Page 1

Kutak za zaposlenike

FOTOGALERIJA

SAVJETI Povrat poreza Veljača je tradicionalno vrijeme predavanja prijava za povrat poreza, a prema podacima sa web-stranice Minstarstva financija za 2007. godinu podneseno je 1.037.039 prijava poreza na dohodak. Tim povodom, TDRevija vam daje nekoliko praktičnih savjeta.

Kolega Tihomir Blažević, regionalni manager prodaje iz KDC-a Osijek, u svome se poslu susreće s brojnim ljudima, među njima i popularnom Renatom Sopek.

Jeste li znali da... ... da je internet stranica TDR-a (www.tdr.hr) proglašena jednom od 10 najboljih hrvatskih korporativnih web stranica u 2008. godini po izboru IT magazina Vidi?

Postupanje radnika prilikom kontrole na izlazu 1. Prislonite karticu na čitač. 2. Ukoliko zelena lampica na tipkalu zasvijetli, blokira se rampa za izlazu. 3. Stisnite zeleno tipkalo koje se ugasi pri čemu se deblokira rampu za slobodan prolaz. 4. Obavezno se javite zaštitaru i pristupite pregledu. Napomena: Sustav radi nasumični odabir za kontrolu, a ukoliko vas je odabrao, dužni ste obavezno pristupiti pregledu.

TDRevija: Kako i gdje pronaći upute za ispunjavanje porezne prijave? Najpouzdanije informacije vezano uz popunjavanje i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak mogu se pronaći na internet stranicama Porezne uprave: www. porezna-uprava.hr (klikom na “kontakt centar” s desne strane) ili direktno na stranici: http://ccenterclient.porezna-uprava. hr/ (klikom na “Godišnja porezna prijava poreza na dohodak”), također i putem besplatnog telefona u kontakt centru Porezne uprave na broj 0800-66-99-33 (od 9-15 sati radnim danom). Informacije možete dobiti i direktno osobnim kontaktom u Poreznoj upravi prema mjestu prebivališta / uobičajenog boravišta. TDRevija: Kada možete ostvariti poreznu olakšicu? Poreznu olakšicu možete ostvariti ukoliko ste imali plaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja uplaćene tuzemnim osiguravateljima. Također, poreznu olakšicu možete ostvariti ukoliko ste imali troškove učinjene za zdravstvene potrebe (za liječenje, nabavku lijekova, ortopedskih pomagala i sl.), a to niste platili iz osnovnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja ili iz dobivenih donacija, ako ste imali troškove za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja (vlastitim sredstvima ili sredstvima namjenskog stambenog kredita) ili ukoliko ste imali troškove za održavanje postojećega stambenog prostora na području Republike Hrvatske koji je u vašem vlasništvu ili vlasništvu vašeg bračnog druga, a radi poboljšanja uvjeta

stanovanja i uz uvjet da u tom stambenom prostoru imate prebivalište i trajno boravite. Poreznu osnovicu možete umanjiti i za iznos plaćene, slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca, a također i ukoliko je netko u protekloj godini izvršio donaciju na žiroračun u tuzemstvu i to u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, te udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Taj trošak može umanjiti poreznu osnovicu, ali samo do 2 posto primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Sve prethodno navedene olakšice možete koristiti u ukupnom godišnjem iznosu do 12.000,00 kn uz obavezno prilaganje odgovarajuće i propisane dokumentacije.

Godina II., broj 11, veljača 2009.

Za one koji postižu više Walter Wolf Gold 100’s stigao i na hrvatsko tržište

TDRevija: Koje se stvari najčešće zaboravljaju upisati u poreznu prijavu.? Obveznici najčešće zaborave upisati broj računa na koji im se treba vratiti novac, navesti sve olakšice za koje traže umanjenje porezne osnovice, priložiti propisane dokumente te priložiti IP obrazac. Zato je uputno da se na prijavi upiše broj telefona na koji se poreznog obveznika može dobiti.

Nakon uspješnog lansiranja na tržištima regije, Walter Wolf Gold 100’s početkom veljače stiže i na hrvatsko tržište. Walter Wolf Gold 100’s je produljena full flavour varijanta popularnog plavog Walter Wolfa, koji je namIjenjen ljudima koji žele uživati u bogatim aromama visoko kvalitetnih receptura duhana i “american blend” okusa. Prepoznat kao partner onih koji žive drukčiji život, ispunjen avanturama, Walter Wolf će zasigurno i u novom ruhu zadovoljiti očekivanja modernog potrošača.

TDRevija: Do kada i kako se može predati porezna prijava? Prema informacijama iz Ministarstva financija, zadnji rok za podnošenje prijava ove godine je 2. ožujka 2009. Porezna prijava može se predati osobno u Poreznoj upravi po prebivalištu / uobičajenom boravištu poreznog obveznika ili predati preporučenom pošiljkom. Adresar Porezne uprave nalazi se na web stranicama Porezne uprave (www.pu.mfin.hr). TDRevija: Kako se radi povrat poreza? Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza u pravilu se vrši na tekući račun koji je naveden u godišnjoj poreznoj prijavi. Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza.

Vi pitate, mi odgovaramo!

