly and beautifully into the interior. Finally, the IL18 allows an integrated lighting which diffuses a subtle illumination on the walls and ceilings.

PL Nowa listwa IL18 łączy w sobie kilka cech, dając efekt zarówno praktyczny, jak i dekoracyjny. Jako listwa sufitowa wyróżnia się stonowaną estetyką, zapewniając pomieszczeniu bogaty, wystawny wygląd oraz doskonałe wykończenie. Doskonale sprawdzi się także jako maskownica szyny z zasłonami, aby te wkomponowały się harmonijnie we wnętrze. Tymczasem element IL18 umożliwia zastosowanie oświetlenia pośredniego, które rozprasza subtelnie światło na ścianach i sufitach.

cz Nová forma IL18 spojuje různé funkce do praktického i dekorativního výsledku. Jako stropní lišta se vyznačuje střízlivou estetikou, která místnosti dodá bohatost i dokonalý detail. Lze použít rovněž jako krycí lištu pro závěsy, které pak lépe splynou s interiérem. V neposlední řadě model IL18 umožňuje nepřímé osvětlení, které se jemně rozptýlí po stěnách a stropech.

RU Новый лепной орнамент IL18 сочетает в себе несколько функций, одновременно практических и декоративных.

В качестве потолочного лепного элемента он выделяется своим строгим стилем и сделает убранство помещения более богатым и законченным. Его также можно использовать в качестве заслонки перед шторами, чтобы они равномерно вписались в интерьер. И наконец, элемент IL18 позволяет создать непрямое легкое освещение стен и потолков.

48
CURTAIN PROFILES
49
1 IL18 2 DORIQUE 3 FL11 4 FD11 4 1
2 3
1 AD22 2 FL4 3 SP2
53 1 2 2 3

Curtain Profiles

Profile karniszowe Garnýžové lišty нишевые профили для штор B8 NOMASTYL ® 82 x 82 x 2000 mm ART.NR. 3007246 EAN 5412938954280 54 CF2S WALLSTYL ® 110 x 22 x 2000 mm ART.NR. 3038302 EAN 5412938981668 IL18 WALLSTYL ® 90 x 121 x 2000 mm ART.NR. 3050633 EAN 5412938987868 Design Michaël Bihain IL18 WALLSTYL ® 121 x 90 x 2000 mm ART.NR. 3050633 EAN 5412938987868 Design Michaël Bihain NEW NEW 22 110 22 110 82 82 121 90 90 121
Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте M1 NOMASTYL ® 120 x 30 x 2000 mm ART.NR. 3007249 EAN 5412938536141 55 AD22 WALLSTYL ® 225 x 100 x 2000 mm ART.NR. 3041263 EAN 5412938536264 AD23 WALLSTYL ® 185 x 115 x 2000 mm ART.NR. 3041264 EAN 5412938536288 AD24 WALLSTYL ® 148 x 148 x 2000 mm ART.NR. 3041265 EAN 5412938970082 225 100 115 185 148 148 30 120

IL13

EN The IL13 profile is a continuation of our tradition of lighting profiles and takes up the design language of our IL3 in new dimensions. Its generous proportions instantly bring singularity and opulence, and its integrated lighting diffuses a soft halo that finely enhances the inner architecture.

PL Profil IL13 wpisuje się w gamę naszych profilów do oświetlenia pośredniego i nawiązuje do estetycznego języka IL3 w nowych rozmiarach. Jego duże wymiary natychmiast nadają wnętrzu wyjątkowości, a zintegrowane oświetlenie rozprasza delikatną aureolę, subtelnie podkreślając architekturę pomieszczenia.

CZ Lištu IL13 najdete v naší řadě lišt pro nepřímé osvětlení a odkazuje na estetický jazyk modelu IL3 v nových rozměrech. Její štědré proporce interiér okamžitě ozvláštní a integrované osvětlení měkkým světlem zdůrazní samotnou místnost.

RU Профиль IL13 входит в линейку наших профилей для непрямого освещения и выполнен в той же эстетике, что и IL3, только в новых размерах. Его щедрые пропорции мгновенно придадут особенные нотки интерьеру, а встроенный свет изящно подчеркнет архитектуру помещения нежным ореолом.

