Page 1

Genieten van ruimte, vrijheid in wonen.

De Eilanden 66 eigentijdse eengezinswoningen in diverse types, verdeeld over 3 eilanden


Stoer van buiten, vriendelijk van binnen

Wonen op een eiland.

Voor veel mensen is het een even onweerstaanbaar als onbereikbaar droombeeld. Je eigen plek, afgeschermd van de buitenwereld en omgeven door water en ruimte. In Woonpark Sculptura kan die romantische droom voor u binnenkort werkelijkheid worden. Op de drie Eilanden in het woonpark worden binnenkort 66 eigentijdse eengezinswoningen gerealiseerd. Wonen aan het water, in het park: kan het aantrekkelijker?


Inhoud

4

Woonpark Sculptura

6

Wonen in een waterrijk park

8

Bourgondisch Breda

10

Optimale ligging

12

Marja Heerkens, wethouder

14 16

Architectuur

18

Overzichten

20

5 ruime eengezinswoningen (woningtype A)

34

6 moderne stadswoningen (woningtype B)

44

8 bijzondere eengezinswoningen (woningtype C)

58

1 bijzondere torenwoning (woningtype D)

62

2 riante hoekwoningen (woningtype E)

68

Gevelaanzichten

70

Doorsneden

72

De aankoop van uw nieuwe woning

74

Technische omschrijving

79

Renvooi en Colofon

Situatie
wonen in een uniek park

Je dromen vertaald naar


Woonpark Sculptura

Modern wonen in een waterrijk park.

Wonen in een woonpark,

temidden van ruisende bomen en mooie waterpartijen. En dat met het prachtige centrum van Breda en het sfeervolle Princenhage op fietsafstand. Als bewoner van een woning in de Bosenclave in woonpark Sculptura heeft u het allemaal!  Woonpark Sculptura is een steden-

Een project dat een schitterende

gebaseerd op het in één hand hebben

bouwkundig én architectonisch pareltje.

aanvulling vormt op haar groene

van het ontwikkelen en bouwen.

De woningen in de Bosenclave bieden

omgeving. Als beelden in een park!

een fantastische boomrijke woonom-

WonenBreburg

geving. U woont hier in een moderne

Wooncomfort en kwaliteit zijn bij de

WonenBreburg is een woningcorporatie

en ruime woning met een kwalitatief

ontwikkeling van deze woningen be-

met bijna 30.000 woningen in Breda en

hoogstaand, duurzaam afwerkingsni-

langrijke uitgangspunten. Alle wonin-

Tilburg. WonenBreburg is een regio-

veau en lage energiekosten. Kortom:

gen zijn dan ook zeer comfortabel en

nale volkshuisvester die zekerheid in

wooncomfort op topniveau, waarbij u

bieden de bewoners bovendien ruime

wonen biedt voor al zijn huurders en

bovendien kunt beschikken over een

keuzemogelijkheden. Uw woning kan

kopers. De corporatie maakt zich sterk

ruime tuin.

daarom helemaal voldoen aan uw

voor de ontwikkeling en het behoud

In Woonpark Sculptura valt wonen in

eigen woonwensen!

van goed bewoonbare buurten en wijken in de regio, onder meer door de

een parkachtige omgeving optimaal samen met de stadsvoordelen van

Gezamenlijk hebben NBU en Wonen-

ontwikkeling van nieuwbouwprojecten.

bruisend en Bourgondisch Breda. Uw

Breburg voor de ontwikkeling van

ruime, eigentijdse woning is omgeven

Woonpark Sculptura een Ontwikkelings-

door groen en ruimte, en dat met het

combinatie opgericht genaamd Ontwik-

aanbod aan voorzieningen van Breda

kelingscombinatie WonenBreburg &

onder handbereik!

NBU vof.

De naam Sculptura verwijst naar de

NBU

beeldhouwkunst. En dat is niet voor

De Nederlandse Bouw Unie bv, geves-

niets. De ontwikkelingscombinatie

tigd in Etten-Leur, is een zelfstandige,

heeft zich voor dit bijzondere project

middelgrote bouwonderneming die

verzekerd van de inbreng van absolute

projecten initieert en realiseert in de

toppers op stedenbouwkundig en

woningbouw en de utiliteitsbouw. De

architectonisch gebied. Het resultaat?

kracht van de NBU is daarbij vooral


...een

uitgebalanceerd concept

in een ecologische zone. Wonen in een waterrijk park, dat was het uitgangspunt bij de ontwikkeling

Woonpark Sculptura omvat circa 340 woningen verdeeld over drie deelprojecten:

Bosenclave 14 halfvrijstaande herenhuizen, 16 semi vrijstaande woningen (inhoud vanaf ruim 615 m3 op kavels van ca. 220 tot 440 m2) 5 vrijstaande villa’s (inhoud vanaf ruim 725 m3, kavels van ca. 580 tot 1.220 m2) Architect: Harry Sipkens van Groosman Partners

van Woonpark Sculptura. De buurt wordt dan ook aan een zijde begrensd door een lintvormige groene zone, met fiets- en wandelpaden. De vier Eilanden, die het centrum van de wijk vormen, zijn omgeven door water, als door een slotgracht omgeven kastelen. Aan een zijde vormt de groene en boomrijke Bosenclave de begrenzing van Sculptura, aan de andere zijde zijn dat de markante woontorens.

De Eilanden 66 eengezinswoningen in diverse types, verdeeld over 3 door water omgeven woonhoven. Zorgsteunpunt, vormgegeven als woonhof.

Het stedenbouwkundig plan voor dit

meer het Mastbos de groene long

gebied is ontwikkeld door Wytze Patijn

vormt die de Bredase binnenstad met

Torenappartementen

van KuiperCompagnons Bureau voor

het buitengebied verbindt. Een bijzon-

3 woontorens van 18 woonlagen met ieder ca. 80 appartementen

Ruimtelijke Ordening en Architectuur.

dere omgeving, die van de ontwik-

en parkeervoorzieningen

Patijn was van 1995 tot 2000 Rijks-

kelaars een zorgvuldige en kwalitatief

bouwmeester en is betrokken geweest

hoogstaande aanpak vergt.

bij veel belangrijke ontwikkelingen op

Voor deze groene omgeving is gekozen

het gebied van landschap en infrastruc-

voor een eigentijdse architectuur. Om

tuur in Nederland.

binnen de samenhang het steden-

Architect: Reinier Ubels van Mix Architectuur

Ca. 160 koopappartementen en 80 huurappartementen Appartementen van ca. 80 tot 125 m2 Architect: Jacq de Brouwer van Bedaux de Brouwer Architectenbouwkundig plan te komen tot een fris Woonpark Sculptura wordt gerealiseerd

en afwisselend beeld is voor elk deel-

in de ecologische zone, die met onder

plan een andere architect uitgekozen.

Bosenclave

Ma

stb oss traa t

De Eilanden

Graaf Engelbertlaan


Wonen in een waterrijk park

Wytze Patijn: ‘Woonpark Sculptura is het gouden randje aan Breda’ Woonpark Sculptura is een onderdeel van het stedenbouwkundig plan dat Wytze Patijn, van KuiperCompagnons Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur in Rotterdam, in opdracht van de gemeente Breda heeft ontworpen voor de wijk Heuvel. Patijn was van 1995 tot 2000 Rijksbouwmeester en is als architect en stedenbouwkundige betrokken bij veel belangrijke ontwikkelingen op het gebied van landschap en infrastructuur in Nederland.

“Heuvel is een bijzondere naoorlogse

ne met een speciale manier van wonen

Woonpark Sculptura is een zeer groen

woonwijk met veel groen en een heel

te creëren.

gebied met veel water aan de zuidzijde

eigen karakter. De gemeente Breda is

Voor Woonpark Sculptura hebben we

van Breda. Echt een gouden randje aan

al geruime tijd bezig om deze wijk te

gekozen voor een aantal bijzondere

de wijk! Daarmee bedoel ik niet een

vernieuwen en verbeteren en pakt dat

woonvormen, drie woonsferen met elk

extra luxe manier van wonen, maar wel

naar mijn mening op voorbeeldige wij-

hun eigen typologieën. De woonforten,

een bijzonder mooie begrenzing met

ze aan. In het kader van die herwaarde-

die in het water liggen, geven het pro-

veel natuur in een hele open setting.

ring van de wijk wordt bijvoorbeeld een

ject vanuit de wijk een open uitstraling.

Woonpark Sculptura is echt een ver-

brede school gerealiseerd, maar ook de

De drie woontorens markeren het

rijking voor Breda.”

nieuwbouw in Woonpark Sculptura.

woongebied vanaf de weg en biedeneen prachtig uitzicht op de omgeving. Woonpark Sculptura wordt als een

En helemaal westelijk ligt de bosrijke

bijzonder gebied ontwikkeld. Ik heb

Bosenclave, waar midden in het groen

voorgesteld om hier niet zomaar de

wat traditionelere woningen worden

wijk uit te breiden, maar een groenzo-

gerealiseerd.

Torenappartementen

ruit ersb

osla

an

Bourgondisch Breda

natuurlijk park

Wonen in een met de grotestadsvoordelen van bruisend en Bourgondisch Breda.Als toekomstige bewoner van woonpark Sculptura kunt u zich verheugen op een bijzondere woonomgeving, die van alles het beste biedt. U woont hier immers in een rustige, parkachtige omgeving en dat op een steenworp afstand van het bruisende stadshart van het prachtige Breda.

Bourgondisch Breda: een stad waar

belangrijk verbindingspunt tussen de

taurants te vinden. Bovendien heeft de

heden en verleden, wonen en werken,

Randstad en het zuiden van het land.

stad heeft zich de laatste jaren in een

rust en levendigheid op een prettige

De stad kent verscheidene bedrijven-

hoog tempo ontwikkeld tot één van de

manier samenvallen.

terreinen waar ondernemingen in de

culturele centra van Zuid-Nederland,

Breda is met 170.000 inwoners een

meest uiteenlopende branches een

met musea, culturele centra, bibliothe-

grote gemeente, met een centrumfunc-

bijdrage leveren aan de uitstekende

ken en natuurlijk het prachtige Chassé

tie voor geheel West-Brabant. En daar

werkgelegenheid.

Theater.

is het voorzieningenniveau ook naar.

Belangrijke verkeersaders als de A16,

Onderwijs, cultuur, winkels, ontspan-

de A27 en de A58 passeren Breda en

Winkelplezier

ning, natuur en openbaar vervoer: u

verbinden de stad met de rest van

Voor de liefhebbers van winkelen is de

vindt het in en rond Breda allemaal in

Nederland en niet te vergeten België.

stad een waar paradijs. In het centrum

ruime en zeer gevarieerde mate. Het

Ook met openbaar vervoer is Breda

zijn diverse grote winkelketens te vin-

sfeervolle oude centrum weerspiegelt

goed bereikbaar. De stad heeft twee

den, maar ook diverse kleine boetiek-

het verleden van de stad. Maar ook

NS-stations en is straks via de shuttle

jes. Woonpark Sculptura ligt ook vlakbij

de toekomst leeft hier, in de vorm van

Breda/Antwerpen verbonden met de

de Woonboulevard van Breda. Hier

spraakmakende nieuwbouwprojecten

HSL-lijn naar onder meer Parijs.

vindt u 44 winkels, waaronder Ikea.

in en rond Breda.

De woonboulevard biedt woonwinkelUitgaansstad

plezier met volop interieurideeën voor

Verbindingen

Bourgondisch Breda is vooral bekend

elke stijl en elk budget.

Met haar centrale ligging langs enkele

als uitgaansstad. Alleen al rond de

belangrijke verkeersaders is Breda een

Grote Markt zijn tientallen cafés en res-


10

groen

Wonen in het wordt hier waar gemaakt


Optimale ligging

Eigentijds, groen en omgeven door water:

woonpark Sculptura is

een bijzonder nieuwbouwproject dat tot de verbeelding van velen spreekt. Niet voor niets is voor deze bijzondere en groene locatie gekozen voor kwalitatief hoogstaande en eigentijdse architectuur met een zeer eigen uitstraling. Want zeg nou zelf: wie wil er niet in een park wonen, met volop gelegenheid tot wandelen en fietsen in het groen, en dat middenin een bruisende stad?

Niet alleen het woonpark zelf, maar

Woonpark Sculptura is met de auto

Heuvel

ook de omgeving van het park ken-

zeer goed te bereiken. Het centrum

Voor uw dagelijkse boodschappen kunt

merkt zich door groen en ruimte. De

van Princenhage en dat van Breda is

u in Princenhage en op het Dr. Struy-

wijk grenst aan een ecologische zone

gemakkelijk aan te fietsen of zelfs te

kenplein en het Mgr. Nolensplein te-

en het Mastbos en is daarmee onder-

wandelen. Via de Graaf Engelbertlaan

recht. Heuvel, ook wel de Staatslieden-

deel van de groene long die de Bredase

is de buurt ook optimaal verbonden

buurt genoemd, ondergaat momenteel

binnenstad verbindt met buitengebied.

met de verschillende uitvalswegen uit

een intensieve revitalisering. Meerdere

Woonpark Sculptura verrijst aan de

Breda.

projecten voor stedelijke vernieuwing

zuidwestelijke rand van Breda. Deze

Woonpark Sculptura grenst aan de wij-

zijn hier in ontwikkeling. Zo zijn er

waterrijke, ecologische zone wordt af-

ken Princenhage en Heuvel, die volop

vergaande plannen voor herinrichting

gebakend door de Graaf Engelbertlaan,

faciliteiten op wijkniveau bieden, zoals

van het Dr. Struykenplein en het Mgr.

de Mastbosstraat, de Talmastraat en

winkels, scholen en medische voorzie-

Nolensplein, waar onder meer een

de Ruitersboslaan.

ningen. Zelfs het Amphiaziekenhuis ligt

Brede School moet komen.

op loopafstand! Princenhage Princenhage is een rustige buurt met een sfeervolle, oude dorpsachtige kern. Princenhage heeft een gevarieerd en hoogstaand winkelaanbod, leuke horecagelegenheden en een bruisend verenigingsleven. De bewoners hebben vooral waardering voor de rust en de prettige sfeer in deze Bredase wijk.

11


12

...de ecologische zone sluit mooi aan bij de van Woonpark Sculptura.

groene omgeving


Marja Heerkens, wethouder

sterke woonkwaliteiten toe

Sculptura voegt

Hoe zou u voor de toekomstige bewoners het woonklimaat in Breda willen omschrijven? “Als woonplaats heeft Breda voor elk wat wils. Er worden veel appartementen en grondgebonden woningen in de stad zelf gerealiseerd, zoals nu in Woonpark Sculptura, maar bijvoorbeeld ook in het project De Zon aan de Markendaalseweg. Daarnaast biedt Breda ook de mogelijkheid van wonen in het groen, in de uitleggebieden als Nieuw Wolfslaar. Ten slotte is er ook de wijkontwikkeling, waarbij bestaande locaties een facelift krijgen, zoals in de wijk Heuvel. Al met al biedt Breda dus een zeer divers woonklimaat. Verder wordt Breda veel geroemd vanwege haar uitstekende bereikbaarheid, de sterke voorzieningen, het veelzijdige 13

winkelaanbod en het goede culturele aanbod, dit alles ingebed in goed sociaal beleid. Bovendien heeft Breda een groene omgeving, met het Mastbos en het Ulvenhoutse Bos op korte afstand.” Kunt u een korte schets geven van de ontwikkelingen in Breda op stedenbouw-

Wat voegt Woonpark Sculptura toe aan Breda?

kundig en architectonisch gebied?

“Sculptura vormt een mooie toevoeging voor de wijk Heuvel. Een voordeel voor de

“In Breda is veel gaande op het gebied van eigentijdse stedenbouw en architectuur.

bewoners is dat door de prijsdifferentiatie binnen het woonpark, van betaalbare ap-

Een aantal projecten kan worden samengevat onder de noemer modern bouwen

partementen naar middeldure en duurdere grondgebonden woningen, een woon-

in een historische context. Het Chassépark is daarvan een goed voorbeeld, maar

carrière mogelijk is binnen de wijk zelf. Daarnaast is Scultpura ook interessant voor

ook het Holland Casino dat in een voormalige kloosterkazerne naast de het Chassé

nieuwe bewoners. Het is een sterk plan en daarmee een richtlijn voor de kwaliteit

Theater is gevestigd en de verbouwing van museum de Beyerd tot een Museum voor

die we willen realiseren in de rest van de wijk Heuvel. Momenteel zijn de voor-

Grafische Vormgeving. Overal zoekt Breda de spanning op tussen de oorspronkelijke

bereidingen in volle gang voor de realisatie van het Huis van de Heuvel, waarin

stad en moderne architectuur. Dat geldt ook voor het terugbrengen van water in de

een brede school en een buurthuis worden gevestigd. Dit in nauwe samenspraak

binnenstad, waarbij de voormalige grachten aan de Gedempte Haven en de Mar-

met alle partners. Want het blijft spannend om alle mensen goed betrokken

kendaalse weg opnieuw worden aangelegd. Daarmee kun je echt spreken van een

te houden bij dergelijke projecten. Dat proberen we onder meer te bereiken door

toevoeging aan het cultureel klimaat. Maar ook de realisatie van een nieuw stads-

volop overleg te plegen met alle partijen en veel activiteiten te organiseren.”

deel rond het station, het project Via Breda, is een mooi voorbeeld. Er zijn weinig steden die nog zo’n ontwikkelingsopgave kunnen hebben in de stad zelf. Daar mogen

Noem enkele aspecten van dit plan die u bijzonder aanspreken?

we best trots op zijn!”

