__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Uw woning verkopen > wat moet u weten


Met de makelaar was er meteen een klik.

“Realistisch, positief en ook erg enthousiast over het huis� Jennifer Domin


Uitstekende service, een korte doorlooptijd & prima recensies! Voor een professionele en integere begeleiding Profite

er

van de lahet bij het verkooptraject bent u bij ons aan ge rejuiste n te!

SINKE

adres. We realiseren hoge verkoopopbrengsten

KO M E

8 redenen om voor Sinke Komejan te kiezen

JAN M AKE

Matching:

Wij kennen de koper van uw woning!

LAAR

017 ZOMER 2 - EDITIE

S | TA X AT EURS

en korte doorlooptijden! Dat komt doordat we u

- EDI TI

E WIN TER

oprecht en kundig adviseren, en dat zorgt voor E WIN T ER 20 17 -

Oostwal 2C, Goes Havenplein 5, Zierik zee Molenwater 97, Midde lburg Hoenderdijk 7A, Ouddo rp

Mooiste aanbod & matching!

Met de huidige lage rent e is het of om je nu de tijd hypothee om je droo vergelijke k over te sluit n voor mhuis en. Onze jou alle te kope Hypothee n verschill we je de ende geld kshop-ad scherpste verstrekk viseurs rente en De Hypo ers en de best daarom theeksho e voorwaar kunnen p geeft den uit je altijd hierbij de mark onafhank jouw pers t bieden. elijk, eerlij oonl ijke Want iede wensen k advie reen, en en oms s. We nem tandighe dus elk en den als hypothee uitgangsp kadvies, unt. is unie k. Duid elijk verh aal!

BEL ON ZE

Of maak

Laagste rente, be ste

Persoonlijke aanpak!

Gra

tis Waard Hypo ebepali ng & thee op sin kgesprek ke.nl

- EDI TI

tevreden klanten!

2017 -

AFSPRA KENLIJN 7 een afs , praak op TEL 0118 64 ww 2

online 24/

w.hypo the

007

ekshop .nl voorwa arden? De Hypo theeks hop.

URS ARS | TAXATE N MAKELA - SINKE KOMEJA EEKSHO P TOOR ZWAAN - DE HYPOTH MAKELA ARSKAN SMAKEL AARS N BEDRIJF SINKE KOMEJA

SINK E

KOM EJAN MAK ELAA SINK E RS | TAXA KOM EJAN TEUR S - MAK BED RIJFS ELAA RSKA MAK ELAA NTO OR RS - DE ZWA AN HYP OTH EEKS HOP

Media & marketing

Elke verkoop start met een persoonlijk

Door ons omvangrijke netwerk en kennis

We bespreken vooraf alle opties, zoals

gesprek met een makelaar. Dit eerste

van de (lokale) markt kennen wij wellicht

advertentiemogelijkheden, social media

gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.

de koper van uw woning al!

etalagepresentatie & internet.

Vakkundig team!

Doordachte successtrategie!

Een gratis waardebepaling!

U wordt volledig ontzorgd door ons

Vanaf dag 1 denken wij met u mee en

Om vast te stellen wat een mogelijke

deskundige en permanent geschoolde

zetten we alles op alles om uw huis snel

verkoopwaarde van uw woning is, voeren

team. Wij zijn tevens lid van de NVM.

en succesvol te verkopen!

wij een gratis waardebepaling uit!

Perfecte presentatie Sprekende foto’s zijn van groot belang voor een goede eerste indruk. Na het verkoopklaar maken van uw woning, maakt een professionele fotograaf foto’s van het in- en exterieur, want goede foto’s zeggen meer dan (mooie) woorden. Daarnaast

We scoren gemiddeld een 8,6 op funda!

worden er 360° foto’s, een woningvideo en presentatieplattegronden gemaakt. Optioneel zijn er drone opnames mogelijk!

- 3 -

> Meer op sinke.nl


Ons verkoopsuccesplan:

• Grote organisatie maar met veel lokale kennis door strategisch gekozen kantoorlocaties in Goes, Middelburg, Zierikzee en Koudekerke.

Hoe wij te werk gaan.

