Page 1

MANAGEMENT DEVELOPMENT

PRO G R A M M A 2017


2 | Nive Development Programma 2017

Gert van der Houwen | Directeur Nive g.vanderhouwen@nive.org


Nive Development Programma 2017 | 3

VOORWOORD 2017 is alweer het vierde jaar dat we onze leden het Management Development (MD) programma aanbieden. Dit jaar bestaat het MD ­programma uit 3 leerlijnen: •  Persoonlijke Ontwikkeling (samenvoeging van de lijnen Personal ­Development en Management Development) • Management & Ondernemerschap (voorheen Business Development) • Interim Management (voorheen Interim Management Development) Hierin leest u terug dat “verandering de enige constante is” en ook wij voelen ons erg aangesproken door dit adagium. Niet alleen ziet u dit terug in de titels van de leerlijnen, de inhoud van de workshops en masterclasses maar ook in de opzet. De bijeenkomsten van de leerlijn Management & Ondernemerschap worden georganiseerd in samen­ werking met en op locatie van 4 verschillende Hogescholen: Saxion Hogeschool Deventer, Hogeschool Inholland (Diemen en Den Haag) en Avans Hogeschool Den Bosch. Wij zijn heel benieuwd hoe deze bijeen­ komsten bezocht gaan worden omdat we dus onze leden gaan mengen met studenten. Voor u de gelegenheid om in contact te komen met “millennials” en voor de studenten de mogelijkheid om in contact te komen met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Binnen het programmaboekje ook aandacht voor de Kennisnetwerken van het Nive en in het bijzonder voor de Sociëteit Quintessence (SQ); dit is de doorontwikkeling van het kennisnetwerk Interim Management en als Nive hebben we de ambitie om de 500 beste interim managers van Nederland onder deze vlag te gaan verenigen. Zoals u ziet: geen gebrek aan ambitie en daadkracht binnen uw Nive. Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen bij bijeen­komsten van het MD programma of binnen een van de Kennisnetwerken.


4 | Nive Development Programma 2017

Programma Commissaris Gabriella van der Veen Young Executive bij Boer & Croon

M (06) 55 19 65 57 | g.van.der.veen@boercroon.nl

Programma Commissaris Joost Imthorn Young Executive bij Boer & Croon

M (06) 42 02 80 62 | j.imthorn@boercroon.nl


Nive Development Programma 2017 | 5

Persoonlijke Ontwikkeling ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ Zegt deze spreuk jou wat? Het is wat ons betreft een spreuk die slaat op Persoonlijke Ontwikkeling. Wanneer je jezelf ontwikkelt en daar­ door meer uit jezelf weet te halen, ben je in staat meer uit anderen te halen en het werk te verbeteren. Het doel van ons programma: deelnemers inspireren en activeren om aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeldoelen. Met dit idee hebben wij het programma van 2017 samengesteld. We beginnen met de kern, bij jou. Wat zijn jouw drijfveren en hoe haal jij zingeving uit je werk? Daarna gaan we verder met persoonlijke effec­ tiviteit: hoe doe jij je werk en hoe kan je jouw effectiviteit vergroten? We zoomen uit naar de omgeving: met wie werk je, hoe verloopt dit en hoe kan je dit verbeteren? Ten slotte zal jouw rol als leider onder de loep genomen worden: Hoe zorg je dat je samen het beste werk levert? Hoe haal je meer uit de ander? Hier liggen vier opeenvolgende onderwerpen aan ten grondslag: zin­ geving, persoonlijke effectiviteit, context en leiderschap. Ieder onder­ werp wordt benaderd met zowel een sessie vanuit de theorie als een vanuit de praktijk. Wat kunnen we leren van leiderschap in militaire context, topsport, creatieve ontwerpers en werken met verschillende generaties? Wij nodigen je van harte uit om met ons meer over en voor jezelf te leren, om zo meer voor een ander te kunnen betekenen. Wij kijken uit naar jouw komst!