“Het sterke woonklimaat spreekt mij bijzonder aan. Wat ik ook goed vind is dat de Woontorens appartementen biedt in een ‘bereikbare’ huursfeer. Dat betekent

Hoe past Woonpark Scultpura in deze ontwikkelingen?

bijvoorbeeld dat de ouderen in Heuvel binnen de wijk kunnen blijven als ze naar een

“Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel mooi vind hoe NBU en Wonen Breburg

appartement willen verhuizen. Dat wordt nog versterkt door feit dat in Sculptura ook

elkaar in dit project gevonden hebben en samen dit plan hebben kunnen realiseren.

een Zorgcentrum wordt gevestigd, waardoor de buurt geschikt is voor wonen in een

Ook voor Sculptura geldt weer dat moderne architectuur hier op een sterke manier

woon-zorgomgeving.

aansluit bij de traditionele bestaande architectuur van de wijk Heuvel zoals die in de

Ik maak dan de link naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die ook in

jaren vijftig van de vorige eeuw door de architect Jan Granpré Molière is gecreëerd.

mijn portefeuille zit. Het is ongelooflijk belangrijk dat oudere mensen in hun eigen

Tegelijkertijd voegt het project ook een aantal sterke woonkwaliteiten aan de wijk

wijk kunnen blijven en gebruik kunnen blijven maken van hun sociale netwerk. Je

toe en sluit de ecologische zone mooi aan bij de groene omgeving van Woonpark

ziet dat ze daardoor veel minder beroep hoeven te doen op dure zorg, dan wanneer

Sculptura.”

ze noodgedwongen naar de andere kant van de stad zouden verhuizen.”


14

Kiest u voor wonen in De Eilanden, dan kiest u voor een bijzondere woning in een prettige en groene woonomgeving. De drie Eilanden in Woonpark Sculptura rijzen als robuuste bastions op uit het omringende water.

Elk Eiland omvat 22 woningen die in een U-vorm

De vijf woningtypen hebben verschillende gevels,

rond een besloten hof met een groene en vrien-

wat een afwisselend beeld oplevert.

delijke uitstraling zijn gesitueerd. Een robuuste toegangsweg verbindt de Eilanden voor auto’s met

De Eilanden bestaan elk uit 22 woningen in vijf

de buitenwereld en rest van Woonpark Sculptura.

woningtypen: Een ruime eengezinswoning, met

Voor fietsers en voetgangers is er vanuit de Eilan-

woonkamer op de begane grond. Een woning met

den bovendien een extra toegang met het park,

drie woonlagen, waarbij de woonkeuken op de

via een onderbreking in de U-vorm van de hof.

begane grond ligt en de woonkamer op de eerste

Dit ‘gat in de muur’ is voor de bewoners van

verdieping. Een drive-inwoning met drie woonla-

de hof een extra venster naar het park.

gen, waarbij de woonkeuken op de begane grond

Bezien vanuit het park hebben de drie Eilanden

ligt en de woonkamer op de eerste verdieping.

een stoere en natuurlijke uitstraling, dankzij onder

Binnen alle woningtypen zijn diverse indelings-

meer de houten beschoeiingen rond de fraaie

varianten mogelijk, zodat u de woning kunt kiezen

tuinen aan het water. De verdieping, die is

die het beste bij u past.

uitgevoerd in een robuuste steensoort, lijkt

Een vierde Eiland, met een identieke uitstraling

te zweven boven de begane grond, die trans-

als de overige drie Eilanden, zal worden ingericht

parant oogt dankzij de royale glaspartijen.

als Zorgsteunpunt.


Architectuur Ir. Reinier Ubels van Mix Architectuur

Echt thuiskomen in een groen en vriendelijk hof “De Eilanden in Woonpark Sculptura is een bijzonder project geworden. Het idee van bastions, die als meubels op een heel speciale manier in het park drijven, sprak mij bijzonder aan. Vanuit het park bezien zijn de Eilanden

geven door 22 woningen zijn openbaar

robuuste volumes, niet in het minst

toegankelijk, maar worden wel het

door de stoere steensoort die wij heb-

domein van de vereniging van eigena-

ben gekozen en de houten beschoei-

ren. Zij hebben de zeggenschap over de

ing. Omdat die beschoeiing recht is en

‘binnenhof’, welke door de projectont-

niet als een schuin talud in het water

wikkelaar volledig en zorgvuldig wordt

loopt wordt de bastionachtige uitstra-

ingericht. Het contrast tussen de stoere

ling van de gebouwen nog eens extra

buitenzijde en de zachte en vriende-

benadrukt. Het metselwerk begint pas

lijke binnenzijde zorgt ervoor dat je

op de eerste verdieping en vormt een

bij binnenkomst over de toegangsweg

doorlopende U-vorm die als het ware

ook echt een gevoel van thuiskomen

zweeft op plint van glas en hout op de

ervaart.”

begane grond. De schuine steunberen vormen tevens de erfafscheidingen tussen de terrassen. De Eilanden zijn alle drie identiek met elk 22 woningen, verdeeld over vijf woningtypen. De stoere buitenzijde van De Eilanden is openbaar, maar de bewoners ervaren ook de vriendelijke binnenzijde. Deze binnenzijde hebben we wit gemaakt om een zacht en ruim effect te sorteren. Deze drie hoven, elk om-

15


Situatie A

B

C

Type A/As/A1 Inhoud van 515 m3 tot 600 m3 Volterra: bouwnrs. 2 t/m 6 Bernini: bouwnrs. 24 t/m 28 Pigalle: bouwnrs. 46 t/m 50

Ruime en moderne eengezinswoning met een royale living met open keuken op de begane grond. Parkeren voor de deur. Standaard 3 slaapkamers op de 1e verdieping, waar zich ook de badkamer bevindt. Optioneel 2 extra kamers en een gasten douche op de 3e woonlaag.

Type B/B1 Inhoud van 435 m3 tot 525 m3 Volterra: bouwnrs. 16 t/m 21 Bernini: bouwnrs. 38 t/m 43 Pigalle: bouwnrs. 60 t/m 65

Stads wonen, omgeven door groen en water. Parkeren overdekt onder uw woning of op een privĂŠparkeerplaats in de lichte en ruime hof. Zeer eigentijdse woningen met 3 woonlagen. Bijzondere indeling van de woningen, met een woonkeuken op de begane grond en de living op de 1e verdieping. Woonkeuken en living met een totaal opp. van 63 m2.

Type C/Cs/C2/C2s/C1 Inhoud van 545 m3 tot 645 m3 Volterra: bouwnrs. 8 t/m 15 Bernini: bouwnrs. 30 t/m 37 Pigalle: bouwnrs. 52 t/m 59

Ruime, eigentijdse woning met een bijzondere indeling. Parkeren overdekt onder uw woning of op een privĂŠ-parkeerplaats in de lichte en ruime hof. Royale woonkamer met semi-open keuken gelegen op de 1e verdieping. Op de 2e verdieping bevinden zich de 3 slaapkamers, de royale badkamer en een werkkast.

16

44 43 B type 42 B type 41 B type 40 B type 39 B type 1 38 ype B

type

eE

23 typ A pe 24 ty As pe 25 ty A pe 26 ty As pe 27 ty e A1 yp 28 t

C1

C2

f en graa

type

an

ertla gelb

type

op

36 34 35

C

oude bijlo

Cs

aart turfv

33

type

Volterra

Cs

2

13

15

type

C

C2s

C1

12

14

type

type

32 30 31

C2

29

Es

t

e typ

s

11

eC

10

eC

s

2s

C2

9

eC

eC

C

eC

eD

8

typ

e typ

typ

typ

7

e typ

6

1

eA

typ

typ

s

eA

typ

typ

eA

typ

5

ta

typ

As

typ

4

t traa s a lm

type

e

typ

Royale living met woonkeuken op de begane grond. Overdekte opstelplaats voor uw auto. Op de 1e verdieping bevinden zich maar liefst 4 slaapkamers. Naast de royaal uitgeruste badkamer standaard een extra gastendouche.

eB

eA

typ

3

Type E/Es Inhoud van 585 m3 Volterra: bouwnrs. 1 & 22 Bernini: bouwnrs. 23 & 44 Pigalle: bouwnrs. 45 & 66

D

2

Eigentijds wonen in een inspirerende omgeving. Eigen garage. Vanuit de living een panoramisch uitzicht over het water en het park. Naast de royaal uitgeruste badkamer standaard een extra gastendouche.

type

eE

typ

E

Type D Inhoud van 600 m3 Volterra: bouwnr. 7 Bernini: bouwnr. 29 Pigalle: bouwnr. 51

type

1

22 Es e p 21 ty e B 20 typ e B 19 typ e B 18 typ eB 17 typ eB 16 typ 1

D

37

Bernini


at stra a lm

ta

66 65 64 type B 63 type B 62 type B 61 type B 60 pe B1

s type E type B pe E

45 ty pe A 46 ty As pe 47 ty A pe 48 ty As pe 49 ty A1 pe 50 ty

type

C

Cs

C2

C1

type

type

57 55 56

Cs

54

type

C

C2s

C2

52 53

type

type

type

type

D type

51

ty

58 59

Pigalle aart v f r u t

17

an

f en

graa

ertla b l e g

Volterra, Bernini en Pigalle... Daniele da Volterra (1509-1566) was een Italiaans kunstschilder en beeldhouwer. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) was een Italiaanse architect en beeldhouwer. Bernini speelt ook een rol in de bestseller van Dan Brown; Het Bernini Mysterie. Jean Baptiste Pigalle (1714-1785) Frans beeldhouwer.


Overzichten

18

type Es

type E

bouwnr. 22 bouwnr. 44 bouwnr. 66

bouwnr. 1 bouwnr. 23 bouwnr. 45

type B

type A

bouwnr. 21 bouwnr. 43 bouwnr. 65

bouwnr. 2 bouwnr. 24 bouwnr. 46

type B bouwnr. 20 bouwnr. 42 bouwnr. 64

type As bouwnr. 3 bouwnr. 25 bouwnr. 47

type B bouwnr. 19 bouwnr. 41 bouwnr. 63

type A bouwnr. 4 bouwnr. 26 bouwnr. 48

type B

bouwnr. 18 bouwnr. 40 bouwnr. 62

type As

type B

bouwnr. 5 bouwnr. 27 bouwnr. 49

bouwnr. 17 bouwnr. 39 bouwnr. 61

type A1

bnr. 9/31/53

bnr. 14/36/58

type B1

bnr. 8/30/52

bnr. 15/37/59

bouwnr. 16 bouwnr. 38 bouwnr. 60

bouwnr. 6 bouwnr. 28 bouwnr. 50

type D bouwnr. 7 bouwnr. 29 bouwnr. 51

type C2

begane grond

bouwnr. 8 bouwnr. 30 bouwnr. 52

type C2s

type C

bouwnr. 9 bouwnr. 31 bouwnr. 53

bouwnr. 10 bouwnr. 32 bouwnr. 54

type Cs

type C

type Cs

type C2

type C1

bouwnr. 11 bouwnr. 33 bouwnr. 55

bouwnr. 12 bouwnr. 34 bouwnr. 56

bouwnr. 13 bouwnr. 35 bouwnr. 57

bouwnr. 14 bouwnr. 36 bouwnr. 58

bouwnr. 15 bouwnr. 37 bouwnr. 59


type Es

type E

bouwnr. 22 bouwnr. 44 bouwnr. 66

bouwnr. 1 bouwnr. 23 bouwnr. 45

type B

type A

bouwnr. 21 bouwnr. 43 bouwnr. 65

bouwnr. 2 bouwnr. 24 bouwnr. 46

type B bouwnr. 20 bouwnr. 42 bouwnr. 64

type As bouwnr. 3 bouwnr. 25 bouwnr. 47

type B bouwnr. 19 bouwnr. 41 bouwnr. 63

type A bouwnr. 4 bouwnr. 26 bouwnr. 48

type B

bouwnr. 18 bouwnr. 40 bouwnr. 62

type As

type B

bouwnr. 5 bouwnr. 27 bouwnr. 49

bouwnr. 17 bouwnr. 39 bouwnr. 61

type B1 bouwnr. 16 bouwnr. 38 bouwnr. 60

type A1 bouwnr. 6 bouwnr. 28 bouwnr. 50

type D bouwnr. 7 bouwnr. 29 bouwnr. 51

type C2 bouwnr. 8 bouwnr. 30 bouwnr. 52

type C2s

type C

bouwnr. 9 bouwnr. 31 bouwnr. 53

bouwnr. 10 bouwnr. 32 bouwnr. 54

type Cs

type C

type Cs

type C2

type C1

bouwnr. 11 bouwnr. 33 bouwnr. 55

bouwnr. 12 bouwnr. 34 bouwnr. 56

bouwnr. 13 bouwnr. 35 bouwnr. 57

bouwnr. 14 bouwnr. 36 bouwnr. 58

bouwnr. 15 bouwnr. 37 bouwnr. 59

1e verdieping 19

M I X

opdrachtgever:

Nederlandse Bouw Unie B.V.

project:

Breda, Talmazone, 'de Eilanden'

ARCHITECTUUR

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Tel : 0318-643038 Fax:

onderwerp:

www.MIX-architectuur.nl

type E bouwnr. 1 bouwnr. 23 bouwnr. 45

Verkooptekening Plattegrondoverzicht 1e verdieping (2920+P)

projectarchitect:

Reinier Ubels

datum:

projectleider:

Jorrit Blom

gewijzigd:

getekend:

Joop van Brummelen

computerfile:

000459100.B9101

type Es

20-02-2007

bouwnr. 22 bouwnr. 44 bouwnr. 66

projectnummer:

P00045

schaal:

1:100

bladnummer:

B9101

formaat:

841x841

type B

type A

bouwnr. 21 bouwnr. 43 bouwnr. 65

bouwnr. 2 bouwnr. 24 bouwnr. 46

type B bouwnr. 20 bouwnr. 42 bouwnr. 64

type As bouwnr. 3 bouwnr. 25 bouwnr. 47

type B bouwnr. 19 bouwnr. 41 bouwnr. 63

type A bouwnr. 4 bouwnr. 26 bouwnr. 48

type B

bouwnr. 18 bouwnr. 40 bouwnr. 62

type As

type B

bouwnr. 5 bouwnr. 27 bouwnr. 49

bouwnr. 17 bouwnr. 39 bouwnr. 61

type B1 bouwnr. 16 bouwnr. 38 bouwnr. 60

type A1 bouwnr. 6 bouwnr. 28 bouwnr. 50

type D bouwnr. 7 bouwnr. 29 bouwnr. 51

type C2 bouwnr. 8 bouwnr. 30 bouwnr. 52

type C2s

type C

bouwnr. 9 bouwnr. 31 bouwnr. 53

bouwnr. 10 bouwnr. 32 bouwnr. 54

type Cs

type C

type Cs

type C2

type C1

bouwnr. 11 bouwnr. 33 bouwnr. 55

bouwnr. 12 bouwnr. 34 bouwnr. 56

bouwnr. 13 bouwnr. 35 bouwnr. 57

bouwnr. 14 bouwnr. 36 bouwnr. 58

bouwnr. 15 bouwnr. 37 bouwnr. 59

2e verdieping

M I X

opdrachtgever:

Nederlandse Bouw Unie B.V.

project:

Breda, Talmazone, 'de Eilanden'

onderwerp:

Verkooptekening

ARCHITECTUUR

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Tel : 0318-643038 Fax: www.MIX-architectuur.nl

projectarchitect:

Reinier Ubels

datum:

projectleider:

Jorrit Blom

gewijzigd:

getekend:

Michel Voorbraak

20-02-2007

projectnummer:

P00045

schaal:

1:100

bladnummer:

B9102


5 ruime eengezinswoningen (woningtype A) 20

Uw eigen ruime en moderne eengezinswoning op een eiland! Dit woningtype appelleert het meest aan het beeld van de traditionele woning, met een ruime opzet en een royale living met open keuken op de begane grond. Parkeren gebeurt voor de deur. In de lichte en ruime hof van het Eiland zijn bovendien nog extra parkeerruimtes voorzien.