• Actief en flexibel, ook op zaterdag en ’s avonds staan onze medewerkers desgewenst voor u klaar. • Regelmatige evaluatie en, indien noodzakelijk, bijsturing van het verkoopproces. • Ook goed vertegenwoordigd op geheel Walcheren door onze strategische samen-

Dit plan geeft in zeven heldere stappen het verkoopproces van Sinke Komejan Casper Scolten RM RT vestiging Middelburg Makelaars | Taxateurs t 06 23 11 00 38 weer. De werkwijze c.scholten@sinke.nl volgens deze stappen heeft bewezen Stap 2 opdracht tot een succesvol Als u naar aanleiding van het gesprek en het verkoopresultaat te advies vertrouwen heeft in ons actieve beleiden! leid en kiest voor Sinke Komejan Makelaars,

werking met Makelaarskantoor Zwaan, dat onderdeel uitmaakt van de Sinke Komejan Groep.

dan kiest u voor kwaliteit en service.

Stap 1 gesprek Elke verkoop start met een persoonlijk gesprek met een makelaar. Dit eerste gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en u mag

• Wij zijn lid van de NVM, hét kwaliteitslabel in de makelaardij. • Inzichtelijke werkwijze volgens ons verkoopsuccesplan. • Schriftelijke vastlegging van de gemaakte

van ons het volgende verwachten:

afspraken in een NVM-Opdracht tot

• Waardebepaling van uw woning.

Dienstverlening.

• Advies inzake de te hanteren vraagprijs en de te volgen verkoopstrategie.

Ester van Wort vestiging Middelburg t 0118 68 90 00 e.van.wort@sinke.nl

• Samenwerking met Makelaarskantoor Zwaan. Hierdoor ontstaat een omvangrijk

• Uitleg over de verkoopvoorwaarden.

netwerk met veel kandidaten voor uw

Stap 4 media

• Overleg met betrekking tot de route naar

woning die zich gratis via onze website

Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs heeft

kunnen inschrijven als zoeker.

een vooruitstrevend beleid met betrekking

het beoogde resultaat. • Schriftelijke bevestiging van het verkoopadvies.

Stap 3 aanpak

tot digitale media. • Op sinke.nl waarop wij uw woning

Tijdens het verkoopproces kunt u rekenen

uitgebreid presenteren komen zo’n

op een actieve aanpak van enthousiaste en

15.000 unieke bezoekers per maand

gemotiveerde mensen. • Deskundig en enthousiast team

- 4 -

• Uw woning wordt tevens gepresenteerd op de best bezochte woonwebsite van


• Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring.

Hypotheekadvies?

• Hypotheekadvies.

hypotheekshop.nl

• Verzekeringsadvies. • Alles wordt uitvoerig met u besproken. • Aankoopbegeleiding nieuwe woning.

Stap 6 presentatie Uw woning wordt op een professionele manier gepresenteerd. • De presentatietekst, foto’s, video, 360° foto’s worden vooraf met u besproken. • Uitgebreide brochure met meerdere foto’s. • Advertentiemogelijkheden in diverse media waaronder de eigen uitgaven. • Wij beschikken over fotopresentatiekasten

Rick Hengst K-RMT vestiging Middelburg t 06 10 26 11 78

in Domburg en Burgh-Haamstede. • Etalagepresentatie op het desbetreffende kantoor.

r.hengst@sinke.nl

Simon Corbijn RM RT vestiging Goes Nederland: funda.nl (in de zoektocht naar

t 06 53 58 18 37

een koopwoning loopt zo’n 6 op de 10

s.corbijn@sinke.nl

zoekacties via Funda) en op huislijn.nl. • U heeft 24 uur per dag via internet inzicht in de voortgang van de verkoop van uw

Stap 7 begeleiding

woning via ons digitale klantendossier.

Wij bieden u een volledige begeleiding

• Wij zijn tevens te volgen via LinkedIn,

tijdens het verkoopproces.

Facebook, Youtube en meer!

Wij zorgen voor:

• Woningen gepresenteerd op onze site worden op internetsites met grote bezoe-

• Een uitgebreide presentatie van uw

kersaantallen zoals nu.nl, telegraaf.nl en

woning.

ook lokale sites als pzc.nl opnieuw onder

• De selectie van potentiële kopers.

de aandacht gebracht bij bezoekers die

• De begeleiding van de bezichtigingen.

voldoen aan de zoekcriteria van de getoonde woningen.

Stap 5 extra

Erik de Bruine vestiging Zierikzee t 06 51 69 55 37 e.de.bruine@sinke.nl

Naast de standaard dienstverlening zijn

• Het plaatsen van een “Te Koop”-bord in uw tuin of aan uw gevel.

hierin. • Het opstellen van de koopovereenkomst na overeenstemming. • De ondertekening van de koopovereen-

diverse extra opties mogelijk. • Huis-aan-huis mailing in uw buurt.

