Page 1

Nr 2 | 28 mars 2019

JAKOB DRIVER NÄTVERKET START I FINLAND S. 7 HRM-SYSTEM VIKTIGARE ÄN LEDARSTIL S. 4 VÄSSA BUDSKAPET MED RETORIK S. 9 Niordbladet 2 | 2019    1


Därför har vi satt som ett mål i strategin att erbjuda mera program digitalt, som man kan delta i via datorn eller senare när det passar bättre in i ens egen tidtabell. Vi kommer också att söka efter digitala samarbetspartners, närmast svenska eller internationella. Mycket bra information finns på nätet, och det vi vill hjälpa er med är att gallra bland urvalet och tipsa om sådant som verkar intressant. Vi tar gärna också emot era tips på sådant ni har haft nytta av så sprider vi idén vidare! Ett annat sätt att nå medlemmar oberoende av eget engagemang är via utökat material i Niordbladet, där vi också kommer att lägga ut bonusmaterial på webbsidorna och länka till det via social media. Niordbladet är också den enda kommunikationskanalen som når 100% av medlemmarna, oberoende av om e-posten finns i registret eller är uppdaterad. Därför tycker vi det är viktigt att hålla tidningen i pappersform.

Katia Gustafsson Ordförande

Ny styrelse, ny strategi Niords strategigrupp har jobbat med framtidsfrågor och funderat på hur föreningens verksamhet ska formas så att den är relevant för våra medlemmar. Styrelsen har sedan diskuterat ihop sig om dessa frågor och slagit fast en mission som lyder ’Niord skapar redskap för ett föränderligt arbetsliv’. I denna målsättning lägger vi in betydelsen av det nätverk vi har till varandra, av den kompetensutveckling vi erbjuder medlemmarna för att hålla sitt värde på arbetsmarknaden och den ambition vi har för vår verksamhet. Ett faktum är att många av våra medlemmar är i olika skeden av sina liv, antingen fullt upptagna med arbete, egna och barnens hobbyn, resor och långa arbetsdagar, varför det är förståeligt att man inte tar sig tid att personligen delta i bland annat kvällsevenemangen.

Nästa nummer av Niordbladet kommer 5 september.

På omslaget Jakob Wikström, foto Laura Johansson.

2    Niordbladet 2 | 2019

Varför behövs då en uppdatering av strategin? Som på föreningsfältet överlag så märker också vi av ett bortfall av medlemmar som vi inte skulle vilja acceptera. Vi måste kunna locka nya medlemmar och hålla våra nuvarande nöjda, för vi vet att vi, tillsammans med Finlands Ekonomer, har mycket att erbjuda er för att ni skall ha nytta av nätverket vi erbjuder, kunna upprätthålla er kompetens och via detta bli attraktiva på arbetsmarknaden. Därför kommer vi att satsa på tre områden i vår verksamhet: kompetensutveckling, kommunikation och medlemsrekrytering. Niord hör till de största föreningarna inom Finlands Ekonomer och tillsammans kan vi konstatera vi är bäst på ekonomer!

Niord skapar redskap för ett föränderligt arbetsliv. Feedback på Niordbladet Tyvärr var det mycket problem i leveransen av senaste Niordblad. Posten hämtade tidningen över en vecka försenad, vilket vi inte har kunnat påverka. Vi frågade i samband med medlemstidningens förnyelse vad ni tyckte, och vi är glada för alla de nästan 200 svar vi fick. Stort tack till alla som tog sig tid att svara! Kort om era kommentarer kan man konstatera att ni överlag var mycket positiva. Medelvitsordet enligt skolbetyg blev 8,5 och det som de flesta nämnde var att tidningen var fräsch, klar och tydlig layout, lättläst och överskådlig, trevliga artiklar. Men det fanns också sådant ni tyckte kunde förbättras, vilket vi kommer att ta till oss och försöka beakta. Niordbladet är vår viktigaste kommunikationskanal eftersom tidningen når alla medlemmar. Följ oss gärna även på Facebook och Instagram och gå med i vår LinkedIn-grupp – sök på Ekonomföreningen Niord så hittar du oss. Se också till att hålla din e-post uppdaterad i registret så att du nås av våra nyhetsbrev.


Stipendier för utbytes­ studier eller praktik utomlands Ekonomföreningen Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för utbytesstudier eller praktik utomlands som inleds hösten 2019. Vi delar ut högst 25 stipendier à 300 euro. Ansökan Fyll i ansökan via www.niord.fi -> Bli medlem -> Juniormedlem -> Fyll i blanketten för stipendieansökan här. Mera info om stipendiet på webben. Ansökningstid Sista ansökningsdag är 23.4.2019.

sid. 7

sid. 9

Juniormedlem Eftersom stipendiet beviljas endast åt Niords juniormedlemmar, kommer vi att föra in alla sökanden som juniormedlemmar i registret. Medlemskapet är gratis så länge du studerar.

