Page 1


Van projectontwikkeling tot dienstverlening, alle disciplines in huis.


Alle disciplines in huis hebben en op die manier flexibel

(ZPF) – opgericht door de voormalige directeuren Kees

op de vraag van de markt inspelen; deze uitgangspunten

van Sabben en Johan Bosman. De ZPF heeft een open blik

kenmerken Aannemingsbedrijf Fraanje al bijna honderd

voor kansen, durft te kiezen voor gewaagde projecten en

jaar. Met als resultaat een florerend bedrijf dat inmiddels

zoekt waar mogelijk de samenwerking en participatie.

aan 170 mensen vast werk geeft. Die laatste twee begrippen spelen specifiek een rol in de Aannemingsbedrijf Fraanje is geworteld op de scheiding

bouwteams, de wijze van bouwen die voor Fraanje als

tussen Walcheren en Zuid-Beveland en gestoeld op de

vanzelfsprekend is. Met deze werkwijze zijn alle betrokken

Zeeuwse mentaliteit van aanpakken en doorpakken. Een

ondernemingen gelijkwaardige partners in het bouwteam

mentaliteit die gewaardeerd wordt door opdrachtgevers

en streven zij binnen het vooraf vastgestelde budget

uit heel Zuidwest-Nederland maar ondertussen ook in

gezamenlijk het meest optimale resultaat na. In bouw-

België en voorbij de Randstad.

teams wint de kwaliteit het altijd, en dat met behoud van een scherpe prijs. Onderhoud is minstens zo belangrijk

Ontstaan uit de loodsenbouw, groeide Fraanje gestaag uit

als nieuwbouw. En daarnaast is een doortastende aanpak

tot een onderneming die zich specialiseerde in de bouw

bij calamiteiten gewenst. Als partner van Bouwzaken

van complete bedrijfspanden, kantoren en magazijnen.

Nederland draagt Fraanje zorg voor vakkundig onderhoud

In de jaren tachtig van de vorige eeuw namen, na een

en servicegerichte dienstverlening. 24 Uur per dag kunnen

overgangsperiode, Kees van Sabben en Johan Bosman

particulieren, verzekeraars en professionele opdrachtge-

de aandelen van de familie Fraanje over. Onder leiding van

vers via het centrale meldnummer voor deze servicedienst

deze directeuren wist Fraanje andere werkvelden aan te

bij Fraanje terecht.

boren en nieuwe opdrachtgevers aan zich te binden.

Ook de eigen organisatie heeft Fraanje uitstekend op orde.

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie voor de

Het aannemingsbedrijf beschikt over twaalf projectleiders

voedingsindustrie (koel- en vriesinstallaties), openbare

die verschillende projectteams aansturen. Elk projectteam

bouwwerken, schoolgebouwen, woningbouw, supermarkt-

bestaat behalve uit de projectleider ook uit een uitvoerder

bouw; Fraanje heeft inmiddels alle expertise in huis. Met

en een werkvoorbereider. Gezamenlijk zorgen zij voor een

een eigen spuiterij, machinewerkplaats, staalwerkplaats

soepel verloop van het bouw- of renovatietraject. Ieder

en timmerwerkplaats, een prefabafdeling en een uitge-

team heeft zo zijn eigen specialiteit waardoor de team-

breid magazijn zijn opdrachtgevers gegarandeerd van een

leden hun kennis en ervaring blijvend kunnen inzetten,

snelle levering, maatwerk, korte lijnen, snelle beslissingen

vergroten en doorgeven.

en flexibele inzet. Het doorgeven van kennis heeft Fraanje overigens hoog in De huidige directie, Han van de Velde, Martijn van Sabben

het vaandel staan; niet voor niets is de bouwonderneming

en Marco Bosman, staat sinds 2004 aan het roer. Deze er-

zowel opleidingsbedrijf als leerlingbouwplaats. De vaste

varen mannen hebben de opwaartse lijn van Fraanje voort-

werknemers krijgen mogelijkheden om door te leren via

gezet, ook in lastige tijden. Zo is de omzet de laatste jaren

loopbaantrajecten. Naast de gebruikelijke herhalingscur-

met twintig miljoen euro gegroeid naar 65 miljoen euro.

sussen in het kader van de verschillende (VCA)certifi-

Die groei wordt onder meer gerealiseerd in de bouw en

caten, zijn er ook dagcursussen en avondopleidingen.

verbouw van supermarkten, woningbouw, (brede) scholen

Fraanje streeft ernaar om een boeiende werkgever te zijn

en woonzorgcentra. Fraanje heeft een eigen projectont-

die zijn werknemers diversiteit en continuïteit in het werk

wikkelingsafdeling – Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje BV

kan bieden.


Robuust, slijtvast maar ook kindvriendelijk en met een open uitstraling; het bouwen van scholen is een specialisme apart. Fraanje heeft jarenlange ervaring in deze sector en is meegegroeid met de veranderende opvattingen. Of het nu gaat om praktijkonderwijs, de brede school of een extra klaslokaal, Fraanje weet wat mogelijk is en waar beperkingen liggen. Zo heeft basisschool De Leeuwerik in Lewedorp een extra lokaal gekregen. Dat was nodig door de toename van het aantal leerlingen. Fraanje had eerder al het schoolgebouw mogen bouwen, een extra lokaal was dan ook vlot gerealiseerd.

