Page 1

petanque nederlandse jeu de boules bond E E DA C T I GASTR JBV RLING DE TEE

nr 103 - juli 2020

NPC SEIZOEN 2021 - 2022 pg

JUBILEUMTOERNOOIEN pg

8

14

DE GEZONDE SPORTOMGEVING pg

22


ERIMA is trotse Partner van de NJBB

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

60509_NJBB_A6_Hoch.indd 1

09.05.16 14:22

In onderstaand overzicht staat vermeld wanneer en waar de toernooien plaatsvinden en om welk type toernooi het gaat. Ook staat vermeld wanneer uiterlijk het besluit wordt genomen of het toernooi wel of niet zal plaatsvinden Datum Locatie

Toernooi

Besluit

24 en 25 jul

Kwalificatietoernooi

9 jul

JBC Zoetermeer

(KT) 4 (doubletten)

14 en 15 aug

De Gooiers, Loosdrecht

NK Tête-à-tête

30 jul

9 en 10 okt

CdP Heerlen

Kwalificatietoernooi

24 sep

(KT) 6 (doubletten)

18 en 19 dec

Inhaaldag

Nog niet bekend

kwalificatietoernooi

1 dec


I NHO U D 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27

Kort nieuws Word partner van EK 2022 Jubileumtoernooien Ledenactie Het nationaal sportakkoord Het NPC-seizoen 2021-2022 Districtsnieuws Petanquekoppels Techniek / tactiek De jeugd heeft de toekomst De opleidingen Gezonde sportomgeving

Voorwoord Beste lezer, We hebben flink wat geduld moeten hebben, maar langzaam maar zeker kunnen we de boules weer uit het vet halen. Met de inmiddels opgeheven maatregelen en aangekondigde versoepelingen is het weer mogelijk onze geliefde sport bijna weer normaal te beoefenen. Daarom kunnen we ons ook langzaam weer opmaken voor toernooien en competities. Denk bijvoorbeeld aan de NPC die dit jaar doorgaat en op 18 september 2021 van start gaat. Ook kan je in dit nummer weer lezen over de jeugd die de toekomst heeft en zijn onze vaste rubrieken ‘Tussen de Regels’ en 'Techniek & Tactiek’ weer van de partij en hebben we met ‘De Teerling’ weer een mooie gastredactie! Veel leesplezier gewenst! Veel leesplezier! De Redactie Ps. Wil jouw vereniging gastredactie zijn in een van de aankomende edities? Leuk! Stuur een e-mail naar redactie@njbb.nl en dan maken we een afspraak.

De Boulesbaas-app Vereniging aan het woord Tussen de regels Vrijwilliger in beeld: Bedankt Rina!

3


KORT NIEUWS

INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN In het vorige petanque magazine, editie 102 heeft een uitgebreid artikel gestaan over de nieuwe regels van de internationale federatie (CEP) met betrekking tot overschrijven. Er kunnen hoge boetes worden opgelegd indien je als speler niet goed bent overgeschreven van een buitenlandse naar een Nederlandse vereniging of andersom. In dat geval heb je namelijk twee licenties die zijn afgegeven door twee

verschillende federaties. Als speler mag je binnen de CEP maar over één licentie beschikken. Mocht je naast het lidmaatschap bij een Nederlandse lidvereniging ook nog lid zijn bij een vereniging in het buitenland, neem dan contact op met de ledenadministrateur van je vereniging zodat zij dit kunnen navragen bij het bondsbureau.

NJBB ONTVANGT €131.348,- VAN NEDERLANDSE LOTERIJ (LO)

Natuurlijk doe je mee aan een loterij voor de mooie prijzen maar de

WILLEM WALRAVEN

Helaas bereikte ons het bericht dat Willem Walraven op 20 mei is overleden. Naast het feit dat Willem veel voor de vereniging Le Chateau heeft betekend, heeft hij de afgelopen jaren ook het districtsteam Zuidoost ondersteund in de wedstrijdcommissie. De vereniging Le Chateau heeft een mooi in memoriam geplaatst, dat op hun website te lezen is. Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte.

PAUL WAGENAAR

Donderdagavond 6 mei bereikte ons het droevige en onverwachte nieuws dat Paul Wagenaar in de nacht van 5 op 6 mei is overleden. Paul was een echte petanque man in hart en nieren, die zich op talloze manieren heeft ingezet voor de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Paul heeft in het verleden deel uitgemaakt van het bondsbestuur, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het strategisch marketingplan, heeft drie jaar als lid van de redactiecommissie (2005-2008) gefungeerd en was in het verleden actief in diverse werk- en klankbordgroepen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit plotselinge verlies.

Nederlandse Loterij doet veel meer dan alleen maar geld uitkeren aan prijswinnaars.

Jaarlijks gaat er meer dan 40 miljoen euro vanuit Nederlandse Loterij naar de Nederlandse sport. Iedereen in de sport heeft daar wat aan. Hiermee worden contributies lager gehouden, kunnen competities worden georganiseerd en kan de sport via innovaties mee met maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitalisering. 46,4 miljoen euro van

de opbrengst gaat naar NOC*NSF, de organisatie die (top)sport in Nederland bevordert. Dit bedrag wordt verdeeld over de sportbonden. De NJBB heeft over het boekjaar 2020 een bedrag van €131.348,- ontvangen.

Meer informatie hierover is te vinden op: www.nederlandseloterij.nlspelersbedankt.

4

NIEUWE MEDEWERKER LEDEN- EN PROJECTONDERSTEUNING Vanaf 1 juli komt Jobbi Schefferlie het bondsbureau versterken in de functie van medewerker leden- en projectondersteuning. Jobbi volgt Eric de Reuver op, die het bondsbureau van de NJBB na vijf mooie jaren verlaat.


VAN DE VOORZITTER Het afgelopen anderhalf jaar werd weliswaar door Corona gedomineerd, maar dit heeft ook geleid tot nieuwe inzichten, vooral als het gaat om hoe we toch met elkaar in contact kunnen blijven! Het einde is nu gelukkig echt in zicht. De toename van de vaccinaties en de afname van de besmettingscijfers zorgen voor nieuwe versoepelingen waardoor de sport weer zo normaal mogelijk beoefend kan worden. Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor het geduld, het goed naleven van de regels en het meedenken over de toepassing daarvan in de afgelopen 1,5 jaar.

SPORTAANBOD

Het geschetste perspectief dat wij begin juni vanuit Den Haag kregen, hebben ons doen besluiten het kwalificatieweekend voor de EuroCup (afronding NPC, seizoen 2020-2021) op 3 en 4 juli te laten doorgaan. Tevens kijken wij met vertrouwen uit naar de doorgang van de NK’s, kwalificatietoernooien 'Road To 2022' en een nieuw seizoen van de NPC.

LEDENGROEI

Onlangs is een brief naar alle verenigingen gestuurd met betrekking tot onze zorg over het dalend aantal leden en vooral over het niet aanmelden van alle leden. De brief is naar alle verenigingen verstuurd om enerzijds de ledenactie onder de aandacht te brengen én gezamenlijk te werken aan ledengroei en anderzijds elkaar te wijzen op de afspraken die binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond gelden als het gaat over het aanmelden van leden. Om de dienstverlening op peil te kunnen houden, is de bondsbijdrage van wezenlijk belang. Daarnaast wordt

het subsidiebedrag van NOC*NSF ook gebaseerd op het ledenaantal. Een daling van leden zorgt aan twee kanten voor minder inkomsten. Om met elkaar leden te werven heeft het bondsbestuur besloten om vanaf 1 juli eenmalig geen bondsbijdrage te innen voor het restant van dit jaar zodat verenigingen een interessant aanbod kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden verenigingen in de gelegenheid gesteld om leden die zij nog niet aangemeld hebben, zonder extra kosten dit jaar aan te melden. Op 5 juni is dit onderwerp tevens behandeld in de vergadering van de bondsraad om met elkaar te bespreken hoe wordt omgegaan met vereniging die niet alle leden aanmelden. Ter voorbereiding op de najaarsvergaderingen worden voorstellen hieromtrent uitgewerkt. In de vergadering van de bondsraad werd het jaarverslag 2020, het financieel jaarverslag 2020 en de tarieven (bondsbijdragen en inschrijfgelden) voor 2022 vastgesteld en bepraken we de huidige ontwikkelingen en de activiteiten voor het lopende en komende jaar.

De reacties waren erg positief en iedereen kijkt er enorm naar uit, net als wij ! De komende weken starten ook de kwalificatietoernooien voor de 'Road To 2022'. De beste 8 spelers (4 mannen en 4 vrouwen) van de ranglijst gaan uiteindelijk bepalen welke 4 spelers het team voor Nederland gaan vormen in Den Bosch. Succes allemaal! Tot slot staan in september/oktober de uitgestelde ledenbijeenkomsten van april/mei op de kalender. Ik verheug me enorm om verenigingsbestuurders in de districten te ontmoeten en na afloop samen een glaasje te kunnen drinken. Wat een verademing zal dat zijn na 1,5 jaar pas op de plaats! Ik wens iedereen een prachtige zomer toe en zeg: “A votre santé “ 

Lieke Vogels

EK 2022 IN JUBILEUMJAAR

Op 14 juli zitten we precies 1 jaar voor het EK. Op deze Franse feestdag (quatorze juillet) wordt in Den Bosch het 'One Year To Go'-moment georganiseerd. Op 14 juni was de kickoff van het eerste wijktoernooi in Den Bosch. De afgelopen weken hebben nog meer wijktoernooien plaatsgevonden en de winnaar daarvan spelen tegen elkaar op 14 juli op de aangelegde baantjes op de Parade. Tijdens het congres van de CEP heb ik voor alle federaties een presentatie gehouden over het evenement dat we gaan organiseren.