Årsfeststipendier Niords stipendium à 500 euro för studerande vid Svenska handelshögskolan har delats ut till följande personer: Annika Lindström, SHS Årsfest 24.2.2019, Helsingfors Victoria Karlsson, SSHV Årsfest 1.12.2018, Vasa Niord gratulerar!

sid. 4

Stugbokning för vintern

5

Stugbokningen för vintersäsongen (1.12.2019-30.4.2020) börjar i slutet av september. Mera information i Niordbladet som utkommer 5.9. Sommarbokningen är öppen nu!

SEPTEMBER

Understöd ur Östensons fond Niords i ordningen femte ordförande Kaj Erik Östenson (perioden 1939-43) donerade i tiden medel att användas såsom understöd åt medlemmar i föreningen eller deras familjer, vilka oförskyllt råkat i ekonomisk nöd. Medel ur Östensons fond kan sökas av Niords ordinarie medlemmar. I första hand stöder vi personer som är arbetslösa utöver dagarna med förtjänstbunden dagpenning, personer som är vårdlediga eller som är långvarigt sjukskrivna. Understöd kan sökas under hela året. Skicka ett fritt formulerat brev till Niords kansli med uppgifter om ändamålet för stödet och bifoga ett intyg över din situation eller ett sjukintyg. Ansökan riktas till stipendienämnden som behandlar ansökningarna konfidentiellt. Stipendienämnden kan be om ytterligare redogörelse vid behov. Bidraget från Östensons fond är som högst 500 euro per sökande.

KALENDERN: mån 1 april Vasa: Avtal, juridik och företagets värde

ons 8 maj

Finlands Ekonomer:

tis 2 april

Kriskommunikation (se NB 1.19)

Modernin myynnin pelikirja

ons 3 april

Mousserande viner (fullsatt)

tors 16 maj The Helsinki Distilling Company

tis 9 april

Grundkurs i kakdekoration

tis 28 maj

Ode, Helsingfors centrumbibliotek (fullsatt)

ons 10 april Vasa: Ledarskap

ons 5 juni

Vårutfärd till Tusby

ons 10 april Teater: Pappan (fullsatt)

tors 26 sep Musikal: Den lilla sjöjungfrun (se NB 1.19)

tors 11 april Hur skapar man en bra företagskultur?

tors 31 okt

Teater: The Play That Goes Wrong

ons 24 april Fri från destruktiv självkritik – var konstruktiv

gentemot dig själv

tors 25 april Utställning: René Magritte

Programanmälningen öppnar på Niordbladets officiella utgivningsdag, som finns angiven på pärmen, om inte ett annat datum angivits för ett visst program.

Niordbladet 2 | 2019    3


”Vi romantiserar ledare och missbedömer deras betydelse” T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | F O T O L A U R A J O H A N S S O N

Sambandet mellan välmående, ledarskap och HRM är ett hett ämne just nu. Samtidigt som humankapitalet är de flesta företagens viktigaste resurs växer problemen med stress och mental ohälsa. Enligt Mats Ehrnrooth, universitetslektor vid Hanken i Helsingfors, har moderna HRM-system avgörande betydelse för hur personalen mår och presterar. – Ledaren har kanske en viktigare roll som systembyggare än som en hjälte som går runt på arbetsplatsen och motiverar alla.

I

allt fler av världens största och snabbast växande företag är personalen den viktigaste resursen. De företag som lockar till sig de bästa människorna samt får dem att må bra, prestera och i lämplig utsträckning stanna kvar har en stor konkurrensfördel. Men hur kan företag skapa en arbetsmiljö där alla trivs och känner att de kan prestera samtidigt som både organisationer och människor har krav på sig att vara agila för att inte hamna efter? Mats Ehrnrooth säger att de smarta företagen antagligen sätter mindre hopp till tanken om den karismatiska ledaren som kan skapa bra förutsättningar bara genom sitt sätt att vara och istället bland annat fokuserar på HRM-system och moderna analysmetoder. HRM står för human resource management och innebär det sätt på vilket företaget jobbar med sin personal och rekrytering, alltså sitt humankapital. – Vi tenderar att idealisera och romantisera ledare, men forskningen har börjat visa att de kanske inte är så viktiga för hur bra en organisationen fungerar som vi tror, eller snarare att de är viktigare på andra sätt än vi ofta tänker. Det verkar nämligen som att saker som rekryteringsprocesser, lönesättning och möjligheter att göra intressanta saker inom företaget har En bra större inverkan på både välmående och personalpolitik prestation än beteendet hos ledningbygger inte på intuition. Intervjun en. fortsätter på niord.fi

4    Niordbladet 2 | 2019

– Bland annat vår pågående forskning antyder starkt att HRM fortfarande är underskattat i förhållande till ledarskapsbeteende när det kommer till att skapa en personal som klarar av utmaningar, identifierar sig med företaget, är motiverade och vill stanna kvar. Vi fokuserar lätt för mycket på det synliga, dagliga ledarskapsbeteendet och tappar bort hur viktigt det mer diffusa HRM-systemet är, säger Ehrnrooth. Det är i den här meningen Mats Ehrnrooth menar att företagsledare har en viktig roll som system- och organisationsbyggare, snarare än som hjältar som går runt i organisationen och sprider motivation och välmående runt sig. Något av det viktigaste är att skapa bra system för att rekrytera anställda som passar in i organisationen. Det här handlar också om kortsiktiga versus långsiktiga perspektiv. – Företag som till exempel Google är extremt noggranna med hur de väljer ut människor. Ju noggrannare företagen är i sin urvalsprocess, desto större är chansen att människor kommer till en arbetsplats där de passar in. Ett problem i dag är att många ledare tyvärr ännu i slutändan ser HRM som ett administrativt system som närmast finns till för att till exempel fixa löneutbetalningarna. Mats Ehrnrooth tror också att bra HRM-system är en av nycklarna till att möta kraven på förändring, där rutiner och fasta roller blir mer och mer ovanliga.


