Page 1

Uw woning verkopen > wat moet u weten


Met makelaar Michael Jellema was er meteen een klik.

Hij is realistisch, positief en ook erg enthousiast over het huis. Jennifer Domin


8 redenen om te kiezen voor Sinke Komejan

Uitstekende service, een korte doorlooptijd & prima recensies! Voor een professionele en integere begeleiding bij het verkooptraject bent u bij ons aan het juiste adres. We realiseren hoge verkoopopbrengsten en korte doorlooptijden! Dat komt doordat we u oprecht en kundig adviseren, en dat zorgt voor tevreden klanten!

Persoonlijke aanpak!

Het mooiste aanbod!

Perfecte presentatie!

Elke verkoop start met een persoonlijk

We hebben een omvangrijk netwerk met

We bespreken vooraf alle opties, zoals

gesprek met een makelaar. Dit eerste

veel kandidaten voor uw woning die zich

advertentiemogelijkheden, social media

gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.

gratis kunnen inschrijven.

en etalagepresentatie.

Vakkundig team!

Doordachte successtrategie!

Een gratis waardebepaling!

U wordt volledig ontzorgd door ons

Vanaf dag 1 denken wij met u mee en

Om vast te stellen wat een mogelijke

team en uiteraard op de hoogte

zetten we alles op alles om uw huis snel

verkoopwaarde van uw woning is, voeren

gehouden van alle verwikkellingen.

en succesvol te verkopen!

wij een gratis waardebepaling uit!

Professionele styling en fotografie Sprekende foto’s zijn van groot belang voor een goede eerste indruk. Na het verkoopklaar maken van uw woning, maakt een professionele

We scoren gemiddeld een 8,6 op funda!

fotograaf foto’s van het in- en exterieur. Goede foto’s zeggen meer dan (mooie) woorden.

- 3 -

> Meer op sinke.nl


Ons verkoopsuccesplan:

• Deskundig en enthousiast team • Grote organisatie maar met veel lokale kennis door strategisch gekozen kantoorlocaties in Goes, Middelburg,

Hoe wij te werk gaan.

Zierikzee en Koudekerke • Actief en flexibel, ook op zaterdag en ’s avonds staan onze medewerkers desgewenst voor u klaar • Regelmatige evaluatie en, indien noodzakelijk, bijsturing van het verkoopproces • Ook goed vertegenwoordigd op geheel

Dit plan geeft in zeven heldere stappen het verkoopproces van Sinke Komejan Michael Jellema Makelaars | Taxateurs t 06 51 23 93 48 weer. De werkwijze m.jellema@sinke.nl volgens deze stappen heeft bewezen Stap 2 beleid tot een succesvol Als u naar aanleiding van het gesprek en het verkoopresultaat te advies vertrouwen heeft in ons actieve beleiden! leid en kiest voor Sinke Komejan Makelaars,

Walcheren door onze strategische samenwerking met Makelaarskantoor Zwaan, welke onderdeel uitmaakt van de Sinke Komejan Groep.

dan kiest u voor kwaliteit en service.

Stap 1 gesprek Elke verkoop start met een persoonlijk gesprek met een makelaar. Dit eerste gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en u mag

• Wij zijn lid van de NVM, hét kwaliteitslabel in de makelaardij • Inzichtelijke werkwijze volgens ons verkoopsuccesplan • Schriftelijke vastlegging van de gemaak-

van ons het volgende verwachten:

te afspraken in een NVM-Opdracht tot

• Waardebepaling van uw woning

Dienstverlening

• Advies inzake de te hanteren vraagprijs

Frédérique Klijberg t 06 22 34 64 20 f.klijberg@sinke.nl

• Grootste makelaar in Zeeland met het

• De te volgen verkoopstrategie

meest uitgebreide woningaanbod. Hier-

• Uitleg over de verkoopvoorwaarden

door ontstaat een omvangrijk netwerk met

Stap 4 media

• Wij stippelen samen met u de route naar

veel kandidaten voor uw woning die zich

Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs heeft

gratis via onze website kunnen inschrijven

een vooruitstrevend beleid met betrekking

als zoeker.

tot digitale media.

het beoogde resultaat uit • Het deskundige verkoopadvies wordt schriftelijk aan u bevestigd

Stap 3 aanpak Tijdens het verkoopproces kunt u rekenen op een actieve aanpak van enthousiaste en gemotiveerde mensen.

