Page 1

NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 1 Nov obrat Delamarisa

5

Odlagališče so zaprli

6

Čistilna na Rakeku čez 7 leto dni

Raz

a lok

iskujemo

11let

ln o

a bo Še malo, p . tnic konec poči

petek, 23. avgust 2013, letnik XII / št. 15 / Tiskovina / Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana / Regijski časopis, izhaja za občine Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka, Postojna

Kmalu v šolo

FOTO: ARHIV NKN

Razmišljanje staršev, da mora njihov otrok pred vstopom v šolo znati vsaj malo brati in pisati, je zgrešeno, je povedala ravnateljica prestranške osnovne šole Nataša Režek Donev. Svojemu otroku bi namreč morali privzgajati delovne navade, ki jih otrok krepi tudi v interesnih dejavnostih na šoli. Zato smo preverili, katere novosti se obetajo v regiji in za katere dejavnosti je največ zanimanja. Učbeniški skladi, ki učencem omogočajo brezplačno rabo učbenikov, so po zakonu obvezni, nekateri ravnatelji osnovnih šol v regiji pa menijo, da bi bilo primerno, če bi se spričo gospodarske krize skladi v prihodnje razširili še z ostalimi šolskimi potrebščinami.

Iz vsebine:

8 Januarja že v novem vrtcu Cerkniški župan Marko Rupar napoveduje, da se bodo malčki januarja prihodnje leto igrali v novih, svetlejših igralnicah vrtca v Cerknici, ki ga tudi starši in zaposleni težko pričakujejo, čeprav dopušča možnost, da bi zima upočasnila gradnjo.

9 Vajkard letos že šestič Na obrobju Cerkniškega polja so že šesto leto zapored izpeljali mednarodno umetniško delavnico Vajkard. Poleg Slovencev so se delavnice udeležili še Italijani, Poljaki in Slovaki.

11 Zaradi mode potuje po svetu Predstavljamo 21-letno študentko Mašo Saro Modic z Rakeka, ki se že dve leti ukvarja z manekenstvom. V tem času je prepotovala že dobršen del Evrope in sveta in si nabrala veliko izkušenj.

2 3 4 Začel se je Zmaj ‘ma mlade

Postojna, 20. avgust – S koncertom britanske zasedbe Kirsty Almeida&The

Troubadours in nastopom artistične skupine Čupakabro (na sliki) se je v torek začel 17. poletni kulturni festival Zmaj ‘ma mlade, ki dviguje utrip poletnega dogajanja na Postojnskem in okolici. V 13 dneh bo za prijeten, družabno in kulturno obarvan zaključek poletja ponudil pester nabor različnih kakovostnih in zanimivih prireditev za obiskovalce vseh starosti. Drevi bodo petkov večer popestrili Nula klevina, Mef in Neki levi bend, sobotno dogajanje pa bo v znamenju Ane Pupedan, Avtomobilov in Pelhana. Drugi teden dogajanja v goste prihajajo Pivo in čevapi, Brencl Banda, hrvaški Lollobrigida ter Emkej in Slon in sadež. Danilo Kocijančič Friends bodo zagotovo privabili vse generacije, ki bodo prihodnjo soboto uživale ob dobro znanih uspešnicah. Festival bo 1. septembra sklenil nastop skupine Katalena. Zmaj ‘ma mlade prinaša tudi dogajanje na gledaliških odrih in ulicah, program za najmlajše, poskrbel pa bo tudi za športni utrip poletja. Festivalske prireditve so v celoti brezplačne. Zmaj je zaradi vse bolj omejenih sredstev v zadnjem obdobju skrčen le še na dva slaba tedna. Vse, ki mu želijo pomagati preživeti, organizatorji iz Mladinskega centra Postojna zato vabijo k včlanitvi v Društvo podpornikov festivala Zmaj ‘ma mlade. Več o programu na http://www. zmaj-ma-mlade.com/program/.•vrž

Nikomur ni treba samevati, pridružite se nam! Društvo upokojencev Logatec vas vabi na Srečanje upokojencev Notranjske regije, ki bo 8. 9. 2013 od 13. ure dalje v centru veteranov za vojno v Sloveniji. Slavnostni govornik bo predsednik republike Slovenije g. Borut Pahor. V okviru srečanja bo tudi kulturni in športni program. Lepo vabljeni! DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOGATEC

FOTO: VALTER LEBAN

VABILO


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 2 2

V središču

Notranjsko-kraške novice

petek, 23. avgust 2013

»Učitelj mora imeti avtoriteto, starši pa ga morajo podpirati« Nataša Režek Donev: Zelo pomembno je, da otroku pričnemo takoj po vstopu v osnovno šolo privzgajati delovne navade

FOTO: VERONIKA RUPNIK ŽENKO

Zgrešeno je razmišljanje nekaterih staršev, da mora njihov otrok pred vstopom v šolo znati (vsaj malo) brati in pisati. Za to je vendar šola. Otroku bo veliko bolj koristilo, če bo pred vstopom v šolo ustrezno socializiran, pred začetkom novega šolskega leta razmišlja Nataša Režek Donev, od lanskega šolskega leta nova ravnateljica Osnovne šole Prestranek. V popolnoma novo šolo se je profesorica biologije preselila iz Gimnazije Koper. Prepričana je, da majhna šola, kakršna je prestranška, za otroke pomeni velik plus, čeprav je s finančnega in organizacijskega vidika njeno vodenje lahko marsikdaj zahtevnejše. Za učitelje velja, da ste glede dolžine poletnih počitnic še posebej priviligirani. Kakšne obveznosti ima na tako vroč zgodnje avgustovski dan (ko je potekal pogovor, op. p.) ravnateljica šole, ki ni na dopustu? Med počitnicami se pospešeno pripravljamo na novo šolsko leto. Na začetku septembra mora biti že vse pripravljeno za celo šolsko leto vnaprej, od učnih načrtov do vseh dejavnosti. Glede dopusta učiteljev pa drži, da so več doma, toda tudi oni imajo določeno število dni dopusta. Ko ni pouka, dobijo drugačne zadolžitve, pomagajo celo zalivati na vrtu, pri čiščenju šole, v kuhinji … Sicer pa sem prepričana, da si učitelji oddih več kot zaslužijo. Delo z otroci ni tako enostavno, kot si kdo misli. Otroci so vse bolj naporni, pa ne samo vedenjsko in disciplinsko, tudi več zahtevajo, saj so nenehno »bombardirani« z ogromno različnimi informacijami.

»

Pristojni za šolski sistem velikokrat počnejo nesmisle. Upam le, da ne bomo, preden bomo to sprevideli, uničili nekaj generacij otrok.«

Nataša Režek Donev pred »sončnimi« platni, ki jih je osnovni šoli Prestranek ob njeni preselitvi v novo šolo velikodušno podaril akademski slikar Darko Slavec, po rodu iz Orehka.

povezanaz lokalno skupnostjo. Tukaj je središče dogajanja, center druženja. Sicer pa ima po mojem mnenju manjša šola veliko več plusov. Otroci niso številke, lahko se jim dosti bolj posvetimo, tudi individualno, saj vsakega poznamo, prav tako njegovo domačo situacijo. Za področje, ki ga pokriva naša osnovna šola, je značilno, da otroci dostikrat izhajajo iz težkih socialnih razmer. Ko poznaš ozadje, lahko drugače pristopiš k delu z njimi.

pričnemo takoj privzgajati delovne navade. To je na začetku morda samo pet do 10 minut, ki jih mora dnevno posvetiti delu, povezanemu s šolo. Tudi če si za začetek samo pospravi torbo in pripravi zvezke. Vedeti mora, da šola ni le igra. To se jim bo sčasoma obrestovalo. V svoji poklicni karieri sem se ničkolikokrat srečala z razočaranimi starši, ki so mi zagotavljali, da njihov otrok celo osnovno šolo ni potreboval nič učenja, pa je imel super uspeh, na srednji šoli pa se mu je vse podrlo.

Začetek šolskega leta je velik strošek. Kako lahko pomaga šola? Vodenje osnovne šole Prestranek ste prevzeli med lanskim Tudi pri nas imamo učbeniški sklad, kjer otroci došolskim letom. Prejšnjo ravnateljico je med drugim precej Kaj je za vas dobra šola? bijo učbenike, delovne zvezke pa smo letos izbrali le tiste zaposlovala gradnja nove šole. Z njo imate zagotovljene Dobra šola mora vsakemu omogočiti razvijanje najrazličnejših najnujnejše tako, da še vedno ne bo trpela kakovost pouka. odlične prostorske pogoje za delo. Kakšni so načrti in cilji oblik učenja, prilagojenih posameznikom in različnim ciljnim Sama se sicer bolj zavzemam za poučevanje brez delovnih za v bodoče? skupinam v skladu z razvojnimi težnjami. Obenem mora zvezkov, saj se mi zdi, da z njimi bolj podpiramo lenobo. Kar me trenutno najbolj skrbi je, kako bomo finančno zmogli, otrokom zagotavljati varen kraj, kjer so toplo sprejeti in Otroci ne znajo več zapisati cele povedi, saj v delovnih zvezkih saj so se z novo šolo stroški močno povečali. Sicer pa težava razumljeni, kjer so veseli, radovedni, ustvarjalni, kjer se, sprva odgovore samo obkrožijo, podčrtajo, dopolnijo … Mi smo ostaja telovadnica, ki ni bila obnovljena in je energetsko zelo skozi igro, učijo samostojnosti, odločanja in odgovornosti do včasih vadili tudi lepopis, sedaj otroci sploh ne vedo več, kaj potratna. Treba bo zamenjati okna, vrata, obnoviti fasado. sebe, do drugih in do okolja. Za staršepa naj bo to kraj, kjer je to. Vsi uporabljajo samo še kratice, s katerimi si dopisujejo Zgolj z lastnimi sredstvi ne bomo zmogli, čeprav bomo skušali so vedno dobrodošli in kjer jih potrebujemo pri ustvarjanju preko mobilnega telefona, Facebooka … kaj več iztržiti z oddajanjem telovadnice in drugih šolskih pogojev za kakovostno življenje otrok v vrtcu in kasneje v šoli. Poleg tega sodelujemo s centrom za socialno delo in humaniprostorov v najem. tarnimi organizacijami, s pomočjo katerih socialno najbolj Je danes premalo tega pozitivnega pristopa staršev in šibkim priskrbimo osnovne šolske potrebščine. V šoli smo Prav finančni vidik je tisti, ki nemalokrat odpira vprašanje preveč neustreznega vmešavanja? Na eni strani na primer obudili tudi šolski sklad, v katerega se stekajo prispevki pričakujejo, da boste vzgajali, po drugi pa takoj priletijo v upravičenosti majhnih šol. staršev, zaposlenih, občanov, donacij, sponzorstev, zapuščin šolo, če njihovega otroka doleti kakšna vzgojna sankcija. Finančni vidik je eno, s človeškega vidika pa je taka šola in drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim Res si starši včasih vzamejo preveč pravic pri tem, kaj lahko zelo pomembna za kraj. Naša šola je bila že od nekdaj tesno učencem ter financiranje dejavnosti in potreb posameznega učitelj naredi v šoli in kaj ne. Učitelj mora znati otroke priteg- razreda, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa niti, toda predpogoj za to je, da v razredu vzpostavi disciplino. oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup Včasih so si pomagali s šibo in nas pošiljali v kot. Danes tega nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in ne odobravamo, toda učitelj mora vzpostaviti red. Zato mora podobno. imeti avtoriteto, starši pa ga morajo pri tem podpirati. Če želimo skratka ustvariti dobro šolo, morajo pri tem sodelo- Boste morali zaradi varčevalnih ukrepov kakšnega učitelja Po aktivnem poletju na konjskem hrbtu vas jezikovna vati vsi, tako učenci, učitelji, kot tudi starši, lokalna skupnost odpustiti oziroma mu ne boste podaljšali pogodbe? šola Jezikavka iz Begunj v šolskem letu 2013/2014 vabi v in seveda šolski sistem. Včasih imam občutek, da naš šolski Žal se tudi na naši šoli kažejo ukrepi varčevanja, tako nisem tečaje angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine, sistem nekako ne podpira dobre šole. Pri vseh spremembah mogla podaljšati pogodbe kar dvema učiteljema, višek ur pa ki bodo v Begunjah, Cerknici, Logatcu, Postojni in na dobi človek občutek, da pristojni za šolski sistem velikokrat sem morala porazdeliti med ostale. Vrhniki. Tečaji bodo namenjeni predšolskim otrokom, počnejo nesmisle. Ne moremo namreč kar vsepovprek kopiraosnovnošolcem (kot pomoč ali nadgradnja šolskemu ti šolskih sistemov drugih držav, čeprav so se tam pokazali za V prihajajočem šolskem letu bo vaša šola sodelovala tudi v programu), kakor tudi srednješolcem in gimnazijcem dobre. Vsaka družba ima svojo zgodovino, svojo mentaliteto projektu PESCA, projektu o vzgoji za zdravo prehrano. Za ter pripravam na maturo. Za odrasle bodo organizirani in kopiramo lahko le nekatere metode, ki pa jih je nujno pred- kaj konkretno gre? Kako velik poudarek sicer na šoli dajete posebni tematski tečaji. Naravni govorci bodo odlična hodno prilagoditi našim razmeram. Upam le, da ne bomo, zdravi prehrani? dodana vrednost tečajev. preden bomo to sprevideli, uničili nekaj generacij otrok. Projekt spodbuja uporabo krajevnih in tradicionalnih proizvodov, in sicer v italijanskih in slovenskih šolskih kuhinjah Bonus: Ustvarjalnice - mesečne delavnice za otroke in Kaj bi svetovali tistim, ki bodo letos prvič prestopili šolski čezmejnega območja. Poleg izobraževanja ali, bolje, osveščanja odrasle, z različnimi temami - bodo na voljo brezplačno. prag in seveda njihovim staršem, da jih bodo ustrezno zaposlenih, otrok in njihovih staršev je predvideno razvijanje Več na www.jezikavka.com ali na telefonu: 041 662 080. pospremili pri tem koraku? dobrih praks z namenom uporabe lokalnih in tradicionalnih Starši včasih malo pretiravamo in imamo občutek, da mora proizvodov in jedi v šolskih kuhinjah.Sicer pa pri načrtovanju naš otrok že vse znati, preden prestopi prag šole. Čemu potem jedilnikov upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja šola? Starše naj ne skrbi, če njihov otrok še ne bere ali če ne v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, praktikum jedilnikov zna šteti do sto naprej in nazaj. Pomembno je, da starši otroku zdravega prehranjevanja, izkušnje vzgojnega in kuharskega pojasnijo, da ga bodo tega naučili v šoli. Veliko pomeni, če je osebja ter seveda želje otrok.Načela priprave hrane za otroke otrok ustrezno socializiran: da se zna prilagoditi vrstnikom, so vsakodnevno uživanje svežega sadja in zelenjave, pogosto da ve, da je v šoli poseben red, ki ga moramo vsi spoštovati. uživanje mleka in mlečnih izdelkov, bogata zastopanost Narobe je, če otroke strašimo s šolo in z učitelji. Predvsem vlaknin, malo soljena hrana, čim manj sladkorja, izbira pa se moramo z otroki veliko pogovarjati in tudi če smo še načinov priprave hrane, ki ohranjajo vitamine in minerale, tako zasedeni, moramo otroka vsak dan vprašati, kako je čim manj umetnih barvil, ojačevalcev okusa, arom in konzbilo v šoli, kaj novega so se naučili, ali je bila mogoče kakšna ervansov, postopno vključevanje eko živil. Učence spodbutežava, kaj mu je bilo všeč….Otrok mora dobiti občutek, da jamo tudi k primerni kulturi prehranjevanja. nas stvari zanimajo. Poleg tega je zelo pomembno, da otroku •Veronika Rupnik Ženko

