Page 1

H

E M I K 2 0 U 1 A

8

26.–27.5.2018 Ruununtörmän satama, Oulujärvi

e l l a j a a s n e u a Suurimman h

1 p Yhteistulos Lowrance HDS 12 2 p Lowrance HDS 7 3 p Lowrance Hook 3

1 p Kosto-uistelu Lowrance Hook 9 2 p Lowrance Hook 7 3 p Lowrance Hook 5

1 p Tiura-uistelu Lowrance Hook 9 2 p Lowrance Hook 7 3 p Lowrance Hook 5

LUE LISÄÄ ILMOITTAUTUMISESTA FIRMAKISASTA JA LISÄTIETOA SISÄSIVUILTA


2

Hauki EM-2018

Tervetuloa Hauki EM-2018 uistelukilpailuun Ruununtörmälle Säräisniemeen www.oulujarvi.fi

Lehden julkaisija: Oulunseudun Vetouistelijat ry

Hauki EM-2018

Päätoimittaja: Kari Raatesalmi

KILPAILUN JOHTAJA: Juha Aitta puh. 040 516 8007

Sivunvalmistus: Nina Karjalainen Kajaanin Offsetpaino Oy Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, 2018

Hauki-EM 2018- vetouistelukilpailut järjestetään jälleen kaksipäiväisenä kilpailuna 26.27.5.2018 Säräisniemellä, Ruununtörmällä. Samalla viikonloppuna kisataan myös Kainuun vetouistelun Honda-Cupin 1. ja 2. osakilpailu. Cupissa on tänä vuonna kahdeksan osakilpailua. Ruununtörmä sijaitsee Säräisniemellä, noin 15 kilometriä Vaalan keskustasta Vuolijoelle päin, Oulujärven länsipäässä. Kilpailukeskuksesta aukeavatkin hienot näkymät Niskanselälle. Ravintolapalvelut ovat paikan päällä ensiluokkaiset ja paikallinen leipomo tarjoaa uunituoretta leipää ja leivonnaisia. Polttoainejakelua paikalla ei valitettavasti ole, mutta lyhyen matkan päästä Vaalasta sellainen löytyy. Kyseinen Oulujärven länsialue kuuluu Rokua Global Geopark -alueeseen, minkä myötä järven vetovoima kalastuksen lisäksi myös matkailu- ja retkeilykohteena on lisääntymään päin. Oulunjärven Niskanselällä sijaitseekin maan ainoa valtion ylläpitämä sisävesien retkeilyalue.

Viime talvena Oulujärven jäätilanne oli hyvin vaihteleva lumen määrästä johtuen. Jäät lähtevät kuitenkin ennusteen mukaan toukokuun puolenvälin paikkeilla, jolloin olosuhteet ovat vuoden takaiseen verrattuna jälleen normaalimmat. Toivon mukaan kelit ovat kilpailun aikana lämpimät ja vähätuuliset. Iloksemme, edellä mainittujen asioiden lisäksi, näyttää haukikanta edelleen lisääntyvän Oulujärvessä. Kilpailun saaliskalat myydään perinteisesti jatkojalostettavaksi sekä ihmisravinnoksi. Tästä saaduilla varoilla osallistutaan kalanistutukseen Oulujärvellä. Tervetuloa Ruununtörmälle viettämään tapahtumarikasta kalastusviikonloppua! Turvallista veneilyä ja kireitä siimoja kaikille toivottaen, Kilpailunjohtaja Juha Aitta Oulunseudun Vetouistelijat Ry. 0405168007

Hauki EM-2018 kilpailuun ilmoittautuminen LAUANTAIN JA SUNNUNTAIN OSALLISTUMISMAKSU n Yksi päivä 60 e/venekunta n Molemmat päivät 110 e/venekunta

Ennakkoilmoittautuminen 23.5. mennessä maksamalla osallistumismaksun Oulunseudun vetouistelijat ry:n tilille OP 574089-294544. Merkitse kipparin nimi ja yhteystiedot sekä mahdollinen joukkue. (Ilmoittautuminen paikan päällä +5e.)

YHTEYSHENKILÖT:

Jouni Laakkonen puh. 0400 300035 Kari Raatesalmi puh. 0400 684038 Juha Aitta puh. 040 516 8007

Tervetuloa kisaamaan!

Hauenuistelun EM-2018 säännöt 1§ Kilpailun nimi Kilpailun nimi on Hauenuistelun Euroopanmestaruuskilpailu 2018. 2§ Kilpailun järjestäjät Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimii Oulunseudun Vetouistelijat ry. Kilpailu- keskuksena toimii Vaalan Säräisniemen Ruununhelmi (vanha Happy Beach), ravintola ja sen edustalla sijaitseva satama. Molemmat kilpailupäivät kuuluvat erillisinä kilpailuina Kainuun Honda Cupiin. 3§ Mestaruudet Hauenuistelun Euroopanmestaruuden ratkaisee TIURA- ja KOSTO uistelujen saaliskalojen yhteispaino (kertoimineen). Tasatuloksessa ratkaisee suurimman hauen paino ja niiden ollessa yhtä suuret, voittajan ratkaisee arpa. Pääpalkinnot voittaa la-su aikana suurimman hauen saanut venekunta. Palkitaan la-su aikana saaduista suurista kaloista viisi (5) suurinta sunnuntain palkintojen jaossa. Palkitaan myös molempina päivinä viisi (5) parasta tulosta, sekä sunnuntaina kolme (3)parasta la-su yhteistulosta. 4§ Osallistumisoikeus Kilpailu on kaikille avoin. 5§ Osanottomaksu Osanottomaksu molemmilta päiviltä on 110 € / venekunta, sisältää 2 päivän harjoittelun (to-pe). Osanottomaksu yhdeltä päivältä 60 € / venekunta. Firmakilpailu 350€ / 4 henkilöä, joka sisältää myös kaikki normaalikilpailujen maksut ja buffetit. Ennakkoilmoittautuminen 23.5. mennessä maksamalla osallistumismaksun Oulunseudun vetouistelijat ry:n tilille OP FI8657408920094544. Kuitti mukaan!

6§ Kilpailuaika Kilpailuaika on lauantai 26.5.2018 klo 10.0018.00 ja sunnuntai 27.5.2018 klo 10.00-16.00. Kilpailun lopussa on 30 minuutin siirtymäaika. Vapaa lähtö kipparikokouksen jälkeen. Uistimia, plaanareita tai muita kalastukseen käytettäviä apuvälineitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista. Kilpailijoiden tulee olla lipuin merkityllä maalialueella ennen kilpailuajan päättymistä. Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa ennen kilpailun alkua. 7§ Kipparikokous Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa molempina kilpailupäivinä noin klo 9.00. Kipparikokous pidetään satamassa punnituspaikalla. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä. 8§ Kilpailukortti Kippareille annetaan kilpailukortti ja kilpailutunnukset ennen kilpailun alkamista. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti punnitusajan päätyttyä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen. Aiheettomista etsintätoimista on kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari korvausvelvollinen. 9§ Kilpailualue Niskanselkä, poislukien vaalan kurkku ja kaaresjärvi sekä Ärjänselkä jossa takarajana toukansalmi, poislukien kieltoalueet (kuivalampi ja kuuskanlahti). Kilpailijoille jaetaan kartta (löytyy Hauki EM lehdestä), johon on merkitty kilpailualue, kieltoalueet, punnituspaikka ja rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata

toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailun aikana kilpailuveneiden välinen minimietäisyys on 10 metriä. Ennen kilpailuajan päättymistä on venekunnan palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti. 10§ Pyyntitavat Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti kaksi (2) koukullista uistinta. Yhtäaikaa saa olla siis pyynnissä max. 20 viehettä. Pyyntivalmiita vapoja saa veneessä olla esillä kerrallaan kymmenen. Ylimääräisissä/varavavoissa ei saa olla valmiina vieheitä ja ne tulee sijoittaa erilleen pyynnissä olevista vavoista niin, että valvontaveneet eivät voi sekoittaa niitä pyynnissä oleviin vapoihin. Varavavan/vavat saa ottaa käyttöön vasta, kun pyynnissä ollut vapa/vavat on poistettu käytöstä ja viehe irroitettu niistä. Myös vaappujen virityskeppi lasketaan pyynnissä olevaksi vavaksi, kun viehettä uitetaan vedessä. Elävän ja kuolleen täyn/syötin käyttö kielletty. Plaanarikelkat on varustettava selkeästi lipuin. Liputtomat kelkat poistetaan valvojien toimesta. 11§ Kilpailukalat Kilpailukala on hauki. Hauen alamitta on 55 cm. Alle 54 cm kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailutuloksen hylkäämisen. Kolmen alle 55cm hauen tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailutuloksen hylkäämisen. Kaikki kalat tulee verestää välittömästi! Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista mittausta ja punnitusta. Kilpailija valitsee itse suurimman hauen punnitukseen. Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Saa-

lis on Oulunseudun Vetouistelijoiden omaisuutta. Kalat tulee säilyttää kilpailun ajan jäissä ja tuoda punnitukseen verestettyinä ja hyväkuntoisina. Sääntöjen vastaisesti säilytetyt tai käsitellyt kalat hylätään kilpailusta. Kilpailijan on itse huolehdittava ja valittava, mikä hauki osallistuu suurimmankalan kilpailuun. Molempien päivien suurin hauki palkitaan viidellä cup pisteellä. Kertoimet: Tasan tai yli 90cm hauilla pisteytyksessä kerroin kaksi (2). Käytännössä siis esimerkiksi 8kg hauki tuo kilpailijan tulokseen 16kg kalaa. Sunnuntaina kaikilla kaloilla kerroin puolitoista (1.5) = Koko sunnuntain tulos kerrotaan isojen kalojen kertoimineen puolellatoista, johon lisäämällä lauantain tulos, muodostaa kokonaiskilpailun tuloksen.

min. kuluessa tulosten nähtäville panosta. Protestiaika kilpailun järjestäjää kohtaan on 12 tuntia em. protestiajan alkamisesta. Protestimaksu on 50€ ja tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

12§ Punnitus Kalat punnitaan pyöreänä. Suurin hauki kilpailussa kala suolistetaan molempina päivinä kilpailunjärjestäjän toimesta ja punnitaan erikseen. Kalat on luovutettava ennen rantautumista, vain veneestä ja vain merkittyyn paikkaan, jossa on kyltti ”KALOJEN LUOVUTUS”. Kilpailijan on seurattava saaliin mukana punnitukseen.

18§ Vastuu Kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 18 vuotta täyttäneellä tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta veneliikennelain ja asetusten mukaisesti. Kilpailun järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

13§ Palkintojenjako Palkintojenjako alkaa aikaisintaan yhden tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä.

19§ Sanktiot Näitä sääntöjä rikkonut venekunta voidaan sulkea pois kilpailusta, mikäli rikkomus katsotaan tuomarineuvostossa törkeäksi.

14§ Tuomarineuvosto Järjestäjä nimeää kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Näistä yksi on kilpailuun osallistuvan veneen kippari. 15§ Protestit Protesti kilpailijoista, kilpailun kulkua, punnitusta ja tuloslaskentaa vastaan on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 30

16§ Valvonta Valvontaa suorittavat valvontaveneet ja rantautumispaikkojen ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Veneiden ja sumppujen tarkistus suoritetaan valvojien toimesta. 17§ Viestiliikenne Kilpailijoille jaetaan kilpailunjohtajan sekä valvontaveneiden puhelinnumerot. Yleinen kutsukanava La 6 on vain tärkeitä hätä- ym. kutsuja varten.

20§ Force Majeure Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa. 21§ Tallennukset Kilpailusta taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kalastusharrastusta edistävään toimintaan.


3

Hauki EM-2018

Hauki EM-FIRMAKISA 2018 LEGENDAARINEN HAUENUISTELUN EM-FIRMAKISA KÄYDÄÄN SUOMEN SUURIMMILLA JÄRVENSELILLÄ. Lähtöpaikkana on Ruununhelmi, Säräisniemi. Firmakisan säännöt ovat yksinkertaiset: Suurimman hauen saanut venekunta on voittaja. Firmakisaan osallistujat osallistuvat samalla muihinkin kilpailuihin.

Perinteikäs firmakisa kisaillaan lauantaina 26.5. upeissa Oulujärven maisemissa Ruokapuoli on organistoitu entiseen malliin. Juomapuoleen ei ole tullut muutoksia, eli juomaa riittää ja valikoima on runsas, niin kuin ennenkin.

jajoukkueelle yllätyspalkinto. Kisa ratkeaa lauantaina.

Viime vuoden kilpailun voitti Oledon Oy 5,8 kg:n hauella. Useampi yritys toi puntarille 5-8 kg:n kaloja, joten kilpailu muista sijoista oli tosi tasaista Toivotaan isoja kaloja tällekin vuodelle.

Toivomme lämpimämpiä ilmoja tälle vuodelle ja sopivia kelejä, että kilpailustamme tulisi kaikille hyviä kokemuksia kalastuksen parissa.

Tänä vuonnakin jaetaan kaikille osallistujille plakaati, kolmelle parhaalle pytyt ja voitta-

Toivomme runsasta osanottoa firmakisaan.

Kireitä siimoja kaikille. Jouni Laakkonen

Osallistumismaksu: 350 €/max. 4 hlöä Lisähenkilöt 50 €/hlö Osallistumismaksuun kuuluu: • Kalastusluvat harjoittelu/kilpailu • Kaikki kilpailut • Aamupala ravintolassa lauantaina tai sunnuntaina oman valinnan mukaan. • Lauantain ruokailun ja juomapuffet • Illan parhaat kalajutut

ILMOITTAUTUMINEN HAUKI EM-FIRMAKISAAN Ennakkoilmoittautumiset 23.5.2018 mennessä maksamalla osallistumismaksun Oulunseudun Vetouistelijat ry:n tilille OP 574089–294544. Merkitse joukkueen nimi, kipparin yhteystiedot ja miehistön lukumäärä. Tiedustelut: Jouni Laakkonen, puh. 0400 300 035

Firmakisan palkinnot: Voittajille on luvassa yllätyspalkintoja ja lisäksi kolme parasta saa yritykseensä komeat pokaalit. Kaikille osallistujajoukkueille annetaan upea plakaatti muistoksi osallistumisestaan Hauenuistelun EM-Firmakisaan. Kuva: Wolfram Desch

Arkkitehtisuunnittelua

Harri Peipinen 040-522 9005

www.sahkovaltti.fi

18.6.2014


4

Hauki EM-2018

Tulokset HAUKI EM-2017

Sij.

