Page 1

2017


Svetloba in prostor

»Svetloba ustvarja vzdušje in občutek prostora, kot tudi izražanje strukture.« Le Corbusier


8

02

00

0

Projekti

RenovActive

4

01

6

Prenova mansarde v Gradcu

Prenova trĹĄke hiĹĄe s prizidkom


2 03 04

HiĹĄa Na klancu

4 05

6

02 Revitalizacija skednja

0

Bungalov Duplex studio

8 03 Stanovanjska hiĹĄa

7


RenovActive

8

arhitektura: ONO arhitekti lokacija: Anderlecht, Belgija leto projekta: 2016

Glavni kriteriji projekta RenovActive so bili cenovna dostopnost, enostavna reprodukcija in prilagodljivost. Namen projekta je testiranje principov Aktivne hiše na tipologiji enodružinskih socialnih stanovanj, kar pomeni najti pravo razmerje med stroški na eni strani ter bivalnim udobjem in energijsko učinkovitostjo na drugi. Koncept prenove RenovActive obsega polovico stanovanjskega dvojčka, površine 80 m razporejene v pritličju in nadstropju. Podstrešje je bilo neizkoriščeno. Hiša je v lasti stanovanjskega sklada Foyer Anderlechtois in je del naselja Bon Air, zgrajenega v letu 1920. Stanovanjski sklad ima v lasti, poleg polovice hiš v soseski, še 3.740 stanovanj. Hiša vključuje sedem elementov prenove koncepta RenovActive, katere je možno poljubno izbirati in aplicirati tako na prenovo kot novogradnjo. Izbira tehnologije in materialov je tista, ki koncept prilagaja na raven cenovne dostopnosti ali glede na finančne sposobnosti investitorja. Bistvo koncepta pa je združljivost cene, bivalnega ugodja in energijske učinkovitosti, saj bo le s cenovno dostopnostjo prenova približana ljudem, s tem pa tudi možnost za kakovostnejše in bolj zdravo bivanje. 2


Fotografije: Adam Mørk

9


Fotografije: Adam Mørk

Znotraj obstoječega tlorisa se je povečala bivalna površina pritličja. Prizidek v velikosti 15 m daje dodatno udobje in je obenem prostor, ki je povezan z vrtom in radodarno osvetljen z dnevno svetlobo za stimulacijo človeškega bioritma. Stopnišče je postavljeno na drugo lokacijo od prvotne. S tem je omogočena komunikacija vseh prostorov. Stopnišče ima dvojno funkcijo: je jašek za svetlobo in prezračevanje. S svojo odprtostjo omogoča distribucijo svetlobe v vsa nadstropja. Učinkovito preskrbuje etaže s svežim zrakom, kar se zagotavlja z nadzorovanim sočasnim odpiranjem strešnih oken na vrhu stopnišča in oken na fasadi.

10

2


Fotografije: Adam Mørk

SEDEM ELEMENTOV PRENOVE: IZDELKI UPORABLJENI V PROJEKTU Svetlobnik (TWR, stran 77) Namesto umetne razsvetljave daje dnevno svetlobo nad tušem v kopalnici. 1 Izraba podstrešja

2 Povečanje okenskih odprtin

Elektrificirano strešno okno (Integra, stran 66) Za nadzorovano naravno prezračevanje s časovno nastavitvijo odpiranja-zapiranja oken.

3 Jašek za svetlobo in prezračevanje

5 Hibridni sistem prezračevanja

4 Dinamično zunanje senčenje

6 Izboljšan toplotni ovoj

Uporabljen je hibridni sistem prezračevanja. V poletnih mesecih je uporabljeno naravno prezračevanje preko oken. Učinkovita izmenjava zraka se doseže z dimniškim efektom preko stopnišča. Pozimi je v uporabi mehansko prezračevanje v izogib prepihu in toplotnim izgubam. Izboljšan toplotni ovoj stavbe in nova okna zmanjšujejo porabo energije in prispevajo k dobri notranji klimi. Nadgradnja ogrevalnega sistema vključuje talno gretje kot tudi sodobno radiatorsko ogrevanje v nadstropjih.

7 Razširitev 11


Fotografije: Adam Mørk

Pri skromni obstoječi kvadraturi je izraba podstrešja pomenila velik doprinos k bivalni površini. 12,5 m tlorisne površine je spremenjenih v dodatno otroško sobico polno svetlobe. Mansarda je povezana z etažami preko novega stopnišča, z vrha katerega dovajajo svetlobo strešna okna. Prostori pod streho so tisti, kjer kreacija svetlobe skoraj nima omejitev. 12

2

Pritličje – obstoječe

Nadstropje – obstoječe

Pritličje – novo

Nadstropje – novo

Mansarda – novo


Fotografije: Adam Mørk

Analiza količnika dnevne svetlobe 21. marec, oblačno nebo Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Zagotavljanje dobre naravne osvetlitve prostorov je pri prenovah zelo pomembno, saj se z zamenjavo oken in izolacijo sten svetlobno ugodje poslabša. S programom se je preverilo stanje osvetlitve in na osnovi tega povečala površina oken ter predvidela ustrezna količina in razporeditev oken v mansardi in prizidku.

Mansarda – novo

Nadstropje – obstoječe Nadstropje – novo

Okenske odprtine je potrebno ustrezno senčiti. V ta namen je uporabljeno dinamično zunanje senčenje, ki zmanjšuje pregrevanje poleti in pomaga vzdrževati prijetno notranjo klimo. Kotiček za prho potrebuje svetlobo, ki jo dovaja svetlobnik. Uporabljen je tudi za umetno razsvetljavo, saj je vanj vgrajena lučka.

Pritličje – obstoječe

Pritličje – novo

13


Prenova mansarde v Gradcu

14

arhitektura: Architektur STROBL lokacija: Gradec, Avstrija leto projekta: 2015

Mansarda se nahaja v starejšem večstanovanjskem objektu v centru Gradca. Investitor, ki je hkrati tudi arhitekt, je idejo za prenovo mansarde leta 2008 uporabil v tematiki svoje diplomske naloge. Do realizacije projekta je prišlo v letu 2015, ko je v samo šestih mesecih iz zapuščene podstrehe ustvaril 150 m veliko prebivališče, ki ponuja čudovite poglede na panoramo mesta ter omogoča popolnoma drugačno kvaliteto bivanja v njegovem centru. S premišljenim načrtovanjem in spoštljivim odnosom do sosednjih stavb, je prenovljena mansarda postala odličen primer preobrazbe temačne podstrehe v prostorno in svetlobe polno stanovanje, v katerem, kot pravi sam arhitekt, so oblaki nekoliko bližje. 2


Fotografije: Patricia Weisskirchner

15


Fotografije: Patricia Weisskirchner

tloris mansarde

16

Ob prenovi se je streha celotne stavbe dvignila in poravnala s sosednjim objektom. S tem posegom se je povečal uporabni prostor tako stanovanjem v spodnji etaži kot tudi v predvideni mansardi. Klasično ostrešje je bilo v celoti odstranjeno in na novo izvedeno iz lepljenih plošč, ki so na notranji strani mansarde ostale vidne. Zaradi boljšega izkoristka prostora in zagotavljanja stojne višine, je arhitekt na dvoriščni strani zasnoval frčado, v sklopu katere je urejena tudi terasa. Le-ta skupaj s panoramsko zasteklitvijo omogoča čudovite poglede na mesto in dovaja veliko naravne svetlobe v prostor.


Fotografije: Patricia Weisskirchner

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Leseno strešno okno z električnim odpiranjem (GGL Integra, str. 66) Okna postavljena pod slemenom strehe osvetljujejo prostor z zenitalno svetlobo, ki je mehkejša od direktne svetlobe ter omogoča enakomerno in nemotečo osvetlitev osrednjega dela mansarde.

17


Fotografije: Patricia Weisskirchner

18

Glavnino prostora v mansardi predstavlja dnevni del, ki zajema polovico tlorisa in združuje dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico. Odprtost prostora do slemena ter kombinacija beljenega smrekovega lesa in belih sten, daje mansardi občutek zračnosti in prostornosti. K temu dodatno pripomorejo tudi velike okenske odprtine, ki s severo-vzhodno in jugo-zahodno orientacijo omogočajo osončenost dnevnega dela tekom celega dne. Naravna osvetlitev je prisotna v vseh prostorih, tudi na hodniku, ki ga posredno osvetljuje strešno okno v kopalnici preko integriranega stekla v steni.


Fotografije: Patricia Weisskirchner

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Analiza količnika dnevne svetlobe v mansardi, 21. marec, oblačno nebo

Prvotna zasnova mansarde je vsebovala manj strešnih okenskih odprtin, kot pa jih je sedaj na objektu. Ker pa je bila želja arhitekta imeti svetlo stanovanje, je bila narejena tudi analiza osvetlitve, ki je pripeljala do postavitev dodatnih oken pod slemenom strehe. Le ta dovajajo zenitalno svetlobo v osrednji del mansarde. S 14 m dolgo stekleno steno, ki gleda na dvorišče ter skoraj 20 m strešnih okenskih odprtin ima mansarda odlično naravno osvetlitev. Optimizacija naravne osvetlitve je omogočila, da tudi ob temačnem, oblačnem dnevu umetna razsvetljava v prostoru ni potrebna. 2

19


Prenova trške hiše s prizidkom

20

arhitektura: SKIPP STUDIO, Monika Skok, Blaž Oražem lokacija: Braslovče, Slovenija leto projekta: 2014

Objekt se nahaja v osrednjem delu trga v Braslovčah in je s svojo podobo tipični predstavnik trške arhitekture. Zaradi slabega stanja v katerem se je hiša nahajala, je bila potrebna temeljite prenove. Ker je hiša spomeniško zaščitena, je bilo pri prenovi potrebno upoštevati smernice spomeniškega varstva. Na ulično stran je tako objekt ohranil historično podobo, na dvoriščni strani pa je hiša pridobila moderno zasnovani prizidek, ki se, tako po obliki kot tudi po materialni obdelavi, razlikuje od obstoječega dela hiše. S pomočjo arhitektov je mlada družina, ki se je odločila tukaj ustvariti svoj novi dom, zanemarjenemu objektu povrnila nekdanjo podobo in ga spremenila v čudovito enodružinsko hišo.


Fotografije: Lara Romih

21


Fotografije: Lara Romih

tloris pritličja

tloris mansarde

22

Dvoetažni objekt ima klasično ureditev prostorov, z dnevnim delom v pritličju in spalnimi prostori v mansardi. V prizidku se nahaja prostorno zasnovan dnevni del. Odlično osvetlitev mu zagotavlja postavitev oken po celotni južni in zahodni fasadi, ki omogočajo prijetno osončenost preko celega dne. Velike steklene površine prostor optično še povečajo in z odpiranjem pogledov na okolico ustvarjajo povezavo med notranjim in zunanjim svetom. Poletno pregrevanje preko oken je preprečeno z nadstreškom, ki pokriva teraso. Zaradi nižje lege zimskega sonca, pa je omogočen vpad sončnih žarkov pozimi, ki s svojo energijo pripomorejo k pasivnemu ogrevanju.


Fotografije: Lara Romih

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Plastificirano strešno okno s sredinskim vpetjem (GGU, str. 64) Okno postavljeno nad pisalno mizo odlično osvetljuje delovno površino, višina vgradnje pa omogoča otroku pogled iz prostora tudi v sedečem položaju.

23


Fotografije: Lara Romih

24

Ker se hiša nahaja v strnjenem nizu ulične pozidave, dobi mansarda preko klasičnih oken na stranskih fasadah zelo malo naravne svetlobe. V želji po zagotavljanju dobre naravne osvetlitve, so zato vgrajena tudi strešna okna. Pri tem ni bila izjema niti stopnišče, ki je poleg vseh sob v mansardi tudi samo dobro naravno osvetljeno. S postavitvijo strešnega okna, se svetloba preko stopnišča širi v hodnik mansarde ter tudi v pritličje. Ker je vgrajeno električno vodeno strešno okno, ki ima možnost časovno programiranega odpiranja, se to okno uporablja tudi za naravno prezračevanje ter ohlajevanje objekta v toplejšem delu leta.


Fotografije: Lara Romih

Velika pozornost glede osvetlitve je bila namenjena tudi otroškim sobam. Z zahodno orientacijo so preko strešnih oken deležne direktne sončne svetlobe, ki je bistvena za dobro počutje otrok. S svojo poševno lego omogočajo vpad svetlobe globoko v prostor in enakomerno osvetljujejo sobe. Dobre svetlobne vrednosti so razvidne tudi iz analize osvetlitve, saj imajo vse tri sobe povprečni količnik dnevne svetlobe med 7,7% in 9,6%, kar je več od priporočenih 5%. Poleg naravne osvetlitve, pa nizko vgrajena strešna okna omogočajo tudi lep poglede na hribovje v daljavi, saj je tudi stik z okolico pomemben element bivanjskega ugodja.

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Analiza količnika dnevne svetlobe v pritličju, 21. marec, oblačno nebo

Analiza količnika dnevne svetlobe v mansardi, 21. marec, oblačno nebo

25


Bungalov arhitektura: Franz Karner, Arch. Dipl. Ing. Dr. techn. lokacija: Neulengbach, Avstrija leto projekta: 2015

Vodilo pri načrtovanju hiše je bilo narediti majhen objekt, kot je le možno in tako velik, kot je potrebno za bivanje dveh ljudi. Objekt, ki bo okolju prijazen, s funkcionalno zasnovo primerno tudi za starejše starostno obdobje. V načrtovanje je bilo vloženo veliko časa, ki je bil kompenziran s hitrostjo gradnje po zaslugi izbire gradnje v lesu. Objekt je bil zgrajen v petih mesecih. Od aprila 2015, ko lastniki živijo v hiši, so ugotovili, da ne bi spremenili ničesar tudi, če bi imeli priložnost gradnjo vrniti na začetek. Rezultat je dosledna in popolna gradnja z veliko izvirnih idej. Kvadratura hiše je 118 m vključno s predprostorom, ki se navezuje na tehnični del. Ta je obdan s 38 m prizidka, ki nadomešča klet in služi za delavnico ali skladišče. Objekt je zgrajen iz okoliškega lesa z lokalnimi izvajalci v kontekstu trajnostne gradnje. Terasa iz macesna, fasada iz grobo žaganega lesa, v notranjosti belo oljen les in obilica dnevne svetlobe dajejo prostoru prijetno vzdušje. Tloris je zasnovan brez ovir. To se izraža z enotno višino tlaka zunaj in znotraj ter odprtost prostorov. Dnevna svetloba igra pri majhnem objektu veliko vlogo, česar se je arhitekt močno zavedal tudi zaradi pridobljenega znanja o dnevni svetlobi na dunajski tehnični univerzi. 2

26

2


Fotografije: Patricia Weisskirchner

27


Fotografije: Patricia Weisskirchner

tloris pritliÄ?ja

28

tloris strehe


Tloris je izčiščen in enostaven. Jedro s kopalnico je edina vizualna ločnica med bivalnim in spalnim delom. Centralna pozicija omogoča kratke inštalacijske poti. Kljub visoki stopnji energijske učinkovitosti, ki dosega pasivni standard, ima objekt obilico naravne svetlobe v vseh prostorih. Fasadna okna se razprostirajo čez celotno etažo višine 2,70 m. Na podlagi podrobne analize osvetlitve, se je dnevna svetloba predvidela tudi v območju kuhinje in hodnika.

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Okno za ravno streho s kupolo (CVP in CFP, stran 78) Horizontalna zasteklitev v okvirju daje prostoru izgled okna. Osvetljen je delovni pult in hodnik.

Fotografije: Patricia Weisskirchner

Svetloba, ki prihaja z vrha osvetljuje delovno površino in daje naravno luč kuhinjskemu pultu. Zaradi velikodušne količine dnevne svetlobe v objektu ni potrebno prižiganje luči vsaj še eno uro po sončnem zahodu. S sočasnim odpiranjem okna v strehi in velikih drsnih vrat na fasadi je možno objekt učinkovito navzkrižno prezračevati. To je še toliko bolj pomembno za nočno ohlajevanje v poletnih mesecih, saj je objekt grajen iz lesene konstrukcije. Okno za ravno streho za zaščito proti pregrevanju uporablja zunanje mrežasto senčilo na solarni pogon.

29


Fotografije: Patricia Weisskirchner

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

30

Analiza količnika dnevne svetlobe 21. marec, oblačno nebo


Fotografije: Patricia Weisskirchner

Postelja je postavljena za steno kopalnice, kot otok okoli katerega teče »svetloba«. Pogled iz postelje je skozi panoramska okna usmerjen proti vrtu. Zaledni del se nadaljuje v hodnik, vzdolž katerega je postavljen niz omar. Okni za ravno streho osvetljujeta to komunikacijsko pot z dnevno svetlobo v sorazmerju z osvetlitvijo ostalih predelov tlorisa. Ker je objekt namenjen bivanju starejšega para, je količina dnevne svetlobe še posebej pomembna, saj vpliva na razpoloženje, boljšo vidno zaznavo in orientacijo v prostoru. Kakovostna naravna osvetlitev je pomembna tudi v šolah in v vrtcih, saj vpliva na večjo učno sposobnost otrok.

