Page 1

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

2018

KIMPISEN LUKIO | LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO | ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK)


Kimpisen lukio

n a n n a r n Lappee o i k u l n o e Lys

2

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

I tä-Suomen suomalais-venäläis en koulun lukio


Sisältö 4 TERVETULOA LUKIOON! 6 LUKION ABC 8 Kurssit ja jaksot 8 Opintoja muissa oppilaitoksissa 9 Lukiokoulutuksen tuntijako 10 Kielitarjonta 11 Alumnin terveiset ysiluokkalaisille 12 Ylioppilastutkinto 13 Koko koulu ohjaa 13 Oppimisen tuki lukiossa

14 LUKIO-OPISKELIJAN ELÄMÄÄ 15 Ykkösenä 16 Vanhana 18 Abina 19 Ylioppilas­kirjoitus­suunnitelman pohdiskelua 20 LUMA-keskus Saimaa 21 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 22 Opiskeluterveys 23 Lukiolaisen opiskelukustannukset

24 KIMPISEN LUKIO 26 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 28 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK) 30 NÄIN HAET LUKIOON 30 31 31 31

Lukioiden opiskelijavalinta Ohjeita ainevalinta­kortin täyttämiseen Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen Ohjeita ainevalintakortin täyttämiseen

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

3


4

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


tervetuloa

LUKIOON! LUKIOSSA OPIT PALJON UUSIA JA MIELENKIINTOISIA ASIOITA. Tervetuloa lukioon opiskelemaan ja hankkimaan elämässä tarvittavaa yleissivistystä. Lukio avaa oven mahdollisuuksien maailmaan ja toiveidesi mukaiseen tulevaisuuteen. Lukiossa hankit itsellesi kielitaidon, kehität ajatteluasi matematiikan avulla ja syvennät tietojasi reaali­ aineissa. Opiskelussa ja opetuksessa suunnataan katse jatko-opintoihin ja unelmien uravalintoihin. Ainevalintojen avulla keskitytään omiin kiinnostuksen kohteisiin ja valmistaudutaan tulevaisuuden tarjoamiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tässä oppaassa kerrotaan lukion merkityksestä, lukiossa opiskelusta ja esitellään Lappeenrannassa toimivat lukiot. Kimpisen lukio ja Lappeenrannan Lyseon lukio ovat yleislukioita, joissa on valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi myös laaja soveltavien kurssien tarjonta. Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä toimii Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio ISK. Pääset tutustumaan lukioihin tammikuussa järjestettävissä esittelyilloissa! Lisätietoa lukioista saat myös lukioiden kotisivuilta, oman koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden opinto-ohjaajilta. Tervetuloa lukiolaisen elämään!

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

5


Yleissivistys on lukion keskeisin tehtävä. Yleissivistys ei ole pelkästään tietoa, vaan myös valmiuksia ja taitoja toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siihen kuuluu kyky ajatella monipuolisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja havaita asioiden yhteyksiä. Myös luovan ajattelun taito on osa yleissivistystä. Lukion yksi tärkeä tehtävä on ruokkia uteliaisuutta ja kipinää kiinnostua maailmasta ja oppia uutta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERI SANNI GRAHN-LAASONEN Kuva Kokoomus

6

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


Lukion

ABC LUKIOKOULUTUS ON HYVÄ PERUSTA JATKO-OPINTOIHIN YLIOPISTOISSA, AMMATTIKORKEAKOULUISSA JA LUKION OPPIMÄÄRÄÄN PERUSTUVASSA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA.

Lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa ja oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. Luokkien sijaan jokaisella opiskelijalla on tukenaan oma ohjaus­ ryhmä ja ryhmänohjaaja lukiovuosien ajan. Lukion alussa opiskellaan pääasiassa omassa ohjausryhmässä, mutta ainevalintojen myötä ohjausryhmien opiskelijat hajaantuvat jaksoittain eri kursseille. Lukiokoulutusta ollaan uudistamassa. Tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta niin, että se kykenee vastaamaan myös tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin. Lappeenrannan lukiot ovat mukana erilaisissa hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää mm. tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisessa, ajattelutaitoja, työelämäyhteistyötä sekä yksilöllistä oppimista ja tiimioppimista. Tavoitteena on, että lukio antaa jokaiselle opiskelijalle ne taidot, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa.

Oma tahti oma mahti

75

2-4

KURSSIA SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN

VUOTTA OPINTOJA

LISÄKSI VAIHTOOPPILASVUOSI­ MAHDOLLISUUS

PAKOLLISIA 47-51 & SYVENTÄVIÄ 10

LUKUVUODESSA 5 JAKSOA & 5 PÄÄTTÖVIIKKOA

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

7


KURSSIT JA JAKSOT Lukiossa opiskellaan lukion oppimäärä ja valmennetaan opiskelija ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista, joista 47–51 on pakollisia kursseja. Lyhyen matematiikan opiskelijalla pakollisia kursseja on 47 ja pitkän matematiikan opiskelijalla 51. Syventäviä kursseja opiskellaan vähintään 10. Syventävät kurssit liittyvät pakollisiin kursseihin ja nimensä mukaisesti syventävät pakollisilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Pakolliset ja syventävät kurssit ovat valtakunnallisia kursseja ja ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat niihin. Pakollisten kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan myös soveltavia koulukohtaisia kursseja. Syventävät ja soveltavat kurssit valitaan oman kiinnostuksen mukaan.

OPINTOJA MUISSA OPPILAITOKSISSA

Lukion oppimäärän suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta, mutta opintoihin voi käyttää 2–4 vuotta. Mahdollista vaihtooppilasvuotta ei lasketa mukaan kolmen vuoden tavoiteaikaan.

Lukio-opintoihin voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja enintään kolme kurssia lukuvuotta kohden. Esimerkiksi aikuis- ja kesälukiossa, kesäyliopistossa, musiikkiopistossa, taidekouluissa, tanssiopistossa, avoimessa yliopistossa, verkkolukiossa, kielimatkoilla ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemiassa opiskeltuja kursseja voidaan liittää lukiotutkintoon. Nämä eivät kuitenkaan korvaa mitään lukion oppimäärän mukaista kurssia.

Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan viittä tai useampaa ainetta. Jokainen jakso päättyy päättöviikkoon. Jos opinnot jaetaan kolmen vuoden tavoiteajalle, opiskellaan ensimmäisenä ja toisena vuonna noin 30 kurssia ja kolmantena vuonna noin 15–20 kurssia. Keskimäärin kolmen vuoden suunnitelmassa opiskellaan siis 6 kurssia/jakso. Pääsääntöisesti jokaisella kurssilla pidetään kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Joitain kursseja voidaan opiskella myös hajautetusti useamman jakson aikana. 1. vuosi

lukio alkaa

YHTEISTYÖ

Lukiot tekevät yhteistyötä sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit lasketaan mukaan lukiokursseihin ja mahdollisesti hyväksiluetaan tulevissa korkeakouluopinnoissa. JUNIOR UNIVERSITY

joululoma lomille / töihin

5 jaksoa

Vanhojen

joululoma tanssit

2. vuosi

5 jaksoa

kevään yo-kirjoitukset

Penkkarit

3. vuosi

joululoma 3 jaksoa syksyn yo-kirjoitukset

lukuloma

lomille / töihin / lukemaan

pääsykokeita / töitä / lomailua

kevään yo-kirjoitukset

yo-juhlat

© Tabletkoulu

8

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Syksystä 2018 alkaen Lappeenrannan lukiolaisilla on mahdollisuus opiskella yliopistossa tekniikkaa ja kauppatieteitä jo lukioaikana. Lukio-opinnoiksi hyväksyttävät kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös etäopetuksena. Yliopistoväki vierailee nykyistä useammin molemmilla lukioilla kertomassa mm. viimeisimmistä uraauurtavista tutkimuksista. Lukiolaisille rakennetaan yliopiston ja lukioiden yhteistyössä erilaisia kursseja, jotka valmistavat korkeakouluopintoihin.


Lukiokoulutuksen

TUNTIJAKO OPPIAINE TAI AINERYHMÄ

PAKOLLISET KURSSIT

SYVENTÄVÄT KURSSIT

6

3

A-kieli (pk:n vuosiluokilta 1–6 alkava kieli)

6

2

B-kieli (pk:n vuosiluokilta 7–9 alkava kieli)

5

2

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (tai suomi toisena kielenä) KIELET

muut kielet (B2+B3)

8+8

MATEMATIIKKA yhteinen opintokokonaisuus

1

lyhyt oppimäärä

5

2

pitkä oppimäärä

9

3

Biologia

2

3

Maantiede

1

3

Fysiikka

1

6

Kemia

1

4

Filosofia

2

2

Psykologia

1

4

Historia

3

3

Yhteiskuntaoppi

3

1

Uskonto tai elämänkatsomustieto

2

4

Terveystieto

1

2

2

3

Musiikki *

1–2

2

Kuvataide *

1–2

2

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET TIETEET

TAITO- JA TAIDEAINEET Liikunta

* Musiikissa ja kuvataiteessa on yhteensä kolme pakollista kurssia. Molemmista aineista suoritetaan pakollisena ensimmäinen kurssi ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi voi valita joko musiikin tai kuvataiteen kurssin.