Nro

Kippari

Miehistö

Paikkakunta

Joukkue/Firma

Hauki

Hauki90

Hauki 2pv

Hauki90 2pv

Pisteet

1

13

Lukkari Jouni

Ahonen Jukka

Kajaani

76560

11810

43300

3870

176740

2

19

Reijonen Mika

Haaranen Ari, Saviaro Kari, Leinonen Matti

Rovaniemi

76140

14210

38680

0

162580

3

54

Lotvonen Jari

Lotvonen Mikko, Lotvonen Jaakko

Kempele

30850

9000

32400

14540

141070

4

11

Hujanen Seppo

Turpeinen Marko, Hast Mikko

Suonenjoki

17660

29450

21480

9410

137010

5

8

Kaikkonen Jouko

Kaikkonen Mar, Kaikkonen A, Kaikkonen Mat, Lapintaival E

Vuolijoki

32350

24860

22460

5000

130760

6

6

Tikkanen Harri

Koivikko Pasi, Lesonen Mikko, Piri Markku

Paltamo

28730

11860

23350

10880

120115

7

25

Junnila Juho

Halonen Tommi, Koukonen Saku, Vidgren Matias

Vuokatti

16560

5930

36670

11020

116485

8

43

Lång Matti

Virtanen Kari, Flink Keijo, Juutinen Tuomas

Kajaani

29450

9290

43840

0

113790

9

39

Virolainen Asko

Loikas Markku, Joensuu Ville, Pahankala arto

Myllymäki

3960

0

53350

9570

112695

10

41

Karppinen Asko

Moilanen Jukka, Ruotsalainen Tero

Kajaani

65710

5450

22780

0

110780

11

36

Raatesalmi Kari

Mäkelä Jari, Mikkola Jarmo

Oulu

30770

11510

37960

0

110730

12

1

Karjalainen Veikko

Karjalainen Aki, Juntunen Tuomas

Vaala

21620

10570

29100

4880

101050

13

56

Putkonen Ari

Putkonen Joonas, Putkonen Jesse, Myllynen Jesse

Iisalmi

28130

22790

6460

0

83400

14

53

Karjalainen Antti

Piipponen Timo, Immonen Samuli

Kajaani

18140

11820

17500

4760

82310

15

60

Niva Veli-Pekka

Heikkinen Ilkka, Hukkanen Lassi, Kämäräinen Pekka

Vieremä

45050

4480

9500

4080

80500.

16

55

Mannermaa Antti

Juntunen Jussi, Rautelin Mikko, Juntunen Hannu

Kajaani/Sotkamo

15640

0

27160

4260

691600

17

40

Lehtonen Antti

Tervakoski Jyrki

Haapavesi

5590

0

12020

14350

66670

18

57

Heikkinen Eero

Härkönen Juha

Paltamo

26690

0

24570

0

63545

19

45

Heikkinen Jukka

Varinen Arto, Airaksinen Matti

Kuopio

49670

0

9140

0

63380

20

58

Auno Jarkko

Kiuttu Mikko, Lämsä Atte

Oulu

40590

5140

8200

0

63170

21

18

Ojala Sakari

Ojala Markus

Oulu

36820

6290

8500

0

62150

22

3

Aitta Juha

Juntunen Anssi, Nykänen Raimo, Toivanen Konsta

Oulu

16450

7910

19850

0

62045

23

20

Kontio Mika

Ilkko Marko

Kajaani

35950

5210

8010

0

58385

24

30

Parviainen Janne

Turpeinen A, Kumpulainen U, Räsänen S, Vuorikoski M

Pieksämäki

40360

7000

2500

0

58110

25

14

Svenn Ari

Ketola Jussi, Saren Jani, Karppinen Markku

Orivesi

16450

10500

4280

4120

56230

26

10

Rautiainen Tommi

Rautiainen Sami, Annunen Jyri

Oulu

24840

0

18260

0

52230

27

12

Korhonen Pekka

Brown-Korhonen Päivi

Maaninka

14620

5650

17480

0

52140

28

29

Siilanen Timo

Tauriainen Juha, Siilanen Erja

Taivalkoski

27350

4380

7710

0

47675

29

62

Haataja Antti

Ristiniemi Harri, Ollikka Tomi, Moilanen Tuomas

Kajaani

38140

0

5920

0

47020

30

48

Sopanen Juha

Pihlajaniemi Mikko, Törnikoski Mika

Situn Oulu

33690

3890

3630

0

46915

31

47

Juhala Timo

Hautanen Mikko, Välkki Pekka

Seinäjoki

0

0

31150

0

46725

32

51

Lemmetti Mika

Kinnari Anssi, Eerikäinen Eero, Hietakangas Aleksanteri

Seinäjoki

24430

0

13200

0

44230

33

23

Leinonen Pekka

Lämsä Mikko, Karppinen Jarkko

Oulu/Vaala

14680

0

19660

0

44170

34

33

Väänänen Jussi

Kiiskinen Päivi

25870

0

11000

0

42370

35

22

Turunen Matti

Turunen Markku, Savolainen Martti

Iisalmi

25950

4860

0

0

35670

36

49

Laakkonen Joonas

Heikkinen Ilari, Raappana Eetu, Sonkamuotka Jami

Oulu

9050

0

17510

0

35315

37

32

Särkkä Mikko

Hytönen Lasse, Kangasniemi Niko

Keuruu

22710

0

8160

0

34950

38

31

Oilinki Tero

Mourujärvi Ari, Oilinki Ville

Utajärvi/Tyrnävä

0

0

4580

8150

31320

39

34

Lundström Erkki

Paso Tero, Paso Antero

Kempele

7670

5350

8450

0

31045

40

44

Piri Kari

Parviainen Antti, Piri Mari, Moilanen Joel

Oulu

4870

0

16880

0

30190

41

24

Tolonen Markku

Huurinainen Hannu

Kajaani

25450

0

3150

0

30175

42

46

Ruotsalainen Petri

Salakari Jari, Kyllönen Mika

Kajaani

21860

0

5380

0

29930

43

37

Ahopelto Harri

Ahopelto Raimo

Oulu

6840

4730

7160

0

27040

44

27

Petäjäkangas Ari

Luukkonen Petri, Ylilehto Matti, Pitkänen Jyrki

Oulu

16940

0

6590

0

26825

45

61

Ojala Jani

Laakko Janne

Oulu

5370

7600

2380

0

24140.

46

7

Aaltonen Topi

Rantanen Kare, Pohjoismäki Lauri, Altonen Jarmo

Lempäälä

23710

0

0

0

23710

47

35

Heikkinen Janne

Ohtonen Johannes, Heikkinen Jouni, Toivonen Juha

Sotkamo

14840

4250

0

0

23340.

48

16

Huhta Vesa

Kenttälä Petri, Nyman Jukka

Pudasjärvi

4760

7050

2750

0

22985

49

26

Tiikkaja Jorma

Tiikkaja Tomi, Väisänen Jussi, Vidgren Marko

Kajaani

6080

0

9910

0

20945

50

28

Alatalo Teuvo

Mustonen Pekka, Mikkola Reijo, Kallio Juha

Oulu

5750

5220

0

19330

51

4

Tervo Sami

Oikarinen Mikko, Tervo Toni

Kajaani

6300

0

8220

0

18630

52

5

Pyy Petri

Järvelä Hannu, Hookana Vesa

Raahe

3860

6790

0

0

17440

53

50

Niva Janne

Lehtosaari Sami, Niva Juho, Kela Juuso

Oulu

5900

0

5550

0

14225

54

38

Vartiainen Teemu

Jokela Jussi, Rytkönen Juuso

Kuopio

9100

0

0

0

9100

55

17

Tenhunen Teemu

Kukkonen Tiina, Rasa Aku-Pekka

Keitele

8850

0

0

0

8850

1650

0

0

0

1650

Kalamania Oy

Betroc Oy

Tullin Pultti

Helsingin LVIHuolto Oy

0

56

52

Laakkonen Jouni

Koivisto Janne, Hassinen Marko

Oulu

57

59

Ohtonen Marko

Korhonen Ismo

Vuolijoki

0

0

0

0

0

58

9

Kostamo Jari

Oikarinen Marko

Raahe

0

0

0

0

0

59

15

Iloviita Pasi

Laurila Markku

0

0

0

0

0

60

42

Stenius Metrsi

Salo Veli, Kokko Antti-Tapio

0

0

0

0

0

61

21

Repo Pekka

Luukkainen Pentti, Saari Johannes

Oulu Pudasjärvi, Saaristo, Oulu Muhos/Liperi

0

0

0

0

0

62

2

Holmi Jarkko

Kanerva Joni, Kanerva Jani

Ylikiiminki

0

0

0

0

0


5

Hauki EM-2018

Sijoitus Nro.