Programanmälning och samtidig betalning Du anmäler dig till Niords evenemang via de enskilda programmens anmälningslänk och loggar in med ditt medlemsnummer och slutdelen av din personbeteckning. Från och med hösten kommer vi att gå över till att programmen också betalas vid anmälningen. Vi kommer att testa systemet med något program redan under våren, så reservera med dina bankkoder. Vi gör detta för att underlätta kansliets arbete med att föra in anmälningar, kontrollera medlemsnummer och adresser från medlemsregistret och pricka av betalningar från kontoutdraget + betalningspåminnelser vilket har varit mycket handarbete. Därför kommer vi inte heller att ta emot anmälningar per e-post eller telefon, utan önskar att alla anmäler sig elektroniskt. Vi hoppas ni har förståelse för detta! Om du av någon orsak inte har tillgång till dator eller smarttelefon, så kan du undantagsvis ringa kansliet, men vi hoppas alltså att endast de som inte kan anmäla sig på annat sätt ska göra det per telefon.

Foto privat

Det går att göra stor skillnad med små ändringar.

– Människor tenderar i allmänhet att tycka om utmaningar och förändringar. Men om du känner att du inte kan hantera jobbet, inte har kontroll över eller ser någon mening i det du gör, upplever din situation som osäker eller saknar socialt stöd blir det tungt. Ju fler av dessa du kruxar för, desto större är faran att du börjar lida av stressrelaterade symptom som i sin tur kan få verkligt allvarliga följder. Därför är ett bra HRM-system som kan påverka alla dessa aspekter viktigt. På samma gång som vikten av HRM ofta underskattas är ledarstilen förstås inte oviktig, speciellt i mindre organisationer. Freja Malmström skriver just nu sin magisteruppsats vid Hanken i Helsingfors om sambandet mellan ledarskap och välmående. – Jag studerar hur ett laissez faire-ledarskap påverkar arbetstagarnas välmående. Mitt intresse för det här ämnet kommer från mina egna erfarenheter från arbetslivet där jag upplevt att det finns ett samband mellan saker som motivation och välmående och hur en ledare bemöter arbetstagaren. Efter att hon tog sin kandidatexamen inom marknadsföring var Freja Malmström ute i arbetslivet där hon såg exempel på både bra och destruktivt ledarskap. – Om det inte finns någon transparens i ledarskapet eller om det inte är tydligt kommunicerat vad ledaren förväntar sig uppstår det lätt konflikter. Det går att göra stor skillnad i ledarskapet med små ändringar i beteende och hur man bemöter andra människor.    T

HANKEN 110 ÅR

År 2019 firar Hanken 110 årsjubileum. I och med jubileumsåret startar Hanken en JUBILEUMSKAMPANJ inriktad på temat KREATIVITET.

Kampanjens intäkter går oavkortat till ändamål som främjar kreativa element i undervisningen, forskningen och inlärningsmiljön. VAR MED OCH STÖD HANKEN – GE DITT BIDRAG www.hanken.fi/donera

Niordbladet 2 | 2019    5


Apptipset Vi frågade Niords medlemmar vilka appar de oftast använder, privat och i arbetet. Här kommer några av tipsen. Och du – vi tar gärna emot fler! LINKEDIN

Yrkesnätverk för nätverkande och fördjupning av kontakter med intressanta personer, potentiella kunder och kollegor. Här får man ofta tips om webinarier, kurser och annat arbetsrelaterat och bygger även upp sitt eget cv och personliga varumärke.

Grundkurs i kakdekoration Välkommen på grundkurs i kakdekoration! Under kursen går vi igenom olika sorters sockermassa och de arbetsredskap som behövs för bearbetning av massan. Vi övar oss på att använda olika sorters formar och dekorationsverktyg och färgar massan. Dessutom gör vi blommor med hjälp av tryckformar. Sandra Ekholm är vår handledare under kvällen. Till vardags sköter hon en cateringfirma och bakar kakor och andra bakverk på beställning i sitt hemkök.

9

APRIL

tisdag 9.4 kl. 17.00-ca 19.30

Plats Kabinett Mikko i entrévåningen i Ingenjörernas och Ekonomernas hus, Banvaktsgatan 2, Östra Böle Pris 10 euro (normalpris 25 euro) Anmälan och betalning Anmäl dig först (info på sista sidan) och gör sedan en inbetalning på Niords konto FI08 2400 3800 0049 01 med ref. 20459 senast 5.4.

