Page 1

Niral Wijering

Jaar 2011/2012


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

1


Jaar 2011/2012 2


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

3


Dit verslag is geschreven tijdens mijn periode als stagiair bij het bedrijf Design&Media te Oldenzaal. In deze periode heb ik naast projecten en kleine opdrachten, mijn stageverslag geschreven en ontworpen. Graag wil ik in dit voorwoord gebruik maken van de gelegenheid het bedrijf Design&Media te bedanken voor het aanbieden van de stageplaats, en voor het begrip voor mijn revalidatieproces. Ook wil ik al mijn collega’s bij Design&Media bedanken voor het delen van hun kennis en ervaring tijdens de gehele stageperiode. In het bijzonder bedank ik

12 12 januari januari 2012, 2012, 12:46 12:46

mijn bedrijfsbegeleider Erkan Kerem voor het begeleiden van mijn stageperiode en wil ik collega en mede stagiaires Joep Egberts, Harun Karaman, Maikey Odabas en Joanka Poddi bedanken voor hun technische ondersteuning tijdens de realisatie van mijn stage. Oldenzaal, 14 januari 2012 Niral Wijering

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

4


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

5


1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 12 januari 2012, 12:46

Titelpagina Voorwoord

02 04

Samenvatting Inleiding Beschrijving van het bedrijf Geschiedenis Diensten & producten Organigram Stagedoelstelling Procedure en werkwijze OriĂŤntatie Grafisch ontwerp Website-ontwerp Productieproces Correcties

08 09 11 11 11 12 13 17 17 18 18 19 20

3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

Afhandeling PE Planner Leenrentevergelijken One Minute BankenGeld.nl Logo’s Alpha Commercial Lines Conclusie Aanbevelingen

20 21 21 21 22 22 23 23 26

Bijlagen I, II, III, IV, V 6


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

7


Met ingang van 28 augustus 2011 ben ik begonnen met mijn stageperiode, deze duurde tot medio januari. Ik heb stage gelopen bij het Bureau Design&Media te Oldenzaal. Deze periode heb ik aan opdrachten gewerkt in de rol van Grafisch Vormgever. De meeste opdrachten waren zeer leerzaam. Zo heb ik verschillende websites ontworpen en allerlei verschillende soorten drukwerk waarbij je moet denken aan: yers, posters, huisstijlen etc. Ook hierin kreeg ik altijd alle vrijheid en goed advies wat heeft geresulteerd in mooie

12 januari 2012, 12:46

eindproducten. Een stukje aanbeveling aan het bedrijf zou kunnen zijn het digitaliseren van het bijhouden van de uren. Dit gaat nu namelijk nog door middel van facturen per klant. Het zou een stuk gemakkelijker zijn wanneer dit via een intranet of database zou kunnen worden ingevuld. Ook de opdrachten zouden aan dit systeem gekoppeld kunnen worden zodat je overal op elke werkplek een digitaal overzicht hebt van welke klussen nog moeten gebeuren. Uit ervaring weet ik dat dit prettiger werkt in plaats notities in de agenda of op basis van facturen.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

8


Wat maakt een stage tot een succes? En hoe maak je een stageverslag representatief voor het werk dat je hebt gedaan? Het zijn vragen die me lang bezig hebben gehouden. Een logisch antwoord op de eerste vraag zou zijn: de stagebegeleider en de betreffende docent van de opleiding. Zij beoordelen jouw vooruitgang en inbreng in de periode dat je stage loopt. Voldoen aan bepaalde punten is daarbij vereist. De tweede vraag is persoonlijker en afhankelijk

12 januari 2012, 12:46

van de stageplek. Het verslag gebruik je om te laten zien dat je je voldoende hebt ingezet. En dan is er nog de onderliggende vraag. Namelijk: wat maakt iemand tot een vormgever? Of liever gezegd: wat maakt iemand tot een goede vormgever? Voor mij is iedere vormgever uniek. Niemand denkt namelijk hetzelfde. Ook ik ben niet als iedereen uniek. Dat is mijn leidraad geweest. En alles wat ik in dit half jaar heb geleerd heb ik aangewend om dat te bereiken. Een verslag waar de vormgever in mij tevreden over is.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

9


En mijn stagebegeleider natuurlijk. In dit verslag komen een aantal onderdelen aan de orde. Dit is ook in de inhoudsopgave te zien. Eerst wat informatie over Design&Media, een fotoreportage, een verslag over mijn ervaringen en werk dat ik heb gemaakt. Aan het eind beschrijf ik de conclusies die ik na een half jaar stage heb getrokken. Dan kom ik nog even terug op de beginvraag. Een stage is bedoeld om kennis te maken met het werkveld, de praktijk. Iedereen die voor zichzelf tijdens deze stage dui-

12 januari 2012, 12:46

delijkheid krijgt over wat hij/ zij wil, heeft een succesvolle stage. Als je ontdekt dat het werk wat je doet je gelukkig maakt (of ongelukkig), heb je uit de stage gehaald wat erin zit. Helderheid is hierin belangrijk. Voor mij geldt dit ook, ik heb nu meer dan ooit het gevoel dat ik dit werk hoor te doen. Dat is alvast de eerste conclusie! Veel leesplezier!

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

10


Met de dienstverlening van Design&Media bespaart u een hoop tijd en daardoor veel geld! Doordat alles onder ĂŠĂŠn dak zit zoals een groot assortiment in het bedrukken van zakelijk drukwerk, het maken van professionele websites en applicaties en daarbij ook grafisch ontwerp leverd is Design&Media een compleet bureau tegen hele scherpe prijzen.

2.1 Geschiedenis

2.2 Diensten & Producten

Design & Media is opgericht door Erkan Kerem, dat was 4 jaar terug. Op 1 januari is het bestaan van Design & Media 5 jaar. Door zijn succesvolle werkervaringen heeft Erkan Kerem besloten om zijn eigen bedrijf te gaan ondernemen. Zijn werknemer als programmeur is Joep Egberts. Op dit moment is zijn bedrijf op Burgemeester Wallerstraat 76/B in Oldenzaal. Hiervoor was zijn bedrijf op Steenstraat 44 in Oldenzaal. 12 januari 2012, 12:46

Design & Media houdt zich bezig met reclame. Ze kunnen voor een bedrijf van dienst zijn op het gebied van grafisch ontwerp, zakelijk drukwerk, website met CMS, eigen webwinkel, logo & huisstijl, domein & hosting, web applicaties en SEO optimalisatie.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

11


2.3 Organigram

Bedrijf Design&Media

Eigenaar Erkan Kerem

Diensten

Media

Grafisch ontwerp

Websites

Domein&Hosting

Web Apps

Zakelijk Drukwerk

Erkan Kerem

Joep Egbers

Erkan Kerem

Joep Egbers

Erkan Kerem

Stagaire

Stagaire

Harun Karaman

Niral Wijering

12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

Stagaire Mikail Odabas

12


De stagedoelstellingen zijn gecombineerd met de competenties en praktijkopdrachten. Alle opdrachten zijn goed afrond daarmee heb ik mijn stagedoelstellingen ook behaald. Hieronder en op de volgende bladzijdes zal ik per stagedoelstelling een beknopte samenvatting geven. Sturende Competenties Teamleden aan sturen zowel inhoudelijk als management technisch.

