Page 1

NIOBB 1 Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond


COLOFON

Jack High is een uitgave van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond en verschijnt drie keer per jaar. Leden van de NIOBB ontvangen Jack High via het secretariaat van hun club. Oplage: 1100 Redactie en vormgeving: Peter Snel Aan dit nummer hebben meegewerkt: Jan Lenselink, Jan Reinders, Wim Smit, Henk Woods, Frans Roberts, Henk Kwant, Jan Werdler Druk: Drukwerkdiscounter.nl Heeft u iets te melden? Moet u iets van het hart? Wilt u een ervaring delen met anderen? Schroom dan niet en mail uw tekst naar: pr@bowlsnederland.nl En als u nog geen afscheid heeft kunnen nemen van pen en papier mag opsturen via de postbode ook: Redactie Jack High, Bredaseweg 76, 4702 KV Roosendaal. Het volgende nummer van Jack High verschijnt medio september 2015. Kopij graag voor half augustus 2015 inleveren. Š 2015 Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

2

INHOUD

Colofon en inhoud Column: Verkeerde vraag Bowls, maar dan anders Nationale Sportweek Een levende legende Werk in uitvoering OSV Breda Mijmeringen Verhalen van de helpdesk ABC op de Sportweek Zet bowlsclubs op de kaart BCO al 25 jaar sterk

2 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 19

\


Column: Verkeerde vraag Jan Lenselink, voorzitter van de NIOBB, schrijft deze column op persoonlijke titel. De inhoud is zijn verantwoordelijkheid, kan prikkelend zijn en hoeft niet de mening van het bestuur te verwoorden.

bowlssport zodat meer mensen bowls leren kennen? • Willen we kansen om nieuwe verenigingen op te richten benutten? • Willen we dat Nederland op internationale toernooien is vertegenwoordigd?

Als de meerderheid van de verenigingen deze vragen met “nee” beantwoordt dan dienen we ons af te e afgelopen maanden heb ik van verschilvragen of de NIOBB wel bestaansrecht heeft. lende, ook niet aangesloten, verenigingen Als de meerderheid “ja” zegt dan hebben de verenide volgende vraag gekregen: “Waarom gingen ook de morele plicht om er voor te zorgen dat zouden we als vereniging lid van de voor 1 september er minimaal één kandidaat voor NIOBB blijven of worden”? Ik vind dat de verkeerde de functie van secretaris / penningmeester in het vraag. Elke bowlsvereniging zou zich zelf de volbestuur is en er voldoende mensen zijn die gende vragen, in willekeurige volgorde, als wedstrijdleider willen optreden. Bovendienen te stellen: staande is niet uniek voor de NIOBB. Veel (kleine) sportbonden worstelen met deze • Willen we bowls volgens de actuele spelvragen en hebben een (te) klein bestuur. regels spelen? Daarom is het NOC NSF een discussie met • Willen we 1 x in de 2 jaar aan een clinic de leden gestart over de organisatie van de van een Engelse coach deelnemen? sport in Nederland. Aan die discussie wil ik • Willen we leden de kans geven om aan actief deelnemen want steeds meer mensen willen Nederlandse kampioenschappen en regiowedstrijsporten / bewegen maar steeds minder mensen den mee te doen? willen zich binden. Mogelijk moet het hele model van • Willen we onze vereniging op de website sport.nl verenigingen en bonden “op de schop”. Mijn inzet is promoten? om te komen tot een model waardoor meer mensen • Willen we minimaal 3 x per jaar een ledenblad gaat sporten en bewegen. ontvangen? Lukt dat, dan gaan er naar mijn overtuiging ook • Willen we via digitale nieuwsbrief op de hoogte meer mensen op meer plaatsen bowls spelen, want blijven van het wel en wee van de bowlssport? bowls heeft als sport veel te bieden. Dat doel berei• Willen we ondersteuning bij het werven van nieuwe ken we alleen als alle verenigingen zich in blijven leden? zetten voor de NIOBB en het bestuur op welke • Willen we geïnformeerd worden over subsidiemomanier dan ook ondersteunen. Ik hoop dat alle vergelijkheden bijvoorbeeld voor aanpassingen van de enigingen de gestelde vragen accommodatie voor gehandicapten? met “ja” beantwoorden. • Willen we onze sport bij gemeenten en provincies promoten en actief aan de nationale sportweek deelnemen? • Willen we een moderne website over de

D

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

3


Shortmat, een vorm van bowls maar d In Nederland spelen een aantal mensen shortmat, waaronder Frans Roberts. Omdat hij vlak bij Eindhoven woont speelt hij alleen of samen met zijn vrouw mee in een Belgische competitie.

