Page 1

Nr. 2X––Juni Nr XXX 2013 – ÅRG. 74

Staffeldtsnytt

En

bauta takker

for seg 4

Reiser tilbake i tid

Side 2, 6 og 7

3

Ledende på ledelse

10

Livslangt engasjement


Adieu Redaksjonen

Min åremålsstilling som rektor for det som het Høgskolen i Staffeldtsgate er fullført. 14. juni taler jeg til studenter og stab for siste gang på skolens avslutning, og 15. juni sitter jeg meg på flyet til Moskva for å gå om bord på den transsibirske jernbanen til Irkutsk og videre via Mongolia til Beijing i Kina. Livet som fri pensjonist kan begynne. Den gamle hilsen adieu, «til Gud» eller «gå med Gud», vil jeg gjerne gi dere. Vi er nede på et lavmål i Norge når det gjelder hilsener, med hei, ha de’ og henda i lomma. Vi skulle gjenvinne de troendes hilsen «Guds fred» når vi møtes og «Adieu, gå med Gud», når vi tar avskjed. Jeg vil takke alle dere trofaste venner, forbedere og givere for at dere har vært med oss i denne overgangen til å bli NLA Høgskolen Staffeldtsgate. En ny og større enhet er vi blitt, men her i Oslo skal vi beholde de kjente og gode Staffeldtskvalitetene. Jeg håper dere blir med videre både i bønn og støtte. Studentene vil jeg takke for gode samtaler, kreative semesterfester, festlig miljø, åndelig fellesskap i kapellet og mye sang og musikk! Bruk denne tiden godt, og søk dypere innsikt både faglig og åndelig. Lærere og administrasjon, timelærere og samarbeidspartnere vil jeg takke for godt samarbeid, sporty holdning til forandring og for kreative løsninger i økonomisk trange tider. Takk for at dere er mer enn akademiske lærere. Fortsett å by på dere selv, og våg å være forbilder og veiledere for studentene. Se mulighetene som fusjonen gir høgskolen vår. «Fusjonskameratene» i Bergen og Kristiansand, mine tidligere rektorkolleger og styreledere for de tre høgskolene som klarte å føre fusjonen fra idè til virkelighet, fortjener også takk. Min kone Louise takker jeg for fleksibel og raus holdning til arbeidstid og helgefri. Nå blir det lange frokoster sammen og mer tid til barnebarn og reiser for to.

Jeg kommer til å følge med og fortsatt be for NLA Høgskolen, både i Bergen, på Gimlekollen og i Staffeldtsgate fremover, ta med informasjon og studiekataloger når jeg er på talerferd, og oppfordre til forbønn og givertjeneste. Så takk for meg, og adieu – gå med Gud! Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud (Mika 7,8).

2

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

alice.tegle@nla.no

Øystein Dypedal

oystein.dypedal@nla.no

Sissel Mæland

sissel.maeland@nla.no

Egil Sæbø

egil.sabo@nla.no

Steinar M. Heggen

steinarm.heggen@nla.no

Grafisk produksjon: NLA Høgskolen Trykk: John Grieg AS Opplag: 2.700 Forsiden: Foto: NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Skattefradrag for gaver Gaver til NLA Høgskolen gir rett til skattefradrag for gaver til virksomhet som driver vitenskaplig forskning. Du får skattefradrag for inntil 10.000 kroner, eller maksimalt 10 prosent av din inntekt per år. Dette er i tillegg til fradrag for gaver til de frivillige organisasjonene. Ta kontakt for mer informasjon om givertjeneste. M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

Selv om jeg nå har øvd meg på nedtrapping i stillingsbetegnelser – fra rektor til viserektor til seniorrådgiver til freelancer/pensjonist – så har disse fire årene ikke vært noen nedtrapping til pensjonsalder. Det har vært krevende, men også spennende og givende. Jeg har reist mye, og kombinert forkynnelse, informasjon om høgskolen og innsamling. Takk til alle som har tatt imot meg og studentene, og bedt meg tale Guds ord.

Redaktør: Alice Tegle

0 Trykksak 6

0

Jan Gossner Avtroppende viserektor

Staffeldtsgate 4 0166 Oslo Tlf. 55 54 07 00 E-post: post.staffeldtsgate@nla.no www.nla.no | www.facebook.com/nlahogskolen Bankgiro: 3000 17 00002


Trapper opp satsingen på ledelse Med tydeligere fokus på ledelse skal nye generasjoner NLAstudenter være mer utrustet enn noen gang til å formidle og prege samfunnet med kristne verdier.

A

lle mennesker leder eller blir ledet på et eller annet nivå. Da er det viktig å ha en forståelse for hva som skjer, forklarer programansvarlig for HSM og ledelsesekspert Cathrine Borgen ved NLA Høgskolen. Målet er at ledelse skal bli et satsningsområde innenfor alle kjerneområdene til den fusjonerte høgskolen. Og med nyoppstartede Hauge School of Management (HSM) blir ledelsesfokuset enda bredere.

