Page 1


STØRRE END LIVET


STØRRE END LIVET roman af

NIS JAKOB

Billige eBøger


STØRRE END LIVET ©Nis Jakob 2015 © Billige eBøger 2015 ISBN: 978-87-92970-41-1 Redaktion: Nils Bjervig Omslag: Nis Jakob Foto af klaptræ til forside: Kathrine Windfeld (The Team) Forsidefoto: Colorbox Bogdesign: Nis Jakob Tryk: Toptryk Grafisk

Af samme forfatter: Kriger på mountainbike (non fiction), 2014 Cellen, 2014 Imidis Vand, 2014 Syv Dage i District Copenhagen, 2013 Hjerteblod, 2012 BANG!, 2012 Mesteren fra Mors 1. og 2. del, 2012 Det forfærdelige skete den 16. juli 1968, 2011 Perfekt liv, 2011 Mænd i frit fald, 2011

En del af romanerne er oprindeligt udkommet på andre forlag. Nis Jakob debuterede i 1999 med Syv Dage i District Copenhagen på forlaget Tiderne Skifter. Han har siden været hos Borgen og på Sohns Forlag, inden han stiftede sit eget forlag i 2011. Titlerne findes både som e-bøger og som p-bøger.

www.billigeeboeger.dk


“Sandheden( findes( ikke( i( et( punkt,( man( kan( sæ3e( lys( på.( Sandheden( kan( i( bedste(fald(indfanges(med(et(dunkelt(net(af(løgne.”


STØRRE(END(LIVET Afsnit'1')'16':'

Første'afsnit:!Action!'–'Det(hele(sæ3es(i(gang Andet'afsnit:!Boy'meets'girl'–'Kærlighed(i(luften Tredje'afsnit:(Fish'out'of'water'–'Utilpassede(personer( Fjerde'afsnit:!Den'indre'konflikt'–'Sporene(lægges(ud Femte'afsnit:!Hurtigt'ind'og'hurtigt'ud'–'Tæ3ere(på(hovedpersonerne Sje3e'afsnit:(Point'of'no'return'–'Herfra(er(der(ingen(vej(tilbage' Syvende'afsnit:'Den'symbolske'scene'–'Vi(aner(katastroferne O3ende'afsnit:!Show,'donEt'tell'–'Det(værste(sker(bare(for(vores(øjne Niende'afsnit:(Less'is'more'–'Så(lidt(der(skal(til Tiende'afsnit:'Overhund'og'underhund'–'Hvem(har(magten? ( Elvte'afsnit:!Mellem'linjerne'–'Det(ligger(i(luften Tolvte'afsnit:!CliLanger'–'Spændingen(stiger Tre3ende'afsnit:(Kill'your'darlings'–'Så(er(der(filmfest Fjortende'afsnit:'Femme'fatale'–'Kvinderne(tager(nogle(vigtige(valg Femtende'afsnit:(Den'falske'slutningen'–'Sådan(ender(det(…( Sekstende'afsnit:'Happy'Ending'–'Den(sidste(forløsning


ACTION! Første(afsnit(–(Det(hele(sæ3es(i(gang(…

Claus'får'en'blodprop.'HenrieUes'møde'med'Claus.'Seb'går'solo'med' sin'film'og'møder'den'smukke'Jasmin'på'Planet'Film.

EN'GOD'FILM'SKAL'altid'starte'med'et'jordskælv.'Og'

derfra'udvikle'sig'til'noget'endnu'værre.'Sådan'siger'de' hårde'hunde'i'Hollywood.'Og'de'ved,'hvad'de'taler'om.' Der'er'altid'millioner'af'dollars'på'spil,'når'de'laver'film.' Og'penge'dikterer'sandheden'i'vore'dage.'Ligesom'de'i' øvrigt'har'gjort'det'til'alle'tider.'Pengene'skal'hjem'igen.' Gerne'flere'gange.'Publikum'skal'forføres.'Så'enkelt'kan' det'siges.'Det'ved'alle. Også(Claus(Andersson. Hvem' er' Claus' Andersson,' kan' læseren' med' god' ret' spørge.' Hvorfor' bliver' han' dog' kastet' ind' på' scenen' i' deUe' sekund,' før' fortællingen' overhovedet' er' gået' i' gang? Rolig'nu.'Alting'har'en'forklaring. ' Lad' os' føre' kameraet' helt' tæt' på' denne' Claus' Andersson,'denne'53)årige'tv)producent'med'det'bløde,' blå' blik,' det' knudrede' kæbeparti' med' begyndende' kalkunhals'og'den'kronragede'isse,'der'får'ham'til'at'se'

9


lidt'barsk'ud.'Lad'os'sæUe'makrolinsen'på'og'zoome'ind' på'ham. Ind(i'ham.'Ind'i'hans'krop. Blodet'i'Claus'Anderssons'krop'strømmer'raskt'af'sted,' drevet' frem' af' hjertepumpen,' der' med' 155' slag' i' minuUet' tvinger' den' røde' livssubstrat' op' i' fart,' i' en' hvirvlende' strøm' ud' gennem' kroppens' kanaler' fra' de' tykkeste' pulsårer' til' de' allerfineste' kapillærer.' Fra' lungerne' via' hjertet' ud' i' kroppen,' hvor' ilt' og' næring' brændes' af' i' musklerne' og' tilbage' igen' via' hjertet' til' lungerne.'Et'pumpende'utræUeligt'kredsløb,'hvor'ny'ilt' tilsæUes' og' kuldioxid' udskilles' med' en' stadig' højere' intensitet,' der' hvor' de' fine' arterioler' og' kapillærer,' der' ligger' tæt' op' af' alveolerne, sæUer' blodet' i' kontakt' med' indåndingsluften.' Netop'i'deUe'øjeblik'er'Claus'Andersson'på'usædvanligt' hårdt' arbejde.' Musklerne' driver' hans' let' overvægtige' korpus'fremad'i'løb,'og'han'ser'sig'nødsaget'til'at'sæUe' farten' yderligere' op,' fordi' to' yngre' lyshårede' kvinder' med' hestehaler' netop' har' overhalet' ham' på' stien,' der' fører' gennem' Dyrehaven' ved' Gentofte,' hvor' han' bor' med'sin'kone'og'deres'to'små'børn'på'henholdsvis'tre'og' fem'år.' Pulsen' passerer' 168' slag' i' minuUet,' og' Claus' Andersson'overvejer'seriøst'at'dreje'af'ved'næste'kryds'i' stisystemet' for' ikke' at' skulle' blive' vidne' til' sit' eget' nederlag' til' de' to' unge' kvinder,' der' helt' sikkert' er' topatleter'og'træner'til'de'næste'Olympiske'Lege. I' blodbanen' begynder' små' flager' af' fedt' og' kalk' at' løsne' sig' under' indtryk' af' det' stadigt' stigende' tryk' og' blodstrømmens'øgede'hastighed.'Det'er'selvfølgelig'ikke' noget,'Claus'Andersson'bemærker,'han'har'alt'for'travlt' med'at'forsøge'at'hænge'på'de'to'godt'løbende'kvinder.' Heldigvis'er'udsigten'til'deres'velformede'bagpartier'ret'

10


stimulerende.'(Claus'kunne'naturligvis'aldrig'finde'på'at' råbe' sjofle' og' sexistiske' bemærkninger' efter' kvinderne,' dertil' er' han' alt' for' velopdragen,' alt' for' kontrolleret' og' alt' for' bevidst' om' “den' hvide' heteroseksuelle' mands' historisk' indbyggede' og' skamfulde' tendens' til' at' undertrykke' og' nedgøre' kvindekønnet”)' og' ballerne' synes' desuden' at' blive' mindre' og' mindre' i' hans' efterhånden' noget' tågede' synsfelt,' så' den' stimulerende' effekt'på'hans'virilitet'er'desværre'gradvist'aftagende. Han'har'det'varmt,'meget'varmt'og'begynder'så'småt'at' høre'den'lille'bange'stemme'indeni,'som'siger,(nu(kan(du( ikke(mere,(du(må(hellere(stoppe.'Men'Claus'Andersson'er'en' vindertype.' Han' giver' ikke' bare' op,' fordi' det' gør' ondt.' Han'har'klaret'dét,'der'var'værre'i'sin'tid,'og'han'ved,'at' kroppen' kan' tåle' meget' mere,' end' man' umiddelbart' tror,'når'man'begynder'at'mærke'smerte.'Han'tænker'på' de' store' cykelryUere,' der' bider' smerten' i' sig' og' lader' deres' epofyldte' kroppe' blive' ved' og' ved' på' de' høje' bjerge.'Sådan'gør'ægte'mandfolk.'De'klynker'ikke. Sådan' er' Claus' Andersson' også.' Han' klynker' ikke.' Han'bliver'ved.'Bider'smerten'i'sig'og'ser'stort'på,'at'det' kommer'til'at'gøre'ondt,'meget'ondt,'og'at'han'vil'vakle' rundt'på'byldeømme'ben'den'næste'uges'tid.'Men'de'to' kvinder' foran' ham' skal' ikke' have' lov' til' at' slippe' væk.' Pulsen' er' nu' oppe' på' 175,' noget' nær' ClausE' maksimale' puls.' Han' vinder' ind' på' de' to' kvinder.' Tager' længere' skridt,' selvom' det' er' den' sikre' vej' til' skader.' Det' føles' rigtig'godt,'og'han'belaver'sig'på'ikke'at'lyde'forpustet'i' løbet'af'de'få'sekunder,'der'vil'gå,'når'han'om'et'øjeblik' passerer'dem.'Det'skal'se'ud,'som'om'det'er'den'leUeste' sag' i' verden,' når' han' går' forbi' dem.' Han' ved,' det' er' totalt' laUerligt,' men' kan' ikke' lade' være.' Det' er' lige' nu' det' vigtigste' i' hele' verden' at( cruise' forbi' de' to' løbende' kvinder'med'et'overlegent'lille'smil'på'læben'og'så'dreje' af'ved'næste'kryds,'kun'et'kort'stykke'fremme'ad'stien,'

11


hvorfra' en' lille' sti' fører' ned' til' villakvarteret,' hvor' han' bor. Claus'har'i'deUe'øjeblik'en'puls'på'183'slag'i'minuUet.' Han'ligger'med'andre'ord'et'godt'stykke'oppe'i'det'røde' felt.' Han' vil' ikke' kunne' holde' deUe' tempo' i' særligt' mange' sekunder,' men' hans' erfaring' som' motionsløber' siger' ham,' at' det' heller' ikke' bliver' nødvendigt,' han' har' brug'for'6'måske'8'sekunder,'så'er'missionen'fuldbragt.' En' særlig' stor' flage' af' kalk' og' fedt,' der' netop' har' revet' sig' løs' i' en' af' de' store' vener,' blander' sig' med' blodets' eget'fortykningsmiddel,'der'går'i'aktion'på'grund'af'en' rift' i' blodbanen,' og' hvirvler' nu' som' en' ensom' isflage' med' den' røde' blodstrøm' gennem' de' hårdt' arbejdende' blodårer' og' frem' mod' den' pumpe,' der' driver' hele' maskineriet.'Frem'mod'hjertet.'Indimellem'sidder'flagen' fast' i' en' forsnævring,' men' kun' et' øjeblik.' Dertil' er' blodets' tryk' og' musklernes' konstante' udvidelser' og' sammentrækninger'for'stor'en'kraft,'og'fedtstykket'rives' løs' og' fortsæUer' sin' skæbnesvangre' vej' mod' hjerte) kammeret. '''''

RUMMET'ER'MÆTTET'AF'ORANGE'lys'fra'solen,'der'

hamrer'mod'rullegardinet.'Lyset'farver'gulvet,'væggene' og' sengen.' Alt' er' badet' i' et' støvet,' gyldent' lys.' Det' minder'om'en'ørken. De' to' kroppe' i' sengen' arbejder' rytmisk' mod' hinanden,' mens' lagenet' krøller' i' bølgende' mønstre,' der' hele'tiden'skifter'i'takt'med'deres'bevægelser.'Som'på'et' motiv' fra' renæssancen' lægger' stofferne' sig' dekorativt' om'billedets'centrale'motiv.'Lysets'bløde'spil'i'stoffernes' uregelmæssige'folder'giver'billedet'af'de'to'elskende'en'