12 januari 2012, 12:46

Praktijk Opdracht Harun Karaman opdrachten geven inzake met een bedrijfsopdracht.

Resultaat / Evaluatie De communicatie verliep moeizaam, maar de resultaten waren uiteindelijk goed.

Reectieve Competenties Praktijk Opdracht Voortdurend eigen handelen te Feedback op diverse opdrachten. analyseren en bij te stellen, ge- Over de gehele stageperiode. voed door feedback van anderen.

Resultaat / Evaluatie Naar mate de stage vorderde kon ik beter met de feedback omgaan en mijn werkwijze bijstellen.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

13


12 januari 2012, 12:46

Reectieve Competenties Blijvend gericht en in staat te zijn bij te kunnen blijven ten aanzien van relevante ontwikkelingen in het vakgebied (inclusief ontwikkelingen in hard en software).

Praktijk Opdracht Onderzoeken naar de mogelijk heden van Facebook. Betreft bedrijfspagina’s aanmaken op Facebook.

Resultaat / Evaluatie Facebook is een ingewikkeld social media platform. Maar het is wel gelukt om een bedrijfspagina aan te maken.

Ontwerp Competenties Beschikken over gedegen basisvaardigheden in de vigerende software applicaties binnen het deel van het werkveld waar de opleiding zich op richt.

Praktijk Opdracht Banners maken voor leenrentevergelijken.nl , in Adobe Flash. Zie 4.2 en bijlage II voor meer informatie.

Resultaat / Evaluatie De eerste paar banners maken en ontwerpen ging moeizaam, maar daarna van een leien dakje.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

14


12 januari 2012, 12:46

Ontwerp Competenties Op systematische wijze ontwerptechnische en conceptuele problemen te analyseren en helder te definiĂŤren.

Praktijk Opdracht Resultaat / Evaluatie Goed werk overleg na elk ont- Ik werk nu netter en heb meer werp, fouten vaststellen en ver- strucuur dan voor heen. beteren of aanpassen. Zie 4.4 en bijlage IV voor meer informatie.

Ontwerp Competenties Ontwerptechnische problemen zelf op lossen of anderen zodanig aan te sturen (door de probleemdefinitie over te dragen) dat deze het probleem kunnen oplossen.

Praktijk Opdracht Banners maken voor leenrentevergelijken.nl , in Adobe Flash. Zie 4.2 en bijlage II voor meer informatie.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

Resultaat / Evaluatie In de banners moest ook een code worden geinplenteerd, naar veel zoek werk is het gelukt. Weer een ervaring rijker.

15


Ontwerp Competenties Een innoverende, creatieve houding bij het definiĂŤren, ontwerpen en uitwerken van een opdrachtstelling op de grenzen van het technisch en creatief haalbare.

Praktijk Opdracht Ontwerpen van de site Bank&Geld.nl. Het ontwerp moet een bepaald stamien passen. Zie 4.4 en bijlage IV voor meer informatie.

Ontwerp Competenties Praktijk Opdracht Demonstreert een kunstzinnige Alle opdrachten eigen positionering in de producten die zij bedenkt en ontwerpt.

12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

Resultaat Volledig uit gewerkt ontwerp van Bank&Geld en meerdere pagina’s ontworpen

Resultaat Mijn stagebegeleider gaf aan dat ik een geheel eigen stijl betreft vormgeving heb.

16


3.1 Procedure en Werkwijze

Design & Media houdt een andere werkwijze op na, dan in eerste plaats gewend ben. Ik ben van mening dat dit met name komt door de kleine omvang die Design & Media heeft.

3.1.1 Orientatie Vooraf vindt altijd een inventarisatie plaats. Hierbij gaat het meestal om een gesprek al dan niet op basis van een briefing, waarin de aard en de omvang van het project worden vastgesteld. De informatie uit dit gesprek gebruik ik om een offerte op maat te maken. Wat wilt de klant met de publiciteit bereiken, wat zijn uw concrete en indirecte doelstellingen, wat is de doelgroep, volgens welke planning moet het proces verlopen, een indicatie van het budget kan deel uitmaken van de voorwaarden. Deze, en allerlei andere vragen zijn bepalend voor het resultaat. Op basis van deze globale inventarisatie maakt Design & Media een gespecificeerde offerte en desgewenst een planning.

12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

17


3.1.2 Grafisch Ontwerp

Voordat ik daadwerkelijk een ontwerp maak is het meestal nodig wat meer informatie te verzamelen. Hiertoe wordt de globale inventarisatie die Erkan na het oriëntatiegesprek maakte voortgezet. Desgewenst wordt in een overzicht -briefing- de randvoorwaarden van het ontwerp vast vastgelegd, zodat zowel de opdrachtgever als de ontwerper over een eenduidige referentie omtrent het te verrichten werk beschikken. Met deze informatie kan vervolgens de planning worden vastgelegd. Alle aldus verkregen informatie vormt de basis voor het ontwerpproces.

12 januari 2012, 12:46

3.1.3 Website-ontwerp

Het ontwikkelen van een website beperkt zich niet alleen tot een ontwerp met de door de klant gewenste uitstraling, maar even zo belangrijk, het ontwerp van de structuur en navigatie van de website dient helder en overzichtelijk te zijn. Bezoekers van de website moeten in één oogopslag kunnen zien welke diensten uw bedrijf biedt en waar ze welke informatie kunnen vinden. En natuurlijk geld voor het ontwerpen van een website het zelfde werkproces vooraf net als het grafisch ontwerp van andere media.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

18


12 januari 2012, 12:46

3.1.4 Ontwerpproces

3.1.5 Correcties

Tijdens het ontwerpproces ga ik door met het verzamelen van informatie, en hierbij zijn presentaties een belangrijk middel om te controleren of ik op het goede spoor zit. Eerst bespreek ik de ideeĂŤn en schetsen, en naarmate het proces vordert concrete ontwerpvoorstellen. Totdat er een model ligt dat het gevolg is van de geformuleerde voorwaarden, de creativiteit van de ontwerper en de dialoog tussen ontwerper en opdrachtgever. Qua vorm en kleur geeft dit model een goede indruk geeft van het te verwachten eindproduct.