Basisschool De Leeuwerik, Lewedorp

4

Sterk in schoolgebouwen scholen


5

Mollercollege Ossendrecht In Ossendrecht (Brabant) bouwde Fraanje een volledig nieuw schoolgebouw voor het Ons Middelbaar Onderwijs ZuidWestHoek College. Deze middelbare school voor beroepsonderwijs omvat diverse techniekrichtingen, verzorging, handel en verkoop. Het totale vloeroppervlak van dit gebouw beslaat 6.260 m2. In oktober 2012 is de nieuwbouw opgeleverd.

scholen


In Nederland hebben veel schoolbesturen het principe van de brede school omarmd. De bouw

Brede

van een dergelijke school is een kunst apart. De verschillende deelnemers hebben elk hun pakket aan eisen, er zijn verschillende afwerkniveaus en de combinatie van gebruikers kan tot bijzondere uitdagingen leiden. Wat te denken van een sportzaal op de eerste verdieping met een kinderopvang eronder? Fraanje bouwde dit geheel naar wens.

scholen, vele uitdagingen

6

In Bergen op Zoom heeft Fraanje in 2011 de nieuwbouw van brede school De Markiezaten opgeleverd, gelegen in een nieuwbouw wijk. De brede school ligt op een unieke plek, namelijk een oude zandwal met een hoogteverschil van vier meter. Behalve een basisschool en een school voor speciaal onderwijs (SO en VS), hebben er zich ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een stichting voor dag- en woonvoorziening gevestigd. Mark Westra was, vanuit adviesbureau OLCO, vanaf het vroegste initiatief projectmanager Lowys Porquinstichting, Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal, Kobalt en SDW. Fraanje won de aanbesteding. Westra: “Er was een heel strakke planning; de directie van Fraanje noemde het traject bij aanvang ‘een sprint met horden’. Er is dan ook wel eens gestruikeld over een horde, maar toch is het gebouw binnen elf maanden neergezet en konden de kinderen in augustus 2011 naar hun nieuwe school. De relatie met de projectleider van Fraanje was prima. Bij elke horde werd constructief meegedacht. De opdracht was ook niet gemakkelijk met zoveel verschillende gebruikersgroepen en hun specifieke eisenpakketten. Zo is de gymzaal, die op de eerste verdieping ligt en boven de kinderopvang, een doos-in-doos constructie geworden. Bovendien is het gebouw heel compact, in de uitvoering was er maar weinig ruimte voor bijvoorbeeld de installatie. Het resultaat mag er echter zijn.’’

scholen

De Markiezaten Bergen op Zoom

en heeft de (Europese) aanbesteding en de bouw begeleid voor de drie opdrachtgevers, de


7

Brede school Goes Joseph Lunslaan De brede school aan de Joseph Lunslaan in Goes werd

voorzieningen voor de wijkbewoners. De bouw is op basis

een aantal jaren geleden tegen een al bestaande gym-

van prijs gegund aan Fraanje, maar het is altijd fijn om

zaal aangebouwd. De gymzaal zelf werd compleet gere-

een opdracht aan een lokale ondernemer te kunnen ge-

noveerd. Twee basisscholen, een wijkcentrum, het maat-

ven. We merken dat de betrokkenheid dan heel groot is;

schappelijk werk, een consultatiebureau, kinderopvang

ook in de jaren na de oplevering. Overigens volgde na de

en het Centrum voor Jeugd en Gezin vonden er onderdak.

aanbesteding nog een bezuinigingsronde waarin Fraanje

Natuurlijk met de bijbehorende kantoren, vergader- en

constructief heeft meegedacht om binnen het nieuwe

nevenruimtes.

budget de kwaliteit te bewaken. Zo kwamen er alternatieve voorstellen voor materiaalsoorten en de ruimtelijke

Jo-Annes de Bat, wethouder Onderwijs in Goes: “Na een

indeling. Er is een prachtige school opgeleverd waar we

brandstichting had de Goese Polder een nieuw centrum

Fraanje zonder meer de Tevredenheidverklaring voor

nodig, evenals nieuwe schoolgebouwen. We hebben

hebben gegeven. En natuurlijk krijgt het bedrijf met

vervolgens ingestoken op een brede school met veel

regelmaat een uitnodiging om mee te dingen in aanbe-

wijkfuncties. Dat is goed gelukt, de brede school Goese

stedingen.’’

Polder is het hart van deze wijk geworden met tal van

scholen


De verbouw en (her)inrichting van winkels staan eigenlijk altijd onder druk. De ondernemer wil zo kort mogelijk gesloten zijn, dat kost immers omzet. Een scherpe planning en goede voorbereiding zijn dan ook meer dan het halve werk; daar staat of valt het hele project mee. Inmiddels kan Fraanje bogen op vele jaren en manuren ervaring. Zo zijn jaarlijks circa twintig C1000 winkels geheel getransformeerd naar de moderne uitstraling en standaard die eigenaar Schuitema Vastgoed voor ogen staat. Fraanje heeft diverse Aldi supermarkten verbouwd waaronder in Nieuwerkerk en Krabbendijke, en ook voor EmTĂŠ (in Arnemuiden) heeft Fraanje bewezen snel en efficiĂŤnt de renovatie en inrichting ter hand te kunnen nemen.

C1000 Roosendaal

8

Scherp gepland, goed gewinkeld retail


TMC Woonwinkels Goes

9

Niet alleen supermarkten maken gebruik van de inzet en ervaring van Fraanje. TMC Woonwinkels zet sinds jaar en dag het aannemingsbedrijf uit Lewedorp in voor nieuwbouw, uitbreiding en herbouw. Onlangs nog heeft Fraanje voor de TMC Woonwinkelvestiging in Kruiningen de nieuwe voorgevel geplaatst, inclusief de aanleg van een sanitaire ruimte en bedrijfskantine.

