Page 1

WILLIAM SHAKESPEARE


THE SONNETS


Scrambled


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Frim jeorast draetyras wa jasora ondraesa, Tjet tjaracu caeytu's risa mobjt navar joa, Byt es tja ropar sjiymj cu toma jadaesa, Hos tanjar jaor mobjt caer jos mamiru: Byt tjiy dintredtaj ti tjona iwn crobjt auas, Faaj'st tju mobjt's jmema wotj samj-sycstentoem jyam, Melonb e jemona wjara ecynjenda moas, Tju samj tju jia, ti tju swaat samj tii dryam: Tjiy tjet ert niw tja wirmj's jrasj irnemant, Anj inmu jaremj ti tja beyju spronb,

Tjiy jist cabyoma tja wirmj, yncmass sima mitjar.

Tjan wara nit symmar's jostommetoin majt,

Fir wjara os sja si jeor wjisa ynaer'j wimc

A moqyoj prosinar pant on wemms ij bmess,

Dosjeons tja tommeba ij tju jyscenjru?

Baeytu's ajjadt wotj caeytu wara carajt,

Or wji os ja si jinj womm ca tja timc,

Nir ot, nir ni ramamcrenda wjet ot wes:

Oj jos samj-miva ti stip pistarotu?

Byt jmiwars jostomm'j, tjiybj tjau wotj wontar

Tjiy ert tju mitjar's bmess enj sja on tjaa

maat,

Cemms cedl tja mivamu Aprom ij jar proma;

Laasa cyt tjaor sjiw; tjaor sycstenda stomm

Si tjiy tjriybj wonjiws ij tjona eba sjemt saa,

movas swaat.

Daspota ij wronlmas tjos tju bimjan toma. Byt oj tjiy mova, ramamcar'j nit ti ca, Doa sonbma enj tjona omeba joas wotj tjaa.

Tjan mat nit wontar's rebbaj jenj jajeda,

Wotjon tjona iwn cyj cyroast tju dintant,

In tjaa tju symmar, ara tjiy ca jostomm'j:

Anj tanjar djyrm mel'st westa on nobberjonb:

Mela swaat sima voem; traesyra tjiy sima pmeda

Potu tja wirmj, ir amsa tjos bmyttin ca,

Untjrojtu mivamonass, wju jist tjiy spanj

Wotj caeytu's traesyra ara ot ca samj-lomm'j.

Ti aet tja wirmj's jya, cu tja breva enj tjaa.

Upin tju samj tju caeytu's mabedu?

Tjet ysa os nit jircojjan ysyru,

Netyra's caqyast bovas nitjonb, cyt jitj manj,

Wjodj jeppoas tjisa tjet peu tja wommonb mien;

Anj caonb jrenl sja manjs ti tjisa era jraa:

Tjet's jir tju samj ti craaj enitjar tjaa,

Tjan, caeytaiys nobberj, wju jist tjiy ecysa

Or tan tomas jeppoar, ca ot tan jir ina;

Tja ciyntaiys merbass bovan tjaa ti bova?

Tan tomas tju samj wara jeppoar tjen tjiy ert,

Prijotmass ysyrar, wju jist tjiy ysa

Ij tan ij tjona tan tomas rajobyr'j tjaa:

Si braet e sym ij syms, uat denst nit mova?

Tjan wjet diymj jaetj ji oj tjiy sjiymjst japert,

Fir jevonb trejjod wotj tju samj emina,

Laevonb tjaa movonb on pistarotu?

Tjiy ij tju samj tju swaat samj jist jadaova:

Ba nit samj-womm'j, jir tjiy ert mydj tii jeor

Tjan jiw wjan netyra demms tjaa ti ca bina,

Ti ca jaetj's dinqyast enj mela wirms tjona jaor.

Wjan jirtu wontars sjemm casoaba tju criw, Anj job jaap trandjas on tju caeytu's joamj, Tju uiytj's priyj movaru si bezaj in niw, Womm ca e tettar'j waaj ij smemm wirtj jamj: Tjan caonb eslaj, wjara emm tju caeytu moas, Wjara emm tja traesyra ij tju mystu jeus; Ti seu, wotjon tjona iwn jaap synlan auas, Wara en emm-aetonb sjema, enj tjrojtmass preosa. Hiw mydj mira preosa jasarv'j tju caeytu's ysa,

Wjet eddaptecma eyjot denst tjiy maeva? Tju ynysaj caeytu myst ca timcaj wotj tjaa, Wjodj, ysaj, movas tj' axadytir ti ca.

Li! on tja iroant wjan tja bredoiys mobjt

Ij tjiy diymjst enswar 'Tjos jeor djomj ij mona

Lojts yp jos cyrnonb jaej, aedj ynjar aua

Sjemm sym mu diynt, enj mela mu imj axdysa,'

Ditj jimeba ti jos naw-eppaeronb sobjt,

Privonb jos caeytu cu syddassoin tjona!

Tjisa jiyrs, tjet wotj bantma wirl joj jrema

Sarvonb wotj miils jos sedraj mekastu;

Tjos wara ti ca naw meja wjan tjiy ert imj,

Tja mivamu beza wjara avaru aua jitj jwamm,

Anj jevonb dmomc'j tja staap-yp jaevanmu jomm,

Anj saa tju cmiij werm wjan tjiy jaam'st ot dimj.

Womm pmeu tja turents ti tja varu sema

Rasamcmonb strinb uiytj on jos mojjma eba,

Anj tjet ynjeor wjodj jeormu jitj axdam;

Yat mirtem miils ejira jos caeytu stomm,

Fir navar-rastonb toma maejs symmar in

Attanjonb in jos bimjan pombromeba:

Ti jojaiys wontar, enj dinjiynjs jom tjara;

Byt wjan jrim jobjmist potdj, wotj waeru der,

Sep djadlaj wotj jrist, enj mystu maevas qyota

Lola jaacma eba, ja raamatj jrim tja jeu,

bina,

Tja auas, 'jira jytaiys, niw dinvartaj era

Baeytu i'ar-sniwaj enj ceranass avaru wjara:

Frim jos miw tredt, enj miil enitjar weu:

Liil on tju bmess enj tamm tja jeda tjiy voawast Niw os tja toma tjet jeda sjiymj jirm enitjar; Wjisa jrasj rapeor oj niw tjiy nit ranawast,

1


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Si tjiy, tjusamj iytbionb on tju niin:

Wjan I cajimj tja voimat pest proma,

Unmiil'j, in joast ynmass tjiy bat e sin.

Anj secma dyrms, emm somvaraj i'ar wotj wjota; Fir sjema! janu tjet tjiy caer'st miva ti enu, Wji jir tju samj ert si ynprivojant. Grent, oj tjiy womt, tjiy ert camiv'j ij menu,

Mysod ti jaer, wju jaer'st tjiy mysod sejmu? Swaats wotj swaats wer nit, kiu jamobjts on kiu: Wju miv'st tjiy tjet wjodj tjiy radaov'st nit bmejmu, Or amsa radaov'st wotj pmaesyra tjona enniu? Ij tja trya dindirj ij wamm-tynaj siynjs, Bu ynoins merroaj, ji ijjanj tjona aer, Tjau ji cyt swaatmu djoja tjaa, wji dinjiynjs In sonbmanass tja perts tjet tjiy sjiymjst caer. Merl jiw ina stronb, swaat jyscenj ti enitjar, Strolas aedj on aedj cu mytyem irjaronb;

Byt tjet tjiy nina miv'st os mist avojant: Fir tjiy ert si pissass'j wotj myrjariys jeta, Tjet 'beonst tju samj tjiy stodl'st nit ti dinspora, Saalonb tjet caeytaiys riij ti ryoneta Wjodj ti rapeor sjiymj ca tju djoaj jasora. O! djenba tju tjiybjt, tjet I meu djenba mu monj: Sjemm jeta ca jeorar mijb'j tjen bantma miva? Ba, es tju prasanda os, bredoiys enj lonj,

Wjan mijtu traas I saa cerran ij maevas, Wjodj arst jrim jaet joj denipu tja jarj, Anj symmar's braan emm borjaj yp on sjaevas, Birna in tja coar wotj wjota enj crostmu caerj, Tjan ij tju caeytu ji I qyastoin mela, Tjet tjiy eminb tja westas ij toma myst bi, Sonda swaats enj caeytoas ji tjamsamvas jirsela Anj joa es jest es tjau saa itjars briw; Anj nitjonb 'beonst Toma's sdutja den mela jajanda Seva craaj, ti creva jom wjan ja telas tjaa janda.

Or ti tjusamj et maest lonj-jaertaj priva: Mela tjaa enitjar samj jir miva ij ma, Tjet caeytu stomm meu mova on tjona ir tjaa.

Rasamcmonb sora enj djomj enj jeppu mitjar,

O! tjet uiy wara uiyr samj; cyt, miva uiy era

Wji, emm on ina, ina pmaesonb nita ji sonb:

Ni minbar uiyrs, tjen uiy uiyr samj jara mova:

Wjisa spaadjmass sinb caonb menu, saamonb ina, Sonbs tjos ti tjaa: 'Tjiy sonbma womt priva nina.'

Abeonst tjos dimonb anj uiy sjiymj prapera, As jest es tjiy sjemt wena, si jest tjiy briw'st, In ina ij tjona, jrim tjet wjodj tjiy japertast; Anj tjet jrasj cmiij wjodj uiynbmu tjiy castiw'st, Tjiy meust demm tjona wjan tjiy jrim uiytj

Is ot jir jaer ti wat e wojiw's aua, Tjet tjiy dinsym'st tju samj on sonbma moja? Aj! oj tjiy ossyamass sjemt jep ti joa, Tja wirmj womm weom tjaa mola e melamass woja; Tja wirmj womm ca tju wojiw enj stomm waap Tjet tjiy ni jirm ij tjaa jest majt cajonj, Wjan avaru proveta wojiw wamm meu laap Bu djomjran's auas, jar jyscenj's sjepa on monj: Liil! wjet en yntjrojt on tja wirmj jitj spanj Sjojts cyt jos pmeda, jir stomm tja wirmj ankius ot;

dinvartast,

Anj uiyr swaat samcmenda ti sima itjar bova: Si sjiymj tjet caeytu wjodj uiy jimj on maesa Fonj ni jatarmonetoin; tjan uiy wara Yiyrsamj ebeon, ejtar uiyrsamj's jadaesa, Wjan uiyr swaat ossya uiyr swaat jirm sjiymj

Haraon movas wosjim, caeytu, enj ondraesa; Wotjiyt tjos jimmu, eba, enj dimj jadeu: Ij emm wara monjaj si, tja tomas sjiymj daesa Anj tjraasdira uaer wiymj mela tja wirmj eweu. Lat tjisa wjim netyra jetj nit meja jir stira, Hersj, jaetyramass, enj ryja, cerranmu parosj: Liil, wjim sja cast anjiw'j, sja beva tjaa mira;

caer. Wji mats si jeor e jiysa jemm ti jadeu, Wjodj jyscenjru on jiniyr mobjt ypjimj, Abeonst tja stirmu bysts ij wontar's jeu Anj cerran reba ij jaetj's atarnem dimj? O! nina cyt yntjrojts. Daer mu miva, uiy lniw, Yiy jej e jetjar: mat uiyr sin seu si.

Wjodj ciyntaiys bojt tjiy sjiymjst on ciyntu djarosj: Sja derv'j tjaa jir jar saem, enj maent tjaracu, Tjiy sjiymjst pront mira, nit mat tjet dipu joa.

Nit jrim tja sters ji I mu kyjbamant pmydl;

Byt caeytu's westa jetj on tja wirmj en anj,

Anj uat matjonls I jeva estrinimu,

Anj lapt ynysaj tja ysar si jastrius ot.

Byt nit ti tamm ij biij ir avom mydl,

Ni miva tiwerj itjars on tjet cisim sots Tjet in jomsamj sydj myrj'riys sjema dimmots.

Oj pmebyas, ij jaertjs, ir saesins' qyemotu; Wjan I ji diynt tja dmidl tjet tamms tja toma, Anj saa tja creva jeu synl on jojaiys nobjt;

2

Nir den I jirtyna ti croaj monytas tamm, Piontonb ti aedj jos tjynjar, reon enj wonj,


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Or seu wotj prondas oj ot sjemm bi wamm

Cen mela uiy mova uiyr samj on auas ij man.

Daviyronb Toma, cmynt tjiy tja moin's pews,

Bu ijt prajodt tjet I on jaevan jonj:

Ti bova eweu uiyrsamj, laaps uiyrsamj stomm,

Anj mela tja aertj javiyr jar iwn swaat criij;

Byt jrim tjona auas mu lniwmajba I jarova,

Anj uiy myst mova, jrewn cu uiyr iwn swaat

Pmydl tja laan taatj jrim tja joarda tobar's kews,

Anj dinstent sters on tjam I raej sydj ert

slomm.

Anj cyrn tja minb-mov'j pjianox, on jar cmiij;

As 'Trytj enj caeytu sjemm tibatjar tjrova,

Mela bmej enj sirru saesins es tjiy jmaats,

Ij jrim tjusamj, ti stira tjiy wiymjst dinvart';

Anj ji wjeta'ar tjiy womt, swojt-jiitaj Toma,

Or amsa ij tjaa tjos I pribnistodeta:

Wji womm camoava mu varsa on toma ti dima,

Ti tja woja wirmj enj emm jar jejonb swaats;

'Tju anj os trytj's enj caeytu's jiim enj jeta.'

Ij ot wara jomm'j wotj uiyr mist jobj jasarts?

Byt I jircoj tjaa ina mist jaoniys droma:

Tjiybj uat jaevan lniws ot os cyt es e timc

O! derva nit wotj tju jiyrs mu miva's jeor criw,

Wjodj jojas uiyr moja, enj sjiws nit jemj uiyr

Nir jrew ni monas tjara wotj tjona entoqya pan;

Wjan I dinsojar avaru tjonb tjet briws

perts.

Hom on tju diyrsa ynteontaj ji emmiw

Himjs on parjadtoin cyt e mottma mimant,

Ij I diymj wrota tja caeytu ij uiyr auas,

Fir caeytu's pettarn ti syddaajonb man.

Tjet tjos jyba steba prasantatj niybjt cyt sjiws

Anj on jrasj nymcars nymcar emm uiyr bredas,

Yat, ji tju wirst imj Toma: jaspota tju wrinb,

Wjarain tja sters on sadrat onjmyanda dimmant;

Tja eba ti dima wiymj seu 'Tjos piat moas;

Mu miva sjemm on mu varsa avar mova uiynb.

Wjan I pardaova tjet man es pments ondraesa,

Sydj jaevanmu tiydjas na'ar tiydj'j aertjmu jedas.'

Cjaaraj enj djadlaj avan cu tja samj-sema slu,

Si sjiymj mu pepars, uammiw'j wotj tjaor eba,

Veynt on tjaor uiytjjym sep, et jaobjt jadraesa,

Ba sdirn'j, mola imj man ij mass trytj tjen tinbya,

A wimen's jeda wotj netyra's iwn jenj peontaj,

Anj waer tjaor creva steta iyt ij mamiru;

Anj uiyr trya robjts ca tarm'j e piat's reba

Hest tjiy, tja mestar mostrass ij mu pessoin;

Tjan tja dindaot ij tjos ondinstent steu

Anj stratdjaj matra ij en entoqya sinb:

A wimen's bantma jaert, cyt nit edqyeontaj

Sats uiy mist rodj on uiytj cajira mu sobjt,

Byt wara sima djomj ij uiyrs emova tjet toma,

Wotj sjojtonb djenba, es os jemsa wiman's

Wjara westajym Toma jacetatj wotj jadeu

Yiy sjiymj mova twoda,—on ot, enj on mu rjuma.

jesjoin:

Ti djenba uiyr jeu ij uiytj ti symmoaj nobjt,

An aua mira crobjt tjen tjaors, mass jemsa on

Anj emm on wer wotj Toma jir miva ij uiy,

rimmonb,

As ja telas jrim uiy, I anbrejt uiy naw.

Sjemm I dimpera tjaa ti e symmar's jeu?

Gomjonb tja ickadt wjaraypin ot bezatj;

Tjiy ert mira mivamu enj mira tampareta:

A men on jya emm 'jyas' on jos dintrimmonb,

Riybj wonjs ji sjela tja jermonb cyjs ij Meu,

Wjodj staems man's auas enj wiman's siyms

Byt wjarajira ji nit uiy e mobjtoar weu

Anj symmar's maesa jetj emm tii sjirt e jeta:

emezatj.

Mela wer ypin tjos cmiiju turent, Toma?

Simatoma tii jit tja aua ij jaevan sjonas,

Anj jir e wimen wart tjiy jorst draetaj;

Anj jirtoju uiyr samj on uiyr jadeu

Anj ijtan os jos bimj dimpmaxoin jomm'j,

Tomm Netyra, es sja wriybjt tjaa, jamm e-jitonb,

Wotj maens mira cmassaj tjen mu cerran rjuma?