• Op sinke.nl waarop wij uw woning uitgebreid presenteren komen zo’n 15.000 unieke bezoekers per maand • Uw woning wordt tevens gepresenteerd op de best bezochte woonwebsite van


• Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring • Extra uitgebreide fotoreportage • Hypotheekadvies

Hypotheekadvies? hypotheek-zeeland.nl

• Verzekeringsadvies • Alles wordt uitvoerig met u besproken

Stap 6 extra Uw woning wordt op een professionele manier gepresenteerd. • De presentatietekst en foto’s worden vooraf met u besproken • Uitgebreide brochure met meerdere foto’s • Advertentiemogelijkheden in diverse media waaronder de eigen uitgaven • Wij beschikken over fotopresentatiekasten in Domburg en Burgh-Haamstede

Anton Verbraak

• Etalagepresentatie

t 06 12 36 03 57 a.verbraak@sinke.nl

Simon Corbijn Nederland: www.funda.nl met meer dan

t 06 53 58 18 37

300.000 bezoekers per dag en op de web-

s.corbijn@sinke.nl

site www.huislijn.nl • U heeft 24 uur per dag via internet inzicht in de voortgang van de verkoop van uw

Stap 7 begeleiding

woning via ons digitale klantendossier

Wij bieden u een volledige begeleiding tijdens het gehele verkoopproces.

• Wij zijn tevens te volgen via Twitter, Face-

Sinke Komejan draagt zorgt voor:

book, Linkedin, Youtube en meer! • Woningen gepresenteerd op sinke.nl

• Een uitgebreide presentatie van uw

worden op internetsites met grote bezoe-

woning

kersaantallen zoals www.nu.nl, www.tele-

• De selectie van potentiële kopers

graaf.nl en ook lokale sites als www.pzc.nl

• De begeleiding van de bezichtigingen

opnieuw onder de aandacht gebracht bij

• De onderhandelingen en het adviseren

bezoekers die voldoen aan de zoekcriteria van de getoonde woningen.

Stap 5 presentatie

hierin

Erik de Bruine t 06 51 69 55 37 e.de.bruine@sinke.nl

Naast de standaard dienstverlening zijn

• Het plaatsen van een “Te Koop”-bord in uw tuin of aan uw gevel

na overeenstemming • De ondertekening van de koopovereenkomst door koper en verkoper

diverse extra opties mogelijk. • Huis-aan-huis mailing in uw buurt

• Het opstellen van de koopovereenkomst

• De inspectie bij oplevering van de woning

Nog meer weten? Kijk op www.sinke.nl

• Deelname aan Open Huis acties

- 5 -

• De begeleiding tot en met de overdracht van uw woning bij de notaris


Het is vanaf het begin allemaal zo snel gegaan.

Alle vragen werden snel beantwoord, vooral ook dankzij de dames op het kantoor. Fam. Louwerse


Punten over de verkoop van uw woning

adresgegevens te noteren en door te geven

Verantwoording

aan ons. Na de bezichtiging zullen wij u zo

proces houden wij u op de hoogte van be-

spoedig mogelijk informeren over het ver-

langrijke ontwikkelingen. Heeft u vragen of

loop ervan.

ideeën die de verkoop kunnen beïnvloeden,

Gedurende het verkoop-

dan kunt u uiteraard ook zelf contact met Verzorgde indruk

Een verzorgde woning

ons opnemen.

en tuin hebben een positieve invloed op kandidaat-kopers, zorg daarom dat het huis

Energielabel

opgeruimd, schoon en gezellig is. Helder

iedereen bij verkoop of verhuur van een

licht, ook op donkere plaatsen, geeft de

woning een energielabel overleggen.

