Page 1

Sint-Jozefsinstituut  Zilverstraat 26  8000 BRUGGE

Ge誰ntegreerde proef Handel

Nino De Moor Klas: 6 Handel 2 Schooljaar: 2009-2010 Tot het behalen van het diploma Secundair Onderwijs Mentor: Meneer H. Decock


Sint-Jozefsinstituut Jozefsinstituut  Zilverstraat 26  8000 BRUGGE

Ge誰ntegreerde proef Handel

Nino De Moor Klas: 6 Handel 2 Schooljaar: 2009-2010 Tot het behalen van het diploma Secundair Onderwijs Mentor: Meneer H. Decock


Woord Vooraf In het laatste studiejaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge kregen wij de opdracht om een geïntegreerde proef te maken. Door het samenstellen van een GIP kunnen wij nagaan in welke mate we de leerstof van de verschillende vakken gedurende het voorbije jaar hebben toegepast en verwerkt. De inhoud van deze GIP omvat een weerslag van de handelingen binnen onze mini-onderneming, ‘t Houtmijntje. De mini-onderneming had als doel onze theoretische lessen om te zetten in de praktijk van een echte onderneming. Hierdoor maakten we kennis met het echte bedrijfsleven, zowel met de positieve als negatieve kanten van een onderneming. Er kwamen heel wat taken bij dit project kijken. Zo moesten er voor de taalvakken Nederlands en Frans verschillende verslagen, brieven en een catalogus geschreven worden. Daardoor hebben we de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering en de sollicitatiebrief in beide talen geschreven. Voor het uitschrijven van de brieven maakte ik gebruik van het tekstverwerkingprogramma Word. Ook de boekhouding moest iedere maand in orde gebracht worden en deze werd vervolgens verstuurd naar VLAJO. Voor de boekhouding moesten er eerst facturen ontworpen worden, hiervoor kregen we de opdracht om via het Officeprogramma Excel een factuur te creëren. Om de factuur daarna effectief te boeken, gebruikten wij het boekhoudprogramma BOB. Verder waren er nog opdrachten die meer met economie te maken hadden zoals het maken van een marktonderzoek, marketingmix, analyse van de jaarrekening… Deze GIP is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel bevat de deelopdrachten. In dit deel vindt u de opdrachten die we uitvoerden voor de leervakken bedrijfseconomie, Frans, Nederlands, Engels en toegepaste informatica. Dan hebt u het tweede deel, hier vindt u de doorlopende opdrachten terug, waar je het logboek en de verslagen van bedrijfsbezoeken terugvindt. Via deze weg wil ik mijn leercoach, de heer Decock, bedanken voor de goede begeleiding tijdens dit schooljaar. Eveneens wil ik ook graag de vakleerkrachten van Nederlands, Frans, Engels, bedrijfseconomie en toegepaste informatica danken voor de hulp die zij mij verleenden tijdens het verwerken van de opdrachten. Vanzelfsprekend dank ik tevens mijn vriendin en mijn medeleerlingen voor hun enthousiasme en medewerking tijdens dit studiejaar. Tenslotte bedank ik met plezier VLAJO. Door deze organisatie heb ik de kans gekregen om op een leerrijke en prettige manier kennis te maken met het bedrijfsleven.


Inhoudsopgave 1

Deelopdrachten........................................................................................................................8

1.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering.................................................................................8

1.2

Organogram eerste functies ....................................................................................................9

1.3

Organogram tweede functies...................................................................................................9

1.4

Verslag eerste aandeelhoudersvergadering ......................................................................... 10

1.5

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering (Frans).................................................................. 12

1.6

Briefhoofd mini-onderneming met userform ....................................................................... 13

1.7

Marktonderzoek .................................................................................................................... 13

1.8

Verslag vergadering............................................................................................................... 16

1.9

Marketingmix ........................................................................................................................ 18

1.10

Sollicitatiebrief ...................................................................................................................... 21

1.11

Voeren sollicitatiegesprek ..................................................................................................... 22

1.12

Curriculum Vitae.................................................................................................................... 23

1.13

Ontwerp verkoopfactuur Excel ............................................................................................. 25

1.14

Sollicitatiebrief Frans ............................................................................................................. 26

1.15

Curriculum Vitae Frans .......................................................................................................... 27

1.16

Powerpoint Belgian beers ..................................................................................................... 29

1.16.1 Tekst PowerPoint Engels ....................................................................................................... 31 1.17

Verslag bedrijfsbezoek SA MĂśbler ........................................................................................ 33

1.18

Verslag Prisma Teknik AB ...................................................................................................... 35

1.19

Vragen interview ................................................................................................................... 36

1.20

Verkoopfacturen ................................................................................................................... 38

1.20.1 Journaal ................................................................................................................................. 38 1.20.2 Factuur 1................................................................................................................................ 39 1.20.3 Factuur 2................................................................................................................................ 40 1.20.4 Factuur 3................................................................................................................................ 41 1.20.5 Factuur 4................................................................................................................................ 42 1.20.6 Factuur 5................................................................................................................................ 43 1.21

Telefoongesprek Frans .......................................................................................................... 44

1.21.1 La demande de prix ............................................................................................................... 44 1.21.2 L’offre .................................................................................................................................... 45 1.22

Assortiment ........................................................................................................................... 46

1.23

PowerPoint Scania................................................................................................................. 55

1.24

Tekst PowerPoint Scania ....................................................................................................... 58


1.25

Analyse van de jaarrekening ................................................................................................. 62

1.25.1 Verticale analyse balans ........................................................................................................ 64 1.25.2 Verticale analyse resultatenrekening.................................................................................... 67 1.25.3 Horizontale analyse balans.................................................................................................... 68 1.25.4 Horizontale analyse resultatenrekening ............................................................................... 71 1.26

Bezoek Vitalo Group .............................................................................................................. 72

1.27

Eindverslag mini-onderneming ............................................................................................. 74

2

Doorlopende opdrachten ...................................................................................................... 77

2.1

Logboek ................................................................................................................................. 77


Inleiding In het zesde jaar secundair onderwijs kregen de studenten de opdracht een geïntegreerde proef te maken. De geïntegreerde proef heeft als doel ons, studenten, te introduceren in de wereld van het bedrijfsleven. Met de overstap naar het hoger onderwijs voor de deur moeten wij nog eenmaal al onze kennis gebruiken bij het maken van de geïntegreerde proef. De GIP draait hoofdzakelijk rond de mini-onderneming ’t Houtmijntje. De mini-onderneming heeft als doel de studenten hun kennis te integreren in het echte bedrijfsleven. Net als in een echt bedrijf hebben de studenten een administratief, commercieel, financieel en technisch departement. Elk departement heeft ook een directeur, en deze directeur regelt samen met zijn medewerkers alle zaken die betrekking hebben tot zijn departement. Iedereen heeft een bepaalde functie zoals boekhouder of magazijnier. Maar naast deze vaste functie is ook iedere mini-ondernemer verkoper. Dus dit wil zeggen dat iedere mini-ondernemer door het jaar heen eens op een markt staat om de goederen te verkopen en te promoten. Aan de hand van verscheidene proeven die zich verspreiden over verschillende onderwerpen leert dezer methode ons het administratief werk dat meekomt met de verscheidene eigenschappen van economie. Van simpele taken zoals het maken van uitnodigingsstrookjes en brieven tot complexere taken zoals het maken van een jaarrekeninganalyse, een briefhoofd met userform en een factuur standaard opmaken aan de hand van Excel. Al deze taken zijn gespreid over gans het schooljaar. Bij vele taken moesten studenten in groepen werken. Doordat de studenten in groepen moeten werken, leert men omgaan met mensen met andere ideeën en andere opzichten van bepaalde zaken. Aan het einde van het jaar moeten de studenten deze geïntegreerde proef voorstellen aan een jury. Deze jury zal de studenten een beoordeling geven over hun eindwerk. Als de student hiervoor slaagt, is men geschikt bevonden voor het bedrijfsleven en kan en met glans overgaan naar het hoger onderwijs of naar een toekomstige baan. Één van de grootste taken doorheen de geïntegreerde proef is de jaaranalyse van een bedrijf. Onze opdracht was duidelijk. De student moest aan de hand van het handboek economie uitmaken of een bedrijf al dan niet gezond functioneert. Dat deden ze aan de hand van hun jaaranalyse. De studenten berekenden de solvabiliteit, rentabiliteit en de liquiditeit. Uit deze cijfers konden wij afleiden of het bedrijf al dan niet hun jaarlijkse kosten kunnen betalen met hun jaarlijkse omzet. Zo kwamen de studenten tot de conclusie dat vele bedrijven tegenwoordig in nauwe schoentjes zitten. Naast deze taak moesten de studenten ook uitnodigingen typen voor hun aandeelhoudersvergadering. Hiermee werden de BIN-normen gehanteerd. Voor deze taak moest de student gebruik maken van het MS-Office programma word. Naast Excel, word en PowerPoint leerden de studenten ook omgaan met acces voor verscheidene aandeelhouderslijsten. Voldoende kennis van deze verschillende programma’s was vereist om de geïntegreerde proef goed te beëindigen. Het is deze kennis die hen later zal helpen om een baan te vinden. Want kennis is de sleutel tot een gouden toekomst.


1 Deelopdrachten eelopdrachten 1.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Brugge, 10 oktober o 2009 Houtmijntje Houtmijntje@sintjozefbrugge.be

Dhr. Jan Peters Brugsestraat 50 BE-8000 BRUGGE

Aandeelhoudersvergadering ’ t Houtmijntje en Cartouche

Geachte aandeelhouders en sympathisanten Wij nodigen u van harte uit op de aandeelhoudersvergadering van de mini-ondernemingen mini ondernemingen ’t Houtmijntje en Cartouche. Deze vindt plaats op donderdag 15 oktober 2009 om 19.30 uur in onze school, Sint-Jozefsinstituut, Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 te Brugge. Volgende agendapunten punten zullen aan bod komen: -

Voorwoord door Matthias Verbeke, manager assistant ‘t Houtmijntje Verwelkoming door de Heer Vandorpe, Directeur van het Sint – Jozefsinstituut Voorstelling team mini-onderneming mini Cartouche, Nathan Calus Voorstelling assortiment Cartouche, Hendrik Opstaele Reclame en promotie Cartouche, Hélène Verhalle Voorstelling lling team mini-onderneming mini ’t Houtmijntje, Nino De Moor Voorstelling assortiment ’t Houtmijntje, Henk Devriendt Reclame en promotie ’t Houtmijntje, Didier Meertens Slotwoord Annabelle Tavernier

Na afloop nodigen wij u graag uit voor een hapje en een drankje. Tijdens de receptie krijgt u alvast de gelegenheid om ons assortiment te bewonderen en eventueel iets te bestellen of aan te kopen. Met vriendelijke groeten

’t Houtmijntje

8


1.2

Organogram eerste functies Algemeen bestuurder Nino De Moor

Manager assistent Matthias Verbeke

Administratief departement

Technisch departement

Financieel departement

Commercieel departement

Delphine Micholt

Henk Devriendt

Kristof Vandewynckel

Didier Meertens

Human resources

Reclame, marketing en webmaster

Benjamin Hillewaert

Babette De Ketelaere

Charlotte Van De Sompelle

Administratief bediende

Magazijnier

Boekhouder

Benoit Germonprez

Gauthier Valcke

Magazijnier

Kasierster

Order entry

Mikail Dargsigov

Lindsay Ruysschaert

Jana Derycke

Severine Huyvaert

1.3

Boekhoudster

Aankoopster

Kevin Vandevelde

Reclame, marketing en webmaster Sebastien Van Neste

Organogram tweede functies Babette De Ketelaere Algemeen Bestuurder

Jana Derycke Managers assistent

Commercieel directeur

Technisch directeur

Didier Meertens

Matthias Verbeke

Administratief directeur Charlotte Van De Sompele

Financieel directeur Gauthier Valcke

Reclame

Aankoper

Website

Boekhouder

Lindsay Ruysschaert

Benjamin Hillewaert

SĂŠbastien Van Neste

Nino De Moor

Order entry

Magazijniers

Kevin Vandevelde

Benoit Germonprez

Human resource manager

Mikail Darsigov

Delphine Micholt

Kassabeheer Kristof Vandewynckel

9


1.4

Verslag eerste aandeelhoudersvergadering

Datum en uur: Plaats: Aanwezigen:

Verontschuldigden: Aantal pagina’s: Notulisten: Agenda: • • • • •

Van 19u30 tot 23u, donderdag 15 oktober 2009 Sint – Jozefsinstituut zilverstraat 26, 8000 Brugge Mikail Darsigov, Nino De Moor, Jana Derycke, Henk Devriendt, Benoit Germonprez, Benjamin Hillewaert, Didier Meertens, Delphine Micholt, Gauthier Valcke, Kevin Vandevelde, Kristof Vandewynckel, Matthias Verbeke, Sebastien Van Neste, Lindsay Ruyschaert, Charlotte Van De Sompele, Babette De Ketelaere, Severine Huyvaert / 2 Kristof Vandewynckel en Nino De Moor

Toekennen van de aandelen aan de aandeelhouders Voorstellen van de mini – ondernemingen met bijhorend assortiment Toespraken Receptie Verkoop van producten

Toekennen van de aandelen aan de aandeelhouders Toen de aandeelhouders arriveerden aan de ingang van Sint-Jozefsinstituut te Brugge, werden ze door de leerlingen van 5 Onthaal en Public Relations begeleid tot aan de balie. Aan de balie konden de aandeelhouders hun aandeel afhalen bij Delphine Micholt en Severine Huyvaert. Samen met het aandeel ontvingen de aandeelhouders ook een boekje met het avondprogramma. Daarna begaven de aandeelhouders zich naar de kapel waar de presentatie plaats vond. Presentaties van de mini – ondernemingen met bijhorend assortiment De presentaties begon met de presentatie Cartouche en daarna was het de beurt aan ’t Houtmijntje. Tijdens de aandeelhoudersvergadering stelde men het team, assortiment, het promotieprogramma voor. Mini-onderneming Cartouche zal bureauartikelen verkopen. Minionderneming ’t Houtmijntje zal houtproducten verkopen. Onder houten producten verstaan wij speelgoed, decoratieartikelen, keukenmateriaal en zelfgemaakte nestkastjes. ’t Houtmijntje verwees ook naar een ecologisch charter, alle aandeelhouders en leveranciers kunnen dit charter tekenen. Als men dit charter tekent, dan zal de post via e-mail verlopen. Zo kan men de ecologische voetafdruk verminderen. Toespraken De verwelkoming werd gevoerd door Matthias Verbeke, hij hield een korte toespraak. Hierna was het de beurt aan de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut. Na de directeur was het de beurt aan Nathan Calus, gedelegeerd bestuurder van Cartouche. Nathan Calus stelde samen met Hélène Verhalle, commercieel directeur, en Hendrik Opstaele, technisch directeur, de minionderneming Cartouche voor. Na de voorstelling van Cartouche was het de beurt aan Stef De Jong,

10


zaakvoerder van Ad Fundum. Hierna was het de beurt aan Nino De Moor, gedelegeerd bestuurder ’t Houtmijntje. Nino De Moor stelde samen met Henk Devriendt, technisch directeur, en Didier Meertens, commercieel directeur, de mini-onderneming ’t Houtmijntje voor. Als laatste hield Annabelle Tavernier een slotwoord. Receptie Na de aandeelhoudersvergadering was er een receptie. Op deze receptie kon men een hapje en een drankje nuttigen die door 5 Onthaal en Public Relations werden rondgebracht. Tijdens de receptie hadden de aandeelhouders en sympathisanten de mogelijkheid om producten te bekijken en te kopen. Verkoop van de producten De eerste verkoop van ‘t Houtmijntje was een goede verkoop. Tijdens de hele avond werd er zeer veel gekocht. Hierdoor werd er een omzet van 550 euro gerealiseerd. Besluit Het was een zeer geslaagde vergadering met goede verkoopscijfers. Wij hebben zeer veel geleerd uit deze ervaring. De manier waarop de aandeelhouders hun aandeel kwamen afhalen moet de volgende keer beter begeleid worden. De PowerPointpresentatie van mini-onderneming ’t Houtmijntje was zeer geslaagd. Deze avond betekent het begin van onze mini-onderneming. Vanaf nu moeten wij de verkoopscijfers nauwlettend in het oog houden om zo een gezonde onderneming te bekomen.