56
LIGHTING PROFILES
57
1 IL13 2 Z1250 3 FD1 3 1 2

Lighting Profiles

Profile oświetleniowe Světelné lišty Карнизы для освещения Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 59 IL13 WALLSTYL ® 80 x 52 x 2000 mm ART.NR. 3050632 EAN 5412938987844 IL3 WALLSTYL ® 50 x 33 x 2000 mm ART.NR. 3037957 EAN 5412938981477 NEW 52 80 33 50 IL18 WALLSTYL ® 90 x 121 x 2000 mm ART.NR. 3050633 EAN 5412938987868 Design Michaël Bihain IL18 WALLSTYL ® 121 x 90 x 2000 mm ART.NR. 3050633 EAN 5412938987868 Design Michaël Bihain NEW NEW 121 90 90 121

Z1360 WD2 FT2 FD2 FD2S

EN At the forefront of innovation in the field of interiors, NOËL & MARQUET is constantly seeking to enlarge its collection with new decorative and functional elements, adapted to all types of interiors. This year, five new products have been added to the Flex collection, opening the door to ever more creativity and offering beautiful solutions for rounded walls.

PL Będąc wiodącą marką w zakresie innowacyjnych technologii w sektorze wnętrzarstwa, NOËL & MARQUET nieustannie stara się wzbogacać swoją kolekcję o nowe elementy dekoracyjne i funkcjonalne, odpowiednie dla wszystkich typów wnętrz. W tym roku do kolekcji Flex dołącza pięć nowych produktów, otwierając drzwi do jeszcze większej kreatywności i nowych estetycznych rozwiązań dla zaokrąglonych ścian i pragnienia okrągłości we wnętrzach.

CZ Společnost NOËL & MARQUET je v čele inovací v interiérech a neustále se snaží obohatit svou nabídku o nové ozdobné i funkční prvky, které se hodí do všech typů interiérů. Letos se o pět inovativních produktů rozrostla kolekce Flex, která tak nabídne ještě více kreativity a estetických řešení pro zakřivené stěny a další speciální prvky.

RU NOËL & MARQUET — всегда в авангарде инноваций в области интерьерного дизайна. Бренд постоянно стремится обогатить свою коллекцию новыми декоративными и функциональными элементами, подходящими для любых интерьеров. В этом году пять новых продуктов дополняют коллекцию Flex, даря новые возможности для творчества и эстетического оформления круглых стен и других округлых элементов интерьера.

60
FLEXIBLE PROFILES
61
1 Z1360 FLEX 2 FL2 3 FL2 FLEX 4 Z15 5 Z15 FLEX 2 3 1 4 5
63
1 FD2S FLEX 2 WD2 FLEX 3 FD2S
1 2 2
3

Z1360 FLEX ARSTYL ®

60 x 15 x 2000 mm

ART.NR. 3050656

EAN 5412938988001 + Z1360

Flexible Chair Rails

Listwy płaskie flex Flexibilní nástěnné lišty Гибкие молдинги

WD2 FLEX WALLSTYL ®

FD2S FLEX WALLSTYL ®

110 x 15 x 2000 mm

ART.NR. 3050337

EAN 5412938987608

EN Check if the profile is suitable for use. Radii pertain to use in ceiling, wall and floor areas.

CZ Zkontrolujte, zda jelišta vhodná pro použití. Poloměry se vztahují k použití na stropech, stěnách a podlahách.

PL Sprawdź, czy formowanie nadaje się do użytku. Podane wartości promieni dotyczą montażu na suficie, ścianie i przy podłodze.

RU Проверить, подходит ли молдинг для использования. Радиусные профили используются при оформлении потолков, стен и полов.

Radius Radius Profile FT2 FLEX Z1360 FLEX WD2 FLEX FD2 FLEX FD2S FLEX Min. Radius 20 CM 70 CM 20 CM 20 CM 20 CM
66
+ FD2S
70
ART.NR.
EAN
+ WD2 NEW NEW NEW 15 70 15 60 15 110
x 15 x 2000 mm
3050335
5412938987561

Flexible Skirtings

Listwy przypodłogowe flex Flexibilní podlahové lišty Гибкие карнизы Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 67 FD2 FLEX WALLSTYL ® 110 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3050336 EAN 5412938987585 + FD2 FD2S FLEX WALLSTYL ® 110 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3050337 EAN 5412938987608 + FD2S WD2 FLEX WALLSTYL ® 70 x 15 x 2000 mm ART.NR. 3050335 EAN 5412938987561 + FD7S FT2 FLEX WALLSTYL ® 58 x 13 x 2000 mm ART.NR. 3050334 EAN 5412938987547 + FT2 NEW NEW NEW NEW 13 58 15 110 15 110 15 70
68

SUSTAINABILITY

We take our responsibility

EN As a family-owned company, NMC has always been aware of its responsibility for future generations. This awareness for energy efficiency, sustainability and climate protection has meant that every step in the development, production and sale of NOËL & MARQUET design elements is checked and optimised:

Energy from our own photovoltaic system and 100% green energy.