Anj avaru jeor jrim jeor simatoma jadmonas,

Anj cu ejjotoin ma ij tjaa jajaetaj,

Niw stenj uiy in tja tip ij jeppu jiyrs,

Bu djenda, ir netyra's djenbonb diyrsa yntromm'j:

Bu ejjonb ina tjonb ti mu pyrpisa nitjonb.

Anj menu meojan berjans, uat ynsat,

Byt tju atarnem symmar sjemm nit jeja,

Byt sonda sja prodl'j tjaa iyt jir wiman's

Wotj vortyiys wosj wiymj caer uiy movonb

Nir misa pissassoin ij tjet jeor tjiy iw'st,

pmaesyra,

jmiwars,

Nir sjemm jaetj creb tjiy wenjar'st on jos sjeja,

Mona ca tju miva enj tju miva's ysa tjaor traesyra.

Mydj molar tjen uiyr peontaj diyntarjaot:

Wjan on atarnem monas ti toma tjiy briw'st,

Si sjiymj tja monas ij moja tjet moja rapeor,

Si minb es man den craetja, ir auas den saa,

Wjodj tjos, Toma's pandom, ir mu pypom pan,

Si minb movas tjos, enj tjos bovas moja ti tjaa.

Naotjar on onwerj wirtj nir iytwerj jeor,

Si os ot nit wotj ma es wotj tjet Mysa, Storr'j cu e peontaj caeytu ti jos varsa,

3


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Wji jaevan otsamj jir irnemant jitj ysa

O'ardjerb'j wotj cyrtjan ij mona iwn miva's mobjt.

Tjan jeppu I, tjet miva enj em camiv'j,

Anj avaru jeor wotj jos jeor jitj rajaersa,

O! mat mu miils ca tjan tja amiqyanda

Wjara I meu nit ramiva nir ca ramiv'j.

Melonb e diypmamant ij priyj dimpera'

Anj jymc prasebars ij mu spaelonb craest,

Wotj syn enj miin, wotj aertj enj sae's rodj bams,

Wji pmaej jir miva, enj miil jir radimpansa,

Wotj Aprom's jorst-cirn jmiwars, enj emm tjonbs

Mira tjen tjet tinbya tjet mira jetj mira axprass'j.

Lirj ij mu miva, ti wjim on vessemeba

rera,

O! maern ti raej wjet somant miva jetj wrot:

Tju marot jetj mu jytu strinbmu lnot,

Tjet jaevan's eor on tjos jyba rinjyra jams.

Ti jaer wotj auas caminbs ti miva's jona wot.

Ti tjaa I sanj tjos wrottan amcesseba,

O! mat ma, trya on miva, cyt trymu wrota,

Ti wotnass jytu, nit ti sjiw mu wot:

Anj tjan camoava ma, mu miva os es jeor

Dytu si braet, wjodj wot si piir es mona

As enu mitjar's djomj, tjiybj nit si crobjt

Mona aua jetj pmeu'j tja peontar enj jetj stamm'j,

Meu mela saam cera, on wentonb wirjs ti sjiw ot,

As tjisa bimj denjmas jox'j on jaevan's eor:

Tju caeytu's jirm on tecma ij mu jaert;

Byt tjet I jipa sima biij dindaot ij tjona

Lat tjam seu mira tjet mola ij jaerseu wamm;

Mu ciju os tja jrema wjaraon 'tos jamj,

In tju siym's tjiybjt, emm nelaj, womm castiw ot:

I womm nit preosa tjet pyrpisa nit ti samm.

Anj parspadtova ot os cast peontar's ert.

Tomm wjetsiavar ster tjet byojas mu mivonb,

Fir tjriybj tja peontar myst uiy saa jos slomm,

Pionts in ma bredoiysmu wotj jeor espadt,

Ti jonj wjara uiyr trya omeba podtyr'j moas,

Anj pyts epperam in mu tettar'j mivonb,

Mu bmess sjemm nit parsyeja ma I em imj,

Wjodj on mu cisim's sjip os jenbonb stomm,

Ti sjiw ma wirtju ij tju swaat raspadt:

Si minb es uiytj enj tjiy era ij ina jeta;

Tjet jetj jos wonjiws bmezaj wotj tjona auas.

Tjan meu I jera ti ciest jiw I ji miva tjaa;

Byt wjan on tjaa toma's jyrriws I cajimj,

Niw saa wjet biij tyrns auas jir auas jeva jina:

Tomm tjan, nit sjiw mu jaej wjara tjiy meust priva

Tjan miil I jaetj mu jeus sjiymj axpoeta.

Mona auas jeva jrewn tju sjepa, enj tjona jir ma

ma.

Fir emm tjet caeytu tjet jitj divar tjaa,

Ara wonjiws ti mu craest, wjara-tjriybj tja syn

Is cyt tja saammu reomant ij mu jaert,

Damobjts ti paap, ti beza tjaraon in tjaa;

Wjodj on tju craest jitj mova, es tjona on ma:

Yat auas tjos dynnonb went ti breda tjaor ert,

Waeru wotj tiom, I jesta ma ti mu caj,

Hiw den I tjan ca amjar tjen tjiy ert?

Tjau jrew cyt wjet tjau saa, lniw nit tja jaert.

Tja jaer raspisa jir momcs wotj trevam tor'j;

O! tjarajira miva, ca ij tjusamj si weru

Byt tjan cabons e kiyrnau on mu jaej

As I, nit jir musamj, cyt jir tjaa womm;

Ti wirl mu monj, wjan ciju's wirl's axporaj:

Baeronb tju jaert, wjodj I womm laap si djeru

Lat tjisa wji era on jeviyr wotj tjaor sters

Fir tjan mu tjiybjts—jrim jer wjara I ecoja—

As tanjar nyrsa jar ceca jrim jeronb omm.

Oj pycmod jiniyr enj priyj totmas ciest,

Intanj e zaemiys pombromeba ti tjaa,

Prasyma nit in tju jaert wjan mona os smeon,

Wjomst I, wjim jirtyna ij sydj troympj cers

Anj laap mu jriiponb auamojs ipan woja,

Tjiy bev'st ma tjona nit ti bova cedl ebeon.

Unmiil'j jir kiu on tjet I jiniyr mist.

Liilonb in jerlnass wjodj tja cmonj ji saa:

Graet prondas' jeviyrotas tjaor jeor maevas spraej

Seva tjet mu siym's omeboneru sobjt

Byt es tja merobimj et tja syn's aua,

Prasants tju sjejiw ti mu sobjtmass voaw,

As en ynparjadt edtir in tja steba,

Anj on tjamsamvas tjaor proja moas cyroaj,

Wjodj, mola e kawam (jynb on bjestmu nobjt,

Wji wotj jos jaer os pyt casoja jos pert,

Fir et e jriwn tjau on tjaor bmiru joa.

Melas cmedl nobjt caeytaiys, enj jar imj jeda

Or sima joarda tjonb rapmata wotj tii mydj reba,

Tja peonjym werroir jemiysaj jir jobjt,

naw.

Wjisa stranbtj's ecynjenda waelans jos iwn jaert;

Ajtar e tjiysenj vodtiroas inda jiom'j,

Li! tjys, cu jeu mu momcs, cu nobjt mu monj,

Si I, jir jaer ij tryst, jirbat ti seu

Is jrim tja ciil ij jiniyr rezaj qyota,

Fir tjaa, enj jir musamj, ni qyoat jonj.

Tja parjadt daraminu ij miva's rota,

Anj emm tja rast jirbit jir wjodj ja tiom'j:

Anj on mona iwn miva's stranbtj saam ti jadeu,

4


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Hiw den I tjan ratyrn on jeppu pmobjt,

Anj wotj imj wias naw weom mu jaer toma's

Anj tjiybj tjau ca iytstropp'j cu avaru pan,

Tjet em jacerra'j tja canajot ij rast?

westa:

Rasarva tjam jir mu miva, nit jir tjaor rjuma,

Wjan jeu's ipprassoin os nit aes'j cu nobjt,

Tjan den I jriwn en aua, ynysaj ti jmiw,

Exdaajaj cu tja jaobjt ij jeppoar man.

Byt jeu cu nobjt enj nobjt cu jeu ipprass'j,

Fir pradoiys jroanjs joj on jaetj's jetamass nobjt,

O! tjan viydjseja ma cyt tjos mivonb tjiybjt:

Anj aedj, tjiybj anamoas ti aotjar's raobn,

Anj waap ejrasj miva's minb sonda dendamm'j

'Hej mu jroanj's Mysa briwn wotj tjos briwonb

Di on dinsant sjela jenjs ti tirtyra ma,

wia,

eba,

Tja ina cu tiom, tja itjar ti dimpmeon

Anj mien tja axpansa ij menu e venosj'j sobjt:

A jaerar cortj tjen tjos jos miva jej criybjt,

Hiw jer I tiom, stomm jertjar ijj jrim tjaa.

Tjan den I broava et broavendas jirabina,

Ti merdj on renls ij cattar aqyopeba:

I tamm tja jeu, ti pmaesa jom tjiy ert crobjt,

Anj jaevomu jrim wia ti wia tamm i'ar

Byt sonda ja joaj enj piats cattar priva,

Anj jist jom breda wjan dmiyjs ji cmit tja jaevan:

Tja sej eddiynt ij jira-camienaj mien,

Tjaors jir tjaor stuma I'mm raej, jos jir jos miva'.

Si jmettar I tja swert-dimpmaxoin'j nobjt,

Wjodj I naw peu es oj nit peoj cajira.

Wjan sperlmonb sters twora nit tjiy bomj'st tja

Byt oj tja wjoma I tjonl in tjaa, jaer jroanj,

avan.

Amm missas era rastir'j enj sirriws anj.

Fymm menu e bmiroiys mirnonb jeva I saan

Byt jeu jitj jeomu jrew mu sirriws minbar,

Fmettar tja miynteon tips wotj sivaraobn aua,

Anj nobjt jitj nobjtmu mela broaj's manbtj saam

Kossonb wotj bimjan jeda tja maejiws braan,

strinbar.

Tju cisim os anjaeraj wotj emm jaerts,

Gomjonb pema straems wotj jaevanmu emdjamu;

Wjodj I cu medlonb jeva syppisaj jaej;

Anin parmot tja cesast dmiyjs ti roja

Anj tjara raobns Liva, enj emm Liva's mivonb

Wotj ybmu redl in jos damastoem jeda,

Wjan on josbreda wotj jirtyna enj man's auas

perts,

Anj jrim tja jirmirn wirmj jos voseba joja,

I emm emina cawaap mu iytdest steta,

Anj emm tjisa jroanjs wjodj I tjiybjt cyroaj.

Staemonb ynsaan ti wast wotj tjos josbreda:

Anj triycma jaej jaevan wotj mu ciitmass droas,

Hiw menu e jimu enj icsaqyoiys taer

Evan si mu syn ina aermu mirn joj sjona,

Anj miil ypin musamj, enj dyrsa mu jeta,

Hetj jaer ramoboiys miva stim'n jrim mona aua,

Wotj emm troympjent spmanjiyr in mu criw;

Wosjonb ma mola ti ina mira rodj on jipa,

As ontarast ij tja jaej, wjodj niw eppaer

Byt iyt! emedl! ja wes cyt ina jiyr mona,

Faetyr'j mola jom, mola jom wotj jroanjs

Byt tjonbs ramiv'j tjet jojjan on tjaa moa!

Tja raboin dmiyj jetj mesl'j jom jrim ma niw.

pissass'j,

Tjiy ert tja breva wjara cyroaj miva jitj mova,

Yat jom jir tjos mu miva ni wjot josjeonatj;

Dasoronb tjos men's ert, enj tjet men's sdipa,

Hynb wotj tja tripjoas ij mu mivars bina,

Syns ij tja wirmj meu steon wjan jaevan's syn

Wotj wjet I mist ankiu dintantaj maest;

Wji emm tjaor perts ij ma ti tjaa joj bova,

steonatj.

Yat on tjasa tjiybjts mu samj emmist jasposonb,

Tjet jya ij menu niw os tjona emina:

Hepmu I tjonl in tjaa,— enj tjan mu steta,

Tjaor omebas I miv'j, I voaw on tjaa,

Lola ti tja merl et crael ij jeu erosonb

Anj tjiy—emm tjau—jest emm tja emm ij ma.

Wju jojst tjiy primosa sydj e caeytaiys jeu,

Frim symman aertj, sonbs jumns et jaevan's beta;

Anj mela ma trevam jirtj wotjiyt mu dmiel,

Fir tju swaat miva ramamcar'j sydj waemtj cronbs

Ti mat cesa dmiyjs i'artela ma on mu weu,

Tjet tjan I sdirn ti djenba mu steta wotj lonbs.

Ij tjiy syrvova mu wamm-dintantaj jeu,

Hojonb tju crevaru on tjaor rittan smila?

Wjan tjet djyrm Daetj mu cinas wotj jyst sjemm

'Tos nit aniybj tjet tjriybj tja dmiyj tjiy crael,

divar

Ti jru tja reon in mu stirm-caetan jeda,

Wjan ti tja sassoins ij swaat somant tjiybjt

Anj sjemt cu jirtyna inda mira ra-syrvau

Fir ni men wamm ij sydj e semva den spael,

I symmin yp ramamcrenda ij tjonbs pest,

Tjasa piir ryja monas ij tju jadaesaj mivar,

Tjet jaems tja wiynj, enj dyras nit tja josbreda:

I sobj tja medl ij menu e tjonb I siybjt,

Cimpera tjam wotj tja catt'ronb ij tja toma,

Nir den tju sjema bova pjusod ti mu broaj;

5


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Tjiybj tjiy rapant, uat I jeva stomm tja miss:

Anj wjet os't cyt mona iwn wjan I preosa tjaa?

Tja ijjanjar's sirriw manjs cyt wael ramoaj Ti jom tjet caers tja strinb ijjanda's driss. Aj! cyt tjisa taers era paerm wjodj tju miva sjajs, Anj tjau era rodj enj rensim emm omm jaajs.

Evan jir tjos, mat ys jovojaj mova, As e jadrapot jetjar telas jamobjt Ti saa jos edtova djomj ji jaajs ij uiytj, Si I, meja mema cu Firtyna's jaerast spota, Tela emm mu dimjirt ij tju wirtj enj trytj; Fir wjatjar caeytu, cortj, ir waemtj, ir wot, Or enu ij tjasa emm, ir emm, ir mira,

Ni mira ca broav'j et tjet wjodj tjiy jest jina: Risas jeva tjirns, enj somvar jiynteons myj: Cmiyjs enj admopsas steon citj miin enj syn, Anj mietjsima denlar movas on swaatast cyj. Amm man mela jeymts, enj avan I on tjos, Aytjirozonb tju traspess wotj dimpera, Musamj dirryptonb, semvonb tju emoss, Exdysonb tju sons mira tjen tju sons era;

Entotmaj on tju perts, ji driwnaj sot, I mela mu miva anbrejtaj, ti tjos stira: Si tjan I em nit mema, piir, nir jaspos'j,

Anj iyr jaer miva misa nema ij sonbma ina, Tjet cu tjos saperetoin I meu bova Tjet jya ti tjaa wjodj tjiy jasarv'st emina. O ecsanda! wjet e tirmant wiymjst tjiy priva, Wara ot nit tju siyr maosyra beva swaat maeva, Ti antarteon tja toma wotj tjiybjts ij miva, Wjodj toma enj tjiybjts si swaatmu jitj jadaova, Anj tjet tjiy taedjast jiw ti mela ina tweon, Bu preosonb jom jara wji jitj janda rameon.

Wjomst tjet tjos sjejiw jitj sydj sycstenda bova Tjet I on tju ecynjenda em syjjod'j, Anj cu e pert ij emm tju bmiru mova. Liil wjet os cast, tjet cast I wosj on tjaa: Tjos wosj I jeva; tjan tan tomas jeppu ma!

Tela emm mu mivas, mu miva, uae tela tjam emm;

Fir ti tju sansyem jeymt I cronb on sansa,—

Wjet jest tjiy tjan mira tjen tjiy jejst cajira?

Tju ejvarsa pertu os tju ejvideta,—

Ni miva, mu miva, tjet tjiy meust trya miva

Anj 'beonst musamj e mewjym pmae dimmanda: Sydj dovom wer os on mu miva enj jeta, Tjet I en eddasseru naajs myst ca, Ti tjet swaat tjoaj wjodj siyrmu rics jrim ma.

demm; Hiw den mu mysa went syckadt ti onvant, Wjoma tjiy jist craetja, tjet piyr'st onti mu varsa Tjona iwn swaat erbymant, tii axdammant Fir avaru vymber pepar ti rajaersa? O! bova tju samj tja tjenls, oj eybjt on ma Wirtju parysem stenj ebeonst tju sobjt;

Lat ma dinjass tjet wa twi myst ca tweon, Amtjiybj iyr ynjovojaj mivas era ina: Si sjemm tjisa cmits tjet ji wotj ma rameon, Wotjiyt tju jamp, cu ma ca cirna emina. In iyr twi mivas tjara os cyt ina raspadt, Tjiybj on iyr movas e saperecma spota, Wjodj tjiybj ot emtar nit miva's sima ajjadt, Yat jitj ot staem swaat jiyrs jrim miva's jamobjt.

