Page 1

Hvem skal...

Hvem skal lære fremtidens forfattere å skrive? Hvem skal skape respekt på tvers av generasjoner og kulturer? Hvem skal formidle gode verdier og stå opp for rettferdighet? Hvem skal gi små barn muligheten til å bli store mennesker?

– du. NLA Høgskolen Bergen

NÆRHET OG VERDIER. KUNNSKAP OG KOMPETANSE.

FØRSKOLELÆRER • GRUNNSKOLELÆRER • KRISTENDOM/TEOLOGI/RELIGION • PEDAGOGIKK • INTERKULTURELL FORSTÅELSE • KRISTENDOM OG IDRETT • EX.PHIL/EX.FAC


Førskolelærer

Tilbake til barnehagen – Nå er jeg klar til å søke jobb som pedagogisk leder i barnehager, sier Ida Kristin Melhus, hun konkluderer med at førskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen har utrustet henne til å gå rett inn i drømmejobben. Ida Kristin er tredjeårsstudent ved NLA Høgskolen på Breistein, og er inne i sitt siste semester før arbeidslivet venter. Hun forteller om tre år som har bygd henne opp til å kunne møte arbeidslivet som nå er neste stopp. – Jeg merker at jeg har vokst utrolig mye gjennom studiet, ikke minst faglig. Nå opplever jeg at jeg ser annerledes på situasjoner med barn, at jeg forholder meg til de på en bedre måte, og at jeg har lært meg å se hvordan vi kan bruke situasjoner som oppstår til å gi barna lærdom, sier Ida Kristin. Førskolelærerutdanningen ved NLA er bygd opp med seks ulike temablokker. Dette gjør

at studentene kan jobbe tverrfaglig med ulike fokusområder gjennom studietiden. – I barnehagen har vi ikke matte på timeplanen, men matten er knyttet inn mot alt som skjer, dette lærer vi mye om gjennom måten studiet er lagt opp på her ved NLA, med tverrfaglig undervisning, sier den nyutdannede førskolelæreren. Hun trekker også frem engasjerte lærere, med bred erfaring med barn, som en av de viktigste faktorene som er med på å gjøre utdanningen så praksisnær og aktuell. – Som pedagogisk leder i en barnehage får jeg et lederansvar, og nettopp derfor setter jeg også stor pris på ledertreningen jeg har fått gjennom studiet, forteller hun. – Jeg har hatt det utrolig bra på NLA, men nå er jeg klar til å komme meg ut i jobb, sier hun og smiler.

Du blir kvalifisert for pedagogisk arbeid, faglig/administrativ ledelse og drift av barnehager.


Kristendom og idrett

Med bibel og fotballsko – Målet er å kunne undervise i idrett og RLE i skolen, sier Bjørn Dahl. Den rutinerte fotballspilleren tar en pause fra treningsøkten i gymhallen hvor han er sammen med resten av klassen i Kristendom og Idrett ved NLA Høgskolen. Siden 1998 har han spilt fotball i de øverste divisjoner i Norge, og har tidligere spilt for Viking, Brann og Hønefoss, før han nå spiller for Løv-Ham i 2. divisjon. – Fotballen tar fremdeles mye tid, men det kommer dager etter at fotballen er lagt på hyllen, så det var viktig for meg å begynne å studere, sier han. – Og siden jeg tidligere har studert kristendom, kunne jeg kombinere idrettsfagene med spill for Løv-Ham, og slik få en bachelorgrad, forklarer han. – Gjennom studiet får vi innblikk og kjennskap til mange ulike idretter, det gir meg god bredde å jobbe videre på.

– Men også ledertreningen vi får gjennom å lede grupper på turer og i trening, er viktig å ta med seg. Det er fokus på det å være leder, og på tredjeåret kan vi også ta fordypelse innen idrett og ledelse og organisasjon og ledelse, noe som er veldig relevant for utdannelsen min, sier Bjørn. Han liker seg godt på NLA Høgskolen og setter pris på det gode miljøet blant studentene. – Og de ansatte bryr seg om at jeg som student har det bra, og det blir et godt og trygt forhold mellom studenter og ansatte. Og gjennom alle turene vi er på blir vi som klasse godt spleiset sammen, sier Bjørn. – Jeg kan virkelig anbefale kristendom og Idrett ved NLA, dette er et unikt studie, avslutter han.

Du blir kvalifisert til å jobbe med idretts- og aktivitetsrettet arbeid i menigheter og kristne organisasjoner, og med PPU kan du bli lærer på folkehøyskole, videregående og i grunnskolen.


