Page 1

Tiražas: 4000 ISSN 2029-1914 Kaina – neįkainojamas

Studentiško gyvenimo būdo žurnalas

Rugsėjis ‘12

#86

SVEIKAS, KOLUMBAI!

Didingų griuvėsių paslaptys Technologijų antpuolis Berlyne

Didieji kalbų atradimai Amerikos beieškant


Tema

S

e su s u daužyta la s, Mie s K o l u mb atra veika , nebe č o i a k j a e u nebeišrasim i n , a š valtimi. N ar rį prie o g a ž as, ku tai būtų m a n us t m n a oj , neb e , kiln sim aavogė. Taip g p ž a s k a k o l ų a t t e elį m e ! Įtariu, kad m ryi daug t e g pav o num i garažus g alima e s WALL- E. J ė robotuka ra lemž rą balą pasig d n e b i otuką ir pir m a s patalpins ooką je rasi rob faceb dėjo ir va gišio nuotrauką į Njus p e ipio rizą! si mini p (facebook.com/njuspeipis), gau

NAUJI METAI, NAUJAS... MAISTAS?

red ak ra cijo s žo d n ka is

Rugsėjo mėnuo didžiajai Lietuvos daliai reiškia „naują pradžią“ ar mažų mažiausiai „naujus mokslo metus“. Santykinai nedidelei - šiek tiek daugiau nei 40 000 žmonių – grupelei, kuri kasmet keičiasi, rugsėjis siejasi su visiškai nauju gyvenimo etapu, kai tampama nebe šiaip žmogumi, o (tamparampam) studentu! Kas be ko, šis naujas gyvenimo etapas yra pilnas lūkesčių, kurie ilgainiui pasimiršta, ima kirstis su realybe arba (retesniais atvejais) išsipildo. Šį mėnesį teiravomės pirmakursių apie studentiško gyvenimo pradžią. Gyvens ne barake? 90% apklausoje dalyvavusiųjų sakė, kad gyvens ne vadinamajame barake. Kokios priežastys privertė juos atsisakyti šio, regis, nuo studentiško gyvenimo neatsiejamo malonumo, paliekame spręsti tau pačiam. Kadangi apklausa buvo vykdoma internetu, galima manyti, jog didžioji dalis būsimųjų bendrabučio gyventojų jau dabar bando prisitaikyti prie numanomų prastų gyvenimo sąlygų ir užsidarė kažkur, kur interneto (galbūt ir telefono ryšio) prieiga negalima. Tradicijos lieka tradicijomis Kalbant apie mokymąsi, 64% apklaustųjų sakė, kad mokysis iš ranka darytų užrašų. Vienas studentiškos duonos ragavęs žmogus pareiškė, kad per vieną semestrą universitete prirašo daugiau, nei per vienerius metus mokykloje. Likusieji 36% tikėjosi išsiversti be konspektų arba naudotis nešiojamais kompiuteriais. Galbūt logiška ekologijos bei greitumo atžvilgiu, tačiau ar žinojote, kad nerašant ranka šie įgūdžiai išnyksta, be to, rašant į sąsiuvinius veikia daugiau smegenų dalių ir informacija yra lengviau įsimenama?

2

Greitas maistas arba sumuštiniai su riešutų sviestu Paskutiniai du klausimai buvo apie vieną svarbesnių dalykų ne

NJUSPEIPIS

tik studentams, bet ir paprastiems mirtingiesiems: maistą! Prieš pradėdami studentauti, 45% apklaustųjų gamindavo rečiau, nei dukart per savaitę. Nemaža dalis gaminančiųjų sakėsi tai darantys kasdien (ir kur jie randa tiek valios?), o tuo tarpu beveik visi negaminantieji sakė, kad už juos gamina kas nors kitas – pradedant močiute, baigiant mergina. Paklausus, kaip, pirmakursių nuomone, pasikeis jų valgymo įpročiai pradėjus studentauti, mažesnioji dalis (47%) išreiškė viltį išlaikyti dabartinius valgymo įpročius. Likusieji, žinoma, manė valgysią užpilamas sriubas bei kitus pusgaminius, mikrobangų krosnelėje šildytą maistą ir sumuštinius su riešutų sviestu ir džemu (jie populiarūs Amerikoje). V. JUCIŪTĖ Pesimistiškiausias D. MIZEIKIS atsakymas nuskambėjo kaip pasaulio pabaigos pranašystė: viskas baigsis valgant š***. Optimistai, priešingai, manė, kad valgys tik tai, kas jiems patinka. Gyvenimiška patirtis rodo, kad su maistu susiję klausimai yra labai priklausomi nuo žmogaus prioritetų ir pasiryžimo sveikai gyventi, kaip tikriausiai ir visa kita. Gegužės mėnesį bus nesunku palyginti pirmakursių viltis su realybe, o iki tol belieka tik palinkėti sėkmės išpildant tik gražiausias studentiško gyvenimo viltis paliekant visas baimes nuošalyje.


Kiekvieno santykis su lankoma vieta susideda iš kelių dalykų: pirma, iš to, ką realiai matai, girdi, užuodi ir iš to, ką apie tą vietą žinai iš kitų žmonių, knygų, interneto ar filmų. Tai sudaro įspūdį, kuris emocine prasme ir padaro kelionę tokia, kokia mes ją laikome. Taigi labiau kreipsiu dėmesį ne į tai, ką realiai pamačiau, o į tai, kas braidant po tūkstantmečius griuvėsius dėjosi mano galvoje. Griuvėsiai ir žmonės Jei užsiminiau apie griuvėsius, nuo jų ir pradėsiu. Griuvenų Romoje labai daug ir ilgainiui jie nustoja tave dominti, tačiau vis tiek kėblini pirmyn po bekraščius akmenų kompleksus kiek tik pajėgi, nes jei kažko nepamatysi, jausiesi nepasiekęs kažkokio sunkiai suvokiamo tikslo, kurį būtų galima įvardyti kaip „sudėti į savo regimąją atmintį kuo daugiau akmenų“. Galbūt tai skamba absurdiškai, tačiau jausmas tikrai labai geras. Tarp griuvėsių šmirinėja žmonės. Nemaža dalis jų yra Afrikos ir Artimųjų Rytų atstovai, bandantys iš tavęs išlupti atliekamą eurą (pas mane tokių nėra) už niekniekius. Galbūt daugumai europiečių jie atrodo kaip įkyrūs atostogų gadintojai, o italams – kaip betvarkės kėlėjai. Iš tiesų šių tamsiaakių buvimas amžinajame mieste primena kitą faktą. Roma – tai globalizacijos motina. Julijaus Cezario lakais ten taip pat galėjai pamatyti arabų, afrikiečių, žydų bei šiaurės barbarų ir laikui bėgant visuomenė darėsi vis margesnė. Dalis užsieniečių buvo vergai, tačiau kita jų pusė, taip pat, kaip ir šiandieniniai imigrantai, atvyko į didžiąją sostinę išbandyti savo galimybių biznio, paslaugų, amatų (būti samdomu žudiku irgi amatas) bei kitose srityse. Duonos ir žaidimų! Italams nepatinka, kad vikrūs arabai išpeša iš turistų pinigus, tačiau argi italai linkę rimtai spręsti bet kokias problemas? Visiems italams galioja vienas apibūdinimas: tinginiai. Tinginystė ir veltėdystė amžinajame mieste taip pat atsirado imperatorių laikais, na, šiek tiek anksčiau, dar braškančios respublikos laikais, kai politikai, varžydamiesi dėl liaudies balsų, vis mažino grūdų kainas. Galiausiai, paskelbęs, kad grūdai liaudžiai bus dalinami nemokamai, visus balsus susižėrė toks vienas Klodijus (beje, pagarsėjęs kaip vienas pirmųjų transvestitų). Štai čia ir atsirado garsiojo posakio dalis „Duonos!”, o vėliau imperatoriai, galutinai pataikaudami veltėdžių masėms, ėmė jas maloninti ir įspūdingais reginiais. Taip prie „Duonos“ prisidėjo „ir žaidimų“.

