Page 1

13.2.2014

Lär dig leda kreativt bolag >> sida 3

Lean Startup växande trend >> sida 5

Niord 90 år:

Medlemmar blickar framåt och bakåt >> sida 6


NIORD FIRAR 90 ÅR

ANN-LOUISE LAAKSONEN Ordförande

Pärmfoto: Pixmac 2 Niordbladet 1/2014

Niord firar sitt 90-årsjubileum i år, temat för året är inspiration. Jubileet firas med olika evenemang under årets lopp. Vi kommer också att presentera våra medlemmar i ord och bild både i Niordbladet och på webben. Det nya året medförde förändringar i Niords styrelse. ”All good things come to an end”, sägs det. Ordförande Magnus ”Fafa” Eriksson samt viceordförande och skattmästare Tomas Hildebrandt stod i tur att avgå. Ett stort tack till dig Magnus för ditt engagemang under åren, både som ordförande och dessförinnan som viceordförande och skattmästare. Stort tack även till dig Tomas för allt det du gjort för Niord. Hoppas ni fortsätter att vara aktiva medlemmar och vill delta på ett eller annat sätt även framöver. Tackar också Erik Stenberg, som under förra året fungerade som SHS-representant och adjungerad medlem i Niords styrelse. Det nya året är mitt första som ordförande för Niord efter fyra år som styrelsemedlem. Vårt goda samarbete med SEFE fortsätter och jag fortsätter från och med detta år som andra viceordförande i SEFEs styrelse. Niords styrelse stärktes med en ny medlem, Maria Bäck, som efter några år är tillbaka i styrelsen. Välkommen med Maria, jag är glad att du vill ge av din tid och ditt gedigna kunnande. SHS-representant detta år är Robin Westerberg. Nytt för i år är att vi också har med en representant för SSHV, Linus Nygren. SEFEs kontaktpersoner kommer också att sitta med på våra styrelsemöten: Päivi Hutukka på Hanken i Helsingfors fortsätter och Markus

Heikkilä är ny kontaktperson på Hanken i Vasa. Välkomna med! Förutom jubileumsfirandet jobbar vi vidare med de nyckelmål vi har i strategin. Ett av målen är att modernisera och föryngra imagen. Som en del av detta mål har vi utarbetat en ny grafisk profil, det här är det första Niordbladet layoutat enligt den nya grafiska stilen. Hoppas ni gillar den! Medlemsanskaffningen står i fokus, vi har som mål att fånga upp 50 procent av de utexaminerade. För att nå detta mål behöver vi hjälp av er som studerar i Helsingfors och i Vasa. Lite kuriosa om Niord: Föreningen Niord bildades av elever på Högre Svenska Handelsläroverket år 1909, tio år senare blev föreningen Studentföreningen Niord. Niord var alltså föregångare till SHS. Vi jobbar vidare med att bygga nära relationer och stärka samarbetet med olika finlandssvenska organisationer. Via samarbetet kan vi erbjuda ännu bättre och mångsidigare program. För att även i fortsättningen kunna erbjuda våra medlemmar ett brett utbud program måste vi effektivera verksamheten. I det interna arbetet har vi redan gjort en del ändringar i våra utskott och arbetsgrupper för att bättre stöda våra strategiska mål. Målet är ett fräscht och moderniserat Niord, som tillsammans med ett brett kontaktnätverk och samarbetspartner kostnadseffektivt producerar kvalitativa program för sina medlemmar. Kontakta gärna mig eller kansliet, vi finns till för er! Hoppas vi ses under året!


BORGBACKEN Som medlemsförening i SEFE erbjuder Niord sina medlemmar ett förmånligare pris på åkbandet ”Hupiranneke” på Borgbacken. Du kan beställa så många åkband du behöver för 28 euro per styck (normalpriset var 37 euro under säsongen 2013). Åkbandet berättigar till användning av alla åkattraktioner, dock med beaktande av längdbegränsningarna. Det finns 11 åkattraktioner som är gratis för familjens minsta (vissa tillsammans med vårdnadshavaren). För gäster över 100 cm rekommenderas ”Hupiranneke”, eftersom största delen av åkattraktionerna är avgiftsbelagda för dem. Åkbandet aktiveras vid den första åkattraktionen och är i kraft en dag under säsongen 2014. Borgbacken är öppen från och med den 26.4.

