__MAIN_TEXT__

Page 1


RIANTHUIS 04

Wat is RiantHuis

06

600 gerealiseerde woningen

08

De geschiedenis van RiantHuis

10

RiantHuis traject

VERKOOPTRAJECT 12 Verkooptraject 14

RiantHuis van een Familie uit Zoutelande

VOORBEREIDINGSTRAJECT 16 Voorbereidingstraject 18

RiantHuis van Familie Nobel

BOUWTRAJECT 20 Bouwtraject 22

RiantHuis van Familie Koolen

ONZE WONINGEN 24

Overzicht woningtypes

26

Bouwstijl Jaren 30

30

Bouwstijl Klassiek

34

Bouwstijl Modern

WOONPLEZIER 38

RiantHuis van Familie Carol

40

Een woning zonder energierekening

42

Gerealiseerde RiantHuizen

50

Feiten van RiantHuis op een rijtje

3


WAT IS RIANTHUIS? Hoe vaak laat je je eigen woning bouwen? Eén keer,

Als je bij het bouwen van een eigen woning opkijkt tegen

misschien twee keer in je leven? In ieder geval te

alle zorgen die dit met zich meebrengt, dan is RiantHuis

weinig om er ervaring mee te krijgen. Kies daarom

dé oplossing! RiantHuis is ontwikkeld om de wensen van

bij de realisatie van je woning voor de kwaliteit,

onze klant te vertalen in een betaalbaar en uitvoerbaar

betrouwbaarheid en het gemak van een RiantHuis van

ontwerp. Door onze jarenlange ervaring met het bouwen

Aannemingsbedrijf Fraanje. Deze woningen worden

van woningen, zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige

sleutelklaar opgeleverd tegen een vooraf vastgestelde

woningen tegen scherpe prijzen aan te bieden. In

prijs, zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent.

het gehele bouwtraject doe je zaken met één partij: Aannemingsbedrijf Fraanje. Dit bespaart veel tijd en is

4

uitermate kostenefficiënt.

In deze brochure vertellen we je meer over RiantHuis, onze woningtypes en het bedrijf. Heb je daarna vragen of is je interesse gewekt? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak! Wij zijn je graag van dienst!

We wensen je veel leesplezier, kijkplezier en alvast voor straks… vooral veel woonplezier in je RiantHuis.


5


6


AL ZESHONDERD RIANTHUIZEN! Zuid-Holland

Vanaf 1993 zijn er al meer dan NW

600 woningen

GoereeOverflakkee

N NO

W

SchouwenDuiveland

O

gerealiseerd. Het ZW

werkgebied van

ZO

Z

RiantHuis is ZuidWest Nederland.

Noord-Brabant Tholen

Noord-Beveland

Walcheren

Zuid-Beveland

Zeeuws-Vlaanderen

België

7


DE GESCHIEDENIS VAN RIANTHUIS RIANTHUIS #1

In 1993 is Aannemingsbedrijf Fraanje gestart met een

Onder het motto “Uw wensen zijn ons uitgangspunt”

nieuw concept genaamd de Fraanje Multiwoning.

werden er enkele honderden Multiwoningen gerealiseerd

De eerste woning was een vrijstaande woning in

en kreeg de Multiwoning een eigen afdeling en team

‘s-Gravenpolder. Na de eerste start met het bouwen van

binnen Fraanje. De 3 basistypes, Premium, Medium en

woningen, concludeerden wij dat woningbouw zeer

Excellent werden in 2011 uitgebreid naar 12 nieuwe types

intensief is met vele werkuren op de bouwplaats.

die in diverse sfeervarianten te bouwen zijn. Bij de nieuwe types en de diverse verbeteringen in het concept hoorde

Onder de noemer Multiwoning bedacht Fraanje een

ook een nieuwe naam “RiantHuis”.

concept waarbij zoveel mogelijk van de woningen

8

RIANTHUIS #100

werd geprefabriceerd, dit verhoogt de kwaliteit en

Inmiddels werken er bij RiantHuis circa 30 vakspecialisten

het bouwtempo. Het uitgangspunt was een besteding

die woonwensen vertalen in een betaalbaar, kwalitatief

van maximaal 1.000 manuren op de bouwlocatie.

en hoogwaardige woning. De klant staat centraal in

Enkele woningen later plaatste Fraanje één van de

ons proces. Dagelijks zijn wij gezamenlijk met onze

eerste woningen in Nederland voorzien van een prefab

partnerbedrijven bezig om ons concept te verbeteren.

scharnierkap. De jaren die volgden werd de vraag naar de Fraanje Multiwoningen steeds groter. Fraanje werkte hard

Hierbij is ons uitgangspunt niet dat wij de goedkoopste

aan de ontwikkeling van het concept met steeds meer

willen zijn, maar wel de voordeligste.

tevreden opdrachtgevers.

