Page 1

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

1


COLOFON

Jack High is een uitgave van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond en verschijnt drie keer per jaar. Leden van de NIOBB ontvangen Jack High via het secretariaat van hun club. Oplage: 1200 Redactie en vormgeving: Peter Snel Aan dit nummer hebben meegewerkt: Jan Lenselink, Ton Harte, Marko Heijl. Jaap Lubout, Yvonne Bongers, Wim Smit, Peter Snel, Druk: Drukwerkdiscounter.nl Heeft u iets te melden? Moet u iets van het hart? Wilt u een ervaring delen met anderen? Schroom dan niet en mail uw tekst naar: pr@bowlsnederland.nl En als u nog geen afscheid heeft kunnen nemen van pen en papier mag opsturen via de postbode ook: Redactie Jack High, Bredaseweg 76, 4702 KV Roosendaal. Het volgende nummer van Jack High verschijnt medio augustus. Kopij graag voor 1 augustus inleveren. Š Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

2

INHOUD

Colofon en inhoud Een drive te veel? Bowls als therapie? Het Vechtdal naar Potters Spelregelvraagstukken Mijmeringen Prikken en slikken Het is goed toeven bij Potters Naar de Jumbo voor bowls Hoe de clubs reilen en zeilen Uw club met de billen bloot? BC Best vanuit de luchtballon

2 3 4 5 6 7 8 10 14 16 17 18 \


Het WK Bowls: een drive te veel? Jaap Lubout, in korte tijd uitgegroeid tot hofleverancier van dit magazine, heeft deze keer een duidelijke menig over drives in de bowlssport. Zijn voorstel? Leest u maar verder.

Z

o, we hebben onlangs via BBC2 en Eurosport weer volop kunnen genieten van onze sport. Die werd ons voorgeschoteld tijdens de wereldkampioenschappen in Hopton-OnSea. Het publiek, in groten getale aanwezig, was enthousiast en beloonde de spelers en speelsters maar al te vaak met handgeklap voor een uitstekend geplaatste bowl. Zonder tekort te doen aan de overige wedstrijden, wil ik mij beperken tot enig commentaar op de finale heren, gespeeld door de Engelsman Mervin King en de Schot Darren Burnett. U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat King duidelijk de betere speler was en zijn naam eer aan deed. Maar nu komt het: zodra King op rustige wijze praktisch elke bowl tegen of kort bij de jack had geplaatst, greep Burnet naar zijn Foto boven: Darren Burnett met de kampioenstrofee. Foto machtsmiddel ‘de drive’ en -ik moet toegeven- vaak onder: Mervin King. Foto’s BBC met succes. Is dit echter de manier om uiteindelijk, na zo veel drives, een wereldkampioenschap te behalen? Nee toch? Als ik het spel van beide heren naast elkaar leg, dan is King voor mij de Koning. Bowls is een concentratiesport, maar geen ramsport! Hoewel je een drive natuurlijk niet helemaal uit kunt schakelen, wat zou u dan denken van een voorstel om te komen tot een beperking van het aantal drives per wedstrijd? Wat mij betreft twee, of ten hoogste drie. Het zou de bowlssport goed doen. Jaap Lubout

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

3


‘Het spelen van bowls als therapie’ Jan Lenselink, voorzitter van de NIOBB schrijft deze column op persoonlijke titel. De inhoud is zijn verantwoordelijkheid, kan prikkelend zijn en hoeft niet de mening van het bestuur te verwoorden.

