Page 1


Secretariaat: Wolfsberg 68A 5721 HV Asten Rabobank Asten nr. 10.36.70.246 BESTUUR EN ORGANISATIE H.V. NIOBE

Seizoen 2008 - 2009

Voorzitter: Mari Peeters

Wolfsberg 68A

5721 HV Asten

0493 - 695901

Secretaris: Floor van Pelt

Anjerstraat 4

5721 EN Asten

06 - 30478211

Penningmeester: Vacature (Leonie Welten)

Rigaud de Cockstraat 4

5721 JT Asten

0493 - 694187

Technische Commissie: Wilma Welten

Bergweg 18

5721 JC Asten

0493 - 690777

Jeugdcommissie: Jessica Coenen

Strohuls 77

5721 DP Asten

06 - 55152601

Toernooi/activiteitencommissie: Anthony Peters Elfenbank 45

5721 NL Asten

06 - 25382823

P.R.-commissie: Suzanne van Lieshout Hilde van Pelt

Eikelaar 66 Voordeldonk 18

5721 DB Asten 5721 HM Asten

0493 - 695018 0493 - 694667

Wedstrijdsecretariaat: Wilma Welten

Bergweg 18

5721 JC Asten

0493 - 693099

Inleveren wedstrijdformulieren: Wilma Welten Bergweg 18

5721 JC Asten

0493 - 693099

Trainers: Marie-Anette Philipsen Peter Coolen Wilma Welten Mari Peeters Sharon van Duinhoven Johan van Brussel Ad van Geffen

Keskesweg 15a Kosmosplein 16 Bergweg 18 Wolfsberg 68A Tasmanstraat 10 Mercuriusstraat 5 Ter Hofstadlaan 64

5721 WS Asten 5721 XT Asten 5721 JC Asten 5721 HV Asten 5703 AV Helmond 5721 BD Asten 5711 VX Someren

0493 - 698447 0493 - 693242 0493 - 693099 0493 - 695901 06 - 40888104 0493 - 695880 06 - 54935522

Sporthal ”de Schop” Kantine ”de Schop”

Lienderweg 66 Lienderweg 66

5721 CN Asten 5721 CN Asten

0493 - 692438 06 - 10069253

Ledenadministratie: Nicole Bax

ledenadministratie@niobe.eu Europastraat 39

5751 AP Deurne

06 - 13843207

Redactie: Floor van Pelt

Floor_van_pelt@hotmail.com Anjerstraat 4

5721 EN Asten

06 - 30478211

Website van Niobe:

www.niobe.eu


Hollideeweg 7 5725 BH Asten Heusden Telefoon 0493-565056 Fax: 0493-565057 Email: andreverhoeven@planet.nl


Beste handbalmaatjes, Hier zijn we weer met het tweede clubblad van 2009. De carnaval zit er weer op en dat hebben we met de vereniging gevierd met een spectaculair handbaltoernooi! Iedereen was leuk verkleed en het was een zeer gezellige en sportieve avond! Ook staat er weer een nieuwe activiteit op het programma en wel een feestavond op 11 april voor HA, DA en DS. We hopen weer op veel en tijdige aanmeldingen! Het aanmeldformulier vind je los in dit clubblad. Verder kun je het volgende vinden in dit clubblad: • Een voorwoordje van de voorzitter • De plus sponsor actie • Een stukje van de TC commissie • Een stukje van de activiteiten commissie • Vacature Penningmeester • Verslagje van de carnavalstraining • Wedstrijdoverzicht zaalcompetitie e • Wedstrijdoverzicht veldcompetitie 2 helft • Overzicht voor de scheidsrechters en tijdwaarneming • Uitslagen en standen van januari en februari • Teamindeling veldcompetitie 2008/2009 • Een stukje over de dropping • De verjaardagen van maart en april De actie van de supermarkt Plus in Asten verloopt erg goed. Iedereen mag zijn kaarten en zegels nog tot en met 25 maart inleveren in de kantine! Wij van Niobe zijn jullie daar allemaal erg dankbaar voor!!! Het volgende clubblad komt weer uit in mei. Als jullie ervoor zorgen dat we weer leuke verslagen krijgen, dan maken wij er weer iets leuks van. Alvast een gezellig en feestelijk Pasen! Met sportieve groetjes,