Z Jezikavko v september


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 3 3

V središču

www.nkr-novice.si

Učbeniški skladi, strošek manj za starše Učbeniški skladi so po zakonu obvezni, nekateri ravnatelji osnovnih šol v regiji pa so mnenja, da bi bilo primerno, če bi se spričo gospodarske krize v prihodnje razširili tudi z drugimi šolskimi potrebščinami.

tavljajo, da ta sistem za šolo ni ravno ugoden, saj ne morejo ustvariti nikakršne finančne rezerve za nakup ali dokup učbenikov. »Poleg Učbeniške sklade predpisujeta Zakon Šole nabavljajo učbenike v času šolskih tega smo zaskrbljeni glede nabave za novo o organizaciji in financiranju vzgoje in počitnic po sistemu javnih naročil male šolsko leto, saj dva tedna pred začetkom šole izobraževanja ter Pravilnik o upravljanju vrednosti z zbiranjem ponudb. Učbeniki se pristojno ministrstvo še ni ugodilo zahtevkom učbeniških skladov z namenom, da se zago- praviloma ne nabavljajo vsako leto, saj bi šol za dokup učbenikov, ki jih že imamo v tovi učencem učbenike, ki jih potrebujejo pri bilo to neekonomično. Priporočilo je, da so skladu, ter nakup novih, ki so bili izdani pouku. Za tovrstno izposojo se po podatkih najmanj tri do štiri leta v obtoku. »Za šolsko zaradi prenovljenih učnih načrtov.« osnovnih šol v notranjski regiji odločajo leto 2013/2014 smo zaradi spremenjenih učnih Marija Braniselj, ravnateljica Osnovne šole domala vsi starši, saj je brezplačna, plačati pa načrtov morali na novo kupiti učbenike za Notranjski odred Cerknica pojasnjuje, da je treba odškodnino, če je učbenik izgubljen biologijo in naravoslovje v 6., 7,. 8. in 9. razse lahko učenka ali učenec sredi leta odloči ali poškodovan do te mere, da ni več primeredu,« pravi Sabina Ileršič Kovšca. »Dokupu- določen učbenik odkupiti, cena zanj pa se jejo se tudi dodatni učbeniki v primeru večjega oblikuje na podlagi nabavne cene učbenika ren za uporabo. Razlog za množično izposojo števila učencev v posameznem razredu.« Sogo- v skladu s Pravilnikom o upravljanju je poleg gospodarske krize tudi dejstvo, da vornica ne pričakuje, da se bodo učbeniški učbeniškega sklada, a so ti primeri po besese Katalog učbenikov, ki so potrjeni s strani skladi kdaj širili tudi z drugimi šolskimi dah ravnateljev zelo redki. strokovnih svetov, lahko tudi letno spreminja potrebščinami, »saj so financirani s strani in torej učbeniki v večini primerov ne bi bili pristojnega ministrstva in so kot taki za šole Razširitev skladov bi bila uporabni za mlajše sorojence. obvezni, kar pa ne velja za šolske potrebščine, dobrodošla »Izbor učbenikov predlagajo strokovni aktivi ki so stvar vsakega učitelja posebej ali pa tudi na posameznih šolah na podlagi Kataloga ne in niso obvezne.« »Vsako leto dokupimo le potrebno manjkajoče učbenikov , ki je predpisan in usklajen z število učbenikov – če je število učencev v razmnenji Strokovnega sveta za izobraževanje, redu večje kot preteklo leto ali če smo morali Pristojno ministrstvo zamuja ravnatelj pa do konca maja tekočega leta učbenike odpisati. Tako delamo že nekaj let, potrdi izbor le-teh. Učitelji v strokovnih aktiv- »Izposoja učbenikov iz sklada je brezplačna, ker pristojno ministrstvo ne dovoli zamenjave ih so pri izboru avtonomni, zato tudi prihaja zadnja tri leta izposojevalnino v celoti finanučbenikov in ker imamo izredno malo sredstev, do razlik med osnovnimi šolami tako v občini cira ministrstvo za izobraževanje na podlagi saj starši ne plačujejo več izposojevalnine, minkot tudi širši regiji,« pojasnjuje Sabina Ileršič zahtevka šole,« pojasnjuje Pia de Paulis Deistrstvo pa nam tudi že nekaj let ni nakazalo Kovšca, ravnateljica Osnovne šole Antona bevec, ravnateljica postojnske osnovne šole nobenih sredstev,« je kritična Urška Peršin Globočnika Postojna. Miroslava Vilharja, in dodaja, da na šoli ugo- Mazi, knjižničarka z logaške Osnovne šole 8

Računalniki niso izpodrinili papirja Pestra ponudba, širok razpon cen in strokovno svetovanje prepričajo vse več kupcev v trgovinah Kocka v Borovnici, Cerknici in na Vrhniki Trgovina Kocka, ki ima poleg osrednje, borovniške, poslovalnici tudi na Vrhniki in novo v Cerknici, se v prodaji šolskih potrebščin, pisarniškega materiala, pripomočkov za ustvarjanje in igrač, ponaša že s 23-letno tradicijo. Lastnika, Romana Jesenška, pri delu vodi pestrost ponudbe in zadovoljstvo strank. Izraza »tega nimamo« ne pozna, saj želene izdelke, če jih nimajo na zalogi, naročijo, šolske učbenike pa prodajajo po prednaročilu.

FOTO: OSEBNI ARHIV

Prvo trgovino so Jesenškovi odprli že davnega leta 1990 v Borovnici, tri leta pozneje na Vrhniki, kjer so jo 1999. razširili, od nedavnega pa poslujejo tudi v Cerknici, kamor so se preselili z lokacije na Raku. »Začeli smo v obdobju bivše Jugoslavije, v Markovićevih časih, preživeli vojno za Slovenijo in vse druge vojne po

Balkanu, tako da smo se utrdili,« pravi Roman Jesenšek, ki si je v skoraj četrt stoletja trgovske dejavnosti nabral obilo neprecenljivih izkušenj. V dobi računalnikov po Jesenškovem mnenju ne porabijo nič manj pisarniškega materiala, čeprav bi pričakovali nasprotno. »Leta 1990 sem en zavitek papirja proda-

Roman Jesenšek v novi trgovini Kocka v Cerknici.

jal en mesec, danes ga v enem mesecu prodamo tri palete, kljub računalnikom,« pojasnjuje in bralcem sporoča: »Ne glejte cen na računih in letakih oziroma reklamah. Tisto, kar je na letakih, namreč ni vedno tudi na računu.«

»Krivi« so bili šolski copati V trgovsko dejavnost je sicer zašel po naključju, pojasnjuje sogovornik, po poklicu gostinec, ki je v Iskri Delti leta 1990 izgubil službo. Z ženo, ki je po poklicu trgovka, sta zato svoje podjetje poimenovala GT (gostinstvo trgovina). »Vse skupaj se je začelo zaradi šolskih copat,« Jesenšek začenja zgodbo družinskega podjetja. »Žena jih je za sina kupila v Ljubljani, a so bili preveliki. Nato smo jih skušali na Vrhniki zamenjati, pa niso imeli številke. Šele tretji dan nam je to uspelo v Ljubljani! Že takrat sem se odločil, da bomo v svoji trgovini prodajali copate in risalne liste. Velikokrat se je namreč zgodilo, da smo morali v času bencinskih bonov po deset risalnih listov na Vrhniko. In takrat se je rodila ideja o trgovini s šolskimi potrebščinami.« Največ poudarka v ponudbi namenjajo šolskim potrebščinam in pisarniškemu materialu, v trgovinah Kocka pa najdemo tudi igrače, darilni program in program za

talcev. V letošnjem letu jim je ministrstvo dovolilo zamenjavo nekaterih učbenikov, ker so se učni načrti teh predmetov tako spremenili, da učbeniki že dve leti niso bili uporabni. »Pri teh predmetih smo učbenike zamenjali, potrebovali pa bi še nekaj novih, saj zaradi zastarelosti podatkov učbeniki praktično niso uporabni,« dodaja Peršin-Mazijeva. Po njenem mnenju bi bila glede na krizo zelo dobrodošla razširitev učbeniškega sklada tudi na nekatere druge potrebščine, žal pa ne šole ne ministrstvo nimajo denarja, da bi to financirali. Razširitev sklada se zdi smiselna tudi Barbari Novljan Mišič, pomočnici ravnateljice Osnovne šole Tabor Logatec, kjer vsi starši podpirajo in se odločajo za izposojo učbenikov iz sklada. Ta je bil po njenih besedah zelo smiseln in uporaben že v prejšnjih letih. Novljan-Mišičeva upa, da se bo, tako kot na Hrvaškem, nabor šolskih potrebščin razširil. Alenka Tomšič, ravnateljica Osnovne šole Pivka, pa v zvezi z izposojo učbenikov opozarja: »S stališča uporabnosti učbenika in navajanje na samostojno učenje je gotovo prednost v lastnih učbenikih, kjer lahko učenci podčrtujejo, pišejo opombe … in jih ob koncu leta ne vračajo.« Tomšičeva sicer ne pričakuje razširitve sklada, morda ob uvajanju e-učbenikov tablice. •Blanka Markovič Kocen

vabi na informativni dan za programe višješolskega strokovnega študija POSLOVNI SEKRETAR (možnost študija na daljavo) STROJNIŠTVO GOZDARSTVO IN LOVSTVO (VI. st. izobrazbe) za študijsko leto 2013/14 Predstavitev študijskih programov bo v četrtek, 10. 9. 2013, ob 16.30 na Višji strokovni šoli v Postojni, Ljubljanska 2 Informacije o programih dobite tudi na naši spletni strani: www.vspo.si

ustvarjanje. »V vseh treh trgovinah z učbeniki in delovnimi zvezki oskrbimo od 800 do 1000 učencev, v Cerknici pa smo jih že prvo leto imeli več kot sto,« pravi Jesenšek. Sodelujemo pa tudi s prek dvesto različnimi delovnimi organizacijami oziroma gospodarskimi družbami za oskrbo s pisarniškim materialom, bodisi tako, da material dostavljamo družbam in zasebnikom, ali pa sami nabavljajo v naših poslovalnicah. »Kocka pomeni zadetek, srečo. Vsaka pika šteje,« sogovornik pojasnjuje pomen imena trgovin. Prva leta so ves material za trgovine kupovali v Sloveniji, v zadnjem času pa se obračajo

tudi na Italijo, Avstrijo in Nemčijo, kjer ponujajo drugačne izdelke.

Se je pisarniška industrija izpela? Krizo papirniške industrije občutijo tudi v trgovinah Kocka. »Odkar je večina slovenske papirne industrije končalo v stečaju, za isto ceno dobivamo izdelke precej slabše kvalitete iz uvoza,« pojasnjuje Jesenšek. Pisarniška industrija po njegovem mnenju v zadnjem desetletju ne doživlja kakega večjega razcveta. »Novih izdelkov na trgu skorajda ni, razen tehnologije, ki je povezana z elektroniko. Morda je še največ novosti v art programu.« •Blanka Markovič Kocen


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 4 4

V središču

Notranjsko-kraške novice

petek, 23. avgust 2013

Od podjetništva in joge do kitajščine Interesne dejavnosti so praviloma brezplačne, šole jih načrtujejo v skladu z željami in potrebami učencev. Preverili smo, katere novosti se obetajo v regiji in za katere dejavnosti je največ zanimanja. Sredstva za interesne dejavnosti – za financiranje dela strokovnega kadra zagotavlja ministrstvo za izobraževanje, in sicer dve uri na oddelek na teden. Šola mesečno poroča ministrstvu o številu realiziranih ur interesnih dejavnosti in dobi za to namenska sredstva. Večina šol v regiji bo dosedanjim dodala tudi nove interesne dejavnosti, njihova izvedba pa bo odvisna od števila prijav. Splošni vtis je, da gre predvsem za uporabna znanja.

Kitajščina na OŠ Antona Globočnika Kot nam je pojasnila Sabina Ileršič Kovšca, ravnateljica postojnske osnovne šole Antona Globočnika, bodo v naslednjem šolskem letu na tej šoli in njenih podružnicah izvajali interesne dejavnosti s področja športa, ročnih spretnosti, glasbe, likovne umetnosti in krožek angleščine. Za učence od 4. do 5. razreda pa bodo na matični šoli v Postojni ponudili tudi krožek kitajščine, in sicer bolj na ravni osnovnih znanj (pismenke, ustvarjanje zanimivih kitajskih posebnosti). »Največ zanimanja je bilo v preteklosti za krožke s področja športa in tujih jezikov, mlajši

učenci pa radi obiskujejo tudi krožke ročnih spretnosti,« pojasnjuje Ileršič Kovšca. »Interes za obiskovanje krožkov pa pada od 7. razreda dalje, saj imajo učenci v teh razredih obvezne izbirne predmete in so del obveznega učnega programa.« Omenjena postojnska osnovna šola se bo po ravnateljičinih besedah prijavila tudi na razpis za poučevanje prvega tujega jezika v 2. razredu. Razpis bo februarja 2014 objavilo ministrstvo za šolstvo, izbranih pa bo 15 odstotkov osnovnih šol.

