Page 1

JB danmark

NYHEDSBREV

#6, SEPTEMBER 2011

Er det synd for Rudolf at hans næse er rød? Søndag d. 6. november kl 15.00 er det slut. To års (fuldtids)arbejde når sin slutdato og jeg vil officielt blive puttet iNJaR. To år. To år siden jeg på en skole i Århus blev spurgt: Er det synd for Rudolf at hans næse er rød? og to år siden Lise gav mig en stak post-its for at byde mig velkommen som National Juniorrepræsentant for JB Danmark. 2 år, 61 blogpost, 335 facebook venner, 22 møder med Daglig Ledelse, over 200 nye bekendtskaber fra International JB, 6433 modtagne emails (and counting), 2 tætte samarbejder og livslange fællesskaber, en ødelagt mac-computer, en isbjørn og et ikke-bæredygtigt antal af post-its. Det kan jeg koge mit virke som NJR ned til, men det ville ikke være respektfuldt, hverken overfor de to mennesker jeg har samarbejdet med, mig selv og alle de mange post-its som har hjulpet mig når der skulle struktur på de (sindsygt) mange ansvarsopgaver. Under min Q&A på ÅJBM i 2009 blev jeg spurgt hvilke tre ting jeg ville huskes for, når jeg var færdig som NJR. Jeg svarede noget lignende; Jeg vil huskes for at skrive mange mails, at være til stede fysisk og Side 1 af 9

så en eller anden ting, som jeg kan se tilbage på og sige; se det var mig der lavede det der. Let’s see how it went! 1. Jeg vil skrive mange mails. Tallene taler for sig selv, jeg har skrevet rigtig mange mails. Det viste sig også, da Anne fra Høje Taastrup Sprogcenter kommenterede på vores mailkorrespondance efter at vi havde mødtes første gang; man kan godt mærke på den måde du skriver mails på at du er vant til at kommunikere over mail. 2. Jeg vil være til stede fysisk. Det er straks værre. I løbet af mit første år som NJR deltog jeg i ét helt JB arrangement og var til stede på et par stykker flere og i år har jeg været væk på højskole i 5 måneder, så det kan vidst ikke siges at være lykkedes. 3. Se det var mig der lavede det! Jeg har ikke lavet strukturændringer, opfundet en dyb tallerken eller skabt det perfekte JB Danmark, men måske vil man om et par år kunne se tilbage og sige; det der, det begyndte da Anna var NJR, hvis ikke, kan jeg altid tage patent på at have det ordenligste JB skab på kontoret.

To år er gået og selvom mine visioner måske ikke er blevet til virkelighed, så kan jeg uden at tøve sige, at det har været det mest udfordrende, lærerige, festlige og sociale frivillige ansvar jeg har påtaget mig og jeg vil aldrig have været det foruden. Jeg vil gerne takke Lise og Stefan, for at havde taget denne rejse med mig, Susanne, Louise, Davur, Mette og Bo for at være eksempler jeg lærer af, Tess for at tage ansvar når jeg ikke kunne og for at lade mig sparre med hende, alle i IJB, som alligevel ikke forstår hvad jeg skriver her, iNJaRsne for at være den stille støtte, alle de JB entusiaster derude, hvis idéer og energi er smittende. Men mest af alt alle, som har været aktiv i JB Danmark i årene. Anna, National Juniorrepræsentant 2009-2011 ps. forresten, så er det ikke synd for Rudolf at hans næse er rød, at skille sig ud fra flokken handler udelukkende om hvad der kategoriser flokken, vi kunne da også sige det var synd for julemanden, at han var det eneste menneske i en flok af rensdyr.


21. September 2011 done, Countdown Peace Day 2012 has begun! Anne fra Høje Taastrup Sprogcenter

Hej alle i CISV Høje-Taastrup sprogcenter har de sidste 3 år markeret fredsdagen den 21. september med et fælles arrangement for alle kursisterne. Det har været både en festdag og en dag med alvorlige undertoner. Mange kursister er kommet hertil fra lande med krig, forfølgelse eller andre former for konflikter, og ønsket om fred er derfor både aldeles reelt og dybfølt. Selve ideen om at afholde et fredsdagsarrangement opstod, da jeg – som ny lærer på sprogcentret – lige havde set Jeremy Gilleys ”The day after peace” og var meget fascineret af både ideen og af, hvad én mand kan udrette. Samtidig var jeg fuld af begejstring over de mennesker, jeg mødte hver dag på arbejde. Kursister fra alle verdens lande og fra alle sider af

