__MAIN_TEXT__

Page 1

Management Development Programma 2019


Gert van der Houwen | Directeur Nive  g.vanderhouwen@nive.org


Management Development Programma 2019 | 3

VOORWOORD De (economische) groei die Nederland kenmerkt, op het moment dat ik dit schrijf, gaat niet onopgemerkt aan Nive voorbij. Groei vinden we terug in het aantal deelnemers aan het MD-programma en ook nog steeds in de groeiende waardering voor de bijeenkomsten. Daarnaast hebben we als Nive zelf ook gekozen voor groei. In 2019 is het aantal leerlijnen met 50% uitgebreid. Thema’s waarvan wij denken dat ze leven onder de leden van Nive. Los van accentverschillen binnen bestaande leerlijnen zijn leerlijnen op het gebied van Facility Management, Finance, Business & IT en Goed Bestuur (corporate governance) splinternieuw en hiermee hopen we ook leden aan te spreken die tot nu toe nog geen gebruik hebben gemaakt van het MD-programma. Nive leerlijnen 2019 • Persoonlijke Ontwikkeling, vormgegeven door Samuel Becht* • Marketing & Communicatie, vormgegeven door Falko de Wit • HRM & Coaching, vormgegeven door Marnix Reijgersberg • Facility Management, vormgegeven door Niels Peters • Finance, Business & IT, vormgegeven door Mick Bouwman • Goed Bestuur, vormgegeven door Frans Scheefhals * De namen zijn van de Programma Commissarissen die de programma’s samenstellen.

Waar ook sprake van groei is, is in die van organisaties waarmee we samenwerken om de bijeenkomsten vorm te geven. We werken met andere verenigingen, branche- en beroepsorganisaties samen waarbij we de bijeenkomsten (tegen betaling) ook openstellen voor hun leden. Op deze wijze worden de bijeenkomsten verrijkt met deelnemers met andere achtergronden waardoor het netwerken en het onderling kennis uitwisselen weer van andere invalshoeken wordt voorzien. Veel plezier en inspiratie in 2019!


4 | Management Development Programma 2019

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Kracht, effectiviteit en geluk Persoonlijke ontwikkeling kan op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Voor sommigen ligt de nadruk op het ontwikkelen van het denkvermogen. Voor anderen op het versterken van de band tussen de ratio en de intuïtie. Ook ligt de nadruk dikwijls op de optimale interactie tussen de persoon en haar omgeving: met vaardigheden en gewoonten als ontwikkelinstrumenten. Ervaring leert dat persoonlijke ontwikkeling voor eenieder iets anders is, en dat iedereen naar iets anders zoekt. Wij hebben dit jaar daarom voor ieder wat wils, met zowel theoretische diepgang als praktijkgerichte oefening en interactie. En natuurlijk een divers palet aan onderwerpen. Wij starten dit jaar met een masterclass over persoonlijke effectiviteit in een digitaliserende wereld. Meer dan ooit leven wij momenteel in een onzekere, dynamische wereld waarin van ons aanpassingsvermogen veel wordt gevraagd. Traditionele bedrijfstakken worden afgestoten, rollen vervallen en er ontstaat een behoefte aan een nieuw soort werken. Wat zijn de kenmerken van dit digitale tijdperk en wat vraagt dat van ons als professionals als wij relevant willen blijven? Vervolgens zullen wij stilstaan bij de conditionering van ons brein om doelen te bereiken. Een ex-karateka en ondernemer zal ons vertellen over de principes en lessen die hij uit de vechtkunst en de neuropsychologie heeft gehaald om als ondernemer succes te behalen. De afsluiting in 2019 zal gaan over geluk op het werk. Er is veel onderzoek gedaan naar “blue zones” wereldwijd en waarom mensen op een aantal plekken ter wereld significant ouder worden dan op andere. Zijn de lessen die hieruit worden getrokken ook toepasbaar op de werkvloer? Absoluut. Een workshop die zowel voor ondernemers, managers als andere werknemers zeer relevant is en ons een moderne richtlijn geeft voor het inrichten van (of participeren in) organisaties. Kortom, ons programma draait dit jaar om kracht, effectiviteit en geluk. Verwacht hands-on advies dat jou in staat stelt jezelf en jouw omgeving te verbeteren, inspiratie die je zal helpen op een duurzame wijze nóg succesvoller te worden en een blauwdruk voor een gelukkig werkend leven voor jou én de mensen om je heen.