Het eindresultaat van de ontwerpen worden ter goedkeuring voorgelegd. Met deze proef kan worden gecontroleert of alle informatie correct is weergegeven. Het gaat hier om de controle van de inhoud; na dat het ontwerp is goedgekeurd. Het uitvoeren van correcties is standaard bij het honorarium van de ontwerper ingecalculeerd.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

19


3.1.6 Afhandeling Ook in het productieproces blijft Erkan een rol spelen. Hij controleert de kwaliteit van het drukwerk vaak tot op de pers. Zo is de klant ervan verzekerd dat het uiteindelijke resultaat overeenkomt met het goedgekeurde ontwerpvoorstel. Met de vakkennis kan Erkan bovendien een bijdrage leveren aan het oplossen van eventuele problemen tijdens de productie. Na aoop controleerd Erkan of alles naar wens is verlopen, en wat daar eventueel aan zou kunnen worden verbeterd. Dit kan met name bij zich herhalende projecten kostenbesparend werken. Op de factuur ziet de klant het geoffreerde honorarium terug en wanneer hier sprake van was de kosten van extra werkzaamheden. Bovendien is het mogelijk dat de kosten van derden, zoals fotografen, tekstschrijvers of illustratoren aantreft.

12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

20


Deze afgelopen 20 weken heb opdrachten gekregen die voldoen aan de eisen om mijn stage tot een succes te leiden. Op de hier volgende pagina’ s zal ik een omschrijving geven van enkele opdrachten wat deze in hielden en het resultaat kunt u zien in de bijlagen van dit stageverslag.

12 januari 2012, 12:46

4.1 PE Planner.nl

4.2 Leenrentevergelijken.nl

Een content page maken op het ontwerp van PE Planner.nl. Dit was mijn eerste opdracht bij Design&Media, maar ook de eerste keer voor mij dat ik met website ontwerp te maken heb, dus u kunt na gaan dat dit niet een van de makkelijkste opdrachten was. Deze opdracht valt onder de Ontwerpcompententie 14. In de bijlage I kunt het resultaat bekijken.

In plaats van een website ontwerp moest ik nu banners ontwerpen en maken in flash. Hier ben ik veel van op gestoken, met name door dat ik geen tot weinig ervaring had met flash. Nu kan ik banners maken met in een Click Tag er in verwerkt. Deze opdracht valt onder de Reflectieve competentie 2 en Ontwerpcompententie 8. De resultaten kunt u bekijken in bijlage II.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

21


12 januari 2012, 12:46

4.3 One Minute

4.4 BankenGeld.nl

Deze opdracht, een menukaart ontwerpen voor One Minute was ook een ontwerp wat ik nog niet eerder had uitgevoerd. Door dat een menukaart erg veel tekst bevat, met alle gerechten enzovoort, blijft er weinig ruimte over voor een passende vormgeving. Dus wanneer je aan zo’n ontwerp start, moet je eerst bepalen waar de tekst komt. In mijn stage periode heb ik meerdere menukaarten moeten ontwerpen. Deze opdracht valt onder de Ontwerpcompententie 15. Deze ontwerpen kunt u bekijken in bijlagen III

Voor BankenGeld.nl heb ik een website ontwerp vormgeven geheel naar mijn eigen idee. In totaal heb ik 2 verschillende ontwerpen gemaakt er daar is een ontwerp uit gekozen. Trots ben ik zeker op deze ontwerpen, met name omdat het toch mijn eerste eigen ontwerpen zijn voor webdesign. Deze opdracht valt onder de Ontwerpcompententie 14. In bijlage IV kunt u mijn webdesign voor BankenGeld.nl bekijken.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

22


4.5 Logo’s

Ik had het geluk dat ik een aantal logo mocht ontwerpen. Ontwerpen van logo’s is een van mijn favoriete werkzaamheden in mijn vakgebied. Een flink aantal heb ik ontworpen, zijn uiteindelijk niet gebruikt als eind versie wat ik natuurlijk erg spijtig vind. Deze opdracht valt onder de Ontwerpcompententie 9 en 14. In bijlage V vind u eerst het logo die niet zijn gebruikt en hierna het uiteindelijke resultaat van het logo.

12 januari 2012, 12:46

4.5 Alpha Commercial lines

Voor Alpha Commercial Lines kreeg ik de opdracht om een kalender voor 2012 te ontwerpen, deze taak vind ik ook erg leuk om uit te voeren. Deze opdracht valt onder de Ontwerpcompententie 9 en 14. Deze kalender kunt u bekijken in bijlage VI.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

23


4.6 Conclusie

Dit verslag bied een overzicht van het verloop van mijn werkzaamheden tijdens mijn stage te Design&Media. Tijdens deze stage heb ik, behalve aan de stage opdrachten te werken, ook ongeveer een dag per week aan dit verslag besteed. Verder heb ik tijdens deze stage kennis gemaakt met Flash, wat later nog van pas kan komen. Ook merkte ik dat samenwerken en overleg moeilijker was dan voorheen (voor de whiplash). Ik kon niet goed meer tegen kritiek, maar door veel praten is het uiteindelijk wel goed gekomen. Ik vind dat ik veel vrijheid heb gehad tijdens het uitoefenen van de stage, ik verwacht dat dit komt door dat ik zo veel ervaring op doe en zo genoeg fouten maak om van te leren. Hierbij ben ik van mening dat ik het bedrijf goed heb leren kennen, gezien ik eigenlijk nu pas snap hoe het productieproces bij Design&Media werkt. Tenslotte denk ik dat dit een geslaagde stage was. De noodzakelijke competenties die ik moet behalen betreft mijn beroepsbeeld, als Grafisch vormgever/Ă rt Director, heb ik tijdens mijn stageperiode meer ervaring kunnen opdoen. Hierbij kan ik dus uit concluderen, dat ik voldoende inzicht heb gekregen in de werkzaamheden van mijn beroepsbeeld. 12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

24


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

25


Zoals ik al eerder heb genoemd in de samenvatting: “Een stukje aanbeveling aan Design&Media zou kunnen zijn het digitaliseren van het bijhouden van de uren. Dit gaat nu namelijk nog door middel van facturen per klant. Het zou een stuk gemakkelijker zijn wanneer dit via een intranet of database zou kunnen worden ingevuld. Ook de opdrachten zouden aan dit systeem gekoppeld kunnen worden zodat je overal op elke werkplek een digitaal overzicht hebt van welke klussen nog moeten gebeuren. Uit ervaring weet ik dat dit prettiger werkt in plaats notities in de

12 januari 2012, 12:46

agenda of op basis van facturen. En ik ben ook van mening dat dat de briefing naar de vormgever duidelijker kan. Daar zijn een aantal makkelijke stappen voor na te houden; Communiceer duidelijk met elkaar; Bepaal van tevoren duidelijk wat er verwacht wordt; Kern van de briefing moet het probleem of doel van het merk zijn; Is de briefing KoSHIR, oftewel Kort, Sturend, Helder, Inspirerend en Relevant?; Het briefingsdocument is belangrijk, maar niet heilig; het gaat uiteindelijk om de inhoud.