Frans Roberts. Omdat hij vlak bij Eindhoven woont speelt hij alleen of samen met zijn vrouw mee in een Belgische competitie. Daarnaast speelt Frans mee in toernooien die door de SMPT (Short Mat Players Tour) georganiseerd worden. Frans speelt vooral mee in Engeland en België. Vanwege de kosten speelt hij niet elk jaar in Ierland en Zweden. Tijdens hortmat wordt gespeeld op een mat van de laatste twee toernooien in Engeland werd Frans 1,83 meter breed en 13,75 meter lang. Men in zijn groep tweede door de vijfde wedstrijd in zijn kan de bowls gebruiken die men voor het poule te winnen van de speler die na vier wedstrijnormale bowls gebruikt, maar ze moeten den drie punten boven hem stond. Bij de SMPT wel voldoende curve hebben. Wat maakt deze sport geld eerst het onderlinge resultaat en dan pas het zo spannend en fascinerend. Deze sport vraagt pre- shotsaldo. Saskia Schaft en Jan Reinders doen ook cisie en tactiek van je, omdat de head veel kleiner mee aan de toernooien van de SMPT, maar missen is dan bij het normale bowls, het op deze mat iets de ervaring die Frans heeft opgedaan in België. Wel makkelijker is om een head te verstoren, mannen en is te zien dat ze het spel steeds beter onder de knie vrouwen tegen elkaar spelen en een foutje gemakkrijgen en het wachten is op de doorbraak. kelijke afgestraft kan worden. Om een drive iets moeilijker te maken ligt in het midden van de mat een balk van ongeveer 38 centimeter en mag men met zijn schoen niet op of over een bepaalde lijn komen. Ook krijgt de tegenstander drie punten als men voor de derde keer een dead end maakt of als een bowls of jack over de fender het veld verlaat. Wie wel eens wil kijken hoe dit spel gespeeld wordt kan filmpjes vinden op You Tube. Type bijvoorbeeld bij Google in short mat you tube. In Nederland spelen een aantal mensen dit spel naast het normale bowls. Een van hun is

S

4


ar dan anders Saskia Schaft en Jan Reinders deden mee aan het shortmat toernooi in Bromsgrove. Het heet de English Masters en wordt

S

askia verloor de eerste vier wedstrijden en kwam in de vijfde wedstrijd sterk terug en won de wedstrijd na een achterstand van 2-7. Ze speelde daarna in de Wooden Spoon. Dat is een afvalronde van de als zesde geplaatste speler. Omdat haar tegenstander ziek was geworden kreeg ze meteen een bye. In de tweede ronde speelde ze een geweldige wedstrijd en wist met haar laatste bowl de jack mee te nemen en twee te scoren. Daarmee haalde ze nog een tiebrak binnen. Helaas werd die door de spanning verloren. Jan verloor in de voorronde al zijn wedstrijden waarvan er twee nipt werden verloren. In de Wooden

Frans Roberts in actie op de shortmat in Engeland.

De linkshandige Saskia Schaft tijdens de delivery van de wood.

Spoon verloor hij ook zijn eerste wedstrijd. Het toernooi heeft toch weer veel ervaring opgeleverd. Spelers met een denkwijze van bowls komen met shortmat niet uit de voeten. Shortmat heeft een totaal andere tactiek dan bowls en dat weer te merken ook. Door deelname aan minimaal ĂŠĂŠn worldmasterstoernooi mogen de beste vier spelers van alle landen meedoen aan de Worldcup dat in augustus wordt gespeeld. Esther, Frans, Jan en Saskia mogen dus namens Nederland hier aan meedoen.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

5


NIOBB werkt aan naamsbekendheid tijdens de Nationale Sportweek Meer aan de naamsbekendheid van de bowlssport werken dan aan het winnen van leden: dat was het doel van de NIOBB tijdens de Nationale Sportweek. Peter Snel was in Doetinchem tijdens de officiele opening en zag dat het goed was.