12


nærmest' hyperrealistisk' æstetik,' der' sammen' med' den' monokrome' orange' glød' gør' dét,' vi' er' vidner' til,' større' end' selve' livet.' Mere' sanseligt' end' selve' livet.' Som' tilskuere'er'vi'i'stand'til'at'opleve'sceneriet'på'en'enklere' og' renere' måde' end' de' to' involverede' personer.' Befriet' som' vi' er' fra' kroppens' forvirrede' mangetydighed' af' tanker,'sanser'og'følelser.'Befriet.'Det'er'det,'vi'er'i'deUe' øjeblik.' Og' så' alligevel' involveret' med' voyeuristisk' nærhed' og' intensitet.' Vi' er' blikket.' Det' pornografiske' blik.'Tv)seerens'blik: Hans' hænder' trækker' flygtige' spor' over' hendes' hud.' Hun'ligger'under'ham'med'lukkede'øjne'og'let'adskilte' læber.' Hun' er' ung,' fin' og' glat' i' huden.' Højst' 28' år' gammel.'Hendes'næsebor'vibrerer.'Som'hos'en'racehest' i' galop.' Mikroskopiske' svedperler' glimter' på' ansigtets' hud.' Hans' hænder' finder' hendes' arme' og' presser' dem' mod' hovedpuden' i' en' let' tvang,' mens' han' bearbejder' hende' med' stadig' hurtigere' og' dybere' stød,' som' hun' møder'med'en'tilsvarende'sej'rytme'fra'underlivet. Hun' hæver' benene,' der' indtil' nu' har' fastholdt' hans' hofter,'mod'loftet'og'gør'sig'så'åben'som'muligt'for'ham,' hans' pik,' og' han' hører' på' lyden' i' hende' åndedræt,' der' pulserer'varmt'og'fugtigt'mod'hans'øre,'at'hun'er'ved'at' komme. Hendes'halsgrube'er'svedig'mod'hans'læber.'Han'ånder' gennem'næsen,'gennem'hendes'hår'og'inhalerer'den'let' salte'duft'af'sved'iblandet'parfume,'(som'hun'havde'på' til' den' bogudgivelsesreception,' de' var' til' aftenen' før)' mens'han'mærker,'hvordan'der'ikke'er'langt'igen,'til'det' hele' er' forbi.' Helt' forbi.' Og' han' ved,' at' han' ikke' vil' kunne' nå' det.' Ikke' rigtigt.' Ikke' sammen' med' hende.' Ikke' med' samme' intensitet' som' hende.' Det' vil' blive' en' lille' indelukket' stram' fornemmelse.' En' kriblende' sammentrækning' omkring' pikken' og' nosserne.' Som' en' klump' i' halsen,' der' sæUer' sig' fast' et' kort' øjeblik,' inden'

13


man'med'stor'anstrengelse'får'sunket'den.'Og'så'en'kort' udløsning,' der' er' mere' en' form' for' smerte' end' en' nydelse.' En' nærmest' pinagtig' skuffelse,' der' helt' sikkert' bliver' siddende,' uforløst,' i' kødet' resten' af' dagen.' Pligtskyldigt' forsøger' han' at' følge' hendes' stigende' intensitet,' men' alene' det' forhold,' at' han' er' sig' denne' handling'bevidst,'er'bevis'nok'for'ham'på,'at'han'ikke'er' tilstede.'Det'er'kun'den'mentale'tvang'over'kroppen,'der' gør'arbejdet'færdigt.'Det'er'kun'kroppen,'han'giver.'Alt' det'andet,'det'der'gør'sex'til'andet'end'kød,'der'gnides' mod' kød,' kan' han' ikke' give' hende.' Sådan' er' det' bare,' må'han'konstatere.'Han'ville'ønske,'det'var'anderledes,' men'sådan'er'det. Orgasmen' bliver' kort.' Hun' føler' ingen' trang' til' at' forlænge'den'ved'at'give'lyd'eller'gå'med,'da'den'ruller' hidsigt'hen'over'hende'og'trækker'sig'sammen'om'hans' pik' i' hende.' Hans' udløsning' er' overstået' på' 10)11' sekunder.' Hun' kan' mærke,' hvordan' han' tømmer' sig' i' hende' helt' oppe' ved' livmoderhalsen.' Hun' ligger' med' lukkede'øjne,'mens'han'hurtigt'skrumper'ind'og'mister' konturen'i'hende. Hun' ville' ønske,' at' Sebastian' ikke' skulle' gå' om' et' øjeblik.' At' de' kunne' tilbringe' formiddagen' i' sengen.' Bare'de'to.'Alene.'Uden'at'tænke'på'verden,'på'alt'det'de' skal'have'ordnet.'Alt'det'der'er'nødvendigt.'Alt'det'der' skal'til'for'at'holde(maskinen'i'gang.'Hun'sukker,'da'han' ruller' væk' fra' hende' og' lægger' sig' på' ryggen' med' ansigtet' væk' fra' hende' mod' vinduet' mod' gården.' Gardinet,'der'er'trukket'ned,'lader'en'smule'lys'sive'ind' i' mellemrummet' ved' karmen.' Det' oplyser' hans' kæbelinje' med' de' ugegamle' skægstubbe.' Hun' dæmper' en'impuls'til'at'række'ud'efter'ham.'Armen'giver'kun'et' ubemærket' ryk,' en' sammentrækning' i' fingrene,' inden' hun' klør' sig' på' det' nederste' ribben' i' stedet.' Han' virker'

14


så' nern,' at' det' alligevel' ikke' nyUer' noget.' Han' tænker' sikkert'allerede'på'mødet.'Det'var'hende,'der'ville'nu.'Af' grunde' hun' ikke' engang' selv' er' helt' klar' over.' De' droppede' kondomet.' Snakkede' ikke' engang' om' det.' Hun'plejer'at'have'styr'på'sine'perioder.'Han'havde'ikke' spurgt'til'det.'Blot'ladet'det'ske,'som'hun'ville'have'det.' Hun'føler'sig'træt'og'tom'og'ønsker'blot,'at'han'skal'se' at' komme' ud' ad' døren.' Så' hun' kan' få' resten' af' formiddagen'i'fred.'Hun'trænger'til'fred.'Hun'hører'ham' sukke,'da'han'tager'sig'sammen'til'at'stå'ud'af'sengen. –'Var'det'okay? Hans' blik' søger' hendes,' da' han' går' forbi' sengen' med' kurs' mod' badeværelset' i' den' anden' ende' af' sove) værelset. Hun' nikker' kort' med' smalle' læber' og' dækker' sig' til' med'dynen. –'Og'dig? –' Jo' da,' smiler' han' og' samler' sine' underbukser' op' i' farten.' –'Jeg'har'lidt'travlt'nu.'Det'er'allerede'kl.'10. –'Det'er'dit'eget'valg. –'Det'er'det'vel,'siger'han'og'forsvinder'ind'på'bade) værelset.' Han' lader' døren' stå' på' klem.' Hun' kan' høre' hans'urin'ramme'vandet'i'wc)kummen.'Hun'lægger'sig' tilbage' i' sengen' og' slapper' af.' Hun' kan' lide' den' tunge' tyngde'af'sin'krop'mod'lagnet.'Selvom'de'ikke'var'oppe' at' ringe,' har' hun' den' sædvanlige' rolige' fornemmelse' i' kroppen,'som'hun'altid'har'efter'sex.'Hun'kan'mærke,'at' hun' er' i' live.' Kan' mærke' sine' lemmer.' Blodet' der' pulserer'i'årene.'Kussen'er'blød'og'fugtig.'Det'rumsterer' i'livmoderen,'der'har'trukket'sig'sammen'igen.'Det'føles' så' sprødt' og' knitrende.' Levende.' En' sær' varme' strømmer'gennem'hende. –'Er'du'her'hele'dagen?'lyder'det'fra'badeværelset. –'Ja,'jeg'regner'ikke'med'at'gå'nogen'steder.'Hvornår'

15


kommer'du'hjem? –'Det'ved'jeg'ikke,'siger'Sebastian'og'kommer'ud'i'T) shirt' og' jeans.' Han' snupper' sin' læderjakke,' der' ligger' henkastet' i' hjørnet' og' kommer' hen' og' kysser' hende' på' munden.' Flygtigt.' Han' lugter' af' tandpasta.' Så' er' han' allerede'henne'ved'døren'til'trappen. –'Køber'du'noget'ind? –' Det' ved' jeg' ikke,' svarer' hun' i' overensstemmelse' med'sandheden. –'Det'kan'være,'jeg'spiser'i'kantinen,'siger'han. –'Ellers'køb'noget'med'hjem,'siger'hun –'Vi'får'se.'Måske'trækker'det'ud –'Det'ikke'er'mit'bord'længere,'siger'hun. –'Du'fortryder'ikke? –'Ikke'et'sekund.'Jeg'orker'dem'ikke. –'Your'choice,'baby. –'Ja,'for'helvede.'Livet'er'for'kort'til'fokusgrupper. –'Sådan'er'business. –'At'du'gider,'Seb. –'Vi'ses,'Nat. Han'går'ud'ad'døren.'Tager'trappen'i'lange'spring.'Føler' sig'stærk.'Flyvende.'Ud'i'lyset'og'forårets'leUe'varme.'En' solsort'fløjter'i'det'japanske'kirsebærtræ,'der'bruser'i'sart' lyserødt' i' sollyset.' Han' er' klar' til' at' tage' kampen' op.' Han'vil'op'at'ride'på'tyren.'Tage'den'ved'hornene.'Han' har'ikke'tænkt'sig'at'ryge'af.'Han'er'en'vinder.'Han'er'en' vinder.' En' fucking' vinder.' Han' låser' sin' cykel' ud' af' skuret,' forlader' Kartoffelrækkerne' og' cykler' langs' Søerne,' inden' han' drejer' ud' ad' Marie' Louises' Bro' til' Nørrebrogade' mod' Nordvestkvarteret' på' den' anden' side' af' Nørrebro,' hvor' filmselskabet' holder' til' i' en' tidligere'maskinfabrik. Dér' kører' han' –' en' mand' i' sin' bedste' alder' –' i' mylderet' af' biler,' busser' og' travle' mennesker' på' fortovet.' Fartvinden' i' ansigtet.' Det' korte' mørke' hår'

16


bagud.' Træder' hårdt' i' pedalerne.' Han' tænker' ikke' på' Nat,'som'han'netop'har'forladt'i'sengen'med'hans'sæd'i' kroppen.' Han' er' allerede' videre' i' en' sær' form' for' tankeløs' og' selvforglemmende' rus' af' potens.' Sebastian' Espensen.'Kaldet'Seb.'38'år.'Uovervindelig. '''''

HJERTET' GØR' LIDT' ONDT,' men' det' må' være' på'

grund' af' belastningen,' ikke' noget' særligt,' tænker' Claus' Andersson,' da' han' glider' forbi' de' to' kvinder' med' et' roligt,'ja,'nærmest'afslappet'smil'lurende'i'mundvigene.' Han' trækker' kun' vejret' gennem' næsen,' selvom' det' er' absolut'utilstrækkeligt'i'forhold'til'den'ilt,'cellerne'i'hans' krop'skriger'efter,'og'han'prøver'at'se'aldeles'upåvirket' ud.' Det' lykkes' nogenlunde,' vurderer' han.' Kvinderne' sender'ham'et'flygtigt'blik'ud'gennem'øjenkrogen,'så'er' han' forbi,' og' i' samme' sekund' svinger' han' ned' ad' stien' mod' villaerne.' Mod' sin' redning.' Det' er' overstået.' Han' kan' allerede' nu' sæUe' farten' ned,' og' kvinderne' er' væk' med'retning'mod'EremitagesleUen. Han' stopper' op' og' er' næsten' ved' at' give' efter' for' fristelsen'til'at'segne'om'på'jorden.'Bare'lade'sig'falde'på' den'grønne'skovbund'mellem'anemoner'og'skovsyre'og' give'efter'for'udmaUelsen.'Han'gisper'efter'vejret'og'kan' smage' bloddampen' fra' lungerne' i' munden' ved' hver' udånding.' Heldigvis' er' der' et' stort' bøgetræ' lige' ved' stien,' han' kan' læne' sig' op' ad,' mens' han' genvinder' fatningen.'Det'var'godt'nok'ufaUeligt'hårdt'at'løbe'forbi' de' kvinder,' men' det' hele' værd,' ræsonnerer' han,' mens' han' langsomt' kommer' til' sig' selv.' Han' har' stadig' lidt' ondt' ved' hjertet,' da' han' langsomt' og' med' stive' skridt' stavrer'videre'ad'stien,'der'fører'hen'forbi'hans'baghave.