RIANTHUIS #200


RIANTHUIS #300

RIANTHUIS #400

RIANTHUIS #500

RIANTHUIS #600

9


RIANTHUIS TRAJECT Verkooptraject

KLANT Dit icoon symboliseert een taak van de klant

1. VERKOOPGESPREK

2. PLAN-/PRIJSVORMING

3. OVEREENKOMST

Voorstellen RiantHuis Gezinssamenstelling klant Wensen klant Budget aangeven Uitleg procedure RiantHuis Controle eisen bestemmingsplan

Wensen klant naar plan vertalen Prijsaanbieding maken n.a.v. schetsplan Tweede verkoopgesprek Bespreken plan en prijs Aanpassingen doorvoeren in plan en prijs Definitief plan maken

Bespreken technische omschrijving Contractstukken verzenden Contractstukken ondertekenen Planaanmelding Woningborg verzorgen (indien van toepassing) Overdracht van verkoop naar projectleider

4. WELSTANDS- EN VERGUNNINGAANVRAAG Welstandsaanvraag indienen Evt. aanpassingen doorvoeren in plan n.a.v. beoordeling Omgevingsvergunning aanvragen

RIANTHUIS

10

Dit icoon symboliseert een taak van RiantHuis

1. VERKOOPGESPREK 2. PLAN-/PRIJSVORMING 3. OVEREENKOMST 4. VERGUNNINGAANVRAAG 5. SHOWROOMTRAJECT

Oriëntatie fase keuken en sanitair

6. DEFINITIEF PLAN 7. WERKVOORBEREIDING 8. BOUW VAN UW WONING 9. OPLEVERING Akkoord klant-RiantHuis

Belangrijke momenten voor de klant:

Vergunning aanvraag


Voorbereidingstraject

Bouwtraject

5. SHOWROOMTRAJECT

6. DEFINITIEF PLAN

7. WERKVOORBEREIDING

8. BOUW VAN UW WONING

9. OPLEVERING

Eerste werkbespreking Uitzoeken tegelwerk Uitzoeken sanitair Uitzoeken keuken Elektra opties bespreken Afbouw opties bepalen (deuren, trappen, etc)

Definitief tekenwerk n.a.v. keuzes klant Materiaalstaat en afwerkstaat definitief maken Bespreken met klant Planning doorspreken Meer en minderwerk akkoord Akkoord klant definitieve stukken

Inkoop en bestellen materialen Werktekeningen maken Controle werktekeningen leveranciers Bespreken woning met uitvoerder

Start bouw Diverse momenten om ter plaatse op de bouw te kijken met klant Snelle bouwtijd door goede voorbereiding Vooroplevering met uitvoerder

Datum oplevering inplannen Woning samen doorlopen voor evt. opleveringpunten Opleveringsrapport maken en verstrekken klant Overhandigen garantieverklaringen en opleveringsdocumenten Sleutel overhandigen Verhuizen Werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren na oplevering

11

Eerste werkbespreking

Vergunning verleend

Akkoord klant definitieve stukken

Vergunning onherroepelijk

Start bouw

Plaatsen kap

Leidingwerk gereed

Vooroplevering

Oplevering


VERKOOPTRAJECT De bouw van je woning start met het verkooptraject. Als

of modern. Wij hebben onze gesprekken opgebouwd om

je contact met RiantHuis opneemt, plannen wij vrij-

van een grove eerste opzet telkens te verfijnen. Zo hoef je

blijvend een eerste gesprek in. Tijdens het telefoontje

tijdens het eerste gesprek alleen na te denken over zaken

zullen we gelijk een aantal zaken vragen. Wij vinden het

die dan van toepassing zijn. Vanaf de eerste opzet zullen

namelijk erg belangrijk dat we efficiënt met je tijd om-

we gezamenlijk toewerken naar een definitief plan.

gaan. Als wij op voorhand van het gesprek weten waar

12

je wilt bouwen en welk woningtype je voorkeur heeft,

RiantHuis kunnen we in 2 verschillende verkooptrajecten

onze ervaren ontwerpers. Het schetsontwerp wordt toe-

kunnen wij het gesprek voorbereiden. Dit zorgt ervoor

indelen. Een groot deel van onze klanten kiest één van

gestuurd voorzien van een richtprijs zodat we samen snel

dat wij het gesprek doelmatig kunnen benaderen en de

onze huistypes als startpunt. Deze woning wordt uitge-

kunnen bepalen of het plan en de geschatte prijs stroken

voortgang na het gesprek kunnen waarborgen.

breid met één van de scala voor gedefinieerde opties en

met je plannen. Als de plannen matchen zullen we de

aangevuld met de specifieke wensen van de klant. Vaak

woning begroten en krijg je een gespecificeerde offerte

Bij de bouw van een woning zijn er ontzettend veel keuzes

kunnen we tijdens het gesprek al aangeven wat bepaalde

op maat.

te maken. Of je nu een starterswoning, gezinswoning,

opties kosten en zijn we via dit traject in staat om snel

levensloopwoning of villa wilt bouwen, elke woning kan

een gespecificeerde offerte en plan te presenteren. Alle

Na deze stap zal de verkoop bij beide trajecten gelijk zijn

worden uitgevoerd in de sfeervarianten jaren ‘30, klassiek

woningtypes zijn zorgvuldig opgezet en tot in de details

en werken we stapsgewijs toe naar een definitief plan.

uitgedacht door een deskundig team van RiantHuis en de

Ook wanneer het uitgangspunt van het ontwerp niet één

gespecialiseerde partnerbedrijven. Je bent dus verzekerd

van onze huistypes is, bouwen wij deze woningen zoveel

van een goed doordacht ontwerp.

mogelijk met onze standaard details, materialen, leveranciers en onderaannemers. Zo kun je optimaal profiteren