6

Of dat nationaal ook is gelukt is nog niet duidelijk, maar in Doetichem, waar het evenement op 18 april feestelijk en officieel werd geopend, weet men nu in ieder geval wat bowls is. Met ondersteuning van Bowlsclub Haaksbergen konden belangstellenden ‘snuffelen’ aan bowls. Veel meer was het niet want de omstandigheden waren uiteraard, met een mat op het hobbelige en schuin aflopende marktplein, verre van ideaal. Er waren niettemin behoorlijk wat voorbijgangers die de woods ter hand namen en een poging waagden, met meer of minder succes. Een dag later werd de demonstratie nog eens dunnetjes overgedaan in Lochem, weer


met hulp van leden van de Haaksberge bowlsclub en de plaatselijke korfbalclub. Opmerkelijk was de belangstelling van de jeugd. In Lochem konden drie nieuwe leden worden genoteerd voor Haaksbergen, waaronder twee zeer jonge talenten. Dat meedoen aan de Nationale Sportweek niet overal een succes werd, ontdekte de Almere Bowls Club. Zie voor een verslag pagina 16.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

7


Willie Wood, een levende legende Tijdens het Dutch Open II 2014 toernooi en Haarlem was Henk Woods in de gelegenheid om een interview te hebben met de befaamde Schotse bowlsspeler William Walker Wood

W

8

op. Ik speel nog steeds wedstrijden, zeven maanden in het jaar indoor en vijf maanden outdoor. Een van mijn wensen is nog eens de oudste bowler te zijn die de Schotse singles wint. Zolang ik bowls kan spelen zal ik het blijven proberen.” “De grootste verandering die ik in de bowlssport meemaakte was de overgang van bowls (woods), gemaakt van lignum vitae, de hardste houtsoort van de wereld naar bowls gevormd en gemaakt van een kunsthars. Er kwamen daardoor steeds meer smaller spelende bowls op de markt met meer mogelijkheden om op andere ondergronden te spelen. Om de bowlssport te stimuleren hebben de bonden van Engeland, Wales, Ierland en Schotland een competitie opgezet voor jongeren onder de 25 jaar. Dit slaat erg aan. Ik begeleid nu bij dit Dutch Open toernooi het Schotse team. Let in de toekomst op de twee Schotse spelers Ronnie Duncan en Derek Oliver. Zij zijn veel belovende spelers voor de toekomst.” “Ik geniet ervan om jonge mensen te begeleiden en te coachen. Ik vind het fijn om hier in Haarlem bij de Dutch Open te zijn. Om bowls te promoten neem ik momenteel deel aan een televisieshow voor een commerciële zender, TV London. Het heet Beat the Specialist. Ik neem het dan op tegen een goede amateursporter, uit wat voor sport dan ook. Deze persoon kan een geldbedrag winnen als hij mij verslaat. Uit alles is wel te begrijpen dat ik helemaal bezeten ben van de bowlssport. Bowls zit in mijn bloed. “

illie Wood werd geboren op 26 april 1938 en groeide op in Gifford. Op 26 april 1938 trouwde hij met Morag en samen hebben ze een dochter Sylvia, een zoon Colin en kleindochter Lily. Willie woont nog steeds in Gifford, dichtbij Edinburgh. “Ik ben geboren in een echte bowlsfamilie. Mijn grootouders, vader, moeder, ooms en tantes speelden allemaal bowls. Mijn vader, William Edward, was Schotse single kampioen in 1967. Helaas overleed mijn 17 jarige broer in 1961. Hij was een erg goede bowlsspeler. Tot mijn 12e jaar heb ik gevoetbald. Daarna ben ik in 1951 bowls gaan spelen. In de club waar ik nog steeds lid van ben mocht je niet eerder aan kampioenschappen deelnemen of je moest minstens 18 jaar zijn. Maar bij mijn eerste deelname won ik daar mijn eerste clubkampioenschap. Daarna was ik voor twee jaar dienstplichtig militair en heb daarna een jaar bijgetekend. Er moest brood op de plank komen. Ik heb die jaren geen bowls gespeeld. Ik begon weer in november 1959 bij mijn club en in 1960 werd ik werd weer clubkampioen.” “In 1966 werd ik geselecteerd voor het Schotse team en daarin heb ik 45 jaar gespeeld zowel nationaal als internationaal.” “In 1992 werd ik benoemd tot MBE (Member (of the In het boek The Story of Bowls from Drake to Bryant Order of the Britsch Emwordt door C.M. Jones een beschrijving pire). Daar ben ik heel trots gegeven van de ooit best gespeelde