OPINTO-OHJAUS

2

TEEMAOPINNOT PAKOLLISET KURSSIT

3 47–51

SYVENTÄVÄT KURSSIT VÄHINTÄÄN KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN

10 75

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

9


HELLO

CIAO

toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

31

KURSSIA, JOISTA 11 PAKOLLISIA & 20 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA JA ALOJA: TULKKI, KIELENKÄÄNTÄJÄ, OPETTAJA, TUTKIJA, MATKAILUALA, KAUPAN ALA, FINANSSIALA

Lukioaikana hankittu monipuolinen kie­ litaito on hyödyksi niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Monilla aloilla ja monissa työtehtävissä tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Jatko-opinnoissa on mahdollista jatkaa kielten opiskelua. Myös osa tenttikirjoista ja opetuksesta voi olla vieraskielisiä. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetaan pakollisia toisen kotimaisen kielen ja englannin opintoja. Yliopistot ja korkeakoulut antavat kielistä pisteitä monille aloille.

Kielitarjonta OPISKELIJALLE TARJOLLA

7 VIERASTA KIELTÄ A-KIELET: ENGLANTI, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ B-KIELI: RUOTSI | B2-KIELET: ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ | B3-KIELET: ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ, ITALIA Valinnaisten kielten ryhmät toteutetaan joko omassa lukiossa tai lukioiden yhteisenä ryhmänä.

10

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

VALTAKUNNALLINEN LUKION TUNTI­ JAKO on jokaisen lukion tuntijaon

perustana. Lisäksi lukio voi tarjota koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa. LUKIODIPLOMEJA voi suorittaa eri oppiaineissa, joilla lukion opiskelija saa mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Lukiodiplomien tehtävät ja arviointikriteerit ovat valtakunnallisia. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin. TEEMAOPINTOJEN sisältöjä voidaan valita vähintään kahdesta eri oppiai-

neesta tai oppiainerajat ylittävistä aihekokonaisuuksista, jotka liittyvät nykyajan ilmiöiden havainnointiin sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen. TEEMAOPINTOJEN TAVOITTEENA on lisätä vertaisoppimista, ajattelu- sekä ongelmanratkaisutaitoja ja rohkaista opiskelijoita toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta. Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta.

Lukion ainevalinnoilla on merkitystä jatko-opintoihin pyrittäessä. Jatko-opintojen valintaperusteet ja ylioppilastutkinnon kokeista annettavat pisteet tulevat muuttumaan vuosina 2018–2020, joten oppiaineiden listat jatko-opintojen kannalta ovat viitteellisiä. Tarkempia tietoja voit kysyä omalta opinto-ohjaajaltasi ja aineenopettajiltasi.


ALUMNIN TERVEISET YSILUOKKALAISELLE VALTIOTIETEEN OPISKELIJA OONA LAINE

KUKA Oona Laine, valtiotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa VALMISTUI YLIOPPILAAKSI 2015

TERVEHDYS, YSILUOKKALAINEN! Siitä tuntuu olevan vähintäänkin miljoona vuotta, kun olin itse samassa tilanteessa kuin sinä nyt. Muistan arponeeni Lappeenrannan lukioiden välillä viimeiseen saakka. Kimpisen yläkoululaisena Lyseon valitseminen olisi symboloinut minulle kapinaa ja jännitystä – ehkä eräänlaista rohkeuttakin. Päädyin joka tapauksessa pistämään listaykköseksi itselle tutumman Kimpisen, jonka opiskelijat ja opettajat parveilivat silloin meidän kanssa samoilla käytävillä. Sitä päätöstä en ole joutunut katumaan päivääkään. Yhä edelleen, yliopistossa kolmatta vuotta istuessani, muistelen haikeana niitä muka ylitsepääsemättömän vaikeita matikan todennäköisyyslaskuja, ruokalajonoja ja illoiksi venyneitä iltapäiviä koulun toisessa kerroksessa parhaiden kavereiden kanssa. Kyllä vaan – viihdyttiin siellä niin hyvin, ettei edes suostuttu lähtemään kotiin tuntien loputtua! Onnellisimpia hetkiä taisivat olla ne perjantait päättöviikon jälkeen, kun istahdettiin kuudenteen kerrokseen suremaan (tai iloitsemaan) numeroitamme ja pohtimaan sitä, keidenköhän kanssa oltaisiin samalla äikän neloskurssilla maanantaina. Sen lisäksi, että lukio oli minulle kohtauspaikka ja toinen koti, oli se kasvunkin paikka. Vastuu tuli pieninä palasina, eikä tuntunut missään vaiheessa mahdottomalta, mutta valkolakkia päähän painaessa sitä sitten tajusi, että on tässä jotain opittukin. Lukio on aikakausi, jolloin saat vielä olla vapaasti kesken ja pihalla. Ota siitä ihan kaikki irti: kysy, jos et ymmärrä, valitse sellaisia kursseja, jotka oikeasti

kiinnostavat, äläkä ole itsellesi armoton. Wanhojentanssien ja penkkareiden ohella suhtaudu myös kirjoituksiin seikkailunhaluisesti – sellaisia eväsretkiä et tule enää abivuoden jälkeen kokemaan! Itse olin vähän turhan kova stressaaja ja panikoija koko kolmen vuoden ajan, mutta ainakin opiskelin täysin oman pääni mukaan. Tuoreena ylioppilaana olin varma, että tässä vaiheessa, syksyllä 2017, olisin lähes valmis suomen kielen kandidaatti ja suurin piirtein täysin valmis aikuinen. Toisin kuitenkin kävi. Suomen kielen opinnot jäivät, kun viimekeväisen pääsykoeurakan jälkeen pääsin valtiotieteelliseen opiskelemaan politiikkaa ja viestintää. Asiat olisivat voineet mennä mutkattomampaakin reittiä eteenpäin, mutta se olisi ollut ehkä vähän tylsää. Uskon myös, että jokainen polku, polulta harhaan astuminenkin, kuuluu asiaan – se kuuluu elämään. Samalla haluan olla elävä esimerkki siitä, ettei aina täydy olla satavarma tulevaisuudestaan. Voi sekoilla, kokeilla jotain ja vaihtaakin, jos siltä tuntuu. Erityisesti lukiossa se on tehty tosi helpoksi, varsinkin nyt, kun valinnaiset kurssit lisääntyvät koko ajan. Minunkin rakkaimmat lukiokurssini taisivat olla vapaavalinainen elokuvatyöpaja sekä Lähi-idän historiaa ruotiva, soveltava kurssi. Ihan huikeaa taivalta siulle!

Oona Laine YO 2015

Reaaliaineet

50

KURSSIA, JOISTA 17 PAKOLLISIA & 33 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA PAPPI, PSYKOLOGI, PROVIISORI, ARKEOLOGI, EKONOMI, GEOLOGI, UPSEERI, BIOLOGI, KEMISTI, METEOROLOGI, OPETTAJA, RAVITSEMUSTERAPEUTTI, KURAAT­TORI, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, SOSIONOMI, ASIANAJAJA, METSÄNHOITAJA, FYYSIKKO Reaaliaineita kannattaa opiskella oman kiinnostuksen mukaan. Joillakin aloilla edellytetään tiettyjen reaaliaineiden oppimäärien hallitsemista: esimer­kiksi lääketieteellisessä tiedekunnassa bio­ logian, kemian ja fysiikan opintoja ja teknillisillä aloilla fysiikan ja/tai kemian opintoja. Ainereaalikokeista voi saada pisteitä monille aloille yliopistoissa ja korkeakouluissa. Valintakokeet saat­ tavat perustua tiettyyn reaaliaineen lukion oppimäärään.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

11


YLIOPPILASTUTKINTO Valtakunnallinen ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Opiskelija voi suo­rittaa ylioppilas­tutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

PAKOLLISET NELJÄ KOETTA Kaikille pakollinen koe

Elämänkatsomustieto

Näistä valitaan kolme

Lyhyitä kieliä voi halutessaan kirjoittaa kaksi samana päivänä. A-kielet kirjoitetaan eri tutkintokerroilla. Ylioppilastutkintoon osallistumisesta peritään jokaiselta tutkintokerralta perusmaksu ja koekohtaiset maksut. Ylioppilastutkintolautakunta vahvistaa maksujen suuruuden vuosittain. Tarkempia tietoja ylioppilas­tutkinnosta saat osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.

Uskonto

Äidinkieli (tai S2)

Jokaisella tutkintokerralla eri koeaineilla on oma koe­päivänsä, paitsi reaaliaineiden kokeilla, jotka on jaettu kahdelle eri koepäivälle. Yhtenä koepäivänä voi osallistua yhden reaaliaineen kokeeseen. Jos hajauttaa tutkinnon, voi kirjoittaa useampia reaaliaineita. Samana koepäivänä olevat reaaliaineet näet oheisessa taulukossa.

Reaali

Vain yksi reaali voi olla pakollinen

Toinen kotimainen kieli Matematiikka Vieras kieli

KOKEET SAMANA PÄIVÄNÄ

Vähintään yksi A-tasolla

Kemia Maantiede Terveystieto

KOKEET SAMANA PÄIVÄNÄ Psykologia

YLIMÄÄRÄISENÄ VOI KIRJOITTAA

Filosofia

Vieraita kieliä

Historia

Reaaliaineita

Fysiikka

Matematiikan

Biologia

Toisen kotimaisen kielen Lähde: OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016) @ Tabletkoulu Oy ja tekijät

Ylioppilastutkinto KOOSTUU VÄHINTÄÄN 4 PAKOLLISESTA KOKEESTA

Äidinkieli KAIKILLE PAKOLLINEN

2 12

1 KOE PITKÄN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN Käytännössä pitkän matematiikan tai pitkän kielen koe.

Yo-tutkinto järjestetään

TUTKINTO SUORITETAAN 1-3 PERÄKKÄISELLÄ KERRALLA

KERTAA VUODESSA, KEVÄÄLLÄ & SYKSYLLÄ

14 € PERUSMAKSU | 28 € KOEKOHTAINEN MAKSU

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Yo-tutkinnon maksut vuonna 2017, maksun suuruus voi muuttua.