Voor schoenmodeketen OModa heeft Fraanje in Zierikzee een nieuw hoofdkantoor met distributiecentrum op het Business Park te Zierikzee gebouwd. Dit vervangt de zeven

OModa Zierikzee

voormalige magazijnen. OModa wil met deze nieuwbouw (inter)nationaal verder aan de weg timmeren. Het gebouw bestaat uit een magazijn van ca. 5.000 m2, elf meter hoog en een laadkuil met vijf compleet uitgeruste docks. Het tweede gebouwdeel, verbonden aan het eerste gebouwdeel middels een corridor, is circa drieduizend vierkante meter groot en elf meter hoog en bestaat uit een magazijn van zeventienhonderd vierkante meter en een kantoorgedeelte, in drie ten opzichte van elkaar versprongen bouwlagen.

retail


10 Woonboulevard Poortvliet Verbindend...

Ook met Woonboulevard Poortvliet heeft Fraanje een langlopende relatie. In de loop der jaren heeft het aannemingsbedrijf aan deze XXL woonwinkel gebouwd, verbouwd en gerenoveerd. Enkele jaren geleden leverde Fraanje de nieuwe, imposante hoofdingang op. Deze entree – met een glazen gevel van 9 bij 42 meter – vormt meteen ook de verbinding tussen twee bestaande gebouwen. “We werken graag met Fraanje’’, vertelt Arie Bouman. Als directeur van Woonboulevard Poortvliet houdt hij zich ook met de bouwprojecten bezig, en die zijn eigenlijk altijd wel gaande. “Wat ze doen, klopt altijd helemaal en het ziet er netjes uit.’’ Het werk aan de nieuwe hoofdingang luisterde nauw. Niet alleen werden zo twee bestaande gebouwen met elkaar verbonden, ook waren er hoogteverschillen te overbruggen. Tijdens de bouw, die ruim een half jaar in beslag nam, kon de verkoop met enig kunst en vliegwerk doorgaan. Bouman: “Daar is goed overleg voor nodig, maar Han van de Velde en ik hebben aan een half woord genoeg. Wel stoeien we in het voortraject altijd flink over de prijs. Fraanje is voor mij een fijne partner, die doet wat hij zegt.’

retail


Goos Stam, Dordrecht De diepte in...

11

Van een geheel andere orde is de opdracht van Gazellespecialist Goos Stam in Dordrecht. Deze rijwielhandel aan de Damstraat had geen ruimte om uit te breiden, behalve naar ‘beneden’. Een damwand was echter te duur. In overleg met de architect – dit project werd in bouwteam uitgevoerd – werd gekozen voor een prefab betonnen kelder, één van de grootste die ooit in Nederland zijn gemaakt en getransporteerd: 4.62 x 15.12 x 2.7 meter. De kelder werd tussen de heipalen in het aanwezige grondwater afgezonken tot op een grindbed dat vooraf onder water op niveau was gebracht. Later is over de heipalen een ringbalk gestort die – samen met het gewicht van de geheel nieuwe bovenbouw – voorkomt dat de kelder op het grondwater gaat drijven. “Het was een bijzonder bouwproces, dat vlot en goed verlopen is’’, stelt Anthony Vermeij vast. Samen met zijn vader is hij eigenaar van Goos Stam Fietsen in Dordrecht. “Wij zitten hier zo ingebouwd, dat we inderdaad alleen nog de grond in konden. De architect stelde voor om een kelder te bouwen. Toen Fraanje het ontwerp zag – dat ongeveer een derde besloeg van het winkelvloeroppervlak – kwam het aannemingsbedrijf met het voorstel om de kelder ongeveer net zo groot te maken als de winkel erboven. En dat is uiteindelijk gebeurd.’’ De ondernemer is zeer te spreken over het verloop van dit bijzondere bouwproces. Vermeij: “Voor de bouw van de kelder mochten we het grondwater niet bemalen omdat de wijk op houten heipalen is gebouwd. Die zouden dan droog komen te staan. Tijdens de plaatsing van de prefab kelder werd het grondwater uit de bouwput in de kelder gepompt. De dikke vloer diende als ballast en de kelder is bevestigd aan de heipalen. Dankzij de kelder is ons vloeroppervlak vrijwel verdubbeld.’’

retail


Elk bedrijf heeft zijn eigen wensen en eisen voor het nieuwe bedrijfsgebouw of kantoorpand. De één ziet het als zijn visitekaartje, de ander is alleen op zoek naar functionaliteit. Op

Zo divers

het gebied van bedrijfsgebouwen en kantoorpanden heeft Fraanje wel een reputatie hoog te houden. Daar ligt immers mede de oorsprong van ons inmiddels zeer breed georiënteerde aannemingsbedrijf. Een kleine selectie aan werk uit de laatste jaren, laat zien dat Fraanje alle soorten opdrachten naar tevredenheid bouwt.

als de wensen en eisen van de

opdrachtgevers

12

Dienstgebouw N57, Middelburg Neem bijvoorbeeld het dienstgebouw dat Fraanje heeft gerealiseerd aan de zuidkant van het aquaduct in het wegtracé van de N57 bij Middelburg. Het gebouw vormt een geïntegreerd geheel met de vormgeving van de ingang van het aquaduct. Je ziet het er dan ook zo niet aan af, maar het bestaat uit vier bouwlagen en voldoet aan hoge brandwerende eisen.

bedrijven


SFA Packaging Middelharnis

Het nieuwe, karakteristieke kantoor van SFA Packaging in Middelharnis is van een

13

geheel andere orde. Het karakteristieke gebouw bestaat uit drie bouwlagen en is op traditionele wijze gebouwd.

Ook de bouw van het nieuwe asiel voor Dierenasiel Walcheren in Vlissingen had zo zijn specifieke eisen. Het asiel biedt onder meer plaats aan maximaal 24 honden en circa 200 katten. Functioneel, eenvoudig schoon te houden, sterk ge誰soleerd om exploitatiekosten laag te houden en toch aantrekkelijk voor mens en dier.

Dierenasiel Walcheren, Vlissingen

bedrijven


14

Botenloods Sint-Annaland In Sint Annaland heeft Fraanje een botenloods van 2.500 m2 geplaatst. De gevelbeplating heeft een hoge isolatiewaarde en op de kopse kanten is de hoogste deur tien meter hoog om ook grote jachten toegang te verlenen.

bedrijven


De vraag naar nieuwbouw van Distributie Unit Bergschenhoek kwam voort uit een brand die de oorspronkelijke gebouwen in de as legde. Fraanje heeft de sloop van de oude funderingen voor zijn rekening genomen en bouwde in tien maanden tijd een vriescel en een kantoorruimte met op de begane grond een gekoelde expeditieruimte.