Na OŠ Antona Vilharja priljubljene bralne značke, v Cerknici šport, ples, jeziki Ponudbe interesnih dejavnosti pa v naslednjem šolskem letu ne nameravajo širiti v Osnovni šoli Miroslava Vilharja v Postojni. Po besedah ravnateljice Pie de Paulis Debevec namreč učencem do 5. razreda nudijo okrog 15, učencem od 6. do 9. razreda pa preko 20 interesnih dejavnosti. »Pri nekaterih dejavnostih starši prispevajo kakšen evro za material, izdelki nato ostanejo v lasti učencev,

oziroma nabavijo potrebne pripomočke, na primer za klekljanje,« pojasnjuje Pia de Paulis Debevec. Po njenih besedah so bili učenci v preteklih letih najbolj množično vključeni v bralne značke, in sicer v slovensko 60 odstotkov, enako pa tudi v tujih jezikih – skupaj angleščina, italijanščina in nemščina, športne aktivnosti in pevske zbore. Pester izbor interesnih dejavnosti že vrsto let ponujajo tudi na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, kjer se bodo o novostih odločali na podlagi prijav in predlogov učencev. Največ zanimanja doslej pa je bilo po besedah ravnateljice Marije Braniselj za dejavnosti na športnem in plesnem področju, področju tujih jezikov in gledališke umetnosti.

deležne največ zanimanja, Jureševa izpostavlja naprave iz stare elektronike, modelarski krožek in sestavljanje robotov med nekoliko starejšimi učenci, izjemno uspešna pa sta bila tudi dramski in eko krožek. Krožek podjetništva, angleščino in nemščino za prvo in drugo triado bodo dosedanjim dejavnostim dodali na Osnovni šoli Tabor Logatec. Učencem druge triade bosta po novem na voljo tudi bralni klub in krožek z naslovom Gibanje, zdravje, narava, pa literarno-filmski in računalniški krožek. Po besedah pomočnice ravnateljice Barbare Novljan Mišič so največ zanimanja doslej zaznali med športnimi dejavnostmi, za kulinariko in dramske krožke. »Vizija šole pa je, glede na situacijo v državi, da bi otroke spodbujali in vključevali v več naravoslovnih vsebin, tehničnih dejavnosti in jih spodbujali k širokemu pogledu na svet in ljudi ter k učenju V Logatcu tudi joga smeha in jezikov,« še dodaja Novljan-Mišičeva. podjetništvo, v Pivki slaščičarstvo tujih Tudi Osnovna šola Pivka po besedah in zeliščarstvo ravnateljice Alenke Tomšič letos uvaja dve zanimivi interesni dejavnosti: pripravo sladic Logaška Osnovna šola 8 talcev bo poleg in zeliščarski krožek. Poleg plesa in pevskega številnih drugih interesnih dejavnosti letos ponudila tudi jogo smeha, Gremo na kmetijo, zbora, ki sta bili doslej najbolj obiskani devezenje in knjižničarski krožek, njihova izved- javnosti, bosta tudi novosti gotovo pritegnili ba pa je, kot poudarja pomočnica ravnateljice veliko pozornosti, saj gre za zelo uporabna znanja. Jana Jureš, odvisna od števila prijav. •Blanka Markovič Kocen Med dejavnostmi, ki so bile v preteklih letih

Na manjših šolah je bolj prijetno

Podružnično šolo na Uncu obiskuje 39 učencev, v Begunjah pa 90 – Od 6. razreda učenci obiskujejo matično šolo, na kar jih prej pripravijo Unec, Begunje – Podružnično šolo v Begunjah bo septembra začelo obiskovati 90 učencev, tisto na Uncu pa 39. Kot sta povedali ravnateljici cerkniške in rakovške šole, se število otrok zadnjih nekaj let viša. Ravnateljici tudi menita, da je šolanje v domačem okolju za otroka prednost. »Ob ustrezni opremi šole je poučevanje v manjših oddelkih lažje, tako za otroke kot za učitelje,« pravi ravnateljica rakovške šole Anita Ivančič.

lažje, vendar je komunikacija, vezana na vzgojno-izobraževalno delo, lažja, prilagojena posameznemu otroku, dejavnosti so individualizirane, bližje otroku, kot na matični šoli, kjer je 500 učencev.« Tako Branisljeva kot Ivančičeva menita, da je pouk v domačem okolju prednost. »To je v zgodnjih letih odraščanja za otroka še kako pomembno,« poudarja Ivančičeva, ki po drugi strani opozarja, da imajo manjše šole lahko tudi pomanjkljivosti. »Če ni ustrezno opremljena oz. učiteljem primanjkujejo pripomočki, oprema, potem je lahko veliko težje kot na matični šoli, kjer je vse pri roki.«

Od 6. razreda naprej otroci obiskujejo matično šolo. Na prestop jih pripravijo. »Učenci spoznavajo matično šolo, pri nas obiskujejo različne dejavnosti,« pravi Branisljeva, Ivančičeva pa, da ne pozabljajo na unške učence, ki pridejo na številne prireditve in dejavnosti na rakovški šoli. 6. razrede na novo oblikujejo, pri čemer upoštevajo tudi želje in pripombe otrok in staršev. »Otroci izpolnijo sociogram, s kom želijo biti v razredu, to potem pregleda strokovna skupina; letos prvič se je zgodilo, da nobeden od staršev ni imel pripombe na oblikovanje razreda,« pravi Ivančičeva. •Petra Trček

Izkoristite priložnost izobraževanja odraslih PREKVALIFIKACIJE ali POKLICNEGA TEČAJA po srednješolskem strokovnem programu PREDŠOLSKA VZGOJA FOTO: ARHIV NKN

za poklic VZGOJITELJ-ICA PREDŠOLSKIH OTROK

na

Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Šola v Begunjah je podružnica cerkniške šole Notranjskega odreda. Otroci v Begunje hodijo od 1. do 5. razreda, na njej pa ni kombiniranih razredov. Zanje skrbi pet razredničark, dodatna strokovna delavka v prvem razredu ter trije učitelji, ki so z otroki v podaljšanem bivanju. Šolo na Uncu bo letos obiskovalo 39 otrok. Učenci 1. in 2. ter 4. in 5. razreda so v kombiniranih oddelkih. Na šoli so tri učiteljice, vzgojiteljica in učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja; ostali učitelji prihajajo z matične šole Jožeta Krajca na Rakeku. Ravnateljica Anita Ivančič pravi, da

v kombiniranih razredih ni nobenih težav. V njih je po 18 otrok, tako da »niso tako veliki, da ne bi bilo mogoče delati ali bi bili otroci prikrajšani«. »Starši so zelo zadovoljni, saj imamo izredne učitelje, ki se zelo potrudijo,« še pravi Ivančičeva. Rezultati njihovega dela se kažejo na tekmovanjih, kjer učenci dosegajo odlične dosežke. Ravnateljica cerkniške šole Marija Braniselj je prepričana, da je šolanje v podružnični šoli bolj prijetno, otrok je manj, med seboj se bolje poznajo. »Ne bom rekla, da je za učence

Informacije o izobraževanju dobite na:

INFORMATIVNEM DNEVU v petek, 6. septembra 2013, ob 17. uri v amfiteatralni učilnici SŠ Veno Pilon Ajdovščina

Spletni strani šole: http://www2.arnes.si/~ssngpilon1/

Pri vodji izrednega izobraževanja Karmen Lemut; telefon: 05 3664110

S sporočilom na e-naslov: sred.sola-veno.pilon@siol.net

Ponujamo vam možnost, da smo del vašega vseživljenjskega učenja in nova pot do zaposlitve.


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 5 Aktualno v regiji

www.nkr-novice.si

5

Delamaris gradi nov ribji obrat da prihranek pričakujejo tudi Pivka – V kompleksu Pivke perutninarstvo se začenja gradnja pri porabi vodi, saj je na Obali precej dražja. novega Delamarisovega obrata za predelavo rib in proizvodnjo V novem obratu s 7.200 ribjih izdelkov. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi se proizvodnja iz kvadratnimi metri površine Izole na Kal preselila v drugi polovici prihodnjega leta. Naložba bodo postopki v proizvodnih bo predstavljala eno večjih investicij na področju gospodarstva v linijah večinoma avtomatizirani, proizvodni prostori letošnjem letu v občini Pivka in v notranjsko-kraški regiji. pa bodo primerni tudi za širitev programa. »Bližina Za že dlje časa načrtovano tako naredimo prvi konkretni lamarisa, odločitev o selitvi skladiščnih prostorov na Kalu investicijo je bila odločilnega korak po začrtani dolgoročni ribje proizvodnje na Kal spre- bo pomenila krajše poti in pomena pridobitev sklepa o strategiji našega delovanja,« je jeli že po prevzemu družbe posledično manjše manipulaodobritvi 3,5 milijona evrov poudaril Aleksander konec leta 2009. Janez Rebec, tivne stroške znotraj procesa. nepovratnih evropskih sredDebevec, direktor družbe predsednik uprave Pivke peHladilne zmogljivosti oziroma stev iz evropskega programa Delamaris Kal, ki je nosilec rutninarstvo in direktor Demožnost ohlajanja ribe med razvoja ribištva. Ta predstav- investicije, sicer tudi član lamarisa, je poudaril, da gre različnimi tehnološkimi ljajo 60 odstotkov vrednosti uprave Pivke perutninarstvo. za upravičeno odločitev, ki operacijami pa bodo omogočile investicije, ki znaša 6,4 miliIzvajalec del bo idrijski Kole- bo omogočila nadaljnji razvoj konstantno kakovost izdelkov jona evrov in je v trenutnih ktorKoling. podjetja. »Trenutno Delamaris in večje obvladovanje porabe razmerah za družbo velik deluje v prostorih, ki so samo ribe,« so izpostavili prednosti. Tudi glede delavcev, ki jih finančni zalogaj. »Odobrena Možna bo širitev še zasilno primerni, sploh če programa čakajo vsakodnevne vožnje, evropska nepovratna sredželimo ohranjati certifikate. ne pričakujejo večjih težav, stva nam bodo poleg bančnih Prostori so dotrajani, visok kreditov omogočila, da končno Spomnimo, da so v Pivki strošek predstavljajo potrebna saj bodo zanje organizirali lahko začnemo graditi ter perutninarstvo, lastnici Devlaganja,« je povedal in dodal, avtobusni prevoz.

Pivka pod planom, a pozitivno Poslovanje Pivke perutninarstvo v letu 2013 poteka v oteženih okoliščinah, saj se kriza kaže tudi pri porabi mesa in mesnih izdelkov. »Soočeni smo s hujšo konkurenco, ki prihaja predvsem z vzhodne Evrope. Svoje je prispevala tudi cena surovin (koruze, pšenice), ki je bila ob lanski žetvi visoka,« so nam pojasnili. Prodaja Pivke je bila ob šestmesečju na lanski ravni. Finančni rezultat je nekoliko pod planom, vendar pozitiven.

Osredotočajo se na hrvaški trg V Delamarisu je trenutno zaposlenih še okrog 85 delavcev. Njegovo poslovanje ostaja pozitivno, vendar prodaja tudi zaradi pritiskov nizkocenovne konkurence iz severne Afrike in Azije nekoliko upada. »V tem letu smo osredotočeni na hrvaški trg, kjer po padcu carinskih ovir vidimo priložnost za rast

tako pri Delamarisu kot pri Pivki. Intenzivno delamo na vstopu na italijanski trg, kjer obstaja povpraševanje po visokokakovostnih izdelkih iz našega asortimana,« so nam povedali. Delamaris je sicer lansko leto, ko je zaradi padca kupne moči doživel enega največjih padcev prodaje v zadnjih letih, zaključil z 10,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 220.000 evrov dobička. •vrž

Protest pred centrom za tujce Postojna, 17. julij –

100-članski mednarodni orkester Etno HISTeRIA je pred zgradbo centra za tujce v Velikem otroku z glasbo in plesom opozoril na nehumano prakso zapiranja migrantov in zahteval ukinitev centra. V njem so zaprte osebe, ki so jim zavrnili prošnjo za azil v Sloveniji ali so jih ujeli pri prečkanju meje in niso zaprosili za azil ter tukaj tudi pol leta ali več čakajo na deportacijo. »Čeprav se institucija imenuje center za tujce, je to zapor, v katerem je ljudem omejeno gibanje,

svoboda in stik z zunanjim svetom. Med zaprtimi so tudi otroci, noseče ženske in družine, vsem pa je skupno dejstvo, da so zaprti zgolj zato, ker nimajo ustreznih dokumentov za potovanje ali bivanje v Sloveniji. Z odvzemom svobode se jih obravnava kot kriminalce, čeprav niso storili nobenega kaznivega dejanja, zgolj prekršek,« so opozorili med mirnim protestnim shodom, med katerim so obkrožili center in z zaprtimi na daleč izmenjali nekaj besed. »Odločno nasprotujemo obravnavanju migran-

tov kot manjvrednih ljudi, da se jim odvzema človeško dostojanstvo zgolj zato, ker niso iz »pravih« držav, ker so upali, da obstaja boljši svet in bili žrtev te utopije,« nam je dejala udeleženka, antropologinja dr. Uršula Lipovec Čebron. Zbrani iz preko 20 držav so še opozorili, da je praksa zapiranja migrantov brez ustreznih dokumentov del migracijske politike Evropske unije, ki jo Slovenija že vse od začetkov približevanja članstvu nekritično povzema ter je s tem soodgovorna za dehu-

manizacijo in kriminalizacijo oseb, ki niso storile kriminalnega dejanja.Ta migracijska politika večino ljudi, sploh iz tretjih držav izključuje, tako da jim preostane le ilegalni načini prečkanja meja, tudi po vstopu v EU pa imajo pogosto težave z regularizacijo svojega statusa in ponavadi postanejo vir poceni delovne Člani mednarodnega orkestra Etno HISTeRIA so izrazili solidarnost sile, ki se jo zlahka izkorišča, z zaprtimi v centru za tujce in nasprotovanje migracijski politiki, ki »dehumanizira in kriminalizira osebe, ki niso storile kriminalnega saj zaradi odsotnosti usdejanja«. treznih dokumentov lahko delajo le na črno. »Migracijska politika EU vključuje ne militarizirano straženje mej območja EU, pa tudi prisilne le zapiranje migrantov, ampak EU, eksternalizacijo migracideportacije,« so še izpostavili tudi vse bolj represivno in jskih kontrol na sosednja protestniki. •vrž

FOTO: VERONIKA RUPNIK ŽENKO

Selitev ribje proizvodnje iz Izole na Kal prihodnje leto – Začetek investicije omogočila odobrena evropska sredstva

Pričakovanje v »jamski porodnišnici« Postojna – V Postojnski jami

pričakujejo »mladičke« človeške ribice, tega najbolj zapletenega in skrivnostnega bitja podzemlja, s katerim so se ponašali v vsej, skoraj dvestoletni turistični zgodovini Postojnske jame. Edinstven dogodek, kakršnemu v turistični jami še niso bili priča, je vzbudil veliko vznemirjenje zlasti strokovne javnosti. Biolog Slavko Polak

iz Notranjskega muzeja Postojna, ki strokovno bdi nad človeškimi ribicami v pred tremi leti postavljenem novem akvariju v Postojnski jami, ni pričakoval, da se bodo v njem tako dobro in domače počutile, da bo ena od njih začela izlegati jajčeca. In to celo na vrhuncu turistične sezone, ko gre skozi jamo množica radovednih obiskovalcev. Proces razmnoževanja človeške ribice

FOTO: CIRIL MLINAR CIC

Človeška ribica je jajčeca začela izlegati v akvariju, kar so v Postojnski jami označili za pravi čudež.

so znanstveniki doslej opazovali le v laboratorijih, v naravnem okolju pa sploh še nikoli, saj ribica svoja jajčeca odlaga v zelo globokih in nedostopnih podzemnih prostorih. Toda tudi akvarij v Postojnski jami, ki skuša kar najbolj posnemati naravno okolje, se je očitno izkazal za ustrezno bivališče. V Postojnski jami so »čudež narave«, ki, kot so dejali, potrjuje, da dobro skrbijo za jamo in življenje v njej, s pridom izkoristili tudi za svojo promocijo. Poklicali so izkušenega jamarja in fotografa podzemnega sveta Cirila Mlinarja, ki ima doslej edini posnetke breje človeške ribice v naravnem okolju, v sifonu Planinske jame. Priskrbel je vrhunske posnetke in fotografije, lahko bi rekli kar zgodovinskega dogajanja. Še prej pa so poskrbeli za čim bolj mirno in nestresno okolje porajajoče človeške ribice. Zatemnili in zavarovali so akvarij ter ga pregradili, tako da ostale človeške ribice ne bi ogrozile jajčec. Radovednost turistov, ki v tem občutljivem obdobju dogajanja v akvariju ne smejo motiti, pa

bodo potešili s predvajanjem žive slike iz akvarija, kjer človeško ribico snemajo z infrardečo kamero, v koncertni dvorani. Človeška ribica lahko izvali do 70 jajčec. Ali se bodo v treh mesecih iz njih tudi izvalile ličinke, pa bo odvisno od več srečnih okoliščin. Lahko se zgodi, pojasnjuje Polak, da jajčeca niso oplojena, da zaplesnijo, so okužena ali jih celo poje sama mati, če zazna kakšno motnjo. Če bo vse prav, in upamo, da bo, pa bi »zmajeve vnuke« lahko prvič videli še pred novim letom. •vrž


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 6 6

Aktualno v regiji

Notranjsko-kraške novice

petek, 23. avgust 2013

Računsko sodišče zaušnico občini in komunalnemu podjetju Odlagališče je razširilo svoje površine brez gradbenega dovoljenja, nato pa delovalo še brez okoljevarstvenega – 21. avgusta dokončno zaprtje Računsko sodišče je odkrilo nepravilnosti pri upravljanju in razširitvi odlagališča nenevarnih odpadkov Ostri vrh. Komunalno podjetje Logatec in Občina Logatec sta med drugim izvedla razširitev odlagališča brez pridobljenega gradbenega dovoljenja, ministrstvo za okolje in prostor pa se ob tem ni zganilo. veznosti bo na odlagališču opravljen ponovni nadzor, v primeru nespoštovanja odrejenega ukrepa pa upravljavcu grozi denarna kazen.