11


1.5

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering aa (Frans) Tél. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES

Bruges, le 22 septembre 2009 Schepens Jan Brugsestraat 80 BE-8020 OOSTKAMP

Assemblée des actionnaires ’t Houtmijntje Madame, Monsieur Dans le cadre de notre épreuve intégrée, nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée des actionnaires de notre petite entreprise ‘t Houtmijntje. ‘t Houtmijntje est une petite entreprise qui vend des produits en bois. Cette assemblée a lieu le 15 octobre 2009 à 19h30 dans notre école Sint-Jozefsinstituut, Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 à Bruges. l’Ordre du jour : • • • • •

Souhait de bienvenue par Matthias Verbeke Discours par monsieur Vandorpe, principal du Sint-Jozefsinstituut Sint Présentation du groupe de la petite entreprise par Nino De Moor Présentation de l’assortiment de ‘t Houtmijntje par Henk Devriendt Présentation du service commercial de ‘t Houtmijntje par Didier Meertens

Après l’assemblée, il y a une réception avec des amuse-gueules amuse et des boissons. Pendant la réception, vous aurez ez la possibilité d’admirer notre assortiment et d’acheter quelques produits .

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Nino De Moor Président-directeur directeur général

12


1.6

Briefhoofd mini-onderneming mini met userform

1.7

Marktonderzoek

Wij zijn ’t Houtmijntje,, een mini-onderneming mini van het Sint-Jozefsinstituut Jozefsinstituut te Brugge. Wij willen aan de hand van deze enquête naar de interesse in ons assortiment peilen. Zou u enkele minuten vrij kunnen maken om deze enquête te beantwoorden? 1. Bent u een? Man Vrouw 2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? < 18 18 – 35 35 – 65 > 65 3. Koopt u houten producten? Regelmatig Soms Zelden Nooit 4. Kent u het begrip mini-onderneming? mini Ja Nee

13


5. Zou u bereid zijn om houtproducten te kopen bij een mini-onderneming? Ja Nee 6. Bent u bereid meer geld uit te geven aan producten van een mini-onderneming? Ja Nee Ja, als ik iemand uit desbetreffende mini-onderneming ken 7. Wat voor houten producten zou u kopen? Speelgoed Keukengerei Nestkastjes Decoratieartikelen Andere: …………………………………………………………………………………………………………………… 8. Hoeveel zou u spenderen aan deze producten? < € 15 € 15 – € 30 € 30 – € 60 € 60 – € 100 > € 100 9. Dit zijn enkele producten uit ons assortiment. Naar welk product gaat uw voorkeur? (nummer volgens voorkeur: 1 = liefst, 6 = minst) Zelfgemaakte nestkastje Houten kaarsenhouder Badkamerkastje Bloempot Autobaan met toebehorende wagentjes Jenga (patatrak) 10. Hecht u veel belang aan het milieu? Ja Nee 11. Hecht u veel aandacht aan seizoensgebonden (Sinterklaas, Kerstmis, Valentijn en Pasen) aankopen? Ja Hangt van het product/seizoen af Nee

14


12. Waar koopt u uw houten producten? Bij een standaardzaak bvâ&#x20AC;Ś. Bij een mini-onderneming Op een markt Op het internet Bedankt om de tijd te nemen om onze enquĂŞte in te vullen.

15


1.8

Verslag vergadering

Datum en uur: Plaats: Aanwezigen:

Verontschuldigden: Aantal pagina’s: Notulist:

Van 13:00u tot 14:00u, vrijdag 18 oktober 2009 Sint – Jozefsinstituut zilverstraat 26, 8000 Brugge Mikail Darsigov, Nino De Moor, Jana Derycke, Henk Devriendt, Benoit Germonprez, Benjamin Hillewaert, Didier Meertens, Delphine Micholt, Gauthier Valcke, Kevin Vandevelde, Kristof Vandewynckel, Matthias Verbeke, Sebastien Van Neste, Lindsay Ruysschaert Charlotte Van De Sompele, Babette De Ketelaere 2 Nino De Moor

Agenda: • • • • • • •

Betalen benzine Didier Verzamelen en verwerken van de aandelen Aanmaken logo Sponsorbrief Sponsorgeld Zoeken leveranciers keukengerei en speelgoed Zoeken peter/meter

Betalen benzine Didier Iedereen gaat ermee akkoord dat elke leerling Didier €0,70 betaalt voor de benzine die is verbruikt tijdens het bedrijfsbezoek aan Chinoh te Waregem. Bij de volgende bedrijfsbezoeken en andere verplaatsingen zal er geld van het sponsorbudget genomen worden. Zo moeten de leerlingen niet steeds een bijdrage leveren.

Verzamelen aandelen Delphine Micholt heeft een aantal aandelen ontvangen en er is afgesproken dat men alle aandelen aan Delphine bezorgt op de vergadering van 24/09/2009. Vervolgens zal Delphine deze aandelen in de bestanden van Vlajo verwerken om zo een goed overzicht te hebben van de aandeelhouders. Delphine zal tijdens de vergadering van 24/09/2009 mededelen hoeveel aandelen er al geregistreerd zijn.

Aanmaken logo Henk Devriendt en Nino De Moor zullen een logo klaarstomen en vervolgens tijdens de vergadering van 24/09/2009 aan de groep voorstellen om op deze manier een geschikt logo te bekomen.

Sponsorbrief Matthias Verbeke zal de brief opstellen en zal deze aan iedereen bezorgen uiterst op de vergadering van 24/09/2009. Op deze sponsorbrief zal een introductie staan i.v.m. onze onderneming en de verschillende sponsorpakketten; €25, €50, €100, €125.

16


Sponsorgeld Op 2 oktober 2009 zal men het sponsorgeld en de sponsorgegevens indienen en bekijken hoeveel geld er beschikbaar.

Zoeken leverancier keukengerei en houten speelgoed Elk lid van de mini-onderneming zal komende week zoeken naar leveranciers die allerlei houten producten verkopen.

Zoeken meter of peter Delphine Micholt en Severine Huyvaert zullen de Brouwerij De Halve Maan bezoeken en daar aan de eigenaar vragen of hij ge誰nteresseerd is om peter te worden van onze mini-onderneming.

17


1.9

Marketingmix

Als wij spreken over marketingmix, dan spreken wij over het op elkaar afstemmen van de vier Pâ&#x20AC;&#x2122;s: product, prijs, promotie en plaats. Deze vier punten zijn zeer belangrijk voor het slagen van een onderneming. Een succesvol succ bedrijf is een bedrijf dat het afstemmen van deze punten onder de knie heeft. t. Wanneer je deze vier puzzelstukjes perfect in elkaar kaar kan puzzelen, dan heb je de mogelijkheid om grote winsten te boeken. Wij als mini-onderneming mini zullen het systeem van de vier Pâ&#x20AC;&#x2122;s ook in de praktijk toepassen, om zo een gezonde en bloeiend minimini onderneming te worden. Product: Het product roduct is onder te verdelen in drie lagen, wij zullen nu ons product volgens deze lagen uitleggen. 1e laag: kernproduct: behoefte Toen wij een product zochten, hebben we ons team opgesplitst in enkele groepen. Elke groep bedacht een product en voerde vervolgens een marktonderzoek om zo de interesse van de modale mens te peilen. Toen dit marktonderzoek afgerond was, maakte elke groep een PowerPoint PowerPoin waarin men de resultaten voorstelde. Tijdens deze PowerPoint kon iedereen vragen stellen i.v.m. het product. Na lang analyseren ren van de marketingonderzoeken concludeerden wij dat hout producten de beste keuze was. Toen ons product gekozen was, was selecteerden n wij onze doelgroepen: -

Kinderen/jonge ouders/grootouders Decoratieve personen, personen die houden van decoratie Dierenvrienden

Na het selecteren van onze doelgroepen focusten wij ons op het vinden van geschikte producten. Voor de doelgroep kinderen, jonge jonge ouders en grootouders vonden wij houten speelgoed. Houten speelgoed heeft als voordeel dat grootouders en jonge ouders het product kopen voor hun kinderen of kleinkinderen. Voor de decoratiebewuste personen onder ons hebben wij ook een zeer mooi assortiment assortim ter aanbieding. Wij verkopen mandjes, kaarsenhouders, fotokaders, voorraadkisten, dienbladen en nog veel meer. Voor de dierenvrienden onder ons hebben wij een speciaal product. Wij zullen als minimini onderneming zelf de handen uit de mouwen steken om nestkastjes nestkastjes te maken. De klant vindt kwaliteit belangrijk, en doordat wij als mini-onderneming mini onderneming deze nestkastjes zelf vervaardigen kunnen en wij de kwaliteit garanderen.

18


2e laag: uitgebreid product Wij willen ons product onderscheiden door middel van verpakking met merknaam, milieuvriendelijke zakken met de naam van onze mini-onderneming. mini onderneming. Zo creëren we bijkomende fysische eigenschappen die het voorkomen van ons product verbeteren. 3e laag: totaal product Het totaal product is een houtproduct met een mooie verpakking verpakking en makkelijk transporteerbaar door middel van bijgeleverde gerecycleerde zakken. Door onze gerecycleerde zakken ziet de particulier dat wij begaan zijn met het milieu, zo zullen particulieren ook meer respect voor ons krijgen. En dit respect verandert automatisch in een positief koopgedrag. Prijs: Hout is en blijft nog steeds een veel gevraagd product op de huidige markt, vanwege de grote voorraden is de grondstofprijs goedkoop en de verkoopprijs is dus ook betaalbaar. Voor onze prijzen hebben we een verkoopmarge erkoopmarge van 250% genomen die aangepast is aan de hand van het marktonderzoek en de logica van het ondernemen. De winstmarge die wij op ons product halen, halen is relatief hoog dankzij de vele verscheidene functies dat het product bekleedt. Deze winst wordt meteen gebruikt om meer producten aan te kopen en om zo een breed en diep assortiment te verkrijgen zodat we onmiddellijk aan de eisen van de consument kunnen voldoen. Het product moet vlug winst maken aangezien de mini-onderneming mini onderneming slechts één jaar bestaat, bestaa is het de bedoeling dat onze producten zo snel mogelijk verkopen, om hierna zo snel mogelijk een nieuw gamma aan producten klaar te hebben voor gethematiseerde verkopen. Met feestdagen zullen er ook kortingen komen die kunnen oplopen tot 20%. Hieronder ziet u een schijfdiagram van in hoeverre de consument akkoord gaat met de prijsverdeling.

5%

16%

18% t.e.m. 5 tussen 5 en 10 tussen 10 en 20 61%

vanaf 20 tot 40

19


Promotie: Promotie is zeer belangrijk voor onze onderneming. Wij willen de consument tot kopen aanzetten. Dit kunnen wij doen door een grote naambekendheid te creëren. Als communicatiekanalen gebruiken wij vooral posters, flyers, e-mails en de website. Dit zorgt ervoor dat wij een groot plaatselijk publiek hebben. Er zal in onze e-mails een hyperlink aanwezig zijn om direct door te gaan naar onze site. Op onze site kunt u allerlei tijdelijke aanbiedingen bekijken. Wij gebruiken deze communicatiekanalen vooral om naambekendheid te verwerven en om de particulier naar onze verkopen te lokken. Wij zullen proberen om de consument zodanig aan te spreken, dat zij bij het horen van het SintJozefsinstituut automatisch denken aan mini-onderneming ’t Houtmijntje. Wij zullen onze verkooppunten zeer strategisch plaatsen. Zoals op de oudercontacten kunt u onze stand vlakbij de ingang vinden. Zo springt het oog van de ouders en de kinderen onmiddellijk op onze stand. Doordat iedereen een mooi gedecoreerde en uitgeruste stand ziet zal men zeker eens een kijkje komen nemen. Op verkoopdagen verzorgen wij een goede service naar de klant toe. Zo zorgen wij ervoor dat deze klant automatisch in positieve zin zijn aankoop doorvertelt, en dit zorgt dan weer voor mond tot mond reclame. Onze gegevens zijn ook overal te vinden, op onze mails, facturen, website, verkoopstand en meer. Zodat de klant de weg naar onze mini-onderneming zeker vindt. Plaats: Door ons product rechtstreeks aan de consument te verkopen, creëren we een goede klantverkoper relatie en dragen we ook nog een steentje bij aan de promotie van ons product. Wij zullen aanwezig zijn op markten, beurzen en andere evenementen. Op deze evenementen handelen is altijd positief. Op evenementen zijn er veel mensen, hierdoor stijgt de kans op verkoop, en men ziet je product, dus dit zorgt ook voor een goede promotie. Hierdoor kunnen wij een naambekendheid opbouwen, wat zeker belangrijk is als mini-onderneming. Doordat wij veel gebruik maken van verkooppunten is het beter om een grote hoeveelheid aan producten te hebben, zeker als veel verkoopdagen in dezelfde maand vallen. Alvorens een beurs geboekt is, zullen wij eerst nagaan welk afzetgebied er op deze beurs aanwezig is. Is het cliënteel van de beurs gelijk aan jouw cliënteel? Zijn de personen kapitaalkrachtig? Aan de hand van deze vragen beslissen wij over het plaatsen van een verkoopsstand of niet.

20


1.10 Sollicitatiebrief

Nino De Moor Brugsestraat 80 8020 OOSTKAMP Tel. 0477 50 10 92 E-mail: ninodemoor@hotmail.com

Brugge, 25 november 2009

De heer Kristof Punie ‘t Houtmijntje Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Spontane sollicitatiebrief boekhouder Geachte heer Punie In januari veranderen de functies binnen de mini-onderneming ’t Houtmijntje. Naar aanleiding van deze functiewissel stel ik mijzelf graag kandidaat voor de functie boekhouder. De betrekking is typerend voor mij, omdat ik zeer graag met cijfers werk. Mijn naam is Nino De Moor. Op 30 juni 2010 zal ik afstuderen in de richting Handel aan het SintJozefsinstituut te Brugge. Hierdoor heb ik reeds een stevige basis i.v.m. boekhoudkundige verwerkingen. Ik heb een zeer goede kennis van informatica. Ik zal altijd bereid zijn om mijn kennis in verband met boekhoudkundige programma’s bij te schaven. Ik beschik eveneens over een ruime kennis van economie en kan als gevolg hiervan zeer makkelijk economisch en boekhoudkundig redeneren, wat zeker een voordeel is als boekhouder. Ik ben een zeer gedreven en punctueel persoon. Elke taak die mijn pad kruist, zal ik nauwkeurig en stipt verwerken. Ik werk graag alleen, zodat ik al mijn concentratie op de opdracht kan richten. In groep heb ik echter ook de capaciteit om mij te ontpoppen tot een ware “team player”. Meer inlichtingen en persoonlijke gegevens vindt u in het bijgevoegde Curriculum Vitae. Ik hoop dat ik u persoonlijk meer kan vertellen over mijzelf. Met vriendelijke groeten

Nino De Moor

Bijlage: curriculum vitae

21


1.11 Voeren sollicitatiegesprek

22


1.12 Curriculum Vitae

Nino De Moor

Naam

De Moor Nino

Adres

Brugsestraat 80 8020 OOSTKAMP

GSM

0477 50 10 92

E-mail

ninodemoor@hotmail.com

Nationaliteit

Belg

Geboortedatum

22 mei 1992

Geboorteplaats

Brugge

Burgerlijke staat

Ongehuwd

 Opleiding 2007/09/21 – 2004/09/01

TSO – Hotel Ter Groene Poorte Spoorwegstraat 14 8200 SINT-MICHIELS

2008/06/30-2007/09/22

TSO – Toerisme Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

2010/06/30-2009/09/01

TSO – Handel Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Curriculum Vitae