Voor de klanten die niet kunnen slagen in onze huistypes

van het doordachte concept en kunnen wij garant staan

hebben we ook een verkooptraject op maat. We inventa-

voor de topkwaliteit die wij voor ogen hebben, zonder dat

riseren je wensen in een persoonlijk gesprek waarna wij

het je beperkt in het maken van keuzes.

deze vertalen naar een schetsplan gemaakt door één van


13


RIANTHUIS VAN EEN FAMILIE UIT ZOUTELANDE ‘Tijdens het voorbereidingstraject valt er oneindig veel te kiezen’ De Familie zou zeker bij Rianthuis aankloppen als ze

besproken worden. De medewerkers op de bouwplaats

weer voor de keuze stonden om een nieuw huis te

hadden een persoonlijke benadering en waren

bouwen. Ze vertellen: “We hebben enkele bekende

vriendelijk.”

catalogusbouwers geselecteerd en benaderd. Fraanje

14

staat goed bekend en op advies van vrienden zijn we bij

“Tijdens het voorbereidingsttraject valt er oneindig veel

RiantHuis terecht gekomen. We kozen voor een Zeeuwse

te kiezen, en het kan allemaal mooier, beter en duurder,

aannemer vanwege de korte lijnen, de korte reistijd

maar er hangt wel een prijskaartje aan. De verkoper

en de nuchtere benadering. De eerste schetsen die we

begeleidde ons in het stellen van prioriteiten om binnen

kregen sloten goed aan bij onze ideeën en de gewenste

ons budget een prachtig huis te bouwen. Ook bij de keuze

lokale stijl. Gaandeweg werden we steeds enthousiaster.

van bouwmaterialen werden we op die manier geholpen.”

We wilden nu een ruime woning voor ons gezin en voor

Inmiddels wonen ze er en dat bevalt prima. “Dit huis voelt

in de toekomst de flexibiliteit om een deel te kunnen

vanaf dag één heel comfortabel aan. Ook de uitstraling is

gebruiken als kangoeroe-woning of zomerwoning. Dat is

exact zoals we hoopten.”

allemaal gelukt.” Hadden ze achteraf gezien bepaalde zaken liever anders De familie wist waar ze aan begon. De prijs was voldoende

uitgevoerd? “In grote lijnen niet, maar op detailniveau

gespecificeerd, de toegestuurde stukken waren compleet

wel, zoals bij het installatiewerk. Hierbij moesten veel

en ook het meer- en minderwerk was duidelijk onder

keuzes gemaakt worden en dan voorzie je niet alles.

de aandacht gebracht. “Het geleverde werk heeft een

Ook de zonnepaneleninstallatie hadden we achteraf

verzorgde uitstraling maar is niet onnodig overdadig.

anders uitgevoerd willen zien. Maar over de hele linie is

En dat is waar wij naar op zoek waren. Als je kijkt naar

dit het ideale huis binnen onze wensen en budget. Het

de flexibele mogelijkheden die we verwachtten in ons

is een ruime en fraaie, maar ook praktische woning. Een

huis, dan werd het ontwerp voldoende toegelicht.

woning die goed te onderhouden is, flexibel qua indeling,

Enkele constructieve details hadden beter toegelicht

vakkundig gebouwd en bouwkundig prima opgeleverd!”

kunnen worden, maar dat kon later tijdens de bouw goed


15

Plaats Zoutelande Woningtype Excellant Bouwjaar 2016


VOORBEREIDINGSTRAJECT Zodra het schetsplan definitief is en je besluit met

Het voorbereidingstraject is één van de belangrijkste

RiantHuis in zee te gaan, zullen wij de contractstukken

fasen die tot de realisatie van je droomhuis zal leiden.

naar je opsturen. Dit betreft een opdrachtbevestiging,

De meeste van onze klanten kunnen niet wachten tot de

aannemingsovereenkomst, definitief schetsplan en een

bouw start, maar de bouw valt of staat met een goede

technische omschrijving.

voorbereiding. Daarnaast zijn er diverse keuzes die gemaakt moeten worden.

Intussen starten wij het vergunningstraject met de

16

betreffende gemeente waar je wilt gaan bouwen. Als

Zodra de vergunningstekeningen zijn gemaakt kan de

eerste dienen wij een welstandsaanvraag in. Nadat de

klant aan de slag met het showroomtraject. In deze

zijn uitgezocht, de tekeningen zijn aangepast en de

welstand van de nieuw te bouwen woning is goedgekeurd,

periode van circa 8 weken heb je als klant de tijd om

afwerkstaat, materiaalstaat en checklist installaties zijn

start het voorbereidingstraject. Binnen enkele weken

veel belangrijke keuzes te maken. Denk hierbij aan

scherp gezet. Na een bevestiging van de klant gaat de

wordt de bouwaanvraag ingediend waarna gelijk ook de

bijvoorbeeld de keuken, binnendeuren, vensterbanken,

projectleider door met het definitief bestellen van alle

werkbespreking met de projectleider wordt ingepland.

trap etc. In deze fase van de bouw krijg je volop

materialen, zodat de bouw van het begin tot en met de

begeleiding van de projectleider, die jullie contactpersoon

oplevering achter elkaar kan doorlopen. Dit zorgt voor

zal zijn tot en met de oplevering van je woning. De

een snelle en efficiënte bouw en leidt tot de topkwaliteit

projectleider zal je sturing geven in welke keuzes er

die wij met RiantHuis nastreven.

gemaakt moeten worden en kan je met handige tips en maatwerkadvies goed helpen bij het maken van de juiste

Een goede voorbereiding is de belangrijkste stap richting

keuzes.

de realisatie van je droomhuis!