De reactie Nicole Bax & Floor van Pelt

Vacature clubblad redactie: De redactie van het clubblad van Niobe is op zoek naar een nieuw lid. Wie komt onze redactie versterken??? Meld je snel aan of informeer bij: Floor van Pelt 06-30478211 Floor_van_pelt@hotmail.com


Voorwoord We hebben nu alweer het vierde clubblad van dit seizoen voor ons liggen. Sportief gezien gaat alles zijn gangetje dit seizoen. Alle handballende teams staan redelijk in hun competitie. Ze winnen regelmatig, maar soms verliezen ze ook. Ook qua bezetting van de trainers en coaches hebben we het (volgens mij) dit seizoen goed geregeld. Het volgende seizoen stopt Wilma met het trainen van de dames senioren, dus zijn we op zoek naar een nieuwe trainer. Tot mijn grote genoegen volgen Jan Swinkels, Pieter Linders en Roy van Kemenade dit jaar de cursus handbalscheidsrechter. Zij worden hierin persoonlijk begeleid door Gerard van Bussel. Wij hopen dat we als vereniging nog lang van hun scheidsrechterskwaliteiten gebruik mogen maken. De activiteitencommissie heeft voor carnaval haar (ik mag inmiddels wel zeggen) traditioneel verkleed carnavalstoernooi georganiseerd. Ikzelf heb helaas door ziekte (griep) af moeten zeggen. De volgende activiteit staat er al weer aan te komen en wel een quizavond voor de oudere leden. Verdere informatie volgt. De website www.niobe.eu zijn we inmiddels aan het updaten. De site is nu up-todate. Willen we dit houden dan zullen wij (leden, commissies en andere belangstellenden) regelmatig artikelen moeten sturen naar de webmaster. Ook ideeĂŤn over nieuwe rubrieken zijn welkom. Het jaarlijks pinksterhandbaltoernooi vindt dit jaar plaats op 30, 31 mei en 1 juni. De organisatie verloopt tot nu toe naar wens. Op deze dagen hoop ik alle leden actief handballend en/of actief meewerkend te kunnen begroeten. Ook toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom op deze dagen. Op deze plaats wil ik de actie van de Plus-supermarkt nogmaals onder de aandacht brengen (zie verderop in dit clubblad). De actie loopt nog tot het einde van deze maand. Ook losse zegeltjes zijn welkom. Op woensdag 22 april houden we de jaarvergadering. Aanvang 20.30 uur in de kantine van de sporthal. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Ouders hebben echter geen stemrecht. De agenda komt binnenkort op de site te staan. De notulen van de vorige jaarvergadering kun je hier dan ook vinden. Tot ziens Mari Peters Voorzitter


Beste leden en ouders

Zoals U misschien zelf al heeft kunnen zien loopt onze spaaractie goed! Wij willen U dan ook alvast bedanken voor het inleveren van de spaarkaarten. De laatste maand is nu ingegaan, probeer dus nog zoveel mogelijk zegels binnen te halen!

We hebben wel een tip voor U: Als U denkt dat U Uw spaarkaart niet meer vol krijgt, dan is het beter om gewoon losse zegels te sparen en deze in een envelop in te leveren. Lever alle (half)volle kaarten en losse zegels uiterlijk de laatste woensdag (25 maart) in bij Ton Bakens in de kantine. Dan proberen wij nog zoveel mogelijk volle kaarten te maken! Succes met het sparen!!!

P.R. Handbalvereniging Niobe


Op zondag 24 mei gaan we weer met de hele club op handbaltoernooi naar Moergestel waar de handbalclubs Roef en Taxandria hun gezamenlijk handbaltoernooi houden.