– Our own recycling facility ensures nearly 100% recycling of waste.

– Closed water circuits minimize consumption.

ISO 14001 certification – the international standard for environmental management systems.

– BREEAM product declaration for all products.

– Our skirtingboards have been awarded with the German quality label “Blauer Engel” as low-emission and safe to health products.

Odpowiedzialnos´c´

PL NMC, jako firma rodzinna, zawsze była świadoma swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Przyjęliśmy zobowiązania w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, dlatego kontrolujemy każdy etap pracy i dążymy do jego optymalizacji: od opracowywania produktów NOËL & MARQUET, przez procesy ich wytwarzania, aż po sprzedaż:

– Korzystamy z energii pochodzącejnaszego systemu fotowoltaicznego - 100-procentowy zielonej energii.

Nasz własny zakład recyklingu zapewnia niemal 100-procentowy odzysk odpadów.

– Zastosowanie zamkniętego obiegu wody minimalizuje jej zużycie.

– Posiadamy certyfikat ISO 14001, który jest międzynarodową normą dla systemów.

Wszystkie produkty posiadają certyfikat BREEAM.

– Nasze listwy cokołowe zostały nagrodzone znakiem ekologicznym „Błękitny Anioł” jako produkt niskoemisyjny i nieszkodliwy dla zdrowia.

Prˇebíráme zodpoveˇdnost

CZ Jako rodinná firma si byla společnost NMC vždy vědoma své odpovědnosti za budoucí generace. A právě toto povědomí o efektivním využívání energií, trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí vedou k tomu, aby při vývoji, výrobě a prodeji designových prvků značky NOËL & MARQUET byl každý krok kontrolován a optimalizován, pokud jde o šetrnost vůči životnímu prostředí:

Energie z vlastní solární elektrárny je 100% zelená energie.

Vlastní recyklační zařízení zajišťuje téměř 100% opětovné využití odpadů.

– Uzavřené okruhy minimalizující spotřebu vody.

Certifikace dle ISO 14001 – mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu.

– Všechny produkty mají certifikaci BREEAM.

– Naše soklové lišty byly oceněny německou značkou kvality „Modrý anděl“ coby zdravotně nezávadný výrobek s nízkými emisemi.

Устойчивое развитие

RU Как семейное предприятие NMC всегда осознавало свою ответственность перед будущими поколениями. Такое сознательное отношение к энерго-эффективности, устойчивому развитию и защите климата стало основой эко-логического контроля и оптимизации каждого этапа разработки, производства и сбыта элементов оформления от NOËL & MARQUET:

енерация энергии с помощью собственных фотовольтаических установок, на 100% возобновляемая энергия.

Собственное отходоперерабатывающее оборудование обеспечивает практически 100% рециклинг отходов.

Замкнутые водяные контуры миними-зируют расход воды.

Сертификация по ISO 14001 – международному стандарту систем экологического менеджмента.

– Вся продукция имеет сертификат BREEAM.

Наши плинтусы были награждены немецким знаком качества «Голубой ангел» как особенно безопасный для здоровья продукт с низким уровнем выбросов.

69

Key Klucz Vysveˇtlivky Условные обозначения

With primer Zagruntowane Základní загрунтованный

Primed only in DE, BENELUX, FR Zagruntować tylko w DE, BENELUX, FR Začleněny pouze v DE, BENELUX, FR загрунтованный не загрунтован DE, BENELUX, FR

Wall panels Panele s´cienne Násteˇnné elementy Стеновые панели

Finishing profiles Profile ko´ncz˛ace Lišty s finálním povrchem финишные и стыковочные профили