17


Ved'lågen'i'raftehegnet'stopper'han'op'igen.'Han'har'' lidt'ondt'i'benet.'Måske'skal'han'lige'forsøge'at'strække' ud?' Pulsen' er' ved' at' komme' ned,' men' hjertet' virker' alligevel'lidt'nervøst,'som'en'gammel'motor'der'hopper' og' danser' uden' at' kunne' finde' rytmen,' fordi' der' ikke' kommer'strøm'nok'gennem'kablerne'til'tændspolen. Han' læner' sig' frem' og' finder' støUe' på' det' lave' raftehegn,' strækker' den' ene' lægmuskel,' ånder' dybt' ind' og' ud' og' lader' blikket' hvile' et' øjeblik' på' naboens' hus.' En' stor' hvid' kasse' i' funkisstil,' som' delvist' og' meget' dekorativt' er' skjult' bag' løvhanget' fra' et' par' store' birketræer,' der' kaster' en' grim' skygge' ind' over' ClausE' tagterrasse' i' hårdUræ' –' FSC' certificeret' naturligvis' –' fra' klokken'13'til'solnedgang'–'hele'sommeren. Claus'har'altid'været'en'smule'misundelig'på'naboen' over' det' hus.' Og' det' ikke' kun,' fordi' naboen' har' fuld' aftensol' på( sin' afrikanske' graniUerrasse,' selvom' det' selvfølgelig'også'er'en'god'ting.'Der'er'intet,'der'slår'et' godt' glas' rødvin' i' aftensolen,' når' man' kommer' hjem' efter'en'lang'arbejdsdag. Gert' hedder' han,' naboen.' Han' er' marketingchef' i' et' stor' medicinalfirma.' Det' er' heller' ikke' fordi,' ClausE' og' HenrieUes'hus'ikke'er'et'godt'hus.(Gammel(murermesterV villa( med( charme,' som' ejendomsmægleren' sagde,' da' de' købte'det'på'toppen'af'boligboblen'i'2007.'Siden'har'de'i' en'treårig'periode'haft'sorte'polske'håndværkere'boende' fast'i'det'lille'udhus'i'baghaven'for'at'føre'villaen'op'til' moderne'standard. Naboerne'på'vejen,'i'øvrigt'alle'marketingchefer'–'ud' over' nogle' få' undtagelser,' som' fx' kommunikations) chefer' eller' underdirektører' –' fulgte' deres' byggeprojekt' med' stor' interesse' i' de' år,' det' stod' på.' Og' konerne,' for' det'meste'humanistisk'uddannede'og'ansat'i'velgørende' eller' kulturelle' organisationer' som' pressechefer,' projektledere' eller' kommunikationsmedarbejdere,' kom' og' besøgte' HenrieUe' med' lune' speltboller' og' hjemme)

18


bag.' (Naturligvis' uden' de' hvide' gifte:' sukker,' mælk' og' hvedemel).'De'beundrede'det'nye'tag'med'glaserede'tegl' og' det' store' samtalekøkken,' der' opstod' i' underetagen,' efter' at' fire' vægge' var' nernet' og' hele' husets' bærende' konstruktioner' var' bygget' om.' Så' indtog' de' kvidrende' og' hvidvinsdrikkende' husets' perle:' tagterrassen,' som' med' et' gelænder' i' maritimt' børstet' stål' smukt' ind) rammede' de' 80' kvadratmeter,' som' Claus' og' HenrieUe' havde' ladet' opføre' i' forlængelse' af' køkkenet' for' det' ekstra' store' kreditforeningslån,' de' optog,' kort' efter' at' huset' (for' sidste' gang)' blev' opvurderet' af' en' grådig' kreditforeningsrådgiver.'Det'var'kun'ganske'få'måneder,' før' Lehman' Brothers' krakkede' i' USA' og' sendte' hele' verden' ud' på' en' gigantisk' røvtur,' der' ikke' så' ud' til' nogensinde'at'ville'ende.'I'hvert'fald'ikke'før'Sydeuropa' var' gået' bankerot,' og' Tyskland' havde' overtaget' EU.' En' magtposition' som' ellers' havde' kostet' både' Hitler' og' millioner' af' uskyldige' livet' for' kun' en' menneskealder' siden.'Men'som'nu'syntes'inden'for'rækkevidde'med'få' ministerielle' pennestrøg,' alene' fordi' alle' i' Europa' måUe' indrømme,' at' det' var' tyskerne,' der' havde' (forstand' på)' pengene.'Og'penge'er'som'bekendt'lig'med'magt. ''''Når' Claus' trods' alle' de' åbenbare' forbedringer' på' det' håndværkertilbud,'han'og'HenrieUe'havde'erhvervet'sig' til'overpris,'alligevel'var'lidt'misundelig'på'Gerts'hvide' designerbolig' af' en' funkisvilla,' var' det,' fordi' Gerts' hus' var'en'eller'ligefrem'to(crux'over'ClausE'hus,'som'aldrig,' lige'meget'hvor'meget'de'pyntede'på'det,'kunne'løbe'fra' det' faktum,' at' det' var' bygget' af' en' hårdtarbejdende' manufakturhandler,' der' for' sine' surt' sammensparede' penge' tilbage' i' 1930Eerne' under' indtryk' af' krakket' på' Wall'Street'købte'en'del'af'haven,'der'oprindelig'tilhørte' naboen'til'den'anden'side,'og'som'var'i'akut'pengenød,' og' derefter' fik' opført' en' lille' beskeden' villa,' som' trods' sin'lidenhed'havde'det'helt'rigtige'postnummer'nord'for' København'i'landlige'omgivelser.

19


'' Det'stod'klart'for'enhver,'at'Gerts'hus'havde'naturlig' klasse' og' en' tilbagelænet,' selvfed' rigmandssjæl,' mens' ClausE' hus' dybest' set' var' et' oppustet' proletarhus,' som' ihærdigt' mængede' sig' med' overklassens' mondæne' boliger. ''' Erkendelsen' var' kommet' til' Claus' en' sen' sommer) aften,' da' han' sad' alene' og' søbede' rødvin' på' tag) terrassen' i' skyggen' af' Gerts' høje' birketræer,' mens' HenrieUe'ordnede'køkkenet'og'puUede'den'mindste.'Og' han' havde' tænk,' at' deUe' proletariske' gen' muligvis' var' noget,'der'aldrig'ville'slippe'sit'tag'i'ham'trods'succesen' med'Planet'Film.' Han'var'vokset'op'i'nærheden'af'Skjern'lige'uden'for' Tarm' på' en' mindre,' misligholdt' landbrugsejendom.' Hans'far'knoklede'i'et'forgæves'forsøg'på'at'få'gården'til' at' løbe' rundt,' mens' han' passede' et' fuldtidsjob' som' skraldemand,' hvilket' krævede,' at' Claus' allerede' som' oUeårig' blev' sendt' ud' at' køre' traktor' for' at' hente' roer' ind'til'køerne,'inden'han'skulle'i'skole,'og'når'han'kom' hjem,'lige'skulle'muge'ud'et'par'timer,'før'han'fik'tid'til' lektierne. ClausE' mor,' Irene,' arbejdede' også,' fordi' gårdens'' underskud'og'gælden'hos'den'lokale'sparekasse'åd'rub' og' stub' af' farens' løn' som' skraldemand.' Irene' var' sygeplejerske' og' havde' turnus' på' hospitalet' inde' i' Ringkøbing.'Det'var'på'intensivafdelingen'og'derfor'var' der' ofte' ekstravagter' om' naUen.' Mange' gange' var' hun' ikke'hjemme,'når'han'stod'op.' Så' var' det' bare' ham' alene' i' det' lille' orange' og' brune' køkken,' hvor' “transistoren”' sendte' morgenradio' fra' Rosenørns'Allé'i'København.'ClausE'eneste'livline'ud'til' en' almindelig' tilværelse.' En' tilværelse,' hvor' folk' havde' tid'til'at'more'sig'og'brugte'deres'fritid'på'at'gå'i'biffen,' læse'bøger'og'høre'musik.'En'tilværelse,'hvor'man'ikke' behøvede'at'knokle'klokken'seks'om'morgenen'med'en' jerntung' greb,' som' fik' en' oUeårig' drengs' arme' til' at'

20


hvine' af' smerte' resten' af' dagen,' mens' han' ihærdigt' labbede' al' den' viden' i' sig,' som' overhovedet' var' tilgængelig' i' den' lokale' folkeskole.' Fordi' han' vidste,' at' det' var' den' eneste' måde,' han' kunne' komme' væk' og' videre'på.'Ved'at'bruge'sit'kløgtige'hoved. Claus'ville'under'ingen'omstændigheder'ende'som'sin' far,' Kurt,' som' egentlig' var' ret' intelligent,' men' som' havde'pådraget'sig'en'slags'følelsesmæssig'hjerneknude' gennem' sin' egen' hårde' barndom,' der' fik' ham' til' at' tro,' at' lykken' var' at' få' succes' som' landmand.' Fordi' hans' egen' far' havde' knoklet' hele' sit' liv' for' en' sådan' succes,' men' aldrig' nogen' sinde' var' kommet' i' nærheden' af' noget,'der'lignede'et'overskud,'før'han'endte'sine'dage'i' et' hus,' der' var' nedrivningsmodent' og' desuden' tilhørte' den'selvsamme'sparekasse,'som'nu'bid'for'bid'åd'Kurts' ejendom.' Dén' fejl' var' Claus' helt' sikker' på,' at' han' ikke' ville' gentage.' Han' ville' ikke' have' succes' for' at' få' sin' fars' anerkendelse.'Han'ville'have'succes'for'at'slippe'væk'fra' sine' rødder' Og' det' skulle' være' inden' for' en' business,' der'ikke'havde'noget'som'helst'med'landbrug'af'gøre.' Sådan' havde' han' tænkt' hver' morgen,' når' han' forlod' det' varme' køkken' med' morgenradioen,' stak' fødderne' i' de' kolde' gummistøvler' i' bryggerset' og' gik' ud' for' at' starte'traktoren'op.

CLAUS'GIVER'sig'god'tid'med'den'anden'lægmuskel,'

der'føles'øm'og'stiv'og'måske'også'en'smule'følelsesløs.' Ud' af' øjenkrogen' ser' han,' at' HenrieUe' kommer' tilbage' på'sin'hvide'cykel,'som'han'gav'hende'sidste'sommer'i' morgengave.' Hun' insisterer' på' at' cykle' børnene' til'

21


børnehaven,' selvom' hun' har' sin' egen' lille' cremehvide' Fiat' 500' med' røde' lædersæder,' kaleche' og' alt' tænkelig' ekstraudstyr.' Det' var' hans' bryllupsdagsgave' til' hende.' Udbetalingen' til' bilen' kunne' lige' akkurat' klemmes' ind' under'det'sidste'kreditforeningslån'til'ombygningen,'og' selvom' huset' desværre' faldt' til' det' halve' kort' tid' efter,' og' de' således' blev' teknisk' insolvente,' nægtede' han' at' levere' bilen' tilbage' til' forhandleren,' selvom' HenrieUe' forsikrede' ham' om,' at' hun' sagtens' kunne' nøjes' med' at' cykle' til' stationen,' når' hun' skulle' på' jobbet' i' Frels' Orangutangen,'hvor'hun'netop'efter'et'benhårdt'udskil) ningsløb'var'blevet'ansat'som'kommunikationschef.'Nu' stod' FiatEen' dér' i' indkørslen' og' signalerede' frihed,' sjov' og'overskud,'og'så'gik'det'ikke'at'returnere'den,'bare'for' at' nedbringe' gælden.' Alle' de' andre' koner' på' vejen' havde' også' deres' egne' biler.' Og' Planet' Film' gik' stadig' fint' på' det' tidspunkt,' han' kunne' bare' lave' et' træk' på' egenkapitalen,' der' stammede' fra' de' gode' år,' så' var' problemet' ude' af' verden,' bedyrede' han.' Og' sådan' blev' det.' Bilen' var' trods' alt' også' hans' måde' at' vise' hende,' hvor'meget'han'elskede'hende. Der' kommer' en' mærkelig' smerte' fra' benet,' mens' han' strækker' ud.' Han' mister' ligesom' følelsen' i' en' del' af' benet' og' får' en' serie' stikkende' og' sitrende' sammen) trækninger'i'hjerteregionen,'der'breder'sig'–'især'til'den' venstre'arm. HenrieUe'står'af'cyklen'oppe'ved'carporten'og'vinker'til' ham' med' sit' blændende' smil.' Han' vinker' med' besvær' tilbage.' Prøver' at' ignorere' ubehaget.' Prøver' at' tage' sig' sammen.'Man(skal(jo(bare(tage(sig(sammen,(så(går(det(hele.( Så' besluUer' han' sig' alligevel' for' at' holde' inde' med' strækkeriet.' Han' har' det' skidt.' Måske' var' den' løbetur' alligevel'for'meget?'Han'går'ind'gennem'lågen'og'op'ad' havegangen' med' usikre' skridt,' mens' stykker' af' fedt' og'

22


kalk'–'på'grund'af'blodstrømmens'nedsaUe'hastighed'og' endnu'en'rift'i'blodbanen,'der'udløser'mere'fortyknings) middel' –' sæUer' sig' fast' i' en' indsnævring' ved' hjerte) kammeret. HenrieUe' ser,' hvordan' han' bevæger' sig' frem' mod' hende.' Han' slingrer,' som' en' fuld' mand.' Der' er' et' eller' andet' galt,' fornemmer' hun' med' det' samme.' Alene' det' diffuse'udtryk'i'hans'øjne.'Og'smilet'virker'så'anstrengt.' Hun' efterlader' cyklen' med' indkøbsposerne' fra' den' lokale' Irma,' hvor' hun' har' købt' økologisk' kaffe' og' soyamælk' på' vejen' hjem.' Hun' løber' med' lange' skridt' frem' mod' sin' mand,' hvis' ansigtskulør' antager' en' alarmerende' blanding' af' gråtonet' bleghed' og' hektiske' røde'pleUer. ''' –' Jeg' …' jeg' har' det' lidt' skidt,' mumler' han' nærmest' undskyldende'og'trimler'om'på'græsset,'før'hun'kan'nå' helt'hen'til'ham.