A. MUSNECKIS D. MIZEIKIS

Galiausiai eiliniam Romos piliečiui nebereikėjo daug dirbti, kad būtų minimaliai pavalgęs ir pasilinksminęs. Vakarų Europa su dabartine plačiai išvystyta pašalpų sistema grįžta prie Senovės Romos išlaikytinių visuomenės modelio. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių gauti pašalpą labiau apsimoka, nei dirbti už minimalią algą. Kyla klausimas, kas valstybėje kuria vidaus produktą ir iš ko mokėti tas pašalpas? Šiaip ar taip, ekonomikos klausimus reikėtų palikti ekonomistams, kurių dabar daug, juolab, kad jų pareiga yra apsaugoti mus nuo gresiančių krizių. Tobulybės beieškant Negalima sakyti, kad senovės romėnai buvo tinginiai. Priešingai, jei ne darbštumas ir užsispyrimas, ši tauta nebūtų sukūrusi tokios galingos daugiakultūrės valstybės. Kita vertus, valstybės galios augimas leido miesto piliečiams gauti nemokamus grūdus, o naujų kultūrų integracija – pamiršti neigiamą senųjų romėnų kartų nuomonę į hedonizmą. Tai jiems padarė meškos paslaugą. Karinga ir santūri visuomenė pavirto veltėdžių ir lėbautojų visuomene. Klajojame po rūmų, pirčių ir turgų griuvėsius toliau. Mums, lietuviams, pripratusiems prie nedidelių mastelių (architektūros prasme – aut. past.), ypač keista suvokti, kokio masto statybos vyko prieš du tūkstančius metų. Kyla logiškas klausimas: kodėl civilizacija su daugiaaukščiais namais, vandentiekiu, kanalizacija, stiklo langais, centriniu šildymu, matematika, retorika ir literatūra pražuvo ir viską reikėjo sukurti iš naujo? Istorikai pasakytų, kad tai natūralus procesas ir jau romėnų laikais buvo tokių pat senų, kaip mums romėnai, žuvusių civilizacijų. Romos žlugimas yra vienas labiausiai intriguojančių dalykų istorijoje, tačiau kuo daugiau apie tai skaitai, tuo labiau šis žlugimas atrodo savaime suprantamas ir neišvengiamas. Filosofiškai žvelgiant galima pasakyti, kad netobulas kūrinys turi žūti, kad būtų sukurtas tobulesnis. Išmintingasis Leonardas Cohenas dainuoja „There is a crack, a crack in everything, that‘s how the light gets in“ (vert. „Kiekviename daikte yra spraga, taip vidun įeina šviesa“.). Žmogui dar nepavyko sukurti tobulos valstybės, bei santvarkos ir kol kas viskas, ką mes kuriame, turi turi savo silpną vietą. Matyt, tai yra užprogramuota visatos prigimtyje. Kalbant tiek apie valstybės, tiek apie individo gyvenimą, šiandien mums svarbiausia kuo greičiau surasti savo Achilo kulnus, kol mūsų nepražudė strėlės juose.

LAIŠKAI IŠ AMŽINOJO MIESTO

Tema

Daug tamsių paslapčių slepia didingi griuvėsiai NJUSPEIPIS

3


ŠEŠIOS AMERIKIETIŠKOS POROS BATŲ

Tema A.MILAKNYTĖ J. ŠUIPYTĖ ASMENINIS ARCH.

Vasara privalo būti ypatinga. Galbūt... kitokia, negu monotonija dvelkiantys mokslo metai. Penki medicinos studentai iš Lietuvos savo vasarą pradėjo Vašingtono valstijoje Sietle. Šios šešios atostogų savaitės jiems žadėjo technologijų, medicinos, vaistų, pacientų, diskusijų, mažai miego, daug įspūdžių ir naujas šešias poras amerikietiškų batų! Juodi lietuviški odiniai batai žengė pirmus žingsnius amerikietiškose betono džiunglėse. Po nedidelių nesusipratimų dėl vizų pagaliau pamatėme tuos nepažįstamuosius, pas kuriuos praleisime ilgas (trumpas?) šešias savaites. Turbūt kiekvienas iš mūsų mintyse pagalvojo, kad laukia vienos keisčiausių atostogų...

įtraukiami į pasirodymus bei mokomi komandinio darbo – pageidaujamos žuvies pavadinimą turi sušukti kiekvienas, taip mažėja klaidų tikimybė. Šie žuvies pardavėjai dirba ne tik turguje – jie apie savo darbo filosofiją kalba visame pasaulyje rengiamuose seminaruose.

Kitą dieną programa prasidėjo ISI Lab. Tai Vašingtono unviersitete įsteigta laboratorija, kurioje rezidentai bei gydytojai prieš tam tikras procedūras ar operacijas treniruojasi naudojant simuliatorius. Ten dirbantis personalas yra sudaręs daug programų bei kursų, kuriuos praėjęs gydytojas patobulės atlikdami procedūras. Simuliatorių jie turi įvairiausių: chirurgijai, akušerijai – ginekologijai, anesteziologijai, ortopedijai – traumatologijai ir t.t.. Ten taip pat yra įrengta ir interaktyvi operacinė su suaugusiu pacientu bei kūdikiu, kuriam nesunkiai galima užčiuopti pulsą...

Po pirmųjų paskaitų apie onkologijos mokslą, aplankėme specialius namus, skirtus onkologiniams pacientams bei jų artimiesiems. Ligoninė, kuri suteikia namus, taip pat rūpinasi pacientų transportu į ligonę ir iš jos. Mokestis už kambarį yra minimalus, o jei pacientas negali sumokėti, ieškoma rėmėjų arba pacientai nemoka.

Pasukę į 5th Avenue skaitome: „Nuo Sietlo iki pat Pietų Afrikos“ – tai šūkis, kuris pasitinka kiekvieną lankytoją Bill‘o ir Mellindos Gates‘u fondo centre. Visi žinome, jog šie žmonės yra kažkuo (?) susiję su kompiuteriais. Ir langais... Ir visi žinome, jog jie, kaip ir visi turtingi žmonės, užsiima labdaringa veikla. Tačiau kokia? Centre viskas remiasi paprastumu bei trumpomis žinutėmis ir frazėmis, kartais tik žodžiais, kurie smėsčioja ant interaktyvių ekranų.

4

Antra pora batų – amerikietiški, tamsiai mėlyni su baltomis juostelėmis šonuose sportinukai. Tą dieną gaudėme milžinišką žuvį garsiajame Pike‘s Market turguje (kuris kelionės pabaigoje buvo pagrindinis taškas ieškant lauktuvių), kur žiūrovai lengvai

NJUSPEIPIS

Antrąją savaitę turėjome progą apsilankyti žmogaus teisių konferencijoje. Ar žinojote, jog islamo šalyse moteris nebus gydoma, jeigu atvyks be palydos – mahram – savo vyro. Galų gale, vyras priima sprendimą, kokio gydymo jo moteriai reikia. Taip pat buvo įdomu sužinoti, jog islamo religija pripažįsta abortą, tačiau homoseksualumo – ne. Mėlynieji sportinukai puikiai tiko prie baltų chalatų savanoriams Life Science Inovation konferencijoje. Ši konferencija skirta medicininės įrangos gamintojams bei tyrimų ar farmacijos kompanijoms. Dvi dienas trukusioje konferencijoje paaiškėjo, jog Sietlas yra miestas, kuriame buvo išrastas pirmasis defibriliatorius! Ir tai yra miestas, kuriame geriausia patirti širdies smūgį! Čia išgertas pirmasis Starbucks kavos puodelis, sukurta pirmoji Windows programa ir daugelis kitų pirmųjų kartų... Inovacija! Būtent dabar inovacija Amerikai yra reikalinga kaip niekad daugelis žmonių serga širdies bei kraujagyslių ligomis, yra nu-


Tema

Juodi batai ryškiais smėlio spalvos batraiščiais trečiąją savaitę labai daug laiko praleidome lakstydami paskui savuosius gydytojus ligoninėse. Taigi, šiek tiek apie tai, kuo medicina Sietle yra ypatinga... Seattle Cancer Care Alliance (SCCA) – tai onkologinių susirgimų gydymo centras, kuris vienija Fred Hutchinson vėžio tyrimų centrą, Sietlo vaikų ligoninę (Seattle Children Hospital), University of Washington ligoninę. Šiame onkoliginių susirgimų centre yra taikomas išskirtinis dėmesys sergančiajam vėžiu. Pacientui atvykus, tą pačią dieną jį apžiūri chemoterapeutas, radioterapeutas bei chirurgas, kurie kartu sprendžia, koks bus paciento gydymo planas.

ŠEŠIOS POTOS AMERIKIETIŠKŲ BATŲ

tukę ar jiems gresia demencija. Senėjimo procesas tapo pagrindine liga. Visos konferencijos metu buvo akcentuojama, jog nuo šiol medicina turi koncentruotis į prevenciją.

kompiuterizuoti medicinos mokslą bei rašančiu HealthBlog tinklaraštį. Microsoft siekia, kad pacientas iš namų galėtų prisijungti prie savo ligos istorijos, matyti visus gydytojo įrašus, atliktas procedūras bei komentarus. Technologijos suteikia daug galimybių, tačiau ar jos visada yra naudojamos teisingai? Sietlo vaikų ligoninės organizuotoje dviejų dienų konferencijoje „Plonytė etinė riba: kai profesiniai apribojimai susikerta su asmeniniais interesais“ gvildenome atsakymus į klausimus, ar yra etiška gydytojui bendrauti su savo pacientais Facebook, Twitter ar kituose populiariuosiuose tinkluose, ar yra normalu viešai skelbti žinutes apie tai, kaip laikosi ligonis, ar gydytojas gali operuoti savo šeimos narį ar ... pakviesti pacientą į pasimatymą.