 Persoonlijke gegevens

23


2007/09/01-2007/11/01

Keukenhulp, restaurant Queens, Oostkamp

2009/05/18-2007/11/01

Kamerjongen, hotel Academie, Brugge

2010/09/21-2009/05/18

Keukenhulp, restaurant â&#x20AC;&#x2122;t Oud Wethuis, Oostkamp

 Talenkennis Schrijfvaardigheid Nederlands Engels Goed Frans Basis Duits Basis

LuisterSpreekvaardigheid vaardigheid Moedertaal Uitstekend Uitstekend Goed Goed Goed Basis

 Informaticakennis Word

Uitstekend

PowerPoint

Uitstekend

Excel

Uitstekend

Acces

Goed

Publisher

Goed

Movie Maker

Goed

Leesvaardigheid Uitstekend Goed Goed

Curriculum Vitae

 Vakantiejobs / weekendjobs

24


1.13 Ontwerp verkoopfactuur Excel

25


1.14 Sollicitatiebrief Frans Nino De Moor Brugsestraat 80 8020 OOSTKAMP

Bruges, le 25 novembre 2009

Monsieur Hans Decock Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Candidature spontanée au poste de responsable du service comptable Monsieur En janvier nous changeons de fonction dans notre petite entreprise, ‘t Houtmijntje. J’aimerais poser ma candidature pour la fonction de comptable. La fonction de comptable est fait pour moi, parce que j’aime les chiffres. Mon nom est Nino De Moor. Le 30 juin 2010, j’ai vrai terminé mes études de Commerce au SintJozefsinstituut à Bruges. Par conséquent, j’ai de bonnes connaissances dans les domaines de la comptabilité, de l’informatique et de l’économie. De ce fait il est facile d’ analyser un problème économique. Et pour un comptable, c’est un avantage. Je suis une personne motivée et ponctuelle. Je suis assertif. Ainsi je peux analyse les problèmes et chercher une solution. J’aime travailler seule, parce que je suis très concentré quand je travaille seul. Mais quand je travailler en groupe, je défend l’intérêt collectif. Je sais que je suis la personne idéale pour ce travail. Je serais heureux de vous rencontrer pour vous présenter plus en détail ma motivation. Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Nino De Moor P.J. : Curriculum Vitae

26


1.15 Curriculum Vitae Frans

Nino De Moor

Nom

De Moor Nino

Adresse

Brugsestraat 80 8020 OOSTKAMP

GSM

0477 50 10 92

E – mail

ninodemoor@hotmail.com

Nationalité

Belge

Date de naissance

Le 22 mai 1992

Lieu de naissance

Bruges

Etat civile

Célibataire

 Formation

01/09/2004-21/09/2007

Ter Groene Poorte Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels Enseignement technique – Hôtel

22/09/2007-30/06/2008

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Enseignement technique – Tourisme

01/09/2009-30/06/2010

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Enseignement technique – Commerce

Curriculum Vitae

 Données personnelles

27


01/09/2007-01/11/2007

Aide de cuisine, restaurant Queens, Oostkamp

01/11/2007-18/05/2009

Valet de chambre, hotel Academie, Bruges

18/05/2009-21/09/2010

Aide de cuisine, restaurant ’t Oud Wethuis

 Connaissance des langues

Compréhension Compréhension Expression écrit orale écrit Néerlandais Langue maternelle Anglais Excellent excellent Bon Français Bon Bon bon Allemands Bon Bon Bases

 Connaissances informatiques Word PowerPoint

Excel

Acces

Très bonne maîtrise

Expression orale Excellent bon Bon

Curriculum Vitae

 Jobs de vacance/jobs de week-end

Très bonne maîtrise

Très bonne maîtrise

Bonne maîtrise

28


1.16 Powerpoint Belgian beers

29


30


1.16.1 Tekst PowerPoint Engels Dia 1 2

3

4

5

6

Tekst Welcome, this is Mikail and I’m Nino and we are going to talk about our Belgian beers But First I’ll show you our index: At first the history of Belgian beer, Followed by trappists and abbey beers, After that we’ll discuss normal beers and de Dolle brouwers, And last but not least our famous Belgian beers. First the history of our Belgian beer: Beer has been brewed in Belgium since the middle ages, some believe that beer was brewed at monasteries, but there is no real proof that it really was like that. During the French revolution everybody fled out of France. There were a lot of monks who came to Belgium and sought refuge in our monasteries. Nearly all the monasteries that were occupied by the French monks now produce beer. Nearly 50 years after the revolution the first trappist brewery started off. They brewed Westmalle, so Westmalle is the first trappist that was brewed in Belgium. Trappist beer is a beer that is brewed under the control of trappist monks In the world there are 171 trappist monasteries but only 7 of the 171 brew beer. 6 of those 7 breweries are located in Belgium. The other brewery is located in Netherlands. The 6 trappist breweries are: • Orval • Westvleteren • Chimay • Rochefort • Achel • And Westmalle Abbey beer is beer that is: • Produced by breweries under an arrangement with an extant monastery that does not meet all of the criteria for a trappist brewery • Branded with the name of a defunct or a fictitious abbey by a commercial brewer • Given a vaguely monastic branding, without mentioning a specific monastery, by a commercial brewer Now the Casual beers, in Belgium we have 3 big pilsner breweries: • Jupiler: Jupiler is a pilsner with 5,2% alcohol, it is brewed in Jupille. They also have Jupiler Tauro which contains 8,3% alcohol and Jupiler Blue which contains 3,3% alcohol. Jupiler is being produced since 1966 and it has a market share of 45% in Belgium. • Stella Artois: Stella Artois is also a pilsner with 5,2% alcohol and it is brewed in Leuven. The beer was made for the first time in 1926; back in those days it was known as a Christmas beer under the name Stella which means star in Latin. Since then the recipe has been changed a few times, the beer used to be very bitter and now its taste is normal. The brewery of Stella Artois goes back to 1366, like you see in the logo. It seems that in 1366, Stella Artois was also a brewery. This brewery was called Den Hoorn. On 13 June 1708 Sebastian Artois got the prize of master brewer. And that’s why the name of Stella Artois is Stella Artois. • Maes: Maes is a pilsner that contains 4,9% alcohol.

31


7 8

9

10 11

They also produce Maes Cool with 5,7% alcohol and Maes Nature with 1,5% Maes is brewed in Waarloos and it is mainly in Dutch hands. The beer is being produced since 1880. Now we will show you a commercial of Jupiler Now de dolle brouwers, in English it means the mad brewers. De dolle brouwers is a highly regarded brewery that is located in Essen. The brewery was founded in 1980. They are well known because they keep their beer exclusive. They only produce around 1000 hectolitre a year. If you don’t know how much that is, Jupiler brews around 10 million hectolitre. They brew: • Oeral • Boskeun Boskeun means forest rabbit • Arabier • Oerbier • Lichtervelds Blond • Stille nacht Stille nacht means silent night and with this beer you will have a silent night, it contains 12% alcohol but it tastes just like a normal beer, so if you don’t know that it’s a silent night you could be very drunk after a few beers. • Stout • Dulle teve Dulle teve means angry bitch So as you have seen and heard the brewery is also known due to the names of their beers. These are beers that people drink a lot. Duvel means devil and it contains 8,5% alcohol. Leffe is being produced since 1952. And last but not least Brugse zot, this beer is brewed here in Bruges. They started brewing Brugse zot in 2005. It is a very good blond beer with 6% alcohol. The brewery is right in the middle of Bruges so when you visit Belgium, you can go to De halve maan, this means the half moon, where they produce Brugse Zot. The brewery has won several prestigious prices Now we have a fragment of tournée génerale, they talk about Stella Artois and they explain how they make beer. Thank you for listening

32


1.17 Verslag bedrijfsbezoek SA Möbler

Het bedrijf SA Möbler werd in het jaar 1896 opgericht opgericht door Johannes Johansson. Het H bedrijf is gelegen op een afstand van twee kilometer van het centrum van Tibro. De rondleiding begon met de voorstelling van het assortiment van tijdens de begin periode van het bedrijf. In 1905 ontwierp men een bureau van donkerhout, indertijd bedroeg de kostprijs 1,5 euro per stuk, momenteel in 2010 bedraagt de prijs voor dat bureau 1500 euro. Het bedrijf kwam begin de jaren tachtig in een neerwaartse spiraal terecht. In het jaar 1980 t.e.m. 1983 worstelde het bedrijf met een faillissement. Na lang twijfelen plaatste de eigenaar het bedrijf te koop. koop. Toen kwam de grootvader van de huidige eigenaar en zijn partner. Zij kochten het bedrijf voor een symbolische Zweedse kroon, dus dit betekent 0,5 kronen per persoon. Men verkocht dit bedrijf voor 1 kroon omdat het zodanig verliesgevend is. Één Zweedse kroon is gelijk aan +- 0,10 euro. De nieuwe eigenaars sloegen een andere ande richting in met het SA Möbler. bler. Men begon te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo was SA Möbler de eerste fabriek die elektronisch verstelbare tafels produceerde, dit product werd w in 1987 gelanceerd. Dit product was het begin van een succesvol bedrijf. Niet lang na dit product kwam men met een nieuw idee op de proppen, een zeer eenvoudig vierkant tafeltje. Van dit vierkant tafeltje verkocht men 200 000 exemplaren in Zweden. Met het kapitaal dat hierdoor vrijkwam, vrijkwam investeerde men in het marktgebied Denemarken en Noorwegen. Doordat men het marktgebied verruimde ontstonden er nieuwe kansen voor het bedrijf. Zo vroeg de regering van Denemarken om een kantoor te creëeren. SA Möbler ontwikkelde dit kantoor en als gevolg bestelde Denemarken 1000 kantoren. Deze bestelling is nog steeds de grootste die men al heeft gehad, geha het kostenplaatje bedroeg 1,2 miljoen euro. Door deze afname ame was 2007 dan ook een recordjaar. jaar. De omzet van het bedrijf bedr bedroeg in 2007, 107 miljoen kronen, nen, of beter gezegd 10,7 miljoen euro. Maar deze omzet werd overschaduwd door de omzet van 2008, beter gekend als het jaar waarin de financiële crisis toesloeg. In 2008 bedroeg de omzet 7 miljoen euro. Met deze omzet ontstond tstond er nog steeds een winst maar ten opzichte van 2007 was het een magere omzet. Door de dalende omzet was SA Mobler, zoals vele andere bedrijven, genoodzaakt om afscheid te nemen van 10 werknemers. In 2009 herstelt de houtindustrie zich en bedraagt de omzet 9 tot 10 miljoen euro. Maar SA Möbler herstelde veel sneller dan verwacht. Men ontwierp een nieuw soort bureau. Jee kan het uiteinde van het bureau openschuiven om zo de draden van de elektronische producten erdoor te steken. Dit bureau genereerde 20% van hun omzet in 2009. Momenteel is men dan ook druk aan het werk om opnieuw werknemers te aanvaarden, het werknemersaantal bedraagt op dit moment 56 personen.

33


In 2007 trok SA Möbler naar Italië om daar producten te verkopen. Het bedrijf kreeg 400 aanvragen om bureaus in te richten, maar door de financiële crisis moest men zich terugtrekken uit Italië en begon men zich meer toe te spitsen spit op het marktaandeel in het Noorden. oorden. Nu de economische crisis in 2010 op zijn einde loopt, probeert men een voet in de markt van Duitsland te krijgen. Momenteel heeft SA Möbler al 300 aanvragen om een bureau te ontwikkelen. Vele bedrijven kiezen voor ontwerpen van SA Möbler omdat het goedkoper is, het bedrijf beschikt over alle apparatuur om zichzelf te bevoorraden. Hierdoor kan men goederen voor een goedkopere prijs aanbieden. Doordat het bedrijf alle handelingen zelf behandelt, behandelt kan men de uitstoot van vervuilende gassen tot een minimum reduceren. In 1983 bedroeg de uitstoot van gassen 23 ton per jaar, nu in 2010, bijna bijna drie decennia later bedraagt de uitstoot slechts 600 kilogram per jaar. nderzoek naar geluidsarm bureaumateriaal. bureaumateriaal. Als men zijn stoel verschuift of Momenteel voert men onderzoek sleutels laat vallen op de tafel, dan zou men dit niet mogen horen. Het bedrijf heeft hee nu ook een nieuw assortiment bureaus, deze bureaus werden ontwikkeld door twee designers. Één van deze designers is een veel gevraagde designer in Zweden. Hierdoor brengt men sinds 2003 200 alle bureaus in zwart en wit uit. Het bedrijf hechtt ook veel belang aan Human resources. ources. De werknemers hebben 7/7 een fitnessruimte en een keuken ter beschikking. Hierdoor moet men geen onnodig geld spenderen aan een fitnessabonnement en daardoor is het personeel ook zeer blij omdat ze weten dat hun werkgever om hen geeft. geeft Op dit moment is SA Möbler het vijfde grootste houtbedrijf in Zweden. Het is dan ook voor de hand liggend dat men plaats 1 nastreeft. In de toekomst wil men niet alleen Zweden maar gans het Noorden in hun handen hebben, maar dit zijn verre toekomstplannen. toekomstplannen. Vroeger maakte men nog huishuis en kantoormeubelen maar vanaf enkele jaren geleden fixeert men zich enkel nog op kantoormeubelen. Om de bekendheid van het bedrijf te laten laten toenemen sponsort men een wedstrijd van het wereldkampioenschap motorracen. Het bedrijf pakt ook uit met het feit dat de 1e minister van Denemarken werkt in een bureau dat door hen is ingericht. De hoofdzetel van de WHO, WHO World Health Organization gebruikt ook alle bureaumateriaal van SA Möbler. Möb SA Möbler is een zeer interessant bedrijf. Het is ook leuk om te bezoeken omdat we zelf de kans kregen om iets te helpen realiseren. Persoonlijk vind ik de meubels die SA Möbler maakt een moderne en ergonomische stijl hebben. hebben

34


1.18 Verslag Prisma Teknik AB Bij het binnenkomen werden wij opgewacht door de bedrijfsleider. Hij heette ons welkom door koffie, thee en koekjes aan te bieden. Prisma Teknik is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van akoestische geluidskistjes. Deze geluidskistjes zijn te vinden bij verkeerslichten. In Stockholm is prisma Teknik alom tegenwoordig, er hangen 5 000 akoestische geluidskistjes in de hoofdstad. Het is dan ook niet moeilijk om te verstaan dat vele bedrijven het geheim van het elektronisch mechanisme van de geluidskastjes eluidskastjes te pakken willen krijgen. Na een eindje lukte het Ericsson om het mechanisme volledig na te maken. Maar dit speelde in het voordeel van Prisma Teknik AB want veel akoestische kastjes die Ericsson had gebouwd gebouw ontploften. Doordat de kistjes van Ericsson ontploften, kwam de overheid van Zweden naar Prisma Teknik om bij hen de originele kistjes te kopen. Dus mede dankzij de concurrentie is Prisma Teknik uitgegroeid tot een volwaardige marktspeler in Zweden. Toen Prisma Teknik het marktgebied Zweden Zwede in zijn handen had, begon Prisma Teknik eraan te denken om uit te breiden. Momenteel is Prisma Teknik actief in 70 verschillende landen. Zoals bijvoorbeeld in Brussel zijn verschillende geluidskistjes van Prisma Teknik te vinden. Doordat Prisma Teknik een e groot succes kende eind jaren 90, kocht Prisma Teknik het gebouw waarin men nu produceert. Prisma Teknik stelt 32 werknemers tewerk werk en kent een omzet van 26 miljoen kronen, dit komt overeen met 2,6 miljoen euro. Vanaf het jaar 2000 is Prisma Teknik begonnen begonnen met het verder ontwikkelen van hun akoestische geluidskistjes. uidskistjes. Zoals bijvoorbeeld als er veel geluid van buitenaf is, dan zal het kistje meer geluid produceren, zodat het voor blinde personen mogelijk is om veiliger veilig over te steken. Onlangs ontwikkelde Prisma Teknik ook een geluidskistje die geluiden kan opslaan en laten afspelen. Zo kan men een tekst inspreken die dan wordt afgespeeld wanneer men op het knopje van het geluidskistje drukt. Hiermee kan men blinde mensen waarschuwen voor gevaren. Momenteell ontwikkelt Prisma Teknik een straatlamp met scherpe punten bovenop de kop van de lamp. Hierdoor kunnen er geen vogels op de lamp zitten. Deze straatlamp piekt ook inzake levensduurte, een normale lamp l heeft een levensduurte van vijf jaar, maar deze straatlamp straa heeft een levensduurte van twintig jaar.

