Page 1

Saps què són realment les medicines alternatives? Nosaltres t’’ho descobrim ! ! ! Et desvelem tots els teus dubtes ! ! ! Quiropràctica, herbalisme o fitoteràpia,, medicina tradicional xinesa,, ajurveda, meditació, ioga i moooltes més . . . . Descobrim que la medicina alternativa no està prou regulada en els països desenvolupats, el perquè . . . . Medicina alternativa/natural Ens dóna prou seguretat? O la tradicional? Practiqueu la medicina medicina alternativa?Descobreix si ets del perfil de persones que es decanten per aquestes pràctiques. i perquè no combinarcombinar-la amb la tradicional?


Continguts

8

2 Què són realment realment les medicines alternatives? 3 Com està regulada la medicina alternativa? 4 Quines pràctiques inclou. 6 Medicina alternativa/natural vs medicina tradicional.

8 Persones que practiquen la medicinal alternativa.


Què és la medicina alternativa? Conjunt

ampli

de

pràctiques

d’atenció de la salut que no formen part de la pròpia tradició del país i no estan integrades al sistema sanitari principal. (segons la OMS)

La medicina alternativa també s’anomena

medicina

complementària. La medicina alternativa engloba medicaments

herbaris

com:

herbes, preparacions herbàries, una

part

de

l’herba

o

combinacions d’herbes. I també les

activitats

terapèutiques

de

prevenció, diagnosi i tractament d’infermetats físiques i mentals o alleujament dels símptomes .


La base de la medicina alternativa és la prevenció, ja que aquesta permet mantenir

allunada

la

malaltia o disfunció de l’organisme.

El que antigament eren remeis s’anomena considerem

casolans o

ho

medicina

natural.

(www.medinatural.net)


Com està regulada la medicina alternativa? alternativa? Segons la legislació de

la

Comissió

Europea s’entén com a terme de medicina complementària.

En altres zones del món

està

reconeguda, prohibida o tolerada.

Pot ser administrada i

recomanada

paramèdics sense

i

per gent

formació

avaluable per l’estat.


Quines pràctiques inclou? inclou? Dintre del que es considera alternativa podem incloure: 11.. Naturopatia 2 2.. Quiropràctica 3 3.. Herbalisme o fitoteràpia 4 4.. Medicina tradicional xinesa 5 5.. Ayurveda 6 6.. Meditació 7 7.. Ioga 8 8.. Biofeedback 9 9.. Himnosi 110 0.. Homeopatia 1111.. Acupuntura 112 2.. Reiki 13 3.. Oligoteràpia 4 4.. Teràpia ortomolecular 115 5.. Teràpia floral 116 6.. Dietètica i nutrició 117 7.. Sals de Schussler 118 8.. Babes d’estrella de mar

I altres pràctiques que poden incorporar o basar-se en la medicina tradicional, creences espirituals, remeis casolans o concepcions noves de la medicina herbària. (wikipedia)


Pràctiques curioses Babes

de

l’estrella

en

processos

de mar

Ajuden inflamatoris

com

l’artritis

i

l’asma. La baba cobreix els teixits

interns

i

d’aquesta

manera

els

globus

poden

circular

blancs

lliurement

protegint el nostre cos.

Les sals de schussler

És un mètode terapèutic on el dr. Schussler considera que amb 12 sals es podrien curar totes les enfermetats encar que algunes vegades es podria recorre a altres tècniques alternatives per a vencer certes dolencies, (www.femalt.com)


En que consisteixen les pràctiques més famoses Naturopatia: medicina natural que empra mètodes diagnòstics diversos com per exemple la iridologia, referint-se no solament a plantes medicinals, sinó a la natura en el més ampli sentit, involucrant el color, el sabor o els sons. Quiropràctica: és

una disciplina de

la

fisioteràpia que emfatitza la diagnosi, el tractament i la prevenció dels desordres mecànics dels sistema múscul esquelètic (columna vertebral) sota la hipòtesi que aquests desordres afecten la salut en general a través del sistema nerviós. El principal tractament implica una teràpia amb les mans i manipulació de la columna vertebral, també es fan exercicis i consells sobre la vida saludable. Herbalisme o fitoteràpia: és l’estudi de les propietats i les aplicacions medicinals de les plantes i els seus extractes, així com els fongs i els productes obtinguts de les abelles, els minerals, closques i certes parts d’animals.


Medicina Xina tradicional: es basa en el concepte de “chi” que es creu que recorre el cos de la persona. El “chi” regla l’equilibri espiritual, emocional, mental i físic i està afectat per les forces oposades del “ying” (-) i el “yang” (+). Segons aquesta medicina tradicional la malaltia succeeix quan s’altera el flux del “chi” i es produeix un desequilibri del “ying” i el “yang”. Els components d’aquest tipus de medicina complementen teràpies d’herbes i alimentació, exercici físic que restableix la salut, meditació, acupuntura i massatges reparadors. Es considera una de les pràctiques més antigues. Ayurveda: és un antic sistema de medicina hindú. Els remeis principals són plantes que es trien per la seva capacitat d’harmonitzar l’equilibri entre el pacient i les influències bàsiques de la vida tal com: la dieta, el treball i la vida familiar...També inclou dieta, medicaments herboristes i massatges amb olis i la relaxació.


Ens dóna seguretat? No en té o te poc estudi clínic experimental. Segons Edzard Ernest a Àustria i Alemanya està en mans de metges i als EUA com a mínim la meitat que el practiquen són metges. (wikipedia)


És compatible amb la medicina medicina tradicional?

S’agrupa amb la medicina

Interessos:

complementaria i s’utilitzen

desenvolupats

en confusió amb la medicina

tant que prosperi la medicina

convencional.

alternativa ja que és on es

En

els

països

desenvolupament

en està

restringida la ma medicina convencional i es fa ús de la tradicional.

troben

Als

països

no

interessa interessa

les

industries

farmacèutiques

i

químiques.(wikipedia)


Perfil de persones que practiquen la medicina alternativa Persones

que

creuen

en

que

s’ha d’estar amb consonància amb el planeta i tornar a la medicina natural i que a més creuen que la situació de la medicina actual i convencional no és sostenible. La

Medicina

forma

natural

de

vida,

d’entendre

el

una

és

forma

món

desenvolupar-se en ell.

una

i


Fonts d’ información i recursos -

VVAA.

Definició

de

Medicina

alternativa.

Consultat

el

26/10/2011 es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa

- Autor desconegut. Bloc de medicina alternativa. Consultat el 26/10/2011 www.buenasalud.net

- Autor desconegut. “Guia pràctica de la medicina alternativa y morfopsicologia”

Consultat

el

26/10/2011

www.medicinas-

alternativas.net

- Autors de FEMALT. “Fundación europea de medicinas alternativas” Consultat el 26/10/2011 www.femalt.com

-

Pla Descarrega, C., Mas Tiasas M., Pla Mas, J. “Mmedicina

natural i biològica” Consultat el 2/11/2011 www.medinatural.net

- Autors de la OMS. “Organització Mundial de la salut”. Consultat el 2/11/2011 www.who.int/es/

- Armoza, C., “Medicina complementaria, alternativa i natural”. Consultat el 2/11/2011 www.nuestramedicina.com/

Medicines alternatives  

Projecte de medicines alternatives

Advertisement