Boka åkband via Niords programanmälning, per mejl eller per tfn 0201 299 275 senast 26.2. Betala åkbanden till Niords konto IBAN FI08 2400 3800 0049 01 med ref. 2642 senast 26.2. Borgbacken skickar hem det antal åkband som du har beställt senast i slutet av mars.

HUR LEDER MAN ETT KREATIVT BOLAG? Onsdag 5.3 kl. 17.00–18.30 Vallila Interior är ett familjebolag med anor från 1935. Då grundade Otto Berner företaget i Vallgård. Man började med produktion av sidentyger som användes som foder för kläder. Under 60-talet övergick affärsverksamheten till inredningstyger, närmast för gardiner. I dag fördelar sig Vallila Interiors affärsverksamhet på två branscher. Vallila Interior är specialiserat på Vallilas egen design: kollektionen av tyger och inredningsprodukter, som förnyas två gånger om året. Vid sidan av Vallila-kollektionen specialiserar sig företaget också på projektinredning. Vallila Interior är en känd partner vid planering och inredning av offentliga utrymmen både i Finland och utomlands. Som en del av projektinredningsbusinessen representerar företaget även många inredningsbrand i Finland. Produktutbudet omfattar möbler, tyger, tapeter och lampor. Exporten är en växande del av verksamheten. Anne Berner har varit verkställande direktör för bolaget i 23 år fram till år 2012 då hon övergick till att verka som ordförande för styrelsen. Anne berättar för oss om bolagets utveckling och hur det är att leda ett kreativt bolag, där utmaningen består av att förstå olika kreativa individer med varierande expertis, leda en visuell kultur, trender och media, kreativa processer med speciella inslag och dynamik i en arbetsgemenskap som består av kreativa människor. Plats: Vallila Interior, Nilsiägatan 15, 00510 Helsingfors, Vallgård. Ingång i ändan av gården. 2:a våningen, showroom. Servering: Frukter, croissant. Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före.

KALENDERN: on 26.2 on 5.3 to 6.3 ti 11.3 to 13.3 on 18.3 to 19.3 ti 25.3 to 27.3 to 27.3

Deadline för att beställa åkband till Borgbacken Hur leder man ett kreativt bolag? Tekväll Teater: Ett informellt samtal om den nuvarande situationen Vasa: Hur tolkar man RR och BR SEFE-program: Lean startup Kimono Teater: I sista minuten Årsmöte SEFE-program i Vasa: Lär dig mera om din kompetens

ti 1.4 to 3.4 lö 5.4 on 16.4 ti 29.4 fr 6.6 on 17.12

Noa Noa Musikal: Tarzan Besök till Skillnadens brandstation Utställning: Tove Jansson Vasa: besök till Westenergy (se NB 2.14) Ekonomgolf på Kurk Musikal: Mamma Mia!

Programanmälningen öppnar på Niordbladets officiella utgivningsdag som finns angiven på pärmen, om inte ett annat datum angivits för ett visst program.

Niordbladet 1/2014 3


TEKVÄLL Torsdag 6.3 kl. 18.00–20.30 Välkommen att fördjupa dig i teets värld. Under kvällen får vi smaka på många olika tesorter från olika delar av världen. Samtidigt får vi höra om olika sätt att avnjuta te och får kunskap om olika tekulturer och teets historia. Vi bjuds på lite salt och sött tillsammans med teet. Adress: Théhuone, Högbergsgatan 9 Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före. Anmäl dig först och betala sedan in 5 euro på Niords konto med ref. 2778 senast 4.3.