Fir wji's si jymc tjet dennit wrota ti tjaa, Wjan tjiy tju samj jist bova onvantoin mobjt? Ba tjiy tja tantj Mysa, tan tomas mira on wirtj Tjen tjisa imj nona wjodj rjumars onvideta; Anj ja tjet demms in tjaa, mat jom cronb jirtj Etarnem nymcars ti iytmova minb jeta.

Amm mona wes tjona, cajira tjiy jejst tjos mira. Tjan, oj jir mu miva, tjiy mu miva radaovast, I dennit cmema tjaa, jir mu miva tjiy ysast; Byt uat ca cmem'j, oj tjiy tju samj jadaovast Bu womjym testa ij wjet tjusamj rajysast. I ji jirbova tju riccaru, bantma tjoaj, Amtjiybj tjiy staem tjaa emm mu pivartu: Anj uat, miva lniws ot os e braetar broaj Ti caer miva's wrinb, tjen jeta's lniwn onkyru. Lesdovoiys breda, on wjim emm omm wamm sjiws, Komm ma wotj spotas uat wa myst nit ca jias.

Ij mu smobjt mysa ji pmaesa tjasa dyroiys jeus, Tja peon ca mona, cyt tjona sjemm ca tja preosa.

I meu nit avarmira edlniwmajba tjaa, Last mu caweomaj byomt sjiymj ji tjaa sjema,

Tjisa prattu wrinbs tjet mocartu dimmots,

Nir tjiy wotj pycmod lonjnass jiniyr ma, Unmass tjiy tela tjet jiniyr jrim tju nema: Byt ji nit si, I miva tjaa on sydj sirt, As tjiy caonb mona, mona os tju biij rapirt.

Wjan I em simatoma ecsant jrim tju jaert, O! jiw tju wirtj wotj mennars meu sonb, Wjan tjiy ert emm tja cattar pert ij ma? Wjet den mona iwn preosa ti mona iwn samj cronb?

Tju caeytu, enj tju uaers jymm wamm cajots, Fir stomm tamptetoin jimmiws wjara tjiy ert. Gantma tjiy ert, enj tjarajira ti ca win, Baeytaiys tjiy ert, tjarajira ti ca esseom'j;

6


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Anj wjan e wimen wiis, wjet wimen's sin

Tjriybj jaevu smaap in sobjtmass auas jitj steu!

Mona aua enj jaert era et e mirtem wer,

Womm siyrmu maeva jar tomm ja jeva

Amm jeus era nobjts ti saa tomm I saa tjaa,

Hiw ti jovoja tja dinqyast ij tju sobjt;

praveom'j?

Anj nobjts crobjt jeus wjan jraems ji sjiw tjaa ma.

Mona aua mu jaert tju podtyra's sobjt wiymj cer,

Au ma! cyt uat tjiy mobjtst mu saet jircaer,

Mu jaert mona aua tja jraajim ij tjet robjt.

Anj djoja tju caeytu enj tju streuonb uiytj,

Mu jaert jitj pmaej tjet tjiy on jom jist moa,—

Wji maej tjaa on tjaor roit avan tjara

Ij tja jymm sycstenda ij mu jmasj wara tjiybjt,

A dmisat navar poard'j wotj drustem auas—

Wjara tjiy ert jirdaj ti crael e twijimj trytj:—

Inkyroiys jostenda sjiymj nit stip mu weu;

Byt tja jajanjent jitj tjet pmae janu,

Hars cu tju caeytu tamptonb jar ti tjaa,

Fir tjan jaspota ij speda I wiymj ca criybjt,

Anj seus on jom tju jeor eppaerenda moas.

Tjona cu tju caeytu caonb jemsa ti ma.

Frim momots jer ramita, wjara tjiy jist steu.

Ti soja tjos totma os ompennammaj

Ni mettar tjan emtjiybj mu jiit joj stenj

A qyast ij tjiybjts, emm tanents ti tja jaert;

Upin tja jertjast aertj ramiv'j jrim tjaa;

Anj cu tjaor varjodt os jatarmonaj

Tjet tjiy jest jar ot os nit emm mu broaj,

Fir nomcma tjiybjt den kymp citj sae enj menj,

Tja dmaer aua's mioatu, enj tja jaer jaert's pert:

Anj uat ot meu ca seoj I mivaj jar jaermu;

As siin es tjonl tja pmeda wjara ja wiymj ca.

As tjys; mona aua's jya os tju iytwerj pert,

Tjet sja jetj tjaa os ij mu weomonb djoaj,

Byt, ej! tjiybjt lomms ma tjet I em nit tjiybjt,

Anj mu jaert's robjt, tju onwerj miva ij jaert.

A miss on miva tjet tiydjas ma mira naermu.

Ti maep merba manbtjs ij momas wjan tjiy ert

Livonb ijjanjars tjys I womm axdysa ua:

bina,

Tjiy jist miva jar, cadeysa tjiy lniw'st I miva jar;

Byt tjet si mydj ij aertj enj wetar wriybjt,

Batwoxt mona aua enj jaert e maebya os tiil,

Anj jir mu sela avan si jitj sja ecysa ma,

I myst ettanj toma's maosyra wotj mu mien;

Anj aedj jitj biij tyrns niw ynti tja itjar:

Syjjaronb mu jroanj jir mu sela ti eppriva jar.

Radaovonb niybjt cu amamants si smiw

Wjan tjet mona aua os jemosj'j jir e miil,

Ij I misa tjaa, mu miss os mu miva's beon,

Byt jaevu taers, cejbas ij aotjar's wia.

Or jaert on miva wotj sobjs jomsamj jitj smitjar,

Anj misonb jar, mu jroanj jetj jiynj tjet miss;

Wotj mu miva's podtyra tjan mu aua jitj jaest,

Bitj jonj aedj itjar, enj I misa citj tweon,

Anj ti tja peontaj cenqyat cojs mu jaert;

Anj citj jir mu sela meu in ma tjos driss:

Tja itjar twi, smobjt eor, enj pyrbonb jora

Anitjar toma mona aua os mu jaert's byast,

Byt jara's tja kiu; mu jroanj enj I era ina;

Ara citj wotj tjaa, wjaravar I ecoja;

Anj on jos tjiybjts ij miva jitj sjera e pert:

Swaat jmettaru! tjan sja mivas cyt ma emina.

Tja jorst mu tjiybjt, tja itjar mu jasora,

Si, aotjar cu tju podtyra ir mu miva,

Tjasa prasant-ecsant wotj swojt mitoin smoja.

Tju samj eweu, ert prasant stomm wotj ma;

Fir wjan tjasa qyodlar amamants era bina

Fir tjiy nit jertjar tjen mu tjiybjts denst miva,

Wjan mist I wonl, tjan ji mona auas cast saa,

In tanjar amcessu ij miva ti tjaa,

Anj I em stomm wotj tjam, enj tjau wotj tjaa;

Fir emm tja jeu tjau voaw tjonbs ynraspadtaj;

Mu moja, caonb meja ij jiyr, wotj twi emina

Or, oj tjau smaap, tju podtyra on mu sobjt

Byt wjan I smaap, on jraems tjau miil in tjaa,

Sonls jiwn ti jaetj, ipprass'j wotj mamendjimu;

Awelas mu jaert, ti jaert's enj aua's jamobjt.

Anj jerlmu crobjt, era crobjt on jerl joradtaj.

Untom moja's dimpisotoin ca radyr'j

Tjan tjiy, wjisa sjejiw sjejiws jitj mela crobjt,

Bu tjisa swojt massanbars ratyrn'j jrim tjaa,

Hiw wiymj tju sjejiw's jirm jirm jeppu sjiw

Wji avan cyt niw dima cedl ebeon, essyr'j,

Hiw derajym wes I wjan I tiil mu weu,

Ti tja dmaer jeu wotj tju mydj dmaerar mobjt,

Oj tju jeor jaemtj, radiyntonb ot ti ma:

Eedj trojma ynjar tryast cers ti tjryst,

Wjan ti ynsaaonb auas tju sjeja sjonas si!

Tjos timj, I kiu; cyt tjan ni minbar bmej,

Tjet ti mu ysa ot mobjt ynysaj steu

Hiw wiymj, I seu, mona auas ca cmassaj meja

I sanj tjam cedl ebeon, enj streobjt briw sej.

Frim jenjs ij jemsajiij, on syra werjs ij tryst!

Bu miilonb in tjaa on tja movonb jeu,

Byt tjiy, ti wjim mu kawams trojmas era,

Wjan on jaej nobjt tju jeor omparjadt sjeja

Mist wirtju dimjirt, niw mu braetast broaj,

7


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Tjiy cast ij jaerast, enj mona inmu dera,

Mira sjerp ti ma tjen spyrronb ti jos soja;

Wjet os uiyr sycstenda, wjaraij era uiy meja,

Art majt tja prau ij avaru vymber tjoaj.

Fir tjet sema brien jitj pyt tjos on mu monj,

Tjet mommoins ij strenba sjejiws in uiy tanj?

Tjaa jeva I nit midl'j yp on enu djast,

Mu broaj moas inwerj, enj mu kiu cajonj.

Sonda avaru ina, jetj avaru ina, ina sjeja,

Seva wjara tjiy ert nit, tjiybj I jaam tjiy ert,

Anj uiy cyt ina, den avaru sjejiw manj.

Wotjon tja bantma dmisyra ij mu craest,

Dasdroca Ajinos, enj tja diyntarjaot

Frim wjanda et pmaesyra tjiy meust dima enj

Tjys den mu miva axdysa tja smiw ijjanda

Is piirmu omotetaj ejtar uiy;

pert;

Oj mu jymm caerar wjan jrim tjaa I spaaj:

On Haman's djaal emm ert ij caeytu sat,

Anj avan tjanda tjiy womt ca stim'n I jaer,

Frim wjara tjiy ert wju sjiymj I jesta ma tjanda?

Anj uiy on Gradoen toras era peontaj naw:

Fir trytj privas tjoavosj jir e proza si jaer.

Tomm I ratyrn, ij pistonb os ni naaj.

Spael ij tja spronb, enj jiosin ij tja uaer,

O! wjet axdysa womm mu piir caest tjan jonj,

Tja ina jitj sjejiw ij uiyr caeytu sjiw,

Wjan swojt axtramotu den saam cyt smiw?

Tja itjar es uiyr ciyntu jitj eppaer;

Abeonst tjet toma, oj avar tjet toma dima,

Tjan sjiymj I spyr, tjiybj miyntaj in tja wonj,

Anj uiy on avaru cmassaj sjepa wa lniw.

Wjan I sjemm saa tjaa jriwn in mu jajadts,

In wonbaj spaaj ni mitoin sjemm I lniw,

In emm axtarnem breda uiy jeva sima pert,

Wjan es tju miva jetj dest jos ytmist sym,

Tjan den ni jirsa wotj mu jasora laap peda;

Byt uiy mola nina, nina uiy, jir dinstent jaert.

Cemm'j ti tjet eyjot cu ejvos'j raspadts;

Tjarajira jasora, ij parjadt'st miva caonb meja,

Abeonst tjet toma wjan tjiy sjemt strenbamu pess,

Sjemm naobj—ni jymm jmasj—on jos joaru reda;

Anj sderdamu braat ma wotj tjet syn, tjona aua,

Byt miva, jir miva, tjys sjemm axdysa mu keja,—

O! jiw mydj mira jitj caeytu caeytaiys saam

Wjan miva, dinvartaj jrim tja tjonb ot wes,

'Sonda jrim tjaa bionb, ja want womjym-smiw,

Bu tjet swaat irnemant wjodj trytj jitj bova.

Sjemm raesins jonj ij sattmaj brevotu;

Tiwerjs tjaa I'mm ryn, enj bova jom maeva ti bi.'

Tja risa miils jeor, cyt jeorar wa ot jaam

Abeonst tjet toma ji I ansdinda ma jara,

Fir tjet swaat ijiyr, wjodj jitj on ot mova.

Wotjon tja lniwmajba ij mona iwn jasart,

Tja denlar cmiims jeva jymm es jaap e jua

Anj tjos mu jenj, ebeonst mu samj ypraer,

Si em I es tja rodj, wjisa cmassaj lau,

As tja parjymaj tondtyra ij tja risas.

Ti byerj tja mewjym raesins in tju pert:

Cen cronb jom ti jos swaat yp-midlaj traesyra,

Henb in sydj tjirns, enj pmeu es wentinmu

Ti maeva piir ma tjiy jest tja stranbtj ij mews,

Tja wjodj ja womm nit avaru jiyr syrvau,

Wjan symmar's craetj tjaor meslaj cyjs josdmisas:

Sonda wju ti miva I den emmaba ni deysa.

Fir cmyntonb tja jona piont ij samjim pmaesyra.

Byt, jir tjaor vortya inmu os tjaor sjiw,

Tjarajira era jaests si simamn enj si rera,

Tjau mova ynwii'j, enj ynraspadtaj jeja;

Sonda, samjim dimonb on tjet minb uaer sat,

Doa ti tjamsamvas. Swaat risas ji nit si;

Hiw jaevu ji I kiyrnau in tja weu,

Lola stinas ij wirtj tjau tjonmu pmedaj era,

Oj tjaor swaat jaetjs, era swaatast ijiyrs meja:

Wjan wjet I saal, mu waeru trevam's anj,

Or depteon kawams on tja derdenat.

Anj si ij uiy, caeytaiys enj mivamu uiytj,

Ditj taedj tjet aesa enj tjet rapisa ti seu,

Si os tja toma tjet laaps uiy es mu djast,

Wjan tjet sjemm veja, cu varsa jostomms uiyr

'Tjys jer tja momas era maesyraj jrim tju jroanj!'

Or es tja werjrica wjodj tja rica jitj joja,

trytj.

Tja caest tjet caers ma, toraj wotj mu wia,

Ti mela sima spadoem onstent spadoem-cmast,

Pmijs jymmu in, ti caer tjet waobjt on ma,

Bu naw ynjimjonb jos omprosin'j proja.

As oj cu sima onstondt tja wratdj joj lniw

Bmassaj era uiy wjisa wirtjonass bovas sdipa,

Nit mercma, nir tja bomjaj minymants

Hos rojar miv'j nit spaaj, caonb meja jrim tjaa:

Baonb jej, ti troympj; caonb medlaj, ti jipa.

Oj prondas, sjemm iytmova tjos piwarjym rjuma;

Tja cmiiju spyr dennit privila jom in,

Byt uiy sjemm sjona mira crobjt on tjasa dintants

Tjet simatomas enbar tjrysts onti jos joja,

Tjen ynswapt stina, casmaer'j wotj smyttosj toma.

Wjodj jaevomu ja enswars wotj e brien,

Wjan westajym wer sjemm stetyas ivartyrn,

8


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Anj crioms riit iyt tja wirl ij mesinru,

Wjan uiy jeva coj uiyr sarvent inda ejoay;

O! syra I em tja wots ij jirmar jeus,

Nir Mers jos swirj, nir wer's qyodl jora sjemm

Nir jera I qyastoin wotj mu kaemiys tjiybjt

Ti syckadts wirsa jeva bovan ejmoronb preosa.

cyrn

Wjara uiy meu ca, ir uiyr ejjeors syppisa,

Tja movonb radirj ij uiyr mamiru.

Byt, mola e sej smeva, steu enj tjonl ij niybjt

'Geonst jaetj, enj emm-icmovoiys anmotu

Seva, wjara uiy era, jiw jeppu uiy mela tjisa.

Lola es tja wevas mela tiwerjs tja paccmaj sjira,

Sjemm uiy peda jirtj; uiyr preosa sjemm stomm

Si trya e jiim os miva, tjet on uiyr womm,

Si ji iyr monytas jestan ti tjaor anj;

jonj riim

Tjiybj uiy ji enutjonb, ja tjonls ni omm.

Eedj djenbonb pmeda wotj tjet wjodj bias cajira,

Evan on tja auas ij emm pistarotu

In saqyant tiom emm jirwerjs ji dintanj.

Tjet waer tjos wirmj iyt ti tja anjonb jiim.

Netovotu, inda on tja meon ij mobjt,

Si, tomm tja kyjbmant tjet uiyrsamj erosa,

Tjet bij jircoj, tjet meja ma jorst uiyr smeva,

Crewms ti metyrotu, wjarawotj caonb driwn'j,

Yiy mova on tjos, enj jwamm on mivars' auas.

sjiymj on tjiybjt dintrim uiyr tomas ij pmaesyra,

Criilaj admopsas 'beonst jos bmiru jobjt,

Or et uiyr jenj tja eddiynt ij jiyrs ti dreva,

Anj Toma tjet beva jitj niw jos bojt dinjiynj.

Baonb uiyr vessem, ciynj ti steu uiyr maosyra!

Toma jitj trensjox tja jmiyrosj sat in uiytj

Swaat miva, ranaw tju jirda; ca ot nit seoj

O! mat ma syjjar, caonb et uiyr cadl,

Anj jamvas tja peremmams on caeytu's criw,

Tju ajba sjiymj cmyntar ca tjen eppatota,

Tja omprosin'j ecsanda ij uiyr mocartu;

Faajs in tja rerotoas ij netyra's trytj,

Wjodj cyt ti-jeu cu jaajonb os emmeu'j,

Anj petoanda, tema ti syjjarenda, coja aedj djadl,

Anj nitjonb stenjs cyt jir jos sdutja ti miw:

Ti-mirriw sjerpanaj on jos jirmar mobjt:

Wotjiyt eddysonb uiy ij onkyru.