Willie Wood: “Let in de toekomst op de twee Schotse spelers Ronnie Duncan en Derek Oliver. Zij zijn veel belovende spelers voor de toekomst.”

bowlswedstrijd tussen David Bryant en Willie Wood. Zij troffen elkaar in de halve finale van het wereldkamioenschap in het Schotse Aberdeen, Westburn Park. Hoewel Bryant die wedstrijd verloor met 21 – 18 was dit een klassieke wedstrijd van concentratie en mentale strijd. In het boek The Game of Bowls van David Bryant & David Rhys Jones beschrijft Bryant Willie Wood als volgt: Willie Wood is in de bowlssport een van de spelers die altijd zichzelf is gebleven. Hij won medailles in de vijf werelddelen – mogelijk de enige speler die dat tot nu toe is gelukt. Ik ken Willie al veel jaren als vriend en rivaal in de bowlssport en ik beschouw hem als een grote all-roundspeler. Hij kwam in zijn bowwlsleer-

tijd veel jaren uit voor Schotland voordat hij aangewezen werd als laatste speler (skip). Hij denkt veel na over het spel en is een gedegen tacticus, die alle shots van het spel kan spelen. Hij haalt het beste naar boven uit zijn teamspelers dat tot zijn recht kwam in Auckland (1990, Commonwealth Games, gouden medaille). Hij heeft in de sport een zeer goede reputatie. Hij is een geweldige singles speler waartegen ik op de green vele malen heb gespeeld. Ik ben er trots op om hem te kennen.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

9


Werk in uitvoering De foto’s op deze pagina’s tonen geen bouw van een nieuwbouwwijk, geen bouwplaats van een logistiek centrum, maar de aanleg van een bowlsgreen in Australie. Om maar weer eens een keer aan te geven dat het in Nederland behelpen is als het om bowls gaat. Kosten nog moeite worden gespaard in Australie als er een nieuwe bowlsgreen moet komen. Er wordt gedraineert, gegraven, beton gestort, gelasert, gestampt en geëgaliseert om uiteindelijk tot een perfect lopende green te komen. Het is om jalours van te worden, al hebben we het hier in Nederland toch ook wel best naar de zin. Foto’s: Turf Drain Australia en de Montmorency Bowling Club.

10


NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

11


OSV Bowls Breda begon met één mat op een hobbelig handbalveld In juni 1992 is OSV Bowls Breda opgericht door een groepje mensen die stilaan te oud werden om handbal te spelen. Henk Kwant doet de geschiedenis uit de doeken.