Noteer dit in je agenda. Als je niet kunt deze zondag meldt je dan af voor 26 maart bij Wilma Welten (wedstrijdsecretariaat@niobe.eu) of tel. 0493 690777. Op maandag 1 juni is het Pinkstertoernooi van Niobe in Asten. Hieraan doen alle teams mee. Kun je niet meedoen meldt je dan tijdig af bij je coach.

De zaalcompetitie is weer bijna afgelopen. Eind maart worden de laatste wedstrijden gespeeld. Op zaterdag 18 april begint de 2e helft van de veldcompetitie. Het programma van de veldcompetitie en de teamindelingen vinden jullie verderop in het clubblad.

Meivakantie: In de meivakantie (27 april tot en met 8 mei) zijn er geen trainingen.

Wij van de TC zoeken versterking van onze commissie. Heb je interesse of weet je iemand geef dit dan door. Verder zoeken we ook nog iemand die de indeling van de chauffeurs en scheidsrechter wil maken voor het komende seizoen.

De technische commissie van HV Niobe


Hallo Handbalmaatjes, Er zijn alweer verschillende activiteiten achter de rug. In januari heeft de Nieuwjaarsduik plaatsgevonden. Daarnaast hebben we de woensdag voor de carnaval een carnavalshandbaltoernooi georganiseerd. Ieder lid mocht maximaal twee vriend(inn)en meenemen om aan dit toernooi mee te doen. Door sommige spelers werd dit gedaan, anderen namen niemand mee. Wij van de organisatie vonden het weer een groot succes. Iedereen kwam leuk verkleed en we hebben tijdens de avond leuk met elkaar kunnen handballen. Hopelijk vonden jullie dit ook en kunnen we een aantal stukjes over het toernooi in dit clubblad lezen.

Groetjes de activiteitencommissie, Jessica, Eveline, Karlijn en Elke

Vacature Penningmeester Het bestuur is op zoek naar iemand die met volle overtuiging de taak van penningmeester wil gaan vervullen. Zoals iedereen zal weten is het financiĂŤle stuk van de vereniging een zeer belangrijk deel en moet zorgvuldig en goed georganiseerd worden. Ben jij diegene die ons bestuur kan versterken, laat het dan weten en meld je aan bij de voorzitter. Het bestuur

De carnavals training Was heel leuk iedereen was verkleed er waren ook een paar niet verkleed We hadden een soort van mini toernooi van 3 wedstrijdjes van 20 min gedaan daar na hadden we matbal of zo iets dat was ook heel leuk En toen was het al afgelopen


Wedstrijdoverzicht zaalcompetitie Als je op de aangegeven datum niet kunt rijden dan gaarne onderling ruilen Zaterdag 21 maart JC 11:20 uur Oranje Wit C2 Niobe C1

De Braak, Weth. Ebbenlaan 32 in Helmond

Vertrek: 10:40 uur Vervoer: Yanick Hagelaar, Indie Peeters, Dennis Habing Zondag 22 maart MB JB DS MC

Zaalwacht: Hilde van Pelt

9:00 uur Niobe B1 10:00 uur Niobe B1 11:00 uur Niobe 1 9:00 uur De Sprint C2

Aristos B1 Swift B1 HCB 1 Niobe C1

Scheidsrechter Floor van Pelt

Tijdwaarnemer Max Snoeijen Elke Olivier Tom op den Buijs

Fr. Hoebenhal, Schelde 1 in Deurne

Vertrek: 8:20 uur Vervoer: Myrthe Jeuken, Lise Heijligers, Britt Kessels DA

12:00 uur Bedo A1

Niobe A1

D'n Ekker, Wijnkelderweg 3 in Beek en Donk

Vertrek: 11:00 uur Vervoer: Karlijn Kuijpers, Rachelle Philipsen, Hilke Verberne HA

14:10 uur Oranje Wit A1 Niobe A1

De Braak, Weth. Ebbenlaan 32 in Helmond

Vertrek: 13:15 uur Vervoer: Bram van Stiphout, Jos Peeters, Mark Heldens Zaterdag 28 maart JB 10:50 uur MHV B1

