__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2021 SOMMAR

Nirstedt/litteratur grundades 2018 av Gunnar Nirstedt och Modernista Group. Förlaget ger ut skönlitteratur i vid bemärkelse: romaner, noveller, essäer och poesi, eller blandningar och varianter av dessa. Det här är den åttonde katalogen.


Någon vecka innan hans dotter ska födas försvinner berättarens fader. Snart står det klart att han gått ned i en älv. Därmed befinner sig både den kommande och den föregående generationen i olika vattenriken. Från detta gränsland mellan liv och död, fyllt av saknad och kärlek, längtan och sorg, skildras en lång vår i väntan på att fadern ska återfinnas, en tid som också upptas av den nyfödda dotterns närhet. Med lågmäld poetisk precision tecknas hur vattnets strömmar rör sig genom världen och omfamnar både levande och döda, såväl den försvunna kroppens skrämmande närvaro som den nyföddas obändiga livskraft. Daniel Pedersen (född 1978) har hittills främst publicerat vetenskapliga texter och essäistik. Öppet vatten är hans första skönlitterära bok.

DANIEL PEDERSEN ÖPPET VATTEN

VALZHYNA MORT MUSIK FÖR DE DÖDA OCH ÅTERUPPSTÅNDNA

Roman INB 978-91-8906-656-4 E-bok 978-91-8906-665-6 Omslag Nina Ulmaja Utkommer maj 128 sidor

Poesi

2021 SOMMAR

Översättning Ida Börjel Hft 978-91-8906-658-8 E-bok 978-91-8906-667-0 Omslag Eva Wilsson Utkommer juni 112 sidor

Ett ben är en nyckel till mitt folk. Bland de mina är det bara de döda som har mänskliga ansikten. Valzhyna Mort skriver till, och i samtal med, ett antal döda släktingar. Hennes sökande efter dem, och sig själv, blir till grotesk, lekfull och mycket allvarlig poesi, som genom vindlande musik flätar samman kollektiv och minne, historia och samtid, myt och individ. Lägg dina ben till flätor av gravar, fält. Lägg dina ben till flätor av gravar, träsk. Valzhyna Mort föddes 1981 i Minsk, Belarus. Musik för de döda och återuppståndna är hennes tredje bok, och den första som översätts till svenska. Hon är bosatt i USA och undervisar vid Cornell University.


Albert Einstein öppnar ett brev från första världskrigets östfront. Det innehåller lösningen på ekvationerna i hans allmänna relativitetsteori – men också en aning om dess apokalyptiska konsekvenser. Matematikern Grothendieck fasar så djupt inför sina upptäckter att han klipper alla band till omvärlden. Fysikerna Schrödinger och Heisenberg, rivaler och fiender, når fram till motsatta versioner av kvantmekaniken och öppnar världar som ingen kunnat föreställa sig. En fruktansvärd grönska bygger på historiska fakta och verkliga personer, men är främst en roman om gränslös besatthet. Avklarnat och gåtfullt skrämmande låter Benjamin Labatut den mest ödesdigra dramatik visa sig i universums minsta delar – och i människans feberdrömmar. Benjamin Labatut föddes i Rotterdam 1980. Som tolvåring flyttade han till Santiago de Chile, där han fortfarande bor. En fruktansvärd grönska är hans tredje bok, och den första som översätts till svenska.

BENJAMIN LABATUT EN FRUKTANSVÄRD GRÖNSKA ERIK BERGQVIST TINGENS INSTANSER

Roman Översättning Hanna Nordenhök

Poesi

INB 978-91-8906-655-7

INB 978-91-8906-657-1 E-bok 978-91-8906-666-3 Omslag Nina Ulmaja Utkommer maj

E-bok 978-91-8906-664-9

2021 SOMMAR

Omslag Eva Wilsson Utkommer augusti 176 sidor

96 sidor

det finns bara en rymd. okänt antal undantag till villkoren. grammatisk sikt. magma. men en rymd. I Erik Bergqvists nya dikter finns ingen himmel, inga mirakel, inget hinsides. Allt sker i den enda världen; livet är både sekund och historia, tillvaron visar sig som koordinatpunkter, spår, karta. Det är hans formsträngaste bok, men också den mest avklarnade. Erik Bergqvist (född 1970) gav ut sin första diktsamling år 2000 och har sedan dess publicerat både poesi och essäistik. 2020 tilldelades han Karl Vennbergs pris. Tingens instanser är hans första bok på Nirstedt/ litteratur.


N/L:S POESIBIBLIOTEK

GUNNAR BJÖRLING SOLGRÖNT Kartonnage 978-91-8906-659-5 E-bok 978-91-8906-668-7 Omslag Nina Ulmaja Utkommer juni 96 sidor

KERSTIN SÖDERHOLM RÖDGULA VÄGAR Kartonnage 978-91-8906-661-8 E-bok 978-91-8938-900-7 Omslag Nina Ulmaja Utkommer augusti 96 sidor

NILS HÅKANSON DOLDA GUDAR – EN BOK OM ALLT SOM

ERIK JOHAN STAGNELIUS LILJOR I SARON

INTE GÅR FÖRLORAT I EN ÖVERSÄTTNING

Kartonnage 978-91-8906-660-1

Sakprosa

E-bok 978-91-8906-669-4

INB 978-91-8906-654-0

Omslag Nina Ulmaja

E-bok 978-91-8906-663-2

Utkommer juli

Omslag Eva Wilsson

240 sidor

Utkommer augusti 368 sidor

Av all litteratur på svenska är ungefär hälften översatt från andra språk. Ändå är den delen av den svenska litteraturen till stor del okänd mark för de flesta. I Dolda gudar tecknas en vindlande exposé över den översatta litteraturen på svenska. Vad gjorde reformationen med den svenska Bibeln? Hur har politik och ideologi villkorat översättarnas verksamhet? Finns det ett korrekt sätt att översätta? Med djupgående kunskap och slående exempel från forn­ tid till nutid visar Nils Håkanson hur synen på över­sättning har varierat mellan epokerna. Hans bok blir lika mycket en kulturhistorisk fresk, full med udda gestalter och genier, som en insiktsfull handbok i läsning och litteratur.

POCKET

SEBASTIAN JOHANS BROARNA Pocket 978-91-8906-662-5 Omslag Nina Ulmaja/Paolo Sangregorio Utkommer maj 368 sidor

Nils Håkanson (född 1975) är författare, översättare och förläggare. Utöver romaner har han skrivit en avhandling om rysk litteratur i svensk översättning och verkat som forskningsredaktör för Svenskt översättarlexikon.

Nirstedt/litteratur Adress Kvarngatan 10, 118 47 Stockholm Mail info@nirstedt.se Manus manus@nirstedt.se Förläggare Gunnar Nirstedt, gunnar.nirstedt@nirstedt.se PR, försäljning och recensionsexemplar Kajsa Olofsson, kajsa@ascaripr.com, 070-488 60 01 Distribution Förlagssystem. www.nirstedt.se Form Eva Wilsson

Profile for nirstedt

Nirstedt Litteratur - Katalog - Sommar 2021  

Nirstedt Litteratur - Katalog - Sommar 2021  

Profile for nirstedt
Advertisement