Kippari

Varakippari, miehistö

Tulokset HAUKI EM-2016 Paikkakunta

Joukkue

Suurin hauki 1. päivä hauki g

2. päivä hauki g

Hauki-EM yhteensä g

1.

16

Kauppinen Pauli

Tarvainen Aleksi, Paananen Juha-Matti

Kannonkoski

0

87500

44310

153965

2.

37

Noponen Pekka

Kuukasjärvi Olli, Juntunen Ari-Pekka

Kärsämäki

0

109010

23500

144260

3.

13

Reijonen Mika

Haaranen Ari, Leinonen Matti, Saviaro Kari

Rovaniemi

6220

34060

64170

130315

4.

39

Lukkari Jouni

Karjalainen Niko

Kajaani/Kuopio

5.

41

Remes Kari

Koivu Matti, Leskinen Eero

Oulu

6.

21

Korhonen Pekka

Bruun-Korhonen Päivi

Maaninka

7.

33

Sillanpää Juha

Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari

Veteli

8.

58

Korhonen Niko

Vihtalahti Jori

Viitasaari

9

6

Rautiainen Tommi

Rautiainen Sami, Annunen Jyri

Oulu

10.

55

Heikkinen Juha

Varinen Arto, Airaksinen Matti

Kuopio

Oledon Oy

0

100660

15850

124435

5800

63550

37460

119740

0

45960

47110

116625

0

72140

27790

113825

9180

43430

45590

111815

5660

57420

34790

109605

0

79470

18590

107355

2. päivä hauki g

Hauki-EM yhteensä g

Tulokset HAUKI EM-2015

Sijoitus Nro.

Kippari

Varakippari, miehistö

Paikkakunta

Joukkue

Suurin hauki 1. päivä hauki g

1.

64

Aaltonen Topi

Korhonen M, Holma H, Hirvonen T

Lempäälä/Savo

0

96360

36340

132700

2.

35

Sorjonen Mika

Tarvainen A, Kauppinen A, Kinnunen J

Joensuu

0

72680

45130

117810

3.

19

Svenn Ari

Kurttila Heikki

Orivesi

0

83670

27630

111300

4.

62

Saastamoinen Jukka Juntunen Ari-Pekka, Kuukasjärvi Olli

Helsinki

0

67720

33060

100780

5.

71

Korhonen Niko

Mutanen Juha, Saastamoinen Jukka

Viitasaari

0

61650

34650

96300

6.

3

Parviainen Janne

Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari

Pieksämäki

0

49870

44430

94300

7.

15

Mustaparta Pasi

Nykänen R, Hyvärinen J, Tähtinen J

Pyhäjärvi

8.

34

Remes Kari

Koivikko Pasi, Veteläinen Mika

Oulu

9

17

Reijonen Mika

Arnberg Tuomas, Isoviita Henri

Rovaniemi

10.

75

Juhala Timo

Reijonen Mika, Vaara Markku, Leinonen Matti

Seinäjoki

Sijoitus

Nro.

Kippari

Varakippari, miehistö

1.

25

Kalliomäki Jarkko

Paavola Kalle, Heininen Juha, Pikku-Jussi

Tampere

2.

35

Tiltti Tommi

Veteläinen Mika, Ahonen Jukka, Salmela Jarno

Oulu

3.

53

Tolonen Markku

Huurinainen H., Halonen P., Väisänen E.

Kajaani

Kalaxi Fishing Team Sähkö-Arktia Oy

0

79290

12970

92260

9350

68390

19540

87930

0

53100

32840

85940

7580

50600

31970

82570

Tulokset HAUKI EM-2014 Paikkakunta

Joukkue/Firma

Tiura Fishing Team

0

142630

128890

271520

0

126470

98380

224850

0

136520

70780

207300

4.

47

Nyyssönen Heikki Koukonen S, Manninen M, Härkönen T, Suomala S Pieksämäki

0

130100

74840

204940

5.

82

Sillanpää Juha

Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari

Veteli

0

98010

104130

202140

6.

52

Matala Veijo

Kurttila Heikki, Rajanen Eero

Kemi

0

120670

63300

183970

7.

45

Vatanen Kimmo

Lehikoinen P., Sotikov J., Huurinainen M.

Vieremä

8.

11

Ronko Arto

Kortelahti Ari

Mänttä

9.

43

Kolu Harri

Antonen Juuso, Lällä Ari-Pekka, Haukipää Jouko Nokia

10.

60

Romppainen Timo Seppä Risto, Paroni

2013

nro 51 71 21 36 72 37 46 1 12 30

Kippari Pahankala Arto Kauppinen Pauli Matala Veijo Noponen Pekka Mutanen Ville Sillanpää Juha Remes Kari Tiltti Tommi Niskanen Juha Haaranen Ari

Varakippari, miehistö Paikkakunta Joensuu, Hannuksela, Keskinen Ähtäri Tarvainen, Kauppinen, Kinnun Kannonkoski Kurttila Heikki Kemi Juntunen, Kuukasjärvi Kärsämäki Mutanen, Saastamoinen Joensuu Sillanpää, Sillanpää Veteli Nykänen, Hyvärinen, Tähtinen Oulu Koivikko, Veteläinen Oulu Arnberg, Isoviita Viitasaari Reijonen, Vaara, Leinonen Rovaniemi

Kaikki yht. 181910 176520 169390 166760 162340 158840 155940 151970 149040 141520

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nro 94 51 55 65 106 83 10 90 86 18

Kippari Kalliomäki Jarkko Sillanpää Juha Noponen Pekka Kauppinen Pauli Riipinen Juha Hannuksela Sami Käsmä Aki Mutanen Ville Korhonen Niko Hujanen Seppo

Varakippari, miehistö Kangasniemi, Kalliomäki, Hei Sillanpää A, Sillanpää S Kuukasjärvi Olli Tarvainen A, Kananen R Nyyssönen, Kaukonen, Manni Joensuu, Keskinen, Pahankala, Nissi M, Käsmä E, Kynsijärvi J Mutanen J, Saastamoinen J Korhonen Pekka Hast Mikko, Kanninen Seppo

Kaikki yht. 134400 121930 119350 117920 117850 104500 101230 99690 96920 93820

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nro 42 136 6 58 44 61 69 100 31 39

Kippari Litmanen Lasse Paavola Kalle Jussila Leo Riipinen Juha Sillanpä Juha Tikkanen Harri Aitta Juha Virolainen Asko Turpeinen Marko Tolonen Harri

Varakippari, miehistö Paikkakunta Pisteet yht. Nykyri Juha, Jääskeläinen Simo Joensuu 214710 Kangasniemi, Heininen, Kalliomäki Kyröskoski 203010 Harju J, Koskinen T, Koskinen T Yli-Ii 174210 Koukonen, Manninen, Nyyssönen Pieksämäki 161130 Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Veteli 156190 Ahonen J, Lundström E Paltamo 139350 Veteläinen M, Juntunen A Oulu 135810 Loikas M, Humalamäki P Myllymäki 135400 Hujanen S, Hujanen R, Turpeinen Suonenjoki 133320 Jurvanen Jouni, Räihä Timo Lohja 130650

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10.

nro 78 69 83 114 36 46 79 74 70 141

Kippari Kalliomäki Jarkko Matala Veijo Sillanpää Juha Mäkinen Mauno Korhonen Niko Moilanen Teuvo Tuominen Kari Airaksinen Matti Välkki Pekka Nykyri Juha

Varakippari, miehistö Paikkakunta Kg yht. Paavola, Kangasniemi, Heininen Tampere 150750 Kurttila H, Tervaharju T Kemi 143060 Sillanpää S, Sillanpää A Veteli 143050 Vuori V, Nuotio J, Tuomivaara J Nokia 139340 Korhonen Pekka Viitasaari 137340 Moilanen Maija Inari 136630 Säynäjäkangas P, Tuominen J Rovaniemi 131550 Airaksinen Antti Iisalmi 131340 Ruuskanen M, Saarikko I Lempäälä 128490 Jääskeläinen Simo Joensuu 127380

2011

2010

Tiura Fishing Team

Iisalmi

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10.

