Page 1

Foto: Line Dybwad-Olsen


Kurs og studier for ansatte i barnehage og skole


Innhold Videreutdanning for førskolelærere

4

For assistenter i barnehage/skole/SFO

5

Videreutdanning for lærere

8

Rådgiver i skolen?

9


Videreutdanning for førskolelærere NKS Nettstudier og Høgskolen i Telemark har utviklet flere aktuelle videreutdanningsstudier for førskolelærere. Studiene GLSM og Norsk kvalifiserer til sammen også for arbeid på trinn 1-4 i grunnskolen. • • • •

GLSM Norsk Småbarnspedagogikk Spesialpedagogikk

30 stp 30 stp 30 stp 30 stp

(HiT) (HiT) (HiT) (HiT)


For assistenter i barnehage/skole/SFO NKS har utviklet tilbud som gjør at assistenter i barnehage/ skole og SFO kan kombinere jobb og utdanning, fra kortere praktiske kurs til høyskoleutdanninger. • Pedagogisk medarbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og sosialpedagogikk – årstudium 60 stp (HiL)


Videreutdanning for lærere Årsstudiene i samfunnsfag, samt biologi, kan både tas som del av grunnutdanning og som videreutdanning. Spesialpedagogikk er en videreutdanning som krever pedagogisk grunnutdanning for opptak. • Spesialpedagogikk • Biologi • Karriereveiledning

30 stp 30 stp 7,5 stp

(HiT) (HiT) (HiL)

60 stp 60 stp 60 stp

(HiL) (HiNT) (HiMolde)

Årsstudier i samfunnsfag • Pedagogikk • Sosiologi • Statsvitenskap


Rådgiver i skolen? I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer tilbyr vi følgende fag som kan inngå i de anbefalte krav til formell kompetanse for rådgivere i skolen: • Sosialpedagogisk arbeid • Rådgivning og veiledning • Karriereveiledning

15 stp 15 stp 7,5 stp

(HiL) (HiL) (HiL)


Følg oss pü Facebook og Twitter! http://www.facebook.com/nksnettstudier http://www.twitter.com/NKS_Nettstudier

www.nks.no NKS Servicesenter | service@nks.no | T: 22 59 61 00 | F: 22 59 60 60 | Kirkegt. 24-26 | PB 1155 | 0107 Oslo

Pedagogikk og Samfunn  
Pedagogikk og Samfunn  

Informasjon om studier og kurs innen pedagogikk og samfunn