Grunnskolelærer

Undervisning i praksis – Praksisnær undervisning og tett faglig oppfølging gir den beste grobunnen for å bli en dyktig lærer, mener Sarita Hauge Aasgård. – Jeg har jo alltid hatt lyst til å undervise. Helt fra jeg var liten har jeg syns det har vært gøy å lære bort ting, men jeg har absolutt fått bekreftet at jeg har valgt rett, sier Sarita Hauge Aasgård. Hun sitter på NLA Høgskolens studiested på Breistein, like utenfor Bergen sentrum, og snakker om erfaringer etter sitt første år på grunnskolelærerutdannelsen (GLU), trinn 1. - 7. – Allerede første semester var vi ute i praksis, og det teoretiske blir lettere å forstå når vi får prøve det i praksis, i tillegg til at det er lærerikt, sier hun, og påpeker at praksisen har gjort henne mer sikker på at hun har valgt rett. Gjennom kjente som studerte ved NLA, fikk hun høre mye positivt om undervisningen og

miljøet på skolen, og søkte seg derfor til hit. – Jeg fant fort ut at de hadde rett, sier hun fornøyd, og trekker spesielt frem skolemiljøet og læringsmiljøet som styrkene ved NLA. – Lærerne er svært dyktige faglig, og ikke minst til å knytte teorien opp mot praksis. Vi er også en relativt liten skole, slik at det blir et tett forhold mellom lærerne og oss studenter, og vi merker at de virkelig bryr seg om hvordan vi har det, sier Sarita. – NLA har også noen fag som ikke alle andre skoler tilbyr, blant annet drama som gjør at man blir mer engasjert i undervisningen, og står bedre rustet til selv å bruke det i undervisning når jeg kommer ut i skolen, sier hun. – Lærerne her er de beste forbilder, derfor kan jeg absolutt anbefale NLA, avslutter Sarita.

Du blir kvalifisert for jobb som grunnskolelærer for enten første til sjuende trinn, eller femte til tiende trinn, i alle landets kommuner – en utdanning som gir stor fleksibilitet.


Pedagogikk

– Pedagikk er møter i hverdagen – Alle mennesker bruker pedagogikk, det er bare ikke alle som forstår hva det går i, sier Ruben Rogde Reynolds, han studerer første året i sin bachelorgrad i pedagogikk.

med pedagogikk som de bruker direkte inn i andre utdannelser, men selv mener han at han står enda bedre rustet i arbeidsmarkedet med en full bachelorgrad.

Han er overrasket over hvor aktuell kunnskapen han får, er i møte med andre mennesker.

– Det har slått meg hvor bra miljø vi har her på NLA. Når jeg kommer inn kjenner resepsjonisten meg igjen, lærerne har god tid til oss studenter og det er en trygg atmosfære, forteller han.

– Der det er mennesker, der trengs det pedagoger, og selv om man ikke blir lærer av å studere pedagogikk, er det veldig mange ulike områder hvor det trengs folk som kan jobbe med mennesker. Det kan for eksempel være å hjelpe folk med hvordan en bør kommunisere for å formidle et budskap, sier Ruben. – Når jeg er ferdig her på NLA, tror jeg at jeg kommer til å fortsette utdannelsen, slik at jeg blir kjøreskolelærer, og da passer en bachelor i pedagogikk perfekt, for jeg kommer jo da til å jobbe med mennesker, sier han. Mange av medstudentene til Ruben tar et år

NLA Høgskolen er bygget på et kristent verdigrunnlag, noe Ruben mener påvirker det gode miljøet. Det er tilbud om andakt hver dag, og studentprestene er en aktiv del av miljøet, men det er selvfølgelig ikke noe krav om at studentene skal være enige i trosgrunnlaget eller verdigrunnlaget til skolen. – Jeg tror denne skolen passer for alle, uansett tro og bakgrunn, her er det god stemning, konstaterer Ruben.

Grunnleggende studie for pedagogisk utviklingsarbeid innen skole, administrasjon og politikk.


Kristendom og teologi

Skulle bare lære mer om troen Marita Monsen startet på NLA Høgskolen for å lære mer om Bibelen og troen sin, og hadde ikke noe spesielt yrke i sikte, men nå er det prestetjeneste som er målet.

litt overrasket da jeg skjønte at det var fullt mulig for meg å studere teologi. For selv om stoffet kan vere tungt, er det ikke kjedelig, men utrolig spennende, forklarer Marita.

– Jeg hadde egentlig ikke turt å tenke tanken fullt ut tidligere, og startet først på bachlor i menighetspedagogikk. Men etter et halvt år byttet jeg til teologi fordi jeg syntest fagene var veldig interessante, og fikk etter hvert lyst til å bli prest, forteller Marita. Den smilende humørsprederen skryter av teologistudiet, og påpeker at hun ikke har møtt noen som har gitt henne følelsen av å ikke vere velkommen.