Distributie Unit Bergschenhoek

Imtech Goes

15

Dat het werk bij Fraanje niet op hoeft te houden bij het gebouw, blijkt uit de realisatie van de imposante nieuwbouw voor Imtech in Goes, langs de A58. Behalve de bouw van het kantoor van vier bouwlagen en de bedrijfshal (ruim 4.000 m2), nam Fraanje ook de complete terreininrichting, inclusief de buitenopslag en parkeergelegenheid voor zijn rekening.

Het bouwproces is een gecompliceerd traject waarbij veel partijen betrokken zijn, elk met haar eigen kennis en inbreng. Die kennis en inbreng komen het beste tot hun recht in het bouwteam. Daar zetten architect, aannemer en onderaannemers zich als partners gezamenlijk in voor het beste resultaat. Als partner in het bouwteam heeft Fraanje zich ruimschoots en succesvol bewezen. Inmiddels wordt meer dan 40 procent van het werk in bouwteam uitgevoerd. Bij opdrachten waarvoor Fraanje optreedt als coĂśrdinerende partij, kan de opdrachtgever rekenen op een efficiĂŤnte uitvoering tegen zo laag mogelijke kosten en met het beste resultaat.

bedrijven


De bouw van een autogarage is een vak apart. Enerzijds moeten de te verkopen auto’s prachtig in het zicht staan, anderzijds vraagt de werkplaats vooral om een praktische indeling. Voor Fraanje kennen autogarages echter geen geheimen meer. CAR VILLAGE® in Goes is misschien wel het mooiste voorbeeld dat Fraanje kan tonen. Hier zijn negen automerken en een universele leasemaatschappij onder een dak gevestigd. Begonnen in 2002, met vijf jaar later een interne verbouwing, werd in 2011 de uitbreiding gerealiseerd. Op de mooiste zichtlocatie langs de A58 zijn de markante gebouwen duidelijk herkenbaar, een visitekaartje voor de merken Opel, Chevrolet, Fiat, Alfa Romeo, Volvo, Peugeot en Saab, maar ook voor Fraanje. Overigens heeft met de laatste uitbreiding ook verfgroothandel Luijten VVZ een nieuw bedrijfspand gekregen, gebouwd door Fraanje.

16

CAR VILLAGE® Goes

In het zicht voor de show showrooms


AOC Goes Een brand bij Auto Onderdelen Centrale in Goes maakte herbouw (2.320 m2) en deels nieuwbouw (1.220 m2) noodzakelijk. Fraanje wordt vaker ingeschakeld bij dergelijke, soms gecompliceerde opdrachten. Hier zat de moeilijkheid ‘m in de staalconstructie die op de bestaande fundering diende te komen, waarbij de ankers van de afgebrande staalconstructie ontweken moesten worden. De experts van Fraanje hebben dit vakkundig weten op te lossen.

17

Een nieuwe vestiging in Vlissingen (Ritthem) van Van Beek Autobedrijven uit Oudenbosch. De CitroĂŤndealer ligt nu aan de A58 met een strakke, fraaie showroom. De werkplaats met zes werkplekken ligt aan de achterkant en biedt ook ruimte aan een wasplaats en magazijn.

Van Beek Autobedrijven Vlissingen

showrooms


18

Toyota Car Net Hellevoetsluis De nieuwe garage van Car Net, Toyotadealer in Poortugaal en Hellevoetsluis, bestaat voor ongeveer de helft uit showroom. Deze bevindt zich zowel op de begane grond als op de eerste verdieping. De glasgevel biedt aan twee zijden tot vrijwel de volledige hoogte van de showroom zicht op de auto’s. Achter de showroom is een grote kolomloze werkplaats gebouwd met daarboven de verdieping waar een groot aantal auto’s geparkeerd kan worden. Fred Berkel, eigenaar van D.C. Berkel Groep en opdrachtgever voor de bouw van Toyota Car Net, is zeer te spreken over de samenwerking met Fraanje. “Fraanje heeft met de juiste aannemersmentaliteit knap werk geleverd voor een strakke prijs en binnen de gestelde termijn. Dat maakt het zakendoen voor ons zeer aangenaam. Bovendien zijn de lijnen bij Fraanje kort en dat komt de slagvaardigheid ten goede. Kortom, voor alle partijen inclusief Toyota Car Net is het bouwproces voorspoedig en volgens verwachting verlopen.’’

showrooms


Met aandacht voor de

19

vrijwilligers Kerken in ontwikkeling. Kerken vormen een geheel eigen groep opdrachtgevers. Vaak zijn kerkvrijwilligers bij een deel van de bouw betrokken. De afgelopen jaren heeft Fraanje opdrachten uitgevoerd die zowel nieuwbouw als renovatie betreffen.

Krabbendijke

Zo gaf de Gereformeerde Gemeente Krabbendijke opdracht voor de renovatie en een forse uitbreiding van haar kerk. Deze nieuwbouw is qua uitstraling zowel binnen als buiten gelijkgemaakt aan de bestaande bouw. Vrijwilligers hebben de houten vloer en balklaag verwijderd waarna Fraanje met schuimbeton de nieuwe fundering voor de vloer kon aanbrengen. Ook is een nieuwe galerij en orgelvloer gemaakt.

kerken


Kapelle

20

De Petrakerk in Kapelle is, na gedeeltelijke sloop, fors uitgebreid. De toren is verplaatst van de achterzijde naar de voorzijde. Er zijn drie extra entrees gekomen en drie nieuwe zalen die zo nodig kunnen worden samengevoegd; de kerkzaal is flink vergroot. Ook is het sanitair uitgebreid en met een blik op de toekomst is tegelijkertijd een galerij aangebracht.