Setter spor – Vi formidler et syn på ledelse hvor det er viktig å være bevisst hvilken verdiforankring man har som leder, hvor spørsmål knyttet til etikk og karakterdanning er bærende, sier Borgen. Effekten på samfunnet er allerede synlig i form av deltakelse i flere prosjekter hvor det drives med lederutvikling, påpeker ledelelseseksperten, og lover at dette bare vil bli tydeligere i tiden som kommer. – Å ha mer bevisste lærere, musikere, journalister og teologer tenker jeg at vil synes. Vi har et unikt miljø for å arbeide med fagfeltet ledelse, vi har førsteklasses kompetanse på kommunikasjon, økonomi, utdanning og kultur, ramser hun opp, og påpeker: – Dette er helt unikt for NLA. Når studentene er rustet til å ta kloke valg i møte med situasjonene de møter i praksis og arbeidsliv, vil det prege samfunnet, helt klart.

Viderefører historien Borgen understreker at ledelsessatsingen ikke

– Når studentene er rustet til å ta kloke valg i møte med situasjonene de møter i praksis og arbeidsliv, vil det prege samfunnet, helt klart, forklarer programansvarlig for HSM

og ledelsesekspert Cathrine Borgen. Foto: Øystein Dypedal

er et nytt påfunn med fusjonen, men en måte å videreføre historien ved alle de tre studiestedene. – Vi har fantastiske muligheter når fagfeltene fra Bergen, Gimlekollen og Staffeldsgate kan være bidragsytere på ledelsesfeltet. Med denne fagkombinasjonen kan vi bygge et bredt og innholdsrikt fundament for helhetlig ledelse, sier Borgen. Selv underviser hun i en rekke ledelsesfag på høgskolen, og gleder seg over entusiasmen blant studentene. – Det er bare så utrolig inspirerende å

undervise studenter som er så sultne på kunnskap om ledelse og egenutvikling, ivrer hun, og legger til at ledelsesområdet er en fantastisk måte å prege samfunnet med våre verdier. – Å være med å bidra, enten med fagkunnskap eller gaver, slik at disse studentene blir motivert til å ta avgjørelser på et kristent verdigrunnlag er utrolig viktig. Og det har en enorm påvirkning på samfunnet rundt oss.

Alice Tegle S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

3


Fristet til tre nye studieår ved NLA – Vi er skapt til å skape verdier, sier Daniel Overskott, en av søkerne til det nye bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management.

H

an rekker akkurat å gjøre ferdig sin bachelor i Kommunikasjon og livssyn før det fristende studiet ved Hauge School of Management starter opp. Daniel Overskott (23) fra Figgjo i Sandnes er topp motivert for studiene i Økonomi og administrasjon. – Jeg sa til viserektor Lars Dahle at det var provoserende at NLA skulle starte et slikt fristende studietilbud når jeg nå nesten er ferdig med min bachelor i Kristiansand. Nå må jeg fullføre to studier i stedet for ett, smiler Daniel. Han tror at en bachelor i Kommunikasjon og livssyn kombinert med en bachelor i denne typen økonomistudier gir en unik bredde og styrke inn mot misjonsarbeid. – Jeg har i flere år likt å starte opp evangeliserende arbeid, og da er begge studiene relevante. Jeg ønsker å bruke dem til å kunne være en trygg leder og en trygg kristen. – Hvorfor søker du akkurat dette økonomistudiet? – Økonomi som setter etikk fremst er en viktig faktor. Jeg er ikke interessert i å bare styre en bedrift som sådan, men også bruke økonomien for å frigjøre mennesker, sier Daniel som har skrevet to oppgaver om Hans Nielsen Hauge gjennom studier på Ansgarskolen. – Jeg er en stor tilhenger av Hauge og har store forventninger til at studiet faktisk skal bruke ham som eksempel i entreprenørskap. Jeg er spent på om skolen vil klare å skille seg ut på dette punktet, forteller Daniel. Han tror

4

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

– Jeg sa til viserektor Lars Dahle at det var provoserende at NLA skulle starte et slikt fristende studietilbud når jeg nå nesten er ferdig med min bachelor i Kristiansand, sier Daniel Overskott. Foto: Egil Sæbø

studentmiljøet i Staffeldtsgate kan bli spennende, og håper at studentene vil ha en god etisk refleksjon i bagasjen før studiet. – Jeg håper å kunne bygge et godt nettverk av personer som har noen av de samme drømmene som meg. Gode prosjekter startes sjelden alene, og da er et godt nettverk avgjørende, sier Daniel. Han tenker spesielt på prosjekter som kan styrke det kristne organisasjonslivet i Norge, eller hjelpe mennesker ut av menneskehandel og sosial dumping. – Vi har store misjonsorganisasjoner som sliter med rekruttering og gaveinntekter. Jeg tror organisasjonene må utruste grasrota til å være annerledes mennesker i sine lokalsam-

funn, mennesker som tør å være sårbare og tør å bry seg om andre mennesker, sier Daniel. Han peker på at alle mennesker er skapt til å skape verdier. – Jeg mener at bevisstheten om dette mangler hos mange. Det har aldri vært så mange slaver i verden som nå, og i tillegg finnes det mange som lever på svært dårlige lønninger. Jeg ønsker å hjelpe mennesker ut av utnyttelse og fangenskap og inn i friheten til å kunne ta valg i livene sine, sier Daniel Overskott. Egil Sæbø


Sterke søkertall for nytt NLAstudium – Å få over 80 primærsøkere til 50 studieplasser på vår nye bachelor i Økonomi og administrasjon er sterkt.