Napake tudi pri izplačilih plač Inšpekcija še ugotavlja, da Komunala ni izvedla naloženih ukrepov Inšpektorata RS za okolje in prostor za odstranitev odloženih odpadkov z razširjenega dela odlagališča in ni zagotovila odlaganja le obdelanih komunalnih odpadkov, direktorjeve pogodbe ni uskladila več kot štiri mesece po zakonsko določenem roku, zaradi česar je imela za 3.926 evrov večje stroške. Z določitvijo plačilnega razreda v nasprotju s predpisi je v revidiranem obdobju izplačalo za računovodjo 21.965 evrov višjo plačo, za tehničnega vodjo pa 20.367 evrov višjo plačo.

Postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v teku

Inšpektorji prepovedali obdelavo in skladiščenje odpadkov na Ostrem vrhu

ARSO je aprila 2011 z odločbo zavrnil dve leti pred tem vloženo vlogo za podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov V zvezi z ugotovljenim je bila tako upravlOstri vrh. Drugostopenjski organ je pritožbo javcu odlagališča v juliju 2013 izdana odločba, zavrnil, Komunalno podjetje Logatec pa je s katero se mu v roku tridesetih dni od sprožilo spor. Sodba, s katero je upravno prejema odločbe prepoveduje tudi obdelava sodišče zavrnilo tožbo, je 3. novembra 2011 in skladiščenje odpadkov na odlagališču Ostri postala pravnomočna, Komunalno podjetje vrh. Po poteku roka za izpolnitev naložene ob- Logatec pa je 29. maja letos vložilo vlogo za

FOTO: ARHIV NKN

Revizija, ki je zajela obdobje od 1. januarja 2009 do 31. marca 2011, je med drugim pokazala, da je Komunalno podjetje Logatec kot upravljavec odlagališča izvedlo razširitev odlagališča brez prej pridobljenega gradbenega dovoljenja, od aprila 2010 pa je na tem delu tudi odlagalo odpadke. Prav tako ta del odlagališča odpadkov ni vključen v veljavno okoljevarstveno dovoljenje, ugotavlja sodišče. »Glede na izkazano stanje na tem odlagališču, je inšpekcija za okolje v letošnjem letu na lokaciji odlagališča odpravila že tri nadzore, zadnjega v juniju 2013. Ob zadnjem nadzoru je bilo ugotovljeno, da upravljavec odlagališča sprejete odpadke obdeluje v premični napravi, za kar nima okoljevarstvenega dovoljenja, da del obdelanih odpadkov (kovine in lahko frakcijo) prevzame pooblaščenih zbiralec, preostanek odpadkov pa upravljavec skladišči na posebnem polju na odlagališču, ker predvideva, da se bodo ti odpadki po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja, odložili na tem odlagališču,« so potrdili na inšpekciji za okolje in naravo.

Komunalno podjetje Logatec je 21. avgusta prenehalo obdelovati in skladiščiti odpadke na Ostrem vrhu.

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje spornega odlagališča, še navajajo na inšpekciji za okolje in naravo in dodajajo, da je postopek v teku. Očitkom sodišča se ni izognilo niti takratno ministrstvo za okolje in prostor, ki ob ugotovitvi nelegalne razširitve odlagališča inšpektorat za okolje in prostor, investitorja in njegovo odgovorno osebo ni kaznoval z globo ter ni ukrepal zoper izvajalca geodetskih storitev in odgovornega geodeta pri razširitvi odlagališča ter tudi ne zoper izvajalca gradbenih del pri razširitvi odlagališča, inšpektorat pa ni preprečil odlaganja odpadkov na teh zemljiščih, čeprav je bila v letu 2011 že presežena dovoljena količina odloženih odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Računsko sodišče je vsem trem izreklo negativno mnenje, od Komunalnega podjetja Logatec in Občine Logatec pa zahteva

predložitev odzivnega poročila, ki mora izkazati izvedene popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti.

Dokončno zaprtje odlagališča Kot je napovedal dr. Boštjan Aver, v. d. direktorja Komunalnega podjetja Logatec, so v roku 90 dni pripravili odzivno poročilo oziroma v zahtevanih rokih sprejeli potrebne ukrepe, ki pa bodo, kot pravi, dodatno negativno vplivali na rezultat poslovanja komunalnega podjetja, ki že doslej posluje negativno. Občina Logatec in Komunalno podjetje Logatec sta 30. julija z dopisom obvestila občine Bloke, Gorenja vas – Poljane, Loška dolina, Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer in Žiri o prenehanju veljavnosti pogodbe o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče Ostri vrh. •Blanka Markovič Kocen

Destrukcija in neučinkovitost odnesli logaško podžupanjo? Zaradi nepripravljenostjo do sodelovanja in skupnega dela ter neizpolnjevanje obvez in poslanstva, ki so ji ga zaupali občanke in občani, je logaški župan Berto Menard konec julija razrešil podžupanjo Ladislavo Furlan. Pravi vzrok pa menda tiči drugje. Furlanova vse očitke zavrača. Odločitev je župan sporočil ob koncu julijske izredne seje občinskega sveta in jo utemeljil s podžupanjino nepripravljenostjo do sodelovanja in skupnega dela ter neizpolnjevanjem obvez in poslanstva, ki so ji ga zaupali občanke in občani na preteklih volitvah. Vedno novi notranji konflikti, ki so jih sicer skušali reševati sproti, so, kot je povedal župan, preostalemu vodstvu občine vseskozi črpali preveč energije in časa. V

svojem sporočilu je dodal, da je bila podžupanja na način opravljanja svojega dela večkrat opozorjena, nekateri občani pa so jo na družbenokritičnem blogu Logaška tribuna zaradi neučinkovitosti k odstopu pozvali že po aprilskem referendumu o ustanovitvi novega javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino, katerega glavna zagovornica je bila prav podžupanja. Le-ta vse županove očitke zavrača.

»Pavšalno obtoževanje in blatenje nekoga, s katerim si sodeloval v preteklih treh letih, ni vredno komentiranja. Ker pa gre za podtikanja, da je šlo za krivdno razrešitev, bi rada poudarila, da je funkcija podžupana politična in tako, kot je imenovanje politično, je tudi razrešitev lahko le iz političnih, ne pa iz krivdnih razlogov. Vsa stvar ima začetek in konec pri kadrovskih menjavah v Komunalnem podjetju Logatec kot tudi nasprotovanju celotne svetniške skupine SDS pri predlogih sprememb OPN na eni izmed preteklih sej občinskega sveta,« je dogodek komentirala Ladislava Furlan. V pojasnilo dodajmo, da so v logaškem komunalnem podjetju nekaj mesecev pred upokojitvijo razrešili direk-

torja Marjana Gregoriča in na njegovo mesto postavili Boštjana Averja, ki si je zamere nakopal v Vzajemni, zdravstveni zavarovalnici. Dogodek je izzval ostre kritike logaške opozicije, ki trdi, da so lokalna javna podjetja in občinski javni zavodi v Logatcu za trenutne lokalne oblastnike le kadrovski poligon. Furlanovi podžupanska funkcija uradno preneha z današnjim dnem, o nasledniku pa bo odločil občinski odbor SDS Logatec, »ki bo v tem tednu razpravljal o nadaljnjih korakih in sprejel ustrezne odločitve.« Javnost bo o njih obveščena na spletni strani svetniške skupine SDS Logatec. •Blanka Markovič Kocen

lim Učencem že uspešno ! šolsko leto


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 7 7

Aktualno v regiji

www.nkr-novice.si

Kmalu nova Evropska sredstva tudi za čistilno napravo na Rakeku asfalt in križišče Rakek – Na Ljubljanski cesti na Rakeku so že začeli graditi kanalizacijski sistem, kmalu bodo začeli postavljati še čistilno napravo. Investicija je vredna skoraj 11 milijonov evrov; več kot 6,3 milijona evrov bo prišlo iz evropskega kohezijskega sklada Evropske unije, okoli milijon bo prispevala država, slabih 3,5 milijona evrov pa bo morala zagotoviti občina. Kot je povedal cerkniški župan Marko Rupar, naj bi se čez leto dni vsi Rakovčani že priključili na čistilno. Z deli

so začeli na Ljubljanski cesti. »Ravno zdaj jo rekonstruiramo, zato je idealno, da zdaj vanjo položimo še vode za

fekalno kanalizacijo,« pravi Rupar. Nadaljevali bodo v ostalih predelih Rakeka, istočasno pa bo druga ekipa

V Ljubljansko cesto, ki jo širijo in jo bodo asfaltirali, so že začeli vkopavati cevi za fekalno kanalizacijo. FOTO: PETRA TRČEK

delavcev gradila čistilno napravo. Z deli naj bi zaključili konec prihodnjega leta. Po letu dni poskusnega obratovanja pa bo čistilna naprava do konca leta 2015 že čistila odpadno vodo iz skoraj vseh gospodinjstev na Rakeku. Naprava je sicer namenjena za 4.000 populacijskih enot. »Do leta 2018 bomo nanjo priključili še prebivalce Ivanjega Sela, Unca in Slivic, tako da bodo ta del občine oskrbeli s kakovostnim čiščenjem odpadnih voda.« Na Rakeku je na kanalizacijo trenutno priključenih okoli 500 prebivalcev, nova čistilna pa bo čistila odpadno vodo iz skoraj 97 odstotkov vseh gospodinjstev. Kanalizacijo bo v naslednjih mesecih dobilo še 1.628 prebivalcev in 600 proizvodnih enot iz gospodarstva. •Petra Trček

Rakek – Ljubljanska cesta na Rakeku, na kateri je zadnje mesece občina pospešeno pripravljala teren, bo Direkcija RS za ceste kmalu tudi asfaltirala. »Čakali smo na evropski denar za kanalizacijo in čistilno napravo, da bomo v cestišče lahko najprej položili cevi in nam ne bo treba ceste pozneje še enkrat razkopavati,« je pojasnil župan Marko Rupar. Občina bo zamenjala tudi vodovodne cevi, je še povedal Rupar. Do zdaj so že odkupili veliko zemljišč izven cestišča, nekaj jih morajo še, porušili so hišo ter uredili podporne zidove. »V enem tednu naj bi dobili še gradbeno dovoljenje za rušitev poslopja v križišču Ljubljanske ceste in ulice Na vasi, v katerem je zdaj skoraj nemogoče zaviti na desno,« pravi Rupar. Novo križišče bo bolj pregledno, pa tudi zavijanje bo lažje, saj bosta cesti združeni pod pravim kotom. Vrednost ureditve prvega dela Ljubljanske ceste je skoraj 690 tisoč evrov, od tega bo občina Cerknica zagotovila dobrih 130 tisočakov. Občina bo ob cesti uredila še javno razsvetljavo in pločnik, kot je pojasnil Rupar, pa bo denar za menjavo vodovoda šel iz naslova pobranih omrežnin. •Petra Trček

Čistilna naprava urejena do konca leta Cerkničani bodo po dolgih letih v naravo spuščali dobro očiščeno vodo

inf

o@

Dolenja vas – Čistilna naprava v Dolenji vasi počasi dobiva končno podobo. Kot je bilo načrtovano, naj bi jo zgradili do konca leta, tako da bo naslednje leto že poskusno obratovala. Poleg prebivalcev Cerknice, Dolenje vasi, Dolenjega Jezera in Zelš bodo nanjo priključeni tudi prebivalci Begunj in Selščka.

V Dolenji vasi se bo čistila tudi odpadna voda iz gospodinjstev v Begunjah in Selščku. Na občini so že začeli s projektiranjem dela kanalizacije v smeri proti Begunjam. V naslednjem letu začnejo pridobivati služnosti, do konca leta naj bi v rokah že imeli gradbeno dovoljenje. »Gradili bomo glede na finančne zmožnosti, je pa naselje Begunje eno najbolj kritičnih na področju odpadnih voda,« pravi Rupar.

ton

i-tr

ev

Čistilna še na drugi strani jezera

en

.si

V občini so že uredili kanalizacijo za več naselij in postavili čistilne naprave v Grahovem in Martinjaku ter na Bločicah. Na Rakeku so to infrastrukturo začeli urejati v teh dneh, občina pa bo morala zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode še za Žerovnico, Lipsenj in Gornje Jezero. Ne vedo še, ali bodo ta naselja lahko priklopili na eno čistilno napravo ali bodo morali delati več manjših. Župana skrbi, kje bo občina dobila denar. »Takih manjših investicij evropski skladi ne sofinancirajo, zato bomo sredstva morali poiskati v občinskem proračunu.« •Petra Trček

0

FOTO: ARHIV CERKNICA

Nova čistilna naprava v Dolenji vasi bo nadomestila staro, ki ni več služila svojemu namenu, tudi zaradi tega, ker je bilo nanjo priključenih veliko več uporabnikov, kot je bila njena kapaciteta. Nova čistilna naprava bo sposobna čistiti vodo za 12 tisoč populacijskih enot, nanjo pa se bo priključilo okoli 5.000 prebivalcev in industrijski objekti. »Imamo dovolj rezerve za kar nekaj let, tako za industrijski del, če se bo širil, kot tudi za nova naselja,« je prepričan cerkniški župan Marko Rupar. Čistilna bo delovala po sodobnih standardih. »Ima tudi tretjo fazo čiščenja, v kateri vodo z biološkim procesom očisti fosfatov in nitratov,« je zadovoljen Rupar.

be

50 8 0 3 1 4 0

www.betoni-treven.si


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 8 8

Aktualno v regiji

Denar za vrtec je

Cerkniški malčki januarja že v velikih svetlih igralnicah novega vrtca

Cerknica – Poleti delavci brez premora gradijo cerkniški vrtec, katerega odprtje otroci, starši in zaposleni težko pričakujejo. »Vrtec naj bi se preselil v nove prostore januarja, kot je predvideno,« pravi župan Marko Rupar, čeprav dopušča možnost, da bo zima upočasnila gradnjo. Dodaja, da je občina zagotovila denar za gradnjo. Kot pravi Rupar, so vremenske razmere idealne za gradnjo in upa, da bodo take tudi še naprej, tako da bo 17 oddelkov dokončanih do konca decembra. Otroci naj bi se v nove prostore preselili takoj po novem letu. Rupar meni, da bo občina uspela zagotoviti otroško varstvo za vse otroke v občini. »Do zdaj s tem nismo imeli težav, če bo treba, pa bomo odprli dodatne oddelke.« Po selitvi v nov vrtec bodo delavci starega podrli in zgradili še stavbo, v kateri bo uprava vrtca in dodaten oddelek, ter uredili okolico. Novi vrtec bo v 18 oddelkih lahko sprejel 352 otrok, kar je dobrih sto več kot stari. Občina vrtec gradi s proračunskim denarjem, zaradi česar so bili prisiljeni najeti kredit.