Voor de Gereformeerde Ge-

Waarde

meente Waarde is een geheel nieuw kerkgebouw gerealiseerd waarvoor een grote groep vrijwilligers zich tijdens de bouw heeft ingezet. Dat betekende dat de afstemming van de planning en de werkvolgorde speciale aandacht kregen. Er zijn diverse zalen gerealiseerd, waarvan de kerkzaal 650 mensen kan herbergen. Traditioneel metselwerk en grote sierkolommen geven het moderne gebouw toch een klassieke uitstraling.

kerken


Met zorg en aandacht De hedendaagse woonzorgcentra combineren sfeervol wonen met een efficiĂŤnt zorgaanbod dat ook diensten verleent aan mensen uit de omgeving. Ook hier kan Fraanje bogen op ruime ervaring in de nieuwbouw en renovatie.

21

De Meuleweie Wolphaartsdijk Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van De Meuleweie in Wolphaartsdijk. Aan het bestaande woon-zorgcomplex bouwde Fraanje een L-vormig gebouw. Deze nieuwbouw is onderverdeeld in twee woongebouwen van twee en drie woonlagen. Samen bieden zij onderdak aan 18 seniorenappartementen en twee groepswoningen voor cliĂŤnten van SVRZ. In het verlengde van deze uitbreiding is de bestaande recreatiezaal uitgebreid en gerenoveerd.

woonzorg


Scheldeoord Stavenisse

Dit nieuwgebouwde woonzorgcentrum bestaat uit twaalf geschakelde appartementen in drie verschillende types. Een centrale hal verbindt de appartementen en aan de achterzijde ligt de gemeenschappelijke huiskamer en keuken.

22

Meer dan zorg en wonen

Fraanje heeft verschillende bouwprojecten gerealiseerd met multifunctionele toepassingen. De complexiteit van de projecten – meerdere gebruikers met eigen eisen en wensen – maken van dergelijke bouwwerken interessante projecten.

De Vossenkuil Oud-Vossemeer Ook in Oud-Vossemeer heeft Fraanje een interessant complex kunnen bouwen waar maatschappelijke voorzieningen en wonen elkaar aanvullen. Het dorpshuis De Vossenkuil en jeugdsoos Jong Vossemeer zijn er te vinden, evenals een peuterspeelzaal, een servicepunt met geldautomaat van de Rabobank, een praktijkruimte voor fysiotherapie en een consultatiebureau. Het appartementengebouw bevat 21 koop- en huurappartementen voor senioren. Ook zijn vier starterswoningen in de huursector opgenomen.

woonzorg


23

De Zwake ‘s-Gravenpolder

Multifunctioneel Centrum De Zwake is gebouwd rondom de bestaande sporthal van ’s-Gravenpolder. Het MFC omvat op de begane grond de sporthal met kantine en kleed- en doucheruimtes, de bibliotheek en een commerciële ruimte. Daarboven zijn 25 huurappartementen, acht koopappartementen, drie groepswoningen voor dementerende ouderen gebouwd, met de bijbehorende zorginfrastructuur.

woonzorg


Het Erasmuspark in Goes. Hier zijn vier woontorens van verschillende hoogtes gebouwd op een parkeerkelder. De 156 appartementen zijn opgesplitst in vijf types, elk beschikt over een berging en parkeerplaats in de parkeerkelder. Het vloeroppervlak varieert van 75 m2 tot 115 m2.

Erasmuspark Goes

24

Comfortabel, stijlvol, duurzaam en helemaal nieuw Individueel of projectmatig, woningbouw blijft belangrijk. De afgelopen jaren heeft Fraanje zeker ook op het gebied van projectmatige woningbouw grote en kleinere projecten succesvol afgeleverd.

woningbouw


Baarsjesstraat en Watergang Middelburg Dit project bestond uit 20 koopwoningen, 22 huurappartementen, 9 wooneenheden met een

25

algemene ruimte voor Philadelphia en nog eens tien wooneenheden met algemene ruimten voor verstandelijk gehandicapten vanuit een particulier initiatief. De woonblokjes, huurappartementen en wooneenheden zijn zo geplaatst dat zij samen om een middenterrein staan met tuinen en een parkeervoorziening.

Klein Zweden is de naam die de vier gebouwen – met samen 86 huurappartementen – in de nieuwbouwwijk Noorderpolder van Zierikzee hebben gekregen. Elk blok heeft drie woonlagen op een halfverdiepte parkeerlaag. Er zijn zeven verschillende types appartementen variërend van 90 m2 tot 130 m2.

Klein Zweden Zierikzee

woningbouw


De Lanen Zierikzee

26

In diezelfde Noorderpolder van Zierikzee is Fraanje verantwoordelijk voor het woningbouwproject De Lanen. Dit bestaat uit 125 woningen, waarvan 109 projectwoningen en 16 vrije kavels. De architectuur varieert van klassiek tot modern, al is de onmiskenbare jaren 30-stijl leidend. Het project is ruim opgezet, de uitstraling stijlvol en qua comfort, techniek, indeling en kleuren geheel van deze tijd.

Aria Goes

De nieuwe Goese wijk Aria, aan het Pykeswegje, is een dorp in de stad. Acht architecten hebben tweeonder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels ontworpen. Het uiterlijk is klassiek, de inrichting modern. De wijk moet de suggestie wekken organisch gegroeid te zijn, in plaats van strak nieuw gebouwd. De gevellijnen verspringen, de straten vormen geen rechte lijn.

woningbouw


Thomashuis Den Bommel

Als Thomashuis Kruiningen

nieuw

27

Renovatie en herbouw zijn duurzame oplossingen voor verouderde gebouwen die in de basis nog uitstekend voldoen. Er zijn voorbeelden te over van geslaagde projecten die Fraanje heeft gerealiseerd. Zo heeft Fraanje, onafhankelijk van elkaar, drie Thomashuizen verbouwd. Thomashuizen zijn bestemd voor maximaal acht volwassenen met een verstandelijke handicap die in een aangepast huis wonen, geleid door een ‘zorgechtpaar’. In Kruiningen heeft Fraanje een bestaande boerderij getransformeerd tot een zorgboerderij. Daarbij is onder meer de voormalige schuur heringedeeld met zeven kamers, een woonkamer met keuken en sanitaire voorzieningen.