V

i er svært fornøyde og gleder oss til å starte opp med motiverte studenter, sier rektor Bjarne Kvam. Det samlede antallet primærsøkere til den fusjonerte NLA Høgskolen økte med åtte prosent til 740. Den nye bacheloren i Økonomi og administrasjon er lansert under navnet Hauge School of Management og har spesiell fokus på etikk og entreprenørskap. – Det gode søkertallet viser at vi har truffet et reelt behov i markedet. Finanskrisen og den vanskelige økonomiske situasjonen i resten av Europa viser at det er behov for nettopp etisk bevisste økonomer med kompetanse i entreprenørskap. Interessen for studiet er et løft som gir oss frimodighet, sier Kvam.

Lærerutdanningene i vekst Kvam gleder seg også spesielt over at søknaden til Barnehagelærerutdanningen øker betydelig. Antall primærsøkere går opp 60 prosent sammenlignet med i fjor til 77 søkere. Søknaden på landsplan går ned med 18 prosent. Også pedagogikkstudiene fortsetter sin popularitæt. Primærsøknaden til årsenheten og til bachelorgraden i pedagogikk økte med

– Det gode søkertallet på vårt nye bachelor i Økonomi og administrasjon viser at vi har truffet et reelt behov i markedet, sier rektor Bjarne Kvam. Foto: Yaymicro

18 prosent fra 123 til 145 studenter.

Praktiske kristendomsfag De tre studiestedene tilbyr alle studier innen kristendom og religionsfag. Samlet sett er det like mange primærsøkere til disse tilbudene som i 2012. 76 personer har ett av disse tilbudene som sitt primærønske. Ett av tilbudene, Praktisk teologi og ledelse, er nytt av året og tilbys både som årsstudium og bachelorgrad. – Til sammen har vi 20 primærsøkere på dette nye tilbudet. Det er jeg fornøyd med. Vi

ser en dreining i søknaden over til tilbudene som er mer praktisk rettet, som dette studiet og bachelorstudiet i Kristendom og idrett, så jeg er fornøyd med at vi har greid å utvikle nye tilbud som dekker nye behov innen kristendomsstudier, sier rektor Bjarne Kvam. Mange av fagene innen Kristendomsstudier tilbys som deltidsstudier med lokalt opptak, og enkelte er også mulig å ta som rene nettstudier. De lokale søknadene er ikke med i dette tallmaterialet. Sissel Mæland

Takk & be Takk

• for allerede gode ringvirkninger av fusjonen • for veldig bra søkning til vår nye bachelor i økonomi og administrasjon • for gode relasjoner mellom studenter og ansatte • for skolens mange støttespillere

Be

• for planleggingen og oppstart av nytt studieår • om enda flere studenter til våre allerede eksisterende studietilbud • arbeidet som gjenstår med fusjonen • for studentene som nå avslutter studieåret/studiet S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

5


Gir seg mens leken er god

Visjoner. Slitsomt mange visjoner. Men avtroppende viserektor Jan Gossner har fått se dem bli virkeliggjort. Nå takker han for seg.

J

a?!, smiler Jan forventningsfullt. Han har nettopp avbrutt spontanleksjonen i det kyrilliske alfabetet han holdt for undertegnede. En vellykket høgskolefusjon, gode søkertall samt generøse pengegaver til den nye bacheloren i Økonomi og administrasjon er siste milepæl for den populære viserektoren. Han har grunn til å slå seg litt på brystet, men bakken oppover til dit han, og nye NLA Høgskolen Staffeldtsgate er i dag, har vært lang og humpete.

Det synkende skipet Høgskolen i Staffeldtsgate 2009. Skolen som var Indremisjonens høyborg i hovedstaden ligger nede for telling. Sviktende søkertall har sakte men sikkert tæret på de økonomiske reservene. Gjelden har nådd 6,5 millioner. Noe må gjøres. Frikirkepastor og Oase-profil Jan Gossner blir mannen som skal reise kjerringa. Fire år har han på seg. – Vi endte med å gå inn i en prosess sammen hvor de ansatte kom med nye ideer, minnes han. – Det var krevende, men sammen kom vi fram til innsparende løsninger uten at det skulle gå utover studiekvaliteten. Kreativ pedagogikk i trange tider var mottoet for arbeidet. Og slik gikk det til at de røde tallene i regnskapet gradvis forsvant, fram til i dag. – Jeg hadde tro på visjonen til skolen som både skulle gi faglig utdanning på bachelornivå, og forme og danne studentene til tjeneste, forteller Jan.