Teisingu keliu naudojamos technologijos atneša ir beprotišką naudą. Harborview – tai ligoninė Sietle, į kurią atvyksta visi kitataučiai pacientai nemokantys anglų kalbos. Juos pasitinkantis personalas kabinete telefonu Tą savaitę taip pat daugiau J. Vaitkus, J. Šuipytė, J. Žilinskas, A. Milaknytė, K. Briedis (eil. tvarka iš kairės) iškviečia pageidaujamos sužinojome ir apie pačią kalbos vertėją, kuris tiesioginės medicinos studijų programą. transliacijos metu padeda bendrauti gydytojui ir pacientui. Ir Ji yra toli gražu ne tokia pati kaip lietuviškoji. Mediciną vėl dalelė Lietuvos – po ilgų laukimo minučių garsiakalbyje amerikiečiai apsisprendžia studijuoti tikrai ne 11 klasėje. išgirdome: „Laba diena!”. Visų pirma, baigę vidurinę, jie stoja į koledžą, kur mokosi (dažniausiai) biologijos ar biochemijos. Tačiau sutikome ir Priešpaskutinė kelionės savaitė buvo itin tinkama tokių gydytojų, kurie koledže studijavo istoriją ar fotografiją. porai tamsių išeiginių lakinių batelių. Jos metu turėjome Kodėl? Kaip jie patys atsakė – koledže tu tiesiog supranti, įvairiausių teminių vakarų. Vienas jų – „Check Your Boobies“ jog tai etapas, kada gali mokytis kažką KITOKIO. Baigus vakarėlis. Taip, jis vadinasi būtent taip! Tai tokio pat koledžą atsiranda galimybė stoti į universitetą ir pradėti pavadinimo organizacijos vakarėlis, kuris inicijuojamas krimsti medicinos mokslus. Patekti į šias studijas nėra taip moters, pasveikusios nuo krūties vėžio. Įkvėpta savo paprasta. Pirmenybė skiriama tiems, kurie besimokydamiesi asmeninės istorijos, Heike Malakoff įkūrė organizaciją, kur koledže ar mokykloje savanoriaudavo ligoninėje, atlikdavo kartu su savanoriais rengia vakarėlius ir kuo paprastesne bei tam tikrus tyrimus ar kitaip „prisilietė“ prie medicinos mokslo. lengvesne forma stengiasi mokyti Studijuojant mediciną dažnas moteris bei vyrus rūpintis savo studentas ima pertrauką ir sveikata, nuolatos tikrintis bei likti kelis metus dirba prie tam tikro budriems. Net tuomet, kai nėra nei mokslinio tyrimo. Tyrimams menkiausios dvejonės... atlikti universitetas skiria stipendiją. Tyrinėdamas studentas apsigina PhD daktaro Pilkos spalvos laisvalaikio bateliai laipsnį bei grįžta tęsti pirmųjų jau ant pėdų ir paskutinė savaitė savo studijų. Internatūra Sietle prasideda! Na, o ją pradėjome yra atliekama paskutiniais lankydamiesi vos prieš metus pagrindinių studijų metais. Tais atidarytoje Swedish ligoninėje, kuri iš pačiais metais yra aplikuojama pirmo žvilgsnio toli gražu neprimena rezidentūros programai. ligoninės... Įėjus pasitinka dailus Studentas sudaro savo prioritetų fortepijonas ir švelni muzika. Erdvė sąrašą, dalyvauja interviu užpildyta stilingais minkštasuoliais, procesuose ir po kurio laiko, čia pat gali išgerti Starbucks kavos ar kada kompiuterizuota sistema apsilankyti nedidelėse boutique tipo randa geriausiai studento norus parduotuvėse. bei galimybes atitinkančią specialybę, jam yra išsiunčiamas laiškas. Laiškai studentus pasiekia tuo pačiu metu visose Valstijose! ... Ir tai tik maža dalis to, ką Didelis puodelis Starbucks Americano juodos kavos ir ką tik nuo Nordstrom Timberland lentynos nukelti rudeniški batai! Ši viena aktyviausių savaičių pralekė be galo greitai. Ragavome ne tik medicinos, bet ir ... dalelės Lietuvos tolimajame Sietle. Lietuvių bendruomenė Sietle yra stebinanti. Kada atvykome į kasmetinį mėlynių rinkimo vakarėlį ir valgėme lietuvišką kugelį... buvo nesunku jaustis lyg namie. Tą vakarą įsitikinome – pasaulis tikrai labai mažas. Lietuvių bendruomenėje sutikome sekmadieninės lietuvių mokyklos mokytoją, kuri lankė tą pačią mokyklą kaip ir viena programos dalyvių, mokėsi pas tuos pačius mokytojus ir ... gyveno vos porą gatvių viena nuo kitos. Ketvirtąją savaitę lankėmės Microsoft centre, kur susitikome su gydytoju, atsakingu už technologijas, kuriamas dar labiau

pamatėme ir patyrėme šią vasarą. O kur kiekvieno iš mūsų praktikos ligoninėje dienos, Portlandas, beisbolo bei futbolo rungtynės, Kanada, krepšinis, dažasvydis, jodinėjimas, koncertai, muziejai, filmai bei maudynės ežere leidžiantis saulei, kai pažvelgus per petį matai Mount Rainier kalną... Juk kiekviena vasara privalo būti ypatinga ir kitokia. Ši tokia ir buvo. Ach, tos nepakartojamos šešios amerikietiškos poros batų... NJUSPEIPIS

5


MOKI ŽODĮ, ŽINAI KELIĄ

Tema E. KUODYTĖ E. GENDRĖNAITĖ

Prisiminkit seną anekdotą apie žemaitį. Vaikšto žemaitis po zoologijos sodą. Paglosto tigrą, liūtą, beždžionę.Tik anakondos neglosto. Prižiūrėtojas atidžiai stebėjęs lankytoją klausia: - Tai kodėl neglostai anakondos? Žemaitis atšauna: - Juk aiškiai parašyta „ana konda“.

Griauk užsienio kalbų barjerus KTU užsienio kalbų centre!

Pokštas arba saldainis

Kalba – pokštų motina. Net ir su gimtąja kalba jų netrūksta, o nesusipratimų dėl užsienio kalbos galėtų pripasakoti kiekvienas. Štai prieš keletą savaičių iš Kinijos grįžusi draugė pasakojo, kaip ji, gatvėje su tos šalies tautiečiu niekaip neradusi bendros kalbos, norėdama išsiaiškinti, kaip nusigauti iki artimiausio turistų informacijos centro, galiausiai buvo asmeniškai palydėta į suvenyrų kratuvėlę. Kalba – didžiulis turtas, kuris pakampiais tikrai nesimėto, o studijų metai – puiki proga papildyti savo kalbų krepšelį dar viena ar net keliomis. Galimybių yra, ir dabar, rugsėjį, pats metas jas tau priminti.

KTU užsienio kalbų centras

Kiekvieną semestrą Kauno technologijos universiteto (KTU) užsienio kalbų centras kviečia studentus tobulinti savo užsienio kalbų žinias ir renka naujas studentų grupes. Nepainiok to su kompensaciniais užsienio kalbų kursais, kuriuos lankai pirmaisiais studijų metais, nes mes kalbame apie laisvai pasirenkamus užsienio kalbų modulius, kurie tau norint įtraukiami į asmeninį studijų planą. Centras šiais metais kviečia studijuoti šešias užsienio kalbas įvairiais lygiais: anglų (A1, A2, B1, B2 lygiai, pagal TOEFL reikalavimus, verslo kalba), rusų (A1, A2, B1, B2, C1 lygiai, verslo kalba), prancūzų (A1, A2, B1, B2, C1 lygiai, verslo kalba), vokiečių (A1, A2, B1, B2, C1 lygiai, verslo kalba), italų (A1 – 1, A1 – 2, A2, B1 lygiai) ir ispanų (A1, A2, B1, B2 lygiai). Dažniausiai šie moduliai būna 6 akademinių kreditų vertės, kai kurie – 3 kreditų, taigi rinkdamasis užsienio kalbos modulį tu išnaudoji turimus kreditus laisvai pasirenkamiems dalykams.

6

NJUSPEIPIS

Ir nesvarbu, iš kokio fakulteto esi: tu visada čia laukiamas. Dažniausiai studentai kalbų modulius renkasi planuodami išvykti į mainų programas, stažuotes, kur sėkmingai panaudoja savo žinias, tačiau kas sakė, kad būsimam inžinieriui nepravartu būti poliglotu?

Saulė su ūsais

Užsienio kalbų centre padėti tau laužyti liežuvį yra pasiruošę apie 50 dėstytojų. Smagiausia, jog dalis jų yra atvykę būtent iš tų šalių, kurių kalbą ir nori išmokti. Jie yra pasirengę tau perduoti dalelę savo gimtosios šalies kultūros. Pavyzdžiui, jei nuspręsi šį rudenį susipažinti su italų kalba, iš dėstytojo sužinosi, jog nuvykus į Italiją nevalia piešti saulės su mielomis kasytėmis ir kaspinėliais, nes itališka saulė („solo” – aut. pastaba) panašesnė į karštą vyrą su ūsais. Ketvirtakursė Laura, praėjusiais metais studijavusi italų kalbą, teigia, kad kursais liko tikrai patenkinta: „Šių kalbos kursų privalumas buvo tas, kad dėstytojas – italas, o paskaitos buvo tikrai įdomios, nestokojančios humoro jausmo. Smagu ir tai, kad studentai susirenka iš įvairių fakultetų, todėl galima užmegzti naujų pažinčių. Visgi didžiausias kursų privalumas buvo tas, kad jie yra nemokami. Vėliau nusprendžiau tęsti mokymąsi, tad kitą semestrą lankiau ir antro lygio kursus už simbolinę kainą. Apie kitų užsienio kalbų kursus taip pat girdėjau puikių atsiliepimų”, - pasakoja studentė.

Kur ir kada?