Thomashuis Middelharnis

In Middelharnis en Den Bommel is op vergelijkbare wijze een boerderij met schuur aangepast voor de acht nieuwe bewoners.

renovatie


Het voormalige gemeentehuis heeft zowel op de begane grond als op de eerste verdieping acht zorgappartementen (met eigen sanitair) en een woonkamer gekregen. Hier hebben zestien licht tot zwaar dementerende ouderen hun intrek in genomen, zij ontvangen 24-uurs zorg van Stichting Zorgverlening. “Aan het gebouw is weinig origineels meer te zien, behalve de gevel’’, vertelt Onno Schot, directeur van Stichting Zorgverlening. “Maar we hebben er een mooie, kleinschalige woonvoorziening voor teruggekregen. We hebben dit project bewust in bouwteam uitgevoerd om optimaal van de kennis en ervaring van alle partijen gebruik te kunnen maken. Zowel de architect als de aannemer en installateurs zaten aan tafel. Zelf heb ik vooral mee overlegd tijdens de eerste afstemming en besluitvorming. Het traject is prima verlopen en werd binnen de gestelde termijn en het budget afgerond. Dat is wel zo prettig.’’

Hebron Nieuwerkerk

28

renovatie


‘t Nieuwe Vrije Zierikzee Het woon-zorgcomplex aan het Jannewekken in Zierikzee was sterk verouderd. De renovatie, in

29

opdracht van woningbouwvereniging Zeeuwland, omvatte dan ook het volledig bouwkundig en installatietechnisch strippen van dit gebouw. Wat er nu staat, is een eigentijds gebouw met 27 ruime, moderne appartementen in de huursector en een gemeenschappelijke ruimte.

Ook het interieur van fastfoodketens moet met zijn tijd meegaan. Fraanje heeft een vijftal McDonald’s vestigingen geheel gestript en naar de nieuwste inzichten van deze opdrachtgever ingericht. Bovendien werden twee vestigingen uitgebreid met 90 m2 vloeroppervlak.

McDonald’s Middelburg

renovatie


Gemeentehuis Oostburg

Het voormalige gemeentehuis van Oostburg is in twee fasen gerenoveerd en verbouwd om als werklocatie te dienen voor de medewerkers van de gemeente Sluis. Een drastische herinrichting van de oorspronkelijke kantoren, vergaderzalen en ontvangstruimtes was nodig om aan alle ambtenaren plaats te bieden. Bovendien moest er verbinding gemaakt worden met de nieuwe ontvangstruimte in een aangrenzend pand. Gekozen is voor een grote kantoortuin op de begane grond en eerste verdieping met enkele kleinere kantoorruimtes. Het atrium met de daarboven gelegen vide zijn blikvangers.

30

renovatie


Uniek en

Uitgevoerd door onze mensen. Elk bouwproject heeft zijn eigen bijzonderheden die alle aandacht verdienen. Toch heb je als bouwbedrijf ook opdrachten die het hart van de vakman net even harder doen kloppen. Bijvoorbeeld omdat zo’n opdracht maar een keer

bijzonder

voorkomt, zoals de bouw van het Watersnoodmuseum, of omdat het gewoon zo’n mooi project is.

31

Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Uniek was de uitbreiding en verbouwing van het Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk. Dit museum was oorspronkelijk gevestigd in een van de vier grote Phoenix caissons die het laatste dijkgat van 1953 hebben gedicht. De caissons liggen kriskras ten opzichte van elkaar en half in de grond verzonken. Aan Fraanje de taak om de vier met elkaar te verbinden en geschikt te maken voor de inrichting als museum. Deze opdracht, in bouwteam, was op het gebied van logistiek uiterst ingewikkeld en vergde in planning en organisatie het uiterste van de coördinerende mensen. Het resultaat mag er wezen, dit bijzondere museum trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

uniek en bijzonder


32

Van der Valk Middelburg

Hotelbouw is een niet alledaagse, maar zeker wel uitdagende bezigheid. Fraanje heeft met de bouw van Van der Valk Middelburg – in bouwteam – ook in deze branche zijn visitekaartje afgegeven. Met 120 kamers en diverse zalen en restaurants heeft het bouwbedrijf langs de A58 een toonaangevend hotel van vijf bouwlagen gebouwd. Overigens tekende Fraanje ook voor de restyling van het Van der Valk-hotel bij Goes. “We hebben heel plezierig met de mannen van Fraanje gewerkt’’, vertelt general manager Rob van der Valk. “De ploeg was ervaren en competent; toch gaan mijn complimenten vooral uit naar de uitvoerder. Hij was duidelijk, zat boven op het werk, deed wat hij zei en zat nooit in de keet. Daar zat wel de werkvoorbereider, ook zo’n prima kerel.’’ Van der Valk had eerder met Fraanje gewerkt maar dit was het eerste omvangrijke project. “Dan is het prettig om met een doorgewinterde ploeg aan de slag te gaan. Ik heb daar goede herinneringen aan.’’

uniek en bijzonder


33

Binnenspeellocatie Plaswijckpark Rotterdam

In 2012 kregen wij de opdracht tot het realiseren van een erg bijzonder project, namelijk de nieuwbouw voor het Plaswijckpark in Rotterdam. Vooral de constructie is erg bijzonder, deze is namelijk voorzien van veel kleinere oppervlakken in uitzonderlijke vormen, die samen het geheel vormen. Dit komt ook duidelijk terug in de draagconstructie. In het gebouw is een binnenspeeltuin en een restaurant. Vooraf hebben we het project geheel in een 3D-model uitgewerkt.