Ongeveer 6 tot 8 weken voor de start van de bouw maken we onze documenten compleet. Alle materialen


17


RIANTHUIS VAN FAMILIE NOBEL ‘Dit is echt het huis geworden wat we voor ogen hadden’ “Ik kan het iedereen aanbevelen, een Rianthuis”, vertelt

ontwerpkosten, maar wel een basis die helemaal naar je

Willeke Nobel uit Oud-Beijerland. “Je hebt een bepaalde

eigen wensen kan worden bijgesteld.”

woning als uitgangspunt, maar die pas je aan je eigen wensen aan. Zowel de indeling als de uitvoering kan

Willeke en Jan vinden dat er goed werd meegedacht

compleet aangepast worden en dat is precies wat wij

door de werkvoorbereider. “Meer- en minderwerk

wilden.”

werd duidelijk in kaart gebracht. Als we bijvoorbeeld kozijnen uitkozen die wel erg prijzig waren, werden

18

Willeke en haar man Jan lieten hun oog vallen op een

er alternatieven aangeboden. En als ik mijn voorkeur

oude bungalow aan de Koninginneweg. Zij stapten naar

uitsprak voor een bepaald soort stenen, kregen we

Aannemingsbedrijf Fraanje met de vraag: Wat kunnen

adressen aangeleverd van woningen waar we eens konden

jullie hiermee? Er kwam al snel een advies en dat was de

gaan kijken.”

start van een nieuwbouwtraject dat resulteerde in een woning die aan alle eisen van het echtpaar Nobel voldeed.

De planning werd steeds bijgewerkt en het bouwtraject liep niet uit. “Ik ben in totaal twee keer op het kantoor

“Het hele traject werd ons uit handen genomen. Dus ook

van Fraanje geweest. Als ik vragen had, mailde of belde

het aanvragen van de vergunningen bij de gemeente. Wij

ik en er was altijd een snelle reactie. Wij woonden

hebben dat als heel positief ervaren. Je wordt intensief

schuin aan de overkant van ons nieuwe huis. Omdat we

betrokken bij het bouwtraject maar het werk wordt door

zo’n goede uitvoerder hadden, die alles regelde met de

deskundigen uitgevoerd. Ik weet wat ik mooi vind en

onderaannemers, kwam ik alleen bij de nieuwbouw kijken

alles kon ingepast worden in het concept waar we voor

om te zien hoe mooi het werd.” De familie Nobel woont

gekozen hadden, de Romant-Klassiek. Een kantoor op

sinds augustus 2016 in hun nieuwe huis. “Als ik terugkijk

de begane grond, een andere trap, luiken, een dakkapel:

zou ik het precies hetzelfde doen, ” vertelt Willeke. “Het

het kon allemaal. Nu hebben we een huis dat helemaal

is veel voorbereiding geweest maar dit is echt het huis

bij ons past. Ik vind het fijn dat er een concept was

geworden dat we voor ogen hadden.”

waarop wij konden verder bouwen. Je hebt geen extra


19

Familie Nobel Plaats Oud-Beijerland Woningtype Romant Bouwjaar 2016


BOUWTRAJECT

20

Regelmatig horen wij verhalen dat je (als eigenaar) niet

kijken. Deze hebben wij ingedeeld in een vijftal momenten

op de bouwplaats mag verschijnen. Bij RiantHuis heb-

die voor de koper leuk zijn om mee te maken en momen-

ben wij voor onze klanten geen geheimen. Wij vinden

ten die voor de koper praktisch zijn. Je kan van RiantHuis

het leuk als de opdrachtgever op de bouw komt. We

een uitnodiging verwachten voor:

zijn tenslotte samen de uitdaging aangegaan om jullie

• Start heiwerk

droomhuis te realiseren. Daarentegen heb je op de bouw

• Plaatsen kapconstructie/ hoogste punt

te maken met diverse potentiele risico’s en gevaren en

• Leidingwerk gereed

zullen we de veiligheid moeten waarborgen van ieder-

• Vooroplevering

een die aanwezig is op de bouw.

• Oplevering Dit betekent niet dat je als koper buiten deze 5 momenten

Daarom hebben we in het bouwtraject van je woning een

Voor bovenstaande momenten krijg je tijdig een

om niet welkom bent op de bouw. Tijdens de afbouw van

aantal momenten ingepland dat je op de bouw kan komen

uitnodiging. Je kan dan zelf bepalen of je het leuk

je woning is het mogelijk om in overleg met de uitvoer-

vindt om aanwezig te zijn.

der de woning te bezoeken. De uitvoerder bewaakt de planning en kan een tijdstip doorgeven die geschikt is.

Gedurende deze bouwmomenten zullen wij zorgen dat er

Ook komt het richting de oplevering geregeld voor dat de

iemand de tijd heeft om eventuele vragen te beantwoor-

klant een sleutel leent voor een avond zodat hij buiten de

den. Je zult merken dat het plezier in het bouwen van je

werktijden om vast wat zaken kan inmeten.

eigen woning toeneemt doordat je de bouw stap voor stap met eigen ogen kunt zien en beleven.

Samen bouwen we aan de realisatie van je RiantHuis!