E

4

ind november meldde ik me bij mijn huisarts met spierpijn en stijfheid in mijn benen. Na enige onderzoeken was de diagnose duidelijk: spierreuma. De reumatoloog was helder: ´Het goede nieuws is dat het te genezen is. Maar het slechte nieuws is dat u een jaar lang prednison moet slikken´ Prednison is een prima geneesmiddel voor deze ziekte want ik heb nauwelijks nog klachten maar de bijwerkingen zijn niet leuk. Natuurlijk praat je dan met de behandelaars ook over je beperkingen en welke leefstijl het beste voor deze ziekte is. Op zich zijn er gelukkig geen beperkingen maar ik moet wel de juiste balans tussen beweging, inspanning en rust vinden. De klachten zullen bij te veel rust of te veel inspanning verergeren. Sinds september speel ik bowls bij een net opgerichte vereniging in Hoog Keppel bij Doetinchem. De vereniging wordt ook lid van de NIOBB. Nu is mij gebleken dat het spelen van bowls voor mij de ideale therapie is. De afwisseling, vooral bij het spelen van pairs of tripple, tussen gooien en rust als je medespelers de bowls spelen, is kennelijk precies de goede verhouding voor mijn beperking. Na een middagje bowls spelen voel ik mij dus prima. Bovenstaande biedt natuurlijk perspectief voor de promoting van onze sport. Bowls als therapie voor mensen die problemen met hun bewegingsapparaat hebben maar waar ook voor geldt rust roest. De vraag is op welke manier

gaan we deze kant van Bowls onder de aandacht brengen en van wie. Een paar suggesties: • Neem eens contact op met de fysiotherapeuten in uw dorp of stad en wijs ze op de mogelijkheden van onze sport. Mijn ervaring is dat fysiotherapeuten daar veel meer open voor staan dan huisartsen. • Er zijn ook (lokale) patiëntenverenigingen die je op onze sport kan attenderen. Ja ik weet dat een aantal van u het niet prettig vindt dat Bowls als een sport voor senioren en voor mensen met een (fysieke) beperking wordt neergezet, maar linksom of rechtsom moeten we er voor zorgen dat meer mensen onze sport gaan beoefenen zo dat de verenigingen en de bond het bestaansrecht houden. Ik heb nu goede ervaring met de sport als lid van de doelgroep ´mensen met fysieke beperking´. Ik daag u uit om met ideeën te komen voor de doelgroep jongeren en jong volwassenen. Elk goed idee kan op aandacht van het bestuur rekenen. Een idee heb ik al gehoord, ga op een avond spelen dat trekt ook nieuwe leden aan. Jan Lenselink


‘Meedoen belangrijker dan winnen´ Leden van bowlsclub Het Vechtdal uit Ommen gingen onlangs naar het Engelse bowlswalhalla Potters en speelden daar met hun vrienden van Trimley Bowlsclub. Yvonne Bongers doet hieronder verslag van de reis.

O

nze Engelse bowlsvrienden van Trimley Bowlsclub wilden graag weten wanneer wij weer naar Potters gingen. Op die vraag moesten wij zeggen dat wij dat niet wisten of we ooit weer zouden gaan. Waarop zij ons uitnodigden om met hun club mee te gaan. En zo geschiede. Wij werden s’morgens in Harwich opgevangen door de voorzitter van de Trimley Bowlsclub. Na een huiselijke lunch reden we naar Potters waar we kennismaakten met onze teamgenoten. Wij hebben daar een nieuwe ervaring opgedaan. Omdat we met de Nederlandse groep alleen waren in de groep en ik vaak op bed moet rusten om maximaal te kunnen functioneren, heeft Harry in het verleden zich zelf moeten amuseren met de vele mogelijkheden van sport op het Potters terrein en op het strand (waar ik met mijn rolstoel niet kan rijden). De Trimley Bowlsclub heeft een vast patroon van gezamenlijke activiteiten thuis in hun club en bij Potters. Er werd van ons verwacht dat we gewoon meededen. Heel erg gezellig en typisch Engels. Dus niet meer met zijn tweetjes bowling spelen

maar met 28 man. Ook door het Potters personeel werden we herkend en met meerdere persoonlijke gesprekken welkom geheten, wat prettig was te ervaren. Deze ervaring met de Trimley club is door beide zijde positief ervaren zodat wij wederom uitgenodigd zijn voor dit jaar, waar wij gelijk positief op gereageerd hebben. De tweede week van oktober gaan we weer met onze Engelse vrienden naar Potters. Wij verblijven altijd een paar dagen langer bij onze Engelse vrienden. Wat de reis een stuk relexter en goedkoper maakt omdat we met de nachtboot kunnen en aan de Engelse kant geen reis en verblijf kosten buiten Potters om hebben. Onze Engelse vrienden zijn in juni onze gasten in Nederland. O, ja! We konden alle vier de wedstrijden winnen, maar door omstandigheden werden twee wedstrijden op het laatste moment nog gelijk gespeeld. Maar ons motto is; meedoen is belangrijker dan winnen. Yvonne Bongers