klein beetje aangepast) In de afgelopen jaren is er natuurlijk veel gebeurt. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal leden. Zonder anderen tekort te willen doen zijn toch de meest in het oog springende leden Kees de Leeuw ( de eerste voorzitter) en Jos Soffers (zijn opvolger). Ondanks dit gemis e begonnen met 1 mat die werd uitgeis OSV Bowls Breda nog steeds een springlevende rold op het handbalveld buiten, waarvereniging met zo’n 40 leden. In 2012 hebben we van de ondergrond verre van vlak was. ons 20-jarig jubileum gevierd en werden de leden We kregen daarbij les van de bekende van het eerste uur (u allen waarschijnlijk wel bebowls-instructeurs Ken en Jo Frost. kend) in het zonnetje gezet: Bep Blommers, Irma Soms, als er iets te veel wind stond, waaide de mat Kwast, Jopie van der Lienden en Adje Soffers. Ter omhoog. Dan werden er pallets op de randen van de gelegenheid van dit jubileum hebben de leden van mat gezet. Altijd speelden we verder, en dat was de OSV besloten een bedrag van € 1.000,00 over te opzet. maken aan Kika. We organiseren jaarlijks een drie In de wintermaanden konden we terecht in de intal toernooien ( en daarmee zijn we aardig uniek slaghal van een honkbalclub niet ver van het handin Nederland), het Vriendentoernooi, het Kees de balveld. Een gezellige tijd. We zetten er zelf koffie Leeuw toernooi en samen met onze Belgische met een apparaatje dat door iemand was meegevrienden van CBC de Meander het unieke Bowls en bracht. Soms namen een paar mensen een stofzuiShortmat toernooi. In de hal waar we spelen (het ger mee om de mat te zuigen. Optisport Racketcentrum) worden ook de Regionale De kreet “Borreltjestijd” is ook afkomstig uit die toernooien gehouden en af en toe ook Nederlandse periode. In 1993 zijn we verhuisd naar het RacketKampioenschappen. De mensen van OSV zorgen centrum aan de Terheijdenseweg 500 waar we nog er dan voor dat de hal wordt klaar gemaakt om deze steeds thuis zijn, en inmiddels over 6 (en als het wedstrijden te kunnen houden. Indien nodig worden moet 10) matten kunnen beschikken. Deze locatie extra matten (we hebben de beschikking over maxiis bij vele clubs uit Nederland en België bekend. maal 10 matten), scoreborden, fenders etc. geregeld Men komt hier graag, ook Regio Zuid speelt hier Veel van onze leden zijn ook actief op regionale de regiowedstrijden in alle disciplines. In 1995 was en landelijke toernooien. En met redelijke succeser een hoogtepunt, aangezien Andy Thomson en sen. Vooral Roald van Leersum springt er uit met Alex Marshall, de wereldkampioenen, een demonregelmatig hoge eindklasseringen, zowel Indoor als stratie kwamen geven. Leden konden met en tegen Outdoor. Op 15 februari 2015 werd Roald zelfs Nehen spelen. Tot zover een derlands kampioen (samen met Willem Lostukje geschiedenis (een dewijkx) bij het NK Pairs. Ook Nia Slangen

W

12


en Annet van Meer ( kampioen Dames Pairs in 2011 en derde in 2012) en Theo Slangen en Toon van Meer (2e bij Heren Pairs in 2012) kunnen terugkijken op voortreffelijke resultaten. OSV Bowls Breda heeft (net als alle andere verenigingen) te maken met de vergrijzing in Nederland en het moeilijk aantrekken van nieuwe leden. Het jaar 2015 (en ook daarna) staat bij ons dan ook in het teken om daar structureel aan te werken. Het organiseren van Clinics, de Nationale Sportweek, Open dagen en niet te vergeten de mond-op-

mond reclame, alles wordt in het werk gesteld om meer mensen te betrekken bij onze vereniging en te enthousiasmeren voor de mooie bowlssport, die we hopelijk noch in lengte van jaren kunnen beoefenen.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

13


Mijmeringen

op ditzelfde moment drommen jongelui, voornamelijk jongens, met de neus tefgen de ramen van de sporthal gedrukt om een glimp op te vangen van hun idolen en een handtekening te bemachtigen. Zij werden verjaagd door een horde journalisten op jacht Vijf jaar lang schreef Wim Smit stukjes voor Between Ends, het clubblad van Bowls naar een interview. Een van hen zag de opgezette Club Oudenrijn, twee en half jaar onder het duim aan de rechterhand van zijn favoriete speler en vroeg zich af hoe het nu verder moest. Een der kopje Mijmeringen. Toen was hij uitgemijbowlsspelers wierp zich op als arts. Met een zeer merd. In Jack High zijn geregeld enkele van ernstig gezicht deelde hij mede dat levensgevaar nu wel was geweken, maar dat deelname aan het zijn leukste schrijfsels te lezen. eerstkomende NK geenzins zeker was. De journalist spoedde zich tevreden ter redactie. Hij a een bijzonder gezellige bowls sessie had voldoende kopij voor twee volle krantenpagina’s schoof ik bij aan een de koffietafel. Eenin de editie voor de volgende dag. Ja, wat meer maal gezeten ontwaarde ik, zowel aan mijn nationale bekendheid zou de bowlssport goed uitkolinker- als rechterzijde, alsook tegenover men, als we maar verschoond mogen blijven van die mij, schuinslinks en schuinsrechts meervoudige waanzinnige voetbalgekte. landskampioenen. “Gaat het goed Zonder er erg in met u?” hoorde ik te hebben was ik iemand vragen. midden tussen het Verschrikt keek ik crême-de-la-crême op en zag het lavan de Nederlandse chende gezicht van bowlswereld gaan de dienstdoende zitten. Grootheden, barman. Hij was die op de rink zo druk bezig de afstandelijk en oninmiddels geheel genaakbaar lijken, verlaten koffietafel blijken doodgewone van glaswerk en en erg vriendelijke kopjes te ontdoen. mensen te zijn. Zij bespraken zeer ingewikkelde “Prima”, antwoordde ik zonder te overdrijven. Op spelsituaties en hoe daarop te reageren. weg naar de parkeerplaats realiseerde ik mij een Met rode oortjes hoorde ik het een en ander aan en zeer bevoorrecht persoon te zijn door deel te mogen zo af en toe zat ik lekker wijs mee te kletsen. Opval- uitmaken van de Nederlandse bowlswereld. Op de lend was dat de cracks aandachtig luisterden naar parkeerplaats kwam een jonge vrouw kordaat op mij wat ik te zeggen had. Ik voelde mij er helemaal bijho- afgestapt. Ik dacht dat zij een handtekening wilde ren. Dat streelde mijn ego dusdanig dat ik mij even, vragen en zoch al naar een pen in mijn jaszak. Maar heel even maar, ook een topspeler waande. Gewel- nee, zij vroeg mij de weg naar de dorpskern. Of dig! Ik raakte in gepeins verzonken. Stel dat bowls course... what else? dezelfde populariteit bezat als voetbal. Dan stonden