31


Hiša Na klancu

32

arhitektura: RVA, Robert Veselko lokacija: Dobrna, Slovenija leto projekta: 2015

Objekt se nahaja na vrhu enega izmed gričev, ki obdajajo kraj Dobrna. Na zunaj daje vtis moderno zasnovane klasično grajene hiše, po svoji zasnovi pa sodi med maloštevilne, a vedno bolj priljubljene načine gradnje. Grajena je namreč iz prvobitnih gradnikov: ilovice, slame in lesa. Vizijo za gradnjo hiše iz ilovice je imel investitor sam, saj je želel zgraditi dom, ki bo čimbolj naraven in zdrav ter udoben za bivanje. Pri uresničitvi vizije mu je pomagal arhitekt Robert Veselko, ki ima z gradnjo takšnih hiš veliko izkušenj. Končni rezultat pa je arhitektura, ki riše zadovoljstvo arhitektu in naročniku.


Fotografije: Matej Lozar

33


Fotografije: Matej Lozar

34

Hiša je zasnovana kot podolgovat kvader, ki se prilagaja obliki terena. Tloris hiše je zelo odprt, saj prostore med seboj ločijo predvsem različni nivoji (medetaže). Osrednji del hiše predstavlja dnevni del, ki v enem prostoru združuje dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Kvaliteto bivanja ustvarja odprtost prostora do slemena, kar daje občutek zračnosti in velike steklene površine na južni strani, ki zagotavljajo dobro naravno osvetlitev ter nudijo pogled na vrt in hribovito pokrajino v daljavi. Poseben element v dnevnem delu predstavlja plezalna stena z nišo na vrhu, ki ločuje dnevni del od servisnega (vhod z garderobo, dnevni WC).


Fotografije: Matej Lozar

tloris pritličja

tloris mansarde

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Leseno strešno okno s sredinskim vpetjem (GGL, str. 65) Se prilagaja oblikovni ureditvi notranjosti objekta, kjer prevladuje les. Strešna okna, ob hkratnem odprtju s fasadnimi, omogočajo hitro in učinkovito naravno prezračevanje, v toplejšem delu leta pa tudi ohlajevanje prostora.

35


Fotografije: Matej Lozar

36

Spalni prostori so od bivalnega dela zamaknjeni za pol etaže, kar je posledica prilagajanja objekta terenu. Iz dnevnega dela se tako po stopnicah spustimo do spodnje medetaže, v kateri se nahaja spalnica staršev z garderobo in kopalnico ter tehnični prostor. V zgornji medetaži se nahajata dve otroški sobi s skupnim predprostorom namenjenim igri in ustvarjanju. Nekaj stopnic višje pa se nahaja še galerija, ki je namenjena delovnemu kotičku ali intimnemu umiku, pa vseeno s povezavo in pogledom na osrednji bivalni volumen.


Fotografije: Matej Lozar

Hiša se s svojo obliko ne prilagaja samo reliefu terena temveč v svoji zasnovi upošteva tudi orientacijo. Med tem ko je severna, hladna fasada prebodena z redkimi okenskimi odprtinami, se južna fasada odpira z velikimi steklenimi površinami, ki zagotavljajo ustrezno naravno osvetlitev vseh prostorov v hiši ter izkoriščajo toplotne dobitke sonca v hladnejšem delu leta. Pri tem ima pomembno vlogo nadstrešek, ki pokriva teraso, saj je dimenzioniran tako, da omogoča pasivno ogrevanje zaradi nižjega položaja sonca v hladnejšem delu leta, preprečuje pa neposredno sončno sevanje skozi okna v poletnem času.

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Analiza količnika dnevne svetlobe v pritličju, 21. marec, oblačno nebo

Analiza količnika dnevne svetlobe v mansardi, 21. marec, oblačno nebo

37


Stanovanjska hiša

38

arhitektura: Puc Studio, Špela Puc, Nataša Slokar Klippel lokacija: Kostanjevica na Krki, Slovenija leto projekta: 2015

V bližini starega mestnega jedra Kostanjevice na Krki je v vaško okolje postavljena enodružinska hiša, katere zunanja podoba spoštuje prostorska merila oblikovanja, nadgrajena s sodobnim videzom. Razlog je tudi ta, da je sosednja stavba stanovanjske hiše poslovni objekt naročnika, zato je arhitektka oblikovala takšno zunanjost, ki sovpada tako z videzom hiše kot tudi z videzom poslovnega objekta. Pristopna stran, na kateri se opečnata streha prelomi na fasado, je obrnjena na severovzhod. Tej liniji sledi linija okenskih odprtin v mansardi, kjer se strešno okno nadaljuje v vertikalo. S tem pridobljen pogled na okoliško krajino je kriterij, ki je prevladal nad ukoreninjenim razmišljanjem, da se je zaradi toplotnih izgub potrebno izogibati oken na severni strani. Enak oblikovni ritem fasade je prenesen tudi na poslovni objekt.


Fotografije: Lara Romih

39


Fotografije: Lara Romih

40

Namembnost prostorov je v hiši strogo ločena. Pritlični del vsebuje izključno prostore za bivanje in druženje. Toplotni ovoj združuje velik odprt dnevni del z jedilnico in delno umaknjeno kuhinjo ter vstopne sekundarne prostore. Znotraj gabaritov hiše se nahaja še prostor za dva avtomobila. Iz kuhinje in jedilnice je pogled usmerjen na severno, dostopno stran. Panoramska okna večino sonca ulovijo na južni strani, izkoriščajo pa tudi popoldansko zahodno sonce. Pritličje je z odprtimi stopnicami povezano z nadstropjem preko galerije. Razgled in svetloba prihajata v objekt z vseh strani.


Fotografije: Lara Romih

tloris pritliÄ?ja

tloris mansarde

41


Fotografije: Lara Romih

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Strešno okno v kombinaciji z vertikalnim oknom. (VFE, stran 71)

42

Vertikalni del okna je tisti, ki omogoča razgled, saj je kolenčni zid visok 130 cm. Strešno okno osvetljuje prostor v globino.


Fotografije: Lara Romih

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Analiza količnika dnevne svetlobe v pritličju, 21. marec, oblačno nebo

Analiza količnika dnevne svetlobe v mansardi, 21. marec, oblačno nebo

Razgled in svetloba, sta enakovredno obravnavana tako v pritličju kot mansardi. Vse prostore na severni strani osvetljuje kombinacija strešnega okna z vertikalnim. Prijetno počutje, ki ga dajeta svetloba in razgled, preglasi »manjvrednost« sekundarnih prostorov. Razgled je tisti, zaradi česar je kopalnica prostor za »dobro jutro« in garderoba ni »samo« garderoba. Otroški sobi sta bili načrtovani ločeno, a izvedeni kot en prostor. Dnevna svetloba spremlja otroka tekom celega dne. Koliko svetlobe in kje, je bilo analizirano s programom Daylight Visualizer.

43


Revitalizacija skednja

44

arhitektura: Oliver Anthofer lokacija: Gottestal, Avstrija leto projekta: 2015

Objekt se nahaja v majhni vasici Gottestal na avstrijskem koroškem. Investitor, ki je po izobrazbi arhitekt in tesar, je že ob nakupu imel jasno predstavo, kaj lahko nastane iz zapuščene stavbe, ki je bila prvotno uporabljena kot skedenj. Prepričala ga je enostavna in čista arhitekturna zasnova ter tudi potencial objekta. Prenovo je vzel kot temo svoje magistrske naloge, ki jo je začel delati leta 2009. Leta 2013 so se začela dela na objektu in se leta 2015 zaključila v odličnem primeru revitalizacije historičnega objekta.


Fotografije: Patricia Weisskirchner

45


Fotografije: Patricia Weisskirchner

tloris pritličja

tloris nadstropja

46

Cilj projekta je bila sprememba gospodarskega poslopja v stanovanjski objekt, ob ohranitvi zunanje podobe, kot je obstajala že 120 let. Prenova se je tako v veliki meri usmerila na ureditev notranjosti objekta, z ohranitvijo arhitekturnih elementov stavbe. V nadstropju se je prostor, ki je bil nekoč namenjen shranitvi sena, preuredil v terapevtski in prireditveni prostor. Poseben karakter mu dajejo ohranjeni opečni vzorci na fasadi. Ti s prepuščanjem sončne svetlobe ustvarjajo različne vzorce na tleh in stenah, ki se spreminjajo glede na letni čas in uro dneva ter s svojo magičnostjo soustvarjajo ambient.

tloris mansarde

tloris galerije


Fotografije: Patricia Weisskirchner

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Plastificirano strešno okno z električnim odpiranjem (GGU Integra, str. 66) Zaradi bele barve se strešna okna odlično vključujejo v bele površine, ki poudarjajo obstoječo leseno konstrukcijo ostrešja. Za lažjo uporabo oken vgrajenih izven dosega rok, so vgrajena električno vodena strešna okna.

47


Fotografije: Patricia Weisskirchner

jugozahodna fasada

severovzhodna fasada

Iz prvega nadstropja stopnice vodijo v mansardo objekta, kjer je investitor predvidel stanovanjski del. Večino tlorisa zajema dnevni del, ki je zaradi konstrukcije ostrešja zelo odprto zasnovan. Prostor je odprt do slemena, kar daje mansardi zračnost. Vidna stara konstrukcija ostrešja, ki jo je investitor ohranil, pa v moderno zasnovanem stanovanju predstavlja duh prejšnjih časov in dodatno bogati prostor. Del etaže ob zunanji steni je spremenjen v teraso, ki je od stanovanja ločena s stekleno steno po celotni višini in širini prostora. Le-ta predstavlja podaljšek dnevnega dela v toplejšem delu leta.

severozahodna fasada

48

jugovzhodna fasada


Fotografije: Patricia Weisskirchner

Med izdelavo načrtov ureditve stanovanjskega dela je prišlo do pomisleka, ali bo mansarda imela ustrezno naravno osvetlitev. Investitor se je zato odločil za izdelavo analize osvetlitve, na osnovi katere je nato predvidel izvedbo več svetlobnih pasov od slemena do kapi. Preko njih se svetloba vsipa v prostor in onemogoča nastajanja temačnih kotov. Ob oblačnem vremenu tako umetna razsvetljava skoraj ni potrebna. Poleg dobre naravne osvetlitev, okna na različnih višinah omogočajo tudi odlično naravno prezračevanje, kar je še posebej dobrodošlo v toplejšem delu leta.

49


Duplex studio

Stanovanje se nahaja v Ljubljani, v mansardi meščanskega bloka iz petdesetih let. Nova podoba je bila dosežena s konkretno prenovo, ki je obsegala zamenjavo vseh inštalacij, oken in tal do nosilne konstrukcije. Malo mansardno stanovanje združuje volumen dveh nivojev, spodnji bivalni del s kopalnico (20 m ) in zgornji spalni del (10 m ). Na majhni kvadraturi so funkcije posameznih elementov opreme združene v različne programe. Stopnišče je hkrati vertikalna povezava med nivoji in prostor za posedanje ter druženje. Kuhinjski elementi skrivajo za frontami omaric tako shranjevalne omarice za potrebe kuhinje, kot shrambo za pralni stroj, likalno desko ipd. Zofa za jedilno mizo je hkrati zofa za dnevno sedenje, večerno poležavanje, lahko se spremeni v dodatno ležišče za dve osebi in shrambo za posteljnino. Prostor je majhen, a zaradi razgibanega volumna in premišljenih detajlov sila prijeten. 2

2

50

arhitektura: ASK4 d.o.o., Špela Kokalj lokacija: Ljubljana, Slovenija leto projekta: 2014


Fotografije: Samo Radinja

51


Fotografije: Samo Radinja

Vseevropska raziskava Barometer zdravega doma (Healthy Homes Barometer 2016) odkriva, katere so glavne karakteristike zdravega doma. Med njimi sta tudi zadostna količina dnevne svetlobe in svež zrak. Vse to ima tudi to stanovanje. Volumen je tisti, ki omogoča preplet severne in južne svetlobe in dovolj zraka pod poševno streho. Vsa oprema v stanovanju je bele barve in vgrajena ob stene. Na ta način je izkoriščena refleksija svetlobe po prostoru ter prosta gibalna površina. Kot kontrast beli je uporabljena črna barva horizontalnih delovnih površin pulta, ki se nadaljuje v kuhinjsko nišo.

52

tloris mansarde

tloris galerije


Fotografije: Samo Radinja

IZDELEK UPORABLJEN V PROJEKTU Leseno strešno okno s sredinskim vpetjem (GGL, stran 65) Okno je možno odpirati z ročico na zgornji strani krila brez sklanjanja nad sedežni del. Ročica je na dosegu roke. Okna na obeh straneh strehe omogočajo nočno ohlajevanje volumna v poletnih mesecih.

53


Fotografije: Samo Radinja

54

Prosojna ograja iz pletene vrvi omogoča nemoteno komunikacijo med nivojema in potrebno količino zraka v spalnem delu. Dobra osvetlitev je tista, ki prostor optično poveča in to je doseženo s strešnimi okni. Kljub majhni površini so intenziven vir naravne osvetlitve. Obstoječe lesene strešne zveze so uporabljene za montažo svetil. Strešna okna na obeh straneh strehe imajo funkcijo učinkovitega naravnega zračenja. Notranja oprema izkorišča najmanjši kotiček volumna in z igro ogledal ustvarja zrcalne ambiente. Vse to daje majhnemu prostoru občutek velikopoteznosti.


Fotografije: Samo Radinja

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Analiza količnika dnevne svetlobe v mansardi, 21. marec, oblačno nebo

Analiza količnika dnevne svetlobe v galeriji, 21. marec, oblačno nebo

55


Svetloba in senca

»Svetlobo dojemam kot izvor vsega prisotnega in material kot uporabljeno svetlobo. Kar je narejeno iz svetlobe meče senco in senca pripada svetlobi.« Louis Kahn


08

06

6

2 08

Izdelki

Seznam izdelkov

Vgradnja

4 Velikosti oken 70

GGL

SK01

78

GGL

CK02

GGL

GGL

GGL

GGL

98

GGL

CK04 FK04 MK04 GGL

GGL

PK04

GGL

UK04

GGL

118

GGL

GGL

PK06

GGL

SK06

GGL

GGL

140

GGL

PK08 GGL

SK08 GGL

UK08 GGL

160

GGL

8

2

FK08 MK08

08

08

CK06 FK06 MK06

MK10

PK10

SK10

UK10

Tehnične karakteristike oken

180

GGL

cm

e k

60

W

Vgradni seti MK12 55

66

78

94

114

134


09 9

2

10

09 SMART VENT

0

09

Notranja senčila

Dodatki

8 Zunanja senčila

10 0 Električna oprema

61


62

Izdelki VELUX

GGU klasično strešno okno

GGL klasično strešno okno

INTEGRA inteligentno strešno okno

GZL klasično strešno okno

• plastificiran les • vpeto v sredini • prezračevalna loputa

• les/belo barvan les • vpeto v sredini • prezračevalna loputa

• elektrificirano • upravljalna tablica • kot GGL ali GGU

• les • vpeto v sredini • prezračevalna loputa

Izdelek predstavljen na strani 64.

Izdelek predstavljen na strani 65.

Izdelek predstavljen na strani 66.

Izdelek predstavljen na strani 67.

GDL strešni balkon

GEL strešna terasa

GXL/GXU okno za izhod na streho

GVT lina za izhod na streho

• les/belo barvan les • dvokrilni element • prezračevalna loputa

• les/belo barvan les • dvokrilni element za izhod na teraso • prezračevalna loputa

• les/plastificiran les • stransko vpetje • prezračevalna loputa

• poliuretan • integrirana obroba • stransko vpetje

Izdelek predstavljen na strani 72.

Izdelek predstavljen na strani 73.

Izdelek predstavljen na strani 76.

Izdelek predstavljen na strani 76.


GPL panoramsko strešno okno

GPU panoramsko strešno okno

GIL/GIU fiksni strešni element

VFE vertikalni element

VIU fiksni vertikalni element

• les/belo barvan les • dvojno vpetje, odpiranje za 45° • prezračevalna loputa

• plastificiran les • dvojno vpetje, odpiranje za 45° • prezračevalna loputa

• les/plastificiran les • fiksni element • vgrajen vedno v kombinaciji s strešnim oknom

• les/belo barvan les • odpiranje po horizontalni osi • vgrajen vedno v kombinaciji s strešnim oknom

• plastificiran les • fiksni element • vgrajen vedno v kombinaciji s strešnim oknom

Izdelek predstavljen na strani 68.

Izdelek predstavljen na strani 69.

Izdelek predstavljen na strani 70.

Izdelek predstavljen na strani 71.

Izdelek predstavljen na strani 71.

TWF/TWR svetlobnik

CFP/CVP okno s kupolo za ravno streho

CXP okno s kupolo za izhod na ravno streho

TCR/TCF svetlobnik za ravno streho

Sistem za odvod dima za ravno in poševno streho

• vgradnja v poševno streho • fleksibilna/fiksna cev • možnost dodatnih komponent

• plastično ohišje • fiksna/ročna/električna izvedba

• plastično ohišje • stransko vpetje • ročno odpiranje

• vgradnja v ravno streho • fiksna/fleksibilna cev • možnost dodatnih komponent

• ustreza standardu EN 12101-2 • varna zasteklitev • možnost dodatnih komponent

Izdelek predstavljen na strani 77.

Izdelek predstavljen na strani 78.

Izdelek predstavljen na strani 79.

Izdelek predstavljen na strani 79.