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

5


Spelregelvraagstukken: De ongeschreven wet

B

owls is van oorsprong een Engelse sport. Daar hoort ook Engelse hoffelijkheid bij. Dat betekent ook dat bepaalde omgangsvormen meer een ongeschreven wet zijn. Die vind je dus niet terug in de spelregels. Maar het volgende is dus wel degelijk van belang om het spel prettig en ordelijk te laten verlopen. Voor de wedstrijd: 1. Controleer dat je weet welke kleding je behoort te dragen en draag die ook. 2. Weet op welke tijd de wedstrijd begint en zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent om je schoenen te wisselen en op tijd op de green te zijn om op de juiste tijd te beginnen. 3. In een teamwedstrijd, zorg op tijd te zijn om je gasten welkom te heten.

6

Tijdens de wedstrijd: 1. Ga de green op en verlaat deze op de plaats die daarvoor is aangewezen. 2. Laat je bowls niet op de green vallen. 3. Geef je tegenstander een hand, zowel voor als na de wedstrijd. 4. Ga niet op de trappen van de bak van de green. 5. Gooi geen afval in de ditch; gebruik vuilnisbakken. 6. Sta stil als je tegenstander is aan de beurt om te spelen. 7. Overtreedt niet de wet van het bezit van de mat. 8. Wacht tot het resultaat van een end is vastgesteld voordat de bowls worden teruggeschopt. 9. Als je de scorekaart bijhoudt, controleer dan regelmatig met de tegenstander of het nog klopt. Als de scoreborden worden gebruikt, controleer dan of de score op het bord correspondeert met je scorekaart

en die van de tegenspelers. 10. Tenzij je bent aangewezen om de shots vast te stellen aan het einde van een end, bemoei je er in geen geval mee. 11. Als een umpire wordt geroepen, ga dan weg van de head staan totdat de beslissing is gemaakt. 12. Als je een wedstrijd hebt verloren, vergeet niet de tegenpartij te feliciteren. 13. Het is ongehoord om de green van je tegenspeler te bekritiseren. 14. Erken een meevaller (lucky-bowl) en prijs een goede bowl van de tegenpartij. Ton Harte

15. Laat u op de rink onder geen beding door omstandigheden van welke aard dan ook aeiden en blijf geconcentreerd.


Mijmeringen Vijf jaar lang schreef Wim Smit stukjes voor Between Ends, het clubblad van Bowls Club Oudenrijn, twee en half jaar onder het kopje Mijmeringen. Toen was hij uitgemijmerd. In Jack High zijn geregeld enkele van zijn leukste schrijfsels te lezen.

M

ijn bowlsmaatjes dachten dat ik de zoon ben van een oud-minster. Ze meenden destijds een foto in de krant te hebben gezien waar de minister met mij op staat. Dat klopt niet want ik ben de zoon van een boer. Het was de bedoeling dat ik het bedrijf zou voortzetten, maar een bij mij geconstateerde ernstige vorm van aangeboren luiheid, belette dat. Mijn vader was dan ook blij dat hij mij geplaatst kreeg op de Nederlandse Bowls Academie. De docenten daar beoordeelden mij als een aardige doch middelmatige leerling die de top van de bowlssport nooit zou bereiken. Gelukkig hanteert de Nederlandse Bowls Federatie salarisschalen die het mij mogelijk maken om als beroepsspeler redelijk in mijn onderhoud te voorzien. Mijn vader moest dus door met een knecht. Nu trof hij het geweldig. Hij stuitte op een telg uit een in verval geraakte adelijke familie. In plaats van zelf knechten aan het werk te hebben, moest deze man ootmoedig de knecht spelen. Het was een hardwerkende man van weinig woorden. De conversatie tussen mijn vader en zijn knecht was sober en beperkte zich tot ‘Goedemorgen knecht.’ en ‘Goedemorgen baas’, dit dag in week