Sek Universiteto, Studentų atstovybės ir grupės seniūno platinamas naujienas, registruokis ir suskubk mokytis užsienio kalbų. Kalbų paskaitos vyksta Humanitarinių mokslų fakultete (Gedimino g.43). Naujos studentų grupės bus renkamos jau rugsėjį, tad nepražiopsok. Daugiau apie KTU užsienio kalbų centro teikiamas galimybes www.ktu.lt/hmf. Domėkis, išmok ir pritaikyk.


Verta žinoti

ŠEŠIOS PRIEŽASTYS GERTI DAUGIAU VANDENS

G.VASILIAUSKAITĖ E. GENDRĖNAITĖ

Mes visi žinome, kad vandenį gerti sveika. Mes visi tikrai girdėjome, kad be vandens nelabai išgyventume. Bet ar kiekvienas iš mūsų galėtų išvardinti daugiau nei, sakykime, tris priežastis, kodėl taip svarbu gerti daug vandens? Šiame straipsnyje aš nušviesiu jus mokslo šviesa, kad jūs žinotumėt, kodėl verta išmainyti kavos puodelį į vandens stiklinę. Mažesnė tikimybė susirgti vėžiu Internete galima rasti mokslinius įrodymus ir statistiką, bet faktas yra faktas – gerdamas vandenį tu gali sumažinti susirgimo riziką. Kai dabar visi aplinkui daugiau nieko ir nedaro kaip tik serga įvairiomis vėžio formomis, aš sakau, pasisaugokime?

Numesk svorio!

Visur ir visada tu matysi stebuklingų tablečių reklamą, kurios tariamai tave lieknina. Iš tikrųjų, ten mažomis raidelėmis parašyta, kad viską reikia derinti su sveika mityba ir sportu. Vandenyje nėra cukraus, angliavandenių ar kalorijų. Be to, dažnai nutinka, kad mes alkį supainiojame su troškuliu, o vanduo puikiai mažina apetitą. Tad, jeigu norėtum numesti svorio, pamėgink ryte išgerti vandens vietoj arbatos.

Graži ir sveika oda

Jeigu ima miegas...

...taip pat išgerk vandens. Dehidratacija (vandens organizme trūkumas) verčia mus jaustis pavargusiais. Įsivaizduok kaip gerai būtų nesijausti tarsi galėtum kristi ir užmigti, nors praėjo dar tik pusė dienos, o vėliau laukia krūva darbų. Ir, žinoma, sutaupytum pinigų, nes nereikėtų pirkti energetinio gėrimo, kuris tariamai yra vienintelis išsigelbėjimas.

Aš žinau, kad kosmetikos kompanijos vis dar plauna smegenis tiek vyrams, tiek moterims, pristatydama nuostabiuosius stebuklinguosius kremus, tonikus, t.t., kurie padarys kiekvieno odą tokią, kaip nuotraukuose, kurios buvo „truputėlį“ pakoreguotos. Gyvenime „fotošopas“ neegzistuoja, bet žmonės, kurie geria daug vandens, turi pastebimai sveikesnę ir gražesnę odą. Mūsų organizmas dievina vandenį, todėl ir nori, kad mes gražiai atrodytume.

Lengviau sportuoti

Žinau, kartais ir man reikia apibėgti tuos ratus aplinkui stadioną ir, deja, dažniausiai tai reikalauja velniškų pastangų. Gerai tiems, kurie kiekvieną dieną daug sportuoja ir neturi jokių problemų, atsiskaitydami tuos nelemtus ratus. Visi šitie sportininkai turi vieną bendrą dalyką – jie geria siaubingai daug vandens. Žinoma, daug sportuojant, vanduo iš organizmo greičiau pasišalina. Taigi, jeigu gertume daugiau vandens, nereikėtų taip nemėgti šitų atsiskaitymų.

Skauda galvą?

Dažna galvos skausmo priežastis yra vandens trūkumas organizme. Taigi, kiekvieną kartą, kai atrodo, jog kažkas daužo plaktuku per smegenis... taip, taip – išgerk vandens. Ypatingai gerai tai veikia, kai reikia atsikratyti pagirių. Vis dėlto, ryte po gero vakarėlio tikrai aiškiai jaučiasi, kad trūksta daugybės H2O.

Prieš vartojimą...

Su vaistininku pasitarti nereikia, vis dėlto čia tik vanduo, tačiau tam, kad nepamirštum jo išgerti, reikia įdėti šiek tiek pastangų. Vėliau tai jau tampa įpročiu, kuris duoda daug skanių vaisių. Pateikiu keletą nuorodų, kad būtų lengviau (ten kažkur bus parašyta, kaip suformuoti tą įprotį). Aš esu pasiryžusi prisidėti prie jūsų, tai pagalvokit, jeigu jau aš galiu, tai ir jūs ne prastesni!

NJUSPEIPIS

7


ASOCIACIJOS

Verta žinoti Psichologijoje asociacijomis yra laikomi ryšiai tarp koncepcijų, objektų, jausmų ir idėjų. Tai leidžia daryti prielaidą, kad žmonės mokydamiesi informaciją sieja su turimomis žiniomis. Pirminę asociacijų veikimo priežastį daug lengviau suvokti žinant, kad žmogaus smegenys yra sudarytos iš didelių tarpusavyje persipynusių neuronų tinklų. Šios smegenų sandaros ypatybės dėka buvo iškelta hipotezė apie atskirų atminties modelių egzistavimą. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad atmintis yra asociacijų struktūra, kurios paskirtis yra sujungti viską, kas mus supa. Tačiau ar tikrai mes esame tik panašumų ieškotojai? Atmintis

Žodis „asociacija“ yra dažnai randamas knygose bei straipsniuose apie atmintį. Buvo nustatyta, kad asociacija yra viena pagrindinių žmogaus smegenų funkcijų. Atmintis veikia kaip koncepcinė grandinė, siejanti žodžius ir jausmus. Tai lengva suvokti ištarus sau malonius žodžius arba atsiminus teigiamas praeities akimirkas. Prisiminimai ir žodžiai kartu su savimi neša vienokį ar kitokį jausmą. Būtent dėl to „sausai“ pateikiama informacija įsimenama nenoriai, o žaidimu išmoktas žodis kaipmat įsitvirtina galvoje. Bet ar tai reiškia, kad užtenka susieti bet kokią informaciją su pirma pasitaikiusia emocija ir toji informacija bus išsaugota žmogaus atmintyje? Žmogaus galvoje informacija išsaugoma ganėtinai lengvai, bet ją atkurti yra kur kas sunkiau. Minėtosios asociacijos padeda atkurti galvoje išsaugotas žinias: norint ką nors atsiminti, tereikia sukurti pakankamai daug pakankamai stiprių ryšių. Gali kilti klausimas: ar tai reiškia, jog viskas, ką aš žinau, sukuria mane kaip asmenybę? Remiantis Konfucijaus išmintimi, mes esame tai, kas slypi mūsų mintyse.

Pavlovas

Pavlovas buvo didis žmogus, sukūręs mokslą apie aukštąją nervinę veiklą. Jo atliktų eksperimentų su šunimis dėka buvo atrastas refleksyvus ryšys tarp kelių vienu metu atliekamų veiksmų. Šį ryšį labai lengva iliustruoti pavyzdžiu. Balandžiai buvo mokomi skaičiuoti: pateikę teisingą atsakymą jie gaudavo po grūdą. Laikui bėgant atsitiktinumo tikimybė buvo panaikinta ir paukščiai iš tikrųjų mokėjo sudėti vienaženklius skaičius. Šis metodas yra labai svarbus mokant šunis įvairių triukų, nes nuolat skatinamas veiksmas įsišaknija. Grįžtant prie žmogaus, tikriausiai pastebėjote, kaip veiksminga yra atskirti savo darbo ir poilsio vietas: kiek kartų besimokydamas lovoje ar ant sofos užmigai? Norint padidinti produktyvumą yra patartina atskirti ne tik darbo vietą, bet ir laiką. Naudojantis anksčiau minėtomis asociacijos savybėmis galima daryti prielaidą, kad į šią darbo – poilsio asociaciją prijungus daugiau skirtingų organizmo sistemų tu daug greičiau prisitaikysi prie darbo ritmo (išbandyk atskirti vietas pritaikydamas kuo daugiau jutimų: kvapų, vaizdų, garsų, lytėjimo, skonio).

Apibendrinimas

A. KRASAUSKAS A. ŽILINSKAS

IR

ASOCIACIJOS

TVYRO NET

Halo efektas

Halo efektas – tai vienas įdomiausių asociacijų apraiškos būdų žmogaus gyvenime. Halo efektas yra pažinimo šališkumas, kuriuo remiantis jūs susidarote įspūdį apie žmogų. Vos pažvelgus į naujai sutiktą asmenį jūs susidarote tam tikras nuostatas: žmogus yra nuobodus ar linksmas, bendraujantis ar mėgstantis būti vienas, lyderis ar šalininkas. Šis efektas turėjo dalinę įtaką liaudies išminties posakių apie pirmojo įspūdžio klaidingumą atsiradimui. Asociacijos remiasi praeitimi, todėl žmoguje, kuris tau nepatinka, dažnai galima

Žvelgiant į aukščiau išvardintas asociacijų išraiškas galima susidaryti tik labai abstrakčią nuomonę apie žmogaus, kaip asociacijų mišinio, egzistenciją. Pasiimdami iš šios teorijos tai, kas skamba naudingai, tikrai nieko nepralošime.