Ruime en moderne eengezinswoning met een royale living met open keuken op de begane grond. Parkeren voor de deur. e Standaard 3 slaapkamers op de 1 verdieping, waar zich ook de badkamer bevindt. e Optioneel 2 extra kamers en een gastendouche op de 3 woonlaag.

badkamer over een ligbad ĂŠn douche. Alle toiletten hebben een inbouwreservoir. Niets mag uw toekomstig wooncomfort en leefgenot in de weg staan. Fraaie tuin

Voor de indeling van uw woning heeft u volop keuzemogelijk-

Licht en ruimte, dat lijken de sleutelwoorden te zijn in het ont-

heden, zodat u straks een woning bewoont die optimaal aan

werp van deze woningen. Door de royale toepassing van glas

uw wensen voldoet. De speelse opzet van de woning biedt

op de begane grond beschikt u over een woonkamer waar het

hiertoe volop mogelijkheden. Standaard beschikt deze

zonlicht vrij spel heeft. Via de aan de woonkamer grenzende

eengezinswoning over drie slaapkamers op de eerste

terrastuin, heeft u ruim zicht over het omringende water en

verdieping, waar zich ook de badkamer bevindt. Op de ruime

het park.

tweede verdieping, kunt u optioneel 2 extra kamers, eventueel in combinatie met een gastendouche, realiseren. Een van

Uw eigen indeling

de woningen (woningtype A1) beschikt bovendien over nog

Alle woningen hebben een luxe afwerkingniveau. Zo beschikt

een extra slaapkamer en meerdere indelingsvarianten voor

u in de keuken over maar liefst vijf inbouwapparaten en in de

de eerste verdieping.


terrastuin

woonkamer en keuken 42,6 m2

trapkast toilet

entree

toilet

berging

bouwnr. 1, 23, 45

entree

bouwnr. 1, 23, 45

42,6 m2

woningtype E

woonkamer en keuken

woningtype E

trapkast

21

type A

Volterra: 2,4

Bernini: 24,26

Pigalle: 46,48

begane grond

7,7 m2

schaal 1:50


slaapkamer 1

slaapkamer 3

17,6 m

8,7 m2

2

slaapkamer 2 10,4 m2 badkamer

type A Volterra: 2,4 Bernini: 24,26 Pigalle: 46,48

1e verdieping schaal 1:50

bouwnr. 1, 23, 45

22

woningtype E

overloop


woningtype E

27,1 m2

bouwnr. 1, 23, 45

hobbyruimte 23

type A

Volterra:

2,4

Bernini:

24,26

Pigalle:

46,48

2e verdieping

schaal 1:50


terrastuin

woonkamer en keuken 42,6 m2 trapkast

24

woonkamer en keuken 42,6 m2

type As

trapkast toilet

entree

toilet

entree

Volterra: 3,5 Bernini: 25,27 Pigalle: 47,49

berging 7,7 m2

begane grond schaal 1:50


slaapkamer 3

slaapkamer 1

8,7 m

17,6 m2

2

overloop 25

slaapkamer 2 10,4 m2 badkamer

type As

Volterra: 3,5

Bernini: 25,27

Pigalle: 47,49

1e verdieping

schaal 1:50


hobbyruimte 27,1 m2

26

type As Volterra: 3,5 Bernini: 25,27 Pigalle: 47,49

2e verdieping schaal 1:50


woningtype D bouwnummer 7,29,51

terrastuin

woonkamer en keuken 42,6 m2

woningtype D bouwnummer 7,29,51

trapkast

28

type A1

woonkamer en keuken 42,6 m2 entree

trapkast toilet

entree

toilet

Volterra: 6 Bernini: 28 Pigalle: 50

berging 7,7 m2

begane grond schaal 1:50


slaapkamer 1

slaapkamer 4

slaapkamer 3

17,8 m

8,7 m

11,9 m2

2

2

overloop

toilet

29

slaapkamer 2 10,7 m2

badkamer

type A1 Volterra:

6

Bernini: 28 Pigalle: 50

1e verdieping schaal 1:50


hobbyruimte 27,1 m2

30

type A1 Volterra: 6 Bernini: 28 Pigalle: 50

2e verdieping schaal 1:50


terrastuin

terrastuin

woonkamer

woonkamer

31,6 m2

31,6 m2 trapkast

dakterras

dakterras

dakterras

dakterras

dakterras

19,6 m2

19,6 m2

19,6 m2

19,6 m2

19,6 m2

trapkast

slaapkamer 4

slaapkamer 4

slaapkamer 4

7,2 m2

7,2 m2

7,2 m2

badkamer

uken

keuken

8 m2

10,8 m2

entree

toilet

entree

toilet slaapkamer 5

overloop

badkamer

overloop

badkamer

slaapkamer 5

slaapkamer 5

7,2 m2

7,2 m2

7,2 m2

slaapkamer 4

slaapkamer 4

8,3 m2

8,3 m2

overloop

overloop

overloop

slaapkamer 5

slaapkamer 5

8,2 m2

8,2 m2

32

berging

berging

7,7 m2

7,7 m2

begane grond type A/A1

2e verdieping type A/A1

2e verdieping type A/A1

optie 1: gescheiden woonkamer en keuken

optie 2: indeling met 2 extra slaapkamers en gastendouche

optie 3: dakterras

optie 3: dakterras

optie 4: indeling met 2 extra slaapkamers

Opties type A/As/A1 schaal 1:100

slaa

slaap


slaapkamer 1slaapkamer 1 badkamer 17,8 m2

badkamerslaapkamer 3slaapkamer 3

17,8 m2

11,8 m2

overloop

toilet

11,8 m2

10,8 m2

17,8 m2

11,8 m2

overloop

toilet

6,6 m2

badkamerslaapkamer 3slaapkamer 3

17,8 m2

overloop

6,6 m2

11,8 m2

overloop

toilet

slaapkamer 2slaapkamerslaapkamer 2 4slaapkamer 4 10,8 m2

slaapkamer 1slaapkamer 1 badkamer

toilet

slaapkamer 2slaapkamer 2 badkamer 2 badkamer 2 10,8 m 10,8 m 2

2

33

1e verdieping type A1

1e verdieping type A1

optie 5: indeling met centraal gelegen badkamer

optie 6: indeling met hoofdbadkamer direct toegankelijk vanuit ouderslaapkamer en extra badkamer / wasruimte

M I M X I X

opdrachtgever:

opdrachtgever: Bouw Nederlandse Nederlandse Unie B.V. Bouw Unie B.V.

ARCHITECTU AU RR CHITECTUUR project:

24 24 Argonstraat Argonstraat 180 180 Postbus Postbus EdeBD Ede 6710 BD 6710 0318-648950 0318-648950 Tel : Tel : onderwerp: 0318-643038 0318-643038 Fax: Fax: www.MIX-architectuur.nl www.MIX-architectuur.nl

Breda, Breda, 'deTalmazone, Eilanden' 'de Eilanden project:Talmazone,

Verkooptekening Verkooptekening onderwerp: Plattegronden Plattegronden en doorsnede en woningtype doorsnede A/A1 wo optie indelingsvarianten optie indelingsvarianten

projectarchitect:

Reinier Ubels projectarchitect:

Reinierdatum: Ubels

projectleider:

Jorrit Blom projectleider:

Jorrit Blom gewijzigd:

getekend:

Joop van BrummelenJoop van Brummelen getekend:

computerfile:

000459110.B9115 000459110.B9115 computerfile:

20-02-2007 datum: gewijzigd:

20-02-2007 projectnummer:

P00045 projectnum

schaal:

1:50 schaal:

bladnummer:

bladnumme

formaat:

841x1400 formaat:

B9115


6 moderne stadswoningen (woningtype B) 34

Stads wonen, en dat omgeven door groen en water. In deze woningen kan het. Het verticale accent, dat wordt versterkt door de hoge raampartijen aan de voorzijde, versterkt het stadse karakter van deze zeer eigentijdse woningen met drie woonlagen. Dat wordt nog eens extra benadrukt door de bijzondere indeling van de woningen, met een woonkeuken op de begane grond en de woonkamer op de eerste verdieping.

Stads wonen, omgeven door groen en water. Parkeren voor de deur. Zeer eigentijdse woningen met 3 woonlagen. Bijzondere indeling van de woningen, met een woonkeuken op de begane grond en de living op de 1e verdieping. 2 Woonkeuken en living met een totaal opp. van 63 m .

Uw eigen indeling Alle woningen hebben een luxe afwerkingniveau. Zo beschikt u in de keuken over maar liefst vijf inbouwapparaten en in de badkamer over een ligbad of douche. Alle toiletten hebben een inbouwreservoir. Niets mag uw toekomstig wooncomfort en leefgenot in de weg staan. Voor de indeling van uw woning heeft u volop keuzemogelijk-

U kunt hier dus ontbijten in de woonkeuken met zicht op

heden, zodat u straks een woning bewoont die optimaal aan

het water en het park. Dat kan niet alleen in de ruime

uw wensen voldoet. De speelse opzet van de woning biedt

woonkeuken, die is voorzien van een fraaie royale glaspui,

hiertoe volop mogelijkheden! U kunt er bijvoorbeeld voor

maar ’s zomers ook heerlijk buiten in de mooie tuin.

kiezen om ook de keuken of een extra toilet (standaard op

De woonkamer biedt, vanwege de verhoogde situering,

de begane grond) op de eerste verdieping te situeren. Een van

extra zicht op de omgeving. De panoramavensters, die in dit

de woningen (woningtype B1) beschikt bovendien over nog

woningtype subtiel op het robuuste volume zijn aangebracht,

een extra ruimte, boven de aangrenzende doorgang vanuit

zorgen voor een aangenaam contact met het omliggende

de binnenhof naar het park. Hierdoor zijn de drie slaapkamers

park. De drie slaapkamers en de royale badkamer zijn

nog royaler en beschikt u in de badkamer over een ligbad ĂŠn

te vinden op de tweede verdieping.

een douche.


terrastuin

keuken bouwnr. 22, 44, 66

woningtype Es

bouwnr. 22, 44, 66

woningtype Es

25,5 m2

35

toilet

entree

toilet

8,7 m2

berging 8,7 m2

type B Volterra: 17 t/m 21 Bernini: 39 t/m 43 Pigalle: 61 t/m 65

begane grond schaal 1:50

bouwnr. 22, 44, 66

berging

25,5 m2 entree

woningtype Es

bouwnr. 22, 44, 66

woningtype Es

keuken


type B Volterra: 17 t/m 21 Bernini: 39 t/m 43 Pigalle: 61 t/m 65

1e verdieping schaal 1:50

bouwnr. 22, 44, 66

woningtype Es 36

woonkamer 37,6 m2


achtergevel t.p.v. bouwnrs. 17, 39, 61

slaapkamer 1 t.p.v. bouwnrs. 17, 39, 61

13,9 m2

slaapkamer 1

slaapkamer 1

badkamer

13,3 m overloop

badkamer

overloop

13,9 m2

2

badkamer

slaapkamer 2

slaapkamer 3

8,6 m

6,3 m2

2

overloop

37

slaapkamer 2

slaapkamer 3

slaapkamer 2

slaapkamer 3

8,6 m

6,3 m

8,6 m

6,3 m2

2

2

2

type B Volterra:

17 t/m 21

Bernini:

39 t/m 43

Pigalle:

61 t/m 65

2e verdieping schaal 1:50


terrastuin

keuken 25,5 m2

woonk

37,6

39

keuken berging

25,5 m2 entree

toilet

8,7 m2

woonk

37,6

berging 8,7 m2

entree

toilet

type B1 Volterra: 16 Bernini:

38

Pigalle:

60

begane grond schaal 1:50


woonkamer 37,6 m2

40

oilet

type B1 Volterra: 16 Bernini: 38 Pigalle: 60

1e verdieping schaal 1:50


slaapkamer 3 11,5 m2 overloop

slaapkamer 1 17,1 m2 badkamer

41

slaapkamer 2 12,9 m2

type B1 Volterra: 16 Bernini:

38

Pigalle:

60

2e verdieping schaal 1:50


terrastuin

terrastuin

study

study

21,0 m2

21,0 m2

woonkamer woonkamer trapkast

trapkast

entree toilet

toilet

34,5 m2

34,5 m2

42

berging 8,7 m2

entree berging

toilet

8,7 m2

kastruimte

1e verdieping type B/B1 optie 8: extra toilet en kastruimte (bij een extra toilet op de 1e verdieping wordt het toilet op de begane grond voorzien van een voorzetwand)

begane grond type B/B1

Opties type B/B1

optie 7: trapkast en tussendeur verplaatsen (study ook in te richten als keuken,

schaal 1:75

toilet

zie basisindeling)

kastruimte


woonkamer en keuken woonkamer en keuken 37,6 m2

woonkamer en keuken woonkamer en keuken

37,6 m2

34,5 m2

toilet

kastruimte

1e verdieping type B/B1

1e verdieping type B/B1

optie 9: gecombineerde woonkamer en keuken (woonkeuken op begane grond wijzigt in study)

optie 10: gecombineerde woonkamer en keuken incl. extra toilet en kastruimte (woonkeuken op begane grond wijzigt in study) (bij een extra toilet op de 1e verdieping wordt het toilet op de begane grond voorzien van een voorzetwand)

43

34,5 m2

toilet

kastruimte


8 bijzondere eengezinswoningen (woningtype C)

44

Met deze woningen beschikt u op de Eilanden over een ruime en eigentijdse woning met een bijzondere indeling. Afhankelijk van het gekozen type, parkeert u uw auto overdekt onder uw woning of op een privĂŠ-parkeerplaats in de lichte en ruime hof. De royale woonkamer met semi-open keuken is gelegen op de eerste verdieping en biedt dan ook een riant uitzicht op de omgeving. De panoramavensters, die in dit woningtype subtiel op het robuuste volume zijn aangebracht, zorgen voor een aangenaam contact met het omliggende park. Op de tweede verdieping bevinden zich de drie slaapkamers, de royale badkamer en een werkkast.

Ruime, eigentijdse woning met een bijzondere indeling. Parkeren overdekt onder uw woning of op een privĂŠ-parkeerplaats in de lichte en ruime hof. e Royale woonkamer met semi-open keuken gelegen op de 1 verdieping. e Op de 2 verdieping bevinden zich de 3 slaapkamers, de royale badkamer en een werkkast

Uw eigen indeling

uw wensen voldoet. Zo is het mogelijk om de keuken naar de

Alle woningen hebben een luxe afwerkingniveau. Zo beschikt

begane grond te verplaatsen en op de eerste verdieping een

u in de keuken over maar liefst vijf inbouwapparaten en in de

extra toilet toe te voegen. De hoekwoning (woningtype C1)

badkamer over een ligbad, een douche en twee wastafels.

beschikt bovendien over een extra, vierde slaapkamer, een

De toiletten hebben alle een inbouwreservoir. Niets mag uw

extra badkamer. De royale woonkamer met semi-open keuken

toekomstig wooncomfort en leefgenot in de weg staan.

op de eerste verdieping biedt dankzij de om de hoek door-

Voor de indeling van uw woning heeft u volop keuzemogelijk-

lopende panoramavensters een fantastisch uitzicht over

heden, zodat u straks een woning bewoont die optimaal aan

het water en het park.


terrastuin

study 22,7 m2

study 22,7 m2

berging

45

16,5 m2

entree

toilet

entree

toilet

berging 16,5 m2

type C1 Volterra: 15 Bernini: 37 Pigalle: 59

begane grond schaal 1:50


woonkamer en keuken 44,9 m2

overloop

46

toilet

type C1 Volterra: 15 Bernini: 37 Pigalle: 59

1e verdieping schaal 1:50


badkamer

slaapkamer 1 15,5 m2

badkamer

overloop

47

slaapkamer 2

toilet

8,3 m2

CV-kast

slaapkamer 3

slaapkamer 4

13,0 m

8,6 m2

2

type C1 Volterra: 15 Bernini: 37 Pigalle: 59

woningtype B1 bouwnr. 16, 38, 60

2e verdieping schaal 1:50


terrastuin

berging

study

8,8 m

13,6 m2

berging

study

8,8 m

13,6 m2

2

2

48

type C Volterra: 10,12 Bernini: 32,34 Pigalle: 54,56

begane grond schaal 1:50

entree

toilet

entree

toilet


terrastuin

study 22,7 m2

study 22,7 m2 49

berging 16,5 m2 entree

toilet

entree

toilet

berging 16,5 m2

type C2 Volterra:

8,14

Bernini:

30,36

Pigalle:

52,58

begane grond schaal 1:50


woonkamer en keuken 44,9 m2

overloop

50

toilet

type C/C2 Volterra: 8,10,12,14 Bernini: 30,32,34,36 Pigalle: 52,54,56,58

1e verdieping schaal 1:50


achtergevel t.p.v. bouwnrs. 12, 14, 34, 36, 56, 58

slaapkamer 3

slaapkamer 3 t.p.v. bouwnrs. 12, 14, 34, 36, 56, 58

6,7 m2

t.p.v. bouwnrs. 12, 14, 34, 36, 56, 58

7,1 m2

slaapkamer 1 15,0 m2

overloop

slaapkamer 1 14,6 m

slaap

15

2

slaapkamer 2

overloop

11,6 m2

slaapkamer 2 11,6 m

2

51

badkamer

slaap

6,3 m2

11

badkamer 6,3 m2

type C/C2 Volterra:

8,10,12,14

Bernini:

30,32,34,36

Pigalle:

52,54,56,58

2e verdieping schaal 1:50


terrastuin

study

berging

13,6 m

8,8 m2

study

berging

13,6 m

8,8 m2

2

2

52

type Cs Volterra: 11, 13 Bernini: 33, 35 Pigalle: 55, 57

begane grond schaal 1:50

toilet

entree

toilet

entree


terrastuin

study 22,7 m2

study 22,7 m2

berging 53

16,5 m2

toilet

entree

berging 16,5 m2

toilet

entree

type C2s Volterra:

