Page 1

Tutkinnon osan suorittamisen monet mahdollisuudet HOPS

OPPIMISTA ”KENTÄLLÄ” - Työelämäyhteistyö - Harrastukset - Kirjastot ja ymv. - Työssäoppiminen kotimaassa tai ulkomailla

TYÖELÄMÄSTÄ SAATU OHJAUS JA PALAUTE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOPS

OPPIMISTA OPPILAITOKSESSA - Yksin - Ryhmässä - Yhteistyössä - Eri tilanteissa

Monien polkujen mahdollisuus OPETTAJAN OHJAUS JA PALAUTE

HOPS

OPPIMISTA VIESTINTÄTEKNIIKKAA HYÖDYNTÄEN HOPS

OPPIMISTA ...

TOISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSET JA YHTEISTYÖ

Yhteinen osaamisen arviointi ja kehittämisalueiden tunnistaminen


Laajennetun top-jakson toteuttaminen ja ohjaus WIKI -sivusto sisältää - tutkinnon perusteet - opintojen toteuttamissuunnitelma - arviointisuunnitelma - linkit edelleen

BLOGI-sivusto sisältää - blogiteemat suoritettavan Työelämän kanssa yhteistyössä tapahtumat, työ- ja oppimisprojektit, työssäoppiminen

tutkinnon osan mukaan - oppimiskokemuksia - asiantuntijuuden vaihtoa

Oppimisen ja osaamisen ohjaus ja arviointi

Yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat

LAO Matkailun laajennetun työsäopimisen posteri  

LAOn Matkailualan laajennetun työsäopimisen posteri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you