Programma Commissaris | Samuel Becht | Young Executive bij Boer & Croon  06 - 81 33 51 57 |  s.becht@protonmail.com


Management Development Programma 2019 | 5

DATA

Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling Dinsdag 2 april | Masterclass

Persoonlijke effectiviteit in een digitaliserende wereld Hoe pas ik mij aan als professional aan de digitalisering van mijn werkomgeving? Spreker: Dafir Kramer

Donderdag 19 september | Masterclass

Hoe conditioneer je jouw eigen gedachtegang voor succes? Lessen van een Karateka Spreker: Beirem Ben Barrah

Donderdag 14 november | Workshop Vitale mensen in een wendbare organisatie Hoe blijf ik gezond en gelukkig in mijn professionele leven? Hoe kan mijn organisatie daaraan bijdragen? Sprekers: Saskia Drenth en RenĂŠ Vos van Reenen


6 | Management Development Programma 2019

MARKETING & COMMUNICATIE Communicatie is er in verschillende vormen, elke dag, overal om ons heen, gevraagd en ongevraagd. We appen, praten, tweeten, mailen, bellen, skypen, snapchatten, facebooken maar hoe kunnen we deze verschillende kanalen het beste gebruiken? In deze leergang gaan we onderzoeken en leren we hoe we communicatie en marketing nuttig kunnen inzetten. Elke sessie heeft een ander thema die tools geeft om de inzet van communicatie en marketing op lange en korte termijn te optimaliseren. In de eerste sessie zullen we kijken naar de beweegreden waarom we marketing inzetten, en hoe we met marketing een meerwaarde kunnen creëren. De tweede sessie gaat over overtuigen van anderen in direct contact. Tijdens de derde sessie zullen we kijken naar het nut van interne communicatie binnen bedrijven en hoe communicatie verandering binnen bedrijven kan helpen. Elke sessie in de leerlijn geeft zowel theoretische en praktische toelichting met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op deze manier geven we hands-on tips en tools die je direct kunt inzetten. Tijdens de sessies wil ik je uitdagen vooral interactief mee te doen, vragen te stellen, casussen voor te legen en de spreker uit te dagen, zodat jij uit de sessie haalt wat je nodig hebt. De data voor de leerlijn Marketing & Communicatie vind je op de volgende pagina dus noteer het in je agenda en ik zie je daar!

Programma Commissaris | Falko de Wit | Young Executive bij Boer & Croon  06 - 11 52 83 95 |  f.de.wit@boercroon.nl


Management Development Programma 2019 | 7

DATA

Leerlijn Marketing & Communicatie

Dinsdag 29 januari | Masterclass

Doet marketing ertoe? Effectieve marketing door te sturen op waarde Spreker: Ruud Frambach

Woensdag 19 juni | Masterclass 6 Megakrachtige technieken om alles voor elkaar te krijgen Spreker: Bas Wouters

Dinsdag 29 oktober | Workshop

Interne communicatie en verandering: wat brengt mensen in beweging? Spreker: Huib Koeleman