VASA-PROGRAM

Foto: Hkt

ETT INFORMELLT SAMTAL OM DEN NUVARANDE SITUATIONEN Tisdag 11.3 kl. 19.00 Lilla Teatern Fem vuxna personer sitter runt ett bord. De har möte. Men de verkar ha väldigt svårt att hålla sig till ämnet. Pjäsen gjorde stor succé på Dramaten i Stockholm. Ett informellt samtal om den nuvarande situationen är en komedi baserad på samtal med barn. Pjäsen är skriven av Tomas Alfredson och John Ajvide Lindqvist. Den beskriver vad som händer när glappet mellan ett rikt känsloliv och ett outvecklat språk blir för stort. I rollerna: Marika Parkkomäki, Pia Runnakko, Jan-Christian Söderholm, Åsa Wallenius och Joachim Wigelius. Regi Raila Leppäkoski. Pris: 33 euro Anmäl dig först och betala sedan till Niords konto med ref. 699 senast 23.2. Biljetterna skickas hem.

HUR TOLKAR MAN RESULTATOCH BALANSRÄKNINGEN? Torsdag 13.3 kl. 15.45–18.15 Nu har våra medlemmar i Österbotten möjlighet att delta i den populära snabbkursen i att tolka olika företags bokslut. Som ekonom känner man förvisso en viss skyldighet att kunna detta men det är kanske en tid sedan kursen i redovisning tentades... Under ledning av Anders Tallberg, som till vardags bland annat verkar som Senior Fellow vid Hanken & SSE Executive Education, får vi en klar och tydlig genomgång av olika begrepp och vad man i första hand ska se på i sin analys. Kursen riktar sig närmast till försäljare, marknadsförare, företagare och allmänt till ekonomer som inte själva direkt jobbar med redovisning eller bokföring, men som i sitt jobb har nytta av att kunna analysera sitt, kundens eller konkurrentens bolag. Vi går bland annat igenom: - hur man läser och tolkar ett bokslut - vad som skiljer ”friska” företag från ”sjuka” - vad man speciellt ska se på när man uppskattar ett bolags närmaste framtid - vad de olika posterna i balansen berättar - vilka relationstal som är bra att kunna - hur man gör en snabbanalys av företaget Plats: Hanken, Handelsesplanaden 2, rum 236 Pris: 25 euro, inkl. kaffe/te och en salt bit Tid: kaffet serveras kl 15.45, föreläsningen börjar kl. 16.00 Anmälning och betalning: senast 3.3 till konto FI08 2400 3800 0049 01 med ref. 385.

FÖLJANDE NIORDBLAD UTKOMMER 3.4.2014 4 Niordbladet 1/2014


KIMONO – EN DRÄKT LIK ETT KONSTVERK Onsdag 19.3 kl. 17.00 I somras hölls en kimonoutställning i Galleri Lambert i Heinola. Utställningen byggdes främst upp runt Sari Sarjanens samling av kimonor. Sari Sarjanen har bott i Japan flera år. Då utbildade hon sig till ikebanalärare samt intresserade sig för kimonor och började samla på dem. Hon visar en del av sina kimonor för oss samt berättar om dräktens historia. Hon visar också hur man klär sig i en kimono. Presentationen hålls på finska. Kimonon är en japansk dräkt som använts i århundraden. Dräkten är av siden och handgjord till alla delar med vackra detaljer. Kimonon uttrycker bärarens sociala status, ålder och civilstånd. Man imponeras av dräkternas färgprakt och utförande. Deltagaravgift: 5 euro inkluderar smörgås och kaffe eller te. Plats: Kabinett Mikko i entrévåningen i Ingenjörernas och Ekonomernas hus, Banvaktsgatan 2, Östra Böle. Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före. Anmäl dig först och betala sedan till Niords konto med ref. 2574 senast 12.3.

