Medzicentrum III. (Banská St a nica contemporary 2012)  

umenie - intervencie do verejného priestoru medzi viacerými centrami jedného mesta (miesta)

Medzicentrum III. (Banská St a nica contemporary 2012)  

umenie - intervencie do verejného priestoru medzi viacerými centrami jedného mesta (miesta)

Advertisement