KOKO KOULU OHJAA Lukiossa opiskelija saa ohjausta ja tukea koko lukio-opintojen ajan ryhmänohjaajalta, aineenopettajilta ja opinto-ohjaajalta. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tapaa ryhmänsä kanssa säännöllisesti. Aineenopettajat ohjaavat opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä sekä jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjaajalta saat ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisesti, pienryhmissä, opinto-ohjauksen oppitunneilla ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa. Kaikille yhteiset opinto-ohjauksen kurssit opiskellaan hajautetusti kolmen lukuvuoden aikana. Ohjaustunneilla tutustutaan lukio-opiskeluun, ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Jokaisen lukiolaisen kanssa tehdään opintosuunnitelma, ylioppilastutkintosuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma.

OPPIMISEN TUKI LUKIO-OPINNOISSA Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään huomioiden opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Lukion erityisopettaja auttaa oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittelyssä. Erityisopettaja ei anna lukiossa tukiopetusta eri oppiaineissa, vaan ohjaa opiskelutavoissa ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opiskelijan ja aineenopettajan kanssa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma. Lukion erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja lukilausunnoista. Erityisopettajan arvioima lukivaikeus mahdollistaa opiskelijalle erityisjärjestelyjen käytön lukioaikana. Opiskelija voi anoa erikseen erityisjärjestelyjä ylioppilastutkintolautakunnalta yo-kirjoituksia varten. Erityisopettaja auttaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

13


LUKIOOPISKELIJAN ELÄMÄÄ MILLAISTA ON LUKIO -OPISKELU JA LUKIOLAISEN ARKI? OPISKELIJAT KERTOVAT KOKEMUKSIAAN OMALTA OPINTOPOLULTAAN.

14

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


YKKÖSENÄ

EMILIA 1. VUOSIKURSSILLA

ROSE MARIE 1. VUOSIKURSSILLA

Tulin lukioon sen takia, että pääsisin jatkossa opiskelemaan yliopistoon. Lukio tuntui muutenkin luonnolliselta vaihtoehdolta.

Lukio on aina ollut minulle “The next stop“ peruskoulun jälkeen. Lukiosta saa hyvän perustietopohjan ja aikaa miettiä kaikkien huulilla pyörivää kysymystä: ”Mikä sinusta tulee isona?” Oma vastauksenikin tähän on vielä etsinnässä, mutta onneksi on aikaa sitä miettiä. Tulevaisuushan on vasta edessä!

Muutin Lappeenrantaan toiselta paikkakunnalta. En tuntenut lukiosta aikaisemmin kuin yhden henkilön, ja hän on minua vuoden vanhempi. Täällä tutustuin moniin uusiin ihmisiin ja sain heistä kavereita. Usko pois, saat lukiossa helposti kavereita! Ensimmäisessä jaksossa työjärjestyksessäni on äidinkieltä, opoa, kuvataidetta, musiikkia, matematiikkaa, tietotekniikkaa, liikuntaa ja fysiikkaa. Työmäärä on mielestäni ollut helpompi kuin mitä kuvittelin. Seuraavissa jaksoissa alkaa mm. teatteri-ilmaisu, mediakurssi ja saksa, jota olen opiskellut 8.-luokasta lähtien. Kurssitarjonta on siis hyvin monipuolinen. Kevään jaksoihin on tulossa paljon lukuaineita. Odotan kuitenkin hyvällä mielellä tulevia jaksoja, vaikka tiedänkin että työmäärä tulee tästä kasvamaan. Töitä kannattaa tehdä jo jakson aikana, niin työmäärä jakautuu tasaisesti! Opin kirjoittamalla muistiinpanoja ja se on vieläkin hyvä tapa oppia. Lukio-opinnoissa olen ajatellut kokeilla ajatuskarttoja uutena opiskelutekniikkana. Peruskoulussa toimineet tavat eivät välttämättä toimi lukiossa. Lukiossa kannattaa siis kokeilla erilaisia opiskelutyylejä. Jos lukion työmäärä mietityttää, lukion voi suorittaa 3,5:ssa tai neljässä vuodessa. Silloin kursseja on vähemmän kerrallaan. Mukavinta lukiossa tähän asti on ollut työjärjestysten tekeminen. Sain itse suunnitella lukkarit omien kiinnostusten mukaan ja olen tyytyväinen niihin.

Lukio uudella paikkakunnalla houkutteli minua uudella ympäristöllä ja uusilla tuttavuuksilla. Vaikka syksyllä kouluun meno olikin erilaista ja jännittävää, jo heti ensimmäisenä päivänä sain uusia ystäviä. Nyt onkin päivittäin mukava lähteä kouluun – mikä sen parempaa kuin olla kavereiden kanssa ja samalla sivistää itseään opiskelemalla? Monesti sanotaan, että lukiotaival on hyvin raskas. Onhan se, jos sen itselle rankaksi haluaa tehdä. Mutta itse en ainakaan vielä ole joutunut tekemään enempää töitä kuin yläasteellakaan. Tietysti opiskelin silloinkin tunnollisesti, mutta vasta nyt olen tajunnut, että itseähän varten täällä opiskellaan. Omaksi eduksi voi läksyt tehdä tai kokeeseen lukea. Pitää muistaa, että lukujärjestykset saa tehdä itse. Omista ainevalinnoistani haluan nostaa espanjan. Aikaisemmin kun minulla ei ole ollut mahdollisuutta espanjan opiskeluun. Lukiossa on kyllä lukuisia muitakin kielivalintoja ja oppiaineita, joista kaikille löytyy kyllä mieluisia! Tavoitteekseni olen lukiossa ottanut opiskeluinnon säilyttämisen, jotta jaksaisin opiskella asiat koko kurssin aikana, enkä viimeisenä iltana, niin kuin monesti minulla on ollut tapana. Jokainen tulee kyllä löytämään itselle sopivimman opiskelutyylin, onhan lukio oman tien löytämisen aikaa.

Matematiikka Pitkä matematiikka

13

KURSSIA, JOISTA 10 PAKOLLISIA & 3 SYVENTÄVIÄ

Lyhyt matematiikka

8

KURSSIA, JOISTA 6 PAKOLLISIA & 2 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: LÄÄKÄRI, PROVIISORI, DIPLOMIINSINÖÖRI, ARKKITEHTI, OPETTAJA, EKONOMI, LIIKENNELENTÄJÄ, ANALYYTIKKO Matematiikka on hyödyllinen, usein myös välttämätön pyrittäessä teknillisille ja matemaattis-luonnon­ tieteellisille aloille. Teknilliset yliopistot edellyttävät matematiikan pitkän oppimäärän suorittamista. Myös kaupallisen alan ja psykologian pääsykokeissa on usein matematiikan osioita.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

15


VANHANA

taide- ja taitoaineet

13

KURSSIA, JOISTA 5 PAKOLLISIA & 7 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: GRAAFIKKO, MEDIANOMI, MUUSIKKO, NÄYTTELIJÄ, TANSSIJA, OPETTAJA, TAITEILIJA, VALMENTAJA, COPYWRITER, TEOLLINEN MUOTOILIJA, SISUSTUSARKKITEHTI Jos suunnittelet jatko-opintoja taide-, liikunta- ja opetusaloilla, kannattaa hankkia vahva perusta opintojen ja harrastusten kautta. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja esimerkiks mediassa, kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa. Taide- ja liikunta-alojen pääsykokeet mittaavat soveltuvuutta ja taipumuksia alalle.

16

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

MILJA 2. VUOSIKURSSILLA

JUHA 2. VUOSIKURSSILLA

Lukio on ihmisen elämän parasta aikaa. Vapautta ja itsenäisyyttä tulee roimasti lisää, mutta silti kotona äiti pesee pyykit puolestasi. Hyppytunnit ja kahvilareissut kavereiden kanssa, mielenkiintoiset oppiaineet ja opettajat, Vanhojen tanssit… Lukio on täynnä mukavia juttuja ja mahdollisuuksia.

Toinen opiskeluvuosi on alkanut ja se tulee olemaan ainakin minun osaltani vauhdikas. Koulun lisäksi minulla menee paljon aikaa myös harrastuksiini. Vapaaajalla harrastan musiikkia ja teatteria. Näitä harrastuksi saan sisällytettyä myös lukio-opintoihini.

Ennen kuin tulin lukioon, pelkäsin että pärjäänkö. Pelottelut päättöviikkojen kauheudesta ja siitä, että lukiosta ei saa olla tuntiakaan pois tai jäät pahasti jälkeen kammottivat minua. Mutta kun tulin tänne, huomasin, ettei tämä nyt niin paha olekaan. Päättöviikot eivät ole rankkoja, jos olet hereillä kursseilla ja jaksat keskittyä. Opettajat ovat rentoja, eikä yhdestä poissaolosta seuraa mitään katastrofia. Kavereita olen saanut, ja heitä tulee koko ajan lisää. Kun lukiossa ei liikuta koko ajan oman luokan kanssa, tutustuu moniin uusiin ihmisiin. Lukiossa olen löytänyt itseni ja huomannut omat vahvuuteni. Tuntuu, että työllä, mitä teen täällä, on aidosti merkitystä. Tänä vuonna tapahtuu paljon innostavia asioita. Vanhojen tanssit ovat tietenkin todella iso osa 2. opiskeluvuotta lukiossa. Hiljalleen pitää kuitenkin asennoitua kohti tulevaa. Kirjoitukset jännittävät, mutta tiedän selviäväni niistäkin kunnialla.

Tulevaisuudensuunnitelmat ovat selkiytyneet ykkösvuoden jälkeen, mikä auttaa myös lukio-opintojen suunnittelemista. Valitsen itseäni kiinnostavia aineita ja kursseja, jotka tukevat jatko-opintosuunnitelmaani. On kiva, kun voin itse valita, mitä ja miten haluan opiskella, ja mitä aineita haluan kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Omilla valinnoillani voin vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon haluan opiskella. Lukiossa on vapautta, joka tuo myös vastuuta. Lukio-opiskelusta voi tehdä juuri sellaista, kuin haluaa, mutta asioita täytyy silti tehdä kunnolla. Lukiosta saa myös hyvän yleissivistävän pohjan elämälle. Lukiossa on paljon erilaisia ihmisiä, joista löytää helposti kavereita, joilla on samoja kiinnostuksen kohteita. Suosittelen lukiota sinulle, joka haluat oppia monipuolisesti uusia asioita ja tähdätä jatko-opinnoissa pidemmälle.


VANHANA

TUTORIN TERVEISET HEI TULEVA LUKIOLAINEN! Mitäpä mietit? Tuleva lukiotaival saattaa jännittää tai pelottaa. Uusia asioita on miljoonia, eikä enää liikuta tutuissa piireissä kuten perus­kouluaikoina. Onko ajatus valkolakista pelkkää unelmaa? Harppaus yläkoulusta lukioon on tosiaan suuri muttei järisyttävä. Aiemmin opittuja tietoja syvennetään ja vahvistetaan, joten mitään mahdotonta ei ole tulossa. On motivoivaa ja hauskaa oppia kokonaisuuksia laajemmin. Itsenäistä opiskelua ja asioiden hoitamista on enemmän, mutta on hyvä tietää, että opot, opettajat ja tutorit ovat aina valmiina auttamaan. Lukiossa opiskeltavat alueet ovat kattavampia kuin peruskoulussa. Aivot täyttyvät tiedosta, mutta enää ei tarvitse muistaa niin paljon pieniä yksityiskohtia, vaan tärkeämpää on hallita kokonaisuus. Lisäksi vain tietyt kurssit ovat pakollisia, loput voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Saa päättää osaksi itse, mitä haluaa opiskella. Lukiossa erilaiset ennakkoluulot ja porukat hajoavat. Jokainen saa olla oma itsensä. On oikeastaan mahdotonta olla tutustumatta erilaisiin ihmisiin ja löytää parhaimmat ystävät. Tällainenkin erakoitunut introvertti on saanut hurjasti kavereita ja yliannostuksen sosiaalisuutta. Ihan tosissaan, lukiosta selviää kyllä hengissä. Elämäsi hienoimmat kolme vuotta ovat edessä.

Meretta-tutor

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

17


ABINA

Aa Äidinkieli ja kirjallisuus

TOPI 3. VUOSIKURSSILLA Reilut kaksi vuotta kohtuullisen tiivistä opiskelua tuntuu kuluneen hujauksessa. Se laittaa miettimään, mihin on aikansa käyttänyt. Lukioon tuleminen itsessään jännitti aika kovasti. Opintojen alettua kaikki ylimääräinen jännitys kuitenkin hävisi, ja uusia kavereita alkoi löytyä nopeasti. Harrastamista ja urheilemista ei ole ollut mitään syytä lopettaa, sillä lukion opiskelijalähtöisyys ja vapaus suunnitella oma opintourakkansa antavat pelivaraa ja vapaa-aikaa. Kurssitarjotin ja oman opintosuunnitelman tekeminen voivat päältäpäin tuntua vaikeilta asioilta, mutta oman lukiotaipaleen suunnitteleminen ei ole loppujen lopuksi kovin hankalaa. Kakkosella kirjoittaminenkaan ei tuntunut mahdottomalta, koska olin päättänyt sen hyvissä ajoin.

18

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Tämä oman vapauden ja vastuun kasvu onkin mielestäni lukiossa parasta. Vapaus päättää, mihin aineisiin itse syventyy, saa opiskelijan toteuttamaan itseään. Tunneilla kannattaa keskittyä opetukseen ja nimenomaan siihen, että sisäistää käytävät asiat, jolloin ne siirtyvät pitkäkestoiseen muistiin. Kotitehtäviä tehdessä ei kannata antaa heti periksi, vaan yrittää löytää omat virheensä. Opettajiltakin kannattaa lukiossa vaatia vähän enemmän. Heille maksetaan juuri siitä, että sinä opit. Kannattaa siis kysyä ja kyseenalaistaa aina, kun siltä tuntuu. Jos jokin asia vaikuttaa menneen sinulta ohi, on se todennäköisesti mennyt myös joltakin toiselta luokassa ohi. Jo ykkösvuonnakin on hyvä pitää mielessä, että kaikkea, mitä silloinkin opiskelee, voi päätyä hyödyntämään ylioppilaskirjoituksissa.

9

KURSSIA, JOISTA 6 PAKOLLISIA & 3 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: TOIMITTAJA, DRAMATURGI, OPETTAJA, TIEDOTTAJA, KIRJAILIJA Hyvä äidinkielen taito on perusta kaikissa ammateissa. Se antaa eväitä muun muassa sujuvaan tekstin tuottamiseen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoihin. Yliopistot ja korkeakoulut antavat äidinkielestä pisteitä lähes kaikille aloille.


ABINA

Ylioppilas­ kirjoitus­ suunnitelman pohdiskelua Perustuu Tabletkoulun kirjaan OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016)

Mitkä aineet kiinnostavat sinua? Missä aineissa olet pärjännyt riittävän hyvin? Jos sinulla on vaikeuksia jossakin tietyssä aineessa, voitko jättää sen kirjoittamatta? NOORA 3. VUOSIKURSSILLA Alunperin tulin lukioon saadakseni lisää aikaa miettiä, mikä minusta tulee ”isona”. Takaraivossa koputtivat kuitenkin tuttujen kauhutarinat lukion rankkuudesta ja läksyjen määrästä. Nyt, kun abiturienttivuosi on käynnissä, voin kokemuksen syvällä rintaäänellä todeta, että kauhistelu oli aivan turhaa. Se, kuinka rankkaa lukio on, on täysin itsestä ja omista tavoitteista kiinni, ja työskentelytavat harjautuvat ajan kuluessa itselle sopiviksi. Lukio ei ole pelkkää pänttäämistä - päinvastoin. Lukio on tutkimusmatka ja löytöretki - jotain sellaista minkä kokee vain kerran elämässä ja josta voi saada paljon eväitä matkaan, jos vain tarpeeksi yrittää. Lukio on myös sosiaalisten taitojen kehittämistä. Itse muutin uudelle paikkakunnalle

opiskelujen perässä ja päädyin luokalle, josta en tuntenut ensimmäistäkään opiskelijaa. Jännitys oli käsinkosketeltavaa - tutustunko keneenkään? Nyt, kun melkein kolme vuotta on takana tätä lukion tutkimusretkeä, olen löytänyt ympärilleni paljon uusia, korvaamattomia ystäviä. Lukio yhdistää, ja toimii erilaisten tyyppien sulatusuunina. Onko lukio kasvattanut minua kypsemmäksi? On. Olenko viisastunut? Ehkä. Mutta yksi asia on varma: en ole katunut lukioon tuloa sekuntiakaan, vaikka tuntitehtävät varmasti aiheuttavat jokaiselle joskus harmaita hiuksia. Lukio oli hyvä valinta miulle, joka ei tiennyt mitä tulevaisuus voi tuoda mukanaan.

Mitkä ovat pakolliset kokeesi? Mikä on pitkän oppimäärän mukainen pakollinen koe? Montako ainetta aiot yhteensä kirjoittaa? Mitä aineita haluat kirjoittaa ylimääräisinä? Mitä kursseja sinun tulee valita, jotta voit kirjoittaa haluamasi aineet? Miten jatko-opintosuunnitelmasi vaikuttavat kirjoitussuunnitelmiisi? Täytyykö sinun kirjoittaa jokin tietty aine saadaksesi enemmän tausta­pisteitä? Suunnitelma tehdään lukio-opintojen aikana yhdessä opinto-ohjaajan, aineenopettajien ja ryhmänohjaajan kanssa. Ylioppilaskirjoitusten merkitys jatkoopintojen kannalta tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Siksi nämä suunnitelmat tehdään lukiossa huolella.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

19


LUMA-KESKUS SAIMAA TIEDETOIMINTAA YLIOPISTOLLA JA AMMATTIKORKEAKOULULLA LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON (LUT) JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEINEN LUMA-KESKUS SAIMAA JÄRJESTÄÄ TIEDETOIMINTAA KAIKENIKÄISILLE KOULULAISILLE JA TEKEE YHTEISTYÖTÄ ERITYISESTI LAPPEENRANNAN LUKIOIDEN KANSSA. TARJONTA VAIHTELEE VUOSITTAIN, MYÖS LUKIOIDEN TOIVEIDEN JA TARPEIDEN MUKAAN.

Opetusyhteistyö tiivistyy LUT:n ja Lappeenrannan kaupungin kehittämässä Junior University -mallissa, jonka toteutukseen LUMA-keskus Saimaa osallistuu. Junior University tarjoaa lukuvuodesta 2018-2019 eteenpäin lukiolaisille mm. mahdollisuuksia osallistua valikoiduille LUT:n kursseille. Vakiintuneena LUMA-toimintamuotona on Lappeenrannan Lyseon lukiolla järjestettävä Yliopistomatematiikan esittelykurssi, jolla yliopisto-opettajat kertovat soveltavan matematiikan ja fysiikan teemoista. Kestävän kehityksen aihepiiristä järjestetään teemapäiviä yliopistolla, tuottaen sisältöä kestävän kehityksen projektikurssille. Keväällä 2017 LUMA-keskus Saimaa käynnisti kaikille avoimen viikottaisen matematiikkapajan, missä yliopisto- ja amk-opiskelijat neuvovat lukio­ laisia matematiikan tehtävissä. Myös vuosittain järjestettävä Lukioon valmistava matematiikan kesäkurssi (LMVKK) soveltuu matematiikan kertaukseen lukiolaisille, jotka kokevat aineen haastavaksi. LUMA-keskus Saimaa järjestää kampusvierailuja, erilaisia tiedetapahtumia sekä tiede­leirejä. Pääsääntöisesti loma-aikoina järjestettävien tiedeleirien teemat vaihtelevat matematiikasta ja luonnontieteistä pelinsuunnitteluun ja -ohjelmointiin. Myös talouspuolen asiantuntemus näkyy tiedetoiminnassa yhä enemmän, yrittäjyyteen ja keke-liiketoimintaan liittyvinä työpajoina. Kesällä 2017 lukiolaisille järjestettiin metsäteollisuuden teemoilla rikastettu matematiikan, fysiikan ja kemian tiedeleiri, ja vastaava on tarkoitus toteuttaa jatkossakin. Tiedeleirin suorittaneet voivat hakea kurssin hyväksyttämistä lukio-opintoihin tai myöhempiin korkeakouluopintoihin. LUMA-keskus tiedottaa kursseista nettisivullaan www.lut.fi/luma, Facebook-sivullaan ja suoraan kouluille. Valtakunnallisesti LUMA-toimintaa koordinoi LUMA-keskus Suomi Helsingin yliopistolla. LUMA-keskusten yhteinen Suomi100-hanke StarT toimii “sateenvarjona” lähivuosien koululaistapahtumille. StarT-hankkeen puitteissa tuetaan monialaista projektioppimista ja tarjotaan mahdollisuus esitellä parhaita projekteja amerikkalaisten “science fair” -tapahtumien hengessä, LUMA-keskusten järjestämillä tiedefestareilla. Lukiot voivat toteuttaa StarT-projekteja ja osallistua tiedefestareille oppilaiden ja opettajien kiinnostuksen mukaan.

20

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

LISÄTIETOA: www.lut.fi/luma www.facebook.com/lumakeskussaimaa www.luma.fi/start


VALMENTAUTUMINEN JA HARJOITTELUN SEURANTA

ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIAN URHEILIJAKOULUTUS ON TARKOITETTU TAVOITTEELLISESTI URHEILEVILLE.

Urheilijakoulutus tarjoaa kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet. Lappeenrannan seudun akatemiayhteistyöoppilaitoksia ovat kaikki Lappeenrannan lukiot sekä Saimaan ammattiopisto.

johtuviin poissaoloihin ja voivatko poissaolot heikentää kurssiarvosanojani. Eniten kuitenkin mietitytti, pystynkö panostamaan sekä urheiluun että kouluun.

URHEILUAKATEMIAN OPISKELIJA AINO: Peruskoulun jälkeen siirtyminen toisen asteen opintoihin on varmasti jännittävää. Lukiossa opiskelun sanotaan vievän enemmän aikaa ja vaativan enemmän työtä, joten onko siitä mahdollisuus selvitä, jos sen lisäksi vielä harrastaa tavoitteellisesti jotain urheilulajia? Myös minä pohdin, miten lukio-opiskelu tulee vaikuttamaan treenaamiseeni. Minua jännitti se, jos läksyjä tulee paljon, etten ehdi tekemään treenejä tai jos koulupäivät ovat niin pitkiä ja rankkoja, etten jaksa tehdä treenejä. Toisaalta minua pelotti, miten lukiossa suhtaudutaan kisamatkoista ja leireistä

Aitajuoksu oli jo pitkään ennen lukioon tuloa ollut päälajini ja halusin keskittyä siihen yhtä paljon kuin opiskeluunkin. Alun mietinnöistäni huolimatta pian kuitenkin ymmärsin, että lukioon tultaessa on ensimmäistä kertaa oikeasti mahdollisuus yhdistää tavoitteellinen urheilu ja koulunkäynti. Kolmena aamuna viikossa olevat aamutreenit antoivat huomattavasti lisätunteja kehittää ominaisuuksiani, jotka olivat ehkä jääneet heikommalle tai joita ei tavallisten treenien yhteydessä välttämättä ollut ehtinyt tekemään. Yksilölajin urheilijana keskityinkin aamuisin paljon mm. kehonhallintaan ja palauttaviin treeneihin, jotka tukivat omaa viikoittaista harjoitusohjelmaani ja pian aamutreenien antama lisähyöty alkoi näkyä kehityksessäni. Vaikka aamutreenit ovatkin loistava mahdollisuus yhdistää urheilu ja koulunkäynti, on hyvä myös huomioida kokonaisrasitus. Aikaiset herätykset aamutreeneihin, pitkät koulupäivät ja niiden jälkeiset treenit sekä

Urheilijakoulutuksen aamuharjoitukset pidetään kolmena koulupäivänä viikossa. Harjoitukset alkavat joka aamu viimeistään klo 8.00. Päättöviikkojen osalta harjoitusjärjestelyt ovat lajikohtaisia. Lukiolaisilta ei vaadita osallistumista harjoituksiin päättöviikon aikana. Harjoituksista pidetään harjoituspäiväkirjaa. Urheilijakoulutuksesta on mahdollisuus saada opintosuorituksia lukio- tai ammatilliseen tutkintoon kunkin oppilaitoksen sopimusten mukaisesti. URHEILIJAKOULUTUKSEEN HAKEMINEN Urheilijakoulutukseen voidaan valita urheilijoita, joilla on kansallista ja/tai kansainvälistä menestystä, maajoukkueedustuksia tai urheilijan harjoittelu vastaa huippu-urheilun vaatimuksia. Voit hakea urheilijakoulutukseen erillisellä hakulomakkeella 9. luokan keväällä. Lisätietoja osoitteesta www.eklu.fi/etelakarjalan-urheiluakatemia ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemian koordinaattorilta Elina Sinisalolta elina.sinisalo@eklu.fi, puh. 040 952 4843.

lukio-opiskelun vaatima työmäärä voivat muuttaa viikot helposti liian raskaiksi. Yllättävän nopeasti ymmärsin, että tärkeintä kokonaisuuden kannalta olivat ne omat tavoitteet niin koulua kuin urheiluakin kohtaan. Jos tavoitteet ovat molempiin korkealla, yksi helppo keino keventää kuormaa on pidentää valmistumisajankohtaa. Minä päädyin valmistumaan 3,5 vuodessa ja olinkin todella tyytyväinen valintaani, sillä se mahdollisti ylioppilaskirjoitusten jakamisen kolmelle kerralle sekä kevyemmät lukujärjestykset. Yhtä yleispätevää ohjetta urheilun ja opiskelun yhdistämiselle ei kuitenkaan voida antaa vaan kokonaisuuteen vaikuttavat monet tekijät: pitkä matikka saattaa teettää enemmän töitä kuin lyhyt matikka ja eri urheilulajit ovat keskenään hyvin erilaisia. On myös mahdollista, että lukiovuosien aikana tulee yllättäviä tilanteita kuten loukkaantumisia tai yhtäkkisiä edustustehtäviä. Tärkeintä kuitenkin on, että miettii tarkasti omat tavoitteet ja on valmis tekemään niiden eteen töitä. Opo ja muut opettajat ovat valmiita auttamaan ja parhaimmillaan on mahdollista saada kokonaisuus, jossa opiskelu ja urheilu tukevat toinen toisiaan! LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

21


OPISKELUTERVEYS TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN OPISKELUTERVEYDEN PALVELUITA!

Kuulumme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alaisuuteen. Olemme terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja, lääkäreitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja seksuaalineuvojia. Psykologit ovat apunasi, jos koet mielialaan liittyviä pulmia kuten masennusta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuusoireita tai vaikkapa univaikeuksia. Mikäli olet huomannut opiskeluun tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, voidaan niitäkin

22

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

selvitellä yhdessä psykologin kanssa. Kuraattorin työ on esim. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin liittyvien pulmien selvittelyä ja tukea yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa muiden lähihenkilöiden tai verkostojen avulla. Terveydenhoitaja tekee kaikille lukiolaisille terveystarkastuksen ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tytöt käyvät lääkärin-

tarkastuksessa 1.vuonna ja suurin osa pojista 2.vuonna kutsuntatarkastuksen yhteydessä. Kutsuntatarkastus tehdään armeijaan lähtöä varten sinä vuonna kun täytät 18 vuotta. Myös tytöt voivat hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lukion terveydenhoitajalle pääset ajanvarauksella. Tarjoamme mm. terveysneuvontaa ja teemme erilaisten tilanteiden selvittelyä. Jos sairastut äkillisesti, voit tulla opiskelu­ terveyden hoidontarpeen arvioon klo 8–11 ajalla ilman ajanvarausta, missä terveydenhoitaja arvioi terveydentilanteesi ja antaa jatko-ohjeistuksen tarpeen mukaan. Hammashuoltoon varaat ajan itse tarvittaessa. Lääkäriin saat yhteyden terveydenhoitajan kautta, kuraattorille ja/tai psykologille voit varata ajan itse. Käytämme Wilmaa, jonka kautta saat meihin parhaiten yhteyden. Kanssamme voit keskustella luottamuksellisesti. Lähes kaikki palvelumme ovat maksuttomia lukiolaisille. Lisätietoa mahdollisista maksuista saat lukion aloitettuasi. Olemme tukenasi koko opintojesi ajan!


LUKIOLAISEN OPISKELU­ KUSTANNUKSET OPINTOTUKI JA OPISKELIJAEDUT

Lukiolaisena huolehdit itse tarvittavien oppikirjojen ja muiden opiskeluvälineiden hankkimisesta. Lukio-opinnoissa edellytetään opiskelijalta myös oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Konetta käytetään opiskelun apuvälineenä koulussa ja kotona. Koneella tehdään myös sähköisiä kurssikokeita sekä osallistutaan ylioppilastutkinnon kokeisiin, kun ylioppilastutkinnon kokeet muuttuvat vaiheittain sähköisiksi. Opiskelija vastaa itse koneensa toiminnasta. Koululla on käytössä langaton verkko, johon koneella voi liittyä. Koneen tulee olla käynnistettävissä muistitikulta ja liitettävissä langalliseen verkkoon (lisätietoja osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi). Lukioissa ei ole lukukausimaksuja ja lukion opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Lähes kaikki opiskeluterveyden palvelut ovat lukiolaisille maksuttomia. Lukiolaisena sinulla on mahdollisuus saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintorahaa ja valtion takaamaa opintolainaa 17 vuotta täytettyäsi. Asumiseen voit saada yleistä asumistukea. Ikäsi, asu-

mismuotosi ja vanhempiesi tulot vaikuttavat opinto- ja asumistuen määrään. Lappeenrannan alueella toimii bussiliikenteessä Waltti-maksujärjestelmä ja lappeenrantalaisena opiskelijana voit saada Waltti-bussikortin opiskelija-alennuksella. Jos olet alle 17-vuotias, edullisin Waltti-kortti on junnukortti. Yli 10 kilometrin koulumatkaan saa hakemuksesta Kelan koulumatkatukea; hakemus tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Löydät hakuohjeet Kelan ja Lappeenrannan kaupungin internetsivuilta. Lukio-opiskelijoille on erilaisia opiskelija-alennuksia ja näitä tarjoavat Matkahuolto, VR ja erilaiset liikkeet. Bussiyritysten alennuksen saa Matkahuollon opiskelijakortilla tai opiskelijajärjestön kortilla, johon on painettu Matkahuollon logo. Lisätietoja www.matkahuolto.fi VR:n opiskelijaeduista löydät lisätietoja goo.gl/9mordp

tieto- ja viestintätekniikka

Tarvittaessa saat opiskelutodistuksen, lisätietoja ja ohjeita lukion kansliasta.

Tieto- ja viestintätekniikka on välttämätön työväline opinnoissa ja työelämässä.

AMMATTEJA: OHJELMISTOSUUNNITTELIJA, KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELIJA, WEBMASTER

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

23


”Mahdollisuus lisäapuun tarvittaessa.” ”Saa valita itse, mitä ja miten opiskelee.” ”Opiskelu sujuu paremmin, kun ei ole paineita.” POLUSTA SANOTTUA

“Kimpisessä parasta on ollut kannustava ilmapiiri ja mukava ympäristö.” 1. VUODEN OPISKELIJA

KIMPISEN

LUKIO

KESTÄVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN

KIMPISEN LUKIOSSA PIDÄMME ARVOSSA HYVIÄ PERINTEITÄ JA INNOSTUMME UUSISTA TUULISTA. Opiskelijamme ovat myönteisiä ja tunneilla aidosti mukana. Työnteon ja yrittämisen lomaan mahtuu myös huumoria ja oivalluksia. Meille on tärkeää, että opiskelijamme voivat edetä omien vahvuuksiensa mukaan ja opiskelijat tukevat toinen toistaan. Kaikessa näkyy välittäminen ja sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä elämäntapa. Opettajamme ovat innostuneita ja innovatiivisia. Meillä opiskelijoiden yritteliäisyyttä tuetaan. Mitkään työskentelytavat eivät ole mahdottomia, ja opiskelijoiden toiveita kuunnellaan kurssien toteutuksessa. TIIMIOPPIMINEN kehittää opiskelijoiden oppimaan

@kimpisenlukio

Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.lappeenranta.fi

24

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Rehtori Olli Mielonen puh. 040 197 0899 olli.mielonen@lappeenranta.fi Erityisopettaja Arja Kemppainen puh. 040 504 1309 arja.kemppainen@lappeenranta.fi

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

1939 617 52

oppimisen taitoja, yhdessä työskentelyä pitkäjänteisesti, vastuun kantamisesta ja omien vahvuuksien kehittämistä. Lukiossamme on kehitetty yksilöllisen ja joustavan oppimisen malli, POLKU, joka mahdollistaa opiskelun ohjatusti ja yksilöllisesti vaihtoehtona perinteiselle kurssille. Polkuopintoja tarjotaan englannissa, ruotsissa, matematiikassa ja kuvataiteessa. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus järjestävät opiskelun vasta­ painoksi piristäviä tapahtumia, teemapäiviä ja juhlia. Tutorit ja oma ryhmänohjaajasi ovat sinua varten, jotta lukiopolkusi saa hyvän alun.

Opinto-ohjaus Tuija Jaatinen puh. 040 720 9118 tuija.jaatinen@lappeenranta.fi Mira Kankkunen puh. 040 631 6444 mira.kankkunen@lappeenranta.fi

Lukiosihteeri Maria Saukkonen puh. 040 130 9109 maria.saukkonen@lappeenranta.fi


”Urheilun ja lukio-opiskelun yhdistäminen on Kimpisessä ollut helppoa. Monipuolisen harjoittelun mahdollistaminen on hyvä kehittymisen kannalta, että treeneistä saa myös kursseja. Opettajat ovat ymmärtäneet hyvin urheilun merkityksen ja asioista on ollut helppo päästä yhteisymmärrykseen. Urheilu-uran luomiseen on luotu Kimpisessä hyvät mahdollisuudet opiskelun ohella.” JOONATAN KOVANEN ABITURIENTTI, NST

Liikunta LIIKUNTAPAINOTUS • ryhmään valitaan vuosittain 20–25 opiskelijaa • voit hakeutua, mikäli harrastat liikuntaa monipuolisesti • liikuntaa joka jaksossa • lukioaikana yhteensä 6 kurssia.

Yrittäjyys YRITTÄJYYSPAINOTUS KIMMOKE • ryhmään valitaan vuosittain 20 opiskelijaa • lukioaikana yhteensä 5 kurssia • tutustutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan, osallistutaan oman mielenkiinnon mukaan projekteihin ja vapaaehtoistyöhön ja/tai harjoitellaan pienimuotoisesti yrittäjyyttä • opit kantamaan vastuuta, löytämään ja vahvistamaan vahvuuksiasi, olemaan aloitteellinen ja aktiivinen sekä pitkäjänteinen • oppimistasi taidoista on hyötyä opinnoissa, harrastuksissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa

”Kimpisen lukio on tarjonnut mahdollisuuksia unelmieni toteuttamiseen ja kannustanut yrittämään. Yrittäjyyskasvatuksesta on ollut paljon hyötyä puukko­ bisneksissä. Täällä sinnikkyys palkitaan!” OTTO KEMPPAINEN ABITURIENTTI, PUUKONTEON SM-MITALISTI

Kansainvälisyys VALITSE KANSAINVÄLISYYS – MATKOJA JA ELÄMYKSIÄ Kansainvälisyys avaa ovia jo opintojen aikana ja tulevaisuudessa työelämässä. Pääset opintomatkoille eri aineiden kursseilla ja voit tutustua kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin myös omassa koulussasi. Yhteistyökumppanimme ovat Italiasta, Kiinasta, Ranskasta ja Venäjältä. Erasmus+ -hankkeessa Youth for Europe on mukana 5 muuta eurooppalaista lukiota. Vuosittain toteutuu leirikoulu myös johonkin Pohjoismaahan.

“Our statue, the magic square, represents the unity which makes the power. It means the solidarity, fraternity, and especially the trust.” RANSKALAISLUKION (LE LYCÉE INTERNATIONAL DE FERNEY-VOLTAIRE) OPISKELI­JOIDEN VIERAILUVIIKON SATOA

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

25


”Working hard for something we love is called passion.” ”You can. You should. And if you start, you will.” ENKKURYHMÄ

”Olin kuullut paljon Lyseon hyvästä yhteishengestä. Kertaakaan en lukion aikana katunut päätöstäni koulun valinnasta.”

”Minua on hyödyttänyt ammatissa, ja muutenkin ihmisenä olemisessa, yleissivistys. Työkseni keksin ja sovitan tarinoita näyttämölle. Kirjoitan teatteriin ja liikkuvalle kuvalle. Olipa väline tarinan kertomiseen mikä hyvänsä, olennaista on ymmärtää ja tunnistaa miten asiat liittyvät toisiinsa, miksi jokin näyttäytyy minulle jonakin ja miksi jokin on niin kuin se on. Lukion oppiaineiden kautta saatu yleissivistys antaa pohjan yritykselle ymmärtää maailmaa ja tehdä sitä näkyväksi.

KATARIINA SUDENSALMI LYSEON ALMUNI, ENSIHOITAJA

En ollut mikään mallioppilas, mutta jälkiviisaasti näen lukion opeissa suuren vaikutuksen itseeni. Koen myös että ihan lajitovereiden kanssa jutellessa on yleisivistyksestä ollut apua. Maailma on niin merkillinen, viehättävä ja uskomaton paikka, että suosittelen käyttämään pari-kolme vuotta sen salaisuuksien tutkimiseen. Ei mene hukkaan.”

LAPPEENRANNAN

KÄSIKIRJOITTAJA/OHJAAJA/ TEATTERI JURKAN TOINEN TAITEELLINEN JOHTAJA TUOMO RÄMÖ

LYSEON LUKIO ROHKEA KLASSIKKO Lyseon lukiolla on pitkä historia. Silti olemme moderni ja kansainvälinen yleislukio. Intohimona meillä on uuden oppiminen. Uskomme, että innostus ja kannustus tuottavat parhaat tulokset. Tervetuloa opiskelijaksi meille! ILO ON ASENNE Lyseossa jokainen kuuluu porukkaan. Olemme iloinen yhteisö, joka arvostaa jokaista omana itsenään.

26

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

HALUAMME OPPIA Monipuolisilla kursseillamme voi syventää tietoja ja taitoja monipuolisesti täysin oman aikataulun mukaan. LUPA OLLA ERILAINEN. Lyseon lukiossa luokattomuus kasvaa opintojen edetessä. Pääset itse suunnittelemaan opintojasi ja vaikuttamaan niiden sisältöön! Kurssimuotoisessa lukiossa korostuu opiskelijoiden vapaus ja vastuu. Opiskelu on monipuolista, itsenäistä ja joustavaa.

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

1892 605 45


Taide TULE SELLAISENA KUN OLET. Lyseolla on mahdollisuus osallistua innostuneeseen ja innovatiiviseen taiteiden opiskeluun. Kuvataiteen, musiikin ja teatteri-ilmaisun soveltavia ja syventäviä kursseja toteutetaan laaja-alaisesti. Tärkeä osa Lyseon taideopintoja ovat erilaiset poikkitaiteelliset projektit ja esiintymiset, joissa jokainen nuori saa tuoda esille omaa erityisosaamistaan. TAITE-LUOKKA Jokaisella lyseon vuosikurssilla on yksi Taite-luokka. Taite-luokkalaiset ovat taiteen tekijöitä ja taiteen kokijoita, joita yhdistää kiinnostus kulttuuria kohtaan. Taite on Lyseolla musiikkia, kuvataidetta ja teatteria, tuettuja mahdollisuuksia valita taidekursseja, matkoja näyttelyihin ja esityksiin, taiteilijatapaamisia ja oman kaupungin kulttuurielämään tutustumista. Lukio on monelle taitekohta, jossa haetaan elämän suuntaa. Taite-luokalla kasvua omaksi itseksi tukevat sekä taide että samanhenkiset nuoret. Taite-luokalle valitaan erillisen hakemuksen perusteella. LUKIODIPLOMIT Lyseossa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit mediassa, musiikissa, kuvataiteessa, liikunnassa ja teatteri-ilmaisussa. Lukiodiplomista on hyötyä jatko-opintoihin haettaessa. KOULULEHTI LYSKARI Lyseon nettilehti Lyskari toimii läpi vuoden ja raportoi koulun tapahtumista sekä kiinnostavista ajan ilmiöistä. Osallistumalla lehden tekoon opiskelija voi saada kursseja kirjoittamisesta, kuvaamisesta, kuvittamisesta sekä videojuttujen tekemisestä. www.lyskari.fi

@ lprlyseo

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi

AKTIIVISET OPISKELIJAT - HYVÄSSÄ SEURASSA Aktiivinen opiskelijakunta näkyy koulun arkipäivässä erilaisten tapahtumien, retkien ja juhlien järjestelyissä. Esimerkiksi ystävänpäivänä jaettiin tikkareita opiskelijoille. Lisäksi opiskelijakunnan hallituksen jäsenet osallistuvat päätösvaltaisina jäseninä koulun toiminnan suunnitteluun. Hallitus on ottanut kantaa esim. koulun arviointitapoihin. Lyseon lukiossa aloittavien opiskelijoiden tukena toimii aktiivisia tutoreita. Jokainen ohjausryhmä saa omat tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä. MAAILMAN LUOKKAA Lyseossa on monipuolinen kansainvälisten kurssien, projektien ja hankkeiden valikoima, joihin sisältyy teemapäiviä, luentoja, näyttelyitä, vieraita ja matkoja. Lyseossa voit osallistua kansainvälisyyskerhoon, verkkoprojekteihin tai kursseihin, joihin sisältyy matka esim. Firenzeen tai voit suorittaa maailmankansalaisen kypsyyskokeen. TIIMEISSÄ TYÖELÄMÄÄN Lyseossa toimii syksyllä 2017 aloittanut tiimiryhmä, jossa osa kursseista opiskellaan tiimeissä ja eri oppiaineita yhdistellen. Ryhmällä on oma kummiyritys, jonka kanssa tehdään yritysyhteistyötä. Tiimiryhmän tarkoituksena on kehittää erityisesti opiskelijoiden työelämätaitoja, kuten erilaisissa työryhmissä ja yritysyhteistyökumppanin kanssa toimimista sekä omaa, itsenäistä työskentelyä ja vastuun ottamista opinnoista. Kaikkea tätä harjoitellaan tiiviinä yhteisönä oman ryhmän kesken.

Let Lyseo flourish. ENGLANTIA ENGLANNIKSI Lyseossa voi valita englannin kielessä ryhmän, jossa edetään opinnoissa vaativammalla tasolla. Opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta ja aktiivista otetta opiskeluun. Kursseilla käytetään materiaalina aitoja englanninkielisiä lähteitä. Ilmoitathan kiinnostuksestasi näitä opintoja kohtaan lukion ainevalintakortissa.

Rehtori Mika Luukkonen puh. 040 514 7615 mika.luukkonen@lappee.fi

Opinto-ohjaaja Marjo Haapavuo puh. 040 664 7930 marjo.haapavuo@lappee.fi

Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen puh. 040 729 1139 helena.mielikainen@lappee.fi

Opinto-ohjaus Satu Komi puh. 040 844 6024 satu.komi@itasuomenkoulu.fi

Luma LUONNONTIETEET JA MATEMATIIKKA – ENEMMÄN KUIN LUULET LUMA aineissa tarjoamme moni­ puolisia soveltavia kursseja. Opiskelija voi kartuttaa jatko-opinto­ valmiuksiaan tilasto- ja todennäköisyyslaskennan jatkokurssilla, ja tutustua matemaattisiin jatko-opintoihin Yliopistomatematiikan esittely­ kurssilla, jossa opettajina toimivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston opettajat. Kemiassa voi ottaa selvää, mistä proteiinit ovat oikeasti tehty ja miten niitä voi muokata ruoanlaiton keinoin! Laboratoriokurssilla pääset mm. valmistamaan aspiriinia ja tutkimaan kananmunan kuoren vahvuutta. Makromolekyylien kurssilla selvitetään, mistä atomeista DNA ja RNA ovat muodostuneet. Fysiikassa tutustutaan elektroniikan ja tähtitieteen maailmaan. Opiskelija voi lähteä mukaan tiedeleirille Sveitsin Geneveen, jossa sijaitsee Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN. Biologia tarjoaa kiinnostuneille lääke­ tieteellistä biologiaa sekä eläinten käyttäytymistä ja lajintuntemusta. Tietotekniikkataitoja voi syventää ohjelmoinnin kursseilla. KIINNOSTUITKO? Tule Lyseoon ja hae LUMA-kurssille, joka mm. tekee lukion toisena vuotena leirikoulumatkan johonkin koti- tai ulkomaiseen kohteeseen.

Erityisopettaja Satu Lajunen puh. 040 648 1808 satu.lajunen@lappee.fi Lukiosihteeri Virpi Järvelä puh. 040 689 5313 virpi.jarvela@lappee.fi

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

27


Itä-Suomen

SUOMALAISVENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK)

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO ON KANSAIVÄLINEN KIELIKOULU. LUKIOSSAMME VOIT JATKAA VENÄJÄN KIELEN OPINTOJASI JA OPIT TUNTEMAAN VENÄLÄISTÄ KULTTUURIA JA YHTEISKUNTAA.

28

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


”Venäjän opiskelun jatkaminen tuntui luontevalta isk:n peruskoulun jälkeen. Isk:n lukiossa on myös se mahtava etu, että saa venäjän kurssien takia vähentää muita pakollisia kursseja, joista ei ole niin kiinnostunut. Aion kirjoittaa venäjän lisäksi muita kieliä sekä psykologian. Pyrin lukion jälkeen sisustusarkkitehdiksi, joten suoritan myös kuvataiteen lukiodiplomin. Venäjän kielestä, kuten muistakin kielistä, on paljon hyötyä kansainvälisillä aloilla ja silloin, jos haluaa työskennellä ulkomailla.

“Pidän arvokkaana Itä-Suomen koulusta saatua venäjän kielen osaamista sekä kulttuurin tuntemusta ja niistä on ollut minulle konkreettista hyötyä työ­elämässä. Jos nyt kävisin lukion uudelleen, tarttuisin entistä enemmän niihin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin, joita Itä-Suomen koulu opiskelijoilleen tarjoaa.”

Iso osa koulutöistä tehdään nykyään verkossa. Mielestäni digikirjat ovat tosi käteviä, ne ovat halvempia eikä tarvitse raahata monta painavaa kirjaa repussa, vaan kaikki löytyvät netistä.”

LAURA HEINONEN HTM

OSCAR ARMINEN

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

2002 120 13

@ isklukio.lpr

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi Rehtori Katri Anttila puh. 040 594 5336 katri.anttila@itasuomenkoulu.fi Opinto-ohjaus Satu Komi puh. 040 844 6024 satu.komi@itasuomenkoulu.fi

OPISKELU

KANSAINVÄLISYYS

Itä-Suomen koulun lukio toimii Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä kaupungin keskustassa. Lukiomme ilmapiiri on kansainvälinen ja monikulttuurinen. ISK:n lukiossa voit suorittaa erityislaajan venäjän ja laajan englannin oppimäärän. Venäjän kieltä voit opiskella myös äidinkielen omaisen oppimäärän mukaan.

Lukiossamme voit kehittää kykyjäsi kansainvälisessä toiminnassa ja Venäjä-yhteistyössä. Hankkimiasi tietoja ja taitoja pääset kokeilemaan käytännössä opintomatkojen aikana. Samalla sinulla on mahdollisuus opiskella Venäjällä yhteistyöoppilaitoksissamme, jotka ovat Moskovan valtiollinen yliopisto ja Pietarin Amiraliteetin koulu numero 238. Voit opiskella yliopistoissa lukio-opintojesi aikana yhteensä kolme viikkoa. Opintosi voit hyväksilukea lukion kurssimäärääsi.

Maahanmuuttajanuorille on tarjolla 12 kurssin laajuinen suomi toisena kielenä -opintokokonaisuus sekä mahdollisuus suorittaa lyhyt B3-kielen oppimäärä ruotsin kielessä. Lukiomme opiskelijana sinulla on käytettävissäsi myös koko Lappeenrannan kaupungin lukioiden kurssitarjonta. Opetussuunnitelmamme poikkeaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta eduksesi siten, että voit halutessasi vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisista pakollisista kursseista omien tulevaisuudensuunnitelmiesi mukaan. Yksilöllisen opintosuunnitelman laadinnassa sinua auttaa opinto-ohjaaja.

Lisäksi voit halutessasi lähteä opiskelijavaihtoon kansainvälisen yhteistyömme puitteissa tai osallistua Lappeenrannan Lyseon lukion kansainväliseen toimintaan. Voit hakea lukioomme, jos olet opiskellut venäjää A-kielenä tai omaat vastaavat tiedot. Haku: www.opintopolku.fi. Täytä lukion ainevalintakortti, joka löytyy osoitteesta www.itasuomenkoulu.fi. Palauta ainevalintakortti opinto-ohjaaja Satu Komille.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

29


NÄIN HAET LUKIOON LAPPEENRANNAN LUKIOIHIN HAETAAN VALTAKUNNALLISESSA LUKIOKOULUTUKSEN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAUSSA

YHTEISHAKULOMAKE TÄYTETÄÄN osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea enintään viiteen yhteishaussa mukana olevaan perusopetuksen jälkeiseen koulu­ tukseen. Hakutoiveet laitetaan oman kiinnostuksen mukaiseen järjestykseen. Yhteishaun hakutoivejärjestys on sitova. Hakija tulee valituksi ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen koulutukseen, mikäli hänen pisteensä ja/tai keskiarvonsa siihen riittää. Lisätietoja yhteishausta ja haussa mukana olevasta koulutuksesta saat omalta ­opinto-ohjaajaltasi ja opintopolusta. LUKIOIDEN OPISKELIJAVALINTA Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen 2.6.2018 mennessä suoritettujen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Huoltajan pyynnöstä voidaan oppilaan päättötodistuksesta jättää pois valinnaisen A2- tai B3-kielen numeroarvosana. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.

30

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. Alin hyväksyttävä keskiarvo, jolla voi tulla valituksi Lappeenrannan lukioihin on 7,00. Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista. Mikäli hakija ylittää lukioon pääsyyn oikeuttavan keskiarvon, mutta ei ole päässyt haussa ensisijalle asettamaansa lukioon, hänet otetaan huomioon seuraaville sijalle asetetun oppilaitoksen opiskelijavalinnassa.

Yhteishaku TÄYTÄ HAKULOMAKE OSOITTEESSA WWW.OPINTOPOLKU.FI VOIT HAKEA ENINTÄÄN 5:EEN YHTEISHAUN KOULUTUKSEEN LUKIOON HAKEVAT TÄYTTÄVÄT MYÖS LUKION OPINTO-OHJELMAN AINEVALINTAKORTIN YHTEISHAUN PÄÄTTYMISEEN MENNESSÄ ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION HAKEVILLE ON OMA AINEVALINTAKORTTI WWW.ITASUOMENKOULU.FI ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION PÄÄSYKOE 3.5.2018 LAPPEENRANNAN LUKIOIDEN ALIN HYVÄKSYTTY KESKIARVO 7,00 Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista.

LUKIOPAIKKA OTETAAN VASTAAN OPINTOPOLKU.FI JOS ET OTA PAIKKAA VASTAAN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ, MENETÄT OPISKELUOIKEUTESI. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita paikan perumisesta mahdollisimman pian.


LUKIOIDEN AINEVALINTAKORTTI Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat täyttävät myös lukion opinto-ohjelman ainevalintakortin yhteishaun päättymiseen mennessä. Lappeenrannan yläkoulujen oppilaat täyttävät ainevalin­ takortin Wilmassa oman opinto-ohjaajan antaman ohjeis­ tuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulostaa aine­valintakortin osoitteessa lappeenranta.fi > kasvatus ja opetus > lukiokoulutus. Täytetty ainevalinta­kortti palautetaan omalle opinto-ohjaajalle. Lukion ainevalintakorttiin kirjaamiesi tietojen perusteella lukiossa suunnitellaan kurssitarjontaa. Ainevalintoja on mahdollista tarkistaa kesäkuussa, kun lukiopaikkasi varmistuu. Ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat tehdään koulun antamien ohjeiden mukaan 1. jaksossa opinto-ohjauksen oppitunneilla.

YHTEISHAUN TULOKSET JA LUKIOPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa, josta saat tiedon lukiopaikastasi. Opiskelijaksi valitut saavat lukion rehtorilta tiedon opiskelijaksi ottamisesta myös kirjeenä. Lukiopaikka otetaan vastaan Opintopolussa. Lukiopaikka pyydetään ottamaan vastaan mahdollisimman pian tulosten tultua. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos et ota paikkaa vastaan, ilmoita peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon olet tullut valituksi. Jos et ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, ota pikaisesti yhteyttä peruskoulusi opinto-ohjaajaan.

Ohjeita ainevalinta­ kortin täyttämiseen Ainevalintakortissa kysytään yhteystietojasi, viimeisintä luku­ aineiden keskiarvoasi, katsomusainettasi, aikaisempia kieliopintojasi, yhteishaun hakutoiveitasi, ja suunnitelmiasi ensimmäisen lukiovuoden ainevalinnoiksi kielissä, matematiikassa ja lukiokohtaisissa opinnoissa. Ainevalintakortissa voit myös ilmoittaa, jos olet hakemassa EKLU:n urheilijakoulutukseen. Ainevalintakorttia täyttäessäsi sinun kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita: ­ÄIDINKIELI: • äidinkielen sijaan voit opiskella lukiossa suomi toisena kielenä (=S2) oppimäärän mukaisia kursseja, jos äidinkielesi on muu kuin suomi väestörekisterissä KIELET: • lukiossa voit opiskella kahta A-kieltä. Voit tarvittaessa vaihtaa valinnaisen A-kielen tasoa B2 tai B3 -tasolle • voit jatkaa lukiossa yläkoulussa aloittamaasi valinnaista B2-kieltä tai vaihtaa kielen tasoa B3-kieleen • voit aloittaa lukiossa yhden tai useamman B3-kielen • lukiossa voit opiskella useampaa valinnaista kieltä • valinnaisia kieliä kannattaa valita etenkin, jos opiskelet lyhyttä matematiikkaa KERTAAVAT KURSSIT: • Kertaavat kurssit tukevat kielten opiskelua lukiossa. • Kursseille ohjataan opiskelijoita, jotka tarvitsevat niitä

lukio-opintojen alettua. MATEMATIIKKA:

• lukion ensimmäisessä jaksossa opiskellaan yhteisesti ensimmäinen matematiikan kurssi ja toisesta jaksosta lähtien kurssit eriytyvät lyhyen ja pitkän matematiikan opetukseen • pitkä matematiikka tukee fysiikan ja kemian opintoja, joista on hyötyä etenkin, jos suuntaat matemaattisluonnontieteellisille aloille • sinun kannattaa valita pitkä matematiikka, jos olet innostunut haasteista ja/tai matematiikan arvosanasi on 8-10 • matematiikan tasoa voi vaihtaa pitkästä lyhyeen ensimmäisen kurssin jälkeen tai myöhemmin LISÄTIETOJA: • tähän kohtaan voit kirjata tietoja, joilla arvelet olevan merkitystä lukio-opinnoissasi • voit esimerkiksi ilmoittaa opiskelleesi kielipainotteisella luokalla tai olevasi kiinnostunut eri painotuksista. Otathan tarvittaessa yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

31


KUTSU LAPPEENRANNAN LUKIOT KUTSUVAT 9.-LUOKKALAISET HUOLTAJINEEN TUTUSTUMAAN LUKIO-OPISKELUUN JA LUKIOIHIN.

tervetuloa tutustumaan Kimpisen lukioon ke 24.1.2018 klo 18–20 Lappeenrannan Lyseon lukioon ja Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukioon ke 17.1.2018 klo 18–20

Lämpimästi tervetuloa!

KIMPISEN LUKIO Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.lappeenranta.fi

LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi

Lappeenrannan lukio-opas 2018  

Lappeenrannan lukioiden opas 9. luokkalaiselle ja vanhemmille.

Lappeenrannan lukio-opas 2018  

Lappeenrannan lukioiden opas 9. luokkalaiselle ja vanhemmille.