Menneske først, så akademiker. Det var den lille visjonen. Den eksamenen besto han. Men Jan hadde flere drømmer på lur: – Det andre ble jo å knytte høgskolen litt nærmere eiernes virksomhet. Det skulle bli en samhandling mellom den grasrota vi skal tjene og selve høgskolens liv. En av visjonene mine var å jobbe for å få studentene mer ut i praksis, i Normisjon og Frikirkens arbeid. Hundrevis av timer har Jan tilbakelagt i besøk

6

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

hos menigheter og forsamlinger eierorganisasjonene. Kontakten med givere og støttespillere rundt om i landet har vært noe av det mest inspirerende med rektorjobben, synes Jan. – Skal jeg betro en hemmelighet, spør han. – Jeg trives bedre med vanlige folk enn akademikere. Med klarsignal fra høgskolestyret holdt Jan fram med den utadretta virksomheten han liker så godt, ofte sammen med Staffeldtsgate-studenter. – Da har jeg kombinert forkynnelse med pengeinnsamling og informasjon om høgskolen. Det har vært stor glede å ha med studenter for å informere, spille, og synge for alle våre venner rundt om i landet, sier han. Og det er her, hos de unge studentene, at Jan henter sin ungdomskilde. – Altså, jeg synes det er veldig trivelig å jobbe tett med studenter. Om hvor vidt de trives med gamle menn… Han smiler. – Jeg håper jo jeg holder meg ung, eller i hvert fall levende på den måten. Det er veldig trivelig. Det er ikke bare Jan som har satt pris på studentenes bidrag. Tilbakemeldinger fra menigheter og studenter etter praksisperioden dette året har vært nesten utelukkende positive, og etterspørselen etter studentene er stor. Jan Gossner kan markere praksisvisjonen som fullført og løfte blikket enda et hakk. – Jeg hadde også en høyere visjon, at vi skulle være frimodige med at vi var en liten høgskole med en klar profil, som skulle gi studentene mer enn bare vitnemål.

Roser medarbeidere Jan avbryter seg selv for å snakke mer om menneskene rundt ham igjen, og lovordene sitter løst når viserektoren ser tilbake på tiden på høgskolen. Spesielt i de krevende innsparingsårene. – Jeg vil gi ros, kunngjør han. «Utrolig kreative og praktiske» musikklærere nevnes i fleng.

– Å jobbe sammen med musikklærerne har vært lærerikt for en teolog, for vi teologer har en tendens til å mene at teologi er det viktigste. Her er jo musikken størst. Jeg har lært mye av musikklærerne våre og fått stor respekt for musikkfaget, som høgskolefag. De tar det jo veldig seriøst. Skryt sitter generellt ikke langt inne hos Jan. – Jeg har en lederstil som backer opp og oppmuntrer medarbeidere. Jeg liker ikke å sitte på kontoret og dele ut ordrer, nettopp fordi jeg er et relasjonsmenneske. Jeg henter mye inspirasjon ved å være sammen med andre, sier Jan.

Underholder Derfor trekker han også frem semesterfestene, som arrangeres hver sin gang av studenter og ansatte. Gjøglerrektoren har begeistret tilhørere med alt fra sang og rap, til diktlesing, dramatisering og trommespilling. – Jeg har noen morsomme historier fra disse festene, ja, smiler han. – Jeg må nok si at høydepunkter er semesterfester med studenter eller lærere. Noen ganger har jeg talt eller ledet. Da er jeg i mitt rette element, når jeg kan bidra til å gi alle på høgskolene festlig og innholdsfylt semesterstart- og slutt.


Predikant og næringslivsgründer Hans Nielsen Hauge (statuen) er et av Jans forbilder. Den tidligere viserektoren angrer på at han som teolog ikke har løftet fram gründeren Hauge mer, men gjør det godt igjen når han som pensjonist skal jobbe med Hauge School of Management. Foto: Alice Tegle

– Men så er det nok ikke mange høgskoler som har så mange talenter å spille på heller, skryter han igjen.

og grubler på morgendagens utfordringer. – Jeg går ikke til sengs med problemer, jeg har jo lovet å være tro mot min kone, ler han.

Alder ingen hindring

Historisk rektorbytte

Er Jan ikke rundt og forkynner, styrer han høgskolen eller leder møte hjemme. Frem til semesterslutt, fungerer han som seniorrådgiver ved NLA Høgskolen, samtidig som han studerer det kyrilliske alfabetet for å forberede seg til turen med Den transsibirske jernbanen han skal ta for å markere starten på pensjonisttilværelsen. Deretter, om hintene hans når fram til NLA-ledelsen, kan det bli en mulig utenlandstjeneste for NLAs nye økonomistudium. Samtidig skal han også forsyne seg mer av livets dessert, som for han kommer i form av 8 barnebarn. Om den 67 år gamle kroppen holder, blir det kanskje også tid til å gjenoppta både seiling og surfing. – Jeg er en type som generelt trives med mennesker. Det er spennende og interessant. Det må du nesten synes når du skal drive på så intenst som jeg har gjort. Kona mi sier av og til: at du orker lenger! Men Jan orker. Mye fordi han ikke ligger våken

Fra 1. mai var ikke problemene lenger Jans ansvar. Når han nå har gitt stafettpinnen videre, er det for første gang i skolens historie til en leg kvinne: administrasjonsleder Marit Ecklo Brevivik. – Altså, Marit er veldig ryddig og ordentlig dame med både driv og med mot. Så det tror jeg blir bra. Teologene har en utfordring med å akseptere en ikke-teolog som viserektor, men det har de godt av, ler den selverklærte grasrotteologen. Det er i alle fall med god magefølelse at Jan Gossner nå tar et skritt til siden. Sammen med dyktige studenter, kreative medarbeidere og en engasjert grasrot innfridde han visjonene han satte seg den gangen fire år siden. – Hvis du spør meg om jeg slutter med god samvittighet, så gjør jeg faktisk det, konkluderer 67-åringen. Alice Tegle

