__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

N

ETI

TA C A ONT 2018

BOG

C

L BUL

G UIT

AVE

Door ons succesvol bemiddeld

Vastgoed adviseurs en intermediairs

Aanbod bedrijfsobjecten

Referenties

Pagina 3

Pagina 4

ENERGIELABEL C VANAF 2023 IS EEN ENERGIELABEL VAN MINIMAAL C VERPLICHT VOOR KANTOREN GROTER DAN 100 M². IEDER PAND VEREIST EEN EIGEN AANPAK. DAAROM IS ER ALTIJD EEN FYSIEKE OPNAME NODIG OM VAST TE STELLEN WELKE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN HET MEESTE EFFECT HEBBEN OP HET ENERGIELABEL. SUCCESVOLLE AANPASSINGEN ZIJN HET VERVANGEN VAN ALLE VERLICHTING DOOR LED, HET TOEPASSEN VAN HRKETEL EN HR++ GLAS EN HET ISOLEREN VAN DAKEN, GEVELS EN VLOEREN. SINKE KOMEJAN TE KOOP MIDDELBURG, DAM 6-6A | VRAAGPRIJS € 1.295.000,- K.K.

BEDRIJFSMAKELAARS VERTELT U ER GRAAG MEER OVER EN

Beste ondernemer, beste lezer...

HELPT U OP WEG. BRON: FUNDAINBUSINESS.NL

Graag spreken wij u binnenkort op onze

pand: wij denken graag met u mee. Wij kennen

maar ook transacties van retail- en horeca-

unieke Contacta-stand waar we jaarlijks

de bedrijfsmatige markt in Zeeland als onze

panden, al dan niet exploitatiegebonden. Al-

te vinden zijn. Wij zien er naar uit om u te

broekzak en ondanks dat we niet alle trans-

lemaal zaken die via Sinke Komejan Bedrijfs-

MOMENTEEL HEEFT SINKE

verwelkomen en met elkaar te sparren over

acties kunnen publiceren, beschikken we over

makelaars zijn verlopen. Iedere dag opnieuw

KOMEJAN BEDRIJFS-

uw bedrijfsmatig vastgoed.

de meest actuele marktinformatie! Wat denkt

zijn wij in de markt om de beste deal te realise-

MAKELAARS EEN MOOIE

u van de aankoop van een bijzonder terrein

ren of een hoogwaardige taxatie voor uw bank

PORTEFEUILLE BELEGGINGS-

Of het nu gaat om de verhuur van uw bedrijfs-

aan de entree van Goes? Of de verkoop van de

of jaarrekening op te leveren.

OBJECTEN. EEN SELECTIE

pand, een NRVT/RICS compliant taxatie van

voormalige Philipsfabriek in Terneuzen en de

uw bedrijfspand of een gesprek over de moge-

taxatie van een grootschalig nieuwbouw be-

Kom eens langs op onze stand voor een goed

KIJK VOOR HET COMPLETE

lijke aankoop van een object of kavel voor de

drijfscomplex in Zierikzee? Verder passeren tal

gesprek over uw vastgoedvraag. Wij zijn er,

EN ACTUELE AANBOD OP

toekomstige realisatie van uw nieuwbouw-

van interessante beleggingsobjecten de revue,

drie dagen, welkom op de Sinke Komejan stand!

WWW.SINKE.NL/ZAKELIJK/

BELEGGINGEN

VINDT U OP PAGINA 4.

BELEGGINGSOBJECTEN

VERKOCHT

BEDRIJFSOBJECT IN AXEL Riant bedrijfsobject van totaal 840 m2 met 4 kantoren, bedrijfshal en 2 opslag/archiefruimtes. Dit pand met een perceel van 6.075 m2 is gelegen op het bedrijventerrein Vaartwijk, een gunstige locatie t.o.v. de Tractaatweg (N62). Axel, Meestoof 2

VERKOCHT

VERKOCHT

BUSINESS PARK TERNEUZEN

BEDRIJFSOBJECT SEROOSKERKE

Centraal gelegen en vlakbij het kanaal Gent-Terneuzen verkochten wij het Business Park Terneuzen met in totaal 70.715 m2 perceel en 23.234 m2 aan gebouwen, ook wel bekend als de voormalige Philips Lighting fabiek. Terneuzen, Mr. F.J. Haarmanweg 25

