Page 1

Foto: Line Dybwad-Olsen

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION


Master of Business Administration


Innhold MBA 4 De obligatoriske fagene

5

Stor fleksibilitet

8

MBA spesialisering

9


MBA I samarbeid med Heriot-Watt University tilbyr NKS Nettstudier et MBA-studium av internasjonal toppklasse i Norge. MBA studiet best책r av syv obligatoriske fag og to valgfag.


De obligatoriske fagene • • • • • • •

Organisational Behaviour Accounting Project Management Economics Marketing Finance Strategic Planning


Stor fleksibilitet • Du velger selv om du tar studiet som undervisningsbasert eller selvstudium. • Du bestemmer selv tempoet. På normal deltid, er det vanlig å ta to fag i semesteret. Men du kan ta flere eller færre fag per semester. • Du bestemmer selv hvor i verden du ønsker å ta eksamen, du kan velge mellom 350 steder. • Det er fire eksamens perioder i året og det er opp til deg hvilke av disse du vil delta på. • Du kan komme inn på studiet enten ved tidligere oppnådd Bachelor grad, eller ved realkompetanse.


MBA spesialisering Du har også muligheten til å ta en MBA med spesialisering. Du tar da en MBA + to ekstra valgfag. Du har mulighet å ta spesialisering innen følgende temaer; • • • •

Strategic Planning Marketing Human Resource Management Finance


Følg oss pü Facebook og Twitter! http://www.facebook.com/nksnettstudier http://www.twitter.com/NKS_Nettstudier

www.nks.no NKS Servicesenter | service@nks.no | T: 22 59 61 00 | F: 22 59 60 60 | Kirkegt. 24-26 | PB 1155 | 0107 Oslo

Master of Business Administration  

Informasjon om Master of Business Administration

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you