FOTO: DAMIJANA ŠKRLJ

dnevno taborjenje, ki je bilo nekaj krajše kot v preteklih letih, so cerkniške ščuke izpeljale kar na bližnjih Blokah. Nekaj dni pred uradnim začetkom, ki je vsako leto 1. avgusta, je predhodnica ob lepo urejenem umetnem Bloškem jezeru, ki je nastalo na mestu nekdanjega mlina, postavila tabor. V zadnjih letih je, po besedah ene izmed obiskovalk, Bloško jezero svojo podobo korenito spremenilo, saj je okolica urejena, jezero pa poglobljeno in razširjeno. Tabor so vodili: Tine Ferfila, Margareta Pakiž, Ita Nagode in Isabella Riley. Taborniki Rodu jezerska ščuka so imeli letos štiri vode, ki

petek, 23. avgust 2013

80 let gasilcev v Bezuljaku

FOTO: JOŽE OBREZA

Pionirčki s staro ročno brizgalno

Zaradi finančne situacije v državi so s tem sprva imeli nekaj težav. »Zdaj smo le dobili ugoden kredit in investicija s finančne plati ni ogrožena, tudi zaradi tega, ker že oktobra pričakujemo del evropskih sredstev, dobrega 1,4 milijona evrov,« še pravi Rupar. Novi vrtec bo nizkoenergetski. Poleg dobre izolacije bodo uredili tudi rekuperacijo toplote, v posebne rezervoarje pa bodo zajemali meteorno vodo in jo uporabljali kot sanitarno vodo. »Deževnice ne bomo odvajali v kanalizacijo, pač pa jo bomo uporabili za sanitarno vodo, povsod tam, kjer ni potrebna pitna voda.« Tako bodo prihranili ne le pri energiji, pač pa tudi pri stroških za vodo. •Petra Trček

Taborniki na Bloškem jezeru Bloke, 3. avgust – Letošnje sedem-

Notranjsko-kraške novice

so jih poimenovali: Odisej in klapa, Počeni lešniki, Račke in Gliste. Kljub vročim dnem so opravili pohod do Krpanove Svete Trojice, odšli na bivak ter izpeljali tradicionalno taborjenje tako, kot je treba. Kot vsako leto so imeli na taboru tudi letos »dan odprtih vrat« za starše in sorodnike. Obiskovalci so se lahko pomerili v lokostrelstvu ter se preizkusili v nekaterih drugih aktivnostih. V izredno vročem dnevu je mnogim prijalo namakanje v jezeru, kanuarjenje in splavarjenje ter počitek v senci. Taborjenje so podprli tudi občini Cerknica in Bloke ter ostali donatorji. •dš

Bezuljak, 20. julij – V juliju je svojo že 80. obletnico delovanja obeležilo PGD Bezuljak, ki ga sestavlja kar 95 članov iz vasi Bezuljak, Dobec in Kožljek, od tega 14 pionirjev. Svečanost, ki se je je udeležilo 14 društev, se je pričela z zborom enot pri bezovski kapelici, ki mu je sledila gasilska parada ter pozdravni nagovori predsednika društva, Vinka Hrena, in gostov, podelili pa so tudi priznanja najvztrajnejšim gasilcem bezovskega društva. V spremljevalnem kulturnem programu so sodelovali Pihalni orkester Kovinoplastika Lož, Miha Nared s

harmoniko, Jan in Ana s pesmico 80 pomladi, s staro ročno brizgalno pa so gasilsko akcijo – gašenje predstavili tudi pionirčki. Ob visokem jubileju so v uporabo predali nov nadstrešek ter z gasilsko veselico, ki ji je takt dodal ansambel Mladi godci, družabno obeležili jubilej. Vaščani so ponosni na dosežke društva, ki jih povezuje na različne načine, tudi skozi delovne akcije ter posodabljanje gasilske opreme. Že v letu 2015 si društvo želi kupiti novo vozilo GVV-1 in tako narediti korak naprej v razvoju gasilstva v Bezuljaku. •dš

Tam med polji in gozdovi, bele hiše se bleste, sredi njih mogočna cerkev, Mihael njen varuh je. V Rovtah še slovenska pesem v toplih srcih dom ima; vzdih dežele je domače, rože blagega srca. Ivan Malavašič SPOMINSKI ODBOR FARNIH PLOŠČ ŽUPNIJE ROVTE in KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

Vabita

NA SPOMINSKO SLOVESNOST: 20 LET POSTAVITVE FARNE PLOŠČE. 70 LET DOMOBRANSTVA V SLOVENIJI IN ROVTAH. EVROPSKI DAN SPOMINA NA ŽRTVE VSEH TOTALITARNIH IN AVTORITARNIH REŽIMOV. Družba specializirana za servisiranje in vzdrževanje klimatskih sistemov

ZAPOSLI VODJO INŽENIRINGA (1 delovno mesto) Opis delovnega mesta:

- vodenje projektnih nalog na področju projektiranja in izvedbe strojno in elektro instalacijskih del.

Zahteve: - VII. stopnjo izobrazbe - vsaj 5 let delovnih izkušenj Nudimo: - nadpovprečni in stimulativni osebni dohodek - 13. plačo Pisne prijave z dokazili pošljite do 25. 9. 2013 na naslov: ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6a, 1370 Logatec. Jamčimo za diskretnost prejetih prijav! ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6a, 1370 Logatec, T: 01 750 85 00, F: 01 750 85 05, www.astech.si

V soboto, 24. avgusta ob 19. uri v dom krajanov Rovte: • Odprtje razstave medvojnega in povojnega gradiva iz Rovt. • Okrogla miza z gosti: Jože Dežman, Marta Keršič in dr. Andrej Mihevc, vodi Jan Mihevc • Nastop Domoljubnega zbora pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.

V nedeljo, 25. avgusta v cerkvi: • Ob 10. uri sveta maša, ki jo bo vodil profesor dr. Janez Juhant, ob somaševanju msgr. dr. Jožeta Pluta in drugih duhovnikov. • Po maši kulturni program - govorniki: Justin Stanovnik, Janez Janša in župan Berto Menard. Vsi povabljeni gostje, pa nam bodo v oporo s svojo prisotnostjo.

Vabljeni na našo spominsko slovesnost! Spominski odbor Farnih plošč župnije Rovte Krajevna skupnost Rovte


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 9 www.nkr-novice.si

Aktualno v regiji

Vajkard letos že šestič

9 FOTO: MARTIN PETRIČ

Med 22. julijem in 2. avgustom je na obrobju Cerkniškega polja potekala mednarodna umetniška delavnica Vajkard v organizaciji Akademije za likovno umetnost in Kulturnega društva Rak Rakek. Delavnica je letos potekala že šestič, a tokrat prvič na novi lokaciji. Poleg Slovencev so se delavnice udeležili še Italijani, Poljak in Slovaki. Nova lokacija, nove izkušnje Iz logističnih razlogov so letos organizatorji delavnico prestavili iz Rakovega Škocjana na ranč Lovrenc na obrobje Cerkniškega polja. Poleg delavnic in predavanj je cilj projekta tudi vključevanje v lokalno okolje in združitev različnih posameznikov, od znanstvenikov, umetnikov, profesionalcev in študentov z lokalno skupnostjo. Tako so poleg klasičnih delavnic ilustracije, slikarstva, fotografije, gline, grafike in dizajna velik del časa posvetili tudi glasbenemu izražanju, športnim aktivnostim v naravi in spoznavanju Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana, okoliških prebivalcev in njihovega vsakdanjika. Delavnica Vajkard sicer združuje udeležence

iz različnih socialnih, nacionalnih in geografskih okolij pod eno streho. Vsak udeleženec tako dobi priložnost preizkusiti se v različnih tehnikah umetniškega izražanja. Delavnica vsako leto pritegne udeležence iz različnih držav, zato projekt Vajkard velja za enega največjih interkulturnih projektov v naši regiji.

Profesorju v spomin Delavnica je letos posvečena oblikovalcu Zdravku Papiču, profesorju ilustracije na Akademiji za likovno umetnost, najbolj poznanemu po oblikovanju lipovega lista za marketinško kampanijo Slovenija, moja dežela. Zdravko Papič, ki je preminil julija letos, je bil prav tako eden od soorganizatorjev projekta Vajkard, zato je bila letošnja delavni-

Udeleženci so se spoznavali z lokalnim obdobjem.

ca posvečena njemu v spomin. Organizatorji so delavnico zaključili z odprtjem multimedijske razstave, kjer so na ogled dela, ki so nastajala pod rokami umetnikov v 12 dni. Razstavo si vsako leto

ogleda okoli 3 tisoč obiskovalcev. Otvoritev razstave je potekala zadnji dan, in sicer v petek 2. avgusta na gradu Snežnik. Razstavo si lahko ogledate še do 2. septembra. •Andreja Jernejčič

Pri stotih si je Triglav ogledala iz zraka Marija Godeša z Unca je 12. avgusta dopolnila 100 let – Visok jubilej je dočakala energična in zgovorna, kakršna je vedno bila Energična in zgovorna gospa Marija pravi, da ji je sto let kar hitro minilo. V življenju je doživela veliko lepega, vmes pa so se vtkali bolj tragični trenutki. Praznovanje je bilo naporno, pravi, saj so se gostje vrstili cel teden, in jo je utrudilo. »Tudi od sedenja se človek zmatra,« se nasmeje. Za rojstnodnevno darilo je med drugim dobila polet z letalom iz Portoroža. »Nikoli nisem bila na Triglavu in sem si ga zaželela videti iz zraka. Super je bilo,« je bila navdušena gospa Marija. Solze na oči pa so ji privabili pevci in harmonikar, ki jih je soseda pripeljala k njej za rojstni dan, da so ji zapeli.

Slavljenki Mariji Godeša je voščil tudi cerkniški župan Marko Rupar.

»Slabo nam kaže. Levi pa desni, tudi prej so bili bom obsedela,« pravi stoletna Marija, ki mora Sokoli in Orli, ampak smo bili prijatelji. Sokoli vedno kaj početi. Usede se le med branjem ali ko poklepeta s prijatelji in znanci. smo bolj telovadili, a smo redno hodili gledat igre Orlov. Danes pa, namesto da bi ublažili napetost, jo samo še bolj podžigajo. Nikoli ne Namesto v šolo je šla za šiviljo bo sprave, če bodo vsak na svoji strani.« Ko je bila mlada, so jo vpisali v meščansko Čeprav je bilo življenje včasih težko, vse le šolo na Rakeku, a ji ni bila usojena. »Učiteljica ni bilo slabo. Gospa Marija se spominja, da je mamo prepričala z besedami: Tisto ji ne so imeli poceni karte za vlak, eno na leto bo nič pomagalo, šivat jo dajte.« In je šla k celo brezplačno, ker je bil oče na železnici. mojškri v uk. »Nekaj se je zaslužilo, a je bil »Tako sem šla lahko še pred 2. svetovno vojno narod reven, za blago je bilo, za šiviljo pa že dvakrat do Splita, ko ga večina niti enkrat ni težko.« Plačevali so ji tudi s pridelki, še poseobiskala. Celo noč smo se vozili. Spoznaš veliko bej med vojno. »Šivala sem na črno, niti enkrat ljudi, tudi gospo iz Somborja, ki smo jo nato me niso preganjali,« se nasmeje, »šuštarji, obiskali.« žnidarji, vse se je delalo na črno, nismo rabili dovoljenja.« Šivala je rada, čeprav je pozneje Bila je prva naročnica dela šla za trgovko.

FOTO: VALTER LEBAN

»Rada sem brala, vse, od šund romanov do časopisa. Z Dela so me enkrat obvestili, da sem bila njihova prva naročnica.« Delo prebira še danes, prav tako Dnevnik, z veseljem tudi rešuje križanke. Vsak dan kuha, ne le zase pač pa tudi za sina in snaho, ki hodita v službo. »Ne želim se usesti, ko se enkrat bom,

Gospa Marija pravi, da nima recepta za dolgo življenje. »Ne po mamini ne po očetovi strani v rodu ni nobene bolezni. Ena teta je dočakala 96, druga 92 let, v Kanadi pa imam sestrično, ki je bila januarja stara 104 leta.« Pove še, da je k visoki starosti verjetno prispevalo tudi dejstvo, da so včasih živeli bolj zdravo, jedli naravno – kar so pridelali doma.

»Danes je vsega preveč« V sto letih se je življenje korenito spremenilo. Ko je odraščala, na Uncu ni bilo ne avtomobila ne televizije ne radia. »Na elektroniko se ne spoznam, je pa nekaj naprav, brez katerih ne

Veliko spominov se je nabralo v stotih letih. Žalostni, kot je spomin na brata, ki ga je izgubila januarja 1943. Kot zavirač na vlaku se je vračal iz Bele Krajine, pa so iztirili, ker so partizani razminirali progo. A več je lepih spominov na življenje, ki jih nosi v svojem srcu. Veliko se jih bo še nabralo. •Petra Trček

Sodeluj v spletni anketi o mladih, medijih in internetu bi več bila.« Na primer pralni stroj. Včasih v hiši ni bilo tekoče vode in so pozimi in poleti prali pod pipo pred sosedovo hišo, kopali pa so se v lavorju. »Danes imamo vsega preveč,« je še prepričana slavljenka. »Sama sicer nikoli nisem bila lačna, niti med vojno ne, mleka smo imeli toliko, da se mi je prav uprlo, ko smo ga pili tri- ali večkrat na dan. Ampak toliko, kot je na razpolago danes, ni bilo nikoli.« Gospa Marija pravi, da je bilo nekoč vse bolj preprosto in umirjeno. »Zdaj je vse tako napeto, takoj me razjezi, če je kaj narobe.« Še posebej jo jezi, kadar se ji zdi, da politiki ne delajo prav. Politiko namreč redno spremlja.