NAT'VENDER'SIG'UNDER'DYNEN.'Der'er'sket'noget.'

Inde' i' hendes' krop.' Noget' er' bragt' til' live.' Hun' skal' passe' på' sig' selv' nu.' Ligger' helt' stille.' Sprød,' bristefærdig' og' lige' ved' at' gå' i' stykker.' Prøver' at' sanse' dét.' Det' ubegribelige.' Det,' der' ikke' kan' sæUes' ord' på.' Hun'ved,'at'hun'ikke'ville'leve,'hvis'det'ikke'var'for'dét.' Det'er'paradoksalt.'Det'er'en'form'for'skønhed,'der'ikke' kan'ses'med'det'bloUe'øje.'Hun'lever'i'denne'verden'kun' båret'af'fornemmelsen'af,'at'der'er'noget'der'er'vigtigere.' Hvad' skulle' hun' gøre' uden' den' skønhed?' Verden' er' så' grim'og'flad.'Så'brutal.'Kan'man'overhovedet'tillade'sig' at'føde'et'barn'i'denne'verden?

23


HENRIETTE' ER' HELT' FATTET,' da' hun' ringer' efter'

ambulancen.' Det' kan' bare' ikke' gå' stærkt' nok.' 112.' Fingrene'husker'nummeret'af'sig'selv. I' korte,' klare' sætninger' forklarer' hun' kvinden' i' den' anden'ende,'at'hendes'mand'er'faldet'om'og'ligger'livløs' på' græsset' i' deres' have.' Det' ligner' et' hjertestop,' men' hun'ved'det'ikke.'Hans'ansigt'er'gråt,'hans'øjne'lukkede.' Hun'ved'ikke,'om'han'overhovedet'trækker'vejret.' Ambulancen'er'allerede'på'vej,'da'hun'puUer'mobilen' i'lommen'og'opdager,'at'hun'ikke'har'tænkt'på'børnene' før' deUe' øjeblik,' hvor' skyerne' på' himlen' trækker' sammen'foran'solen'og'kaster'en'kold,'mørk'skygge'over' haven.'De'kan'miste'deres'far.'Hun'kan'miste'sin'mand,' men'det'er'endnu'værre'for'børnene.'At'miste'deres'far.' Det'skal'ingen'børn'udsæUes'for.'Hun'er'allerede'i'gang' med'at'give'Claus'hjertemassage,'selvom'hun'ikke'aner,' om'det'er'rigtigt,'det'hun'gør. Hun' har' nemlig' aldrig' lært' det.' Alligevel' er' hendes' adrenalinkogende' hjerne' i' stand' til' at' sammenstykke' brudstykker' fra' tv)indslag' om' førstehjælp.' Hun' har' åbenbart' set' det' udført' flere' gange' gennem' årene.' Tredive' hurtige' stød' mod' brystkassen' med' håndroden,' den' ene' hånd' oven' på' den' anden,' strakte' arme,' kraften' kommer' fra' skuldrene' og' kroppen,' og' så' to' gange' kunstig'åndedræt.'Tredive'nye'stød.'Der'sker'ikke'noget.' Nu'kommer'angsten'som'en'mudret'tsunami,'der'går'på' land.'Den'river'alt'håb'med'sig'i'sin'frådende'fremdrift. Hun' gisper' efter' vejret.' Hun' vil' ikke' miste' ham.' Hun' vil'ikke'miste'sin'mand.'Børnenes'far.'Hun'vil'ikke'miste'

24


ham.' Ikke' nu.' Der' er' så' meget,' de' ikke' har' styr' på.' Så' meget' der' roder' mellem' dem.' Det' er' virkelig' ikke' tidspunktet' at' skilles.' Og' slet' ikke' på' den' måde.' Hun' bliver'ved.'Tredive'hårde'stød'og'to'kunstige'åndedræt.' Tredive'hårde'stød'og'to'kunstige'åndedræt.'Hun'lægger' alle' kræfter' i' og' støder' ihærdigt' mod' brystkassen,' selvom' hun' er' bange' for' at' brække' hans' ribben.' Hans' krop'giver'sig'trægt'under'hendes'hænder.'Som'om'den' er' lavet' af' gummi.' Hovedet' dirrer' på' halsen.' Han' er' en' dukke.' Han' er' en' livløs' dukke.' Hun' bliver' ved' i' en' malende' rytme.' Som' en' maskine.' Lægger' hele' sin' kropsvægt' bag' hvert' stød.' Det' må' da' hjælpe' på' et' tidspunkt.'Det'må'da'hjælpe.'Gummi)mand!

HUN'VAR'OTTEOGTYVE,'da'de'mødte'hinanden.'Han'

var' aUen' år' ældre' og' chef' for' sit' eget' produktions) selskab,'Planet'Film.'Han'havde'gigantisk'succes'med'tv) programmet(SingleDating,'hvor'en'gruppe'udvalgte'unge' kvinder'og'mænd'mellem'19'og'35'blev'anbragt'på'en'ø'i' Caribien.' Her' skulle' de' i' konkurrence' mod' hinanden' fi n d e' s a m m e n' i' p a r ,' s a m t i d i g' m e d' a t' d e r e s' datingprocess' blev' fulgt' af' kamerahold' hele' døgnet' og' kommenteret' af' et' ekspertpanel' bestående' af' par) terapeuter,' sexologer' og' psykologer.' Herefter' tog' parrene' hjem' til' Danmark' og' flyUede' sammen' i' tv) overvågede' lejligheder,' hvor' de' scorede' point' efter' en' særlig' to)do)liste,' som' eksperterne' havde' udformet' for' det' perfekte' samliv.' Det' par' med' flest' point' efter' 4' måneder'vandt'1'mio.'kroner. Det'var'Claus,'der'havde'opfundet'konceptet,'da'han'

25


var'blevet'skilt'fra'sin'første'kone,'GiUe.'I'nogle'år'havde' han' tumlet' forvirret' rundt' på' forskellige' datingsider,' nogle'for'singler,'andre'for'gifte,'der'var'utro,'og'endelig' et' par' steder,' hvor' det' handlede' om' beskidt' sex,' uden' rigtig' at' kunne' finde' en' kvinde' han' kunne' se' sig' selv' sammen' med' (og' omvendt)' ud' over' de' første' nervøse' ture'på'café'med'selvpromoverende'snak'og'hjem'i'seng' til' en' gang' lagengymnastik,' hvor' pinagtigheden' hele' tiden'lurede'under'overfladen'i'selskab'med'frygten'for,' at' en' af' dem' ikke' kunne' præstere' eller' fra' en' uheldig' vinkel'tog'sig'kikset'ud'i'den'andens'blik.' Han' havde' gradvist' erkendt,' at' både' folks' selv) opfaUelse' og' deres' krav' til' en' mulig' partner' var' ude' af' trit' med' virkeligheden' og' sjældent' gav' grundlag' for' længerevarende' forhold,' der' rakte' ud' over' den' første' liderlighed' og' det' basale' behov' for' at' gnide' hinandens' fugtige' kønsdele' og' oppustede' egoer' mod' hinanden' og' dermed' stimulere' lysten' og' frigivelsen' af' lykke) hormonet' dopamin,' der' for' en' kort' stund' gav' en' vis' tilfredsstillelse,' men' som' dog' ikke' på' nogen' grund) læggende' måde' førte' til' oplevelsen' af' den' dybere' mening,' han' i' sin' modne' alder' på' den' grå' side' af' fyrre' var' begyndt' at' længes' efter' med' en' overraskende' inderlighed. Med( SingleDating' ville' han' på' pædagogisk' og' underholdende' vis' formilde' noget' af' den' erfaring,' han' selv' havde' samlet' op' på' datingslagmarken.' Gøre' folk' lidt' klogere' på' sig' selv' og' lave' knaldhamrende' underholdende'tv'på'én'gang,'som'han'formulerede'det' over'for'sine'medarbejdere. Og' succesen' var' hjemme' med' det' samme.' Pro) grammet' blev' en' publikumsmagnet' overnight' på' en' kommerciel'tv)station,'der'sendte'fra'London.'Konceptet' blev'derefter'hurtigt'solgt'i'hele'den'vestlige'verden. HenrieUe'var'lige'blevet'færdig'på'RUC,'hvor'hun'havde'

26


læst'kommunikation.'Hun'var'arbejdsløs,'single,'ung'og' slank' og' meldte' sig' til' audition' på' anden' sæson' ' af' SingleDating' sammen' med' cirka' 3.000' andre' håbefulde' unge' smukke' mennesker,' der' håbede' at' vinde' en' million,' blive' et' kendt' ansigt' og' finde' kærligheden,' alt' sammen'på'én'gang,'som'der'så'lokkende'stod'skrevet'i' annoncen. ''' Hun' troppede' op' i' Planet' Films' studier' efter' hjemmefra' at' have' været' igennem' personlighedstesten' på' neUet,' som' havde' udvalgt' hende' til' den' første' audition' i' gruppen' af' 25' til' 30)årige' blondiner' med' en' højere' videregående' uddannelse.' Nu' stod' hun' i' en' særlig' kø' sammen' med' 235' andre' unge' kvinder' med' overvejende'lyst'hår,'der'på'afstand'kunne'minde'om''en' samling'barbiedukker'i'en'legetøjsbutik,'men'som'ved'et' nærmere' eftersyn' viste' sig' at' være' intet' mindre' end' en' decideret'ophobning'af'kvindelig'skønhed'i'både'de'helt' tynde' og' de' lidt' mere' buUede' versioner.' Som' Claus' havde' sagt' til' sine' ledende' medarbejdere' på' pro) grammet: ''' De(skal(alle(se(hammer(godt(ud,(kvinderne,(men(vi(må(også( gerne( vise( nogle( vidt( forskellige( kvindetyper.( Det( er( godt( tv,( hvis( alle( seere( har( nogen,( de( både( hader( og( elsker.( Det( giver( omtale( og( viral( marketingVpower,( når( vores( forskellige( typer( skiller(sig(ud(fra(hinanden(og(deler(vandene. HenrieUe'stod'lige'bag'en'kvinde,'som'ud'over'en'fyldig' bagdel' i' et' par' elastiske' jeans' og' en' talje' som' en' hveps' også' var' udstyret' med' to' D)skåle,' som' i' den' dybe' nedringning'ikke'overlod'meget'til'fantasien. ''' Kvinden,'som'havde'været'travlt'optaget'af'sin'mobil,' løftede'blikket'og'smilede'til'HenrieUe. –' Er' det' første' gang?' spurgte' hun' og' mønstrede' med' et' radarblik' HenrieUes' kjole' fra' Hennes' &' Mauriv,' der' fremhævede' hendes' figur,' som' var' noget' mere' gennemsnitlig' i' målene' end' D)skålens.' Da' HenrieUe'

27


nikkede' og' lykkedes' med' at' fastholde' blikket' på' D) skålens'ansigt'fortsaUe'denne:'Jeg'var'også'med'sidste'år' og' kom' faktisk' til' sidste' runde' med' kun' et' hundrede' deltagere,' men' så' røg' jeg' ud.' De' ville' ikke' fortælle' hvorfor. Hun'holdt'en'kort'pause'–'måske'for'at'lade'HenrieUe' falde'ind'med'en'bemærkning'om,'at'hun'da'ikke'kunne' se' nogen' grund' til,' at' hun' ikke' skulle' kunne' komme' med.' Men' inden' HenrieUe' opfangede' invitationen' til' at' kommentere'på'kvindens'udseende,'fortsaUe'hun: ''' –'Men'siden'har'jeg'fået'lavet'dem'her! Kvinden' pegede' med' to' stive' pegefingre' på' sine' bryster. –'Okay,'sagde'HenrieUe.'Det'skal'nok'hjælpe. –'Ja,'og'så'har'jeg'færdiggjort'mit'studie'på'uni. –'Hvad'læste'du? –' Jeg' har' taget' en' ph.d.' i' biokemi' inden' for' bekæmpelse' og' forsvar' mod' kemiske' våben.' Du' ved' sådan' noget' som' sennepsgas' og' sarin.' Det' bliver' desværre'stadig'brugt'meget'i'den'Tredje'verden. Kvinden'så'pludselig'meget'seriøs'ud. –'Hvad'med'dig?'spurgte'hun. HenrieUe' fortalte,' at' hun' var' arbejdsløs' cand.comm.’' er'fra'RUC. –' I' år' har' jeg' tænk' mig' at' gå' hele' vejen,' fortsaUe' kvinden' uden' tilsyneladende' at' lyUe' til' HenrieUe.' Om' jeg'så'skal'bolle'for'åben'skærm.'Jeg'har'nemlig'også'fået' ordnet'mine'kønslæber,'og'lavet'brasiliansk,'så'alt'er'helt' synligt. '' ' –' Okay?' Er' det' noget,' der' er' nødvendigt,' tror' du?' HenrieUe'havde'ikke'set'den'første'udsendelsesrække'og' var' egentlig' kun' meldt' til' audition,' fordi' hendes' gamle' veninde'fra'folkeskolen'havde'presset'hende. –' Helt' sikkert.' Hende,' der' vandt' sidste' år,' gav' den' hele'armen.'Hun'fik'analt'allerede'i'andet'afsnit.'Seerne' er' vilde' med' den' slags.' Du' skal' tænke' på,' at' seerstem)