N

14


Vragen aan een helpdesk medewerker Dat Henk Kwant behalve een goede bowlsspeler is, kan hij ook lastige vragen op multi media-gebied beantwoorden. Dat blijkt wel uit onderstaande opsomming die hij voor ons noteerde.

H

elpdesk via e-mail: Klant: “Ik kan geen e-mail meer versturen of ontvangen. Help!” Helpdesk mailt na enig nadenken terug: “Jawel hoor.” Klant: “Ik ben mijn eerste e-mail aan het schrijven.” Helpdesk: “Okee, en wat is het probleem?” Klant: “Nou, ik krijg wel de letter a. Maar hoe zet ik er nou een rondje omheen?” Klant: “Ik kan geen e-mail ontvangen.” Helpdesk: “Welke software gebruikt u?” Klant: “Wat bedoel je?” Helpdesk: (Zucht) “Waar krijgt u uw e-mail op binnen?” Klant: “Mijn computer.” Klant: “Ik kan geen e-mail versturen.” Helpdesk: “Vertel me wat u doet om het te versturen?” Klant: “Ik schrijf het op een stukje papier, doe het in de gleuf van de computer en druk op ‘verzenden’.”

Klant: “Is het Internet ook op zondag geopend?” Klant: “Het Internet is erg langzaam. Kunnen jullie het niet opnieuw opstarten?” Helpdesk: “Helpdesk, hoe kan ik je helpen?” Klant: “Ik wil een klacht indienen.” Helpdesk: “Wat is het probleem?” Klant: “Ik heb jullie er nog om gevraagd om geen pornografie op mijn Internet te programmeren. Ik wil dat jullie het onmiddellijk verwijderen.” Een klant kon geen verbinding maken met het Internet. Helpdesk: “Weet u zeker dat u het juiste wachtwoord gebruikt?” Klant: “Ja, dat weet ik zeker. Ik heb het een collega zien doen.” Helpdesk: “Kunt u mij zeggen welk wachtwoord dat was?” Klant: “Vijf sterretjes.” Klant: “Ik kan niet printen. Iedere keer dat ik het probeer zegt hij: ‘can’t find printer’. Ik heb de printer zelfs opgetild en voor de monitor neergezet, maar de computer zegt nog steeds dat hij hem niet kan vinden.”

Klant: “Ik kan geen e-mail versturen. Is het Internet soms vol?” Klant: “Ik heb geen computer thuis. Is het Internet ook in boekvorm verkrijgbaar?”