uit, maand in jaar uit. Slechts één keer week mijn vader van deze gewoonte af. Het was op de ochtend dat de knecht kwam aanrijden op een nieuwe fiets. Mijn vader bekeek de fiets aandachtig en zei: ‘Goedemorgen knecht, wat heb je daar een mooie fiets.’ De knecht reageerde lauwtjes. De volgende ochtend verscheen hij echter niet op het werk. Navraag leerde dat hij ontslag had genomen. Als reden gaf hij op dat hij genoeg had van het oeverloze geouwehoer over zijn fiets! Hieruit valt op te maken dat de fiets een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Nu zijn er mensen die zeggen dat als je niet wilt lopen en je hebt geen zin om te fietsen, dat je dan toch gewoon de bus kan pakken? Dat is zeker mogelijk, maar dan moet je wel vlug zijn. Het gerucht gaat namelijk dat de Bond van Vervoerders het vervoer van personen wil stopzetten. Na bijna honderd jaar het dagelijks verplaatsen van mensen te hebben geregeld mag je toch verwachten dat iedereen op de plaats van bestemming is aangekomen. De klus is dus geklaard. Maar niets is minder waar. Elke dag opnieuw staan drommen mensen te dringen om vervoerd te worden. Onderzoek wijst uit dat het steeds dezelfde mensen betreft! De Vervoersdirectie is geschokt. Dit is water naar de zee dragen en dweilen met de kraan open. Ook blijkt uit onderzoek dat een groot aantal passagiers ‘s ochtends een retourtje koopt en ‘s avonds terug loopt. De buschauffeurs voelen zich hierdoor flink in het ootje genomen en laten via hun woordvoerder weten er geen zin meer in te hebben. Tja, de uitvinding van het wiel heeft veel in beweging gebracht. Nu begrijp ik eindelijk ook waarom er mensden zijn die proberen het wiel steeds weer opnieuw uit te vinden. Wim Smit

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

7


Prikken en slikken in het Bowlswereldje De Belg Marko Heijl is lector Sportmarketingcommunicatie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert regelmatig over wielersport en marketing. Heijl had in juli 2011 een dagelijkse column over wielermarketing in het Vara Tour de France programma De Proloog. Voor de website sportnext.be schreeft een onlangs een hilarische column over bowls.

Wordt Bowls surfend op de toenemende vergrijzing een mondiale topsport en zo ja, wanneer volgt wellicht het olympische status? En uiteraard volgt dan het grote geld. Het uitzenden van Bowls wordt momenteel nog mogelijk gemaakt door milde sponsors als Funeral Care (uitvaartverzekeringen!) en een cruisemaatschappij, zo leerde Jeroen ons. Dat sneed hout: bedrijven die gezien hun productlijnen duidelijk focussen op een hoogbejaarde afzetmarkt, een brand fit als een huis dus. Maar hoe lang zou het nog duren voor de Nikes, Red Bulls en Apples van deze wereld de ontluikende wereldsport Bowls in al haar spektakelwaarde zouden gaan omarmen, é grote revelatie van het afgelopen WK wilden we wel eens weten? Jeroen beantwoordde Wielrennen in Firenze was niet Rui Costa, met grenzeloos geduld en overtuiging onze vragen, een of andere jonge exoot of al zeker geen en wijdde ons steeds verder in de wondere wereld Spaanse renner, maar een wielerjournalist. van Bowls. Merchandising leek ons - na alweer een Jeroen Vanbelleghem van Eurosport trok ’s avonds rondje Iers gerstenat - een volgende stap. Naast na ons Lotto Belisol Village op de Fiesole mee naar de geijkte parafernalia zoals sjaals, petjes en de de Irish Pub achter de hoek van het hotel. Daar onvermijdelijke Bowls replicashirts, diende er ons aan de toog outte Jeroen zich als commentator van inziens ook een lijn met Bowls specialty goods te ‘Bowls’. Meer nog: toen Eurosport besloot zich op worden gelanceerd om de emotionele verbondende Engelse variant van pétanque en klootschieten heid en de fan engagement nog meer te verankeren. te gaan richten, had Jeroen zich vrijwillig (!) hiervoor Een claxon voor op de rollator (of moesten we hier aangemeld. De algemene verstomming onder de eerder richting een vuvuzela denken?), ‘gebrande’ andere genodigden van Lotto Belisol was groot. Hier steunzolen, tubes kunstgebitkleefpasta in de kleuren moesten we meer van weten. van je favoriete Bowls-club… En waar konden we Tussen de Guinness en de Ale wierpen zich meteen terecht voor de DVD ‘Best of Bowls’ of, in navolging een aantal pertinente vragen op. Spelregels, tactiek, van de oerklassieker ‘Goals! Goals! Goals!’, de finesses, de edele Bowls-sport bleek voor Jeroen ultieme verzamelaar ‘Bowls! Bowls! Bowls!’ Nu al geen geheimen te hebben. We leerden termen als toppers voor onder de kerstboom, zoveel leek ons ‘fireballs’ en de functie van het gootje achteraan de wel duidelijk daar aan de toog van de Irish pub. baan, ook wel ‘de green’ genoemd. En naarmate En hoe zat het eigenlijk met supportersgeweld bij de Ierse bieren vorderden, werd ook het niveau van het Bowls? Zijn er wel eens rellen, Bengaals vuur vraagstelling steeds diepgramisschien? Homofobe spreekkoren? vender. Stadionverbod? En natuurlijk waren er