28


merne'er'afgørende'i'de'sidste'runder. –' Det' havde' jeg' ikke' lige' tænk' på,' sagde' HenrieUe,' som'sandt'var,'og'overvejede,'om'hendes'egen'godt'nok' trimmede' kønsbehåring,' men' helt' normale,' flappende' kønslæber' ville' have' en' chance' i' selskab' med' kvinden,' hun'talte'med'i'deUe'øjeblik. ''' D)skålen' smilte' og' blinkede,' som' om' hun' læste' hendes'tanker. –'Rolig'nu,'de'går'jo'efter'forskellige'typer,'også'dem' med'hår'under'armene. HenrieUe' trak' instinktivt' armene' ind' mod' kroppen' i' en'forfængelig'frygt'for,'at'der'skulle'være'synlige'hår'i' hendes' armhuler,' som' hun' ikke' havde' fået' barberet' af' ved' den' ugentlige' hårnernelse' og' trimning,' som' hun' trods'alt'havde'på'programmet.'Hun'nikkede'ivrigt'med' sammenknebne'læber'og'løftede'øjenbryn'i'at'forsøg'på' at' se' optimistisk' ud.' I' det' samme' kom' en' af' tv)folkene' forbi' og' standsede' op.' D)skålen' vendte' sig' instinktivt' mod'ham'og'skød'brysterne'frem'som'to'forlygter'på'en' amerikanerbil.'Manden'så'direkte'på'HenrieUe. –'Hej,'kan'du'lige'komme'med'her? HenrieUe' kiggede' sig' omkring.' Var' det' hende,' manden'mente?'Hendes'blik'faldt'på'D)skålens'skuffede' underlæbe,' der' hang' og' bævede' en' smule.' Derefter' på' den'bekymrede'rynke,'der'groede'frem'mellem'kvindens' perfekt' plukkede' øjenbryn,' mens' luften' ligesom' gik' ud' af' hendes' velproportionerede' bryst,' da' et' lydeligt' suk' undslap'hende. –'Mener'du'mig?'spurgte'HenrieUe. –'Ja,'chefen'vil'godt'lige'tale'med'dig. Manden' var' allerede' på' vej' hen' ad' den' lange' klippegang,' hvor' køen' var' linet' op.' HenrieUe' skyndte' sig' efter' ham' uden' at' lægge' mærke' til' alle' kvindernes' blikke,' der' kunne' have' slået' hende' ihjel,' hvis' de' havde' været'lavet'af'stål. Hun' blev' vist' ind' i' et' kontor' på' to' gange' to' meter.'

29


Indretningen' bestod' af' et' lille' bord' og' to' stole,' en' placeret'på'hver'side'af'bordet. –'Claus'er'der'om'et'øjeblik,'sagde'manden'og'gik'ud' igen'og'lukkede'døren'efter'sig.'Claus?'Hvem'var'Claus?' tænkte'HenrieUe'og'havde'selvfølgelig'ikke'fantasi'eller' for'dens'sags'skyld'lyst'til'at'forestille'sig,'at'den'mand,' der'om'nøjagtig'47'sekunder'ville'træde'ind'ad'døren'til' det'lille'rum,'skulle'blive'hendes'mand'og'far'til'hendes' to' børn.' I' det' hele' taget' lå' tanken' om' at' få' børn' hende' meget'nern.'Hun'ville'realisere'sig'selv'efter'studietiden.' Hun' skulle' gøre' karriere,' ikke' hænge' på' amning' og' bleskift.' Hun' var' stadig' ung.' Hun' ville' leve' livet.' Tjene' en'god'løn'og'bare'forkæle'sig'selv'med'ferier,'shopping' og' gode' venners' selskab.' Børn' var' noget,' hun' havde' udskudt'på'ubestemt'tid,'i'hvert'fald'til'alt'det'andet'var' prøvet' af.' Når' hun' nærmede' sig' de' fyrre,' kunne' hun' måske' overveje' det.' Men' helt' ærligt,' børn' var' en' klods' om' benet.' Det' vidste' ethvert' intelligent' menneske.' Så' kunne' de' der' amme)narkomaner' sige' alt' muligt' om' hormoner,' biologi' og' køn.' HenrieUe' var' ret' overbevist' om,' at' køn' var' en' social' konstruktion.' Der' stod' da' ikke' nogen' steder' skrevet' i' hendes' gener,' at' hun' var' forudbestemt'til'at'lægge'sin'slanke'og'spændstige'krop' til' den' totale' vold,' som' en' graviditet' og' en' fødsel' i' realiteten'var'mod'en'kvinde'i'sin'bedste'alder. Døren' gik' op,' og' Claus' Anderson,' chef' for' Planet' Film,' trådte'ind'med'en'stak'papirer'i'den'ene'hånd.' HenrieUe' kiggede' op.' Hendes' blik' blev' fyldt' af' en' rank' og' energisk' jakkeklædt' mand' med' kortklippet' hår' med' let' gråsprængte' tindinger' og' et' blødt' blåt' blik,' der' indgød'tillid'og'fik'en'til'at'slappe'af. –'Dav,'Claus,'og'du'er'… –' …' HenrieUe' Dyrborg,' fuldendte' HenrieUe' sæt) ningen.'Claus'kiggede'ned'i'sine'papirer'og'nikkede'med' et'tilfreds'udtryk'i'ansigtet.

30


–' Ja,' du' undrer' dig' måske' over,' at' du' er' blevet' kaldt' ind' her,' men' vi' snyder' lidt' og' har' et' overvågnings) kamera' kørende' på' gangen.' Og' for' at' være' helt' ærlig:' Du' har' udstråling.' Du' vil' fungere' godt' på' tv,' sagde' Claus' og' saUe' sig' foran' hende' med' et' bredt' smil,' mens' han' anerkendende' mønstrede' hende.' Hun' følte' sig' axlædt'af'hans'blik'og'fortrød'den'korte'ærmeløse'kjole.' Hun' samlede' armene' over' brystet,' og' Claus' løftede' blikket' fra' hendes' bryst' og' mødte' hendes' blik' over' bordet. –'Ja,'jeg'ser'folk'an'allerede'på'gangen.'Vi'skal'jo'have' sammensat' den' rigtige' gruppe' til' øen.' Du' ved,' forskellige' typer.' Og' du' ser' hammer' godt' ud.' Også' i' virkeligheden,' selvfølgelig,' selvom' det' er' tv)lookEet,' der' tæller' i' sidste' ende.' Og' vi' har' ikke' nok' af' de' der' mere' almindelige' typer.' Du' ved,' en' der' ser' skide' godt' ud' og' alligevel' kunne' være' naboens' daUer.' Det' er' et' svært' miks. –' Og' det' er' jeg' så?' HenrieUe' kunne' tydeligt' høre' sin' egen' skepsis.' Her' sad' hun' og' var' på' nippet' til' at' blive' udtaget'til'næste'sæson'af(SingleDating,'og'så'havde'hun' allerede'paraderne'op'i'hovedhøjde. Claus'så'på'hende'med'løftede'øjenbryn. –'Ja,'for'helvede.'Du'er'lige'i'øjet,'skulle'jeg'mene,'og' din'personlighedsprofil'ser'også'rigtig'fin'ud. Han'kiggede'i'papirerne'og'nikkede'for'sig'selv,'mens' han' lod' en' pegefinger' glide' nærmest' kælent' ned' over' hendes'data. –' Er' du' med' på,' hvad' deltagelse' indebærer?' spurgte' Claus' og' hvilede' sin' hage' på' sine' foldede' hænder' med' albuerne'på'bordet. –'Ikke'helt,'svarede'HenrieUe'i'overensstemmelse'med' sandheden,' mens' samtalen' med' D)skålen' i' audition) køen'kørte'på(repeat'på'hendes'indre(voice(recorder. –' Ja,' for' at' sige' det' ligeud,' sagde' Claus' og' slog' undskyldende' ud' med' armene:' –' Sex' er' en' del' af'

31


konceptet.' Og' her' taler' vi' om' sex' for' åben' skærm.' Og' hele' turen' gennem' sladderpressen.' Det' er' en' del' af' gamet.' Men' så' bliver' du' også' landskendt.' Selvom' du' ikke' går' hen' og' vinder,' så' er' du' sikret' spalteplads,' og' måske'dit'eget'tv)show.'Hvis'du'vælger'at'skrive'en'bog,' er'du'ret'sikker'på,'at'det'bliver'en'bestseller.'Ud'fra'din' profil' kunne' du' godt' ligne' en' person' med' forfaUer) ambitioner.'Glem'alt'om'skrive'en'god'bog.'Hvis'du'ikke' er' kendt' fra' medierne,' er' det' ligegyldigt.' Men' hvis' halvdelen'af'Danmarks'befolkning'har'set'din'røv'i'close' up,' så' skal' du' se' salgstal.' Det' er' en( once( in( a( lifetime( opportunity. HenrieUe' sank' den' klump,' der' havde' bygget' sig' op' i' hendes'hals'under'ClausE'enetale.'Hun'måUe'synke'flere' gange,' før' hun' følte,' hun' kunne' sige' noget.' Hun' skulle' anstrenge'sig'for'at'møde'hans'insisterende'blik. –'Jeg'ved'ikke'rigtig'…'Jeg'bliver'lige'nødt'til'at'tænke' over'det'en'ekstra'gang'… Claus'lod'sin'ene'hånd'falde'blidt'ned'over'hendes'på' bordet' med' en' næsten' alfaderlig' mine,' mens' han' nikkede'forstående'og'fastholdt'hendes'blik.'Han'tog'sig' selv' i' at' nyde' hendes' bløde' hud' mod' sine' fingre.' Han' vidste,'det'var'en'form'for'overgreb,'og'at'han'udnyUede' situationen,' men' fristelsen' til' at' røre' ved' hende' var' for' stor'til,'at'han'kunne'modstå'den.' Hun'ville'meget'gerne'nerne'sin'hånd,'få'den'væk'fra' hans' varme' befamling,' men' på' en' underlig' måde' turde' hun'ikke'ødelægge'sine'muligheder'i'situationen'ved'at' virke' afvisende,' selvom' hun' inderst' inde' vidste,' at' hun' aldrig,' aldrig' nogensinde,' ville' kunne' deltage' i( SingleDating. –' Jeg' forstår' dine' betænkeligheder.' Det' er' en' stor' mundfuld' at' skulle' sluge' på' en' gang,' sagde' Claus' med' den'bløde'mørke'stemme,'som'han'plejede'at'bruge,'når' han'prøvede'at'få'folk'til'at'slappe'af'og'give'efter.' –' Tænk' over' det.' Jeg' er' sikker' på,' du' vil' blive' en' ny'