kandidaat-koper vertrouwen dat u niets

Het definitief energielabel is verplicht

te verbergen heeft. Wij raden u aan kleine

bij de verkoop of verhuur en oplevering

Als makelaar is het onze voornaamste

reparaties zoals klemmende deuren en ra-

van woningen. Alle woningen zonder

taak uw belangen te behartigen. Daarom

men, losse deurkrukken, lekkende kranen,

energielabel hebben sinds 2015 een

zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging

gescheurd behang en dergelijke, te herstel-

voorlopig energielabel toegekend. Het

van Makelaars (NVM). Deze vereniging

len. Niet iedereen stelt huisdieren op prijs,

voorlopig label is gebaseerd op onder

heeft dwingende regelgeving opgesteld

houdt hier zoveel mogelijk rekening mee

meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans

waaraan een makelaar moet voldoen met

door kattenbak, etensbak etc. uit het zicht

om na te denken over kansen voor een

als doel een optimale klantbehandeling

te zetten. Zorg dat de hond of kat tijdens

comfortabele en energiezuinige woning. Het

en uiteraard vakbekwaamheid. Zo mogen

de bezichtiging niet in de woning aanwezig

voorlopig energielabel heeft geen formele

NVM-makelaars zelf geen onroerende

is. Het is erg belangrijk dat een koper geen

status. De woningeigenaar kan eenvoudig

zaken kopen (het zogenaamde ‘verbod

gebreken aantreft en met een positief ge-

online via energielabelvoorwoningen.nl van

op handel’). U mag van ons dus altijd een

voel naar huis gaat!

de Rijksoverheid een definitief energielabel

eerlijk en op uw situatie gericht advies

Vanaf 1 januari 2015 moet

regelen. Een erkend deskundige controleert

verwachten. De NVM-brochure treft u voor

Vorstschade

de volledigheid in deze map aan.

in de winter vorstschade ontstaan. Neem

het definitief energielabel te vinden in www.

de volgende voorzorgsmaatregelen: laat

EP-online.nl en daarmee rechtsgeldig.

Bezichtigingen

Als een potentiële koper

In niet-bewoonde panden kan

de gegevens en keurt deze goed. Daarna is

de CV-installatie branden op minstens 10°

zich meldt, plannen wij een afspraak in voor

Celsius. Tap waterleidingen af en draai de

Indien u het zelf lastig vind om het ener-

bezichtiging van de woning. Deze wordt

hoofdkraan dicht. Laat boilers of andere

gielabel via internet aan te vragen bestaat

altijd van tevoren aan u doorgegeven. Wij

warmwaterinstallaties leeglopen. Isoleer of

altijd de mogelijkheid dat Sinke Komejan dit

begeleiden de bezichtiging en zullen de po-

verwarm de ruimte waar de watermeter zich

regelt voor u. Wij werken samen met gecer-

tentiële koper uitgebreid informeren. In een

bevindt. Wilt u uit kostenoogpunt de cv-in-

tificeerde adviseurs om het energielabel op

persoonlijk contact kunnen wij er bovendien

stallatie niet laten branden, dan moet u het

te stellen. Deze adviseur maakt vervolgens

achterkomen welke vervolgstappen nodig

volledige systeem (d.w.z. de ketel en ALLE

zelf de afspraak met u. Het energielabel met

zijn om tot een goed eindresultaat te komen.

radiatoren) aftappen.

bijbehorende nota wordt door de adviseur direct aan u toegestuurd.

U hoeft bij de bezichtigingen niet aanwezig te zijn. Potentiële kopers voelen zich vaak

Plattegronden, tekeningen etc.

vrijer als de bewoners niet aanwezig zijn bij

tekeningen beschikt van de woning ontvan-

de bezichtigingen.

gen wij deze graag van u. Wij presenteren uw

Het kan zijn dat er iemand onaangekondigd

woning graag zo volledig mogelijk en zullen

bij u aanbelt, deze persoon is nooit door ons

aan de hand hiervan gepaste presentatie-

naar u toegestuurd. Op dat moment heeft

plattegronden laten maken. Ditzelfde geldt

u de keuze om uw woning te laten zien of

ook voor kopieën van uw laatste energie-af-

de persoon naar ons door te verwijzen. Wij

rekening, WOZ-beschikking, waterschapslas-

adviseren u in ieder geval de naam en de

ten en diverse eigendomspapieren.

