Page 1

Kauppa työsalina Mallinnus 2-vuotisten opiskelijoiden työpainotteisesta opintopolusta 1. vuosi perinteisesti oppilaitoksessa 2. vuosi työelämässä työpainotteisesti Työssäoppimista tässä mallissa 28-38 ov riippuen opiskelijan valitsemasta opintopolusta

LAPIN

Asiakas

Liiketa

palvelu

Tutkinn o

LAPIN

louden

n ja my

ynnin k

n raken

oulutus

ne perin

teisesti

opiskele

villa 2-v

uotisilla

SPALVE LU 20 OV

PALVE 20 OV LUT

KAUPA N PA JA MYY LVELU NTI 20 OV

2. vuosi

VISUAA LIN MYYNT EN ITYÖ 20 OV SÄHKÖ KAUPA INEN NKÄYN TI 10 OV

joilla

1. TOP 4 OV

8 OV

Opintop

hjaaja lija - Opiske ohjaaja/opinto-o n - Ryhmä aohjaaja k - Työpaik

ko

2. TOP

16 OV

10 OV

NEUVO NTA 10 OV

nen

n Opiskele

4 OV

TUOTE

YRITTÄ JYYS 10 OV ATTO 20 OV

Tapio Rautio

opiskeli

4 OV

TALOU S

nnite u u s u l e n opisk eväällä e s i a t h k ko Henkilö inen 1. vuoden m tarkista

ami t n e k a r olun

ASIAKA

1. vuosi

2-vuotis il tutkinno la nämä n osat tun n aikaisem ustetaan opintoje pien n perus teella

TIOPIST O

utkinto

ohjelma

lman

AMMAT

perust

IOPISTO

AMMATT

2 OV

Opinnäy te sisällyte työ 2 ov tään tutk osien TO innon P:hin

isesti? - Perinte tteisesti? isesti? o e t t in o a p in ö a y p -T kelen työ ispaikassa is p o ä it -M säoppim s ö y t ä s - Mis

LAPIN

AMMATTIOPIS

Kaupan palv

elu ja myynt i 20 ov

8 ov oppilaito ksessa opisk ellen 12 ov työpaik alla

LAPIN

- Opiskelua tu ke - Opiskelua tu vat oppimistehtävät kevat lähipäiv - Opettajan o ät oppilaitoks hjauskäynnit essa - Optiman ve rkk - Ammattiosa o-oppimisalusta amisen näytt ö työpaikalla - Opiskelija, työpaikkaohja aja, opettaja

AMMATTIOPISTO

TO

Visuaalinen myyntityö 20 ov nitelman n u su a vi ke tu a lu ke is p o v 2o ksessa ito ila p p o iä iv ä ip h lä ia is ka mu 18 ov työpaikalla istehtävät - Opiskelua tukevat oppim - Opettajan ohjauskäynnit usta - Optima verkko-oppimisal tö työpaikalla - Ammattiosaamisen näyt ja, opettaja aa hj ao kk ai öp ty , ija el sk pi O -

Kauppa työsalina posteri  

LAOn laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen "Kauppa työsalina" posteri

Kauppa työsalina posteri  

LAOn laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen "Kauppa työsalina" posteri

Advertisement