Page 1

Prosessin nimi: 2+1-malli, hakeutumisvaihe

Hyväksytty 30.5.2011 versio 1.0 vs. rehtori Leena Mäkelä vs. oppisopimusjohtaja Tuula Hoivala

Opiskelija

Hakee työpaikkaa oppisopimusta varten

Ilmoittaa opettajalle työpaikan löytymisestä

Osallistuu HEO/HOPSn laadintaan

Arvioi opiskelijan edellytykset siirtyä malliin ja tarkastaa opintosuoritukset

Opettaja tukee työpaikan hakemista

Opettaja arvioi työpaikan soveltuvuuden (OPS) ja ottaa yhteyden koulutustarkastajaan

Osallistuu HEO/HOPSn laadintaan

Arvioi työpaikan sopivuuden oppisopimukseen

Vastaa HEOn laadinnasta ja liittää sen oppisopimukseen

Tukee työpaikan hakemista oppisopimusta varten

Allekirjoittaa oppisopimuksen, saa siitä kopion ja saa verkkotunnukset

Tekee eroilmoituksen PAOsta

Opo ohjaa opiskelijaa eroilmoituksen teossa

Työnantaja Koulutuspäällikkö/ apulaisrehtori / oppisopimuspäällikkö

Aloittaa oppisopimuksen

Opettaja pyytää opintosihteeriltä HOPS/HEOn mukaiset arviointikirjat

Tekee/hyväksyy oppisopimuksen, valmentaa työpaikkakouluttajaa ja ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle

Vahvistus koulutuksen aloituksesta / uusien oppisopimusten lisäämisestä

Skannaa oppisopimuksen ja tallentaa sen Y-asemalle Opintosihteeri arkistoi eroilmoituksen ja/tai siirtää opiskelijan Primuksen OPSOkouluun ja luo arviointikirjat

Opinto- / hallintopalvelusihteeri / PAO

Koulutussihteeri/ OPSO

Koulutustarkastaja

Ilmoittaa kiinnostuksensa HOPSin päivityksen yhteydessä

Opettaja/ opinto-ohjaaja

Prosessin omistaja: Koulutustarkastaja

Osallistuu HEO/HOPSn laadintaan

Lupaa oppisopimuspaikan

Koulutuspäällikkö saa tiedon ja tarkastaa vaikutukset opettajien työnjakoon

Hallintopalvelusihteeri diarioi vahvistuksen

Allekirjoittaa oppisopimuksen, saa siitä kopion ja saa verkkotunnukset Koulutuspäällikkö vahvistaa opiskelijan eron viranhaltijapäätöksellä

Allekirjoittaa vahvistuksen koulutuksen aloituksesta


Prosessin nimi: 2+1 MALLI, koulutusvaihe

Hyväksytty 30.5.2011 versio 1.0 vs. rehtori Leena Mäkelä vs. oppisopimusjohtaja Tuula Hoivala

Aloittaa työt ja opinnot työpaikalla

Perehtyy, tekee työtä, osallistuu opetukseen, tekee näyttösuunnitelman ja antaa näytön HEO/ HOPSin mukaan

Tekee itsearvioinnin ja osallistuu arviointikeskusteluun

Tiedottaa opintoohjaajalle mahdollisesta hakeutumisesta ammattikorkeakouluun

Koulutustarkastaja

2+1 Opettaja (Ope) / Opinto-ohjaaja (Opo)

Työpaikkakouluttaja/ Työnantaja

Opintosihteeri

Opiskelija

Prosessin omistaja: Koulutustarkastaja

Saa suunnitellut opinnot valmiiksi

Opintosihteeri toimeenpanee arvioinnin

Aloittaa oppisopimuksen mukaisen kouluttamisen

Ope ja koulutustarkastaja valmentavat opiskelijan ja työpaikkakouluttajan

Perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja työturvallisuuteen

Ope järjestää teoriaopinnot vahvistussopimukse n ja HEO/HOPSn mukaan

Järjestää opiskelijalle tavoitteiden mukaisia työtehtäviä, osallistuu näytön suunnitteluun ja havainnointiin sekä ohjaa, valvoo ja antaa palautetta

Ope ohjaa vahvistuksen mukaisesti työpaikalla opiskelijaa ja työpaikkakouluttajaa oppimiseen, ohjaamiseen ja HEO/HOPSiin liittyvissä asioissa sekä tiedottaa tarvittaessa koulutustarkastajaa poikkeamista

Osallistuu arviointikeskusteluun

Opo järjestää opiskelijan jatko-opintoohjauksen tarpeen mukaan

Raportoi työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvosanat ja tekee koulutuskorvaushakemuksen verkkopalveluun

Ope ohjaa arviointikeskustelua ja kirjaa arvioinnin näytönarviointilomakkeelle

Oppisopimuksen seuranta

Ope kirjaa työssäoppimisen ja näytön arvosanan Wilmaan

Ope vastaa teoriaopintojen dokumentoinnista Wilmaan

Antaa palautetta / vastaa palautekyselyyn, prosessin arviointi ja kehittäminen


Prosessin nimi: 2+1 MALLI päättövaihe, todistuksen tuottaminen

Hyväksytty 30.5.2011 versio 1.0 vs. rehtori Leena Mäkelä vs. oppisopimusjohtaja Tuula Hoivala

Tulostaa opiskelijan näyttötodistuksen ja lähettää sen allekirjoitettavaksi

Koulutustarkastaja Oppisopimusjohtaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen puheenjohtaja

Tulostaa päättötodistuksen ja todistuksen työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Kokoaa tutkintotodistusasiakirjat

i

Tarkastaa opiskelijan opiskelutilanteen ja tiedottaa koulutussihteeriä ja koulutustarkastajaa kuukautta ennen oletettua valmistumispäivää

Toimistosihteeri/OPSO

2+1 vastuuopettaja / opettaja

Koulutussihteeri/ OPSO

Prosessin omistaja: Koulutustarkastaja

Tarkistaa Primuksesta päättötodistusluonnoksen ja näyttötodistuksen

Tulostaa todistuksen suoritetuista opinnoista, allekirjoittaa sen ja toimittaa sen koulutussihteerille

Kopioi ja arkistoi tutkintotodistusasiakirjat

KYLLÄ

Käynnistää toimenpiteet oppisopimuksen päättämiseksi tai jatkamiseksi tai ohjaa opiskelijan vastuuopettajan ohjattavaksi

Toteaa opiskelijan valmistumisen

Tarkastaa todistusasiakirjat

EI

Allekirjoittaa päättötodistuksen

Allekirjoittaa näyttötodistuksen

Vastaa todistusten toimittamisesta opiskelijoille


Opiskelijan edellytykset siirtyä 2+1-malliin: ATTO-opinnot suoritettu pääsääntöisesti 18 vuoden ikä oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja kyky itsenäiseen opiskeluun

Palaa takaisin


Palaa takaisin


Tied

Palaa takaisin


Palaa takaisin


Palaa takaisin

PAOn 2+1 mallin prosessikuvaus  

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden PAOn 2+1 mallin prosessikuvaus nuorten oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you