2012

Tiura Fishing Team

Suurin hauki 1. päivä hauki g 2. päivä hauki g Hauki-EM yhteensä g

Paikkakunta Nokia Veteli Kärsämäki Kannonkoski Pieksämäki Ähtäri Tornio Joensuu Viitasaari Suonenjoki

2009

0

87720

87370

175090

0

95460

64630

160090

0

65560

92810

158370

0

81610

75760

157370

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nro 67 83 38 68 13 28 57 62 73 81

Kippari Mäkinen Mauno Välkki Pekka Sillanpää Juha Lukkari Jouni Rissanen Ville Pääaho Esa Leinonen Jorma Airaksinen Matti Seppänen Esa-Matti Raatesalmi Kari

Varakippari, miehistö Paikkakunta Vuori V, Nuotio J, Tuomivaara Nokia Ruuskanen Marko, Kolu Harri Lempäälä Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Veteli Korhonen Kimmo Kajaani Karjalainen N, Karjalainen T Kuopio Kestilä Kari, Kuotesaho Mikko Kajaani Oksanen Vesa Paltamo Airaksinen Autti Iisalmi Tikkanen H, Sorvisto M Kajaani Tiltti T, Liedes J, Niemi E Oulu

Hauki-EM yht. 200300 169710 153600 134750 121200 118150 115070 107510 105100 101470

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nro 25 65 56 11 41 47 1 55 30 12

Kippari Saviaro Kari Kuotesaho Mikko Kostamo Jari Remes Kari Tiitto Jouko Ritanen Timo Väänänen Jussi Hopia Kari Puranen Asko Ahmasalo Tomi

Varakippari, miehistö Paikkakunta Reijonen Mika, Kestilä Olavi Rovaniemi Nikula, Gråding, Pukari Oulunsalo Aho Arska, Ristiharju Mika Jääli Remes, Leskinen, Nykänen Oulu Kronqvist Tuomo Haapajärvi Karppanen Tapio Äänekoski Lampinen Jussi, Sorri Lassi Kuopio Koivisto M, Eskelinen T Tornio Paananen J-M, Mertanen Timo Kannonkoski Seppänen P, Haapanen H Rovaniemi

Hauki-EM yht. 109480 101900 100640 97680 86500 79620 79380 78320 77720 77320

Sija 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nro 5 80 92 40 36 14 20 34 118 21

Kippari Tikkanen Harri Väänänen Jussi Eklund Ari Kemppainen Petri Tuominen Kari Kostamo Jari Aitokallio Seppo Vuori Ville Seppä Risto Leinonen Jorma

Varakippari, miehistö Paikkakunta Seppänen E-M, Sorvisto Marko Paltamo Lampinen Jussi, Sorri Lassi Kuopio Kukkola Juha, Moilanen Juha Oulu Turpeinen A, Kosamo S Muhos Säynäjäkangas, Tuominen, Tuominen Rovaniemi Reijonen Mika Kiiminki Raina Jari, Arvola Janne Tampere Nuotio Jari, Mäkinen Mauno Valkeakoski Seppä Seppo, Seppä Manu Muhos Oksanen Vesa Paltamo

Hauki-EM yht. 145960 134970 128300 114180 111700 111660 111440 111400 108700 102660

Sija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nro 60 27 96 46 25 26 72 84 81 47

Kippari NuotioJari Karjalainen Leo Lukkari Jouni Aittokallio Seppo Siilanen Timo Hassinen Petteri Väänänen Eetu Leinonen Jorma Raatesalmi Kari Kostamo Jari

Varakippari, miehistö Paikkakunta Hauki-EM yht. Vuori Ville, Mäkinen Mauno Valkeakoski 220820 Hujanen S, Turpeinen M Alahärmä 157540 Korhonen Kimmo Kajaani 144960 Raina Jari, Arvola Janne Tampere 138860 Ahonen Markku ja Mikko Taivalkoski 119940 Rissanen Ville, Karjalainen Niko Kuopio 118880 Väänänen, Lampinen, Luhtamaa Kuopio 116800 Oksanen Vesa Paltamo 112680 Tiltti Tommi, Liedes, Nevalainen Oulu 107500 Heikkilä Matti, Ristiharju Mika Kiiminki 102220

2008

2007

2006


6

Hauki EM-2018

HOTELLI-RAVINTOLA SIITARI Vaalantie 12, 91700 Vaala Puh.(08) 563 9000 www.siitari.fi KELLOLAMMEN LEIPOMO & KAHVILA Järvikyläntie 1, 91700 Vaala. Puh. 050 448 8481 www.leipomokahvila.fi PIZZERIA FINLANDIANO Asematie 1, 91700 Vaala. Puh. (08) 331 711 KASSU HALONEN TAIDETALO Taidenäyttelyt, konsertit, kahvila-ravintola, juhlapalvelu Kivarinperäntie 24, 88340 Manamansalo Puh. 040 709 6157 sites.google.com/site/kassuhalonentaidetalo/home LOMAKYLÄ KULTAHIEKAT Manamansalontie 3881, 88340 Manamansalo Puh. 040 709 6157, www.kultahiekat.com MANAMANSALON LEIRINTÄALUE Leirintäalue, virkistyskalastusalue ja opastuskeskus Teeriniementie 156, 88340 Manamansalo Puh. (08) 874 138 www.manamansalo.fi MANAMANSALON PORTTI Kauppa, ravintola, caravanalue, lomakylä Manamansalontie 3187, 88340 Manamansalo Puh. 0400 941 269, www.manamansalonportti.fi OULUJÄRVEN LOMAKYLÄ Leirintäalue Vuolijoentie 891, 91760 Säräisniemi Puh. 040 501 1439 www.oulujarvenlomakyla.fi RUUNUNHELMI Leipomo, maisemaravintola, caravanalue Ruununtörmäntie 1,91760 Säräisniemi Puh. (08) 810 7700, www.ruununhelmi.fi SUVIRANTA Retkeilymaja ja leirikeskus. Aittoniementie 225, 91760 Säräisniemi. Puh. 050 463 0994, www.oulujarvenmajoitus.fi/ KOLME AITTAA Maaseutumatkailua, kokoukset, savusauna Salmenrannantie 103, 91760 Säräisniemi (Salmenranta) Puh. 044 3023839, www.kolmeaittaa.fi TAIKALOORA Mökkimajoitus, maisemasauna, B&B ja lahjatavaramyymälä Haminatie 4, 91700 Vaala Puh. 050 587 0814, www.taikaloora.fi KAHVILA-RAVINTOLA IHME Kotiruokaa paikallisista raaka-aineista Kajaanintie 1184, 91740 Jaalanka Puh. (08) 810 9262

UPEAT TONTIT OULUJÄRVELTÄ

www.vaala.fi

Virkisty vesillä ja rannoilla! LISÄTIETOJA:

www.vaala.fi www.oulujarvenmelojat.com www.oulujarvi.fi www.kainuu.fi/ulkoilukartta www.rokuageopark.fi