Wall tiles Elementy s´cienne Násteˇnné prvky нaстенhые элементы

Skirtings Listwy przypodłogowe Podlahové lišty Плинтуса

CANELÉ L NEW ARSTYL® PU 300-14,5-200030506366 pcs6 CANELÉ S NEW ARSTYL® PU 300-14,5-200030506356 pcs6 DORIQUE NEW ARSTYL® PU 300-14,5-200030506116 pcs16 SCURETTO NEW ARSTYL® PU 380-14,5-113530506349 pcs26 CURVE NEW ARSTYL® PU 38038031- -30506556 pcs32 PUZZLE ARSTYL® PU 38038031- -30445376 pcs37 FD15S WALLSTYL® HDPS 15018- -2000303745316 m43 FD2S WALLSTYL® HDPS 11015- -2000302838026 m43 FD20S NEW WALLSTYL® HDPS 20018- -2000303815512 m38 FD7S NEW WALLSTYL® HDPS 7015- -2000305056042 m38 FL11 WALLSTYL® HDPS 2514,5- -2000305063068 m42 FT1 WALLSTYL® HDPS 3813- -2000301261452 m42 FT2 WALLSTYL® HDPS 5813- -2000301261534 m42 FL11 NEW WALLSTYL® HDPS 2514,5- -2000305063068 m 13/23/31 WL10 NEW WALLSTYL® HDPS 3014,5- -2000305063160 m 13/23/31 NAME RANGEMATERIALPRIMER ART.NR. MM MM MM MM MM
Width Szerokość Šířka Ширина Diagonal Przekątna Diagonála Диагональ Height Wysokość Výška Высота Thickness Grubość Tloušťka Толщина Length Długość Délka Длина Quantity per box Zawartość pudełka Obsah krabice Содержимое коробки
70 INDEX MM MM MM MM MM
Z1360 NEW ARSTYL® PU 6015- -2000305063878 m44 Z13 ARSTYL® PU 8022- -2000300062140 m47 AD22 ARSTYL® PU 225100-2462000304126320 m55 AD23 ARSTYL® PU 185115-2182000304126426 m55 AD24 ARSTYL® PU 148148-2092000304126524 m55 B8 NOMASTYL® PS 8282-1162000 54 CF2S WALLSTYL® HDPS 11022- -2000303830236 m54 IL18 NEW WALLSTYL® HDPS 90121- -2000305063316 m48 M1 NOMASTYL® PS 12030- -2000 84 m55 IL13 NEW WALLSTYL® HDPS 8052- -2000305063230 m56 IL3 WALLSTYL® HDPS 5033-602000303795760 m59 IL18 NEW WALLSTYL® HDPS 90121- -2000305063316 m59 FD2 FLEX NEW WALLSTYL® PU 11015- -2000305033624 m60 FD2S FLEX NEW WALLSTYL® PU 11015- -2000305033724 m60 FT2 FLEX NEW WALLSTYL® PU 5813- -2000305033452 m60 WD2 FLEX NEW WALLSTYL® PU 7015- -2000305033534 m60 Z1360 FLEX NEW ARSTYL® PU 6015- -2000305065630 m60 Z13 FLEX ARSTYL® PU 8022- -2000300059324 m47 NAME RANGEMATERIALPRIMER ART.NR. MM MM MM MM MM Chair rails Listwy płaskie Násteˇnné lišty Молдинги Lighting profiles Profile os´wietleniowe Sveˇtelné lištye Карнизы для освещения Flexible profiles Profile flex Flexibilní lišty Гибкие профили Curtain Profiles Profile karniszowe Garnýžové lišty нишевые профили для штор Discover the full range of products in our main catalogue or on our website / Odkryj pełną gamę produktów w naszym głównym katalogu lub na naszej stronie internetowej / Kompletní nabídku produktů najdete v našem hlavním katalogu nebo na našich webových stránkách / Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции в нашем основном каталоге или на нашем сайте 3007246130 m 3007249 71

RESPONSIBLE EDITOR

NMC SA / AG nmc.eu

CREATIVE DIRECTION

Bertrand Lejoly bertrandlejoly.com

SPATIAL DESIGN

Studio Utte studioutte.com

PHOTOGRAPHY

Stephan Offermann stephanoffermann.com

GRAPHIC DESIGN

SU—F Studio suf.studio

PRINTED IN BELGIUM

Snel snel.be

VERSION

2023

Subject to changes – errors excepted.

COLOPHON

EN All models and names are protected. All rights reserved by NMC SA, Belgium. The products in this catalogue are described according to the latest information at the time of printing. NMC reserves the right to make changes without notice. Colour reproductions can only serve as an indication and are not a point of reference and do not constitute a reference sample.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of ± 5 % height and width, ± 5 mm length.