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

26


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

27


12 januari 2012, 12:46

Stageverslag Design&Media - Niral Wijering

28


BIJLAGE I


BIJLAGE II


Bezo

rg

Beste llin grati ge s bez o

Be........ lade.... zor mer sa .......... gk omkom .........Be rie Appel/k la saladPe....a...tagt.../s...te...F.llinge .........ra nzo Gorgo de................... .........ti...s bezo ...... sala Tonijn salade.......... .......... ... tat la el ... ar ... e....rtie...pa Mozz te saladPo O k patat inu zinszapenin M Ge e n al O t specia

Pata M t spec a paata Portie D ngdag: rlo in Patat oo sdt aoo g rl W ta : pa Portie oentsdme t pata ag: BoerenDondrm erdaam oa Vrijd rdag Patat sh ag: en aa GebakkZ

aterd a Zond g: ag:

O

0.



del spec

Frikan

arol

Shoarm

M oufle Ga

aass Ham/k

brok W ist

Boeren

ud

...al 1 0 ...eejesjaar Broo...eden zeer u n eerl ..e.gham ijk Broodj espasecia l ..e ka Broodje.a rdltaijgd: in z d n o .. g t/m D .altijdzoond pe Dinsda Broodj..e.wge h in e aar z broondj Turks ek

ukwe

p & Dr

Ontwer

broodj Turks...al 10 e e jaar g dj g oo br s Turk eH dj oo br Turks

broodjl TurksMedia Oldenzdjaae oo n& : Desigrks br e rk door Tu


nade

7,00 7,00 8,00 7,50 8,00

Berg

huize Dran

ken

g

zada dag piz

Woens

la fles co

ring

/ Bu

ffet

al zijn !

7 5 7 4 V G O ld en z a a l

|

is late

n bez

plaats

orge

u

n?

0541 w bestelling - 51 1 1 71

F er d in a n d B o ls t r a a t 2 7

ij...

