Page 1

O R P

E FI

L


S

strategisch

Strategisch staat voor de koers van een organisatie: de strategie om langetermijndoelen effectief en efficiënt te bereiken. ‘We weten niet alleen hoe onze wereld zich ontwikkelt, we ontwikkelen de wereld ook zelf. We weten wie we zijn en waar we naartoe willen. Ik werk vanuit een strategie. Vanuit deze strategie kom ik met creatieve oplossingen. Ik ben daarbij niet afwachtend: ik neem het initiatief.’


C

creatief

Creatief staat voor originele ideeën en oplossingen. Ik ontwikkel nieuwe methoden die bestaande werkwijzen kunnen verbeteren of vervangen. ‘Creatieve oplossingen bieden, nieuwe invalshoeken kiezen, inspirerend en scherp zijn. Nét even anders zijn dan een ander, creativiteit ten volle benutten. Dat maakt het verschil.’


H helder

Helder is duidelijk en zuiver, volkomen doorzichtig, getuigend van inzicht, scherpzinnig en begrijpelijk. ‘Dat is waar ik voor sta en hoe ik u van dienst wil zijn. Van compliance tot trainingen en van de inrichting van uw primaire processen tot integratie van uw backoffice – ik werk altijd helder en transparant, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.’


E

eff iciënt

Efficiënt staat voor optimaal resultaat, zo snel en voordelig mogelijk. Efficiëntie is iets anders dan effectiviteit: een maatregel is soms wel efficiënt, maar daarmee nog niet altijd effectief. ‘Ik kies voor een efficiënte manier van werken zonder de effectiviteit uit het oog te verliezen. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. Kwaliteit op een efficiënte manier.’


R res oluut

Resoluut ligt in dezelfde lijn als kordaat en resultaatgericht. Resultaat is een vooraf gedefinieerde mijlpaal, met als streven om die mijlpaal binnen de gestelde termijn te behalen. ‘Ik streef naar duurzame relaties. We definiëren samen waar u nu staat en waar u naartoe wilt, de weg naar uw doelen en de manier waarop. We gaan samen resoluut voor het beste resultaat.’


P

pragmatisch

Pragmatisch is gericht op nut en bruikbaarheid; het doel voor ogen houden als je ergens aan bent begonnen. Pragmatisch staat voor een nuttige aanpak gebaseerd op een praktische benadering van een situatie.

‘Ik vertaal specialistische en theoretische kennis naar praktische adviezen en toepassingen. Ik werk doelgericht en kostenefficiënt. Mijn adviezen zijn objectief en gericht op bruikbaarheid en resultaat.’


scherp. bn, bw 1 met een gemakkelijk doordringende punt of goed snijdend gedeelte 2 de zintuigen prikkelend 3 nauwkeurig 4 met een fijn onderscheidingsvermogen 5 duidelijk


PATRICK IS SCHERP IS EEN GEPASIONEERDE, PROFESSIONELE ACCOUNTANT MET INNOVATIEVE OPLOSSINGEN.

DE MISSIE VAN PATRICK


PATRICK IS scherp: in sommige opzichten verschil ik niet veel van mijn collega’s – maar ik ben nét even anders. Dat kleine verschil geeft mij de beslissende voorsprong, de voorsprong om onderscheidend en succesvol te zijn. Professioneel met passie. Het kleine verschil zit in alle haarvaten van PATRICK IS scherp: in de ontwikkeling van diensten en producten, in de manier waarop ik werk en met opdrachtgevers omga, in mijn passie en mijn enthousiasme. In alles wat ik doe, ben ik een gedreven, professionele dienstverlener. Dat is mijn identiteit en daar sta ik voor.

DE STIJL PATRICK


PATRICK IS SCHERP WIL INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BIEDEN, TOONAANGEVEND ZIJN EN NIEUWE INVALSHOEKEN LATEN ZIEN.


DE VISIE VAN PATRICK

IK VERLEEN HOOGWAARDIGE PROFESSIONELE DIENSTEN DIE OPTIMAAL VOLDOEN AAN UW WENSEN.


PATRICK IS scherp is een modern en professioneel adviesbureau. PATRICK IS scherp maakt een wezenlijk verschil voor uw organisatie. Hoe? Door alle werkzaamheden van de backoffice daadwerkelijk te integreren en te stroomlijnen, zonder de context uit het oog te verliezen. De nadruk ligt hierbij op de volgende vier pijlers: compliance, kwaliteit, vaktechniek en opleidingen. Zo kunt u zich optimaal focussen op uw corebusiness: professionele en efficiĂŤnte dienstverlening aan uw klanten.

WAT DOET PATRICK?


Mijn aanpak is onderscheidend en effectief: ik verbind uw missie, visie en positionering met deskundigheid op het gebied van de backoffice – of andersom. Daardoor ben ik in staat om mensen en organisaties te inspireren en scherp te houden. PATRICK IS scherp. Vanwege de jarenlange ervaring kan ik hoge kwaliteit leveren. De relatief lage overheadkosten zorgen voor een aanvaardbare prijs. Uitgangspunt is elkaars kwaliteiten benutten en samen gaan voor het beste resultaat.


DE PIJLERS VAN PATRICK

C ompliance

1

C ompliance & toezicht

Optreden als Compliance Officer (tijdelijk of permanent) • Adviseren van de Compliance Officer • Adviseren en begeleiden van vergunningsaanvraag bij AFM • Adviseren op gebied van monitoring door AFM/NBA • Voorbereiden op toetsingen door AFM/NBA • Full scan/quick scan compliance bouwwerk inclusief rapportage


DE PIJLERS VAN PATRICK

K waliteit

rapportages hierover • Uitvoeren van periodieke dossierinspecties alsmede opstellen van rapportages hierover • Opzetten, ondersteunen en uitvoeren van kwaliteitsverbeteringstrajecten

K waliteit

Uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling alsmede opstellen van

2


V aktechniek

DE PIJLERS VAN PATRICK

3

V aktechniek

• Ondersteunen/vraagbaak op gebied van vaktechniek • Opstellen/aanpassen van de diverse handboeken • Opstellen/aanpassen van procedures en werkinstructies • Opstellen/aanpassen van aanpak voor controleopdrachten, beoordelingsopdrachten, samenstellingsopdrachten en overige opdrachten • Opstellen/aanpassen van werkprogramma’s en templates


DE PIJLERS VAN PATRICK

cursussen & trainingen

Accountancy  Wet- en regelgeving (en toezicht door AFM/NBA) • Controle-, beoordelingsen samenstellingsopdrachten • Bijzondere opdrachten • Ethiek • Externe verslaggeving • Bestuurlijke informatieverzorging. Fiscaal • Lonen en pensioenen • Juridisch • Vaardigheden

OPLEIDING

Verzorgen van cursussen en trainingen op het gebied van:

4


Jarenlange ervaring (big4 en MKB-praktijk) Ervaring in samenstel-, controle en adviespraktijk Docent aan de Vrije Universiteit Lid van CKO (College kwaliteitsonderzoeken) van de NBA en optreden als reviewer Verzorgen van cursussen en trainingen Verbonden aan het stagebureau van NBA en SRA

H E T C urriculum V itae van P A T R I C K


Patrick Huisman 路 Duke Ellingtonlaan 36 路 4462 LK Goes t 06-234.09.113 路 e info@patrickisscherp.nl 路 i www.patrickisscherp.nl

Het Profiel van Patrick  

profiel, patrick, is, scherp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you