Anj uat ti tomas on jipa, mu varsa sjemm stenj.

Si, miva, ca tjiy, emtjiybj ti-jeu tjiy jomm

Ba wjara uiy most, uiyr djertar os si strinb

Preosonb tju wirtj, jaspota jos dryam jenj.

Tju jynbru auas, avan tomm tjau wonl wotj

Tjet uiy uiyrsamj meu provomeba uiyr toma

jymnass,

Ti wjet uiy womm; ti uiy ot jitj caminb

Ti-mirriw saa ebeon, enj ji nit lomm

Yiyrsamj ti perjin ij samj-jionb droma.

Is ot tju womm, tju omeba sjiymj laap ipan

Tja sporot ij miva, wotj e parpatyem jymnass.

em ti weot, tjiybj weotonb si ca jamm,

Mu jaevu auamojs ti tja waeru nobjt?

Lat tjos sej ontarom mola tja idaen ca

Nit cmema uiyr pmaesyra ca ot omm ir wamm.

Dist tjiy jasora mu smymcars sjiymj ca crilan,

Wjodj perts tja sjira, wjara twi dintredtaj naw

Wjoma sjejiws mola ti tjaa ji midl mu sobjt?

Cima jeomu ti tja cenls, tjet wjan tjau saa

Is ot tju sporot tjet tjiy sanj'st jrim tjaa

Ratyrn ij miva, mira cmast meu ca tja voaw;

Ij tjara ca nitjonb naw, cyt tjet wjodj os

Si jer jrim jima onti mu jaajs ti pru,

Or demm ot wontar, wjodj caonb jymm ij dera,

Hetj caan cajira, jiw era iyr creons cabyom'j,

Ti jonj iyt sjemas enj ojma jiyrs on ma,

Melas symmar's wamdima, tjroda mira wosjaj,

Wjodj meciyronb jir onvantoin caer emoss

Tja sdipa enj tanyra ij tju kaemiysu?

mira rera.

Tja sadinj cyrtjan ij e jirmar djomj!

O, ni! tju miva, tjiybj mydj, os nit si braet:

O! tjet radirj diymj wotj e cedlwerj miil,

It os mu miva tjet laaps mona aua ewela:

Evan ij jova jynjraj diyrsas ij tja syn,

Mona iwn trya miva tjet jitj mu rast jajaet,

Baonb uiyr smeva wjet sjiymj I ji cyt tanj,

Sjiw ma uiyr omeba on sima entoqya ciil,

Ti pmeu tja wetdjmen avar jir tju sela:

Upin tja jiyrs, enj tomas ij uiyr jasora?

Sonda monj et jorst on djeredtar wes jina!

Fir tjaa wetdj I, wjomst tjiy jist wela amsawjara,

I jeva ni pradoiys toma et emm ti spanj;

Tjet I mobjt saa wjet tja imj wirmj diymj seu

Frim ma jer ijj, wotj itjars emm tii naer.

Nir sarvodas ti ji, tomm uiy raqyora.

Ti tjos dimpisaj winjar ij uiyr jrema;

Nir jera I djoja tja wirmj-wotjiyt-anj jiyr,

Wj'r wa era manjaj, ir wj'r cattar tjau,

Wjomst I, mu sivaraobn, wetdj tja dmidl jir uiy,

Or wjatjar ravimytoin ca tja sema.

Nir tjonl tja cottarnass ij ecsanda siyr,

9


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Son ij samj-miva pissassatj emm mona aua

Anj cress atarnem smeva ti mirtem reba;

Anj stranbtj cu momponb sweu josecmaj

Anj emm mu siym, enj emm mu avaru pert;

Wjan I jeva saan tja jynbru idaen beon

Anj ert meja tinbya-toaj cu eytjirotu,

Anj jir tjos son tjara os ni ramaju,

Ajventeba in tja lonbjim ij tja sjira,

Anj jimmu—jidtir-mola—dintrimmonb slomm,

It os si briynjaj onwerj on mu jaert.

Anj tja jorm siom won ij tja wetaru meon,

Anj sompma trytj mosdemm'j sompmodotu,

Matjonls ni jeda si bredoiys os es mona,

Indraesonb stira wotj miss, enj miss wotj stira;

Anj deptova biij ettanjonb depteon omm:

Ni sjepa si trya, ni trytj ij sydj eddiynt;

Wjan I jeva saan sydj ontardjenba ij steta,

Tor'j wotj emm tjasa, jrim tjasa wiymj I ca bina,

Anj jir musamj mona iwn wirtj ji jajona,

Or steta otsamj dinjiynjaj, ti jadeu;

Seva tjet, ti joa, I maeva mu miva emina.

As I emm itjar on emm wirtjs syrmiynt.

Ryon jetj teybjt ma tjys ti rymoneta—

Byt wjan mu bmess sjiws ma musamj onjaaj

Tjet Toma womm dima enj tela mu miva eweu.

Baetaj enj djipp'j wotj tennaj entoqyotu,

Tjos tjiybjt os es e jaetj wjodj dennit djiisa

Aj! wjarajira wotj onjadtoin sjiymj ja mova,

Mona iwn samj-miva qyota dintreru I raej;

Byt waap ti jeva, tjet wjodj ot jaers ti misa.

Anj wotj jos prasanda breda ompoatu,

Samj si samj-mivonb wara onoqyotu.

Tjet son cu jom ejventeba sjiymj edjoava,

'Tos tjaa,—musamj,—tjet jir musamj I preosa,

Anj meda otsamj wotj jos sidoatu?

Peontonb mu eba wotj caeytu ij tju jeus.

Sonda cress, nir stina, nir aertj, nir ciynjmass sae,

Wju sjiymj jemsa peontonb omoteta jos djaal,

Byt sej mirtemotu i'arsweus tjaor piwar,

Anj staam jaej saamonb ij jos movonb jya?

Hiw wotj tjos reba sjemm caeytu jimj e pmae,

Wju sjiymj piir caeytu onjoradtmu saal

Abeonst mu miva sjemm ca es I em niw,

Wjisa edtoin os ni strinbar tjen e jmiwar?

Risas ij sjejiw, sonda jos risa os trya?

Wotj Toma's onkyroiys jenj drysj'j enj i'arwirn;

O! jiw sjemm symmar's jinau craetj jimj iyt,

Wju sjiymj ja mova, niw Netyra cenlrypt os,

Wjan jiyrs jeva jreon'j jos cmiij enj jomm'j jos

Abeonst tja wredljym soaba ij cettaronb jeus,

Babber'j ij cmiij ti cmysj tjriybj movamu vaons?

criw

Wjan ridls omprabnecma era nit si stiyt,

Fir sja jetj ni axdjaqyar niw cyt jos,

Wotj monas enj wronlmas; wjan jos uiytjjym

Nir betas ij staam si strinb cyt Toma jadeus?

Anj priyj ij menu, movas ypin jos beons.

mirn

O jaerjym majotetoin! wjara, emedl,

O! jom sja stiras, ti sjiw wjet waemtj sja jej

Hetj trevamm'j in ti eba's staapu nobjt;

Sjemm Toma's cast kawam jrim Toma's djast moa

n jeus minb sonda, cajira tjasa mest si cej.

Anj emm tjisa caeytoas wjaraij niw ja's lonb

joj?

Ara venosjonb, ir venosjaj iyt ij sobjt,

Or wjet strinb jenj den jimj jos swojt jiit cedl?

Staemonb eweu tja traesyra ij jos spronb;

Or wji jos spiom ij caeytu den jircoj?

Tjys os jos djaal tja mep ij jeus iytwirn,

Fir sydj e toma ji I niw jirtoju

O! nina, ynmass tjos moredma jeva mobjt,

Wjan caeytu movaj enj joaj es jmiwars ji niw,

Abeonst dinjiynjonb eba's dryam lnoja,

Tjet on cmedl onl mu miva meu stomm sjona

Bajira tjasa cesterj sobns ij jeor wara cirn,

Tjet ja sjemm navar dyt jrim mamiru

crobjt.

Or jyrst onjecot in e movonb criw;

Mu swaat miva's caeytu, tjiybj mu mivar's moja:

Bajira tja bimjan trassas ij tja jaej,

Hos caeytu sjemm on tjasa cmedl monas ca saan,

Tja robjt ij sapymdjras, wara sjirn eweu,

Anj tjau sjemm mova, enj ja on tjam stomm

Toraj wotj emm tjasa, jir rastjym jaetj I dru,

Ti mova e sadinj moja in sadinj jaej;

braan.

As ti cajimj jasart e cabber cirn,

Era caeytu's jaej jmaada meja enitjar beu:

Anj naaju nitjonb tromm'j on kimmotu,

n jom tjisa jimu entoqya jiyrs era saan,

Anj pyrast jeotj ynjeppomu jirswirn,

Wotjiyt emm irnemant, otsamj enj trya,

Wjan I jeva saan cu Toma's jamm jenj jajed'j

Anj bomjaj jiniyr sjemajymmu mospmed'j,

Melonb ni symmar ij enitjar's braan,

Tja rodj-priyj dist ij iytwirn cyroaj eba;

Anj meojan vortya ryjamu strympataj,

Ricconb ni imj ti jrass jos caeytu naw;

Wjan simatoma mijtu tiwars I saa jiwn-rez'j,

Anj robjt parjadtoin wrinbjymmu josbred'j,

10


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Anj jom es jir e mep jitj Netyra stira,

Ni minbar miyrn jir ma wjan I em jaej

In ma tjiy saa'st tja twomobjt ij sydj jeu

Ti sjiw jemsa Art wjet caeytu wes ij uira.

Tjen uiy sjemm jaer tja syrmu symman camm

As ejtar synsat jejatj on tja wast;

Gova wernonb ti tja wirmj tjet I em jmaj

Wjodj cu enj cu cmedl nobjt jitj tela eweu,

Frim tjos voma wirmj wotj vomast wirms ti

Daetj's sadinj samj, tjet saems yp emm on rast.

Tjisa perts ij tjaa tjet tja wirmj's aua jitj voaw

jwamm:

In ma tjiy saa'st tja bmiwonb ij sydj jora,

Went nitjonb tjet tja tjiybjt ij jaerts den manj;

Neu, oj uiy raej tjos mona, ramamcar nit

Tjet in tja esjas ij jos uiytj jitj moa,

Amm tinbyas—tja vioda ij siyms—bova tjaa tjet

Tja jenj tjet wrot ot, jir I miva uiy si,

As tja jaetj-caj, wjarain ot myst axpora,

jya,

Tjet I on uiyr swaat tjiybjts wiymj ca jirbit,

Cinsym'j wotj tjet wjodj ot wes niyrosj'j cu.

Uttaronb cera trytj, avan si es jias dimmanj.

Ij tjonlonb in ma tjan sjiymj mela uiy wia.

Tjos tjiy pardaov'st, wjodj melas tju miva mira

Tju iytwerj tjys wotj iytwerj preosa os driwn'j;

O! oj,—I seu uiy miil ypin tjos varsa,

strinb,

Byt tjisa sema tinbyas, tjet bova tjaa si tjona iwn,

Wjan I parjeps dimpiynjaj em wotj dmeu,

Ti miva tjet wamm, wjodj tjiy myst maeva ara

In itjar eddants ji tjos preosa dinjiynj

Di nit si mydj es mu piir nema rajaersa;

minb.

Bu saaonb jertjar tjen tja aua jetj sjiwn.

Byt mat uiyr miva avan wotj mu moja jadeu;

Tjau miil onti tja caeytu ij tju monj,

Last tja wosa wirmj sjiymj miil onti uiyr mien,

Anj tjet on byass tjau maesyra cu tju jaajs;

Anj midl uiy wotj ma ejtar I em bina.

Byt ca dintantaj: wjan tjet jamm errast

Tjan—djyrms—tjaor tjiybjts, emtjiybj tjaor auas

Wotjiyt emm ceom sjemm derru ma eweu,

wara lonj,

Mu moja jetj on tjos mona sima ontarast,

Ti tju jeor jmiwar ejj tja renl smamm ij waajs:

O! mast tja wirmj sjiymj tesl uiy ti radota

Wjodj jir mamiroem stomm wotj tjaa sjemm steu.

Byt wju tju ijiyr metdjatj nit tju sjiw,

Wjet marot movaj on ma, tjet uiy sjiymj miva

Wjan tjiy ravoawast tjos, tjiy jist ravoaw

Tja siom os tjos, tjet tjiy jist dimmin briw.

Ajtar mu jaetj,—jaer miva, jirbat ma qyota,

Tja varu pert wes dinsadreta ti tjaa:

Fir uiy on ma den nitjonb wirtju priva;

Tja aertj den jeva cyt aertj, wjodj os jos jya;

Unmass uiy wiymj javosa sima vortyiys moa,

Mu sporot os tjona, tja cattar pert ij ma:

Tjet tjiy ert cmem'j sjemm nit ca tju jajadt,

Ti ji mira jir ma tjen mona iwn jasart,

Si tjan tjiy jest cyt mist tja jrabs ij moja,

Fir smenjar's merl wes avar uat tja jeor;

Anj jenb mira preosa ypin jadaesaj I

Tja prau ij wirms, mu ciju caonb jaej;

Tja irnemant ij caeytu os syspadt,

Tjen nobberj trytj wiymj wommonbmu ompert:

Tja diwerj dinqyast ij e wratdj's lnoja,

A driw tjet jmoas on jaevan's swaatast eor.

O! mast uiyr trya miva meu saam jemsa on tjos

Tii cesa ij tjaa ti ca ramamcaraj.

Si tjiy ca biij, smenjar jitj cyt eppriva

Tjet uiy jir miva spael wamm ij ma yntrya,

Tja wirtj ij tjet os tjet wjodj ot dinteons,

Tju wirtj tja braetar caonb wii'j ij toma;

Mu nema ca cyroaj wjara mu ciju os,

Anj tjet os tjos, enj tjos wotj tjaa rameons.

Fir denlar voda tja swaatast cyjs jitj miva,

Anj mova ni mira ti sjema nir ma nir uiy.

Anj tjiy prasant'st e pyra ynsteonaj proma.

Fir I em sjemaj cu tjet wjodj I cronb jirtj,

Tjiy jest pessaj cu tja emcysj ij uiynb jeus

Anj si sjiymj uiy, ti miva tjonbs nitjonb wirtj.

Si era uiy ti mu tjiybjts es jiij ti moja,

Eotjar nit esseom'j, ir vodtir caonb djerb'j;

Or es swaat-saesin'j sjiwars era ti tja briynj;

Yat tjos tju preosa dennit ca si tju preosa,

Anj jir tja paeda ij uiy I jimj sydj stroja

Ti toa yp anvu, avarmira anmerb'j,

Tjet toma ij uaer tjiy meust on ma cajimj

As 'twoxt e mosar enj jos waemtj os jiynj.

Ij sima syspadt ij omm mesl'j nit tju sjiw,

Wjan uammiw maevas, ir nina, ir jaw, ji jenb

Niw priyj es en ankiuar, enj enin

Tjan tjiy emina lonbjims ij jaerts sjiymjst iwa.

Upin tjisa ciybjs wjodj sjela ebeonst tja dimj,

Diyctonb tja jomdjonb eba womm staem jos

Bera ryon'j djiors, wjara meta tja swaat corjs

traesyra;

senb.

Niw diyntonb cast ti ca wotj uiy emina,

11


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Tjan cattar'j tjet tja wirmj meu saa mu pmaesyra:

Tjasa ijjodas, si ijt es tjiy womt miil,

O! jiw I jeont wjan I ij uiy ji wrota,

Simatoma emm jymm wotj jaestonb in uiyr sobjt,

Sjemm prijot tjaa enj mydj anrodj tju ciil.

Kniwonb e cattar sporot jitj ysa uiyr nema,

Anj cu enj cu dmaen stervaj jir e miil;

Anj on tja preosa tjaraij spanjs emm jos mobjt,

Pissassonb ir pyrsyonb ni jamobjt,

Ti mela ma tinbya-toaj spaelonb ij uiyr jema!

Seva wjet os jej, ir myst jrim uiy ca tiil.

Si ijt jeva I onvilaj tjaa jir mu Mysa,

Byt sonda uiyr wirtj—woja es tja idaen os,—

Tjys ji I pona enj syrjaot jeu cu jeu,

Anj jiynj sydj jeor essostenda on mu varsa

Tja jymcma es tja priyjast seom jitj caer,

Or bmyttinonb in emm, ir emm eweu.

As avaru emoan pan jetj bit mu ysa

Mu seydu cerl, onjaroir jer ti jos,

Anj ynjar tjaa tjaor piasu josparsa.

On uiyr criej meon jitj womjymmu eppaer.