D e sig n & D ru k w e rk d o o r D e sig n & M e d ia O ld e n z a a l

dat w

1 71

Gratis

Cate

|

- 51 1

n

7

Sn ac ks

B ro od je s

Ca

€9,

F a x : 0 5 4 1 - 5 3 9 0 10

77 - 45 84

de

|

0546

Kou

ar ia

T e l e f o o n : 0 5 4 1 - 5 1 11 7 1

piz z ma en

0541

Shoar

ijden

ven

en

Vo or ge re

fe t a

r i a & C h in e e s a

er,ec B ijg€9

aa

l ce

um

ngst

edrij

cht gere

5 84 7

Sho

arm

ae

€11,

0541

-

€11,

N as i & B am

i

n pi ....dj. ....e fi kipfi5 hjaepdTejo epoek as i go re ngBraa di am € ge ...p... amni,g n ......... Kn Wieorst sc hn itz ip am d kse Tosal it el1 11 71 pangan?g nze €ha 00€o10m jaer 5p Lusia Brz oo z....a7r2i stKenh kr, uitur s gem T v.a Ba Ayran... er...p...er...s................ ............Br.....aaZidw no om np Tde H.....da i com - C h inliejks ehm 35. Santaign i / N vlees) prijs oa op s, kalkoe € 5,pje€ ,9 leet te- m ge un er s bu - rg a ukuiejeha pik jam dj CSant esiins....o...... 16 krs m onBr a soazteveal..jo...hy...apje 1p0-le gnoniets K0eote tL edin Sh champ on pin, derdoo es,cham m en ch ............ Shoarmarrsolch ni tz el ,0 35. A m ketjap rriesaus € 1,8 0 s! erg ... m lo as - Casaoafvkle(m asp ... ls aanvrgaagas n, C e e o ... k e e € kke s ls e . e ... g r ge m eenetmei, ha isjo M m l .... ! o e pus - K ip Jäsoufle etitz Yaokerink..........p ia van ........ leu....ppenSvltoeugeo fvle Sa Aja t met ke ngC / m inKa e el en . to 5 g o 6 .... S Eetcippenv.... e e ,9 .... Bart 3 m .. s hn k yo .... g as 0 d a n 0 ... .... e sc ak uw ) n, ta t ...& Ka H aw aï oufle e kiPa ra. rika K afeerg u€s) 1,8s) € 10 ngHanam . Fo e etuhamfai,e nba u stelga 0- ,0N a s té AA1,5 0met file ......e s rduie 3,. asp es, pa 17 sa 1 7 bi ee ip ks E € en ... ss in G K F stu 36. Bu lloen e ... ar E aa . a on (6 0 te u an ... in pap b ie € /k nn ng n 7 ai sa 0€ 10,5 gem kaas, iets l..... ... Ham (foeCyo rinug fa ng / nmacin kalk gham pla, ,parmazaanse otepik s gpc ) la3te8.n TbaeozoSirgKmet zzwarttee sojamet gon p€ao 1,8 kKi Biorttn er ba lletsaa(6r Thstu uisks € 10,00 n €B a m1,9 ch.... ateyo us 0 r S.... i 0 ............... bezo ... e ... sa s .... n g, gorgonzola atsen t e pc l.. 3 ö e e an t ge le Ki re r Ko e te D rg .... ng le fi . ug u o rika, uie ....ndeer . zo . em 18 ?....74t.... Ki pn baklebiin epamenuLo a..ta ) d.n (kipfi n?i (kip oetz€ 1,80,7070 exttra ...n...... a r Sch, pap rinPa ön ken € 2, 10 pk,jes,ng Loempi (koe loese yu dsjok es,Karti 37. AllaoenBu er s (6 stuks stuks) l eGnobnePstaoelKoanananas inn z €f n5, ld/ m ing u ...y............ 0,00 ipet asi €00 ham, asperg Ki pfi /chcu l ng tel..rr . ... n grill og C a te r€in1 e huamefa 75. m oam kalk ngeste paSm nh nga koe Smulro lo em pi a’ss (8 39. ipfilet met line! t met bami€oof 4, 50 s vaoo rl ...... s Sia Pa ta 19le.inKa nast, kal g m e n € 1,9000 e chiineyo ro ana vlee/.... d .... npasangang, babi m Gy.... ) ....K......le...... brgok Baenby uial js Bo e W K té ec kr.... ri K . 76t.....sp sa er l . am v ge u 0 inger is . in .... s 2, 38. Hawaï caPa....ta.... e p 0 (aj Bo p ks e ,0 je e € i. C 4 / m rij h 0 /derb ng Grie nas u dat ......... in e ... € 10 htteenn 2 sttokad €c h1,9 tanes filet,ta of .geTj ten00 st ng,on pp ap yo u fapangang,Vi2an oietel..d ...lamssvlees o f geakhtec h...in ... e s e h 2a,00 gal ve 39W. oPuant 1,8 0aanvrsa op oe you VifanangKa uietn,joana le ggeerreecch e ch an € w an al r 20 S Pa p 0 kip * e ha e i bi is g ij 3, ,7 ba S 1 ab ui eh pik € e .. au .... p 6 .. al a e b .al 10 K ensd pikPa l e € je kr as 7t. pi sg . t....ge...... € 0 filend (tjap tjoy, as i go re ng D e7kip ta € e 2, 20 g (koe loe yuk, H aa jaar k stukjes l .. lam oteletten. ...e..n s a11m,0e0ns , k le in tarisch ,0 a N tje te.... 9 ag p....ant / g .... o i .. t e .... Sl k, elk.e Pollo € m s .e .... s ch ta w V yu g 40 n .... € S Ba sk . pa e je e a .... loe 50 a y a 21 ....ieAdanvruchten, n zek s te€ld e 2, c k s liteit ....rt odlic . g, koe Bro l La/ mcu rr Bro izza ornhe..amizPo . de taSch € 6,00 menu t omteet Sh..as 41. pAm ...............rl...og€ 12,00 (babi pangan artd7a8laeng .een er uitgeb en serven , zgem s ie n) voor rgo € 2, 30 . reid M iceu’ e kalkoe Po g irpazolata ecbiiaefstaluk .../......oo levereong hai se grrooeenntteen € 6, 00 nzo ass .... t osp ..e.ghamerlijk e tel.... slecPo ..as ananas, go ie. P pa € 12,00 Br elooe kip. s rt79rm .... € 2, 20 00 .... Broodj espasecia n transp ortim41.enFoe y nz!hai (divi er k Sch .... 