5


TOERNOOIEN

WORD PARTNER VAN HET EK 2022 OP DE MOOISTE LOCATIE VAN ’S-HERTOGENBOSCH:

De Parade

De Parade kent een rijke geschiedenis. Het begon ooit in 1274 als begijnhof, de plek waar ruim tweehonderd vrouwen onderdak vonden. Dit begijnhof strekte zich uit tot aan de Binnendieze achter schouwburg Theater aan de Parade. Nadat 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik werd ingenomen, werd het katholieke geloof verboden. Er mochten geen nieuwe begijnen meer toetreden en in 1694 was het moment aangebroken dat de laatste Bossche begijn stierf. Dit memorabele moment staat tot op de dag van vandaag gegraveerd in een steen.

Ook nu neemt de Parade een belangrijke plaats in. Het is een van de mooiste pleinen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Strijk overdag neer op een van de terrassen voor een drankje en een lekkere versnapering. ’s Avonds kun je heerlijk dansen in de diverse cafe’s met ieder een eigen stijl.

EUROPEES KAMPIOENSCHAP

Van woensdag 14 juli tot en met zondag 17 juli 2022 wordt het Europese Kampioenschap Tête-à-tête | Doubletten | Mix op de Parade in ’s-Hertogenbosch georganiseerd. Eén van de doelstellingen van het Europese Kampioenschap (EK) 2022 is om meer sociale cohesie te creëren, met name onder ouderen. Dit gebeurt onder meer door oud én jong aan te moedigen en gebruik te maken van de bestaande petanquebanen in de stad. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende side-events om mensen via het evenement aan het sporten en bewegen te krijgen door middel van de inzet van petanque. Om impact te genereren binnen de verschillende maatschappelijke thema’s kunnen bedrijven partner worden van het evenement. Voor dit evenement zijn vijf

6

verschillende partnerpakketten samengesteld die zijn uitgedrukt in het aantal boules (euro’s) waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de maatschappelijke impact. De grootte van het pakket bepaalt de invulling op het gebied van gebruik naam & logo bij het evenement, zichtbaarheid tijdens mediacampagne en de zichtbaarheid op en tijdens het evenement. Voor €995,- (exclusief BTW) kun je al partner worden van het prachtige EK Petanque. Je krijgt hiervoor logovermelding op de eventsite, logovermelding op entree Parade, 2 VIP-tickets voor een sessie op de finaledag inclusief hapje, drankje en tournamentgift.

STEUN PETANQUE

Heb jij bedrijven in jouw netwerk die mogelijk geïnteresseerd zijn om aan dit evenement bij te dragen? Neem dan contact op via info@petanque2022.nl, zodat wij jou kunnen informeren over de maatschappelijke campagnes, de doelgroepen en de plannen per doelgroep rondom het EK Petanque 2022.

OPENBARE BAANTJES IN STRIJD TEGEN EENZAAMHEID Het initiatief om een jeu de boules baan aan te leggen in de wijk, start vaak vanuit enkele enthousiaste buurtbewoners. Het is een mooi middel om met buurtgenoten op een laagdrempelige manier kennis te maken en sociale contacten te onderhouden onder het genot van een hapje en drankje. In het begin worden de jeu de boules banen intensief gebruikt maar na verloop van tijd neemt het gebruik af en wordt de baan minder goed onderhouden.

DE KRACHT VAN OPENBARE BAANTJES

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het voor vele sportliefhebbers niet mogelijk om te sporten in georganiseerd verband. Buiten sporten mocht alleen in afwisselende groepsgroottes van maximaal 2 en 4 personen. Veel binnensporten en ook overdekte jeu de boules hallen (boulodrômes) waren meer dan een jaar gesloten. Gelukkig kan petanque overal gespeeld worden en is er zienderogen


Tekst en beeld: het bondsbureau

Oproep aan alle leden! Om te laten zien hoe mooi onze sport is, roepen we alle leden op om tijdens de nationale sportweek van 18 tot en met 29 september 2021 op een willekeurige dag in die week een buurtgenoot (bij voorkeur niet In de afgelopen jaren zijn steeds meer petanque banen op publieke

lid) uit te nodigen en met hem/

plekken te vinden in dorpen en steden. Bij de voorbereidingen van

haar een potje petanque te

de organisatie van het 'One Year To Go'-moment in ’s-Hertogenbosch

spelen op het openbare baantje

blijken er alleen al in deze stad meer dan 50 openbare jeu de boules

in de wijk of op de speellocatie

banen te liggen.

van de vereniging. Deze activiteit wordt opnieuw herhaald

meer gespeeld op openbare baantjes. Een openbaar baantje kan maatschappelijke een belangrijke functie vervullen om de sociale contacten binnen een buurt te versterken. Daarbij kan petanque als middel worden ingezet om bewoners op een leuke en laagdrempelige manier samen te brengen. Voor petanqueverenigingen is dit een kans om nieuwe beoefenaars enthousiast te maken en hen te stimuleren om eens kennis te maken met de petanquevereniging in de buurt. Het is dan wel van belang dat de vereniging een actieve rol pakt in de ondersteuning van aanbod op zo’n openbaar baantje.

WIJKTOERNOOIEN

Het thema eenzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Op het moment dat je als petanquevereniging in gesprek gaat met de gemeente om vanuit dit oogpunt sociale cohesie te bevorderen binnen de wijk en een link te leggen naar de vereni-

ging dan zal een gemeente hier positief tegenover staan. In ’s-Hertogenbosch worden in aanloop naar het 'One Year To Go'-moment (14 juli 2021) diverse wijktoernooien georganiseerd met als doel om bewoners vanuit de wijk bij elkaar te brengen. De wijkmanagers vanuit de gemeente spelen hierin een actieve rol.

in de week tegen eenzaamheid

BOULESBAAS APP

ding op deze actie is het alvast

Daarnaast wordt de Boulesbaas app steeds verder doorontwikkeld. Op dit moment wordt getest met een toernooifunctie binnen de app zodat gebruikers van de app straks op een eenvoudige manier een toernooitje kunnen spelen. De vereniging kan hierbij uiteraard ondersteunen.

van donderdag 30 september tot en met 7 oktober. De komende maanden worden de verenigingen geïnformeerd over deze actie. Ter voorbereigoed om zelf de Boulesbaasapp te installeren op je telefoon en alvast openbare baantjes bij jou in de buurt via de Boulesbaas app toe te voegen. Laten we gezamenlijk zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze mooie sport

7


TOERNOOIEN

Jubil Bij het 25-jarig jubileum in 1997 heeft de NJBB een groots lustrumtoernooi georganiseerd in Raalte. Dit toernooi stond destijds (31 augustus 1997) open voor 32 jeugd doubletten teams, 32 dames doubletten teams en 128 mannen tripletten teams.

DE TOERNOOIEN

In 2022 worden in samenwerking met de districtsteams per regio jubileumtoernooien georganiseerd. Het ene toernooi is gericht op het ophalen van herinneringen met (oud) functionarissen, terwijl het andere toernooi zich richt op kennismaking met de petanquesport. Doordat elk districtsteam toernooien organiseert, blijft de reistijd beperkt en kunnen meer mensen deelnemen.

In samenwerking met de districtsteams wordt in ieder district een jubileumtoernooi georganiseerd voor (oud-) functionarissen van de NJBB (zowel van de landelijke organisatie als de verenigingen) van de afgelopen 50 jaar. Het gaat een leuk weerzien worden met oud bekenden in een gezellige en ontspannen sfeer. Hier kunnen (oud) scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers, opleiders, afdelingsbestuurders, bondsraadleden en verenigingsbestuurders voor worden uitgenodigd.

Zoals gezegd hebben beide toernooien een ander karakter en doel. Onderstaand is een verdere uitwerking van de verschillende toernooien te lezen.

TOERNOOI VOOR (OUD-)FUNCTIONARISSEN

Het toernooi wordt gespeeld a la mêlee zodat iedere keer de teamgenoten en de tegenstanders verschillen. Daarnaast wordt het toernooi in triplettenvorm gespeeld zodat er zoveel mogelijk afwisseling is en zoveel mogelijk personen kunnen

8


Tekst en beeld: het bondsbureau

Op 1 september 1972 is de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) opgericht. In 2022 viert de NJBB haar 50-jarig jubileum. In 2022 worden per district twee verschillende toernooien georgani-

1972 - 2022

seerd. De data, locaties en uitnodigingen van de toernooien volgen nog maar hieronder alvast wat

leum verdere informatie over de twee toernooien.

TOERNOOIEN IN 2022

deelnemen. Gezien de verwachte leeftijd van het deelnemersveld bestaat het toernooi uit langere pauzes en speelt iedere deelnemer maximaal vier partijen. Het toernooi vindt buiten plaats omdat er dan meer banen ter beschikking zijn. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd aan de deelnemers. De (oud) functionarissen worden persoonlijk uitgenodigd. Het is mogelijk dat sommige (oud) functionarissen door meerdere districtsteams worden uitgenodigd. De betreffende functionaris kan dan zelf de keuze maken in welk district hij of zij gaat deelnemen.

OPROEP!