8 | Management Development Programma 2019

HRM & COACHING Elke manager is een coach

In mijn beleving is HRM breder dan functiehuizen, salariëring en het aantrekken en afscheid nemen van medewerkers. Ik vind dat elke manager een verantwoordelijkheid heeft voor het beter maken van zijn/haar mensen, voor de individuen zelf maar zeker ook voor de organisatie als geheel. Het doel van de Leerlijn is om vanuit drie verschillende oogpunten naar het thema “coach” te kijken, en dit op een praktische manier aan te vliegen. De leerlijn is geslaagd als de deelnemers enerzijds een beter begrip van het zijn van coach hebben maar dit bovenal ook hebben ervaren! We zullen in drie thema’s het begrip coaching ontdekken. We beginnen met coaching vanuit het Lean/Agile gedachtegoed met de karakteristieke focus op klantwaarde. Hoe de (tijdelijke) projectmanager teams ontwikkelt leren we van Marijke Lingsma. Daarna verdiepen we ons in de coachende rol van de manager tijdens stress of burn-outs én liever nog hoe dit te voorkomen. Viki Broes zal met ons haar visie delen maar bovenal ons aan het werk zetten om hier (nog) beter in te worden. We sluiten de leerlijn af met actie! Hoe zorg je ervoor om tijdens het proces in zestig seconden je medewerkers een stap in de goede richting geeft? Victor Mion zal dit doen met zijn ervaring als tenniscoach en de parallellen met het bedrijfsleven vinden.

Programma Commissaris | Marnix Reijgersberg | Young Executive bij Boer & Croon  06 - 10 08 10 03 |  m.reijgersberg@boercroon.nl


Management Development Programma 2019 | 9

DATA

Leerlijn HRM & Coaching

Dinsdag 5 februari | Masterclass

Collectief eigenaarschap versterken in agile coaching Hoe kan een projectmanager, die tijdelijk een gelegenheidsteam begeleidt, middels de uitgangspunten van agile-teamcoaching het collectief eigenaarschap tijdig opstarten voor resultaten en duurzame ontwikkeling? Spreker: Marijke Lingsma

Dinsdag 21 mei | Masterclass

Coachen bij stress – De dienende Coach Hoe ga je verstandig om met medewerkers met stress en burn outs? Wat kan jij als dienend manager doen om medewerkers goed te doen herstellen? Spreker: Viki Broes

Dinsdag 19 november | Masterclass One Minute Coaching Coachen tijdens de actie. Spreker: Victor Mion


10 | Management Development Programma 2019

FACILITY MANAGEMENT De facility manager is de spin in het web en draagt indirect, maar ook zeker direct bij aan het primaire proces binnen de organisatie. Juist omdat goede bedrijfsondersteuning noodzakelijk is om het primaire proces te ondersteunen is het goed om te weten hoe door samenwerking meer toegevoegde waarde geleverd kan worden aan dit primaire proces. FM is hierin veelal in de lead. Het doel van het programma is om je enerzijds energie en handvatten te geven waar je gelijk mee aan de slag kan gaan binnen je organisatie en anderzijds om ook mensen die minder met FM te maken hebben kennis te laten maken met ‘ons’ vakgebied. In de eerste masterclass ‘FM as an enabler of change’ laat drs. Leo Laanen zien welke samenwerkingsverbanden binnen de organisatie en - nog belangrijker - buiten de organisatie het innovatievermogen van het bedrijf bevorderen. Ook wordt er tijdens deze masterclass een vertaalslag gemaakt tussen de door de Europese Unie opgestelde 17 duurzaamheidsdoelstellingen en hoe FM hier in bijna alle gevallen direct aan kan bijdragen. Facility Management doet er toe! Tijdens de tweede masterclass gaat André Salomonson een inleiding geven over de toegevoegde waarde van FM in het algemeen. Deze bijeenkomst is met name geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in FM en hier binnen de organisatie veel mee te maken hebben. Het is een introductie in het vakgebied en laat zien waarom juist FM belangrijk is binnen de bedrijfsvoering. Tijdens de derde masterclass ‘Succesvolle community building op een R&D Campus vanuit een Facility Management perspectief’ kijken we samen met Brigitte de Haan (MBA) naar een aansprekend voorbeeld waarin FM de lead neemt om partijen bij elkaar te brengen en innovatief vermogen te vergroten en te stimuleren. De visie en strategie van deze campus wordt namelijk door FM ingevuld met de focus op het managen van de klantvraag.