verdens konflikter sad sammen i klasserne, arbejdede sammen, hjalp hinanden og var venner. Det jeg så var, at vi mennesker er mere ens end vi er forskellige, og at fredelig sameksistens forskellige kulturer og religioner imellem er mulig! I år ”teamede” vi så op med CISV i ønsket om at gøre arrangementet større og budskabet mere synligt. Vi ønskede også, at kursisterne fik oplevelsen af et nyt og større fællesskab uden for skolen og Høje-Taastrup. Det gode samarbejde med CISV resulterede i en super fredsdag på Blågårdsplads med næsten 100 deltagende alene fra sprogcentret og 10. klasse, som også deltog. Stemningen var i top trods grå himmel og stiv kuling fra vest. Der blev læst fredsdigte på dansk, arabisk,

tyrkisk, kurdisk, urdu, thailandsk og rwanda, der blev danset, spillet fodbold og spist kage. Derudover snakkede og hyggede kursisterne – som håbet – både på tværs af klasserne, med repræsentanter fra CISV samt med nysgerrige forbipasserende, hvorved nye bekendtskaber/ venskaber opstod, og de lærte en masse. En elev fra 10. klasse sagde efterfølgende, at han havde lært meget mere i de 3 timer på Blågårdsplads end han ville have gjort ”hjemme på skolebænken”. Så på vegne af Høje-Taastrup sprogcenter vil jeg gerne takke CISV (Anna, Tess og Zandra specielt) for godt samarbejde og en dejlig dag! Jeg/vi håber, vi kan gentage succesen næste år! Find billederne fra Peace Day på facebook.

Side 2 af 9


JB & CISV for Alle på date

Hvordan kommer vi fra 60 til 100? Emilie Hellesøe, en aktiv JBer, synger med bandet, Anette fra Hareskov Værløse lokalforening, svinger hofterne sammen med den nye JB generation og i udkanten af dansegulvet står en generation af Nationale Juniorrepræsentanter og deler følelsen af at være en del af historien. CISV Danmark er blevet 60 og det er blevet fejret. Lørdag d. 17. september dannede Kastrupgårdsskolen rammerne for CISV Danmarks fødselsdagsfejringer. Det blev en dag fuld af anekdoter om gode gamle dage, et fantastisk fællesskab og store tanker om tiden frem til vores 100 års fejringer. Over 150 mennesker deltog i stormødet, nogle var nye, andre var gamle, også var der alle de andre, som også faldt ind i deres egen kategori. Tre af Anna’s højskolevenner var mødt op, total uvidende om hvad hvorfor, hvordan og hvad CISV er og gik derfra med ambitioner om at være ledere, deltagere, frivillige. Annette, ansvarlig for de praktiske rammer til ÅJBM, fik en idé om at vi skal have et band til 10-års fejringerne på ÅJBM og flere tidligere NJRs ville pludselig gå sammen om et IPP på Roskilde Festival. På stormødet blev der plantet en hel urtehave af frø, som alle kan gro ind i de næste fyrre år af CISVs historie. CISV Danmark er blevet 60. Hvordan bliver vi 100? 

Side 3 af 9

JB Danmark havde inviteret CISV for Alle udvalgets medlemmer på date d. 26. september, med det formål at finde ud af hvordan vi kan samarbejde for at udvikle organisationen. Resultatet blev at JB facilitere ledertræning på både CFA1 og CFA2, samt at JB udfører en fredsuddannende aktivitet på CFA2. Skal du på CFA, kan du derfor glæde dig til at finde JB repræsenteret flere steder end bare i køkkenet.

One Day, One Dance: JB Danmark danser for fredsdagen! Verden over har JBere deltaget i peace day projektet One Day, One Dance. Konceptet er simpelt: fri dans til samme sang, Doris Allenversionen af Babra Stryson. Vi gør det for at markere at vi kloden over støtter op om Peace Day. Se JB Danmark danse på Interchangernes Uddannelsesweekend 2 (ICUW2), hvor ICdeltagerne blev introduceret til JB igennem dansen. Find alle de andre JB landes dansevideoer på JB Faces.