21


RIANTHUIS VAN FAMILIE KOOLEN ‘Wij wilden graag een levensloopbestendig huis’

“Bij ons is het niet zo gegaan dat we een Rianthuis

korte lijnen en ze waren goed bereikbaar, zowel per

uitgezocht hebben dat we vervolgens aan onze

telefoon als per e-mail. We hadden altijd binnen een

wensen hebben aangepast”, vertelt Jack Koolen

dag reactie op onze vragen. Het was fijn om te merken

uit Heinkenszand. “Wij hadden goede verhalen

dat de uitvoerder op het werk met ons meedacht. Het

gehoord over Aannemingsbedrijf Fraanje en zijn

was echt niet zo dat alleen gekeken werd naar wat er

toen met onze eigen plattegrond naar hen gegaan. Zij

op papier stond. Soms wilden we bepaalde zaken toch

hebben onze wensen uitgewerkt in een schitterend

anders en dan was men flexibel.”

schetsplan. Ik kan wel zeggen dat alles wat we gerealiseerd wilden hebben, ook uitgekomen is.”

22

Bepaalde details in de afwerking werden in onderling overleg bijgesteld. Koolen: “Wij verhuizen binnen het

Jack en Nanda betrekken het huis samen met hun

dorp Heinkenszand. Ik liep tijdens de bouw regelmatig

dochter Chantal, die na verloop van tijd het huis uit zal

even binnen om te kijken hoe het er voor stond.

gaan. ”Wij wilden graag een levensloopbestendig huis waar we op termijn een badkamer en slaapkamer op

“Wij verhuizen binnenkort en zijn op voorhand al dik

de begane grond kunnen realiseren. We hebben samen

tevreden over ons huis. Ik kan eigenlijk niets bedenken

goed nagedacht over de raampartijen en uiteindelijk

dat ik anders gewild zou hebben” vertelt Jack Koolen

is het een licht huis geworden met een mooie

met een glimlach.

wisselwerking tussen de binnen- en buitenruimte.

De contacten met de projectleider en de uitvoerder ervaarde de familie Koolen als zeer positief. “Er waren


23

Familie Koolen Plaats Heinkenszand Woningtype Impresant Bouwjaar 2017


OVERZICHT WONINGTYPES

LEVENSLOOPBESTENDIG

Het zal de RiantHuis kenners niet zijn ontgaan, dat er in het assortiment op deze pagina’s diverse nieuwe modellen zijn toegevoegd. We hebben niet alleen het aanbod uitgebreid, ook zijn alle huistypes goed onder de loep genomen. We hebben in alle huistypes verschillende verbeteringen doorgevoerd.

24

TYPE BREDEVOORT

TYPE COEVORDEN

TYPE GROENLO

TYPE GROENLO

LEVENSLOOPBESTENDIG

LEVENSLOOPBESTENDIG

TYPE COEVORDEN

TYPE COEVORDEN

TYPE GROENLO

TWEEKAP

TWEEKAP

TWEEKAP

TYPE BUREN

TYPE BUREN

TYPE BUREN

TYPE BLOKZIJL

TYPE RAVENSTEIN

TYPE RAVENSTEIN

TYPE RAVENSTEIN

TYPE OUDESCHANS I

TYPE OUDESCHANS II

TYPE NIEUWPOORT


TYPE NIEUWPOORT

TYPE NIEUWPOORT

TYPE STAVOREN

TYPE STAVOREN

TYPE STAVOREN

TYPE BOURTANGE

TYPE BOURTANGE

TYPE BOURTANGE

TYPE NAARDEN

TYPE NAARDEN

TWEEKAP

TWEEKAP

TWEEKAP

TYPE ELBURG

TYPE ELBURG

TYPE ELBURG

TYPE NAARDEN

25

TYPE MUIDEN

Naast dat de woningtypes zijn herzien, hebben wij ons ook over een nieuwe naamvorming gebogen. Diverse mensen hebben moeite met de uitspraak van onze oude types en eigenlijk weten we het zelf ook niet zo goed. In ieder geval waren ze niet passend voor een no nonsense bedrijf als RiantHuis. De nieuwe RiantHuis types hebben we vernoemd naar “Nederlandse vestingsteden”. Erg toepasselijk, gezien wij je verzekeren dat je RiantHuis staat als een vesting! Tevens biedt ons dit de mogelijkheid om regelmatig ons assortiment uit te TYPE MUIDEN

TYPE MUIDEN

breiden.


BOUWSTIJL: JAREN ‘30 Onze jaren ‘30 bouwstijl geeft je huis een exclusieve uitstraling wat niet snel verveelt. Een

Kenmerken

jaren dertig woning van RiantHuis combineert de charme van de bouwstijl van toen, met het

• Steile kap

comfort van nu. Door de duidelijke karakteristieke elementen en details, is de stijl ook goed

• Grote dakoverstekken

toe te passen in nieuwe ontwerpen. Onze ontwerpers kunnen elke woning in een schitterend

• Brede bakgoten

jaren ‘30 jasje steken. Dit geldt voor zowel laagbouw als hoogbouw.

• Omlopende dakgoten • Stijlkenmerkende kozijnindeling

26

Een combinatie van strakke lijnen, grote raamopeningen, brede goten met omlopende

• Horizontale belijningen in gevel door speklagen

gootkoppen, grote dakoverstekken en warme gevelkleuren typeren de stijl. Door de steile kap

• Uitgesproken entree

komt de nadruk bij jaren ‘30 woningen vaak op het dak te liggen. Naast het dak krijgt de entree

• Kleurstelling

ook veel aandacht. Het ontwerp van een jaren ‘30 woning wordt versterkt door het toevoegen

• Gemetselde topgevel ornamenten

van opties zoals een dakkapel, erker, veranda, luifel of schoorsteen.

