Page 19

A filmkockák sorozatából A szubtilis gondolatokból összeálló film álló lappangó hajlamok tárháza A lencse, a lencsén keresztülhaladó fény és a lámpa, amelyek együtt hozzák létre a fókuszált fényt

Az elme, az elme megvilágítása és az Önvaló, amelyek együtt hozzák létre a[z egyéni] látót, vagyis a dzsívát

A lencsén áthaladó és a Az Önvaló fénye, mely az filmvászonra vetülő fény elméből kilépve az érzékszerveken keresztül vetül a világra A vászonra eső fény révén A világra vetülő fényben megjelenő különféle képek észlelt, tárgyakként megjelenő különféle formák és nevek A szerkezet, amely moz- Az elme lappangó hajlamagásba hozza a filmszalagot it felszínre hozó isteni törvény Ahogyan mindaddig képek jelennek meg a filmvásznon, amíg a film a lencsén keresztül az árnyképeket vetíti, úgy a jelenségvilág is mindaddig folyamatosan megjelenik az egyén számára az ébrenléti és az álomállapotban, amíg a lappangó mentális benyomások léteznek. Mint ahogy a lencse hatalmas méretűvé nagyítja az apró porszemeket, és egyetlen másodperc leforgása alatt számos képet vetít, úgy növeli az elme a csíraszerű hajla-

19

Srí Ramana Maharsi - Szellemi útmutatás  
Advertisement