SLACK

Projekthantering där man kan skapa grupper/kanaler med olika medlemmar, skapa diskussionsgrupper, addera dokument till konversationer, skicka snabba meddelanden och svara på inlägg. Funkar på både mobil, dator och surfplatta.

MOBILEPAY – GOOGLE PAY – APPLE PAY

Verktyg för smidiga betalningar via telefonen. Kopplas skyddat och krypterat till ditt kreditkort och gör mobiltelefonen till din plånbok.

GIMI

App för att dela ut veckopeng till barnen, som även lär ut hur man tjänar, sparar och spenderar pengar på ett smart sätt. I Finland går det (ännu?) inte att koppla appen till kontot, men som förälder är det ändå lätt att istället betala för barnets utgifter eller göra investeringar via barnets konto och därefter dra bort samma summa från appen. Har du tips på bra appar som gör livet och yrkeslivet lite lättare? Skicka gärna till niord@ekonomit.fi

PROGRAM VASA

Det medmänskliga samspelet – vem är vinnare? Om samarbete och ledarskap

Ju mer medveten man är om sin egen ”inre potential” – hur man kan påverka och hur man påverkas av sin omgivning – desto lättare har man att bygga broar och samarbeta med och leda andra människor. Under workshopen går vi igenom följande tre huvudteman: Hur skapa och bygga upp sitt förtroendekapital? Hur utveckla sitt tankesätt och agera så att det är lättare att samarbeta med andra och nå saker som är viktiga för en själv? Hur balansera mellan intellektuell och emotionell förmåga/intelligens? Björn Stenholm har arbetat som utbildare, förändrings­ agent och facilitator med internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund med fokus på förändringsledarskap, personligt ledarskap samt försäljning. 6    Niordbladet 2 | 2019

10

APRIL

VASA

onsdag 10.4 kl. 16.00-18.30

Plats SFVs möteslokal, Handelsesplanaden 23 B, Vasa Pris 25 euro för ekonommedlemmar, gratis för juniormedlemmar. Priset inkluderar kaffe/te + salt bit Anmälan och betalning Anmäl dig först (info på sista sidan) och gör sedan en inbetalning på Niords konto med ref. 20572 senast 2.4.


Nyttan med nätverkande är ofta helt oplanerad T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | F O T O L A U R A J O H A N S S O N

Jakob Wikström på Hanken i Helsingfors tog entreprenörsnätverket START till Finland. Han säger att nyttan han själv upplever med att nätverka vanligtvis kommer både oväntat och spontant. – Nätverkande kan vara fokuserat där du har en anställning eller ha som mål att du ska få träffa en specifik person, men ofta är den största nyttan man får helt oplanerad.

J

akob Wikström är för tillfället inne på det andra året av sina magisterstudier vid Hanken i Helsingfors, där ämnet för hans uppsats är välmående för studerande entreprenörer. Just entreprenörskap är något Jakob Wikström snöat in på rejält sedan han bytte Åbo Akademi mot Hanken i Helsingfors. Vägen in i myllret av entreprenörer, startupföretag och nätverkande gick genom Hanken Business Lab. – Det första jag gjorde när jag kom till Hanken var att sätta mig i Business Labbet i stället för på biblioteket. Miljön där var bättre för mig och jag kunde börja bolla idéer både med företagare och andra studerande. Jag tror starkt på simulerade arbetsmiljöer i stället för biblioteksmiljön. Det kan låta som en klyscha, men det finns en sådan positiv energi inom hela det här entreprenörsskapsekosystemet som är väldigt motiverande.

Efter ett halvår hade planerna på det egna företaget börjat utkristallisera sig, och Jakob startade tillsammans med några andra ett företag som bygger mjukvara till mediebolag. I samma skede fick han frågan om han ville agera studentrepresentant för Hankens delegation som åkte till St. Gallens universitet 2018 och som dessutom besökte START Summit, en konferens

om entreprenörskap och teknologi. – Jag tackade ja, utan att egentligen veta varför eller vad jag kunde ha för nytta av det. Det var verkligen ett toppuniversitet och en supermöjlighet att komma in i det här nätverket av professorer, studerande, investerare och startupföretag. På plats i Schweiz föddes tanken om att etablera START i Finland. – Men före jag ens hann föreslå saken för dem knackade någon på min axel och sade att de hade en fantastisk idé, säger Jakob Wikström och skrattar.

Stanfords entreprenörskapsförening BASES. Målet är att vi åker till Schweiz och USA under våren och i slutet av året samlar vi alla till Slush för skräddarsytt program. Det här är årligen återkommande.