- 7 -

Als u over

Nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!


Makelaar Erik de Bruine kan ik zeker iedereen aanbevelen!

Zeer kundig en denkt zowel mee met de verkopende als de kopende partij. Fam. Derijcke


Startkosten

Multimedia & publiciteit - aanpak en kostenoverzicht Alle prijzen zijn onder voorbehoud en

BUDGET

STANDAARD

LUXE

inclusief BTW

€ 350,-

€ 495,-

€ 750,-

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

Plaatsen ‘TE KOOP’ bord Opmaak verkoopbrochure Kosten Kadaster Etalagepresentatie Vermelding op social media Fotografie BUDGET (basisreportage) Fotografie STANDAARD (incl. details, omgeving, etc) Fotografie LUXE (incl. 2 hoogtefoto’s)

• • •

Plaatsing op Funda, Huislijn en Sinke.nl Plattegronden Plaatsing plattegronden Video (slideshow)

• •

• • • • •

3600 foto’s (3x), incl. plaatsing op Funda.nl Virtuele tour (10 hotspots), incl. plaatsing op Funda

• • MEEST GEKOZEN PAKKET

EXTRA OPTIES

Pakketten uit te breiden met:

€ 35,-

Extra hoogtefoto

€ 45,- per maand

Promolabel Funda

€ 95,- per maand

Toppositie Funda Woning in beeld Funda

€ 89,- per maand

Facebookcampagne

€ 150,-

Herinneringenboek (alleen bij het LUXE pakket)

€ 95,-

Advertentie Sinke Komejan Courant/Magazine

prijs op aanvraag

Inmeten plattegrond

prijs op aanvraag

Dronefoto’s of -film (vraag naar de voorwaarden)

prijs op aanvraag

BUURTMAILING

100 kaarten met specifieke adresselectie (uiteraard in onderling verleg met u) en verzending per post. Kosten € 189,- all in.

Vraag uw makelaar naar de mogelijkheden voor uw huis of appartement.

ZWAANMAKELAARS.NL

Indien van toepassing en/of gewenst wordt uw woning kosteloos doorgeplaatst op www.zwaanmakelaars.nl

- 9 -


Zeer tevreden over Simon Corbijn van Sinke Komejan Makelaars

Na amper zes weken was ons huis alweer verkocht! Mevr. De Lange


Adverteren Dat kan uiteraard in onze eigen fraaie uitgaves, maar wij hebben ook goede contacten bij een groot aantal landelijke dagbladen weekkranten, etc. Hieronder een aantal suggesties, uiteraard kan ook in andere media geadverteerd worden.

Facebook U krijgt 30 dagen extra aandacht voor uw huis via een sponsored post op onze Facebookpagina. Wij analyseren het gedrag

Sinke Komejan Magazine/Courant

FD Persoonlijk

onze uitgaves

zaterdaguitgave van het FD.

op Facebook en het websitebezoek. Dit vergroot de kans op een bezichtiging en contact met die ene koper

Verder: Financieel Dagblad PZC / NRC (Next) Algemeen Dagblad Volkskrant

of huurder. Promotie Facebook Woning: Totaal incl. btw â‚Ź 150,-. Zie pagina 9 voor meer opties.

VIVACE Elsevier Bevelander, Faam, Wereldregio Regionale huis-aan-huisbladen

Meer weten? Vraag naar de

De Bode

mogelijkheden!

etc.

- 11 -


Op dit moment wordt het volledig gerenoveerd.

EĂŠn van de mooiere woonlocaties van Schouwen Duiveland! Dhr. Van Hees


Wat vraag ik voor mijn huis?