Inštitut za elektronsko participacijo vljudno vabi vse mlade (15 do 30 let), da izpolnijo spletno anketo na povezavi: https://www.surveymonkey. com/s/slovenia-youth in jo delijo z drugimi. Anketa je anonimna, sestavljena je iz 14 vsebinskih vprašanj zaprtega tipa in 5 demografskih vprašanj, odgovarjanje nanjo pa vzame manj kot 10 minut časa. Odgovori bodo uporabljeni v raziskovalne namene projekta Mladi in mediji, v katerega bo vključeno mnenje okrog 15 tisoč predstavnikov mladinske populacije v Jugovzhodni Evropi.


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 10 10

Regijske kulturne diagonale

Notranjsko-kraške novice

petek, 23. avgust 2013

Krompirjev žur do jutranjih ur dokupili in tako zagotovili, da brezplačnih porcij ni je tudi letos potrdila sloves zmanjkalo.Največ so napekli daleč najbolj priljubljene in ocvrtega, tudi okisanega je obiskane poletne zabave na bilo na kilograme, zgodnejši Postojnskem in širše. V vasi obiskovalci so lahko poskusili pod Nanosom so na njeni tudi praženega, v zelnici z že 35. izvedbi našteli preko ocvirki in krompirjev golaž.V 3500 obiskovalcev, kar je znamenju krompirja so bile številka, ki so se ji doslej tudi krompirjeve igre, izbrali uspeli približati le redko. so najtežji krompir, vendar Letina ubeljškega krompirja, je letošnja suša oklestila ki ga največja krompirjeva konkurenco. Da boljšega zabava zahteva okrog tri tone, krompirjevega žura ni nikjer je bila letos sicer skromnejša, na svetu, so se strinjali že zato so ga organizatorji nekaj stari znanci Krompirjeve

noči, skupina Čuki, ki so zabavali mlado in staro. Ko je šotor že pokal po šivih, so oder prevzeli rokerji Big Foot mama (na sliki), rajanje pa so tja proti jutranjim uram nadaljevali Parni valjak tribute band. Domačini, ki pod vodstvom Turistično, športno, kulturnega društva Tisa Nanos, z ogromno prostovoljnega dela ohranjajo in nadgrajujejo tradicijo predhodnikov, so tako upravičeno dobili veliko mero zagona za vnaprej. •vrž

FOTO: SEBASTIJAN ŽENKO

Veliko Ubeljsko, 17. avgust – Krompirjeva noč

Dve dejavni desetletji KD Slavina

Praznovanje svobode krščanstva

Slavina, 15. avgust – V Slavini so ob

Zagorje, 18. avgust – V župnijski

prazniku Marijinega vnebovzetja, ki mu je posvečena tudi domača župnijska cerkev na trgu pred kulturnim domom, pripravili tradicionalni Koncert pod lipo, ki so ga letos slovesno povezali tudi s praznovanjem 20-letnice Kulturnega društva Slavina. Društvo se ponaša z bogato in razvejano dejavnostjo. Ima domoznansko, turistično, olepševalno, pritrkovalsko in godbeno sekcijo, vokalno skupino ter sekcijo gibčnih žensk, najprepoznavnejši pa je slavinski moški pevski zbor, ki deluje od ustanovitve. Občinstvu je zapel tudi v tokratnem programu, nastopili pa so še domači vokalna

skupina in godbena sekcija ter gostujoči Folklorna skupina Torbarji in KD Alojz Mihelčič Harije. Postojnski župan Jernej Verbič se je kulturnemu društvu, njegovim najzvestejšim članom, še posebej pa njegovi predsednici Nežki Spinelli za dolgoletno delo zahvalil s protokolarnimi darili. »Ta motor kulturnega ustvarjanja v tem kraju s svojim delovanjem prepoznavno oblikuje družbeno življenje, mu daje vsebino, zagon in pestrost. Skrb za kulturo je poslanstvo, je odgovorna in pomembna naloga, saj v sebi združuje tako spomin na preteklost, kot skrb za sooblikovanje sedanjosti in pogled v prihodnost,« je svoje priznanje društvu namenil župan. •vrž

cerkvi svete Helene v Zagorju pri Pivki je potekalo praznovanje 1700-letnice slavnega milanskega edikta, ki je kristjanom prinesel svobodo verovanja in prekinitev preganjanja. Zagorska cerkev je bila izbrana namenoma, saj na ta dan goduje njena zavetnica, cesarica sv. Helena, mati cesarja Konstantina Velikega, ki je kristjanom v rimski državi dal svobodo. Mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval koprski škof Jurij Bizjak, ki je bil tudi pobudnik praznovanja v spomin na sklenitev dogovora 15. junija 313, s katerim sta Konstantin, cesar zahodnega dela rimskega cesarstva, in vzhodnorimski cesar Licinij

vsem prebivalcem obeh delov cesarstva zagotovila svobodno izpovedovanje njihovih veroizpovedi ter kristjanom vrnitev cerkva in zaseženega premoženja. S tem je bila tudi krščanska Cerkev formalno priznana kot enakopravna poganstvu in kot svobodna ustanova v cesarstvu. »To se je zgodilo v času, ko se je poganski rimski svet že dušil v lastnih slabostih in propadal v svojih zablodah. Celo poganski pisec Tacit, ki je gledal na svet samo z naravnimi očmi, je zaradi v nebo vpijočih krivic, ki so se dogajale, napovedal konec rimske države,« je okoliščine zgodovinskega trenutka v svojem nagovoru pomenljivo izpostavil škof Bizjak. •vrž

Ultramaratonec Hilarij z »zelenim« sporočilom Na skupen zemljevid Slovenije, ki ga je Radovan Skubic Hilarij ponesel v 159 slovenskih občin, je lipov list v Logatcu pripel podžupan Vladislav Puc Na 2.200 km dolgi kolesarski poti se je ultramaratonec Hilarij 23. julija zaustavil tudi v Logatcu. V 12 dneh je obiskal 159 občin in tako nadaljeval svoj lanski projekt, katerega izvedbo mu je po startu v geometričnem središču Slovenije, ravno na četrtini predvidene poti, pri Cerknem, za leto dni preprečila poškodba. V slovenske kraje je iz Srca Slovenije dostavil zeleno sporočilo, s katerim opozarja na pomen povezovanja in varovanja okolja.

Hilarij je prepričan, da je ohranjanje naravnega okolja ključ za boljšo kakovost življenja na vseh ravneh, zato že skoraj 30 let izvaja odmevne »zelene« projekte. »Ohranjati moramo lepote Slovenije in živeti v sožitju z naravo, saj se nam bodo tako odpirala vsa vrata,« je med drugim povedal in dodal, da skupaj z ekipo že razmišljajo o naslednjem projektu, snemanju filma S Triglava na Olimp. •Blanka Markovič Kocen

FOTO: BLANKA MARKOVIČ KOCEN

Župani so ob sprejemu zelenega ambasadorja na skupen zemljevid Slovenije simbolno pritrdili vsak svoj lipov list. V imenu logaškega je to storil podžupan Vladislav Puc, v Up-

ravnem centru pa so Hilarija in njegovo ekipo tudi simbolično pogostili. Kolesarski podvig »211 lipovih listov za zeleno Slovenijo« je zaključil 3. avgusta 2013 v Zagorju ob Savi, od koder je Hilarij doma.

Untitled-6 1

7.8.2013 12:06:52


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 11 11

Regijske kulturne diagonale

www.nkr-novice.si

Od Milana do Pekinga Maša Sara Modic iz Rakeka je 21-letna študentka tržnega komuniciranja na Fakukteti za družbene vede v Ljubljani, ob enem pa že dve leti dela tudi kot model in manekenka. Kljub temu da je v modni svet zašla šele pred dvema letoma, je v tem kratkem času prepotovala že dobršen del Evrope in tudi sveta. V Milano se je vrnila že večkrat, sodelovala je na turškem tednu mode, mi pa smo jo ujeli ravno med njenim obiskom Pekinga. Ujeli smo te, ko se nahajaš v Pekingu, kaj počneš tam in koliko časa si oziroma boš ostala? Tako je. Trenutno živim v Pekingu, kjer delam kot model na različnih projektih ter seveda tudi uživam na Kitajskem kot turistka. Kako si zašla v svet mode? Te je že od nekdaj privlačil, ali si tja zašla po naključju? Moda me je privlačila že

od majhnega, saj visoko cenim izkustvo užitka v estetiki. Visoka moda je zame umetnost, splošna moda pa kaotična kulturna industrija, ki jo preprosto moraš imeti rad. Uživam, kadar imam priložnost sodelovati pri ustvarjanju estetsko privlačnih podob s fotografijo. Je Peking tvoja prva mednarodna izkušnja ali si bila že kje drugje?

Pravzaprav ne. Že pri devetnajstih sem začela delati v Milanu, kamor sem se kasneje tudi večkrat vrnila, tako zaradi dela kot tudi zaradi italijanske kulture in njihove kulinarike, ki jo preprosto obožujem. Od februarja do aprila sem bila v Turčiji, in sicer na turškem tednu mode. Kaj te pri delu modela najbolj veseli? Obožujem tako modne piste kot fotografiranja. Oboje me torej zelo veseli, razlika je le v tem, da je pri »catwalku« čar v adrenalinu, pri fotografiranju pa trenutek, ko prvič vidiš nastale fotografije. Katero delo ti je bilo do sedaj najbolj v čast in katero v veselje? Najbolj v čast si štejem objavo svoje fotografije, ki jo je posnel Mitja Kobal, v britan-

Peš k Novi Štifti

Loška dolina, 11. avgust – V Kozariščah se že 158 let držijo zaobljuba, da v avgustu pred velikim šmarnom romajo k Mariji Vnebovzeti v Novo Štifto na Dolenjskem. Leta 1855 je v Kozariščah za kolero umrlo 16 vaščanov in takrat so se zaobljubili za to romanje.

FOTO: BORUT KRAŠEVEC

Pohodniki na poti iz Kozarišč k Novi štifti.

FOTO: PRIMOŽ ZANOŠKAR

ski reviji Digital magazine. Najbolj v veselje pa mi je bilo delati na tednih mode, tako v Sloveniji kot v Istanbulu. Poziranje te očitno zaposli za kar precej časa. Kaj pa sicer rada počneš, ko nisi v modnem svetu? Poleg dela še pridno študiram tržno komuniciranje in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede. Imaš mogoče še kakšno željo, kaj bi rada postala in v čem bi se preizkusila, pa to ni delo modela? Seveda. Zelo si želim delati v marketingu, zato tudi skrbim za dobro povprečje ocen na faksu. Moja največja želja je dobiti delovno mesto, kjer bi lahko povezala svoje veselje do mode s strastjo do oglaševanja. To bi bilo preprosto popolno. •Andreja Jernejčič

Vse do leta 1965 so tja hodili peš, naslednja leta pa so se vozili s kolesi in motorji, nato pa z avtobusom ali avtomobili. Leta 2011 so se po 46 letih na več kot 22 kilometrov dolgo pot ponovno podali peš in tako uresničili idejo, ki je tiho zorela kar nekaj let. Pobudnik in organizator ponovnega peš romanja, domačin Marjan Truden, je potreboval precej časa in truda, da je po spominu in s pomočjo domačinov ob poti našel poti, po katerih so nekdaj hodili. Dejal je, da se je pokrajina v teh letih zarasla in spremenila. Tudi vodnjakov v vaseh ob poti, kjer so si nekdaj gasili žejo, ni več. Trasa

Maša Sara Modic se poleg študija posveča tudi manekenstvu.

poti, ki večji del poteka preko travnikov in skozi gozdove, je večinoma ista kot nekdaj, ponekod pa jo je bilo potrebno nekoliko prilagoditi. Tudi letos so se romarji v zgodnjih jutranjih urah z nahrbtniki na ramah zbrali pri vaški cerkvi sv. Benedikta, kjer so zmolili za srečno pot, nato pa po stari navadi krenili za križem, ki so ga nosili na čelu kolone. Nekaj se jih je pridružilo še v Iga vasi in Viševku. Med 81 udeleženci različnih generacij je bilo nekaj takih, ki so se romanja udeležili prvič, in tudi takih, ki so jih na poti spremljali spomini na romanja izpred 50 let in več. Takrat so se na pot podali že dan prej, s

seboj pa so imeli v torbah ali cekarjih le skromno malico in malinovec. Po prihodu k Novi Štifti in večerni maši so prespali na seniku pred samostanom in na bližnjem kozolcu, naslednji dan po maši, namenjeni vasi Kozarišče, in po malici so se peš odpravili domov. Letošnje romanje se je zaključilo še isti dan s popoldansko mašo, ki jo je v romarski cerkvi daroval nekdanji starotrški kaplan Erik Švigelj. Romarji so se polni vtisov v domačo Loško dolino vrnili z avtobusom. Ob tej priložnosti so izdali zloženko, v kateri je prikazana pot in nekaj zanimivosti iz zgodovine njihovih romanj. •bok

Počitniški teden v deželi Narnija

Jeziki na konju

Loška dolina, 29. julij–2. avgust – Oratorij je enoteden-

Kožljek – Jezikovna šola Jezikavka iz Begunj, ki je v sodelovanju z Izobraževalno-športnim konjeniškim društvom Modra griva na Kožljeku pripravila poletne tabore v naravi, je letos dokazala, da je spoznavanje tujega jezika s konjskega hrbta lahko zanimivo in zabavno. Otroci, ki so prišli iz vse Slovenije, so imeli v petih dneh priložnost spoznati življenje konja ter se naučiti osnovnega jahanja brez sedla, ob čemer so za zgovornost v tujem jeziku poskrbele »nejtiv spikerke« Claire (Australija), Lana (Kanada) in Elaine (VB). Poleg učnih uric so otroci uživali tudi v animiranih družabnih, športnih in vodnih igrah, s peki hrenovk in munchmellowsov na

FOTO: KLEMEN KRAŠEVEC

otrok od petega leta starosti do 8. razreda ter 19 animatorjev prossko počitniško druženje otrok, tovoljcev. Organizacijo in oratorij ki od leta 1988 poteka v mnogih je vodil starotrški župnik Boštjan župnijah po Sloveniji. Peto leto Modic, ki je poskrbel, da se je zapored je takšno druženje orprostor za župniščem s čisto pravo ganizirano tudi v Starem trgu pri ladjo za nekaj časa spremenil v Ložu. Letošnjega oratorija, polpravljično deželo Narnijo. nega veselja, otroške razigranosti, Rdeča nit oratorija, ki je lesmeha, pesmi, prijateljstva, iger in tos nosil naslov Bog je z nami, svoje osrednje sporočilo zajema iz ustvarjalnosti, se je udeležilo 120

knjige Zgodbe iz Narnije, Potovanje Jutranje zarje Cliva Staplesa Lewisa. Narnijski junaki kažejo na različne življenjske zgodbe in težave, s katerimi posadka Jutranje zarje prihaja pred leva Aslana, velikega kralja in stvarnika dežele Narnije, v kateri se njihove prigode dogajajo. Aslan vsakega izmed njih rešuje in nagovarja osebno, vsem pa vseskozi daje spoznanje o svoji ljubeči bližini in vsenavzočnosti, opogumlja in govori: »Bodite pogumni! Jaz sem! Ne bojte se!« Otroci so zgodbo spoznavali z ogledom filma in v različnih delavnicah. Še posebej so jih navdušile vodne igre, kraljevska večerja, nočna igra in nočitev pod šotori ter velika igra z izzivi Narnijske dežele. Vsesplošno mnenje je bilo, da je teden v Narniji kar prehitro minil. •bok

večernem tabornem ognju ter spoznavanju življenja na kmetiji. Tečajniki so lahko prenočili v ogromnem indijanskem šotoru, tipiju, ali pa v prostorih domače brunarice. Otroke, ki so bili nad tovrstnimi počitnicami navdušeni, bodo na aktivno poletje še dolgo spominjale vozlane zapestnice, ki so si jih na taboru izdelali kar sami, ter plesni koraki line-dancinga, posebnega kavbojskega plesa v vrstah, ki so se jih naučili na taboru. •dš FOTO: DAMIJANA ŠKRLJ