• De onderhandelingen en het adviseren

komst door koper en verkoper.

Nog meer info? Kijk op sinke.nl

• Deelname aan Open Huis acties.

- 5 -

• De inspectie bij oplevering van de woning. • De begeleiding tot en met de overdracht van uw woning bij de notaris.


Een wel erg uniek rijksmonument in hartje Zierikzee

“Het heeft maar kort te koop gestaan, mede door de strategie van Erik� Joop en Leontine


Aandachtspunten bij de verkoop van uw woning.

adresgegevens te noteren en door te geven

Verantwoording  Gedurende het verkoop-

aan ons. Na de bezichtiging zullen wij u zo

proces houden wij u op de hoogte van be-

spoedig mogelijk informeren over het ver-

langrijke ontwikkelingen. Heeft u vragen of

loop ervan.

ideeën die de verkoop kunnen beïnvloeden, dan kunt u uiteraard ook zelf contact met

Verzorgde indruk  Een verzorgde woning

ons opnemen.

en tuin hebben een positieve invloed op kandidaat-kopers, zorg daarom dat het

Energielabel  Vanaf 1 januari 2015 moet

huis opgeruimd, schoon en gezellig is.

iedereen bij verkoop of verhuur van een

Helder licht, ook op donkere plaatsen,

woning een energielabel overleggen.

geeft de kandidaat-koper vertrouwen dat

Het definitief energielabel is verplicht

u niets te verbergen heeft. Wij raden u aan

bij de verkoop of verhuur en oplevering

Als makelaar is het onze voornaamste

kleine reparaties zoals klemmende deuren

van woningen. Alle woningen zonder

taak uw belangen te behartigen. Daarom

en ramen, losse deurkrukken, lekkende

energielabel hebben sinds 2015 een

zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging

kranen, gescheurd behang en dergelijke, te

voorlopig energielabel gekregen. Het

van Makelaars (NVM). Deze vereniging

herstellen. Niet iedereen stelt huisdieren op

voorlopig label is gebaseerd op onder

heeft dwingende regelgeving opgesteld

prijs, houdt hier zoveel mogelijk rekening

meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans

waaraan een makelaar moet voldoen met

mee door kattenbak, etensbak etc. uit het

om na te denken over kansen voor een

als doel een optimale klantbehandeling

zicht te zetten. Zorg dat de hond of kat

comfortabele en energiezuinige woning. Het

en uiteraard vakbekwaamheid. Zo mogen

tijdens de bezichtiging niet in de woning

voorlopig energielabel heeft geen formele

NVM-makelaars zelf geen onroerende

aanwezig is. Het is erg belangrijk dat een

status. De woningeigenaar kan eenvoudig

zaken kopen (het zogenaamde ‘verbod

kandidaat-koper geen gebreken aantreft en

online via energielabelvoorwoningen.nl van

op handel’). U mag van ons dus altijd een

met een positief gevoel naar huis gaat.

de Rijksoverheid een definitief energielabel

eerlijk en op uw situatie gericht advies

regelen. Een erkend deskundige controleert

verwachten. De NVM-brochure treft u voor

Vorstschade  In niet-bewoonde panden kan

de gegevens en keurt deze goed. Daarna is

de volledigheid in deze map aan.

in de winter vorstschade ontstaan. Neem

het definitief energielabel te vinden in EP-

de volgende voorzorgsmaatregelen: laat

online.nl en daarmee rechtsgeldig.

Bezichtigingen  Als een potentiële koper

de CV-installatie branden op minstens 10°

zich meldt, plannen wij een afspraak in voor

Celsius. Tap waterleidingen af en draai de

Indien u het zelf lastig vind om het ener-

bezichtiging van de woning. Deze wordt

hoofdkraan dicht. Laat boilers of andere

gielabel via internet aan te vragen bestaat

altijd van tevoren aan u doorgegeven. Wij

warmwaterinstallaties leeglopen. Isoleer of

altijd de mogelijkheid dat Sinke Komejan dit

begeleiden de bezichtiging en zullen de po-

verwarm de ruimte waar de watermeter zich

regelt voor u. Wij werken samen met gecer-

tentiële koper uitgebreid informeren. In een

bevindt. Wilt u uit kostenoogpunt de CV-in-

tificeerde adviseurs om het energielabel op

persoonlijk contact kunnen wij er bovendien

stallatie niet laten branden, dan moet u het

te stellen. Deze adviseur maakt vervolgens

achterkomen welke vervolgstappen nodig

volledige systeem (d.w.z. de ketel en ALLE

zelf de afspraak met u. Het energielabel met

zijn om tot een goed eindresultaat te k ­ omen.

radiatoren) aftappen.

bijbehorende nota wordt door de adviseur direct aan u toegestuurd.