Niobe B1

De Looierij, Brandsestraat 1 in Mill

Vertrek: 9:30 uur Vervoer: Sjoerd van Pelt, Frank van Oosterhout, Daniel Swinkels MB

11:40 uur De Sprint B2

Niobe B1

Fr. Hoebenhal, Schelde 1 in Deurne

Vertrek: 11:00 uur Vervoer: Salina Coolen, Angelique Bastiaans, Mirella Vaes Zondag 29 maart JC MC DA HA DS

Zaalwacht: Floor van Pelt

Scheidsrechter 9:00 uur Niobe C1 Tremeg C1 Roy van Kemenade 9:50 uur Niobe C1 Apollo C1 Roy van Kemenade 10:40 uur Niobe A1 De Sprint A1 11:50 uur Niobe A1 Helios '72 A1 15:40 uur Jasper Sport 2 Niobe 1 De Postel, Postel 18 Vertrek: 14:45 uur in Someren Vervoer: Bianca van de Laar, Jessica Coenen, Nicole Bax

Tijdwaarnemer Rachelle Philipsen Karlijn Kuijpers Keith Colley Hilke Verberne


WEDSTRIJDOVERZICHT VELDCOMEPTITIE 2E HELFT Als je op de aangegeven datum niet kunt rijden dan gaarne onderling ruilen Zaterdag 18 april JC 11:00 uur Bergeijk C1

Niobe C1

Let op! Ander shirt meenemen

Vertrek: Vervoer:

De Bergerheide, Eerselsedijk 40 in Bergeijk (buitenveld)

10:00 uur Yanick Hagelaar, Thomas van Boxmeer, Dirk de Veth

Zondag 19 april MC JB MB

9:30 uur Niobe C1 10:20 uur Niobe B1 11:20 uur Niobe B1

Helios'72 C1 Jasper Sport B1 Lido B1

HA

15:40 uur Jasper Sport A1

Niobe A1

Vertrek: Vervoer:

MB

JB

Rauwbraken, Rauwbrakenweg 38 in Berkel-Enschot (buitenveld)

Niobe B1

De Vlasakker, Artillerieweg 1 in Uden (buitenveld)

9:30 uur Wendy Verberne, Janine Hartman, Juul Verdonschot

13:00 uur Oranje Wit B1 Vertrek: Vervoer:

De Postel, Postel 18 in Someren

8:45 uur Britt Kessels, Melissa Verlaan, Mathob Boot

10:50 uur Helios'72 B1 Vertrek: Vervoer:

Tijdwaarnemer Frank van Oosterhout Kim Malfliet Suzanne van Lieshout Robbert Philipsen

14:50 uur Sander Hagelaar, Pieter Linders, Mark Heldens

Zaterdag 25 april MC 10:00 uur White Demons C1 Niobe C1 Vertrek: Vervoer:

Scheidsrechter Nicole Bax

Niobe B1

De Braak, Weth. Ebbenlaan 32 in Helmond

12:15 uur Jannick van Brussel, Frank van Oosterhout, Niek Berkers

Zondag 26 april JC HA

10:00 uur Niobe C1 10:50 uur Niobe A1

Aristos C1 MHV A1

Scheidsrechter Bram van Stiphout

Tijdwaarnemer Hendrik Bastiaans Janet Snoeijen


Zaterdag 2 mei JB 11:50 uur Bergeijk B1

Niobe B1

Let op! Ander shirt meenemen

MB

Vertrek: Vervoer:

10:45 uur Robbert Philipsen, Lars van Asten, Kaming Ming

13:00 uur Oranje Wit B1

Vertrek: Vervoer: Zondag 3 mei

De Bergerheide, Eerselsedijk 40 in Bergeijk (buitenveld)

Niobe B1

De Braak, Weth. Ebbenlaan 32 in Helmond

12:15 uur Joyce Welten, Kim Heldens, Mara Harryvan Scheidsrechter

Tijdwaarnemer Marion van de Eijnden Britt Swinkels

MC JC

10:00 uur Niobe C1 10:50 uur Niobe C1

Saturnus C1 Saturnus C1

Femke Leenen Femke Leenen

HA

12:00 uur VHC A1

Niobe A1

Amundsenlaan, Amundsenstraat 1 in Valkenswaard (buitenveld)