D

8


de Bowls-helden zelf. Blijven internationale Bowlsiconen even bereikbaar als bijvoorbeeld wielrenners, of worden ze zoals voetbalsterren door bodyguards, grote koptelefoons en nog grotere arrogantie afgeschermd? Naarmate de pints Ale en Guinness vorderden, steeg het volume maar zakte het niveau. Waren er tijdens een Bowls-wedstrijd pauzes waarin de ingedommelde oudjes even konden worden weggerold om in de catacomben van het stadion van een nieuw incontinentieverband te worden voorzien? Is er wel eens sprake van streakers in het Bowls, het is en blijft een Engels sport nietwaar. Trekt de glitter en glamour van het circuit rondscharrelende groupies, of toch minstens ruimdenkende cheerleaders? Bestaat er eigenlijk zoiets van Bowls-WAG’s, zo ja, waar konden we terecht voor beeldmateriaal daarvan? Enkel in de gespecialiseerde Bowls-pers, of was het al een trending topic

op de sociale media? En seksschandalen natuurlijk, of slaagt de Tiger Woods van het Bowls er vooralsnog wel in de potjes bedekt te houden? Jeroen bleef te allen tijde zijn minzame en positieve zelve, en verdedigde Bowls als eender welke andere sportjournalist dat voor zijn sport zou doen. En naarmate de uren en de pints vorderden, kwamen we steeds meer in de ban van Bowls… U begrijpt het al: een nieuwe fan is geboren. Komend weekend begint de Scottish International Open. Vanaf maandag op Eurosport, maar liefst vier uur en een kwartier lang! Met de deskundige commentaar Jeroen Vanbelleghem, de Michel Wuyts en Mart Smeets van het Bowls verenigd in één persoon. Kijken! Marko Heijl

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

9


Het is goed toeven in Potters Resort Niet alleen Bowls Club Het Vechtdal uit Ommen toog onlangs naar het Engelse Hopton on Sea, ook Bowlsaclub Heerhugowaard bracht enkele dagen door bij Potters. Hieronder een verslag.

A

l sinds 2002 neemt een grotere of kleinere groep bowlsleden van Bowlsclub Heerhugowaard deel aan een bowlsreis naar Engeland. Ter informatie voor degenen die nog geen reis naar Potters maakten: Potters Leisure Resort ligt in Hopton on Sea, een dorpje aan de Engelse oostkust, hemelsbreed aan de overkant van de Noordzee ter hoogte van Egmond aan Zee. De afgelopen 15 jaar werden daar de World Indoor Bowls Championships gehouden. Ook in januari 2014 was Potters weer gastheer voor die wereldkampioenschappen. Potters Leisure Resort beschikt over een speelaccommodatie voor bowls met in totaal 14 indoor- en 7 outdoor-rinks. Zo is er voor de deelnemers aan een zgn. ‘Bowls break’ de gelegenheid te spelen op de ‘plaats van handeling van de wereldkampioenschappen’. Daarnaast zijn er zes rinks bij de ‘Bowlersbar’ waar het goed toeven is en er bij een drankje te volgen is hoe het andere bowlers met hun spel vergaat.