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

15


ABC present tijdens Nationale Sportweek

D

e Almere Bowls Club heeft in het verleden jarenlang meegedaan aan de Nationale Sportweek. Omdat er, ondanks dat de vereniging hiervoor een hele week open was, nauwelijks tot geen bezoekers kwamen, was de vereniging er na de verhuizing naar de sporthal in Almere-haven mee gestopt. Tijdens een bijeenkomst van het Sportbedrijf Almere zijn opnieuw contacten gelegd met enkele organisaties en er zijn afspraken gemaakt voor een clinic tijdens de Nationale Sportweek. Volgens organisatie Scandri zouden er tussen de vijftig en honderd 50+ ers naar de hal komen om kennis met de sport te maken. Dit had het bestuur doen besluiten om een nieuwe poging te wagen voor een clinic in het kader van de nationale sportweek. Op maandag 20 april togen enkele leden enthousiast naar de sporthal om de matten uit te rollen

16

voor de clinic, die van 10.00 tot 13.00 zou duren. De opkomst was een handjevol ouderen van een gymclubje, die we tijdens een eerdere clinic ook al eens mochten ontvangen. Voor hun natuurlijk een leuk uitje, maar voor de vereniging leverde dit helaas weer geen nieuwe belangstellenden op. Helaas waren er niet de verwachte vijftig tot honderd vijftig+ ers. Na de demotiverende activiteiten van de Nationale Sportweek in het verleden, leverde deze dag wederom een teleurstelling op. Ook nu was de toegezegde promotie vooraf, met informatie over onze bowlssport ruim onvoldoende te noemen. Een kleine logo van ABC weggedrukt in een drukke poster was alles. Nergens kwamen we in de berichtgevingen in de media onze sport en vereniging tegen. Ondanks de teleurstelling van de kleine opkomst hebben de leden van ABC er toch een leuke en gezellige clinic van gemaakt, maar helaas weer zonder resultaat.


Zet uw bowlsclub op de kaart van de nieuwe website Sport.nl Dagelijks lopen potentiële leden de (digitale) toegangsdeur van de bowlsclubs voorbij. Als koepel van de sport wil NOC*NSF samen met de NIOBB de sportmogelijkheden bij de bowlsclubs beter vindbaar maken. Die kunnen daarbij een handje helpen. 1,2 miljoen Nederlanders sporten momenteel niet maar zouden dat wel willen. Zij zoeken naar een nieuwe mogelijkheid om te sporten of ze willen hun oude sport weer oppakken. Op Internet wordt per maand een half miljoen keer gezocht naar een plek om sport te beoefenen. De zoektocht kan gaan over bowls in Almere of naar ‘iets’ om je weer fit te

voelen in Tilburg. Google geeft resultaat, maar geen antwoord. Als koepel van de sport wil NOC*NSF samen met de NIOBB de sportmogelijkheden van de clubs beter vindbaar maken. Via het platform www.sport.nl (mede mogelijk gemaakt door Lotto) kan iedereen op zoek naar de sport(vorm) die het beste past én direct vinden waar die is te beoefenen.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

17


Bowls Club Oudenrijn al 25 jaar leverancier van topspelers Bowls Club Oudenrijn uit Vleuten/de Meern heeft haar 25 jarig jubileum gevierd. Op 19 maart was het precies 25 jaar geleden dat de bowlsvereniging werd opgericht.

B

18

ij de oprichtingsvergadering waren 55 aanwezigen, vijf hiervan zijn nu nog steeds lid. De vereniging Bowls Club Oudenrijn, kortweg BCO heeft tot op heden zes voorzitters gekend. Dat waren achtereenvolgens Louis van Gestel, Gerard Voltman, Pim Dik, Piety Hielkema, Jan Rensen. Op dit moment is Cor Burgers al vijf jaar onze voorzitter. Pim Dik, die een kleine tien jaar leiding gaf aan de club, is onderscheiden als Lid van Verdienste. Eerder al hadden de werkers van het eerste uur Laurens Bakker en Hans van den Brink deze onderscheiding verdiend. Later zijn op de plaquette nog als Lid van Verdienste bijgeplaatst Otto Dijkstra en Marry de Vroet voor hun inzet bij het WRC en coach Jan Verburgt voor inzet bij de vereniging in het algemeen. Begin 1991 werd er een demonstratiedag gehouden en deze trok vele bezoekers. Toen hebben meer dan dertig nieuwe leden zich aangemeld. In de jaren daarna liep het leden aantal op tot ruim 140 en was BCO de grootste bowlsclub van Nederland. Er werd gespeeld op de maandag, woensdag, donderdag en op vrijdagavond. In het najaar van 1991 verscheen het eerste clubblad Between Ends. Dit blad verscheen zes maal per jaar en dit heeft geduurd tot eind 2013. Daarna is BCO overgegaan met het