Tehničke karakteristike cigarette Walter Wolf Gold 100’s: Vrsta blenda: American Blend | Pakiranje: HL-Flip top | Sadržaj: 20 cigareta | Duljina: Long size | Nikotin: 0.9 mg | Katran: 10 mg | CO: 10 mg

Poštovani zaposlenici TDR-a, Istragrafike, Hrvatskih duhana i Adiste, ako ste ikada poželjeli postaviti pitanje svom rukovoditelju, a niste znali kako, TDRevija vam nudi i tu mogućnost. Dovoljno je da na kupon koji se nalazi ispod teksta upišete svoje pitanje, komentare ili želje, kome je pitanje namijenjeno, otrgnete ga i ostavite na recepciji u Kanfanaru ili pošaljete na adresu: TDR d.o.o., n/r Sunčana Turk, poslovni centar Avenue Mall, 8. kat, Avenija Dubrovnik 16/7, 10 000 Zagreb. Odgovore na svoja pitanja potražite u sljedećim brojevima TDRevije.

Aktualno

Pitanje: Zbog čega postoji razlika u plaći od 200 bodova između vozača Adiste iz Kanfanara i vozača Adiste iz Hrvatskih duhana, kada oni unatoč starijim vozilima i prijeđenih 500.000 km ostvaruju dobru iskoristivost u odnosu tona/km? Odgovor: Prilikom prijenosa ugovora radnika iz društava u sastavu Adris grupe u novo društvo Adista, radnici su zadržali minimalno ona prava, među kojima i plaće, koja su imali prije toga. Radi se na tome da se sve plaće po radnim mjestima Adiste izjednače, pri čemu će plaće ovisiti poglavito o tržišnim uvjetima i razini poslovanja, neovisno o tome tko je došao iz kojeg društva. (Ronald Korotaj, direktor pravnih poslova Adris grupe)

U skladu s odlukom Uprave Adris grupe, te s ciljem stabilnog i pozitivnog razvitka kompanije, u TDR-u je 1. siječnja 2009. godine s radom započela peteročlana Uprava. Dužnost Predsjednika Uprave obnaša Davor Tomašković, dosadašnji glavni izvršni direktor TDR-a. Kao zamjenici Predsjednika Uprave imenovani su Josip Lozančić (član Uprave za financije) i Goran Markulin (član Uprave za tržišno poslovanje). Članovima Uprave imenovani su Ivan Leko (član Uprave za operacije) i Maja Đemidžić (članica Uprave za istraživanje i razvoj).

Pitanje: Vozači Adiste iz Kanfanara u krugu Hrvatskih duhana: Pitomača, Virovitica i Kutjevo mogu koristiti sanitarni čvor, no zašto vozači Adiste iz Hrvatskih duhana to isto ne mogu napraviti u Kanfanaru? Da li se to može regulirati? Odgovor: Nismo znali da se takve stvari događaju u našem poslovnom sustavu, svakako je neprihvatljivo i to ćemo odmah ispitati i hitno otkloniti. (Emir Lojić, voditelj sigurnosti Adris grupe)

TDR dobio Upravu

Walter Wolf Gold 100’s

Zaštita okoliša u TDR-u i dalje u skladu s normom ISO 14001 Predstavnici certfikacijske kuće LLoyd’s Register posjetili su 16. siječnja tvornicu TDR-a u Kanfanaru u svrhu provođenja drugog nadzornog posjeta u svrhu provjere funkcioniranja sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001. Predstavnici Lloyd’sa potvrdili su visoku usklađenost sustava upravljanja okolišem sa zahtjevima norme ISO 14001 te njegovo korištenje na učinkovit i djelotvoran način.

Impressum: Glavni urednik: Predrag Grubić | Izvršno uredništvo: Kristina Damijanić, Sunčana Turk Suradnici: Ana Budimir, Nikolina Radeljak, Ronald Korotaj, Emir Lojić, Renata Šadek, Marija Peričić Izdavač: TDR d.o.o., Obala Vladimira Nazora 1, 52 210 Rovinj | www.tdr.hr


Novosti

TDREVIJA ZNANSTVENI SKUP U HRVATSKIM DUHANIMA Deset godina suradnje s Agronomskim fakultetom iz Zagreba U Hrvatskim duhanima održan je u siječnju znanstveno - stručni skup posvećen desetogodišnjoj suradnji zagrebačkog Agronomskog fakulteta i Hrvatskih duhana u oplemenjivanju sorti duhana. O tome su sudionicima skupa, koji je okupio uz predstavnike domaće agronomske znanosti i struke o duhanu i njihove kolege iz susjedne Bosne i Hercegovine, govorio prof. dr. Vinko Kozumplik sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta zajedno sa svojim kolegama suradnicima iz Zavoda za pedologiju i Duhanskog instituta. Zahvaljujući primjeni znanstvenih rezultata u primarnoj proizvodnji duhana hrvatska proizvodnja duhana s prosječnim prinosima u suhome ratarenju od 2, 3 do 2,5 tona danas je vodeća u Europi, odnosno na drugome mjestu iza Italije gdje se u proizvodnji duhana s navodnjavanjem postižu prinosi iznad 3 tone po hektaru. U posljednjih deset godina u Hrvatskim duhanima proizvedene su 93.875 tona duhana. Lani je na ukupnim proizvodnim površinama od 4.360 hektara proizvedeno ukupno 9.753 tone duhana. S cijenom od 16,72 kuna za kilogram i prinosom od 2 tone po hektaru lani je ostvaren prihod od 33.440 kuna, a u prethodnoj godini s prinosom od 2,3 tone po hektaru ostvaren je prihod od 35.512 kuna, a u 2009. godini proizvođači duhana trebali bi ostvariti prinos od 2,5 tone po hektaru da bi uz cijenu od 16,72 kuna ostvarili prihod od 41.800 kuna po hektaru i tako dalje zadržali profitabilnost proizvodnje duhana. Prema riječima Mirka Boića, direktora Hrvatskih duhana sve mjere u tehnologiji ovogodišnje primarne proizvodnje duhana biti će usmjerene na ostvarivanje prinosa od 2,5 tona i više po hektaru, što će biti veliki izazov kako za proizvođače tako i domaću agronomsku znanost i struku o duhanu s obzirom na proizvodnju duhana u suhome ratarenju u kojoj su bez navodnjavanja prinosi limitirani.

