Page 1

1(5)

FAQ – Brand Hur skyddar jag mig mot brand i min bostad? För att skydda dig mot brand finns något som kallas för systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att ägaren och användare utav bostaden går igenom vilka brandrisker som finns inom byggnaden. Det handlar om att du tänker igenom vilka brandrisker som kan finnas samt vilka utrymmningsvägar som finns. Se även till att det finns brandvarnare i huset, minst en på varje våning.

Hur kan jag skydda mitt hem från brand när jag inte är hemma? Det bästa sättet att skydda dig mot brand är att se till att alla levande ljus är släckta. Se också till att dra ut alla elektriska apparater som inte används. Släck alla lampor och stäng av spisen innan du åker hemifrån. Du kan dessutom be en granne att hålla ett öga på ditt hem medan du är borta.

Hur kan jag skydda mig mot brand hemma? Den vanligaste orsaken till brand med dödlig utgång är rökning. En tappad cigarett på möbler ger en pyrande gas som dödar på bara några minuter. Rök därför aldrig i sängen eller på möbler med tyg och stoppning. En annan vanlig orsak till brand är levande ljus som blivit kvarglömda. Det är därför viktigt att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt, använd ljusstakar av icke brännbart material, ställ tända ljus på behörigt avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se


2(5)

Vart ska brandvarnare placeras, och hur många behöver jag för att det ska vara effektivast? Allra helst ska det finnas en brandvarnare i varje rum i ditt hus om man inte har det ska det minsta finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter och att de inte är längre än 12 meter ifrån varandra. Bor du i ett hus med övervåning bör brandvarnaren placeras vid toppen av trappan i taket samt utanför dina sovrum i taket. Brandvarnaren bör också placeras minst 60cm från väggen. Du ska inte placera brandvarnare nära spisen eftersom att detta lätt ger ett falsklarm vid matlagning. Brandvarnaren ska sitta monterad i takets högsta punkt. Glöm inte heller att testa så att dina brandvarnare fungerar. Detta gör du genom att trycka på knappen och ska brandvarnaren pipa. Tänk på att eftersom att brandvarnare drivs på batterier bör dessa bytas minst en gång per år. Allra helst ska det finnas en brandvarnare i varje rum i ditt hus om man inte har det ska det minsta finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter och att de inte är längre än 12 meter ifrån varandra. Det ska också finnas minst en brandvarnare per våningsplan.

Vad är den största orsaken till brand i bostadshus? Den vanligaste orsaken till brand med dödlig utgång är rökning. En tappad cigarett på möbler ger en pyrande gas som dödar på bara några minuter. Rök därför aldrig i sängen eller på möbler med tyg och stoppning. En annan vanlig orsak till brand är levande ljus som blivit kvarglömda. Det är därför viktigt att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt, använd ljusstakar av icke brännbart material, ställ tända ljus på behörigt avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld.

Vem ska jag ringa om det börjar brinna i min bostad? Du ska ringa 112 om det börjar brinna i din bostad

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se


3(5)

Vad gör jag om det börjar brinna i min bostad? Är det en mindre brand som kan släckas med brandsläckare kan du försöka att släcka branden själv. Går inte detta ska du evakuera din bostad och ringa 112 för att få assistans i släckningen. Innan brandkår är på plats, se till att vara på behörigt avstånd från branden.

Hur snabbt kan brandkåren vara på plats vid brand? Det beror på vart du bor i förhållande till brandstationen. I en stad kan det ta allt mellan 10-15 minuter. Bor du däremot utanför en stad kan det ta längre tid.

Hur kan jag hjälpa till vid en brand? Det bästa du kan göra vid en brand är att låta räddningspersonal sköta sitt arbete i fred. De är utbildade i att rädda liv och släcka bränder. Du bör hålla dig på behörigt avstånd, bakom de avspärrningar som blivit upprättade. Du kan bidra med information och meddela räddningspersonal ifall du misstänker att någon inte har hunnit ta sig ut ur den brinnande byggnaden.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se


4(5)

Är rök farlig för min hälsa? Ja röken är farlig för din hälsa. Brinner det i ditt närområde och du känner röklukt rekommenderar vi att du stannar inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Rök har en sövande och kvävande effekt och kan skada dina luftvägar.

Om mitt hem är rökfyllt, hur ska jag kunna ta mig ut? Är ditt hem rökfyllt så kan det vara svårt att se vart man går. Eftersom röken från brand är varm så stiger den mot taket. Därför är det viktigt att du lägger dig ner på golvet och kryper, alternativt kravlar för att du inte ska andas in för mycket rök. Försök sedan ta dig till närmsta utväg.

Hur stoppar jag röken från att tränga in i mitt hem? Det bästa sättet att hålla röken ute är att stänga alla fönster och dörrar samt ventilationen. Skulle röken vara så kraftig att det tränger in i huset ändå rekommenderar vi att du lämnar din bostad till dess att rökutvecklingen har minskats. Rök kan skada din hälsa och i värsta fall döda.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se


5(5)

Hur skyddar jag mig från inandning utav rök? Det bästa skyddet mot inandning utav rök är att inte vara i närheten utav röken. Om röken är i ditt hus ska du krypa på golvet för att undvika den. Du kan också blöta en trasa med vatten och sätta för munnen för att undvika det värsta medan du utrymmer rökområdet.

Kan jag vara ute om det brinner i närheten? Brinner det i din närhet så kan du vara ute, men vi rekommenderar, om du känner röklukt, att gå in och stänga fönster dörrar och ventilation till dess att du blivit meddelad att det är säkert att vara ute.

Vart får jag reda på information om brand? Information om brand kan du få reda på från räddningstjänstens hemsida www.raddningkarlstad.se. Vid en stor brand i kommunen kommer information att publiceras på kommunens hemsida samt på deras Facebooksida. Vid en stor brand kommer det även att finnas information via radio och tv. Du kan också ringa till informationsnumret 113 13.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

FAQ - Brand  
FAQ - Brand  

Vanliga frågor angående brand

Advertisement