SEFE-PROGRAM LEAN STARTUP – modell för framtiden Tisdag 18.3 kl. 17.00-20.00 Under kvällen får du bekanta dig med principerna kring Lean startup-modellen, som allmänt kan tillämpas i alla organisationer. I USA har det blivit en kraftigt växande trend att använda sig av lärdomar från Lean startupmodellen även i traditionella företag. Program: – Vad betyder Lean startup? – Varför anses den vara överlägsen traditio- nella, mekaniska modeller? – Vad kan vi alla lära av den? – Exempel och övningar Föreläsare och ledare är Eija Mäkirintala på Altononva Oy, presentationen sker på finska. Under kvällen bjuds på en salt bit. Tillställningen är kostnadsfri. Anmälning: senast 11.3 via www.sefe.fi > Logga in till medlemstjänsten > Anmälning till evenemang > SEFEs program. Plats: i centrum av Helsingfors. Noggrannare info vid anmälningen.

I SISTA MINUTEN Tisdag 25.3 kl. 19.00 Svenska Teatern I sista minuten är en komedi av den folkkära dramatikern Carin Mannheim. Komedin har varit en framgång i Sverige. Tre äldre damer fäller bitska repliker medan de hjärtligt skrattar med varandra och publiken. Men under den komiska grundtonen finns också ett mörkare stråk. Hur lever man med besvikelser, hur förlåter man gamla oförrätter? Hur håller man en vänskap vid liv, och hur får man nya vänner när tiden rinner ut? I rollerna bland andra Veronika Mattsson, Christina Indrenius-Zalewski och Sue Lemström.

Foto: Svenska Teatern

Pris: vuxen 30 euro, studerande 24 euro. Anmäl dig först och betala sedan till Niords konto med ref. 2930 senast 23.2. Biljetterna skickas hem. Niordbladet 1/2014 5


Niordare blickar framåt och bakåt I år firar Niord 90-årsjubileum. Temat för året är inspiration. Ett led i firandet är att presentera medlemmarna för varandra. Tanken är att 90 personer under året svarar på någon av de fem nedanstående frågorna. Svaren kan du ta del av, dels i varje nummer av Niordbladet, dels i en något längre tappning på niord.fi. Sänd gärna ditt svar på någon av frågorna och en högupplöst bild av dig själv till niord@sefe.fi. 1) Vad inspirerar dig? 2) Se 90 år framåt i tiden, hur nätverkar man då? 3) Vad skulle du ha för utbildning om du inte var ekonom?

Foto: Pixmac

6 Niordbladet 1/2014

Robert Räihä: 4) Prova mera på olika jobb och branscher.

Ensio Erä-Esko: 1) Den samhörigheten som Niordare kan ge varandra, allt sedan onkel Alex, vars gyllene nål min moster gav mig, då jag blev diplom ekonom.

Christian Grönroos: 3) Jag började studera vid Hanken mest av misstag. I Norsen var jag allra mest intresserad av historia och skulle gärna ha önskat fördjupa mig mera i det. Jag läste vid sidan om Hornborgs historia i många band. Så om jag inte var ekonom skulle jag antagligen vara historiker.

4) Vilket råd skulle du ha velat ge dig själv som yngre?

Riitta Halme: 1) Det är nog musik som inspirerar mig.

5) Berätta något roligt du kommer ihåg från ett Niord-program?

När Åbo studenter med Brahe Djäknar sjunger in våren på Valborgsmässoafton. På första maj sjunger jag tillsammans med andra studenter i barndomens Kajsaniemi eller i ungdomens Brunnsparken.


Henrik Järnström: 1) Schack inspirerar mig.

Kerstin Fager: 1) Mig inspirerar möten med mänskor.

Heidi Hintermeyer: 3) Jag skulle säkert vara en ”re-cycler” och skapa nytt av gammalt med hjälp av mycket varierande material. Kanske jag till och med skulle vara företagare.

Jaana Kähönen: 2) Mentorer har en allt viktigare roll i att hjälpa att bygga upp nätverk som stöder vars och ens personliga utveckling bäst.