In de afgelopen 50 jaar hebben zich heel wat betrokken vrijwilligers ingezet voor de landelijke organisatie. Om de uitnodiging als (oud) functionaris niet te missen, kun jij je ook al bij voorbaat aanmelden voordat je de uitnodiging ontvangt. Ken jij daarnaast iemand die absoluut een uitnodiging voor het toernooi van (oud) functionarissen moet ontvangen en niet moet worden vergeten? Ga dan naar www.njbb.nl en klik bovenaan op de oranje button 50-jarig jubileum om het betreffende formulier in te vullen.

PETANQUE KENNISMAKINGSTOERNOOI

Naast het jubileumtoernooi voor (oud) functionarissen organiseert ieder districtsteam een groots eendaags kennismakingstoernooi (doubletten). Daar kunnen boulers (met een lidmaatschap bij een aangesloten vereniging) samen met ‘niet-bouler’ (zonder lidmaatschap bij een aangesloten vereniging) aan deelnemen. Dit toernooi is bestemd om de sport petanque op regionaal niveau te promoten en geïnteresseerden kennis te laten maken met de sport. Er zijn tijdens dit toernooi geen geldprijzen te verdienen. Het toernooi vindt buiten plaats om zoveel mogelijk deelnemers te huisvesten. Daarnaast wordt er geen inschrijfgeld gevraagd voor het toernooi. Er wordt gespeeld volgens het Zwitserse systeem om teams zoveel mogelijk te laten spelen tegen teams van ongeveer hetzelfde niveau. In totaal spelen de deelnemers vijf ronden Zwitsers. Tijdens alle ronden wordt op tijd gespeeld.

De winnaars van jubileumtoernooi ontvangen een leuk passend aandenken. De nummers twee en drie kunnen ook nog op een leuk prijsje rekenen.

9


OPROEP

Door: het bondsbureau

Het sportaanbod heeft sinds de uitbraak van COVID-19 lange tijd stilgelegen. Dit geldt voor alle sporten in Nederland en dus ook voor onze petanquesport. Hierdoor was het lastiger om de petanquesport te beoefenen en spelers samen te brengen. Daarnaast worden de verenigingen financieel geraakt. Dit komt bijvoorbeeld doordat (bar)inkomsten worden gemist. Ook hebben leden van een aantal verenigingen besloten hun lidmaatschap op te zeggen en is de instroom van nieuwe leden minimaal.

F A N A V E I T ! C T A R A N T E S D LE LI GE U J 1

Ook voor de landelijke organisatie is het ledenaantal van belang. Onder andere vanwege de financiën. De twee belangrijkste inkomstenbronnen van de NJBB zijn namelijk de bondsbijdragen en de subsidie van de Nederlandse Loterij (NLO). Als lid van NOC*NSF ontvangt de NJBB een afdracht van de NLO die gebaseerd wordt op het ledenaantal. Deze middelen zijn nodig om (nieuwe) producten en diensten te ontwikkelen om verenigingen kwalitatieve ondersteuning te bieden en de petanquesport te promoten. De daling van het ledenaantal heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een daling van het beschikbare budget vanuit de bondsbijdragen én de NLO. Indien deze daling doorzet, zal dit mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening die kan worden aangeboden.

LEDENACTIE VANAF 1 JULI

LATEN WE GEZAMENLIJK VERDER BOUWEN AAN ONZE MOOIE SPORT PETANQUE! 10

Het perspectief dat er binnenkort weer meer kan worden gespeeld binnen de verenigingen is goed. Dit is dan ook een mooi moment om samen nieuwe leden te werven. Om dit mogelijk te maken, wordt vanaf 1 juli 2021 een ledenactie gestart. Deze actie houdt in dat voor de resterende maanden in 2021 géén bondsbijdrage in rekening wordt gebracht voor de nieuwe leden (primair lidmaatschap) die worden aangemeld door de verenigingen. Alle verenigingen worden opgeroepen om acties op te zetten om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de introductie van een laagdrempelig introductielidmaatschap. Of neem uit jouw directe omgeving zoveel mogelijk mensen mee naar de vereniging. Heeft jouw vereniging zo’n ledenactie bedacht? Dan horen wij dat graag zodat het kan worden gedeeld met andere verenigingen.


Jeu de boules op een sfeervolle familiecamping in de Ardèche

NIEUW Camping les Charmilles is een sfeervolle, verzorgde familiecamping onder gastvrije Nederlandse leiding in hartje Ardèche. De camping heeft een fraaie ligging in het zonnige dal van de Auzon en biedt een schitterend uitzicht over de omgeving. De 99 plaatsen zijn op knusse wijze in terrassen aangelegd.

Verhuur van Luxe Lodgetenten met privé sanitair!

Alle faciliteiten zijn tot 2 oktober geopend, waaronder het verwarmde zwembad en het restaurant waar u kunt genieten van een met zorg bereide maaltijd van streekproducten. In het laagseizoen worden wekelijks in een ongedwongen en gezellige sfeer diverse activiteiten georganiseerd zoals jeu de boules, aquarelworkshops en wandelen. Dit seizoen vinden deze activiteiten plaats van 10 juni tot en met 7 juli en van 29 augustus tot en met 30 september.

Voor informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met Jon van Rossum op 06 - 21 89 33 86. Camping les Charmilles | 1935 Route de Mirabel | 07170 Darbres | Ardèche France | 0033(0)4-7588562711 | www.campinglescharmilles.eu | info@campinglescharmilles.eu


ORGANISATORISCH NIEUWS

Met betrekking tot het Sportakkoord zijn er verschillende ontwikkelingen geweest de afgelopen periode. Zo heeft het bondsbureau een overzicht gemaakt van alle specifieke services die kunnen worden afgenomen en waarmee verenigingen kunnen worden ondersteund. Daarnaast zijn er informatiebrochures ontwikkeld en een stappenplan. Bovendien is nog wat te lezen over het beschikbare budget voor 2021. Alle informatie valt te lezen in dit artikel.

FACTSHEET

Het bondsbureau heeft specifiek voor de aangesloten verenigingen een overzicht gemaakt van de verschillende deelakkoorden met de bijbehorende services. Zowel hoe het bondsbureau de verenigingen bij verschillende onderwerpen kan ondersteunen als services die kunnen worden afgenomen bij externe organisaties. Via de plaatselijke sportakkoorden is er heel veel mogelijk, in ieder geval om een deel van de afgenomen services vergoed te krijgen, als het al niet volledig wordt vergoed. Het overzicht, de factsheet, is op te vragen door verenigingen door een e-mail te sturen naar info@njbb.nl.

VOORBEELDEN VANUIT DE FACTSHEET

Via het Sportakkoord is het mogelijk om (een deel van) het

12

inschrijfgeld van de NJBB opleidingen tot scheidsrechter, wedstrijdleider en basis instructeur petanque vergoed te krijgen. De verschillende opleidingen starten medio augustus en september. De planning van de opleidingen staat op de website (www.njbb.nl). Het verschilt per gemeente wat de mogelijkheden zijn maar op deze manier kunnen tegen een lage prijs functionarissen voor de vereniging worden opgeleid. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een stimuleringsbudget of een begeleidingstraject aan te vragen om specifieke doelgroepen bij de vereniging te betrekken. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijk of visuele beperking, autisme of gedragsproblematiek. Bovendien kan een begeleidingstraject worden gevolgd om de accommodatie duurzamer te maken. Tot slot zijn er mogelijkheden in het volgen van webinars en masterclasses met tal van onderwerpen. Van ledenbinding tot vrijwilligersmanagement en van bestuurlijke vernieuwing tot jouw club klaar voor de toekomst. Het is begrijpelijk dat het voor de vereniging niet mogelijk is om op alle onderwerpen aan te haken. Dit is echter wel hét moment om als vereniging zijnde op bepaalde onderwerpen te worden ondersteunt op een laagdrempelige manier. Het is een


Door: het bondsbureau

ENORME kansen VIA HET NATIONAAL SPORTAKKOORD Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

optie om voor verschillende onderwerpen een projectgroep aan te stellen binnen de vereniging. Zo komt niet alles op het bordje van het bestuur te liggen. Bij verdere vragen kan te allen tijde contact worden opgenomen met het bondsbureau.

COMMUNICATIEPAKKET

In samenwerking met de andere sportbonden is een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. Hiermee willen we de clubs herinneren aan de meerwaarde van het lokale Sportakkoord met als doel dat ze zich aansluiten. Kijk op de website (www.njbb.nl) voor de informatiebrochure over het Sportakkoord en voor het stappenplan hoe de vereniging kan worden ondersteund.

HOE KOMEN VERENIGINGEN IN AANMERKING?

Doordat de inzet van deze middelen lokaal bepaald wordt, roepen we sportverenigingen op om aan te haken bij het lokale Sportakkoord. Lees op de website alles over het lokale Sportakkoord per gemeente: www.njbb.nl/update-nationaal-sportakkoord/

BUDGET SPORTAKKOORD 2021

Goed nieuws! Het ministerie van VWS heeft ten behoeve van de lokale Sportakkoorden voor 2021 eenmalig een extra budget van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit betekent een verdubbeling van de uitvoeringsbudgetten per gemeente. Het geeft meer mogelijkheden om lokaal sportverenigingen te ondersteunen vanuit het lokale Sportakkoord, bijvoorbeeld bij het heropstarten van activiteiten voor leden en ex-leden. Heel handig bijvoorbeeld rondom de Nationale Sportweek.