En historie om JB. Lørdag d. 17. september fejrede CISV Danmark sit 60-års jubilæum. Følgende tale blev holdt af Bjørn Samming, NJR i 2001-2003 og Anna Forrest, nuværende senior NJR.  Vi vil gerne fortælle en historie om Junior Branch i Danmark. Det er en historie om udvikling og forandring, en historie om gentagelser, men mest af alt, en historie om mennesker. Lad os spole tiden tilbage, til før Anna var på børneby, tilbage til 2001, hvor CISV Danmark fyldte 50. Som en del af fejringen delte vi balloner ud på strøget og en spirende ung mand havde sit første møde med CISV igennem en ballon og i år har modtaget prisen for the Internationale Volunteer of the Year. Til 50 års festen delte nogle unge mennesker flyers ud om AJBM, det her arrangement de ville holde. Det skulle være et møde hvor vi ville kickstarte JB i det format som vi kender det i dag. Så skal vi lidt videre, til 2003, hvor der skete endnu et stort skridt i udviklingen af JB. Før i tiden var Juniorrepræsentanterne blevet valgt af hvad der dengang hed Landsbestyrelsen, men på ÅJBM i 2003 blev juniorrepræsentanterne for første gang valgt af JBerne selv. Nå, på ÅJBM 2005 krydses krydses vores veje. Annadeltager på sit første ÅJBM, selvom hun ikke var helt gammel nok og det er på et tidspunkt hvor buzzwords som Rebranding og Mosaic var lige så hotte, som Just Saying… og Looking Good er i dag. Det JB som Anna møder er et JB som er veletableret og som har overskud til at bidrage aktivt til ikke bare JBs egen udvikling, men hele organisationen og det er en trend, som vi kan se her i dag, hvor mange af de tidligere NJRs sidder i andre positioner, enten nationalt, men i den grad også internationalt.

I 2008 sker der endnu et skælsættende tiltag for JB Danmark. CISV Danmark får ny struktur og med den bliver halvdelen af pladserne i både Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse, besat af JBere, for at understrege at vi er en uddannende ungdomsorganisation. Til november holder vi ÅJBM for 10. år i træk og vi stiller et spørgsmål, som har været omdrejningspunkt for mange diskussion her på stormødet i dag: Hvad brænder du for? Og spørgsmålet er om der ikke er rigtig mange herinde i aften, som på et eller andet tidspunkt har brændt for JB. Men, men men. Selvom vi har et SINDSYGT innovativt program under udarbejdelse til ÅJBM i år, så kan det bare ikke undgås at vi igen i år kommer til at diskutere Lokalforenings Juniorer, som I gjorde i 2001, 2002, 2003 og folk vil engagere sig i de samme projekter om at lave sociale arrangementer for JBere, som er blevet sat i søen og sunket år efter år efter år og det er ganske sikkert at om få år vil JB igen stå overfor store strukturændringer, it’s inevitable.For selvom vi synes at der er sket en stor udvikling i løbet af de sidste ti år, så er mange af de udfordringer vi står overfor og de projekter vi arbejder på same same, but different. Men måske betyder det ikke noget at vi genskaber os selv, for måske er det netop det der er meningen, for selvom JB som instans ikke udvikler sig så meget, så gør menneskene det, og det er alle jer der rejste jer op lige før levende beviser på. Skål for JB! ps. tak til Bjørn for igen (og igen) at få os til at indse at vi kan skabe mere end vi tror.

Side 4 af 9


Kender du dit IJB team 2011-2012? Pladserne i det nye internationale JB team er nu besat og rollerne fordelt. Se om du kan spotte et kendt ansigt eller to blandt teamets medlemmer (hint! begge dine NJRs er en del af teamet). Anna ansvar er at udvikle et training curriculum for træning af JBere (et projekt, vi også har arbejdet på for JB Danmark, men nu har gjort internationalt). Stefan har ansvar for at tage vare for den viden som vi ligger inde med i JB bliver bevaret. Find navne og ansvarsområder på det nye IJB team på vores blog og læs mere om IJB teamet på jb pedia.

Der findes da ikke slaver mere, vel? Astrid fra JB Århus, har sendt os et spændende link hele vejen fra Argentina, tjek det ud og deltag i undersøgelsen: http:// slaveryfootprint.org/

ps. what’s your peace manifesto? http:// action.peaceoneday.org/ your-manifesto

Side 5 af 9

Er du medlem af CISV? Hvis du kan sige ja, til en af nederstående ting, så kan DU gøre en forskel for CISV Danmark. 1. Jeg er flyttet hjemmefra. 2. Jeg har skiftet adresse. 3. Jeg er under 30. Godt, næste spørgsmål lyder så: Er du medlem af CISV Danmark?  De fleste vil nok svare ja, det er jeg da men tænk lige over det en gang til. Det er nemlig sådan at CISV Danmark får økonomisk tilskud fra DUF i forhold til hvor mange medlemmer vi har, som er under 30 år gamle. Så derfor lyder der nu en opfordring til alle os som er medlemmer af hjertet, men ikke på listen. Bliv medlem! Bliv medlem af CISV Danmark for gode 75 kr om året ved at trykke her og udfylde informationerne. Og bliv ikke bange! Når du har trykket indsend og ikke kommer videre til en anden side, så betyder det ikke at der er sket en fejl, det betyder at dine informationer er sendt, tosset, ja, men sandt. Let’s go!