Vertrek: Vervoer:

11:00 uur Jos Peeters, Joris Zegveld, Koen Roelofs

Zaterdag 9 mei MC 10:50 uur Taxandria C1

Niobe C1

Let op! Ander shirt meenemen

JC

Vertrek: Vervoer:

(buitenveld)

9:45 uur Jenny Meulendijks, Lieke van Ingen, Mirthe Jeuken

13:40 uur De Sprint C1 Vertrek: Vervoer:

De Leye, Baerdijk 43 in Oisterwijk

Niobe C1

Frans Hoebenhal, Schelde 1 In Deurne

13:00 uur Indie Peeters, Dennis Welten, Kevin Sprengers

Zondag 10 mei Scheidsrechter JB HA

10:15 uur Niobe B1 11:15 uur Niobe A1

Zaterdag 16 mei JB 11:00 uur Acritas B1 Vertrek: Vervoer: Zondag 17 mei

Helios'72 B1 Jupiter'75 A1

Niobe B1

De Pitstop, Geneneind 6 in Bakel (buitenveld)

10:15 uur Sjoerd van Pelt, Daniel Swinkels, Danny Bastiaans

JC MC

10:00 uur Niobe C1 10:50 uur Niobe C1

White Demons C1 Jasper Sport C1

HA

14:10 uur Oranje Wit A1

Niobe A1

Vertrek: Vervoer:

Tijdwaarnemer Keith Colley Peti SauvĂŠ

Scheidsrechter Hilde van Pelt Hilde van Pelt

Tijdwaarnemer Mark Heldens Koen Roelofs

De Braak, Weth. Ebbenlaan 32 in Helmond

13:15 uur Hendrik Bastiaans, Bram van Stiphout, Keith Colley


Hier had uw advertentie kunnen staan.

Nu ook lekkere verse sappen en smoothies.


Scheidsrechters en tijdwaarnemers opgelet: Van alle senioren, A-jeugd en oudste B-jeugd wordt verwacht dat ze bij thuiswedstrijden bij toerbeurt als scheidsrechter of tijdwaarnemer fungeren. Indien je op de datum dat je staat ingepland niet kunt fluiten en/of tijdwaarnemen regel dan zelf iemand anders. Zorg ervoor dat jij (of je vervanger) op de juiste datum en tijdstip aanwezig bent. Bij in gebreke blijven kan een schorsing voor een (of meer) wedstrijd(en) bij je eigen team volgen. Zorg dat je minstens een kwartier voor de wedstrijd in de zaal aanwezig bent.

OVERZICHT SCHEIDSRECHTERS EN TIJDWAARNEMERS Datum 19-4-2009 19-4-2009 19-4-2009

Tijd 9:30 uur 10:20 uur 11:20 uur

Team MC JB MB

Scheidsrechter Nicole Bax

26-4-2009 26-4-2009

10:00 uur 10:50 uur

JC HA

Bram van Stiphout

Hendrik Bastiaans Janet Snoeijen

3-5-2009 3-5-2009

10:00 uur 10:50 uur

MC JC

Femke Leenen Femke Leenen

Marion van de Eijnden Britt Swinkels

10-5-2009 10-5-2009

10:15 uur 11:15 uur

JB HA

17-5-2009 17-5-2009

10:00 uur 10:50 uur

JC MC

Suzanne van Lieshout

Tijdwaarnemer Frank van Oosterhout Kim Malfliet Robbert Philipsen

Keith Colley Peti SauvĂŠ Hilde van Pelt Hilde van Pelt

Mark Heldens Koen Roelofs


Uitslagen en standen van januari en februari

Meisjes C: Poule 03

rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil

Oranje Wit C1 Bergeijk C1 Saturnus C1 MHV C1 Bouwcenter Centen HV C1 De Sprint C2 Niobe C1 Apollo C1 MHV C2 PSV Handbal C2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28-02-09 15-02-09 07-02-09 01-02-09 18-01-09 11-01-09 04-01-09