uniek en bijzonder


Hoogaars Arnemuiden

34

Bouw uw eigen woning zonder zorgen rianthuis


Met RiantHuis van Fraanje kunt u op relatief eenvoudige wijze uw eigen droomhuis ontwerpen. Fraanje zorgt voor de gehele uitvoering. Wilt u graag uw eigen huis laten bouwen, maar kijkt u tegelijkertijd op tegen alle zorg die dit met zich meebrengt? RiantHuis is uw oplossing! Het RiantHuisconcept is door ons ontwikkeld om uw wensen te vertalen in een betaalbaar en uitvoerbaar ontwerp. U kiest één van onze basiswoningen en past deze vervolgens volledig naar eigen wensen aan. Door onze jarenlange ervaring met het bouwen van RiantHuiswoningen, zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige woningen tegen zeer scherpe prijzen aan te bieden. Daarbij kiest u voor gemak en betrouwbaarheid. U maakt de keuzes, wij regelen de rest. In het gehele bouwproces doet u zaken met één partij, Aannemingsbedrijf Fraanje. Wat u veel tijd bespaart en uitermate kostenefficiënt werkt. De hoogwaardig gebouwde woningen worden sleutelklaar opgeleverd tegen een vooraf vastgestelde prijs, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Werkwijze

U kiest uit één van de twaalf basiswoningen een woning die past bij uw ideeën. Daarna kunt u deze woning volledig naar uw hand zetten tijdens een persoonlijk gesprek met de RiantHuis adviseur. Het is mogelijk om op een computerscherm via een 3D-animatie door de woning te lopen. Hierdoor kunt u uw persoonlijke voorkeuren aangeven, die dan direct zichtbaar zijn; de nok aanpassen; een erker aanbouwen; dakkapel plaatsen; keuken inbouwen; wand verschuiven: nagenoeg alles is mogelijk!

35

Dorpsweide Wolphaartsdijk

rianthuis


Kreekpad Kats

36

Tegen een scherpe prijs

RiantHuis biedt mogelijkheden voor elk budget. Fraanje werkt met het bouw informatie model (BIM). Dat betekent dat alle samenwerkende partners hun kennis en deskundigheid al in de ontwerpfase in een gezamenlijk digitaal programma zetten. Eventuele fricties in het ontwerp worden direct gesignaleerd en niet, zoals voorheen, pas op de bouwplaats. Dit voorkomt extra tekenwerk en faalkosten tijdens de bouw waardoor het project tegen een nog scherpere prijs wordt uitgevoerd. Tijdens de 3D-animatie zijn aanpassingen direct zichtbaar in de eindprijs, waarbij รกlles wordt meegerekend. Deze maatwoningen kunnen voor een relatief lage prijs worden gebouwd, omdat gewerkt wordt vanuit de basiswoningen. Deze lage prijs gaat zeker niet ten koste van de kwaliteit en duurzaamheid. Het succes van RiantHuis schuilt in de combinatie van maatwerk binnen een gestandaardiseerd concept met zonnecollectoren en een hoge isolatiewaarde.

Landelijk uitrollen

Bij de bouw van elke woning wordt samengewerkt met vaste ketenpartners van bijvoorbeeld vloeren, binnenwanden, kappen en technische installaties. Het concept RiantHuis wordt landelijk uitgerold in samenwerking met bouwbedrijven verspreid over heel Nederland.

rianthuis


onderhoud met 24-uurs calamiteitenservice Met de serviceafdeling van Fraanje kunt u zich verzekeren van een uitstekende onderhoudsservice, een 24-uurs calamiteitenservice en van een ervaren partner bij het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Voor vastgoedeigenaren en beheerders van gebouwen is Fraanje dè professionele partner als het gaat om onderhoud en service op klantvriendelijke basis en tegen vaste tarieven.

37

De serviceafdeling van Fraanje biedt een breed scala aan producten en diensten. In overleg met u stelt Fraanje een dienstenpakket op dat toegesneden is op uw organisatie. Dit betreft alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden: timmerwerk, metselwerk, stukadoorswerk, tegelzetten, loodgieterswerk, elektra, verwarmings- en luchtbehandelinginstallaties en dakdekkerswerk. Ook kunt u een beroep doen op servicediensten zoals het inspecteren van daken en goten, inventariseren en herstellen van achterstallig onderhoud en het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen. Bij calamiteiten – inbraak, brand, lekkage, storm of vandalisme – staat Fraanje elk moment van de dag voor u klaar om de schade te herstellen. Fraanje beschikt over een 24-uurs calamiteitenservice, waarbij een beroep gedaan kan worden op een landelijk dekkend netwerk.

service


Sinds jaar en dag beschikt Fraanje ook over een eigen projectontwikkelingsafdeling. De Zeeuwse Projectbouwmaatschappij Fraanje BV (ZPF) is altijd actief op zoek naar grotere en kleinere bouwprojecten.

Alle

disciplines in huis 38

Het Hof van Philippine Philippine In Philippine, in de wijk Kanaalpark, bestaat het ambitieuze woningproject van ZPF uit twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels.

projectontwikkeling


Het duurzame nieuwbouwplan Het Kreekpad in het landelijke dorpje Kats is ook een project van ZPF. Dit omvat aan de zuidwestkant van Kats in totaal 25 onder architectuur ontworpen

Het Kreekpad Kats

woningen. Daarbij is gekozen voor drie starterswoningen, veertien vrijstaande woningen, vier twee-onder-

39

een-kapwoningen en vier levensloopbestendige woningen. Dankzij de ruime kavels zijn alle woningen van een voor- en achtertuin voorzien.

De ZPF ontwikkelde aan de rand van Nieuwdorp een kleinschalig bouwplan in goede samenwerking met de gemeente Borsele. Dit plan bestaat uit drie vrijstaande woningen en vier twee-ondereen-kapwoningen op royale kavels. Alle woningen voldoen aan hoge kwaliteitseisen en hebben een schitterend uitzicht over de landerijen.