6, htoa e ... a enau a.. € nd ft ... rm es pi u u s t n t ka B li oa .. a en n Sh ta ha s m ra €805ie.,0, sho C hi e O mBroo ne Po rt pa arm dj..e.altij urrg Broo € 4, 00 rilla sh r eniekip. ......... bbu 42. Calzonh d geerererd zijn nte 4k2e. uLko hebGbaedno ! € d7,b o00 x 0pa Hdjam am, ananas ixedtaG t jodöpp e.aei in zijm u in eig o e r .. ne M kal en Grkoe d oo n n va 50 . a jd oo Br ie 1 4, ij h et B v el lt Br G es rt ti 8 € m ijdzoond oBor e ati Po pa s tehn Grill st oo fv le geitz ll in bij b e zeonr gge en43p. roduc ebben! a n d m a a lt€ 7, 00 € 5,00 peu jden: eSc e.w yo ng ha i p nm gndjeen kioo . Mixedta t bi pa ng ang rt82ie kozesll € 2, 50 Openingsti BrooSadj..té ten m inm este s fles Po 22 . Fo e yo ng ha i m et Br a stafa€nen € 7, 00 € 5,00 anaer vha vou LA c nS . ta t ba lling or id teigngespreD e D! ia e le in zijnnasavm rk rks broo ha o pa Fo R 00 ch pe Tu Tu a ie an 5, E ka 12 et ap n l . rt e € P m rd e 00 a 23 k en b Po al ve oodj d e r s a€nude ,0 0 weoën e € 7, € 5,00 ag: kken aaO T E L S 2 yo ng ha i ? Turk 1, 5 0hobreca rd ennsuggg ! ng oun 1rm Maand n TurkHs...abr 0djjaeaaeim(gen venPo rt ie ge bapa taL tS..... H gr.bk 24 . Fo e p rk oaloo € 7, 00 € 5,00 e z o-rtoe rpanetigssaties! Shs br r em u as e oTu dez ig vo wetfoenrmatien ak .....IL..... C e €tin szad 43. LahmacunGme nelndbden : rbooon e geeezo rsfri. et kl.bk Geslote erdTuagrkKa o sboioinvgahaib e z o r g en djad 1, vlpe r b ed g kBrn eerok 3sal 5,00 tegnrioka EDe..G R € 1,5 0 ole in ro Tuterk 0,0IXas. aamse e d € ri jven a te ! rks br n d ost n sm 80 u p Tu wk , o o 2 0, ge de y t D rau uz 0 € e in la 44. Lahmacun met Mka , 0 .................... 09! ke er aï dj il vrijmbW jvend42 3G0 ijt oe alajode 0 sdag t/m OnndldvleeF)ess ) € 5 ,0 0 r li T m metr sa € W naar40 0, tra u 1,5 broo e y ex its u s rd € us 0 le U ac rk sa ee 0 1,0 ru ne , hm fo € rv aw rk dö oodje en njazpa.v.aT patat is 1 0 5oo € 0, 80 45. La n l. patat adweordeen n gese 4 1dj-’se5zijHno inc 0Din 11.30 tot 22.3 aTu tabr s voorl.: 0541 -y5 m et va rkTuenrk 0,il40 un met sal tels e ap g: rk 1 4 eebb.. aarrdappelenT ipi.pkerrliezijunk!of Kai Tu Alslebrmennu pelekip t u €m20€.000, 80 € 1,5 schoad Tule e tjo pn, pi B.....e l. o n€s W Bel o.n TjTap 46. Lahmacun metAllesal rden hu K Pa o Y a i 0 van ag t/m Zond usau 50 Ke aar keuze.2(G3 0 0, pfi 1,5 y/ la v kken aatc na e ki € s o € rr 25 ac ba r zo e o et us Cu hm ir ge K r r m La 80 sa u p n of v r ij € 0, we o F of 47. tjo y flo oköner en € 0, Vrijd tot 23.30 Te50 4Go1a -Sxi5aYxuk 26 . Tj ap tjo y m et ch in es d Jo l. : 0€52b40li.0jv0e n d int e n ? gpp ie /K no nzaal ng .30 K iin d er05bo , Kip..... € 3, 95 T 36 ab en Ex tr a iin 1 - 5 1 fo r m a van 11 : Design & Media Olde oarm.....a ..... 27 . Tj ap 43 e Sh..... nerk......eb ............... O p e n , kind er co la , ke5 uz 4 2 3 0 ti e o p ukwerk door , dö..... 83. ..... Binn GroeBnte............... a..... ts ge D ... rm in s se a ug ... ai n in Dr g ..... o ... pn en A ezo ................ se 0 on & ..... s h s ... ti jdle n- 4 Ki dta ... ...Dbivener aat twerp g t,, m ayM a a nFFrdriikkaan de lmelo .....r..... € 20.0 Buit Vle PPa ging 84.....S ir..... ................. 0,On80 en A es eba ...... Vat r t/g mokDet o - a g : Gng € 1,0..... erk..... : ..... p zola.....a,..... va na f € ..... dön..... ... ui t:ij d aKr 0 be s............. Vislm..... elo €..... t/ m n d ekerdver s!!!! .......... ssisineg!! 1,7 0 z ............... lee hoarm a te rd a grra:as 11 :3 0lo te n (m.u.v va na f € 2,0av f eenZleu sie Shoarm 0 clu 0 be orgk8o5ste. S ek.................. rse smaken) In a 1,5 g : 11 :3 - 2 2 :0 0 . feestdagen zorg nbuak ive ft na f € Z (d va o es n k d k ) 0 an ag: ostesh 1,5 0 M ilk n te n fr is dr 11 :3 0 -- 2 2 :0 0 va na f € Af er se so or te n ko ffi e 2 2 :0 0 Nieu halen:D iv w er se so or B u rg. 7605 straat 1D iv Wa ll e AH A 18 rs lmelo (Winktrel a a t 15 1 | centrum 7 5 7 4 Zuid Ber A N O ld ghuizen e n z a a l )