– Godheten jeg opplever at Jan deler med andre bare ved å være den han er inspirerer meg. Han har mye visdom og et brennende hjerte for Gud. Jeg tror at det er nettopp slike kvaliteter, og slike mennesker som Jan, vår generasjon i dag trenger - som lærere på skolen og i livet, sier førsteårsstudent Heidi Folkvord Esaiassen (lengst til høyre). Bildet er tatt i felleslunsjen etter en vellykket praksisperiode. Foto: Alice Tegle

– Jan er inspirerende, visjonær, deler villig av sin livserfaring og sine opplevelser, øser av sine bibelkunnskaper, han er en ydmyk, lun og god person med smilet lett tilgjengelig og glimt i øyet, sier høgskolelektor Per Kristian Kogstad (til venstre), som her sitter i samtale med den tidligere viserektoren. Foto: Alice Tegle

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

7


Hva skjer? 6. juli

Peter, Sangkveld på Fangekasa bibelcamp, Aremark

9.-14. juli Ole Kristian, Musiker på SommerOase, Kristiansand 10.-14. juli Tove, Familieleir på Sauevika leirsted, Hvaler 25. aug.

Jan, Gudstjeneste i Oslo Søndre Frikirke

3. sept.

Tove, Asker Normisjon

6.-8. sept. Jan, Møtehelg i Høvik menighet, Bærum 21. sept.

Jan, Møte på Mamrelund, Rømskog

22. sept.

Jan, Bø i Telemark

29. sept.

Jan, Trondheim Frikirke

4. – 6. okt. Jan, Haustmøte for Indremisjonssamskipnaden, Stord 8. okt.

Tove, Bibeltime i Lillestrøm Normisjon

22. okt.

Tove, Bibeltime i Lillestrøm Normisjon

12. nov.

Tove, Normisjonsforeningen i Staffeldtsgate

Plussbankfondet støtter nytt NLAstudium Plussbankfondet gir en stor pengegave til forskning og professorat knyttet til det nye bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon ved NLA Staffeldtsgate. – Vi er svært takknemlige, sier rektor Bjarne Kvam. Sparebanken Pluss skriver i sitt tilsagnsbrev at de ser meget positivt på opprettelsen av studieprogrammet som et supplement og alternativ til mer tradisjonelle økonomistudier. – Antall søkere viser også at skolen har truffet blink, skriver Sparebanken Pluss. – Det betyr mye for oss å få denne gaven økonomisk, men ikke minst setter vi pris på anerkjennelsen av utdanningstilbudet som ligger i en slik tildeling. Vi tror både Sparebanken Pluss og næringslivet i hele Norge med årene vil få stor nytte av at det utdannes økonomer som får spesiell kompetanse innen etikk og entreprenørskap, smiler Kvam glad.

8

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

– Jeg ser for meg at vi er inne i en ekspansjonstid, og jeg gleder meg til å være en del av det, sier den ferske viserektoren ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, Marit Ecklo Breivik. Foto: Alice Tegle

Ny viserektor med nye visjoner Tidligere daglig leder, politisk rådgiver, og nå rykende fersk viserektor ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, tiltrer i en tid det bare kan gå en vei – nedover. Eller?

J

eg er så stolt over det vi har bygget opp her i Staffeldtsgate at jeg veldig gjerne gjør hva jeg kan for å ta det beste fra Høgskolen i Staffeldtsgate inn i NLA Høgskolen for å gjøre den enda bedre, sier en Marit Ecklo Brevik full av forventning til studiestedet hun nå leder. I følge henne er oppgangen vi ser nå bare begynnelsen.

Annen viserektor-type – Hvordan vil vi merke at du nå er NLA Staffeldtsgates viserektor? – Jeg er ingen predikant og ingen andaktsholder. Det holder knapt nok til andakt på barnegospel, sier en lattermild Marit, idet hun sammenligner seg selv med Jan Gossner, som hadde forkynning som en integrert del av rektorstillingen. – Nei, det er ikke meg i det hele tatt, benekter hun. – Samtidig våger jeg å tro at også jeg

har noe å bidra med, fordi jeg brenner for høgskolen og gjerne deler visjonen med menigheter, organisasjoner og andre som vil lytte.

Stor påvirkningskraft Og det er mange, tror Marit. Også utenfor kristne sammenhenger. Sin politiske erfaring lover hun å bruke til å tale høgskolens sak overfor sine venner som vedtar lover, så vel som overfor næringsliv og andre høgskoler. – Nettverksbygging i andre enn kristne sammenhenger er veldig viktig. Der vet jeg at jeg kan være med å bidra, fastslår den ferske viserektoren.

Stadig større – Hvordan ser NLA Høgskolen Staffeldtsgate ut etter flere år med deg som viserektor? – Hvis vi går ti år fram i tid, ser jeg ikke bort fra at vi driver skole i Diakonovas gamle lokaler også. Målet til Marit er nemlig å bringe studietilbud fra fusjonspartnerne i Bergen og Kristiansand inn i NLA Staffeldtsgate. – Det som skjer i Bergen og Kristiansand er kjempebra. Staffeldtsgate har store muligheter for å realisere det i Oslo også, tror hun. Alice Tegle


levende igjen Gjør Dødehavsrullene

NLA-professor Torleif Elgvin leder et forskningsprosjekt som kan komme til å påvirke vår forståelse av Bibelen.