Waardebepaling

Als u overweegt om

uw woning te koop te zetten, stellen wij vrijblijvend een waardebepaling voor uw huis op. Daarmee heeft u een goed beeld van de actuele marktwaarde van uw woning. U kunt op basis van een bevestiging van deze waarde geen lening afsluiten. Dat kan alleen met een ‘officiële’ taxatie. Maar voor een indruk van de verkoopwaarde van uw huis is een waardebepaling beslist een

Bij het vaststellen van de waarde van uw woning komt u diverse begrippen tegen. Wanneer hebben we het over een waardebepaling en wanneer over een taxatie of een keuring?

goed uitgangspunt. U ontvangt van deze waardebepaling geen schriftelijk document. Indien u de bepaling van de waarde vastgelegd wilt hebben kunt u om een waardeverklaring of taxatie verzoeken. Waardeverklaring

Koos Schreuder

Indien u een

schriftelijke opgave van de waarde wenst te ontvangen, maar geen uitgebreid

t 06 51 33 98 98 k.schreuder@sinke.nl

taxatierapport nodig hebt kunt u een waardeverklaring laten opstellen. De kosten hiervan zijn aanzienlijk lager dan die van een taxatierapport. Het is raadzaam vooraf goed na te gaan of dit document voor u voldoet. Taxatie

De taxatie is een officiële

waardebepaling die volgens een standaardrapport (het taxatierapport) wordt

Vraag een NWWI taxatie aan bij een van onze deskundige taxateurs

opgemaakt. U heeft een taxatierapport nodig als u een hypotheek aanvraagt, maar ook als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waardering van uw woning, bij een

Keuring

boedelscheiding en in het kader van een

waardebepaling van de woning geeft de

aanslag erfbelasting.

keuring een gedetailleerd inzicht in de

Anders dan de taxatie en

bouwtechnische kwaliteit en de staat Eén van onze gecertificeerde taxateurs komt

van het onderhoud. De keuring wordt

bij u langs en stelt de waarde van uw woning

altijd door een bouwkundige van een

vast. Daarbij wordt met allerlei factoren

extern bouwkundig bureau uitgevoerd.

rekening gehouden, zoals onder andere

U krijgt een keuringsrapport waarmee u

het type woning, de locatie, de grootte en

eventuele herstelkosten kunt bepalen. U

ligging en de globale staat van onderhoud.

heeft uiteraard toestemming nodig van de verkoper om een dergelijke keuring te laten verrichten.

- 13 -


De Hypotheekshop geeft je altijd onafhankelijk, eerlijk advies. We nemen hierbij jouw persoonlijke wensen en omstandigheden als

Onafhankelijk, eerlijk advies

uitgangspunt. Want iedereen, en dus elk hypotheekadvies, is uniek.

Onze Hypotheekshop-adviseurs vergelijken voor jou alle verschillende geldverstrekkers en daarom kunnen we je de scherpste rente en de beste voorwaarden uit de markt bieden. Duidelijk verhaal!

De laagste rentegarantie We werken met een heel scala aan aanbieders - tot wel 40 verschillende - waardoor er altijd een passende en betaalbare

Meer dan één geldverstrekker

oplossing is. Kortom, wij kijken verder dan uw bank.

Wij hebben vestigingen in Goes, Koudekerke, Middelburg, Zierikzee en Ouddorp/Middelharnis. Neem contact op voor een eerste kennismaking, dat gesprek nemen wij voor onze rekening. Graag tot ziens!

Dichtbij én altijd bereikbaar

BEL ONZE AFSPRAKENLIJN, TEL 0118 642007

Of maak online 24/7 een afspraak op www.hypotheek-zeeland.nl


Onze strategisch gekozen locaties Vestiging Goes

Vestiging Middelburg

Grote Kade 2, 4461 BE Goes

Molenwater 97, 4331 SG Middelburg

T 0113 251 000 | goes@sinke.nl

T 0118 689 000 | info@sinke.nl

Vestiging Zierikzee

Makelaarskantoor Zwaan

De Hypotheekshop Zeeland

Havenpark 3, 4301 JG Zierikzee

Dorpsplein 25, 4371 AB Koudekerke

Goes, Koudekerke, Middelburg, Zierikzee

T 0111 451 500 | zierikzee@sinke.nl

T 0118 553 288 | info@zwaanmakelaars.nl

en Ouddorp/Middelharnis. T 0118 642 007

Per medio 2016 zijn wij gevestigd aan Havenplein 5, 4301 JD Zierikzee

Geef een gratis waardebepaling!

Kent u iemand met verkoopplannen?