32


stjerne'i'programmet.'Folk'vil'elske'dig,'sagde'han. –' Nej,' det' går' nok' ikke,' udbrød' hun,' nærmest' stakåndet'og'trak'hånden'til'sig'i'samme'moment.'Claus'' lod' sin' hånd' ligge' på' bordet' som' et' såret' dyr.' Hun' var' allerede' oppe' og' stå' og' trak' så' meget' ned' i' sin' lårkorte' kjole,' som' det' kunne' lade' sig' gøre.' Claus' så' overrasket' på' hende' og' fik' med' en' anstrengelse' trukket' sin' hånd' væk'fra'bordet'og'anbragt'den'på'sit'ene'lår. –' Mener' du,' at' du' slet' ikke' vil?' Altså' mener' du,' nej?' Til'at'være'med'på(SingelDating? –'Ja,'jeg'mener,'nej,'jeg'tror'ikke,'det'er'mig'alligevel.' Jeg'kan'ikke.'Det'er'sgu'for'meget'porno.'Farvel. Hun' vinkede' fra' hoften' og' gik' ud' ad' døren' til' klippegangen,' inden' Claus' kunne' nå' at' stoppe' hende.' Han' kom' fortumlet' på' benene' og' løb' efter' hende.' Men' ude' på' gangen' ville' han' alligevel' ikke' udstille' sit' nederlag' over' for' de' 235' ventende' blondiner' og' blev' i' stedet' stående' og' så' HenrieUe' forsvinde' –' med' lange' skridt' –' ned' langs' køen' af' kvinder,' der' kiggede' undrende'efter'hende,'og'ud'gennem'døren.'Ud'i'solen. Han' trådte' tilbage' gennem' døren' til' interviewlokalet,' mens' han' bandede' indvendig.' Hvad' havde' han' sagt' forkert?'Det'var'aldrig'sket'før,'at'nogen'havde'sagt'nej' til'at'medvirke'i'hans'programmer.'Det'var'virkelig'en'…' overraskelse.' Hun' havde' sgu' sagt' nej.' Noget' af' en' knibsk'personality,'skulle'man'mene.'Men'for'fanden'da,' hvor'så'hun'godt'ud,'da'hun'marcherede'ned'ad'gangen. ' Da' HenrieUe' kom' ud' i' det' klare' solskin' og' den' friske' luft,' kunne' hun' slappe' af.' Hvad' havde' hun' dog' haft' gang'i?'Drevet'af'blind'ærgerrighed'havde'hun'været'på' nippet'til'at'optræde'som'…'ja'som'en'slags'pornomodel' i' et' realityshow.' Det' var' jo' langt' ude.' Bare' fordi' hun' tilfældigvis' var' arbejdsløs' og' nyuddannet,' havde' hun' været' lige' ved' at' droppe' al' anstændighed,' al' personlig' integritet' med' et' eneste' formål:' at' opnå' selvbekræftelse'

33


ved'at'ofre'sig'på'mediernes'brændende'alter.'Det'var'jo' sindssygt,'at'hun'overhovedet'havde'fået'tanken.'Ja,'men' det' var' også' sindssygt,' at' muligheden' overhovedet' eksisterede'og'blev'annonceret'i'de'store'dagblade,'som' om'det'var'noget'fuldstændigt'normalt'og'uskyldigt,'der' var'tale'om.'Noget'alle'burde'prøve'at'være'med'i.'Som' om'det'var'det'mest'naturlige'i'verden,'at'blive'filmet'af' et' overvågningskamera' med( night( vison' på' et' hotel) værelse,' mens' man' blev' røvpulet' af' en' mand,' man' kun' havde'kendt'i'en'uge.

NAT' STIGER' UD' AF' SENGEN.' Klæder' sig' på' med' langsomme' bevægelser.' Det' skal' være' en' langsom' dag,' har' hun' besluUet.' Hun' vil' være' i' hvert' sekund,' der' tikker.'Som'en'dråbe'dug'på'et'blad,'der'langsomt'fyldes' med'vand,'inden'den'falder'mod'græsset.'Ikke'som'Seb,' der' kun' vil' tænke' på' det' næste,' der' skal' ske.' På' det' næste'træk,'der'kan'føre'ham'mod'hans'store'mål.'Hans' første'spillefilm.' Da' hun' stoppede' som' manuskriptforfaUer' på' deres' film,' var' det' næsten' umuligt' at' tage' beslutningen.' Det' var' jo' deres' fælles' barn.' De' havde' tilbragt' mange' sene' naUetimer'sammen'for'at'forløse'det.'Han'som'den'evige' kritiker.' Han,' der' hele' tiden' havde' en' fuld' biografsal' siddende' over' skulderen.' Hvordan' ville' publikum' opfaUe' denne' scene,' denne' replik?' Hun,' der' forsøgte' at' få' den' mere' og' mere' stringente' manuskriptform' til' at' rumme' det' uudsigelige,' hun' så' inderligt' ønskede' i' filmen.' Hun' havde' holdt' ud' og' havde' brugt' alle' sine' evner' til' at' fortælle' mellem' linjerne.' I' billeder.' I'

34


scenesammenstød,'replikker'og'overgange.'Brugt'alt'hun' havde'i'sig'for'at'holde'fast'i'det,'der'var'hendes'kerne'i' filmen.' Holde' fast' i' det,' som' i' første' omgang' havde' været' grunden' til,' at' hun' var' gået' ind' i' projektet.' Men' Seb'havde'messet:'Kill'your'darlings,'kill!'Og'hans'logik' havde' været' en' samurais' sværd.' Det' var' først,' da' de' skulle' igennem' filmkonsulentens' mølle,' at' hun' havde' fornemmet,'at'det'ikke'ville'gå.'Han'var'endnu'strengere' end' Seb' og' ville' ændre' i' persongalleriet.' I' stedet' for' hovedpersonen' ville' han' gøre' en' biperson' til' hovedperson' og' flyUe' fokus' over' på' denne' persons' oplevelse' af' begivenhederne.' Filmen' handlede' om' en' kvinde,' hvis' mand' sad' i' fængsel' for' mordet' på' deres' børn.' Om' hendes' had' og' om' den' umulige' proces' frem' mod' at' tilgive' manden,' mens' han' opholder' sig' i' fængslet.' Nu' kom' den' til' at' handle' om' selve' begivenhederne'op'mod'mordet'på'de'to'uskyldige'børn.' Om' den' smertefulde' skilsmisse.' Hendes' forhold' til' en' anden.' Om' mandens' desperation' og' selve' mordene.' Brutalt' og' blodigt.' Og' derefter' om' mandens' ophold' i' fængslet.'Han'er'nederst'i'hierarkiet.'Mord'på'børn'tager' selv' de' mest' brutale' kriminelle' afstand' fra.' Der' slår' de' hårdt' ned' og' trækker' en' streg' i' sandet' for' deres' egen' flossede' moral.' Og' afregningen' falder' kontant.' Manden' bankes' til' lirekassemand.' Konen' synes,' han' har' fortjent' det.'Ville'selv'have'gjort'det'samme,'hvis'hun'havde'haft' muligheden. '' Nat' kunne' godt' se,' at' historien' blev' mere' handlings) orienteret'med'det'nye'greb.'Mere'medrivende.'Men'det' var' ikke' det,' der' var' hendes' projekt.' Hun' var' holdt' op' med'at'interessere'sig'for'handling.'Det'var'sket'gradvis' under' arbejdet' med' manuskriptet.' Et' vanviUigt' udgangspunkt' for' en' manuskriptforfaUer.' Det' vidste' hun' godt.' Men' hun' ønskede' at' gribe' ambivalensen' i' kvindens'følelser.'Det'skrøbelige'og'sårbare.'Noget'som' kom' indefra' i' hende.' Noget' der' drev' hende' mod'

35


dæmonerne' inde' i' hende' og' naturligvis' også' ude' i' den' fysiske'verden.'Det'lod'sig'ikke'fortælle'gennem'en'enkel' handling' som' den,' konsulenten' efterlyste,' og' som' Seb' var'enig'i,'fordi'det'fulgte'den'logik,'han'selv'ville'skabe' film'efter.'Den'vedtagne'norm,'hvor'det'indre'skulle'vise' sig' i' det' ydre.' Som' regulær' handling.' Man' må' ikke' forklare.' Man' må' ikke' forudsæUe,' at' publikum' tænker' og' tilfører' historien' deres' egne' refleksioner' i' filmens' blinde' vinkler,' i' filmens' sorte' huller.' Publikum' skal' forføres'uden'at'reflektere.' Producentens' tilsagn' ayang' af' filmkonsulentens' tilsagn.' Seb' gik' efter' pengene.' Han' ville( lave' den' film.' Det' var' hans' chance' efter' en' lovende' novellefilm' og' en' masse' velbetalte' reklamefilm.' Det' var' hans' første' spillefilm.' At' det' blev' en' anden' historie' end,' de' var' startet' med' at' skabe,' var' han' ligeglad' med.' Bare' det' virkede.' Bare' det' udløste' den' afgørende' udbetaling' fra' FilminstituUet. –' Jeg' laver' film' for' publikum,' sagde' han' hele' tiden,' mens'de'skrev'om'og'om.'Det'var'svært'at'argumentere' imod.'Hvis'man'ikke'lavede'en'film'for'publikum,'hvem' lavede'man'den'så'for?'Hun'havde'siddet'mere'og'mere' indesluUet' og' tavs' på' kontoret' i' Vognmagergade' sammen' med' Seb' og' filmkonsulenten,' en' ældre' mand,' der' selv' havde' lavet' et' par' prisbelønnede' film' som' manuskriptforfaUer.' Hun' havde' set' dem.' Det' var' gode' film.'Hun'var'blevet'grebet'af'dem.'Det'var'svært'ikke'at' tro' på,' at' han' vidste,' hvad' han' talte' om.' Men' hun' var' blevet' mere' og' mere' overbevist' om,' at' hun' ikke' kunne' bidrage'til'den'film,'der'var'ved'at'udvikle'sig. Hun' havde' haft' en' drøm' om' naUen' efter' det' første' møde'med'filmkonsulenten.' Hun' står' på' et' bjerg.' På' vej' mod' toppen.' Hun' er' sammen'med'Seb.'Pludselig'kan'hun'se,'at'bjerget'er'en' kæmpemæssig' Jesusskikkelse.' Jesus' er' en' konge,' der' sidder' på' en' trone.' Jesus' græder' blod.' Det' flyder' som'

36


lava' ned' over' bjergsiderne.' Hun' og' Seb' må' flygte.' Nedad.' Med' det' rødglødende' lava' (eller' er' det' blod?)' omkring' fødderne.' Hun' vågnede' med' et' undertrykt' skrig. Hun' fortalte' Seb' drømmen' over' morgenmaden.' Hun' ville' ikke' være' med' på' manuskriptet.' Hun' kunne' ikke.' Han'havde'nær'fået'kaffen'galt'i'halsen. –' Hvad' er' det,' du' siger,' Nat?' Vi' er' så' tæt' på.' Han' spiser'af'vores'hånd. –'Det'er'os,'der'spiser'af'hans,'Seb.'Kan'du'ikke'se'det? –' Det' bliver' en' fed' film.' Hans' idéer' er' rigtige.' Det' bliver'en'endnu'bedre'film. –'Det'bliver'en'anden'film.'Ikke'den'jeg'ville'lave. –'Come'on,'skat.'Vi'skal'lave'den'film'sammen.'Det'er' det,' det' hele' handler' om,' ikke?' Os' to.' Vi' skal' vise' dem' alle'sammen. –'Jeg'kan'ikke'Seb.'Det'er'ikke'min'film'længere. Han'sad'et'øjeblik'og'funderede. –' Skal' vi' gå' tilbage' til' den' anden' historie.' Finde' en' måde'at'løfte'den'på? Han' så' på' hende' med' sit' stålblik.' Hun' vidste,' at' han' mente' det.' Men' hun' vidste' også,' at' det' ville' ende' på' samme'måde,'uanset'hvad'hun'valgte.'Seb'ville'lave'den' film.' Og' filmkonsulenten' ville' få' sin' ydre' dramatik.' Sin' handling.' Hun' rystede' på' hovedet.' Det' var' for' sent.' Filmen' var' allerede' ude' af' hendes' hænder.' Han' skulle' tage'den'og'gøre'den'til'sin'egen.'Det'var'helt'okay.'Hun' kyssede' ham' let' på' munden' over' bordet,' og' han' sad' nogle' minuUer' og' var' helt' tavs' og' stirrede.' Hun' kunne' se,' at' han' var' leUet.' Den' måde' han' slappede' af' på.' Det' var'det'rigtige,'hun'havde'gjort.'Hun'havde'sat'ham'fri.' Og'havde'også'sat'sig'selv'fri.' Hun' går' ud' i' det' lille' køkken' og' tænder' for' elkedlen.' Drysser'en'teskefuld'pulverkaffe'i'en'kop.'Prøver'at'lade' være' med' at' tænke,' fordi' hun' kan' mærke,' at' bare' to'