AKTUALNO Zaštita na radu Prema podacima Službe za zaštitu na radu, tijekom 2008. u TDR-u se ukupno ozlijedilo 18 radnika, od čega 17 muškaraca i 1 žena.

Pogled na tvornice TDR-a i Istragrafike u Kanafanaru

Berba duhana na polju jednog od kooperanta Hrvatskih duhana

Ugovoranje proizvodnje za 2009. godinu Hrvatski duhani tradicionalno svake godine s proizvođačima duhana virdžinije i burleya organiziraju stručnu raspravu o rezultatima proizvodnje u prošloj godini i predlažu poboljšanje tehnoloških mjera za povećanje kvalitete i prinosa u narednom periodu. Ujedno najboljim proizvođačima dodjeljuju priznanje – plaketu s pripadajućom novčanom nagradom za ostvarene rezultate po prinosu i kvaliteti u 2008. godini. Prema riječima direktora Hrvatskih duhana Mirka Boića, u toku su pripreme za sjetvu duhana koja će početi krajem ovoga veljače. S ciljem ugovaranja ovogodišnje proizvodnje duhana, gotovo 500 kooperanata Hrvatskih duhana primili su, uz direktora Mirka Boića, Mato Devčić u P.C. Kutjevo, Marijan Zahanek u P.C. Virovitica te Josip Zdeličan u P.C. Pitomača.

Prilikom obavljanja radnih zadaća ukupno se ozlijedilo 16 radnika, a 2 radnika ozlijedila su se na redovnom putu od stana do stalnog mjesta rada i obratno. Prema istim podacima, ukupno se dogodilo 13 lakih ozljeda, 2 srednje teške ozljede i 3 teške ozljede.

POSLJEDICE ZABRANE PUŠENJA Europljani i dalje najstrastveniji pušači

Istraživanje provedeno na području cijele Europe pokazalo je da ni zakon o zabrani pušenja, kao ni visoke cijene cigareta, ne utječu bitnije na pušačke navike. Europljani su i dalje najstrastveniji pušači, s najvećim brojem popušenih cigareta godišnje. Od prvih 20 mjesta u svijetu, 18 drže europske zemlje, a rekorderi su Grci, koji su prosječno po osobi, u 2007. godini, popušili 3.000 cigareta. U Hrvatskoj je prosjek oko 1.700 cigareta godišnje po osobi. Prema istraživanju agencije GfK, samo šest posto pušača u tvrdi da će ih zabrane natjerati na prestanak pušenja, dok dvadeset posto Hrvata kaže da će smanjiti pušenje, a 68 posto pušača ne vjeruje da će ih zabrana pušenja potaknuti na odluku da se zauvijek odreknu cigareta. Zabranu pušenja na javnim mjestima podržava 57 posto, dok je protiv 27 posto ispitanika. Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji, devet mjeseci nakon uvođenja zabrane pušenja na javnim mjestima, pokazalo je da 22 posto britanskih pušača planira ostaviti cigarete, a još 48 posto pušača izjavilo je da će pokušati prestati pušiti. Zabrana je, prema studiji britanskog Centra za istraživanje raka, dovela do smanjenja broja pušača za 5,5 posto, što je oko 400.000 ljudi, te danas u Britaniji puši oko 22 posto odraslih. U Americi je broj pušača pao ispod 20 posto stanovništva, točnije na 43,4 milijuna. Najviše pušača i dalje je među Indijancima (34 posto), bijelcima (21 posto) i Afroamerikancima (20 posto), dok najmanje puše Hispanci (13 posto) i Azijati (10 posto). Prema istraživanju internet portala MojPosao na uzorku od 750 pušača i isto toliko nepušača, zbog novog Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih prozvoda, 41 posto ispitanih pušača namjerava smanjiti pušenje, 14 posto namjerava prestati pušiti, a 12 posto smanjiti pušenje za trajanja radnog vremena. Najviše pušača bilo je mlađe od 25 ili starije od 45 godina, dok s više od 7 cigareta popušenih tijekom radnog vremena muškarci puše znatno od žena, koje u istom razdoblju popuše između 3 i 4 cigarete. Najviše ispitanika (47 posto) na cigarete troši između 200 i 500 kuna mjesečno, a čak 25 posto više od 500 kuna mjesečno. Istraživanje je pokazalo da 48 posto nepušača pauze provodi zajedno s pušačima, pri čemu 39 posto njih na pauzma provodi pola sata, a čak 25 posto sat vremena, što je dovelo do zaključka da nepušači na pauzama provedu podjednako vremena kao i pušači.

Novosti

MAISTRA Hotel Monte Mulini započeo s probnim radom

Nocni pogled na hotel Monte Mulini

Povodom uspješnog završetka poslovne godine, u hotelu Monte Mullini je uoči Badnjaka održano prigodno druženje menadžmenta tvrtki u sastavu Adris grupe. Time je u tom hotelu započelo tzv. soft-opening razdoblje tijekom kojeg će se do finalnog otvaranja u ožujku 2009. testirati i uhodavati svi segmenti usluga i sadržaja hotela. Riječ je o prvom ekskluzivnom boutique hotelu s pet zvjezdica, 109 soba i 10 apartmana prilagođenih najvišim standardima luxury leisure publike. Arhitektonski studio WATG (Wimberly Allison Tong & Goo) posvetio je veliku pažnju iskorištavanju prirodnog svijetla pa je tako pročelje hotela osmišljeno kroz velebne staklene stijene koje omogućuju otvoreni pogled na more, naglašavajući tako istinsku ljepotu same lokacije, u uvali Lone. Raspored sadržaja unutar hotela, koji se prostiru na tri razine, također je dizajniran na način da se maksimalno naglasi spektakularan pogled. Osim vrhunskog smještaja i usluge, hotel Monte Mulini svojim gostima nudi i najbolje gastronomske i enološke doživljaje.

Jedna od soba u hotelu Monte Mulini

TDREVIJA ARHITEKTONSKI PODVIG U KANFANARU Spoj modernog dizajna, vrhunske tehnologije i zaštite okoliša Nove tvornice TDR-a i Istragrafike u Kanfanaru predstavljaju, ne samo primjer jednog od najmodernijih industrijskih kompleksa u ovom dijelu Europe, već i izuzetan primjer industrijske arhitekture. Nakon odluke o gradnji novog tvorničkog kompleksa, pristupilo se dobivanju njenog idejnog rješenja, koje je moralo objediniti, ne samo najmoderniju tehnologiju, standarde zaštite okoliša, već i uklopiti se u prirodni okoliš ovog dijela Istre. Za idejna rješenja tvornice razmatrale su se ponude i reference 8 tvrtki u prvom krugu, te njih četiri (Kincl, Imtech, WS Atkins, MW Zander) u drugom krugu. Na kraju je kao pobjednički koncept odabrano idejno rješenje prof. dr. Branka Kincla, profesora na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i jednog od najpoznatijih hrvatskih arhitekata. Prema konceptu prof. Kincla, nova tvornica TDR-a sastoji se od tri osnovne, međusobno povezane funkcionalne cjeline: skladišno-proizvodnog dijela (skladište duhana, priprema duhana, izrada i pakiranje, skladište repromaterijala i gotove robe), upravne zgrade s prostorima društvenog standarda, kotlovnice i vanjskih skladišta. Ukupna površina nove tvornice duhana iznosi 47.649 metara kvadratnih bruto, a zanimljivo je da unatoč tome što je smještena na brijegu, skladišni i proizvodni pogoni su izvedeni tako da unatoč znatnom padu terena, osiguravaju protok materijala na istom nivou. Kompleks je 2005. započela godine graditi zagrebačka Tehnika, pod nadzorom g. Nikše Ninića, glavnog projektanta tvornice, koji je bio i glavni koordinator aktivnosti između Tehnike i brojnih ostalih tvr-

tki koje su sudjelovale u gradnji, opremanju tvornice ili uređenju okoliša. Nakon završetka gradnje, preseljenja proizvodnje i probnog rada, nove tvornice TDR-a i Istragrafike, 17. svibnja 2007. svečano je otvorio predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Tvornice TDR-a i Istragrafike u brojkama: • 14. ožujka 2006. godine u sklopu testiranja strojeva proizvedena je prva cigareta u pogonu u Kanfanaru. • Proizvodnja iz Zagreba i Rovinja preseljena je u Kanfanar u lipnju 2006. • Neproizvodni dio zaposlenika preselio se u Kanfanar u rujnu 2006. • Ukupna brutto površina nove tvornice TDR-a iznosi 47.649 m2, a Istragrafike 10.290 m2, što ukupno iznosi čak 57.939 m2 • Ukupna investicija izgradnje novih tvornica u Kanfanaru je vrijedna oko milijardu kuna. • Za objekt TDR-a je izdano pet, a za objekt Istragrafike jedna građevinska dozvola. • TDR je dobio prvu građevinsku dozvolu 8. siječnja 2005. godine, a Istragrafika 19. siječnja 2006. godine. • Fasadni elementi tvorničkog kompleksa teže više od 8.000 tona. • Prvi je stroj za proizvodnju cigareta iz 1884. godine mogao proizvesti 212 cigareta u minuti, a u halama nove tvornice TDR-a proizvodi se preko 12.000 cigareta u minuti.

SHEMA NOVIH PARKIRNIH MJESTA Proširenje parkirališta u Kanfanaru


Novosti

TDREVIJA ZNANSTVENI SKUP U HRVATSKIM DUHANIMA Deset godina suradnje s Agronomskim fakultetom iz Zagreba U Hrvatskim duhanima održan je u siječnju znanstveno - stručni skup posvećen desetogodišnjoj suradnji zagrebačkog Agronomskog fakulteta i Hrvatskih duhana u oplemenjivanju sorti duhana. O tome su sudionicima skupa, koji je okupio uz predstavnike domaće agronomske znanosti i struke o duhanu i njihove kolege iz susjedne Bosne i Hercegovine, govorio prof. dr. Vinko Kozumplik sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta zajedno sa svojim kolegama suradnicima iz Zavoda za pedologiju i Duhanskog instituta. Zahvaljujući primjeni znanstvenih rezultata u primarnoj proizvodnji duhana hrvatska proizvodnja duhana s prosječnim prinosima u suhome ratarenju od 2, 3 do 2,5 tona danas je vodeća u Europi, odnosno na drugome mjestu iza Italije gdje se u proizvodnji duhana s navodnjavanjem postižu prinosi iznad 3 tone po hektaru. U posljednjih deset godina u Hrvatskim duhanima proizvedene su 93.875 tona duhana. Lani je na ukupnim proizvodnim površinama od 4.360 hektara proizvedeno ukupno 9.753 tone duhana. S cijenom od 16,72 kuna za kilogram i prinosom od 2 tone po hektaru lani je ostvaren prihod od 33.440 kuna, a u prethodnoj godini s prinosom od 2,3 tone po hektaru ostvaren je prihod od 35.512 kuna, a u 2009. godini proizvođači duhana trebali bi ostvariti prinos od 2,5 tone po hektaru da bi uz cijenu od 16,72 kuna ostvarili prihod od 41.800 kuna po hektaru i tako dalje zadržali profitabilnost proizvodnje duhana. Prema riječima Mirka Boića, direktora Hrvatskih duhana sve mjere u tehnologiji ovogodišnje primarne proizvodnje duhana biti će usmjerene na ostvarivanje prinosa od 2,5 tona i više po hektaru, što će biti veliki izazov kako za proizvođače tako i domaću agronomsku znanost i struku o duhanu s obzirom na proizvodnju duhana u suhome ratarenju u kojoj su bez navodnjavanja prinosi limitirani.

AKTUALNO Zaštita na radu Prema podacima Službe za zaštitu na radu, tijekom 2008. u TDR-u se ukupno ozlijedilo 18 radnika, od čega 17 muškaraca i 1 žena.

Pogled na tvornice TDR-a i Istragrafike u Kanafanaru

Berba duhana na polju jednog od kooperanta Hrvatskih duhana

Ugovoranje proizvodnje za 2009. godinu Hrvatski duhani tradicionalno svake godine s proizvođačima duhana virdžinije i burleya organiziraju stručnu raspravu o rezultatima proizvodnje u prošloj godini i predlažu poboljšanje tehnoloških mjera za povećanje kvalitete i prinosa u narednom periodu. Ujedno najboljim proizvođačima dodjeljuju priznanje – plaketu s pripadajućom novčanom nagradom za ostvarene rezultate po prinosu i kvaliteti u 2008. godini. Prema riječima direktora Hrvatskih duhana Mirka Boića, u toku su pripreme za sjetvu duhana koja će početi krajem ovoga veljače. S ciljem ugovaranja ovogodišnje proizvodnje duhana, gotovo 500 kooperanata Hrvatskih duhana primili su, uz direktora Mirka Boića, Mato Devčić u P.C. Kutjevo, Marijan Zahanek u P.C. Virovitica te Josip Zdeličan u P.C. Pitomača.

Prilikom obavljanja radnih zadaća ukupno se ozlijedilo 16 radnika, a 2 radnika ozlijedila su se na redovnom putu od stana do stalnog mjesta rada i obratno. Prema istim podacima, ukupno se dogodilo 13 lakih ozljeda, 2 srednje teške ozljede i 3 teške ozljede.

POSLJEDICE ZABRANE PUŠENJA Europljani i dalje najstrastveniji pušači

Istraživanje provedeno na području cijele Europe pokazalo je da ni zakon o zabrani pušenja, kao ni visoke cijene cigareta, ne utječu bitnije na pušačke navike. Europljani su i dalje najstrastveniji pušači, s najvećim brojem popušenih cigareta godišnje. Od prvih 20 mjesta u svijetu, 18 drže europske zemlje, a rekorderi su Grci, koji su prosječno po osobi, u 2007. godini, popušili 3.000 cigareta. U Hrvatskoj je prosjek oko 1.700 cigareta godišnje po osobi. Prema istraživanju agencije GfK, samo šest posto pušača u tvrdi da će ih zabrane natjerati na prestanak pušenja, dok dvadeset posto Hrvata kaže da će smanjiti pušenje, a 68 posto pušača ne vjeruje da će ih zabrana pušenja potaknuti na odluku da se zauvijek odreknu cigareta. Zabranu pušenja na javnim mjestima podržava 57 posto, dok je protiv 27 posto ispitanika. Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji, devet mjeseci nakon uvođenja zabrane pušenja na javnim mjestima, pokazalo je da 22 posto britanskih pušača planira ostaviti cigarete, a još 48 posto pušača izjavilo je da će pokušati prestati pušiti. Zabrana je, prema studiji britanskog Centra za istraživanje raka, dovela do smanjenja broja pušača za 5,5 posto, što je oko 400.000 ljudi, te danas u Britaniji puši oko 22 posto odraslih. U Americi je broj pušača pao ispod 20 posto stanovništva, točnije na 43,4 milijuna. Najviše pušača i dalje je među Indijancima (34 posto), bijelcima (21 posto) i Afroamerikancima (20 posto), dok najmanje puše Hispanci (13 posto) i Azijati (10 posto). Prema istraživanju internet portala MojPosao na uzorku od 750 pušača i isto toliko nepušača, zbog novog Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih prozvoda, 41 posto ispitanih pušača namjerava smanjiti pušenje, 14 posto namjerava prestati pušiti, a 12 posto smanjiti pušenje za trajanja radnog vremena. Najviše pušača bilo je mlađe od 25 ili starije od 45 godina, dok s više od 7 cigareta popušenih tijekom radnog vremena muškarci puše znatno od žena, koje u istom razdoblju popuše između 3 i 4 cigarete. Najviše ispitanika (47 posto) na cigarete troši između 200 i 500 kuna mjesečno, a čak 25 posto više od 500 kuna mjesečno. Istraživanje je pokazalo da 48 posto nepušača pauze provodi zajedno s pušačima, pri čemu 39 posto njih na pauzma provodi pola sata, a čak 25 posto sat vremena, što je dovelo do zaključka da nepušači na pauzama provedu podjednako vremena kao i pušači.

Novosti

MAISTRA Hotel Monte Mulini započeo s probnim radom

Nocni pogled na hotel Monte Mulini

Povodom uspješnog završetka poslovne godine, u hotelu Monte Mullini je uoči Badnjaka održano prigodno druženje menadžmenta tvrtki u sastavu Adris grupe. Time je u tom hotelu započelo tzv. soft-opening razdoblje tijekom kojeg će se do finalnog otvaranja u ožujku 2009. testirati i uhodavati svi segmenti usluga i sadržaja hotela. Riječ je o prvom ekskluzivnom boutique hotelu s pet zvjezdica, 109 soba i 10 apartmana prilagođenih najvišim standardima luxury leisure publike. Arhitektonski studio WATG (Wimberly Allison Tong & Goo) posvetio je veliku pažnju iskorištavanju prirodnog svijetla pa je tako pročelje hotela osmišljeno kroz velebne staklene stijene koje omogućuju otvoreni pogled na more, naglašavajući tako istinsku ljepotu same lokacije, u uvali Lone. Raspored sadržaja unutar hotela, koji se prostiru na tri razine, također je dizajniran na način da se maksimalno naglasi spektakularan pogled. Osim vrhunskog smještaja i usluge, hotel Monte Mulini svojim gostima nudi i najbolje gastronomske i enološke doživljaje.

Jedna od soba u hotelu Monte Mulini

TDREVIJA ARHITEKTONSKI PODVIG U KANFANARU Spoj modernog dizajna, vrhunske tehnologije i zaštite okoliša Nove tvornice TDR-a i Istragrafike u Kanfanaru predstavljaju, ne samo primjer jednog od najmodernijih industrijskih kompleksa u ovom dijelu Europe, već i izuzetan primjer industrijske arhitekture. Nakon odluke o gradnji novog tvorničkog kompleksa, pristupilo se dobivanju njenog idejnog rješenja, koje je moralo objediniti, ne samo najmoderniju tehnologiju, standarde zaštite okoliša, već i uklopiti se u prirodni okoliš ovog dijela Istre. Za idejna rješenja tvornice razmatrale su se ponude i reference 8 tvrtki u prvom krugu, te njih četiri (Kincl, Imtech, WS Atkins, MW Zander) u drugom krugu. Na kraju je kao pobjednički koncept odabrano idejno rješenje prof. dr. Branka Kincla, profesora na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i jednog od najpoznatijih hrvatskih arhitekata. Prema konceptu prof. Kincla, nova tvornica TDR-a sastoji se od tri osnovne, međusobno povezane funkcionalne cjeline: skladišno-proizvodnog dijela (skladište duhana, priprema duhana, izrada i pakiranje, skladište repromaterijala i gotove robe), upravne zgrade s prostorima društvenog standarda, kotlovnice i vanjskih skladišta. Ukupna površina nove tvornice duhana iznosi 47.649 metara kvadratnih bruto, a zanimljivo je da unatoč tome što je smještena na brijegu, skladišni i proizvodni pogoni su izvedeni tako da unatoč znatnom padu terena, osiguravaju protok materijala na istom nivou. Kompleks je 2005. započela godine graditi zagrebačka Tehnika, pod nadzorom g. Nikše Ninića, glavnog projektanta tvornice, koji je bio i glavni koordinator aktivnosti između Tehnike i brojnih ostalih tvr-

tki koje su sudjelovale u gradnji, opremanju tvornice ili uređenju okoliša. Nakon završetka gradnje, preseljenja proizvodnje i probnog rada, nove tvornice TDR-a i Istragrafike, 17. svibnja 2007. svečano je otvorio predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Tvornice TDR-a i Istragrafike u brojkama: • 14. ožujka 2006. godine u sklopu testiranja strojeva proizvedena je prva cigareta u pogonu u Kanfanaru. • Proizvodnja iz Zagreba i Rovinja preseljena je u Kanfanar u lipnju 2006. • Neproizvodni dio zaposlenika preselio se u Kanfanar u rujnu 2006. • Ukupna brutto površina nove tvornice TDR-a iznosi 47.649 m2, a Istragrafike 10.290 m2, što ukupno iznosi čak 57.939 m2 • Ukupna investicija izgradnje novih tvornica u Kanfanaru je vrijedna oko milijardu kuna. • Za objekt TDR-a je izdano pet, a za objekt Istragrafike jedna građevinska dozvola. • TDR je dobio prvu građevinsku dozvolu 8. siječnja 2005. godine, a Istragrafika 19. siječnja 2006. godine. • Fasadni elementi tvorničkog kompleksa teže više od 8.000 tona. • Prvi je stroj za proizvodnju cigareta iz 1884. godine mogao proizvesti 212 cigareta u minuti, a u halama nove tvornice TDR-a proizvodi se preko 12.000 cigareta u minuti.

SHEMA NOVIH PARKIRNIH MJESTA Proširenje parkirališta u Kanfanaru


Kutak za zaposlenike

FOTOGALERIJA

SAVJETI Povrat poreza Veljača je tradicionalno vrijeme predavanja prijava za povrat poreza, a prema podacima sa web-stranice Minstarstva financija za 2007. godinu podneseno je 1.037.039 prijava poreza na dohodak. Tim povodom, TDRevija vam daje nekoliko praktičnih savjeta.

Kolega Tihomir Blažević, regionalni manager prodaje iz KDC-a Osijek, u svome se poslu susreće s brojnim ljudima, među njima i popularnom Renatom Sopek.

Jeste li znali da... ... da je internet stranica TDR-a (www.tdr.hr) proglašena jednom od 10 najboljih hrvatskih korporativnih web stranica u 2008. godini po izboru IT magazina Vidi?

Postupanje radnika prilikom kontrole na izlazu 1. Prislonite karticu na čitač. 2. Ukoliko zelena lampica na tipkalu zasvijetli, blokira se rampa za izlazu. 3. Stisnite zeleno tipkalo koje se ugasi pri čemu se deblokira rampu za slobodan prolaz. 4. Obavezno se javite zaštitaru i pristupite pregledu. Napomena: Sustav radi nasumični odabir za kontrolu, a ukoliko vas je odabrao, dužni ste obavezno pristupiti pregledu.

TDRevija: Kako i gdje pronaći upute za ispunjavanje porezne prijave? Najpouzdanije informacije vezano uz popunjavanje i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak mogu se pronaći na internet stranicama Porezne uprave: www. porezna-uprava.hr (klikom na “kontakt centar” s desne strane) ili direktno na stranici: http://ccenterclient.porezna-uprava. hr/ (klikom na “Godišnja porezna prijava poreza na dohodak”), također i putem besplatnog telefona u kontakt centru Porezne uprave na broj 0800-66-99-33 (od 9-15 sati radnim danom). Informacije možete dobiti i direktno osobnim kontaktom u Poreznoj upravi prema mjestu prebivališta / uobičajenog boravišta. TDRevija: Kada možete ostvariti poreznu olakšicu? Poreznu olakšicu možete ostvariti ukoliko ste imali plaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja uplaćene tuzemnim osiguravateljima. Također, poreznu olakšicu možete ostvariti ukoliko ste imali troškove učinjene za zdravstvene potrebe (za liječenje, nabavku lijekova, ortopedskih pomagala i sl.), a to niste platili iz osnovnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja ili iz dobivenih donacija, ako ste imali troškove za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja (vlastitim sredstvima ili sredstvima namjenskog stambenog kredita) ili ukoliko ste imali troškove za održavanje postojećega stambenog prostora na području Republike Hrvatske koji je u vašem vlasništvu ili vlasništvu vašeg bračnog druga, a radi poboljšanja uvjeta

stanovanja i uz uvjet da u tom stambenom prostoru imate prebivalište i trajno boravite. Poreznu osnovicu možete umanjiti i za iznos plaćene, slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca, a također i ukoliko je netko u protekloj godini izvršio donaciju na žiroračun u tuzemstvu i to u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, te udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Taj trošak može umanjiti poreznu osnovicu, ali samo do 2 posto primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Sve prethodno navedene olakšice možete koristiti u ukupnom godišnjem iznosu do 12.000,00 kn uz obavezno prilaganje odgovarajuće i propisane dokumentacije.

Godina II., broj 11, veljača 2009.

Za one koji postižu više Walter Wolf Gold 100’s stigao i na hrvatsko tržište

TDRevija: Koje se stvari najčešće zaboravljaju upisati u poreznu prijavu.? Obveznici najčešće zaborave upisati broj računa na koji im se treba vratiti novac, navesti sve olakšice za koje traže umanjenje porezne osnovice, priložiti propisane dokumente te priložiti IP obrazac. Zato je uputno da se na prijavi upiše broj telefona na koji se poreznog obveznika može dobiti.

Nakon uspješnog lansiranja na tržištima regije, Walter Wolf Gold 100’s početkom veljače stiže i na hrvatsko tržište. Walter Wolf Gold 100’s je produljena full flavour varijanta popularnog plavog Walter Wolfa, koji je namIjenjen ljudima koji žele uživati u bogatim aromama visoko kvalitetnih receptura duhana i “american blend” okusa. Prepoznat kao partner onih koji žive drukčiji život, ispunjen avanturama, Walter Wolf će zasigurno i u novom ruhu zadovoljiti očekivanja modernog potrošača.

TDRevija: Do kada i kako se može predati porezna prijava? Prema informacijama iz Ministarstva financija, zadnji rok za podnošenje prijava ove godine je 2. ožujka 2009. Porezna prijava može se predati osobno u Poreznoj upravi po prebivalištu / uobičajenom boravištu poreznog obveznika ili predati preporučenom pošiljkom. Adresar Porezne uprave nalazi se na web stranicama Porezne uprave (www.pu.mfin.hr). TDRevija: Kako se radi povrat poreza? Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza u pravilu se vrši na tekući račun koji je naveden u godišnjoj poreznoj prijavi. Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza.

Vi pitate, mi odgovaramo!

Tehničke karakteristike cigarette Walter Wolf Gold 100’s: Vrsta blenda: American Blend | Pakiranje: HL-Flip top | Sadržaj: 20 cigareta | Duljina: Long size | Nikotin: 0.9 mg | Katran: 10 mg | CO: 10 mg

Poštovani zaposlenici TDR-a, Istragrafike, Hrvatskih duhana i Adiste, ako ste ikada poželjeli postaviti pitanje svom rukovoditelju, a niste znali kako, TDRevija vam nudi i tu mogućnost. Dovoljno je da na kupon koji se nalazi ispod teksta upišete svoje pitanje, komentare ili želje, kome je pitanje namijenjeno, otrgnete ga i ostavite na recepciji u Kanfanaru ili pošaljete na adresu: TDR d.o.o., n/r Sunčana Turk, poslovni centar Avenue Mall, 8. kat, Avenija Dubrovnik 16/7, 10 000 Zagreb. Odgovore na svoja pitanja potražite u sljedećim brojevima TDRevije.

Aktualno

Pitanje: Zbog čega postoji razlika u plaći od 200 bodova između vozača Adiste iz Kanfanara i vozača Adiste iz Hrvatskih duhana, kada oni unatoč starijim vozilima i prijeđenih 500.000 km ostvaruju dobru iskoristivost u odnosu tona/km? Odgovor: Prilikom prijenosa ugovora radnika iz društava u sastavu Adris grupe u novo društvo Adista, radnici su zadržali minimalno ona prava, među kojima i plaće, koja su imali prije toga. Radi se na tome da se sve plaće po radnim mjestima Adiste izjednače, pri čemu će plaće ovisiti poglavito o tržišnim uvjetima i razini poslovanja, neovisno o tome tko je došao iz kojeg društva. (Ronald Korotaj, direktor pravnih poslova Adris grupe)

U skladu s odlukom Uprave Adris grupe, te s ciljem stabilnog i pozitivnog razvitka kompanije, u TDR-u je 1. siječnja 2009. godine s radom započela peteročlana Uprava. Dužnost Predsjednika Uprave obnaša Davor Tomašković, dosadašnji glavni izvršni direktor TDR-a. Kao zamjenici Predsjednika Uprave imenovani su Josip Lozančić (član Uprave za financije) i Goran Markulin (član Uprave za tržišno poslovanje). Članovima Uprave imenovani su Ivan Leko (član Uprave za operacije) i Maja Đemidžić (članica Uprave za istraživanje i razvoj).

Pitanje: Vozači Adiste iz Kanfanara u krugu Hrvatskih duhana: Pitomača, Virovitica i Kutjevo mogu koristiti sanitarni čvor, no zašto vozači Adiste iz Hrvatskih duhana to isto ne mogu napraviti u Kanfanaru? Da li se to može regulirati? Odgovor: Nismo znali da se takve stvari događaju u našem poslovnom sustavu, svakako je neprihvatljivo i to ćemo odmah ispitati i hitno otkloniti. (Emir Lojić, voditelj sigurnosti Adris grupe)

TDR dobio Upravu

Walter Wolf Gold 100’s

Zaštita okoliša u TDR-u i dalje u skladu s normom ISO 14001 Predstavnici certfikacijske kuće LLoyd’s Register posjetili su 16. siječnja tvornicu TDR-a u Kanfanaru u svrhu provođenja drugog nadzornog posjeta u svrhu provjere funkcioniranja sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001. Predstavnici Lloyd’sa potvrdili su visoku usklađenost sustava upravljanja okolišem sa zahtjevima norme ISO 14001 te njegovo korištenje na učinkovit i djelotvoran način.

Impressum: Glavni urednik: Predrag Grubić | Izvršno uredništvo: Kristina Damijanić, Sunčana Turk Suradnici: Ana Budimir, Nikolina Radeljak, Ronald Korotaj, Emir Lojić, Renata Šadek, Marija Peričić Izdavač: TDR d.o.o., Obala Vladimira Nazora 1, 52 210 Rovinj | www.tdr.hr

TDRevija, br. 11  

Godina II., broj 11, veljača 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you