Izdelek predstavljen na strani 80. 63


Zunanje mere oken 70

GGU

78

GGU

CK02

GGU

GGU

GGU

98

GGU

CK04 FK04 MK04

klasično strešno okno

GGU

GGU

GGU

UK04

GGU

118

GGU

CK06 FK06 MK06 GGU

NAKLON VGRADNJE Strešno okno GGU se lahko vgradi v strehe z naklonom od 15° do 90°. ODPIRANJE Z ročico na zgornji strani krila. Odpiranje je dvostopenjsko: najprej se odpre prezračevalna loputa, nato pa okno. Dodatne možnosti: električno upravljanje z upravljalno tablico. LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu: prezračevalna loputa s filtrom • položaj za zračenje: z zatičem se okno učvrsti v položaju za zračenje • čiščenje zunanjega stekla: krilo se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem • ne potrebuje vzdrževanja

PK06

GGU

FK08 MK08

SK06

GGU

GGU

PK08

SK08

UK08

114

134

GGU

160

GGU

MK10

PK10

78

94

180 cm

55

66

Velikosti strešnih oken in steklena površina oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

CKO2

CKO4

CKO6

FK04

FK06

FK08

55x78

55x98

55x118

66x98

66x118

66x140

steklena površina v (m )

0,22

0,29

0,36

0,37

0,47

0,58

površina oken (m )

0,43

0,53

0,65

0,65

0,78

0,92

oznaka velikosti

MK04

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

2

2

zunanja vgradna mera (cm)

78x98

78x118

78x140

78x160

94x118

94x140

steklena površina v (m )

0,47

0,59

0,79

0,85

0,75

0,92

površina oken (m )

0,76

0,92

1,09

1,25

1,11

1,32

PK10

SK06

SK08

UK04

UK08 134x140

2

2

oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

94x160

114x118

114x140

134x98

steklena površina v (m )

1,07

0,95

1,16

0,91

1,40

površina oken (m )

1,50

1,35

1,60

1,31

1,88

2

2

64

GGU

140

• vpeto v sredini • lepljena lesena sredica, oblita s poliuretanom, v beli barvi (Ever finish) • termično obdelan les za boljšo toplotno izolativnost • možne različne zasteklitve (str. 83) • dvojno tesnjenje • prezračevalna loputa


Zunanje mere oken

GGL

70

GGL

SK01

78

GGL

CK02

GGL

GGL

GGL

GGL

98

GGL

CK04 FK04 MK04

klasično strešno okno

GGL

GGL

PK04

GGL

UK04

GGL

118

GGL

CK06 FK06 MK06

NAKLON VGRADNJE Strešno okno se lahko vgradi v strehe z naklonom od 15° do 90°. ODPIRANJE Z ročico na zgornji strani krila. Odpiranje je dvostopenjsko: najprej se odpre prezračevalna loputa, nato pa okno. Dodatne možnosti: električno upravljanje z upravljalno tablico.

FK08 MK08

PK06

GGL

SK06

GGL

GGL

PK08 GGL

SK08 GGL

UK08 GGL

160

GGL

MK10

PK10

SK10

UK10

94

114

134

GGL

MK12 cm

55

66

78

Velikosti strešnih oken in steklena površina oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

CKO2

CKO4

CKO6

FK04

FK06

FK08 MK04 MK06

55x78

55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118

steklena površina v (m )

0,22

0,29

0,36

0,37

0,47

0,58

0,47

0,59

površina oken (m )

0,43

0,53

0,65

0,65

0,78

0,92

0,76

0,92

PK06

PK08

PK10

SK01

2

2

oznaka velikosti

MK08 MK10 MK12 PK04

zunanja vgradna mera (cm)

78x140 78x160 78x180 94x98 94x118 94x140 94x160 114x70

steklena površina v (m )

0,72

0,85

0,96

0,60

0,75

0,92

1,07

0,48

površina oken (m )

1,09

1,25

1,40

0,92

1,11

1,32

1,50

0,80

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08

UK10

2

LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu: prezračevalna loputa s filtrom • položaj za zračenje: z zatičem se okno učvrsti v položaju za zračenje • čiščenje zunanjega stekla: krilo se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem

GGL

140

GGL

180

• vpeto v sredini • lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev • les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • v okenskem krilu in okvirju dodani elementi iz ekspandiranega polistirena (EPS) za boljšo izolativnost (ThermoTechnology™) • možne različne zasteklitve (str. 83) • dvojno tesnjenje • prezračevalna loputa

2

oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

steklena površina v (m )

0,95

1,16

1,35

0,91

1,40

1,63

površina oken (m )

1,35

1,60

1,82

1,31

1,88

2,14

2

2

65


Zunanje mere oken

INTEGRA

98

78

70

GGL GGU

CK02 GGL GGU

GGL GGU

GGL GGU

CK04 FK04 MK04

inteligentno strešno okno

GGL GGU

GGL GGU

PK04

GGL GGU

GGL GGU

UK04

GGL GGU

118

GGL GGU

GGL

CK06 FK06 MK06 GGL GGU

GGL GGU

PK06

GGL GGU

SK06

GGL GGU

GGL GGU

140

• vpeto v sredini • električno upravljanje • GGL INTEGRA – lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev, les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • GGU INTEGRA – lepljena lesena sredica, oblita s poliuretanom, v beli barvi (Ever finish) • možne različne zasteklitve (str. 83) • dvojno tesnjenje • prezračevalna loputa ∏

FK08 MK08

PK08 GGL GGU

SK08 GGL

UK08 GGL

les / belo barvan les

160

GGL GGU

LASTNOSTI Strešno okno INTEGRA je opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča časovno programirano odpiranje okna. Z njegovo uporabo lahko prostore enostavno in učinkovito naravno prezračimo. Ker se okno ob dežju samo zapre in ni nevarnosti zamakanja v prostoru, je primerno tudi za prostore, kjer so strešna okna vgrajena tako visoko, da je njihovo ročno upravljanje oteženo (na primer stopnišča). Okno se upravlja z upravljalno tablico, ki je že priložena paketu. Naknadna vgradnja električnih senčil je zelo enostavna. Tudi senčila se upravljajo z isto upravljalno tablico.

66

PK10

SK10

UK10

78

94

114

134

180

MK10

cm

55

66

Strešno okno INTEGRA je že opremljeno z: • elektromotorjem za odpiranje in zapiranje okna • senzorjem za dež, ki zazna že nekaj kapljic dežja in avtomatsko zapre okno • upravljalno tablico ∏

Okno se priključi direktno na 220 V. Dodatno se na okno lahko opremi še z zunanjim in notranjim električnim senčilom.

plastificiran les


Zunanje mere oken 70

GZL

78

GZL

CK02

GZL

GZL

98

GZL

CK04 FK04 MK04

klasično strešno okno

GZL

GZL

GZL

118

GZL

FK06 MK06 GZL

SK06

GZL

MK08

PK08

SK08

94

114

160

GZL

MK10

180

NAKLON VGRADNJE Strešno okno GZL se lahko vgradi v strehe z naklonom od 15° do 90°. ODPIRANJE Z ročico na zgornji strani krila. Odpiranje je dvostopenjsko: najprej se odpre prezračevalna loputa, nato pa okno. LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu • položaj za zračenje: z zatičem se okno učvrsti v položaju za zračenje • čiščenje zunanjega stekla: krilo se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem

PK06

GZL

140

• vpeto v sredini • lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev • energijsko varčno, kaljeno zunanje steklo, navadno notranje steklo (--51)

cm

55

66

78

134

Velikosti strešnih oken in steklena površina oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

CKO2

CKO4

FK04

FK06

MK04

MK06

55x78

55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

steklena površina v (m )

0,22

0,29

0,37

0,47

0,47

0,59

površina oken (m )

0,43

0,53

0,65

0,78

0,76

0,92

oznaka velikosti

MK08

MK10

PK06

PK08

SK06

SK08 114x140

2

2

78x140

78x160

94x118

94x140

114x118

steklena površina v (m )

zunanja vgradna mera (cm)

0,79

0,85

0,75

0,92

0,95

1,16

površina oken (m )

1,09

1,25

1,11

1,32

1,35

1,60

2

2

67


Zunanje mere oken

78

70

GPL

GPL

GPL

GPL

98

GPL

panoramsko strešno okno

CK04

MK04

GPL

GPL

PK04

GPL

UK04

GPL

118

GPL

CK06 FK06 MK06 GPL

NAKLON VGRADNJE Strešno okno se lahko vgradi v strehe z naklonom od 20° do 50°. Zaradi optimalnega odpiranja priporočamo vgradnjo v naklone med 30° do 45°. Maksimalni kot odpiranja je 45°. ODPIRANJE S kljuko na spodnji strani in z ročico na zgornji strani krila. Odpiranje z ročico je dvostopenjsko: najprej se odpre prezračevalna loputa, nato okno.

68

LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu • položaj za zračenje s pomočjo kljuke za odpiranje • čiščenje zunanjega stekla: krilo se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem

GPL

PK06

GPL

SK06

GPL

GPL

140

• dvojno vpetje • lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev • les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • v okenskem krilu in okvirju elementi iz ekspandiranega polistirena (EPS) za boljšo izolativnost (ThermoTechnology™) • možne različne zasteklitve (str. 83) • dvojno tesnjenje • prezračevalna loputa

FK08 MK08

PK08 GPL

SK08

UK08

GPL

160

GPL

PK10

SK10

78

94

114

180

MK10

cm

55

66

134

Velikosti strešnih oken in steklena površina oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

CKO4

CKO6

FK06

FK08

MK04

MK06

55x98

55x118

66x118

66x140

78x98

78x118

steklena površina v (m )

0,29

0,36

0,47

0,58

0,47

0,59

površina oken (m )

0,53

0,65

0,78

0,92

0,76

0,92

oznaka velikosti

MK08

MK10

PK04

PK06

PK08

PK10 94x160

2

2

zunanja vgradna mera (cm)

78x140

78x160

94x98

94x118

94x140

steklena površina v (m )

0,72

0,85

0,60

0,75

0,92

1,07

površina oken (m )

1,09

1,25

0,92

1,11

1,32

1,50

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08 134x140

2

2

oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

114x118

114x140

114x160

134x98

steklena površina v (m )

0,95

1,16

1,35

0,91

1,40

površina oken (m )

1,35

1,60

1,82

1,31

1,88

2

2


Zunanje mere oken

78

70

GPU

GPU

98

GPU

panoramsko strešno okno

CK04

GPU

MK04

GPU

GPU

GPU

118

GPU

CK06 FK06 MK06 GPU

GPU

PK06

GPU

SK06

GPU

GPU

140

• dvojno vpetje • lepljena lesena sredica oblita s poliuretanom, v beli barvi (Ever finish) • termično obdelan les za boljšo toplotno izolativnost • možne različne zasteklitve (str. 83) • dvojno tesnjenje • prezračevalna loputa

FK08 MK08

PK08 GPU

SK08

UK08

GPU

160

GPU

PK10

SK10

78

94

114

180

MK10

NAKLON VGRADNJE Strešno okno se lahko vgradi v strehe z naklonom od 20° do 50°. Zaradi optimalnega odpiranja priporočamo vgradnjo v naklone med 30° do 45°. Maksimalni kot odpiranja je 45°. ODPIRANJE S kljuko na spodnji strani in z ročico na zgornji strani krila. Odpiranje z ročico je dvostopenjsko: najprej se odpre prezračevalna loputa, nato okno. LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu: prezračevalna loputa s filtrom • položaj za zračenje s pomočjo kljuke za odpiranje • čiščenje zunanjega stekla: krilo se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem

cm

55

66

134

Velikosti strešnih oken in steklena površina oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

CKO4

CKO6

FK06

FK08

MK04

55x98

55x118

66x118

66x140

78x98

steklena površina v (m )

0,29

0,36

0,47

0,58

0,47

površina oken (m )

0,53

0,65

0,78

0,92

0,76

oznaka velikosti

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

2

2

zunanja vgradna mera (cm)

78x118

78x140

78x160

94x118

94x140

steklena površina v (m )

0,59

0,72

0,85

0,75

0,92

površina oken (m )

0,92

1,09

1,25

1,11

1,32

oznaka velikosti

PK10

SK06

SK08

SK10

UK08 134x140

2

2

zunanja vgradna mera (cm)

94x160

114x118

114x140

114X160

steklena površina v (m )

1,07

0,95

1,16

1,35

1,40

površina oken (m )

1,50

1,35

1,60

1,82

1,88

2

2

69


Zunanje mere oken 92

GIL/GIU

GIL GIU

cm

GIL GIU

GIL GIU

GIL GIU

MK34

PK34

SK34

UK34

78

94

114

134

fiksni strešni element les / belo barvan les

• fiksni element • GIL – lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev, les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish), z dodanimi elementi iz ekspandiranega polistirena (EPS) za boljšo toplotno izolativnost (ThermoTechnology™) • GIU – lepljena lesena sredica oblita s poliuretanom, v beli barvi (Ever finish), termično obdelan les za boljšo toplotno izolativnost • energijsko varčna in varna zasteklitev, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo

plastificiran les

NAKLON VGRADNJE Fiksni element GIL/GIU se lahko vgradi v strehe z naklonom od 15° do 90°. LASTNOSTI • fiksni strešni element za vgradnjo skupaj z ostalimi strešnimi okni • samostojna vgradnja ni možna • vgradnja vedno pod strešnim oknom

Velikosti strešnih oken in steklena površina oznaka velikosti zunanja vgradna mera (cm)

PK34

SK34

UK34

78x92

94x92

114x92

134x92

steklena površina v (m )

0,44

0,56

0,70

0,85

površina oken (m )

0,76

0,86

1,05

1,23

2

2

70

MKO4


VFE

VIU

vertikalni element

fiksni vertikalni element • fiksni vertikalni element • lepljena lesena sredica, oblita s poliuretanom, v beli barvi (Ever finish) • energijsko varčna in varna zasteklitev, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo

• vertikalni element • lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev • les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • odpiranje po horizontalni osi (ventus) • energijsko varčna in varna zasteklitev, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo

NAKLON VGRADNJE Okno je vgrajeno vertikalno (90°). Uporaba je možna samo v kombinaciji s strešnimi okni VELUX, ki so vgrajena v naklon med 15° in 55°.

NAKLON VGRADNJE Okno je vgrajeno vertikalno (90°). Uporaba je možna samo v kombinaciji s strešnimi okni VELUX, ki so vgrajena v naklon med 15° in 55°.

VFE

MK31

PK31 VFE

VFE

VFE

SK31 VFE

UK31 VFE

95

MK35

VIU

MK31 VIU

VIU

VIU

PK31 VIU

VIU

SK31 VIU

UK31 VIU

PK35 VFE

SK35 VFE

MK35

UK35

VIU

VFE

PK35 VIU

SK35 VIU

UK35 VIU

115

115

VFE

MK36

PK36 VFE

SK36 VFE

MK36

UK36

VIU

VFE

PK36 VIU

SK36 VIU

UK36 VIU

137

VFE

cm

Zunanje mere oken

95

VFE

VFE

137

TEHNIČNE ZAHTEVE Zaradi načina odvodnjavanja je največja skupna širina kombinacije oken lahko 278 cm.

TEHNIČNE ZAHTEVE Zaradi načina odvodnjavanja je največja skupna širina kombinacije oken lahko 278 cm.

60

Zunanje mere oken 60

VGRADNJA Pri vgradnji dveh ali več vertikalno strešnih kombinacij ene zraven druge je standardna dimenzija vmesnega korita 10 cm.

VGRADNJA Pri vgradnji dveh ali več vertikalno strešnih kombinacij ene zraven druge je standardna dimenzija vmesnega korita 10 cm.

MK38

PK38

SK38

UK38

78

94

114

134

cm

MK38

PK38

SK38

UK38

78

94

114

134

71


Zunanje mere oken

GDL

GDL

252

GDL

strešni balkon

PK19

SK19

94

114

cm

• dvokrilni element, ki se odpre v balkon • lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev • les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • trislojna energijsko varčna in varna zasteklitev, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo (Silent Energy Star) • dvojno tesnenje • prezračevalna loputa v zgornjem elementu NAKLON VGRADNJE Strešni balkon GDL Cabrio se lahko vgradi v strehe z naklonom od 35° do 53°. ODPIRANJE Zgornji element se s kljuko odpira navzven do kota 45°, spodnji element se odpira v vertikalo, ki je z okvirjem okna trdno povezan z zaščitno ograjo.

72

LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu: prezračevalna loputa s filtrom v zgornjem elementu • položaj za zračenje s pomočjo kljuke za odpiranje na zgornjem elementu • čiščenje zunanjega stekla: krilo zgornjega elementa se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem.

Nasvet za vgradnjo A

naklon

53°

50°

45°

40°

35°

A (cm)

209

201

200

200

200

B (cm)

0

0

13

28

45

C (cm)

81

79

88

98

109

D (cm)

95

95

108

123

140

C

B

D


GEL

136

GEL

Zunanje mere oken

M08

• dvokrilni element za izhod na teraso • GEL: strešno okno, ki se odpre navzven za 45° • VEA: vertikalni element z levim odpiranjem* • VEB: vertikalni element z desnim odpiranjem* • VEC: vertikalni fiksni element • lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev • les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • energijsko varčna in varna zasteklitev, kaljeno zunanje steklo • dvojno tesnenje • prezračevalna loputa *gledano od zunaj

NAKLON VGRADNJE Strešne terasa se lahko vgradi v strehe z naklonom od 35° do 53°. LASTNOSTI • zračenje pri vodotesno zaprtem oknu: prezračevalna loputa s filtrom v zgornjem elementu • položaj za zračenje s pomočjo kljuke za odpiranje na zgornjem elementu • čiščenje zunanjega stekla: krilo zgornjega elementa se zasuče za 160° in učvrsti z zatičem

109

strešna terasa

VEA VEB VEC

cm

M35 78

78

Pri vgradnji dveh ali več strešnih teras, je možno vgraditi le en vertikalni element (VEA/VEB) z možnostjo odpiranja. Standardna dimenzija vmesnega korita pri kombinirani vgradnji je 10 cm. Okno se odpre tako, da se zgornji element s kljuko na spodnji strani odpre navzven do kota 45°, spodnji element se, kot vratno krilo, odpre po vertikalni osi.

