Page 1

RUM GENNEM EK SP ONER I N G


Rum gennem eksponering. Kan eksponering og fortætning af materiale, gennererer rumligheder og skabe en følelse hos beskueren ? Overgangene fra mørke til lyse områder, kan forstås som en bevæglese gennem tid og rumlige opstillinger.


Gennem ekponeringen inddrages og undlades masse. Gennem tiden og inddragelse af masse, opst책r rumligheder.


Massen styrkes af mÌngen. Rumligheder har forskellige koncentraOverlappes disse udforminger som lag, vil der opstü høje koncentrationer.


En skĂŚring mellem to eksponeringer.


Visuel gennerering, opst책et ved sammenkobling af forskellige rumlige udforminger.


Rum Gennem Eksponering  
Rum Gennem Eksponering  

Nicolai Kofod Larsen BA 1 KADK