Jakob Wikström säger att nätverkandet ger honom enormt mycket, trots att han oftast saknar konkreta mål när han deltar i olika sammankomster. – Ett bra exempel på hur nyttan av att nätverka ofta är oplanerad är när jag åkte till St. Gallen första gången. Jag reste dit utan någon baktanke eller något I juni 2018 bildades så nätverket START tydligt mål, men det slutade ändå med Helsinki formellt, med Jakob Wikström att jag bildade START Helsinki som idag som ordförande. består av ett team på 20 personer. – Hittills har vi fokuse– Men visst, ibland har jag rat på att få studerande att också som mål att träffa en Jakobs bästa komma i kontakt med interspecifik person på ett evetips till den nationella nätverk. Vi har nemang. I St. Gallen gick nätverkande entrehaft en kickoff, medlemsjag faktiskt och lyssnade prenören hittar du möten, workshops och propå en talare bara för att på niord.fi gram under startup-mässan kunna knacka honom på Slush. Vi hade en galen idé om axeln efteråt och pitcha min att stänga hela Business Lab företagsidé. Att man måste och sova där med våra utländska gäster, ”nätverka, nätverka och nätverka” är en klyscha, men det finns en hel istället för på hotell, vilket vi gjorde! del sanning i den. Vilken uppgift du än – Slush-veckans program är huvud­ får i arbetslivet måste du ha kontakt med evenemanget för START Helsinki. Vi människor och då blir ”soft skills” och fungerade som värd för studerande från personkännedom viktigt.    T START-nätverket i Europa och från Niordbladet 2 | 2019    7


Hur skapar man en bra företagskultur? Videoly är ett SaaS startup inom teknologi för e-handel som från första början valt att se över och fokusera på just företagskulturen. Videolys medgrundare Nora Huovila säger att hennes främsta personliga motivation är att bygga ett företag där alla mår bra och framförallt där saker sköts med god attityd. För att uppnå dessa mål har Nora läst på, testat sig fram och förbättrat mycket och fått en hel del insikter på vägen. I teorin talas det mycket om företagskulturen, “culture eats strategy for breakfast”, men vad betyder detta i praktiken? Kan man uppnå svåra resultat med genuina värden? Hur driver man medvetet en företagskultur? Vilka hinder kan man stöta på då man praktiserar en företagskultur? Under After work tillställningen kommer Nora tillsammans med Paula Poukka (CCO på Videoly) att dela med sig av sina insikter och tillsammans skapa en diskussion kring företagskultur. Evenemanget går på finska och svenska.

11

APRIL

torsdag 11.4 kl. 16.45-18.00

Plats Videoly, Albertsgatan 25 B, 7 vån Pris Tillfället är gratis. Videoly serverar tilltugg och dryck. Anmälan Anmäl dig (info på sista sidan) senast 8.4.

8    Niordbladet 2 | 2019

Fri från destruktiv självkritik – var konstruktiv gentemot dig själv Självkritik kan vara nyttigt eller destruktivt beroende på hur man gör det. Många kämpar med självkritik och kräver mera av sig själva än man hinner med. Detta leder ofta till inre press, stress, försämrad problemlösningsförmåga och sänkt kreativitet. Ett mera konstruktivt förhållningssätt till sig själv har i upprepade studier visat sig vara ett bättre alternativ som för med sig sänkt stress, ökat välmående och en högre förmåga att hantera motgångar och förändringar. Under denna föreläsning lär du dig: – Vad är skillnaden mellan fungerande och destruktiv självkritik? – Vilka nyttor ett mera konstruktivt förhållandesätt för med sig med tanke på välmående och karriärutveckling? – Synvinklar, tips och konkreta verktyg för att väcka och stärka ett mera konstruktivt förhållandesätt gentemot dig själv. Föreläsare är Ronnie Grandell, legitimerad arbetshälsovårdspsykolog och ledarskapscoach.

24 APRIL

onsdag 24.4 kl. 17.30-20.00

Notera att detta evenemang samtidigt även streamas online. Du kan anmäla dig till streamingen via programanmälningen. Plats Restaurang Tekniskas salar, Eriksgatan 2 A, Helsingfors Pris Evenemanget ordnas i samarbete med TFiF och är gratis, men vi skickar en faktura på 35 euro vid no show. Anmälan Anmäl dig senast 12.4.

Amos Rex

René Magritte Våren 2019 presenterar Amos Rex den belgiske målaren René Magritte (1898–1967). Det är första gången konstnären presenteras i Finland. Magritte, som anses vara en av surrealismens ledarfigurer, är särskilt känd för att i sina verk vända upp och ner på vardagsverkligheten: ett äpple fyller ett helt rum och en näsa förvandlas till en pipa. Vår uppfattning om det välbekanta rubbas plötsligt och blir förvirrande. Utställningen ger en mångsidig bild av hur Magrittes arbete utvecklades i olika etapper. Magrittes livsskeden och tankar illustrerar resan genom konstnärens händelserika karriär, ända från förstadierna till surrealismen till det han själv kallade ”idiotarbeten”.

Vi blir guidade på svenska.

25 APRIL

torsdag 25.4 kl. 17.00-18.00

Plats Mannerheimvägen 22-24 Pris 8 euro (normalpris utan guidning 15 euro), gratis med museikort Anmälan och betalning Anmäl dig först (info på sista sidan) och gör sedan en inbetalning på Niords konto med ref. 20420 senast 23.4.