7

Hauki EM-2018

Vaala - vapaa-ajan paratiisi Tervetuloa Vaalaan! Silmä lepää Oulujärven aalloilla. Olisiko tämä sinunkin mielenmaisemasi? Vaalaan voi tulla asumaan, mökkeilemään, kalastamaan tai viettämään muuten vapaaaikaa Oulujärven rantamaisemiin. Vaalassa voit nauttia puhtaasta luonnosta kaikkina vuodenaikoina. Oulujärven rannaton ulappa on ainutlaatuinen kokemus sekä kesällä että talvella. Vesistöt ovat Vaalalle tunnusomainen piirre. Yksi helmistä on Oulujärvi - Suomen neljänneksi suurin järvi, jonka alasta lähes puolet sijaitsee Vaalan alueella. Myös Oulujoki saa alkunsa Vaalasta. Isojen vesistöjen lisäksi alueelta löytyy lukuisia pienempiä järviä ja lampia. Tunnusomaisia piirteitä Vaalan luonnolle ovat myös Manamansalon saaren ja Säräisniemen pitkät hiekkarannat, Rokuan ja Manamansalon harjuvyöhykkeen jäkäläkankaat sekä laajat suoalueet, joista suuri osa kuuluu soidensuojelualueisiin. Maisemat ympärilläsi ovat jääkauden muokkaamia. Vaala onkin osa Suomen ensimmäistä Unescon nimeämää Geoparkaluetta, Rokua Geoparkia.

Oulujärvi ja sen sivuvedet tarjoavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen kalastukseen ja suurin osa Niskanselän vesistä on valtion hallinnassa. Pyydyskalastus onnistuu Metsähallituksen luvalla ”5006 Oulujärvi ja ympäristö”. Lupa-alueeseen kuuluu yli 42 500 hehtaaria vesiä Oulujärvessä ja lähialueiden pienemmillä järvillä. http://www.eraluvat. fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/pyydyslupa/ alueet/oulujarvi-ja-ympa-

Oulujärven Niskanselällä on myös maamme ainoa sisävesistöön perustettu valtion retkeilyalue. Kalasta Oulujärvellä kesät talvet Jos kalastus on sinun juttusi, Vaala on sinun paikkasi! Vaalassa voit kalastaa ympäri vuoden: pilkkijät, verkkokalastajat ja nuottaporukat viihtyvät talvisella Oulujärvellä ja kesällä saapuvat vetouistelijat matkojenkin takaa narraamaan haukia, taimenia ja kuhaa. Koko sulanvedenkauden Oulujärvellä viihtyvät vetouistelijat vakuuttavatkin, että järvi on Suomen paras vetouistelujärvi. Kesämökkeilijät, kotitarvekalastajat ja ammattikalastajat viihtyvät Oulujärvellä rinta rinnan. Kaikille on tilaa, eikä tyypillinen kalamiehen kateus vaivaa, vaan kalastajia toivotaan lisää. Venesatamia ja vesillelaskupaikkoja, joista on helppo laskea vene vesille, on Vaalassa useita. Oulujärven retkeilyalueella viihtyvät myös retkiveneilijät ja melojat. Vaalan Sahanrannassa, Oulujoen uiton vanhassa miljöössä toimii Oulujärven melontakeskus, jossa voi tutustua järvimelontaan. Asu tai mökkeile mukavasti ympäri vuoden Vaalassa asut mukavasti lähellä luontoa ja arki sujuu. Kunnasta löytyvät kaikki peruspalvelut: terveydenhuolto, lasten päi-

risto.html Viehekalastukseen Oulujärvellä soveltuu parhaiten Oulujärven kalastusalueen myymä edullinen viehelupa, jolla voi uistella valtion omistamilla alueilla jopa 10 vavalla. http://www.kalallakainuussa.fi/kalapaikat/ jarvikalastus/oulujarvi Viehekalastukseen yhdellä vavalla riittää valtion kalastonhoitomaksu. Maksun lunastat helpoiten Eräluvat -verkkokaupasta tai Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424. Onkimiseen ja pilkkimiseen ei lupia tarvita! Manamansalon kirkasvetisten lampien kalas-

vähoito, peruskoulu, lukio, kirjasto, kansalaisopisto sekä liikuntapaikkoja niin sisä- kuin ulkoliikuntaan. Monipuoliset vähittäiskaupan palvelut takaavat, että lähes kaikki tarpeellinen löytyy omalta kylältä. Asuntotontteja Oulujärven tuntumasta on tarjolla Vaalan Sahanrannassa, Säräisniemellä ja Kankarin Koivuniemellä. Asunto- ja vapaa-ajankäyttöön sopivia tontteja löytyy Säräisniemen Ruununtörmällä ja Manamansalon Martinlahdessa. Kunnalla on myös yli 300 vuokra-asuntoa. Vaalassa on noin 1 700 vapaa-ajanasuntoa. Kunnan väkiluku moninkertaistuu kesäisin, kun mökkiläiset saapuvat viettämään lomaansa. Vapaaajan asunnosta on tullut monelle kakkosasunto, jossa tehdään etätyötä ja vietetään aikaa ympäri vuoden. Moni löytää Vaalasta myös viihtyisän eläkepäivien

toa hoidetaan säännöllisin istutuksin. Saaliiksi voi saada kirjolohta, taimenta, siikaa tai harjusta. Luvat Metsähallituksen vapakalastusalueelle ”5571 Manamansalo”: http://www.eraluvat.fi/ kalastus/kalastusmaksutja-luvat/vapalupa/alueet/ manamansalo.html Koskikalastaja löytää Vaalasta mielenkiintoisen, erämaisen kohteen Kutujoelta. Kutujoen kalastusyhtymän ylläpitämän kohteen lisätiedot löytyy täältä: http://www.kalallakainuussa.fi/en/node/89 Muuta infoa: http://www. kalallakainuussa.fi/niskanselka

asuinpaikan. Uudet asukkaat ja mökkiläiset toivotetaan ilomielin tervetulleeksi Vaalaan ja mukaan aktiiviseen yhdistys- ja harrastustoimintaan. Löydä Vaalan aarteet, kulttuuri ja nähtävyydet Myös lomalla kannattaa suunnata Vaalaan, olit sitten reissussa yksin, ystävien tai perheen kanssa. Oulujärven tienoilta löytyy monia mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Yksi helmistä on Oulujokivarressa sijaitseva historiallinen Lamminaho talo, joka on avoinna yleisölle kesäaikana. Entiset koulut on kunnostettu kulttuurikohteiksi: Kassu Halonen Taidetalo Manamansalossa ja Kankarin taidehuvila toimivat kesäisin taidegallerioina. Manamansalon saaressa on Kainuun ensimmäisen kirkon muisto-

merkki sekä 2,7 miljardia vuotta vanha peruskallio Kiloniemen tien varressa. Vaala on hyvä paikka myös lyhemmille pysähtymisille – poikkea vaikka uimatauolle ja virkistäytymään pitkille hiekkarannoille. Vaalan Sahanrannassa on kioski ja ilmainen lämmittelysauna kaikkien vapaassa käytössä. Myös Manamansalon Martinlahdessa on mukava uimaranta Jättiläisen leikkipuistoineen. Erilaisia majoituspaikkoja on Vaalassa iloinen kirjo. Vaalan keskustassa on Hotelli Siitari ravintoloineen. Manamansalon saarella on mökkejä ja asuntovaunupaikkoja Manamansalon leirintäalueella ja Kultahiekkojen lomakylässä sekä Martinlahdessa. Säräisniemellä majoituspalveluja tarjoavat Oulujärven lomakylä, Suvirannan leirikeskus sekä Oulujärven vapaa-aikakeskus, joka on erityisesti karavaanareiden suosiossa. Pienempiä, viihtyisiä majoitusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Taikaloora Vaalan keskustassa ja Kolme Aittaa Salmenrannalla. Luonnon rauhaa ja tapahtumia - jokaiselle jotakin Vaalan kesässä voit nauttia rikkumattomasta luonnonrauhasta tai vaihtoehtoisesti upeasta kirjosta mielenkiintoisia tapahtumia – ihan oman mielesi mukaan! Heinäkuun toisella viikolla Vaalassa vietetään koko kunnan yhteistä Aarre-tapahtumaviikkoa,