6 | Nive Development Programma 2017

DATA

Leergang Persoonlijke Ontwikkeling Jaaropening Zingeving I - ‘Kleine filosofie van het geluk’ Spreker: Prof. Dr. Joep Dohmen

Workshop Zingeving II - ‘Wat haal ik uit mijn werk? Hoe maak ik ­optimaal gebruik van de tijd die ik heb?’ Spreker: Paul Loomans

Workshop Persoonlijke Effectiviteit I – ‘Moed als onmisbare ­factor voor geluk, vrijheid en goede keuzes’ Spreker: Marinka Lipsius

Workshop Persoonlijke Effectiviteit II – ‘Design Thinking voor ­aan­jagers van slimmere, duurzame en ­inclusieve ­innovatie en ­verandering!’ Sprekers: Wina Smeenk en Agnes Willenborg


Nive Development Programma 2017 | 7

Masterclass Context I - ‘Hoe werk ik samen? – Duurzaam Presteren – Topsport versus Business’ Spreker: Floris Evers

Workshop Context II - ‘Nieuwe generaties in vergrijzende ­organisaties’ Spreker: Aart Bontekoning

Masterclass Leiderschap I – ‘Wat kunnen we leren over militair ­leiderschap? Niemand is belangrijker dan het team’ Spreker: Otto van Wiggen

Masterclass Leiderschap II – ‘Nieuw leiderschap leidt tot ­meer ­eigenaarschap op de werkvloer!’ Spreker: Pieter van der Haak


8 | Nive Development Programma 2017

Programma Commissaris Erica Linger-de Leeuw | Eigenaar DIY Soap M (06) 45 30 40 31 | ericadeleeuw@hotmail.com


Nive Development Programma 2017 | 9

Management & Ondernemerschap ‘Creëren en Inspireren’ Naast de kunstenaar is er nog een beroepsgroep die altijd bezig is met creëren: de ondernemer. Van niets maken zij iets. Er ontstaat een idee, een droom, een visie en de ondernemer gaat aan de slag. Ze ­creëren een product, dienst, ervaring en zijn ook nog in staat om die te verkopen. Zijn deze mensen uit speciaal ondernemershout gesne­ den of kan iedereen dit leren? En is het antwoord op deze vraag eigen­ lijk wel relevant? Want willen ondernemers en managers niet ­gewoon aan de slag gaan? In deze leergang gaan we vooral gewoon aan de slag, ondernemers DNA of niet. Er zullen simpele tips & tricks voorbij komen om je omzet te verhogen, meer klanten binnen te halen en betere relaties op te bouwen. Maar ook vernieuwing en waardecreatie zullen voorbij komen. Want in een tijd waarin we voortdurend worden ingehaald door technologie, is het essentieel om vernieuwing een be­ langrijke plek te geven binnen iedere organisatie. Dit jaar start deze nieuwe leerlijn waarin Management & Onder­ nemerschap centraal staan. Naast de interessante content is deze leerlijn ook bijzonder door de locatie. De workshops zullen in verschil­ lende Hogescholen in Nederland plaatsvinden. Nive leden en ­studenten ­worden uitgenodigd om aan de workshops deel te nemen. Zo ontstaat hopelijk een inspirerende mix die gaat zorgen voor nieuwe verbindin­ gen, interessante discussies en vernieuwende ideeën. Ik vond het ontzettend leuk om aan deze leerlijn mee te mogen ­werken en ik nodig u uit om samen met mij gewoon aan de slag te gaan. Laten we van 2017 een creatief en inspirerend jaar maken!