Alexandras knep för att bli en bättre talare – på niord.fi

”Många kan lyfta sin kommunikation enormt” T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | F O T O L A U R A J O H A N S S O N

Förbered dig noga, definiera syfte, målgrupp och budskap och öva dig sedan tills allt sitter. Den klassiska retoriken fungerar lika bra ännu idag och hjälper dig att engagera, motivera och bli mer trovärdig som talare. – Det finns många som med små medel skulle kunna lyfta sin kommunikation enormt, säger retorikexperten Alexandra Ohls.

B

ra förberedelser är det absolut viktigaste för kunna nå ut med sitt budskap på bästa sätt, oavsett om budskapet ska levereras från en stor scen, på en vanlig kafferast eller i ett mejl. Så säger Alexandra Ohls, coach och konsult, som i mars föreläste för Niords medlemmar om retorik och konsten att trollbinda en publik. – Det spelar ingen roll om du förbereder dig inför ett möte, för att skriva en övertygande text eller för att hålla ett föredrag. Du måste först fundera på din målsättning – vad du vill åstadkomma. Du kanske vill ha löneförhöjning, att någon ska rösta på dig i ett val eller att det du skriver på Instagram ska få folk att gå in på din blogg. Därefter ska du enligt Alexandra Ohls fundera över sammanhanget och vem du riktar dig till. – Handlar det om en mer avslappnad situation eller är det ett anförande på en stor konferens? Är de som lyssnar experter på det du ska prata om? – Nästa steg är att fundera över ditt budskap och försöka komprimera det. Det här missar många när de talar offentligt – de vet vad de vill få fram, men de lyckas aldrig göra det tydligt för de som lyssnar. När syftet, målgruppen och budskapet har definierats gäller det att hitta goda argument för den tes som ska drivas. – I början av ditt anförande ska du vara tydlig med ditt budskap för att sedan lyfta fram tre argument som stöder det du säger. Dessutom behöver du ta upp ett motargument, till exempel i form av en retorisk fråga. Alexandra Ohls säger att det finns ett klassiskt sätt att disponera ett anförande, där inledning följs av bakgrund, budskap,

argumentation och avslutning. – Inledningens funktion är att väcka intresse. Det finns många sätt att göra det här på, till exempel genom att berätta en historia, att visa upp ett citat, en siffra eller någon enkel statistik. Inled inte anförandet med en massa praktisk information eller att berätta långt om dig själv. Börja med en intresseväckande inledning, sedan kan du berätta vem du är, om det behövs.

Hur ser en bra avslutning ut?

– Du ska återupprepa ditt budskap, gärna med andra ord. Om du inte återkommer till din röda tråd tappas den lätt bort. Inför själva framträdandet, speciellt om det sker på en stor scen inför många människor, gäller det att öva så många gånger som möjligt. – Om du övar framför en spegel ser du vilka ”ticks” du har. Jag har till exempel en tendens att stå och vagga lite fram och tillbaka. Om du övar flera gånger märker du också var du behöver stödord för att inte missa viktiga poänger. Jag ser alltid till att ha med mig med någon form av utskrift av det jag vill säga om tekniken inte skulle fungera.

Hur stor press är det att föreläsa om hur man håller bra föreläsningar?

– Det är absolut stressande, jag hinner alltid ångra mig flera gånger efter att jag har tackat ja. Men på samma gång är det så roligt att jag inte kan låta bli. Det finns många som med små medel skulle kunna lyfta sin kommunikation enormt mycket eller som undviker att tala inför publik eftersom de är rädda. Jag vill verkligen kunna hjälpa så många jag kan med det här.    T

Niordbladet 2 | 2019    9


Mycket populära Sani Leino berättar hur en modern kundorganisation gör sina beslut och hur du effektivast kan påverka potentiella köpkandidater. Vi går igenom: - hur den moderna försäljaren utnyttjar nätinformation och teknologi effektivt.

The Helsinki Distilling Company The Helsinki Distilling Company började sin verksamhet på området Teurastamo

Vårutfärd till Tusby Välkommen på utfärd till konstnärskolonin vid Tusby träsk! Vi besöker Ainola, Aleksis Kivis stuga, Halosenniemi och Lottamuseet. Vi åker i en abonnerad buss med en svenskspråkig guide, som berättar om livet i konstnärskolonin och hur den finländska identiteten skapades på stränderna av Tusby träsk. Ainola var hem för Jean Sibelius, hans hustru Aino Sibelius och deras familj från hösten 1904 till 1972. Huset ritades

10    Niordbladet 2 | 2019

- Social Selling & Account Based Selling i praktiken. - hur förbereder sig säljaren effektivt på ett kommande möte eller träff? - vilka fem teknologier borde ingå i säljarens verktygsback? Nu är det dags att uppdatera försäljnings-manualen till 2020! Välkommen med! Evenemanget arrangeras av Finlands Ekonomer och går på finska.