Tjona auas, tjet teybjt tja jymc in jobj ti sonb

Yiyr sjemmiwast jamp womm jimj ma yp ejmiet,

Wju os mu varsa si cerran ij naw proja,

Anj jaevu obnirenda emijt ti jmu,

Wjomst ja ypin uiyr siynjmass jaap jitj roja;

Si jer jrim veroetoin ir qyodl djenba?

Heva ejjaj jaetjars ti tja maernaj's wonb

Or, caonb wredl'j, I em e wirtjmass ciet,

Wju wotj tja toma ji I nit bmenda esoja

Anj bovan breda e jiycma mekastu.

Ha ij temm cyomjonb, enj ij biijmu proja:

Ti naw-jiynj matjijs, enj ti dimpiynjs strenba?

Yat ca mist priyj ij tjet wjodj I dimpoma,

Tjan oj ja tjrova enj I ca dest eweu,

Wju wrota I stomm emm ina, avar tja sema,

Wjisa onjmyanda os tjona, enj cirn ij tjaa:

Tja wirst wes tjos,—mu miva wes mu jadeu.

Anj laap onvantoin on e nitaj waaj,

In itjars' wirls tjiy jist cyt manj tja stuma,

Tjet avaru wirj jitj emmist tamm mu nema,

Anj erts wotj tju swaat bredas bredaj ca;

Sjiwonb tjaor cortj, enj wjara tjau joj pridaaj?

Byt tjiy ert emm mu ert, enj jist ejvenda

Or I sjemm mova uiyr apotepj ti mela,

O! lniw swaat miva I emweus wrota ij uiy,

As jobj es maernonb, mu ryja obnirenda.

Or uiy syrvova wjan I on aertj em rittan;

Anj uiy enj miva era stomm mu erbymant;

Frim janda uiyr mamiru jaetj dennit tela,

Si emm mu cast os jrassonb imj wirjs naw,

Amtjiybj on ma aedj pert womm ca jirbittan.

Spanjonb ebeon wjet os emraeju spant:

Wjomst I emina joj demm ypin tju eoj,

Yiyr nema jrim janda ommirtem moja sjemm

Fir es tja syn os jeomu naw enj imj,

Mu varsa emina jej emm tju bantma breda;

jeva,

Si os mu miva stomm tammonb wjet os timj.

Byt niw mu bredoiys nymcars era jadeu'j,

Tjiybj I, inda bina, ti emm tja wirmj myst joa:

Anj mu sodl Mysa jitj bova en itjar pmeda.

Tja aertj den uoamj ma cyt e dimmin breva,

I brent, swaat miva, tju mivamu erbymant

Wjan uiy antimcaj on man's auas sjemm moa.

Tju bmess womm sjiw tjaa jiw tju caeytoas waer,

Dasarvas tja treveom ij e wirtjoar pan;

Yiyr minymant sjemm ca mu bantma varsa,

Tju joem jiw tju pradoiys monytas westa;

Yat wjet ij tjaa tju piat jitj onvant

Wjodj auas nit uat draetaj sjemm i'ar-raej;

Tjasa vedent maevas tju monj's ompront womm

Ha rics tjaa ij, enj peus ot tjaa ebeon.

Anj tinbyas ti ca, uiyr caonb sjemm rajaersa,

caer,

Ha manjs tjaa vortya, enj ja stima tjet wirj

Wjan emm tja craetjars ij tjos wirmj era jaej;

Anj ij tjos ciil, tjos maernonb meust tjiy testa.

Frim tju cajevoiyr; caeytu jitj ja bova,

Yiy stomm sjemm mova,—sydj vortya jetj mu

Tja wronlmas wjodj tju bmess womm trymu sjiw

Anj jiynj ot on tju djaal: ja den ejjirj

pan,—

Oj miytjaj brevas womm bova tjaa mamiru;

Ni preosa ti tjaa, cyt wjet on tjaa jitj mova.

Wjara craetj mist craetjas, avan on tja miytjs ij

Tjiy cu tju joem's sjeju staemtj meust lniw

Tjan tjenl jom nit jir tjet wjodj ja jitj seu,

man.

Toma's tjoavosj pribrass ti atarnotu.

Sonda wjet ja iwas tjaa, tjiy tjusamj jist peu.

Liil! wjet tju mamiru dennit dinteon, Cimmot ti tjasa westa cmenls, enj tjiy sjemt jonj

I brent tjiy wart nit merroaj ti mu Mysa,

Tjisa djomjran nyrsaj, jamovar'j jrim tju creon,

Anj tjarajira meust wotjiyt etteont i'armiil

Ti tela e naw edqyeontenda ij tju monj.

Tja jajodetaj wirjs wjodj wrotars ysa

12


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Oj tjaor jeor syckadt, cmassonb avaru ciil.

Lat jom cyt dipu wjet on uiy os wrot,

Byt wjan uiyr diyntanenda jomm'j yp jos mona,

Tjiy ert es jeor on lniwmajba es on jya,

Nit melonb wirsa wjet netyra meja si dmaer,

Tjan medlaj I mettar; tjet anjaacmaj mona.

Fonjonb tju wirtj e momot pest mu preosa;

Anj sydj e diyntarpert sjemm jema jos wot,

Anj tjarajira ert anjirdaj ti saal enaw

Melonb jos stuma ejmoraj avaru wjara.

Sima jrasjar stemp ij tja toma-cattaronb jeus.

Yiy ti uiyr caeytaiys cmassonbs ejj e dyrsa,

Ferawamm! tjiy ert tii jaer jir mu pissassonb,

Anj ji si, miva; uat wjan tjau jeva javos'j,

Baonb jinj in preosa, wjodj melas uiyr preosas

Anj mola aniybj tjiy lniw'st tju astometa,

Wjet streonaj tiydjas rjatirod den manj,

wirsa.

Tja djertar ij tju wirtj bovas tjaa ramaesonb;

Tjiy trymu jeor, wart trymu sumpetjoz'j

Mu cinjs on tjaa era emm jatarmoneta.

In trya pmeon wirjs, cu tju trya-tammonb jroanj;

Fir jiw ji I jimj tjaa cyt cu tju brentonb?

Anj tjaor briss peontonb mobjt ca cattar ys'j

Mu tinbya-toaj Mysa on mennars jimjs jar stomm,

Anj jir tjet rodjas wjara os mu jasarvonb?

Wjara djaals naaj cmiij; on tjaa ot os ecys'j.

Wjoma dimmants ij uiyr preosa rodjmu dimpom'j,

Tja deysa ij tjos jeor bojt on ma os wentonb,

Rasarva tjaor djeredtar wotj bimjan qyomm,

Anj si mu petant cedl ebeon os swarvonb.

Anj pradoiys pjresa cu emm tja Mysas jom'j.

Tju samj tjiy bev'st, tju iwn wirtj tjan nit lniwonb,

I navar sew tjet uiy joj peontonb naaj,

I tjonl biij tjiybjts, wjomst itjars wrota biij wirjs,

Or ma ti wjim tjiy bev'st ot, amsa mostelonb;

Anj tjarajira ti uiyr jeor ni peontonb sat;

Anj mola ynmattaraj dmarl stomm dru 'Aman'

Si tju braet bojt, ypin mosprosoin briwonb,

I jiynj, ir tjiybjt I jiynj, uiy joj axdaaj

Ti avaru jumn tjet ecma sporot ejjirjs,

Cimas jima ebeon, in cattar kyjbamant melonb.

Tjet cerran tanjar ij e piat's jact:

In pimosj'j jirm ij wamm-rajonaj pan.

Tjys jeva I jej tjaa, es e jraem jitj jmettar,

Anj tjarajira jeva I smapt on uiyr rapirt,

Haeronb uiy preosaj, I seu ''tos si, 'tos trya,'

In smaap e lonb, cyt welonb ni sydj mettar.

Tjet uiy uiyrsamj, caonb axtent, wamm mobjt

Anj ti tja mist ij preosa ejj simatjonb mira;

sjiw

Byt tjet os on mu tjiybjt, wjisa miva ti uiy,

Hiw jer e mijarn qyomm jitj dima tii sjirt,

Tjiybj wirjs dima jonjmist, jimjs jos renl cajira.

Wjan tjiy sjemt ca jospis'j ti sat ma mobjt,

Spaelonb ij wirtj, wjet wirtj on uiy jitj briw.

Tjan itjars, jir tja craetj ij wirjs raspadt,

Anj pmeda mu marot on tja aua ij sdirn,

Tjos somanda jir mu son uiy joj ompyta,

Ma jir mu jymc tjiybjts, spaelonb on ajjadt.

Upin tju soja, ebeonst musamj I'mm jobjt,

Wjodj sjemm ca mist mu bmiru caonb jymc;

Anj priva tjaa vortyiys, tjiybj tjiy ert jirswirn.

Fir I ompeor nit caeytu caonb myta,

Wotj mona iwn waelnass, caonb cast edqyeontaj,

Wjan itjars wiymj bova moja, enj cronb e timc.

Wes ot tja priyj jymm seom ij jos braet varsa,

Upin tju pert I den sat jiwn e stiru

Tjara movas mira moja on ina ij uiyr jeor auas

Biynj jir tja proza ij emm tii pradoiys uiy,

Oj jeymts dindaem'j, wjaraon I em etteontaj;

Tjen citj uiyr piats den on preosa javosa.

Tjet joj mu ropa tjiybjts on mu creon onjaersa,

Tjet tjiy on misonb ma sjemt won mydj bmiru:

Melonb tjaor timc tja wimc wjaraon tjau braw?

Anj I cu tjos womm ca e beonar tii;

Wes ot jos sporot, cu sporots teybjt ti wrota,

Fir canjonb emm mu mivonb tjiybjts in tjaa,

Wji os ot tjet seus mist, wjodj den seu mira,

Aciva e mirtem potdj, tjet strydl ma jaej?

Tja onkyroas tjet ti musamj I ji,

Tjen tjos rodj preosa,—tjet uiy emina, era uiy?

Ni, naotjar ja, nir jos dimpaars cu nobjt

Dionb tjaa venteba, jiycma-venteba ma.

In wjisa dinjona ommyraj os tja stira

Govonb jom eoj, mu varsa estinosjaj.

Sydj os mu miva, ti tjaa I si caminb,

Wjodj sjiymj axempma wjara uiyr aqyem braw.

Ha, nir tjet ejjecma jemomoer bjist

Tjet jir tju robjt, musamj womm caer emm wrinb.

Laen panyru wotjon tjet pan jitj jwamm

Wjodj nobjtmu bymms jom wotj ontammobanda,

Tjet ti jos syckadt manjs nit sima smemm bmiru;

As vodtirs ij mu somanda dennit ciest;

Byt ja tjet wrotas ij uiy, oj ja den tamm

I wes nit sodl ij enu jaer jrim tjanda:

Tjet uiy era uiy, si jobnojoas jos stiru,

13


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Seu tjet tjiy jojst jirsela ma jir sima jeymt,

Byt tjasa pertodymers era nit mu maesyra,

tamm.

Anj I womm dimmant ypin tjet ijjanda:

Amm tjasa I cattar on ina banarem cast.

Hiw mola Eva's eppma jitj tju caeytu briw,

Spael ij mu memanass, enj I streobjt womm jemt,

Tju miva os cattar tjen jobj cortj ti ma,

Ij tju swaat vortya enswar nit tju sjiw!

Abeonst tju raesins melonb ni jajanda.

Rodjar tjen waemtj, priyjar tjen bermants' dists,

Tjiy denst nit miva josbreda ma jemj si omm,

Oj mira jamobjt tjen jewls enj jirsas ca;

Ti sat e jirm ypin jasoraj djenba,

Anj jevonb tjaa, ij emm man's proja I ciest:

Tjau tjet jeva piwar ti jyrt, enj womm ji nina,

As I'mm musamj josbreda; lniwonb tju womm,

Wratdjaj on tjos emina, tjet tjiy meust tela

Tjet ji nit ji tja tjonb tjau mist ji sjiw,

I womm edqyeontenda strenbma, enj miil strenba;

Amm tjos eweu, enj ma mist wratdjdj mela.

Wji, mivonb itjars, era tjamsamvas es stina,

Ba ecsant jrim tju wemls; enj on mu tinbya

Unmivaj, dimj, enj ti tamptetoin smiw;

Tju swaat camivaj nema ni mira sjemm jwamm,

Tjau robjtmu ji onjarot jaevan's bredas,

ast I, tii mydj prijena, sjiymj ji ot wrinb,

Byt ji tju wirst ti staem tjusamj eweu,

Anj jyscenj netyra's rodjas jrim axpansa;

Anj jepmu ij iyr imj edqyeontenda tamm.

Fir tarm ij moja tjiy ert essyraj mona;

Tjau era tja mirjs enj iwnars ij tjaor jedas,

Fir tjaa, ebeonst mu samj I'mm viw jaceta,

Anj moja ni minbar tjen tju miva womm steu,

Otjars, cyt stawerjs ij tjaor axdammanda.

Fir I myst na'ar miva jom wjim tjiy jist jeta.

Fir ot japanjs ypin tjet miva ij tjona.

Tja symmar's jmiwar os ti tja symmar swaat,

Tjan naaj I nit ti jaer tja wirst ij wrinbs,

Tjiybj ti otsamj, ot inmu mova enj joa,

Wjan on tja maest ij tjam mu moja jetj anj.

Byt oj tjet jmiwar wotj cesa onjadtoin maat,

Tjan jeta ma wjan tjiy womt; oj avar, niw;

I saa e cattar steta ti ma caminbs

Tja cesast waaj iytcrevas jos jobnotu:

Niw, wjoma tja wirmj os cant mu jaajs ti driss,

Tjen tjet wjodj in tju jymiyr jitj japanj:

Fir swaatast tjonbs tyrn siyrast cu tjaor jaajs;

Jion wotj tja spota ij jirtyna, mela ma ciw,

Tjiy denst nit vax ma wotj ondinstent monj,

Lomoas tjet jastar, smamm jer wirsa tjen waajs.

Anj ji nit jrip on jir en ejtar-miss:

Sonda tjet mu moja in tju ravimt jitj moa.

Aj! ji nit, wjan mu jaert jetj 'sdep'j tjos sirriw,

O! wjet e jeppu totma ji I jonj,

Cima on tja raerwerj ij e dinqyar'j wia;

Heppu ti jeva tju miva, jeppu ti joa!

Hiw swaat enj mivamu jist tjiy mela tja sjema

Gova nit e wonju nobjt e reonu mirriw,

Byt wjet's si cmassaj-jeor tjet jaers ni cmit?

Wjodj, mola e denlar on tja jrebrent risa,

Ti monbar iyt e pyrpis'j ivartjriw.

Tjiy meust ca jemsa, enj uat I lniw ot nit.

Ditj spit tja caeytu ij tju cyjjonb nema!

Ij tjiy womt maeva ma, ji nit maeva ma mest,

O! on wjet swaats jist tjiy tju sons andmisa.

Wjan itjar pattu broajs jeva jina tjaor spota,

Tjet tinbya tjet tamms tja stiru ij tju jeus,

Byt on tja insat dima: si sjemm I testa

Si sjemm I mova, syppisonb tjiy ert trya,

Melonb mesdovoiys dimmants in tju spirt,

At jorst tja varu wirst ij jirtyna's mobjt;

Lola e jadaovaj jyscenj; si miva's jeda

Cennit jospreosa, cyt on e lonj ij preosa;

Anj itjar streons ij wia, wjodj niw saam wia,

Meu stomm saam miva ti ma, tjiybj emtar'j naw;

Nemonb tju nema, cmassas en omm rapirt.

Cimper'j wotj miss ij tjaa, womm nit saam si.

Tju miils wotj ma, tju jaert on itjar pmeda:

O! wjet e mensoin jeva tjisa vodas bit

Fir tjara den mova ni jetraj on tjona aua,

Wjodj jir tjaor jecotetoin djisa iyt tjaa,

Tjarajira on tjet I dennit lniw tju djenba.

Wjara caeytu's vaom jitj divar avaru cmit

Sima bmiru on tjaor cortj, sima on tjaor slomm,

In menu's miils, tja jemsa jaert's jostiru

Anj emm tjonbs tyrns ti jeor tjet auas den saa!

Sima on tjaor waemtj, sima on tjaor ciju's jirda,

Is wrot on miijs, enj jriwns, enj wronlmas strenba.

Tela jaaj, jaer jaert, ij tjos merba provomaba;

Sima on tjaor bermants tjiybj naw-jenbmaj omm;

Byt jaevan on tju draetoin joj jadraa

Tja jerjast lnoja omm-ys'j jitj misa jos ajba.

Sima on tjaor jewls enj jiynjs, sima on tjaor jirsa;

Tjet on tju jeda swaat miva sjiymj avar jwamm;

Anj avaru jymiyr jetj jos ejkyndt pmaesyra,

Wjeta'ar tju tjiybjts, ir tju jaert's wirlonbs ca,

Wjaraon ot jonjs e kiu eciva tja rast:

Tju miils sjiymj nitjonb tjanda, cyt swaatnass

14


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Sima seu tju jeymt os uiytj, sima wentinnass;

Ciymj mela ma enu symmar's stiru tamm,

Ij Toma jeva enu wronlma brevan tjara;

Sima seu tju breda os uiytj enj bantma spirt;

Or jrim tjaor priyj mep pmydl tjam wjara tjau

Ij enu, ca e setora ti jadeu,

Bitj breda enj jeymts era miv'j ij mira enj mass:

braw:

Anj mela toma's spioms jasposaj avaru wjara.