8

NJUSPEIPIS


Už bendrabučio lango E. KUODYTĖ

G. ŽALTAUSKAITĖ

„Beveik 2000 studentų, sausakimšas „Combo“, net dvi scenos, puikūs atlikėjai ir daugybė triukšmo – štai kaip pradėjome naujus mokslo metus. Jau vien tai, kad net keletą kartų baras pritrūko alaus, o klubo darbuotojai jo atsargų buvo priversti parsivežti vidury nakties, įrodo, jog studentiško šėlsmo šiais metais buvo kaip niekad daug“, - pasakojo renginio organizatorius Vytautas Ganusauskas, pridurdamas, jog visa tai kartosim labai greitai, jau rugsėjo 27 dieną renginyje „KRIKŠTAS“. Tad iki kito šėlsmo!

Šventėm taip, kad net alaus pritrūko

Džiaugiamės, kad su studentais kartu vakare šventė ir rektorius Petras Baršauskas

Užskaityta!

MOKSLO METAI PRADĖTI SU TRENKSMU

Sugūžėjo, susirinko pirmakursių būrys į mūsų universitetą, o šis dėl jų kaip niekada pasistengė ir kvietė paminėti rugsėjo 1- ąją ypatingai. Iš ryto akademinė bendruomenė rinkosi Sporto halėje į šventinį renginį su daug garbingų universiteto vadovybės atstovų, politikų ir svečių sveikinimų bei KTU meno kolektyvų pasirodymų. Vėliau pirmakursiai išsiskirstė po savo fakultetus, tačiau jau ne vienas iš jų nekantriai laukė vakaro, kai galės paminėti studijų pradžią taip, kaip ir dera tikram studentui – audringai, linksmai ir su būriu naujų draugų. O draugų čia netrūko ir net sunkiai tilpo. KTU studentai „Combo“ drebino abiejuose klubo aukštuose ir t i k r ų tikriausiai kilnojo stogą. Džiugu, kad šiemet kartu su staudentais šėlo ir ne menkas administracijos atstovų bei dėstytojų būrys. Visi KarTU, išties, kaip šeima, be jokių dėstytojo – studento vaidmenų.

Ilgai lauktas Lino Adomaičio pasirodymas

Štai kaip šventė KTU studentai

Aš buvau geriausiame rudens pradžios vakarėlyje, o tu?

Renginio vedėja Meda

NJUSPEIPIS

9


KTU Organizacijos

KTU Fotostudija Truputį keisti, truputį padūkę, truputį pakrypę ar nukrypę. Būrys, kuris visur išsiskiria ir atakuoja aplinkinius fotopliūpsniais ir gera nuotaika. Renginiuose garsūs, o darbuose – drąsūs. Kiekvienas savu kampu pateikiantis pasaulio sampratą ir išskirtinai mąstantis apie gyvenimą. Jau trisdešimt penktąjį gimtadienį atšventusi, bet jaunatviška energija ir entuziazmu trykštanti KTU-FOTO studija. Jos nariai kiekvieną antradienį renkasi 3 KTU bendrabutyje (Studentų g. 69) 118a kambaryje. Domiesi fotografija? Trokšti susipažinti su fotomenininkais iš arčiau? Nori dalyvauti parodose ir jas rengti? Užsuk ir įsiliek į bendraminčių būrį! Išduosime paslaptį: šį rudenį laukia ypatinga, naujokams skirta programa. Daugiau informacijos ieškok www.fotostudija.ktu.lt.

BEST

Atrodo ar seniai „saulelė vėl atkopdama budino svietą“, o jau šviežutėlis rugsėjis beldžiasi kiekvienam studentui į langą. Pasibelsti norime ir mes – KTU BEST nariai, ir ne tik į Tavo langus, bet ir į pailsėjusią, nuotykių ištroškusią galvelę! BEST (Board of European Students of Technology) yra nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Europos techniškuosius universitetus nuo 1989 metų. Šiuo metu BEST šeimą sudaro net 93 techniškieji universitetai (32 iš Europos šalių), o tarp jų ir Kauno technologijos universitetas. BEST tinginiauti nemėgstantiems studentams siūlo galimybę išvykti į 1-2 savaičių trukmės kursus visoje Europoje, rengiamus kuria nors technologinių (ir ne tik) mokslų srities tema, ar, jei nesinori mokytis, dalyvauti BEST laisvalaikio kursuose. BEST taip pat siūlo galimybę dalyvauti ir vietiniuose renginiuose – inžinerinėse varžybose „BEST sprendimai“ ar naujiems KTU studentams rengiamame „CityRally“. Kauno BEST‘ukai – labai draugiški, iššūkių nebijantys, daug dirbantys ir keliaujantys žmonės, tad jei tiki, kad ir tavo vieta - BEST šeimoje, turi puikių neįgyvendintų idėjų ir laisvo laiko – drąsiai junkis prie mūsų ir pamiršk tingius vakarus ant sofos! Rašyk kaunas@best.eu.org arba ateik pas mus adresu Studentų g. 69 (3 bendrabutis) 112 kabinetas. Daugiau informacijos: http://best.ktusa.lt/ ir http://www.best.eu.org/.

10

NJUSPEIPIS

KTU FOTOSTUDIJA

KTU Iniciatyvinė Grupė yra naujai įkurtas programos AIESEC Lietuva filialas. AIESEC yra didžiausia studentų valdoma tarptautinė organizacija, įsikūrusi daugiau nei 110 pasaulio šalių ir jungianti daugiau nei 60000 narių visame pasaulyje. Mūsų organizacijos veiklos šerdis yra stažuočių programa, kurioje studentai gali stažuotis svečiose šalyse taip ne tik įgydami patirties, bet ir susipažindami su užsienio šalių kultūra. Nariai yra skatinami bendradarbiauti su verslo pasauliu ir tobulinti asmeninius verslumo įgūdžius. Taip pat nariai yra skatinami viešai skelbti savo idėjas, organizuoti įvairius projektus ir renginius – organizacijoje kiekvienais metais visame pasaulyje surengiama apie 500 nacionalinių bei tarptautinių konferencijų. AIESEC konferencijų metu nariai ir partneriai – verslo įmonės – dalinasi patirtimi, idėjomis, kuria veiklos strategijas, susipažįsta su naujais žmonėmis ir tiesiog gerai leidžia laiką. Organizacijos veikla suteikia galimybę universitete įgytas žinias pritaikyti praktiškai bei pagerinti anglų kalbos įgūdžius. Rugsėjį vyks kitas AIESEC valdybos narių susirinkimas ir naujų narių bei kandidatų į stažuotes atranka. AIESEC naujienas bei informaciją apie kitus renginius galima sekti AIESEC KTU Facebook puslapyje. BEST


KTU Organizacijos

ESN KTU

Labas! Ciao! Holla!

Oi!

Ahoj! jen!

ravl Hello! Bonjour! PMoezd rhaba!

Galiu lažintis, kad moki pasisveikinti bent trimis kalbomis. Ne? Turi patirties tarptautiniuose renginiuose? Taip pat ne? O ar esi girdėjęs apie ERASMUS programą...? Tuomet tiesiog privalai susipažinti su ESN KTU nariais. Veiklą pradėjome 2009 metais. Pagrindinis ESN KTU tikslas – rūpintis užsienio studentais ir skatinti KTU studentus išvykti pagal ERASMUS mainų programą, todėl aktyviai bendradarbiaujame su KTU Tarptautinių ryšių skyriumi. Siekiame, kad ERASMUS ir nuolatiniai užsienio studentai geriau integruotųsi į naują aplinką ir savo viešnagę Lietuvoje prisimintų kaip vieną smagiausių įvykių gyvenime. Organizuojami įvairūs laisvalaikio praleidimo būdai (pvz. kelionė į Kuršių Neriją, tarpkultūrinis sauna vakarėlis, stalo žaidimų vakaras ir pan.), socialinė akcija (Social ERASMUS). ESN KTU aktyviai dalyvauja nacionalinio bei tarptautinio lygmenų projektuose (Responsible party, PRIME). Vykdomi ESN Diary ir ESN Card projektai. Jei, nori patobulinti savo anglų (ir ne tik) kalbos žinias, pabendrauti su žmonėmis iš skirtingų pasaulio kampelių ar tiesiog tapti įdom-ESN-iu, ateik. P.s. nevykę pasiteisinimai kaip „nemoku anglų“, „tai ne man“, „aš dar tik pirmakursis“ ne priežastis neateiti! Mes laukiame Tavęs Daugiau info: www.esn.ktu.lt arba ktu@eslithuania.org arba užsuk į svečius: Studentų g. 69 – 104 (KTU 3 bendrabutis).