Sinke Komejan bedrijfsmakelaars, toonaangevend in zakelijk vastgoed! Wilt u commercieel vastgoed aan-

Geef een gratis waardebepaling!

kopen, verkopen, huren of ver-

Samen bekijken wij de woning en

huren? Het is belangrijk om hier

spreken de mogelijkheden door.

goed voorbereid aan te beginnen.

Na alle afwegingen wordt de waarde vastgesteld. Geheel vrijblijvend!

De bedrijfsonroerendgoedmarkt is heel anders dan de particuliere woningmarkt. Een makelaar die alles weet op het gebied van commercieel vastgoed is een must. De bedrijfsmakelaars van Sinke Komejan hebben alle kennis in huis!

- 15 -


- ANDEREN OVER ONS 9,5

> Verkoper van

> Verkoper van

10!

9,0

> Verkoper van

Vloedstraat 27

Volkerakstraat 77

Haven Noordzijde 15

Het contact, met makelaar Anton

Wij hebben zeer goede ervaringen met

Fijne makelaar om mee te werken,

Verbraak, was zeer persoonlijk,

makelaarskantoor sinke komejan. Des-

geeft goede adviezen. Geen

professioneel, deskundig, doortastend

kundig, vriendelijk personeel, goede en

gebakken lucht zoals bij veel

en adequaat. Onderhandelingen en

duidelijke website.

andere makelaars.

begeleiding verliepen uitstekend, er werd gehandeld met verstand van zaken, en altijd een goede terugkoppeling. > Verkoper van

8,0

> Verkoper van Nieuwe Vlissingseweg 308

9,0

> Verkoper van

Vuurtoren 2

Goesestraatweg 25

Zeer kundig. Denken mee zowel met

Prettig kantoor, een

verkopende partij als kopende partij.

aanbeveling waard!

8,0

Werken zeer accuraat en snel.Komen

Blij dat we voor deze makelaar hebben gekozen. Onze woning is zeer snel

zeer netjes en degelijk over. Kan ik aan iedereen aanbevelen.

verkocht op een prettige manier!

> Verkoper van

10!

Lageweg 15

10!

> Verkoper van Veldzigt 37

> Verkoper van

9,5

Fantastische begeleiding. Uiterste inzet. Denkt mee. Uitstekende communicatie.

G. de Pagterstraat 8

Kan niet beter!

Een realistisch prijsadvies wat bijdraagt

Een uitstekende makelaar met kennis van zaken en goede adviezen. Degelijk, duidelijk en betrouwbaar.

tot een snelle verkoop. Prospects die eerder in beeld waren werden actief benaderd. Na enkele weken verkocht!

> Verkoper van

10!

Oosterscheldelaan 25 Goede wijn behoeft geen Krans.

9,3

> Verkoper van

> Verkoper van

8,5

Hogezoom 143

Oude Polderstraat 27

Wij zijn zeer goed geholpen met zeer

Zeer prettige samenwerking zelfs al

deskundig advies.

aangeraden bij kennissen!

Erik de Bruin is een topmakelaar.

> Verkoper van

8,5

Ossendrechtseweg 61 Na de taxatie is het verkooptraject op

8,5

> Verkoper van

> Verkoper van

8,5

Prinses Beatrixlaan 2

Zeeanemoonweg 22

Prima makelaar, snelle verkoop voor

Betrokkenheid van makelaar tot de

een goede prijs! Luistert naar jouw

laatste dag toe was geweldig. Goede

wensen met betrekking tot de verkoop.

verstandhouding met duidelijke

Is goed op de hoogte van de markt. Ik

afspraken. Wekelijks contact zeer

zou deze makelaar zeker aanbevelen!

gewaardeerd.

deskundige en voortvarende wijze ter hand genomen door Sinke Komejan. Het pand heeft minder dan drie maanden te koop gestaan, in die periode heeft er een prima terugkoppeling plaatsgevonden en de gemaakte afspraken zijn steeds stipt nagekomen. Goede service en prettige en persoonlijke contacten met de betrokken medewerkers.

- MEER BEOORDELINGEN OP SINKE.NL -

Brochure Verkoopmap  

Verkoopsuccesplan Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs

Brochure Verkoopmap  

Verkoopsuccesplan Sinke Komejan Makelaars | Taxateurs