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 12 Šport

Notranjsko-kraške novice

petek, 23. avgust 2013

Branisljeva 12. v Italiji

Zmaga ostala doma

Malpensa (Italija), 30. junij – S peto dirko se je konec junija zaključilo italijan-

Postojna, 17. avgust – V organizaciji Balinarskega kluba Postojna se je na pos-

FOTO: OSEBNI ARHIV

sko žensko prvenstvo v motokrosu. Letos je bila med udeleženkami tudi Cerkničanka Staša Braniselj. Članica Motosport kluba Notranjska je nastopila na treh dirkah. Že kvalifikacije na zadnji dirki so nakazale, da se ji obeta najboljši dosežek letos, saj je osvojila sedmi čas. Prvo vožnjo je odpeljala zelo dobro in svoj kvalifikacijski dosežek še izboljšala in skozi cilj pripeljala na šestem mestu. Tudi v drugi vožnji je želela dosežek ponoviti, a štiri kroge pred koncem je bilo upov na visoko uvrstitev konec zaradi težav s predrto zadnjo pnevmatiko. Uvrščena je bila na 14. mesto, skupno pa je na dirki osvojila12. mesto. V skupnem seštevku prvenstva je med 28 tekStaša Braniselj (številka 95) je zadovoljna z nastopi v movalkami zasedla odlično italijanskem ženskem prvenstvu. 12. mesto. •el

tojnskih baliniščih odvijal vsakoletni turnir dvojic, na katerem je nastopilo 16 dvojic iz Hrvaške in Slovenije. Med njimi Najboljše tri dvojice je bilo tudi nekaj mladih persPostojnskega turnirja pektivnih balinarjev, pri katerih je prednjačila najmlajša domača ekipa Postojnska jama, za katero so nastopili Matic Lulik, Jan Zakrajšek in Nik Švara. Slednji je bil proglašen tudi za najboljšega igralca na turnirju. Zmagovalni par turnirja sta sicer tvorila domačina Gašper Kraševec in Matej Rebec. Drugo mesto je osvojila že imenovana mlada domača ekipa, tretje mesto BK Logatec in četrto mesto ekipa Lovrana iz Hrvaške. •pš

Smrdelj najhitrejši Slovenec Lučine, 11. avgust – V Lučinah je bila avtomobilska gorsko hitrostna dirka, ki se je poleg točk državnega prvenstva točkovala tudi za evropski pokal. Po odpovedi zadnje vožnje, katero je z nesrečo, v kateri se je preveč poškodovala varovalna ograja, povzročil Madžar Kavecz, je zmago osvojil Italijan Federico Liber s formulo gloria ter s tem upravičil vlogo favorita. Najhitrejši slovenski tekmovalec je bil Marjan Smrdelj (AK Lamko, formulo Lola 3000), ki je osvojil skupno sedmo mesto. Ker se formule ne točkujejo za slovensko prvenstvo, je domačo zmago odnesel Vrhničan Aleš Prek s porschejem. Sanja Smrdelj je v yugo pokalu osvojila četrto mesto. Naslednja gorsko hitrostna dirka bo 1. septembra na cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami, štela pa bo tudi za evropsko prvenstvo. •el

Petrič znova prvak Logatec, 18. avgust – Z dirko na Blagomix racing parku se je zaključilo državno prvenstvo v paralelnem relikrosu. Cerkničan Dejan Petrič (ASC Mustang Domžale, buggy opel) je s tretjo zaporedno zmago osvojil nov naslov državnega prvaka v najmočnejši kategoriji, diviziji 3. V tokratni finalni dirki je za dobrih osem sekund prehitel Tomaža Vodiška. Petrič je svojo suverenost potrdil še na pozivni dirki najhitrejše osmerice iz vseh divizij, kjer je prav tako zmagal. V najšibkejšem razredu, diviziji I, je z zmago naslov prvaka potrdil Daniele Trani (ŠD V.R.T, Citroën AX), le 24 stotink pa je od zmage ločilo Grego Premrla (AK MGM Postojna, MG 105). Na peto mesto se je uvrstila njegova sestra Simona (AK MGM Postojna, Zastava yugo), ki jo je v četrtfinalu izločil prav kasnejši zmagovalec. Je pa Premrlova obenem zmagala v yugo pokalu, ter se s tem v končnem seštevku izenačila z Leonom Ivičem. Ker imata oba tudi povsem enake uvrstitve, bo o prvaku odločal skupni čas vseh voženj, na katerih sta nastopila skupaj. Premrlova je bila uspešna tudi v pozivni dirki, saj je povsem nepričakovano v boju za tretje mesto prehitela večkratnega hrvaškega avtošportnega prvaka Nika Puliča. •el

Prejeli smo

Boštjan Rudolf med najboljšimi

FOTO: ARHIV AEROKLUBA POSTOJNA

Na letošnjem 12. Državnem prvenstvu v jadralnem letenju, ki se je odvijalo zadnje dni julija na Slovaškem v mestu Prievidzi v organizaciji Letalskega centra Maribor, so Postojnčani dosegli odličen rezultat. Boštjan Rudolf se je z jadralnim letalom Elan DG 100 uvrstil v klubskem razredu na odlično 3. mesto in tako priboril domačemu klubu najboljšo športno

Boštjan Rudolf in Miha Premrl ter predsednik Aerokluba Miha Matevžič ob sprejemu na letališču

uvrstitev v zgodovini postojnskega letalstva. Barve postojnskega kluba so zastopali še Albin Luin, Matija in Luka Žnidaršič, Sašo Petek, Nejc Lokovšek in Miha Premrl, ki je s svojim rezultatom in nastopom na prvenstvu potrdil, da se uveljavlja tudi na športnem jadralnem področju. Tekmovanja se je udeležilo 21 pilotov iz 11 slovenskih letalskih centrov. •ab

www. cerknica.si Prispevkov na straneh Iz občinske hiše ne pripravljajo sodelavci Notranjsko-kraških novic.

FOTO: BK POSTOJNA

12


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 13


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 14 14

Obvestila in horoskop Anine zvezde

OVEN Atmosfera na delovnem mestu bo na vas pozitivno vplivala. Malce ste pretiravali s stroški v preteklosti, zdaj bo treba vse račune poravnati. Boste zmogli? Neka nepričakovana situacija vam bo odprla oči, da boste lažje videli prave lastnosti svojega partnerja. Morda boste videli lepše strani, a žal se boste morali soočiti tudi z negativnimi lastnostmi. Samski bi lahko spoznali nekoga zanimivega. Dominantna oseba, ki nosi črne obleke in vozi avto črne barve. A tu je še nekdo iz preteklosti. Izbirajte! Pazite na soncu! BIK V službi se bodo nekatere stvari izboljšale, s sodelavci se boste dobro razumeli. Nekdo bi lahko bil ljubosumen na vas. Z denarjem bo po starem, močno ga bo primanjkovalo. Vse moči boste usmerili v osvajanje nekoga, ki ga že dalj časa radi vidite. Istočasno se bo pojavila tudi vaša konkurenca, sreča bo na vaši strani, samo ne odnehajte prehitro. Nekdo, ki živi blizu vas ali pa tam dela, prihaja v vaše življenje. Če greste na dopust, vas tam čaka ljubezen, ki si jo boste za vedno zapomnili. Zdravstveno brez težav. DVOJČKA Poslovno se zanesite na svojo intuicijo, samo ne precenjujte se! Finančno bo šlo vse bolje. V ljubezni bo šlo v redu, paziti morate le na ljubosumje. Le-to lahko prinese ohladitev odnosov in tudi ločitev, če bi prišlo do nekontroliranih reakcij. Če se nasprotna stran hvali in pretirava, je to jasen signal, da oseba ni prava za vas. Vse, kar boste dali vase, bo vplivalo na vašo vitalnost. Možnost, da se zredite, je zares velika. RAK Poslovno bo teklo vse po ustaljenem redu. Prilivi bodo majhni, toda redni. Zanesete se lahko samo nase. Nepotrpežljivost in nezanesljivost bi lahko pokvarili vse vaše ljubezenske načrte. Če ste v zvezi, bodite bolj razumevajoči, sicer si boste zakomplicirali življenje. Če ste samski, ne bodite prenagljeni, nič ne pospešujte. Druga stran vam pošilja močne signale, samo prepustite se in nikamor ne hitite. Verjemite vase, sreča se vam nasmiha, samo ujeti jo morate. Ne pretiravajte s hrano in pijačo, lahko bi imeli želodčne težave. LEV Poslovno morate biti pripravljeni na spremembe v vsakem trenutku. Finančni priliv prihaja.V preteklosti ste naredili nekaj ljubezenskih napak. Zdaj jih lahko popravite. Če ste bili nepravični do partnerja, lahko zdaj obnovite odnos. Skrite ljubezni so v fazi preporoda. Če pride do srečanja po dolgem času, se boste resno pogovarjali o nadaljevanju zveze. Starejši partner bi lahko spremenil vaše mišljenje. Nervozni boste, drugih težav ni na vidiku. DEVICA Poslovno ste trenutno osvobojeni vseh pritiskov. Ne smete pozabiti, da bi zmanjšana koncentracija lahko prinesla veliko izgubo. Kar se denarja tiče, se pričenja boljše obdobje vsaj za mesec dni. Samo če veste, kaj si želite, potem boste lahko usmerili ljubezensko življenje v pravo smer. V daljših zvezah prihaja do manjših trenj in nezadovoljstva. Če iščete ljubezen, vas ta čaka v sosedstvu, preko sorodstva in na mestih za zabavo. Morda se boste odločili za starejšo osebo, skrivnostno in zelo privlačno ali pa za neko romantično dušico. Vse bo odvisno od trenutnega razpoloženja. Če boste začutili padec koncentracije, je to jasen signal, da pretiravate. TEHTNICA Če ste obremenjeni z dogodki v domu, bo to vplivalo na vaš odnos do poslovnih zadev. O stroških vsekakor preveč skrbite, finance so v redu. V nekem trenutku vas bo gnala močna energija, da bi poklicali strega partnerja, a se boste že v naslednjem trenutku premislili. Če pa boste to vseeno zmogli, vas čaka prijetno presenečenje. Karkoli se bo dogajalo na ljubezenskem področju, ne bodite neodločni. Potrpežljivost in čas bosta omogočila, da se vse pozitivno razreši. Borite se za osebo, do katere nekaj čutite. Optimizem vas bo dvignil nad vse težave. ŠKORPIJON Vračajo se stari poslovni problemi, kar bo povzročilo, da boste brez volje. Z denarjem se boste znašli. Tudi če kaj prodajate in ne morete prodati, še ni konec sveta. Vsi, ki osvajate novega partnerja ali se vračate k staremu, uspelo vam bo na nek zelo diskreten način. Ne glede na to ali ste samski ali vezani, neka nova oseba se bo pojavila v vašem življenju in zveza se bo začela skrivno. Če sta oba že vezana, ljubezenskim igram ni videti konca. Vsekakor se obetajo ljubezenski začetki na morju ali v bližini vode. Kako se boste počutili, je odvisno od vašega razmišljanja in doživljanja. STRELEC Vstopili ste v fazo poslovne realizacije. Karkoli ste se namenili, uspeli boste. Nekaj težav v zvezi z denarjem se obeta. To, kar ni značilno za vas, se bo zgodilo. Izgubili boste interes in voljo za osebo, s katero ste v zvezi. Ni problem v partnerju, pač pa v nekih drugih dogajanjih. V vsakem slučaju je potrebna določena sprememba v odnosih, ki vam bo vrnila nasmeh na obraz. Nova poznanstva vas čakajo v bližini vode, na morju in v večernem času. Ne živcirajte se preveč, problemi se bodo rešili. KOZOROG Poslovno vam bo za zdaj šlo vse kot po maslu, bodo pa že naslednji mesec nastale težave. Večje finančne obveznosti bodo povezane z vašim domom. Bodite potrpežljivi, če kaj prodajate. Še vedno je čutiti neugoden vpliv, ki lahko prinese burne ljubosumne izpade v zvezah. Če je tako, vedite, da ste sami sprovocirali to negodovanje. Kontrolirajte svoja čustva, lažje boste prenesli te neugodne vplive. V želji, da bi nekomu pustili dober vtis, se boste preveč hvalili in dosegli nasproten učinek. V ljubezni vam bo šlo bolje, če boste mirnejši in bolj potrpežljivi. Zdravstveno preti manjši padec energije. Pijte več tekočine. VODNAR Velika verjetnost obstaja, da bo prišlo do velikih sprememb v službi, kjer delate. Če službe nimate, je zdaj napočil čas, ko jo lahko dobite. Finance niso najboljše, a vse preveč skrbite, vse je rešljivo. V komunikaciji z nasprotnim spolom boste zelo neprijetni. Imeli boste občutek, da imate prav, a to je daleč od resnice. Bodite samokritični in bolj objektivno poglejte, kaj se vam dogaja v ljubezni. Toleranca in dogovor vedno rešujeta težave. Ljubezen na poti. Zdravstveno nervoza in povečan apetit ali izguba apetita. RIBI Če se boste precenjevali, lahko pride v službi do težav. Ne komentirajte preveč. Denarno ni najbolje, počasi se bo izboljšalo. Iz slabega razpoloženja vas bo ponesla ljubezen. Pojdite v družbo ali na rekreacijo, gotovo se boste dobro imeli. Lažje boste reševali vse težave. Če si izbirate partnerja, ne bodite skromni. Več ko boste zahtevali, več boste dobili. Sprostite se in se obrnite k ljubezni in to vam bo povrnilo pozitivno energijo.