A

rbeidet har gitt større forståelse av hvor mangfoldig den gammeltestamentlige tekstoverleveringen kunne være, sier Elgvin, som regnes som en av verdens fremste eksperter på Dødehavsrullene. De to internasjonale forskernettverkene han leder nå, kaster lys over- og presenterer viktige skriftruller som har ligget skjul i ørkenhuler i snart 2000 år. Skriftene med samlebetegnelsen Dødehavsrullene er rester av tusen bokruller, funnet ved Dødehavet i 1946 og 1956. Dette er tekster fra Det gamle testamentet og en rekke tidlig-jødiske skrifter, som Torleif Elgvin nå blåser nytt liv i.

Professor Torleif Elgvin ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate var nummer to i verden til å ta i bruk digitalt mikroskop i sitt arbeid med Dødehavsrullene. Ved hjelp av det digitale mikroskopet skanner Elgvin tekstfragmentene, som overføres i forstørret versjon, direkte til datamaskinen hans. Foto: Alice Tegle

Ulike versjoner Blant annet har forskerne funnet to svært ulike utgaver av Jeremia-bøkene på Jesu tid. Det samme gjelder flere andre bibelske bøker, samt småforskjeller i gjengivelsen av en rekke enkeltvers. – Folk så på bøkene og overleveringene som Guds ord også da, men det bekymret ikke de skriftlærde at gjenfortellingene varierte, forteller NLA-professoren. Han understreker likevel at dette ikke endrer bibelhistoriens hovedtrekk, men snarere enkeltvers, slik 2011-oversettelsen av Bibelen viser. – Grundige bibellesere har lenge merket seg at når NT-skrifter siterer GT-tekser, vil sitatet ofte se annerledes ut enn når de blar tilbake til ’originalversjonen’ av GT-teksten, sier Elgvin, og utdyper: – Både GT-sitatene i NT og forskjellene mellom ulike bibelruller fra Judea ørken viser at bibeltekstene ikke var endelig kodifisert på Paulus og Matteus sin tid.

Gud inspirerte – Israelittene fant inspirasjon fra Gud også før

det fantes en endelig liste over hvilke bøker som skulle høre med i bibelen. Gjennom dette arbeidet gir vi nytt lys over sluttfasen av GT’s tilblivelse og vekst, og hva som sto i bokhyllene til skrifttolkere som Matteus og Paulus, smiler forskningslederen entusiastisk. De to internasjonale forskernettverkene er organisert under Universitetet i Agder. Både kristne og jødiske forskere bidrar i arbeidet som skal munne ut i to større bøker, som i første omgang sikter på andre bibelforskere. – Hvordan finner forskere med ulik religiøs bakgrunn sammen i arbeid med slike tekster? – Dette er tekster som hører til jøders og kristnes felles røtter. Tekstarbeidet endrer seg normalt ikke ut fra forskerens religiøse bakgrunn, men tolkning og konklusjoner i møte med Det nye testamentet vil jo være forskjellig, svarer Elgvin.

om at Dødehavsrullene kaster nytt lys over evangeliene som troverdige jødiske skrifter fra Israels land i det første århundre. – Jesus passer godt som en jødisk profet og skriftutlegger i samtidens Judea og Galilea. Og de ’nye ’ jødiske tekstene fra de siste to hundre år f.Kr. som er funnet blant Dødehavsrullene er med på å bygge bro mellom Det gamle testamente og de nytestamentlige skrifter, poengterer han. Mer om hvordan dette skjer kan du lese om til neste år. Da offentliggjør Elgvin og ett av hans forskerteam de 32 tekstene i den norske Schøyen-samlingen. Det andre forskerteamet NLA-professoren leder skal i 2015 på ny utgi tekstene i det første bindet med Dødehavsruller, fra 1955. Alice Tegle

Avslører mer Likevel kan NLAs skriftrullekspert forsikre om at jødiske og kristne forskere er enige S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

9


GIVERGLEDE

Kjenner du engasjerte givere eller vil du dele ditt engasjement for skolen, med Staffeldtsnytts lesere? Ring meg på 40214573 eller skriv en e-post til alice.tegle@nla.no.

50 år med

giverglede Det begynte med troslære og forelskelse på Bibelskolen i Staffeldtsgate. Over 50 år senere er engasjementet Kaare og Berit Fuglestrand har for den fusjonerte høyskolen, stadig like sterkt. – Hun debuterte i den gamle tregården i Staffeldtsgate, minnes Kaare om fruen Berits karriere som prestekone og husvert for Staffeldtsgate-samlinger gjennom generasjoner. Den gang serverte nygifte fru Fuglestrand lunsj til 60 skrubbsultne stevnefolk, i tregården der Staffeldtsgate-leilighetene i dag står. Teologyrket ble satt på pause og Berit viet livet sitt til alle gjestene som skulle til å komme på besøk til Fuglestrand-residensene, og alt det andre som fulgte med. Overalt hvor Kaare siden har vært prest, har ekteparet hvert år invitert tidligere Staffeldtsgate-elever og andre interesserte hjem til seg for å minnes det som var, og ikke minst for å se framover på hvordan de som givere kan være med å påvirke skolens posisjon i samfunnet.