9

Bernini:

31

Pigalle:

53

begane grond schaal 1:50


woonkamer en keuken 44,9 m2

overloop

g

2

54

type Cs/C2s Volterra: 9, 11, 13 Bernini: 31, 33, 35 Pigalle: 53, 55, 57

1e verdieping schaal 1:50


achtergevel t.p.v. bouwnrs. 11,13,33,35,55,57

slaapkamer 3

slaapkamer 1

7,1 m

15,0 m2

slaapkamer 3 8,7 m2

CV-kast

slaapkamer 1 14,6 m

2

CV-kast

overloop

overloop

achtergevel t.p.v. bouwnrs. 11,13,33,35,55,57

achtergevel t.p.v. bouwnrs. 11,13,33,35,55,57

2

slaapk

7,1

CV-kast

slaapkamer 2 11,6 m2

badkamer 6,3 m2

55

slaapkamer 2 11,6 m2

badkamer

badka

6,3 m

6,3

2

type Cs/C2s Volterra:

9, 11, 13

Bernini: 31, 33, 35 Pigalle:

53, 55, 57

2e verdieping schaal 1:50


terrastuin

terrastuin

terrastuin

terrastuin

berging keuken

berging keuken

keuken

8,8 m13,2 m

8,8 m13,2 m

13,2 m

2

2

entree

2

toilet

2

entree

terrastuin

terrastuin

keuken

keuken

keuken

22,3 m2

22,3 m2

22,3 m2

2

toilet

entree

toilet

berging

berging

berging

16,5 m2

16,5 m2

16,5 m2

entree

toilet

entree

toilet

entree

woonkamer

woonkamer

woonkamer

48,2 m2

48,2 m2

48,2 m2

toilet

56

begane grond type C

begane grond type C2

1e verdieping type C/C2

optie 11: woonkeuken op begane grond

optie 12: woonkeuken op begane grond (ook mogelijk voor C1)

optie 11/12: woonkeuken op begane grond

Opties type C/C2/Cs/C2s/C1 schaal 1:100


woonkamer en keuken woonkamer en keuken woonkamer en keuken 45,1 m2

45,1 m2

woonkamer en keuken woonkamer en keuken woonkamer en keuken

45,1 m2

42,0 m2

42,0 m2

overloop

woonkamer en keuken woonkamer en keuken woonkamer en ke

42,0 m2

overloop

38,2 m2

overloop

38,2 m2

overloop

38,2 m2

overloop

toilet

toilet

toilet

toilet

toilet

toilet

toilet

bijkeuken

toilet

ove

bijkeuken

57

1e verdieping type C/C2

1e verdieping type C/C2

1e verdieping type C/C2

optie 13: gewijzigde keukenopstelling

optie 13: gewijzigde keukenopstelling

optie 13: gewijzigde keukenopstelling

optie 14: extra toilet

optie 14: extra toilet

optie 16: extra toilet en bijkeuken

optie 15: vervallen portaal voor trap

M I XM I X M I X opdrachtgever:

opdrachtgever: Nederlandse BouwNederl Unie B

A R C H I T E C T U U RA R C H I T E C T U U R A R C H I T E C T U U R project:

24Argonstraat 24 Argonstraat 180Postbus 180 Postbus Ede6710 BD Ede 6710 BD 0318-648950Tel : 0318-648950 Tel : onderwerp: 0318-643038Fax: 0318-643038 Fax:

Breda,project: Talmazone,Breda, 'de Eil

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Verkoo Tel : Verkooptekening onderwerp: 0318-643038 Fax: Plattegronden en doorsne Platteg

www.MIX-architectuur.nlwww.MIX-architectuur.nl www.MIX-architectuur.nl

optie indelingsvarianten optie in

projectarchitect:

Reinierprojectarchitect: Ubels

Reinier Ubels 20-02-2007 datum: Reinier Ubelsproj 20 datum: projectarchitect:

projectleider:

Jorrit Blom projectleider:

Jorrit Blom gewijzigd: projectleider:

getekend:

Joop van Brummelen getekend:

Joop van Brummelen getekend:

Joop van Brumm blad

computerfile:

000459130.B9135 computerfile:

000459130.B9135 computerfile:

000459130.B913 form

Jorrit Blom sch gewijzigd:


1 bijzondere torenwoning (woningtype D) 58

Op de hoek van ieder Eiland bevindt zich een woning met allure en topklasse. Door de verhoogde dakrand en bijzondere gevel met veel glas ‘torent’ dit woningtype boven de andere woningen uit! Echt iets voor mensen die houden van eigentijds wonen in een inspirerende omgeving. Bovendien heeft u bij deze woning de beschikking over een eigen garage, een ongekende luxe!

Afwerkingniveau

Indeling

De woning heeft een luxe afwerkingniveau. Zo beschikt u in

Vanuit de riante woonkamer heeft u een panoramisch uitzicht

de keuken over maar liefst vijf inbouwapparaten en in de

over het water en het park. Op de eerste verdieping bevindt

hoofdbadkamer over een ligbad, een douche en twee was-

zich de hoofdslaapkamer met een aangrenzende kleedruimte

tafels. Daarnaast beschikt u op de eerste verdieping over

en badkamer. De op deze verdieping gesitueerde studie is

een tweede toilet (separaat). Alle toiletten beschikken over

optioneel te veranderen in een eveneens riante slaapkamer.

een inbouwreservoir. Niets mag uw toekomstig wooncomfort

Op de tweede verdieping bevinden zich nog eens twee slaap-

en leefgenot in de weg staan.

kamers met een eigen badkamer.

Eigentijds wonen in een inspirerende omgeving. Eigen garage. Vanuit de living een panoramisch uitzicht over het water en het park. Naast de royaal uitgeruste badkamer standaard een extra gastendouche.


woningtype A1

woningtype A1

bouwnr. 6, 28, 50

bouwnr. 6, 28, 50

garage

garage

22,8 m

22,8 m2

2

entree

toilet

entree

toilet

59

woonkamer en keuken

woonkamer en keuken

46,4 m

46,4 m2

2

type D Volterra:

7

Bernini:

29

Pigalle:

51

begane grond schaal 1:50

bouwnr. 8, 30, 52

bouwnr. 8, 30, 52

woningtype C2

terrastuin woningtype C2

terrastuin


ntree badkamer

slaapkamer 1 15,3 m2

toilet

kleedruimte

study 29,4 m2

type D Volterra: 7 Bernini: 29 Pigalle: 51

1e verdieping schaal 1:50

bouwnr. 8, 30, 52

woningtype C2

bouwnr. 8, 30, 52

60

woningtype C2

5,1 m2


7,9 m2

slaapkamer 2 9,8 m

2

CV-kast

61

bouwnr. 8, 30, 52

slaapkamer 3

woningtype C2

optie dakterras + hekwerk 1000+vl.

gar

overloop

badkamer

type D Volterra:

7

Bernini:

29

Pigalle:

51

2e verdieping schaal 1:50


62

2 riante hoekwoningen (woningtype E) Op de hoeken van de drie Eilanden bevinden zich 2 riante woningen, die beschikken over een royale living met woonkeuken op de begane grond. Bovendien heeft u bij deze woningen de beschikking over een overdekte opstelplaats voor uw auto. Op de eerste verdieping zijn de vier slaapkamers te vinden. Bijzonder in deze woning is dat u op de eerste verdieping naast de badkamer ook standaard over een extra gastendouche beschikt. De grote badkamer grenst direct aan de ouderslaapkamer.

Afwerkingsniveau

Daarnaast beschikt u op de eerste

De woning heeft een luxe afwerking-

verdieping over een tweede toilet (se-

niveau. Zo beschikt u in de keuken

paraat). Alle toiletten beschikken over

over maar liefst vijf inbouwapparaten

een inbouwreservoir. Niets mag uw

en in de hoofdbadkamer over een

toekomstig wooncomfort en leefgenot

ligbad, een douche en twee wastafels.

in de weg staan.


63

Eigentijds wonen in een inspirerende omgeving. Eigen garage, een ongekende luxe. Vanuit de living een panoramisch uitzicht over het water en het park. Naast de royaal uitgeruste badkamer standaard een extra gastendouche.


terrastuin

woonkamer en keuken

woningtype A bnr. 2, 24, 46

woonkamer en keuken 44,5 m2

toilet

entree

type E berging

Volterra: 1

8,0 m2

Bernini: 23 Pigalle: 45

begane grond

toilet

entree

schaal 1:50

berging 8,0 m2

woningtype A bnr. 2, 24, 46

64

woningtype A bnr. 2, 24, 46

woningtype A bnr. 2, 24, 46

44,5 m2


slaapkamer 4

slaapkamer 3

11,0 m

14,1 m2

2

woningtype A bnr. 2, 24, 46

ken

slaapkamer 2

CV-kast

65

8,8 m2

overloop

optionele indeling

toilet

toilet

toilet

slaapkamer 1 wm-kast

badkamer

badkamer wm-kast

18,1 m2

type E

badkamer

Volterra:

1

Bernini: 23 Pigalle:

45

badkamer

1e verdieping schaal 1:50


terrastuin

aapkamer 3 14,1 m2

woonkamer en keuken

aapkamer 2 aapkamer 3 66 2 8,8 m 14,1 m2

woonkamer en keuken 44,5 m2

aapkamer 2 8,8 m2

aapkamer 1

entree

toilet

18,1 m2

type Es Volterra: 22 Bernini: 44

berging 8,0 m2

Pigalle: 66

begane grond

aapkamer 1

entree

18,1 m2

schaal 1:50

berging 8,0 m2

toilet

woningtype B bnr. 21, 43, 65 woningtype B bnr. 21, 43, 65

44,5 m2


slaapkamer 4

14,1 m

11,0 m2

2

slaapkamer 2

CV-kast

8,8 m

2

woningtype B bnr. 21, 43, 65

slaapkamer 3

67

overloop

optionele indeling

toilet

toilet

toilet

slaapkamer 1 18,1 m2

wm-kast badkamer

badkamer

wm-kast

type Es

badkamer

Volterra: 22 Bernini: 44 Pigalle:

66

badkamer

1e verdieping schaal 1:50

b


Gevels buitenzijde

westgevel westgevel

westgevel

westgevel zuidgevel

Type E Volterra Type D Bernini Volterra Pigalle Bernini Pigalle

westgevel

68

zuidgevel zuidgevel

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

Type A Volterra bnr. 2 Bernini bnr. 24 Pigalle bnr. 46

Type As Volterra bnr. 3 Bernini bnr. 25 Pigalle bnr. 47

Type A Volterra bnr. 4 Bernini bnr. 26 Pigalle bnr. 48

Type As Volterra bnr. 5 Bernini bnr. 27 Pigalle bnr. 49

Type A1 Volterra bnr. 6 Bernini bnr. 28 Pigalle bnr. 50

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

Type A Volterra bnr. 2 Bernini bnr. 24 Pigalle bnr. 46

Type As Volterra bnr. 3 Bernini bnr. 25 Pigalle bnr. 47

Type A Volterra bnr. 4 Bernini bnr. 26 Pigalle bnr. 48

Type As Volterra bnr. 5 Bernini bnr. 27 Pigalle bnr. 49

Type A1 Volterra bnr. 6 Bernini bnr. 28 Pigalle bnr. 50

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

bnr. 1 bnr. 23 7 bnr. 45 29 bnr. 51

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45 Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

zuidgevel Type D oostgevel Volterra Bernini Pigalle

zuidgevel

Type A Volterra Type C2 Bernini Volterra Pigalle Bernini Pigalle

bnr. 7 bnr. 29 bnr. 51

oostgevel

oostgevel oostgevel noordgevel

Type C1 Volterra Type Es Bernini Volterra Pigalle Bernini Pigalle

oostgevel

bnr. 15 bnr. 37 22 bnr. 59 44 bnr. 66

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

noordgevel

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type A Volterra Type C Bernini Volterra Pigalle Bernini Pigalle

Type As Volterra bnr. 3 Bernini bnr. 25 Pigalle bnr. 47

Type C2s Volterra bnr. 9 Bernini bnr. 31 Pigalle bnr. 53

Type C2s Volterra bnr. 9 Bernini bnr. 31 Pigalle bnr. 53

Type C2 Volterra bnr. 8 Bernini bnr. 30 Pigalle bnr. 52

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

Type As Volterra Type C2s bnr. 3 Bernini bnr. 9 25 Volterra Pigalle 47 Bernini bnr. 31 Pigalle bnr. 53

Type A Volterra bnr. 2 Bernini bnr. 24 Pigalle bnr. 46

Type C2 Volterra bnr. 8 Bernini bnr. 30 Pigalle bnr. 52

Type C2 Volterra Type C1 bnr. 8 Bernini bnr. bnr.15 30 Volterra Pigalle bnr. bnr.37 52 Bernini Pigalle bnr. 59

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

bnr. 2 bnr. bnr. 24 8 bnr. bnr. 46 30 bnr. 52

bnr. 4 bnr. bnr. 26 10 bnr. bnr. 48 32 bnr. 54

Type As Volterra Type Cs Bernini Volterra Pigalle Bernini Pigalle

Type A Volterra bnr. 4 Bernini bnr. 26 Pigalle bnr. 48

Type C Volterra bnr. 10 Bernini bnr. 32 Pigalle bnr. 54

bnr. 5 bnr. 27 11 bnr. 49 33 bnr. 55

Type A1 Volterra Type C Bernini Volterra Pigalle Bernini Pigalle

Type As Volterra bnr. 5 Bernini bnr. 27 Pigalle bnr. 49

Type Cs Volterra bnr. 11 Bernini bnr. 33 Pigalle bnr. 55

bnr. 6 bnr. bnr. 28 12 bnr. bnr. 50 34 bnr. 56

Type D Volterra Type bnr. 7C2 Type Cs bnr. 29 bnr. 14 Volterra bnr. Bernini 13 Volterra Pigalle bnr. 51 bnr. 36 Bernini bnr. 35 Bernini Pigalle bnr. 58 Pigalle bnr. 57

Type A1 Volterra bnr. 6 Bernini bnr. 28 Pigalle bnr. 50

Type C Volterra bnr. 12 Bernini bnr. 34 Pigalle bnr. 56

Type C2s Volterra bnr. 9 Bernini bnr. 31 Pigalle bnr. 53

Type C Volterra bnr. 10 Bernini bnr. 32 Pigalle bnr. 54 Type B1 Volterra bnr. 16 Bernini bnr. 38 Pigalle bnr. 60

Type B1 Volterra bnr. 16 Bernini bnr. 38 Pigalle bnr. 60

Type Cs Volterra bnr. 11 Bernini bnr. 33 Pigalle bnr. 55

Type C Volterra bnr. 12 Bernini bnr. 34 Pigalle bnr. 56

Type B Type B Volterra bnr. 17 Volterra bnr. 18 Bernini bnr. 39 Bernini bnr. 40 Pigalle bnr. 61 Pigalle bnr. 62

Type B Type B Volterra bnr. 17 Volterra bnr. 18 Bernini bnr. 39 Bernini bnr. 40 Pigalle bnr. 61 Pigalle bnr. 62

Type B1 Volterra bnr. 16 Bernini bnr. 38 Pigalle bnr. 60

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type Cs Volterra bnr. 13 Bernini bnr. 35 Pigalle bnr. 57

Type C Type Cs Type C Type Cs VolterraType bnr.B 12 Volterra Volterra bnr. 10 11 B Type B1Volterra bnr. Type Type Bbnr. 13 Bernini bnr. 34bnr. 18Bernini 35 19 Bernini bnr. 32 33 Volterra Bernini bnr. 16 bnr. Volterra bnr. 17 Volterra Volterrabnr.bnr. Pigalle bnr. 54 55 Pigalle bnr. 56bnr. 40Pigalle 57 41 Bernini Pigalle bnr. 38 bnr. Bernini bnr. 39 Bernini Berninibnr.bnr. Pigalle bnr. 60 Pigalle bnr. 61 Pigalle bnr. 62 Pigalle bnr. 63

Type C2 Volterra bnr. 14 Bernini bnr. 36 Pigalle bnr. 58

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

Type C2 Type C1 Volterra bnr. 14 Type BVolterra bnr.Type 15 Es Type B Bernini bnr. bnr.2036 Volterra Bernini 37 Volterra bnr. 21bnr.Volterra bnr. 22 59 Pigalle bnr. bnr.4258 BerniniPigalle Bernini bnr. 43bnr.Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 64 Pigalle bnr. 65 Pigalle bnr. 66

Type Cs Volterra bnr. 13 Bernini bnr. 35 Pigalle bnr. 57

Type C2 Volterra bnr. 14 Bernini bnr. 36 Pigalle bnr. 58

Type B Type B Volterra bnr. 19 Volterra bnr. 20 Bernini bnr. 41 Bernini bnr. 42 Pigalle bnr. 63 Pigalle bnr. 64

Type B Volterra bnr. 21 Bernini bnr. 43 Pigalle bnr. 65

Type B Type B Type B Volterra bnr. 19 Volterra bnr. Type 20 Volterra bnr. 21 E Bernini bnr. 41 Bernini bnr. Volterra 42 Bernini bnr. 1bnr. 43 Pigalle bnr. 63 Pigalle bnr. Bernini 64 Pigalle bnr. 65 bnr. 23 Pigalle bnr. 45