13


COMPETITIE

Door: het bondsbureau

NPC SEIZOEN 2021 - 2022 gaat door! Alle deelnemende verenigingen aan de NPC hebben op 17 maart

2021 een vragenlijst ontvangen om te kijken hoe groot de interesse is om deel te nemen aan een nieuw NPC-seizoen 2021-2022. In totaal hebben 103 verenigingen de vragenlijst ingevuld.

Maar liefst 96% van de oorspronkelijk deelnemende teams heeft aangegeven in het seizoen 2021-2022 te willen deelnemen. Dit laat zien dat iedereen snakt naar het beoefenen van onze mooie sport petanque in competitieverband. Om die reden is de inschrijving voor het nieuwe seizoen direct gestart op dinsdag 20 april. Uiteraard blijft de start van het seizoen onder voorbehoud van de geldende maatregelen, maar de NPC commissie heeft er vertrouwen in dat in september op een normale manier kan worden gestart, mede met het oog op het vaccinatieschema en de afname van het aantal besmettingen Indien er nog steeds maatregelen gelden, wordt voor de start van het seizoen gekeken naar eventuele versoepelingen binnen het reglement, zoals ook voor het seizoen 2020-2021 is gedaan. De deadline voor het inschrijven van teams is inmiddels verstreken. Hiernaast zijn de belangrijkste data voor de deelnemers op een rijt gezet. De NPC commissie kijkt enorm uit naar het nieuwe seizoen.

14

INSCHRIJVEN EN TERUGTREKKEN VAN TEAMS TOT AAN DEADLINE

• De uiterste deadline om teams aan te melden was maandag 24 mei tot 23:59. Teams die voor 25 mei zijn ingeschreven, zijn zeker van een plaats. Voor verenigingen die teams na 24 mei 23:59 inschrijven, kunnen geen plaatsen worden gegarandeerd. Teams die na 24 mei 23:59 worden aangemeld, komen op een wachtlijst te staan op basis van datum van aanmelding. De NPC commissie zal zich inzetten om ook de teams op de wachtlijst in te delen, deze teams zijn echter niet zeker van een plaats. • Reeds ingeschreven teams kunnen tot en met maandag 24 mei 23:59 kosteloos worden teruggetrokken. Echter verliest een teruggetrokken vereniging in de topdivisie tot en met de vijfde divisie zijn divisieplaats van het betreffende teruggetrokken team. • De inschrijving van de teams is pas definitief zodra de factuur is voldaan.

TERUGTREKKEN VAN TEAMS NA INSCHRIJFTERMIJN

Het voorbereiden van de NPC indeling is omvangrijk en intensief. Vandaar dat direct na 24 mei wordt gestart met de voorbereidingen door de NPC commissie. Bij het samenstellen van de speelschema’s en poule-indelingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met: • maximumcapaciteit van verenigingen • maximumcapaciteit van uitwijklocaties • zo beperkt mogelijke reisafstanden • zo min mogelijk teams van één vereniging in dezelfde poule • het moment waarop teams van één vereniging in dezelfde poule tegen elkaar spelen. Het is daarom zeer onwenselijk als een team alsnog wordt teruggetrokken na de inschrijftermijn, vanaf 25 mei 2021.

GEVOLGEN TERUGTREKKING NA INSCHRIJVING

Het kan natuurlijk voorkomen dat een team zich alsnog moet terugtrekken. Naast het feit dat dit heel vervelend is voor het team, en de betreffende vereniging in kwestie, is dit eveneens heel vervelend voor de andere teams in die poule. Daarnaast zit er een financiële consequentie aan vast voor de betreffende vereniging, die is geregeld in het NPC reglement.


in po ken sc hr ul d ijv e- m in ak en de in lin g v g oo N rlo pi re PCge ag co er nt en ac o p t pe vo rso or ne Be lo n pi ku po ken ge n ul d in nen e- m de in ak de in lin lin g d g g e fin Ee i r se st tie izo e r ve en ich 20 tsp 21 ee -2 lda 02 g 2

dl in e

Be

de a e rs t te Ui

Timeline

PUBLICATIE VOORLOPIGE INDELING

Het publiceren van de voorlopige indeling is een moment waar velen naar uitkijken. Om de vragen hierover goed te stroomlijnen gelden enkele spelregels: • Uiterlijk 9 juli 2021 wordt de voorlopige indeling gepubliceerd op nlpetanque.nl. Daarnaast wordt diezelfde dag een e-mail verstuurd naar alle NPC contactpersonen. • Er kunnen geen rechten aan de indeling worden ontleent voor vrijdag 13 augustus (publicatie definitieve indeling) omdat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. • Alleen NPC contactpersonen kunnen tot en met maandag 19 juli 2021 reageren op de voorlopige indeling in het geval van onmogelijkheden. Verzoeken van andere personen binnen de vereniging worden niet in behandeling genomen.

INHOUDELIJKE VRAGEN VOORLOPIGE INDELING

Een wijziging in één poule heeft vaak consequenties voor wedstrijdschema’s in verschillende andere poules. Een op het oog lijkende eenvoudige aanpassing, levert in de praktijk vaak meerdere nieuwe knelpunten op. Daarom worden verenigingen verzocht om in eerste instantie te beoordelen of verzoeken/ problemen door verenigingen zelf kunnen worden opgelost.

18 september

13 augustus

19 juli

30 juni

24 mei

Deadline:

• Alleen onmogelijkheden met betrekking tot een probleem met de maximumcapaciteit van de accommodatie wordt in behandeling genomen. • Verzoeken met betrekking tot het: Wijzigen van wedstrijddata | Draaien van wedstrijden | Wijzigen van speeltijd | Het minimumaantal thuisteams kunnen veelal door de verenigingen zelf opgelost worden. Deze verzoeken neemt de NPC commissie niet in behandeling. • Verenigingen die na de uiterste deadline van aanmelden (na 24 mei 2021) hun uitwijklocatie pas hebben doorgeven, hebben geen garantie dat dit in het speelschema wordt gewijzigd. Het is daarnaast geen vanzelfsprekendheid dat als een vereniging bijvoorbeeld plek heeft voor drie wedstrijden op de accommodatie én zes teams gebruik maken van de accommodatie, dat op één speeldag 3 thuis- en 3 uitwedstrijden worden ingeroosterd. • Verzoeken die na 19 juli binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

PUBLICATIE DEFINITIEVE INDELING

• De definitieve indeling wordt uiterlijk vrijdag 13 augustus 2021 gepubliceerd op www.nlpetanque.nl. De NPC contactpersonen worden hierover per e-mail geïnformeerd; • De eerste richtspeeldag is zaterdag 18 september 2021. Alle speeldagen staan op de website: www.nlpetanque.nl

Noteer in je agenda! NPC richtspeeldagen seizoen 2021/2022 De speeldata voor de NPC voor het seizoen 2021-2022 zijn bekend. Noteer onderstaande data in je agenda. We hopen weer op de normale manier de competitie te kunnen starten en afronden. 2021: 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 november, 11 december 2022: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april

15


REGIONAAL NIEUWS

Nieuws UIT DE DISTRICTEN Waar normaal gesproken bij ‘Nieuws uit de districten’ wordt geschreven over toernooien, regende het nu afgelastingen. In verband met COVID-19 en de daarbij behorende maatregelen was het niet mogelijk om toernooien te laten doorgaan. Toch was er uit een enkel districten wel ander

VACATURES NOORD: DISTRICTSCOÖRDINATOR VERENIGINGSONDERSTEUNER MIDDEN: SPORTPROMOTOR VERENIGINGSONDERSTEUNER aar Ga n jbb.nl .n www eer info m voor

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan bij je districtsteam! Zij maken een keuze uit, en samenstelling van, alle ontvangen berichten voor in dit magazine.

16

ZOMERCOMPETITIES 2021

Helaas heeft districtsteam Noordwest geen zomercompetities kunnen organiseren in de maanden april en mei 2021. De verwachtingen waren eind maart 2021 zo dat ook in de maanden juni/juli geen competitiewedstrijden georganiseerd zouden mogen worden. Er is toen besloten dat de zomercompetities: ZCD, ZCT en ZACO 2021 niet door konden gaan. Het goede nieuws is dat er weer steeds meer versoepelingen worden aangekondigd, de derde fase vanaf zaterdag 5 juni, en als de ontwikkelingen zich gunstig doorzetten komen er nog meer versoepelingen aan (fase 4 en 5). Pas dan zal het mogelijk kunnen zijn dat wij weer districtscompetities (najaar/winter) mogen organiseren en daar kijken we enorm naar uit.

TOERNOOIKALENDER 2021/’22

nieuws te melden.

ZUIDOOST: DISTRICTSCOÖRDINATOR SPORTPROMOTOR

District Noordwest

Hoewel er niet gespeeld kan worden, gaat het werk van de wedstrijdsecretarissen/secretarissen van de verenigingen en het Districtsteam gewoon door. De toernooien voor het seizoen 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 zijn aangevraagd. Het districtsteam heeft daar een goed beeld van. De goedkeuringen moeten nog officieel plaatsvinden. Hiervoor wordt nog een vergadering gepland. De verwachting is dat deze plaats vindt in augustus. De verenigingen worden per e-mail nader geïnformeerd. Er zijn de volgende belangrijke data wijzigingen aangebracht in de districtscompetitie ZCT 2022 en het districtskampioenschap Tête-a-tête: (vetgedrukt de wijzigingen)


PETANQUEKOPPELS

Tekst&beeld: het bondsbureau

“ALS JE DAN EENMAAL SPEELT, WIL JE OOK winnen” Al bijna heel hun leven zijn ze bij elkaar, Herman (58) en Margriet de Roo (57). Van die 40 jaar, spelen ze tien jaar petanque. Eerst bij JBC Vlaardingen, maar inmiddels bij L’Esprit in Schiedam.