Gjestfri livsstil – Vi har vendt oss til å bruke stedet vi bor til å samle mange folk, forteller Berit og Kaare. I huset deres på Nøtterøy har ekteparet samlet 47 gjester på det meste. – Da skal man være litt frisk og frimodig, ikke være redd for å ta i et tak, roser Kaare kona. For dem ble gjestfriheten en livsstil. – Staffeldtsgate-samlingene har fulgt oss over alt. Vi lagde en oversikt på hvor mange slike arrangement for bibelskolen vi har hatt. Det ble i allefall 30 forskjellige. Så langt, smiler ekteparet.

Høyere kvalitet Etter å ha fulgt skolen i tykt og tynt i over

10

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

Den gang en ung og fremadstormende leder i ungdomsklubben på Høybråten, Jan Gossner, er en av de mange som har gjestet Fuglestrand-ekteparet gjennom tidene, slik signaturen hans (øverst til venstre) i gjesteboken dokumenterer. Foto: Alice Tegle

50 år har både Berit og Kaare vært tett på den spennende utviklingen. Hele tiden har bibelundervisningen gått hånd i hånd med utdannelsessamfunnet, som vokste frem i ettkrigstiden og frem mot 60-tallet. – Er vår kirkes mange medlemmer og spesielt de unge som ville bringe evangeliet om Jesus til sin egen generasjon, rustet til å møte den, var spørsmålet Kaare og hans kolleger ved bibelskolen spurte seg selv den gang. Bibelskolen svarte i første omgang på utfordringen med å utvide undervisningstilbudet med et toårig bibelseminar. Denne linjen førte frem til eksamen i kristendomskunnskap mellomfag. – Takket være vel kvalifiserte teologers tilbud om gratis undervisning var det hele mulig, understreker Berit og Kaare. Siden kom Høgskolen i Staffeldtsgate med flere tilbud. Og nå på nyåret en ikke mindre betydningsfull storfusjonering mellom NLA,

Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate. – Høgskolefusjonen var nesten et must hvis man skal dra fordel av hverandre i møte med staten - og det kommer til å gå bra. Det er jeg sikker på, fastslår en smilende Kaare.

Påvirker utviklingen Som givere er begge to opptatt av nytte seg av den påvirkningskraften som ligger i å investere tid og penger i høyskolen. Da er det godt å være trygge på at så lenge man ønsker går gaven de gir til NLA høgskolen Staffeldtsgate lokalt. – Ikke minst for tidligere elever og studenter tror jeg det er en fordel å vite at vi ikke trenger gi til hele pakka, men til skolen man selv har gått på, sier Berit, som beskriver året på bibelskolen som det viktigste i hennes liv.


Personalnytt I mai takket viserektor Jan Gossner for seg. Han fungerer nå som seniorrådgiver ved samme studiested fram til han formelt går av med pensjon 14. juni. Gossner vil nå jobbe spesielt med å skaffe sponsorer til Hauge School of Management. Marit Ecklo Brevik har overtatt som ny viserektor. Hun kommer fra jobben som administrasjonsleder ved NLA Staffeldsgate, og har tidligere fungert som vikariende rektor her i to kortere perioder. Brevik er utdannet lærer og har jobbet som daglig leder i Atlantis utvikling og politisk rådgiver i Høyre før hun kom hit til oss. I forbindelse med at studiekonsulent Agata Beitohaugens svangerskapspermisjon er vi godt fornøyde med å ønske Irina Soloshenko varmt velkommen som hennes vikar det neste året. Irina er russisk, har studert i Gorlovka (Ukraina) og Oslo og har en master i Comparative and International Education med spesialisering innen administrasjon, politikk og planlegging. Hun kom til Norge som au pair og har etter fullført mastergrad jobbet som pedagogisk leder/kontormedarbeider i barnehage (SiO). Hun tilhører russisk-ortodokse Hellige Olga menighet i Oslo.

Den felles drivkraften for ekteparet har hele tiden vært å støtte skolen som ikke bare førte dem sammen, men som også dannet et helhetlig fundament for troen de deler. Foto: Alice Tegle

Derfor er Berit også så glad over å kunne erfare at skolens kjerne er den samme i dag som, den gangen bibelskolelærer Kaare Fuglestrand hørte henne i troslære på 50-tallet. – Mange tidligere bibelskoleelver synes det er veldig mye nytt og annerledes med høgskolen og nå med fusjon. Vi har opplevd at treffene vi har hatt har gitt oss god informasjon og trygghet for at det som var det sentrale på bibelskolen, er like viktig i den nye fusjonerte høgskolen, understreker hun. Treff over hele landet – Hva kan Staffeldtsgate-venner gjøre som ønsker å samles, men ikke bor i nærheten av dere? – Det er absolutt mulig å samle venner av bibelskolen og høgskolen også andre steder i landet. Ligger det til rette å få besøk fra

skolen er det selvsagt flott, ivrer ildsjelene, og nevner et nylig avholdt Staffeldtsgate-treff på Randaberg, som eksempel på andre som har lar seg inspirere. – Vi tror det ligger velsignelse i å dele det man har, enten det er husrom, tjeneste eller penger. Det har vi fått erfare, smiler de to, som i disse dager legger siste hånd på verket til en ny storsamling i juni. Denne gangen er det Kaare som skal feire seg selv. Han blir – tro det den som kan – 90 år i juni.

