__MAIN_TEXT__
Profile for Aleksandra Ninkovic

Wooman 03 magazin  

WOOMAN magazin za kulturu, žensku i feminističku umetnost nastao je kao deo autorskog projekta Mesec ženskog aktivizma i umetnosti, Aleksand...

Wooman 03 magazin  

WOOMAN magazin za kulturu, žensku i feminističku umetnost nastao je kao deo autorskog projekta Mesec ženskog aktivizma i umetnosti, Aleksand...

Advertisement