Type B Type B Volterra bnr. 17 Volterra bnr. 18 Bernini bnr. 39 Bernini bnr. 40 Pigalle bnr. 61 Pigalle bnr. 62

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

Type B Type B Volterra bnr. 19 Volterra bnr. 20 Bernini bnr. 41 Bernini bnr. 42 Pigalle bnr. 63 Pigalle bnr. 64

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59 Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type B Volterra bnr. 21 Bernini bnr. 43 Pigalle bnr. 65

M I

ARCHITECTU

Argonstraat Postbus 6710 BD 0318-64 Tel : 0318-64 Fax:

www.MIX-architect

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

projectarchitect: projectleider: getekend:

0

computerfile:

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

M I

ARCHITECT

Argonstraat Postbus 6710 BD 0318-64 Tel : 0318-64 Fax:

www.MIX-architec

projectarchitect:

noordgevel

projectleider:

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

getekend:

M I X

op

computerfile:

ARCHITECTUUR

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Tel : 0318-643038 Fax:

pr

on

www.MIX-architectuur.nl

noordgevel noordgevel

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

projectarchitect: projectleider: getekend: computerfile:

M I Reinier Ubels Jorrit Blom

AJoop R Cvan H I Brummele TECT

Argonstraat 000459200.B9200 Postbus 6710 BD 0318-64 Tel : 0318-64 Fax:

www.MIX-architec

projectarchitect: projectleider: getekend: computerfile:


Gevels hofzijde

oostgevel

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type A1 Volterra bnr. 6 Bernini bnr. 28 Pigalle bnr. 50

Type As Volterra bnr. 5 Bernini bnr. 27 Pigalle bnr. 49

Type A Volterra bnr. 4 Bernini bnr. 26 Pigalle bnr. 48

Type As Volterra bnr. 3 Bernini bnr. 25 Pigalle bnr. 47

Type A Volterra bnr. 2 Bernini bnr. 24 Pigalle bnr. 46

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

oostgevel

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type A1 Volterra bnr. 6 Bernini bnr. 28 Pigalle bnr. 50

Type As Volterra bnr. 5 Bernini bnr. 27 Pigalle bnr. 49

Type A Volterra bnr. 4 Bernini bnr. 26 Pigalle bnr. 48

Type As Volterra bnr. 3 Bernini bnr. 25 Pigalle bnr. 47

Type A Volterra bnr. 2 Bernini bnr. 24 Pigalle bnr. 46

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

Type A1 Type C bnr. 6 Volterra Volterra bnr. bnr.28 12 Bernini Bernini bnr. bnr.50 34 Pigalle Pigalle bnr. 56

Type As Type Cs bnr. 5 Volterra Volterra bnr. bnr.2711 Bernini Bernini bnr. bnr.4933 Pigalle Pigalle bnr. 55

Type A Type C Volterra Volterra Bernini Bernini Pigalle Pigalle

bnr. 4 bnr.26 10 bnr. bnr.48 32 bnr. bnr. 54

Type As Type C2s Volterra bnr. 3 Volterra 9 25 Berninibnr.bnr. Bernini 31 47 Pigallebnr.bnr. Pigalle bnr. 53

Type A Type C2 Volterra Volterra Bernini Bernini Pigalle Pigalle

Type E Type Dbnr. 1 Volterra Volterra Bernini bnr.bnr. 23 7 Berninibnr.bnr. Pigalle 45 29 Pigalle bnr. 51

Type A1 Volterra bnr. 6 Bernini bnr. 28 Pigalle bnr. 50

Type As Volterra bnr. 5 Bernini bnr. 27 Pigalle bnr. 49

Type A Volterra bnr. 4 Bernini bnr. 26 Pigalle bnr. 48

Type As Volterra bnr. 3 Bernini bnr. 25 Pigalle bnr. 47

oostgevel noordgevel

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

Type C2 Volterra bnr. 14 Bernini bnr. 36 Pigalle bnr. 58

oostgevel

Type D Type Cs Volterra Volterra Bernini Bernini Pigalle Pigalle

bnr. 7 bnr. bnr.13 29 bnr. bnr.35 51 bnr. 57

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

noordgevel

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

noordgevel westgevel

Type C1 Type C2 Type Volterra bnr. 15Es Volterra Volterra bnr.Bernini 22 Bernini bnr. 37 Bernini bnr.Pigalle 44 Pigalle bnr. 59 Pigalle bnr. 66

noordgevel

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

Type C2 Volterra bnr. 14 Bernini bnr. 36 Pigalle bnr. 58

Type Cs Volterra bnr. 13 Bernini bnr. 35 Pigalle bnr. 57

Type C Volterra bnr. 12 Bernini bnr. 34 Pigalle bnr. 56

Type Cs Type C Type14 B Type B 13 Type B bnr. 12 bnr. Volterra bnr. Volterra Volterra 21 Volterra Volterra bnr. bnr.34 19 bnr. 36 bnr. Bernini bnr. 35bnr. 20 Bernini Bernini 43 Bernini Bernini bnr. bnr.56 41 bnr. 58 bnr. Pigalle bnr. 57bnr. 42 Pigalle Pigalle bnr. 65 Pigalle bnr. 64 Pigalle bnr. 63

Type C2 Volterra bnr. 14 Bernini bnr. 36 Pigalle bnr. 58

Type Cs Volterra bnr. 13 Bernini bnr. 35 Pigalle bnr. 57

Type C Volterra bnr. 12 Bernini bnr. 34 Pigalle bnr. 56

Type Cs Volterra bnr. 11 Bernini bnr. 33 Pigalle bnr. 55

Type Cs Type B TypeVolterra B bnr. 11 Volterra Volterra bnr. bnr. 18 33 Bernini Bernini Bernini 40 55 Pigallebnr. bnr. Pigalle bnr. 62 Pigalle

Type Cs Volterra bnr. 11 Bernini bnr. 33 Pigalle bnr. 55

Type C Volterra bnr. 10 Bernini bnr. 32 Pigalle bnr. 54

Type C2s Volterra bnr. 9 Bernini bnr. 31 Pigalle bnr. 53

bnr. 2 bnr. 24 8 bnr. bnr. 46 30 bnr. bnr. 52

Type A Volterra bnr. 2 Bernini bnr. 24 Pigalle bnr. 46

Type E Volterra bnr. 1 Bernini bnr. 23 Pigalle bnr. 45

Type C2 Volterra bnr. 8 Bernini bnr. 30 Pigalle bnr. 52

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type C Type C2s Type Volterra bnr. 10B1 Volterra bnr. 9 bnr. 17 bnr. Volterra bnr. 16 Bernini 32 Bernini bnr. 31 bnr. 39 bnr. Bernini bnr. 38 Pigalle 54 Pigalle bnr. 53 bnr. 61 Pigalle bnr. 60

Type C2 VolterraType bnr.C1 8 Bernini Volterra bnr. 30 bnr. 15 Pigalle Bernini bnr. 52 bnr. 37 Pigalle bnr. 59

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type C Volterra bnr. 10 Bernini bnr. 32 Pigalle bnr. 54

Type C2 Volterra bnr. 8 Bernini bnr. 30 Pigalle bnr. 52

Type D Volterra bnr. 7 Bernini bnr. 29 Pigalle bnr. 51

Type C2s Volterra bnr. 9 Bernini bnr. 31 Pigalle bnr. 53

westgevel

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type B Type B Type B Type B Type B Volterra bnr. 21 Volterra bnr. 20 Volterra bnr. 19 Volterra bnr. 18 Volterra bnr. 17 Bernini bnr. 43 Bernini bnr. 42 Bernini bnr. 41 Bernini bnr. 40 Bernini bnr. 39 Pigalle bnr. 65 Pigalle bnr. 64 Pigalle bnr. 63 Pigalle bnr. 62 Pigalle bnr. 61

Type B1 Volterra bnr. 16 Bernini bnr. 38 Pigalle bnr. 60

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

westgevel zuidgevel

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type B Type B Type B Type B Type B Volterra bnr. 21 Volterra bnr. 20 Volterra bnr. 19 Volterra bnr. 18 Volterra bnr. 17 Bernini bnr. 43 Bernini bnr. 42 Bernini bnr. 41 Bernini bnr. 40 Bernini bnr. 39 Pigalle bnr. 65 Pigalle bnr. 64 Pigalle bnr. 63 Pigalle bnr. 62 Pigalle bnr. 61

Type B1 Volterra bnr. 16 Bernini bnr. 38 Pigalle bnr. 60

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

69

M

A

A P 6 T F

w

westgevel

zuidgevel

Type Es Volterra bnr. 22 Bernini bnr. 44 Pigalle bnr. 66

Type B Type B Type B Type B Type B Volterra bnr. 21 Volterra bnr. 20 Volterra bnr. 19 Volterra bnr. 18 Volterra bnr. 17 Bernini bnr. 43 Bernini bnr. 42 Bernini bnr. 41 Bernini bnr. 40 Bernini bnr. 39 Pigalle bnr. 65 Pigalle bnr. 64 Pigalle bnr. 63 Pigalle bnr. 62 Pigalle bnr. 61

Type B1 Volterra bnr. 16 Bernini bnr. 38 Pigalle bnr. 60

Type C1 Volterra bnr. 15 Bernini bnr. 37 Pigalle bnr. 59

p

p

g

co

M

A

A P 6 T F

w

p

zuidgevel

p

M

g

co A

A P 6 T F

w

zuidgevel

p

M

p

g

A

co

A P 6 T F

w

p

p

g

c


Doorsneden hobbyruimte

slaapkamer

tuinterras woningtype E

27,1 m2

type A

woonkamer

badkamer

keuken

bouwnr. 1, 23, 45

hobbyruimte

overloop

slaapkamer 1

overloop

slaapkamer 3

slaapkamer 1 13,9 m2

geveltype 1

70 badkamer

woonkamer

overloop

tuinterras

keuken

entree

type B

mer 3

M I X

opdrachtgever:

Nederlandse Bouw Unie B.V.

project:

Breda, Talmazone, 'de Eilanden'

ARCHITECTUUR

slaapkamer 2

slaapkamer 3

8,6 m2

6,3 m2

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Tel : 0318-643038 Fax:

onderwerp:

www.MIX-architectuur.nl

slaapkamer 3

overloop

Verkooptekening Plattegronden en doorsnede woningtype A

projectarchitect:

Reinier Ubels

datum:

projectleider:

Jorrit Blom

gewijzigd:

getekend:

Joop van Brummelen

computerfile:

000459110.B9110

badkamer

slaapkamer 3 7,1 m2

geveltype 1

woonkamer

overloop

keuken

slaapkamer 1 15,0 m2

overloop

tuinterras

type C

study

entree

M I X

slaapkamer 2 11,6 m2

opdrachtgever:

Nederlandse Bouw Unie B.V.

project:

Breda, Talmazone, 'de Eilanden'

ARCHITECTUUR

badkamer 6,3 m2

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Tel : 0318-643038 Fax:

onderwerp:

www.MIX-architectuur.nl

Verkooptekening Plattegronden en doorsnede woningtype B

projectarchitect:

Reinier Ubels

datum:

projectleider:

Jorrit Blom

gewijzigd:

getekend:

Joop van Brummelen

computerfile:

000459120.B9120

20-02-2007

projectnummer:

P00045

schaal:

1:50

bladnummer:

B9120

formaat:

841x1400

20-02-2007

projectnummer:

P00045

schaal:

1:50

bladnummer:

B9110

formaat:

841x1400


Doorsneden

zonnecollectoren t.b.v. zonneboiler

optie dakterras + hekwerk 1000+vl.

overloop

CV-kast

7,9 m2

slaapkamer 2

toilet

overloop

doucheruimte

study

entree

71

woonkamer

type D

badkamer

slaapkamer 4 11,0 m2

zonnecollectoren t.b.v. zonneboiler

er 2

CV-kast

woningtype B bnr. 21, 43, 65

r3

badruimte

garage

overloop

9,8 m2

bouwnr. 8, 30, 52

aapkamer 3

woningtype C2

cv-kast

badkamer

overloop

slaapkamer 3

overloop

berging toilet

r1

entree

woonkamer

tuinterras

M I X

opdrachtgever:

Nederlandse Bouw Unie B.V.

project:

Breda, Talmazone, 'de Eilanden'

type E

ARCHITECTUUR

badkamer

24 Argonstraat 180 Postbus Ede 6710 BD 0318-648950 Tel : 0318-643038 Fax:

onderwerp:

www.MIX-architectuur.nl

badkamer

Verkooptekening Plattegronden en doorsnede woningtype D

projectarchitect:

Reinier Ubels

datum:

projectleider:

Jorrit Blom

gewijzigd:

getekend:

Joop van Brummelen

computerfile:

000459140.B9140

20-02-2007

projectnummer:

P00045

schaal:

1:50

bladnummer:

B9140

formaat:

841x1400


De aankoop van uw nieuwe woning U staat voor een belangrijke beslissing, namelijk de aankoop van een woning. Een grote stap, die vermoedelijk na veel wikken en wegen genomen wordt. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop is bij de Nederlandse Bouw Unie b.v. in goede handen want, tegelijk met uw woning, koopt u de daaraan gekoppelde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. Al onze kennis van zaken, ruime ervaring en uitstekende organisatie worden ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in de door u gekozen woning. Wat kunnen Van Opstal Makelaardij & Van de Water Makelaardij voor u betekenen? Uiteraard roept de eventuele aankoop veel vragen op. Echter, voordat u definitief dient te beslissen, kan de woning van uw keuze, mits deze nog beschikbaar is, vrijblijvend worden gereserveerd. Binnen de afgesproken reserveringstermijn wordt u in een persoonlijk gesprek met één van de makelaars van Van Opstal Makelaardij of van Van de Water Makelaardij nader geïnformeerd over de woning met de eventueel aanwezige optionele indelingsmogelijkheden, de woonomgeving, e.d.

voor deze Nationale Hypotheek Garantie hangt af van een aantal voorwaarden. Uw hypotheekadviseur kan u vooraf een betrouwbare indicatie geven of de garantie verkregen kan worden. Zover onze informatie op dit moment strekt, maar dit onder voorbehoud, mag de maximale vrij op naam prijs van een nieuwbouw woning C 245.370,37 bedragen, wil men in aanmerking kunnen komen voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Van Opstal Makelaardij of Van de Water Makelaardij kunnen u, voordat u tot de aankoop van een nieuwe woning wilt overgaan, uitgebreid informeren omtrent de gang van zaken met betrekking tot de verkoop van uw huidige woning. De makelaar kan immers als beste inschatten op welke wijze de woning kan worden verkocht, op welk moment en tegen welke prijs.

Koopsommen vrij op naam (v.o.n.) De koopsommen van onze woningen zijn “vrij op naam”, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen: • Grondkosten. • Bouwkosten. • Architectenhonorarium. • Notarishonorarium inzake transportkosten. • Kadastrale uitmeting. • Makelaarscourtage/verkoopkosten. • Gemeentelijke leges de bouw betreffende. • B.T.W. (thans 19 %), eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. • Aansluitkosten water-, riool-, gas en elektriciteitsleidingen. • Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw. Niet in de koopsom begrepen zijn kosten zoals: • Gemeentelijke heffingen.

Van Opstal Makelaardij en Van de Water Makelaardij bieden u de mogelijkheid om u te laten adviseren inzake de financiële aspecten die van toepassing zijn. Daar zij nagenoeg met alle geldverstrekkers werken en door afspraken scherpe rentetarieven en/ of voorwaarden hebben bedongen voor dit 72 project, kunnen zij u zowel voor een nieuwe hypotheek als voor een meeneemhypotheek optimaal van dienst zijn. Heeft u de beslissing genomen de woning te kopen, dan zal door Van Opstal Makelaardij of Van de Water Makelaardij de koop-/aannemingsovereenkomst worden opgemaakt. Nadat deze akte door u en de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF is ondertekend, wordt het origineel naar de notaris gezonden, die dan de notariële levering kan voorbereiden. Zodra deze levering kan plaatsvinden, ontvangt u van de notaris een uitnodiging. Ten aanzien van de bouw van uw woning en de afhandeling van het meer- en minderwerk is de Nederlandse Bouw Unie b.v., die het project voor de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF realiseert, uw gesprekspartner.

Nationale Hypotheek Garantie Afhankelijk van de kosten van het in eigendom verkrijgen van de woning kan Nationale Hypotheek Garantie (verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen) aangevraagd worden. Deze garantie houdt in dat dit waarborgfonds aan de bank garandeert dat, wanneer door betalingsachterstand er een gedwongen verkoop van de woning moet plaatsvinden, zij garant staan voor het eventuele nadelige verschil tussen opbrengst en hypotheek. Het waarborgfonds is in het beginsel bereid dit verschil niet terug te vorderen mits is gebleken dat de geldnemer te goeder trouw is geweest. Geldverstrekkers zijn bereid een hypotheek, waarvoor Nationale Hypotheek Garantie is afgegeven, tegen een iets lagere rente aan u te verstrekken. Of u in aanmerking komt

KOOPAKTE - ADMINISTRATIE

• • • • • •

Kosten aansluiting telefoon. Kosten aansluiting centrale antenne. Energiekosten voor beproeving van de installaties. Plaatsingskosten of het op naam zetten van de verbruiksmeters van de nuts aansluitingen. Heffingen voortvloeiende uit overheidsmaatregelen. Kosten voor deelname aan de Vereniging van Eigenaars.