i augusti 2014. I destilleriet produceras gin, whisky, Apple Jack och Helsinki Long Drink. Alla produkter framställs som handarbete med stor kärlek av de bästa inhemska råvarorna. Välkommen på en guidad rundtur i destilleriet. Guidningen, som räcker cirka 45 minuter, hålls på finska. Vi får information om destilleriets verksamhet och får en genomgång av de olika skedena i produktionen av whisky och gin. Efter rundturen i destilleriet förflyttar vi oss till övre våningen där The Helsinki Distilling Company öppnade en bar i december 2016. Vi får provsmaka tre

av Lars Sonck. Ainola är det mest kända finländska hemmuseet i världen och är en unik del av det nationella kulturarvet i Finland. Torpet Syvälahti i Tusby är känt som den plats där författaren Aleksis Kivi tillbringade de sista tio månaderna av sitt liv. Konstnären Pekka Halonens ateljéhem Halosenniemi är renoverat till sitt ursprungliga skick. Lottamuseet är ett specialmuseum, som bevarar lottornas historia och undersöker kvinnors frivilliga arbete som en del av vårt lands historia. Tidtabell 9.15 Start från Kiasmas hållplats ca 12.00 Lunch på Gustavelund ca 15.00 Kaffepaus i Vellikoski 16.00 Start mot Helsingfors

5

JUNI

onsdag 5.6 kl. 9.15-ca 17.00

8

MAJ

onsdag 8.5 kl. 16.30-20.00

Plats Radisson BLU Royal, Runebergs­ gatan 2 Pris Deltagandet är gratis. Anmälan Via Finlands Ekonomers webbsida, evenemang.

olika produkter (3 x 2 cl) och en Helsinki Long Drink. Efter tillställningen kan du stanna och äta i den trevliga restaurangbaren.

16 MAJ

torsdag 16.5 kl. 18.00-ca 19.30

Plats HDCO, Verkstadsgatan 2a R3 Pris 20 euro (normalpris 45 euro) Anmälan och betalning Anmäl dig först (info på sista sidan) och gör sedan en inbetalning på Niords konto FI08 2400 3800 0049 01 med ref. 20446 senast 9.5.

Deltagarantal Max 25 personer ryms med. Pris 35 euro (normalpris 90 euro), i priset ingår buss, guidning, inträden, lunch och kaffe med tilltugg. Anmälan och betalning Boka först (info på sista sidan) och gör sedan en inbetalning på Niords konto FI08 2400 3800 0049 01 med ref. 20514 senast 29.5.

Foto Visit Tuusulanjärvi/Ainolasäätiö

Modernin myynnin pelikirja


TE X T A N NA K A R LSSON | FOTO J ESSIC A LI N DGR EN OCH L AU R A JOH A NSSON

Lär känna Niords styrelse Niord ska finnas till för svenskspråkiga ekonomer

”Vi behöver nå olika målgrupper via olika kanaler”

Niord behöver ta digitaliseringen till hjälp för att nå ut med utbudet till fler medlemmar. Det anser Alexandra Vikberg som är inne på sitt tredje och sista år i Niords styrelse.

Nicholas Nordström är inne på andra året i Niords styrelse och har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram föreningens nya strategi. Nu är det dags för en bred kommunikationsinsats för att nå ut med strategin.

Alexandra Vikberg utexaminerades från Hanken i Vasa 2015 och är idag vd för en bokföringsbyrå i Sydösterbotten med alla typer av kunder, från minsta jordbrukare till stora aktiebolag. Hon är inne på sitt tredje år i Niordstyrelsen och tycker att styrelsemedlemmarna under hennes tid har varit väldigt aktiva. – Styrelsemedlemmarna har väldigt entusiastiskt deltagit i möten och evenemang, har drivit fram ett förändringsarbete och vågat ta tag i saker och ting, säger hon. – Jag tillhör den yngre generationen och är inte rädd för att säga vad jag tycker och tänker, och det tror jag behövs i varje styrelse. Människor som vågar ifrågasätta. För visst finns det ännu utrymme för förbättring inom Niord, tycker Alexandra. Precis som styrelsekollegan Nicholas Nordström anser hon att föreningen behöver bredda kommunikationen, för att på sikt säkra nya medlemmar. – Vi behöver lära oss hur våra yngre medlemmar kommunicerar idag, via olika digitala medier. Om vi ordnar en föreläsning i Helsingfors till exempel, så borde den streamas så att fler medlemmar kan ta del av den utan att befinna sig på plats. Vi måste ta tekniken och digitaliseringen till hjälp för att sprida vårt innehåll till fler medlemmar. Själv fungerar Alexandra som föreningens kontaktperson mot Vasaområdet och Österbotten. Hon var väldigt aktiv i studentföreningen under sin egen studietid och valde att söka till Niordstyrelsen för att inte tappa bort föreningslivet efter studierna. – Jag har bra kontakt med studerande och medlemmar här i Vasa och har blivit en länk mellan dem och styrelsen. Alexandra ser det som ett viktigt uppdrag för Niord att erbjuda ett ekonomnätverk som fungerar helt på svenska. – Vi ska finnas till för medlemmar och ekonomer som kanske känner att de inte skulle trivas i en finsk förening. Niord är ett nätverk för dem, vi ska finnas till och arbeta för deras bästa.    T