35


1.19 Vragen interview 1. Heb je verbleven in het jeugdhotel of in een gastgezin? In een gastgezin 2. Hoe verliep het contact met het gastgezin? In het begin hadden wij via e-mail contact en eens aangekomen in zweden konden wij gewoon praten met elkaar. Af en toe vielen er stiltes in het gesprek maar het merendeel van de tijd konden wij goed praten met elkaar.

3. Wat was het meest memorabele moment? Mijn eerste vliegervaring 4. Hoe vond je je verblijf in Stockholm? Het was zeer interessant, ik leerde een totaal andere en ook nieuwe cultuur kennen, ik vond dat de balans tussen vrije tijd en verplichte activiteiten ideaal was. Het bezoek aan het stadhuis met de gouden zaal vond ik ook zeer interessant.

5. Vind je dat er genoeg activiteiten gepland waren? Ja, er was een goed evenwicht. 6. Welke evenementen vond je het prettigst? En waarom? De vrije tijd die wij in Stockholm hadden, momenten zoals het bezoek aan het stadhuis, met de gouden kamer en het bezoek aan het VASA museum.

7. Hoe beleefde je het verblijf in het jeugdhotel te Stockholm? Het was niet het meest hygiĂŤnische hotel, het had zijn gebreken, maar het had zeker ook zijn charmes, qua mindere zaken, het beddengoed was niet altijd even proper, er lag haar in de douches 8. Zou je na deze reis nog eens terugkeren naar Zweden? Ik zou graag nog eens naar het Noorden van Zweden gaan, rond lapland en dergelijke, ik zou zeer graag Zweden beter leren kennen. Een stad als Tibro zou ik zeer zeker zien zitten.

9. Zou je in een land als Zweden kunnen wonen? Ik denk dat ik wel in Zweden zou kunnen wonen, als ik alles wat ik hier heb zou kunnen meenemen, dan zou ik zeker naar een land als Zweden gaan.

10. Welke bedrijven heb je tijdens je verblijf in Zweden bezocht? SA MĂśbler en Tibro KOK

36


11. Wat vond je van de school? Een gans ander systeem en het is een veel moderner systeem. Het is net alsof je in een hoge school komt, een veel opener systeem. Je kunt ons systeem totaal niet vergelijken met hun systeem. Ik vond het ook zeer goed dat de lunch van 10 uur tot 14 uur beschikbaar is.

12. Vind je het schoolsysteem beter of slechter, vergeleken met het systeem van BelgiĂŤ? Ik heb er niet zo op gelet, ik weet niet hoeveel een diploma daar waard is in vergelijking met een diploma hier. Maar ik denk wel dat het een goed schoolsysteem is in Zweden.

13. Hoe vind je de winters in Zweden? Dat is moeilijk om te zeggen, toen wij vorig jaar naar Zweden gingen was het kouder in Belgie en lag er ook meer sneeuw in BelgiĂŤ in vergelijking met Zweden.

14. Heb je nog suggesties om het uitwisselingsproject te verbeteren? Niet direct. 15. Vind je dat de Zweedse cultuur sterk verschillend is van onze Belgische cultuur? Ieder land heeft zijn eigen cultuur, dit is sowieso verschillend. Maar sterk verschillend, nee.

37


1.20 Verkoopfacturen 1.20.1 Journaal Nr. Doc VF/01

Nr. Doc VF/02

Nr. Doc VF/03

Nr. Doc VF/04

Datum 16/04/10

Datum 16/04/10

Datum 16/04/10

Datum 16/04/10

Nr.Doc

Datum

VF/05

16/04/10

A

+

D

Rekening 40000

O

-

D

70402

O

+

C

70400

P

+

C

45110

A

+

D

Rekening 40000

K

+

D

65700

O

+

C

70400

P

+

C

45110

A

+

D

Rekening 40000

O

+

C

70400

P

+

C

45110

O

+

C

74600

A

+

D

Rekening 40000

O

+

C

70400

P

+

C

45110

Rekening A

+

D

40002

O

+

C

70420

Omschrijving handelsdebiteuren handelskorting op verkopen verkopen handelsgoederen verschuldigde BTW

Debet 76,07

Omschrijving handelsdebiteuren Betalingskorting aan klanten verkopen handelsgoederen verschuldigde BTW

Debet 70,46

Omschrijving handelsdebiteuren verkopen handelsgoederen verschuldigde BTW Doorgerekende kosten

Debet 114,77

Omschrijving handelsdebiteuren verkopen handelsgoederen verschuldigde BTW

Debet 195,11

Omschrijving Handelsdebiteuren in EUR Verkopen HG export

Debet

Credit

6,99 69,85 13,21 Credit

3,07 61,30 12,23 Credit

82,35 19,92 12,50

Credit

161,25 33,86

Credit

40,70 40,70

38


1.20.2 Factuur 1

39


1.20.3 Factuur 2

40


1.20.4 Factuur 3

41


1.20.5 Factuur 4

42


1.20.6 Factuur 5

43


1.21 Telefoongesprek Frans 1.21.1 La demande de prix Réceptionniste

Moi Voici Madame Hupeldepup, bonjour, comment puis-je vous aider ?

Bonjour Madame, je suis Nino De Moor de la petite entreprise, ‘t Houtmijntje. J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements concernant ce produit. D’accord, je vous passerai Monsieur Gonzalez, représentant du Service des Ventes. Bonjour, ici monsieur Gonzalez. Bonjour Monsieur Gonzalez, je suis Nino De Moor de la petite entreprise, ‘t Houtmijntje. J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements concernant ce produit Vous pouvez préciser s’il vous plaît ? Il s’agit du cadre. Il s’agit de quel produit exactement ? C’est le cadre de 12cm sur 8cm Le cadre de 12cm sur 8cm. D’accord, quelle est votre question ? Je voudrais connaître le prix du cadre. C’est pour place une commande de 100 cadres. Le cadre coût €5, donc la commande coût €500. D’accord. Aussi, J’aimerais savoir le délais de livraison, s’il vous plait. Toutes les commandes sont livrées dans les deux semaines, Monsieur. Vous pourriez me faire parvenir une offre ? Vous aurez des nouvelles dans les prochains jours. D’accord, merci pour les renseignements. Au revoir, Monsieur Gonzalez. Pas de problème, Monsieur. Au revoir et merci pour d’acheter nos produits.

44


1.21.2 L’offre Monsieur Gonzalez

Moi Bonjour, ici Nino De Moor.

Bonjour, ici Monsieur Gonzalez du service des Ventes de la firme Branché. Vous avez eu le temps de lire l’offre ? Oui, j’ai lu l’offre. Vous êtes encore intéressé par le cadre ? Oui oui, je suis très intéressé par le cadre. C’est possible de envoyer un représentant ? Aussi, je voudrais avoir une réduction parce que c’est une grande quantité que j’achète. D’accord. Je vous donnerai une réduction de 9%. Notre représentant, John hupeldepup, vous contactera pour faire un rendez – vous. Merci, monsieur Hupeldepup est très gentil. Voici mon numéro : c’est le 0477 50 10 92. Le numéro est le 0477 50 10 92 ? Oui. Bien, je l’ai noté. Merci de votre aide. Pas de problème. Au revoir. Au revoir.

45


1.22 Assortiment

2010 Catalogue â&#x20AC;&#x2DC;t Houtmijntje

Nino De Moor 6Handel 2 30-3-2010

46


Nous sommes la petite entreprise ‘t Houtmijntje et nous sommes spécialisés dans les produits en bois. Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGES Tél : 050 33 19 43 Fax : 050 34 30 51

47


Un pot de fleurs

Prix: €7,45 Cela sert à décorer votre maison ou votre jardin.

Un arbre de Noël

Prix: €4,45 Cela sert à décorer votre salon pendant la période de Noël.

Une boîte à vin

Prix: €19,95 Cela sertt à décorer votre maison et à stocker vos babioles.

48


Un tableau à craie

Prix: €19,95 Cela sert à noter les importants notations pour votre famille. Très ès beau avec sa couleur neutre. neutre

Un mikado Prix: €9,00 Cela sert à jouer le jeu de mikado. Les enfants enfant et les adultes aiment jouer ce jeu.

Un jeu de dominos

Prix: €3,00 Cela sert à jouer le jeu de dominos. domino Tout le monde aime le jeu de dominos. domino

49


Un diabolo

Prix: €10,95 Cela sert à jouer une discipline de la jonglerie. C’est très bien pour vos réflexes ré et très amusant!

Une planche à découper

Prix: Petit €9,95 Moyen €11,95 Grand €13,95 Cela sert à découper vos légumes et de la viande.

La étalagère du vin

Prix: €11,95 Cela sert à porter trois bouteilles de vin

50


Un coffret à bijoux

Prix: €14,95 Cela sert à garder vos bijoux.

Maison pour les clés

Prix: €4,95 Cela sert à porter vos clés, idéal pour les personnes désordonnées.

Un chandelier en bois

Prix: €7,95 Cela sert à décorer votre maison. mai C’est très beau pour un rendez-vous vous romantique.

51


Une petite boîte en bois

Prix: €7,95 Cela sert à garder vos babioles.

Une petite poupée

Prix: €1,50 Cela sert à décorer votre living ou votre cuisine.

Une bougeoir

Prix: €19,50 Cela sert à décorer votre living ou votre jardin. jardin

52


Une cadre de photo(3 (3 photos)

Prix: €12,95 Cela sert à décorer votre maison avec vos photos favorites.

Une corde à sauter

Prix: €8,00 Cela sert à sauter, plaisir garanti! garanti

Un petit circuit

Prix: €9,95 Cela sert à jouer avecc de petites voitures. Cela garantit beaucoup plaisir pour les petits. petits

53


Un jeu de trains

Prix: €15,00 Cela sert à jouer avec de petits trains.

Une corbeille à pain

Prix: €5,95 Cela sert à garder le pain

54


1.23 PowerPoint Scania

55


56


57


1.24 Tekst PowerPoint Scania Dia 1: Good day, my name is … and this is … and together we present to you the company Scania. Dia2: This is the index, first we will tell you a little bit about the company, then its history, who owns Scania, their various products and eventually their production sites. Dia3: At First the history of Scania, The man on the picture is Martin Winterkorn, he is the chairman of the board of SCANIA Dia4: Scania is a manufacturer of busses, heavy trucks and even diesel engines for motive power of heavy vehicles. It’s head office is still in Södertälje, the same city where it all began. The two most important persons of the company are Martin Winterkorn who is chairman of the board and Leif Östling who is president and CEO of the company. Worldwide in 2008 they had 34 777 employees. Their turn over is a staggering 9 billion euro’s each year, and their yearly profit is 890 million euros. Dia 5: Now after this brief introduction we bring you the history of the company. Dia6: It all started in 1891 the company Vabis from Södertälje as a subsidiary of Södertälje based steel company Surahammars Bruk, where they manufactured railway carriages. In 1902 engineer Gustaf Erikson designed the company’s first truck and a year later the first order was placed for a Vabis commercial vehicle. Scania was founded in 1900 in Malmö and was a manufacturer of bicycles at first, but by 1903 they had built their first cars and in 1905 they built their first truck. In 1911, Vabis was in very bad financial papers because of the shortage of orders for their trucks. So, following this the two companies merged together to form AB Scania-Vabis. The production of engines and cars was moved to Södertälje and the truck production took now place in Malmö. For a few years their profits rose and around a third of their orders were coming from abroad. During and after the outbreak of World War I, their output was mostly diverted to the Swedish army. So during 1916 they made enough profit to invest in redeveloping both of their production facilities. After the war, in 1919 they decided to focus completely on the production of trucks. But that plan seemed to fail because of the swamping of the market of decommissioned military vehicles from the war. And eventually in 1921 the company went bankrupt. But thanks to a financial boost from the Stockholm’s Enskilda Bank owned by the Wallenberg family, Scania-Vabis became a solid and technically, high standing, company. Dia7: From 1930 to 1949 Scania mainly produced military vehicles for the Swedish army such as the Stridsvagn m/41 light tanks. In 1950, Scania became an agent for the Willys Jeep and the Volkswagen Beetle. Not only was this very profitable, they also started to become a competitor to Volvo when they introduced their new truck in 1954. By the end of the 50’s, Scania’s market share in Sweden was between 40 to 50 % and 70% in the heavy truck sector.

58


Also their export rose from 10 to 50% of their production output. Thanks to their very important partner, Beers from the Netherlands, who became importers of Scania-Vabis and established a dealer network which helped Scania-Vabis to maintain a consistent market share of 20% in that country. In 1964 they founded a new plant in Zwolle thanks to the recently formed European Economic Community. In 1966 they acquired ownership of Be-Ge Karosserifabrik who were based in Oskarshamn. Further production locations were added at Sibbhult and Falun. In 1969 Scania-Vabis merged with SAAB and formed Saab-Scania AB. When Saab-Scania was split in 1995, the name of the truck and bus division changed to Scania AB. One year later , Scania Ab was introduced on the stock exchange. This changed their name to Scania AB (publ). Many examples of Scania, Vabis and Scania-Vabis vehicles can be seen at the Marcus Wallenberghallen in Södertälje. Dia8: Now we will tell you about who actually owns Scania these days. Dia9: On 7 August 1999, Volvo announced it had agreed to acquire a majority share in Scania. Volvo was going to buy the 49.3% stake that was owned by investor AB. The deal failed because of the European Union disapproving about the fact that it would create a company with almost 100% market share in the Nordic markets. In September 2006, the German trucker MAN AG offered 10.3 billion euros to acquire Scania AB. Scania’s CEO, Leif Östling was forced to apologise for comparing the bid of MAN to a “Blitzkrieg”. MAN AG later dropped its hostile offer but increased their voting rights in Scania up to 17% in January 2008. Currently the two major stockholder are Volkswagen AG with a 70.4% voting stake. And the german trucker manufacturer MAN SE now holds a 17.37% voting stake in Scania. Notably, Volkswagen AG also own 29.9% of the votes in MAN. Dia10: Some other shareholders are : -

Clearstream banking with 1.02% JP Morgan Chase Bank with 0.93% Swedbank with 0.66% Skanida Liv with 0.44%

Dia11: Now we’re going to give some examples of the Scania products. Dia12:these are some of the Scania cars Dia13: Today Scania mainly focuses on producing, trucks, heavy trucks, special vehicles, busses and diesel engines. As well as developing and improving their older models and inventing new models, trying to fulfill the new demands, for example, hybrid cars. Dia14: Where do they manufacture their products? Dia15: Scania has around 11 production sites in the world, their main sites being: -

Sweden

59


-

Netherlands France Poland Argentina Brazil Russia

The fact that they have production sites in countries such as Argentina and Brazil givers us an insight at their worldwide export and how they have risen from a small bicycle making company into the number 1 supplier of trucks and busses around the globe. Dia 16:now our feedback on the Sweden trip Dia 17: Stockholm was a really lovely city. You could see that the city had a great history. We went to visit the city hall and the Vasa museum. Especially the vasa museum left a deep impression. It is great to see such an old and big ship. After Stockholm We went to Tibro. In Tibro we stayed at our guest families. When we were at our guest families’ house, we could do everything that we want, when we wanted to play videogames, then we played videogames, it was fun. Then we visited the school. The school really looked great, but I think their system isn’t good at all because they are just lazy, they do nothing. Comparison: We are now going to talk about one of the differences between Belgium and Sweden. We choose for a difference you all know and are acquainted with, namely the nature and climate of Sweden. We shall use Stockholm as an example. Stockholm has a moderate climate with mild temperatures in both winter and summer. In winter temperature ranges from -7°C to 2°C and average temperatures in the summer range between 20°C to 25°C. As you can see on these statistics there’s a lot of rainfall each year with July and August being the two wettest months. Brussels compared to Stockholm has a totally different climate. Brussels has a maritime temperate climate with warm summer and mild winters. The average temperature in the winter is 7°C and in the summer 27°C. Although we can all agree that the previous months have broken every record. When comparing the rainfall we notice there’s a lot more rain in Belgium than in Sweden. The nature in Sweden is one of spectacular sight that we just simply can’t imagine unless we have witnessed it with our own eyes. Forests of pine trees the size of a small country, snowy hills as far as the eye can see, and here and there an open plain with nothing more but grass and snow. Every now and then you can see a few lights from far away villages or houses build in what we consider to be the wilderness. Of course all this natural beauty gives quite a lot of opportunities. For example the highest altitude a person can be on in Sweden is the Kebnekaise. With its height of 2114 meters above sea level it is quite an impressive mountain. It is part if the Scandinavian mountains which run from Norway to Finland. In Belgium we have the Botrange with its height of 694 meters above sea level it’s fairly small compared to the giants in Sweden. In 1923 they build a six meter high stair to reach the magical height of 700 meters.

60


As I previously said, the forests are very outstretched, to give you an idea, around 64,2 percent of the land that is Sweden consists out of pines, compared to Belgium’s pitiful 21,4 percent. The fact that the Swedish people are quite concerned with environment and nature, preserves the forests for their children. Besides mountains and forest Sweden is also the land of rivers. For example the national river Torne Älv runs from North-Sweden to North-Finland. It runs for a total distance of 522 km to then end into the Gulf of Bothnia. The Meuse (Maas) has a total length of 925 km and is a major European river, rising in France and flowing through several countries such as Belgium and the Netherlands. Conclusion: after this short comparison between the nature and climate of Sweden and Belgium we can agree on the fact that in Sweden there’s a lot more open nature then here in Belgium where we try to confine it to certain spaces. If we want to preserve our climate and nature we should perhaps try to think like the Swedish people, before it’s too late. Live and work in Sweden: Nino: I really don’t want to live in Sweden, it is much too cold and the weather is bad. I think that I could work in Sweden because the companies care about their employees, here in Belgium they don’t look that much after the employees. Kristof: I don’t want to live in Sweden for which, I think the main reason is that I wasn’t born there. I was born here and I like it here and I do not know much of Sweden, but the things I do know are not convincing me to stay there. I don’t like the weather, nor the fact it gets dark very quickly, also, except for its beautiful nature, I find that Sweden has a sort of Depressive mood hanging around. Dia 18: and last but not least, the conclusion of the Sweden trip Dia 19: Kristof: I did enjoy the Sweden trip, but I think the next time I will go it shall be with a smaller group. I loved the visit to Stockholm and I’m sure I shall return one day, but I’ll probably won’t visit a far away town like Tibro ever again. Nino: I really enjoyed the trip and will never forget it, but I’m happy that I’m back in my home country. I think that the project is very good, you learn to know a totally different culture so it’s a nice experience. Dia20: Thank you for your attention. Does anyone have any questions?

61


1.25 Analyse van de jaarrekening

Inleiding Wij verkozen het bedrijf Vanka. Dit bedrijf is gevestigd in de Kwaplasstraat 73, 8820 Torhout. Dit bedrijf is de voornaamste speelgoed leverancier van onze mini-onderneming ’t Houtmijntje. hierdoor zijn wij iets vertrouwder met het bedrijf.

Liquiditeit in ruime zin: -

Boekjaar 1 = 1,03 Boekjaar 2= 0,95

Het eerste boekjaar is zeer goed want zij kunnen al hun schulden op ten hoogste één jaar en de overlopende rekeningen aflossen. Maar in het tweede boekjaar kunnen zij dit niet dus hun liquiditeit in ruime zin voor het tweede boekjaar is minder goed. Liquiditeit in enge zin -

Boekjaar 1 = 0,35 Boekjaar 2 = 0,28

Als de onderneming zijn voorraden niet verkoopt, dan hebben zij geen goede liquiditeit, maar dit is bij veel ondernemingen zo. Rendabiliteit -

Boekjaar 1 = -38,34% Boekjaar 2 = -21,61%

De rendabiliteit van deze onderneming is zeer slecht, jaar na jaar daalt het, de onderneming is dus zeer verlieslatend, het eigen vermogen staat negatief en i.p.v. overgedragen winst is het overgedragen verlies. Dus deze onderneming zal zijn best moeten doen om uit dit slechte vaarwater te komen. Solvabiliteit -

Boekjaar 1 = -15% Boekjaar 2 = -20%

De onderneming is zeer ongezond, normaal is een onderneming gezond als het eigen vermogen 1/3 van het totaal vermogen bedraagt, maar hier is dit zeker niet het geval, het eigen vermogen is negatief, dus de onderneming is in zeer slechte staat. Dit verlies komt door de overgedragen winst. Dus dit wil zeggen dat de onderneming al zeer lang verlieslatend is. het bedrijf heeft een tekort aan nettobedrijfskapitaal, dit is zeer alarmerend. EBIT Geen EBIT aangezien het om een verkort schema gaat.

62


Liquiditeit in ruime zin Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

1,03

Boekjaar 1 Boekjaar 2 561.961,00 605.938,00 286.099,00 236.657,00 0,00 0,00 3.095,00 4.262,00 20,00 7.000,00 851.175,00 853.857,00 Totaal Boekjaar 1 Boekjaar 2 829.952,00 900.555,00 0,00 407,00 829.952,00 900.962,00 Totaal

Liquiditeit in enge zin

0,35

0,00

0,00

3.095,00 20,00

4.262,00 7.000,00

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

289.214,00 247.919,00 Boekjaar 1 Boekjaar 2 829.952,00 0,00

900.555,00 407,00

829.952,00

900.962,00

Boekjaar1 Boekjaar2 -129.993,00 -179.839,00 854.959,00 881.915,00

solvabiliteit

REV

-20%

-15%

Boekjaar 1 Winst van het boekjaar Eigen vermogen

0,28

Boekjaar 1 Boekjaar 2 286.099,00 236.657,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Eigen vermogen Totaal vermogen

0,95

Boekjaar 2

-49.845,00 -129.993,00

-38.862,00 -179.839,00

38,34%

21,61%

63


1.25.1 Verticale analyse balans ACTIVA

Boekjaar 1

Boekjaar 2

VASTE ACTIVA

0,44%

3,18%

I. Oprichtingskosten

0,00%

0,00%

II. Immateriële vaste activa

0,00%

0,00%

III. Materiële vaste activa

0,44%

3,18%

A. Terreinen en gebouwen

0,00%

0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

0,32%

0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal

0,12%

0,46%

D. leasing en soortgelijke rechten

0,00%

1,30%

E. Overige materiële vaste activa

0,00%

1,42%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,00%

0,00%

IV. Financiële vaste activa

0,01%

0,01%

A. Verbonden ondernemingen

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

B. Ondernemingen waarmee een

0,00%

0,00%

deelnemingsverhouding bestaat

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

C. Andere financiële vaste activa

0,00%

0,00%

1. aandelen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen en borgtochten in

0,00%

0,00%

contanten

0,00%

0,00%

64


VLOTTENDE ACTIVA

99,56%

96,82%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

0,00%

0,00%

A. Handelsvorderingen

0,00%

0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

65,73%

68,71%

A. Voorraden

65,73%

68,71%

grond- en hulpstoffen

0,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

0,00%

0,00%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

33,46%

26,83%

A. Handelsvorderingen

14,75%

10,13%

B. Overige vorderingen

18,72%

16,70%

VIII. Geldbeleggingen

0,00%

0,00%

B. overige beleggingen

0,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

0,36%

0,48%

X. Overlopende rekeningen

0,00%

0,79%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

100,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

-15,20%

-20,39%

I. Kapitaal

20,35%

19,72%

A. Geplaatst kapitaal

20,35%

19,72%

IV. Reserves

4,57%

4,43%

A. Wettelijk reserve

1,45%

1,41%

C. belastingvrije reserve

0,00%

0,00%

D. Beschikbare reserve

3,12%

3,03%

V. Overgedragen winst

-40,12%

-44,55%

VI. Kapitaalsubsidies

0,00%

0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

0,00%

BELASTINGEN

0,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0,00%

0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken

0,00%

0,00%

4. Overige risico's en kosten

0,00%

0,00%

65


SCHULDEN

115,20%

120,39%

VIII. Schulden op meer dan één jaar

18,13%

18,23%

A. Financiële schulden

18,13%

18,23%

kredietinstellingen

0,00%

0,66%

overige schulden

18,13%

17,58%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

97,08%

102,11%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

0,00%

0,32%

B. Financiële schulden

32,32%

28,81%

1. Kredietinstellingen

32,32%

28,81%

overige leningen

0,00%

0,00%

C. Handelsschulden

53,27%

22,86%

1. Leveranciers

53,27%

22,86%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0,00%

0,00%

digingen en sociale lasten

10,88%

4,08%

1. Belastingen

7,79%

1,05%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

3,09%

3,03%

F. Overige schulden

0,60%

46,05%

X. Overlopende rekeningen

0,00%

0,05%

TOTAAL DER PASSIVA

100,00%

100,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

66


1.25.2 Verticale analyse resultatenrekening Verticale analyse RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten (-) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Aankopen 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handelsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten (-) A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + ) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten (-) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

boekjaar 1

boekjaar 2

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,13% 0,00% 2,60%

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,33% 0,00% 2,10%

0,00%

0,00%

0,00% 4,20% -2,92% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 30,10% 0,00%

0,00% 4,12% 2,45% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 26,16% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% -32,84% 0,00%

0,00% 0,00% -23,62% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -32,84%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -23,62%

67


IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat (-) ( + ) A. Belastingen (-) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -32,84%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -23,62%

1.25.3 Horizontale analyse balans ACTIVA

Boekjaar 1

Boekjaar 2

VASTE ACTIVA

100,00%

741,49%

100,00%

750,08%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00%

0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal

100,00%

390,50%

100,00%

100,00%

I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen

D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

68


VLOTTENDE ACTIVA

100,00%

100,32%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

100,00%

107,83%

A. Voorraden

100,00%

107,83%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

100,00%

82,72%

A. Handelsvorderingen

100,00%

70,86%

B. Overige vorderingen

100,00%

92,06%

IX. Liquide middelen

100,00%

137,71%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

35000,00%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

103,15%

EIGEN VERMOGEN

100,00%

138,35%

I. Kapitaal

100,00%

100,00%

A. Geplaatst kapitaal

100,00%

100,00%

IV. Reserves

100,00%

100,00%

A. Wettelijk reserve

100,00%

100,00%

D. Beschikbare reserve

100,00%

100,00%

V. Overgedragen winst

100,00%

114,53%

SCHULDEN

100,00%

107,80%

VIII. Schulden op meer dan één jaar

100,00%

103,74%

A. Financiële schulden

100,00%

103,74%

V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen

grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering

VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen

PASSIVA

C. belastingvrije reserve

VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

kredietinstellingen

69


overige schulden

100,00%

100,00%

IX. Schulden op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar

100,00%

108,51%

B. FinanciĂŤle schulden

100,00%

91,95%

1. Kredietinstellingen

100,00%

91,95%

C. Handelsschulden

100,00%

44,26%

1. Leveranciers

100,00%

44,26%

digingen en sociale lasten

100,00%

38,66%

1. Belastingen

100,00%

13,88%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

101,13%

F. Overige schulden

100,00%

7859,40%

100,00%

103,15%

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

overige leningen

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

70


1.25.4 Horizontale analyse resultatenrekening RESULTATENREKENING

boekjaar 1

boekjaar 2

I. Bedrijfsopbrengsten

100,00%

108,39%

A. Omzet

100,00%

108,39%

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking

100,00%

en gereed product en in de bestellingen in

100,00%

uitvoering (toename +, afname -)

100,00%

C. Geproduceerde vaste activa

100,00%

D. Andere bedrijfsopbrengsten

100,00%

II. Bedrijfskosten (-)

100,00%

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

100,00%

1. Aankopen

100,00%

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

100,00%

B. Diensten en diverse goederen

100,00%

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

100,00%

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op

100,00%

oprichtingskosten, op IVA en MVA

100,00%

E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handelsvorderingen

100,00%

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

100,00%

G. Andere bedrijfskosten

100,00%

106,38%

III. Bedrijfswinst ( + )

100,00%

90,67%

IV. Financiële opbrengsten

100,00%

53,76%

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

100,00%

B. Opbrengsten uit vlottende activa

100,00%

C. Andere financiële opbrengsten

100,00%

V. Financiële kosten (-)

100,00%

A. Kosten van schulden

100,00%

B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

100,00%

C. Andere financiële kosten

100,00%

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

100,00%

vóór belasting ( + )

100,00%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

100,00%

Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA

100,00%

E. andere uitzonderlijke opbrengsten

100,00%

102,73%

102,99%

87,54%

94,20%

122,03%

71


VIII. Uitzonderlijke kosten (-) (

100,00%

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

100,00%

voorzieningen voor uitz risico's en kosten

100,00%

andere uit kosten

100,00%

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

100,00%

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

100,00%

IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

100,00%

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

100,00%

X. Belastingen op het resultaat (-) ( (+)

100,00%

A. Belastingen (-)

100,00%

B. Regularisatie van belastingen en terugneming

100,00%

van voorzieningen van belastingen

100,00%

XI. Winst van het boekjaar ( + )

100,00%

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

100,00%

122,03%

122,03%

1.26 Bezoek Vitalo italo Group Bij aankomst bij Vitalo Group konden wij plaatsnemen in het lokaal waar het kaderpersoneel zijn vergaderingen houdt. Eens wij plaats hadden genomen, kregen wij een presentatie over het bedrijf. Deze PowerPoint werd gepresenteerd door Kevin Vandewalle, dit is de peter van onze minimini onderneming ’t Houtmijntje. Houtmijntje In deze PowerPoint werd uitgelegd dat Vitalo een bedrijf is dat zich specialiseert ert in Business Bu to Business door hitte gevormde plastiekonderdelen. onderdelen. Dit wil zeggen dat zij allerlei onderdelen maken die bestaan uit plastiek. Hoe gaan zij tewerk? Men verhit het plastiek tot dat het elastisch wordt, vervolgens duwt men het plastiek op de vorm en laat men het afkoelen. Eens het plastiek afgekoeld is, is het hard. Zo kan men verschillende onderdelen van auto’s, bussen en landbouwmachines achines maken. Verder besprak men de geschiedenis van Vitalo. De naam Vitalo komt van vite à l’eau. Vroeger was Vitalo een bedrijf dat zich specialiseerde in het maken van sponsen. Zij waren het eerste bedrijf bed die niet-natuurlijke natuurlijke sponsen heeft geproduceerd. d. Vandaar de naam, vite à l’eau, water absorbeert snel met deze spons.

72


Toen het bedrijf de naam Vitalo kreeg splitste het zich op in twee verschillende ondernemingen: Vitalo Packaging en Vitalo Industries. Deze twee bedrijven samen vormen Vitalo Group. Vitalo Group stelt 200 werknemers te werk in hun twee vestigingen in België. Buiten onze landsgrenzen hebben zij nog 8 vestigingen. In deze acht vestigingen stellen zij nog 800 werknemers tewerk. Momenteel heeft Vitalo een omzet van 56 miljoen euro. Voor de financiële crisis bedroeg de omzet nog 80 miljoen euro. Zo kan je zien dat de crisis wel degelijk aanwezig was/is in dit bedrijf. Dit komt waarschijnlijk doordat Vitalo leverancier is van zeer gevoelige sectoren. Ondanks de crisis blijft Vitalo investeren in nieuwe technologieën, momenteel maakt men producten op vier manieren:  Vacuum forming: men vormt het plastiek door het op te warmen, op de vorm te leggen en vacuum te zuigen zodat het materiaal geen lucht bevat en dus heel stevig is.  High pressure forming: door druk buigt men het plastiek in een bepaalde vorm.  Twin sheet forming: bij deze manier van constructie warmt men 2 platen op en duwt men deze 2 platen in een vorm. De ene plaat duwt men van boven naar beneden en de andere plaat duwt men van beneden naar boven, tot deze 2 platen elkaar raken en in de goede vorm versmelten.  Thermo compression: door middel van warmte en druk buigt men het plastiek in de vorm.

Vitalo is een leverancier van tal van zeer grote bedrijven, zoals Nokia, Pfizer, Apple, Barco en Philips. Doordat men aan grote multinationals levert, kan men ook groeien. Sinds kort produceert Vitalo ook onderdelen voor X-ray machines. Vitalo biedt ook aan om uw product te restylen naar een mooi concept maar eveneens een concept dat makkelijker is om te produceren.

Zoals u nu al weet is Vitalo een zeer interessant bedrijf waar veel potentie in zit. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om mee te groeien met verschillende bedrijven, wat wel interessant is als je weet dat er enkele grote bedrijven bijzitten zoals Apple en Nokia.

73


1.27 Eindverslag mini-onderneming In het laatste jaar secundair onderwijs moesten wij een mini-onderneming opstarten, beheren en sluiten. Dit project werd gecoacht door Vlaamse Jonge Ondernemingen(VLAJO), deze organisatie heeft als doel Vlaamse jongeren te laten kennismaken met het bedrijfsleven. De eerste stappen werden reeds gezet in het vijfde jaar. Toen werd een product gekozen, wij kozen voor houtenproducten. Wij zouden deze houtenproducten onderscheiden in speelgoed, decoratieartikelen, nestkastjes en keukenartikelen. Hierop luide onze slogan, hout voor jong en oud, refererend naar het speelgoed voor kinderen en de decoratieartikelen voor volwassenen. In het zesde jaar is het de bedoeling dat de leerlingen de mini-onderneming draaiende houden. Iedere leerling kreeg zijn eigen functie in één van de vier departementen en moest deze met zorg uitoefenen. Mijn eerste functie was gedelegeerd bestuurder. Het was mijn taak om alles in goede banen te leiden. Samen met de directeurs van de verschillende departementen probeerden wij de minionderneming volgens een goeie koers te laten varen. Voordat we van start gingen, heb ik een businessplan opgemaakt. Alle handelingen tot het einde van mijn termijn als gedelegeerd bestuurder zijn volledig volgens dit businessplan gebeurd. Naast mijn functie hielp ik aan de PowerPoint voor de eerste aandeelhoudersvergadering en verzorgde ik een groot deel van de contacten van buitenaf, zoals de organisatie voor standplaatsen, mogelijke leveranciers en de organisatieVLAJO. Opdat we verschillende ervaringen zouden meemaken, vond er in het tweede semester een functiewissel plaats. Mijn nieuwe functie was boekhouder. Dit bestond uit het boeken van alle aankoop- en verkoopverrichtingen. Om deze verrichtingen te boeken, gebruikte ik het elektronische boekhoudprogramma BOB. Doormiddel van dit programma kan ik zeer snel te werk gaan. Op het einde van de maand stuurde ik het aan- en verkoopdagboek naar onze financieel directeur, Gauthier Valcke. Doordat er niet elke dag aan- of verkoopfacturen waren, stak ik ook een handje toe bij de andere departementen. Ik hielp bij het transporteren van onze goederen naar de verkoopdagen en van deze verkoopdagen terug naar het magazijn. Tevens heb ik ook samen met de kassier, Kristof Vandewynckel en technisch directeur, Matthias Verbeke de bankrekening verzorgd. Dit project gaf ons de kans om al onze leerstof van de voorbije zes jaren om te zetten in de praktijk. Door de mini-onderneming heb ik vooral geleerd om zaken duidelijk uit te leggen zodat iedereen het kan begrijpen, zodat de mini-onderneming, of een ander bedrijf beter zal functioneren. Sinds we met de klas ‘t Houtmijntje hebben opgericht zijn er veel dingen veranderd. Vele positieve zaken, zoals de vele zaken die men bijleert door dit project, maar ook enkele negatieve, zoals laaiende discussies op vergaderingen, die een schaduw werpen op alle positieve zaken. Door deze geweldige ervaring met de mini-onderneming ben ik veel doelgerichter geworden. Je kreeg tijdens dit project veel verantwoordelijkheid en dat was niet altijd even gemakkelijk, maar als groep kwamen we er telkens uit. Een andere vaardigheid die ik mezelf door dit project heb bijgebracht, is flexibiliteit. In het bedrijfsleven is dit een grote troef. Met ’t Houtmijntje heb ik een unieke ervaring opgedaan die ik nooit zal vergeten. Ik zou graag mijn klas, Vlajo en mijn mentor, de heer Decock, bedanken voor deze unieke en leerrijke ervaring.

74


Literatuurlijst: Deelopdrachten: -

ABELING, A., Prismawoordenboek Frans – Nederlands, 30e druk, Utrecht: Spectrum, 2003 ABELING, A., Prismawoordenboek Nederlands – Frans, 32e druk, Utrecht: Spectrum, 2007 ABELING, A., Prismawoordenboek De grote Prisma Nederlands, 10e druk, Utrecht: Spectrum, 2007 DE RAMMELAERE P. & D’HAENE S., Concorgram, 1e druk, Antwerpen: De Boeck, 2007 DEVRIENDT, D., Word 2007 deel 2 gevorderd, 1e druk, Oostkamp: WWW-Soft, 2008 FLEERACKERS T. & LENAERTS L. & VAN DE CRUYS V., Handelvijf module 1, 2e druk, Antwerpen: De Boeck, 2008 FLEERACKERS T. & LENAERTS L. & VAN DE CRUYS V., Handelvijf module 2, 2e druk, Antwerpen: De Boeck, 2008 VAN DE CRUYS V. & VAN DE SIJPE P. & VAN DER STREECK G., Handelvijf module 3, 2e druk, Antwerpen: De Boeck, 2008 VAN CAUWENBERG C. & VAN MALDEREN S. & SMETS N. & HENDERICKX J.,Handelvijf module 4, 2e druk, Antwerpen: De Boeck, 2008 FLEERACKERS T. & LENAERTS L. & VAN DE CRUYS V., Handelvijf/zes module 5, 2e druk, Antwerpen: De Boeck, 2008 FLEERACKERS T. & IMPENS K., Handelzes module 6, 1e druk, Antwerpen: De Boeck, 2009 VAN DE CRUYS V. & VAN DE SIJPE P. & HEYVAERT F., Handelzes module 8, 1e druk, Antwerpen: De Boeck, 2009 VAN DER PAS K. & BOMBEKE G. & JACOBS G. & VANHOVE D. & WUYTS R., Nieuw netwerk Nederlands 6T, 1e druk, Wommelgem: Van In , 2006 VLAJO VZW, Start up kit>> mini – ondernemingen, 1e druk, Heverlee: Vlajo, 2008 KAY S. & JONES V., Inside out upper intermediate, 18e druk, China: Inside Out, 2008 www.wikipedia.org [2010-04-20] www.interglot.com [2010-04-20] www.Houtmijntje.be [2010-04-20]

doorlopende opdrachten: -

www.Houtmijntje.be [2010-04-20] www.samobler.se [2010-04-20] www.prismateknik.se [2010-04-20]

75


Overzicht bijlagen Nr.

Bijlage

1

Businessplan mini-onderneming â&#x20AC;&#x2122;t Houtmijntje

2

tijdelijke sponsorbrief

3

plan nestkastjes

4

opstellen brief persvoorstelling op 8 oktober 2010

5

speech persvoorstelling

6

speech aandeelhoudersvergadering

7

Aanvraag standplaats op markt â&#x20AC;&#x2122;t Zand

8

Interview oud-leerling (CD)

76


2 Doorlopende opdrachten 2.1

Logboek

6Ha2

Logboek van Nino De Moor

Nr. 3

â&#x20AC;&#x2122;t Houtmijntje

Week

Datum

Uur

36

2009-09-03

8u17 8u17-9u10

37

2009-09-07 2009-09-10 2009-09-11 2009-09-12 2009-09-12

18u-23u 18u 20u 20u-20u30 13u 13u-14u30 11u 11u-11u30 11u30 11u30-13u

2009-09-12 2009-09-16 2009-09-17 2009-09-18 2009-09-19 2009-09-19

13u-15u 13u 13u 13u-16u30 20u15 20u15-20u30 13u 13u-14u 20u 20u-22u30 19u 19u-20u

2009-09-22

19u 19u-19u15

2009-09-22

18u 18u-21u30

2009-09-22

21u30 â&#x20AC;&#x201C; 22u

38

39

2009-09-23

40

41

2009-09-23 2009-09-24 2009-09-24 2009-09-25 2009-09-26

18u â&#x20AC;&#x201C; 19u

2009-09-31 2009-10-01 2009-10-02 2009-10-05

20u-20u30 20u 8u20 8u20-9u10 13u02 13u02-14u45 19u 19u-20u

20u15-20u45 20u15 8u20 8u20-9u10 9u 9u-10u30

Activiteit Toekennen functies: Afgevaardigd Bestuurder Werken aan businessplan Voorbereiden 1e vergadering 1e vergadering Sponsorbrief opstellen Plan nestkastjes opstellen + leveranciers zoeken Bezoek brico Bezoek leverancier chinoh Voorbereiden 2e vergadering 2e vergadering Verkopen 12 aandelen Opstellen verslag vergadering 18/09 en indienen verslag vergadering Opstellen en verzenden brief voor deelname aan de persvoorstelling op 8 oktober Zoeken van sponsors + ingeven van sponsorbestand + tijdelijke sponsorbrief opstellen Opstellen uitnodiging aandeelhoudersvergadering Indienen uitnodiging aandeelhoudersvergadering Opstellen organogram Indienen organogram Voorbereiden 3e vergadering 3e vergadering Opmaken volledig prototype + kostenraming van nestkastjes Voorbereiden 4e vergadering 4e vergadering Bezoek van Der Vennet Opmaken speech persvoorstelling

Bijlage

1

2 3

4

77


42

43

2009-10-07 2009-10-08 2009-10-08

20u-20u15 8u20-9u10 10u15-11u05

2009-10-08 2009-10-08

18u-21u

2009-10-09

13u10-13u30

2009-10-09

13u30-14u25

2009-10-09

14u25-14u55

2009-10-10

9u-10u

2009-10-13

17u-19u

2009-10-14

9u-10u

2009-10-15 2009-10-15

10u15-11u 11u-11u55

2009-10-15

13u55-14u55

2009-10-15 2009-10-15 2009-10-15

14u55-15u50 15u50-16u30 17u30-19u

2009-10-15

20u25-20u35

2009-10-15 2009-10-15

22u30-22u45 22u45-23u30

2009-10-16

6u-6u45

2009-10-16

13u05-14u

2009-10-16

14u-14u45

2009-10-16

14u45-14u46

2009-10-21 2009-10-21

21u-21u15

2009-10-22 2009-10-23

10u15-11u55 13u-14u

Voorbereiden 5e vergadering 5e vergadering Verbeteren speech voor 5 persvoorstelling Persvoorstelling Indienen digitale uitnodiging aandeelhoudersvergadering Ondertekenen aandelen voor aandeelhouders Controleren boekhouding en controleren + bijsturen van prijszetting van de producten Controleren en corrigeren van kas en sponsorgeld Bekijken site leverancier ecobos en bespreken voor aankoop van tafellaken van stand Samenstellen speech en verzenden naar Meneer Punie Medewerkers toelichten voor laatste aankopen voor de aandeelhoudersvergadering Speech afwerken en verbeteren 6 PowerPoint aandeelhoudersvergadering bijwerken Opstellen document voor verkoop op aandeelhoudersvergadering Controleren boekhouding Tellen kassa en controleren sponsorgeld Voorbereiden speech aandeelhoudersvergadering Speechen op aandeelhoudersvergadering Tellen kassa + controleren orderbonnen Afwassen wijnglazen en Brugse zot glazen, aandeelhoudersvergadering Voorbereiden evaluerende vergadering aandeelhoudersvergadering Evaluerende vergadering van aandeelhoudersvergadering Bespreken drukkosten bij schooldrukkerij en afdrukken reclame Opdracht geven om reclame op te hangen op de speelplaats van het Sint â&#x20AC;&#x201C; Jozefsinstituut Voorbereiden 6e vergadering Indienen verslag aandeelhoudersvergadering 6e vergadering Zoeken e-mail adres + verzenden e-mail 7 naar Stad Brugge m.b.t. het aanvragen van een standplaats op de zondagsmarkt ten briele en op de zaterdagsmarkt â&#x20AC;&#x2122;t zand

78


44

45 46

47

48

49 51 52 1

2

2&3

2009-10-23 2009-10-28 2009-10-29 2009-10-29

8u17 – 8u35 20u – 20u30 10u15-11u55 20u-20u30

2009-10-29 2009-10-30 2009-10-30

13u05-14u 14u-14u45

2009-11-02 2009-11-11 2009-11-11 2009-11-12 2009-11-12 2009-11-12

14u45-15u30 12u-13u

2009-11-13

13u05-13u30

2009-11-13 2009-11-13 2009-11-13 2009-11-13 2009-11-13 2009-11-14

13u30-13u55 13u55-14u20 14u20 – 14u 30 14u30-14u35 14u35-14u45 9u30-9u45

2009-11-18 2009-11-19 2009-11-19 2009-11-20

20u-20u15 10u15-11u55

2009-11-25 2009-11-25 2009-11-26 2009-11-27

20u-20u30

2009-12-02 2009-12-03 2009-12-18 2009-12-30 2010-01-05 2010-01-06 2010-01-07 2010-01-08

18u – 18u15 10u15-11u55 16u-16u30 13u-15u 20u-22u 20u-21u 10u15-11u55 13u02-14u45

2010-01-13 2010-01-14 2010-01-152010-01-22 2010-01-18 2010-01-20 2010-01-20

20u-20u30 10u15-11u55

2010-01-20

14u-15u

10u15-11u55 13u05-13u20 13u20-13u55

13u02-14u45

10u15-11u55 13u02-14u45

12u-15u 10u-12u 13u-17u30

PowerPoint english Voorbereiden 7e vergadering 7e vergadering Aanvraag bedrijfsbezoek bij Willy Vanhoutte BVBA Briefhoofd met userform indienen Voorbereiden verkoop op oudercontact Bekijken plan teambuilding en voorstellen aan meneer Vandorpe Eindejaarsmarkt in Assebroek boeken Voorbereiden 8e vergadering Indienen marktonderzoek 8e vergadering Kasprobleem vaststellen Sponsordocumenten en sponsorgeld controleren Voorbereiden verkoopsmoment, t’Zand ( 14 november) en ten Briele (15 november) Dagverloop van markten opstellen Controleren btw-aangifte Controleren stock Uitrekenen stockwaarde Berekenen kastekort Aanvraag standplaats op kerstmarkt te Kortrijk (19 december) Voorbereiden 9e vergadering 9e vergadering Indienen marketingmix Aanvragen voor stand op zaterdagsmarkt te Brugge Voorbereiden 10e vergadering Indienen sollicitatiebrief + CV 10e vergadering Controleren financiële en administratieve gegevens Voorbereiden 11e vergadering 11e vergadering Verkopen op oudercontact 12e vergadering met directeurs Werken aan verkoopfactuur Voorbereiden 13e vergadering 13e vergadering Goederen verdelen voor de trip naar Zweden Voorbereiding 14e vergadering 14e vergadering Studietrip Zweden + verkoopmoment Bedrijfsbezoek: Sa Möbler Bedrijfsbezoek prismateknik Verkoopmoment in het winkelcentrum van Tibro Spreker in verband met marketing

79


3

2010-01-27 2010-01-30 2010-02-03 2010-02-04

15u-15u15 10u20-12u 20u-20u30 10u15-11u55

2010-02-09 2010-02-11

10u15-11u55

7

2010-02-25 2010-02-25

10u15-11u55 13u02-14u45

8

2010-03-04

10u15-11u55

9

2010-03-11

10u15-11u55

2010-03-12

13u02-14u45

2010-03-18 2010-03-19 2010-03-20 2010-03-24 2010-03-24 2010-03-25 2010-03-25 2010-04-01 2010-04-15 2010-04-21

10u15-11u05 13u02 – 14u45 13u – 16u

4

5

10

11

12 14 15

16

17 18

20

20u – 22u 10u15 – 11u55 10u15 – 11u55 10u – 11u

2010-04-22 2010-04-22 2010-04-23 2010-04-26 2010-04-26 2010-04-27 2010-04-28 2010-04-29 2010-04-29 2010-04-29 2010-04-30 2010-05-06 2010-05-07 2010-05-13 2010-05-14

10u15 – 11u55 13u02 – 14u45 10u15 – 17u30 18u30 – 01u50 17u30 – 3u30 11u55 – 12u30 8u17 – 12u 13u02 – 15u30 15u30 – 16u 15u30 – 16u30 10u15 – 11u55 13u02 – 14u45 10u15 – 11u55 13u02

2010-05-27

19u30-23u

Voorbereiden 15e vergadering Verkopen op markt Brugge Voorbereiden sollicitatiegesprek Sollicitatiegesprek voor de betrekking boekhouder Functiewissel: boekhouder Vergadering en kennismaking met het boekhoudprogramma BOB Vergadering + bezoek bank Ordenen facturen en missende facturen zoeken Helpen kassier met kassa en verder ordenen van facturen en missende facturen opgezocht, alle facturen gevonden en BOB pakket bekeken Vergadering + berekenen huidige stand van zaken Voorstellen stand van zaken, zaal zoeken voor opendeurdag van de minionderneming Vergadering Facturen inboeken Afnemen interview oud leerling Indienen interview met oud leerling Franse catalogus maken Indienen franse catalogus Facturen inboeken Facturen inboeken Jaaranalyse maken Indienen besluit, woord vooraf, inleiding en eindverslag van de mini – onderneming. Indienen jaaranalyse Vergadering Facturen inboeken Bezoek europees parlement Werken aan gipbundel Werken aan gipbundel Opzetten stand Sweden day Bedrijfsbezoek: Vitalo Zweden beurs Afbreken stand Zweden Beurs Bezoek brouwerij de halve maan Vergadering Werken aan gipbundel Facturen inboeken en vergadering Inboeken facturen en opstellen financiële gegevens Afsluiten mini-onderneming

8

80


Besluit Ter afsluiting van onze opleiding Handel moesten wij in ons zesde en laatste jaar secundair onderwijs een geïntegreerde proef(GIP) opstellen. De GIPis in twee verdeeld, je hebt een deel deelopdrachten en je hebt een deel doorlopende opdrachten. Deze opdrachten konden wij maken door ze te koppelen aan onze theoretische vakken. Wij moesten de leerstof die wij in de afgelopen zes jaar hebben doorlopen in de praktijk omzetten door deze opdrachten te maken. Voor het praktische deel van onze geïntegreerde proef hadden wij onze mini-onderneming ’t Houtmijntje. In deze mini-onderneming konden wij alle kennis die wij door de jaren heen hebben opgebouwd omzetten in de praktijk en in levensechte projecten. Het maken van de geïntegreerde proef was een zeer aangename ervaring. U krijgt vrijheid doordat men met een deadline werkt, en dat vond ik wel prettig. U leert hierdoor zeer goed plannen zodat u de deadline haalt. Ik heb ook zeer veel geleerd door in onze mini-onderneming te werken. U leert beter met mensen omgaan, u leert hoe andere mensen handelen en hierdoor kan u ook bijleren. Sommige mensen kunnen bepaalde zaken beter dan ikzelf, dan kan u kijken naar deze mensen hoe zij de zaken aanpakken, en kan u daaruit duidelijke conclusies nemen en zorgen dat u vanaf dat moment ook deze zaken met grote zorg aanpakt. Ik heb natuurlijk ook enkele negatieve ervaringen gehad. Maar deze ervaringen zijn volgens mij normaal. Als u met een groep samenwerkt, komt u in contact met verschillende karakters. Sommige van deze karakters botsen nu eenmaal. Maar na enkele dagen bekoelt de situatie en kan er weer redelijk met elkaar gepraat worden. Als suggestie voor veranderingen en aanpassingen van de opdrachten zou ik één zaak zeker aanraden. Dit jaar was de GIPgespreid over zeer veel kleine opdrachten. Het was niet uitzonderlijk dat onze opdracht bestond uit één enkele pagina. Ik zou aanraden om i.p.v. veel kleine opdrachten enkele grote opdrachten te geven. Zo komt er meer tijd vrij om deze te maken en kan u echt ideaal plannen wanneer u deze taken maken. Volgens mij is dit ook een beter initiatief omdat u de leerlingen dan nog vrijer laat in de planning van hun werk. Doordat u goed leert plannen heeft dit enkel voordelen naar de hogere studies toe. Maar natuurlijk was het een fantastisch jaar met een fantastische groep. Deze GIP was zeer leerrijk en ik zal de kennis die ik heb verworven doormiddel van de GIP heel mijn verdere leven meedragen.

81


Bijlage 1: Businessplan mini-onderneming ’t Houtmijntje Onze gegevens Naam Maatschappelijk adres Telefoon Email Sector+ product

Oprichtingsdatum De medewerkers

T’ Houtmijntje Zilverstraat 26, 8000 Brugge 050 33 19 43 Houtmijntje@sintjozefbrugge.be De secundaire en de tertiaire sector. Wij zullen houten producten verkopen en enkele houtenproducten ook zelf vervaardigen. 1/09/2009 Mikail Darsigov, Babette Deketelaere, Nino De Moor, Jana Derycke, Henk Devriendt, Benoit Germonprez, Benjamin Hillewaert, Severine Huyvaert, Didier Meertens, Delphine Micholt, Charlotte Van De Sompele, Gauthier Valcke, Kevin Vandevelde, Kristof Vandewynckel, Matthias Verbeke, Lindsay Ruyschaert, Sebastien Van Neste

Productbeschrijving Aanbod Ons aanbod is gebaseerd op hout en rond dit basisproduct hebben wij allerlei producten. Onze hoofdproducten zijn speelgoed, decoratieartikelen en keukengerei. Om ervoor te zorgen dat wij ook een toegevoegde waarde hebben zullen wij houten nestkastjes en houten broedkastjes zelf maken. Wij waren van meet af aan al sterk geïnteresseerd in het artikel hout. Hout is een oud product en daarom heeft het ook vele voordelen. Enkele voordelen: -

Milieubewust, wat in deze tijd zeer belangrijk is Duurzaam product Polyvalent product Veilig speelgoed voor kinderen, geen kleine inslikbare stukken

Sector van ons product Onze handelingen zullen zich afspelen in de secundaire en de tertiaire sector. Met de verkoop van onze broed- en nestkastjes bevinden wij ons in de secundaire sector omdat wij als onderneming deze zaken zelf verwerven. Met de verkoop van onze andere artikelen bevinden wij ons in de tertiaire sector.

82


Swot Analyse van het product Houten producten

Strenghts: • • •

Een milieuvriendelijk product. Het product heeft een lange levensduur kwaliteit/ handwerk

Weaknesses: •

Redelijk duur in aankopen

Oppurtunities: •

Geen grote concurrentie in directe verkoopomgeving

Threats: •

Concurrentie van speciaalhandelaars buiten directe omgeving

Klanten Klantenprofiel Hieronder leggen wij ons klantenprofiel nader uit. Houten producten Wij hebben een zeer brede waaier aan producten waardoor we een grote markt kunnen aanspreken. Onze klanten kunnen ouders met jonge kinderen en grootouders zijn, mensen die hun huis graag decoreren, huismoeders die keukenmateriaal kunnen gebruiken en dierenvrienden. Verkooppunten Wij zullen voornamelijk verkopen in de regio Brugge en de rondomliggende gemeenten. In deze gemeenten zullen wij markten houden en intensief reclame maken om onze verkoop te maximaliseren. Naarmate onze minionderneming verder ontwikkeld zouden wij op verschillende punten willen verkopen. Op onze school zullen wij ook vaak de kans krijgen om onze producten te verkopen zoals op oudercontacten, opendeurdag, aandeelhoudersvergadering, enz. Ook gaan wij in de maand januari op bezoek in Zweden, daar zal er een verkoopmoment plaatsvinden in Tibro. Distributiekanalen Wij zullen een rechtstreeks verkoop hebben naar de eindgebruiker toe. Wij zullen zelf onze producten verkopen aan onze klanten op school, via markten en andere verkoopmomenten. Alle leerlingen van de klas zullen verkopers zijn en zullen proberen aan ouders, familieleden, vrienden

83


en andere mensen ook producten te verkopen. Misschien zal er ook de mogelijkheid zijn om te bestellen via de website. Concurrenten Er zijn verschillende winkels in de buurt gelegen die we als een soort van concurrenten kunnen aanzien maar deze ondernemingen verkopen enkel gewoon speelgoed en decoratieartikelen maar zij hebben geen groot aanbod van producten die uit hout vervaardigd zijn, daarmee kan je twijfelen aan hun concurrentie. Hun sterke punten zijn dat ze op een zeer groot publiek mikken en een goede naam- en productbekendheid hebben. De zwakke punten zijn dat deze qua kwaliteit niet beter zijn dan onze producten. •

Bart Smit: speelgoed

Blokker, maison : decoratieartikelen

Frederik Van Paemel: grote en dure decoratie artikelen

Niche Ons aanbod tegenover die van de concurrentie verzekert duurzaamheid en kwaliteit, hout is namelijk een zeer duurzame en mooie basisgrondstof waarmee er heel wat verschillende producten kunnen worden vervaardigd. Vestigingsplaats Voor- en nadelen Voordelen: -

In het centrum van Brugge gelegen Veel potentiële klanten in de nabijheid Geen andere winkels met hetzelfde productgamma in de buurt

Nadelen: -

Enkel tijdelijke verkooppunten

Beschikbare arbeid Geschoold personeel Wij zullen met 17 leerlingen werken aan deze onderneming en zullen elk onze eigen functie uitoefenen, er is ook een begeleidende leerkracht die ons zal bijstaan. Voor de website zullen wij beroep doen op iemand die onze website zal opstarten. Sociale klimaat Zelf willen we een zeer sterk sociaal klimaat, waar we allemaal op elkaar kunnen rekenen en waar teamwork centraal staat.

84


Functies binnen de minionderneming Algemeen bestuurder Nino De Moor

Manager assistent Matthias Verbeke

Administratief departement

Technisch departement

Financieel departement

Commercieel departement

Delphine Micholt

Henk Devriendt

Kristof Vandewynckel

Didier Meertens

Human resources

Aankoopster

Boekhoudster

Benjamin Hillewaert

Babette De Ketelaere

Charlotte Van De Sompelle

Administratief bediende

Magazijnier

Boekhouder

Benoit Germonprez

Gauthier Valcke

Severine Huyvaert

Reclame, marketing en webmaster Kevin Vandevelde

Reclame, marketing en webmaster Sebastien Van Neste

Magazijnier

Kasier

Order entry

Mikail Dargsigov

Lindsay Ruysschaert

Jana Derycke

Functiebeschrijving Algemeen directeur: Nino De Moor: • • • • • • • • • • • • • • • •

Conflicten oplossen Functiewissels coördineren Leiding geven aan de mini – onderneming Registreren van de mini op de site van Vlajo Goedkeuringsfiche invullen en laten goedkeuren door de Vlajocoördinator Bankrekening van de mini openen Zorgen voor de uitvoering van het businessplan Organiseren en leiden van de verschillende vergaderingen Maakt voorbereidingen voor de vergadering Ervoor zorgen dat het administratief de vergaderingen samenvat en verzend naar de leercoach en alle andere ondernemers De aandeelhouders op de hoogte houden Een goede samenwerking tussen verschillende departementen garanderen Eindverantwoordelijke zijn voor het samenstellen van het beheerrapport De ondernemers motiveren Werkdruk verdelen zodat niemand onder grote druk komt te staan Het gehele project in goede banen leiden

85


Management assistent: Matthias Verbeke: • • • •

Voorbereiden van vergaderingen Ondersteunen van directie Aandeelhouders op de hoogte houden Ervoor zorgen dat het administratief departement alle vergaderingen noteert, samenvat en bezorgt aan alle ondernemers

Administratief directeur: Delphine Micholt: • • • • • • • • • • • • • •

Verslagen van vergaderingen opmaken Organigram samenstellen De bankgegevens tijdig ingeven op de bedrijfsfiche van de mini op de website van Vlajo Opstellen van fictieve gezinssituaties Berekenen van de lonen/salarissen Het opsturen van de volledige boekhouding naar de dossierbeheerder van Vlajo De prijs van het product of de dienst bepalen Uitnodigingen voor de aandeelhoudersvergaderingen opstellen en versturen Rapporten typen en kopiëren Correspondentie verzorgen Het doorvoeren van de functiewissel van de mini – onderneming Officiële aandeelhouderscertificaten opmaken Ingeven van de aandeelhouders op de bedrijfsfiche van de mini Uitdelen van de officiële aandeelhouderscertificaten aan de aandeelhouders op de eerste aandeelhoudersvergadering

Human resource: Benjamin Hillewaert: • • • • •

Het periodiek houden van de functioneringsgesprekken Het coördineren van de functiewissels Ervoor zorgen dat de ondernemers gemotiveerd blijven Het oplossen van conflicten binnen de mini – onderneming Zorgen dat de werkdruk niet te hoog is binnen de verschillende departementen

Administratief bediende: Severine Huyvaert: • • • • •

Uitdelen van de officiële aandeelhouderscertificaten aan de aandeelhouders op de eerste aandeelhoudersvergadering Rapporten typen en kopiëren Verslagen van vergaderingen opmaken Correspondentie verzorgen Uitnodigingen van de aandeelhoudersvergadering opstellen en verzenden

Financieel directeur: Kristof Vandewynckel: •

Bankrekening openen van de mini

86


• • • • • • • • • • • • • •

Inschrijvingsgeld op tijd storten naar Vlajo Storten van de waarde van de aandelen op de bankrekening van de mini Het bijhouden van de administratie aan de hand van het kas- bankboek, de BTW-aangifte, het aankoopboek en het verkoopboek Het uitbetalen van de lonen aan de miniondernemers Betelen van de RSZ en de BV en verschuldigde BTW Betaling van eventuele boetes Beheren van de kas Beheren van de bank Inventaris opmaken Het opstellen van het financieel hoofdstuk van het beheerrapport Maandelijkse resultaten bespreken tijdens vergaderingen Bepalen van financiële gevolgen van een product, verkoopactie Prijs van een product of dienst bepalen Het opstellen van het liquidatiedossier

Boekhouders: Gauthier Valcke en Charlotte Van de sompele: • •

Het bijhouden van de administratie aan de hand van het kas- bankboek, de BTW-aangifte, het aankoopboek en het verkoopboek Inkomende en uitgaande facturen verwerken

Kasier: Lindsey Ruysschaert: •

Beheren van bank en kas

Commercieel directeur: Didier Meertens: • • • • • • • • • • • •

Houden van een marktonderzoek Het zoeken naar geschikte verkoopsplaatsen Aanvraag indienen indien er op een markt gaat verkocht worden Opstellen van de verkoop- en levervoorwaarden Zoeken naar een geschikte verpakking Verkopen van het product Verzorgen interne en externe communicatie Ontwikkelen van huisstijl, logo, folders en flyers Toezicht uitoefenen op het gebruik van de huisstijl Het verzorgen van briefpapieren visitekaartjes Verantwoordelijk voor de standpresentaties op verkoopdagen en vergaderingen Het verzorgen van de inhoud van de website

Medewerkers reclame, marketing en webmaster: Kevin Vandevelde en Sebastien Vanneste: • • • •

Het verzorgen van de interne communicatie Het verzorgen van de externe communicatie De ontwikkeling van de huisstijl, het logo, de folders en de flyers Toezicht uitoefenen op de toepassing van de huisstijl en het logo

87


• •

Verantwoordelijk voor standpresentaties op verkoopdagen en aandeelhoudersvergaderingen Verzorgen van de inhoud van de website

Order entry: Jana Derycke: • • •

Offertes opmaken Facturen opmaken en doorgeven aan het financieel departement Database van alle facturen maken

Technisch directeur: Henk Devriendt: • • • • • • • • • • • •

Opzetten van het productieproces Het zoeken naar geschikte productieplaatsen Onderzoek naar inkoop grondstoffen Zoeken naar een geschikte verpakking Het uitvoeren van het leveranciersonderzoek Onderhouden van de contacten met leveranciers Zorgen voor voldoende gekwalificeerde leveranciers Het bewaken van de naleving van de contacten door de leveranciers Het beheren van de voorraad Bewaken over de veiligheid van het product en de productieruimte Het opstellen van offerte aanvragen Ervoor zorgen dat de nodige goederen en producten op tijd aanwezig zijn

Aankoopster: Babette De Ketelaere: • • • •

Gekwalificeerde leveranciers zoeken Contacten met leveranciers onderhouden Offertes aanvragen Onderzoek naar inkoop grondstof

Magazijniers: Benoit Germonprez en Mikail Darsigov: • •

Het beheren van de voorraad Ervoor zorgen dat de nodige goederen en producten op tijd aanwezig zijn

88


Bijlage 2: tijdelijke sponsorbrief

Beste sponsor, Wij zijn een mini-onderneming onderneming van zes handel van het Sint-Jozefsinstituut Sint ozefsinstituut te Brugge. Wij bieden verschillende schillende sponsorpakketten aan: €25, u wordt opgenomen in onze persmap €50, u wordt opgenomen in onze persmap en op onze website €100, u wordt opgenomen in onze o persmap, website en catalogus €125, u wordt opgenomen in onze persmap, website, catalogus,, uw logo is present op onze verkoopsstand Naam: Voornaam: Adres: e-mail: Bedrijfsnaam: Telefoon: Adresbedrijf:

Ontvangen door: Datum: Handtekening miniondernemer Handtekening sponsor

89


Bijlage 3: plan nestkastjes nestkast voor Boomkruiper prijs = 3,47 per stuk een praktische handleiding voor het maken van een nestkast voor Boomkruiper. benodigd materiaal:

hout plooimeter balpen

een (degelijke)zaag

nog een zaag

schuurpapier

boormachine schroevendraaier

klemmen

schroeven 3,5×40 en 3×16

verf en verfborstel

werkwijze:

1. teken onderstaand schema over op een houten plank van 14 à 16 cm breed, ongeveer 18mm dik en zo’n 100 cm lang. Lengte van onderstuk en bovenstuk zijn afhankelijk van de dikte van de plank: voor het onderstuk tel je er 1x de dikte van de plank bij (dus voor een plank van 18mm dik, een onderstuk van 18,8 cm), voor het bovenstuk tel je er twee keer de dikte van de plank bij (dus voor dezelfde plank van 18 mm, een bovenstuk van 23,6 cm). Let op bij het zagen van de scheiding tussen onder- en bovenkant: dit moet onder een hoek van 55 graden gebeuren, zodat beide planken mooi aansluiten bij de rugzijde (zie stap 2).

2. Verzaag de boel netjes op de lijntjes. hoe beter de zaag, hoe rechter het resultaat. De scheiding tussen onder- en bovenkant moet onder een hoek van 55 graden gebeuren (zie

90


onderstaand schema van het zijaanzicht van de plank). Dit kan niet met een gewone tafelzaag, wel met een kortzaag waarvan je de zaaghoek kan instellen. Zet de plank hierbij goed vast met de spanklemmen.

Als alles goed gaat, kom je tot het resultaat rechtsonder.

3. De zaagranden afschuren met schuurpapier.

4. Nu kan alles ineen geschroefd worden. Het is handig om naast een boormachine (voor het voorboren) ook nog bijkomend een elektrische schroevendraaier te hebben. Als je niet voorboort maak je veel kans dat het hout splijt bij het inschroeven van de vijzen. Schroeven van 3 mm breed en 4 cm lang, of iets in die buurt zijn zeer geschikt. Bijeennagelen gaat ook natuurlijk. Begin met het verbinden van onderzijde met de twee zijkanten. Vervolgens de bovenzijde, en tenslotte de rugzijde. (fotoâ&#x20AC;&#x2122;s hieronder van links naar rechts)

5. Nog schilderen, en het is klaar!

91


mezenkast maken 4,58 euro per stuk een praktische handleiding voor het maken van een nestkast voor Kool- of Pimpelmees. benodigd materiaal:

hout plooimeter balpen

een (degelijke)zaag

schuurpapier

klokboor

boormachine schroevendraaier

strook rubber (vb oude laars)

schroeven 3,5×40 en 3×16

verf en verfborstel

werkwijze:

1. teken onderstaand schema over op een houten plank van 14 à 16 cm breed, ongeveer 18mm dik en zo’n 150 cm lang. De lengte van het bodemstuk hangt af van de plankdikte en plankbreedte: trek van de plankbreedte 2x de plankdikte af en je hebt de juiste maat.

2. Verzaag de boel netjes op de lijntjes. Hoe beter de zaag, hoe rechter het resultaat. Als alles goed gaat, kom je tot het resultaat rechtsonder.

92


3. De zaagranden afschuren met schuurpapier.

4. Om dak en voorzijde mooi te laten aansluiten moet de bovenrand van de voorzijde schuin verzaagd worden. Anders krijg je de situatie zoals op de foto hieronder links. Om dat makkelijk te doen neem je een blokje van 5cm hoog dat je onder de voorzijde plaatst, en haal zo nogmaals de voorzijde langsheen het zaagblad (foto hieronder, midden). Resultaat is een mooie aansluiting tussen beide planken, zoals op de foto hieronder rechts.

5. tijd om de invliegopening te maken. In dit geval heb ik een opening van 30 mm diameter gemaakt (geschikt voor ondermeer Pimpel- en Koolmees). Maak de opening zodanig dat de onderzijde van de opening op zoâ&#x20AC;&#x2122;n 14 cm van de bodemplank komt, dan kunnen de jongen er niet al te vlug uitklimmen. Door tijdens het boren lichtjes met de boormachine te wiebelen voorkom je dat de klokboor komt vast te zitten in het hout.

6. Nu kan alles ineen geschroefd worden. Het is handig om naast een boormachine (voor het voorboren) ook nog bijkomend een elektrische schroevendraaier te hebben. Als je niet voorboort maak je veel kans dat het hout splijt bij het inschroeven van de vijzen. Schroeven van 3 mm breed en 4 cm lang, of iets in die buurt zijn zeer geschikt. Bijeennagelen gaat ook natuurlijk. Begin met het verbinden van achterzijde met de twee zijkanten. Vervolgens de bodem, en tenslotte de voorkant (fotoâ&#x20AC;&#x2122;s hieronder van links naar rechts).

93


7. Een oud stuk rubber (fietsband, laars) wordt op rugzijde en dak vastgeschroefd en zorgt zo voor een soepele en waterdichte verbinding tussen de twee. Het dak kan je dan met de zijkanten verbinden door middel van een ijzerdraadje dat je tussen twee kleine schroeven vastspant. Zo kan de nestkast later makkelijk opengemaakt worden voor nazicht en onderhoud.

8. Schilderen en klaar!

94


Bijlage 4: opstellen brief persvoorstelling op 8 oktober 2010

Naam mini â&#x20AC;&#x201C; onderneming Naam school Product/ dienst

Naam gedelegeerd bestuurder Gsm nr. gedelegeerd bestuurder Studierichting + jaar Bevestigt hierbij de aanwezigheid op de persvoorstelling op 8 oktober met:

â&#x20AC;&#x2122;t Houtmijntje Sint Jozefsinstituut Wij verkopen allerhande houten producten. Houten keukengerei, houten decoratie artikelen en speelgoed en tot slot zelf gemaakte nestkastjes. De Moor Nino 0477/50 10 92 6e Handel 6 leerlingen

95


Bijlage 5: speech persvoorstelling Speech persvoorstelling:

Hallo, ik heet Nino De Moor en ik ben algemeen bestuurder van mini – onderneming ’t Houtmijntje, wij zijn leerlingen van het 6e handel2 van het sint – jozefsinstituut hier in Brugge. Wij verkopen allerlei houtproducten. Onder houtproducten verstaan wij: -

Speelgoed: autobanen, jenga Decoratieartikelen: kaders, juwelendoosje, sleutelkastjes Keukengerei:snijplankjes, broodmandjes zelfgemaakte nestkastjes, voederplankjes, broedkastjes

Als handelsrichting willen wij zoveel mogelijk ervaring opdoen in verband met aan en verkopen verkrijgen. Wij hechten zeer veel belang aan milieu vriendelijk ondernemen, iedere aandeelhouder kan op de aandeelhoudersvergadering aanstippen of men brieven of mails wil ontvangen en wij zullen samen met onze leveranciers afspreken om alle briefwisseling online te laten gebeuren. Naast dit feit gebruiken wij ook gerecycleerd papier i.p.v. nieuw papier. Hierdoor kunnen wij een mooie bijdrage leveren aan het milieu. En tot slot ik hoop dat ons Houtmijntje een GOUDmijntje wordt. Als u onze producten wil kopen dan kunt u ons altijd contacteren op onze e-mail: Houtmijntje@sintjozefbrugge.be of op onze website: www.Houtmijntje.be, maar die is vandaag nog niet online.

Dank voor uw aandacht.

96


Bijlage 6: speech aandeelhoudersvergadering Beste aandeelhouders en sympathisanten, ik ben Nino De Moor, afgevaardigd bestuurder van ’t Houtmijntje, de minionderneming van 6 handel2. Eerst zal ik u de agenda mededelen: - Ik zal u ons team voorstellen. - Daarna doe ik een oproep om onze ecologische charter mee te ondertekenen - Henk Devriendt, technisch directeur zal u vervolgens de productbeschrijving en het assortiment voorstellen . Didier Meertens, commercieel directeur zal tenslotte de verkoopstrategie toelichten Als eerst de voorstelling van ons team miniondernemers Zoals u ziet op pagina 3 van het aandeelhoudersboekje, ziet ons organogram er als volgt uit, wij werken met 4 departementen: - Het administratief departement - Het technisch departement - Het financieel departement - Het commercieel departement Elk departement heeft een directeur die verantwoordelijk is voor een aantal eind doelstellingen. We hebben ook een management assistent en een afgevaardigd bestuurder. Ik zal nu onze departementen van naderbij bekijken Onze administratief directeur is Delphine Micholt, zij zorgt ervoor dat alle administratieve taken, notulen nemen, aandelen inschrijven, interne en externe communicatie grondig en efficiënt worden uitgevoerd. Onze human resources verantwoordelijke is Benjamin Hillewaert, hij organiseert een teambuilding en hij houdt de aanwezigheden op de verschillende activiteiten bij De taak van administratief medewerkster neemt Severine Huyvaert op zich, zij verzorgt de correspondentie met VLAJO, schrijft de brieven, verdeelt de post en houdt gegevens van aandeelhouders bij Onze technische directeur is Henk Devriendt, LICHT HIJ ZELF TOE STRAKS in het technische departement werkt Babette De Ketelaere LICHT HENK TOE Benoit germonprez TAAK WORDT TOEGELICHT DOOR HENK Net als Benoit Germonprez is Mikail Darsigov ook magazijnier Kristof Vandewynckel leidt het financieel departement, hij zorgt ervoor dat onze BTW aangifte elke maand voor de 15e bij vlajo terecht komt, hij zorgt er ook voor dat alle inkomende en uitgaande facturen worden bijgehouden en in de boekhouding verwerkt worden. Charlotte Van De Sompele is boekhoudster, haar taak is alle inkomende en uitgaande facturen te boeken. Ook de financiën worden ingeboekt in financieel dagboek Net als Charlotte Van De Sompele is het Gauthier Valcke’s taak inkomende en uitgaande facturen te boeken. Lindsay Ruysschaert fungeert als onze kassier het is haar taak om te zorgen dat er steeds wisselgeld aanwezig is, dat het cash geld veilig bewaard wordt en dat de bankrekeninguittreksels geregeld gecontroleerd worden. Zij is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de betalingen en inningen. Didier Meertens staat aan het hoofd van ons commercieel departement, zal zijn team later voorstellen Sébastien Van Neste, reclame en promotie Kevin Vandevelde, reclame en promotie Jana Derycke, is verantwoordelijk voor de ORDER ENTRY, wat betekent dat uw bestelling feilloos wordt uitgevoerd. Zij zorgt ook samen met de boekhouding voor de Facturatie. Ikzelf ben afgevaardigd bestuurder, het is mijn taak om deze minionderneming in goede banen te leiden en om contacten te leggen met al onze stakeholders, zoals leveranciers, klanten, directie van de school, Vlaamse jonge ondernemingen, financiële relaties, oudleerlingen en – miniondernemers.

97


Onze management assistant is Matthias Verbeke, helpt mee met het opstellen van de wekelijke agenda, vervangt de algemeen bestuurder waar nodig, helpt bij de controle van de afdelingen Wij willen in ieder geval een goed schooljaar doorbrengen als team. Wij vinden â&#x20AC;&#x2DC;teambuildingâ&#x20AC;&#x2122; dan ook belangrijk op elk moment van het schooljaar. Daarnaast hebben wij beslist om een ecologisch charter voor onze minionderneming op te stellen. Wij doen een oproep aan al onze leveranciers en potentiĂŤle klanten om volgende charter mee te onderschrijven en zo een bijdrage te leveren tot de verbetering van onze leefomgeving - Wij zullen onze externe communicatie via mail in plaats van via papieren brieven verzenden. - Als wij dan toch met papier moeten verzenden, dan hebben wij recyclagepapier - Wij proberen samen met onze leveranciers alles via mail te laten gebeuren, dus geen schriftelijke facturen maar alles digitaal - Bij de maak van onze nestkastjes zullen wij rationeel omgaan met de basisgoederen die wij gekocht hebben. - Wij zorgen ervoor dat het aantal schadelijke materialen herleidt wordt tot het minimum bij het produceren van onze nestkastjes, broedkastjes en voederplankjes. - Wij willen u aanspreken om het ecologische charter te ondertekenen, het enige dat u hoeft te doen is bij onze stand uw e-mail adres op te geven, dan gebeurt de communicatie digitaal in plaats van via papieren brieven. U kunt na de vergadering ons charter mee ondertekenen aan de stand van de minionderneming, alvast bedankt hiervoor. Ik geef nu het woord door aan onze technische directeur, Henk Devriendt.

98


Bijlage 7: aanvraag standplaats op markt â&#x20AC;&#x2122;t Zand Houtmijntje@sintjozefbrugge.be 10/23/09 1:38

geachte Wij zijn leerlingen van 6 handel van het Sint-Jozefinstituut te Brugge. Wij hebben een mini-onderneming opgericht die zich bezighoudt met het verkopen van allerhande houtproducten zoals decoratieartikelen, keukengerief en speelgoed. Bij deze zouden wij graag een standplaats aanvragen voor de zaterdagmarkt van 14 november. Zou u ons zo spoedig mogelijk iets kunnen laten weten. Met vriendelijke groeten De leerlingen van 6 handel 2

Geachte,

Met genoegen delen wij u mede dat het u toegestaan is een standplaats in te nemen op zaterdag 14 november a.s. U gelieve zich die dag om 7.45 u. te wenden tot de marktleiding, dit voor de bollingsactiviteit in cafĂŠ Masquenda, Maagdenstraat 44. Een standplaats zal u dan toegewezen worden (standplaats X, Hauwerstraat). Wij vestigen er wel uw aandacht op dat de standplaats slechts 4 m. lengte mag bedragen. Tenslotte verzoeken wij u een attest mee te brengen van uw school. Met dank voor de betoonde interesse voor het marktgebeuren in onze stad. Met vriendelijke groet Elie De Baere, marktverantwoordelijke Brugge

99

Gip Nino De Moor  
Gip Nino De Moor  

Gip Nino De Moor Handel

Advertisement