Kobra Naujas mokslo metų pusmetis – naujas jaunimo televizijos „Kobra TV“ sezonas! Ir šį kartą – jau devintas! Esi fuksas ir dar nė nenutuoki, kas ta „Kobra TV“? Mes – pirmoji Lietuvoje jaunimo televizija, gyvenanti Tavo Universitete. Patys kuriame visą programą, ruošiame laidas, siužetus, reportažus, transliuo-

jame įvairius renginius tiesiogiai, domimės mokslu, naujausiomis technologijomis, muzika, kultūra, sportu ir kitais nuo studentiško gyvenimo neatsiejamais dalykais. „Kobra TV“ gali matyti ir internetu (www.kobratv.lt), o prie komandos prisijungsi parašęs itv@kobra.ktu.lt. Pas mus gali išmokti dirbti su profesionalia televizijos įranga, filmuoti,

montuoti, vesti laidas, įvaldyti 2D ar 3D grafikos technikas, kurti scenarijus arba paragauti žurnalisto ar vadybininko duonos. Naujas „Kobra TV“ sezonas kvepia jaunųjų mokslininkų sėkme, viso pasaulio muzika, magija ir kelionėm! Todėl veiklos užteks visiems. Įgyvendink savo svajones! Ateik pas mus ;)

NJUSPEIPIS

11


GROJARAŠTIS

Be sijonų

Sveikas atvykęs į universitetą. Štai atlikau savo pareigą pirmakursiams. Dabar grįšiu prie reguliarios programos. Nesu nusiteikęs pateikti tau kažką sudėtingo apmąstymams, taigi geriau pakalbėkime apie mano mėgstamą temą – muziką, o apie ES geopolitinius žaidimus padiskutuosime kitą kartą. Pabandysiu pateikti sąrašą įdomių ir šiek tiek mažiau žinomų atlikėjų, kurie, manau, tau patiks.

Muzika – meno rūšis, kurioje garsai jungiami išgauti formos grožiui ir emocijų išreiškimui (Encyclopaedia Britannica)

Dvorakas Pradėkime nuo seniausio sąraše. Malonus ausiai ir raminantis sielą čekų kompozitorius. Nesvarbu, ar domiesi klasikine muzika, ar ne, tikrai išbandyk Dvoraką. Mano mėgstamiausia yra 9 simfonija „Iš Naujojo Pasaulio“, kurią jis parašė viešėdamas Amerikoje.

mišinys, bet veikia. Bliuzo fanai nenusivils. O bliuzą papildo „pikti“ ritmai ir smagios melodijos. Priverčianti judėti muzika. „Devil Take My Soul“, „Leave Without Runnin“, „Old Times Were Good Times“, „Nike Town“, „Shake a Bone“ ir taip pat jis turi „Low Rider“ versiją. Klausykit šių dainų ir pabandykit nejudėti – reikalaus daug valios pastangų.

Stan Getz Dar vienas senas atlikėjas – tikras sakso dievaitis. Daug Džiazo atlikėjų turi kietas pravardes. Steno pravardė yra „The Sound“. Jo muzikos garsai palies tokias ausies vietas, apie kurių egzistavimą nė neįsivaizdavote. Labai rekomenduoju šį atlikėją. Siūlau susipažinimą su juo pradėti nuo jo nuostabios „Autumn Leaves“ versijos, taip pat „Indian Summer“, „Moonlight in Vermont“...

Deru Aš įsitikinęs, kad tu turi savo mėgstamą psichodelinės elektronikos muziką, tai aš pateiksiu ir savo. Užburiantys garsai ir solidi „žemų“ linija (kalbama apie bosinį garsą – aut. past.). Šią muziką galima pabandyti apibrėžti kaip „čilinimo“ – įsitaisyk patogiau ir mėgaukis garsais. „Say Goodbye To Useless“ mėgstamiausias albumas, „Peanut Butter & Patience“ mėgstamiausia daina, o „I Would Like“, „I Want“ mišinys yra įdomiai padarytas.

Velvet Underground Ar nori užsidirbti hipsterio taškų klausydamas klasikinio roko, tačiau Bitlai, Stounsai, Led Zepp ir the Who yra „too mainstream“? Išbandyk Velvet underground. Aš jų muziką pavadinčiau lengvu roku. Galima įsijungti jų albumą ir veikti bet ką, o dėl jų muzikos, ta veikla taps malonesnė. Tik paklausyk „Sunday Morning“ ir suprasi apie ką aš. Įdomus faktas: pradžioje jų vadybininkas buvo Andy Warhol, sukūręs jiems albumo viršelį – bananą baltame fone. Elvis Costello Kalbant apie hipsterius negalima neužsiminti apie Elvį Costello. Jis rengiasi kaip hipsteris jau nuo pat 70-ųjų. Taigi, jo atveju, mada pagaliau jį prisivijo. Costello muzika išjudinanti, o dainų tekstai neretai turi ir gilesnę prasmę, nei „mylėk mane, vaje, kaip mums bus gerai“. Mėgstamiausi kūriniai būtų – „(I Don‘t want to go to) Chelsea“, „Pump it up“... Jis vis dar kuria ir iš jo paskutinio amerikana stiliaus albumo „National Ransom“, galėčiau išskirti čigonišką „Jimmie Standing In The Rain“, „A Slow Drag With Josephine“ ir „You Hung The Moon“. Esperanza Spalding Grįžkime į dabartį. Jos balsas nukels tave į nerūpestingus vaikystės laikus, duos 20 litų ir leis prisipirkti tiek saldainių, kiek širdis geidžia (arba kol pinigai pasibaigs). Trumpai tariant, jos muzika atneš laimę. Ypatingai rekomenduoju šią atlikėją, kuri mano širdyje lygiai kovoja su Florence Welch, bet kadangi ji ganėtinai žinoma, tai apie ją nekalbėsime. Būtinai pasinerk į magijos pasaulį klausydamas „Radio Music Society“ albumo. „Radio Song“, „Cinnamon Tree“, „Crowned & Kissed“, „City of Roses“ – puikūs kūriniai, pilni ritmo, melodijos ir gėrio. Son of Dave Pradėkime žengti į keistąją šalį. Šito atlikėjo muziką galima apibūdinti taip – beatboxas su bliuzo Armonikėle. Keistas

12

R. VAITIEKŪNAITĖ R. JURGELAITIS

nervous_testpilot Tai yra vienas iš mano mėgstamiausių elektroninės muzikos atlikėjų. Atradau jį netyčia: „Steame“ – jo garso takelis – buvo parduodamas kartu su žaidimu „Frozen Synapse“. Žaidimas puikus ir įtraukiantis, bet garso takelis yra ne iš šio pasaulio. Fantastiška klausymo muzika. Paklausyk „Nightpath“, „A Functioning God“, „Schism“, arba „Concentrate“, arba iš tiesų bet kurią, iš „Frozen Synapse“ garso takelio. Rekomenduotina muzika visiems elektronikos fanams. The Clash Na, gerai, jie yra žinomi, tačiau visi turėtų klausyti ir mėgti The Clash. Žodžiai nėra pakankamai geri, kad apibūdinti The Clash muzikos kokybę. Įsigyk „London Calling“ albumą ir patirkite ekstazę. Taip pat į grojaraštį pridėk legendinius „Should I Stay Or Should I Go“, „Rock The Casbah“, „This Is Radio Clash“, „Janie Jones“, „I Fought The Law“ coverį ir „I‘m So Bored With The U.S.A.“. Las Teclas De Negro Negaliu palikti jokio muzikinio sąrašo be šių brangiųjų. Jie taip pat žinomi kaip „The Black Keys“. Garsūs, bet juos visi turi žinoti ir klausyti, taigi taisyklę galima sulaužyti. Jie išbarškins tavo smegenis su energingais būgnais ir žudančia gitara. „Barzdočius“ ir „Akiniai“ kuria muziką tavo klausymo malonumui. Būtinai gauk „El Camino“ albumą ir mankštink kaklo raumenis su „Lonely Boy“, „Gold on the Ceiling“ ir kitomis dainomis. Nepamiršk „Brothers“ albumo ir atrask dar ir kitas dainas. Arma Aden Geras draugas ir geras pradedantis didžėjus. Užsuk į jo Soundcloudą ir pasiklausyk jo „transiuko“ ir „hausiuko“. Man turbūt labiausiai patinka „Slow Down to 99“ – puikus gabalas ramiam klausymui. Sėkmės tau ateities siekiuose.

Tai būtų tiek šiam kartui. Dalinkitės muzika ir skleiskite gėrį. O taip pat atsiųskite man į paštą jurgelaitis.raimondas@gmail.com slaptažodį iš šio straipsnio ir aš sugalvosiu padaryti jums kažką gero. Aš visgi vyksiu į Nyderlandus, tai kokių nors lauktuvių ištikimiems skaitytojams rasiu. NJUSPEIPIS


tokios karštos. Du skirtingi Tolumoje blyksteli šviesa ir vėjo gūsis įpuola į glėbį. Vasaros naktys nebe susitapatino į vieną. Fantazijos šešėliai... Pasiilgau.

Vasaros n a k t y s nebe tokios karštos

tyli. Braška ir skilinėja Kartais atrodo, kad geriau ko nors neprisiminti. Šilumą sugėrusios sienos mažai kas tetraukia. Kičas džiūstantis medis. Ten, kur kadais ieškota ramybės ir prieglobsčio, dabar nostalgijai irgi nepaliko vietos. – kaip Holivudo filme – Būna, žmonės šneka. Būna, nutyla ir tyli... Nebetikiu meile. Vienos, tikros daug žmonių, kurie artimi per Pasauly nebūna. ir pajausti užteks vos akimirkos. sielai. Juos išskirti asmenybių. Jie gali O daugiau – vien sekundės gyvenime dėsnis. Daug skirtingų žmonių. Nuoširdžių sta. Globojimas... tai, ko kiekviena nusip

labiau pražy Tinkamame glėbyje moteriškumas dar

elnė.