3162 3081 2874 2671 2506 2296 2101

14 16 14 15 16 15 15 15 15 15

14 14 11 10 9 6 5 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Oranje Wit C1 Niobe C1 Bouwcenter Centen HV C1 Niobe C1 Niobe C1 Saturnus C1 Apollo C1

0 2 3 5 7 9 10 11 12 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 28 22 20 18 12 10 6 4 2

190 192 151 175 180 150 121 49 82 65

68 71 96 101 121 150 126 163 237 222

- Niobe C1 - Bergeijk C1 - Niobe C1 - PSV Handbal C2 - MHV C1 - Niobe C1 - Niobe C1

122 121 55 74 59 0 -5 -114 -155 -157 11 3 20 21 2 10 1

8 - 13 2 4 9 9 8

4 18 4 10 17 8

- 10 - 10 - 18 9 5 7

Jongens C: Poule 03

rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil

Aristos C1 Bergeijk C1 Taxandria C1 Habo '95 C1 Saturnus C1 De Sprint C1 Tremeg C1 Niobe C1 Oranje Wit C2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-03-09 15-02-09 08-02-09 18-01-09 10-01-09 03-01-09

3277 3022 2866 2412 2210 2002

14 14 13 13 13 14 13 13 13

13 11 9 9 6 5 2 2 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0

Niobe C1 Saturnus C1 Niobe C1 Niobe C1 Aristos C1 Tremeg C1

1 3 3 3 7 9 11 11 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 22 19 19 12 10 4 4 4

239 162 203 170 169 124 73 94 79

131 89 144 115 197 150 129 172 186

108 73 59 55 -28 -26 -56 -78 -107

- Bergeijk C1 - Niobe C1 - Taxandria C1 - De Sprint C1 - Niobe C1 - Niobe C1


Meisjes B: 3e klasse 3C rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil Saturnus B1 1 Jupiter '75 B1 2 Lido B1 3 HCG B1 4 Niobe B1 5 Aristos B1 6 Acritas B1 7 Bergeijk B2 8 EHV B1 9 De Sprint B2 10 01-03-09 15-02-09 08-02-09 01-02-09 18-01-09 11-01-09 04-01-09

3256 3049 2847 2557 2346 2187 2024

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

14 9 7 7 7 7 4 5 4 4

1 3 2 2 1 0 3 1 1 0

0 3 6 6 7 8 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 21 16 16 15 14 11 11 9 8

Niobe B1 HCG B1 Niobe B1 Acritas B1 Jupiter '75 B1 Niobe B1 Niobe B1

335 195 202 174 161 169 162 156 138 190

92 158 195 205 178 218 190 198 183 265

243 37 7 -31 -17 -49 -28 -42 -45 -75

- Saturnus B1 - Niobe B1 - EHV B1 - Niobe B1 - Niobe B1 - Bergeijk B2 - De Sprint B2

2 9 14 11 19 10 21

-

15 20 5 11 10 7 14

Jongens B: 2e klasse 2A

rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil

Oranje Wit B1 MHV B1 Swift B1 Niobe B1 Saturnus B1 Bouwcenter Centen HV B1 Habo '95 B1 Aristos B1 Tremeg B1 EHV B1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28-02-09 15-02-09 07-02-09 01-02-09 25-01-09 18-01-09 11-01-09 04-01-09

3334 3038 2753 2629 2440 610 2258 2093

16 15 15 15 15 15 15 15 15 16

14 13 11 10 8 7 7 4 2 0

Aristos B1 Niobe B1 Oranje Wit B1 Niobe B1 Bouwcenter Centen HV B1 Niobe B1 Niobe B1 Niobe B1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 5 7 8 8 11 13 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 26 22 20 16 14 14 8 4 0