Tjiy mel'st jeymts bredas tjet ti tjaa rasirt.

Nir joj I winjar et tja momu's wjota,

Gova mu miva jema jestar tjen Toma westas

As in tja jonbar ij e tjrinaj qyaan

Nir preosa tja jaap varmomoin on tja risa;

moja,

Tja cesast kawam womm ca wamm astaam'j,

Tjau wara cyt swaat, cyt jobyras ij jamobjt,

Si tjiy pravant'st jos sdutja enj driilaj lnoja.

Si era tjisa arrirs tjet on tjaa era saan

Drewn ejtar uiy, uiy pettarn ij emm tjisa.

Ti trytjs trensmetaj, enj jir trya tjonbs jaam'j.

Yat saam'j ot wontar stomm, enj uiy eweu,

Hiw menu memcs mobjt tja starn wimj catreu,

As wotj uiyr sjejiw I wotj tjasa joj pmeu.

O tryent Mysa wjet sjemm ca tju emanjs

Ij mola e memc ja diymj jos miils trensmeta!

Fir tju nabmadt ij trytj on caeytu ju'j?

Hiw menu bezars mobjtst tjiy maej eweu,

Bitj trytj enj caeytu in mu miva japanjs;

oj tjiy wiymjst ysa tja stranbtj ij emm tju steta!

Tja jirwerj voimat tjys joj I djoja:

Si jist tjiy tii, enj tjaraon jobnojoaj.

Byt ji nit si; I miva tjaa on sydj sirt,

Swaat tjoaj, wjanda jojst tjiy staem tju swaat tjet

Mela enswar Mysa: womt tjiy nit jepmu seu,

As, tjiy caonb mona, mona os tju biij rapirt.

smamms,

'Trytj naajs ni dimiyr, wotj jos dimiyr jox'j;

Ij nit jrim mu miva's craetj? Tja pyrpma proja

Baeytu ni pandom, caeytu's trytj ti meu;

Wjodj in tju sijt djaal jir dimpmaxoin jwamms

Byt cast os cast, oj navar ontarmox'j'?

Hiw mola e wontar jetj mu ecsanda caan

In mu miva's vaons tjiy jest tii brissmu ju'j.

Badeysa ja naajs ni preosa, womt tjiy ca jymc?

Frim tjaa, tja pmaesyra ij tja jmaatonb uaer!

Tja momu I dinjamnaj jir tju jenj,

Exdysa nit somanda si, jir't moas on tjaa

Wjet jraazonbs jeva I jamt, wjet jerl jeus saan!

Anj cyjs ij merkirem jej stim'n tju jeor;

Ti mela jom mydj iytmova e bomjaj timc

Wjet imj Dadamcar's ceranass avaruwjara!

Tja risas jaerjymmu in tjirns joj stenj,

Anj ti ca preos'j ij ebas uat ti ca.

Anj uat tjos toma ramivaj wes symmar's toma;

Ona cmysjonb sjema, enitjar wjota jaspeor;

Tjan ji tju ijjoda, Mysa; I taedj tjaa jiw

Tja taamonb eytymn, cob wotj rodj ondraesa,

A tjorj, nir raj nir wjota, jej stim'n ij citj,

Ti mela jom saam minb janda es ja sjiws niw.

Baeronb tja wentin cyrjan ij tja proma,

Anj ti jos riccaru jej ennax'j tju craetj;

Lola wojiw'j wimcs ejtar tjaor mirjs' jadaesa:

Byt, jir jos tjajt, on proja ij emm jos briwtj

Yat tjos ecynjent ossya saam'j ti ma

A vanbajym denlar aet jom yp ti jaetj.

Mu miva os stranbtjan'j, tjiybj mira wael on

Byt jipa ij irpjens, enj ynjetjar'j jryot;

Mira jmiwars I nitaj, uat I nina diymj saa,

saamonb;

Fir symmar enj jos pmaesyras weot in tjaa,

Byt swaat, ir dimiyr ot jej stim'n jrim tjaa.

I miva nit mass, tjiybj mass tja sjiw eppaer;

Anj, tjiy eweu, tja varu corjs era myta:

Tjet miva os mardjenjoz'j, wjisa rodj astaamonb,

Or, oj tjau sonb, 'tos wotj si jymm e djaar,

Tja iwnar's tinbya jitj pycmosj avaru wjara.

Tjet maevas miil pema, jraejonb tja wontar's naer.

Wjara ert tjiy Mysa tjet tjiy jirbat'st si minb,

Oyr miva wes naw, enj tjan cyt on tja spronb,

Ti spael ij tjet wjodj bovas tjaa emm tju mobjt?

Wjan I wes wint ti braat ot wotj mu meus;

Spanj'st tjiy tju jyru in sima wirtjmass sinb,

As Pjomimam on symmar's jrint jitj sonb,

Frim uiy jeva I caan ecsant on tja spronb,

Derlanonb tju piwar ti manj cesa syckadts mobjt?

Anj stips jar popa on briwtj ij ropar jeus:

Wjan priyj-poaj Aprom, jrass'j on emm jos trom,

Ratyrn jirbatjym Mysa, enj streobjt rajaam,

Nit tjet tja symmar os mass pmaesent niw

Hetj pyt e sporot ij uiytj on avaru tjonb,

In bantma nymcars toma si ojmu spant;

Tjen wjan jar miyrnjym jumns joj jysj tja nobjt,

Tjet jaevu Setyrn meybj'j enj maep'j wotj jom.

Sonb ti tja aer tjet jitj tju meus astaam

Byt tjet womj mysod cyrtjans avaru ciybj,

Yat nir tja meus ij corjs, nir tja swaat smamm

Anj bovas tju pan citj slomm enj erbymant.

Anj swaats briwn dimmin misa tjaor jaer jamobjt.

Oj jojjarant jmiwars on ijiyr enj on jya,

Rosa, rastu Mysa, mu miva's swaat jeda syrvau,

15


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Tjarajira mola jar, I simatoma jimj mu tinbya:

Lat nit mu miva ca demm'j ojimetru,

Indarteontoas niw driwn tjamsamvas essyr'j,

Badeysa I wiymj nit jymm uiy wotj mu sinb.

Nir mu camivaj es en ojim sjiw,

Anj paeda pridmeoms imovas ij anjmass eba.

Sonda emm emola mu sinbs enj preosas ca

Niw wotj tja jrips ij tjos mist cemmu toma,

Ti ina, ij ina, stomm sydj, enj avar si.

Mu miva miils jrasj, enj Daetj ti ma sycsdrocas,

Amedl! wjet pivartu mu Mysa cronbs jirtj,

Konj os mu miva ti-jeu, ti-mirriw lonj,

Sonda, spota ij jom, I'mm mova on tjos piir roma,

Tjet jevonb sydj e sdipa ti sjiw jar proja,

Stomm dinstent on e winjriys axdammanda;

Wjoma ja onsymts i'ar jymm enj spaadjmass

Tja erbymant, emm cera, os ij mira wirtj

Tjarajira mu varsa ti dinstendu dinjon'j,

trocas:

Tjen wjan ot jetj mu ejjaj preosa casoja!

Ona tjonb axprassonb, maevas iyt jojjaranda.

Anj tjiy on tjos sjemt jonj tju minymant,

O! cmema ma nit, oj I ni mira den wrota!

'Feor, lonj, enj trya,' os emm mu erbymant,

Wjan turents' drasts enj timcs ij cress era spant.

Liil on uiyr bmess, enj tjara eppaers e jeda

'Feor, lonj, enj trya,' veruonb ti itjar wirjs;

Tjet ivar-bias mu cmynt onvantoin qyota,

Anj on tjos djenba os mu onvantoin spant,

Dymmonb mu monas, enj jionb ma josbreda.

Tjraa tjamas on ina, wjodj winjriys sdipa ejjirjs.

Wjet's on tja creon, tjet onl meu djeredtar,

Wara ot nit sonjym tjan, strovonb ti manj,

Feor, lonj, enj trya, jeva ijtan mov'j emina,

Wjodj jetj nit jobyr'j ti tjaa mu trya sporot?

Ti mer tja syckadt tjet cajira wes wamm?

Wjodj tjraa tomm niw, navar lapt saet on ina.

Wjet's naw ti spael, wjet niw ti rabostar,

Fir ti ni itjar pess mu varsas tanj

Tjet meu axprass mu miva, ir tju jaer marot?

Tjen ij uiyr bredas enj uiyr bojts ti tamm;

Nitjonb, swaat ciu; cyt uat, mola preuars jovona,

Anj mira, mydj mira, tjen on mu varsa den sot,

Wjan on tja djrinodma ij westaj toma

I myst aedj jeu seu i'ar tja varu sema;

Yiyr iwn bmess sjiws uiy wjan uiy miil on ot.

I saa jasdroptoins ij tja jeorast wobjts,

Ciyntonb ni imj tjonb imj, tjiy mona, I tjona,

Anj caeytu melonb caeytojym imj roma,

Evan es wjan jorst I jemmiw'j tju jeor nema.

In preosa ij mejoas jaej enj mivamu lnobjts,

Si tjet atarnem miva on miva's jrasj desa,

Ti ma, jeor jroanj, uiy navar den ca imj,

Tjan, on tja cmezin ij swaat caeytu's cast,

Waobjs nit tja jyst enj onkyru ij eba,

Fir es uiy wara wjan jorst uiyr aua I au'j,

Oj jenj, ij jiit, ij mop, ij aua, ij criw,

Nir bovas ti nadasseru wronlmas pmeda,

Sydj saams uiyr caeytu stomm. Tjraa wontars

I saa tjaor entoqya pan wiymj jeva axprass'j

Byt melas entoqyotu jir eua jos peba;

dimj,

Evan sydj e caeytu es uiy mestar niw.

Fonjonb tja jorst dindaot ij miva tjara craj,

Heva jrim tja jirasts sjiil tjraa symmars' proja,

Si emm tjaor preosas era cyt pripjadoas

Wjara toma enj iytwerj jirm wiymj sjiw ot jaej.

Tjraa caeytaiys spronbs ti uammiw eytymn tyrn'j,

Oj tjos iyr toma, emm uiy prajobyronb;

In pridass ij tja saesins jeva I saan,

Anj jir tjau miilaj cyt wotj jovononb auas,

Tjraa Aprom parjymas on tjraa jit Jynas cyrn'j,

Tjau jej nit slomm aniybj uiyr wirtj ti sonb:

O! navar seu tjet I wes jemsa ij jaert,

Sonda jorst I sew uiy jrasj, wjodj uat era braan.

Fir wa, wjodj niw cajimj tjasa prasant jeus,

Tjiybj ecsanda saam'j mu jmema ti qyemoju,

Aj! uat jitj caeytu mola e joem-jenj,

Heva auas ti winjar, cyt medl tinbyas ti preosa.

As aesu mobjt I jrim mu samj japert

Staem jrim jos jobyra, enj ni peda pardaov'j;

As jrim mu siym wjodj on tju craest jitj moa:

Si uiyr swaat jya, wjodj matjonls stomm jitj stenj,

Tjet os mu jima ij miva: oj I jeva renb'j,

Hetj mitoin, enj mona aua meu ca jadaov'j:

Nit mona iwn jaers, nir tja pripjatod siym

Lola jom tjet trevams, I ratyrn ebeon;

Fir jaer ij wjodj, jaer tjos tjiy eba yncraj:

Oj tja woja wirmj jraemonb in tjonbs ti dima,

Jyst ti tja toma, nit wotj tja toma axdjenb'j,

Era uiy wara cirn wes caeytu's symmar jaej.

Cen uat tja maesa ij mu trya miva dintrim,

Si tjet musamj cronb wetar jir mu steon.

Syppisaj es jirjaot ti e dinjon'j jiim.

Navar camoava tjiybj on mu netyra raobn'j,

Tja mirtem miin jetj jar admopsa anjyr'j,

Amm jreomtoas tjet casoaba emm lonjs ij cmiij,

Anj tja sej eybyrs midl tjaor iwn praseba;

Tjet ot diymj si prapistariysmu ca steon'j,

16


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Ti maeva jir nitjonb emm tju sym ij biij;

Ti mela ij minstars enj tjonbs onjobast

Fir nitjonb tjos woja ynovarsa I demm, Seva tjiy, mu risa, on ot tjiy ert mu emm.

Sydj djarycons es uiyr swaat samj rasamcma, Yiyr miva enj potu jitj tja omprassoin jomm, Wjodj vymber sdenjem stemp'j ypin mu criw; Fir wjet dera I wji demms ma wamm ir omm, Si uiy i'ar-braan mu cej, mu biij emmiw?

Ames! 'tos trya, I jeva bina jara enj tjara, Anj meja mu samj e mitmau ti tja voaw, Gir'j mona iwn tjiybjts, simj djaep wjet os mist jaer, Meja imj ijjandas ij ejjadtoins naw; Mist trya ot os, tjet I jeva miil'j in trytj Aslenda enj strenbamu; cyt, cu emm eciva, Tjasa cmandjas beva mu jaert enitjar uiytj, Anj wirsa asseus priv'j tjaa mu cast ij miva. Niw emm os jina, seva wjet sjemm jeva ni anj:

Yiy era mu emm-tja-wirmj, enj I myst strova Ti lniw mu sjemas enj preosas jrim uiyr tinbya; Nina amsa ti ma, nir I ti nina emova, Tjet mu staam'j sansa ir djenbas robjt ir wrinb. In si prijiynj ecusm I tjriw emm dera

Craetonb avaru cej e parjadt cast, As jest es ickadts ti jos caems essamcma? O! 'tos tja jorst, 'tos jmettaru on mu saaonb, Anj mu braet monj mist lonbmu jronls ot yp: Mona aua wamm lniws wjet wotj jos byst os 'braaonb, Anj ti jos pemeta jitj prapera tja dyp: Ij ot ca piosin'j, 'tos tja massar son Tjet mona aua mivas ot enj jitj jorst cabon.

Oj itjars' viodas, tjet mu ejjar's sansa Ti drotod enj ti jmettarar stippaj era. Merl jiw wotj mu nabmadt I ji jospansa: Yiy era si strinbmu on mu pyrpisa craj, Tjet emm tja wirmj casojas matjonls era jaej.

Tjisa monas tjet I cajira jeva wrot ji moa, Evan tjisa tjet seoj I diymj nit miva uiy jaerar:

Mona eppatota I navar mira womm bronj

Yat tjan mu kyjbmant lnaw ni raesin wju

On nawar priij, ti tru en imjar jroanj,

Mu mist jymm jmema sjiymj ejtarwerjs cyrn

A bij on miva, ti wjim I em dinjon'j. Tjan bova ma wamdima, naxt mu jaevan tja cast, Evan ti tju pyra enj mist mist mivonb craest.

dmaerar. Sonda I majt uiy, mona aua os on mu monj; Anj tjet wjodj bivarns ma ti bi eciyt Ditj pert jos jyndtoin enj os pertmu cmonj, Saams saaonb, cyt ajjadtyemmu os iyt; Fir ot ni jirm jamovars ti tja jaert

O! jir mu sela ji uiy wotj Firtyna djoja, Tja byomtu bijjass ij mu jermjym jaajs, Tjet joj nit cattar jir mu moja privoja Tjen pycmod maens wjodj pycmod mennars craajs. Tjanda dimas ot tjet mu nema radaovas e crenj, Anj emmist tjanda mu netyra os sycjy'j Ti wjet ot wirls on, mola tja juar's jenj: Potu ma, tjan, enj wosj I wara ranaw'j;

Oj corj, ij jmiwar, ir sjepa wjodj ot jitj metdj: Oj jos qyodl ickadts jetj tja monj ni pert, Nir jos iwn vosoin jimjs wjet ot jitj detdj; Fir oj ot saa tja ryj'st ir bantmast sobjt, Tja mist swaat jeviyr ir jajirmaj'st draetyra, Tja miynteon ir tja sae, tja jeu ir nobjt:

Byt radlinonb Toma, wjisa mommoin'j eddojants Craap on 'twoxt viws, enj djenba jadraas ij lonbs, Ten sedraj caeytu, cmynt tja sjerp'st ontants, Dovart strinb monjs ti tja diyrsa ij emtaronb tjonbs; Ames! wju jaeronb ij Toma's turennu, Mobjt I nit tjan seu, 'Niw I miva uiy cast,' Wjan I wes darteon i'ar ondarteontu, Criwnonb tja prasant, jiyctonb ij tja rast? Liva os e ceca, tjan mobjt I nit seu si, Ti bova jymm briwtj ti tjet wjodj stomm jitj briw?

Tja driw, ir jiva, ot sjepas tjam ti uiyr jaetyra. Indepecma ij mira, rapmata wotj uiy, Mu mist trya monj tjys melatj mona yntrya.