Onlangs verkochten wij dit strategisch gelegen bedrijfsobject in Serooskerke met diverse aaneengeschakelde constructiehallen en kantoren met een totaal van 7.099 m2 aan gebouwen en 21.375 m2 perceel. Serooskerke, Hondegemsweg 6

DÉ BEDRIJFSMAKELAAR IN ZUIDWEST-NEDERLAND

MOLENWATER 97, MIDDELBURG - TEL 0118 620062 - E-MAIL: BEDRIJFSMAKELAARS@SINKE.NL - WWW.SINKE.NL/ZAKELIJK © Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars, oktober 2018. Realisatie: DMARC.nl


FIETSENMAKER ERWIN DE VISSER

‘Met Vélosport komt een ondernemersdroom uit’ Ooit wilde hij op zichzelf beginnen, fiet-

Middelburg te vinden aan de Beenhouwer-

meteen al de maten op te meten tijdens de

moment. Nu is het echt officieel. Ik vind het

senmaker Erwin de Visser, en nu komt het

singel 5 in Middelburg. “Ik heb het pand ge-

eerste bezichtiging. Hij adviseerde me ook in

best spannend, maar tegelijkertijd heb ik er

ervan! Na jarenlang ervaring te hebben op-

vonden via Funda in Business. De ruimte en

de mogelijkheden voor aanpassing of waar

ontzettend veel zin in!”

gedaan, besloot hij de stap te zetten. Vélo-

open inrichting, het licht en de locatie, alles

je als starter in een huurcontract op moet

sport Middelburg is een feit. Het is een fiet-

sprak me erin aan.” Het pand stond te huur

letten. Allemaal dingen waar je zelf niet aan

senwinkel met specialisme voor sportieve

via Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars. “Flo-

denkt.”

fietsen, zoals mountainbikes en racefietsen.

ris Swinkels heeft me heel goed geholpen. Ik had nog nooit een pand gehuurd, dus wist

Ontzettend veel zin in

Eén van de eerste dingen die Erwin moest

niet goed hoe dat proces ging. Floris heeft

Al binnen een paar weken was alles rond

doen, was een geschikte locatie vinden. Dat

me alles eerlijk en helder uitgelegd en gaf

en zette Erwin zijn handtekening onder

is gelukt. Vanaf medio november is Vélosport

handige tips en adviezen. Bijvoorbeeld om

het huurcontract. “Dat was een bijzonder

EXPLOITATIEGEBONDEN VASTGOED

De juiste waardering met forvalue VAN GILDEWEG NAAR OCTROOIWEG

‘Meer ruimte voor Arnolds Licht & Geluid’ Bij Arnolds Licht & Geluid kunnen ze een

Woonbestemming

aardappelschuur omtoveren tot een chique

Arnold was meteen enthousiast. “Er was

trouwlocatie. Het bedrijf zorgt voor licht

meer ruimte, de opslag- en werkplaats kon-

en geluid, maar ook aankleding, meubilair,

den gescheiden worden en er was mogelijk-

stroom en meer bij evenementen. Maar wat

heid om drie vrachtwagens tegelijk te laden.

ze helaas niet tevoorschijn konden toveren,

Ideaal.” Behalve dan dat er geen woonhuis

was meer ruimte op hun eigen locatie.

bij stond... Terwijl wonen bij het bedrijf een

Forvalue is opgericht door Dorus Helsen en

kunnen bepalen. Forvalue heeft met de cen-

Koos Schreuder, met als doel gespecialiseer-

trale vestiging in Amersfoort heel Nederland

de diensten te bieden op het gebied van com-

als werkgebied. Forvalue is lid van NVM Busi-

plex exploitatiegebonden vastgoed. Sinke

ness en werkt nauw samen met Koninklijke

Komejan Bedrijfsmakelaars werkt intensief

Horeca Nederland. Daarnaast zijn de taxa-

samen met forvalue. Het taxeren van exploi-

teurs van forvalue geregistreerd in het Ne-

tatiegebonden vastgoed is een specialistische

derlands Register Vastgoed Taxaties, aan-

aangelegenheid en slechts een select aantal

gesloten bij TEGoVA, RICS en vastgoedcert

bedrijven houdt zich op dit niveau bezig met

gecertificeerd. Zo bent u ervan verzekerd

dergelijke taxaties.