uitbrengen van een digitale nieuwsbrief, dit om zo de leden sneller te informeren. Een jaar na de oprichting van BCO werd in het Sportcentrum Oudenrijn het eerste Nederlands Kampioenschap Triples Indoor gehouden. Maar liefst 22 verenigingen hadden zich hiervoor ingeschreven. Gedurende drie wedstrijddagen hebben ruim honderd teams gestreden in de tennishal, waar veertien matten waren uitgelegd. In de sporthal werden door topspelers uit Engeland demonstraties gegeven en de ďŹ nales gespeeld. Ruim vijfhonderd toeschouwers hebben vanaf de tribunes van het bowlsspel kunnen genieten. Het team van BCO werd Nederlands kampioen. Kort daarna werd Elly van den Brink als eerste dame van BCO in Tilburg Nederlands kampioen Singles. Jan Ederzeel werd in 1992 erelid van Bowls Club Oudenrijn. In 1982 legde hij de eerste steen voor het Sportcentrum Oudenrijn als functionaris bij de sportstichting. Door de goede contacten en de samenwerking met diverse wethouders heeft hij de bowlssport gepromoot. Tien jaar lang is het Jan Ederzeel Toernooi gespeeld. Andere toernooien waren het nieuwjaars-, springdrive- en voorjaarstoernooi. Er was ook nog de jaarlijkse ontmoeting met Haarlem Bowls. Later kwam het Jade Villa toernooi, vernoemd naar het Chinese restaurant uit Maarssenbroek, de sponsor van dit toenooi en ook van de website van BCO. Het Jade Villa toernooi wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. En dan niet te vergeten het RABO Bowls Open toernooi. Vijftien jaar lang heeft dit unieke toernooi plaatsgevonden, een druk bezocht toernooi door teams uit het gehele land. Dit toernooi was


heel uniek. Dit omdat de teams uit vijf personen bestonden en alle disciplines van het bowlsspel gespeeld werden. Dit toernooi is inmiddels opgevolgd door het Oudenrijn Bowls Open. In april 2005 werd er een olympisch weekend georganiseerd, een project van de gemeente Utrecht en van de VSU onder het motto Sport en Fun. Met ruim tienduizend folders gingen de vrijwilligers van BCO naar Leidsche Rijn. Het heeft ons toen dertien nieuwe leden opgeleverd. De PR-commissie en ook vrijwilligers waren actief bezig leden te werven. Zo deed men ook mee op de 50+beurzen, informatiemarkten, open dagen, inloopdagen, de Hart- en Vaat-Beweegdag, de Nationale Sportdag etc. Ook werden er door de jaren heen clinics gegeven om de bowlssport onder de aandacht te brengen. Veel leden van Bowls Club Oudenrijn hebben op de Nederlandse kampioenschappen goud, zilver en brons gehaald in alle disciplines, zowel indoor als outdoor. Zij hebben daarmee de bowlssport in onze regio op de kaart gezet. Door de jaren heen hebben onze topspelers de eer van Nederland hoog gehouden door deel te nemen aan internationale toernooien onder andere in AustraliĂŤ, Cyprus, Zuid-Afrika, Engeland en China. In Vleuten wordt de laatste jaren op uitnodiging van de vereniging Vleu de Boules, een petanque wedstrijd, gespeeld. Deze club komt zomers op uitnodiging van BCO een

middag bowls spelen op de bowls buitenbanen. Dit is elk jaar weer een gezellige happening. Vanaf het begin van de oprichting worden bij BCO clubcompetities gehouden en daar is veel belangstelling voor. Op dit moment doen ook spelers uit Breda en Haarlem mee. Voorwaarde om te kunnen deelnemen is dat zij ook lid van BCO zijn. De wedstrijd- en recreatie commissie organiseert die competitie, evenals de BCO toernooien die in het Sportcentrum Oudenrijn worden gehouden. De voorgaande lustrums zijn altijd feestelijk gevierd. Vijf jaar geleden werd er een familiedag van gemaakt. Dat was een groot succes. Ook dit jaar heeft de feestcommissie weer iets leuks in petto.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

19


20

Jack high nr 5 juni 2015  
Jack high nr 5 juni 2015  

Bowlsmagazine van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

Advertisement