U hoeft bij de bezichtigingen niet aanwezig te zijn. Potentiële kopers voelen zich vaak

Plattegronden, tekeningen etc.  Als u over

vrijer als de ­bewoners niet aanwezig zijn bij

tekeningen beschikt van de woning ontvan-

de bezichtigingen.

gen wij deze graag van u. Wij presenteren

Het kan zijn dat er iemand onaangekondigd

uw woning graag zo volledig mogelijk en

bij u aanbelt, deze persoon is nooit door ons

zullen aan de hand hiervan presentatieplat-

naar u toegestuurd. Op dat moment heeft

tegronden laten maken. Ditzelfde geldt ook

u de keuze om uw woning te laten zien of

voor kopieën van uw laatste energieafreke-

de persoon naar ons door te verwijzen. Wij

ning, WOZ-beschikking, waterschapslasten

adviseren u in ieder geval de naam en de

en diverse eigendomspapieren.

- 7 -

Nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!


Gekocht en verkocht via Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs

“Erg handig, de aankoop, verkoop en financiering alles onder één dak” Fam. de Looff


Startkosten

Multimedia & publiciteit - aanpak en kostenoverzicht Alle prijzen zijn onder voorbehoud en

BUDGET

STANDAARD

LUXE

inclusief BTW

€ 350,-

€ 495,-

€ 650,-

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

Plaatsen ‘TE KOOP’ bord Verkoopbrochure Kosten Kadaster Etalagepresentatie Vermelding op social media Fotografie BUDGET (basisreportage) Fotografie STANDAARD (incl. details, omgeving, etc) Fotografie LUXE (incl. 2 hoogtefoto’s) Plaatsing op Funda, Huislijn en sinke.nl Plaatsing op residence.nl en toplocaties.nl Plattegronden Plaatsing plattegronden Video (bewegend beeld) 3600 foto’s, incl. plaatsing op Funda.nl Virtuele tour (10 hotspots), incl. plaatsing op Funda Buurtmailing STANDAARD (ca. 25 kaarten) Aanmaken klantenintranet via mijnnvm.nl

EXTRA OPTIES Pakketten uit te breiden met:

• • •

• • • •

• •

• •

MEEST GEKOZEN PAKKET

€ 35,-

Extra hoogtefoto

€ 45,- per maand

Promolabel Funda

€ 95,- per maand

Uitgelicht Funda Woning in beeld Funda

€ 89,- per maand

Facebookcampagne

€ 50,-

Herinneringenboek (alleen bij het LUXE pakket)

€ 95,-

Advertentie Sinke Komejan/Zwaan Courant/Magazine

prijs op aanvraag

Inmeten plattegrond

prijs op aanvraag

Dronefoto’s of -film (vraag naar de voorwaarden)

prijs op aanvraag

EXTRA BUURTMAILING

100 kaarten met specifieke adresselectie (uiteraard in onderling overleg met u) en verzending per post. Kosten € 189,- all in.

Vraag uw makelaar naar de mogelijkheden voor uw huis of appartement.

ZWAANMAKELAARS.NL

Indien van toepassing en/of gewenst wordt uw woning

kosteloos doorgeplaatst op zwaanmakelaars.nl

- 9 -

• • • • • • • • • •


Zeer tevreden over Simon Corbijn van Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs

“Binnen anderhalve week een koper gevonden!” Dhr. Baart


Adverteren Dat kan uiteraard in onze eigen fraaie uitgaves, maar wij hebben ook goede contacten bij een groot aantal (landelijke) dagbladen, weekkranten, etc. Hieronder een aantal suggesties, uiteraard kan ook in andere media geadverteerd worden.

Facebook U krijgt 30 dagen extra aandacht voor uw huis via een sponsored post op onze Facebookpagina. Wij analyseren het gedrag

Sinke Komejan Magazine/Courant

FD Persoonlijk

onze uitgaves

zaterdaguitgave van het FD.

op Facebook en het websitebezoek. Dit vergroot de kans op een bezichtiging en contact met die ene koper

Verder:

of huurder.

Residence Het Financieele Dagblad NRC (Next) Algemeen Dagblad

Totaal incl. btw â‚Ź 50,-. Meer weten? Vraag naar de

Volkskrant

mogelijkheden.