dat onze taxaties uniform en transparant uitgevoerd worden. Forvalue werkt volgens

Dat is niet voor niets. Het beoordelen van de

de EVS (Red Book, RICS) en IVS (Blue Book

waarde van een (horeca)onderneming ver-

TeGoVa) taxatierichtlijnen. Forvalue staat

eist gedegen vakkennis. Talloze factoren van

snel tot uw beschikking; neem contact met

een onderneming moeten onder de loep ge-

ons op om te informeren naar de mogelijk-

nomen worden, om vervolgens de waarde te

heden. - www.forvalue.nl

van onze vereisten was. Floris wist ons echter “We zaten voorheen aan de Gildeweg in Vlis-

te vertellen dat er een woonbestemming op

singen, vlak achter de Albert Heijn XXL. De

het pand zit. Er is namelijk voldoende kan-

mogelijkheden waren er echter beperkt en

toorruimte, die omgebouwd kan worden tot

ook buiten was het op de altijd drukke weg

woongelegenheid. Vervolgens heeft hij alles

lastig om onze vrachtwagens in en uit te la-

goed begeleid. Op technisch gebied had ik

den.” Op zoek dus naar een ruimer pand op een

geen vragen, het is mijn vak tenslotte, maar

geschiktere locatie. Dat werd de Octrooiweg

in de onderhandelingen tussen ons en de ver-

12 in Vlissingen. “Eerst hadden we een ander

huurder heeft Floris wel een belangrijke rol

pand op het oog, maar daar pakten we net

gespeeld. Alles is prima verlopen. We zitten

naast. Floris Swinkels van Sinke Komejan stel-

nu al op onze nieuwe stek en dat bevalt heel

de toen de Octrooiweg voor.”

goed.”

Een van de referenties van forvalue, Marina Port Zélande te Ouddorp


Recent heeft Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars een mooie transactie mogen afronden. Het betreft de verkoop van ruim 9.000 m2 bedrijfsgrond aan de Ringbaan West in Goes. Een perfecte zichtlocatie op de hoek van het nieuw ontwikkelde gebied De Goese Poort. Aan de rand van deze locatie staan twee kantoorgebouwen van verzekeraar ZLM. ZLM is ook de nieuwe eigenaar van de aangrenzende bedrijfsgrond. Koos Schreuder van Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars: “Onze opdrachtgever, ZLM, had interesse in deze goede positie in Goes. Vanwege groei is er behoefte aan meer kantoorruimte en tegelijkertijd zijn er vergevorderde plannen om een Veiligheidspark te ontwikkelen. We hebben in nauw overleg met ZLM een adviesplan opgesteld, een waardering gemaakt, de aankooponderhandelingen gevoerd en  uiteindelijk de transactie begeleid. Dankzij de uitstekende contacten met koper en verkoper verliep het gehele traject soepel.” Het Veiligheidspark biedt ZLM de kans om nog meer inhoud te geven aan haar maatschappelijke rol. Preventie is daarbij één van de belangrijkste pijlers. Naast het geven van trainingen op het gebied van verkeerveiligheid, zoals voor schoolkinderen, maar ook motor- en caravantraining, wordt ook gedacht aan veilig gebruik van e-bikes en scootmobiels. Daarnaast zijn er plannen voor de realisatie van een multifunctionele instructieruimte voor andere disciplines, zoals inbraak- en brandbeveiliging. Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars is een van de grotere spelers in Zuidwest Nederland als het gaat om bedrijfsmatig vastgoed. De kennis,

STRATEGISCHE AANKOOP ENTREE VAN GOES

kunde, kwaliteit en met name integriteit van Sinke Komejan wordt zeer

ZLM breidt uit in Goes

hoog gewaardeerd door MKB-ondernemers, bestuurders, financiële instellingen, beleggers en andere professionals.  - www.sinke.nl/zakelijk

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

WIJKGEBOUW IN GOES

BEDRIJFSUNIT IN KAPELLE

WINKELPAND IN MIDDELBURG

Verkocht bij inschrijving dit voormalige wijkgebouw (365 m2) aan de Veste gelegen op een rustige, centrale locatie aan de rand van het centrum van Goes. Het perceel is 670 m2 groot. Pi-Spello neemt na een verbouwing hier haar intrek. Goes, Westwal 8

