Page 1

HELSE OG SOSIAL

Foto: Line Dybwad-Olsen


Kurs og studier i helse- og sosialfag


Innhold Helsefagarbeider 4 Praksiskandidatordningen 5 Fagutdanning i helse- og sosialfag

8

Kosthold og helse

10

Anatomi og fysiologi 8 stp

13


Helsefagarbeider Ă˜nsker du en spennende og givende jobb i helse- og omsorgssektoren? Som helsefagarbeider fĂĽr du en trygg og variert jobb med utfordrende arbeidsoppgaver. Du kan arbeide ved sykehus, sykehjem eller med psykisk helsearbeid. Du kan ogsĂĽ fĂĽ jobb i kommunens hjemmebaserte tjenester, ved rehabiliteringshjem for rusmiddelmisbrukere eller i andre institusjoner i helse- og sosialsektoren.


Praksiskandidatordningen Helsefagarbeiderutdanningen gjør det mulig for deg med praksis innenfor fagfeltet å ta fagprøven som helsefagarbeider. Utdanningen dekker yrkesteorien i helsefagarbeiderfaget, og forbereder deg til den teoretiske prøven. For å få fagprøven må de ha bestått den teoretiske prøven. I tillegg må du få godkjent praksis.


Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag skal gi deg faglig tyngde og en spennende fordypningsmulighet som gjør deg bedre rustet til å møte utfordringene i jobben. Utdanningene er offentlig godkjent av NOKUT. Velg mellom tre fagområder Fagskoleutdanningene i helse og sosialfag er et tilbud til deg som allerede har grunnutdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider, aktivitør eller tilsvarende.


Du kan velge mellom tre forskjellige fagområder: • psykisk helsearbeid • eldreomsorg • rehabilitering Fagskoleutdanningene har normert studietid på ett skoleår – 38 uker. Hvis du studerer på deltid, bør du regne med å bruke tre til fire semestre på å fullføre utdanningen. Praksis på i alt ti uker er en obligatorisk del av studietiden. Disse kursene er tilgjengelig fra sommer 2011 Det vil bli mulig å sette seg på venteliste fra 1. mars 2011 Se her for mer informasjon


Kosthold og helse Kosthold og helse er et studium for deg som trenger grunnleggende kunnskap i ernæring. Studiet i Kosthold og helse består av to kurs som til sammen gir 30 studiepoeng. Kosthold og helse 1 - 15 studiepoeng: Ernæring - grunnleggende prinsipper. Ernæring – grunnleggende prinsipper gir deg en god ernæringsfaglig plattform. Du får en innføring i ernæring og sammenhengen mellom kosthold og helse. Kurset tar for seg ulike næringsstoffer og hvordan disse omsettes og virker i kroppen.


Kosthold og helse 2 - 15 studiepoeng: Ernæring i praksis. Ernæring i praksis gir deg en innføring i å vurdere ernæringsstatus og ulike typer kosthold. Kurset er egnet som en påbygning for sykepleiere og andre med profesjonsutdanning som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.


Anatomi og fysiologi 8 stp Ønsker du å bli sykepleier eller jobber du innen helse og velvære? Anatomi og fysiologi er et kurs for deg som ønsker kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon. Kompetanse Anatomi og fysiologi gir deg grunnleggende kompetanse om menneskekroppens oppbygning og funksjon fra molekyl til organismenivå. I kurset legges det hovedvekt på organenes funksjon og virkemåte og hvordan organsystemene fungerer hver for seg og i forhold til hverandre. Dette kurset kommer i løpet av våren 2011


Følg oss pü Facebook og Twitter! http://www.facebook.com/nksnettstudier http://www.twitter.com/NKS_Nettstudier

www.nks.no NKS Servicesenter | service@nks.no | T: 22 59 61 00 | F: 22 59 60 60 | Kirkegt. 24-26 | PB 1155 | 0107 Oslo

Helse og Sosial  

Informasjon om studier og kurs innen helse- og sosialfag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you