Herman en Margriet de Roo – L’Esprit

“We zijn op de bekende weg betrokken geraakt bij petanque”, zegt Herman. “Het klassieke verhaal van op de camping in Frankrijk boulen en het wel leuk vinden. Maar in eerste instantie hebben we daar niet zo heel veel mee gedaan. Uiteindelijk kregen we wat vrienden over de vloer die zeiden dat ze petanque speelden en zij bleven ons maar uitnodigen om mee te gaan naar de vereniging.” Margriet en Herman hielden de boot eerst nog af, maar na lang aandringen ging het koppel toch overstag. “We zagen het niet zitten om in november in de kou te boulen, maar toen die vriend van ons zei dat Vlaardingen een hal heeft die goed verwarmd is zijn we gaan kijken. Die hal kende ik al, maar ik heb nooit de link gelegd dat daar werd gebouled.” Ondanks dat het koppel elkaar door en door kent, staan ze tijdens het petanquen nog wel eens recht tegenover elkaar. “Soms doen we dingen die de een niet van de ander verwacht of verschillen we echt van inzicht. Maar daar gaan we flexibel mee om hoor. Met de juiste onderbouwing kunnen we elkaar zeker overtuigen om tot een goed compromis te komen. We weten elkaar even vaak te overtuigen, het is niet zo dat de een dat vaker lukt dan de ander.”

HOE FANATIEK ZIJN JULLIE?

“We zijn sowieso wel van de balsporten dus waren snel verslingerd aan het spel. Maar als je dan eenmaal speelt, wil je

ook winnen. We hebben aan veel toernooien meegedaan en ook aan de NPC. Daarin zijn we ook kampioen geworden en gepromoveerd naar de 3e divisie. Het is jammer dat COVID-19 daarna roet in het eten gooide, want we hadden graag gezien hoe we het daar hadden gedaan. “

KOMEND SEIZOEN KOM JE DAARACHTER!

“Dat klopt, maar we zijn inmiddels overgestapt naar L’Esprit. Dat sloot voor ons gevoel beter bij ons aan, waarop we de overstap hebben gemaakt. En qua reistijd maakt het helemaal niets uit, het is even ver als naar Vlaardingen.”

ZIJN JULLIE NU OP DE TOP VAN JULLIE KUNNEN?

“Nee voor ons gevoel maken we nog altijd progressie en dat is het leuke aan onze sport. Het is een stuk complexer dan de meeste mensen denken. We leren echt nog iedere keer als we spelen. Zowel van elkaar als van anderen waarmee of waartegen we spelen. Thuis spreken we er met z’n tweeën over, waardoor je ook nog wat ‘ohja-momenten’ hebt.”

WAT MAAKT PETANQUE ZO LEUK?

“Het feit dat je zo veel leert, maar vooral dat je echt heel veel andere mensen ontmoet en andere accommodaties bezoekt. We houden hier zo veel leuke contacten aan over. We hopen dan ook dat iedereen en iedere vereniging goed uit deze moeilijke tijd komt, waardoor we straks weer op de oude voet zoals voor deze pandemie verder kunnen met z’n allen.”

17


TECHNIEK & TACTIEK

Falende

BOULERS

Als het even niet lukt tijdens een training of een partij, doe je de juiste dingen niet. Of doe je de juiste dingen niet op het goede moment. Of de juiste dingen niet op de goede manier! Deze eenvoudige conclusie is gebaseerd op 45 jaar ervaring.

Er is een bijna eindeloze lijst samen te stellen van de juiste dingen om te doen, wanneer je ze moet doen en hoe je ze moet doen. Als boulers falen is aan minstens één van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan. Dat kan veel oorzaken hebben – vooral op mentaal gebied. Dit artikel gaat vooral over het mentale aspect van ons spel en hoe je dit kunt ontwikkelen. Over: beslissingen nemen, waarnemen, aandacht richten, motivatie, motorisch leren, motorische controle, agressie, angst, opwinding, doelen stellen en doelen bereiken, faalangst, doorzettingsvermogen, spanning, gedachtencontrole, druk en zelfvertrouwen. Ze spelen allemaal een rol bij onze prestaties. Sommige hebben te maken met het juiste doen, andere met het moment en weer anderen met de manier waarop we iets doen of gewoon met alle drie.

FALEN DOOR EEN VERSTOORDE AANDACHT

Afleidingen komen in onze sport vaak voor. Ze beïnvloeden je prestaties negatief. Problemen in een wedstrijd, momenten dat het allemaal net niet wil lukken, ontstaan meestal doordat je aandacht wordt afgeleid! En dat is logisch want je hebt alle tijd om je gedachten te laten dwalen. De dynamiek van petanque is totaal anders dan bij tennis of voetbal. Het duurt over ’t algemeen lang voordat je tijdens een wedstrijd weer een boule moet spelen. De vraag is waar je gedachten naar toe gaan op het moment dat je even niet hoeft te spelen en hoe je ze weer bij elkaar haalt op het moment dat jij weer aan de beurt bent. Het onderkennen van deze afleidingen is van groot belang om beter te kunnen presteren. Aandacht en concentratie zijn belangrijke dingen om op te letten tijdens wedstrijden en trainingen. Je aandacht richten op de juiste zaken, is bepalend voor winst of verlies. Petanque is vaak een keiharde confrontatie met je eigen onvolkomenheden. Wie goed oplet, leert het meest! Je besteedt immers de meeste aandacht aan datgene waar jij je het meest van bewust bent. We zijn nu in de wereld van de sportpsychologie aangeland. Een wereld die allang niet meer zo duister is als 15 jaar geleden.

18

Tekst: Joop Pols

Immers alle grote namen in de topsport maken gebruik van deze wetenschap. Het lijkt zinvol om de voor ons bruikbare zaken eens onder de loupe te nemen. Tijdens een training of wedstrijd worden wij nog al eens afgeleid van de uit te voeren taak. Het lijkt niet nodig om je uit te leggen dat deze afleidingen een negatieve invloed hebben op het resultaat van de wedstrijd. Wanneer jouw aandacht alleen op het spel is gericht en je bent bewust bezig alles in de gaten te houden en te zien wat er gebeurt (waarneming), heb je geen tijd om aan andere dingen te denken. Een afleiding is iets dat je aandacht weghaalt van de dingen die belangrijk zijn, het is een waarneming die er op dat moment eigenlijk niet toe doet. Bijvoorbeeld: Je staat naar de scheidsrechter te kijken die een paar partijen verderop een meting verricht. Je aandacht is dan bij die andere partij en niet bij je eigen partij! Ook het hebben van een doel voor je volgende worp is van cruciaal belang voor je concentratie. Wanneer je na overleg met je teamgenoten hebt besloten wat je wilt bereiken met je volgende worp (doel), ben je geconcentreerd bezig. Hoe sterker het idee is wat je met deze worp wilt bereiken, hoe beter je concentratie. Laten we eens kijken naar een aantal emoties en gedachten die boulers een hele wedstrijd en zelfs een heel toernooi kunnen afleiden.

SPELEN MET ANGST

Heel veel (teveel) boulers spelen met ‘de angst voor de uitkomst’ instelling.

Spelen met angst zal je altijd beperken! Stel je moet tegen een team dat goed is, zij hebben zich al vele malen bewezen en je weet dus dat dit een heel moeilijke wedstrijd kan worden. Winnen lijkt misschien onmogelijk. Dat gevoel, het gevoel van “ik ga waarschijnlijk verliezen” of “die gasten zijn heel goed”, blokkeert spelers. Ze zijn teveel en eigenlijk alleen maar, met de ‘uitslag’ bezig. “Wat gebeurt er als we deze wedstrijd verliezen”? Ze spelen niet in het hier en dat is wel nodig om je concentratie vast houden. De gedachten aan een negatieve uitslag blokkeert. Teveel ‘goede’ teams winnen hun wedstrijden te gemakkelijk door dit angstgevoel van hun tegenstanders. Dit gevoel, en deze ervaring, hebben we allemaal als spelers meegemaakt. Dus herkennen is niet echt een probleem. De vraag is veel meer: Wat kunnen we er aan doen? Dat is moeilijk want je kunt niet opeens doen alsof de tegenstanders geen goede spelers zijn. Je zult het antwoord in jezelf moeten zoeken door te vertrouwen in je eigen kunnen; iedere mêne weer opnieuw. In de komende afleveringen kijken we naar meer afleidingen.


RUBRIEK

Door: Jobbi Schefferlie en Frans Velthuis

DE JEUGD HEEFT DE toekomst!

De petanquesport heeft landelijk gezien een beetje een stoffig imago, terwijl er genoeg sporters met veel passie en strijd op hoog niveau boulen. Als het in de landelijke media over jeu de boules gaat, zijn daar vaak oudere mensen bij te zien, terwijl er ook jeugdigen lid zijn van petanqueverenigingen door het hele land. En die leden willen wij graag in het zonnetje zetten.

De toekomst van de petanquesport ligt namelijk in hun handen. Zonder nieuwe aanwas wordt het in de toekomst steeds dunner bezaaid op de petanquebanen. Heb jij als jonge petanquer een leuk verhaal, een mooie foto of een mooie prestatie behaald? Dan kan je dat aan iedereen laten zien in de nieuwste rubriek 'De jeugd heeft de toekomst!'

Lars de Roos

Rens de Roos

DE BROERS UIT LEMMER

Rens de Roos (17) heeft op 2-jarige leeftijd voor het eerst een toernooi gespeeld in Frankrijk, samen met zijn vader. "Op 5-jarige leeftijd ben ik samen met mijn pake fanatiek gaan boulen en ben ik lid geworden bij JBV Lemsterland in Lemmer", vertelt Rens. Op 7-jarige leeftijd heeft broertje Lars (14) de sport ook ontdekt en belandden zij samen in de nationale jeugdselectie. Rens heeft in totaal zeven NK Jeugd titels op zijn naam staan en broertje Lars heeft in 2018 zijn eerste gouden medaille op het NK Jeugd behaald. Komend seizoen zijn beide heren actief in de Nationale Petanque Competitie (NPC). Rens speelt bij Le Biberon in Leeuwarden en Lars bij de Blède Boulers in Mildam. In de komende jaren willen de broers zich verder ontwikkelen binnen de nationale top van Nederland om te presteren op zowel nationale als internationale toernooien. Ben jij een jonge bouler (onder de 21 jaar) en wil je graag vertellen over hoe jij denkt over de toekomst van onze sport ? Stuur dan een e-mail naar redactie@njbb.nl en misschien zie je jezelf volgende editie terug in deze rubriek.

DE ‘HOGE’ BOULER IN GRONINGEN Marit in actie tijdens een jeugdtraining bij CdP Folâtre

Jakob Huitsing. Foto: -

De 19-jarige Jakob Huitsing uit Oldenzijl heeft in 2016 kennisgemaakt met de sport petanque tijdens een bezoek aan Près le But in Groningen. Jakob heeft in de nationale jeugdselectie Nederland in 2018 mogen vertegenwoordigen op het EK Jeugd in Spanje. "Ik hecht veel waarde aan de mentaliteit van spelers, omdat dit essentieel is en in belang van de teamsport is", vertelt Jakob. De komende jaren wil hij zich optimaal blijven ontwikkelen om in de toekomst een podiumplaats te behalen op een internationaal toernooi. Komend seizoen speelt Jakob in de NPC in de 2e divisie in het 1e team van Le Biberon uit Leeuwarden.

19


ORGANISATORISCH NIEUWS

Door: het bondsbureau

DE opleidingen HOE STAAT HET ER VOOR EN WAT KUNNEN WIJ VERWACHTEN? Alle functionarissen leveren op hun eigen manier een belangrijke bijdrage aan de petanquesport. Scheidsrechters en wedstrijdleiders zorgen er bijvoorbeeld voor dat toernooien en kampioenschappen goed verlopen. Terwijl de instructeurs nieuwe leden (die zij mogelijk zelf hebben geworven) wegwijs maken binnen de vereniging én de sport.

Het is van belang dat er voldoende functionarissen worden opgeleid, dat de opleidingen van het gewenste niveau zijn en dat de aangeboden opleidingen aansluiten bij de wensen en behoeften van de verenigingen en de leden. In dit artikel wordt hier op ingegaan. Hierna is meer te lezen over uitkomsten van enquêtes over de opleidingen, de ontwikkelingen van laagdrempelige opleidingen en de (uiteraard onder voorbehoud) de planning van de opleidingen tot regionaal wedstrijdleider (RWL) en scheidsrechter (RSR) en basis instructeur petanque (BIP).

HOE GAAT HET TOT NU TOE?

De opleidingen RWL, RSR en BIP worden nu aantal jaar een georganiseerd. Sinds 2019 ontvangen alle cursisten na afloop van een opleiding een vragenlijst. Op basis hiervan zijn, waar nodig en mogelijk, verbeteringen doorgevoerd. In totaal hebben 100 cursisten deze vragenlijsten ingevuld. Deze cursisten zijn verdeeld over de verschillende opleidingen (50 RWL, 27 RSR en 23 BIP). De vragen gaan over de opleidingen in het algemeen en een aantal specifieke zaken zoals het opleidingsmateriaal, de tijdsinvestering, de locatie en het huiswerk.

20

De vragenlijst is door 93% van de cursisten ingevuld. De vele reacties laten zien dat men zeer tevreden is. Want met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 doen de huidige opleidingen het goed. Een mooi compliment voor de opleiders en andere betrokkenen. Naast de positieve reacties, geven de cursisten ook aan op welke punten de opleidingen nog kunnen worden verbeterd. Deze aanbevelingen van de deelnemers hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Zo is een aantal opdrachten verbeterd, zijn de opleidingen op een aantal onderdelen aangepast en worden nu heldere afspraken gemaakt met locaties (meestal verenigingen) over wat van elkaar wordt verwacht. Het is belangrijk dat iedereen samen scherp blijft op de kwaliteit van de opleidingen. Alleen op die manier is het mogelijk om de opleidingen op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daarom bedanken wij graag alle cursisten en opleiders voor de reacties en vragen wij toekomstige cursisten mee te denken hoe de opleidingen nog beter kunnen worden georganiseerd.

ONTWIKKELING VAN OPLEIDINGEN VOOR FUNCTIONARISSEN OP VERENGINGSNIVEAU

Een RSR of RWL wordt opgeleid voor bijvoorbeeld regionale toernooien en districtscompetities. Uit de reacties van de deelnemers én de opleiders blijkt dat de opleidingen tot RSR en RWL positief worden ervaren. Verenigingen en leden geven ook aan dat zij behoefte hebben aan opleidingen voor functionarissen die alleen actief zijn op verenigingsniveau. Deze opleidingen bestaan nog niet binnen de NJBB. Doordat op dit punt het aanbod niet volledig aansluit bij de behoefte, gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant worden de opleidingen tot RSR en RWL gevolgd door mensen die alleen actief willen zijn op verenigingsniveau. Zij ervaren de opleiding als te veel/zwaar voor wat zij uiteindelijk op de vereniging gaan doen. Aan de andere kant zijn er mensen die niet beginnen aan de opleiding omdat deze afschrikt gezien de belasting van de opleiding. Om de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften worden dit jaar opleidingen ontwikkeld voor functionarissen op verenigingsniveau. Wat deze functionarissen precies leren


bevoegdheden opgeleide functionarissen krijgen.

KWALITEIT VAN FUNCTIONARISSEN

tijdens de opleidingen en bij welke toernooien en wedstrijden zij actief mogen zijn, wordt in de resterende maanden van 2021 uitgewerkt. Hierbij wordt het bondsbureau ondersteund door Remco Haring. Hij heeft jarenlang ervaring opgedaan op het vlak van opleidingen, waarvan de laatste 12 jaar bij de Academie voor sportkader van NOC*NSF. Op basis van ingevulde vragenlijsten en gesprekken met onder andere opgeleide functionarissen, opleiders en verenigin-

gen wordt de inhoud van deze laagdrempelige opleidingen bepaald. De inhoud van de nieuwe opleidingen voor functionarissen op verenigingsniveau is nog niet bekend, wel is helder dat deze zullen aansluiten bij de bestaande opleidingen tot RSR en RWL. Ook toekomstige opleidingen tot landelijke functionarissen zullen aansluiten op de overige opleidingen. Op die manier ontstaat één geheel waarbij het voor iedereen helder is wat er tijdens de opleidingen wordt geleerd en welke

Het volgen van een opleiding is natuurlijk maar een momentopname in de ontwikkeling van een functionaris. Opgeleide scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs hebben aangegeven dat ze ook na de opleiding behoefte hebben aan overleg en mogelijkheden om door te groeien. Ook vanuit het bondsbureau is er behoefte aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van functionarissen. Na het afronden van een opleiding krijgt een functionaris daarom een accreditatie die een aantal jaar geldig is. De bedoeling is dat deze accreditatie wordt verlengd als de functionaris in die jaren voldoende investeert in het behouden en ontwikkelen van de kwaliteiten als functionaris. Op dit moment bestaan er geen eisen waar men aan moet voldoen om de accreditatie te behouden en is er nog geen programma dat het mogelijk maakt dat functionarissen zich blijven ontwikkelen. Dat programma, waar dit jaar aan wordt gewerkt, maakt het voor iedere functionaris duidelijk wat er voor ondersteuning wordt aangeboden na het afronden van de opleiding, wat er verwacht wordt én hoe de accreditatie kan worden behouden.

PLANNING OPLEIDINGEN NA DE ZOMER 2021

Naast alle nieuwe ontwikkelingen worden dit jaar nog een aantal reguliere opleidingen georganiseerd. Hiermee wordt gestart vanaf september 2021 omdat de verwachting is dat de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 het op dat moment mogelijk maken. Voor dit najaar staan in totaal zeven opleidingen op de planning om te starten.

r de Scan voo tiesessies informa

OOK EEN OPLEIDING VOLGEN?

Eerder dit jaar zijn digitale informatiesessies gehouden over de huidige opleidingen. Hierbij is aan geïnteresseerden uitgelegd hoe de verschillende opleiding er uit zien. Scan de QR-code om de informatiesessies terug te kijken. Ben je geïnteresseerd in één van deze opleidingen en wil je meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud en de structuur? Neem dan contact op met het bondsbureau!

21


2

Deel

GEZOND NIEUWS

Gezonde SPORTOMGEVING

Met betrekking tot de gezonde sportomgeving spelen drie belangrijke thema’s. Dit betreft het rookvrij maken van verenigingen, bewust omgaan met alcohol en het stimuleren van gezonde voeding. In de vorige editie van dit magazine (102) heeft de rookvrije omgeving de aandacht gekregen. Nu is de gezonde sportkantine de beurt.