Just do it! Er du CISV Danmarks næste NJR. Den 6. november skal vi i CISV Danmark vælge en ny National Juniorrepræsentant. Anna takker efter to års indsats af og Stefan søger en nysamarbejdspartner. Skal det være dig? I videoen, lavet af den svenske NJR Björn, fortæller NJRs verden over, hvorfor de stillede op til valg og hvorfor det er det fedeste at være NJR. Why did you want to be an NJR? I felt, that I had to give something back after everything CISV gave me. Fernando, Mexico I felt, that I needed to step up and do something more in CISV, and being NJR was a perfect opportunity, to do so.Heath, Australien There were things in JB Canada, that I realized I could have an impact on, things I wanted to change. Julia, Canada What is the best thing about being NJR? You have to keep in touch with all the JBers! Marco, Italien When you run an activity and you get good feedback.Gilles, Luxemborg

Well, the best thing is that you learn a lot, you learn about leadership, you learn about motivation, you learn about facilitation and about organizing your life.Fernando, Mexico If someone, is thinking about running for NJR, what would you say to them? Sit down and think about what competences you have, that you can use in the role, think about what wishes you have – and then, just do it! Anna, Danmark Go for it! Gilles, Luxemborg Do it! Because it’s awesome. Marco, Italien Just go for it! Fernando, Mexico If you think about running, just do it, if you’ve got the enthusiasm and the drive, it’s definitely worth it. Heath, Australien Do it, do it, do it, do it! There is nothing more fulfilling in my life so far, than representing JB Canda. Julia, Canada. Skal du være CISV Danmarks næste NJR? Eller har du en god ven, som vil være en god kandidat? Skriv til njr@dk.cisv.org, hvis du vil stille op, eller hvis du vil nominere en anden kandidat. Læs vores retningslinjer for valg og nominering af kandidater, hvis du gerne vil vide mere om hvordan det kommer til at foregå: Retningslinjer til NJRvalget 2010

NaJuWo 2011 CISV Germany is hosting a fantastic JB weekend in Hamburg from Dec. 2nd till 4th: The NaJuWo 2011. NaJuWo stands for Nationales Junioren Wochenende (translated National JB Weekend) which it has been in former times. Since then it grew bigger and became international so it is open to every Junior who wants to attend. We hereby invite all of you to attend this wonderful weekend full of interesting discussions, sessions, workshops, fun and awesome people around you. Find the invitation here: NaJuWo Invitation We are looking forward to meeting you! Your NaJuWo 2011 Staff - Malte, Ian, Celine, Bente, Hannes

Side 6 af 9


Har du fundet et Have a Peaceful Day. GoCard et sted i Storkøbenhavn? Del din oplevelse med resten af JB på vores facebook profil.

CISV Danmark ændrer sin feestruktur På Hovedbestyrelsesmødet i september blev vores nuværende fee-struktur taget op til genovervejelse. Debatten fortsætter frem til Hovedbestyrelsesmødet i November, hvor en beslutning træffes. Det store spørgsmål vedrøre hvorvidt CISV skal have ansvaret for at købe flybilletter til deltagerne eller om det skal være deltagernes eget ansvar at købe flybilletter. Det kommer til at have Side 7 af 9

konsekvens for det fee du betaler for at deltage på Youth Meetings, Seminar Camps, Summer Camps, IPPs osv. Læs mere om de forskellige forslag, i referatet fra hovedbestyrelsesmødet. Har du en mening om spørgsmålet? Deltag i debatten ved at skrive til os på njr@dk.cisv.org


Nyttige links

CISV DK Ressourser www.cisv.dk/ressourcer JB kalender www.cisv.dk/jb/jb-kalender NJR Blog njrdenmark.wordpress.com JB Pedia - library www.ijb.cisv.org/mwiki/ index.php/Library

CISV DK Facebook www.facebook.com/ cisvdanmark NJR DK Facebook www.facebook.com/ njrdenmark EJB Team Facebook www.facebook.com/ ejbteam

Dropbox www.dropbox.com Doodle www.doodle.com Google Documents docs.google.com Google Calendar www.google.com/calendar

Hvad brænder du for?

JB Danmark

Du kan stadig nå at tilmelde dig ÅJBM 2011: Hvad brænder du for? Der er allerede over 50 der har tilmeldt sig weekenden og vi har plads til flere. Så skynd dig at tilmelde dig og læs mere om arrangementet på facebook

WEB WWW.CISV.DK/JB WWW.NJRDENMARK.WORDPRESS.COM WWW.FACEBOOK.COM/NJRDENMARK KONTAKT NJR@DK.CISV.ORG

Side 8 af 9

JB Danmarks Nyhedsbrev #7 Oktober 2011  

Se JB Danmarks nyhedsbrev for oktober!

Advertisement