73


Dimenzije EAW EAS

98

EAW/EAS

EAW EAS

EAW EAS

FK04 MK04 EAW EAS

PK04

EAW EAS

EAW EAS

UK04

118

EAW EAS

EAW EAS

FK06 MK06 EAW EAS

PK06

EAW EAS

SK06

EAW EAS

EAW EAS

140

VELUX mini frčada

EAW EAS

FK08 MK08

SK08 EAW EAS

UK08 EAW EAS

160

• namenjen povečanju naklona vgradnje strešnih oken za 10° • omogoča povišanje stojne višine v predelu okna • element ima že nameščeno toplotno izolacijo • na voljo za valovito kritino – EAW in ravno kritino – EAS

PK08 EAW EAS

EAW EAS

MK10

PK10

SK10

UK10

94

114

134

180

EAW EAS

MK12 cm

66

78

NAKLON VGRADNJE EAW – vgradnja v strehe z naklonom od 10° do 75°. EAS – vgradnja v strehe z naklonom od 20° do 75°. LASTNOSTI Izdelek sestavljajo trije elementi iz vezane plošče (zgornji in dva stranska), z vključeno toplotno izolacijo (zgoraj 88 mm, ob strani 37 mm). Dobavljen je kot komplet z vključenimi vsemi elementi potrebnimi za vgradnjo (obrobe, izolacija, sekundarni priklop BFX, drenažni žlebič,…).

74

VGRADNJA Element je možno uporabiti s skoraj vsemi dimenzijami strešnih oken VELUX. Omogoča vgradnjo enega, dveh ali treh oken v kombinaciji (okno ob oknu).

Dimenzije odprtin v konstrukciji oznaka velikosti

FKO6

FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06

PK08

širina W (cm)

74

74

86

86

86

86

102

102

dolžina H (cm)

163

193

136

163

193

220

163

193

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08

UK10

širina W (cm)

102

122

122

122

142

142

142

dolžina H (cm)

220

163

193

220

136

193

220

oznaka velikosti


Dimenzije

EBW

EBW

EBW

118

EBW

cm

MK06

PK06

SK06

78

94

114

VELUX frčada • alternativa klasični frčadi • omogoča povišanje stojne višine v predelu okna • element ima že vključeno toplotno izolacijo • na voljo za profilirano kritino z višino vala od 15 do 120 mmm NAKLON VGRADNJE Izdelek se lahko vgradi v strehe z naklonom od 35° do 75°. LASTNOSTI Izdelek sestavljajo trije lepljenci bora (spodaj, v sredini in zgoraj), dva izolirana stranska elementa iz OSB plošč (125 mm izolacije) ter notranje lesene belo barvane povezovalne letve med okni. Dobavljen je kot komplet z vključenimi vsemi elementi potrebnimi za vgradnjo (obrobe, izolacijski okvir BDX, sekundarni priklop BFX, drenažni žlebič,…). KOMBINACIJE VGRADNJE Izdelek je možno uporabiti z določenimi modeli in dimenzijami strešnih oken VELUX. Omogoča vgradnjo štirih ali šestih strešnih oken v kombinaciji. Možne so naslednje kombinacije vgradnje: • 2 x 2 strešni okni v dimenziji MK06 • 3 x 2 strešni okni v dimenziji MK06 • 2 x 2 strešni okni v dimenziji PK06 • 2 x 2 strešni okni v dimenziji SK06

Dimenzije odprtin v konstrukciji oznaka velikosti

2 x 2 MK06

3 x 2 MK06

2 x 2 PK06

2 x 2 SK06

širina W (cm)

168

248

200

240

dolžina H (cm)

267

267

267

267 75


GXL/GXU

GVT

okno za izhod na streho

lina za izhod na streho

• stransko vpetje • GXL – lepljenci bora, brez vidnih dolžinskih spojev, les (Clear finish) ali belo barvan les (White finish) • GXU – lepljena lesena sredica, oblita s poliuretanom, v beli barvi (Ever finish) • možne različne zasteklitve (str. 83) • prezračevalna loputa

• stransko vpetje • temno siv poliuretan in aluminij v enaki barvi • integrirana obroba • energijsko varčno, kaljeno zunanje steklo NAKLON VGRADNJE Lina za izhod na streho se lahko vgradi v strehe z naklonom od 20° do 65°.

NAKLON VGRADNJE Strešno okno za izhod na streho se lahko vgradi v strehe z naklonom od 15° do 85°.

LASTNOSTI Ročno upravljanje okna z ročico, ki omogoča dve stopnji odprtosti okna. Krilo se odpira na levo ali desno stran. Stran odpiranja je mogoče prilagoditi naknadno. Lina je namenjena za uporabo v neogrevanih prostorih.

LASTNOSTI Prezračevalna loputa omogoča zračenje pri vodotesno zaprtem oknu. Odpiranje je možno na levo ali desno stran. Ko se okno odpre, mu distančnik preprečuje, da bi se samo zaprlo. Okno je namenjeno za uporabo v ogrevanih prostorih. les /belo barvan les

Zunanje mere oken

Zunanje mere oken

GXL GXU

GVT

83

118

GXU

plastificiran les

103

CK06 FK06

76

cm

55

66

cm

54


Dimenzije

TWF/TWR

TWR

cm

Svetlobnik s fleksibilno cevjo – TWF TWR TWF

010

014

25

35

svetlobnik • okvir z integrirano obrobo iz črnega poliuretana • kaljeno zunanje steklo • TWF – fleksibilna povezava • TWR – fiksna povezava Svetlobnik s fiksno cevjo – TWR

NAKLON VGRADNJE Svetlobnik se lahko vgradi v strehe z naklonom od 15° do 60°. LASTNOSTI Element za osvetljevanje prostorov skozi poševno streho, kjer zaradi konstrukcije ni mogoče vgraditi strešnih oken. Svetlobnik namreč po cevi preusmeri naravno svetlobo v prostor. Prostori, kjer se svetlobnik lahko najpogosteje uporabi, so: kopalnice, stopnišča, garderobe, vendar ne le v mansardah, ampak tudi v pritličnih hišah, kjer običajno ni naravne svetlobe v sredinskih prostorih. TWF Fleksibila cev dolžine od 0,4 do 2,0 m. Premer cevi 35 cm. TWR Fiksna cev dolžine od 1,45 do 1,70 m, ki se lahko podaljša do 6 m. Premer cevi 25 ali 35 cm.

Svetlobnik je možno nadgraditi z različnimi dodatki: • podaljšek cevi – ZTR; dodatna cev za svetlobnik s fiksno povezavo premera 35 cm, ki lahko svetlobno cev podaljša do največ 6 m. • nastavek z LED svetilom – ZTL; v notranjost svetlobnika je možno namestiti element z LED svetilom, ki nadomesti svetlobo v nočnem času • element za prezrčevanje – ZTV; na svetlobnik premera 35 cm je možno vgraditi element premera 10 cm, za prezračevanje prostorov • element za zatemnitev – ZTK; na stropni del svetlobnika je možno namestiti element, ki omogoča popolno zatemnitev

podaljšek cevi ZTR

nastavek z lučjo ZTL

element za prezračevanje ZTV

77


Dimenzije CFP CVP CFP CVP

90

80

60

CFP/CVP

okno z akrilno kupolo

CFP CVP

100

okno za ravno streho

CFP CVP

CFP CVP

CFP CVP

CFP CVP 120

• plastično ohišje • energijsko varčna in varna zasteklitev, navadno zunanje in lepljeno notranje steklo • CFP – fiksno okno • CVP – okno z ročnim ali električnim odpiranjem

CFP CVP

150

CFP CVP

cm

60

80

90

100

120

150

okno z ravnim steklom

NAKLON VGRADNJE Okno krito z akrilno kupolo ali z ukrivljenim steklom je lahko vgrajeno v strehe z naklonom od 0°do 15°. Okno krito z ravnim steklom je lahko vgrajeno v strehe z naklonom od 5°do 15°. LASTNOSTI Zaradi dobrih toplotnih karakteristik je okno primerno za osvetlitev bivalnih prostorov. Energijsko varčna in varna zasteklitev (Uw = 1,2/1,4 W/m K) je vgrajena v plastično ohišje visoko 15 cm in krita s kupolo iz akrila (v prozorni ali mlečni izvedbi), z ravnim steklom ali z ukrivljenim steklom. Elektrificirano okno (CVP) omogoča zračenje prostora ter avtomatsko zapiranje okna v primeru dežja, ki ga zazna dežni senzor.

okno z ukrivljenim steklom

2

78

VGRADNJA Priprava odprtine glede na dimenzijo izdelka. Možnost podaljška okvirja z elementom ZCE, v višini 15 cm.

Na okno je možno vgraditi notranje električno plise senčilo (FMG) in električno termo plise senčilo (FMK). Pri fiksni kupoli je za delovanje senčila potreben krmilnik KUX. Pri oknu z ročnim odpiranjem notranje senčilo ni mogoče vgraditi.

Zunanje mrežasto senčilo MSG deluje na solarni pogon. Nameščeno je med steklom in pokrovom. Pri oknu z ravnim steklom MSG ni mogoče namestiti.

podaljšek okvirja ZCE


CXP

TCF/TCR

okno s kupolo za izhod na ravno streho

svetlobnik za ravno streho • plastično ohišje • prozorna kupola iz akrila • TCF – svetlobnik s fleksibino povezavo • TCR – svetlobnik s fiksno povezavo

• plastično ohišje • energijsko varčna in varna zasteklitev, navadno zunanje in lepljeno notranje steklo • ročno odpiranje

NAKLON VGRADNJE Naklon vgradnje od 0°do 15°.

NAKLON VGRADNJE Naklon vgradnje od 0° do 15°.

LASTNOSTI Svetlobnik za ravne strehe je namenjen osvetlitvi prostorov pod ravno streho, kjer zaradi konstrukcije ni možno odpirati stropa do strehe. Svetlobna cev je vgrajena v ohišje iz trde plastike ter prekrita s prozorno kupolo iz akrila. Možna je vgradnja žarnice.

LASTNOSTI Okno s kupolo za izhod na streho je namenjeno dostopu oz. izhodu na ravno streho. Energijsko varčna in varna zasteklitev je vgrajena v plastično ohišje in krita s kupolo iz akrila v prozorni ali mlečni izvedbi, ki dodatno zaščiti steklo. Odpira se ročno za 60° in omogoča varen izhod. Možna je nadgradnja z električnim notranjim senčilom FMG (potrebna je krmilna enota KUX 100).

fiksna povezava TCR

TCF Fleksibila cev dolžine od 0,2 do 0,9 cm. Premer cevi 35 cm.

Dimenzije

TCR Fiksna cev dolžine od 0,85 do 1,70 m, ki se lahko podaljša do 6 m. Premer cevi 35 cm.

100

CXP

VGRADNJA Priprava odprtine glede na dimenzijo izdelka. Možnost podaljška okvirja z elementom ZCE, v višini 15 cm.

CXP

cm

100

120

Dimenzije TCF TCR

40

90

CXP

120

VGRADNJA Priprava odprtine glede na dimenzijo izdelka. Možnost podaljška okvirja z elementom ZCE, v višini 15 cm.

fleksibina povezava TCF

cm

40

79


Dimenzije 98

GGL/GGU-40

GGL GGU

GGL GGU

MK04

UK04 GGL GGU

118

GGL GGU

okno za odvod dima za poševno streho

MK06

SK06

GGL GGU

GGL GGU

140

GGL GGU

• GGL ---40 – lesen okvir s tovarniško vgrajenim električnim mehanizmom za odpiranje okna za 90° • GGU ---40 – lepljen lesen okvir oblit s poliuretanom s tovarniško vgrajenim električnim mehanizmom za odpiranje okna za 90° • ustreza standardu EN12101-2 • omogoča prezračevanje (odpiranje za 200 mm) • energijsko varčna in varna zasteklitev • vgradnja zunanjih senčil ni možna

cm

MK08

SK08

UK08

78

114

134

Okno za odvod dima z deflektorjem

NAKLON VGRADNJE Naklon vgradnje od 15° do 60°. LASTNOSTI Okno je namenjeno odvodu dima iz prostora in je za pravilno delovanje vgrajeno skupaj s krmilnim sistemom KFX 210, oziroma s krmilno enoto KFC 210/220.

80

VGRADNJA Okno je v poševno streho vgrajeno na enak način kot klasično strešno okno. Za vgradnjo v ravno streho je potrebno uporabiti naklonsko škatlo (ECX-T).

dimenzije MKO4 oken 78x98 aerodinamična površina popolnoma odprtega 0,33 okna v m (z deflektorjem) geometrična površina okna 0,63 (z ali brez deflektorja)

MKO6 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98 134x140 0,43

0,55

0,55

0,70

0,51

0,73

0,77

0,92

1,17

1,40

1,13

1,67

2

Okno za odvod dima brez deflektorja


CSP

KFX/KFC

okno za odvod dima za ravno streho

krmilni sistem

LASTNOSTI Okno je namenjeno odvodu dima iz prostora in je za pravilno delovanje vgrajeno skupaj s kontrolnim sistemom KFX 210, oziroma s kontrolno enoto KFC 210/220. Na okno je možno namestiti solarno zunanje mrežasto senčilo (MSG) VGRADNJA Priprava odprtine glede na dimenzijo izdelka. Ni možnosti podaljška okvirja.

Krmilna enota KFC 210/220 • integrirano zasilno stikalo in tipki za naravno prezračevanje • KFC 210 – možnost priklopa do štirih strešnih oken GGL/GGU, oziroma enega okna za ravno streho CSP • KFC 220 – možnost priklopa do osem strešnih oken GGL/GGU, oziroma dveh oken za ravno streho CSP

Dimenzije CSP 100

NAKLON VGRADNJE Naklon vgradnje od 0° do 15°.

Krmilni sistem KFX 210 • sestoji iz kontrolne enote z zasilnim stikalom in tipkama za naravno prezračevanje, dimnega senzorja ter dodatnega stikala za prisilno ročno odpiranje • možnost priklopa do štirih strešnih oken GGL/GGU, oziroma enega okna za ravno streho CSP

CSP 120

• plastičen okvir z vgrajenim električnim mehanizmom za odpiranje • v primeru odvoda dima se sistem odpre s pomočjo škarij za 500 mm • ustreza standardu EN 12101-2 • omogoča prezračevanje (odpiranje 150 mm preko stikala za naravno prezračevanje (KFK 200) • energijsko varčna in varna zasteklitev • kupola iz akrila v prozorni ali mlečni izvedbi • enak način vgradnje in izgled kot CVF/CVP

cm

100

120

dimenzija okna

100x100

120x120

2

0,42

0,58

2

0,88

1,30

aerodinamična površina v m geometrična površina v m

LASTNOSTI • zagotavlja 72 ur delovanja ob izpadu električne energije • možnost priključitve dodatnih detektorjev dima, zasilnih ročnih stikal, stikal za prezračevanje ter dežnega senzorja DODATNA OPREMA • stikalo za ročno odpiranje KFK 100 • dimni senzor KFA 100 • stikalo za prezračevanje KFK 200 • senzor za dež KLA 200

Stikalo za prisilno ročno odpiranje KFK 100

Stikalo za prezračevanje KFK 200

Dimni senzor KFA 100

Senzor za dež KLA 200 81


Dimenzije V tabeli so podane dimenzije glede na velikost oken. W x H: vgradna mera k x I: mera notranje špalete e x f: vidna površina stekla

e k W

82

f

I

H

oznaka velikosti CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 MK12 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08 UK10

WxH (mm)

kxI (mm)

exf (mm)

površina okna (m )

površina stekla (m )

550x780 550x980 550x1180 660x980 660x1180 660x1400 780x980 780x1180 780x1400 780x1600 780x1800 940x980 940x1180 940x1400 940x1600 1140x700 1140x1180 1140x1400 1140x1600 1340x980 1340x1400 1340x1600

495x719 495x919 495x1119 605x919 605x1119 605x1339 725x919 725x1119 725x1339 725x1541 725x1741 887x919 887x1119 887x1339 887x1541 1085x641 1085x1119 1085x1339 1085x1541 1285x919 1285x1339 1285x1541

371x584 371x784 371x984 481x784 481x984 481x1204 601x784 601x984 601x1204 601x1406 601x1606 763x784 763x984 763x1204 763x1406 961x504 961x984 961x1204 961x1406 1161x784 1161x1204 1161x1406

0,43 0,53 0,65 0,65 0,78 0,92 0,76 0,92 1,09 1,25 1,4 0,92 1,11 1,32 1,5 0,89 1,35 1,6 1,82 1,31 1,88 2,14

0,22 0,29 0,36 0,37 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,85 0,96 0,60 0,75 0,92 1,35 0,48 0,95 1,16 1,35 0,91 1,40 1,63

2

2


Zasteklitve TEHNIČNE VREDNOSTI Uw – toplotna prehodnost okna (W/m K) Ug – toplotna prehodnost stekla (W/m K) g – prepustnost sončnega sevanja (%) Tv – prepustnost svetlobe (%) Rw – zvočna izolativnost (dB) Prepustnost zraka (razred) 2

2

Thermo Plus --50/--51

Safety Plus --70

Energy Star --68

1,3 1,0 46% 69% 32 4

1,3 1,0 46% 68% 35 4

1,1 0,7 52% 72% 35 4

Silent Energy Star Extra Energy Star --66 --62 ** 1,0 0,5 51% 71% 37 4

0,83* 0,5 52% 70% 42 4

* Za okno model GGL, za okno model GGU je vrednost 0,81 W/m K, za okno model GPU je vrednost 0,85 W/m K. ** Preveriti dobavljivost glede na model in velikost okna. 2

LASTNOSTI ZASTEKLITVE Slojnost zasteklitve Kaljeno zunanje steklo Lepljeno notranje steklo Plin v medstekelnem prostoru Premaz s samočistilnim učinkom Premaz proti jutranji rosi Zmanjšan hrup dežnih kapelj

2

Thermo Plus --50/--51

Safety Plus --70

Energy Star --68

dvoslojna √ – argon – – –

dvoslojna √ √ argon – – –

trislojna √ √ argon – √ –

Silent Energy Star Extra Energy Star --66 --62 ** trislojna √ √ krypton √ √ √

trislojna √ √ krypton – √ √

** Preveriti dobavljivost glede na model in velikost okna.

83


POSEBNI IZDELKI ZA POŠEVNO STREHO

STREŠNA OKNA

SPODNJI FIKSNI ELEMENT

SK01 GGL GGU GZL

118

SK34

UK34

94

114

134

GGL GGU GZL GPL GPU

GGL GPL

GGL GGU GZL GPL GPU

GGL GGU GZL GPL GPU

CK06 FK06 MK06 GGL GGU GPL GPU

GGL GGU GZL GPL GPU

FK08 MK08

160

GGL GGU GZL GPL GPU

GGL GGU GPL

PK04

STREŠNI BALKON

GGL GGU GZL GPL GPU

PK06

SK06 GGL GGU GZL GPL GPU

GGL GGU GZL GPL GPU

PK08 GGL GGU GPL GPU

GDL

UK04

GEL

M08

SK08

UK08

PK19

SK19

PK10

94

114

cm

SK10

UK10

GXL GXU

103 cm

66

180

55

SVETLOBNIK MK12 66

78

TWR

94

114

134 cm

84

78

GVT

CK06 FK06 cm

55

cm

M35

IZHOD NA STREHO

GGL

cm

VEA VEB VEC

GGL

GXU

MK10

GDL

GGL GGU GPL GPU

GGL GPL GPU

STREŠNA TERASA

136

GGL GGU GPL GPU

GGL GGU GZL GPL GPU

CK04 FK04 MK04

140

PK34

78

109

GGL GGU GZL

GIL GIU

MK34 cm

GGL GGU GZL GPL GPU

GIL GIU

252

98

CK02

GIL GIU

118

78

zunanje mere

GIL GIU

92

70

GGL

83

Velikosti

IZDELKI ZA POŠEVNO STREHO

TWR TWF

010

014

25

35

54

78


IZDELKI ZA RAVNO STREHO

SISTEMI ZA ODVOD DIMA

OKNO S KUPOLO ZA RAVNO STREHO

ZA POŠEVNO STREHO 98

CFP CVP

PK31

VFE

VIU

VFE

SK31

118

VIU

VIU

UK31

MK06

CFP CVP

CFP CVP

GGL GGU

CFP CVP

VIU

VFE

VIU

VFE

VIU

VFE

cm

UK35

CFP CVP

VFE

VIU

VFE

VIU

VFE

VIU

MK36

PK36

SK36

cm

60

80

90

IZHOD NA RAVNO STREHO

115 cm

VIU

UK08

114

134

CFP CVP

CSP

cm

VFE

SK08

78

120

SK35

MK08

CSP

150

PK35

GGL GGU

100

95 cm

MK35

SK06

GGL GGU

ZA RAVNO STREHO

CFP CVP

CFP CVP

VIU 120

VFE

UK04 GGL GGU

14K0

MK31

VFE

90

VIU

GGL GGU

GGL GGU

100

60 cm

VFE

GGL GGU

MK04

CFP CVP

80

60

VERTIKALNI ELEMENTI ZA KOMBINACIJO S STREŠNIMI OKNI

UK36

100

120

100

120

150

SVETLOBNIK ZA RAVNO STREHO TCF TCR

90

40

CXP

cm

40

100

CXP

VIU

VFE

VIU

VFE

VIU

VFE

VIU

CXP

137 cm

120

VFE

MK38

PK38

SK38

UK38

78 cm

94 cm

114 cm

134 cm

cm

100

120

85


EDW/EDS

EKW/EKS

samostojna obroba za klasično vgradnjo

kombinirana obroba za klasično vgradnjo LASTNOSTI • obrobe za skupinsko vgradnjo omogočajo združevanje posamičnih oken v celoto • modularna sestava postavlja minimalne omejitve • z zunanje strani imajo vsi modeli oken enak izgled

• vodotesna povezava med strešnim oknom in kritino • izvedba glede na tip kritine • za posamezno vgradnjo • zaščiteno proti koroziji in vremenskim vplivom NAKLON VGRADNJE Obroba za naklon vgradnje od 15° do 90°. MATERIAL Temno siv aluminij, kot RAL Classic 7043. Dodatne možnosti: baker, cink, barvanje po naročilu. OZNAKA Obroba ima enako oznako velikosti kot okno (npr. MK08). PROFILIRANA KRITINA Obroba EDW za kritino z višino vala do 120 mm (strešnik, bobrovec, valovite plošče, korci, mediteran, plošče z visokim profilom, ipd.).

86

RAVNA KRITINA Obroba EDS za tanke ravne kritine s skupno debelino do 16 mm (bitumenske skodle, eternit, ravna pločevina, ipd.).

NAKLON VGRADNJE Obroba za naklon vgradnje od 15° do 90°. Zgornji del obrobe EDW je širok 230 mm, stranski deli 120 mm, spodnji del okoli 240 mm

8-16 mm

Zgornji del obrobe EDS je širok 230 mm, stranski deli 120 mm, spodnji del okoli 125 mm

TEHNIČNE ZAHTEVE • okna druga nad drugim morajo biti enake širine, okna druga poleg drugega pa enake višine • razdalja a med okni je od 100 do 160 mm. S posebnimi nosilci pa jo je možno zmanjšati na 18 mm. • razdalja b med okni je 100 mm, v primeru vgradnje zunanjih rolet pa 250 mm.

b

a

a

a b

a

10, 12, 14 in 16 cm

Oznake obrob za skupinsko vgradnjo: • EKW – profilirana kritina • EKS – ravna kritina

b

a: 100, 120, 140*, 160 mm b: 100*, 250 mm *standardno


EDJ/EDN

EKJ/EKN

samostojna obroba za poglobljeno vgradnjo

kombinirana obroba za poglobljeno vgradnjo • poglobljena vgradnja za 40 mm v primerjavi z EKW in EKS obrobo • obrobe za skupinsko vgradnjo oken omogočajo združevanje posameznih oken v celoto • modularna sestava postavlja minimalne omejitve • omogočena vgradnja z zunanjim izolacijskim setom BDX 2000F.

• poglobljena vgradnja za 40 mm v primerjavi z EDW in EDS obrobo • za samostojno vgrajena okna • izvedba glede na tip kritine • vključen izolacijski set BDX 2000 NAKLON VGRADNJE Obroba za naklon vgradnje od 20° do 90°. MATERIAL Temno siv aluminij, kot RAL Classic 7043. Dodatne možnosti: baker, cink, barvanje po naročilu.

NAKLON VGRADNJE Obroba za naklon vgradnje od 20° do 90°. 40 mm

TEHNIČNE ZAHTEVE • okna drug nad drugim morajo biti enake širine, okna druga poleg drugega pa enake višine • razdalja a med okni je od 100 do 160 mm • razdalja b med okni je od 100, v primeru vgradnje zunanjih rolet pa 250 mm

OZNAKA Obroba ima enako oznako velikosti kot okno (npr. MK08). PROFILIRANA KRITINA Obroba EDJ za kritine z višino vala do 90 mm (strešnik, bobrovec, valovite plošče, plošče z visokim profilom, ipd.). Ni primeren za vgradnjo v strehe krite s korci.

Primerjava klasične in poglobljene vgradnje.

Oznake obrob za skupinsko vgradnjo: • EKJ – profilirana kritina • EKN – ravna kritina

b

a

a

a b

a

b

a: 100, 120, 140*, 160 mm b: 100*, 250 mm *standardno

10, 12, 14 in 16 cm

RAVNA KRITINA Obroba EDN za tanke ravne kritine s skupno debelino do 16 mm (bitumenske skodle, eternit, ravna pločevina, ipd.).

87


BDX

drenažni žlebič

zunanji vgradni set Sestavni elementi seta so: • izolacijski okvir • sekundarni priklop • drenažni žlebič LASTNOSTI Pri vgradnji je priporočljivo uporabiti zunanji vgradni set BDX, katerega prednost je, da se popolnoma prilega okenskemu okvirju, zagotavlja enakomerno izoliranost po celotnem obodu in povečuje vodotesnost. Vgraditi ga je možno na vsa strešna okna ne glede na velikost in model. IZOLACIJSKI OKVIR Izolacijski okvir povečuje toplotno izolativnost na stiku med strešnim oknom in konstrukcijo strehe. SEKUNDARNI PRIKLOP – BFX Sekundarni priklop preprečuje vdor kondenčne vode ob oknu in zagotavlja vodotesnost na spoju med oknom in strešno konstrukcijo. DRENAŽNI ŽLEBIČ Drenažni žlebič je nameščen nad strešnim oknom in ščiti okno pred vodo, ki lahko priteče pod strešno kritino in jo spelje mimo okna.

sekundarni priklop

Grafika, ki prikazuje vgradnjo strešnega okna z izolacijskim okvirjem (slika zgoraj) in brez njega (slika spodaj), prikazuje razliko v prehodu toplote skozi okvir strešnega okna.

VGRADNJA BREZ BDX

Brez vgrajenega izolacijskega okvirja je izolacije na stiku okna s streho manj, kar poveča nastanek toplotnih mostov. Z vgrajenim izolacijskim okvirjem se zagotovi pravilno izolacijo med okvirjem strešnega okna in konstrukcijo strehe, kar zmanjša toplotne mostove in poveča temperaturo površin.

VGRADNJA Z BDX

88

izolacijski okvir


BBX parna zapora • preprečuje nastajanje kondenza v strešni konstrukciji • izdelana iz enega kosa folije • popolno prileganje na vsa strešna okna LASTNOSTI Parna zapora preprečuje vstop toplega in vlažnega zraka v strešno konstrukcijo. S popolnim prileganjem na strešno okno in varjenimi stiki je učinkovito tesnilo za zaščito strehe pred nastajanjem kondenza. NOTRANJI VGRADNI SET – LSG Pri vgradnji strešnega okna je potrebno posvetiti pozornost tudi pravilni izvedbi notranjih oblog. Pri tem nam pomaga notranji vgradni set, ki poskrbi, da je notranja obloga na spodnji strani vertikalna, na zgornji strani pa horizontalna. S tem je omogočeno kroženje zraka po celotni površini stekla, kar zmanjša verjetnost nastanka kondenza. Poleg kovinske konstrukcije, ki omogoča hitro, enostavno in pravilno izvedbo zaključne notranje obloge, je sestavni del seta tudi parna zapora BBX.

parna zapora – BBX

Pomemben detajl pri izvedbi okenskih špalet je oblika izvedbe zaključka notranje obloge na okenski okvir.

VGRADNJA BREZ LSG

Običajna izvedba notranje obloge (slika zgoraj), poteka od spodnjega roba okna vertikalno in od zgornjega roba okna horizontalno. S takim načinom izvedbe je manj prostora za toplotno izolacijo na stiku okna s konstrukcijo. VGRADNJA Z LSG Z uporabo notranjega vgradnega seta (slika spodaj), se notranja obloga zaključi pravokotno na okno v dolžini 70 mm, kar daje več prostora za toplotno izolacijo. Zmanjša se tudi možnost za nastanek toplotnih mostov. Pravokotni zaključek obloge na okno je priporočljiv tudi pri vgradnji okna z izolacijskim okvirjem BDX.

kovinska konstrukcija

89


Dimenzije

ECX-T

78

ECX

CK02

ECX

ECX

98

ECX

naklonska škatla za ravno streho

CK04 MK04

PK04

ECX

118

ECX

MK06

SK06

ECX

ECX

140

• naklonska škatla je namenjena vgradji strešnih oken v ravno streho • za samostojno vgrajena okna

MK08 cm

55

78

UK08 94

114

134

NAKLON VGRADNJE Vgradnja v strehe z naklonom od 0° do 15°. LASTNOSTI Element ECX-T sestavljajo štiri lesene, toplotno izolirane stranice. Zunanja obroba, ki zaključuje stik okna in škatle, je sestavni del naklonske škatle. Priporočamo jo kot dodatno osvetlitev prostorov z vrha, možna pa je tudi vgradnja sistema za odvod dima.

Dimenzije odprtine v konstrukciji

90

oznaka velikosti

CKO2

CK04 MK04 MK06 MK08 PK04

SK06

UK08

širina W (cm)

60

60

80

80

80

95

115

135

dolžina H (cm)

100

120

120

140

165

120

140

165

širina W (cm)

49

55

55

61

68

55

61

68


EBY

EKY

vmesni nosilec

vmesni nosilec

• lesen nosilec • vgradnja dveh oken na razdalji 1,8 cm

• lesen nosilec • vgradnja dveh oken na razdalji 10 cm

LASTNOSTI Laminiran lesen nosilec, je na voljo v 3 različnih dolžinah: 200, 270 in 350 cm. Izdeluje se v leseni izvedbi ali belo lakiran. EBY nosilec pri skupinski vgradnji zmanjša globino vmesne obdelave med okni.

LASTNOSTI Laminiran lesen nosilec, je na voljo v 3 različnih dolžinah: 200, 270 in 350 cm. Izdeluje se v leseni izvedbi ali belo lakiran. EKY nosilec pri skupinski vgradnji zmanjša globino vmesne obdelave med okni.

TEHNIČNE ZAHTEVE • za vgradnjo elementa EBY je potrebno izvesti menjalnik • največja skupna širina kombinacije oken z EBY elementom je lahko 278 cm

TEHNIČNE ZAHTEVE • za vgradnjo elementa EKY je potrebno izvesti menjalnik. • za vgradnjo oken z EKY elementom se lahko uporabi klasična obroba z vmesnim koritom 10 cm. • ni omejitve pri številu oken v kombinaciji

1,8 cm

EBY W20 EBY W27 9,8 cm

10,0 cm

EBY W35 11,8 cm EKY 7,9 cm

W35 5,4 cm W20 W27 5,7 cm

EKY 15,5 cm

91


DKL

premium

Izboljša izolativnost do

notranje siesta senčilo

19%

• popolna zatemnitev • zaščita pred sončno svetlobo • dekoracija • zagotavljanje zasebnosti • uravnavanje količine svetlobe v prostoru • zmanjšanje vdora sončne toplote • vodila omogočajo zaustavitev senčila v poljubnem položaju • na voljo tudi v električni (DML) in solarni (DSL) izvedbi NAMEMBNOST Zaradi možnosti popolne zatemnitve prostora je siesta senčilo primerno za spalnice in otroške sobe, oziroma tam, kjer je potrebna zatemnitev.

Senčilo siesta je možno vgraditi v kombinaciji s plise senčilom. Takšna kombinacija omogoča dvojno funkcijo – popolno zatemnitev in zaščito pred direktno sončno svetlobo.

0705

4559

4568

1025

4560

4569

1705

4561

4570

2006

4562

4571

3009

4563

4572

4555

4564

4573

4556

4565

4558

4567

standard

92

1085

1100


FHB

premium

NOVO

6500

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

notranji nagubani rolo • dekoracija • transparentni material mehko razprši sončno svetlobo • zaščita pred sončno svetlobo • zagotavlja zasebnost • uravnavanje količine svetlobe v prostoru • zmanjšanje vdora sončne toplote • možnost upravljanja od spodaj in od zgoraj NAMEMBNOST Zaradi možnosti uravnavanja količine svetlobe v prostoru, je nagubani rolo primeren za dnevne sobe, kabinete in pisarne.

Poleg upravljanja z zgornje in spodnje strani, je notranji nagubani rolo zasnovan tako, da posebna konstrukcija senčila omogoča enostavno menjavo in čiščenje blaga.

Barvna kolekcija oblikovalcev Scholten & Baijings Neprosojno blago

6520

6521

6522

6524

6525

Prosojno blago

6523

93


FHL

premium

Izboljša izolativnost do

notranje plise senčilo

8%

• dekoracija • transparentni material mehko razprši sončno svetlobo • zaščita pred sončno svetlobo • zagotavlja zasebnost • uravnavanje količine svetlobe v prostoru • zmanjšanje vdora sončne toplote • lahko se uporablja skupaj s siesta senčilom • na voljo tudi v električni (FML) in solarni (FSL) izvedbi. NAMEMBNOST Zaradi možnosti uravnavanja količine svetlobe v prostoru, je plise senčilo primerno za dnevne sobe, kabinete in pisarne.

Notranje plise senčilo ima, zaradi svoje zasnove, možnost upravljanja z zgornje in s spodnje strani. Zaustavitev v kateremkoli položaju omogoča prilagajanje količine svetlobe v prostoru individualnim potrebam.

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

standard

94

1016


FHC notranje termo plise senčilo

premium

Izboljša izolativnost do

19%

• dekoracija • popolna zatemnitev • zaščita pred sončno svetlobo • zagotavlja zasebnost • uravnavanje količine svetlobe v prostoru • zmanjšanje vdora sončne toplote • možnost upravljanja od spodaj in od zgoraj

1045

1047

1049

1049

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1160

1162

• na voljo tudi v električni (FMC) in solarni (FSC) izvedbi. NAMEMBNOST Zaradi možnosti popolne zatemnitve prostora je termo plise senčilo primerno za spalnice in otroške sobe, oziroma tam, kjer je potrebna zatemnitev.

Poleg popolne zatemnitve je termo plise senčilo tudi energijsko učinkovito. Tako imenovana satasta struktura materiala zmanjšuje uhajanje toplote skozi stekla v zimskem času.

95


RFL

premium

Izboljša izolativnost do

notranji rolo

14%

• dekoracija • transparentni material mehko razprši sončno svetlobo • zaščita pred sončno svetlobo • zagotavlja zasebnost • uravnavanje količine svetlobe v prostoru • zmanjšanje vdora sončne toplote • vodila omogočajo zaustavitev senčila v poljubnem položaju

96

4060

4069

4073

4079

4155

4156

4157

4158

4159

4160

standard

• na voljo v električni (RML) in solarni (RSL) izvedbi NAMEMBNOST Zaradi možnosti uravnavanja količine svetlobe v prostoru, je notranji rolo primeren za dnevne sobe, kabinete in pisarne.

1952

Notranje rolo senčilo je na voljo tudi v izvedbi brez alu vodil, ki pa omogoča zaustavitev samo v treh pozicijah (RHL). To senčilo ni primerno za okna, ki so vgrajena izven dosega rok.

1028

1086

4000

9050


PAL

premium

Izboljša izolativnost do

notranja žaluzija

8%

• 35 mm lamele učinkovito usmerjajo svetlobo • zaščita pred sončno svetlobo • dekoracija • zagotavlja zasebnost • natančno uravnavanje količine svetlobe v prostoru • zmanjšanje vdora sončne toplote • vodila omogočajo zaustavitev senčila v poljubnem položaju NAMEMBNOST Zaradi možnosti uravnavanja količine in smeri svetlobe v prostoru je notranja žaluzija primerna za pisarne. Zaradi obstojnih aluminijastih lamel pa je primerna tudi za prostore z večjo prisotnostjo vlage, kot so kuhinje, kopalnice in utiliti.

7012

7055

7056

7057

7058

7059

7060

7061

standard 1016

Notranjo žaluzijo odlikuje zelo enostavno upravljanje. S pomočjo estetsko oblikovanega drsnika lahko enostavno nadzorujete kot in količino vpadne svetlobe. Višina drsnika je nastavljiva.

97


MHL

SML

zunanje mrežasto senčilo

zunanja roleta UPRAVLJANJE • ročno upravljanje (SHL) • električno upravljanje (SML) • solarno upravljanje (SSL) Vse zunanje rolete, razen SHL, se lahko zaustavijo v poljubnem položaju. Roleta SHL je, zaradi načina upravljanja, lahko samo popolnoma spuščena ali pospravljena v kaseti nad oknom.

UPRAVLJANJE • ročno upravljanje (MHL) • upravljanje z vrvico (MAL) • električno upravljanje (MML) • solarno upravljanje (MSL) Ko se senčilo ne uporablja (oblačni dnevi ali pozimi) je neopazno spravljeno pod zgornjim pokrivnim profilom okna, razen pri električni in solarni izvedbi, kjer je senčilo spravljeno v kaseti na zunanji strani okna. LASTNOSTI Zaustavi do 73% sončne toplote in ne preprečuje pogleda na okolico. MATERIAL Mreža v črni barvi. Vodila pri električni in solarni izvedbi v temno sivem aluminiju, kot RAL Classic 7043.

98

KOMBINIRANJE Zunanje senčilo, upravljano ročno ali z vrvico, se ne more uporabljati na oknih z električnim odpiranjem.

Zaustavi sončno toploto do

73%

LASTNOSTI • zaustavi do 97% sončne toplote • prihrani energijo • zmanjšuje hrup • zagotavlja zasebnost • ščiti in varuje okno • učinkovito senči • omogoča popolno zatemnitev MATERIAL Temno siv aluminij, kot RAL Classic 7043. KOMBINIRANJE Zunanja roleta se ne more uporabljati hkrati z zunanjim mrežastim senčilom. Namestiti jo je možno na skoraj vsa okna VELUX, ne glede na to ali se upravljajo ročno ali na elektriko.

Zaustavi sončno toploto do

97%

Izboljša izolativnost do

14%


KRX

ZOV

VELUX ACTIVE za uravnavanje notranje klime

SMART VENT prezračevalni sistem z rekuperacijo

• popolna avtomatska kontrola zunanjih in notranjih senčil • optimalna notranja klima in energijska učinkovitost • temperaturni senzor in senzor za dež LASTNOSTI Sistem VELUX Active samodejno upravlja notranja in zunanja senčila glede na letni čas, zunanjo temperaturo in količino sončnega sevanja. Zagotavlja boljše toplotno ugodje bivalnega prostora in zmanjša energijo za ogrevanje pozimi in ohlajanje poleti. Sistem je združljiv z električno in solarno gnanimi izdelki VELUX, ki delujejo v io-homecontrol protokolu. Sestavljen je iz zunanjih brezžičnih senzorjev za temperaturo in sončno obsevanje, napajalnika in daljinskega upravljalca, ki prejema podatke s senzorjev in uravnava senčila. ENERGIJSKA UČINKOVITOST Podatki v sistemu, skupaj s temperaturnim senzorjem delujejo tako, da se skozi steklene površine dobi kar največ sončne energije za pasivno ogrevanje prostorov v hladnih dneh.

• prezračevanje z inovativnim prenosnikom toplote • zagotavlja več kot 75% izkoristek toplote odpadnega zraka • uravnava vlago v prostoru • omogoča prilagajanje pretoka zraka • zelo tiho delovanje • popolna integracija s strešnimi okni • enostavna in hitra vgradnja v strehe z naklonom 20°–60° LASTNOSTI VELUX Smart je dvokanalni prezračevalni sistem, ki omogoča prezračevanje prostora ob vodotesno zaprtem oknu brez občutka prepiha ter uravnava vlago v prostoru. Preko enega kanala se odvaja topel in vlažen zrak iz prostora, po drugem kanalu pa se dovaja svež in suh zrak v prostor. Zrak gre preko vgrajenega inovativnega prenosnika toplote, ki zagotavlja več kot 75% izkoristek toplote odpadnega zraka. VGRADNJA Sistem se vgradi nad strešno okno in je združljiv z ročno upravljanimi strešnimi okni VELUX model GGL in GGU širine 78 cm (MK--), 94 cm (PK--), 114 cm (SK--). Vgradnja je mogoča tudi v kombinaciji z električnim in solarnim zunanjim mrežastim senčilom in roleto.

Dimenzije ZOV

ZOV

MK00 PK00 78

94

ZOV

SK00 114

cm

prikaz delovanja sistema 99


Električna oprema Za strešna okna VELUX so na voljo izdelki za naknadno vgradnjo električnega upravljanja, na katere se lahko doda tudi električna notranja in zunanja senčila.

Dodatki elektromotor KMG 100K

PRIPOMOČKI ZA UPRAVLJANJE Palica za upravljanje: • ZCZ 080K dolžine 80 cm • ZCT 200K raztegljiva od 100 do 183 cm

Elektromotor KMG 100K Omogoča električno upravljanje strešnih oken GGL in GGU. Vsebuje tudi senzor za dež. Za upravljanje okna je potreben tudi električni pretvornik KUX 110. Set za solarno odpiranje okna KSX 100K Vsebuje motor na solarni pogon za okna GGL in GGU, akumulator, solarno celico, vgradni pribor in upravljalno tablico. Električni pretvornik KUX 110 Vsebuje daljinski upravljalec brez prikazovalnika, za upravljanje enega električnega izdelka (notranjega ali zunanjega senčila). Za odpiranje strešnega okna je potreben tudi elektromotor (KMG 100K).

10

0

Vmesnik KLF 200 je združljiv s sistemom io-homecontrol in namenjen upravljanju električnih oken in zunanjih ter notranjih senčil (na električni ali solarni pogon), preko zunanjega signala iz sistemov avtomatizacije doma ali preko stenskega stikala.

KOMARNIK Komarnik ZIL se pritrdi na notranji rob obloge. Vpet je v vodilo.

set za solarno odpiranje KSX 100K

KLJUČAVNICE Ključavnica za strešna okna GZL, GGL in GGU – ZOZ 012 Kljuka s ključavnico za GPU – ZZZ 156 Kljuka s ključavnico za GPL – ZOZ 120 OMEJEVALCI ODPIRANJA Omejevalec odpiranja za GGL in GGU – ZOZ 010 Omejevalec odpiranja za GPL in GPU – ZOZ 164

električni pretvornik KUX 110

vmesnik KLF 200

KLJUKA ZA ODPIRANJE SPODAJ Kljuka ZZZ 181K je lahko vgrajena naknadno in je namenjena odpiranju oken s sredinskim vpetjem (GGL, GGU, GZL), ki imajo, zaradi višje vgradne pozicije okna, osnovno ročico za odpiranje (na zgornji strani okna) postavljeno izven dosega roke.


Sistem VELUX Izdelke VELUX je med seboj možno sestavljati in nadgrajevati.

zunanja roleta

zunanja obroba

sekundarni priklop

strešno okno

izolacijski okvir

senčilo

električno upravljanje

10 1


Svetloba in površina

»Svetloba nima samo jakosti, ampak tudi vibracije, ki so sposobne gladek material spremeniti v hrapavega, dati tridimenzionalno kakovost ravni površini.« Renzo Piano


10 10

8

9

Trajnostna gradnja in bivanje

11

Aktivna hiša

1

Tehnični napotki in detajli

COMFORT

Dnevna svetloba ENVIRONMENT

ENERGY

11 0 Vloga oken

10

6

=


11 5

11 3

14

Vgradnja v betonsko streho

2

Izbira okna 90˚- 52°

54˚- 41°

44˚- 15°

11

B

Zakonodaja

5

D L A

UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 IZJAVA O LASTNOSTIH št.

GGL MK08 3070 27BC07V 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Strešna okna VELUX:

GGL MK08 3070 27BC07V 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): Identifikacija je zagotovljena z napisno ploščico, kot je prikazano spodaj, ki je pritrjena na gradbeni proizvod

11

4

11

Notranje obloge

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Zagotavljajo dnevno svetlobo in/ali svež zrak v stavbah

6

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): VELUX A/S Ådalsvej 99 DK-2970 Hørsholm www.velux.com 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): Ni na voljo

Vgradnja okna Detajli vgradnje

7

10


Trajnostna gradnja in bivanje SO LAHKO STAVBE DRUGAČNE? Danes so stavbe deležne številnih izzivov: • ljudje preživimo do 90% časa v zaprtih prostorih in vendar je notranje okolje obravnavano bistveno manj kot zunanje. Stavbe ljudem nudijo zavetje in varnost, pa vendar uporabnike pogosto prikrajšajo za dnevno svetlobo in svež zrak • sindrom bolnih stavb, astma, alergije, učinkovitost in socializacija so direktno povezani s kvaliteto notranjega okolja. Nujno je, da so stavbe načrtovane z upoštevanjem teh bioloških potreb. Energija se porablja tekom celotnega življenjskega kroga stavbe. Izziv je poiskati pravo razmerje med optimizacijo stroškov, porabljenih za gradnjo in uporabo stavbe, ter obenem vzdrževati njeno kvaliteto in vrednost. Družba potrebuje energijsko učinkovite stavbe, ki ljudem zagotavljajo zdravo notranjo klimo.

10

8

Skupina VELUX prevzema aktivno vlogo v trajnostni gradnji in bivanju s sodelovanjem z gradbeno industrijo, ponudbo visoko kvalitetnih strešnih oken, ki omogočajo ljudem zdravo in udobno bivanje ter prispevajo k dobri energijski bilanci stavbe.

Vrtec Solhuset je vzorčen primer stavbe, ki demonstrira zdravo in udobno bivanje, kjer se otroci igrajo in učijo v prostorih z obilico dnevne svetlobe in svežega zraka.

Študije dokazujejo do 15% večjo sposobnost učenja pri otrocih v prostorih z dobro notranjo klimo.

Podrobnejše informacije o notranji klimi in energijskih lastnostih projektov na: velux.com/demonstration building

Z upoštevanjem sonca, kot primarnega vira energije in svetlobe, je stavba Green Lighthouse postala vzor načrtovanju trajnostnih poslovnih stavb na Danskem.

Študije o delovni učinkovitosti dokazujejo, da dnevna svetloba zvišuje produktivnost.

»Stavba je med uporabniki sprejeta kot lepa in polna dnevne svetlobe. Večina njih je navdušena nad kvaliteto delovnega okolja in notranjim zrakom, ki ostaja svež tudi med daljšimi sestanki.« Iz knjige »Green Buildings Pay«

Prenova kulturnega centra Osram v Kopenhagnu je z izboljšanjem naravne osvetlitve in energijske učinkovitosti potrojila število obiskovalcev.

Samo 1% vseh stavb je novogradenj. Velik del obstoječe stavbne mase (okoli 50%), grajene v letih od 1945 do 1980, je potrebne prenove. Študija BPIE »Europe’s Buidings ude Microscope«, 2011 Scenarij 2

»Kulturni center Osram je vzor energijske prenove zapuščenega objekta, a z dodano novo kvaliteto. Tovrstne rešitve potrebujemo, če želimo rešiti klimatske izzive.« Pia Allerslev, vodja oddelka za kulturo in prosti čas, mesta Kopenhagen


Aktivna hiša COMFORT

VIZIJA Aktivna hiša je vizija gradnje objektov prihodnosti, ki omogočajo ljudem zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje. Je celostno obravnavanje gradnje, kar pomeni zasnovati objekt, ki bo enakovredno združeval energijsko učinkovitost, minimalen vpliv na okolje ter zdrave bivalne pogoje za človeka in njegovo dobro počutje. Vizija Aktivna hiša opredeljuje visoko ambiciozne in dolgoročne cilje za gradnjo stavb v prihodnosti. Namen vizije je združevanje zainteresirane stroke, ki bazira na uravnoteženem in celostnem pristopu pri načrtovanju stavb ter vzpodbujanje sodelovanja pri gradnji, razvoju produktov in razvojnih iniciativ. Aktivna hiša predlaga ciljne okvire za načrtovanje in prenovo stavb, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju človeka, z osredotočenjem na notranje in zunanje okolje ter uporabo obnovljivih virov energije. KRITERIJI Aktivna hiša vrednoti stavbo na podlagi medsebojnega prepleta treh ključnih kriterijev: porabe energije, bivalnega ugodja in vpliva na okolje. Kriteriji so opredeljeni v specifikaciji Active house – Specifications, 2 edition. nd

ENVIRONMENT

ENERGIJA • aktivna hiša je energijsko učinkovita in enostavna za upravljanje • presega zakonsko določene minimalne zahteve energijske učinkovitosti • stavba, ki izkorišča različne vire energije integrirane v sam dizajn objekta

BIVALNO UGODJE • bivalna klima, ki promovira zdravje, udobje in dobro počutje človeka • stavba, ki zagotavlja dobro kakovost zraka v zaprtih prostorih, ustrezno toplotno, vizualno ter akustično udobje • inteligenten in za uporabnika enostaven sistem upravljanja bivalne klime

ENERGY

VPLIV NA OKOLJE • stavba, ki ima minimalen vpliv na okolje in grajeno kulturno krajino • stavba, ki izkorišča obnovljive vire energije in prispeva k biotski raznovrstnosti • zgrajena iz materialov, ki jih je možno reciklirati ali ponovno uporabiti.

Več informacij o Aktivni hiši na www.activehouse.info 10 9


Vloga oken

Okno je edini element stavbnega ovoja, ki ima večplastno vlogo tako z energijskega kot bivalnega vidika. ENERGIJSKI VIDIK Okno je vir pasivnega ogrevanja, zato je poleg toplotnih izgub potrebno upoštevati tudi njegov doprinos k ogrevanju. S premišljeno načrtovanim odpiranjem stavbnega ovoja, lahko toplotne izgube izravnamo ali presežemo s toplotnimi dobitki. Z aktivno uporabo notranjih senčil je možno pozimi zmanjšati prehod toplote skozi steklo tudi do 19%. V poletnih mesecih je za doseganje optimalne energijske bilance potrebno senčenje, pri čemer ima najbolj učinkovito vlogo zunanje senčilo, saj preprečuje segrevanje šipe.

11

0

BIVALNI VIDIK Za prijetno počutje v prostoru je potrebno zagotoviti razgled in kvalitetno osvetlitev. Kvaliteta razgleda je subjektivno merilo, medtem, ko je kvaliteta naravne osvetlitve merljiva in osnovana na številnih standardih in priporočilih. Poleg vizualnega in nevizualnega vpliva svetlobe na človeka, zmanjšuje tudi rabo energije za električno razsvetljavo. Svež zrak je nujen za dobro počutje in pripomore k podhlajevanju objekta.

ENERGIJSKA BILANCA Pri izbiri oken se v ogrevalni sezoni upošteva tako toplotne izgube, kot solarne toplotne dobitke, kar daje pravilno energijsko bilanco okna. Izbira zasteklitve je smiselna glede na orientacijo in lego okna. Strešno okno je, zaradi lege v naklonu, večji vir toplotnih dobitkov, zato je njegova energijska bilanca boljša od vertikalnega okna.

NARAVNO PREZRAČEVANJE Strešna okna omogočajo učinkovito nočno ohlajevanje stavbe. Z okenskimi odprtinami zasnovanimi na različnih višinah, se vzpostavi učinek dimnika, ki v kratkem času učinkovito prezrači prostor. Za potrebe naravnega prezračevanja je smiselno uporabiti strešno okno INTEGRA z možnostjo časovne nastavitve odpiranja/zapiranja okna s pomočjo upravljalne tablice. Ljudje želijo odpreti okna, saj jim to daje občutek povezanosti z zunanjim svetom. Naravni vlek zraka ljudje lažje prenašajo kot vpliv klimatskih naprav. ∏

– toplotni dobitki (vrednost g)

toplotne izgube (vrednost U)

= energijska bilanca (Eref)

DNEVNA SVETLOBA Študije dokazujejo, da je učinek oken zelo raznolik, kar zavisi od pozicije in načina vgradnje: strešno okno daje zaradi lege v naklonu dvakrat več svetlobe kot vertikalno in trikrat več svetlobe v primerjavi s frčado. Dnevna svetloba vpliva tako na energijsko učinkovitost kot kvaliteto notranjega prostora. S prenovo obstoječih stavb je pomembno upoštevati tudi možnost izboljšave naravne osvetlitve prostorov, saj se z dodatno izolacijo sten in vgradnjo energijsko učinkovitih oken, količina dnevne svetlobe v prostoru zmanjša. Nova generacija strešnih oken VELUX ima večjo površino stekla in s tem daje več dnevne svetlobe.


Dnevna svetloba KRITERIJ TRAJNOSTNIH STAVB Naravna osvetlitev v stavbah za človeka pomeni številne koristi: vizualno ugodje, orientacijo, učinkovitost, odzivnost in zdravje. Pomembno je, da stavbe pripomorejo k zdravju človeka, saj v njih preživimo 90% časa. Vizualno ugodje je eno izmed meril trajnostnih stavb, ki je največkrat vrednoteno z zahtevano vrednostjo količnika dnevne svetlobe (KDS) glede na opredeljeno tlorisno površino posameznega bivalnega ali delovnega prostora. NAČRTOVANJE NARAVNE OSVETLITVE PROSTOROV Optimiziranje velikosti in pozicije okenskih odprtin na fasadi in strehi vpliva na boljšo razporeditev in količino svetlobe, kar izboljšuje kvaliteto notranjega prostora tudi v ekonomskem in energijskem merilu. Dobro načrtovana osvetlitev pomeni visoke svetlobne vrednosti brez bleščanja in toplotnega neugodja. Dobra razporeditev svetlobe po tlorisni površini prostora (npr. na 75%) vpliva na njegovo kvaliteto in učinek svetlobe. Povečuje prihranke energije za umetno razsvetljavo za 15 do 30%, zavisi od tipa stavbe in njene lokacije.

Daylight Factor % 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

KOLIČNIK DNEVNE SVETLOBE (daylight factor) Je enostavna in najpogosteje uporabljena metoda za merjenje kakovosti naravne osvetlitve prostora. KDS izraža odstotek dnevne svetlobe, ki je na voljo v prostoru pri oblačnem nebu, običajno na ravnini 85 cm od tal, v primerjavi z vrednostjo osvetlitve zunaj stavbe. PRIPOROČILA Višji kot je KDS, več svetlobe je na voljo v prostoru. Prostor s povprečno vrednostjo KDS 2% in več zaznavamo kot zadostno osvetljen, z izjemo površin, ki zahtevajo natančnejše delo (branje, kuhanje ipd.). Prostor bo zaznan kot svetel v kolikor bo vrednost KDS 5% ali več. Priporoča se tudi čim bolj enakomerna porazdelitev svetlobnih vrednosti oz. izoluksov po prostoru.

OSVETLJENOST (illuminance) Je merilo svetlobnega ugodja pri opravljanju vizualnih del. Opredeljeno je s svetlobnim tokom, ki pade na površino. Enota je lux. PRIPOROČILA Mednarodni standardi in priporočila se običajno gibljejo med 300 lux-i za splošno osvetlitev prostora in 500 lux-i za delovne površine. Študije dokazujejo, da večina ljudi zazna prostor, ki je osvetljen z dnevno svetlobo 300 lux-ov za »dobro osvetljen prostor«.

SVETLOST POVRŠIN (illuminance) Je merilo za ugotavljanje bleščanja. Opredeljeno je s svetlobnim tokom, ki ga odda ali seva površina. Enota svetlosti je Cd/m . 2

PRIPOROČILA Priporočljivi so ne preveliki kontrasti med svetlostjo površin (3:1 ali 5:1), saj lahko povzročajo težje prilagajanje vida in utrujenosti oči. Na bleščavost vpliva refleksija površin. PROGRAMSKO ORODJE Programsko orodje VELUX Daylight Visualiser je namenjen oceni kvalitete dnevne svetlobe načrtovanega objekta in vizualizaciji svetlobe v prostoru. Več informacij o programu dobite na internetni strani www.velux.si. 11 1


Osvetlitev in izkoristek prostora

50°

60°

70°

40° 30° 20° 200 180

OSVETLITEV PROSTORA Mansarda je najvišje ležeči prostor stavbe, zato lahko zajame največ svetlobe. Konstrukcija strehe omogoča osvetlitev z direktno sončno svetlobo na jugu in difuzno severno svetlobo. Sodobna bivalna kultura se izraža z velikimi steklenimi površinami. Minimalna zahteva je vsaj 20 % okenskih odprtin glede na tloris prostora. (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l.RS, št-125/03).

11

2

IZKORISTEK PROSTORA Klasično zapiranje strehe in izdelava stropa na višini 2,5 m onemogoča izkoristek celotnega volumna. Volumen se lahko izkoristi z galerijo. Z odpiranjem stropa postane mansarda zračna in dinamična. Pomikanje parapetnega zidu globje v prostor pomeni izgubo danega volumna, saj pohištvo, ki bi lahko bilo nameščeno pod nižjim delom poševnine, zaseda gibalni del prostora.

160 140 120 100 80 60 40 20

210 200 180 160 140 120 100 80

60

40

20

cm

merilo 1:50

Vsi primeri analize osvetlitve prostorov v knjigi so bili izdelani s programom Daylight Visualizer 2, o katerem lahko več informacij dobite na internetni strani www.velux.si.

RAZPOREDITEV SVETLOBE Strešna okna navadno sledijo vertikalnim linijam fasade. Lahko pa jih postavimo neodvisno od kompozicije fasadnih odprtin tam, kjer potrebujemo svetlobo. Z enim večjim oknom se določena površina osvetli bolj intenzivno (npr. delovne površine). Z uporabo več samostojnih oken pa se svetloba enakomerno razprši po prostoru. Dodatna višje ležeča okna bodo dobro osvetlila globino prostora.

Prikaz uporabnosti prostora glede na naklon strehe in parapetni zid. Na primer: pri naklonu 40° in kolenčnem zidu višine 100 cm dosežemo stojno višino pri odmiku 1 meter od roba. (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l.RS, št-125/03) ne določa več višine kolenčnega zidu.)


Izbira okna

90˚- 52°

54˚- 41°

44˚- 15°

Pri pravilni izbiri oken je potrebno biti pozoren na: • način odpiranja • dolžino strešnega okna • širino strešnega okna NAČIN ODPIRANJA Možna sta dva načina odpiranja strešnih oken: • z ročico na zgornji strani • z ročico na spodnji strani Ročico za odpiranje na zgornji strani imajo okna s sredinskim vpetjem. Takšen način odpiranja omogoča vgradnjo daljšega okna (nižji spodnji rob okna), ki zagotavlja boljši razgled na okolico. Strešna okna s kljuko na spodnji strani imajo vpetje zgoraj. Ta okna se odpirajo po celotni dolžini in omogočajo panoramski razgled. Panoramska strešna okna so primerna za strehe z nižjim naklonom. Priporočljiva maksimalna višina vgradnje takšnega okna je od 110 do 150 cm. V kolikor je to okno vgrajeno previsoko, je kljuka na spodnji strani neuporabna.

DOLŽINA STREŠNIH OKEN Za dobro počutje v prostoru morajo, tako kot vertikalna okna, tudi strešna okna zagotoviti sedeči osebi vidni stik z okolico. To pomeni, da mora biti spodnji rob okna vgrajen na višini od 90 do 110 cm od tal. Za udobno upravljanje z oknom (odpiranje, senčenje, zasuk krila) pa mora biti ročica za odpiranje na dosegu roke med 190 in 210 cm od tal. Izbira dolžine okna je odvisna od naklona in spodnje vgradnje točke okna. Pri položnejšem naklonu je potrebno izbrati daljše okno, saj je razdalja med spodnjim in zgornjim robom okna daljša. Pri kombinaciji okna nad oknom naj bo eno okno na dosegu roke.

Pri izbiri strešnega okna z ročico na zgornji strani, lahko pod okno postavimo pohištvo, saj nas ne ovira pri odpiranju okna. Pod panoramskim oknom s kljuko za odpiranje na spodnji strani ni praktično postaviti pohištva, saj je oviran dostop do kljuke. Za odpiranje visoko vgrajenih oken z ročico zgoraj so na voljo palice ali električno upravljanje.

ŠIRINA STREŠNIH OKEN Širino strešnih oken določa razdalja med špirovci. Po potrebi se razdaljo med špirovci lahko prilagodi z menjalnikom. 11 3


Vgradnja okna

Izvedba menjalnika X

PRILAGODITEV V primeru, da svetla mera med špirovci ne ustreza širini oken, so nujno potrebna tesarska dela. Okno mora biti vgrajeno tako, da je od okenskega okvirja do nosilne konstrukcije največ 3 cm na vsaki strani. Pri izdelavi menjalnika se prekine prezračevalni kanal, zato je potrebno izvesti zračenje v sosednja polja.

RAZDALJA MED OKENSKIM OKVIRJEM IN MENJALNIKOM V primeru izvedbe menjalnika je potrebno konstrukcijo pripraviti tako, da je možno pravilno izvesti okenske špalete. Menjalnik mora biti tako od okna oddaljen toliko (A, B), da je možno izdelati notranjo oblogo na zgornji strani okna horizontalno, na spodnji strani okna pa vertikalno.

C

A

PROSTOR ZA VGRADNJO OKNA Razdalja za vgradnjo okna med špirovci mora upoštevati širino okna (X) in prostor za izolacijo okenskih špalet (20–30 mm na vsaki strani okna). Pri vgradnji okna s toplotno izolacijskim okvirjem (BDX), mora razdalja med špirovci znašati 4–6 cm več od širine okna. Za vgradnjo okna širine 78 cm je tako potrebna razdalja med špirovci 82–84 cm (78 cm + 2 x 20–30 mm).

B

20–30 mm

D

20–30 mm

naklon strehe 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°

A (cm)

B (cm)

D x 0,27 D x 0,36 D x 0,47 D x 0,58 D x 0,70 D x 0,84 D x 1,00 D x 1,19 D x 1,43 D x 1,73 D x 2,14

D x 3,75 D x 2,78 D x 2,13 D x 1,73 D x 1,43 D x 1,19 D x 1,00 D x 0,84 D x 0,70 D x 0,58 D x 0,47

11

4

D = debelina notranjih oblog od okna do gotove obloge


Notranje obloge NOTRANJE OBLOGE Oblika, debelina in barva notranjih oblog močno vplivajo na osvetljenost prostora, kroženje zraka in rokovanje z oknom. Pravilna izvedba je zgoraj vodoravna in spodaj navpična, s 70 mm dolgim pravokotnim priključkom na okno (glej detajl vgradnje). Stranske obloge so lahko ravne ali rahlo odprte proti notranjosti. Postavitev grelnih teles pod okna je nujna za pravilno gibanje zraka v prostoru. Izkušnje kažejo, da so ti detajli prevečkrat izvedeni napačno, zato jih je priporočljivo podrobno predvideti že v projektih. Za boljšo izolativnot na stiku strešnega okna s streho je priporočljiva izvedba delno lomljene špalete. Ta omogoča tudi lažjo vgradnjo izolacijskega vgradnega seta BDX. IZVEDBA S POLICO Pri vgradnji strešnega okna je pomembna višina spodnjega roba, od katerega je odvisen razgled. Omogoča nižjo vgradno višino okna, zato je priporočljiva izvedba s polico. Zračni kanal pod polico dopušča kroženje zraka ob oknu.

Vgradnja v betonsko streho

kritina letve sekundarna kritina spirovec toplotna izolacija betonska konstrukcija notranji omet

B

Za optimalno osvetlitev prostorov je pri vgradnji v betonsko streho potrebno največjo pozornost posvetiti izdelavi odprtine v beton. Velikost odprtine je odvisna od celotne debeline strešne konstrukcije in naklona strehe.

D L A

naklon strehe 15° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65°

A (cm)

B (cm)

D x 0,27 D x 0,58 D x 0,58 D x 0,70 D x 0,84 D x 1,00 D x 1,19 D x 1,43 D x 1,73 D x 1,73

D x 3,75 D x 1,73 D x 1,73 D x 1,43 D x 1,19 D x 1,00 D x 0,84 D x 0,70 D x 0,58 D x 0,58

D = debelina notranjih oblog od okna do gotove obloge 11 5


11

6

Detajli vgradnje

OKNO S KLASIČNO VGRADNJO

OKNO S POGLOBLJENO VGRADNJO

OKNO OB OKNU S KLASIČNO VGRADNJO

obroba za samostojno vgradnjo EDW

obroba za samostojno poglobljeno vgradnjo EDJ

obroba za kombinirano vgradnjo EKW

Detajl predstavljen na strani 118.

Detajl predstavljen na strani 120.

Detajl predstavljen na strani 122.

STREŠNI BALKON

OKNO S SPODNJIM VERTIKALNIM ELEMENTOM

STREŠNA TERASA

obroba za vgradnjo strešnega balkona

obroba za vgradnjo strešnega okna s spodnjim vertikalnim elementom

obroba za vgradnjo strešne terase

www.velux.si/arhitekti

Detajl predstavljen na strani 134.

www.velux.si/arhitekti


OKNO OB OKNU S KLASIČNO VGRADNJO IN EKY NOSILCEM

OKNO OB OKNU S POGLOBLJENO VGRADNJO

OKNO S POLICO

OKNO S SPODNJIM FIKSNIM ELEMENTOM

obroba za kombinirano vgradnjo EKW

obroba za poglobljeno kombinirano vgradnjo EKJ

obroba za samostojno vgradnjo EDW

obroba za vgradnjo strešnega okna s spodnjim fiksnim elementom

Detajl predstavljen na strani 124.

Detajl predstavljen na strani 126.

Detajl predstavljen na strani 130.

Detajl predstavljen na strani 132.

SVETLOBNIK

OKNO ZA RAVNO STREHO CFP/CVP

SVETLOBNIK ZA RAVNO STREHO

OKNO V NAKLONSKI ŠKATLI ECX

integrirana obroba

vgradnja v ravno streho

vgradnja v ravno streho

vgradnja v ravno streho

Detajl predstavljen na strani 136/137.

Detajl predstavljen na strani 138.

Detajl predstavljen na strani 141 .

www.velux.si/arhitekti 11 7


60 –1 25 50 m mm m

drenažni žlebiček

A B B A

prerez A–A 1:5 1:40

spodnji element obrobe EDW

izolacijski okvir BDX

sekundarni priklop BFX

prezračevalni kanal

kritina

toplotna izolacija

© 2014 VELUX Group

80

m

m

20

zgornji element obrobe EDW VELUX strešno okno GGL

parna zapora BBX notranja obloga

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

m

m

parna zapora BBX podporna letev

paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu!

11

8

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL EDW

BFX BDX

prerez B–B 1:5 stranski element obrobe EDW

BBX

30–60 mm

sekundarni priklop BFX

letev izolacijski okvir BDX

distančna letev 25–30 mm

notranja obloga

prezračevalni kanal špirovec topolotna izolacija dodatna toplotna izolacija notranja obloga

parna zapora BBX

vgradnja VELUX strešnega okna GGL z izolacijskim vgradnim setom BDX in obrobe EDW v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–EDW–BDX

9

11


60 50 –1 m 50 m m

m

drenažni žlebiček

A

B

B A

sekundarni priklop BFX kritina

izolacijski okvir BDX prezračevalni kanal

© 2014 VELUX Group

spodnji element obrobe EDJ

14 0

m

m

90

m

m

parna zapora BBX podporna letev zgornji element obrobe EDJ VELUX strešno okno GGL

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

prerez A–A 1:5

1:40

toplotna izolacija parna zapora BBX notranja obloga paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu!

12

0

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL EDJ 2000 BFX BDX 2000

prerez B–B 1:5 stranski del obrobe EDJ

BBX

30–60 mm

sekundarni priklop BFX

letev distančna letev izolacijski okvir BDX

25–30 mm

notranja obloga

prezračevalni kanal špirovec topolotna izolacija dodatna toplotna izolacija notranja obloga

parna zapora BBX

vgradnja VELUX strešnega okna GGL z obrobo za poglobljeno vgradnjo EDJ z vključenim setom BDX in s parno zaporo BBX v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–EDJ–BDX

12 1


drenažni žlebiček B

A B

B

–1 25 50 m mm m

B

toplotna izolacija dodatna toplotna izolacija

60

A

prerez A–A 1:5

1:40

m

m

notranja obloga ® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

20

parna zapora BBX

m

zgornji element obrobe EKW

80

m

VELUX strešno okno GGL

izolacijski okvir BDX

sekundarni priklop BFX

kritina

prezračevalni kanal toplotna izolacija parna zapora BBX

© 2014 VELUX Group

obroba EKW

notranja obloga

paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu!