KALLELSE TILL NIORDS ÅRSMÖTE Torsdag 27.3 kl. 18.00 Ekonomföreningen Niord r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18. På mötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden, bland annat fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga för år 2013. Niord bjuder på kaffe med tilltugg. Anmäl därför gärna om deltagande. Välkomna! Plats: Huvudposten, Mannerheimplatsen 1 B, kabinett Lakka i 1:a våningen. Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före. Styrelsen

Christoffer Slotte: 2) Man nätverkar antingen via internet eller via något ännu modernare, förutsatt att denna värld existerar om 90 år. Risken finns att mänskliga kontakter har ersatts av virtuella, vilket vore illa. Den andra möjligheten är att vi är tillbaka i stenåldern och nätverkar personligen.

13.2.2014

Lär dig leda kreativt bolag >> sida 3

Lean Startup växande trend >> sida 5

Niord 90 år:

Medlemmar blickar framåt och bakåt >> sida 6

Nina Kalk: 3) Om jag inte var ekonom (EM) skulle jag ha blivit skådespelare. Harri Tilli: 5) Bland annat snapsvisor tillsammans med Marianne Stenius på Niords 70-årsfest.

Camilla Häggkvist-Dahlback: 1) Människor som förverkligar sina drömmar.

VISUELL FÖRNYELSE Niords nittionde år inleds med ett Niordblad med nytt utseende! Vår logo är förnyad och färgvärlden bytt; vårt mål har varit att fräscha upp det visuella och komma med något nytt till jubileumsåret. Så småningom kommer förnyelsen att synas i all vår visualitet; webbsidan är under arbete och lanseras under våren. Det skulle vara roligt att höra din åsikt om förnyelsen! Tyck gärna till via feedback-knappen uppe till vänster på www.niord.fi eller skicka oss ett mail på niord@sefe.fi.

Niordbladet 1/2014 7


SEFE-PROGRAM I VASA: LÄR DIG MERA OM DIN KOMPETENS Torsdag 27.3 kl. 17.00–20.00 Vaasan Ekonomit ordnar i samarbete med Niord en gemensam utbildning där SEFEs karriärspecialister går igenom vilken kompetens du erhåller via jobbet och hur du kan göra den synlig. Under kvällen diskuterar vi vad kompetensen kan bestå av, hur du känner igen dina kompetensområden och olika sätt att dokumentera dem. Program: – Genomgång av kompetensområden som behövs i arbetslivet nu och i framtiden – Metoder för att känna igen sin kompetens – Övningar i att känna igen sin kompetens Under kvällen bjuds på en salt bit. Tillställningen är kostnadsfri och går på finska, men frågor kan ställas på svenska. Anmälning: senast 20.3 via www.sefe.fi > Logga in på medlemstjänsten > Anmälning till evenemang > SEFEs program Plats: i centrum av Vasa, noggrannare info vid anmälningen.

NOA NOA Tisdag 1.4 kl. 19.00 – ca 20.30

TARZAN Torsdag 3.4 kl. 18.30 Stadsteatern

Noa Noa Helsinki är en konceptbutik som endast säljer produkter av det danska märket Noa Noa. I kollektionen ingår härligt kvinnliga och nostalgiska kläder, accessoarer, skor och smycken.

Phil Collins står för musiken och sångerna och David Henry Hwang för manuset i musikalen Tarzan. Musikalen baserar sig boken Tarzan of the Apes av Edgar Rice Burroughs.

Vi bjuds på mousserande vin samtidigt som Noa Noas glada damer Pernilla Böhling och Anna Filén berättar om företaget och den aktuella kollektionen. Under kvällen får vi 20 procent rabatt på våra eventuella inköp. Adress: Universitetsgatan 7 Anmälning: senast 27.3. Besöket är gratis. Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före. 8 Niordbladet 1/2014

I musikalen strandar en liten engelsk pojke på Västafrikas kust då skeppet han varit på Foto: Hkt tillsammans med sina föräldrar förlist. Han blir uppfostrad av aporna i djungeln. Hans första kontakt med människor sker först i vuxen ålder och då träffar han också sin stora kärlek, Jane. Den tecknade Disneyfilmen om Tarzan, där Phil Collins stod för musiken, hade premiär år 1999. Musikalen om Tarzan är även baserad på handlingen och musiken i Disneyfilmen. Phil Collins blev belönad med en Oscar för musiken i filmen. I musiken förenas pop och musikalmelodier med afrikanska rytmer. Musikalen hade urpremiär 2006 på Richard Rogers Theatre i New York. Pris: vuxna 58 euro, barn (under 17 år) 30 euro Anmäl dig först och betala sedan till Niords konto med ref. 1795 senast 2.3. Biljetterna skickas hem.