054

6-4

5 84

77

O n t we r p e n D r u k we r k d o o r D e s i g n & M e d i a O l d e n z a a l

/ / / / /

5,00 2,50 hakt 5,00 3,00 runderge gekruid 6,00 kebab van spies 3,50 rgehakt Adana ka de pri run pa 5,50 gekruid nons en er pig 1,75 et € 3,5 50 ön am es t D 1, tj a met ch 00 tr rde kipfile2 bolle 6, as ee ex ka 0 rin er en en b€o3,5 ma in lleastjes 4,50 Dön 1,85 eden ge e kkale, ant 3an ve bo e EFE t fijn gesn atjpri ns, pa orgd€ 5,0n0 de €12 ampigno Sla groo arolleketjesuze! 5,00 eel van Eetcaf Kipfile ch aï , and aw ,5 rd tje sausbona4 b taen deren la pfilet H 00onde ers € en02wkinord os S Ki 2, wk m rau en en en1 inclusief tje ju volwass ,50 be 2,40 odjes zijn Slaa amplak zorg t voor 2 Alle bro C a koste h e fet ze n 2,25 Zure arbonad atter ls l / reu k i ? normaa n a 50 l re e o 2, aa u h ts 0 ci Z Sc la50a / p / 14,0 baar! ll g ri in G ell 3, 11,00 st e 0 B e rkri0jg 15 uz ,0 e,0 / ke 1 kt ar ha € 4,50 11,00 drank v ,0 runderge 0 log Gesloteui, spek en saus na id r! kru a 15 ge is / a 0 ns, n 11,06no n spies e kebab € pig 2,50 11ss,0 en0fr rijgb 0 cham hakt va :30 -saus naar keuz Adana runderge fle ,0ie0r ve/rk 15,0 paprika : rse 0 en 21:0 gekruid ter 11 nons en b € 11,01sla met ve ,50 0 uu t en li tten Döner 15 t champig :3 file me / kip s 0 a ra 0 g len0 - 21 r rde je an Extr marinee e bliken an ap: pe en ask 11,5 ,00 Döner € 11,01:30 :00 uur eden ge ersprikablikjes bab12,50 / 18 -2 t fijn gesn ampignonsD,ivpa Kipfile lde ana ke ch uze! € 11,010:30 - 1:00 uur 1,75 ekoteen ad wkost, saus naar ke t Hawaï döner, kipGfile 22:0 icano Kipfile rau van 0 i. je, 1 45 ,5 od mb 1 0 1, ex 1 co nder € :30 - M uur et 5,00 Mix Grill b. aardappelen turks bro en a 22:0 lfskrok 1, 1,51035 1,sl45 of e n uw Ka0 u echts € :3 tat of ge € 11, r 45 stje nne r nkroketvoo1, Incl. pa 350 - 21:0Dobube sfee ? Wij ku je met za jf v. 0 u iz a) t p ri zz pi n ap ed urehk lkeroke 1,35 (turkse g, b viere jk3,h50 1,45 Goulas arda m te kkeli cun oket Opha1,35 1,70 verja nd o erru 4,00 Satékr Lahma le75 een avo een v n of la Pikanto 4,50 1, bt u stelijke en met 1,75 turel e na H un te e “W ac fe rlijk n e ts 6,00 hten 1,45 1,75 30,00 ij stLaa hm Kipkbno zorg kaas erec soortas, anrhaneeas n gac t ham, kand ve sp araun es en? : ies en de € daaroLaahm sta6,g 50 2,00 nt vha ov00 waï me Kipspi vohaktanva ks en b2, age denre n spies en ka-asPa des 00 hten o un m 6 stu o lfs ac g ka rs r t k 65 r in k va hm ge la 7, erec 1, e lfsgehakt La rijgt u dönerwme aliteit ontdka Kipvinij bestell6 stuks 2,00 - Sa se g50 unb o b gets en se rde kipfilet as me 65 rk7, tten nne Lahmac ijdö s wr aka Kipnug incl. saus 2,75 Met 1, - Tasu ppo00 ame r vt ogeomarineervarniciteu,ueer rde kipfilet en ka acun gem bal 65 m6, van BBQ hm t kt 1, 75 La ta rin ile ha r a 2, kt S ku e ha Ge tegerggma meuittw un kipf e pjes runderge - erhuur a naa 1,75w eten laio incl. saus Lahmac kipfilet kaas - B tdtur 2,75 e hksaldgeje!”skruid V r Thu Tr ten b s u me sau un o l. b e p n ac is a s naearttekeuz 2,60 bezorgBerehaepzoinc Lahm a keba - K e hsau rgen 2,75 an k n ad k rm en d t ? a l te un .nl e ande p rech wkosa 1,85 ief rau - W eque Lahmac lusie XXL frnikbestel e ge rb s zijn inc onlin macun’ - Ba etarisch n om 1,85 e! Alle lah g ede me50t - Ve 1,85 lijkh ken 0, : g auogse in a 0,50 n e Pindas m z m u Bezorg bezorgkosten e us a S r dunerlesa 0,40 0,50 et te € 1,0050 orgkosten nZiaagego s Almelo 2, mpttesaus 0,40 raag Ravi 0,50 r kwa Frietsau 00 bez nnen V Birg er lmelo € 2,3, d co liteit p 00 0,40 avonWhiskeysaus A 0,50 Ketchu en se HambuBuitrg ener uitge 1,75 ! us s w rv breid aïbu ice le jeoflooksa 3,00 rry 0,40u p 0,50 Cu a Kn er v asso Haw : k en 1,75 h n renrg s ale25 rtimeeseebu ! trans 0,40onze Pikantesau A. fh3, 0,75 Mosterd aus p Ch enbu t hrg 118 lisee 1,75 er spec raat r saus as ke e 00 rm b be 40 st 2, rd zij arante b oa 0, e Ham uw Sh Kleine us 1,25 l sa ba r zijn v 2,50n in eig keuken h n! Nie AH2,A00 lmelo am ke 0,40 d ote be oor e ebbe7605 Chili/s e Gr n p eha saus nm 0,40 staan en gezell roducten n! 2,00 Joppie ksaus zijnasv voor ide ig gespre ! 3,00 Shaslic ka an de eë k! 2,50 hore n en sug ei c g a r ezo enndbe n kaas -toernooi kruesidetiens! 3,50 ge teg en van 2009 gesmol rikapas,inham, ananas Olde ! met Aan nza Hawaï hu