Notranjsko-kraške novice

petek, 23. avgust 2013

Pogoji objave: Male oglase lahko pošljete po pošti na naslov: Notranjsko-kraške novice, Mali oglasi, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec ali po e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. Pripisati morate ime in priimek (naziv), naslov in telefonsko številko. Zagotavljamo objavo malih oglasov, ki prispejo do štiri dni pred izidom časopisa. Cenik malih oglasov: mali oglas (osnovni: do 110 znakov s presledki) je 6,96 eur, vsakih nadaljnjih 28 znakov je 1,92 eur. Cena barvne slike (40 x 30 mm) je 18 eur, okvirčka 6 eur (DDV je vključen v ceno). Za fizične osebe je objava enega osnovnega malega oglasa na številko brezplačna, dodatni oglas se zaračuna po ceniku. Oglasi pravnih oseb morajo biti v skladu z zakonodajo podpisani s polnim nazivom podjetja in naslovom. Naročnik malega oglasa odgovarja za vsebino oglasa. Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja in lektoriranja besedila v skladu z jezikovno politiko časopisa. Zagotavljamo tudi objavo zahval in voščil, ki prispejo v pisni obliki do štiri dni pred izidom časopisa. Tekst lahko oddate po faksu: 01 750 92 12, pošti: Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec ali e-pošti: tajnistvo@nkr-novice.si. Uredništvo besedilo objavi v velikosti 83 x 98,5 mm ali 126 x 47,5 mm na željo naročnika. Cenik zahval, voščil in čestitk je 50,40 eur (DDV je vključen v ceno). Cena barvne slike (40 x 30 mm) je 18 eur.

Zahvala

Prodam Kraški teran. Tel.: 041 823 163. Bukova drva, 30 m3, možen prevzem. Cena: 55 eur/m3. Tel.: 031 842 910.

»Srce je omagalo tvoj dih je zastal, a spomin nate bo večno ostal …«

Bukova drva, suha, na paleti 1 m x 1 m x 1,8 m, rezana na 33 cm. Cena: 120 eur. Tel.: 031 857 652. Bukova drva, suha, možna razrez in dostava na Notranjskem. Tel.: 031 333 407.

MARIJA ČEHOVIN – UHELJ (1923–2013)

Kupim Mizarski ponk, mize, omare, skrinje, voziček lojtrnik, ciza, ročni mlin za žito (žrmlje) in ostale stare predmete. Tel.: 031 878 351. Avto, R megan ali scenic v okvari ali poškodovan. Tel.: 070 424 256.

Nepremičnine Oddam Poslovni prostor v centru Postojne, 67 m2. Tel.: 041 730 670. Stanovanje na Uncu, 75 m2, v hiši, opremljeno, z vrtom in s parkiriščem, za daljše obdobje, z možnostjo najema garaže. Tel.: 030 277 972. 1-sobno stanovanje na Vrhniki, v bloku, 33m2, z balkonom, svetlo, mirno ter popolnoma opremljeno. Tel.: 051 232 499.

V 90. letu nas je nepričakovano zapustila naša draga mama, nona, pranona, sestra, teta, svakinja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom v Gaberju, znancem ter vsem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala za darovana sredstva, namenjena v dobrodelne namene. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi DU Postojna, krožku ročnih del in balinarkam, PDG Postojna, Društvu invalidov, ZZB NOB v Postojni in govornici Bruni Olenik. Hvala pevcem, trobentaču in vsem ostalim govornikom. Slava njenemu spominu! Vsi njeni najdražji. Postojna, Gaberje, 27. junij 2013

Notranjsko-kraške novice ISSN 1854-572005

Najamem Garsonjero ali manjše stanovanje, od 1. 9. naprej. Tel.: 031 338 012.

Drugo Odkupujemo krave in telice za zakol. Tel.: 031 387 922. Nudim pomoč starejšim, bolnim in pomoči potrebnim, tudi varovanje otrok in živali. Tel.: 040 237 135. Oskrba malih živali. Nega, striženje, trimanje psov in mačk, masaža, akupresura, etologija, psihologija, socializacija, prevzgoja ... Naročanje na tel. št.: 041 626 175 in 031 689 726. http://freeweb.siol.net/vesbo. Bojan Kreft s.p., Veliko Ubeljsko 34, Hruševje. Je vaš odnos s partnerjem, z zakoncem zašel v krizo? Ima vaš otrok učne ali vedenjske težave? Ne odlašajte! Poiščite pomoč terapevta in pedagoga z več kot 30-letnimi izkušnjami. Pokličite 041 673 316 in obiščite spletno stran Društva za Radost: http://drustvoradost.wordpress.com/

Izdajatelj: Notranjske novice, d.o.o., Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec Direktor: Robert Treven. Odgovorna urednica: Barbara Čepirlo. Tehnična urednica: Brigita Kavčič. Časopis izhaja vsak drugi petek. Ponatis celote ali posameznih delov in njihova uporaba v drugih medijih je dovoljena le s pisnim dovoljenjem uredništva. Rokopisov in fotografij ne vračamo. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo. Notranjsko-kraške novice so vpisane v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 33. Oblikovanje in prelom: Brigita Kavčič. Tisk: Tiskarna SET, Vevče. Naklada: 17.910 izvodov. Kontakt: Uredništvo 01 750 96 17 (urednistvo@nkr-novice.si), Komerciala 040 922 949 (komerciala@nkr-novice.si), Tajništvo 01 750 92 11 (tajnistvo@nkr-novice.si), Faks 01 750 92 12. Spletna stran: www.nkr-novice.si. www.notranjskokraskenovice.si Časopis je brezplačen. Prejemajo ga vsa gospodinjstva v občinah Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Izbiramo najboljši poletni recept! Akcija

Na uredništvu Notranjsko-kraških novic vas bomo do jeseni nagovarjali in vabili k akciji

zbiranja najbolj zanimivih, posebnih, osvežujočih in notranjskih receptov.

Na e-naslov urednistvo@nkr-novice.si ali poštni naslov Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec, s pripisom Poletna akcija, pošljite recepte, ki so poteka v sodelovanju z po vašem mnenju najboljši, najokusnejši in vsebujejo tradicionalne notranjske sestavine. Nekoga izmed vas, ki bo poslal najizvirnejši poletni recept, bomo nagradili. iz Slavinj


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 15 www.nkr-novice.si

Napovednik dogodkov in prireditev V prihodnji številki Notranjsko-kraških novic bomo objavili brezplačen napovednik dogodkov in prireditev, ki bodo od 6. do 19. septembra. Če želite spomniti in povabiti prebivalce na dogodke, nam informacije pošljite do ponedeljka, 2. septembra, na e-naslov urednistvo@nkr-novice. si. Za spremembe programa uredništvo ne odgovarja.

Napovednik in razvedrilo

15

EMANUELE d.o.o. Tržaška 55, Postojna

izjemni do 70% p^ opusti oblacil

Razstave 5. 9. Odprtje razstave članov Društva likovnikov logatec, ob 18. uri v galeriji Krpan v Cerknici. Razstava bo na ogled do 19. 9. 26. 8. Odprtje razstave 20 let Kluba študentov občin Postojne in Pivke, ob 20. uri v Mladinskem centru v Postojni.

Prireditve, predavanja 24. 8. Potep ob baklah, potopisno predavanje Maroko, ob 20.30 na vrtu ob gasilskem domu v Zagorju. 24. 8. Orientalska plesna predstava Destinacija: Orient!, ob 20. uri v Narodnem domu v Logatcu. 31. 8. Gasilska veselica z bogatim srečelovom in zabavo z ansamblom Jelen, od 18. ure dalje na športnem igrišču na Uncu. 5. 9. Slikarski tečaji za odrasle Od risbe do slike, ob 18. uri v galeriji Hiša sonca v Logatcu. Prijave zbirajo do 26. 8. Več info.: JSKD Logatec, 01 759 17 40.

Kultura 23. 8. Koncert Nula kelvina, Mef in NLB, ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni. 24. 8. Gledališče Kuglica s predstavo Štirje muzikantje, ob 17. uri v Mladinskem centru v Postojni. 24. 8. Koncert ob 20. obletnici KŠOPP, igrajo Pelhan, Ana Pupedan, Avtomobili, ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni. 25. 8. Večer stand-up komedije, ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni. 25. 8. 15. Mednarodni glasbeni festival mladih Postojna 2013, sakralni koncert, nastopata mezzosopranistka Polona Žigon in Uroš Cej na orglah, ob 17.30 v cerkvi Sv. Štefana v Postojni. 26. 8. Graffiti Session, ob 14. uri v Mladinskem centru v Postojni. 26. 8. Koncert Pivo in čevapi, ob 20.30 v Mladinskem centru v Postojni. 27. 8. Breakdance bitka, ob 20.30 pred Šolskim centrom v Postojni. 28. 8. Koncert Brencl Bande, ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni. 29. 8. Monokomedija Po mojem Slovenci... v izvedbi igralca Borisa Kobala, ob 20.30 v atriju Inštitita za raziskovanje Krasa v Postojni. 30. 8. Koncert Emkej, Slon in sadež, Lollobrigida, ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni. 31. 8. KŠD Štumf in SSG Trst s predstavo Gledališče iz kovčka, ob 17. uri v Mladinskem centru v Postojni. 31. 8. Nastop orientalske plesne skupine Sonuno, ob 20. uri na Titovem trgu v Postojni. 31. 8. Koncert Danilo Kocjančič friends, ob 20.45 na Titovem trgu v Postojni. 1. 9. Koncert Katalena, ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni.

Rekreacija 24. 8. Turnir v odbojki na mivki, ob 15. uri na Postojnski plaži. 24. 8. Modrijanov pohod v jamo pod Predjamskim gradom, ob 15. uri v Predjami. 31. 8. Zmajev turnir v inline hokeju, ob 11. uri v Gnezdu v Postojni.

Za otroke 24. in 31. 8. Ustvarjalne delavnice za otroke, od 15. ure dalje v Mladinskem centru v Postojni.

Pravilno rešeno geslo prejšnje križanke: Dodatni sezonski popusti. 1. nagrada: darilni bon za nakup v vrednosti 30 evrov: Daniela Šelj, Zagorje 88a, 6257 Pivka; 2. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 evrov: Ana Ličen, Cesta pod Slivnico 5b, 1380 Cerknica; 3. nagrada: darilni bon v vrednosti 10 evrov: Alojz Škrebec, Petkovec 60e, 1373 Rovte. Obvestila o nagradah, ki jih podarja Manufaktura d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica, bodo nagrajenci prejeli po pošti. Tokratne nagrade podarja: Emanuele d.o.o., Tržaška cesta 55, 6230 Postojna. 1. nagrada: ženska tunika; 2. nagrada: komplet spodnjega perila ali kopalk; 3. nagrada: moška kravata. Pri žrebanju bomo upoštevali kupone, ki bodo na naslov Notranjsko-kraške novice, Rešitev križanke, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec prispeli do petka, 30. avgusta 2013.

15 Nagradna križanka Ime: Priimek: Naslov: Geslo:

/ kupon


NKN datum 00.00.0000 Barva CMYK  stran 16 16

Zadnja

Notranjsko-kraške novice

Kanalizacija do konca leta 2015

FOTO: BRIGITA KAVČIČ

Logatec, 9. avgust – Na občini Logatec so podpisali pogodbe za nadgradnjo čistilne naprave in izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Logatec ter izvedbo gradbenega nadzora v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice«. Vrednost celotnega projekta znaša nekaj več kot 9 milijonov evrov in pol. Ker projekt delno financira tudi Kohezijski sklad Evropske unije, se mora ta zaključiti najkasneje do konca leta 2015.

Logaški župan Berto Menard je slavnostno podpisal pogodbe z izvajalci projekta o izgradnji kanalizacijskega sistema.

Občina Logatec je podpisala pogodbe z izvajalci na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice«. Tako bodo naselja Kalce, Gorenji Logatec in Martinj hrib dobila 12 kilometrov in pol kanalizacijskega omrežja ter eno vakuumsko postajo in dve črpališči. Prav tako se bo nadgradila obstoječa čistilna naprava, ki bo prečiščevala odpadne vode celotnega naselja Logatec. Prav nadgradnja čistilne naprave

predstavlja v tem projektu največji strošek, in sicer 5.364.000 evrov. Izgradnja kanalizacijskega sistema bo zahtevala 3.375.000 evrov, preostanek proračuna projekta pa odpade na nadzor nad gradnjo, in sicer 143 tisoč evrov. Občina Logatec bo k celotnemu projektu prispevala nekaj več kot 3.430.000 evrov, levji delež doprinese Kohezijski sklad Evropske unije v Okviru programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–

2013, delno pa projekt financira tudi Republika Slovenija, in sicer v višini nekaj več kot 916 tisoč evrov. Pogodbe so podpisali predstavniki podjetij, ki so jih izbrali na razpisu, skupaj z logaškim županom, Bertom Menartom. Nadgradnjo čistilne naprave bo opravilo podjetje Cid-Čistilne naprave d.o.o. iz Kopra v skupnem sodelovanju z domačim gradbenim podjetjem Treven d.o.o. Izgradnjo kanalizacijskega sistema bo prevzelo podjetje PONDUS d.o.o v skupnem sodelovanju s podjetjem ADRIAING iz Kopra in SGP Mesner iz Zgornje Kungote. Gradbeni nadzor in storitve inženirja pa bo prevzelo novogoriško podjetje PROJEKT d.d. Kot obljubljajo na občini Logatec, so koristi izvedbe projekta predvsem povečanje kakovosti življenja prebivalcev, ohranjanje narave in naravnih virov ter izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in izboljšanje kakovosti Ljubljanice. Z Izgradnjo projekta se bo v občini Logatec na kanalizacijski sistem dodatno priključilo skoraj 1900 prebivalcev, s čimer bo zagotovljena 95-odstotna priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi. •Andreja Jernejčič

petek, 23. avgust 2013

KALI Z ANGELI IN S TIBETANSKIMI POSODAMI Cerknica, september – V letošnjem vročem poletju

je v prostorih Ezoteričnega centra Kali v Cerknici potekala osvežilna poletna duhovna delavnica. Dragica, vodja centra, je raziskovanju duhovnosti predana že 17 let, svoje znanje pa je pridobila pri številnih domačih in tujih mojstrih duhovnosti. Za ohranjanje duševnega in s tem telesnega zdravja izvaja različne oblike terapij, kot so zvočne masaže s tibetanskimi posodami in z gongom, naravno čiščenje ušes z ušesnimi svečkami (stara metoda, ki prinaša zdravje ušesom, nosu, grlu in sinusom ter pomaga pri prehladu, vnetju ušes, glavobolih, migrenah, astmi, stresu, sprošča in pomirja), terapije z zvočnimi vilicami, reiki, angelsko terapijo, kristaloterapijo ... Pod njenim vodstvom sprostite meridiane, se znebite stresa in sami sebe bolje spoznate (več na http://ezocenterkali. webs.com/). Poleg zdravja in sproščanja pa si v Kali lahko izberete tudi kristale, kupite mandale Bronje Kokalj ali pa se preprosto udeležite katerega od predavanj ali duhovnih delavnic, ki bodo svoja vrata odprle že v septembru. Za več informacij kontaktirajte tel. št. 070 263 984 ali ezocenter.kali@gmail.com. •dš

ˇ center Ezotericni

KALI

center za osebno in duhovno rast Cesta 4. maja 50, Cerknica 070 263-984 ezocenter.kali@gmail.com http://ezocenterkali.webs.com/

Nkr st 15  
Nkr st 15  

nkr.st.15

Advertisement