Økonomiprofessor Bruce Dalgaard er et av de nyeste tilskuddene ved Hauge School of Management (HSM). Han kommer helt fra St. Olafs College i Minnesota siden 1992. Han har også jobbet ved China University, vært gjesteprofessor i den internasjonale divisjonen ved Waseda University i Tokyo og vært direktør for Senter for økonomisk utdanning ved University of Minnesota. Han er utdannet ved University of Illinois. Med stor forventning ønsker vi ham velkommen til oss. Initiativtaker til HSM, Magne Supphellen er Dr.oecon og professor på NHH – Norges handelshøgskole ved Institutt for strategi og ledelse. Hans spesialområder er merkeposisjonering, omdømmeutvikling og CSR. Magne er en etterspurt foredragsholder og rådgiver for norske og internasjonale merkevarebedrifter både i forbruker- og bedriftsmarkedene. Supphellen har også jobbet med et prosjekt knyttet til forholdet mellom religion og økonomisk vekst. Gleder oss til å se mer av Magne til høsten!

Alice Tegle

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

11


Forkynnerseminaret 2013 23.-24. september på NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Arrangør: førstelektor Tove Rustan Skaar og høgksolelektor Per Reinert Eriksen ved fagseksjonen for Teologi og ledelse på NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Pris: 950-, inkludert lunsj begge dager. Påmelding: reidun.forland@nla.no (fakturaadresse og eventuelle allergier bes oppgis) Arrangørene Per Reinert Eriksen og Tove Rustan Skaar vil inspirere til forkynnelse som forvandler og fornyer. Foto: Alice Tegle

Blåser nytt liv i forkynnelsen For fjerde gang arrangerer førstelektor Tove Rustan Skaar og høgskolelektor Per Reinert Eriksen seminaret som har blitt et vendepunkt for forkynnere i menigheter og organisasjoner.

D

et er ikke likegyldig hvordan vi forkynner selv om det er Guds ånd som må skape liv og forandring, fastslår arrangørduoen Skaar og Eriksen. I september åpner de to for fjerde gang seminardørene til NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Dermed kan forkynnere både med

lang og kort erfaring komme å bli inspirert av hverandre og - ikke minst - noen av våre mest profilerte forkynnere, nasjonalt og internasjonalt.

Bred appell – Jeg tror det er relevant for alle, uansett erfaring, sier Skaar og forklarer: – Påfyll, konstruktiv respons og gode samtaler tror jeg vi alle har nytte av. Særlig alle ”utlærte”. Mye av det seminaret tar for seg, er inspirert av pastor i Saddleback Church i – California, Rick Warren. Samtidig vil Skaar og Eriksen tilpasse opplegget til norske forhold, blant annet med TV-pastor Egil Svardahl som foredragsholder. – Hvorfor skal en forkynner med kanskje enda lenger erfaring enn foredragsholderne

lære om forkynnelse? – Når man har forkynt en stund har man lett for å gå i ring, sette seg fast i et spor. Vi arrangerer dette for å få nye impulser, utveksle erfaringer og bli inspirert til fornyet forkynnelse, ivrer førstelektoren. Responsen i etterkant tyder på at forkynnerseminaret fyller et behov mange av deltakerne ikke en gang visste de hadde før de kom. Målet til Skaar og Eriksen er at flere skal få oppleve det slik en deltaker fra fjorårets arrangement beskrev det i sin evaluering: – Tror virkelig jeg er en mye bedre forkynner i dag enn for to dager siden. Nå er jeg inspirert til å jobbe grundigere med talene mine. Alice Tegle

Børster støvet av klassiskerne Med blafrende kjoler, blankpolerte instrumenter og klokkeklare stemmer tar Klassisk forum ved NLA Staffeldtsgate oss med tilbake til svunne tider. De åtte ildsjelelene i Klassisk forum er studenter ved Musikk, menighet og ledelse, med fokus på klassisk musikk. I spissen for det hele står den profilerte sangeren, prisvinneren og NLA-læreren Siri Torjesen. Som en del av emnet fremfører studentene hvert år åpne konserter. På vårens konsert pusset de støvet av klassiske komponister som Joseph Haydn og Franz Schubert til Leonard Bernstein og en nederlandsk folkevise.

12

S TA F F E L D T S N Y T T 2 – 2 0 1 3

Torhild Nygaard og NLA-lærer Siri Torjesen sang Franz Schuberts My dearest, my fairest, mens mens Linn Margrethe Sollie spillte Poulencs Sonate for fløyte, 1. og 2. sats på tverrfløye og Jane Barth fremførte Fäbodpsalm på piano. Foto: Alice Tegle

Staffeldtsnytt 2-2013  
Staffeldtsnytt 2-2013  

Magasin for NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Advertisement