Aan de rand van Kapelle ligt het bedrijventerrein Smokkelhoek, welke uitstekend bereikbaar is via de A58. Hier verkochten wij een functionele en representatieve bedrijfsunit van 75 m2 en een perceel van 78 m2. Kapelle, Handelsweg 51D

Verkocht op een unieke locatie in het historische hart van Middelburg pal onder de Lange Jan dit volledig vernieuwde winkelpand (410 m2) met opslag/ kantoren op de verdiepingen én een afzonderlijke riante bovenwoning. Perceelsgrootte 364 m2. Middelburg, Nieuwe Burg 33-37

Bedrijfsmakelaars en Taxateurs

Met onze jarenlange ervaring is kwaliteit een vanzelfsprekendheid. Wij zijn werkzaam op het gebied van woningmakelaardij, bedrijfsonroerend goed en hypotheken, maar ook voor advies rond complexe vastgoedvraagstukken zijn onze professionals uw aanspreekpunt.

Specialist in bedrijfstaxaties

Het werkgebied van Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars | Taxateurs omvat met vier kantoren heel Zeeland, maar de laatste jaren vindt u ons steeds vaker in geheel Zuidwest Nederland en erbuiten. Uiteraard voldoen we aan alle certificaten binnen ons vakgebied, waaronder de internationale RICS certificering voor zakelijk vastgoed, NVM Business, TEGoVA en NRVT.

Floris Swinkels, Mark Visser, Stephany Bor, Koos Schreuder, Diana Sinke en Carolien van Groningen

Molenwater 97 4331 SG Middelburg T 0118 62 00 62 bedrijfsmakelaars@sinke.nl

www.sinke.nl/zakelijk

Alle kennis in huis Naast de waardering van kantoren, bedrijfsruimten en winkels, zijn wij ook gespecialiseerd in de waardering van horeca- en leisureobjecten (ook exploitatiegebonden), maatschappelijk vastgoed, woningcomplexen, beleggingsportefeuilles en logistiek- en havengebonden vastgoed. Meer weten? Neem dan contact met ons op.


AANBOD SINKE KOMEJAN BEDRIJFSMAKELAARS TE KOOP OF TE HUUR

Koudekerke, Karreveld 2a

Wij bieden dit kantoorgebouw met bedrijfsruimte, terrein en overdekte autostalling aan. Het object meet groot ca. 909 m2 V.V.O. kantoor, ca. 437 m2 werkplaats en ca. 207 m2 stalling. Degelijke bouw (2000) met 2 bouwlagen opgetrokken uit gemetselde stenen en betonnen vloeren. Het kozijnwerk is voorzien van geïsoleerde beglazing. Verwarming middels cascade geschakelde CV-ketels op de 1e verdieping.

VRAAGPRIJS € 649.000,- K.K.

Middelburg, Dam 6 - 6a

Schitterend monumentaal kantoorpand met inpandig appartement op een unieke locatie in stadscentrum. Het pand verkeert in een goede staat van onderhoud en beschikt over een ruime stadstuin en eigen parkeergelegenheid voor minimaal 6 auto’s. Het oorspronkelijke bouwjaar is 1650, echter in 2003 is het pand grotendeels gerenoveerd en daarna perfect onderhouden. Wij informeren u graag!

VRAAGPRIJS € 1.295.000,- K.K.

Vlissingen, Europaweg Zuid 4

Riante bedrijfsruimte (voormalige zoutloods Thermphos) in het Sloegebied van Vlissingen-Oost. Het pand is o.a. voorzien van 2 loadingdocks en heeft een oppervlakte van ca. 7.080 m2. Zeer goed bereikbaar door de ligging nabij de op- en afrit van de N62 (Goes-Terneuzen-Gent) en de A58 (Vlissingen-Rotterdam-Antwerpen). Het naastgelegen kantoor is ook te huur. Meer informatie vindt u op www.sinke.nl/zakelijk

HUURPRIJS € 35,- PER M2 PER JAAR

TE KOOP OF TE HUUR

BELEGGINGSOBJECT

Middelburg, Lange Delft 48

Op een absolute A1 locatie in het oude kernwinkelgebied van Middelburg bieden wij dit in perfecte staat verkerende winkelobject aan met een verkoopoppervlakte van ca. 107 m2 v.v.o en opslag/kantoorruimte van ca. 50 m2 v.v.o., frontbreedte ca. 6,50 m en achteruitgang naar de Sint-Barbaragang. Tevens is er de mogelijkheid een nabijgelegen garagebox te huren voor extra opslagruimte.