Koop-/aannemingsovereenkomst Bij deze akte gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van een woning en de levering van de daarbij behorende grond. Nadat u deze koopakte heeft getekend ontvangt u als regel binnen enkele dagen bericht dat de akte door de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF is mede ondertekend. De originele akte (dus het door beide partijen ondertekende exemplaar) wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal voorbereiden.

Notaris De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van transport bij de notaris.

Ruim voor de datum van notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigd, bedrag is aangegeven (incl. bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen gaat men er meestal van uit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: • De akte van eigendomsoverdracht (transportakte) van de woning van verkoper aan koper. • De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt.

Opschortingsrecht; laatste 5% van de aanneemsom De koper heeft de mogelijkheid om bij oplevering van het privé gedeelte de laatste 5% van de aanneemsom bij de notaris in depot te storten. Deze mogelijkheid vervalt op het moment dat de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF bij de aankondiging van de oplevering van het privé gedeelte een bankgarantie van 5% van de aanneemsom ten behoeve van de verkrijger heeft gesteld, die ingaat op de datum van oplevering van het privé gedeelte. De notaris bewaart de bankgarantie. Wanneer alle eventuele opleveringspunten en eventueel nadien geconstateerde gebreken zijn afgewerkt, zal de notaris 3 maanden na oplevering deze 5% van de aanneemsom uitbetalen aan de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF, dan wel vervalt de bankgarantie.

Verschuldigde termijnen; renteverlies tijdens de bouw De aanneemsom is in termijnen onderverdeeld. De termijnen van de aanneemsom vervallen al naar gelang de bouw vordert. Mochten er voor de datum van notariële levering reeds (een) termijn(en) vervallen zijn, dan verleent verkoper uitstel van betaling tot de datum van deze eigendomsoverdracht. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijn(en), alsmede de grondkosten, wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt eveneens bij de notariële levering met u verrekend. De overige termijnen dient u zelf rechtstreeks aan de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF te betalen na ontvangst van de desbetreffende nota’s. Zodra uw hypotheek is gepasseerd, moet u aan de bank, in principe al tijdens de bouw, het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. Echter, hiervan kan door de bank een rentebedrag worden afgetrokken dat de bank u betaalt, omdat een deel van het hypotheek-

bedrag bij de bank in depot blijft staan. U betaalt in de meeste gevallen uitsluitend rente over het opgenomen geld.

MEER- EN MINDERWERK Het is op beperkte schaal mogelijk wijzigingen te doen aanbrengen in de door u gekochte woning. Een en ander wordt gecoördineerd door middel van een zogenaamde variantenlijst en een keuzelijst voor meer- en minderwerk. In deze lijsten worden de keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met de daaraan verbonden eventuele meer- of minderprijzen. De variantenlijst moet gelijk met de ondertekening van de koop- aannemingsovereenkomst door u worden ingevuld. De keuzelijst voor meer- en minderwerk kan in een later stadium door u worden ingevuld. De coördinatie van de uitvoering van varianten en meer- en minderwerk wordt door de Nederlandse Bouw Unie b.v. verzorgd.

OPLEVERING Verzekeringen Uw woning is tijdens de bouw verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Bij oplevering van de woning gaat het risico over op de gezamenlijke eigenaren. De Vereniging van Eigenaars respectievelijk de bestuurder, dient het complex dan zelf te verzekeren.

Opleveringsprognose Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: de datum waarop uw huis voor bewoning gereed is. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen omdat het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Wanneer het hard vriest kan er niet worden gemetseld; wanneer er veel regen valt kan er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een prognose voor de oplevering. In een later stadium kunnen die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder worden. Bij verkoop van uw huidige woning, adviseren wij u in de koopakte van die woning een clausule op te nemen waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook ten aanzien van een opzegtermijn van uw eventuele huurwoning raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u onze opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft. Natuurlijk streven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van omstandigheden echter, wij noemden er reeds enkele, kunnen, zeker als de bouw op het moment van de aankoop nog niet is aangevangen, een vertraging veroorzaken. Strikt juridisch genomen is de koop-/aannemingsovereenkomst de leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip.

Opleveringsprocedure Ongeveer zes weken voor de verwachte opleverdatum wordt u schriftelijk geïnformeerd omtrent de vermoedelijke week van oplevering van uw woning. Ongeveer drie weken voor oplevering wordt u schriftelijk geïnformeerd omtrent de exacte datum en het tijdstip waarop de opname en oplevering zullen plaatsvinden. Wanneer door u een externe deskundige wordt ingeschakeld van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis, adviseren wij u deze te laten komen bij de vooropname. De bij de vooropname geconstateerde onvolkomenheden worden schriftelijk vastgelegd en in de week tussen voorschouw en oplevering opgelost. Inmiddels heeft u een eindafrekening van ons ontvangen. Wanneer u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u bij de oplevering de sleutels van uw woning. Dit noemen wij de juridische oplevering van uw woning.

Onderhoudstermijn Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u ons berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden ná de sleuteloverdracht zijn opgelost, alsmede onvolkomen-


heden melden, die zijn ontstaan ná de oplevering en die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van materialen. Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk ding rekening houden: een huis wordt gebouwd uit materialen die nog kunnen gaan “werken”, zoals dat in bouwtermen heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze worden veroorzaakt door het uit uw huis wegtrekkend vocht. Deuren kunnen gaan klemmen omdat het hout moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

EEN WONING MET ZEKERHEID G.I.W. A.2003 garantie De stichting Garantie-Instituut-Woningbouw (G.I.W.), eind 1974 opgericht, is een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van de woningbouw. Die consumenten (dat wil zeggen verscheidene consumentenorganisaties), producenten (onder andere een vereniging van bouwondernemers) en deskundigen hebben zich in dit verband verenigd omdat zij het nodig vonden om kopers van nieuwbouwwoningen (extra) zekerheden te geven. Bij nieuwbouwwoningen gaat het daarbij niet om huizen, die in opdracht van een particulier door een architect ontworpen worden, maar wel om huizen, die door een bouwondernemer aangeboden worden op de markt. Ook wil men het vertrouwen tussen bouwer en koper bevorderen. Zo is het G.I.W. niet alleen een zaak van de consument, maar ook van de bouwondernemer. De woningen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende, waarborgcertificaat van het G.I.W. Het waarborgcertificaat waarborgt o.a. het volgende: • Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het G.I.W.-garantiecertificaat door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (S.W.K.), verplichten wij ons tot garantie op de kwaliteit van de woning. Dit houdt in dat wij zes jaar garantie geven op de kwaliteit van de woningen, met uitzondering van met name genoemde onderdelen, waarop een kortere garantie wordt gegeven. • De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. U heeft dus altijd een goed contract. • De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het G.I.W. • Uw woning wordt door bemiddeling van het G.I.W. door een ander afgebouwd, wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de bouwondernemer, terwijl de schade tot een bepaald maximum door het G.I.W. wordt gedragen. • Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit van de woning kan het G.I.W. een uitspraak doen die bindend is voor koper en bouwer of het S.W.K. verzoeken te bemiddelen. Kortom, de garantie- en waarborgregeling beschermt u, gedurende vele jaren tegen eventuele technische en financiële risico’s, die aan de bouw en aankoop van de woning verbonden kunnen zijn. Bij het tekenen van de koop-/aannemings overeenkomst ontvangt u het boekje “G.I.W.-garantie- en waarborgregeling Appartementen A.2003” waarin u gedetailleerd alle bijzonderheden over de garantie- en waar- borgregeling kunt vinden. De G.I.W.-ondernemingen zijn ingeschreven via zogeheten aangesloten organisaties waarvan het Stichting Waarborgfonds Koopwoning (S.W.K.) er een van is.

organisatie nog voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteitszorg. Tevens houdt S.W.K. nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

APPARTEMENTSRECHT EN VERENIGING VAN EIGENAARS Het eiland vormt met zijn beschoeiing, bebouwing en inrichting van de binnenhof een samenhangend geheel. Het is in uw belang dat de esthetische kwaliteit van het totale concept op termijn gewaarborgd blijft. Normaal gesproken hoeft het geen probleem te zijn als uw buurman bijvoorbeeld de kleuren van zijn buitenschilderwerk aanpast, maar wanneer uw woning onderdeel uitmaakt van een sculpture kan dit de waarde van uw bezit ernstig beïnvloeden. Om de onderlinge samenhang op termijn veilig te stellen en omdat de kopers gezamenlijk eigenaar zijn van de semi openbare binnenhof, is besloten het eiland te splitsen in appartementsrechten. Onder een appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Dit aandeel vormt met het daarbij behorende gebruiksrecht het appartementsrecht. Alle appartementseigenaren zijn tezamen eigenaar van het hele eiland. Hieruit volgt dat een appartementseigenaar op grond van zijn mede-eigendomsrecht alles wat op het eiland tot gezamenlijk gebruik dient (met zijn huisgenoten), mag gebruiken. Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. In feite komt het erop neer dat uw woning het privé gedeelte is, waar u de beschikking over heeft, en dat de binnenhof (het binnenterrein van het eiland met groenvoorzieningen en parkeerplaatsen) gezamenlijk eigendom is van de bewoners, uitgezonderd 4 parkeerplaatsen per eiland, die in de overzichtstekeningen genummerd zijn en die behoren tot het privé gedeelte van de bouwnummers 8, 9, 14, 15, 30, 31, 36, 37, 52, 53, 58 en 59. De overige bouwnummers dienen gebruik te maken van de parkeerplaats/garage op eigen terrein. De overige parkeerplaatsen op het binnenhof zijn bedoeld voor algemeen gebruik van de bewoners van het betreffende eiland. Verder wordt het onderhoud van de binnenhof en bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan de woningen centraal door de Vereniging van Eigenaars geregeld waarbij de uniformiteit van de afwerking van de woningen, en daarmee ook de totaal kwaliteit van het eiland, worden veilig gesteld.

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen De Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF is via het lidmaatschap van de Nederlandse Bouw Unie b.v. aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (S.W.K.) te Rotterdam, die zorg zal dragen voor de afgifte van het G.I.W.-waarborgcertificaat. Bij S.W.K. zijn de meest bekende en grote aanbieders van koopwoningen aangesloten, die ieder voor zich kunnen bogen op een vooraanstaande positie in de markt. De

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. In dit reglement is vermeld voor welk gedeelte een eigenaar is gerechtigd in het gemeenschappelijk eigendom en voor welk gedeelte hij moet bijdragen in de gemeenschappelijke schulden en kosten. Voorts bevat het reglement de gedragsre-

meeste aangesloten ondernemingen zijn gecertificeerd conform de kwaliteitssysteem certificatie volgens de NEN-EN-ISO. De Nederlandse Bouw Unie b.v. is gecertificeerd volgens de NEN-ENISO 9001. De ondernemingen worden jaarlijks op hun financiële draagkracht onderzocht en worden periodiek gecontroleerd of de

gels voor de eigenaars/bewoners. Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw. Het doel van de vereniging van appartementseigenaren is de behartiging

van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Wat zijn die gemeenschappelijke belangen? Uw financiële bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars komt volledig ten goede aan de woningen op het eiland en het onderhoud van de binnenhof en draagt eraan bij dat de waarde van uw woning, die zeker wordt bepaald door de mate van onderhoud die eraan gepleegd wordt, ook op de langere termijn gewaarborgd wordt. Van de bijdragen die u maandelijks betaalt aan de Vereniging van Eigenaars worden kosten betaald en reserveringen gedaan die u normaal gesproken ook zou moeten betalen of reserveren als huiseigenaar. Door het collectief uitbesteden van onderhoud kunnen zelfs kosten worden bespaard. In principe worden van uw bijdragen reserveringen gedaan voor: • Een collectieve opstalverzekering, glasverzekering, wa-verzekering, rechts bijstandverzekering en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. • Kosten voor bestuurlijke zaken en extern advies. • Inspectie en onderhoud van de dak bedekkingen op de woningen. • Onderhoud van de riolering, de straat verlichting en de groenvoorzieningen van de binnenhof. • Verbruik elektra van de verlichting van de binnenhof. • Schilderwerk van alle buitenkozijnen van de woningen alsmede de houten gevel bekledingen die onderhoud vergen. Natuurlijk kan de Vereniging van Eigenaars altijd besluiten dat er wijzigingen in de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden worden doorgevoerd. De Vereniging van Eigenaars heeft, net als andere verenigingen, een bestuur en een ledenvereniging. Dit zijn de zogenaamde organen van de vereniging. De vergadering van appartementseigenaren vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging. Met de vergadering van eigenaren wordt dus zowel het orgaan van de vereniging als de bijeenkomst zelf bedoeld. De vergadering van eigenaren neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft + 1) tenzij het reglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of de woningen weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven. De vergadering moet de begroting van de kosten voor het boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar van de vereniging. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, beslist de vergadering van eigenaren over alle zaken die de eigenaren gemeenschappelijk aangaan. Door de bestuurder zal eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven, tijdens welke vergadering de jaarstukken, balans, winst- en verliesrekening, begroting voor het opvolgend jaar ter goedkeuring aan de vergadering zullen worden voorgelegd. Teneinde direct nadat het gebouw is opgeleverd de verschuldigde premie van de opstalverzekering, onderhoudscontracten, energieverplichtingen te kunnen voldoen, is het van belang dat de bestuurder over voldoende geldmiddelen kan beschikken ten-

einde aan deze eerste betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Om tot een goede splitsingsakte en -tekeningen, verdeelsleutel en stemverhouding te komen, alsmede tot een betrouwbare begroting uitgesplitst per eigenaar naar een maandelijkse verplichting / VvE-bijdrage, is door de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF een professionele beheerorganisatie aangetrokken, namelijk EB&A Vastgoed te Breda, welke organisatie ook bij de akte is benoemd. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de VvE en / of begrotingen / VvE bijdrage kunt u zich wenden tot Van Opstal Makelaardij, Van de Water Makelaardij of EB&A Vastgoed.

Voorlichting en bouwterreinbezoek Door de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF zal, voor de afbouw, een kopersbijeenkomst belegd worden. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere een toelichting gegeven worden over het bouwproces, kopers meer- en minderwerk, nutsbedrijven, modelwoning, bezoek van de bouwplaats en zal actuele informatie worden gegeven omtrent de opleveringsprognose. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat vanwege de veiligheid het niet toegestaan is de bouwplaats, zonder toestemming van de Nederlandse Bouw Unie b.v., te betreden.

73 TOT SLOT Wijzigingen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Wij zijn echter gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan, gekozen materialen en afwerkingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van meer of minder kosten. Middels een erratum wordt u tussentijds over de belangrijkste wijzigingen geïnformeerd. Ook moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Verder wijzen wij u met betrekking tot deze brochure op het volgende: • De op tekening ingeschreven maten zijn “circa” maten. • De indeling op de situatietekening van het gebied buiten de grenzen van de eilanden (paden, groen, parkeerplaatsen e.d.) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de verkoper. • Perspectieftekeningen, omgevings schetsen en indelingsvoorstellen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. • Wanneer uw perceel kleiner of groter uitvalt, bestaat geen recht op ver rekening.


Technische omschrijving Het project bestaat per eiland uit 22 woningen, te weten: 4 woningen type A (waarvan 2 gespiegeld) 1 woning type A1 5 woningen type B 1 woning type B1 4 woningen type C (waarvan 2 gespiegeld) 1 woning type C1 3 woningen type C2 (waarvan 1 gespiegeld) 1 woning type D 2 woningen type E (waarvan 1 gespiegeld) Etten-Leur, 23 maart 2007 De planontwikkeling is in handen van de Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF Postbus 110 4870 AC Etten-Leur De bouw wordt gerealiseerd door de Nederlandse Bouw Unie bv Postbus 110 4870 AC Etten-Leur Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen zoals omschreven in paragraaf 27 van deze omschrijving

74

Inhoudsopgave 01. Voorrang G.I.W. bepalingen 02. Peil van de woningen 03. Grondwerk 04. Rioleringswerken 05. Bestratingen 06. Terreininventaris 07. Beplanting 08. Betonwerken 09. Metselwerken en gevelbekleding 10. Systeemwanden/systeemplafonds 11. Vloeren 12. Daken 13. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / rookkanalen 14. Materiaalomschrijving van: 14.1 Kozijnen en hang- & sluitwerk 14.2 Metaalwerken 14.3 Aftimmerwerk 14.4 Trappen 14.5 Goten en hemelwaterafvoeren 15. Vloer-, wand- en plafondafwerkingen 15.1 Beschrijving vloer-, wand- en plafondafwerking 15.2 Tegelwerken 15.3 Overige voorzieningen 16. Keukeninrichting 17. Beglazing en schilderwerk 17.1 Beglazing 17.2 Schilderwerk 18. Behangwerk 19. Water- / gasinstallatie 19.1 Waterleidingen 19.2 Gasleidingen 19.3 Brandkranen 20. Sanitair 21. Elektrische installatie 22. Telecommunicatievoorzieningen 23. Verwarmingsinstallatie 24. Huishoudelijk afval en grofvuil 25. Schoonmaken en oplevering 26. Wijzigingen tijdens de bouw 27. Waarmerking

01. Voorrang G.I.W. bepalingen A.2003: Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het G.I.W. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het G.I.W. A.2003.