SKILLLNADENS BRANDSTATION Lördag 5.4 kl. 14.00

TOVE JANSSON Onsdag 16.4 kl. 17.00 Ateneum

Skillnadens brandstation stod klar år 1891 och den fungerade som Helsingfors huvudbrandstation fram till 1975. Byggnaden är uppförd i rödtegel och den är ritad av arkitekt Theodor Höijer. Brandstationen har varit stängd på grund av renovering men öppnades igen 2013. I byggnaden finns även ett brandmuseum.

I år har det gått 100 år sedan Tove Jansson föddes. Ateneums omfattande jubileumsutställning presenterar Tove Janssons breda karriär som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, författare och skapare av Muminvärlden.

Kom och bekanta dig med brandstationen, till exempel tillsammans med barn eller barnbarn. Vi bekantar oss med räddningsverkets arbete, lokaliteter och utrustning. Vi får även ta oss en titt på museet. Vi får hoppas att det inte blir någon utryckning under besöket för då måste besöket annulleras. Adress: Högbergsgatan 26 Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före. Anmälning senast måndag 31.3.

”Inträdesstickers” delas ut kl. 16.45 i aulan utanför museibutiken varefter vi förflyttar oss till Ateneum-salen för att lyssna på en föreläsning om utställningens innehåll och bakgrund. Efter föreläsningen kan man bekanta sig med utställningen på egen hand. Vid behov når du Niord på tfn 044 777 1924 en timme före. Anmäl dig först och betala sedan 5 euro (normalpris utan föreläsning 12 euro) med ref. 1685 till Niords konto senast 6.4. Du kan ta sällskap med dig, pris 10 euro, under 18 år gratis.

NIORDS STYRELSE 2014

Ann-Louise Laaksonen ordförande

Nina Ingves vice ordförande

Petri Nousiainen vice ordförande

Maria Bäck

Hanna Gabriel-Robez

Johan Groop

Katia Gustafsson

Kirsti Lindberg-Repo

Tomas Ollus

Ritva Piehl-Kohonen

Adjungerad medlem SHS: Robin Westerberg Adjungerad medlem SSHV: Linus Nygren annlouiselaaksonen@gmail.com, nina.ingves@gmail.com, pnousi@gmail.com, kia.back@gmail.com, hanna.gabriel-robez@aktia.fi, jsegroop@gmail.com, katiagustafsson@gmail.com, kirsti.indbergrepo@gmail.com, tomas.ollus@gmail.com, ritva.piehl@welho.com

Niordbladet 1/2014 9


ANNONSERA FÖRMÅNLIGT! Om du vill nå 4 000 köpkraftiga ekonomer i huvudstadsregionen eller Österbotten så är Niordbladet ett utmärkt alternativ för din annons! Tidningen utkommer fyra gånger om året och läses bra, så vi kan garantera god synlighet till ett mycket förmånligt pris. En halvsidesannons till exempel kostar endast 400 euro! Ta kontakt med Catarina Söderström på tfn 0201 299 274 för att boka din annons.

AKTUELLT FRÅN HANKEN ALUMNSEMINARIUM: How to Build and Lead a World Class Service Company

1 april 2014

ALUMNSEMINARIUM: Mindfulness

29 april & 6 maj 2014

ALUMNTRÄFF I LONDON

16 maj 2014

Årets internationella alumndag arrangeras i London med halvdagsseminarium och festlig middag. Temat för dagen är start-ups och bland talarna finns Hankens hedersdoktor Björn Savén och Hankenalumn Micke Paqvalén.

