Page 1


- SAÍDA DO 1º CICLO AO CONCERTO EN REDONDELA DE “MARÍA FUMAÇA” O LUNS, 22.

- TODA A SEMANA CADA CURSO DESENVOLVERÁ AS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MÁIS ABAIXO RESPECTO AO LIBRO E A LECTURA. - REALIZACIÓN FINAL DUN MURAL POR AULA RELACIONANDO OS CONTIDOS TRABALLADOS COA PRANTACIÓN EN MACETAS DE PRODUTOS DA HORTA OU OUTRAS PLANTAS. - COMUNICACIÓN A OUTROS CURSOS DO APRENDIDO. - CHARLA DE JACOBO FERNÁNDEZ SERRANO AO ALUMNADO DE 6º SOBRE O LIBRO “MIL COUSAS PODEN PASAR”.


EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS. “PERSONAXES DOS CONTOS DA CARACOLA TOLA” I. II. III. IV. V.

Escoller uns contos da biblioteca de Infantil da Caracola Tola Contar os contos por parte do profesorado. Distinguir os/as protagonistas. Introdución da noción de principio e final. Realización dun mural, colocando e escribindo os títulos.

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS “TEXTOS DOS CONTOS DA CARACOLA TOLA” I. II. III. IV.

Escoller uns contos da biblioteca de Infantil da Caracola Tola Diferenciar nos contos o autor e ilustrador. Escoller un pequeno texto do conto. Realización dun mural cos diferentes apartados.

EDUCACIÓN INFANTIL 5 ANOS “CONTOS CLÁSICOS” I. II. III. IV.

Buscar na biblioteca diferentes contos clásicos Nunha ficha diferenciar o título, autor, Nunha ficha diferenciar o principio e o final. Realización dun mural con papeis e plastilina.


1º CURSO DE E. PRIMARIA “ O MEU LIBRO FAVORITO” I. II. III. IV. V. VI. VII.

Buscar na biblioteca de casa o libro favorito Realización dun cuestionario sobre a actividade. Explicar a parte que máis gustou e dicir a razón. Traballar as diferentes partes do conto. Preparación do texto na casa. Exposición na clase aos demais. Realización dun mural con material de refugallo.


T ÍT ULO :… …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …..

A UT OR/A:…… … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … ..

ILU ST RA DO R/A:… … … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… ..

E DITO RIA L: … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… .

A PA RT E DO LIBRO QU E MAIS ME G USTOU FO I CA NDO … . … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… …

É O MEU LIBRO FA VO RITO PO RQ UE… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … … …… … … … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… …


2º CURSO DE E. PRIMARIA “OS CONTOS CLÁSICOS” I. II. III. IV. V. VI. VII.

Lectura por parte do profesor de diferentes partes dos contos. Identificación das diferentes partes. Lectura individual do conto. Realización dunha ficha sobre este contido. Copia do texto que lle corresponde a cada un. Realización dun mural. Libros escollidos: a) Hansel e Gretel b) Cincenta c) Polgariño d) A sereíña e) O gato con botas f) Os tres osos g) O flautista de Hamelín


LIBRO: ________________________________________

INTRODUCCIÓN: EMPIEZA EN “____________________________________” EN LA PÁGINA ______ Y ACABA EN “ ____________________________________” EN LA PÁGINA _________ .

NUDO: EMPIEZA EN “____________________________________” EN LA PÁGINA ______ Y ACABA EN “ ____________________________________” EN LA PÁGINA _________ .

DESENLACE: EMPIEZA EN “____________________________________” EN LA PÁGINA ______ Y ACABA EN “ ____________________________________” EN LA PÁGINA _________ .


3º CURSO DE E. PRIMARIA “LIBROS QUE FALAN DE LIBROS” I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Lectura de diferentes contos que tratan de libros ou da lectura. Reparto dun libro por equipo. Sinalar o título, autoría e ilustración. Sinalar que lle pasa á protagonista ou que fai. Buscar que é o que sucede e quen lle axuda. Escoller un pequeno texto do libro relacionado coa lectura. Realización dun mural. Libros traballados: a) Lleva un libro en la maleta. Read/ Sforza. Ed. Pintar-Pintar b) Un tesoro para compartir. Conover. Ed. Juventud c) La señora de los libros. Henson/Small. Ed. Juventud d) La biblioteca fantasma. Melling. Ed. Beascoa. e) O incrible neno devorador de libros. Jeffers. Ed. Patasdepeixe. f) León de biblioteca. Knudsen/ Hawkes. Ed. Ekaré g) El oso que amaba los libros. Haseley/Lamarche. Ed.Juventud h) El libro que se sentía solo. Bernheimer/ Sheban. Ed. Juventud i) La niña que odiaba los libros. Pawagi/ Franson. Ed. Juventud.


4º CURSO DE E. PRIMARIA “ CERVANTES E O QUIXOTE” I. II. III. IV. V. VI. VII.

VIII.

Reparto por equipos do traballo. Un equipo busca a biografía de Cervantes Outro busca títulos das obras dese autor. Os equipos restantes ocuparanse de resumir diferentes episodios coñecidos do Quixote: Lectura individual e colectiva. Resumo da lectura Realización dun mural con diferentes flores: margarida, xirasol, rosa.. a) A aventura dos muíños, b) A aventura das ovellas, c) Don Quixote armado cabaleiro d) Dulcinea non era un sapo. Nas macetas traballaremos planas e corpos xeométricos.

as

diferentes

figuras


5º CURSO DE E. PRIMARIA “GRANDES AUTORES DA LINGUA ESPAÑOLA” I. II. III. IV. V.

Escoller por parellas un autor coñecido da literatura española. Buscar uns breves apuntes da súa biografíaEscoller dous ou tres títulos de obras importantes de dito autor. Escoller un texto pequeno da súa obra. Realización dun mural con restos de telas e imaxes de froitos da horta. 6º CURSO DE E. PRIMARIA “AUTORES GALEGOS”

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Cada alumno escolle un autor significativo da lingua galega , incluíndo a literatura infantil e xuvenil Buscar uns breves apuntes da súa biografía. Escoller dous ou tres títulos de obras importantes de dito autor. Escoller un texto pequeno da súa obra. Buscar en internet a foto de dito autor/a Pintala ao estilo warholiano. Buscar por equipos o produto da horta que queremos escoller. Realización dun mural

programación dís do libro  

programación actividades día do libro