Programma Commissaris | Niels Peters | Young Professional bij Ifmec  06 - 39 08 19 89 |  niels.peters@ifmec.nl


Management Development Programma 2019 | 11

DATA

Leerlijn Facility Management

Dinsdag 16 april | Masterclass

FM as an enabler of change - Facility Management doet er toe binnen jouw organisatie! Spreker: Leo Laanen

Dinsdag 28 mei | Masterclass Facility Management Meerwaarde zoals we dat graag willen! Spreker: AndrĂŠ Salomonson

Donderdag 10 oktober | Masterclass

Succesvolle community building op een R&D Campus vanuit een Facility Management perspectief Sprekers: Brigitte de Haan en Marjolein Biert


12 | Management Development Programma 2019

FINANCE, BUSINESS & IT Over het algemeen hebben mensen bij het horen van ‘Finance’, ‘Business’ & ‘IT’ niet direct de associatie met een spannend vakgebied. Ik hoop met de door mij gekozen thema`s te laten zien dat dit alles behalve een saai vakgebied is. Door interessante casussen uit de praktijk te behandelen met zowel raakvlakken met Finance als IT zijn de bijeenkomsten voor professionals van beide gebieden erg leuk om bij te wonen. Daarnaast kun je, doordat het casussen uit de praktijk betreft, de opgedane kennis direct toepassen in je eigen werk. De eerste workshop staat in het teken van vergaande automatisering van het P2P proces. Door de technologische ontwikkelingen is het niet meer de vraag ‘of’ maar ‘wanneer’ gaan wij onze bedrijfsprocessen automatiseren /optimaliseren? In dit proces is zowel de rol van de Financial als die van de IT-er van belang met een enorme impact op de business bij ASML. In de tweede workshop wordt de Imtech Casus behandeld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En welke lessen kunnen wij hieruit trekken? Door deze tastbare lessen is het mogelijk om dit in te vullen in de eigen organisatie. Kan dit ons ook gebeuren? Zijn er binnen onze organisatie aandachtspunten? Nu ruim 3 jaar na het echec wordt inmiddels ook meer duidelijk over de juridische gevolgen van de aansprakelijkheidstellingen. Voortbordurend op de lessen die wij hebben geleerd van het Imtech debacle wordt in de laatste workshop ‘Het Kompas’ een tienstappenplan behandeld. Door met de juiste KPI`s te navigeren kun je zorgen voor meer grip op het bedrijfsresultaat. Kortom, drie unieke opzichzelfstaande workshops die elkaar eveneens goed aanvullen!

Programma Commissaris | Mick Bouwman | Financieel Interim Manager bij HighQ  06 - 83 33 01 47 |  mbouwman@HighQ.nl


Management Development Programma 2019 | 13

DATA

Leerlijn Finance, Business & IT

Woensdag 13 maart | Workshop

De toekomst van een Business Controller / Financial Controller Wat kunnen wij leren van het digitaliseringsproces van Accounts Payable bij ASML? Spreker: Albert Buijze

Donderdag 13 juni | Workshop

Casus Imtech Welke lessen kunnen wij leren uit het Imtech-debacle? Spreker: Francis Bouman

Woensdag 6 november | Workshop Het Kompas – Succesvolle KPI’s Hoe kunnen de juiste KPI’s zorgen voor grip op het bedrijfsresultaat? Spreker: Eldert de Jager