ANMÄL DIG FÖRST – BETALA SEDAN! Anmälan till programmen görs via programanmälningen på vår webbsida eller genom att kontakta kansliet. Enbart en betalning duger inte som anmälan! Se anmälningsinstruktionerna på sista sidan i tidningen!

HANKENDAGEN I VASA

10 oktober 2014

Hankendagen är en alumndag för kunskap och nätverk. Den tionde Hankendagen ordnas på Hankens Vasa campus.

KOM MED I HANKENS LINKEDIN GRUPP Hanken har en grupp på LinkedIn för Hankens alumner, studenter och övriga intresserade av Hankens verksamhet. Som medlem i gruppen får du nyheter från Hanken, information om kommande alumnevenemang, dessutom kan du diskutera med andra Hankenalumner etc. MER INFORMATION OM EVENEMANGEN SAMT ANMÄLAN PÅ WWW.HANKENNETWORK.FI.

MAMMA MIA! Onsdag 17.12 Svenska Teatern En mor. En dotter. Tre möjliga pappor. Och ett bröllop du aldrig glömmer! Musikalen Mamma Mia! bygger på Abbas musik. Det är inte en musikal om Abba, men väl en musikal med 22 av ABBAs klassiska hitlåtar. Pris: vuxen 78 euro, studerande/barn 60 euro. Anmäl dig först och betala sedan till Niords konto med ref. 385 senast 31.5. Biljetterna skickas hem.

10 Niordbladet 1/2014


SEFEs LÖNEREKOMMENDATIONER Ingångslöner för nyutexaminerade Inom den privata sektorn är lönerekommendationen för nyutexaminerade 3 070–3 420 euro per månad år 2014. Rekommendationen gäller ordinarie arbete som motsvarar utbildningen, utan förmansuppgifter, och när arbetspraktiken under studietiden inte har varit långvarig. Variationsbredden beror på hur krävande arbetet är samt på skillnader mellan de regionala arbetsmarknaderna. Sommarlönerekommendationer Rekommendationerna baserar sig på en enkät som utfördes på hösten 2013, på den allmänna löneutvecklingen och prognoser för år 2014. Rekommendationerna gäller arbetsuppgifter där kraven motsvarar studienivån. Studiepoäng Huvudstadsregionen < 120 2 000 euro/månad 120–180 2 100 euro/månad 2 200 euro/månad > 220 2 300 euro/månad

SÅ ANNULLERAR DU DITT DELTAGANDE Ifall du inte kan delta i ett program, som du har anmält dig till, måste annulleringen göras senast på sista anmälningsdagen, annars måste du betala deltagaravgiften.

Utanför huvudstadsregionen 1 820 euro/månad 1 870 euro/månad 1 920 euro/månad 2 010 euro/månad

Rekommenderade arvoden för examensarbete Om studerande anställs för att göra sitt examensarbete eller sin prograduavhandling, rekommenderar SEFE att de får en lön på 2 400 euro per månad. Om man betalar en engångsersättning för examensarbetet, rekommenderas ett belopp på 7 000 euro. Om det till graduarbetet hör ett projektarbete, som redan i sig är till nytta för uppdragsgivaren, skall även detta beaktas i engångsersättningen.

EKONOMFÖRENINGEN NIORD R.F. MEDLEMSAVGIFTER ÅR 2014 SEFE NIORD TOTALT Euro Euro Euro Förvärvsarbetande 199,00 31,00 230,00 Icke-förvärvsarbetande (-50% av SEFE-avg) 99,50 31,00 130,50 * vård- och sabbatsledig * pensionär Arbetslös (-70% av SEFE-avg) 59,70 31,00 90,70 Pensionär, ej Forum/TE (-90% av SEFE-avg) 19,90 31,00 50,90 Utomlands, expatriat(-50% av SEFE-avg) 99,50 99,50 Moderskapsledig/värnpliktig/pens. makar 31,00 31,00 OAJ parallellmedlemskap 60,00 Maka/make/sambo som är medlem i SEFE -99,50 Maka/make som är medlem i TEK, TFiF -41,40 Nyutexaminerade, som ansluter sig inom 6 månader, får 50% rabatt på den totala medlemsavgiften för följande 24 månader. Om du ansluter dig efter 6 månader, men före 12 månader efter examen, får du rabatten för 12 månader. Endast en rabatt/person. Du erhåller den största rabatten. IAET-kassans avgift 78,00 euro är frivillig och du betalar den i samband med medlemsavgiften.