Zowel onze verkopers als onze projectleiders zijn goed thuis in alle kenmerken van deze bouwstijl. Met behulp van onze adviezen ben je ervan verzekerd dat de karakteristieke gevels vloeiend overgaan in je interieur.


GROTE DAKOVERSTEKKEN

BREDE BAKGOTEN

HORIZONTALE BELIJNINGEN IN GEVEL DOOR SPEKLAGEN

STEILE KAP UITGESPROKEN ENTREE

27

STIJLKENMERKENDE KOZIJNINDELING

TOPGEVEL ORNAMENT

ROOD METSELWERK


TYPE GROENLO LEVENSLOOPBESTENDIG

28

TYPE RAVENSTEIN

TYPE COEVORDEN TWEEKAP

VISUALISATIES JAREN ‘30 Op deze bladzijdes vind je de visualisaties van onze Jaren ’30 bouwstijl. Van elk woningtype hebben wij een flyer met plattegronden en gevels. Deze sturen wij je graag toe. Alle woningen zijn opgezet met dezelfde kenmerken behorende bij deze Jaren ’30 bouwstijl. In een vrijblijvend gesprek werken wij één van deze woningtypes graag nader voor je uit.

TYPE BUREN


TWEEKAP

TYPE BOURTANGE

TYPE NIEUWPOORT

TYPE ELBURG

29

TYPE MUIDEN

TYPE STAVOREN

TYPE NAARDEN


BOUWSTIJL: KLASSIEK Onze klassieke bouwstijl geeft je woning een warme en gezellige uitstraling. Deze bouwstijl

Kenmerken

vindt zijn oorsprong in de monumentale stads- en dorpskernen. Een klassieke woning is

• Kruisroedeverdeling in de raamopeningen

statig en elegant van uitstraling, waarbij de woningen die evenwijdig met de straat gebouwd

• Zinken mastgoot met zinken hemelwaterafvoeren

worden vaak in spiegelsymmetrie zijn opgezet.

• Rollaag onderlangs kozijnen begane grond • Donker gevoegde plint

De ramen worden onderverdeeld door middel van kruisroedes die een aangename sfeer brengen

• Genuanceerde of getrommelde steen

in de gevel van de woning, maar ook binnenin de woning zelf. De woningen zijn duidelijk te

• Hardstenen raamdorpels

herkennen aan het materiaalgebruik en vaste elementen die in bijna alle ontwerpen terugkomen.

• Raamluiken

Typerend voor de klassieke stijl is de raamverdeling, zinken mastgoten en hemelwaterafvoeren,

30

rollaag onderlangs de kozijnen van de begane grond en het donker voegen van de plint. Afhankelijk van het ontwerp kunnen raamluiken een mooie toevoeging zijn.

Opties zoals een luifel, erker of dakkapel die aan de woning toegevoegd kunnen worden, sluiten naadloos aan bij de uitgangspunten van het basistype. Bij een klassieke woning voegen deze opties veel toe aan de uitstraling van de woning.


KRUISROEDEVERDELING IN DE RAAMOPENINGEN

ROLLAAG ONDERLANGS KOZIJNEN BEGANE GROND

ZINKEN MASTGOOT

31

GENUANCEERDE OF GETROMMELDE STEEN

DONKER GEVOEGDE PLINT

RAAMLUIKEN

ENTREE

HARDSTENEN RAAMDORPELS


TYPE NAARDEN LEVENSLOOPBESTENDIG

32

TYPE BOURTANGE

TYPE COEVORDEN

VISUALISATIES KLASSIEK Op deze bladzijdes vind je de visualisaties van onze klassieke bouwstijl. Van elk woningtype hebben wij een flyer met plattegronden en gevels. Deze sturen wij je graag toe. Alle woningen zijn opgezet met dezelfde kenmerken behorende bij deze klassieke bouwstijl. In een vrijblijvend gesprek werken wij een van deze woningtypes graag nader voor je uit.

TYPE RAVENSTEIN


TYPE OUDESCHANS II

TYPE NIEUWPOORT

TYPE MUIDEN

TWEEKAP

33

TYPE ELBURG

TYPE OUDESCHANS I

TYPE BREDEVOORT TWEEKAP

TYPE STAVOREN

TYPE GROENLO

TYPE BUREN


BOUWSTIJL: MODERN Onze moderne bouwstijl geeft je woning een strakke en frisse uitstraling. Bij het ontwerpen

Kenmerken

van een moderne woning kan je het zo gek maken als je zelf wilt, zolang je binnen de kaders

• V-goten

van het beeldkwaliteitsplan blijft. Dit is niet precies wat wij voor ogen hadden met onze

• Dakoverstekken

moderne varianten. Wij hebben gekeken naar een stijlvolle woning met strakke vormgeving

• Vlakke dakpannen

die toch prima opgaat in het hedendaagse straatbeeld.