10 | Nive Development Programma 2017

DATA

Leergang Management & Ondernemerschap Workshop ‘Hoe word je de Uber of Netflix in jouw branche?’ Spreker: Petra Iuliano

Workshop ‘Ondernemershout bestaat niet – 6 factoren waarmee elke zelfstandige professional meer omzet haalt’ Spreker: Linda Spaanbroek

Workshop ‘Pionier – Vernieuwing en waardecreatie binnen handbereik voor je bedrijf, afdeling of merk’ Spreker: Arjan Polhuijs

Workshop ‘Verhoog je gunfactor – In 3 stappen naar zakelijk succes’ Spreker: Michiel Cobben


12 | Nive Development Programma 2017

Programma Commissaris Esther Stehouwer | Eigenaar De Blikverruimer M (06) 41 71 56 97 | deblikverruimer@gmail.com


Nive Development Programma 2017 | 13

Interim Management ‘Succes uit het verleden, is geen ­garantie voor succes in de toekomst’ Sinds een aantal jaren ben ik dan ook gestopt met het zoeken naar het 'ei van Columbus', de techniek die altijd werkt. Een dergelijke ­techniek bestaat in mijn wereld niet, omdat de ceteris paribus con­ ditie zich in de werkelijkheid niet voordoet. Verander-, verbeter- en interim ­ opdrachten vragen mijns inziens om een schat aan kennis over m ­ enselijk gedrag, groepsgedrag en communicatie. Dat maakt het ­mogelijk om ­tijdens lastige situaties, listige technieken in te zetten en om van aanpak te wisselen als de gekozen techniek niet tot het gewenste doel leidt. Ik heb dit programma voor u samengesteld vanuit mijn ideeën over maatschappelijk betekenisvol ondernemen en de verschillende invals­ hoeken die mij behulpzaam zijn in mijn werk. Kennis, vindingrijkheid, creativiteit, veranderingsgezindheid, omgevings- en zelfbewustzijn bieden iedere interimmer namelijk de garantie zijn of haar opdracht tot een succes te maken.


14 | Nive Development Programma 2017

DATA

Leergang Interim Management Workshop ‘De Veranderversneller. Hoe ontwikkel je een samen­ hangend, geloofwaardig en richtinggevend verander­ verhaal?’ Spreker: Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst CMC

Masterclass ‘Leiderschap in evenwicht – Nieuwe tijden vragen om ­nieuwe vormen van leiderschap’ Spreker: Prof. Dr. Freek Peters

Masterclass ‘Betekenisvol ondernemen. Een gat in de Maatschappij’ Spreker: Kees Klomp


Nive Development Programma 2017 | 15

Workshop ‘Listig in lastige situaties’ Spreker: Dr. Jack van Minden

Masterclass ‘Neuroleiderschap - Leiderschap met het brein in ­gedachten’ Spreker: Guido de Valk

Masterclass ‘Versterken van de innovatie mindset’ Spreker: Prof. Dr. Jeff Gaspersz


16 | Nive Development Programma 2017

Nive

MD Programma 2017 1.

1.

Woensdag 25 januari, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Jaaropening Zingeving I - ‘Kleine filosofie van het geluk’ Prof. Dr. Joep Dohmen, Emeritus Hoogleraar Universiteit voor Humanistiek sinds 2014; Lector Bildung Centrum voor ­Humanistische Vorming en aan de Hogeschool voor Toegepas­ te Filosofie 2.

Dinsdag 7 februari, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

2.

Workshop ‘De Veranderversneller. Hoe ontwikkel je een samenhangend, ­geloofwaardig en richtinggevend veranderverhaal?’ Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst CMC (PlusPulse), Organisatie­adviseur 3.

Woensdag 8 maart, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass ‘Leiderschap in evenwicht – Nieuwe tijden

3.

­vragen om nieuwe vormen van leiderschap’ Prof. Dr. Freek Peters (Galan Groep), Hoogleraar contextueel leiderschap aan de Tilburg University 4.

Donderdag 23 maart, van 14.00 tot 17.00 uur Hogeschool Saxion in Deventer (Handelskade 75)

Workshop ‘Hoe word je de Uber of Netflix in jouw ­branche?’ Drs. Petra Iuliano MM (Iuliano Intelligent Marketing), Growth Hacker, Verdienmodellen Expert & Business Mentor

4.


Nive Development Programma 2017 | 17

5.

Donderdag 6 april, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Workshop Zingeving II - ‘Wat haal ik uit mijn werk? Hoe maak ik optimaal gebruik van de tijd die ik heb?’

5.