PRIMENI DEBESIS

Minties grūdas

baltus. Jie primena enų... Šiandiena renku vien žemės. Kišenės pilnos akm Švarko skvernai nutysę lig debesis... e nublokšti... ną. Kad ir kur būtum

Pasaulis telpa į del

Blek 1

2

NJUSPEIPIS

KRYŽIAŽODIS

15. Mūšis, įvykęs 1236 m. tarp žemaičių ir D. IBIANSKAITĖ Kalavijuočių ordino kariuomenės, kuriame buvo 4 sutriuškintas Kalavijuočių ordinas ir nutrauktas k i t ų baltų žemių 5 6 7 užkariavimas. Vyko netoli Saulėno gimino miesto. 12. Graikų mitologijoje – trigalvis (kartais minima, kad jis turėjo 50 arba 8 100 galvų) Hado šuo, saugojęs Tartaro vartus. Dar yra minimas Haryje Poteryje. „Mielas padarėlis“. 11. Liga, kuria sergančio žmogaus kraujas nekreša. Dažniausiai 9 pasitaiko tarpe stipriosios lyties. 10 6. Pirmasis vyras pastatęs savo vieną koją Mėnulio paviršiuje. Neilas ... 11 12 13 20. Pirmoji ir seniausia, iš keturių Vedų, knyga – seniausias Indijos 14 literatūros paminklas. Tai arijų religinių himnų rinkinys (taip, arijų). 15 7. Jie Islandiją pavadino „ledo žeme“, o Grenlandiją „žaliąją žeme“, 16 17 norėdami suklaidinti konkurentus, nes patys jie ketino apsigyventi tik 18 Islandijoje. Kas jie? 14. Šis fizikas yra žinomiausias dėl reliatyvumo teorijos, tačiau Nobelio premiją gavo už fotoefekto išaiškinimą. 19 18. Labai nuodinga žuvis, kurios nuodai stipresni už kalio cianidą, tačiau Japonijoje, labai rūpestingai paruošta, laikoma didžiausiu skanėstu. 17. „Mąstau, vadinasi, esu“ yra žymaus prancūzų filosofo frazė. Kas šis 20 kietas filosofas, matematikas ir fizikas, laikomas moderniosios filosofijos pradininku? 2. Kokia teorema teigia, jog stataus trikampio statinių kvadratų suma yra lygi įžambinės kvadratui? 4. Meno ir kultūros muziejus Sankt Peterburge. Tai vienas didžiausių ir seniausių muziejų pasaulyje įkurtas imperatorės Jekaterinos II. 19. Šokio, dainavimo ir technikos menas, kuris yra tradicinė teatrinio meno forma Japonijoje. 5. Teatrinis pastatas, naudojamas švietimui ir pramogai astronomijos tematika. 10. Vytauto Didžiojo motina. 13. Melodiją lydinčių garsų visuma, taip pat, graikų mitologijoje, santarvės deivė. 1. Roko muzikos atmaina, susiformavusi JAV XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje iš „garage rock“, pasižyminti paprastumu, energingumu, greitumu. 8. Kario, žirgo apranga ir reikmenys, platesne reikšme – dar ir ginkluotė. 3. Bet kuri substancija, vartojama gyvų organizmų kaip pagrindinis energijos ir maistingų (mitybinių) medžiagų šaltinis ir dažniausiai yra augalinės arba gyvulinės kilmės. 9. Mokslas apie miestus. Glaudžiai susijęs su žemėtvarka, komunikacinių tinklų planavimu, migracijų tarp miesto ir kaimo bei regionų tyrimais. 16. Artimiausia mums matoma galaktika, taipogi dar ir Persėjo žmona graikų mitologijoje, bei mokslinės fantastikos serialas. 3

13


TULĖS ŽEMĖ

Už vartų A. ŽILINSKAS G. ŽALTAUSKAITĖ

Izoliuota valstybė, kurioje viskas atrodo kitaip ir neatpažįstama lyg ateivių šalyje. Net jausmai neįprasti viskam, kas vyksta aplinkui. Ar kada teko minti pėdas keistojoje Islandijoje?

TULĖS ŽEMĖ Nėra akių, kurios nesigrožėtų mistišku Tulės karaliaus kraštovaizdžiu. Drakonų ugnies sukurti besitęsiantys šleifai, net du kartus didesni už Lietuvą, priešingybė tam – šalčio suformuoti kalnai. Spindinčių upių ir mėlynų ežerų kraštas. Kerpės, plynės, raukšlės ir karšto vandens iš po žemės versmės. Patiems islandams paliktas tik menkas lopinėlis šalimais. HEIMOS GARSAI Nenuostabu, kad tokioje vietoje gyvenant velniai žino, kas tau šaus į galvą. Pasiklausius vietinės muzikos supranti, kad su jais tikrai kažkas negerai (gerąja prasme). Vietiniai sugeba kurti kažką unikalaus, ko kitur nerasi. Didelį dėmesį reikėtų atkreipti į folkloro muziką, kuri primena laivais plaukiojančių vikingų giesmes. Būta ir akmens amžiaus laikų muzikos. Šioje vietoje noriu pažymėti Sigur Ros. Kam teko susipažinti su jų „Heima“, žino, kaip kalba akmenys, na ir ne vien akmenys. Beje, tai nuostabus filmas apie jų stebuklų šalį ir 97 minutes, po kurių ją pamilsit. Užklaustas greituoju, ką dar žinau apie jų garsų meną atsakau: Björk (o kaip be jos), Parachutes, Of Monsters And Men, Gusgus, Sóley... GELEŽINIS VILKAS IR „AŠ NEKENČIU ISLANDIJOS“ Lietuvių patarlė byloja: „Bijai vilko, neik į mišką“, bet Islandijoje pirmiausia reikėtų susirasti mišką. Tiesiogine prasme ši patarlė visai netinka islandams, todėl jie turi savo: „Pasiklydai miške, atsistok“. Be miškų islandai negali pasigirti ir geležinkeliu, nes jie jo neturi, kaip ir dar trys pasaulio valstybės. Nors ir neturėdami savojo, bent trumpam laikotarpiui jie sugebėjo padidinti Europoje geležinkelio bilietų paklausą. Visa paslaptis – Eyjafja... žodžiu, ugnikalnio pavadinimas, kurio visvien neperskaitysite taisyklingai. Vis dar kyla klausimas, kokiu būdu jie kuria pavadinimus. O istoriją apie jų ugnikalnį, kuris užkniso visą Europą, ir interneto platybėse pasiklydusį interviu, kurio metu škotų keleivis įsiterpęs išrėkė: „I hate Iceland“, girdėjo

turbūt visi. Islandija – šalis, kuri per dieną iš vienos laimingiausių pasaulio valstybių tapo nekenčiamiausia. LAIMINGIAUSIA PASAULIO ŠALIS Islandai tiesiog sutverti elgtis atvirkščiai - didžiausias gimstamumas Europoje, didžiausias skyrybų skaičius ir didžiausias procentas dirbančių moterų. Vaizdas: perpildyti namai vaikais, kuriais motina neturi kada rūpintis dėl savo užimtumo ir nuovargio. Socialinis chaosas. Bet čia nieko nuostabaus, vikingai plaukdavo į ilgas keliones palikdami namuose savo moteris, kurioms vienoms tekdavo auginti atžalas. Atrodo, kad niekas nepasikeitė iki šiol. Problema? Ne, juk jų ankstesnės kartos taip elgėsi. Pagal JT (Jungtinės Tautos – aut. past.) ir daugelį kitų statistikų jie yra laimingiausia šalis pasaulyje. Bet statistika statistikai nelygu. Čia jau paliekam patiems islandams spręsti. BANANAI Nenustebkite, jei Islandijoje pamatysite palmes su bananais. Jūs nesate girtas, o ir apgirst čia sunku, kai alus toks pats stiprus, kaip pastovėjusi gira. Pamatysite ne vien palmes, bet ir augančius apelsinus, figas, kavos pupelių plantacijas. Vulkaninis aktyvumas šioje dalyje sušildo požeminius vandenis, kuris yra nutiesiamas į šiltnamius, kad sušildytų orą. Na, o vėliau jau galima mėgautis egzotiškais vaisiais. NEGALIMA STAT YTI – ČIA GYVENA NYKŠTUKAI Ne paslaptis, kad islandų tikėjimas pasižymi originalumu tikėjimas nykštukais. Net ir netikintis islandas prieš statant namą išsikvies specialistą, kad jis patikrintų ar tertitorija nėra apgyvendinta nykštukų – ieškoma urvų, mažų namukų. Sakysit juokinga? Nemanau. Jie, kaip ir kiti, tiki tokiais pat „pasakų šalies herojais“. Vieni – tais danguje, o jie - ant žemės lakstančiais. Bet mintis apie nykštukus šaunesnė. Ir jie bent jau nekiša jos niekam per prievartą į burną.

Mylėti ar nekęsti, bet aplankyti ver ta. Jei nuspręsit dar ir įsikur ti čia, dėl statybos kreipkitės į elfus. Ir nepykdykit islandų, nepamirškit, kad jie kadais vikingais buvo. Jie žino kur jūs gyvenat, nes jie dabar turi gps ir interneto prieigą!

14

NJUSPEIPIS


Fotoreportažas

A. ŽILINSKAS

ATRADIMAI

Kiekviena gatvė, kiekvienas ženklas ar namas - vis kažkas naujo.