• Hoekraam • Strak lijnenspel in gevel

34

Alle details zijn zo opgezet dat de onderdelen in een rechte lijn worden uitgevoerd. Kijk

• Grote gevelopeningen zonder roedes

bijvoorbeeld maar naar de goot en het overstek van de kap. Dit is als één geheel aangebracht,

• Antraciete kozijnen

in plaats van dat de kap uit allemaal verschillende details bestaat. Dit principe hebben we ook

• Contrast in gevelmetselwerk

doorgevoerd in de kozijnen en het metselwerk. De antraciete kozijnen zijn voorzien van grote glasopeningen, zonder roedeverdeling. In het metselwerk werken we met contrastkleuren maar rollagen en speklagen blijven achterwege.

Voor alle opties die aan de basiswoning worden toegepast hanteren we deze principes: Veel glas, strakke details en vormgeving én vooral geen poespas en onnodige tierelantijntjes. Het resultaat is een uniek en strak ontworpen woning.


ANTRACIETE KOZIJNEN

V-GOOT + DAKOVERSTEK

VLAKKE DAKPANNEN

GROTE GEVELOPENINGEN

35

HOEKRAAM

CONTRAST IN GEVELMETSELWERK

STRAK LIJNENSPEL IN GEVEL

CONTRAST IN GEVELMETSELWERK


LEVENSLOOPBESTENDIG

TYPE COEVORDEN

36

TYPE BLOKZIJL

TYPE RAVENSTEIN

TYPE NAARDEN

TYPE GROENLO

VISUALISATIES MODERN Op deze bladzijdes vind je de visualisaties van onze moderne bouwstijl. Van elk woningtype hebben wij een flyer met plattegronden en gevels. Deze sturen wij je graag toe. Alle woningen zijn opgezet met dezelfde kenmerken behorende bij deze moderne bouwstijl. In een vrijblijvend gesprek werken wij één van deze woningtypes graag nader voor je uit.


TWEEKAP

TYPE NIEUWPOORT

TYPE STAVOREN

TYPE ELBURG

TWEEKAP

37

TYPE BUREN

TYPE BOURTANGE

TYPE MUIDEN


RIANTHUIS VAN FAMILIE CAROL

‘We hadden bijna elke dag contact en dat ging snel en vakkundig’

Jeffrey en Samantha Carol wonen met hun kinderen

Gelukkig waren de lijnen met het Aannemingsbedrijf kort.

Jurre en Lauren sinds oktober 2016 in hun Rianthuis,

“We zijn erg positief over onze uitvoerder. Daar konden

type Royant Modern. “Toen we op zoek gingen naar een

we mee lezen en schrijven. ” En nu wonen ze alweer een

huis, hadden we dit als plaatje gezien en dat bleef bij

tijdje, naar tevredenheid in hun nieuwe huis.

ons hangen,” aldus Jeffrey. We praten over de oplevering van de woning en over hoe de familie Carol het wonen

“Het wooncomfort? Dat is prima, we hebben overal

in hun nieuwe huis ervaart.

vloerverwarming, dus het wordt niet snel te warm. Er zijn grote ramen en het is een lichte woning. We zijn

38

“Het huis werd keurig schoon opgeleverd”, vertelt

tevreden over de afmetingen van de ruimtes; het is nog

Jeffrey. “Maar daar ging natuurlijk heel wat aan vooraf.

groter dan we aanvankelijk dachten. Het is een heel

We hebben gedurende het traject van de bouw heel wat

‘open’ huis waarin alle ruimtes met elkaar in verbinding

geleerd. Want je moet nadenken over de kleur van de

staan. Beneden lopen de speelkamer, de keuken en het

daktrim, de kleur voeg, het type dakpan en ga zo maar

woongedeelte in elkaar over. We hebben een gashaard

door. We hebben een aantal zaken uit het oorspronkelijke

die als roomdivider fungeert en dat is een goede keus

ontwerp aangepast. Zo is het huis wat dieper geworden

geweest. Omdat we dicht bij het water wonen zwemt of

en hebben we de badkamer groter gemaakt. Het huis is

vliegt er altijd wel iets voorbij en dat vinden de kinderen

uiteindelijk zo geworden als we hadden gehoopt. Tijdens

natuurlijk prachtig.”

de werkvoorbereiding werden veel details doorgenomen, en daar waren we heel blij mee. Wel moesten we steeds weer nieuwe beslissingen nemen en daar hadden we soms graag wat meer tijd voor gehad.”


39

Familie Carol Plaats Middelburg Woningtype Royant Bouwjaar 2016


EEN WONING ZONDER ENERGIEREKENING ‘Een woning zonder energierekening’ is beter! Daar zijn we ons al jaren van

‘Nul-op-de-meter’ is gebaseerd op de energielasten van een gezin met 4 personen,

bewust. Beter voor het milieu, maar voor veel mensen nog toekomstmuziek. ‘Een

een gezin dat heel bewust omgaat met het verbruiken van energie. Dit kan een

woning zonder energierekening’ is een ingreep aan de woning die pas na jaren

behoorlijke beperking zijn op het gebruikerscomfort. Zo is het concept gebaseerd

zijn geld zal terugverdienen. Een onderdeel van de prijs die zijn investering niet

op maximaal 5 minuten onder de douche per dag per persoon, maximaal 7

in ruimte of comfort terugbetaalt. Hierdoor is het voor veel woningbouwers

wasmachinebeurten per week en een aantal andere uitgangspunten qua verbruik.

het eerste onderdeel wat geschrapt wordt, om binnen de steeds strengere

Voor sommige mensen een uitdaging en stimulans om heel bewust te leven, maar

financieringsmogelijkheden te kunnen blijven.

voor andere klanten een beperking die als hinderlijk en niet gewenst ervaren kan worden. Dit is bij veel concepten waar de schoen wringt. Want de meeste concepten

40

Wat nu als wij je vertellen dat geen van de bovenstaande punten op waarheid

zijn zo uitgebalanceerd dat, zodra je boven de energienorm voor de ‘Nul-op-de-

berust?

meter’ komt, energie tegen relatief dure kosten moet worden opgewekt.