Paul Loomans (De StressOntknoping), trainer, coach, auteur 6.

Dinsdag 18 april, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass ‘Betekenisvol ondernemen. Een gat in de Maatschappij’ Kees Klomp (Karmanomics), ondernemer, adviseur, schrijver 7.

Woensdag 10 mei, van 15.00 tot 18.00 uur

6.

Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Workshop Persoonlijke Effectiviteit I – ‘Moed als onmis­ bare factor voor geluk, vrijheid en goede keuzes’ Marinka Lipsius (Buro ML&P), schrijver, spreker, ­trainer, Boardroompartner voor leiderschapsontwikkeling en ­besluitvorming 8.

Donderdag 1 juni, van 14.00 tot 17.00 uur

7.

Hogeschool Inholland in Diemen (Wildenborch 6)

Workshop ‘Ondernemershout bestaat niet – 6 factoren waarmee elke zelfstandige professional meer omzet haalt’ Linda Spaanbroek (InfoMarketeers), bekroond onder­ nemerscoach & trainer, spreker & auteur 9.

Dinsdag 13 juni, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

8.

Workshop Persoonlijke Effectiviteit II – ‘Design Thinking voor aanjagers van slimmere, duurzame en inclusieve ­innovatie en verandering!’ Wina Smeenk (Wien’s ontwerperschap), empathisch ­Co-­Design Professional en Agnes Willenborg (A better place), ­Design Thinking en Transformation Design expert 9.


18 | Nive Development Programma 2017

Woensdag 13 september, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass Context I - ‘Hoe werk ik samen? – Duurzaam Presteren – Topsport versus Business’

10.

Floris Evers (Peak 4), Performance Coach en als topsporter al 10 jaar ervaring met hockey op Olympisch niveau 10.

Woensdag 20 september, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Workshop Context II - ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ Aart Bontekoning (Generatiewerk), Organisatiepsycholoog en

11.

gespecialiseerd in ‘opvolgende generaties in organisaties’ 11.

Donderdag 28 september, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Workshop ‘Listig in lastige situaties’ Dr. Jack van Minden (Psycom Beheer), Psycholoog 12.

Donderdag 5 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur Hogeschool Avans in Den Bosch (Onderwijsboulevard 215)

12.

Workshop ‘Pionier – Vernieuwing en waardecreatie binnen handbereik voor je bedrijf, afdeling of merk’ Arjan Polhuijs (Flare), Innovatie Strateeg 13.

Woensdag 11 oktober, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass ‘Neuroleiderschap - Leiderschap met het brein in gedachten’

13.

Guido de Valk (De Valk Leadership Company), Leiderschapstrainer 14.

Woensdag 1 november, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass Leiderschap I – ‘Wat kunnen we leren over ­militair leiderschap? Niemand is belangrijker dan het team’ Otto van Wiggen, Brigade-generaal buiten dienst, Trainer Coach bij Mission Command

14.


Nive Development Programma 2017 | 19

15.

Dinsdag 14 november, van 15.00 tot 18.00 uur Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass ‘Versterken van de innovatie mindset’ Prof. Dr. Jeff Gaspersz (Cadenza Innovation), Professor of Innovation (Nyenrode Business Universiteit) 16.

15.

Donderdag 23 november, van 14.00 tot 17.00 uur Hogeschool Inholland in Den Haag (Theresiastraat 8)

Workshop ‘Verhoog je gunfactor – In 3 stappen naar ­zakelijk succes’ Michiel Cobben (De Gunfactor), sales consultant 17.

Dinsdag 28 november, van 15.00 tot 18.00 uur 16.

Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2)

Masterclass Leiderschap II – ‘Nieuw leiderschap leidt tot meer eigenaarschap op de werkvloer!’ Pieter van der Haak (P&A Talentontwikkeling), ondernemer, DGA, auteur, spreker

Netwerkborrel De Nive bijeenkomsten worden afgesloten met een Netwerk­ borrel van 18.00 tot 19.00 uur. De 4 bijeenkomsten van de Nive leergang Management & Ondernemerschap starten een

17.

uur eerder dus de Netwerkborrel vindt bij deze bijeenkom­ sten van 17.00 tot 18.00 uur plaats.