12

2

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL/ GGL

EKW

prerez B–B 1:5 BFX

100 mm ali 120 mm ali 140 mm ali 160 mm

25 mm

140 mm 30–60 mm

BDX

BBX

stranski element obrobe EKW sekundarni priklop BFX letev distančna letev

20–30 mm izolacijski okvir BDX

špirovec

špirovec parna zapora BBX notranja obloga

toplotna izolacija dodatna toplotna izolacija notranja obloga

vgradnja dveh VELUX strešnih oken GGL z izolacijskim vgradnim setom BDX in obrobo EKW v streho z ravno opečno kritino (npr. Tondach Figaro) VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–EKW–BDX

12 3


drenažni žlebiček

B

B

–1 25 50 m mm m

A B

B

60

A

prerez A–A 1:5

m

m

1:40

20

parna zapora BBX

m

VELUX strešno okno GGL

80 podporna letev spodnji element obrobe EKW sekundarni priklop BFX kritina

© 2014 VELUX Group ® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

m

zgornji element obrobe EKW

izolacijski okvir BDX prezračevalni kanal toplotna izolacija parna zapora BBX notranja obloga paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu!

12 4

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL/ GGL EKW

prerez B–B 1:5

BFX

stranski element obrobe EKW

100 mm

30–60 mm

BDX

sekundarni priklop BFX

BBX EKY

letev distančna letev izolacijski okvir BDX špirovec parna zapora BBX

20–30 mm vmesni nosilec EKY vmesno korito obrobe EKW

špirovec toplotna izolacija armiran beton

notranja obloga notranji omet

notranji omet vgradnja dveh VELUX strešnih oken GGL z izolacijskim vgradnim setom BDX, vmesnim nosilcem EKY in obrobo EKW v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–EKW–BDX–C–T 12 5


B

A B

B

60

B

–1 50 50 m mm m

drenažni žlebiček

A

prerez A–A 1:5

parna zapora BBX podporna letev zgornji element obrobe EKJ

sekundarni priklop BFX kritina

izolacijski okvir BDX prezračevalni kanal

© 2014 VELUX Group

spodnji element obrobe EKJ

14 0

m

m

90

m

m

VELUX strešno okno GGL

toplotna izolacija parna zapora BBX notranja obloga

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

1:40

paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu!

12

6

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL/ GGL EKJ

sekundarni priklop BFX

BFX

prerez B–B 1:5

BDX

stranski element obrobe EKJ 30–60 mm

BBX

100 mm

EKY

letev distančna letev izolacijski okvir BDX špirovec parna zapora BBX notranja obloga

20–30 mm vmesni nosilec EKY vmesno korito obrobe EKJ

vgradnja dveh VELUX strešnih oken GGL z obrobo za poglobljeno vgradnjo EKJ, z izolacijskim vgradnim setom BDX, s parno zaporo BBX in z vmesnim nosilcem EKY, v streho s profilirano kritino merilo 1:5 / 1:40

špirovec toplotna izolacija dodatna toplotna izolacija notranji omet

VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

GGL–EKJ–BDX 12 7


drenažni žlebiček

-1 25 50 m mm m

A

B

B

A B

60

A prerez A–A 1:5

B

10

0

m

m

A

parna zapora BBX zgornji element obrobe EKW

toplotna izolacija

m

m

VELUX strešno okno GGL

podporna letev spodnji element obrobe EKW sekundarni priklop BFX

12

8

kritina

© 2014 VELUX Group

80

m

m

20

izolacijski okvir BDX

izolacijski okvir BDX prezračevalni kanal toplotna izolacija parna zapora BBX notranja obloga

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

notranja obloga

paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu! Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL/ GGL

30–60 mm

prerez B–B 1:5

EKW

100 mm ali 120 mm ali 140 mm ali 160 mm

BFX BDX

BBX

stranski element obrobe EKW

izolacijski okvir BDX sekundarni priklop BFX

vmesno korito obrobe EKW 20–30 mm

letev distančna letev prezračevalni kanal špirovec

špirovec

toplotna izolacija

parna zapora BBX notranja obloga

dodatna toplotna izolacija notranja obloga

vgradnja štirih VELUX strešnih oken GGL z obrobo EKW, z izolacijskim vgradnim setom BDX in s parno zaporo BBX v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–EKW–BDX–E–T 12 9


drenažni žlebiček

60 –1 25 50 m mm m

A B

dodatna toplotna izolacija

80

m

m

20

m

m

1:40

spodnji element obrobe EDW

parna zapora BBX podporna letev zgornji element obrobe EDW VELUX strešno okno GGL

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

notranja obloga

A

prerez A–A 1:5

izolacijski okvir BDX podporna letev sekundarni priklop BFX prezračevalni kanal toplotna izolacija notranja obloga

© 2014 VELUX Group

B

toplotna izolacija

polica zračni kanal (min 3 cm) paropropustna folija dodatna toplotna izolacija

parna ovira Mere preverite na objektu!

13

0

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL EDW

BFX

prerez B–B 1:5

BDX

stranski element obrobe EDW

BBX

30–60 mm

sekundarni priklop BFX

letev izolacijski okvir BDX

20–30 mm

parna zapora BBX

distančna letev špirovec topolotna izolacija

notranja obloga

dodatna toplotna izolacija notranja obloga

vgradnja VELUX strešnega okna GGL s polico, z izolacijskim vgradnim setom BDX in obrobo EDW v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–EDW–BDX–WW–T 13 1


drenažni žlebiček

60 –1 25 50 m mm m

A

B

B B

prerez A–A 1:5

B

parna zapora BBX ® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

zgornji element obrobe EKW VELUX strešno okno GGL A

VELUX strešno okno GIL

80

m

m

20

m

m

1:40

spodnji element obrobe EKW sekundarni priklop BFX

izolacijski okvir BDX prezračevalni kanal toplotna izolacija parna zapora BBX

2

notranja obloga 13

© 2014 VELUX Group

podporna letev

paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu! Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL/ GGL GIL

EKW

prerez B–B 1:5 stranski element obrobe EKW 100 mm

30–60 mm

BFX BDX

sekundarni priklop BFX

BBX EKY

letev distančna letev

izolacijski okvir BDX špirovec parna zapora BBX

20–30 mm vmesni nosilec EKY vmesno korito obrobe EKW

notranja obloga

špirovec toplotna izolacija dodatna toplotna izolacija notranji omet

vgradnja dveh VELUX strešnih oken GGL s spodnjim fiksnim elementom GIL, z izolacijskim vgradnim setom BDX, z vmesnim nosilcem EKY in obrobo EKW, v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–GIL–EKW–BDX 3

13


–1 5 25 0 m m m m

toplotna izolacija

60

A B

B

A

dodatna toplotna izolacija C

C

prerez A–A 1:5

notranja obloga

1:40

odtočni žleb obrobe EFW

zgornji element obrobe EFW VELUX strešno okno GGL A mm

B mm

15 20 25 30 35 40 45 50 55

50 55 60 65 70 75 85 90 105

40 45 45 50 55 60 65 75 85

VELUX vertikalno okno VFE

VFE

B

A

15°–55°

min. 35 mm

min. 130 mm

© 2014 VELUX Group

podporna letev izolacijski okvir BDX

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

parna zapora BBX

paropropustna folija parna ovira Mere preverite na objektu!

13

4

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.


GGL VFE

EFW

prerez B–B 1:5

prerez C–C 1:5 BFX BDX

30–60 mm 10–18 mm

BBX

letev

min. 15 mm

izolacija tesnilo notranja obloga

izolacijski okvir BDX 20–30 mm notranja obloga parna zapora BBX

distančna letev prezračevalni kanal špirovec topolotna izolacija dodatna toplotna izolacija notranja obloga

vgradnja VELUX strešnega okna GGL z vertikalnim oknom VFE in obrobo EFW v streho s profilirano kritino VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

merilo 1:5 / 1:40

GGL–VFE–W–T – 2014 13 5


A

B

A

prerez A–A 1:5

0 -15

TWF

prerez B–B 1:5

mm

integrirana obroba

60

1:40

30-60 mm

svetlobnik

50

mm mm 0 -52

zlepljen stik s srebrnim lepilnim trakom VELUX

strešna konstrukcija

240 mm

0

fleksibilna cev

fleksibilna cev

integrirana obroba

zlepljen stik s srebrnim lepilnim trakom VELUX

stropna konstrukcija toplotna izolacija notranja obloga

zaključni stropni obroč paropropustna folija parna ovira

zaključni stropni obroč vgradnja VELUX svetlobnika TWF (fleksibilna cev) v poševno streho VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

Mere preverite na objektu!

13

6

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

© 2014 VELUX Group

46

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

B

podporna letev inštalacijska letev

merilo 1:5 / 1:40

TWF–2014


podporna letev B

prerez A–A 1:5

A

0 -15

inštalacijska letev

prerez B–B 1:5

mm

integrirana obroba

60

1:40

30-60 mm

svetlobnik

50

mm m 0m 2 0-5

46

integrirana obroba

zlepljen stik s srebrnim lepilnim trakom VELUX

strešna konstrukcija

240 mm

fiksna cev

fiksna cev zlepljen stik s srebrnim lepilnim trakom VELUX

stropna konstrukcija toplotna izolacija notranja obloga

zaključni stropni obroč paropropustna folija parna ovira

zaključni stropni obroč vgradnja VELUX svetlobnika TWR (fiksna cev) v poševno streho VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

Mere preverite na objektu! Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

A

© 2014 VELUX Group

B

TWR

merilo 1:5 / 1:40

TWR–2014 13 7


W

CFP

ravno steklo

H

5° – 15°

CVP 5° – 15°

odprtina v strehi = W x H 600 x 600 600 x 900 800 x 800 900 x 900 900 x 1200 1000 x 1000 1000 x 1500 1200 x 1200

po meri

hi)

90 mm

a v stre kcijska odprtin ru st n o (k H x W

90 mm

strešna kritina podaljšek okvirja ZCE

toplotna izolacija

toplotna izolacija

notranja obloga

paropropustna folija parna ovira

notranja obloga

vgradnja VELUX strešnega okna za ravno streho CFP/CVP z ravnim steklenim pokrovom VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

Mere preverite na objektu!

13

8

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

deske prezračevalni kanal

© 2016 VELUX Group

150 mm

ZCE

merilo 1:5

CFP/CVP–ISD–2093


CFP H

ukrivljeno steklo CVP

odprtina v strehi = W x H 600 x 600 600 x 900 800 x 800 900 x 900 900 x 1200 1000 x 1000 1000 x 1500 1200 x 1200

po meri

150 mm

ZCE

90 mm

strešna kritina W x H (konstrukcijska odprtina v strehi)

90 mm

toplotna izolacija podaljšek okvirja ZCE

deske prezračevalni kanal

toplotna izolacija

notranja obloga notranja obloga paropropustna folija parna ovira

vgradnja VELUX strešnega okna za ravno streho CFP/CVP z ukrivljenim steklenim pokrovom VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

Mere preverite na objektu! Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

strešna kritina

© 2016 VELUX Group

W

merilo 1:5

CFP/CVP–ISD–1093 13 9


CFP H

CVP

107 mm

150 mm

kupola

strešna kritina deske

strešna kritina

prezračevalni kanal

toplotna izolacija 90 mm

po meri

W x H (konstrukcijska odprtina v strehi)

90 mm topolotna izolacija

notranja obloga

notranja obloga

paropropustna folija parna ovira

vgradnja VELUX strešnega okna s kupolo CFP/CVP v ravno streho VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

Mere preverite na objektu!

14

0

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

odprtina v strehi = W x H 600 x 600 600 x 900 800 x 800 900 x 900 900 x 1200 1000 x 1000 1000 x 1500 1200 x 1200 1500 x 1500

© 2014 VELUX Group

W

merilo 1:5

CFP/CVP–2014


TCR 0.85 – 1.85 m

A

A

svetlobnik TCR

svetlobnik TCF

TCF 0.2 – 0.9 m

po meri

1:40 fleksibilna cev

strešna kritina 400 mm

topolotna izolacija

toplotna izolacija

armiran beton

notranja obloga paropropustna folija parna ovira

zaključni stropni obroč vgradnja VELUX svetlobnika TCR (fiksna cev) in svetlobnika TCF (fleksibilna cev) v ravno streho

Mere preverite na objektu! Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti. Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

merilo 1:5

notranja obloga

® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

strešna kritina

© 2014 VELUX Group

fiksna cev

VELUX Slovenija d.o.o. www.VELUX.si

TCR/TCF–2014 14 1


Zakonodaja UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 IZJAVA O LASTNOSTIH št.

GGL MK08 3070 27BC07V 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Strešna okna VELUX:

GGL MK08 3070 27BC07V

LCA ANALIZA V podjetju VELUX smo zavezani k sistematičnemu dokumentiranju rezultatov o vplivu naših izdelkov na okolje v njihovem življenjskem ciklu (metoda LCA), kar nam pomaga pri nadaljnjem razvoju okolju prijaznih izdelkov. Pozitiven vpliv na okolje ima strešno okno v fazi uporabe, ko je vgrajeno v streho, saj CO nevtralno ogrevanje pripomore k izničenju vplivov izdelka v ostalih fazah življenjskega cikla. Zato je energijska bilanca, z upoštevanjem toplotnih dobitkov in toplotnih izgub, ključnega pomena.

PEFC certifikat Za lesena okna uporabljamo les s certifikatom PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), kar potrjuje, da les prihaja iz zakonitih virov in trajnostnih gozdov.

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): Identifikacija je zagotovljena z napisno ploščico, kot je prikazano spodaj, ki je pritrjena na gradbeni proizvod

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Zagotavljajo dnevno svetlobo in/ali svež zrak v stavbah 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): VELUX A/S Ådalsvej 99 DK-2970 Hørsholm www.velux.com 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): Ni na voljo

9. Navedena lastnost:

2

2

REACH Seznanjeni smo z zahtevami Uredbe (ES) št.1907/2006 (REACH) o omejevanju kemikalij v gradbenih proizvodih. Nobeden od naših izdelkov ni zavezan k registraciji v skladu z REACH in nobeden od proizvodov ne vsebuje prepovedanih snovi.

14

Harmonizirana tehnična specifikacija

GGL MK08 3070 27BC07V

IZJAVE O LASTNOSTIH Izdelki VELUX nosijo oznako CE. Za lastnostmi proizvoda stojimo z Izjavo o lastnostih v skladu z Uredbo 305/2011 o gradbenih proizvodih.

EN 14351-1:2006+A1:2010

Bistvene značilnosti Odpornost na obremenitve z vetrom

Lastnosti

§

NB #

razred C3 (1)

4.2

0757

Odpornost proti obremenitvi s snegom

4 mm toughened–15 mm–6,8 mm (33.2) laminated float

4.3

-

Odziv na ogenj

razred E

4.4.1

0845

Zunanje ognjevarne lastnosti

npd

4.4.2

Vodotesnost

razred 9A

4.5

0757

Odpornost proti udarcu

razred 3

4.7

1235 1235

-

Nosilnost varnostnih naprav

passed

4.8

Zvočna izolativnost

35(-1;-3)

4.11

N/A

2

1,3 W/m K

4.12

0757

Prepustnost za sončno sevanje

Toplotna prehodnost

0,64

4.13

0757

Prepustnost svetlobe

0,79

4.13

0757

Prepustnost zraka

razred 4

4.14

0757

(1) Za širino okna > 1140 mm ali višino okna > 1398 mm: NPD Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila specifična tehnična dokumentacija: Ni na voljo


Kazalo

PROJEKTI RenovActive Prenova mansarde v Gradcu Prenova trške hiše s prizidkom Bungalov Hiša Na klancu Stanovanjska hiša Revitalizacija skednja Duplex studio

IZDELKI 8 14 20 26 32 38 44 50

Seznam izdelkov GGU GGL INTEGRA GZL GPL GPU GIL/GIU VFE/VIU GDL GEL GXL/GXU GVT TWF/TWR CFP/CVP CXP TCF/TCR Sistem za odvod dima Dimenzije Zasteklitve Velikosti Obrobe EDW/EDS, EKW/EKS EDJ/EDN, EKJ/EKN Vgradni seti BDX BBX Notranja senčila DKL FHB FHL FHC RFL PAL Zunanja senčila MHL/SHL SMART VENT Električna oprema ∏

TEHNIČNI NAPOTKI IN DETAJLI 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 76 77 78 79 79 80 82 83 84 86 86 87 88 88 89 92 92 93 94 95 96 97 98 98 99 100

Trajnostna gradnja in bivanje Aktivna hiša Vloga oken Dnevna svetloba Izbira okna Vgradnja okna Notranje obloge Vgradnja v betonsko streho Detajli vgradnje Zakonodaja

108 109 110 111 113 114 115 115 116 142

3 14


Naslov publikacije: VELUX MANSARDA Izdajatelj: VELUX Slovenija d.o.o. Oblikovanje: VELUX in Adam Mars d.o.o. Tisk: Gorenjski tisk storitve d.o.o. ISSN: 1581-775X


VELUX Slovenija d.o.o. Ljubljanska c. 51a 1236 Trzin Tel.: 01 724 68 68 Fax: 01 724 68 69 www.VELUX.si VELUX@VELUX.si V-SLO 014-1117

© 2017 VELUX Group

® Ime VELUX, znak VELUX in INTEGRA so zaščitene blagovne znamke. ™GGL je zaščitena blagovna znamka.

Knjiga VELUX Mansarda 2017  

Knjiga o izdelkih in projektih VELUX.

Knjiga VELUX Mansarda 2017  

Knjiga o izdelkih in projektih VELUX.

Advertisement