10

De Potters Bowls break 2013 Zondagnamiddag 3 november 2013 rond zes uur verzamelden zich 24 deelnemers te Hoek van Holland in de hal van de Stena-line, het vertrekpunt van de bootreis naar Harwich. De nachtreis met de boot verliep over een rustige zee. De meeste deelnemers

werden pas wakker door de deining bij het aanmeren. Na ontscheping ging het via de douane en een lange loop over het spoor-perron naar de al gereedstaande bus, die ons probleemloos, linksrijdend naar Hopton on Sea bracht. Bij aankomst bij Potters konden we na een voortreffelijke lunch, rond 2 uur de sleutels van onze appartementen in ontvangst nemen en onze koffers uitpakken. Voor enige deelnemers was de beloofde accommodatie niet geheel in overeenstemming met het bestelde en zij waren hierover teleurgesteld. Het bleek dat Potters vanwege renovatie enige deelnemers had omgeboekt. Onze reisorganisator Annie Harte ging er vanuit dat Potters een gelijkwaardig onderkomen had gereserveerd. Zij kon dit vanuit Heerhugowaard niet beoordelen. Voor het overige was de organisatie bij Annie in goede handen; waarvoor dank! Na het huren van kluisjes bij de banen om de bowlsspullen daar in op te bergen en het reserveren van een rink voor een inspeelpartij konden we op borden om 18.00 uur zelf kijken tegen wie en waar er de komende dagen gespeeld zou worden. Aan de wedstrijdtafel zaten de in de bekende blauwe blazers getooide leden van de Anglia bowlsclub, die allervriendelijkst informatie verstrekten, de scores bijhielden en zonodig als umpire optraden. Er werd gespeeld volgens de regels van de English Indoor Bowling Association (EIBA) met als variatie o.a. dat als de jack aan de zijkant van de rink uitgaat het end telt en een punt (shot) wordt toegekend aan de tegenpartij, die dan ook het volgende end begint. Aan het toernooi deden 83 uit vier spelers bestaande teams mee, totaal 332 bowlsspelers. Elk team speelde 4 wedstrijden van 12 ends of 1½ uur. Wij waren bij dit toernooi met 6 teams vertegenwoordigd, Vier teams won-


Een van de deelnemers aan de Pottersreis, Irene van Hassel van BCH, in actie

nen elk 2 games, een redelijk resultaart gezien de tegenstanders. Twee reams wonnen geen wedstrijd, waarbij kan worden aangetekend dat deze teams tegen zeer sterke tegenstanders speelden en met hun tegenscores er voor gezorgd hebben dat uit hun groep maar één team naar de laatste 16 doorging, een compliment waard. Alle wedstrijden zijn volgens de deelnemers zeer sportief en in een prettige en gezellige

sfeer verlopen. Zij hebben genoten van het verblijf met overvloedige maaltijden en ’s avonds van de theatershows. Nico uit Nijmegen vatte het na afloop in een mailtje kort en krachtig samen: ‘Het was een fijne week!’. In het najaar van dit jaar staat er weer een Pottersreis gepland.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

11


Pieter Angillis (Duinkerken, 1685 - Rennes 1734): Figuren op een Bowling Ground

Bowls in lang vervlogen tijden Een wedstrijdje lawn bowls of Lawn Billiards.

Of het geschiedkundig correct is, is twijfelachtig, maar het verhaal is aardig en darisch partijtje bowls met enkele van zijn kapiteins van zijn vloot. Toen beken erop eerst de wedstrijd af te maken. Hij verloor de bowlspartij, maar won later

12

Lawn bowls de jaren dertig in Amerika


David Teniers (Antwerpen 1610 - Brussel 1690): Dorpelingen spelen bowls in de dorpsstraat.

aardig en al vele malen verteld. Sir Francis Drake speelde in 1588 een legenen bekend werd dat de Spaanse Armada in aantocht was, stond Sir Francis won later van de Spanjaarden door hun vloot in de pan te hakken.

a

Waarschijnlijk de oudste bowls green ter wereld

The South Melbourne Bowling Green, St. Vincent Place Emmerald Hill.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

13


Naar de Jumbo voor een potje bowls... De Jumbo is niet alleen voor de dagelijkse boodschappen. Een partijtje lawn bowls kan er ook worden gespeeld sinds de familie Van Eerd, eigenaar van de supermarktketen, een heuse bowlsgreen heeft op het golfterrein De Hooge Vorssel n Nistelrode.