37


tanker'på'samme'tid'vil'skabe'sammenstød'og'forvirring' i' hendes' hjerne.' Hun' er' i' tvivl' om' alting' i' deUe' øjeblik.' Hun' har' skrevet' tre' novellefilm,' som' er' blevet' godt' modtaget' af' kritikerne.' En' af' dem' sammen' med' Seb,' som' også' instruerede' den.' Om' en' gammel' mand' på' et' plejehjem,'der'besluUer'sig'for'at'tage'sit'eget'liv,'beder' en' ældre' sygeplejerske' om' hjælp' til' at' slå' sig' ihjel,' men' ender'med'at'forelske'sig'i'hende'og'får'lyst'til'livet'igen' på'trods'af'sine'utallige'skavanker.'Hun'bliver'betegnet' som' lovende' og' har' modtaget' en' del' priser' rundt' omkring' på' små' eksklusive' festivaler' i' Europa.' Men' nu' er' hun' ude' af' sin' første' spillefilm.' På' eget' initiativ.' Var' det' helt' forkert?' Var' det' en' forkert' beslutning?' Dårligt' karrierevalg?' Objektivt' set' var' det' vel?' Men' hun' kunne' bare'ikke.'Havde'ikke'energien'til'det.' Var' hun' i' virkeligheden' en' sortseer,' en' melankoliker,' der' ikke' var' plads' til' i' den' store' underholdnings) maskine,' som' helst' skulle' have' så' mange' som' muligt' gennem' kasseapparaterne?' Ingen' har' brug' for' en,' der' allerede'har'lagt'sig'til'at'dø.'En'der'ser'livet'fra'de'dødes' perspektiv' og' derfor' insisterede' på,' at' man' lige' så' godt' kan' lægge' sig' til' at' dø,' hvis' man' ikke' lever' fuldt' ud.' Hvis'man'ikke'tager'det'at'leve'dybt'alvorligt,'er'det'hele' jo'ligegyldigt.' Logikken' var' uomgængelig.' Ved' at' insistere' på' sine'' vage' og' ureflekterede' følelser' og' fornemmelse.' Ved' at' holde'på'sine'ideale'fordringer'skrev'hun'sig'selv'ud'af' det' store' manuskript,' fordi' ingen' havde' lyst' til' at' dele' hendes' anskuelser.' Det' var' der' ikke' penge' i.' På' den' måde'var'hun'allerede'ved'at'blive'en'taber.'En'der'ikke' kunne'leve'op'til'kravene.'En'der'ikke'spillede'med'i'det' sociale' spil.' En' der' ikke' passede' ind' i' virkeligheden.' Hun' vidste,' det' var' et' problem.' Ingen' gider' at' høre' tabernes' historier.' Hvis' tabernes' historier' skal' have' relevans,' skal' de' sælges' som' social' indignation.' Noget' middelklassen' kan' genkende' og' forholde' sig' til' for' en'

38


stund' som' et' udtryk' for' en' social' bevidsthed,' som' var' almindelig' anerkendt,' men' som' ikke' var' andet' en' form' for'etisk'smykke,'man'kunne'vise'frem'for'andre,'inden' weekendens'tidlige'rødvinsbrandert'visker'alle'konturer' ud.( Ja,( vi( føler( med( de( svage.( Bare( vi( ikke( selv( er( en( af( dem.( Bare(vi(ikke(skal(dele(vores(liv(med(dem.' Hun' sæUer' sig' med' den' skoldhede' kaffe' ved' det' lille' runde'bord,'hvor'de'plejer'at'spise'morgenmad'og'lader' et'langt'suk'sive'gennem'kroppen. Hendes'tanker'kredser'om(handling'som'præmis'for'en' fortælling.' Der' er' selvfølgelig' ikke' noget' i' vejen' med' handling'i'en'film.'Mennesker'har'altid'fortalt'historier,' som' gestaltede' deres' oplevelser' og' fastholdt' nogle' grundlæggende' menneskelige' erfaringer.' Problemet' med'handling'er,'at'den'kræver'en'form'for'mekanik.'En' start,' en' midte' og' en' slutning.' Mellem' disse' punkter' udspiller' hovedpersonens' udvikling' sig.' Allerede' der' synes' formen' at' låse' sig' om,' hvad' verden' egentlig' er,' hvordan'den'kan'opleves.'Handlingen'forudsæUer'tiden' som'en'fastlåst'begivenhed.'At'noget'først'indtræffer'på' baggrund'af'noget'andet.'Kausaliteten'opstår.'Det'er'det,' der' er' kernen' i' historiefortælling.' At' noget' er' årsag' til' noget' andet.' Tiden' bliver' dermed' virkelighedens' præmis.' Det' virker' utroligt' overbevisende,' som' noget' uomgængeligt.'Men'det'er'jo'ikke'sådan'altid.'Nogle'ting' sker' bare' ud' af' det' blå.' Andre' begivenheder' synes' uundgåelige,'lige'meget'hvad'man'gør,'så'ender'man'et' bestemt' sted,' fordi' noget' udefinerligt' inde' i' en' eller' omkring' en' bare' går' i' den' retning.' Som' om' begivenheder' trænger' ind' i' verden' gennem' usynlige' sprækker,' som' de' færreste' kan' fornemme.' Kausalitet' betyder'jo'dybest'set,'at'man'kan'ændre'sit'liv,'hvis'man' erkender' denne' kausalitet' og' har' modet' til' at' handle' imod' den.' En' kvinde,' der' forlader' en' voldelige' mand,' bryder'en'kausalitet'og'skaber'en'ny.'Men'hvad'med'en'

39


kvinde,'der'blot'lever'et'ordinært'liv'i'et'roligt'ægteskab' og' aldrig' nogensinde' bryder' ud' af' sin' ramme?' Hvorfor' vælger' hun' at' leve' uden' gnist' og' måske' oven' i' købet' synes,'hun'har'et'godt'liv'med'sit'kedelige'job'og'lange' aftener'foran'tv.'Hende'er'der'ingen'historie'i,'hvis'hun' ikke' bryder' mønsteret' og' går' imod' sit' livs' strøm.' Men' måske' er' hun' langt' mere' interessant,' fordi' hun' intet' foretager' sig.' Hvordan' kan' det' lade' sig' gøre?' Det' er' ligefrem'provokerende,'at'det'kan'lade'sig'gøre.'Men'det' er'ikke'filmisk'interessant.'Hvis'hendes'liv'skulle'blive'til' en' film,' skulle' der' ske' noget.' Nogen' skulle' bryde' ind' i' hendes'liv'og'skabe'kaos'og'tvinge'hende'til'at'tage'valg.' Det' er' et' elementært' dramatisk' greb.' Og' så' vil' der' komme' handling.' Slutningen' kan' være' tragisk' eller' komisk'eller'bare'feel'good)agtig.'Men'der'ville'komme' handling.' Og' publikum' ville' blive' revet' med,' hvis' det' var'gribende'og'spændende'nok.'Men'så'ville'det'heller' ikke'være'en'historie'om'det'ordinære.'Om'det'der'ikke' bevæger' sig.' Når' man' reUer' blikket' mod' noget,' forandrer'det'sig.'Det'sæUer'sig'i'bevægelse.' Hun'føler'en'stærkt'trang'til'ikke'at'reUe'blikket'mod' noget,' blot' lade' verden' glide' forbi.' Ikke' engagere' sig.' Melde' sig' helt' ud' og' blot' iagUage.' Som' en' Buddha.' Er' det' en' sygelig' tankegang?' Nat' nipper' til' kaffen.' Er' hun' ved' at' gå' ind' i' mild' form' for' depression?' Igen.' Depressionerne' kommer' indimellem' og' overmander' hende.'Lider'hun'bare'af'en'helt'banal'skrivekrise?'Man' mister' indimellem' retningssansen.' Ved' ikke' hvad' meningen'med'det'hele'er.'Rager'rundt'i'mørket.'Og'så' finder'man'tilbage'til'det,'man'hele'tiden'har'gjort,'bilder' sig' ind,' at' man' er' blevet' lidt' klogere.' Var' det' bare' det,' hun'var'ude'i?'Måske.'''' I'dag'vil'hun'prøve'at'skrive'noget'helt'andet.'Med'Seb' ude'af'huset'føler'hun'endelig,'hun'har'fred'til'at'tænke' sine'egne'tanker.'Lade'dem'flyde'som'en'lille'kilde'helt'

40


inde' fra' det' uhåndgribelige' mørke' og' se,' hvor' de' leder' hende' hen.' Det' slår' hende,' at' det' jo' er' det,' der' er' den' dybeste'årsag'til,'at'hun'overhovedet'skriver.'Det'er'den' måde,'hun'prøver'at'begribe'verden'på.'Med'ordene'og' historierne.'Med'det'følsomme'punkt,'der'befinder'sig'så' uendeligt' langt' inde' i' mørket,' at' hun' ofte' mister' troen' på,'at'det'findes.'Og'når'hun'i'glimt'erfarer'det,'føler'hun' altid' en' stor' ro.' Det' er,' når' hun' er' i' kontakt' med' deUe' punkt,' at' hun' føler,' hun' lever.' Siddende' helt' stille' med' fingrene' dansende' over' tastaturet.' I' princippet' alene' og' uden'kontakt'til'verden'føler'hun'sig'mere'levende'end' nogensinde.' Det' er' paradoksalt.' Hun' har' altid' troet,' at' hun'skulle'finde'ud'i'verden'og'erobre'den.'Nu'ved'hun,' at'hun'skal'finde'ind'i'sig'selv. Hun'har'rejst'sig,'uden'at'hun'er'klar'over'det.'Hun'vil' hen'og'skrive'ved'det'lille'bord'ved'sofaen.'Hun'vil'finde' ind'til'det'sted,'hvor'hun'forsvinder'og'kun'er'blikket'på' skærmen' og' den' sitrende' fornemmelse' af' mening.' Hun' ved,'det'ikke'vil'indbefaUe(handling.'Men'alligevel'vil'det' være' en' form' for' historie.' Den' vil' udfolde' sig' som' et' billede'i'mange'rum.'Den'vil'blande'og'opløse'tiden'og' kausaliteten.' Den' vil' ikke' have' nogen' kommerciel' gang' på'jorden.'Men'hun'ved,'at'hun'vil'blive'nødt'til'at'skrive' den,'for'ellers'kan'det'hele'være'ligegyldigt.'Og'hvis'det' hele'er'ligegyldigt,'kan'man'lige'så'godt'lægge'sig'til'at' dø.'Hun'har'ikke'noget'valg.'Årsag'og'virkning'er'ét.

SEB' SVINGER' CYKLEN' IND' i' gården' i' ejendommen,' 41


hvor' Planet' Film' holder' til' i' en' nedlagt' maskinfabrik.' Han'skæver'op'mod'de'to'store'vinduer'i'ClausE'kontor' på'første'sal,'hvor'solen'allerede'har'stået'på'i'flere'timer.' Er'Kjeld'allerede'mødt'op?'Han'kan'mærke'adrenalinen' øjeblikkeligt,' som' en' let' stimulerende' ophidselse' i' blodet.' Kjeld' er' manuskriptdoktor.' Det' er' Claus,' der' har' insisteret'på,'at'Kjeld'skal'på'filmen,'efter'at'Nat'er'gået' ud' af' projektet.' Kjeld' har' reddet' mange' film' fra' at' kuldsejle.' Og' Claus' mener,' at' filmen' trænger' til' en' opstramning.' Ikke' bare' af' hensyn' til' billetsalget,' men' også'af'hensyn'til'de'tv)stationer,'der'forventes'at'lægge' de' sidste' nødvendige' millioner' i' kassen.' Seb' kender' allerede'Kjeld'fra'filmskolen.'En'beregnende'type.'Skarp' og' altid' med' på' det' sidste' nye' inden' for' filmverdenen.' Han' kan' sine' klassikere' i' søvne.' Der' er' ikke' det' greb' i' filmhistorien,' han' ikke' har' analyseret' og' endevendt' for' at'kunne'bruge'det'i'en'ny'sammenhæng.'Kjeld'er'altid' hurtig'i'replikken'og'ubarberet'på'tredje'døgn.'Håret'er' halvlangt' og' strøget' tilbage' med' voks.' Hans' blå' øjne' lyser'af'stædighed.' Kjeld'fik'aldrig'en'selvstændig'idé'dengang'på'skolen,' men' han' var' dygtig' til' at' se,' hvor' andre' fejlede.' Dygtig' til' at' sæUe' fingeren' på' det' ømme' punkt.' Kjeld' havde' desuden'et'matematisk'talent'for'at'få'manuskriptet'til'at' gå' op' som' en' anden' ligning.' Vendepunkter' og' plotpunkter' i' reUe' dosering' kunne' altid' få' en' jævn' og' ligegyldig'historie'til'at'fungere.'Til'at'ligne'noget.'Kjeld' var' sådan' set' ligeglad' med' indholdet,' hvis' det' ikke' påvirkede'tilskueren'efter'den'faste'formel,'han'kunne'i' søvne. ' Seb' havde' ikke' protesteret,' da' Claus' foreslog' Kjeld.' Kjelds' evner' som' manuskriptdoktor' var' velkendte' og' anerkendte.'Billetsalget'på'de'film,'han'havde'haft'under' behandling,'talte'deres'eget'sprog.'Det'var'ikke'alt,'han' kunne'redde.'Men'hvis'der'var'et'gran'af'nerve'i'en'film,' ville'han'med'sikker'hånd'nerne'det'overflødige'fedt'på'