‘Een woning zonder energierekening’ is altijd beter en bij elke nieuwbouwwoning

Om ervoor te zorgen dat ons concept “Een woning zonder energierekening” ook

“haalbaar en betaalbaar”. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om de hypotheek

voor die groep mensen interessant is die geen beperkingen willen in een nieuwe

van je woning te vergroten om de energiebesparende maatregelen toe te passen.

woning, hebben we bewust een heel eenvoudig concept bedacht.

‘Een woning zonder energierekening’ is niet een ingreep die pas na jaren zijn geld

We geven je graag in een persoonlijk gesprek toelichting over ons concept.

terugverdient. Vanaf de eerste maand kan het je geld besparen. Het bedrag wat

De prijsaanbieding zullen wij afstemmen aan de hand van de op dat moment

je per maand zal besparen aan gas en elektra, is vaak groter dan de maandelijkse

beschikbare technieken. Dit kan maandelijks wijzigen gezien de ontwikkelingen op

kosten die de extra hypotheeklasten met zich meebrengen. Het levert je dus vanaf

dit gebied enorm hoog liggen.

de eerste maand geld op ten opzichte van een woning die conform de huidige normen wordt gebouwd.

Graag vertellen we je meer over de voordelen die “Een woning zonder energierekening” je zal bieden.


41


GEREALISEERDE RIANTHUIZEN Vele tevreden opdrachtgevers zijn je voorgegaan wat telkens heeft geresulteerd in een prachtige, unieke en kwalitatief hoogwaardige woning. Zie hier een kleine collage van woningen die wij de afgelopen jaren hebben gebouwd.

42


43

Twijfel niet langer en neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriĂŤnterend gesprek. De eerste stap om jezelf in dit overzicht te plaatsen als trotse RiantHuis bezitter.


GEREALISEERDE RIANTHUIZEN Vele tevreden opdrachtgevers zijn je voorgegaan wat telkens heeft geresulteerd in een prachtige, unieke en kwalitatief hoogwaardige woning. Zie hier een kleine collage van woningen die wij de afgelopen jaren hebben gebouwd.

44


45

Twijfel niet langer en neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriĂŤnterend gesprek. De eerste stap om jezelf in dit overzicht te plaatsen als trotse RiantHuis bezitter.


GEREALISEERDE RIANTHUIZEN Ons woningbouwprogramma bestaat momenteel uit 13 woningen. Bijna alle woningen zijn mogelijk in 3 sfeervarianten te bouwen; jaren 30, modern en klassiek. Geregeld passen wij bepaalde woningtypes aan en voegen wij nieuwe woningen toe.

46


47

Twijfel niet langer en neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriĂŤnterend gesprek. De eerste stap om jezelf in dit overzicht te plaatsen als trotse RiantHuis bezitter.


GEREALISEERDE RIANTHUIZEN Vele tevreden opdrachtgevers zijn je voorgegaan wat telkens heeft geresulteerd in een prachtige, unieke en kwalitatief hoogwaardige woning. Zie hier een kleine collage van woningen die wij de afgelopen jaren hebben gebouwd.

48


49

Twijfel niet langer en neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriĂŤnterend gesprek. De eerste stap om jezelf in dit overzicht te plaatsen als trotse RiantHuis bezitter.


DE FEITEN VAN RIANTHUIS OP EEN RIJ Kiezen voor RiantHuis betekent kiezen voor onbezorgd woonplezier! Bij de bouw van je

Met de keuze voor RiantHuis ben je verzekerd van:

woning maken wij gebruik van duurzame, onderhoudsarme materialen, waarbij we het

• Gratis ontwerp en eerlijk advies

milieu, gebruikersgemak en de veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. We bouwen je

• Flexibele bouw- en variatiemogelijkheden

woning alsof het een woning voor onszelf is! Kort samengevat is het vervullen van je wensen

• Transparante prijsaanbieding inclusief indicatie

ons uitgangspunt en wordt “je huis een thuis met RiantHuis”.

bijkomende kosten • Per fase 1 aanspreekpunt • Goede prijs/kwaliteitverhouding • Traditioneel gebouwde woning, uitgevoerd met prefab elementen, wanneer dit efficiënter is • Eigen team van vaste mensen • Duurzame onderhoudsarme materialen • Garantie volgens de bepalingen van Woningborg • Hoge kwaliteit door vaste partners en leveranciers • Maximale persoonlijke begeleiding van A tot Z • Sleutelklare oplevering (casco bouw ook mogelijk) • Goede service na oplevering met onze eigen 24/7 uurs servicedienst

dmarc.nl

50


Postadres Postbus 1, 4456 ZG Lewedorp  |  Bezoekadres Nieuwe Kraaijertsedijk 37 | 4458 NK ‘s-Heer Arendskerke | T 0113 61 55 00 | E info@rianthuis.nl

Profile for DMARC

RiantHuis informatiebrochure  

RiantHuis informatiebrochure  

Profile for nl-dmarc