Page 1

Nieuws

Bedrijven benutten kansen voor energiebesparing te weinig Hoewel bedrijven volgens de Wet Milieubeheer verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen, neemt het grootste deel van beursgenoteerde bedrijven alleen energiebesparende maatregelen die zich binnen drie jaar terugverdienen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder 23 grote, beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Uit het onderzoek over energiebesparing in kantoren blijkt dat 55% van de achttien onderzochte bedrijven alleen energiebesparende maatregelen neemt die zich in drie jaar terugverdienen. Van de door VBDO onderzochte bedrijven stelt 41% dat aan de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing is voldaan. 27% van de bedrijven zegt bijna of deels aan de wet voldoen, terwijl 32% niet weet of dit het geval is. 22% van de bedrijven heeft naar aanleiding van een Inspectiebezoek een Plan van Aanpak energiebesparing opgesteld, of heeft een EEP (Energie

Efficiency Plan) voor het MJA3-convenant. In één geval leidde dit tot energiebesparingsmaatregelen die zonder het bezoek van de Inspectie niet genomen zouden zijn. Volgens Agentschap NL hebben bedrijven een jaarlijkse verliespost van € 563,- miljoen per jaar, omdat zij het technisch potentieel aan energiebesparende maatregelen met de bovengenoemde terugverdientijd niet benutten. Om dit verlies te voorkomen, is een investering nodig van € 1,67 miljard, ofwel gemiddeld € 200,- miljoen per jaar tot medio 2020. Tegenover deze investering staat tot 2020 € 2,7 miljard aan besparingen. Meer informatie: www.vbdo.nl, www.agentschapnl.nl

Het grootste deel van beursgenoteerde bedrijven neemt energiebesparende maatregelen die zich binnen drie jaar terugverdienen.

duurzaam gebouwd | april 2013

85

Bedrijven benutten kansen voor energiebesparing te weinig  

Artikel in Duurzaam gebouwd nummer 20 Hoewel bedrijven volgens de Wet Milieubeheer verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen te neme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you