In samenwerking met de Atletiekunie is op 9 juni een inspiratiesessie gehouden over de gezonde sportomgeving voor alle aangesloten verenigingen. Want is het niet logisch om je als vereniging in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Sport heeft een bijzondere rol in het stimuleren van een gezonde leefstijl, sporten leidt immers al tot een toename van gezondheid. Dus waarom niet ook een prettige plek waar je lekker kunt eten, waar geen overmatig alcohol wordt gedronken en je geen last hebt van rook? Een plek waar -aan jongeren- het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag. Het aanbieden van een gezonder alternatief in de kantine vergt wat energie, maar brengt ook veel voordelen. Met een aantrekkelijk en uitgebreid assortiment in de kantine bied je afwisseling voor de deelnemers en bezoekers, kan de omzet stijgen en draagt de vereniging bij aan een gezondere leefomgeving van de sporters. Het geliefde patatje kan trouwens ook best blijven. Maar door daarnaast een aantal slimme keuzes te maken maak je als vereniging al snel stappen. Het is een goed moment om hiermee aan de slag te gaan gezien de sportkantines vanaf 5 juni weer open zijn. Daarnaast biedt de zomerperiode wellicht de gelegenheid om dit onderwerp op te pakken en een eerste start te maken. De komende periode wordt op verschillende manieren verder aandacht gegeven aan het thema van de gezonde sportkantine. Daarnaast is het een belangrijk thema binnen het Sportakkoord. Via het Sportakkoord kunnen verenigingen verder worden ondersteund met webinars, materialen maar ook middels de ondersteuning van Team:Fit. De ondersteuning van Team:Fit is kosteloos.

22

TEAM:FIT COACH

Het realiseren van een echte verandering is niet altijd gemakkelijk. Daarom zijn er speciale Team:Fit coaches die komen ondersteunen op de vereniging. De Team:Fit coach kan een rol spelen bij het oplossen van bestuurlijke vraagstukken, bij het creëren van draagvlak op de vereniging en het verankeren van de plannen voor een gezonde kantine in het verenigingsbeleid. De Team:Fit coaches staan klaar voor alle verenigingen die ondersteuning nodig hebben. Inmiddels nemen 1.249 sportkantines deel aan het programma van Team:Fit. Gezonde sportkantines die meedoen aan 'Team:Fit' krijgen advies op maat over het aanbieden van gezonde voeding, met als doel een gezonde leefstijl te stimuleren. De deelnemende kantines zijn te vinden binnen verschillende takken van sport.


DOWNLOAD DE GRATIS BOULESBAAS-APP IN DE APP STORE OF PLAY STORE!

Voeg alle baantjes toe aan de Boulesbaas-app De Boulesbaas app kent inmiddels weinig geheimen meer voor de Nederlandse petanquespelers. In die Boulesbaas app vind je een kaart, met daarin inmiddels al meer dan 400 geregistreerde speellocaties. Dit is een mooi aantal, maar we weten dat er nog veel meer petanquebanen te vinden zijn in Nederland. Help jij mee om zoveel mogelijk speellocaties in kaart te brengen door het baantje bij jou in de buurt aan te melden!?

r meer Scan voo tie informa

Met de Boulesbaas-app: • Kan je vrienden uitdagen een potje te spelen • Vind je de speellocaties het dichtst bij jou in de buurt • Kan je de score bijhouden tijdens het spelen • Zie je eenvoudig waar jij staat op de ranglijst • Kan je alle statistieken zien. Tegen wie speel je liever wel en tegen wie niet? • Hou je je speelsterkte bij en zie je je ontwikkeling als speler terug

23


VERENIGINGEN

VERENIGING aan het woord Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging 'De Teerling'

DE OPRICHTING

Nadat al in 1985 door enkele groepjes mensen op aparte locaties in Tiel petanque werd gespeeld, werd in 1987 de Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging opgericht. Na het moeizame proces van de oprichting van de vereniging slaakte één van de aanwezigen een zucht van verlichting: “Hè hè, De Teerling is geworpen”. Daarmee was de naam van de nieuwe vereniging geboren. De eerste jaren werd er op geïmproviseerde locaties in het centrum van Tiel gespeeld, vanaf 1991 kreeg de vereniging een vaste eigen locatie op het terrein van voetbalclub TEC aan de Laan van Westroijen.

EEN NIEUWE BOULODRÔME

In 2014 ontstond het idee voor de bouw van een geheel nieuw boulodrôme. Besloten werd tot een bouwtraject in drie fasen: fase één de bouw van een nieuwe speelhal, fase twee de vervanging van de kantine en fase drie de

24

vervanging van de oude speelhal. Voor de financiering van fase één werd gekozen voor de verkoop van obligaties aan de leden, het afsluiten van een kleine hypotheeklening, beperkte sponsoring en het aanspreken van eigen reserves. In augustus 2017 kwam de omgevingsvergunning en de bouw van de nieuwe speelhal begon in mei 2018. Na casco oplevering door de aannemer werd de hal geheel door eigen vrijwilligers afgebouwd en ingericht. Over clubliefde gesproken. Op 22 september 2018 vond de feestelijk opening plaats. Vervolgens begon de zoektocht naar geld voor fase twee van de boulodrôme, de vervanging van de kantine. Uit goede contacten met de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel (opgericht in 1367 (!) en daarmee de oudste stichting in Tiel) bleek dat zij ons voor een fiks bedrag wilde sponsoren. Daarnaast werd een bouwsubsidie van

het ministerie van VWS (de zgn. BOSA, Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) toegewezen. De rest van het benodigde geld kwam uit eigen middelen. De realisatie was voorzien in de eerste helft van 2020. Medio maart begon echter de coronapandemie. Gelukkig ging de bouw niet op slot en kon het project toch doorgaan. Eerst werd door eigen vrijwilligers de oude speelhal als tijdelijke kantine ingericht, daarna begon de sloop van de oude kantine. Begin mei startte de aannemer met de bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte. Bij de casco oplevering op 3 juli werd tevens de cheque van €50.000,- van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis overhandigd. Na veel bloed, zweet, tranen en hard werken door onze klushelden werd de nieuwe ontmoetingsruimte op 10-10-2020 officieel geopend, in aanwezigheid van een zeer beperkt aantal genodigden. De daadwerkelijke ingebruikname laat


Tekst en beeld: De Teerling

Naast de al genoemde deelname aan enkele NJBB-competities worden jaarlijks diverse eigen competities georganiseerd.

vanwege corona helaas nog steeds op zich wachten. Voor de bouw van de derde fase van de boulodrôme (de vervanging van de oude speelhal) is het bestuur momenteel hard op zoek naar sponsoring. Helaas heeft de gemeente Tiel wederom “nee” verkocht. De inspanning is nu gericht op de provincie Gelderland en op sponsoring van buiten. Planmatig is

(Winter Doubletten Competitie). Dat 'De Teerling' beschikt over een trouwe ledenschaar is wel gebleken uit het feit, dat geen enkel lid heeft opgezegd vanwege corona. Ook kwamen er vanuit de leden diverse suggesties voor extra financiële ondersteuning van de vereniging. En alle leden betaalden netjes vooraf hun contributie voor 2021. Toen de sluiting van de sportkantines

Regelmatig vinden er speciale toernooien plaats: zo is er elk jaar eind januari het Kouwe Klauwentoernooi, waarbij er altijd op de buitenbanen gespeeld wordt, wat de weersomstandigheden ook zijn. Ook organiseren we onder andere het Paaseierentoernooi, het Flipje toernooi, het Herfsttoernooi en het Sinterklaastoernooi. Daarnaast is er (vrijwel) iedere maand een Franse middag en een Kronentoernooi. Bij nagenoeg alle toernooien zijn gasten van buitenaf van harte welkom om mee te spelen. Naast activiteiten op de eigen clublocaties neemt onze vereniging regelmatig deel aan (sport)promotieactiviteiten in de stad Tiel. Vaak wordt dan door eigen leden een tijdelijke petanque aangelegd. Ook worden workshops petanque verzorgd, zowel op eigen terrein als op

“Hè hè, De Teerling is geworpen” realisatie voorzien in 2022, tevens het jaar van ons 35-jarig bestaan.

DE LEDEN

Onze vereniging kent een vrij constant ledenbestand van ca. 100 leden. Het natuurlijke verloop is steeds opgevangen met nieuwe leden. Ongeveer een derde van het ledenbestand is lid geworden in de periode vanaf 2017. De meeste leden spelen recreatief petanque, ongeveer een derde deel zijn wedstrijdspelers. De afgelopen jaren was 'De Teerling” met gemiddeld vier teams actief in de NPC, waarbij het eerste team in de derde divisie speelde. Ook wordt al vele jaren met enkele teams deelgenomen aan de WDC

telkens weer verlengd werd, besloot het bestuur begin februari 2021 tot het opzetten van een ledenactie. Met deze actie, ‘Help 'De Teerling' de coronawinter door’, werd de leden gevraagd zo mogelijk een extra donatie te doen. Binnen een maand was €2.500,- gedoneerd, een bedrag dat na zes weken al was opgelopen tot ruim €3.600,-! En het bedrag groeit nog elke maand.

andere boules banen in de stad. Tevens organiseren we gastevenementen voor onder andere personeelsverenigingen.

ACTIVITEITEN

Voor alle verdere informatie zie onze website: www.deteerling.nl.

Onze activiteiten zijn erop gericht om zowel de wedstrijdspelers als de recreanten voldoende speelmogelijkheden te bieden. Daarnaast is ook het sociale aspect binnen onze vereniging belangrijk.