VIVACE PZC, De Bevelander, De Faam, Wereldregio

Promotie Facebook Woning:

Elsevier

facebook.com/sinkekomejan

De Bode

- 11 -


Een echte jaren ’30 woning met allerlei authentieke details

“We wisten wel dat deze huizen geliefd zijn, maar het is altijd afwachten” Familie van Dam


Wat is de waarde van mijn woning?

Waardebepaling

Als u overweegt om

uw woning te koop te zetten, stellen wij vrijblijvend een waardebepaling voor uw huis op. Daarmee heeft u een goed beeld van de actuele marktwaarde van uw woning. U kunt op basis van een bevestiging van deze waarde geen lening afsluiten. Dat kan alleen met een officieel taxatierapport. Maar voor een indruk van de verkoopwaarde van uw

Bij het vaststellen van de waarde van uw woning komt u diverse begrippen tegen. Wanneer hebben we het over een waardebepaling en wanneer over een taxatie?

huis is een waardebepaling beslist een goed uitgangspunt. Taxatie

De taxatie is een officiële

waardebepaling die volgens een standaardrapport (het taxatierapport) wordt opgemaakt. U heeft een gevalideerd taxatierapport nodig als u een hypotheek aanvraagt, maar ook als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waardering van uw

Annette Kooman vestiging Zierikzee t 0111 45 15 00 a.kooman@sinke.nl

woning of bij een boedelscheiding is een gevalideerd rapport aan te bevelen.

Eén van onze gecertificeerde taxateurs komt bij u langs en stelt de waarde van uw woning vast. Daarbij wordt met allerlei factoren rekening gehouden, zoals onder andere het type woning, de locatie, de grootte en

Vraag een (gevalideerd) taxatie rapport aan bij onze deskundige taxateurs.

ligging en de globale staat van onderhoud.

sinke.nl/taxeren/woningtaxatie

Benieuwd naar de waarde van uw woning?

Anton Verbraak vestiging Goes t 06 10 23 07 26 a.verbraak@sinke.nl

- 13 -


Onafhankelijk advies en zoveel meer Onze onafhankelijkheid helpt ons jou het beste advies te geven. Maar De Hypotheekshop is nog zoveel meer. We houden van ons werk en genieten van het helpen realiseren van jouw woonwensen. We begrijpen wat er voor jou op het spel staat en komen daarom onze afspraken na en staan altijd voor je klaar.

Wij vinden de laagste rente Door de lage hypotheekrente en aantrekkende huizenprijzen is dit hét moment om een woning te kopen. De Hypotheekshop vindt voor jou de laagste rente. Check onze site voor de huidige top 5 rentes.

Hypotheekaanbieders vergelijken Als onafhankelijk adviseur vergelijken we meer dan 40 verschillende aanbieders met elkaar. We zoeken naar de gunstigste voorwaarden en de laagste rente, passend bij jouw persoonlijke situatie. Zo weet je zeker dat jouw hypotheek straks perfect bij je past.

Hypotheek oversluiten? Het kan interessant zijn om je hypotheek om te zetten in een andere hypotheekvorm of bij een andere geldverstrekker onder te brengen. Wil je weten of het interessant is in jouw situatie? Laat je vrijblijvend adviseren door de experts van De Hypotheekshop!

Nu én straks Wij zorgen dat je geen omkijken hebt naar je financiën. Als je dat wilt, houden we jouw hypotheek en je persoonlijke situatie ook in de toekomst in de gaten en geven een seintje als het goedkoper of beter kan. En heb je op een ander moment een (financiële) vraag? Ook dan staan we voor je klaar.

Dichtbij en altijd bereikbaar Je bent van harte welkom in onze vestigingen in Goes, Middelburg, Zierikzee en Ouddorp. Liever een online adviesgesprek of een afspraak bij u thuis, eventueel ‘s avonds? Geen probleem!

BEL ONZE AFSPRAKENLIJN, TEL 0118 642 007


De Sinke Komejan Groep Vestiging Goes

Vestiging Middelburg

Oostwal 2C, 4461 BE Goes

Molenwater 97, 4331 SG Middelburg

T 0113 25 10 00 | goes@sinke.nl

T 0118 68 90 00 | info@sinke.nl

Vestiging Zierikzee

Makelaarskantoor Zwaan

De Hypotheekshop

Havenplein 5, 4301 JD Zierikzee

Dorpsplein 25, 4371 AB Koudekerke

T 0118 64 20 07

T 0111 45 15 00 | zierikzee@sinke.nl

T 0118 55 32 88 | info@zwaanmakelaars.nl

middelburg1570@hypotheekshop.nl

Geef een gratis waardebepaling!