PL Opisy produktów przedstawione w niniejszej publikacji są zgodnie z informacjami posiadanymi przez nas w momencie oddania katalogu do druku. NMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Przedstawienia kolorów mają jedynie charakter poglądowy a niniejszy katalog nie stanowi próbnika oferowanych przez nas produktów.

Wymiary naszych produktów podawane są w zaokrągleniu do 5 mm.

CZ Veškeré modely a veškerá jména jsou chráněny ochrannou známkou. Veškerá práva si vyhrazuje společnost NMC SA, Belgie. Produkty v tomto katalogu odpovídají stavu v okamžiku tisku. Společnost NMC si vyhrazuje právo na pozdější provedení změn, a to rovněž bez předchozího ohlášení. Veškeré zobrazené barvy slouží pouze orientačním účelům, přičemž se nejedná o referenční vzorky. Rozměry našich produktů jsou zaokrouhleny na ± 5mm.

RU Права на все модели и наименования защищены. Все права сохраняются за NMC SA, Бельгия. Последний пересмотр продукции, представленной в каталоге, осуществлялся перед сдачей в печать. Компания NMC оставляет за собой право на последующее внесение изменений без предварительного уведомления. Любое воспроизведение цвета может рассматриваться только как ориентировочный пример и не является эталонным образцом.

Указанные размеры продукции округлены до ± 5 мм.

72

CATALOGUES

EN If you wish to further discover the world of NOËL & MARQUET or find out about our full range of cornices, panel mouldings, skirtings, lighting profiles, wall panels, ceiling roses, façade decoration and functional profiles, take a look at our catalogues.

PL Jeśli chcesz dalej odkrywać świat NOËL & MARQUET lub zapoznać się z naszą pełną ofertą gzymsów, listew panelowych, listew przypodłogowych, profili oświetleniowych, paneli ściennych, rozet sufitowych, dekoracji fasadowych i profili użytkowych, zajrzyj do naszych katalogów.

CZ Chcete-li dále objevovat svět NOËL & MARQUET nebo se seznámit s naším kompletním sortimentem říms, panelových lišt, soklových lišt, osvětlovacích profilů, nástěnných panelů, stropních rozet, fasádních dekorací a funkčních profilů, prohlédněte si naše katalogy.

RU Если вы хотите еще больше открыть для себя мир NOËL & MARQUET или ознакомиться с нашим полным ассортиментом карнизов, молдингов, плинтусов, профилей для освещения, стеновых панелей, потолочных розеток, декоративных и функциональных профилей для фасадов домов, посмотрите наши каталоги.

EN Catalogues, product overviews, installation manuals, datasheets, projects, an installer-and-distributor locator and much more awaits you on www.noel-marquet.com

CZ Katalogy, přehledy výrobků, instalační příručky, technické listy, projekty, vyhledávač realizačních firem a distributorů a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.noel-marquet.com

PL Katalogi, przeglądy produktów, instrukcje instalacji, arkusze danych, projekty, lokalizator instalatorów i dystrybutorów oraz wiele więcej czeka na Ciebie na stronie www.noel-marquet.com

RU Каталоги, обзоры продукции, руководства по установке, технические паспорта, проекты, поиск мастеров по монтажу и дистрибьюторов, а так же многое другое ждет вас на сайте www.noel-marquet.com

73
MAIN CATALOGUE PRODUCT OVERVIEW BLACK CATALOGUE

INTERNATIONAL

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00 info@nmc.be

CONTACT

POLSKA

NMC Polska Sp.Zo.o.

Ul. Pyskowicka 15 PL - 41807 Zabrze

T +48 32 373 24 36

F +48 32 373 24 36 biuro@nmc.pl

RUSSIA

NMC LLC. (Sales office)

7, Kronshtadtsky bvd (3rd floor)

RU - 125212 Moscow

T +7 495 232 69 58

F +7 495 232 53 73 info@nmcrus.ru

UKRAINE

NMC Ukraine

Chervonoarminyska str. 55g office 1

UA - 03150 Kyiv

T +380 44 200 38 16

F +380 44 200 38 16 info@nmc-ukraine.com

CZECHIA

NMC Czech s.r.o.

Spořická 4949

Areál Povodi Ohře s.p. - P.O. Box 11 CZ - 430 02 Chomutov

T +420 474 63 87 81 - 4

F +420 474 63 87 85 info@nmc-czech.cz

ART. NR. 3050997 NOEL – MARQUET.COM
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.