Bij onze vereniging is uiteraard iedereen welkom. De vereniging concentreert zich bij de werving van leden in eerste instantie op de 40-50 plussers want het blijkt in de praktijk lastig om jongere leden te werven.

Ook een keer in deze rubriek staan? Neem dan contact op met de redactie.

25


TUSSEN DE REGELS

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

DE STIJL VAN

arbitreren Behalve scheidsrechter ben ik ook opleider van scheidsrechters. Bij die scholingen gaat het vaak over de stijl van arbitreren. Er zijn er twee: reactief en proactief.

REACTIEVE ARBITRAGE

Reactief arbitreren is voor een scheidsrechter het gemakkelijkst. Hierbij doe je namelijk in principe niets dan gewoon rondlopen en om je heen kijken. En daar blijft het vaak ook bij. Je ziet bijvoorbeeld een speler die met zijn tenen op de cirkel staat. En dat mag dus niet. Maar je grijpt niet in. Hoogstens spreek je na afloop van de werpronde de speler even aan, en vertel je hem dat je zag dat hij niet netjes binnen de cirkel stond. Vaak hebben de spelers niet eens in de gaten dat ze dit deden, en zijn ze blij met de positieve terugkoppeling. Wat doet een reactieve scheidsrechter wel? Hij treedt wel degelijk op, bijvoorbeeld bij ruzie tussen spelers. Vaak vraagt één van beide partijen hem dan om (aan de tegenstander) de spelregels uit te leggen of om op te treden (ook altijd tegen de opponent). En verder reageert hij natuurlijk op verzoeken om te meten. Deze stijl is vooral geschikt voor recreatieve toernooien of promotietoernooien, waar de spelregelkennis bij de spelers soms geheel of gedeeltelijk ontbreekt, en waar je als scheidsrechter een informatieve rol vervult. Maar bij bijvoorbeeld de NPC, of bij toernooien waar om prijzen wordt gespeeld, zal je niet snel een scheidsrechter vinden die zo arbitreert.

PROACTIEVE ARBITRAGE

Ook hierbij doe je in principe niets dan gewoon rondlopen en om je heen kijken. Maar om je heen kijken heeft een nadeel: je ziet wel eens wat. En dan moet je ingrijpen. Daar heb je weer die speler met zijn tenen op de cirkel staat. Dat mag nog steeds niet, maar ditmaal ben je een proactieve scheidsrechter. Dus wacht je even tot hij nog een keer in de cirkel

26

staat, en je kijkt of hij het weer doet. En jawel hoor: er is sprake van een patroon. Dus grijp je in, je begint met een waarschuwing. En vervolgens loop je verder. Maar af en toe kijk je van een afstandje of de speler zijn leven gebeterd heeft. Zo niet, dan kom je terug, en leg je een sanctie op. Die trouwens prima vergezeld kan gaan van een informele waarschuwing aan zijn tegenstanders. Zij hadden immers oplettender moeten zijn, en er liefst zelf iets van moeten zeggen. Verder doet een proactieve scheidsrechter natuurlijk ook alle dingen die een reactieve scheidsrechter doet, met name het meten van boules. Deze stijl is gewenst bij niet-recreatieve toernooien, waar je van de spelers een gedegen kennis van de spelregels mag veronderstellen, en je dus niet coulant kunt zijn.

GEDRAGSREGELS

Bij beide soorten arbitrage komt niet alleen het handhaven van de spelregels om de hoek kijken, maar zijn ook de gedragsregels van belang. Die staan niet altijd zwart op wit, en juist daar komt het beoordelingsvermogen van de scheidsrechter van pas. Een voorbeeld: Wat als iemand expres doet alsof hij geen boules meer heeft of doet alsof hij niet op punt ligt? Een speler mag zijn boule pas werpen als hij er zeker van is dat de tegenpartij niet aan de beurt is om te werpen. Deze ligt dus of op punt, of heeft geen boules meer. Als iemand zijn boule desondanks werpt, is deze boule ongeldig en moet worden verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet spelen, is hier erg belangrijk. De tegenpartij heeft de morele plicht om, als het erop lijkt dat de andere partij onterecht een boule wil gaan werpen, dit kenbaar te maken. Als de speler dit bewust of onbewust nalaat, is echter geen sprake van een officiële overtreding. Opzet is hier immers (helaas) zelden aan te tonen. Als de scheidsrechter hier in de loop van het toernooi of de partij een patroon in ontwaart, kan hij hier naar eigen inzicht wél tegen optreden.


VRIJWILLIGER IN BEELD

Tekst: het bondsbureau, foto: Rina van Vroenhoven

In deze rubriek komen mensen aan het woord die zich vrijwillig inzetten voor onze sport. Vrijwilligers zijn de spil van de NJBB. Zonder vrijwilligers bestaat er geen georganiseerde sport.

Rina bedankt! Al jaren doet ze vrijwilligers en niet alleen in de petanquewereld is ze actief. De 73-jarige Rina Vroenhoven is coördinator wedstrijdzaken voor districtsteam Zuid.

“Ik ben niet zo van in de belangstelling staan hoor”, trapt Rina het interview af. “Maar ik heb er even over nagedacht en vind het toch wel leuk om mee te werken. Ik ben nu lid van JBC Amby, maar heb hiervoor in Brabant gewoond. Daar zat ik al in het afdelingsbestuur als secretaris van afdeling 14.” Daar kwam Rina overigens niet helemaal uit eigen beweging. “Ik deed destijds zo veel vrijwilligerswerk, dat ik hier ook een beetje inrolde. ‘Oh Rina doet dat wel’ zeiden ze en daar kon ik niet echt meer tegenin. Dat heb ik een aantal jaar met heel erg veel plezier gedaan.” “Ik ben later naar Maastricht verhuisd en ben toen meteen gevraagd om daar voor districtsteam Zuid aan de slag te gaan. Dat wilde ik uiteraard, maar ik had wel hulp nodig om wegwijs te worden gemaakt. Gelukkig had ik dat daar genoeg, waardoor ik daar ook prima in ben gerold.” “Ik ben verantwoordelijk voor de toernooikalender en dat vind ik erg leuk om te doen. Het is minder druk dan wat ik hiervoor deed in Brabant, want er zijn minder verenigingen en activiteiten, maar het moet toch in goede banen worden geleid.”

“Aan mijn vrijwilligerswerk ben ik niet heel veel tijd kwijt. Dat komt doordat er, sowieso het afgelopen anderhalf jaar, wel heel weinig te doen was. Daarvoor is het ook relatief rustig geweest. Ik moet wel actief achter de organisatie van toernooien aan om de toernooikalender te vullen. Dat kost misschien de meeste tijd.

DUS JE HEBT GENOEG TIJD OM ZELF TE BOULEN?

“ja, hoewel ik dat niet heel veel doe om eerlijk te zijn. Ik heb een partner die iedere dag heel erg vroeg op moet in verband met zijn werk en daardoor zijn de late boule-avonden voor ons niet ideaal. Ik ben daarom niet meer zo veel op de vereniging te vinden.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN PETANQUE VOOR JE?

“Het is best moeilijk om alles goed te organiseren zonder goede vrijwilligers. Je merkt overal dat de vrijwilligers wat ouder worden en steeds minder kunnen en/of willen doen. Dat gaat in de toekomst wel een probleem opleveren. Daarom is het belangrijk dat ook in de toekomst genoeg vrijwilligers zich blijven inzetten om onze sport in leven te houden. Ik zou zeggen dat iedereen een schop onder zijn kont moet krijgen om in ieder geval weer te komen boulen. Er is in ieder geval al een mooi initiatief gestart bij JBC Amby waar op vrijdagavond door een groep jeugdige mensen met een handicap wordt gebould onder begeleiding van vrijwilligers.

Colofon PETANQUE IS EEN UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND REDACTIE

redactie@njbb.nl

BONDSBUREAU NJBB Kelvinbaan 48 3439 MT Nieuwegein info@njbb.nl www.njbb.nl 030 - 20 20 145

POSTADRES

Postbus 2650 3430 GB Nieuwegein

AAN DIT MAGAZINE WERKTEN MEE

Gastredactie De Teerling: Ed Roelofs. En verder: Miranda Aalmoes, Bart Achterhof, Twan Beckers, Nort Hesse, Joop Pols, Eric de Reuver, Jobbi Schefferlie, Frans Velthuis, Lieke Vogels, Boudewijn Waijers en de districtsteams.

VORMGEVING

Laura Vaessen

COVERFOTO

Thirza Verkerk

DRUK

Sportfacilities & Media

ADVERTEREN

Neem contact op met de redactie

ABONNEMENTEN

Jaarabonnement € 24,00 (voor niet-leden of extra abonnement) Aanvragen via Bondsbureau ISSN-nr Petanque 1381-0308

UITERLIJKE INLEVERDATUM KOPIJ

Petanque nr. 104: 20 september 2021

27


Een lot met alleen maar winnaars. Met de spellen van Nederlandse Loterij maak je kans op

enorm veel prijzengeld. Maar je steunt ook de Nederlandse sport, inclusief de Nederlandse Jeu de Boules Bond! Want het geld dat we niet aan prijzen uitkeren, dragen we af

aan de Nederlandse sport en aan 18 goede doelen op het

gebied van gezondheid en bewegen. Bedankt voor je steun. En veel geluk.

SPEEL BEWUST 18+

Nederlandseloterij.nl

Profile for NJBB

Petanque Magazine 103  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded