Page 1


Wie?

De Koninklijke landmacht

Wat?

Medici die de landmacht aankunnen.

Waar?

Nederland

Wanneer? 2009

Hoe?

Reclameposters

Waarom?

Om gewonde militairen beter/vaker van medici te kunnen voorzien.

Beeldende laag/Middelen Licht

:

Licht vanaf de arts zijn oogpunt, meelicht. Om zo een realistische sfeer te  creëren. Eigen schaduw.

Kleur:

Monochrome advertentie. Duidelijk contrast tussen achtergrond en werkelijke  boodschap. 

Ruimte

:

Ruimte omvattend. 


Vorm

:

De vormen zijn allemaal duidelijk, statisch. Ook is de advertentie asymmetrisch.

Narratieve laag Realistische

:

De medisch witte achtergrond in combinatie met de instrumenten en latex  handschoenen zorgen voor een zeer realistische sfeer. De ideologie achter deze  advertentie is, dat het op zich al een zeer serieuze taak is en er ook nog is extra  druk is vanwege de organisatie waar je komt te werken. Het thema is nogal voor  de hand liggend naar mijn mening, medici aan het werk onder een  bovengemiddelde werkdruk.

Symbolische laag Betekenis

:

Je moet verdomd stevig in je schoenen staan wil je zo’n verantwoordelijke taak in  deze context te kunnen uitvoeren.

Wat wil de opdrachtgever ermee bereiken?

De mensen aanspreken die een passie hebben voor medische zorg en het ook  nog is aandurven in de desbetreffende werksituatie(s) hun taken uit te voeren.

Vanuit welke opvatting heeft de opdrachtgever gewerkt? Primair economisch : werk. Secundair : bewustwording.


De gebruikerscontext  Welk effect heeft het beeld op mij? Het liet een zeer serieuze en realistische indruk op mij achter. Het maakte me  ook bewust van het feit, dat er veel medische zorg nodig is voor militairen ook al  is het niet meer dan logisch. Je staat er alleen niet bij stil. Hoe staat dit in verband met de bedoeling van de kunstenaar? Ik denk, dat de indruk die het bij mij gewekt heeft precies de indruk is die de  kunstenaar wou bereiken. Belangrijke factoren waar de kunstenaar zich op heeft gericht. De veiligheid en gezondheid staan in veel werkvelden voorop, maar bij de  Koninklijke landmacht is de mate waarin daar medici voor nodig is veel hoger  dan gemiddeld. Mijn mening over het beeldwerk. Het is een vrij eenvoudige advertentie zonder allerlei frutsels om het mooier te  maken dan het is. Maar dat is juist de kracht naar mijn mening. Ook vind ik het  ze uiterst goed gelukt een professionele medische sfeer neer te zetten en heb je  het gevoel dat de arts als het ware de advertentie opereert. Wat op zijn beurt  sterk bij draagt aan de totaalbeleving.

Beeld Analyse  

Een advertentie geannalyseerd op semiotiek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you