VRAAGPRIJS € 749.000,- K.K. HUURPRIJS € 5.950,- PER MAAND EX. BTW TE KOOP OF TE HUUR

BEZOEK ONS OP STAND 220 TIJDENS CONTACTA 6-7-8 NOVEMBER ZEELANDHALLEN GOES

Spijkenisse, A.M. de Jongstraat 6 - 8

Heinkenszand, Noordland 17

Zierikzee, Industrieweg 32

Beleggingsobject bestaande uit een bedrijfsruimte waarin een fitnessschool is gevestigd en een zelfstandige bovenwoning met aparte entree. Het geheel heeft de beschikking over 10 parkeerplaatsen. Het pand is langdurig verhuurd tot 2033 en heeft een totale actuele huuropbrengst van € 114.408,- excl. BTW per jaar.

Uitstekend geoutilleerd en zeer ruim bedrijfspand, gelegen op het bedrijventerrein Noordland. Het pand is sinds de bouw in gebruik bij Timmerfabriek Mol. Vanwege groei van haar activiteiten is het pand per 1 januari 2019 beschikbaar op de markt. Totaal beschikt het pand over 1.900 m2 bedrijfsruimte en ca. 95 m2 kantoorruimte.

Op een perfecte zichtlocatie gelegen bedrijfspand, bestaande uit 920 m2 VVO kantoor/bedrijfsruimte over 2 bouwlagen. Tevens is er een gedeelte magazijn en logistiek aanwezig. Het object verkeert in een uitstekende staat van onderhoud en er zijn 27 parkeerplaatsen behorende bij het object. Het bouwjaar is 2005. Oplevering medio 2019.

VRAAGPRIJS € 1.500.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 865.000,- K.K. HUURPRIJS € 80.000 P/J EX. BTW

VRAAGPRIJS € 795.000,- K.K. HUURPRIJS € 6.500,- PER MAAND EX. BTW

VRAGEN OVER VASTGOED? UW PAND TAXEREN? Goes, Nansenbaan/Smithweg

Terneuzen, Lange Reksestraat 21F

Vlissingen, Gildeweg 23

Het splinternieuwe bedrijvencomplex De Colonie op een unieke zichtlocatie in Goes is inmiddels gereed! De 12 bedrijfsunits en 2 hoogwaardige showroom/kantoorruimten bieden ongekende mogelijkheden voor nieuwe en bestaande bedrijven. De units zijn te huur en variëren in oppervlakte van ca. 156-262 m2 V.V.O. (samenvoegen bespreekbaar). Maak nu een afspraak!

Representatieve, functionele kantoor/bedrijfsruimte op het bedrijventerrein Handelspoort-Zuid op goede zichtlocatie. Gunstige ligging t.o.v. belangrijke Vlaamse steden aan de belangrijkste interregionale verbindingsweg N62, de verbinding op het tunneltracé. Totaal is er 248 m2 V.V.O., waarvan 218 m2 showroom/bedrijfsruimte en 15 m2 kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepingen.

Representatief bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Baskensburg. Goed gelegen in het zicht van de drukke route van en naar het Miro terrein. Het object is feitelijk nagenoeg nieuw gebouwd in 2012. Door de goede zichtlocatie is uw onderneming een opvallende verschijning! Imposante glaspui van ca. 6x6 m. en vide van ruim 7 m. Showroom op b.g. ruim 32 meter diep (!). Diverse spreek/kantoorkamers.

HUURPRIJS AL VANAF € 895,- PER MAAND

HUURPRIJS € 1.495,- PER MAAND

KIJKDAGEN 13 & 29 NOV

BEL 0118 620062 VOOR EEN ORIËNTEREND GESPREK

KIJKDAGEN 21 & 23 NOV

Vlissingen, Gildeweg 19A & 19C

Middelburg, Kuipersweg 2

Burgh-Haamstede, Noordstraat 45a

Dit bedrijfsverzamelgebouw is strategisch gelegen aan de ingang van de route van en naar het ‘Miro-terrein’ met oa. AH XL en Praxis. De units zijn bestemd zijn voor kantoor/ showroom/bedrijfs-/productieruimte. De units beschikken over een entresolvloer. Voorzieningen onder andere: gasheater, gas/water/licht tot in de meterkast, krachtstroomaansluiting, overheaddeur, tl-verlichting, toilet.