Citadel Nieuwdorp

projectontwikkeling


Moerdamme Oostdijk

Dit uitbreidingsplan in Oostdijk bestaat uit een divers woningaanbod met een-

40

gezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. In totaal gaat het om 24 kavels. De woningen aan de westzijde van Moerdamme hebben vrij uitzicht aan de achterzijde. Aan de oostzijde zijn tien starterswoningen, verdeeld over twee rijen, gebouwd.

Brouwpit Meliskerke

In Meliskerke betreft het project een samenwerkingsverband met het CPOZ dat twee hoekwoningen en drie tussenwoningen aan de Brouwpit omvat. De woningen hebben een klassieke uitstraling die ondersteund wordt door hoogwaardige en onderhoudsarme bouwmaterialen.

projectontwikkeling


Bouwen voor Impressie: Slangen+Koenis Architecten

sport en recreatie Op het gebied van sport en recreatie heeft Fraanje in de loop der jaren veel expertise opgebouwd. Dergelijke gebouwen zijn over het algemeen niet standaard neer te zetten. Een aantal toonaangevende projecten leveren hiervoor het bewijs.

41 Sportpunt Zeeland Goes Zo is het Sportpunt Zeeland in Goes door Fraanje flink onder handen genomen. In eerste instantie ging het om de uitbreiding aan de voorzijde – met een nieuwe entree en aan weerszijden een nieuwe vleugel – en een grote, interne verbouwing bij de sporthallen. In 2008 was Fraanje verantwoordelijk voor de uitbreiding met een sporthal, inclusief onder meer de was- en kleedruimten en een opslagruimte. Enkele jaren later volgde een uitbreiding van het sportpunt met een budozaal, twee danszalen en bijbehorende was- en kleedruimten. Een kantoorruimte is aangepast tot kinderdagverblijf. In 2013 heeft Fraanje een grote uitbreiding en verbouwing gerealiseerd naar ontwerp van Slangen+Koenis Architecten. Aan de achterzijde is een bestaande sporthal vergroot tot een bijzonder grote topsporthal met enorme afmetingen geschikt voor internationale sportwedstrijden. De entree is vernieuwd en voorzien van tourniquet met luifel. Het horecagedeelte is volledig vernieuwd en de tegenoverliggende squashbanen zijn voorzien van een bovenverdieping met leslokalen. Het zwembad is uitgebreid met een regenbos, waterspeelplaats voor de allerkleinsten en een lazyriver. De lazyriver staat in verbinding met het bestaande zwembad en daarboven bevindt zich trapsaflopend het regenbos. Het tropisch regenbos werkt als een enorme zonnecollector en verwarmt het zwembad en sporthallen. Tevens is het bestaande zwembaddeel voorzien van nieuwe gevels, kozijnen en dakbedekking, hiermee is de isolatiewaarde verdubbeld en de vernieuwde uitstraling van het pand kan toonaangevend worden genoemd.

sport en recreatie


Sportcomplex Markiezaten Bergen op Zoom

42

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom heeft Fraanje het sportcomplex voor twee voetbalverenigingen gebouwd. De begane grond heeft twaalf doucheruimten met bijbehorende kleedkamers gekregen, plus instructieruimten en kamers voor de scheidsrechters en EHBO. Op de verdieping zijn voor beide verenigingen kantines met kantoren voorzien, evenals een met een luifel overdekt terras met tribunes. Deze hebben zicht op de aanliggende voetbalvelden.

Voor Strandpark De Zeeuwse Kust heeft Fraanje het centrumgebouw gerealiseerd. Dit gebouw beschikt over centrale functies als een zwembad, sauna, restaurant, cafĂŠ, receptie, kinderbioscoop, speelzaal, kantoren en twaalf hotelkamers.

Strandpark De Zeeuwse Kust Renesse

sport en recreatie


Camping ‘De Duinhoeve’ Voor camping “De Duinhoeve” in Burgh-Haamstede heeft Fraanje een nieuw toiletgebouw gebouwd. Het bijzondere aan dit gebouw is het ontwerp. Ongeveer de helft van het gebouw ligt onder een duin, welke begroeit is met helmgras. Dit heeft een bijzonder effect op het geheel. In het gebouw is ruimte voor uiteraard douches, toiletten en wascabines. De vaatwasruimte is aan

43

de zijkant van het gebouw in de ronding die u ziet, zodat u altijd naar buiten kunt kijken bij het afwassen. In de kelder zijn 7 luxe privé badkamers met een luxe douche, wastafel en toilet gerealiseerd. Daarnaast zijn er in de kelder uitgebreide gethematiseerde kinderruimten met douches, toiletjes en wastafels speciaal voor de kinderen.

Waterspeeltuin Paardekreek Kortgene

Camping en villapark De Paardekreek heeft een overdekte waterspeeltuin gekregen, gebouwd door Fraanje. Deze waterspeeltuin bestaat onder meer uit een groot speeltoestel met bijvoorbeeld een glijbaan voor kinderen tot tien jaar, en een peuterbad voor de allerkleinsten. Daarnaast heeft Fraanje ook een wellnessruimte met sauna en whirlpool gebouwd.

sport en recreatie


© Fraanje B.V. Ontwerp DMARC.nl Redactie Heuff Schrijft Drukwerk Pieters, Groede Beelden Limit Fotografie

Postadres: Postbus 1, 4456 ZG Lewedorp Bezoekadres: Nieuwe Kraayertsedijk 37, 4458 NK ‘s-Heer Arendskerke Telefoon: 0113-615500 E-mail: info@fraanje.com www.rianthuis.nl

www.fraanje.com

Fraanje magazine  

In opdracht van Aannemingsbedrijf Fraanje verzorgde DMARC de opmaak van een magazine. Het is een prachtig bladerbaar portfolio geworden. All...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you