Page 1

-Little-

Curriculum Vitae - Nine Seelen


Opleidingen

Niveau sic &  s Spaans A2 u rs u C nal Event Mu n tio e a d 07-2015 rn te In 2012-he tie unica fstudeerdatum m a m te o C ch r a lo rw e e V ch Ba tys Tilburg 2011- heden Studies - Fon t n e m in a rt te En hoven Lyceum Eind ir m si a C tz n HAVO Lore fiel. 2006-2011 atschappij pro a M & ie m o n Eco

Werkervaring

lbert Heijn 2010-heden A uur per week) nctie Cassière (8 Fu

n

Nevenactiviteite

twikkelen en Branding on

ubleClick

uitvoeren. Do

ersonal -Workshop P iking. Diploma uitre je n s, a ty p n S o IF ic : n V l re festiva s organise IEMES en voor Fonty k ta e n e id niging #CLUB e re h c ve rs ie e d u -V st igen sie 2011 - 2012 vertegenwoord enten Comis , ls m e e rr n o e b v E n e e -Intern hoolfeesten 2011 - 2012 organiseren sc : n e d e h m a Werkza l. van de schoo mir Lyceum yceale, rtistieke Interl - Lorentz Casi A d , a n e ra st n e e g lfe o in -Leerl ren van scho de school. 2010 o.a. organise : n e d e h oordigen van m w a n e za g rk e e rt e W V . ie , valentijnsact laasvieringen rk ‘De Beuk’ te n si akantieweek rv e en d n ki rk e itvoeren van e gersw u li il n e jw n ri re -V e is n lijk orga 2008 -2012 den: inhoude ingen. Werkzaamhe sisschool leerl a b r o vo k e e w kindervakantie

2013

Skills Talen: : Programma’s Social Media:

Vloeiend Nederlands Vloeiend Engels sign, In opleiding r, Adobe Inde Spaans to a tr s lu Il e b o shop, Ad Adobe Photo soft Office. Imovie, Micro kedin r, Pinterest, lin te it w T , k o o b e Fac


M o t Motiviavtaiteie Brief

Brief

Mijn naam is Nine Seelen, een enthousia een passie vo ste, creatieve or mensen, cu en ondernem ltu re ende studente n e n reizen. Ik st Event Music & met udeer Comm Entertainmen u nicatie – Intern t Studies aan in Tilburg en ik a tio d e nal Fontys Acade wil in septem my for Creativ ber een half ja e Industries ar stage gaan lopen. Ik zou graag bij een organ isatie stage w een bedrijf da illen lopen wa t er naar gelij arbij het om m ke ka ensen helpen n se n voor iedere voor staat spre gaat, en streeft. He ekt mij erg aa t g e n e ; n e w e a n a ie r oneMen mand kan he enthiousiast o t verschil make ver de stage. Ik n . d Ik e n b k e n d at ik een waa dan ook erg communicatie rdevolle toevo gebied. Ik ben e g ze in g e r ka g e n motiveerd en zijn op een groep we gedreven, ik ka rken en houd va n zo n e w e e n l a uitdaging. In m lleen als in onderwijs die ijn twee jaar co ik tot nu toe h e m b m g e u h n a ic d atie , heb ik erg ve als op creatie el geleerd, zo f gebied. Ik he w b e a l a o n p ve co rs mmunicatief gewerkt en cr chillende com eatieve conce municatieplan p n te e n n o vo n tw o r ikkeld. Ik heb een jongeren bedrijven project voor P een compilatie a fil rk m th e g a e te m r aakt over ganiseerd. Ik Eindhoven. Ik heb een work heb enkele e sh ve o n p e w m e d e st n ten georbranding, in S rijd gewonnen panje gegeve en deze work n sh , Ik o p b , e o n ve e werkomgevin r klaar voor o r personal g toe te gaan m deze divers p e a ke ss e n n n ; is m in ijzelf te ontplo alles mensen een echte oien; ervaring te helpen. op te doen en boven Natuurlijk wil ik deze brief in een persoonlij Bij voorbaat d k gesprek toe ank, ik zie uw lichten. reactie graag tegemoet. Vriendelijke g roet, Nine Seelen

Creative Resume  

Creative Resume // CV // Nine Seelen