14 | Management Development Programma 2019

GOED BESTUUR Essentieel maar niet vanzelfsprekend Wat is goed bestuur? Welke keuzes zijn er te maken? Hoe doe je dat? Wie is je voorbeeld? Welke adviezen volg je op en welke juist niet? Hoe houd je de juiste koers tussen de dagelijkse zaken door? Zo maar een paar vragen die als eerste opkomen als je je verdiept in wat goed bestuur allemaal betekent. Belangrijk om je verder in te verdiepen en goed om met anderen die voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan over te sparren tijdens de leergang Goed Bestuur van het Nive MD Programma. Het doel van het programma is om je enerzijds handvatten te geven waar je gelijk mee aan de slag kan en anderzijds je te motiveren en te inspireren om te blijven ontwikkelen. De gedachte achter de verschillende thema’s is om de focus te leggen op vraagstukken die herkenbaar zijn en waar je als professional voortdurend mee te maken hebt. René Weijers trapt af met Dienen en Deugen. Met als kern: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Hoe kun je dienen en hoe laat je het deugen? Lastige vragen die hanteerbaar gemaakt worden. De tweede bijeenkomst gaat over de praktijk van executive coaching. Yvonne Burger geeft ons inzicht in dit belangrijke hulpmiddel om de juiste dingen te doen. Feedback en hulp door een deskundige buitenstaander kan heel confronterend en heel constructief zijn. In de derde en laatste bijeenkomst komt Goed Toezicht aan bod. Goed bestuur is immers gebaat bij Goed Toezicht. Dick Ruimschotel leert ons hoe de een de ander beter kan maken. De wisselwerking tussen bestuurder en toezichthouder om samen een hoger niveau te bereiken. Ieder thema wordt vanuit de theorie en de praktijk benaderd en de sessies zullen een interactief karakter hebben. Ik verheug mij op leerzame en aansprekende bijeenkomsten.

Programma Commissaris | Frans Scheefhals | Begeleiding kennisnetwerken Bestuurssecretarissen Nive  06 - 53 39 35 22 |  f.scheefhals@nive.org


Management Development Programma 2019 | 15

DATA

Leerlijn Goed Bestuur

Donderdag 28 maart | Masterclass

Dienen en Deugen – Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap Spreker: RenÊ Weijers

Dinsdag 4 juni | Workshop

Spiegel aan de top: over de praktijk van executive coaching Spreker: Yvonne Burger

Woensdag 25 september | Masterclass Goed Toezicht Spreker: Dick Ruimschotel


16 | Management Development Programma 2019

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA 2019 Dinsdag 29 januari Leerlijn Marketing & Communicatie Masterclass Doet marketing ertoe? - Effectieve marketing door te sturen op waarde Spreker Ruud Frambach, Hoogleraar Marketing Vrije Universiteit Amsterdam

Dinsdag 5 februari Leerlijn HRM & Coaching Masterclass Collectief eigenaarschap versterken in agile coaching Spreker Marijke Lingsma, directeur Coachboulevard

Woensdag 13 maart Leerlijn Finance, Business & IT Workshop De toekomst van een Business Controller / Financial Controller - Wat kunnen wij leren van het digitaliseringsproces van Accounts Payable bij ASML? Spreker Albert Buijze, Teamlead AP bij Koninklijke Ahrend, tot 31 okt. 2018 Global AP Manager bij ASML Donderdag 28 maart Leerlijn Goed Bestuur Masterclass Dienen en Deugen - Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap Spreker RenĂŠ Weijers, zelfstandig bestuurs- en managementadviseur - RenĂŠ Weijers Bestuursadvies


Management Development Programma 2019 | 17

Dinsdag 2 april Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling Masterclass Persoonlijke effectiviteit in een digitaliserende wereld Spreker Dafir Kramer, Senior Organizational consultant Strategy and Change bij Strategy Works

Dinsdag 16 april Leerlijn Facility Management Masterclass FM as an enabler of change - Facility Management doet er toe binnen jouw organisatie! Spreker Leo Laanen, directeur Ifmec (International Facility Management Expert Centre) Dinsdag 21 mei Leerlijn HRM & Coaching Masterclass Coachen bij stress – De dienende Coach Spreker Viki Broes, zaakvoerder Re-Move BurnOut Coaching / Re-Move Business | Design Thinking

Dinsdag 28 mei Leerlijn Facility Management Masterclass Facility Management - Meerwaarde zoals we dat graag willen! Spreker AndrĂŠ Salomonson, Managing Partner / organisatieadviseur / opleider / trainer bij ResetManagement, Academie voor Samenwerken Dinsdag 4 juni Leerlijn Goed Bestuur Workshop Spiegel aan de top: over de praktijk van executive coaching Spreker Yvonne Burger, Hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach - Vrije Universiteit en Burger Organization Development


18 | Management Development Programma 2019

Donderdag 13 juni Leerlijn Finance, Business & IT Workshop Casus Imtech – Welke lessen kunnen wij leren uit het Imtech-debacle? Spreker Francis Bouman, Partner bij 4Partners for Management Woensdag 19 juni Leerlijn Marketing & Communicatie Masterclass 6 Megakrachtige technieken om alles voor elkaar te krijgen Spreker Bas Wouters, Cialdini Method Certified Trainer bij Persuasion.nl Donderdag 19 sept. Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling Masterclass Hoe conditioneer je jouw eigen gedachtegang voor succes? – Lessen van een Karateka Spreker Beirem Ben Barrah, Co-founder @ Neurofied en Founder @ Think Tank United Woensdag 25 sept. Leerlijn Goed Bestuur Masterclass Goed Toezicht Spreker Dick Ruimschotel, directeur CMC Consultants en Good Governance Centrum Donderdag 10 okt. Leerlijn Facility Management Masterclass Succesvolle community building op een R&D Campus vanuit een Facility Management perspectief Sprekers Brigitte de Haan, sitemanager van het Brightlands Campus Greenport Venlo en Marjolein Biert, consultant, onderzoeker bij Ifmec Dinsdag 29 okt. Leerlijn Marketing & Communicatie Workshop Interne communicatie en verandering: wat brengt mensen in beweging? Spreker Huib Koeleman, Partner / senior adviseur bij Orange Otters Verandercommunicatie


Management Development Programma 2019 | 19

Woensdag 6 nov. Leerlijn Finance, Business & IT Workshop Het Kompas – Succesvolle KPI’s – Hoe kunnen de juiste KPI’s zorgen voor grip op het bedrijfsresultaat? Spreker Eldert de Jager, Financial Business Coach, Oprichter van Fenmen B.V. Donderdag 14 nov. Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling Workshop Vitale mensen in een wendbare organisatie Sprekers Saskia Drenth, teamleider Zij aan Zij bij Leger des Heils en René Vos van Reenen, CEO Changekitchen Groep B.V. Dinsdag 19 nov. Masterclass Spreker

Leerlijn HRM & Coaching One Minute Coaching Victor Mion, directeur One Minute Coaching

Locatie: De Nive bijeenkomsten vinden plaats in het Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2). Tijdstip: Van 15.30 tot 18.00 uur (inloop met koffie/thee en lekkernij vanaf 15.00 uur). Aansluitend vindt er een Netwerkborrel plaats tot 19.00 uur. Deelnamekosten: Nive leden: gratis. Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon. Niet-leden: € 145,-. Voor introducés van nietleden: € 95,-. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie/ thee en Netwerkborrel na afloop. Meer weten of inschrijven? www.nive.org/website/activiteiten of neem contact op met Marie-Thérèse Schlatmann, manager Nive MD Programma:

 (06) 20 01 36 28 |  mt.schlatmann@nive.org.


Leerlijnen Nive MD Programma 2019 Persoonlijke Ontwikkeling Marketing & Communicatie HRM & Coaching Facility Management Finance, Business & IT Goed Bestuur

LAAT JE INSPIREREN EN UITDAGEN! WORD NU LID! Kijk op www.nive.org/lid-worden

Profile for Nive

Nive Management Development Programma 2019  

Het Nive Management Development Programma biedt managers, directeuren en ondernemers in Nederland ieder jaar een inspirerend en interessant...

Nive Management Development Programma 2019  

Het Nive Management Development Programma biedt managers, directeuren en ondernemers in Nederland ieder jaar een inspirerend en interessant...

Advertisement