Muutama maistiainen Vaalan kesästä 2018: v 16.–17.6. Vaalasta Vesille –retkimelontaviikonloppu v 6.–14.7. ”AARRE” – tapahtumaviikko v 30.6.–1.7. Gneissi Rock v 6.–8.7. Vaala Beach Volley SM 2018 ja Sahanrannan rantatapahtuma v 7.7. Asfalttisprint, Ruununhelmi v 13.–14.7. Bussikaljapäivät Vaalassa v 21.7. Oodi Oulujärvelle –konsertti, Kolme Aittaa, Salmenranta v 28.7. Lamminahon perinnepäivä v 26.–27.8. Vaala–päivät Lisätietoa palveluista ja tapahtumista: Vaalan kunta www.vaala.fi

jonka aloittaa Sahanrannan Beach volleyn SM-osakilpailu ja päättää hauska vanhojen bussien kokoontuminen Bussikaljapäivät kirppareineen. Näistä ja muista upeista tapahtumista löydät tarkemmat tiedot Vaalan tapa htuma ka lenterista: www.vaala.fi / tapahtumakalenteri Tervetuloa virkistymään, viihtymään ja viipymään Vaalassa!


8

Hauki EM-2018

Oulujoen jylhimmät jylhimmät maisemat. Oulujoen maisemat. Luontainen taimenkanta ja paljon kirjolohta. Luontainen taimenkanta ja paljon kirjolohta. Oulusta 35 km, bussillakin pääsee. Oulusta 35 km, bussillakin pääsee. Myös esteettömiä kalapaikkoja. Kauden avajaiset LohtaLeipää Montassa 20.5. Myös esteettömiä kalapaikkoja. Janne Pekkala isännöi. Kauden avajaiset Montassa 26.5.

Kalastus Muhoksella

www.muhos.fi


9

Hauki EM-2018

Ruununhelmi toivottaa kaikki Hauki-EM kilpailijat tervetulleeksi kisakeskukseen 26.–27.5.2018! Oulujärven vapaa-aikakeskus, Perheyhtiö Paakkarit Oy, on toiminut tänä vuonna 12 vuotta. Vuonna 2006 Paakkarin perhe kävi katsomassa tyhjillään ollutta entistä Happy Beach kiinteistöä. Hetken mietittyään Paakkarin perhe osti kiinteistön Hartela Forumilta lokakuussa 2006. Samalla Vaalan kunta osti alueen sataman, vaunualueen ja alueelta tontteja. Paikalla on ollut vuosien saatossa monenlaista yrittäjää, mutta kukaan ei pystynyt kauaa toimimaan. Oulujärven vapaa-aikakeskus sai myös nimen Ruununhelmi, jolla haluttiin puhdistaa entisen nimen mainetta. Totuus on se, että edelleen kaikki puhuvat Happy Beachista ja varmaan aina tulevat tekemäänkin niin. Tällä hetkellä toimitamme leipomotuotteita Vaalan alueelle, Utajärvelle, Muhokselle ja Oulun alueelle. Ruununhelmestä saa joka päivä tuoreet leipomotuotteet, myös viikonloppuisin. Järjestämme tiloissamme myös erilaisia juhlia, kokouksia ja tapahtumia. Pikku hiljaa vaunualue on kasvanut asiakkaiden suosiossa. Alueella on 100 vaunua talvella ja kesällä 140 vaunua. Alue on myös valittu vuoden caravan alu-

eeksi vuonna 2012. Rannassa on vaunupaikkoja myös kesäaikana karavaanareille. Alueella järjestetään joka vuosi paljon caravaanareiden treffejä ja kokoontumisia. Myös asfalttisprintti on ollut alueella jo 20 vuoden ajan, ja se tuo rallikansaa ympäri Suomen. Tänä vuonna rallit järjestetään la 7.7. Oulujärvi Cruising harrasteajoneuvotapahtuma on löytänyt paikkansa Oulujärven rannalta, tapahtuma järjestetään tulevana kesänä jo 11. kerran. Oulujärvi ja Ruununtörmä tarjoaa erilaisiin tapahtumiin mahtavat puitteet järjestää erilaisia tapahtumia. Ruununhelmessä on viikonloppuisin karaokea, sekä Suomen huippuartisteja. Pyrimme ottamaan tapahtumakohtaisesti asiakaskuntaan sopivia esiintyjiä. Hauki-EM -kisat ovat jälleen tänä vuonna Ruununtörmällä. Ruununtörmän satama on suosittu veneilijöiden keskuudessa. Satama-alueella on toista sataa venettä kesäaikana. Vieraspaikat ovat kesällä erittäin kysyttyjä. Tervetuloa kaikki Hauki-EM -kisoihin. Kireitä siimoja.

Ruununhelmen väki

Kisakeskus palvelee seuraavasti koko viikonlopun: pe klo 9–03 la klo 7–03 su klo 7–20 Aamupala tarjolla la ja su klo 7–10 hinta 7€ Lounasta tarjolla la klo 12–20 ja su klo 12–19 hinta 12€ Pe 25.5 klo 21–03 ravintolassa 80 ja 90 ilta. La 26.5 klo 21–03 ravintolassa karaoke.

Rantakioski palvelee seuraavasti: la 26.5 klo 8–12 ja 16–19 su 27.5 klo 8–11 ja 17–19


12 10

Hauki EM-2012 Hauki EM-2013

10

Hauki EM-2018

NISKANSELKÄ

KARTAT:

Muotoilutoimisto SimoSimo Yli-Lonttinen on piirtänyt alunperin Oulujärven kalapaikkaoppaaseen. Muotoilutoimisto Yli-Lonttinen on kartat piirtänyt kartat alunperin Oulujärven kalapaikkaoppaaseen. Simon tavoittaa jokopuhelinnumerosta puhelinnumerosta 08 050 – 614585 1141 tai sähköpostilla: simo.yli-lonttinen@pp.inet.fi Simon tavoittaa 9459. www.ekokosket.fi

Kilpailualueen raja

Hauki EM-2018 EM-2012 Hauki EM-2013 A T S A PAR E L L E hAu

KOSTO XL


13 11 11

Hauki EM-2012 EM-2013 Hauki EM-2018

ÄRJÄNSELKÄ Mustat alueet eivät ole kilpailualuetta

Hauki EM-2018 EM-2012 EM-2013

ErälEHdEn tEstivoittaja

vEntti-vaappu Kari Raatesalmi 0400 684 038


12

Hauki EM-2018

Bluefin tunan kalastusta Kanariansaarilla Huhti–kesäkuussa on mahdollista saada tonnikalojen kuningas Kanariansaarilta.