Kent u iemand met verkoopplannen?

Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars, toonaangevend in zakelijk vastgoed! Wilt u commercieel vastgoed aan-

Geef een gratis waardebepaling!

kopen, verkopen, huren of ver-

Samen bekijken wij de woning en

huren? Het is belangrijk om hier

spreken de mogelijkheden door.

goed voorbereid aan te beginnen.

Na alle afwegingen wordt de waarde vastgesteld. Geheel vrijblijvend!

De bedrijfsonroerendgoedmarkt is heel anders dan de particuliere woningmarkt. Een makelaar die alles weet op het gebied van commercieel vastgoed is een must. De bedrijfsmakelaars van Sinke Komejan hebben alle kennis in huis!

- 15 -


- ANDEREN OVER ONS 9,0

> Verkoper van

> Verkoper van

9,0

> Verkoper van

9,5

Kanaalweg O.Z. 5

Londensekaai 29

Debussylaan 5

Tijdens het verkooptraject was

Onze makelaar was enthousiast,

Goed contact. Vriendelijke en duidelijke

het contact met de makelaar altijd

doortastend, inventief in het aandragen

uitleg over de gang van zaken. Erg

uitstekend. We werden snel teruggebeld

van oplossingen bij eventuele

mooie fotoreportage op internet. Goede

en konden met onze vragen terecht.

twijfelpunten bij kopers.

afspraken rond de bezoeken en biedingen

Er werd met je mee gedacht en gaven

en het afronden van de verkoop.

goed advies. We zijn erg tevreden over Sinke Komejan. > Verkoper van

8,8

Lokkershofweg 5

8,8

> Verkoper van Kruitmolenlaan 23

> Verkoper van

8,5

Hornikswei 6

Het contact tussen ons en makelaar verliep prima. Maakte tijd en ruimte vrij om ons goed te begeleiden.

Contact verliep soepel, bij vragen werden wij direct geholpen.

Heel prettig en open contact met makelaar. Huis is heel snel verkocht mede door enthousiasme van makelaar. > Verkoper van

8,5

Kerkhof 2

10!

> Verkoper van J.J. Boeijesweg 5 11

8,8

Julianastraat 5 Prima begeleiding bij verkoop gehad van

Ik behartig de belangen van mijn moeder en ben zeer positief over de deskudigheid en vriendelijkheid van

Prettig geregeld, goed contact en goede

> Verkoper van

Sinke Komejan Zierikzee. Huis gelukkig vlot verkocht voor een nette prijs.

Erik en Annette.

service! (indien nodig ook buiten de standaard kantoortijden). > Verkoper van > Verkoper van

10!

> Verkoper van Stoofheule 35

9,0

Pijlerdam 29t

9,8

Blinkertlaan 4 Uitgebreid adviserend en ondersteunend. Goede kennis van de markt en de

Professionele makelaar waarbij de

mogelijkheden. Terecht geruststellend.

werkzaamheden keurig verzorgd zijn. Wij zijn zeer tevreden over de werkwijze van Sinke Komejan makelaars!

> Verkoper van > Verkoper van Joke Smitlaan 16

Nieuwstraat 2

> Verkoper van Kenau Hasselaarstraat 95

8,5

Heldere terugkoppeling en de Het contact met de makelaar verliep

waardevolle advisering van onze

prima. Er werd snel gereageerd op

makelaar tijdens de onderhandelingen

Een goede begeleiding gedurende het

een oproep en deze werd daarna

met verkoper en diens aankoopmakelaar

gehele traject, goede prijstaxatie van de

ook eectief beantwoord. Ons

verdienen veel waardering. Daarnaast

te verkopen woning. Kortom een aan te

huis was binnen 2 weken verkocht.

is er een vriendelijke, meelevende

bevelen makelaar. Ik zou deze makelaar

Complimenten voor Philip Paul en

en inhoudelijk ondersteuning van de

zeker aanbevelen!

Simon Corbijn.

woonconsulentes.

- MEER BEOORDELINGEN OP SINKE.NL -

v0218 - dmarc.nl

10!

9,0

Profile for DMARC

Brochure Verkoopmap  

Verkoopsuccesplan Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs

Brochure Verkoopmap  

Verkoopsuccesplan Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs

Profile for nl-dmarc

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded