Page 1

Sammenhengen mellom kontormiljøet og vürt felles miljø


UPARTISK OG KOMPROMISSLØS KONTROLL

Svanemerket Svanen forebygger skader på miljøet som ikke alltid er synlig for det blotte øye. Svanen stiller krav til produktene under hele livssyklusen. Ved å velge kontormøbler som er svanemerket, har du selv gjort en enkel, men viktig innsats for miljøet.

Produkter som er svanemerket skal tilfredsstille spesielle krav som sikrer at disse produktene er mer miljøvennlige enn andre produkter med samme formål. Produktenes livssyklus - fra råvare til avfall, blir nøye studert. Det stilles kvalitets- og funksjonskrav som garanterer egenskaper på linje med alle andre produkter. Kriteriene tidsbegrenses og revideres fortløpende for å sikre at de svanemerkede produktene til enhver tid er blant de beste sett fra et miljøsynspunkt. Mer informasjon finner du på : www.svanen.nu AB Edsbyverkens miljødeklarasjon finner du på: www.edsbyn.com Brosjyrer kan bestilles.


VEDLIKEHOLD OG PLEIE AV LAKKERTE OG MALTE OVERFLATER l l l l l l

Bruk en fuktig klut og oppvaskmiddel. Tørk godt. Ikke bruk sterke kjemikalier eller aggressive rengjøringsmidler. Følg bruksanvisningen til produsenten av rengjøringsmidlet Ikke bruk løsningsmidler Ikke bruk hjelpemidler som kan lage riper La ikke rengjøringsmidler eller annen væske trenge inn i treverket

331 014

TESTEN Produktene er testet og godkjent av Sveriges Forsknings- och provningsintitut i henhold til Möbelfaktas kravspesifikasjon for stabilitet, holdbarhet og sikkerhet.

VED GJENVINNING Platene gjenvinnes ved å separere platematerialet. Dette blir brukt som brensel i varmesentraler. Metall gjenvinnes via smelting.


AB Edsbyverken har - som første møbelprodusent i Sverige, fått svanemerket fem komplette møbelserier av SIS. Dette gjelder Connect, Centro, College, Reflect og Sitt & Stå og er resultatet av et målbevisst miljøarbeide i både tankegang og produksjon. Ved å velge svanemerkede møbler - både på kontoret og ellers, er du med på å forbedre miljøet.

AB EDSBYVERKEN; Box 300, 828 25 EDSBYN. Tel 0271-275 00, Fax 0271-275 01, www.edsbyn.com

Svanen Minifolder Norsk  

Info om svanen, skötselanvisning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you