Helpoiten kipparit ja veneet löytyvät Puerto Ricosta. Parasta venettä/kipparia on tietenkin vaikea nimetä, mutta jos Cavalieriin pääsee, niin mahdollisuudet päästä väsytyspenkkiin ovat olleet viime vuosien parhaat. Veneen voi varata kokonaan itselleen tai seurueelleen. Toinen vaihtoehto on varata osuus/osuuksia veneen vavoista. Kustannukset ovat koko paatista luokkaa 600 euroa/6 tuntia tai n. 70 euroa 1/10 osuus vavoista 6 h retki. Veneen/ osuuden voi varata satamasta olevilta ”luukuttajilta” tai netin kautta. Varmempi on tietenkin varata netin kautta ajoissa ennen lomamatkaa. Itse kalastus on kuin lohenpyyntiä eli tärpin odottelua. Suurimpana eroina on vauhti, joka on n. 14 kilometriä tunnissa ja vavat ja kelat joihin mahtuu n. 10001200 metriä 1,2 mm monofiilisiimaa. Itse tärppi on kuin pikajuna ottaisi vastapalloon. Väsytysvuorossa oleva kalastaja istutetaan penkkiin ja vapa annetaan kalastajalle ja laitetaan valjailla kiinni kalastajaan, eli kalas-


13

Hauki EM-2018

taja ei ole kiinni penkissä. Tämän jälkeen alkaa väsyttäminen joka kestää 200 kg kalalla noin 2 tuntia ja 300 kg kalalla sitten pitempään, eikä tämä ole mitään kevyttä hommaa, vaan vaan kalan kanssa pitää vääntää täysillä. Mailmanennätys on yli 600 kg ja se on saatu Nova Scotiasta, matalasta vedestä. Kanarian saarilla on myös todellisia jättejä, niiden ylös saaminen on lähes mahdotonta syvien vesien vuoksi, sillä Bluefin tuna voi sukeltaa jopa 2000 metrin syvyyteen, jolloin siimat paukkuu poikki. Tässä vielä kertomus omasta kalareissusta kanarialla: Varasimme Eilan kanssa paikat etukäteen kahdeksi päiväksi Cavalierille, hintaa tuli kahdelle päivälle yhteensä 280 euroa. Veneeseen päästyämme kippari jakoi/arpoi numeroidut vavat tulijoiden kesken. Ensimmäisenä päivänä onni suosi hollantilaista vanhempaa miestä, jolla oli kymmenien vuosien kokemus avomerikalastuksesta. Parin tunnin kuluttua oli väsyttäjä puhki, jonka jälkeen kippari auttoi miestä vavasta nostamalla. Onneksi kala saatiin veneen viereen ja vaappu irroitettiin kalasta. Kipparin arvio kalan painosta oli 240-260 kg. Jo pelkän

väsytyksen katsominen oli niin raskaan näköistä hommaa, että se pani mietteliääksi kuin siinä äijän käy, jos itse joutuu/pääsee penkkiin. Toisena päivänä pääsin sitten tositoimiin. Sanoin Eilalle, että ei varmaan ota mun vapaan, kun seisoimme Eilan kanssa takakannella. No niinhän siinä kävi, että saman tien alkoi räikkä huuta-

maan ja se oli mun vapa!! Ei muuta ku äijä penkkiin. Muut vavat ylös ja lukot kiinni väsytysvyöhön. Aluksi tuntui siltä että tämähän on helppoa kuin heinänteko. No kuskihan ajoi pakilla kohti kalaa. Sitten kun päästiin lähes kalan päälle, alkoi totinen vääntö. Kala meni jossain 100 metrin syvyydessä, minä pumppasin sitä ylös ja kala meni taas saman ver-

ran alas. Jarrun tiukkuus oli sellainen, että kun kala meni alas, niin oli pakko pitää molemmilla käsillä kiinni penkistä, ettei äijä lähde vavan mukana jorpakkoon. Tätä jatkui noin tunti, jonka jälkeen kala lähti sukeltamaan tosissaan. Kun siimaa oli mennyt noin 800 metriä, niin miehistölle tuli kiire. Jarruvoimaa lisättiin ja rissoihin ruiskutettiin wd40 spraytä. Kala pysähtyi jossain 850 metrin syvyydessä ja kippari huusi että pumppa pumppa suomipoika!!! No minä pumppasin, ja pumppasin ja pumppasin. Jossain kahden tunnin kohdalla sain kalan noin 20 metrin päähän, kun se pyörähti jotenkin niin, että siima jäi kalan pyrstön ympärille ja taas mentiin. Onneksi tuo n. 200 metrin syöksy tapahtui pinnassa. No taas pumpattiin, nyt kala tuli pyrstö edellä paatin perään ja se irroitettiin jatkamaan vaellustaan Atlantilla. Kalan painoksi arvioitiin pituuden perusteella 230-250 kg. Tuo kalan sukeltamisesta johtuneen paniikin syy oli se, että kelassa oli siimaa noin 1100 metriä ja vettä kalapaikassa oli 1400 metriä. Tämän lisäksi, jos kala kuolee tuonne syvyyteen, niin sitä ei saa vedettyä enää ylös ja silloin menetetään kalan lisäksi siima ja viehe. Kalan väsytyksen jälkeinen nestevajaus oli valtava, ja sammutin

sitä oluella. Kun aukaisin neljännen oluen, niin taas alkoi räikkä huutamaan ja se oli taas mun vapa! Totesin että minä en ala uudestaan tuohon hommaan näin pian, joten sanoin suomalaiselle kaverille, että menee istumaan penkkiin. Kaveri sanoi, että saako hän mennä? Minä siihen että mene mene! Kaveri meni penkkiin ja me muut kelasimme muut vieheet ylös. Satuin juuri kävelemään väsyttäjän vieressä, kun tämä oli lähdössä vapoineen päivineen jorpakkoon. Koppasin miestä kiinni käsivarresta ja estin lentoon lähdön. Loppuväsytyksen ajan pidimme kaveria kiinni vyöstä, kun kala syöksyi. Reilun kahden tunnin kuluttua kala saatiin veneen viereen ja vapautettiin. Kaverin kommentti oli väsytyksen jälkeen, että kuusi kertaa tuntui siltä, että nyt lähdetään kalan mukana Atlanttiin!

kaikki veneilyyn parhaat merkit laaja valikoima vaihtoveneitä uiva venenäyttely ympäri vuoden Tule käymään tai ota yhteyttä. Laitetaan varusteet kuntoon tai varustellaan uusi uisteluvene tarpeidesi mukaan. Vesa Huhta p. 044 7997608 Ari-Pekka Riuttamäki p. 044 7997651 Joona Pesälä p. 044 7997470 etunimi.sukunimi@ojanrauta.com

OULUN KONEKAUPPA OY Tapsitie 5, Oulu p. 044 7997 600 ma-pe 9-18, la 9-15

Teksti ja kuvat: Kari Raatesalmi


14

Hauki EM-2018

VALITSE AXIOM PRO ™

Axiom Pro on suunniteltu aluksen päälliköille, jotka haluavat kaiken. Saatavilla olevat ominaisuudet – RealVision 3D, 1 kW:n CHIRP-kaikuluotain ja HybridTouch™ hallinta – tekevät Axiom Prosta all-in-one-laitteiden uuden standardin. Salamannopea 4-ydinprosessori, erittäin kirkas ja tarkkapiirtoinen IPS-näyttö ja älykäs Lighthouse 3 -käyttöjärjestelmä mahdollistavat Axiom Pron tarjoaman nopean ja intuitiivisen navigointikokemuksen. Lisätietoja www.raymarine.fi

A M T 2 15 P H - P R O F I S H I N G

AMT 215 PH on huippuviimeistelty, vahvojen ominaisuuksien yhdistelmä, joka on tehty pärjäämään kovissakin olosuhteissa – heti sään vaihtuessa tai tuulen voimistuessa ei tarvitse ensimmäiseksi ajatella kotisatamaan paluuta.

15 0

R

I 16 0

R

I 17 5

BR

I 19 0

R

I 19 0

HT

I 19 0

BR

I 200

A M T B O AT S . F I

BR

I 200

DC

I 2 15

PH

I 230

BR

I 230

DC


15

Hauki EM-2018

Lowrance Hook2 Hauki EM 2018 285x413.indd 1

7.5.2018 15:01:34


16

Hauki EM-2018

Lowrance ja CMap Hauki EM 2018 285x413.indd 1

7.5.2018 15:02:17

Haukiem 18  
Haukiem 18  
Advertisement