Kijkdagen 13 november 10-11 uur & 29 november 15-16 uur Op bedrijventerrein “Arnestein” Middelburg, gelegen goed geoutilleerde bedrijfsruimte/kantoorruimte van ca. 750 m2 V.V.O. op een perceel van 1.420 m2. Bezoek de kijkdagen en laat u uitgebreid informeren door ons makelaarsteam over de diverse mogelijkheden van dit object!

Kijkdagen 21 november 15-16.30 u & 23 november 10-11.30u Winkelruimte met woonhuis en dubbele garage in het centrum. Winkel ca 121 m2 v.v.o. Indeling: open winkelruimte, magazijn, personeels- en technische ruimte. Woning: bg. met woonkamer, keuken, bijkeuken, toilet; 1e verd. 4 slaapkamers, badkamer met bad, wastafel en toilet, toegang tot dakterras; 2e verd. via vlizotrap bereikbare bergzolder.

VRIJWILLIGE VEILING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

HUURPRIJS 19A € 1100,- PER MAAND HUURPRIJS 19C € 1350,- PER MAAND

HUURPRIJS € 2.950,- PER MAAND

0

10

20

30

40

Middelburg, Grenadierweg 13 Bedrijfsobject (1996) met kantoorgedeelte over 2 verdiepingen en bedrijfsgedeelte met 4 loadingdocks. De totale VVO bedraagt 4.496 m2. Het object is gelegen op een uitstekende zichtlocatie pal naast de N57 op Bedrijventerrein Arnestein vlakbij de A58 en het Kanaal door Walcheren. Er is volop parkeergelegenheid. Ga naar onze site www.sinke.nl/zakelijk voor meer informatie.

VRAAGPRIJS € 2.595.000,- K.K.

50 m

42 47

BELEGGINGSOBJECT

82

5

4

2202 m2

3284 m2 27

3121 m2

54

80

61

6

81 8

37

11

31

26

41

3 2327 m2

33

34

70

2 2144 m2 61

82

In Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland worden aan de rand van het dorp op een zichtlocatie aan de N59 zes nieuwe woon/werkkavels gerealiseerd met een oppervlakte tussen 2.000 m2 en 4.000 m2. Er kan op iedere kavel naar eigen wens een bedrijfswoning en een bedrijfspand worden gerealiseerd.

KOOPPRIJS VANAF € 215.000,- EX. BTW

4037 m2 84

1

Nieuwerkerk, Rijksweg

38

Goes, Amundsenweg 13

Goes, Papegaaistraat 8-10

Te huur op een strategische zichtlocatie in Goes. Het betreft een deel van een zeer representatief bedrijfsgebouw, gelegen op bedrijventerrein ‘De Poel II’, met een totale beschikbare oppervlakte van circa 1.885 m2, waarvan 470 m2 kantoorruimte en circa 1.415 m2 multifunctionele bedrijfsruimte. Tevens beschikt het object over een ruimte parkeergelegenheid op eigen terrein.

Binnenkort bieden wij te koop aan dit in goede staat verkerende volledig verhuurde winkelpand met zelfstandige bovenwoning. Het object is gelegen in het winkelhart van Goes, in de gezellige en goed bezochte Papegaaistraat. Het pand is verhuurd voor € 51.000,- per jaar en het huurcontract loopt tot eind maart 2022. Kijk op onze website voor meer informatie of bel ons kantoor, 0118-620062.

HUURPRIJS € 129.000,- PER JAAR

VRAAGPRIJS € 625.000,- K.K.

DÉ BEDRIJFSMAKELAAR IN ZUIDWEST-NEDERLAND

MOLENWATER 97, MIDDELBURG - TEL 0118 620062 - E-MAIL: BEDRIJFSMAKELAARS@SINKE.NL - WWW.SINKE.NL/ZAKELIJK

Profile for DMARC

Sinke Komejan bulletin Contacta special  

Sinke Komejan bulletin Contacta special  

Profile for nl-dmarc

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded