Page 1

Foto: Line Dybwad-Olsen

BACHELOR HOS NKS NETTSTUDIER


Bachelor


Innhold Bachelor i administrasjon og ledelse

5

Bachelorgradens struktur

10

Bachelor i kultur og samfunnsfag

15

Bachelorgradens struktur

20


Bachelor i administrasjon og ledelse


Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium og er en generell utdanning som du kan benytte deg av i de fleste bransjer. Studiet er fleksibelt i fagsammensetning og gjennomføring, og gir deg analytisk trening og solid kompetanse innenfor administrasjon, forretningsdrift og ledelse.


Veien frem til tittelen Bachelor i administrasjon og ledelse (180 studiepoeng) er kanskje kortere enn du tror – da du kan bygge videre på tidligere utdanning. Du kan ta alle 180 studiepoengene på nett hos NKS Nettstudier eller du kan få innpasset inntil 120 studiepoeng av merkantile fag fra andre høyskoler og ta de resterende studiepoengene hos NKS Nettstudier. Om du ikke har 120 studiepoeng fra tidligere, kan du velge kurs eller studier fra NKS Nettstudier/Markedshøyskolen som dekker behovene dine.


Bachelorgradens struktur Noen av kursene i graden er obligatoriske (kjernefag, 30 stp.), utover det, velger du to spesialiseringer (2x30 stp.) og andre valgfrie kurs (90 stp.) som er relevante for deg og din arbeidssituasjon.


Kjernefagene • Innføring i bedriftsøkonomi • Metode – kvantitativ • Metode - kvalitativ • Organisasjons- og ledelsesteori

7,5 stp. 7,5 stp. 7,5 stp. 7,5 stp.

Spesialiseringene • Prosjektledelse • Markedsføring og merkebygging • Strategi og ledelse • Key account management • Informasjon og samfunnskontakt (PR) • Spesialisering mot autorisasjon for regnskapsførere

30 stp. 30 stp. 30 stp. 30 stp. 30 stp. 30 stp.


Spesialisering Spesialisering Kjernefag Merkantile valgfag


Bachelor i kultur- og samfunnsfag


I samarbeid med Høgskolen i Oslo tilbyr NKS Nettstudier en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag. Det er Høgskolen i Oslo som utsteder denne. En forutsetning for å kunne få denne graden er at du har minst 180 studiepoeng. 95 av disse må være innenfor journalistikk (ved HiO/NKS) og bestå av disse fagene: Årsenhet i journalistikk Featurejournalistikk Kulturjournalistikk

60 studiepoeng 20 studiepoeng 15 studiepoeng

Alle disse fagene kan du ta hos NKS Nettstudier.


Det er også noen regler for de resterende 85 studiepoengene. 60 studiepoeng må bestå av enten et enkeltemne på 60 studiepoeng eller to enheter på 30 studiepoeng. De resterende 25 studiepoengene kan du velge fritt fra enkeltemner på 7,5, 10, 15 eller 30 studiepoeng. Hvilke fag som inngår i graden utenom de 95 studiepoengene i journalistikk er relativt fritt. Dette fordi du som journalist kan spesialisere deg i nesten hva som helst.


Bachelorgradens struktur Det viktigste er med andre ord ”strukturen” på graden, du må altså ha et enkeltemne på 60 studiepoeng eller to enkeltemner på 30 studiepoeng ved siden av journalistikkfagene.


Eksempler med fag Journalistikk Featurejournalistikk Kulturjournalistikk Sosiologi Biologi 1A Totalt antall studiepoeng

60 20 15 60 30 185

Journalistikk Featurejournalistikk Kulturjournalistikk Informasjon og samfunnskontakt Strategi og ledelse Prosjektledelse Totalt antall studiepoeng

60 20 15 30 30 30 185

Journalistikk Featurejournalistikk Kulturjournalistikk Markedsføring og merkebygging Strategi og ledelse Prosjektledelse Totalt antall studiepoeng

60 20 15 30 30 30 185

Journalistikk Featurejournalistikk Kulturjournalistikk Bedriftsøkonomistudiet Politisk teori Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode Totalt antall studiepoeng

60 20 15 60 15 15 185


Bachelor i kultur og samfu

Avdeling for journalistikk, biblioktek- og informasjon

Journalistikk - 95 stp. -kjernestudiet

minst 60 stp. 1. - 3. semester journalistikk

15 stp. kultur20 stp. featurejournalistikk

+


unnsfag - 180 stp. sfag

Andre fag/emner - 90 stp. -tilleggsstudier

60 stp. f.eks 책rsstudium eller 30 stp. + 30 stp.

30 stp. i frittst책ende emner eller 15+15 stp. eller 10+10+10 stp.


Da det er Høgskolen i Oslo som utsteder bachelorgraden i kultur- og samfunnsfag, er det her du skal henvende deg når du skal søke om å få graden. Det er viktig å merke seg at det må søkes i hvert enkelt tilfelle. Kontaktperson ved HiO er Sverre Søyland: Sverre.Soyland@jbi.hio.no


Følg oss pü Facebook og Twitter! http://www.facebook.com/nksnettstudier http://www.twitter.com/NKS_Nettstudier

www.nks.no NKS Servicesenter | service@nks.no | T: 22 59 61 00 | F: 22 59 60 60 | Kirkegt. 24-26 | PB 1155 | 0107 Oslo

Bachelor via NKS Nettstudier  

Informasjon om våre bachelorgrader i kultur og samfunn og administrasjon og ledelse

Bachelor via NKS Nettstudier  

Informasjon om våre bachelorgrader i kultur og samfunn og administrasjon og ledelse

Advertisement