– I tillegg er det sykt givende med så dyktige lærere, legger hun til. Spesielt i språkstudiene innrømmer hun at det har vært en stor fordel med en så kompetent lærerstab.

– Kvinnelig prest på NLA er ikke noe problem. Det er en myte, skyter hun inn og smiler. Hun innrømmer at det til tider kan vere tungt stoff, og var selv usikker på om hun kunne klare å gjennomføre et sikt studie.

Marita har likt seg godt på NLA Høgskolen og trekker mellom annet frem fordelen med et lite studiemiljø, der lærerne vet hvem studentene er og setter seg ned å snakker med dem i kantinen, bryr seg om dem som person og bryr seg om at de lærer det de skal. – NLA Høgskolen har et lite og fint miljø, og det er lett å komme inn i gjengen – i alle fall i teologimiljøet. Jeg har faktisk ikke et vondt ord å si om skolen, sier Marita og smiler.

– Jeg er ikke akkurat akademisk anlagt, og ble Du kan velge retninger som kvalifiserer deg til å bli prest, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, lærer, journalist, misjonær....


Ex.phil og Ex.fac

Innføring i høyere utdannelse – Jeg har blitt utrolig mye mer reflektert etter at jeg har gjennomført Ex.phil/Ex.fac., sier Anders Wicken Ølander. Han har tatt en kort pause fra studiene og oppsummerer noen av erfaringene han har gjort seg etter tre år på NLA Høgskolen. Han skulle i utgangspunktet være her et år, men trivdes så godt at han ble værende.

Ex.phil/Ex.fac. gir en innføring i filosofiske grunnspørsmål, historie, språkteori, logikk og argumentasjonsteori. Studiet tar også opp etiske grunnspørsmål. – Etikken er en viktig del av studiet, og egentlig uansett hvilken jobb du havner i, har du stor nytte av å være litt oppegående i møte med etiske utfordringer, sier Anders.

– Ex.phil/Ex.fac. er et godt møte med det akademiske miljøet og tenkningen i høyere utdanning. Det var de første fagene vi hadde, og de gav oss innblikk i hvordan man bør jobbe og skrive som student, fortsetter han. Anders er også overrasket over hvor interessant det var å få dypere kjennskap til antikkens filosofer og tanker som var tenkt før.

Han roser foreleserne ved NLA som han mener har klart å gjøre det teoretiske stoffet svært tilgjengelig og interessant. Mulighetene for samtaler og diskusjon omkring temaene, og det at man selv blir utfordret til å reflektere omkring de store spørsmålene, mener han er noe som har styrket ham selv som person.

– Jeg tror at mange i dagens samfunn kan ha godt av å få kjennskap til mange av de tanker og ideer vi møter gjennom disse fagene, jeg ble selv svært engasjert.

– Dette har helt klart hjulpet meg videre i mine studier. Fagene har utfordret meg til å reflektere omkring hvem jeg er og hvordan jeg behandler folk rundt meg, sier han.

Danner grunnlaget for videre studier og er en viktig del av bachelorstudiet. Gir innføring i filosofi og vitenskapsteori.


Interkulturell forståelse

Krysser grenser – Høydepunktet var definitivt safarien, sier Sara Marie Grimstad når vi ber henne fortelle om sine to år som student på Interkulturell forståelse (IKF) ved NLA Høgskolen. – Det er også så utrolig mye jeg har lært. Først og fremst har jeg lært å forstå andre mennesker på deres egne premisser, forteller Sara Marie. Hun forklarer hvordan hun gjennom studiet har fått en bredere og større forståelse av hva kultur er, hvordan ulike mennesker forstår og reagerer på ulike ting og hvordan man forholder seg til mennesker ute i den store verden. En viktig del av første året på studiet er seks uker med feltarbeid, da studentene selv kan velge mellom Latin-Amerika, Øst-Afrika, Asia eller Norge. – Når vi var ute og reiste fikk vi virkelig prøvd ut alt det vi hadde lært i forkant, og gjennom feltarbeidet fikk jeg møtt mange spennende

mennesker, og disse møtene med folk i Kenya og Etiopia er noe av det viktigste jeg sitter igjen med, sier hun. Selv om seks uker i fremmede kulturer bare kan gi en «overfladisk» forståelse, er Sara Marie ikke i tvil om at hun gjennom studiet og feltarbeidet har fått viktig forståelse av, og kunnskap om, hvordan man bedre kan forholde seg til andre samfunn og personer med annen kulturell bakgrunn. – Jeg er sikker på at jeg vil stå bedre rustet i jobbmarkedet når jeg tar en bachelor i IKF, men jeg kommer nok til å ta videre utdannelse etter jeg er ferdig med bacheloren, sier hun. Hun trekker også frem engasjerte lærere som viktige for det store læringsutbyttet. – Det er et stort mangfold blant lærerne, og de har selv mye erfaring fra å bo i utlandet, det er utrolig verdifullt for oss studenter, sier Sara Marie.