Ten, kur valdžia, nėra laisvės.

Atradimų galima rasti ir praeityje - laimingoje ir ne.

Gyvenimas pilnas keistenybių.

Pasaulį supančios sienos gali būti daug įdomesnės nei tu manei.

NJUSPEIPIS

15


KTU Organizacijos

Jei esi tikras studentas ir nori sužinoti apie naujausias ir didžiausias nuolaidas bei geriausius pasiūlymus,Tau būtina: - skaityti naujienas www.lsp.lt; - užsiprenumeruoti LSP naujienlaiškį; - prisijungti prie Facebook „LSP nuolaidų programos“; - dalyvauti studentiškuose renginiuose; - ragauti „LSP saldainiukus“; - naudotis nuolaidų kuponais.

Ryte išsivalei dantis? Išgėrei puodelį kavos? Įsijungei kompiuterį? ??????????????? Išėjai į paskaitas? Grįžai namo pavargęs nuo mokslų? Pavakarieniavai? Nusiprausei po dušu? Nuėjai miegoti? Bet ar nieko nepamiršai? Juk diena gali praeiti kur kas linksmiau, jei užsuksi į studentų namus www.LSP.lt.

WWW.LSP.LT – ĮSITRAUK Į DIENOTVARKĘ!!!

A. ŽILINSKAS

16

NJUSPEIPIS


CAMPUS PARTY BERLIN

Kitu kampu A. ŽILINSKAS A. ŽILINSKAS

Na ką gi ir vėl Berlynas, ne 1974-ieji su Franz‘u Beckenbaueriu priešakyje, bet 2012-ieji. Campus Party Berlin technologijų fiesta bei festivalio žvilgsnis „sporto žurnalisto“ Audriaus Žilinsko akimis. Berlyno Tempelhof oro uostą pasitiko 10000 žmonių minia, kuriai suguldyti buvo pasitelkta ne ką mažesnė 5000 palapinių armija. Tiesa, nors ir miegojome palapinėse, bet nugarai oro uosto betono grindinys džiaugsmo nesuteikė. Didžiausią renginio dėmesį pritraukė vienas įtakingiausių visų laikų rašytojų Paulo Coelho, kuris pasidalino mintimis apie „išsigandusią“ senąją literatūrą. Be įžymaus brazilo buvo galima pasiklausyti ir kitų įdomių pranešimų apie astrologiją, fotografiją, kompiuteriją ir, žinoma, robotus. Dirbtinio intelekto padarai ne tik gebėjo kalbėti, žaisti futbolą, bet ir fantastiškai groti būgnais. Ir kaip gi be video žaidimų? League of legends žaidimo turnyre mūsų delegato atstovai E. Romeika bei Š. Slapšys atitinkamai užėmė pirmąją ir antrąją vietas. Visos delegacijos vardu dėkojame KTU už šiuos patirtus įspūdžius. Daugiau nuotraukų ir vaizdo medžiagos ieškokite mūsų „veidaknygėje“ (facebook.com/Njuspeipis).

18

NJUSPEIPIS


Palaida bala

Iš „Juodosios Stokholmo trilogijos” norėčiau apnuoginti pirmąją dalį – „Greitus pinigus”. Lapiduso „pirmagimis” plačiuosiuose vandenyse pasirodė 2006m. Detektyvinio stiliaus darbas neleidžia nuobodžiauti. Rašytojo profesinė patirtis suteikia galimybę iš arti pajusti tai, ką net sunku įsivaizduoti. Brutalus jugų mafijos

Sudoku 4

5

2 9

gyvenimas Stokholme, kupinas reketų ir prekybos narkotikais, tik dalis pyrago. Autorius puikiai atskleidžia Stokholmo grietinėlę – aukštuomenės elitas, besipuikuojantisblizgančiu fasadu, juos supančios silikoninės lėlytės, „sniegą“ šniuojantys švedliurbiai ir kiti tamsiosios Stokholmo XXI a. pusės dalyviai.

R. ŽILINSKAS

Nebijantys pajausti nusikalstamą pasaulį, tiesiog privalo paskanauti šiuo romanu.

D. GUDEIKA A. ŽILINSKAS

3 5 6 4 4 7 8 2 2 5

9 2 1 4 3 4 3 7 1

3 2

1

7

7 2 8 6 5 4 7 9 4 8 6 8 9 1 9 7 6 9 3 5 8 7 4

*** Pareina mama iš darbo ir iškart prie jos pribėga dukra ir sako: - Mama, mama, šiandien tėtis parsivedė nepažįstamą tetą į namus, numovė jai kelnes, paguldė ant lovos, praskėtė kojas ir... - Palauk, palauk, dukrele, grįš tėtis ir tada papasakosi. Na, grįžo tėvas namo, sėdi krėsle, o motina ir atveda dukrą pas tėvą, ir sako: - Na, dukrele, ką norėjai man papasakot? - Tai va, grįžo šiandien tėtis ir parsivedė nepažįstamą tetą į namus, numovė jai kelnes, paguldė ant lovos, praskėtė kojas ir įkišo jai į tarpkojį tą daiktą, kurį kaimynas Petras kišo tau į burną..

Kontaktai: Adresas: K. Donelaičio g. 73, LT- 44029, Kaunas El. Paštas: Njuspeipis@gmail.com www.Njuspeipis.lt

Redaktorius: Audrius Žilinskas

Redaktoriaus pavaduotojai: Gintarė Žaltauskaitė Maketuotojai: Tomas Liutvinas Evelina Plonytė Indrė Zemlerytė

4 1 3 2 6

5

*** – Kiek vaikų jūs norėtumėte? – Keturių. – O kaip dėl penkto? – Jokiu būdu! Aš kažkur skaičiau,kad kas penktas pasaulyje gimstantis vaikas – kinas. *** Suvalkietis skaito knygą ir kartkartėmis išjungia šviesą. - Ką čia darai? - klausia žmona. - Puslapius versti galima ir tamsoje.

Anekdotai *** Eina du draugai ir vienas sako: - Žiūrėk ta mergina man nusišypsojo. - Tai, aišku, kad nusišypsojo. Kai aš tave pirmą kartą pamačiau, žvengiau tris dienas!

4

*** Alkoholikas Vasia niekaip negalėjo suprasti kaip katės laka pieną, kol ant virtuvės grindų nesudaužė 0,7l „Finlandijos“.

***

*** Kodėl paukščiai skrenda į šiltus kraštus? Atsakymas: todėl, kad eiti būtų

GREITŲ PINIGŲ RECEPTAS

Startuojant„Njuspeipiui” pristatau kūrinį, kuris nenutolsta nuo šiandieninių realijų. Kriminalinių romanų mėgėjams siūlau susipažinti su švedų rašytoju Jensu Lapidusu. Plunksną į rašalą skandinavas mirko laisvalaikiu, nes Švedijoje jis pripažintas advokatas, kurio specializacija organizuoto nusikalstamumo bylos. Jensas „tvarko” visą ex-jugų mafiją Stokholme. Būtent todėl Švedijoje Lapiduso romanai susilaukė neįtikėtino populiarumo.

*** Į Bezdonių kaimą atėjo pranešimas, kad pas juos turėtų atskristi ateiviai ir kad gyventojai juos susitikę elgtųsi mandagiai, pasisveikintų, pasipasakotų apie save, kuo dirba ir t.t. Ir štai kartą traktorininkas Bumbliauskas ardamas laukus užsinorėjo nupilti skystimą. Nuėjo į mišką, ėgi žiūri – iš krūmų kyšo snukis – raudonas, akys didžiausios... Na, mano, ateiviai atskrido, reikia prisistatyti: – Esu traktorininkas Bumbliauskas, laukus ariu! O tas snukis ir atsako: – Eigulys Petrauskas, kakoju!

Njuspeipio ieškok: Žurnalistai: Spausdino: Evelina Kuodytė UAB „Spindulio spaustuvė“ Kaune – KTU, VDU, ASU, LSMU, KK, MRU, VU KHF, Algirdas Musneckis LKKA, KTU Gimnazija, Raimondas Jurgelaitis Kolpingo kolegija, Fotokorespondentai: Dalius Gudeika Graičiūno AVM, „Vero Viktorija Juciūtė Justinas Lekavičius (vyr.) Cafe“, Gintarė Vasiliūnaitė Eglė Gendrėnaitė „Džem Pub“, „B.O.“, Algimantas Krasauskas Rusnė Vaitiekūnaitė „Supremo“, ‚Mio“, Robertas Žilinskas Domantas Mizeikis „Coffee inn“. Deimantė Stulgytė Dainius Lukšta Vilniuje – VU. Viršelio nuotrauka: Rūta Daukantaitė J. Lekavičius

Visa medžiaga, pateikta „Njuspeipyje“, yra laikraščio nuosavybė. Kopijuoti ir platinti, be redakcijos sutikimo, draudžiama. Redakcijos nuomonė nebūtinai turi sutapti su respondentų, straipsnių herojų bei autorių nuomone. Už reklamos ir asmeninių skelbimų bei juose pasitaikančias klaidas redakcija neatsako. Dėkojame Arūnčikui, už „Njuspeipio“ idėją, LSS už finansavimą, KTU SA už patalpas.

NJUSPEIPIS

19


Nj#86  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you