376 432 389 354 332 379 314 266 154 169

240 317 304 229 301 317 282 350 382 443

136 115 85 125 31 62 32 -84 -228 -274

- Niobe B1 - Tremeg B1 - Niobe B1 - Saturnus B1 - Niobe B1 - Bouwcenter Centen HV B1 - EHV B1 - MHV B1

18 40 14 21 20 31 40 26

-

17 6 12 15 21 23 4 30


Dames A: 3e klasse 3A

rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil

De Sprint A2 DOS '80 A1 Habo '95 A2 Lido A1 Niobe A1 Bouwcenter Centen HV A2 Bedo A1 Acritas A1 VHC A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-03-09 15-02-09 08-02-09 18-01-09 11-01-09 04-01-09

7891 3012 2932 2480 2269 2071

14 12 13 13 13 14 13 13 13

12 11 11 6 4 4 4 3 2

0 0 0 0 2 1 0 0 1

Habo '95 A2 Niobe A1 Niobe A1 Niobe A1 Bouwcenter Centen HV A2 De Sprint A2

2 1 2 7 7 9 9 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 22 22 12 10 9 8 6 5

261 210 241 146 182 169 139 139 115

163 116 129 185 233 208 171 207 190

- Niobe A1 - Lido A1 - DOS '80 A1 - Acritas A1 - Niobe A1 - Niobe A1

98 94 112 -39 -51 -39 -32 -68 -75

23 9 14 23 14 30

-

6 10 24 21 14 15

15 23 16 29 10 19

-

16 24 23 19 24 16

Heren A: 2e klasse 2C

rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil

Bedo A1 1 De Sprint A1 2 Bergeijk A1 3 Oranje Wit A1 4 Helios '72 A1 5 Niobe A1 6 Achilles '95 A1 7 Jupiter '75 A1 8 VHC A1 9

14 14 14 13 13 13 13 13 13

01-03-09 15-02-09 08-02-09 01-02-09 10-01-09 04-01-09

Niobe A1 Achilles '95 A1 Niobe A1 De Sprint A1 Jupiter '75 A1 Helios '72 A1

3306 3009 2893 2726 2231 2038

13 11 9 8 6 5 3 3 0

0 1 1 0 1 0 1 0 0

1 2 4 5 6 8 9 10 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 23 19 16 13 10 7 6 0

295 380 323 271 257 244 207 182 170

210 271 256 230 237 260 253 294 318

- Bedo A1 - Niobe A1 - Bergeijk A1 - Niobe A1 - Niobe A1 - Niobe A1

85 109 67 41 20 -16 -46 -112 -148


• • • • • •

Voor nieuwe en gebruikte auto’s APK keuringen en reparaties Banden en LM-velgen Schade reparaties taxaties Vernieuwen voorruiten Trekhaken – accessoires


Dames senioren:

3e klasse 3D

rang gesp gew gel verl sp punt voor tegen verschil

Bergeijk 2 Lido 1 De Sprint 3 MHV 3 Jasper Sport 2 Niobe 1 Oranje Wit 1 HCB 1 Helios '72 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04-03-09 01-03-09 15-02-09 08-02-09 18-01-09 04-01-09

2582 3324 2971 2831 2375 2049

14 13 13 13 13 13 14 13 14

10 10 9 8 7 4 4 2 2

2 0 1 2 0 1 1 1 0

Niobe 1 Niobe 1 MHV 3 Bergeijk 2 Helios '72 2 Niobe 1

2 3 3 3 6 8 9 10 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 20 19 18 14 9 9 5 4

195 224 217 172 197 141 165 122 153

136 143 162 165 188 173 197 179 243

59 81 55 7 9 -32 -32 -57 -90

- Oranje Wit 1 - Lido 1 - Niobe 1 - Niobe 1 - Niobe 1 - Jasper Sport 2

10 7 19 16 14 11

-

18 14 16 9 16 12


Teamindeling veldcompetitie 2008/2009 Meisjes B Coach: Peter Coolen

(0493) 69 32 42

Joyce Welten Salina Coolen Angelique Bastiaans Michelle Manders Lian Snoeijen Wendy Verberne Mirella Vaes Janine Hartman Juul Verdonschot Kim Heldens Mara Harryvan