– Ekonomer är en grupp människor som kan syssla med nästan vad som helst. På ett så pass splittrat fält behöver vi nå våra målgrupper via olika kanaler, och även skapa ett brett innehåll som intresserar många, säger Nicholas Nordström, styrelsemedlem i Niord samt vd för marknadsföringsföretaget CheckPoint Production med kontor i Esbo. CheckPoint Production arbetar främst med taktisk marknadsföring, men även med visualitet och kommunikation för kunder från alla tänkbara branscher. Tyngdpunkten ligger på handeln och FMCG-produkter (Fast-Moving Consumer Goods). Just det här försäljnings- och marknadsföringstänk­ andet tycker Nicholas är det viktigaste han tar med sig in i Niordstyrelsen. – Om man vill ha mer av vad som helst så handlar det i grunden om försäljning. Om Niord vill ha mer medlemmar, vilket vi såklart vill, så behöver vi kunna sälja in idén om föreningen till sådana som inte är våra medlemmar idag. Nicholas tycker att Niords viktigaste uppdrag är att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för medlemmarna. – Med tanke på hur snabbt arbetslivet förändras och fortsätter att göra det, så är all hjälp vi ekonomer kan få väldigt välkommen. Man gör inte mer så som exempelvis våra föräldrar gjorde, en 35-årskarriär på en och samma arbetsplats. Istället så byter man oftare jobb, ströjobbar på olika ställen och hinner kanske med många olika karriärer under livet. Nicholas hittade in i styrelsen via en efterlysningsnotis i Niordbladet. – Jag såg den och kände att tillräckligt lång tid har passerat sedan jag själv studerade. Jag blev färdig för 15 år sedan och har nu en annan syn på livet och andra erfarenheter att dela med mig av, som förhoppningsvis kan hjälpa andra.    T Niordbladet 2 | 2019    11


S T YREL SEN 2019

Svenska Teatern

Ordförande Katia Gustafsson, SHH 01 EM E-post: katiagustafsson(at)gmail.com

Caroline Högnäs, SHHV 17 EM E-post: carohognas(at)gmail.com

Viceordförande Oscar Taimitarha, SHH 08 EM E-post: oscar.taimitarha(at)gmail.com

Nicholas Nordström, SHH 03 EM E-post: nicholas.nordstrom(at)gmail.com

Viceordförande Alexandra Vikberg, SHHV 15 EM E-post: alexandra.vikberg(at)gmail.com

Alexandra Ohls, SHH 13 MBA E-post: alexandra(at)aocc.fi

Kristina Hartman, SHH 87 EM E-post: krimarha(at)gmail.com

Evelina Skrifvars, SHHV 15 EM E-post: evelinaskrifvars(at)gmail.com

Markus Heikkilä, SHHV 17 EM E-post: markus.heikkila(at)shs.fi

Maria Östergård Käld, SHHV 04 EM E-post: ostergard.maria(at)gmail.com

The Play That Goes Wrong Ett amatörteatersällskap ska sätta upp ett klassiskt mordmysterium, men allt går inte som planerat. Egentligen går ingenting som planerat. De olycksaliga skådespelarna kämpar sig genom föreställningen mot alla odds, men ger sitt allt tills ridån går ner. Eller trillar ner... Föreställningen regisseras av Adde Malmberg och på scenen ser vi Riko Eklundh, Max Forsman, Patrick Henriksen, Nina Hukkinen, Simon Häger, Emma Klingenberg, Dennis Nylund och Mitja Sirén. Kom och gymnastisera skrattgroparna med situationskomik du sent skall glömma. Det här är pjäsen för dig som vill ha roligt!

31

OKTOBER

torsdag 31.10 kl. 19.00

Pris 33 euro Anmälan och betalning Boka först (info på sista sidan) och gör sedan en inbetalning på Niords konto med ref. 20352 senast 24.9. Biljetterna skickas hem.

Välkommen att anmäla dig till Niords program 1. På webben: www.niord.fi > Program > Programanmälning 2. Per e-post: niord@ekonomit.fi

Ekonomföreningen Niord rf Banvaktsgatan 2 00520 Helsingfors

3. På telefon: 0400 138 258 eller 0400 138 528 Konto: IBAN FI08 2400 3800 0049 01 SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Ansvarig utgivare Catarina Söderström tfn 0400 138 528

Observera att en inbetalning till konto inte räcker som anmälan. För vår administration är det viktigt att du också gör en programanmälan.

Cati Lilja tfn 0400 138 258 Ordförande Katia Gustafsson E-post niord@ekonomit.fi fornamn.efternamn@niord.fi

Redaktion och design April Kommunikation Skarpansvägen 29C 22100 Mariehamn info@april.ax

www.niord.fi

ISSN 1455-6197

Vi debiterar för avgiftsbelagda program om du inte har avbokat per sista anmälningsdag eller uteblir. Om ditt företag betalar vänligen meddela om detta vid anmälningen, i fältet Meddelande till arrangören. Vi skickar faktura endast på uppmaning. Våra kurser förverkligas med understöd av

Profile for Niordbladet

Niordbladet 2.19  

Niordbladet 2.19  

Advertisement