14

In Nistelrode in de buurt van Oss ligt een bijzondere golfbaan. Bijzonder omdat de familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo supermarkten, de aanleg heeft geďŹ nancierd. Aangezien algemeen directeur Frits van Eerd ook een fan van bowls is, heeft hij ook een green voor het spelen van bowls aan laten leggen. De golfbaan wordt nu gerenoveerd en uitgebreid van 9 naar 18 holes. De bowlsbanen blijven gelukkig liggen en worden bij de renovatie meegenomen. Het wordt na de renovatie

een bijzondere entourage (Engelse stijl) om eens een dag te gaan spelen. De green is te verdelen in drie banen. De baan kan ook gehuurd worden. Ik heb begrepen dat men voor een dagdeel 100 - 120 euro vraagt maar dat is dan inclusief het gebruik van alle materialen (Bowsl, matjes, scoreborden etc.) Als er voldoende leden van de NIOBB daar regelmatig gaan spelen, zal het bestuur proberen een korting op de huur te bedingen. Het is de kans om eens op een echte grasbaan te spelen. In elk geval verzorgt de NIOBB in het voorjaar een clinic voor studenten van de Saxion Hogeschool in Deventer op deze baan. Gegevens: Company club De Hooge Vorssel Slotenseweg 11 5388 RC Nistelrode Tel: 0412 – 611992 E mail: receptie@dehoogevorssel.nl


en dan naar het kasteel voor nog een Op het landgoed van kasteel Middachten in De Steeg (nabij Arnhem) was vroeger een bowlsgreen, zo is gebleken. Beheerders van het kasteel hebben de NIOBB gevraagd of die belangstelling heeft de rink weer in ere te herstellen. Bowlsliefhebbers in de omgeving van De Steeg hebben al aangegeven er wel oren naar te hebben om eens te gaan kijken. Wordt vervolgd.

Kasteelfair Middachten

S

port en Spel staan centraal tijdens de Kasteelfair Middachten 2014 en brengen de geschiedenis van Middachten tot leven. Op zaterdag 28 en zondag 29 juni staan kasteel en tuin bol van de activiteiten, demonstraties en stands. De families die op Middachten woonden waren zonder uitzondering sportief en gingen met de tijd mee. Zo zijn er in de 19de eeuw in de tuin het croquet- en tennisveld in de tuin aangelegd en was er in een boulegrin. De eerste twee velden zijn er nog steeds, de boulegrin wordt voor de gelegenheid dit jaar opnieuw aangelegd in de oostparterre. Maar er waren veel meer sporten die beoefend werden door de bewoners van Middachten: roeien, kleiduiven

schieten, squash, paard rijden, schermen etc. Vele van deze sporten en spelen zullen tijdens de kasteelfair weer beoefend worden, zowel in historische outfit als in modern sporttenue. De bezoekers zijn van harte welkom mee te spelen! Actuele informatie, openingstijden en programma’s zijn terug te vinden op www.middachten.nl

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

GEOPEND: zaterdag 28 en zondag 29 juni 11.00 – 18.00 uur. ENTREE: € 9,- volwassenen, kinderen half tarief WAAR: Middachten is gelegen in het dorp De Steeg gemeente Rheden (Gld), 7 km van het verkeersplein Velperbroek.

15


Hoe reilen en zeilen de clubs? Iedereen weet wel hoe het in zijn of haar eigen bowlsclub toegaat. Maar hoe het reilt en zeilt in andere verenigingen gaat vaak aan ons voorbij. Vandaar in iedere uitgave van Jack High en op deze plek een greep uit de clubbelevenissen, ‘gepikt’ uit de clubbladen of van het internet.