42


samme' måde,' som' en' højt' betalt' kirurg' på' en' skønhedsklinik' i' Nordsjælland' kunne' prikke' et' hul' i' huden'og'føre'fedtsugeren'ind'i'det'blodige'fedtvæv'i'de' udsaUe' kropsområder' hos' midaldrende' kvinder,' der' ikke' ville' ligne' midaldrende' kvinder.' Og' med' samme' præcision' ville' han' fylde' et' slapt' manuskripts' rynkede' hud' med' Botox,' så' man' ved' første' øjekast' umiddelbart' ville'tro,'at'man'havde'en'spændstig'19)årig'foran'sig.' Seb' havde' ellers' været' ret' tilfreds' med' den' seneste' omskrivning,'som'han'selv'havde'stået'for'på'baggrund' af' filmkonsulentens' forslag.' Men' Claus,' der' var' producenten' og' skulle' hente' pengene' hjem,' havde' ikke' været'helt'tilfreds. Det(er(meget(bedre(nu,(havde'han'bedyret.(Men(den(går(i( stå( i( midten,( og( slutningen( er( for( banal( og( uden( ordentlig( spænding.(Han(skal(forsøge(at(undslippe(fra(tævene(i(fængslet,( tror(jeg,(og(måske(opsøge(konen(for(at(få(tilgivelse(for(mordet( på( børnene.( Hun( ender( med( at( slå( ham( ihjel.( Ren( hævn.( Og( blodigt.(Jeg(tror,(vi(skal(have(mere(blod.(Hun(er(en(hævnende( gudinde.(Hun(kan(ikke(tilgive.(Det(skal(være(hårdt.(Det(er(ren( tragedie.(Jeg(ringer(sgu(til(Kjeld. ' Sådan'havde'han'sagt'i'telefonen.'Og'Seb'havde'ikke' protesteret.'Hvis'det'var'det,'der'skulle'til,'så'var'det'det,' der' skulle' til.' Han' var' ligeglad.' Han' ville' bare' lave' en' film,' man' ikke' kunne' vende' sig' væk' fra.' En' film,' der' kom'ind'under'huden'og'efterlod'publikum'i'et'diabolsk' dilemma.'Det'oldgamle'selvtægtstema.'Manden'får'som' fortjent.'Hun'gør'det,'der'er'nødvendigt.'Seb'vidste'godt,' at'historien'ud'fra'et'politisk'korrekt'synspunkt'var'over' grænsen.' Den' var' jo' en' accept' af' selvtægt.' Men' deri' lå' også' dens' styrke.' Publikum' udlever' deres' afmagt' sammen' med' kvinden' og' får' hævn' på' lærredet.' Det' virker.'Det'har'altid'virket.' Hans' opgave' som' instruk) tør' er' at' gøre' det' så' overbevisende' som' overhovedet' muligt.' Så' billedmæssigt' smukt' og' gribende,' at' publikum'fyldes'med'rædsel'og'fascination'på'en'gang.'

43


Og' samtidig' oplever' den' banale' forførelse' som' kunst.' Stor'kunst. Seb'stiller'sin'cykel'i'cykelstativet'og'låser'den.'Han'ser' frem'til'mødet'med'Kjeld.'De'svinger'godt'sammen.'Men' han' er' måske' også' lidt' bange' for' ham.' Man' skal' ikke' lade' ham' få' magten.' Han' skal' holde' fast' i,' at' han' er' instruktøren.' Giver' man' en' mand' som' Kjeld' magten,' løber'filmen'paradoksalt'nok'helt'sikkert'af'sporet.'Han' vil' blive' ved' med' at' kritisere' den,' til' der' ikke' er' mere' tilbage' af' historien.' Det' gælder' om' tage' det,' man' kan' bruge,'og'glemme'resten.'Holde'på,'at'Kjeld'kun'er'inde' over' på' gæstevisit.' Seb' gør' sig' klar' til' at' møde' Kjeld.' Som' en' bokser,' der' skal' i' ringen.' Der' skal' to' til' en' god' kamp.' Men' han' vil' gå' ud' som' sejrherren.' Nederlag' er' ikke'en'mulighed,'han'opererer'med. Seb'går'i'deUe'øjeblik'gennem'et'af'de'store'studier'for'at' skyde' genvej' til' administrationen.' Han' passerer' et' lille' filmhold,' der' er' i' gang' med' en' optagelse' foran' en' stor' green(screen.'Alle'er'fokuserede'på'opgaven.'Han'nikker' til'instruktøren,'som'han'kender.'De'gik'på'samme'hold' på'filmskolen.'Han'hedder'Ole.'Har'allerede'to'spillefilm' bag' sig.' De' har' ikke' solgt' nogen' billeUer.' Nu' er' han' tilbage' på' reklamefilm.' Ole' vinker' kollegialt' med' en' pegefinger,' inden' han' med' præcise' kommandoer' får' kvinden'foran'den'grønne'skærm'til'at'reagere'på'noget,' som' man' ikke' kan' se,' men' som' kommer' med' senere' i' klippebordet.' Seb' gæUer' på,' at' det' er' en' haj' eller' noget' lignende' ud' fra' hendes' minimale' bikini' og' det' vand,' som'en'assistent'sprayer'på'hende'mellem'optagelserne.' Kvinden' fryser' og' har' gåsehud.' Oles' stemme' er' tålmodig' og' insisterende.' Kvinden' skal' se' forskrækket' ud.'Men'det'er'ikke'alvor.'Det'er'ikke'en'gyser,'de'laver.' Det'er'en'reklame'for'et'mobilselskab.

44


HAN' NÅR' HEN' TIL' ENDEN' AF' STUDIET' og' træder'

ind' gennem' døren' til' trappeopgangen,' der' fører' op' til' administrationen.' Gangen' er' beklædt' med' hvide' fliser.' Stedet' har' på' et' tidspunkt' været' et' mejeri' og' senere' huset'en'fabrik,'der'fremstillede'pulversuppe,'inden'det' blev' en' maskinfabrik' og' endelig' omdannet' til' film) produktion.' Hans' fodtrin' på' trappen' runger' skarpt' i' opgangen,' der' står' rå' og' uændret' fra' gamle' dage.' Han' kan'godt'lide'den'rå'bohemeagtige'newyorker)stemning,' som' præger' stedet.' Det' udstråler' et' ungt' og' rebelsk' foretagende,' som' han' føler' sig' hjemme' i.( Up\n\coming.' Da'han'når'op'til'førstesalen'og'tager'i'døren,'træder'en' ung' kvinde' ham' i' møde' på' vejen' ud.' De' tøver' begge,' ved' ikke,' hvilken' vej' de' skal' passere' hinanden,' tripper' først'til'den'ene'side,'så'til'den'anden.'Hun'smiler'hvidt' og' træder' endelig' til' den' ene' side,' så' han' kan' komme' ind.' Forbløffende( smuk,' tænker' Seb.' Mørk' i' huden,' slank' med'langt,'glat'og'sort'hår.'Hun'ligner'en'fra'en'reklame' for'eksotiske'rejsedestinationer.'Der'er'noget'pakistansk' over' hende.' Han' kan' ikke' tage' øjnene' fra' kvindens' gnistrende' skønhed,' da' de' skal' til' at' passere' hinanden.' Han' føler,' han' må' sige' et' eller' andet' for' at' forklare' sig.' Han' kan' mærke' et' smil' flyde' noget' ud' over' sit' ansigt.' Det'vil'ikke'gå'væk.'Vokser'og'vokser.'Han'ved,'han'vil' have'hende.'Alt'hvad'han'gør'nu,'drejer'sig'om'deUe.'At' han'vil'have'hende. –'Hej,'siger'han.'Og'tilføjer:'Arbejder'du'her? Hun'trækker'på'skuldrene.'Han'kan'ikke'tage'blikket' fra' hendes' bryster,' der' fulde' af' ungdom' presser' blusen' op' og' frem.' Frem' i' synet' på' ham.' Han' aner' bryst)

45


vorternes'forhøjninger'gennem'stoffet.' –'Nej,'måske'gør'jeg.'Jeg'ved'det'ikke'endnu. –'Er'du'skuespiller?'spørger'han,'uden'at'det'egentlig' er' ment' som' smiger.' Hun' ler' afværgende.' Han' er' overbevist'om,'at'hun'ikke'vil'vurderes'på'sit'udseende.' Dertil' ser' hun' alt' for' kvik' ud.' Men' det' er' svært.' Det' larmer.' Udseendet.' Er' i' forgrunden' hele' tiden' og' skygger' for' hendes' person.' Hendes' skønhed' er' som' en' skarp'projektør,'der'blænder'ham. –' Jeg' havde' tænk' mig' noget' med' filmarbejde.' Producerassistent'eller'instruktørassistent,'siger'hun. –'Hvem'har'du'talt'med? –'Jeg'skulle'have'talt'med'Claus'Andersson,'men'han' har'aflyst. –' Claus?' Ham' skal' jeg' tale' med' nu.' Han' har' altid' travlt.' Har' du' tid' senere?' Om' nogle' timer?' Jeg' kan' måske'hjælpe.'Jeg'er'instruktør. –'Virkelig?'Instruktør. Måske' kan' jeg' finde' på' noget,' siger' Seb' og' giver' hende' hånden.' Hun' har' et' fast' håndtryk' og' ser' ham' direkte'ind'i'ansigtet. –' Mød' mig' nede' i' kantinen' om' to' timer,' så' giver' jeg' kaffe,'siger'han. –'Tak'skal'du'have,'svarer'hun.'Slipper'hans'hånd'og' er'ude'ad'døren'og'på'vej'ned'ad'trappen,'før'han'kan'nå' at'svare.'Han'følger'hende'med'blikket.'Hun'bevæger'sig' let'og'elegant'på'sine'lange'ben.'Som'en'gazelle.'Han'kan' ikke'vente'med'at'se'hende'igen. Så' er' hun' væk,' og' han' går' hen' ad' gangen' til' ClausE' kontor.'Da'han'tager'i'døren'uden'at'banke'på,'har'han' glemt'alt'om'kvinden'på'trappen.'Han'ved'ikke'engang,' hvad'hun'hedder. '''''

46


HENRIETTE' VAR' ved' at' få' ondt' i' armene,' da' hun'

endelig' hørte' ambulancens' sirene' nærme' sig' gennem' villakvarteret' og' derefter' den' nubrede' lyd' fra' dækkene' mod' granitbelægningen,' da' bilen' svingede' op' i' indkørslen' og' bremsede.' Hun' stødte' hårdt' til' en' sidste' gang'og'gav'Claus'endnu'en'omgang'kunstig'åndedræt.' Han'viste'ingen'tegn'på'at'være'i'live'og'var'fortsat'tung' og' gummiagtig' under' hendes' hænder' og' læber.' Hun' kunne'næsten'ikke'mere,'og'det'var'en'befrielse,'da'en'af' ambulancefolkene,' der' var' henne' ved' hende' på' et' øjeblik,' med' venlig' og' myndig' stemmer' sagde,' at' det( er( flot,(det(du(har(gjort,(men(nu(tager(vi(over. UdmaUet' kom' hun' på' benene,' gispende' efter' vejret.' Hun'støUede'sig'til'rækværket,'mens'hun'genvandt'sine' kræfter' og' så' til,' da' ambulancefolkene' gav' Claus' iltmaske'på'og'saUe'gang'i'hjertestarteren,'før'de''løftede' ham' op' på' en' båre' og' bugserede' ham' hen' til' ambulancen' uden' at' a{ryde' behandlingen.' Hun' kunne' se'sin'mands'krop'spjæUe'under'de'elektriske'impulser,' da' hun' fik' samlet' kræfter' til' at' følge' efter' båren.' Men' hans'øjne'forblev'lukkede.'Hun'fik'plads'i'ambulancen,' hvor' den' ene' reder' fortsaUe' med' at' bruge' hjerte) starteren,' mens' bilen' med' hylende' sirene' drønede' ind' mod'byen,'ind'mod'Rigshospitalet.'Hun'sad'forstenet'og' krammede' ClausE' slatne' kølige' hånd' med' sine' svedige' fingre.' Du( må( ikke( dø,( du( må( ikke( dø,' messede' hun' inde' i' sig' selv,' mens' hun' prøvede' at' holde' balancen' i' den' urolige'bil.

47


48


BOY'MEETS'GIRL Andet(afsnit(–'Kærlighed(i(luften(…

Seb'har'sit'første'sammenstød'med'Kjeld.'Sara'skærer'i'sig'selv.'Claus' vil' for' alt' i' verden' have' sin' mobiltelefon.' Seb' og' Jasmin' går' til' koncert.


Afsnit 1:  GRATIS Afsnit  2:  2  DKK Afsnit  3:  3  DKK Afsnit  4:  4  DKK etc.,  etc.,  etc.  ...

Afsnit 1 - Større end livet - roman af Nis Jakob.  

STØRRE END LIVET. 380 sider. 16 afsnit. - en tv-serie-roman af Nis Jakob. ADVARSEL! EKSTREMT UNDERHOLDENDE. Filmproducenten Claus Anderss...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you