Deelnamekosten Nive leden en studenten: gratis. Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhanke­lijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per ­persoon. Niet-leden: € 145,-. Voor introducés van niet-leden: € 95,-. Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en Netwerk­borrel na afloop.

Meer weten of inschrijven?

ite/activiteiten www.nive.org/webs ­Marie-Thérèse of neem contact op ger Nive MD Schlatmann, mana 01 36 28 of Programma (06 – 20 e.org). mt.schlatmann@niv


20 | Nive Development Programma 2017

ONTMOET SQ Hèt kennisnetwerk voor interim-managers


Nive Development Programma 2017 | 21

Wat is Sociëteit Quintessence (SQ)? Een Kennisnetwerk dat is opgezet voor de top van de Nederlandse interim-­ wereld. Dit wordt het platform waar interim-managers hun vakgenoten ont­ moeten en kennis, vaardigheden en inzichten delen. Het SQ-netwerk is gericht op kennis opdoen, kennis delen en netwerken. Wat zijn de voordelen van een SQ lidmaatschap? Het SQ lidmaatschap biedt zakelijke voordelen zoals korting op het lidmaatschap bij PZO (€ 30,- i.p.v. € 268,- per jaar),10% korting op SIOO cursussen en hun "build your own academy" programma. SQ leden krijgen toegang tot het gehele hoog gewaardeerde Nive Development Programma en ontvangen het Management Scope Magazine. Waarom word je lid van SQ? Naast de hierboven genoemde voordelen biedt SQ een programma waar je ­persoonlijk kan kennismaken met vakgenoten. Zo kun je persoonlijk horen wat er speelt in een inspirerende omgeving. De SQ meetings vinden plaats in het centraal in Nederland gelegen Miele Experience Center in Vianen. Wat zijn de SQ activiteiten voor 2017? SQ leden kunnen gebruik maken van het gehele Nive Development ­Pro­gramma (zie www.nive.org/website/activiteiten), waaronder de Leergang Interim M ­ anagement. Daarnaast zullen er in 2017 Workshops en ­Masterclasses worden georganiseerd. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van Intervisie sessies. Wat zijn de kosten van een SQ lidmaatschap? De kosten voor nieuwe SQ leden zijn € 773,- (excl. btw) per jaar. Hoe word je lid van SQ? Je kunt lid worden van SQ door je aan te melden via de site: www.societeitquintessence.nl/lid-worden. Vragen? Meer info? Voor jouw vragen is Vincent Sterk bereikbaar op het telefoonnummer 070 - 206 01 70 of je kunt een e-mail sturen naar v.sterk@nive.org.


22 | Nive Development Programma 2017


Nive Development Programma 2017 | 23

Nive Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Ontwikkelingen als ver足 grijzing, nieuwe technologie, globalisering en flexibilisering veranderen de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen maken het nodig dat werkgevers serieus in werknemers moeten investeren. Werknemers op hun beurt moeten bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen want over een paar jaar hebben werknemers andere kennis en vaardigheden nodig dan nu. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt om ruimte voor 足scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een 足gezonde werksfeer en het terugdringen van ziekteverzuim. Het gaat er ook om dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te blijven. Houdt u zich bezig met duurzame inzetbaarheid? In het Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid zitten professionals uit verschillende organi足 saties om kennis, ervaring en best practices met elkaar te delen en van elkaar te leren. Voor meer informatie over het Nive Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid kunt u een mail sturen naar info@nive.org.


Managers & Professionals Netwerk Persoonlijke Ontwikkeling Management & Ondernemerschap Interim Management Effectiever, EfficiĂŤnter, Samenwerken, Samen Leren

LAAT U INSPIREREN EN UITDAGEN! WORD NU LID! Kijk op www.nive.org/lid-worden

Nive MD Programma 2017  
Nive MD Programma 2017  
Advertisement