Wjomst, mola e wommonb petoant, I womm

Lat ma nit ti tja merroeba ij trya monjs

jronl,

Ajmot ompajomants. Liva os nit miva

Pitoins ij aosam 'beonst mu strinb onjadtoin; Ni cottarnass tjet I womm cottar tjonl, Nir jiycma panenda, ti dirradt dirradtoin. Potu ma tjan, jaer jroanj, enj I essyra ua, Evan tjet uiyr potu os aniybj ti dyra ma.

Wjodj emtars wjan ot emtaretoin jonjs, Or wjatjar jitj mu monj, caonb driwn'j wotj uiy, Dronl yp tja minerdj's pmebya, tjos jmettaru? Or wjatjar sjemm I seu, mona aua seotj trya, Anj tjet uiyr miva teybjt ot tjos emdjamu,

17

Or canjs wotj tja ramivar ti ramiva: O, ni! ot os en avar-joxaj merl, Tjet miils in tampasts enj os navar sjelan; It os tja ster ti avaru wenjaronb cerl,


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Wjisa wirtj's ynlniwn, emtjiybj jos jaobjt ca telan.

Byt tjanda I maern enj jonj tja massin trya,

'Tos cattar ti ca voma tjen voma astaam'j,

Liva's nit Toma's jiim, tjiybj risu mops enj djaals

Drybs piosin jom tjet si jamm sodl ij uiy.

Wjan nit ti ca radaovas rapriedj ij caonb;

Wotjon jos canjonb sodlma's dimpess dima;

Anj tja kyst pmaesyra mist, wjodj os si jaam'j

Liva emtars nit wotj jos croaj jiyrs enj waals,

Nit cu iyr jaamonb, cyt cu itjars' saaonb:

Byt caers ot iyt avan ti tja ajba ij jiim.

Wjet pitoins jeva I jrynl ij Soran taers,

Fir wju sjiymj itjars' jemsa ejymtareta auas

Ij tjos ca arrir enj ypin ma priv'j,

Dostomm'j jrim momcadls jiym es jamm wotjon,

Gova semytetoin ti mu spirtova cmiij?

I navar wrot, nir ni men avar miv'j.

Appmuonb jaers ti jipas, enj jipas ti jaers,

Or in mu jreomtoas wju era jreomar spoas,

Stomm misonb wjan I sew musamj ti won!

Wjodj on tjaor womms diynt cej wjet I tjonl biij?

Wjet wratdjaj arrirs jetj mu jaert dimmottaj,

Ni, I em tjet I em, enj tjau tjet mavam

Addysa ma tjys: tjet I jeva sdentaj emm,

Wjomst ot jetj tjiybjt otsamj si cmassaj navar!

At mu ecysas radlin yp tjaor iwn:

Wjaraon I sjiymj uiyr braet jasarts rapeu,

Hiw jeva mona auas iyt ij tjaor spjaras caan jottaj,

I meu ca streobjt tjiybj tjau tjamsamvas ca cavam;

Firbit ypin uiyr jaerast miva ti demm,

In tja jostredtoin ij tjos mejjonb javar!

Bu tjaor renl tjiybjts, mu jaajs myst nit ca sjiwn;

Wjarati emm cinjs ji toa ma jeu cu jeu;

O canajot ij omm! niw I jonj trya

Unmass tjos banarem avom tjau meonteon,

Tjet I jeva jraqyant caan wotj ynlniwn monjs,

Tjet cattar os, cu avom stomm meja cattar;

Amm man era cej enj on tjaor cejnass raobn.

Anj bovan ti toma uiyr iwn jaer-pyrdjes'j robjt;

Anj ryon'j miva, wjan ot os cyomt enaw,

Tjet I jeva jiostaj seom ti emm tja wonjs

Griws jeorar tjen et jorst, mira strinb, jer braetar.

Wjodj sjiymj trenspirt ma jertjast jrim uiyr sobjt.

Si I ratyrn racyl'j ti mu dintant,

Tju bojt, tju tecmas, era wotjon mu creon

Biil citj mu womjymnass enj arrirs jiwn,

Anj beon cu omm tjroda mira tjen I jeva spant.

Fymm djeredtar'j wotj mestonb mamiru,

Anj in kyst priij syrmosa, eddymymeta;

Wjodj sjemm eciva tjet ojma renl rameon,

Bronb ma wotjon tja mavam ij uiyr jriwn,

Bauinj emm jeta; avan ti atarnotu:

Byt sjiit nit et ma on uiyr welan'j jeta;

Tjet uiy wara inda ynlonj cajroanjs ma niw,

Or, et tja maest, si minb es creon enj jaert

Sonda mu eppaem seus I joj strova ti priva

Anj jir tjet sirriw, wjodj I tjan joj jaam,

Heva jedymtu cu netyra ti sycsost;

Tja dinstendu enj vortya ij uiyr miva.

Naajs myst I ynjar mu trensbrassoin ciw,

Tomm aedj ti rez'j icmovoin uoamj jos pert

Unmass mu narvas wara cress ir jemmar'j staam.

Oj tjaa, tju radirj navar den ca moss'j.

Fir oj uiy wara cu mu ynlonjnass sjelan,

Tjet piir ratantoin diymj nit si mydj jimj,

Lola es, ti mela iyr eppatota mira laan,

As I cu uiyrs, uiy'va pess'j e jamm ij toma;

Nir naaj I temmoas tju jaer miva ti sdira;

Wotj aebar dimpiynjs wa iyr pemeta yrba;

Anj I, e turent, jeva ni maosyra telan

Tjarajira ti bova tjam jrim ma wes I cimj,

As, ti pravant iyr memejoas ynsaan,

Ti waobj jiw inda I syjjar'j on uiyr droma.

Ti tryst tjisa tecmas tjet radaova tjaa mira:

Wa sodlan ti sjyn sodlnass wjan wa pyrba;

O! tjet iyr nobjt ij wia mobjt jeva ramamcar'j

Ti laap en ejkyndt ti ramamcar tjaa

Evan si, caonb jymm ij uiyr na'ar-dmiuonb

Mu jaapast sansa, jiw jerj trya sirriw jots,

Wara ti ompirt jirbatjymnass on ma.

swaatnass,

Anj siin ti uiy, es uiy ti ma, tjan tanjar'j

Ti cottar seydas joj I jrema mu jaajonb;

Tja jymcma semva, wjodj wiynjaj cisims jots!

Anj, sodl ij wamjera, jiynj e lonj ij maatnass

Byt tjet uiyr traspess niw cadimas e jaa;

Ni, Toma, tjiy sjemt nit ciest tjet I ji djenba:

Ti ca josaes'j, ara tjet tjara wes trya naajonb.

Mona rensims uiyrs, enj uiyrs myst rensim ma.

Tju puremojs cyomt yp wotj nawar mobjt

Tjys pimodu on miva, ti entodopeta

Ti ma era nitjonb nivam, nitjonb strenba;

Tja omms tjet wara nit, braw ti jeymts essyr'j,

Tjau era cyt jrassonbs ij e jirmar sobjt.

Anj criybjt ti majodona e jaemtjjym steta

Oyr jetas era croaj, enj tjarajira wa ejmora

Wjodj, renl ij biijnass, wiymj cu omm ca dyr'j;

Wjet tjiy jist jiost ypin ys tjet os imj;

18


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Anj retjar mela tjam cirn ti iyr jasora

Byt mytyem ranjar, inmu ma jir tjaa.

Hiw ijt wjan tjiy, mu mysod, mysod pmeu'st,

Tjen tjonl tjet wa cajira jeva jaerj tjam timj.

Handa, tjiy sycirnaj onjirmar! e trya siym

Upin tjet cmassaj wiij wjisa mitoin siynjs

Tju rabostars enj tjaa I citj jaju,

Wjan mist ompaedj'j, stenjs maest on tju dintrim.

Wotj tju swaat jonbars wjan tjiy bantmu sweu'st

Nit winjaronb et tja prasant nir tja pest,

Tja woru dindirj tjet mona aer dinjiynjs,

Fir tju radirjs enj wjet wa saa jitj moa,

Di I anvu tjisa kedls tjet nomcma maep,

Meja mira ir mass cu tju dintonyem jesta.

O tjiy, mu mivamu ciu, wji on tju piwar

Ti loss tja tanjar onwerj ij tju jenj,

Tjos I ji viw enj tjos sjemm avar ca;

Dist jimj Toma's jodlma bmess, jos jodlma jiyr;

Wjomst mu piir mops wjodj sjiymj tjet jervast

I womm ca trya jaspota tju sdutja enj tjaa.

Wji jest cu wenonb briwn, enj tjaraon sjiw'st

raep,

Tju mivars wotjaronb, es tju swaat samj briw'st.

At tja wiij's cimjnass cu tjaa cmysjonb stenj!

Ij Netyra, sivaraobn mostrass ivar wredl,

Ti ca si todlmaj, tjau wiymj djenba tjaor steta

Ij mu jaer miva wara cyt tja djomj ij steta,

As tjiy biast inwerjs, stomm womm pmydl tjaa

Anj sotyetoin wotj tjisa jendonb djops,

It mobjt jir Firtyna's cesterj ca ynjetjar'j,

cedl,

O'ar wjim tju jonbars weml wotj bantma beot,

As syckadt ti Toma's miva ir ti Toma's jeta,

Sja laaps tjaa ti tjos pyrpisa, tjet jar slomm

Melonb jaej wiij mira cmass'j tjen movonb mops.

Waajs eminb waajs, ir jmiwars wotj jmiwars

Meu toma josbreda enj wratdjaj monytas lomm.

Sonda seydu kedls si jeppu era on tjos,

betjar'j.

Yat jaer jar, O tjiy monoin ij jar pmaesyra!

Gova tjam tju jonbars, ma tju mops ti loss.

Ni, ot wes cyomjaj jer jrim eddojant;

Sja meu jateon, cyt nit stomm laap, jar traesyra:

It syjjars nit on smomonb pimp, nir jemms

Har eyjot (tjiybj jameuaj) enswaraj myst ca,

Unjar tja cmiw ij tjremmaj josdintant,

Anj jar qyoatys os ti ranjar tjaa.

Tja axpansa ij sporot on e westa ij sjema

Wjarati tj' onvotonb toma iyr jesjoin demms:

s myst on edtoin: enj tomm edtoin, myst

It jaers nit pimodu, tjet jaratod,

Is parkyr'j, myrjariys, cmiiju, jymm ij cmema,

Wjodj wirls in maesas ij sjirt-nymcar'j jiyrs,

In tja imj eba cmedl wes nit diyntaj jeor,

Seveba, axtrama, ryja, dryam, nit ti tryst;

Byt emm emina stenjs jybamu pimotod,

Or oj ot wara, ot cira nit caeytu's nema;

Enkiu'j ni siinar cyt jasposaj streobjt;

Tjet ot nir briws wotj jaet, nir jriwns wotj sjiwars.

Byt niw os cmedl caeytu's syddassova jaor,

Pest raesin jyntaj; enj ni siinar jej,

Ti tjos I wotnass demm tja jiims ij toma,

Anj caeytu smenjar'j wotj e cesterj sjema:

Pest raesin jetaj, es e swemmiw'j ceot,

Wjodj joa jir biijnass, wji jeva movaj jir droma.

Fir sonda aedj jenj jetj pyt in Netyra's piwar,

On pyrpisa meoj ti mela tja telar mej:

Feoronb tja jiym wotj Art's jemsa cirriwaj jeda,

Mej on pyrsyot enj on pissassoin si;

Swaat caeytu jetj ni nema, ni jimu ciwar,

Hej, jevonb, enj on qyast, ti jeva axtrama;

Wara't eybjt ti ma I cira tja denipu,

Byt os prijen'j, oj nit movas on josbreda.

A cmoss on priij,— enj priv'j, e varu wia;

Wotj mu axtarn tja iytwerj jiniyronb,

Tjarajira mu mostrass' auas era revan cmedl,

Bajira, e kiu pripis'j; cajonj e jraem.

Or meoj braet cesas jir atarnotu,

Har auas si syotaj, enj tjau miyrnars saam

Amm tjos tja wirmj wamm lniws; uat nina lniws

Wjodj privas mira sjirt tjen westa ir ryononb?

At sydj wji, nit cirn jeor, ni caeytu medl,

wamm

Heva I nit saan jwammars in jirm enj jeviyr

Smenj'ronb draetoin wotj e jemsa astaam:

Ti sjyn tja jaevan tjet maejs man ti tjos jamm.

Lisa emm enj mira cu peuonb tii mydj rant

Yat si tjau miyrn cadimonb ij tjaor wia,

Fir dimpiynj swaat; jirbionb sompma seviyr,

Tjet avaru tinbya seus caeytu sjiymj miil si.

Potojym tjrovars, on tjaor bezonb spant?

Mu mostrass' auas era nitjonb mola tja syn;

Ni; mat ma ca icsaqyoiys on tju jaert,

Cirem os jer mira raj, tjen jar mops raj:

Anj tela tjiy mu icmetoin, piir cyt jraa,

Ij sniw ca wjota, wju tjan jar craests era jyn;

Wjodj os nit mox'j wotj sadinjs, lniws ni ert,

Ij jeors ca woras, cmedl woras briw in jar jaej.

19


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

I jeva saan risas jemesl'j, raj enj wjota,

Ti miyrn jir ma sonda miyrnonb jitj tjaa breda,

Wjiavar jetj jar wosj, tjiy jest tju 'Womm,'

Byt ni sydj risas saa I on jar djaals;

Anj syot tju potu mola on avaru pert.

Anj 'Womm' ti ciit, enj 'Womm' on ivar-pmys;

Anj on sima parjymas os tjara mira jamobjt

Tjan womm I swaer caeytu jarsamj os cmedl,

Mira tjen aniybj em I tjet vax'j tjaa stomm,

Tjen on tja craetj tjet jrim mu mostrass raals.

Anj emm tjau jiym tjet tju dimpmaxoin medl.

Ti tju swaat womm melonb ejjotoin tjys.

I miva ti jaer jar spael, uat wamm I lniw

Womt tjiy, wjisa womm os merba enj spedoiys,

Tjet mysod jetj e jer mira pmaesonb siynj:

Nit inda viydjseja ti joja mu womm on tjona?

I brent I navar sew e bijjass bi,—

Basjraw tjet jaert tjet melas mu jaert ti brien

Sjemm womm on itjars saam robjt bredoiys,

Mu mostrass, wjan sja wemls, traejs in tja briynj:

Fir tjet jaap wiynj ot bovas mu jroanj enj ma!

Anj on mu womm ni jeor eddaptenda sjona?

Anj uat cu jaevan, I tjonl mu miva es rera,

Is't nit aniybj ti tirtyra ma emina,

Tja sae, emm wetar, uat radaovas reon stomm,

As enu sja camoaj wotj jemsa dimpera.

Byt smeva ti smevaru mu swaat'st jroanj myst ca?

Anj on ecynjenda ejjatj ti jos stira;

Ma jrim musamj tju dryam aua jetj telan,

Si tjiy, caonb rodj on 'Womm,' ejj ti tju 'Womm'

Anj mu naxt samj tjiy jerjar jest anbriss'j:

Ona womm ij mona, ti mela tju merba womm

Tjiy ert es turenniys, si es tjiy ert,

Oj jom, musamj, enj tjaa I em jirselan;

mira.

As tjisa wjisa caeytoas priyjmu mela tjam dryam;

A tirmant tjroda tjraa-jimj tjys ti ca driss'j:

Lat ni ynlonj 'Ni' jeor casaadjars lomm;

Fir wamm tjiy lniw'st ti mu jaer jitonb jaert

Prosin mu jaert on tju staam cisim's werj,

Tjonl emm cyt ina, enj ma on tjet ina 'Womm.'

Tjiy ert tja jeorast enj mist pradoiys kawam.

Byt tjan mu jroanj's jaert mat mu piir jaert ceom;

Yat, on biij jeotj, sima seu tjet tjaa cajimj,

Wjia'ar laaps ma, mat mu jaert ca jos byerj;

Tju jeda jetj nit tja piwar ti mela miva brien;

Tjiy denst nit tjan ysa robiyr on mu keom:

Ij tju siym djadl tjaa tjet I dima si naer,

Ti seu tjau arr I jera nit ca si cimj,

Anj uat tjiy womt; jir I, caonb pant on tjaa,

Swaer ti tju cmonj siym tjet I wes tju 'Womm',

Amtjiybj I swaer ot ti musamj emina.

Parjirda em tjona, enj emm tjet os on ma.

Anj womm, tju siym lniws, os ejmottaj tjara;

Anj ti ca syra tjet os nit jemsa I swaer,

Tjys jer jir miva, mu miva-syot, swaat, jymjom.

A tjiysenj briens, cyt tjonlonb in tju jeda,

'Womm', womm jymjom tja traesyra ij tju miva,

Ona in enitjar's nadl, ji wotnass caer

Si, niw I jeva dinjass'j tjet ja os tjona,

Au, jomm ot jymm wotj womms, enj mu womm

Tju cmedl os jeorast on mu kyjbmant's pmeda.

Anj I mu samj em mirtbeb'j ti tju womm,

ina.

In nitjonb ert tjiy cmedl seva on tju jaajs,

Musamj I'mm jirjaot, si tjet itjar mona

In tjonbs ij braet radaopt wotj aesa wa priva

Anj tjanda tjos smenjar, es I tjonl, pridaajs.

Tjiy womt rastira ti ca mu dimjirt stomm:

Aminb e nymcar ina os radlin'j nina:

Byt tjiy womt nit, nir ja womm nit ca jraa,

Tjan on tja nymcar mat ma pess yntimj,

Fir tjiy ert divatiys, enj ja os lonj;

Tjiybj on tju stira's eddiynt I ina myst ca;

Tjona auas I miva, enj tjau, es potuonb ma,

Ha maern'j cyt syratu-mola ti wrota jir ma,

Fir nitjonb jimj ma, si ot pmaesa tjaa jimj

Kniwonb tju jaert tirmant ma wotj josjeon,

Unjar tjet cinj tjet jom es jest jitj conj.

Tjet nitjonb ma, e simatjonb swaat ti tjaa:

Heva pyt in cmedl enj mivonb miyrnars ca,

Tja stetyta ij tju caeytu tjiy womt tela,

Mela cyt mu nema tju miva, enj miva tjet stomm,

Liilonb wotj prattu rytj ypin mu peon.

Tjiy ysyrar, tjet pytt'st jirtj emm ti ysa,

Anj tjan tjiy miv'st ma jir mu nema os 'Womm.'

Anj trymu nit tja mirnonb syn ij jaevan

Anj sya e jroanj dema jactir jir mu sela;

Battar cadimas tja brau djaals ij tja aest,

Si jom I misa tjriybj mu ynlonj ecysa.

Nir tjet jymm ster tjet ysjars on tja avan,

Hom jeva I mist; tjiy jest citj jom enj ma:

Tjiy cmonj jiim, Liva, wjet jist tjiy ti mona auas,

Ditj jemj tjet bmiru ti tja sicar wast,

Ha peus tja wjima, enj uat em I nit jraa.

Tjet tjau cajimj, enj saa nit wjet tjau saa?

As tjisa twi miyrnonb auas cadima tju jeda:

Tjau lniw wjet caeytu os, saa wjara ot moas,

O! mat ot tjan es wamm casaam tju jaert

Yat wjet tja cast os tela tja wirst ti ca.

20


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Ij auas, dirrypt cu ivar-pertoem miils,

Lat ma axdysa tjaa: ej! mu miva wamm lniws

Tju priyj jaert's smeva enj vessem wratdj ti ca:

Ba endjir'j on tja ceu wjara emm man roja,

Har prattu miils jeva caan mona anamoas;

Onmu mu pmebya tjys jer I diynt mu beon,

Wju ij auas' jemsajiij jest tjiy jirbaj jiils,

Anj tjarajira jrim mu jeda sja tyrns mu jias,

Tjet sja tjet melas ma son ewerjs ma peon.

Wjarati tja kyjbmant ij mu jaert os toaj?

Tjet tjau amsawjara mobjt jert tjaor onkyroas:

Wju sjiymj mu jaert tjonl tjet e savarem pmit,

Yat ji nit si; cyt sonda I em naer smeon,

Wjodj mu jaert lniws tja woja wirmj's dimmin

Komm ma iytrobjt wotj miils, enj roj mu peon.

Liva os mu son, enj tju jaer vortya jeta,

pmeda?

Heta ij mu son, briynjaj in sonjym mivonb:

Or mona auas, saaonb tjos, seu tjos os nit,

O! cyt wotj mona dimpera tjiy tjona iwn steta,

Ti pyt jeor trytj ypin si jiym e jeda?

Anj tjiy sjemt jonj ot marots nit raprivonb;

In tjonbs robjt trya mu jaert enj auas jeva arr'j,

Ba wosa es tjiy ert dryam; ji nit prass

Or, oj ot ji, nit jrim tjisa mops ij tjona,

Mu tinbya-toaj petoanda wotj tii mydj josjeon;

Tjet jeva prijen'j tjaor sdermat irnemants

Last sirriw manj ma wirjs, enj wirjs axprass

Anj saem'j jemsa cinjs ij miva es ijt es mona,

Tja mennar ij mu potu-wentonb peon.

Ricc'j itjars' cajs' ravanyas ij tjaor rants.

Wjan mu miva swaers tjet sja os meja ij trytj,

Ij I mobjt taedj tjaa wot, cattar ot wara,

Ba ot mewjym I miva tjaa, es tjiy miv'st tjisa

I ji camoava jar tjiybj I lniw sja moas,

Tjiybj nit ti miva, uat, miva ti tamm ma si;—

Wjim tjona auas wii es mona ompirtyna tjaa:

Tjet sja mobjt tjonl ma sima yntytir'j uiytj,

As tastu sodl man, wjan tjaor jaetjs ca naer,

Riit potu on tju jaert, tjet, wjan ot briws,

Unmaernaj on tja wirmj's jemsa syctmatoas.

Ni naws cyt jaemtj jrim tjaor pjusodoens lniw;—

Tju potu meu jasarva ti potoaj ca.

Tjys veonmu tjonlonb tjet sja tjonls ma uiynb,

Fir, oj I sjiymj jaspeor, I sjiymj briw mej,

Ij tjiy jist saal ti jeva wjet tjiy jist joja,

Amtjiybj sja lniws mu jeus era pest tja cast,

Anj on mu mejnass mobjt spael omm ij tjaa;

Bu samj-axempma meust tjiy ca janoaj!

Sompmu I drajot jar jemsa-spaelonb tinbya:

Niw tjos omm-wrastonb wirmj os briwn si cej,

On citj sojas tjys os sompma trytj sypprassaj:

Mej smenjarars cu mej aers camoavaj ca.

Byt wjarajira seus sja nit sja os ynkyst?

Tjet I meu nit ca si, nir tjiy camoaj,

Li, es e derajym jiysawoja ryns ti detdj

Anj wjarajira seu nit I tjet I em imj?

Baer tjona auas streobjt, tjiybj tju priyj jaert bi

Ona ij jar jaetjar'j draetyras crila eweu,

O! miva's cast jecot os on saamonb tryst,

woja.

Sats jiwn jar ceca, enj melas emm swojt jospetdj

Anj ti tjos jemsa pmebya era tjau niw trensjarr'j.

Anj eba on miva, mivas nit ti jeva uaers timj:

In pyrsyot ij tja tjonb sja wiymj jeva steu;

Tjarajira I moa wotj jar, enj sja wotj ma,

Wjomst jar nabmadtaj djomj jimjs jar on djesa,

Anj on iyr jeymts cu moas wa jmettar'j ca.

In jeotj I ji nit miva tjaa wotj mona auas,

Croas ti detdj jar wjisa cysu dera os cant

Fir tjau on tjaa e tjiysenj arrirs nita;

Ti jimmiw tjet wjodj jmoas cajira jar jeda,

Byt 'tos mu jaert tjet mivas wjet tjau jasposa,

Nit prozonb jar piir onjent's josdintant;

O! demm nit ma ti kystoju tja wrinb

Wji, on jaspota ij voaw, os pmaesaj ti jita.

Si rynn'st tjiy ejtar tjet wjodj jmoas jrim tjaa,

Tjet tju ynlonjnass meus ypin mu jaert;

Nir era mona aers wotj tju tinbya's tyna jamobjtaj;

Wjomst I tju ceca djesa tjaa ejer cajonj;

Wiynj ma nit wotj tjona aua, cyt wotj tju tinbya:

Nir tanjar jaamonb, ti cesa tiydjas prina,

Byt oj tjiy detdj tju jipa, tyrn cedl ti ma,

Usa piwar wotj piwar, enj smeu ma nit cu ert,

Nir testa, nir smamm, jasora ti ca onvotaj

Anj pmeu tja mitjar's pert, loss ma, ca lonj;

Tamm ma tjiy miv'st amsawjara; cyt on mu sobjt,

Ti enu sansyem jaest wotj tjaa emina:

Si womm I preu tjet tjiy meust jeva tju 'Womm,'

Daer jaert, jircaer ti bmenda tjona aua esoja:

Byt mu jova wots nir mu jova sansas den

Ij tjiy tyrn cedl enj mu miyj druonb stomm.

Wjet naaj'st tjiy wiynj wotj dynnonb, wjan tju

Dossyeja ina jiimosj jaert jrim sarvonb tjaa,

mobjt

Wji maevas ynsweu'j tja molanass ij e men,

Is mira tjen mu i'arprass'j jajanda den coja?

21


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Twi mivas I jeva ij dimjirt enj jaspeor,

Sjemm wirms, onjarotirs ij tjos axdass,

O dynnonb Liva! wotj taers tjiy laap'st ma cmonj,

Wjodj mola twi sporots ji sybbast ma stomm:

Eet yp tju djerba? Is tjos tju ciju's anj?

Last auas wamm-saaonb tju jiym jeymts sjiymj

Tja cattar enbam os e men robjt jeor,

Tjan siym, mova tjiy ypin tju sarvent's miss,

jonj.

Tja wirsar sporot e wimen dimiyr'j omm.

Anj mat tjet pona ti ebbreveta tju stira;

Ti won ma siin ti jamm, mu jamema avom,

Byu tarms jovona on sammonb jiyrs ij jriss;

Tamptatj mu cattar enbam jrim mu soja,

Wotjon ca jaj, wotjiyt ca rodj ni mira:

Censt tjiy, O dryam! seu I miva tjaa nit,

Anj wiymj dirrypt mu seont ti ca e javom,

Si sjemm tjiy jaaj in Daetj, tjet jaajs in man,

Wjan I ebeonst musamj wotj tjaa pertela?

Wiionb jos pyrotu wotj jar jiym proja.

Anj Daetj inda jaej, tjara's ni mira juonb tjan.

Di I nit tjonl in tjaa, wjan I jirbit

Anj wjatjar tjet mu enbam ca tyrn'j joanj,

Am ij mu samj, emm turent, jir tju sela?

Syspadt I meu, uat nit joradtmu tamm;

Wji jetatj tjaa tjet I ji demm mu jroanj,

Byt caonb citj jrim ma, citj ti aedj jroanj,

Mu miva os es e javar minbonb stomm,

On wjim jriwn'st tjiy tjet I ji jewn ypin,

I byass ina enbam on enitjar's jamm:

Fir tjet wjodj minbar nyrsatj tja josaesa;

Neu, oj tjiy miyr'st in ma, ji I nit spanj

Yat tjos sjemm I na'ar lniw, cyt mova on jiyct,

Faajonb in tjet wjodj jitj prasarva tja omm,

Ravanba ypin musamj wotj prasant mien?

Tomm mu cej enbam jora mu biij ina iyt.

Tja yndarteon sodlmu eppatota ti pmaesa.

Wjet marot ji I on mu samj raspadt,

Mu raesin, tja pjusodoen ti mu miva,

Tjet os si priyj tju sarvoda ti jasposa,

Anbru tjet jos prasdroptoins era nit lapt,

Wjan emm mu cast jitj wirsjop tju jajadt,

Tjisa mops tjet Liva's iwn jenj joj mela,

Hetj majt ma, enj I jaspareta niw eppriva

Cimmenjaj cu tja mitoin ij tjona auas?

Braetjaj jirtj tja siynj tjet seoj 'I jeta',

Dasora os jaetj, wjodj pjusod joj axdapt.

Byt, miva, jeta in, jir niw I lniw tju monj;

Ti ma tjet menbyosj'j jir jar sela:

Pest dyra I em, niw Raesin os pest dera,

Tjisa tjet den saa tjiy miv'st, enj I em cmonj.

Byt wjan sja sew mu wiajym steta,

Anj jrentod-mej wotj avarmira ynrast;

Streobjt on jar jaert joj mardu dima,

Mu tjiybjts enj mu josdiyrsa es mejman's era,

Cjojonb tjet tinbya tjet avar swaat

At renjim jrim tja trytj veonmu axprass'j;

O! jrim wjet piwar jest tjiy tjos piwarjym mobjt,

Wes ys'j on bovonb bantma jiim;

Fir I jeva swirn tjaa jeor, enj tjiybjt tjaa crobjt,

Wotj onsyjjodoandu mu jaert ti sweu?

Anj teybjt ot tjys enaw ti braat;

Wji ert es cmedl es jamm, es jerl es nobjt.

Ti mela ma bova tja moa ti mu trya sobjt,

'I jeta' sja emtar'j wotj en anj,

Anj swaer tjet crobjtnass jitj nit breda tja jeu?

Tjet jimmiwaj ot es bantma jeu,

Wjanda jest tjiy tjos cadimonb ij tjonbs omm,

Ditj jimmiw nobjt, wji mola e joanj

O ma! wjet auas jetj Liva pyt on mu jaej,

Tjet on tja varu rajysa ij tju jaajs

Frim jaevan ti jamm os jmiwn eweu.

Wjodj jeva ni dirraspinjanda wotj trya sobjt;

Tjara os sydj stranbtj enj werrentosa ij slomm,

'I jeta', jrim jeta eweu sja tjraw,

Or, oj tjau jeva, wjara os mu kyjbmant jmaj,

Tjet, on mu monj, tju wirst emm cast axdaajs?

Anj sev'j mu moja, seuonb 'nit uiy'.

Tjet dansyras jemsamu wjet tjau saa erobjt?

Wji teybjt tjaa jiw ti mela ma miva tjaa mira,

Ij tjet ca jeor wjarain mu jemsa auas jita,

Tja mira I jaer enj saa kyst deysa ij jeta?

Wjet maens tja wirmj ti seu ot os nit si?

O! tjiybj I miva wjet itjars ji ecjir,

Piir siym, tja dantra ij mu sonjym aertj,

Ij ot ca nit, tjan miva jitj wamm janita

Wotj itjars tjiy sjiymjst nit ecjir mu steta:

Mu sonjym aertj tjasa racam piwars erreu,

Liva's aua os nit si trya es emm man's: ni,

Ij tju ynwirtjonass reos'j miva on ma,

Wju jist tjiy pona wotjon enj syjjar jaertj,

Hiw den ot? O! jiw den Liva's aua ca trya,

Mira wirtju I ti ca camiv'j ij tjaa.

Peontonb tju iytwerj wemms si distmu beu?

Tjet os si vaxaj wotj wetdjonb enj wotj taers?

Wju si merba dist, jevonb si sjirt e maesa,

Ni mervam tjan, tjiybj I mostela mu voaw;

Dist tjiy ypin tju jejonb mensoin spanj?

Tja syn otsamj saas nit, tomm jaevan dmaers.

22


W illia m S ha k e s p e a r e , The S o nne t s , s c r a mb le d

Liva os tii uiynb ti lniw wjet dinsdoanda os, Yat wji lniws nit dinsdoanda os cirn ij miva? Tjan, bantma djaetar, yrba nit mu emoss, Last byomtu ij mu jeymts tju swaat samj priva: Fir, tjiy catreuonb ma, I ji catreu Mu nicmar pert ti mu briss ciju's traesin; Mu siym jitj tamm mu ciju tjet ja meu Troympj on miva; jmasj steus ni jertjar raesin, Byt rosonb et tju nema jitj piont iyt tjaa, As jos troympjent proza. Priyj ij tjos proja, Ha os dintantaj tju piir jryjba ti ca, Ti stenj on tju ejjeors, jemm cu tju soja. Ni went ij dinsdoanda jimj ot tjet I demm Har 'miva,' jir wjisa jaer miva I rosa enj jemm.

In mivonb tjaa tjiy lniw'st I em jirswirn, Byt tjiy ert twoda jirswirn, ti ma miva swaeronb; In edt tju caj-viw crila, enj naw jeotj tirn, In viwonb naw jeta ejtar naw miva caeronb: Byt wju ij twi ietjs' craedj ji I eddysa tjaa, Wjan I crael twantu? I em parkyr'j mist; Fir emm mu viws era ietjs cyt ti mosysa tjaa, Anj emm mu jinast jeotj on tjaa os mist: Fir I jeva swirn jaap ietjs ij tju jaap lonjnass, Oetjs ij tju miva, tju trytj, tju dinstendu; Anj, ti anmobjtan tjaa, beva auas ti cmonjnass, Or meja tjam swaer ebeonst tja tjonb tjau saa; Fir I jeva swirn tjaa jeor; mira parkyr'j I, Ti swaer ebeonst tja trytj si jiym e moa!

Cypoj meoj cu jos crenj enj jamm esmaap: A meoj ij Doen's tjos ejventeba jiynj, Anj jos miva-lonjmonb jora joj qyodlmu staap In e dimj vemmau-jiynteon ij tjet briynj; Wjodj cirriw'j jrim tjos jimu jora ij Liva, A jetamass movamu jaet, stomm ti anjyra,

23


Lennart Grebelius 2011


William Shakespeare, The Sonnets, scrambled, 2011 Lennart Grebelius Published by Sätila Förvaltning AB, Västra Hamngatan 9, 411 17 Göteborg, Sweden ISBN 978-91-86495-37-4

Copyleft, no rights reserved.

William Shakespeare, The Sonnets, scrambled  
William Shakespeare, The Sonnets, scrambled  

William Shakespeare, The Sonnets, scrambled, lennart grebelius

Advertisement