(0493) 69 07 77 (0493) 69 32 42 (0493) 69 66 65 (0493) 69 28 27 (0493) 69 61 94 (0493) 69 36 45 (06)15 16 86 66 (0493) 69 69 13 (0493) 69 59 60 (0493) 69 37 07 (0493) 69 70 59

Meisjes C Coach: Theo Manders

(0493) 69 28 27

Malou van Pelt (dispensatie) Nienke Verberne Jenny Meulendijks Lise Heijligers Britt Kessels Danique Manders Karlijn Engels Lieke van Ingen Mirthe Jeuken Melissa Verlaan Mahtob Boot Mohabed Kutobi

(0493) 69 54 90 (0493) 69 58 41 (0493) 84 35 98 (0493) 56 02 84 (0493) 68 82 12 (0493) 69 28 27 (0493) 69 56 76 (0493) 69 58 72 (0493) 69 61 34 (0493) 69 66 94 (0493) 69 98 57 (0493) 69 76 80

Jongens C Coach: Bep Hagelaar

(0493) 69 47 77

Dennis Welten Yanick Hagelaar Indie Peeters Dennis Habing

(0493) 69 07 77 (0493) 69 47 77 (0493) 78 58 90 (0493) 69 72 71

Heren A Coach: Ad van Geffen

06-54935522

Roy van Kemenade (dispensatie) Sander Hagelaar Hendrik Bastiaans Bram v Stiphout Keith Colley Pieter Linders Mark Heldens Jos Peeters Joris Zegveld Koen Roelofs

(0493) 69 73 98 (0493) 69 47 77 (0493) 69 66 65 (0493) 69 62 06 (0493) 67 08 48 (0493) 69 58 13 (0493) 69 37 07 (0493) 69 59 01 (0495) 69 73 62 (0493) 69 65 92

Jongens B Coach: Johan van Brussel

(0493) 69 58 80

Robbert Philipsen Sjoerd van Pelt Frank van Oosterhout Max Snoeijen Daniel Swinkels Jannick van Brussel Danny Bastiaans Stefan Habing Lars van Asten Kaming Ming Niek Berkers

(0493) 69 84 47 (0493) 69 54 90 (0493) 69 34 68 (0493) 69 61 94 (0493) 69 58 73 (0493) 69 58 80 (0493) 69 66 65 (0439) 69 72 71 (0493) 69 36 39 (0493) 69 28 50 (0493) 69 57 69

Kevin Sprengers (dispensatie) Luuk Roelofs (dispensatie) Stef Swinkels

(0493) 32 10 07 (0493) 69 65 92 (0493) 69 70 91 (0493) 69 10 49 (0493) 32 30 78

Thomas van Boxmeer Dirk de Veth


Thomas van Boxmeer

2

maart

Michelle Manders

3

maart

Kim Heldens

5

maart

Juul Verdonschot

7

maart

Ad van Geffen

8

maart

Leonie Welten

16

maart

Koen Roelofs

22

maart

Hilke Verberne

27

maart

Mari Peters

27

maart

Nienke Verberne

29

maart

Hendrik Bastiaans

31

maart


Manders Transport B.V. Venlo Van Heemskerckweg 7 5928 LL Venlo Tel 077-3875747 Fax 077-3873537 -

Transport Opslag Distributie


Ommelseweg 47, Asten (0493)-693807 www.intersport-thijssen.nl

Legro Transportbedrijf BV Gerstdijk 5 5704 RG Helmond


Stef Swinkels

1

april

Gerard van Bussel

5

april

Bianca van de Laar

15

april

Mark Heldens

25

april


Woning- en utiliteitsbouw IndustriĂŤle installaties

Keskesweg 15 A

Automatisering en procesbesturing Data- en telecommunicatie

5721 WS Asten

Paneelbouw Agrarische sector

Tel. 0493 69 15 38

Clubblad Niobe Maart 2009  
Clubblad Niobe Maart 2009  

Clubblad Niobe Maart 2009

Advertisement