SEFE-PROGRAM SEFE ordnar många intressanta program under året. Alla program annonseras inte skilt. Därför lönar det sig att då och då ta en titt i SEFEs evenemangskalender på nätet och anmäla sig till något av de program som erbjuds. SEFEs program är öppna för alla oavsett vilken förening du hör till.

UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER I MEDLEMSREGISTRET Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i vårt register. Adressförändringar uppdateras automatiskt om du har använt postens adressförändringstjänst, men kolla gärna att uppgifterna gällande mobil, e-post och arbetsgivare stämmer. Kontakta medlemsregistret tfn 020 693 200.

Niordbladet 1/2014 11


Anmäl dig nu!

SEFE Ekonomgolf 6.6.2014, Kurk Golf

l ir Vem b s åkroenotme fare? gol

Som en del av Niords 90-års program har vi fått arrangörsansvar för den nationella SEFE Ekonomgolf tävlingen, som är öppen för alla SEFEs medlemmar. Som Niord-medlem deltar du samtidigt i vår traditionella och inspirerande NIORD Golf Cup. Anmälningen öppnar 1.3 kl. 9:00 så anmäl dig då snabbt för att försäkra dig om en plats i en högklassig och trevlig tävling med fina priser! Deltagaravgift:

55e (ingår tävlingsavgift, green fee, lunch, påse med snacks, golfkärra, rangepoletter, bastu och handduk) Tidtabell 6.6.: 08:15 Frukost på egen bekostnad, anmälning 09:15 Tävlingsinformation 10:00 Samstart och efter tävlingen lunch med prisutdelning Tävlingsformer: 1. Hcp 0-18,4. Slagspel med hcp 2. Hcp 18,5-36. Poängbogey (du kan delta även med högre hcp men poängen räknas från hcp 36.) Dessutom deltar alla automatiskt i följande tävlingar: scratch, närmast flaggan, längsta utslag. Alla niordare deltar i vår egen traditionella Niord Golf Cup som en separat tävling.

Anmälning och betalning: Från 1.3 kl. 9.00. Gå in på www.sefe.fi > logga in till medlemstjänsten > Anmälning till evenemang > SEFEs program. Vid anmälningen finns även möjlighet till betalning via webbank eller utskrift av faktura.

Info: catarina.soderstrom@niord.fi

Våra kurser förverkligas med understöd av

Ekonomföreningen Niord r.f. Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors Ansvarig utgivare: Catarina Söderström 0201 299 274 Cati Lilja 0201 299 275 Maria Stenholm 0201 299 209 E-post niord@sefe.fi alt. fornamn.efternamn@niord.fi Pärmfoto: Pixmac

Internet www.niord.fi Ordförande: Ann-Louise Laaksonen Redaktion och ombrytning: Oy Nordinfo Ab Lillviksvägen 6, 02360 Esbo 09 888 6017 e-post: redaktionen@nordinfo.fi ISSN 1455-6197

ANMÄLNING TILL NIORDS PROGRAM 1. www.niord.fi > programanmälning 2. niord@sefe.fi 3. telefon 0201 299 275 I samband med Helsingforsprogrammen når du Niord på tfn 044 777 1924. Konto: IBAN FI08 2400 3800 0049 01 SWIFT/BIC NDEAFIHH Du bör alltid anmäla dig; endast betalning duger inte som anmälning! Vi debiterar för avgiftsbelagda program om du inte har avbokat per sista anmälningsdag eller uteblir. Vi skickar faktura endast på uppmaning.

Niordbladet 1.14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you