16

BCO | Ralph de Rooij is clubkampioen 2014 geworden van Bowls Club Oudenrijn. Zondag 9 maart was het de laatste dag van de clubkampioenschappen bij BCO. Het was nog spannend want zowel bij de singles als de pairs stonden de plaatsen 1 t/m 3 nog niet vast. Eerste bij de Singles A en dus ook clubkampioen werd Ralph de Rooij. Het zilver was voor Michel Weerdenburg en het brons voor Guurtje Copier. Op de eerste plaats bij singles B eindigde Cees Pellikaan hem zien we volgend jaar bij de A spelers terug, tweede werd Evert Ott en drie Jan Thomas. De pairs A werd gewonnen door Harry Beertema en Andy Docter, zij prolongeerden hiermee hun titel. Tweede werden Guutje en Willem en drie Jan en Michel. Bij pairs B was het goud voor Nel de Wit en Harm Langejans, gevolgd door Atie en Elly en Corrie en Ineke. De eerste plaats bij de triples was net als vorig voor het team Ralph de Rooij, Willem Lodewijkx en Marry de Vroet. Zilver voor Harry, Guurtje en Andy en brons voor Elly en Hans v/d/Brink en Hans Pluck. Cor Burgers feliciteerde namens de deelnemers de prijswinnaars en bedankte de WRC voor het vele en goede

werk dat zij hebben verricht. De prijzen werden namens de WRC omgehangen door Nonnie van Dongen. BCA | Op vrijdag 24 januari was het een drukte van vanjewelste in de kantine van het Sportpark. Praktisch alle leden van de Bowls Club Almelo waren aanwezig voor de jaarlijkse jaarvergadering. Een bijzondere vermelding, omdat de meeste verenigingen maar een matige opkomst hebben voor hun jaarvergadering. Of het komt door de prima verzorgde ontvangst door het bestuur met koffie en krentenwegge? Nee de Bowls Club Almelo is een hechte gemeenschap, waar men met elkaar zorgt voor gezelligheid en bereid is om iets voor de vereniging te doen.

Wie zegt dat bowls en een pintje niet samen gaan? Proost!


Wil uw club ook met de billen bloot?

D

e redactie van Jack High nodigt de Nederlandse bowlsclubs met de billen bloot te gaan. Daarmee nodigen wij streakers natuurlijk niet uit om in hun blootje over de bowlsmat te gaan rennen, maar vragen wij de clubs wel hun hebben en houwen aan de lezers van dit blad bekend te maken. De bedoeling is om in iedere uitgave van Jack High een club in het voetlicht te plaatsen. Daartoe nodigen wij de besturen of redacties van clubbladen uit zich aan te melden. De volgorde van publicatie geschiedt volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Clubs die zich opgeven krijgen vervolgens te zijnertijd een vragenformulier en instructies voor het aanleveren van logo’s, fotomateriaal etc. Voor deze serie zijn telkens maximaal twee dubbele pagina’s beschikbaar. Stuur uw aanmelding naar: pr@bowlsnederland.nl of Bredaseweg 76. 4702 KV Roosendaal. Wie durft?

NIOBB Nederlandse

En dan nog iets...

Om van Jack High een bowlsmagazine voor en door liefhebbers van de bowlssport te maken, heeft de redactie uw steun nodig. Verslagen en foto’s van toernooien, evenementen, jaarvergaderingen willen wij graag ontvangen. Ook voor een exemplaar van het clubblad houden wij ons aanbevolen. En verder materiaal van alles wat uw club bezig houdt willen wij graag hebben. Alleen zo kan er drie keer per jaar een tijdschrift over bowls in Nederland en daarbuiten worden gemaakt.

NIOBB Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

Indoor en

Outdoor

Bowls Bond

17


BC Best vanuit de luchtballon

I

n de vorige Jack High stond een vanuit een sateliet genomen foto van de golfbaan en bowlsgreen in Best. Dat bracht Jaap Lubout op het idee in zijn eigen fotoarchief te duiken en deze twee foto’s tevoorschijn te toveren. Hij schreef daarbij het volgende: “Hierbij een wat duidelijker foto van de bowlsbaan en omgevong in Best. Deze foto is heel wat jaren geleden in het zomerseizoen vanuit een gehuurde balon gemaakt. Op de andere foto zijn ze met de voorbereidingen bezig. Het had toch nog heel wat voeten in aarde voordat een bevredigind overzicht tot stans kwam.”

18


19


20

Jack High nr 3  

Magazine voor bowlsliefhebbers in Nederland. Uitgave van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you