ten b

4 0546 -

ze l / reu

normaa

Grill / B

s roodje

n pa

3,00 3,50 1,75 4,50

Dran

koste

rticu en b€o 2,50 lieren ve orgd€ 2,5n0 de €20 , and ,00 € 3,00 ers €1,5 worden 0 bez orgk 3,50 osten ko€s 0

gko

sten 1,75 Beste partic Dran llin 4,50 ulier grati gen bov ken s bez en de e n o € ice rgd, Divers onde ande 20,00 w ken ffet serv o rs €1 Geko e blikjes ring bu ,50 b rden te a c ra ch t en lite Bezo elde Divers ezorg s e blikje is geb lle at r koste rgko Chine s en flessen Geko e blikjes et thuorden aP n ff S n. s u E t fr b k D Cehldine ebeli en liter e t ra w is n be d tten ing Tevens ringbakke SA L A PataBte/steFll€inri2g,5ee0 skjecasteernin flessen bier rarnd kc avteerrk drijv epate estek. n g tenen ri! jgeso kgrabttu frisdra en G e va r nbainacr!eda riwjgm b g enZa) kj febeasat vva1.reierkleTo .......... ratis €b2e,5zo0 boven de e d n ... enffebtiese nk u G ... C u o ... ie n de .... a a h ... n e .... a e n € e r! t€ehrttee1,3 so rd c a te n* 5 r vrevrk rd ............ es, v icerijgverksarilajgdeb...a......... ...............kj..e patat € 3,00rgd, anders 12,50 wo in voo2.r n So armepg va iosa.......... an bo l 10 per Port r in asperg ge re coCo ar ta l u w fe rde MeraVigl es gerreec g5 / B € hte w uik v inimaa kalkoenhal, ... patat € 3,50 23. cha h te er e s te g b u ffe t th 86. Cobbanaar!de salaadr!e......... deZa ...ie 00 mpignons, Gez o et 1,50 bezorgn Varkrkensvs leHeb € 1,7 5€ 10,00uffet gerec ratis gebrwenst, vanaf m g /geB n ! Te ve u is g. eGbemeng mmer sala Po......rtFr arm detalt0 / Kr ok AFH paprika, gorgonzala, uien GOrTaEtinLsSwin G ring ge t €u e1,3 pa an O koste ik ak 0 p l .. sz al a H n ,0 u ... aa 7 e in ia e ,5 h pers.ta r ci s ... 8 C AAL ese n perPa ko a ckoh tm n soort 1,5 0ve€rj10 S .... €aln3in l sp ......G... ezFrsp (rHeseerbvet ge b rmuseikfriet o uffdeetn in wo r1,7 (reserve aniade giasalisec €feeste 131 a,0a0rdag & BE A Port ijf t rilaudeneg,evlgenaa keuze va n b 24. Sved ..t ikMec €a te88rd. eAnp5paelll/e la salade......... ...Pa ................ ta 0as ij ch c c .... ... u ,5 .... is a ... d ec n 3 re , jov v ... € li e Z sp N € s e Ma ans b o sa 0 ek jk , / t w v o ORG ijn, zalm, mosselen rveerd moetrt fesaus naareenrjstaa, rd nd€v1,5 ing5brgonzo ta noket pangang tti di anda paai............ rt...Ba ing mkroe po Pata erhee€ 10e,9a5vond edrijfsfee C asasa vang,0, 0mo rd e n €e n891,7 25. Frunal s kr en e g,0: 0ou la sh .ie m seka as o n/gen, om b. eGso0tea ksaklaedne............. ............Po 0 rlij ......taKa 5.stje oC te r vaa sp eciniai loalemPopiart vjov gar en, tonCENTdj e ha beinim odjne is stelijk € 1a0af ordeuie tabraoo lfDinrlos-dg€a/ g5G lfs . Basbnai artjakep uze ks) nder€an1,6 wm pians t oo 1,8 t ek en28sau f e pi de 10 ,9ke5n met te vie6. hotelsen,rdappelen, o d verhe e avond drijfaas€fe m al me Br m, RAlgar Ule Mscnal em e u Tosonijnk . salade...... Pa zaloo n andin e s eec t oo: rlo n gkrpigoknokeet ...v...ie D 0sptj.er50 ta ... lerlijke om te l 109e2, ns, ui, sp Woob een v renLo pa ......rt ? Wij epi en aa..................nd...e...r...a...de . uzBaei k e yuk (16 st sterrrdd) € 1,5 0re€: e onzzf en ensbe k Boer ......Po ella 26. TirreniaMariner e Yoia ts bakk.... Cah sp ot ... champk ar2 9ke an ar no ) t € gea.. n ... n kn ... na ik e d m, k s v me of ... 0 d fr em e ... rr zal a t u o ie m , C e lo / Ki sau e e oo ta n g/ : rse sla en ukkLo n-neone Lro eec M n teansad lad rea :te r € 10,5et ee e et hi er sse 7. ok ia al mtae Dpa otel.. g h pi oor chlen naleen,krmo in g m e n ve€rrre9u2,1n. ?50 ndrm t ve WijMkinu er Kienpc 27. Fung gardj uaw Boer 30. Ko ing eend (g - Bitte€ensa1,5 us) 0€ 10,95 - Ka sp a Snd gealinjk euffl nLo Brs, oo rdaame té iai al Pa em illB a e rmzo a . é unne a e a gr P oa ... s champignon p n o rg k n on 5 g i 8. ... n sh k h je e O n b so : va t i le b ... 1,7 S V ip P k . a b ge s u ja ec a n 2 75 elijk n uw . e jes vlee........-......l Kl-aiaBs.Pit...a n Ba ong H em pi- Ka mspeent Bam Gmeb 93, Pata Ka asrinjdaa A appe é 31. Si You zzwtarttee-soKou€ rnituur rd € a 0 uffl iets pikant Br oo67dj g h ,5 so g uk te 0 : 0 a ba .... as Lo i F Y st te a 1 ke ng € ....e....ge ha e Y rgarn ....dj ch-opikoant N akam Zate/rdKa eb Nas / Sa té ba00b ha0 p pje0 m €de1,7 Skt y téoekaj-am a, iets - Foe9. n o 32. Taokenshaas met r - Warm pjes10 ,5 0 riatica..Br....uie oo rika T. joSa armoa n, pap Taja..-pKooanui..gd...e...Hh...aa. iituur - C h in € 2, 50 er pers. ISetD R A N KGE H an a1g,0/:0M exxiiccaaan a’ 28. Ading osh n p € pi h rm p S l 5 ijn, s) S ar 10 ja em e e s u ton de 1,7 , ( (v . lo T o u u € € Z 8 sa h .... e ol r T e w jo - -avPa ak at na m es 6 dj....met....ka.... pal as ........- Cl H-aec FR m aar ye pjes € 1-1K,0o0 e s e €m in3, 50 Br....oo.... Pao Yo n pao- Barbzurer saapjestrt a rmal sp pers.k nViackonsdag Sh oaarrm a s-akWvaaia sta rotefloo Vi (5perstu kno i lo e m Sch quille.... - Cas11. . Gon s met go in zoeet€eq2,ue60 e ,tauiertan,aa ......S... ka nt€o1:,0/0 / Kn wor st ex Bai rbk r...oh..apjes - e L o e €Yo- 3, - la ingiere 29. Aning Pa50 lo em piBa’s gookr Bris,ooolijdj.ven sta g p ia ..................... . Pi dw st K ak 33 enshaa anan-aass Veg€eftan2, Shokaarm i €0,p7700akk yoas ng Eha des cghmteesnn upa ns it Kr 12- .SaM pal , ansjov 69dj ere...c...h...... trVae...ggs...e...queeppoaekkk 1-1NK,0ip ase, anan iam ,00 iioo (incl.saus) (v( ark shs aas meett ......ok 0a s a té € -k2, Bretaa € 1or i ofo asris10che getten ee l -xan Sa50 in oo uiemen,et fo mpks ijn, on ... ten ..................Kr r te TuKa e am Br ton la nt ... n o b e ng Ba Tr T € te e o en on ... lo d / ta rk k ke pa stu tt et s . a ... nn ch i e r rk e gn 5 p i (4 S 13 ... To ri e a ar bi m rechte Cse ng pi e n B€a-C3, n la s ............... s 30. reijfha€ 1,00 € 1,8 e ba re ngmin isch gerego rijst .....mBe armaa, uibu - Sta 34. V oo dj en, chamer l....... che gere n moTiu25 rk...s...e......... chh inteens e o k Nasi al . Sehetopaha . Pimsa enn i.p.v. V €* 4, 50 ...............Ba .Giseh te t tb 14 c,0 ... ijf prikm rgl Speciaakaec h p C 31. SalmoneBr oo70dj ak g h ... ch ... al ch 0 Y ec p e ... te ia ... as O re r t 00 re o k si ... e js 3, S as 0 0 n n i ic - rhitt ettri reac hateg 00 10,00 m s, € Si tamp...p............c...hten ............N...... en L o 1l,0/ pSihto a Br er onsp Frik alest C €1 chochterg * alle ge 15 .VaenW a Sbu r € n5,aar€ 0 n of la ... ... o amVpirgn 32. Sicillian tti oo djSehoha ull ro€ ec - uVpe...00 ande ganugur v - Koe saté a g......nw armm .....aïuiaente, r in g m en,- rg ik 0 el rh...uu ...tt...e...n............... .........Fr....ikSm Kipguew B a...er a, uibu ten b . et paha sp€ni 1,5.tz b...i...aP...ha e € 73, prikm 00d10e,0 delch Babi P Hai a-nKBipBiQen Bami Fr a 33. Tutti Fru Brlaoo71dj anps av€o5, ...ourg ezorg l..F.... ag......r van ...BB...Q............... Fr...ikKi me gaikana,ar de mt,00 n u B€ U3, illa, panpr te-bu wgrer o.... Kn lu-d95 nd00c€ 10,00mogelijk-- Foe Yongy 0 ni tzzeell st €rs Sch....se 1,5ch en o - Nas t ee 34. GorgonzoBr let vaen Yoavo g an ......... akworne 5, 10o .... le.... .........0...0 ch E

tcafe EF

n Ee rdeel va

BIJLAGE III


BIJLAGE IV


FLYBAY REISBUREAU

FLYBAY REISBUREAU

REISBUREAU

FlyBay Pantone 200 EC

Tuinaanleg

LOGISTICS

3Bestrating / 100 / 66 / 12

Tuinaanleg

Schuttingen

Tuinaanleg

Schuttingen

LOGISTICS Pantone DE 213-1U

100 / 75 / 15 / 30

Process black U

0 / 0 / 0 / 60

Bestrating

Bestrating

Tuinaanleg

Schuttingen

pakketdienst & sneltransport

LOGISTICS

LOGISTICS

LOGISTICS

LOGISTICS

BIJLAGE V


Kalender

Alpha Commercial Lines BV

BIJLAGE VI


Colofon

Dit verslag is een uitgave van NW Design en in opdracht van: Saxion Hogeschool | Kunst en Techniek met medewerking van: Concept, ontwerp, realisatie NW Design | Design, Losser Tekst Niral Wijering, Losser Tekst Correcties Joanka Poddi | Gemeente Losser Druk, lithografie Bart van Diepen | Printenbind.nl Amsterdam Website NW Design.nl

stageverslag Niral  
stageverslag Niral  

Gemaakt in opdracht van hogeschool saxion, voor Kunst & Techniek

Advertisement