02. Peil van de woningen: Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer van de woningen. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Breda.

03. Grondwerk: De nodige grondwerken worden verricht voor de funderingen, leidingen en het straatwerk. Onder de begane grondvloer worden lage kruipruimten aangebracht. Een deel van deze kruipruimten (dus niet alle kruipruimten) zijn bereikbaar vanuit een kruipluik. Als bodemafsluiting van de kruipruimten wordt schoon zand toegepast. Onder de bestratingen wordt schoon zand aangebracht. Het uitgraven van de waterpartij rondom het eiland wordt door de gemeente Breda verzorgd. De ontsluitingen van het eiland worden eveneens beiden door de gemeente Breda verzorgd. De werkzaamheden van de gemeente vallen niet onder de garantie en invloedsfeer van de Nederlandse bouw unie b.v.

04. Rioleringswerken: De binnen- en buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof. Het rioleringsstelsel van de woningen is gescheiden, wordt belucht en is verder voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in hittebestendig materiaal. Het gescheiden rioleringsstelsel van de woningen wordt op het gemeenteriool aangesloten.

05. Bestratingen: De bestratingen binnen de eigendomsgrenzen wordt door de Nederlandse Bouw Unie b.v. aangebracht, te weten:

Bestrating aan de entreezijde van de woningen (met uitzondering van de woningen type C1, C2(s) en D) ten behoeve van de parkeerplaats op privé terrein. Toegepast worden gebakken klinkers o.g. Bestrating voor de schuifpuien aan de waterzijde van de woningen (achtergevel). Toegepast worden betontegels 300 x 300 en/of 300 x 450 mm. De binnen de perceelsgrenzen gelegen semi-openbare bestrating wordt uit-

gevoerd met klinkers. De binnen de perceelsgrenzen gelegen parkeervakken midden op de binnenhof worden voorzien van een open profilering ingestrooid met split. De bestratingswerkzaamheden buiten de perceelsgrenzen, dus ook op de voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk onsluitingsroute, worden uitgevoerd door de gemeente.

06. Terreininventaris: Binnen de perceelsgrenzen worden op het semi openbare gedeelte de navolgende voorzieningen aangebracht: Lantaarnpalen en verlichtingsarmaturen. Plaats en aantallen door de aannemer te bepalen. De op de situatietekening aangegeven posities van de vuilcontainers zijn onder voorbehoud. Deze worden door de gemeente bepaald en kunnen wijzigen. Op nader door de nutsbedrijven en de brandweer te bepalen plaatsen zullen nog twee brandkranen worden aan gebracht en een meterkast voor de algemene verlichting. De verbruikskosten elektra, van de algemene verlichting, komen voor rekeningen van de Vereniging van Eigenaars. Op het privé gedeelte van de woningen, worden daar waar twee terrastuinen aan de achterzijde van twee woningen aan elkaar grenzen, privacy schermen van hout toegepast.

07. Beplanting: Binnen de perceelsgrenzen worden op het semi-openbare gedeelte de navolgende voorzieningen aangebracht: Diverse beplantingen waaronder taxushaagjes, 2 stuks Juglans Regia (walnoot) en 6 stuks Wisteria Sinensis. Plantensoorten en aantallen kunnen in de praktijk afwijken.

08. Betonwerken: Funderingen: De funderingen worden bepaald door de constructeur aan de hand van gemaak te sonderingen, opgestelde rapportages en in overleg met Bouw- en Woning toezicht. De woningen worden op palen gefundeerd. Over de paalkoppen worden funderingsbalken/poeren met wapening aangebracht. Prefab beton: Waar nodig en volgens opgave van de constructeur, worden op een aantal plaatsen prefab betonnen lateien toegepast. Op een aantal plaatsen worden prefab betonnen raamdorpels en prefab betonnen afdekbanden toegepast. Een en ander volgens de nader door architect uit te werken detaillering.


Technische omschrijving

09. Metselwerken en gevelbekleding: Buitengevels: De buitengevels worden uitgevoerd in een gevelbaksteen. Aan de hofzijde is deze steen geschikt voor sauswerk. De ventilatie van de spouw, zal geschie den door middel van open stootvoegen. Daar waar nodig worden metselwerk ondersteuningen toepassen. Voor de isolatie van de buitengevels wordt isolatiemateriaal van voldoende dikte en met voldoende isolerend vermogen toegepast. De gevels van de garage van woning type D zijn standaard geïsoleerd. De garagekanteldeur niet. De bergingen van de woningen type A en A1 worden in hout uitgevoerd met een volkern beplating (onderhoudsarme beplating) aan de buitenzijde. De bergingswanden, met uitzondering van de wanden tussen 2 bergingen in, worden voorzien van isolatie. Binnenspouwbladen: De binnenspouwbladen van de begane grond en de verdiepingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Hetzelfde geldt voor een aantal stabiliteitswanden binnen de woningen. De woningscheidende wanden worden, met uitzondering van de wand tussen woningtype B1 en C1 op de 2e verdieping), uitgevoerd in kalkzandsteen. Voegwerk: Het voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd met een zandcement voegmortel.

10. Systeemwanden/systeemplafonds: Lichte scheidingswanden in de woningen:

Voor de niet dragende binnenwanden in de woningen worden ongeïsoleerde systeemwanden toegepast, opgebouwd uit een verzinkt stalen regelwerk met aan weerszijden gipsplaten. Op de kopse zijde van de wandjes ter plaatse van de keukenopstelling wordt een houten koplat geplaatst. In de badkamers waar een wandje is aangegeven tussen een bad en een douche, wordt dit wandje uitgevoerd als een systeemwandje van circa 700 mm hoog. Het plafond van de garage van de woning type D wordt uitgevoerd als een in het werk aangebracht geïsoleerd plafond. Materiaalkeuze en afwerking door de aannemer te bepalen.

11. Vloeren: Begane grondvloeren: De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als geïsoleerde systeemvloer. De vloer van de garage van woningtype D wordt uitgevoerd als ongeïsoleerde systeemvloer. Ter plaatse van de kantel deur wordt de vloer in het werk aan gestort.

Verdiepingsvloeren: De eerste- en tweede verdiepings vloeren (woningtype E(s) heeft geen tweede verdieping) worden uitgevoerd als breedplaat vloeren met een betonnen druklaag, conform opgave constructeur en fabrikant. De dakvloeren worden uitgevoerd als breedplaat vloeren met betonnen druklaag, conform opgave constructeur en fabrikant. Alle vloeren worden voorzien van de benodigde voorzieningen ten behoeve van installaties en leidingdoorvoeren.

12. Daken: De platte daken van de woningen worden als volgt samengesteld: Breedplaatvloer met een betonnen druklaag. Afschot isolatieplaten of een afschotlaag in zand-cement uitvoering met vlakke isolatie platen van voldoende dikte. Bitumineuze dakbedekking Grind en/of betontegels als ballastlaag òf een mechanisch bevestigde dakbedekking met een gemineraliseerde toplaag. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim, een prefab betonnen afdekband of een aluminium afdekkap. De platte daken van de bergingen van de woningen type A en A1 worden als volgt uitgevoerd: - Houten balklaag. - Isolatiemateriaal. - Dakbeschot. Bitumineuze dakbedekking in geminerali seerde uitvoering. Dakrandafwerking zonder daktrim.

13. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer/ rookkanalen: Ventilatiekanalen: Metalen, deels ingestorte, kanalen en stijgleidingen. - Bij de nadere uitwerking van het kanaal verloop van de mechanische ventilatie kan naar voren komen dat in bepaalde ruimten leidingen onder plafonds, dus in het zicht, moeten worden aangebracht. Indien deze leidingen zich in verblijfs ruimten bevinden zullen deze met een aftimmering worden omkokerd. - Kanalen van mechanische ventilatie alsmede leidingen voor installaties in technische ruimten ruimten waarin zich de c.v-ketel en de mechanische ventilatie unit bevinden worden niet afgewerkt of omkokerd. Mechanisch ventilatiesysteem: - De woningen worden voorzien van een gebalanceerd mechanisch ventilatie systeem met een ventilator unit (lees: Warmte Terug Win unit) die de lucht op mechanische wijze ververst. De lucht afvoer en de luchttoevoer worden door dit gebalanceerde mechanische ventilatiesysteem verzorgd, waarbij een warmtewisseling plaats vindt tussen

aangezogen buitenlucht en afgezogen binnenlucht. - De op de plattegronden aangegeven plaatsen van de WTW units zijn indicatief en kunnen bij nadere uitwerking van de installatie voor mechanische ventilatie om technische redenen afwijkend zijn. - Afzuiging vindt plaats in de keuken, toilet, badkamer. - Op het afzuigsysteem wordt een wasemkap zonder motor aangesloten. Op het systeem kan geen afzuigkap met motor worden aangesloten. - Aanvoer van verse lucht vindt plaats in de woonkamer en de slaapkamers. - De plaatsen van de ventielen in de plafonds en wanden, ten behoeve van de afvoer en aanvoer van lucht zoals hier boven omschreven, worden in overleg met de installateur door de Nederlandse Bouw Unie vastgesteld. Dak- en geveldoorvoeren: - Op de daken worden prefab schoorstenen in metaal en/of kunststof toegepast ten behoeve van mechanische ventilatie (luchtafvoer van de WTW unit), rook gasafvoer en luchttoevoer ten behoeve van de c.v.-ketel en riool ontluchting. Plaats en uitvoering door de aannemer te bepalen. - In de gevels worden roosters toegepast ten behoeve van de aanvoer van frisse lucht voor de mechanische ventilatie. Meterkast: - Ventilatiespleten aan de boven- en onder zijde van de kast. Garage: - De ventilatievoorzieningen van de garage van woningtype D zullen nog nader door de installateur uitgewerkt worden. Gevels: - Door middel van open stootvoegen in het metselwerk. Doorspuibaarheid: - Alle verblijfsruimten zijn doorspuibaar door middel van te openen delen in de gevelkozijnen.

14. Materiaalomschrijving van: 14.1 Kozijnen en hang- en sluitwerk: Buitenkozijnen en ramen: - Hardhout. - De kozijnen op de eerste verdieping van de woningen type C(s), C1 en C2(s), aan de waterzijde, worden in aluminium uitgevoerd. - De kozijnen met elk 3 draairamen, op de eerste- en tweede verdieping van woningtype D, aan de waterzijde, worden in aluminium uitgevoerd. Buitendeuren: - Voordeur: Multiplex deur met stalen koker, voorzien van een glasopening. - Bergingsdeuren: Multiplex deur. - Schuifpui: Hardhouten. - Garagedeur: Een stalen kanteldeur bekleed met volkern plaat (Alleen bij woningtype D).

- - -

Binnenkozijnen: Stalen binnendeurkozijnen met bovenlicht. De bovenlichten van meterkastkozijnen en trapkasten worden voorzien van een paneelvulling. Het binnendeurkozijn tussen de garage en de entree van woningtype D wordt in hardhout uitgevoerd. Het binnendeurkozijn van woningtype D, tussen woonkamer en entree, is voorzien van een zijlicht.

- Het binnendeurkozijn van woningtype C, C1 en C2, tussen woonkamer en overloop, wordt voorzien van twee zijlichten. Binnendeuren: - Afgelakte opdekdeuren in dichte uitvoering. - Een stompe deur tussen de garage en de entree van woningtype D. - De binnendeur van woningtype C, C1 en C2, tussen woonkamer en overloop, wordt voorzien van een glasopening. Hang- en sluitwerk: - Alle scharnieren op de buitenramen en deuren worden uitgevoerd als veiligheids scharnieren. - Sloten en cilinders op buitendeuren vol doen aan inbraakwerendheids klasse 2. - Alle hang- en sluitwerk is van solide kwaliteit. - In de voordeur wordt een brievenbus opening toegepast. Metaalwerken: 75 - Gegalvaniseerde kruipluik omrandingen ten behoeve van het kruipluik achter de voordeur van de woning. - Overige staalconstructies en lateien conform opgave constructeur. - Huisnummers, uitvoering in metaal of kunststof. - -

De buitenkozijnen op de begane grond, aan de waterzijde van de woningen, worden voorzien van een uitval zonnescherm. Merk, type en kleur naar keuze van de architect. De aluminium buitenkozijnen op de eerste verdieping van de woningen type C(s), C1 en C2(s), aan de waterzijde, worden voorzien van een screen. Merk, type en kleur naar keuze van de architect.

14.3 Aftimmerwerk: Gevelbetimmeringen: - Beschoeiingsdelen ter plaatse van de aansluitingen van terrastuinen van woningen op de waterpartij. Toegepast wordt een nader te bepalen soort hardhout. - Op de begane grond worden, zowel aan de waterzijde als aan de hofzijde, volkern platen als gevelbekleding (onderhouds- arme beplating) toegepast. Kleur door de architect te bepalen. - Tussen de op gevels van de hofzijde, boven elkaar gelegen kozijnen, worden houten rabatdelen aangebracht. Aftimmerwerk binnen: - Houten aftimmerlijsten, daar waar nodig, aan de binnenzijde van de aansluitingen van de buitenkozijnen met de wanden en plafonds.


Technische omschrijving

- -

Fabrieksmatig gelakte meranti vloerplinten, circa 12 x 58 mm, met uitzondering van de betegelde wanden en de wanden van de meterkast. De achterwand van de meterkast wordt voorzien van een houten meterkastbord.

14.4 Trappen: Trappen van begane grond naar eerste verdieping: - De trap begane grond/eerste verdieping van de woningen type A, A1, B en B1 wordt uitgevoerd als gesloten vuren houten trap met leuningen. - De trap begane grond/eerste verdieping van de woningen type C, C1 en E wordt uitgevoerd als open vurenhouten trap met leuningen - De trap begane grond/eerste verdieping van de woning type D wordt uitgevoerd als open essenhouten trap met leuningen. - Trappen van eerste verdieping naar tweede verdieping: - De trap eerste/tweede verdieping van de woningen type A, A1, B, B1, C, C1 en C2 wordt uitgevoerd als open vuren houten trap met leuningen. - De trap eerste/tweede verdieping van de woning type D wordt uitgevoerd als open essenhouten trap met leuningen.

76 14.5 Goten en hemelwaterafvoeren: De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof, waar nodig bevestigd met beugels.

15. Vloer-, wand- en plafondafwerking: 15.1 Beschrijving vloer-, wand- en plafondafwerking: Vloeren: - De afwerkvloeren worden uitgevoerd als anhydriet- en/of cement dekvloeren, naar keuze van de Nederlandse Bouw Unie. - Indien anhydrietvloeren worden toegepast worden deze ongeschuurd opgeleverd. Wanden: - Boven de wandtegels van toiletruimten wordt spuitwerk aangebracht. - Boven de wandtegels van de keuken wordt spuitwerk aangebracht conform de keukentekening. - De wanden van meterkasten en trap kasten zijn onafgewerkt, de overige wan den worden behangklaar opgeleverd. - Boven de wandtegels van de badkamer wordt spuitwerk aangebracht. Plafonds: - Spuitwerk op de betonnen plafonds met uitzondering van de garage van woning type D, meterkasten en trapkasten.

15.2 Tegelwerken: Algemeen: In overleg met de leverancier van het tegelwerk hebben wij een aantal tegelpakketten samengesteld waaruit

een keuze gemaakt kan worden. De aangeboden tegels van het merk Sphinx zijn in diverse afmetingen en kleuren beschikbaar. - Indien u uit de gegeven keuzemogelijk heden van wand- en vloertegels geen keuze kunt maken, bestaat de mogelijk heid om in de showroom een ander pakket, naar uw keuze, samen te stellen. Vloertegels: - In toiletten en badkamers, volgens de keuzelijst en bemonstering. Wandtegels: - In toiletten tot circa 1.200 mm + vloer met wandtegels volgens de keuzelijst en bemonstering. - In badkamers tot circa 2.100 mm + vloer met wandtegels volgens de keuzelijst en bemonstering. - In de keukens boven het aanrechtblad en achter de opstelplaats van het kooktoestel circa 600 mm hoog, conform de keukentekeningen en volgens de keuze lijst en bemonstering. - Bij raamkozijnen boven aanrechtbladen van keukens wordt de buitengevel aan de onderzijde van het kozijn omtegeld.

15.3 Overige voorzieningen: Onder de raamkozijnen van de woningen worden, daar waar op de plattegronden aangegeven, kunststeen vensterbanken toegepast, daar waar nodig bestaand uit meerdere delen. Bij raamkozijnen boven aanrechtbladen van keukenblokken worden geen venster banken toegepast. De voordeurkozijnen op de begane grond worden voorzien van kunststeen dorpels. Onder of achter de deuren van de natte cellen worden kunststeen dorpels toegepast. Het binnendeurkozijn van de garage naar de entreehal van woningtype D wordt voorzien van een onderdorpel van hout of kunststeen.