Gir muligheter for jobber innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i internasjonale organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning.


Utveksling

Deler av studiet i utlandet? Vi på NLA Høyskolen ønsker å gi deg som student muligheten til å ta deler av studiet i utlandet, og vi har gode samarbeidspartnere over hele verden. Du kan ta kortere eller lengre utvekslingsopphold som en del av utdanningen din. Utveksling vil gi deg store opplevelser, nye venner, viktige erfaringer og en unik mulighet til å lære deg nye språk, eller forbedre det du allerede kan. Prater du for eksempel spansk, kan du prate med over 400 millioner av menneskene i verden, på deres eget språk!

ståelse av kulturen, mulighet til å reise i landet. Kun din egen fantasi setter grenser for hva du kan få ut av et utvekslingsopphold. Ønsker du å prøve utveksling som deler av studiet ditt, fins det flere gode støtteordninger, i tillegg til Statens lånekasse. Og studier i utlandet blir lagt inn som frie studiepoeng i utdanningsgraden din, slik at du ikke blir hengende etter i utdanningsløpet.

Så i tillegg til det faglige, hvor du får studere på anerkjente universitet og høyskoler, får du også en unik opplevelse når du lever i en helt annen kultur, når du lærer folk å kjenne, prater deres språk og får nye venner.

I tillegg til vanlig utveksling gir vi også studentene ved førskole- og grunnskolelærerutdanningen tilbud om praksis i utlandet. Da vil du få fire ukers erfaring fra undervisning på skoler som har en helt annen undervisningstradisjon enn vår egen, og samtidig oppleve nye spennende kulturer og knytte kontakter i fremmede land.

Du vil få opplevelser som strekker seg langt over det vanlige turister får oppleve. Du vil komme tettere på folk, få en dypere for-

Så selv om hovedformålet med utveksling er å studere, er det ingen tvil om at alt det andre gir vel så stort utbytte.

Få mer ut av studiet – ta deler av studiet i utlandet – www.nla.no/utveksling


Om NLA NLA Høgskolen er en kristen privat høgskole i Bergen, med ca. 1.600 studenter fordelt på to studiesteder. Den gode kontakten mellom lærer og student, er det studentene våre trekker fram som det mest unike og positive ved vår høgskole. Høgskolen er akkreditert av NOKUT og har offentlig godkjente eksamener. Det betales ikke skolepenger, kun studie- og eksamensavgifter.

Studiested Sandviken NLA Høgskolen i bydelen Sandviken er studiested for tilbudene innen fagene kristendom, pedagogikk, interkulturell forståelse og ex. phil. & ex. fac.

Studiested Breistein NLA Høgskolen på Breistein i bydelen Åsane er studiested for grunnskole- og førskolelærerutdanningene. Her er det er gode parkeringsmuligheter og gode bussforbindelser til sentrum.

Kristentverdigrunnlag NLA Høgskolen bygger på et kristent menneskesyn og verdigrunnlag, men det stilles ingen spørsmål eller krav om kristen tro for å være student hos oss. Den kristne profilen markeres ved at studentene hver dag har tilbud om andakt. En gang i måneden er det tilbud om Gudstjeneste. Ingen obligatoriske arrangement er misjonerende.

Mer informasjon finnes på våre nettsider www.nla.no og på vår facebookside. Bruk QR-koden på baksiden for å komme direkte til facebooksiden vår.


Våre utdanninger

Kristendom Årsstudium: Kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk Menighetspedagogikk spesialstudium Bachelorgrader: Kristendomskunnskap Mengihetspedagogikk Religion og kultur Kristendom og idrett Teologi Mastergrad med spesialiseringer

Førskolelærer LærerGrunnskolelærer 1. - 7. trinn 5. - 10. trinn utdanninger Grunnskolelærer Grunnskolelærer 5. - 10. trinn RLE og kroppsøvning

Interkulturell Årsstudium interkulturell forståelse forståelse Bachelorgrader: Interkulturell forståelse Religion og kultur

pedagogikk Pedagogikk Årsstudium Bachelorgrad i pedagogikk med tre spesialiseringer Mastergrad med spesialiseringer

Innføringsstudier

Examen philosophicum Examen facultatum

For mer informasjon kan du gå inn på www.nla.no/studietilbud


www.nla.no Søk studieplass innen 15. april

ølg oss NLA Høgskolen, Postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen Telefon: 55 54 07 00 – epost: post@nla.no

Studer ved NLA Høgskolen  

Hvordan er det å studere ved NLA Høgskolen? Vi har snakket med et utvalg og gir deg her et innblikk i hverdagen ved NLA