16. Keukeninrichting: Omschrijving van de aan te brengen keukeninrichting: De woning wordt standaard voorzien van een complete keukenopstelling van het gerenommeerde merk Bruynzeel conform bijgaande omschrijving van de keuken leverancier. Er kan een keuze worden gemaakt uit diverse kleuren voor de kasten en aanrechtbladen. Er kan eveneens uit diverse greepjes gekozen worden voor kastdeuren en lades. De keuken wordt standaard voorzien van een keukenkraan, een combi oven/ magnetron, een koelkast, een gaskookplaat, een vaatwasser en motor loze wasemkap met verlichting, aan gesloten op de mechanische ventilatie van de woning.

De keukens worden standaard voorzien van een aanrechtblad met kunststof toplaag. De mogelijkheid bestaat om, in overleg met onze keukenleverancier, een alternatieve keuken samen te stellen. De keukenleveranciers heeft hiervoor een showroom tot zijn beschikking waarin u onder begeleiding van deskundig personeel, in alle rust, keuzes kunt maken. Wanneer u besluit om uw keuken te laten vervallen om elders een keuken aan te schaffen, dan dient de plaatsing van die keuken na oplevering te geschieden. Door de Nederlandse Bouw unie worden, in dat geval, geen leidingaanpassingen verricht.

Schilderwerk van de binnenzijde van de houten buitenkozijnen inclusief aftimmeringen, ramen en deuren wordt éénmaal voorbehandeld in kleur(en) conform het kleurenschema van de architect. De opdek binnendeuren zijn fabrieksmatig in een witte kleur afgelakt. De stalen binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig in een witte kleur afgelakt. Alle vurenhouten trappen worden fabrieksmatig gegrond. Essenhouten trappen worden fabrieksmatig voorzien van 1 laag transparante lak en in het werk nog éénmaal afgelakt. Eventueel in het zicht blijvende riolering- en waterleidingen in het toilet en de badkamer worden in kleur voorbehandeld. Al het leidingwerk in de technische ruimten, in meterkasten en in de garage van woningtype D blijft onbehandeld. De vloerplinten zijn fabrieksmatig transparant behandeld. C.v.-leidingen blijven in de hele woning onbehandeld.

17. Beglazing en schilderwerk: 17.1 Beglazing: Buiten: Isolerende beglazing wordt toegepast in de buitengevelkozijnen met ramen en deuren van de woningen. Binnen: Enkele beglazing in de bovenlichten van de binnendeurkozijnen. Enkele beglazing in de zijlichten van de binnendeurkozijnen en in de binnen deuren zoals dit omschreven is in hoofdstuk 14.1 van deze technische omschrijving.

17.2 Schilderwerk: Buitenschilderwerk: Het kleurenschema wordt nader door de architect vastgesteld. De gevelstenen van de buitenspouw bladen, aan de hofzijde, worden gekeimd in een lichte kleur volgens opgave van de architect. Al het schilderwerk van de houten kozijnen, ramen en deuren wordt dekkend in kleur uitgevoerd. Een en ander conform schildersadvies van de verfleverancier. Binnenschilderwerk: Volgens de voorschriften mag het binnen schilderwerk slechts nog worden uit- gevoerd met verfproducten op waterbasis. Praktisch gezien leveren deze producten tijdens de afbouw fase, vanwege temperatuur en vochtigheid problemen op met de dekking en droging ervan. Om deze reden zullen wij het binnen schilderwerk éénmaal voorbehandeld op de bouwplaats aan u opleveren. Dit houdt in dat u na oplevering het binnenschilder-

19. Water- / Gasinstallatie: 19.1 Waterleidingen: De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie van de woning is in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen. De koud waterleidingen worden aan gelegd vanaf de watermeter in de meterkast van de woning. De waterleiding is afsluitbaar / aftapbaar. De volgende tappunten van de woningen worden aangesloten: - Keukenmengkranen in de keukens. - Fonteintjes in de toiletten. - Closetcombinaties in de toiletten. - Tapkranen ter plaatse van de opstelplaatsen van de wasautomaten. - Wastafels in de badkamers. - Douchemengkranen in de badkamers. - Badmengkranen in de badkamers. De warmwaterleidingen worden aangesloten op: - Keukenmengkranen in de keukens. - Wastafels in de badkamers. - Douchemengkranen in de badkamers. - Badmengkranen in de badkamers. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten, kan de waterdruk en de temperatuur van het tapwater teruglopen.

werk dekkend af moet schilderen met een watergedragen verfsysteem. Wij wijzen u erop dat, in verband met de voorbehandeling, door u ook alleen maar afgeschilderd kan worden met een water gedragen verfsysteem.

18. Behangwerk: Alle wanden worden behangklaar opgeleverd met uitzondering van betegelde wanden, wanden van meterkasten en wanden van trapkasten. Er wordt geen behang aangebracht.

19.2 Gasleidingen: Er wordt een gasleiding aangebracht naar de volgende aansluitpunten: Kooktoestel in de keuken.


Technische omschrijving Centrale verwarmingsketel.

19.3 Brandkranen: Op elk eiland worden op nader te bepalen plaatsen één of twee brandkranen aangebracht. Een en ander volgens opgave van de brandweer.

20. Sanitair: Algemeen: Het te leveren sanitair, in witte uitvoering, wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De sanitairpakketten van de woningen, zoals onderstaand omschreven, zijn te bezichtigen in de showroom. Ook hier geldt dat wanneer het standaard sanitair niet geheel naar uw smaak en / of keuze is, de mogelijkheid bestaat tot het samenstellen van een alternatieve keuze, of indeling, in goed overleg met de leverancier van het sanitair. Omschrijving van het standaard sanitair van de woningen: Toiletruimten: - Vrij hangend toilet met inbouwreservoir merk Villeroy & Boch en met closetzitting. Inbouwreservoirs worden ingebouwd tot en met de bovenzijde van het reservoir. Indien zich achter het toilet een standleiding bevindt wordt de voorzet wand voor het inbouwreservoir door getrokken tot tegen het plafond van de toiletruimte. - Fonteintje merk Villeroy & Boch met Grohe kraan. Badkamers: Wastafel(s) merk Villeroy & Boch met Grohe kraan, planchet en spiegel. Zie de plattegrondtekeningen voor het aantal wastafels per badkamer. Douchebak merk Bette, plaatstaal, met Grohe douchemengkraan, glijstang, doucheslang en handdouche. De woningen type B hebben standaard een douchebak in de badkamer en geen ligbad. ligbad merk Bette (bij woningtype A een ligbad van 1.700 mm lang), plaatstaal, met Grohe badmengkraan, wand douchehouder, doucheslang en handdouche. Doucheruimten (niet bij elke woning aanwezig, zie hiervoor de plattegrond tekeningen): - Douchebak merk Bette, plaatstaal, met Grohe douchemengkraan, glijstang, doucheslang en handdouche. Overige aansluitpunten: - Een keukenmengkraan inbegrepen in de levering van de keukenleverancier. - Kraan ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine.

- - -

21. Elektrische installatie: Algemeen: De aanleg- en aansluitkosten van de elektra installatie zijn in de koop- /

aannemingsovereenkomst begrepen. De elektraleidingen worden door het nutsbedrijf aangebracht tot in de meterkasten van de woningen. In de meterkast wordt door het nutsbedrijf een elektrameter geplaatst. De elektrische installatie wordt door de installateur aangelegd vanuit de meterkasten, verdeeld over groepen naar de diverse aansluitpunten, volgens de voorschriften van het leverend elektriciteitsbedrijf en de NEN 1010. Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw en worden uitgevoerd in de kleur wit. Dit geldt niet voor de elektra voorzieningen in garages, bergingen, meterkasten, technische kasten, aansluitpunten voor wasdrogers, wasmachine, ventilator units en c.v. ketels. Deze worden inclusief het bijbehorende leidingwerk als opbouw uitgevoerd. Wandcontactdozen in de gehele woning op circa 300 mm + vloer, met uitzondering van de wandcontactdozen boven het aanrechtblad, wandcontactdozen in combinatie met een schakelaar, wand contactdozen in een garage en wand contactdozen met een specifieke functie, bijvoorbeeld ten behoeve van een koelkast, worden op afwijkende hoogten geplaatst. De schakelaars op circa 1.050 mm + vloer. Voor indicatieve plaats en aantal van de aanwezige elektrapunten verwijzen wij u naar de plattegronden in de verkoop brochure. U kunt geen rechten ontlenen aan de aantallen en de plaats en van de elektrapunten zoals deze op de ver kooptekeningen zijn aangegeven. Indien de voorschriften dit verlangen zullen deze aangepast worden zonder enige vorm van verrekening. De woningen worden voorzien van de vereiste rookmelders. Iedere woning wordt voorzien van een belinstallatie naast de entreedeur. Iedere woning wordt voorzien van een buitenlichtpunt naast de voordeur en een buitenlichtpunt aan het privacy scherm van de terrastuin aan de achterzijde van de woning. Een armatuur ten behoeve van deze buitenlichtpunten is inbegrepen (naar keuze van de architect). De woningen bouwnummers 10 tot en met 13, 32 tot en met 35 en 54 tot en met 57 krijgen een buitenlichtpunt in het plafond boven de parkeerplaats op eigen terrein. Iedere woning wordt voorzien van een onbedrade aansluiting ten behoeve van elektrisch koken. Iedere woning wordt voorzien van een bedrade aansluiting voor een wasmachine en een bedrade aansluiting voor een droger. Plaats van deze aansluitingen conform de plattegrondtekeningen.

22. Telecommunicatie voorzieningen: De woningen worden in de woonkamer en hoofdslaapkamer voorzien van onbedrade aansluitmogelijkheden voor telefoon en centraal antenne. De aansluitkosten voor telefoon en centraal antenne komen geheel voor rekening van de koper. De aansluitingen dienen zelf door de koper te worden aangelegd. Hetzelfde geldt voor afmontage van aansluitingen in de meterkast of het aanleggen van wandcontactdozen ten behoeve van signaalversterkers of telefooncentrales in de meterkast.

23. Verwarmingsinstallatie: De berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie wordt bepaald overeenkomstig de eisen van de ISSO publicatie 51. De garantie bepalingen conform GIW zijn hierbij van toepassing. De centrale verwarmingsinstallatie wordt bij de woningtypes A(s), B, C(s) en C2(s) uitgevoerd als een radiatorenverwarming met verdeelleidingen in de afwerk vloeren, inclusief warm tapwatervoor ziening. De temperatuurregeling vindt plaats middels een kamerthermostaat. In de te verwarmen vertrekken van de woningtypes A9s), B, C9s) en C2(s) worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd. Radiatoren voor glazen puien, welke doorlopen tot vloer niveau, worden uitgevoerd als lage radiatoren, bevestigd op middenconsoles.

Het aantal radiatoren en de plaats daar van is indicatief weergegeven op de plattegronden. Aan de hand van de transmissieberekeningen zal het definitieve aantal, de juiste afmeting en plaats worden bepaald. U kunt geen rechten ontlenen aan het aantal, de plaats en de afmeting van de radiatoren zoals deze op de verkooptekeningen zijn aangegeven. De centrale verwarmingsinstallatie wordt bij de woningtypes A1, B1, C1, D en E(s) uitgevoerd als vloerverwarming, waar nodig uitgebreid met radiatoren (plaats en aantal nader te bepalen). De centrale verwarmingsinstallatie wordt bij de woningtypes D en E(s) ter plaatse van de verdiepingshoge puien in de woonkamer op de begane grond uitgebreid met convectoren of plintradiatoren. Merk en type naar keuze van

de Nederlandse Bouw Unie. Afhankelijk van de nog te maken ontwerpberekeningen voor de verwarming van de woningtypes A1, B1, C1,D, en E(s), zal mogelijk nog een radiator moeten worden toegepast in de badkamer. Indien blijkt dat dit noodzakelijk is, zal deze radiator door de Nederlandse Bouw Unie worden voorzien. De plaats van deze radiator, alsook type en uitvoering, worden in

dat geval door de Nederlandse Bouw Unie bepaald en zijn nimmer aanleiding voor enige vorm van verrekening. Per woning wordt een HR combiketel gemonteerd van voldoende capaciteit. De woningen die, behalve met een badkamer, ook nog zijn uitgerust met een doucheruimte, worden voorzien van een zwaardere c.v.-ketel. De woningen type D en E(s) worden voorzien van een zonnecollector op het platte dak van de woning, aangesloten op een zonneboiler. De plaatsen van verdeelsets voor de verwarmingsinstallaties zullen nog nader bepaald worden. Hierbij zal getracht worden om op elke verdieping de betreffende verdeelset zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Verdeelsets die in het zicht blijven in verblijfsruimten zullen voorzien worden van een omkasting. De op de plattegronden aangegeven plaats van de CV-ketel is indicatief. De exacte plaats wordt bij de nadere technische uitwerking van de installatie bepaald. De garage van woningtype D wordt niet verwarmd. Onderstaande temperaturen kunnen worden behaald bij een gelijktijdige verwarming van de vertrekken: - Woonkamer/Keuken: 77 20 graden Celsius - Entree/hal/overloop: 15 graden Celsius - Slaapkamers: 20 graden Celsius - Badkamer: 22 graden Celsius - Tweede verdieping woningtype A(s) en A1: 20 graden Celsius

24. Huishoudelijk afval en grofvuil: Voor de inzameling van huishoudelijk restafval, papier en GFT worden per eiland de navolgende algemene voorzieningen getroffen: Een ondergrondse container ten behoeve van restafval. Een ondergrondse container ten behoeve van oud papier. Bovengrondse containers, ondergebracht in een nette omkasting, voor GFT. De plaats van bovenstaande voor zieningen is aangegeven op de overzichtstekening van het eiland.

25. Schoonmaken en oplevering: Ongeveer drie weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop de woning wordt opgeleverd. De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de beglazing. Deze worden schoon opgeleverd.


Technische omschrijving De energiekosten voor het beproeven van de installaties voor de sleuteluitreiking zijn voor rekening van de koper.

26. Wijzigingen tijdens de bouw: Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Bij de bouw van een huis vindt echter nog veel ambachtelijk werk plaats. Daardoor is het soms nodig nog wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen zonder dat een en ander afdoet aan de kwaliteit. Als er wijzigingen zijn aan gebracht vóórdat u de woning koopt, vindt u deze wijzigingen in de verkoop documentatie, in de vorm van een erratum. Ook moeten wij een voor behoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is echter gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de nood zakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits 78 deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De op tekening ingeschreven maten zijn “circa” maten. De indeling op de situatietekening, van het gebied buiten de eigendomsgrenzen van het eiland (paden, groen, parkeer- plaatsen e.d.), is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de Ontwikkelings combinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF. De perspectieftekeningen (artist impressions) zijn indicatief, aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden. Alle in de plattegronden aangegeven installatie onderdelen zijn schematisch weergegeven. De exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken. De op de tekeningen aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals bijvoorbeeld de wasmachine en droger, vallen niet onder de levering binnen de koop-/ aannemingsovereenkomst. Waar merknamen worden vermeld behouden wij ons het recht voor om gelijkwaardige alternatieven toe te passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige verrekening.

27. Waarmerking: Waarmerking van de technische omschrijving en tekeningen, blad(en) nummer(s)

d.d.

Bovengenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, behorend bij de per d.d.

gesloten overeenkomst voor het appartement/de woning met bouwnummer

De ondernemer: Plaats:

De verkrijger:

Plaats:


Genieten van ruimte, vrijheid in wonen

PROJECTCOMMUNICATIE & VORMGEVING: www.volcanoadvertising.com


Colofon

PLANONTWIKKELING

Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg & Nederlandse Bouw Unie VOF p/a Nijverheidsweg 16 Postbus 110 4870 AC ETTEN-LEUR T 076-5022888 F 076-5020370 www.sculptura-breda.nl R EA L I S AT I E

Nederlandse Bouw Unie BV Nijverheidsweg 16 Postbus 110 4870 AC ETTEN-LEUR T 076-5022888 F 076-5020370 E oers@nbu.nl www.nbu.nl   ONTWERP

MIX Architectuur, Ede www.MIX-architectuur.nl CO N ST R U C T I E

Goudstikker-de Vries CAPELLE AAN DEN IJSSEL I N L I C H T I N G E N & V E R KO O P

Van Opstal Makelaardij Prinsenkade 3 4811 VB BREDA T 076-5202001 F 076-5205888 E koopwoningen.breda@vanopstalgroep.nl www.vanopstalgroep.nl   Van de Water Makelaardij Keizerstraat 91 4811 HL BREDA T 076-5242400 F 076-5242404 E nieuwbouw@vandewatergroep.nl www.vandewatergroep.nl   N OTA R I S

www.sculptura-breda.nl

E&L Notarissen Bredaseweg 159 4872 LA ETTEN-LEUR T 076-5034557 F 076-5020564 E etten-leur@elnotarissen.nl

V E R E N I G I N G VA N E I G E N A R E N

EB&A Vastgoed Management Postbus 283 4900 AG OOSTERHOUT T 076-5782578 F 076-5782577 E info@eba-vastgoed.nl www.eba-vastgoed.nl

De Eilanden  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you